GiroDirekt Postbeskrivningar för utrikes betalningar - Gäller från december 2009 Innehåll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GiroDirekt Postbeskrivningar för utrikes betalningar - Gäller från december 2009 Innehåll"

Transkript

1 GiroDirekt Postbeskrivningar för utrikes betalningar - Gäller från december 2009 Postbeskrivning för utrikes betalningar... 1 Betalningsunderlag (filtyp PO1)... 3 Debiteringsbesked (filtyp DA1) Återrapportering av felaktiga betalningar (filtyp POR) Vem kontaktar jag?... 30

2 Postbeskrivning för utrikes betalningar Filstruktur för filtyp PO1 En fysisk fil (%001 Sändningshuvud %002 Sändningsslut) kan innehålla flera logiska filer (%020 Filhuvud %022 Filslut). Eftersom uppgifter som avsändarens kontonummer, valutaficka och beloppsvaluta ingår i posten MH00 så måste ett nytt %020 %022 block inledas så snart någon av dessa uppgifter ändras. %001 Sändningshuvud %020 Filhuvud MH00 Inledningspost för t ex betalningar från SEK fickan. Betalning 1 PI00 BA00 BE00 BE01 BE03 BM99 IB01 IB02 IB03 CNDB CNKR Betalning 2 PI00 BA00 BE00 BE01 BE03 BM99 IB01 IB02 IB03 CNDB CNKR Betalningsinstruktion Avsändarens egna noteringar Betalningsmottagarens konto Betalningsmottagarens namn och land Betalningsmottagarens gatuadress (obligatorisk vid utbetalning) Meddelande till mottagaren Mottagande banks namn (vid SWIFT betalning) Mottagande banks ortadress Mottagande banks adress Debetfakturans belopp Kreditfakturans belopp Betalningsinstruktion Avsändarens egna noteringar Betalningsmottagarens konto Betalningsmottagarens namn och land Betalningsmottagarens gatuadress (obligatorisk vid utbetalning) Meddelande till mottagaren Mottagande banks namn (vid SWIFT betalning) Mottagande banks ortadress Mottagande banks adress Debetfakturans belopp Kreditfakturans belopp MT00 Avslutningspost. %022 Filslut 1

3 Postbeskrivning för utrikes betalningar %020 Filhuvud MH00 Inledningspost för t ex betalningar från EUR fickan. PI00 Betalningsinstruktion. BA00 Avsändarens egna noteringar BE00 Betalningsmottagarens konto BE01 Betalningsmottagarens namn och land BE03 Betalningsmottagarens gatuadress (obligatorisk vid utbetalning) BM99 Meddelande till mottagaren IB01 Mottagande banks namn (vid SWIFT betalning) IB02 Mottagande banks ortadress IB03 Mottagande banks adress CNDB Debetfakturans belopp CNKR Kreditfakturans belopp MT00 Avslutningspost. %022 Filslut %002 Sändningsslut Postsamband inom filtyp PO1 Ordningen på posttyperna kan ej ändras! Bokstäver skall vara VERSALA. Posttyp Betalningstyp = 03 Betalningstyp = 03 SWIFT (SWT) Utbetalning (BIC) PI00 Obligatorisk Obligatorisk BA00 Ej obl. Ej obl. BE00 Obligatorisk Obligatorisk BE01 Obligatorisk Obligatorisk BE03 Ej obl. Obligatorisk BM99 Ej obl. (max 2 st) Ej obl. (max 2 st) IB01 Obligatorisk Nej IB02 Obligatorisk Nej IB03 Obligatorisk Nej CNDB Ej obl. (max 1 st) Nej CNKR Ej obl. (max 1 st) Nej 2

4 Betalningsunderlag (filtyp PO1) Sändningshuvud Sändningshuvudets funktion är dels att identifiera den part som sammanställt sändningen, dels ange den filtyp som sändningen innehåller. I detta fall PO Posttyp = % Avlämnande nod, kundidentitet. Uppgiften lämnas ut av PlusGirot Lösenord. Anges endast i vissa fall (noll). Obligatorisk Filtyp = PO Extern referens, sändningsidentitet, frivillig. (25 30) Framställningsdatum, ÅÅMMDD. (31) Löpnummer, 0 9 eller A Z (noll). Obligatorisk Blankt/Reserv Filhuvud Det generella filhuvudet anger huvudsakligen destinationen för filen. Övriga uppgifter i filhuvudet är till för att unikt identifiera en enskild fil. 1 4 Posttyp = % Destination = GIRODIREKT Ursprungsid. Anges om ursprung skiljer sig från avlämnande nod Extern referens, sändningsidentitet. Obligatorisk. (25 30) Framställningsdatum/Produktionsdatum. Detta datum styr sigillnyckelbytet. (31) Löpnummer, kan vara 0 9 eller A Z. Skall vara stigande om mer än en sändning per dag Antal poster i filen exkl. %-poster, numeriskt Extern referens 2. Avsändarens PlusGirokontonummer, vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv 3

5 Betalningsunderlag (filtyp PO1) Inledningspost 1 4 Posttyp = MH Meddelandetyp = PAYEXT Blankt/Reserv Betalningsavsändarens organisationsnummer. Vänsterställt och blankutfyllt. Numerioskt Blankt/Reserv Betalaridentitet för den person som utfärdat/registrerat betalningen. Vänsterställt och blankutfyllt.om blankt vid leverans tillför PlusGirot GIRODIR Betalningsavsändarens kontonummer. Vänsterställt och blankutfyllt Beloppsvaluta. Om utelämnas antas SEK Blankt/Reserv Valutaficka för betalningsavsändaren. Om utelämnat antas SEK Blankt/Reserv 4

6 Betalningsunderlag (filtyp PO1) Betalningsinstruktion 1 4 Posttyp = PI Betalningstyp = 03 = Utlandsbetalning Blankt (Konto för betalningsmottagare. Används tillsvidare ej.) Bokföringsdatum önskad, ÅÅÅÅMMDD. Om blankt sker bokföring snarast Beordrat belopp. Numeriskt, i ören utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt. Nettobeloppet anges här om kreditnoteposter bifogas Blankt/Reserv Förmedlingshastighet. Normal eller Express (N/E) OBS! Vid utbetalning = Blankt Blankt/Reserv Betalningskod Blankt/Reserv OBS! En EU-betalning kan endast ha avgiftskod B Avgiftskod. (B/O). OBS! Vid SWIFT. B/O Vid utbetalning B B eller blankt = Du betalar endast egna kostnader, om betalningsmottagaren debiteras mottagaravgifter står denne för dessa kostnader själv. O = Du betalar samtliga kostnader för betalningen, även eventuell mottagaravgift som debiteras betalningsmottagaren. Denna mottagaravgift, som varierar mellan olika länder och banker, tas ut i efterhand Används om betalningen skall skickas som motvärdet av det beordrade beloppet (P100, pos 33-45) i den valuta som angivits i posttyp MH00, pos I det här fältet ska då den valuta anges som betalningen ska skickas i. OBS! Valutakoderna i och i Posttyp MH00 måste vara identiska. Ej obl. 5

7 Betalningsunderlag (filtyp PO1) Avsändarens egna noteringar Maximalt en BA00-post till en PI00-post, frivillig uppgift. 1 4 Posttyp = BA Mottagaridentitet. Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv Avsändarreferens. Fri text, betalningsavsändarens egna noteringar. Redovisas på debiteringsbeskedet Blankt/Reserv Betalningsmottagare Konto 1 4 Posttyp = BE Blankt/Reserv Betalningssätt. BIC = Utbetalning eller SWT = Kontoinsättning i utländsk bank (SWIFT) Blankt. (Bankid. Används tillsvidare ej.) Mottagarens kontonummer (IBAN). Vänsterställt och blankutfyllt Betalningsmottagare Namn 1 4 Posttyp = BE Attention vid förhandsavisering. (Ej vid Utbetalning.) Vänsterställt, högerblanka Betalningsmottagarens namn. Vänsterställt och blankutfyllt Landkod. Vänsterställt och blankutfyllt Faxnummer vid förhandsavisering. (Ej vid Utbetalning.) Vänsterställ och blankutfyllt Obligatoriskt om Attention (pos 5 22) ifylld Blankt/Reserv 6

8 Betalningsunderlag (filtyp PO1) Betalningsmottagare Gatuadress 1 4 Posttyp = BE Betalningsmottagaradress rad 1. Vänsterställt och blankutfyllt Betalningsmottagaradress rad 2. Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv Betalningsunderlag (filtyp PO1) Meddelande till Mottagaren Max 2 stycken per betalning (posttyp PI00), se postsamband. 1 4 Posttyp = BM Meddelanderad. Vänsterställt och blankutfyllt Meddelanderad. Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv Mottagande Bank Namn (Endast betalningssätt SWT) 1 4 Posttyp = IB Blankt/Reserv 8 18 Bankens SWIFT-adress. Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv Banknamn. Vänsterställt och blankutfyllt Bankkod, kan användas vid SWIFT. Ej obligatoriskt Blankt/Reserv 7

9 Betalningsunderlag (filtyp PO1) Mottagande Bank Ortadress (Endast betalningssätt SWT) 1 4 Posttyp = IB Blankt/Reserv Adressort för mottagande bank. Vänsterställt och blankutfyllt Blankt om Banknamn i IB01 är blankt Blankt/Reserv Mottagande Bank Gatuadress (Endast betalningssätt SWT) 1 4 Posttyp = IB Mottagande bank adress rad 1. Vänsterställt och blankutfyllt. Blankt om Banknamn i IB01 är blankt Mottagande bank adress rad 2. Vänsterställt och blankutfyllt. Blankt om Banknamn i IB01 är blankt Blankt/Reserv Kreditnoteredovisning En transaktion kan maximalt innehålla 2 kreditnoteposter. En transaktion ska innehålla minst 1 debetpost (CNDB) och 1 kreditpost (CNKR). Obs! Ingen meddelandepost (BM99) får bifogas till betalningar som innehåller kreditposter. 1 4 Posttyp = CNDB 5 39 Referens Debetfakturans belopp. Numeriskt, i ören/cent utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt (obligatoriskt) Blankt/Reserv 1 4 Posttyp = CNKR 5 39 Referens 8

10 40 52 Kreditfakturans belopp. Numeriskt, i ören/cent utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt (obligatoriskt) Blankt/Reserv 9

11 Betalningsunderlag (filtyp PO1) Avslutningspost 1 4 Posttyp = MT Blankt/Reserv Antal betalningar.högerställt och nollutfyllt. Endast PI00 skall räknas, ej %-posterna Totalbelopp i beloppsvalutan enligt MH00 (pos ). Numeriskt, i ören/cent utan decimalkomma. Nollutfyllt. Högerställt. Detta belopp signeras när signatur skickas i filen. Dessa uppgifter skall endast anges om Signatur skickas i filen. Signering av betalningarna sker då ej i GiroVision. Gäller vid signering med hjälp av SmartSec, ej e-legitimation (PKI) Användarnamn 1. Alfanumeriskt. Vänsterställt och blankutfyllt Certifikat 1. Numeriskt Användarnamn 2. Alfanumeriskt. Vänsterställt och blankutfyllt Certifikat 2. Numeriskt. 80 Blankt/Reserv Filslut 1 4 Posttyp = % Antal poster. Samtliga poster (%-poster räknas ej). Numeriskt Sigill (12 29) Sigillsumma, numeriskt. (30 36) Sigillkod, numeriskt Blankt/Reserv 10

12 Betalningsunderlag (filtyp PO1) Sändningsslut 1 4 Posttyp = % Blankt/Reserv 11

13 Debiteringsbesked (filtyp DA1) Återredovisning via Debiteringsbesked Ett debiteringsbesked innehåller information, såsom debiterat konto, belopp samt eventuella referenser, riktad till kontohavaren som kvittens på att ett betalningsuppdrag är utfört och att dennes konto har belastats. Debiteringsbeskedet kan användas som bokföringsunderlag samt för prickning av reskontror m m. Debiteringsbesked kan levereras i såväl PlusGiro-som EDIFACTformat. Filerna finns normalt tillgängliga kl 07:00 dag efter bokföring. Filstruktur DA 1 Varje logisk fil kuverteras med ett filhuvud och filslut. Debiteringsbeskedet ramas in av inledningspost och avslutningspost. %001 Sändningshuvud %020 Filhuvud MH01 Inledningspost DR00 Debiteringspost 1 BA00 Egna noteringar BE00 Betalningssätt BE01 Betalningsmottagare IB01 Mottagande bank IB02 MT01 Avslutningspost MH01 Inledningspost DR00 Debiteringspost 1 BA00 Egna noteringar BE00 Betalningssätt BE01 Betalningsmottagare IB01 Mottagande bank IB02 CNDB Kreditnotepost Debetfakturans belopp CNCR Kreditnotepost Kreditfakturans belopp MT01 Avslutningspost %022 Filslut %002 Sändningsslut 12

14 Debiteringsbesked (filtyp DA1) Postsamband inom filtyp - DA1 Posttyp DR00 BA00 BE00 BE01 IB01 IB02 CNDB CNKR Utrikes betalning Alltid Enbart vid egna noteringar Alltid Alltid Endast vid betalningssätt SWT Endast vid betalningssätt SWT Endast vid betalningssätt SWT Endast vid betalningssätt SWT Sändningshuvud 1 4 Posttyp = % PlusGirots nodid Blankt/Reserv 21 0 (noll) Filtyp = DA Datum = PlusGirots framställningsdatum 31 0 (noll) Blankt/Reserv Filhuvud 1 4 Posttyp = % Destination/Kundens nodid GIRODIREKT Bokföringsdatum, ÅÅMMDD. 31 Löpnummer Antal poster i filen, exkl. %-poster Extern referens 2. (PlusGirokontonummer.) Blankt/Reserv 13

15 Debiteringsbesked (filtyp DA1) Inledningspost 1 4 Posttyp = MH DEBADV Blankt/Reserv Betalningsavsändarens organisationsnummer Blankt/Reserv Betalningsavsändarens PlusGironummer Bokföringsdag, ÅÅÅÅMMDD Kontoutdragsnummer Expedierad valuta Blankt/Reserv Valutakurs Valutaficka SEK/EUR Expedierat belopp 14

16 Debiteringsbesked (filtyp DA1) Debiteringspost Posttyp = DR UTLAND Blankt/Reserv Debiterat belopp i fickans valuta.ören/cent utan decimalkomma Reg.id. Vem som har registrerat betalningen. Om blankt vid inleverans tillför PlusGirot GIRODIR. eller GIROD-SK (Betalningen insänd via GiroDirekt) Sign. id. Vem som har signerat betalningen Referensnummer. PlusGirots dokumentid Blankt/Reserv 70 Förmedlingshastighet N/E Normal eller Express.Vid utbetalning = Blankt. 71 Förhandsavisering. J/N Betalningskod 75 U=Utlandsbetalning. 76 Avgiftskod (B/O) 77 Blankt/Reserv 78 E=extern betalning Blankt/Reserv 15

17 Debiteringsbesked (filtyp DA1) Avsändarens egna noteringar 1 4 Posttyp = BA Mottagarid. Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv Avsändarreferens/Betalningsavsändarens egna noteringar Blankt/Reserv Betalningsmottagare Konto 1 4 Posttyp = BE Blankt/Reserv Betalningssätt, BIC=utbetalning, SWT=kontoinsättning (SWIFT) Reserv Mottagarkontonummer (om betalningssätt= SWT). Vänsterställt och blankutfyllt. Betalningsmottagare - Namn 1 4 Posttyp = BE Attention vid förhandsavisering (ej om betalningssätt = BIC i BE00) Betalningsmottagarens namn. Vänsterställt och blankutfyllt Landkod Faxnummer vid förhandsavisering (ej om betalningssätt = BIC i BE00) Blankt/Reserv 16

18 Debiteringsbesked (filtyp DA1) Mottagande Bank Namn 1 4 Posttyp = IB Betalningssätt = SWT (Kontoinsättning) 8 18 Bankens SWIFT-adress. Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv Banknamn. Vänsterställt och blankutfyllt Bankkod, kan användas vid SWIFT. Ej obl Blankt/Reserv Mottagande Bank Ortadress 1 4 Posttyp = IB Adressort för mottagande bank. Vänsterställt och blankutfyllt. Blankt om Banknamn i IB01 är blankt Fortsättning adressort för mottagande bank. Vänsterställt och blankutfyllt Blankt om Banknamn i IB01 är blankt Blankt/Reserv 17

19 Kreditnoteredovisning 1 4 Posttyp = CNDB 5 39 Referens Debetfakturans belopp. Numeriskt, i ören/cent utan decimalkomma Blankt/Reserv 1 4 Posttyp = CNKR 5 39 Referens Kreditfakturans belopp. Numeriskt, i ören/cent utan decimalkomma Blankt/Reserv 18

20 Debiteringsbesked (filtyp DA1) Avslutningspost 1 4 Posttyp = MT Antal betalningar. Värdet är alltid Belopp i expedierad valuta enligt MH Blankt/Reserv Filslut 1 4 Posttyp = % Antal poster. Samtliga poster (exkl. %-poster).numeriskt Blankt/Reserv Sändningsslut 1 4 Posttyp = % Blankt/Reserv 19

21 Återrapportering av felaktiga betalningar (filtyp POR) Filstruktur för filtyp POR Filen innehåller alla felaktiga transaktioner med felorsak. En fysisk fil (%001 Sändningshuvud %002 Sändningsslut) kan innehålla flera logiska filer (%020 Filhuvud %022 Filslut). Eftersom uppgifter som användarens kontonummer, valutaficka, beloppsvaluta och exp-som valuta ingår i posten MH00, inledas ett nytt %020 %022 block så snart någon av dessa uppgifter ändras. %001 Sändningshuvud %020 Filhuvud MH00 Inledningspost PI00 Betalningsinstruktion BA00 Avsändarens egna noteringar BE00 Betalningssätt BE01 Betalningsmottagarens namn BE02 Betalningsmottagarens postnummer och postort BE03 BM99 Meddelande till mottagare IB01 Mottagande bank IB02 IB03 CNDB Debetfakturans belopp CNKR Kreditfakturans belopp FE00 Felmeddelande MT00 Avslutningspost %022 Filslut %002 Sändningsslut 20

22 Återrapportering av felaktiga betalningar (filtyp POR) Postsamband inom filtyp - POR Posttyp Bet.typ = 03 Bet.typ = 03 SWIFT (SWT) Utbetalning (BIC) PI00 Alltid Alltid BA00 Alltid Alltid BA01 Nej Nej BA02 Nej Nej BA03 Nej Nej BE00 Alltid Alltid BE01 Alltid Alltid BE02 Alltid Alltid BE03 Alltid Alltid BM99 Alltid 2 st Alltid 2 st IB01 Alltid Nej IB02 Alltid Nej IB03 Alltid Nej CNDB Ej obl. (max 1 st) Nej CNKR Ej obl. (max 1 st) Nej FE00 Alltid Alltid Sändningshuvud 1 4 Posttyp = % Avlämnande nod, GIRODIREKT Blankt/Reserv 21 0 (noll) Filtyp = POR Extern referens, sändningsidentitet, frivillig. (25 30) Framställningsdatum, ÅÅMMDD. (31) Löpnummer, 0 9 eller A Z (noll) Blankt/Reserv 21

23 Återrapportering av felaktiga betalningar (filtyp POR) Filhuvud 1 4 Posttyp = % Destination (= Kundnod) GIRODIREKT Extern referens, sändningsidentitet. (25 30) Framställningsdatum/Produktionsdatum (31) Löpnummer Antal poster, numeriskt Extern referens 2. Avsändarens PlusGirokontonummer, vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv Inledningspost 1 4 Posttyp = MH Meddelandetyp = PAYEXT Blankt/Reserv Blankt/Reserv Betalaridentitet för den person som utfärdat/registrerat betalningen. Vänsterställt och blankutfyllt.om blankt vid leverans tillför PlusGirot GIRODIR. eller GIROD SK Betalningsavsändarens kontonummer. Vänsterställt och blankutfyllt Beloppsvaluta Blankt/Reserv Valutaficka Används om betalningen skall skickas som motvärdet av det beordrade beloppet (P100, pos 33-45) i den valuta som angivits i posttyp MH00, pos I det här fältet ska då den valuta anges som betalningen ska skickas i. OBS! Valutakoderna i och i Posttyp MH00 måste vara identiska. Ej obl. 22

24 60 80 Blankt/Reserv 23

25 Återrapportering av felaktiga betalningar (filtyp POR) Betalningsinstruktion 1 4 Posttyp = PI Betalningstyp = 03 = Utlandsbetalning 7 24 Reserv Bokföringsdatum, ÅÅÅÅMMDD Beordrat belopp. Numeriskt, i ören/cent utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt Blankt/Reserv Förmedlingshastighet. Normal eller Express (N/E) Obs! Vid utbetalning = Blank Blankt/Reserv Betalningskod Blankt/Reserv Avgiftskod (B/O) Blankt eller N. N anger same-day-value Blankt/Reserv Avsändarens egna noteringar Alltid en BA00-post till en PI00-post. 1 4 Posttyp = BA Mottagaridentitet. Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv Avsändarreferens. Fri text, betalningsavsändarens egna noteringar. Redovisas på debiteringsbeskedet Blankt/Reserv 24

26 Återrapportering av felaktiga betalningar (filtyp POR) Betalningsmottagare Konto 1 4 Posttyp = BE Blankt/Reserv Betalningsätt. BIC = Utbetalning eller SWT = Kontoinsättning (SWIFT) Blankt. (Bankid. Används tillsvidare ej.) Mottagarens kontonummer. Vänsterställt och blankutfyllt. Betalningsmottagare Namn 1 4 Posttyp = BE Attention vid förhandsavisering. (Ej vid utbetalning.) Vänsterställt, högerblanka Betalningsmottagarens namn. Vänsterställt, högerblanka Landkod Faxnummer vid förhandsavisering. (Ej vid utbetalning.) Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv Betalningsmottagare Gatuadress 1 4 Posttyp = BE Betalningsmottagaradress rad 1. Vänsterställt och blankutfyllt Betalningsmottagaradress rad 2. Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv 25

27 Återrapportering av felaktiga betalningar (filtyp POR) Meddelande till Mottagaren Alltid 2 st per betalning (Posttyp PI00). Se postsamband. 1 4 Posttyp = BM Meddelanderad Meddelanderad Blankt/Reserv Mottagande Bank - Namn (Endast betalningssätt SWT) 1 4 Posttyp = IB Blankt 8 18 Bankens SWIFT-adress. Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv Banknamn. Vänsterställt och blankutfyllt Bankkod kan användas vid SWIFT. Ej obl Blankt/Reserv Mottagande Bank - Ortadress (Endast betalningssätt SWT) 1 4 Posttyp = IB Blankt/Reserv Adressort för mottagande bank. Vänsterställt och blankutfyllt Blankt om Banknamn i IB01 är blankt Blankt/Reserv 26

28 Återrapportering av felaktiga betalningar (filtyp POR) Mottagande Bank Gatuadress (Endast betalningssätt SWT) 1 4 Posttyp = IB Mottagande bank adress rad 1. Vänsterställt och blankutfyllt Blankt om Banknamn i IB01 är blankt Mottagande bank adress rad 2. Vänsterställt och blankutfyllt Blankt om Banknamn i IB01 är blankt Blankt/Reserv Kreditnoteredovisning 1 4 Posttyp = CNDB 5 39 Referens Debetfakturans belopp. Numeriskt, i ören/cent utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt (obligatoriskt) Blankt/Reserv 1 4 Posttyp = CNKR 5 39 Referens Kreditfakturans belopp. Numeriskt, i ören/cent utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt (obligatoriskt) Blankt/Reserv Felmeddelande 1 4 Posttyp = FE Felkod 7 74 Felmeddelande text Blankt/Reserv 27

29 Avslutningspost 1 4 Posttyp = MT Blankt/Reserv Antal betalningar Högerställt och nollutfyllt. Endast PI00 skall räknas, ej %-posterna Totalbelopp i beloppsvaluta enligt MH00 (pos.45-47). Numeriskt, i ören/cent utan decimalkomma Högerställt och nollutfyllt Blankt/Reserv 28

30 Återrapportering av felaktiga betalningar (filtyp POR) Filslut 1 4 Posttyp = % Antal poster. Samtliga poster (%-poster räknas ej). Numeriskt Sigill (12 29) Sigillsumma, numeriskt. (30 36) Sigillkod, numeriskt Blankt/Reserv Sändningsslut 1 4 Posttyp = % Blankt/Reserv 29

31 Vem kontaktar jag? Har du frågor om GiroDirekt kan du ringa din kontaktperson på banken. Du är också välkommen att höra av dig till vår Support på telefon G676 Nordea Bank AB (publ) Market Support mars 2005

GiroDirekt Postbeskrivningar för inrikes betalningar Gäller från december 2010 Innehåll

GiroDirekt Postbeskrivningar för inrikes betalningar Gäller från december 2010 Innehåll GiroDirekt Postbeskrivningar för inrikes betalningar Gäller från december 2010 Versionshantering...1 Postbeskrivning för inrikes betalningar... 3 Debiteringsbesked (filtyp DA1)... 23 Återrapportering av

Läs mer

Corporate File Payments

Corporate File Payments Corporate File Payments Postbeskrivningar för inrikes- och utrikesbetalningar Gäller från november 2014 Information gällande kommunikations och säkerhetslösningar finns att tillgå på www.nordea.se/programleverantörer

Läs mer

Kontoutdrag på datamedia Allmän beskrivning/postbeskrivningar Gäller från 3 juni 2002 Innehåll

Kontoutdrag på datamedia Allmän beskrivning/postbeskrivningar Gäller från 3 juni 2002 Innehåll Kontoutdrag på datamedia Allmän beskrivning/postbeskrivningar Gäller från 3 juni 2002 Kontoudrag på datamedia... 1 Postbeskrivningar... 2 Uppbyggnad av enskilt kontoutdrag... 5 Vem kontaktar jag?... 8

Läs mer

Fakturabetalningsservice Postbeskrivningar Gäller från april 2009

Fakturabetalningsservice Postbeskrivningar Gäller från april 2009 Fakturabetalningsservice Postbeskrivningar Gäller från april 2009 Versionshantering 2 Betalningsunderlag 3 Inrapportering av betalningsunderlag 3 Allmängiltiga regler för inrapportering 3 Postsamband 3

Läs mer

Fakturabetalningsservice Utland Allmän beskrivning/postbeskrivningar Gäller från juni 2010

Fakturabetalningsservice Utland Allmän beskrivning/postbeskrivningar Gäller från juni 2010 Fakturabetalningsservice Utland Allmän beskrivning/postbeskrivningar Gäller från juni 2010 Versionshantering... 2 Så här startar vi... 3 Anslutning... 3 Inrapportering av betalningsunderlag...... 3 Tidsschema...

Läs mer

Om filen innehåller flera olika avsändarkonton, ska man välja alternativet Hämta avsändarkonto från filen.

Om filen innehåller flera olika avsändarkonton, ska man välja alternativet Hämta avsändarkonto från filen. Filimport lämpar sig för kunder med ett begränsat antal betalningar, högst 1000 per fil. Förutsättningar För att en fil ska accepteras ska den vara baserad på Layoutbeskrivning för Leverantörsbetalningar

Läs mer

Post- och filbeskrivning e-giroformatet

Post- och filbeskrivning e-giroformatet BG 9070, September 2012. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2012. BGC September 2012 Version 7.2 Ordlista Post- och filbeskrivning e-giroformatet e-faktura privat Flatfilsformat, 80 positioner Post- och

Läs mer

Löner Teknisk manual Juni 2004. Mars 2003

Löner Teknisk manual Juni 2004. Mars 2003 Löner Teknisk manual Juni 2004 Mars 2003 Kontaktvägar och adresser Postadress Leveransadress BGC, 105 19 Stockholm BGC, Palmfältsvägen 11 (via Hallvägen), Johanneshov, Stockholm Telefon, fax och e-post

Läs mer

Formatbeskrivning. Utlandsbetalningar

Formatbeskrivning. Utlandsbetalningar Formatbeskrivning Handelsbankens UTLI-format Handelsbankens UTLI-format 1 (19) juni 007 Innehåll INLEDNING...3 FILBESKRIVNING...4 ÖVERSIKT - POSTBESKRIVNING UTLI-FORMAT...4 FÄLTINNEHÅLL ÖVERSIKT...5 IMPLEMENTATIONSANVISNING...7

Läs mer

EKK (Elektroniskt kontoutdrag) Postbeskrivning Gäller från 2012-02-20 Version 1.3

EKK (Elektroniskt kontoutdrag) Postbeskrivning Gäller från 2012-02-20 Version 1.3 EKK (Elektroniskt kontoutdrag) Postbeskrivning Gäller från 2012-02-20 Version 1.3 1 EKK (ELEKTRONISKT KONTOUTDRAG) 1 INLEDNING 3 VERSIONSHISTORIK 2 STRUKTUR PÅ KONTOUTDRAGET 3 01-POST ÖPPNINGSPOST FILEN/KONCERN

Läs mer

Skapa betalningsfil med utländska fakturor

Skapa betalningsfil med utländska fakturor Skapa betalningsfil med utländska fakturor När du ska skicka utländska fakturor via betalningsfil är det viktigt att du lägger upp dina utländska leverantörer med rätt inställningar för att rätt information

Läs mer

Löneutbetalning genom Nordeas personkontosystem. Teknisk handledning mars 2005

Löneutbetalning genom Nordeas personkontosystem. Teknisk handledning mars 2005 Löneutbetalning genom Nordeas personkontosystem Teknisk handledning mars 2005 Innehållsförteckning 1 Betala ut lön genom Nordeas personkontosystem 3 1.1 Före första löneutbetalningen 3 1.1.1 Test 3 2 Beskrivning

Läs mer

Leverantörsbetalningar Teknisk manual

Leverantörsbetalningar Teknisk manual Juli 2014 Leverantörsbetalningar Teknisk manual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 5 1.1 Det här dokumentet... 5 1.2 Vad är Bankgirot?... 5

Läs mer

Förändringsskydd med sigill

Förändringsskydd med sigill Mars 2014 Förändringsskydd med sigill Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?... 4 1.3 Vad är

Läs mer

Betalningar till Plusgirot och Bankgirot

Betalningar till Plusgirot och Bankgirot Betalningar till Plusgirot och Bankgirot Allmän information På följande sidor beskrivs betalsätten Plusgiro och Bankgiro för svenska och utländska betalningar. Vi beskriver hur du lägger upp de olika betalsätten

Läs mer

Välkommen till eplusgiro!

Välkommen till eplusgiro! Välkommen till eplusgiro! Användarhandledning Privatpersoner gäller från 20 januari 2011. Med eplusgiro kan du göra dina betalningar både inom Sverige och till utlandet direkt från datorn. Med vår säkerhetslösning

Läs mer

SE: Domestika betalningssätt i SEK eller EUR SE: Utlandsbetalningar och betalningssätt i utländsk valuta inom Sverige

SE: Domestika betalningssätt i SEK eller EUR SE: Utlandsbetalningar och betalningssätt i utländsk valuta inom Sverige Page 1 of 5 Utskriven av kunden den 11.09.2012 13:25:40 GMT +2 Svenska betalningar SE: Domestika betalningssätt i SEK eller EUR SE: Utlandsbetalningar och betalningssätt i utländsk valuta inom Sverige

Läs mer

Corporate Access Payables

Corporate Access Payables Corporate Access Payables 2016-10-24 Version 1.1 Ett nytt filformat för leverantörsbetalningar har nu kommit och alla banker i Norden står bakom det och har bestämt det gemensamt. Det ersätter alla tidigare

Läs mer

Skapa betalningsfil med utländska fakturor

Skapa betalningsfil med utländska fakturor Skapa betalningsfil med utländska fakturor När du ska skicka utländska fakturor via betalningsfil är det viktigt att du lägger upp dina utländska leverantörer med rätt inställningar för att rätt information

Läs mer

Juli 2014. Löner Teknisk manual. Informationsklass: Öppen Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se

Juli 2014. Löner Teknisk manual. Informationsklass: Öppen Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Juli 2014 Löner Teknisk manual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?... 4 1.3 Vad är ett bankgironummer?...

Läs mer

Förhandsbesked över inkommande valutabetalningar. Beskrivning av tjänsten, Bilaga för Baltien

Förhandsbesked över inkommande valutabetalningar. Beskrivning av tjänsten, Bilaga för Baltien Förhandsbesked över inkommande valutabetalningar Beskrivning av tjänsten, Bilaga för Baltien Innehåll 1 Materialets sammansättning... 3 2 Postbeskrivningar... 4 Betalningens baspost, postkod = T03... 4

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

Lokala betalningstyper övriga länder

Lokala betalningstyper övriga länder Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt I Business Online/Business ebanking finns möjlighet att göra lokala betalningar i andra länder på samma sätt som du

Läs mer

Prislista för våra vanligaste tjänster företag och föreningar

Prislista för våra vanligaste tjänster företag och föreningar Prislista för våra vanligaste tjänster företag och föreningar Gäller från den 1 januari 2015 tills vidare Vill du få mer information om våra priser eller våra erbjudanden är du välkommen att ringa Kundcenter

Läs mer

Beslut om betalningsföreläggande

Beslut om betalningsföreläggande 1(11) Beslut om betalningsföreläggande Teknisk beskrivning av transaktionen Återkallelse Utgåva 1.1 www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

Request for Transfer. Beskrivning av tjänsten. Januari 2017

Request for Transfer. Beskrivning av tjänsten. Januari 2017 Request for Transfer Beskrivning av tjänsten Januari 2017 Innehåll 1 Request for Transfer tjänsten... 2 2 Avtal och testning... 2 2.1 Avtal... 2 2.2 Testning... 3 3 Behandling av materialet... 3 3.1 Materialet

Läs mer

Ett bankförbindelseprogram behövs för överföring av materialet.

Ett bankförbindelseprogram behövs för överföring av materialet. INKOMMANDE REFERENSBETALNINGAR TJÄNSTEBESKRIVNING Version 2.1 / 20.8.2007 1 (6) 1 ALLMÄNT... 1 2 TJÄNSTENS FUNKTION... 1 3 MATERIALETS INNEHÅLL... 1 4 FILENS UPPBYGGNAD... 2 4.1 Satspost... 2 4.2 Transaktionspost...

Läs mer

Swedbanks Utbetalningssystem

Swedbanks Utbetalningssystem Swedbanks Utbetalningssystem Teknisk manual SUS-formatet 2011-04-27 Innehållsförteckning Revisionshistorik Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 REVISIONSHISTORIK... 3 DOKUMENTETS ANVÄNDANDE...

Läs mer

E-Betalning Teknisk handbok Version 0702 Innehåll

E-Betalning Teknisk handbok Version 0702 Innehåll E-Betalning Teknisk handbok Version 0702 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 E-betalning, Version 1.1... 3 1.2 Att komma igång Arbetsgången... 3 1.3 Teknisk flödesbeskrivning - betalningstjänsterna... 4 1.4

Läs mer

Bg Autogiro Teknisk manual

Bg Autogiro Teknisk manual Augusti 2014 Bg Autogiro Teknisk manual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 5 1.1 Det här dokumentet... 5 1.2 Vad är Bankgirot?... 5 1.3 Vad

Läs mer

Juli 2014. Löner Användarmanual. Informationsklass: Öppen Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se

Juli 2014. Löner Användarmanual. Informationsklass: Öppen Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Juli 2014 Löner Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?... 4 1.3 Vad är ett Bankgironummer?...

Läs mer

Nyheter 3LPro 2014.Q3

Nyheter 3LPro 2014.Q3 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 3LPro 2014.Q3 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

Datum 2013-10-01. Verkställighet. Teknisk beskrivning av transaktionen Ansökan om verkställighet Utgåva 1.1

Datum 2013-10-01. Verkställighet. Teknisk beskrivning av transaktionen Ansökan om verkställighet Utgåva 1.1 1(14) Verkställighet Teknisk beskrivning av transaktionen Ansökan om verkställighet Utgåva 1.1 www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

Framsida. SKV269 Utgåva 21 1 (16)

Framsida. SKV269 Utgåva 21 1 (16) Framsida SKV269 Utgåva 21 1 (16) 2013-12-01 Förord Teknisk beskrivning för elektronisk redovisning av bilagor till inkomstdeklarationerna INK1, INK2, INK3, INK4 enligt den nya Skatteförfarandelagen (SFL).

Läs mer

Riksgäldskontorets författningssamling

Riksgäldskontorets författningssamling Riksgäldskontorets författningssamling Utgivare: chefsjuristen Charlotte Rydin, Riksgäldskontoret, 103 74 Stockholm ISSN 1403-9346 Riksgäldskontorets föreskrifter om ändring av Riksgäldskontorets föreskrifter

Läs mer

Förhandsbesked över inkommande valutabetalningar Beskrivning av tjänsten

Förhandsbesked över inkommande valutabetalningar Beskrivning av tjänsten Förhandsbesked över inkommande valutabetalningar Beskrivning av tjänsten Innehåll 1 Allmän beskrivning... 3 1.1 Fördelarna med tjänsten... 3 1.2 Tidtabell... 3 1.3 Problemsituationer och kontakt... 3 2

Läs mer

Riksgäldskontorets författningssamling

Riksgäldskontorets författningssamling Riksgäldskontorets författningssamling Utgivare: chefsjuristen Charlotte Rydin, Riksgäldskontoret, 103 74 Stockholm ISSN 1403-9346 Riksgäldskontorets föreskrifter om instituts skyldighet att lämna uppgifter

Läs mer

BANKGIRO DIREKT en betaltjänst för företag

BANKGIRO DIREKT en betaltjänst för företag BANKGIRO DIREKT en betaltjänst för företag Bankgiro Direkt är en blankettbetalningstjänst som du tecknar avtal med banken om för att använda. Tjänsten innebär att ditt företag sänder sina betalningar direkt

Läs mer

PlusGirokonto Privat Användarhandledning Privatpersoner

PlusGirokonto Privat Användarhandledning Privatpersoner PlusGirokonto Privat Användarhandledning Privatpersoner Innehåll Enkelt att använda ditt PlusGirokonto Privat 2 Redovisning 4 Övriga tjänster 5 Insättning och uttag på kontot 6 Till ditt plusgirokonto

Läs mer

Direktkoppling till Girolink Internet. Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet. Version 1.0

Direktkoppling till Girolink Internet. Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet. Version 1.0 Direktkoppling till Girolink Internet Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet Version 1.0 Maj 2007 Innehållsförteckning 0. DOKUMENTHISTORIK 1 ALLMÄNT - DIREKTKOPPLING

Läs mer

Handbok. Pagero Autogiro Mikro

Handbok. Pagero Autogiro Mikro Handbok Pagero Autogiro Mikro ATT KOMMA IGÅNG Avtal med banken Innan ni kan börja använda tjänsten Autogiro tecknas ett avtal mellan er och banken. Ni sänder sedan in en testfil till Bankgirocentralen.

Läs mer

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra. Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Leverantörsbetalningar Teknisk manual

Leverantörsbetalningar Teknisk manual November 2015 Leverantörsbetalningar Teknisk manual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 5 1.1 Det här dokumentet... 5 1.2 Vad är Bankgirot?...

Läs mer

Specifikation av format för inrapportering av löneuppgifter

Specifikation av format för inrapportering av löneuppgifter Specifikation av format för inrapportering av löneuppgifter SPK - Specifikation av format för inrapportering av löneuppgifter 2011-12-07 11:07 Sida 1 av 7 Innehållsförteckning 1. INTRODUKTION... 3 2. AGDA

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Verkställighet Teknisk beskrivning av transaktionen Bekräftelse ansökan om verkställighet Utgåva 2.0

Verkställighet Teknisk beskrivning av transaktionen Bekräftelse ansökan om verkställighet Utgåva 2.0 1(9) Verkställighet Teknisk beskrivning av transaktionen Bekräftelse ansökan om verkställighet Utgåva 2.0 www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

Statistik och rapporter

Statistik och rapporter Du kan skapa ett antal olika rapporter via modulerna Statistik och rapporter Företag eller Statistik och rapporter Koncern. I toppmenyn, under Övriga tjänster, hittar du den/de moduler som du har behörighet

Läs mer

Nedan beskrivs betalningstyperna i Business Online vid landval Sverige, med gällande stopptider. Du kan välja mellan följande betalningstyper:

Nedan beskrivs betalningstyperna i Business Online vid landval Sverige, med gällande stopptider. Du kan välja mellan följande betalningstyper: Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt Nedan beskrivs betalningstyperna i Business Online vid landval Sverige, med gällande stopptider. Du kan välja mellan

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE Dessa allmänna villkor för valutabetalningar har utarbetats vid Danske Bank på basis av de modellvillkor som utarbetats av Finansbranschens Centralförbund (FC).

Läs mer

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text...

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text... Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text... 2 INLOGGNING... 3 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4

Läs mer

Signera utlägg i GiroVision

Signera utlägg i GiroVision 2008-06-12 Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Signera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av utlägg

Läs mer

BANKSTRECKKODSGUIDE. Version 5.3

BANKSTRECKKODSGUIDE. Version 5.3 BANKSTRECKKODSGUIDE Version 5.3 8.11.2012 1 Bankstreckkodsguide Innehåll 1 Allmänt... 2 2 Bankstreckkod... 2 3 Uppgifternas form och innehåll... 2 4 Ansvar för riktighet... 2 5 Förutsättningar för användning

Läs mer

Konvertering och kontroll av IBAN-kontonummer. Beskrivning av tjänsten

Konvertering och kontroll av IBAN-kontonummer. Beskrivning av tjänsten Konvertering och kontroll av IBAN-kontonummer Beskrivning av tjänsten Innehåll 1 Hur fungerar IBAN-konverteringstjänsten... 3 2 IBAN konverteringstjänst och kontroll av finska konton... 3 2.1 Kontroll

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN KONSUMENT 2013-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN KONSUMENT 2013-01-01 1. ALLMÄNT Tjänsterna i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn. 010-4999010 (Telefonbanken), webbplats: www.sparbankenoresund.se,

Läs mer

Sonera Fakturera Användarguide. Oregistrerad

Sonera Fakturera Användarguide. Oregistrerad Sonera Fakturera Användarguide Oregistrerad 1/6 Sonera Fakturera Användarguide oregistrerad 05/2011 Rekommenderade webbläsare Vi rekommenderar webbläsarna Firefox, Opera, Safari och Chrome. Tjänsten stödjer

Läs mer

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund Vid upplägg av nytt kundnummer ska blanketten - Kund, uppläggning i kundregister / kreditprövning fyllas i av beställaren. Finns under länken http://blanketter.gu.se/ekonomi.htm Kontrollera att följande

Läs mer

Leverantörsbetalningar Användarmanual

Leverantörsbetalningar Användarmanual Juli 2014 Leverantörsbetalningar Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Vad är Bankgirot?... 4 1.2 Vad är ett Bankgironummer?...

Läs mer

Gireringar...2. Betalningssätten och betalningsuppdragets bekräftelse...3. Att spara betalningar och förfallodagsbetalningar...3

Gireringar...2. Betalningssätten och betalningsuppdragets bekräftelse...3. Att spara betalningar och förfallodagsbetalningar...3 för privatkunder produktbeskrivning 1 (5) Innehåll Gireringar...2 Betalningssätten och betalningsuppdragets bekräftelse...2 Att spara betalningar och förfallodagsbetalningar...2 Tjänsten är tillgänglig

Läs mer

Betalningsöversikt. Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet

Betalningsöversikt. Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt Information om registrerade och genomförda betalningar hittar du i Betalningsöversikt. För att komma till Betalningsöversikten

Läs mer

Indataspecifikation för investeringsfonder

Indataspecifikation för investeringsfonder Bilaga 10 FFFS 2008:x Indataspecifikation för investeringsfonder Denna specifikation ska användas vid rapportering via datamedium av investeringsfondernas innehav av finansiella instrument. Rapportering

Läs mer

Anvisning 3 Innehavsrapportering för värdepappersfonder och specialfonder

Anvisning 3 Innehavsrapportering för värdepappersfonder och specialfonder Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Anvisning 3 Innehavsrapportering för värdepappersfonder och specialfonder

Läs mer

D A N SKE BANK L Ö N E T JÄNST

D A N SKE BANK L Ö N E T JÄNST Sida 1 av 6 Inledning I Danske Bank Lönetjänst kontrollerar ni löneutbetalningar och bemyndigar lönefiler via Business Online. Banken använder en underleverantör, Visma Enterprise AB (nedan kallad Visma),

Läs mer

Så fyller du i blanketten!

Så fyller du i blanketten! Så fyller du i blanketten! 1 På Stödrättsbörsen behöver du bara genom bifogad blankett anmäla hur mycket du vill köpa respektive sälja och till vilket pris. Efter att du placerat din order sköter Stödrättsbörsen

Läs mer

Snabbguide till Vårdfaktura

Snabbguide till Vårdfaktura Snabbguide till Vårdfaktura För vårdgivare Version 3.0 - framtagen 2015-09-29 av Mikael Öman 1 (8) Innehållsförteckning VÅRDFAKTURA ETT SYSTEM FÖR E-FAKTURERING... 2 SÅ FUNGERAR DET... 2 DET FINNS I VÅRDFAKTURA...

Läs mer

Arbetsdokument Filbeskrivning EF-formatet

Arbetsdokument Filbeskrivning EF-formatet Arbetsdokument Filbeskrivning EF-formatet Sidan 1 av 19 EF-FILBESKRIVNING 2004-10-25 OBS! DETTA ÄR EJ ORGINALDOKUMENTET. I DETTA DOKUMENT HAR BGC LAGT TILL INFORMATION OM ANPASSNINGAR TILL E-GIRO WEBBHOTELL.

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.40B sp5 (2010-03-09) Husarbete/ROT-avdrag Övergångsbestämmelsen att kunden själv kunde ansöka om skattereduktion i sin deklaration upphörde

Läs mer

Mappar. Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet

Mappar. Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Mappar Mappar används för att gruppera dina betalningar. I en mapp kan du blanda alla betalningstyper. Manuellt upprättade betalningar

Läs mer

BEHANDLINGSREGLER. för. e-tullräkning

BEHANDLINGSREGLER. för. e-tullräkning Elektronisk tullräkning Sid 1(8) BEHANDLINGSREGLER för e-tullräkning Elektronisk tullräkning Sid 2(8) Innehållsförteckning 1 för e-tullräkning... 3 1.1 Mottagarens referens... 3 1.2 Bilaga, betalningsinformation

Läs mer

Kommunikationsalternativ för elektroniska dokument (EDI)

Kommunikationsalternativ för elektroniska dokument (EDI) Kommunikationsalternativ för elektroniska dokument (EDI) För utgående beställningsmeddelanden (ORDERS) Elektroniska beställningar skickas via FTP ut från Elektroskandias affärssystem till av leverantören

Läs mer

Filspecifikation. för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil. [ Version 2011-06-30 ]

Filspecifikation. för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil. [ Version 2011-06-30 ] för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil [ Version 2011-06-30 ] SYFTE Syftet med denna postbeskrivning är att säkerställa att Visma Collectors erhåller tillräcklig

Läs mer

Autogiro 3L Pro 2014. Autogiro. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 14

Autogiro 3L Pro 2014. Autogiro. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 14 Autogiro Sida 1 av 14 Innehåll STYRPARAMETRAR FASTIGHETER... 3 KONTRAKTSPARTEN... 3 Om annan person än avimottagaren skall stå för autogirobetalningen... 4 KONTRAKTET... 5 AUTOGIRO EXPORTER... 5 Betalningsunderlag.

Läs mer

Danske Bank Lönetjänst - Vägledning för Kundadministratör med e-legitimation

Danske Bank Lönetjänst - Vägledning för Kundadministratör med e-legitimation Inloggning Inledning I Danske Bank Lönetjänst kan du i rollen som Kundadministratör logga in i webbgränssnittet med hjälp av e-legitimation och där administrera de löntagare som är anställda på företaget.

Läs mer

Total IN Inläsningsfil

Total IN Inläsningsfil Total IN Inläsningsfil Sida 1 av 17 Innehållsförteckning FILFORMAT FÖR PLUSGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde... 5

Läs mer

Utdrag i kreditupplysningssyfte

Utdrag i kreditupplysningssyfte 1(8) Utdrag i kreditupplysningssyfte Teknisk beskrivning av transaktionen Utdrag skuldsaldo Utgåva 1.0 www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

Förfrågan utlandsbetalningar

Förfrågan utlandsbetalningar Förfrågan utlandsbetalningar Introduktion Förfrågan på en utlandsbetalning kan göras i Business Online. Genom att använda funktionen Förfrågan kan du begära en förfrågan på både överföring till utlandet

Läs mer

Testfall 5 DNK med B00 för momsregistrerat företag

Testfall 5 DNK med B00 för momsregistrerat företag Testfall 5 DNK med B00 för momsregistrerat företag Version 1.0.0 Svarskod 826 ska genereras Avgiftskod 1MT samt monetärt tullvärde ska alltid anges för företag momsregistrerat i Sverige. Svarskod 827 ska

Läs mer

Connect Direct Teknisk manual

Connect Direct Teknisk manual Mars 2014 Connect Direct Teknisk manual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Det här dokumentet... 3 1.2 Vad är Bankgirot?... 3 1.3 Vad är

Läs mer

Utlandsbetalningar kan betalas i euro och i de vanligaste valutor som växlas. Tjänstens valutor är:

Utlandsbetalningar kan betalas i euro och i de vanligaste valutor som växlas. Tjänstens valutor är: 1 Presentation av utlandsbetalning Via tjänsten kan du sända betalningsuppdrag utomlands. Utlandsbetalningarna avviker på många sätt från inrikesbetalningarna. Läs noggrant den här presentationen och de

Läs mer

Betala med autogiro eller e-faktura

Betala med autogiro eller e-faktura Betala med autogiro eller e-faktura Enklare sätt att betala hyran Hyran är en av de viktigaste räkningarna du betalar varje månad. För att göra det så enkelt som möjligt för dig finns det flera olika betalningssätt

Läs mer

Dnr 2011/1777 2011-12-22 FILFORMAT VERSION 1.2

Dnr 2011/1777 2011-12-22 FILFORMAT VERSION 1.2 Dnr 2011/1777 2011-12-22 FILFORMAT VERSION 1.2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Introduktion... 3 Tidpunkter för sändande av informationsfilerna... 3 Informationsfilernas format

Läs mer

Lathund Ekonomisk redovisning för Energikartläggningsstödet

Lathund Ekonomisk redovisning för Energikartläggningsstödet Datum 1 (9) Lathund Ekonomisk redovisning för Energikartläggningsstödet I samband med att ett företag lägesrapporterar ska företaget även skicka in den ekonomiska redovisning som ligger som underlag för

Läs mer

Användarmanual för anläggningar

Användarmanual för anläggningar Användarmanual för anläggningar Ett IT- system från Stamford AB Innehållsförteckning Användarmanual för anläggningar Allmänt... 4 Användargränssnitt... 5 Att byta lösenord... 5 Anläggning... 6 Notiser...

Läs mer

SweBase. PE 5.00 för NAV SE 2015. (SweBase 12047960)

SweBase. PE 5.00 för NAV SE 2015. (SweBase 12047960) SweBase PE 5.00 för NAV SE 2015 (SweBase 12047960) SweBase är ett tillägg till Microsoft Dynamics NAV innehållande bland annat anpassningar till den svenska marknaden. Dokumentationen tar upp de förändringar

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Innehåll 1. Skapa utbetalningsförslag... 2 2. Skapa fil för leverantörsbetalning (LB-giro)... 3 3. Boka leverantörsbetalning som betald (överför från Girojournal)... 5 4. Boka leverantörsbetalning

Läs mer

Påminnelsen Endast de medlemmar som är med vid det första aviseringstillfället men som inte har betalat kommer med i påminnelsen.

Påminnelsen Endast de medlemmar som är med vid det första aviseringstillfället men som inte har betalat kommer med i påminnelsen. Rutin faktureringar En gång per år i januari - genomför Riksföreningen för företagssköterskor en avisering av medlemsavgifter i samarbete med Vårdförbundets betalningsservice. Ett par månader senare skickar

Läs mer

Meddelande DNU - Tulldeklaration för övergång till fri omsättning, normalförfarande, utan begäran om klarering.

Meddelande DNU - Tulldeklaration för övergång till fri omsättning, normalförfarande, utan begäran om klarering. 2015-12-21 1(6) Testfall 7 för nya Tulltaxan, Version 1.0.0 Meddelande DNU - Tulldeklaration för övergång till fri omsättning, normalförfarande, utan begäran om klarering. Meddelande DNK - Tulldeklaration

Läs mer

Makro nr 16801/02. Bprint avityper för Devis/X. INBETALNING / GIRERING C Till PlusGirokonto nr. Avskilj inbetalningskortet före betalning

Makro nr 16801/02. Bprint avityper för Devis/X. INBETALNING / GIRERING C Till PlusGirokonto nr. Avskilj inbetalningskortet före betalning Ev anmärkning mot fakturan skall göras inom 8 dagar. Makro nr 16801/02 Avskilj inbetalningskortet före betalning INBETALNING / GIRERING C Till PlusGirokonto nr Avgift Kod 1 Kassastämpel Bl 2021.04 OSE

Läs mer

ANSÖKAN OM KAPITALFÖRSÄKRING Ancoria Aktiehandel med Carnegie Investment Bank AB depå

ANSÖKAN OM KAPITALFÖRSÄKRING Ancoria Aktiehandel med Carnegie Investment Bank AB depå Detta är din formella ansökan om. Posta denna blankett i original till Ancoria Insurance, P.O. Box 23415, 1683 Nicosia, Cypern, tillsammans med en kopia av din och eventuell fondförvaltarens id-handling

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder

Läs mer

Tillägg 3 till PBS 4.12A sp 02

Tillägg 3 till PBS 4.12A sp 02 Tillägg 3 till PBS 4.12A sp 02 (2017-05-04) Allmänt INMATNING MED $ ERSÄTTNING Gäller icke-omskrivna rutiner. Benämningsfält med fler än ett dollartecken fungerar inte. Det är nu åtgärdat. SKYDDADE DATABASER

Läs mer

Meddelande DNK för tekniskt test med inriktning flera meddelanden i en överföring. Beskrivning av testfallet

Meddelande DNK för tekniskt test med inriktning flera meddelanden i en överföring. Beskrivning av testfallet Meddelande DNK för tekniskt test med inriktning flera meddelanden i en överföring Tulldeklaration för övergång till fri omsättning, normalförfarande, med begäran om klarering Version 2.0.1 Beskrivning

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt att jobba och

Läs mer

Användarmanual Utbetalningar Bas & Utbetalningar med tilläggstjänster

Användarmanual Utbetalningar Bas & Utbetalningar med tilläggstjänster Användarmanual Utbetalningar Bas & Utbetalningar med tilläggstjänster En fördjupning för dig som ska använda tjänsterna Avtalsuppgifter: Avtalsnummer Kontaktperson mot Swedbank Sigillansvarig Kontaktvägar:

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Detta behöver vi för att kunna öppna ert konto: 1 2 3 4 Ifylld och undertecknad kontoansökan Ifylld kundkännedomsblankett Kopia på ID-handling Både för behörighetsadministratörer

Läs mer

Fakturaspecifikation i fil från producenter

Fakturaspecifikation i fil från producenter 2013-08-15 HSN Fakturaspecifikation i fil från producenter Varje leverantör som fakturerar tjänster enligt SLL:s FUMS-avtal ska leverera fakturaspecifikationsfiler till landstingets system FUMS. Uppgifter

Läs mer

Prislista Företag/Lantbruk

Prislista Företag/Lantbruk lista Företag/Lantbruk Gäller från och med 2015-05-01 PRISLISTA FÖRETAG/LANTBRUK BASPAKET BANK Rörelsekonto Ett Bankgiro Ett Bankkort Företag Betaltjänst i Internetbanken 500 utbetalningar ingår, därefter

Läs mer

Privatgirot tar hand om både Bankgiro- och PlusGirobetalningar. Du ansluter Privatgirot till ditt eget bankkonto.

Privatgirot tar hand om både Bankgiro- och PlusGirobetalningar. Du ansluter Privatgirot till ditt eget bankkonto. Användarguide Inledning Livet blir så mycket enklare med privatgiro. Din bank är alltid öppen och du kan sitta hemma och betala räkningarna i lugn och ro. Med privatgiro kan du göra dina betalningar, när

Läs mer

Mer kort mindre kontanter

Mer kort mindre kontanter Mer kort mindre kontanter Korttjänster i ramavtalen Björn Wallgren Jan Maarten Dijkgraaf Agenda 1. Förbetalda kort Ramavtal, bakgrund, strategi, funktionalitet 2. Korttjänster Genomgång av olika kort 3.

Läs mer

Lathund Ekonomisk redovisning för Miljöstudier

Lathund Ekonomisk redovisning för Miljöstudier Datum 1 (10) Lathund Ekonomisk redovisning för Miljöstudier I samband med att ett företag rapporterar in till Energimyndigheten ska företaget även skicka in den ekonomiska redovisning som ligger som underlag

Läs mer