Användarhandledning Standardfaktura SEB imail 1.1 Standardfaktura

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandledning Standardfaktura SEB imail 1.1 Standardfaktura"

Transkript

1 imail 1.1 Standardfaktura

2 INNEHÅLL 1 INTRODUKTION ANSLUTNING Certifiering Test Produktionssättning PRODUKTION ARKIV OCH VIEWING FORMATBESKRIVNINGAR SUPPORT Hanteringstider Tillgänglighet Övrigt BILAGA Version 1.2, (8)

3 1 INTRODUKTION Denna handledning beskriver tillvägagångssättet för att få tillgång till utskrift i samband med e-faktura via Bankgirocentralen. Tjänsten tar hand om de fakturor som inte kan distribueras via e-faktura till sina mottagare. Om tjänsten är beställd av fakturautställaren kommer Bankgirocentralen (nedan kallad BGC) att skicka vidare de fakturor som inte kan distribueras via e-faktura till sina mottagare till 21 Grams för utskrift och postdistribution till mottagaren. Genom tjänsten Standardfaktura sköter 21 Grams mottagning av fil, design, utskrift, kuvertering och postdistribution av fakturorna via A- eller B-post. Genom tilläggstjänsten Arkiv och Viewing kan Kunden få sina fakturor överförda till ett elektroniskt arkiv för lagring, och med åtkomst via webb. Kunden är fakturautställaren och beställaren av tjänsten Standardfaktura i detta dokument. 2 ANSLUTNING För att en kund ska kunna få tillgång till tjänsterna kring imail Standardfaktura måste ett avtal vara slutet med 21 Grams. För att kvalitetssäkra produktionssättningen sker en stegvis anslutning av nya kunder: 2.1 Certifiering Certifieringen syftar till att verifiera Kundens beställning, upprätta anslutningen till imail och verifiera kundens kopplingar mot systemet. Kundspecifik information samlas in av 21 Grams. Kunden ska ha tagit del av hur Standardfaktura ser ut och accepterat detta utseende via avtalet. Kontroll av att BGC tagit del av kundens beställning och att fakturadata kommer att skickas vidare till 21 Grams. 2.2 Test Teststeget är en verifiering av att certifieringen har genomförts enligt beställning, att indata är korrekt och att kundens förväntningar på den resulterande fakturan överensstämmer med det verkliga utförandet. Testerna genomförs i samarbete mellan 21 Grams, kunden och BGC och innebär att den kommande produktionen simuleras så långt det är möjligt utan att fakturor verkligen skickas till print och distribueras. Bland kontrollpunkterna ingår: In- och utleveranser av filer: För varje fil som skickats från kund kontrolleras att alla rapporter och fakturor i PDF-format producerats. Verifiering av att kunden skickar korrekt konverterad indata. Fakturor att Kunden får ut förväntad information och layout i fakturautskiften. För en fullständig verifikation måste Kunden skicka indata för samtliga beställda standardfakturamallar (faktura, kreditnota, räntefaktura) för utskrift till BGC för vidaretransport till 21 Grams. Teststeget har som syfte att Kunden ska kunna godkänna leveransen innan den går till produktion. Det krävs ett formellt leveransgodkännande för att Kunden ska flyttas in i den Version 1.2, (8)

4 ordinarie produktionshanteringen. Detta sker genom att kunden fyller i 21 Grams leveransgodkännande och skickar den via post till 21 Grams. 2.3 Produktionssättning I övergången till produktion får Kunden tillgång till Viewing, webbtjänsten för sökning i arkivet för printade fakturor, om tilläggstjänsten Arkiv och Viewing är beställd. I och med den första tryckningen i produktion bör Kunden logga in i Viewingen och kontrollera att fakturorna går att söka fram. 3 PRODUKTION Kunden kan skicka in fakturor för utskrift till Bankgirocentralen (BGC) fram till kl 02:00 på natten för att det ska bli utskrivet påföljande dag av 21 Grams. Utskrift av fakturor sker i samarbete med Parajett. Senast kl 05:00 får 21 Grams en fil från BGC över samtliga fakturor som ska vidare till utskrift. För att Kunden ska få sina fakturor utskrivna och inlämnade till postdistributör sker dessa processer i god tid så att postinlämning kan ske före kl 17:00. I samband med utskrift blir fakturorna även tillgängliga för Viewing hos 21 Grams/Parajett. Version 1.2, (8)

5 Produktionsflöde e-faktura 21 Grams 4/24/2006 ERP System Fakturautställare Inskickdag leverans fram till 02:00 Fil Inskickdag +1 BGC kör bearbetning efter 02:00 på allt som kommit in och är klara senast 05:00 Inskickdag BGC skickar fakturor för print senast 05:00 till 21 Grams BGC Viewing E-och printfaktura 18 månader Viewing för mottagare av e-faktura och för utställare vid print Inskickdag +1 Denna körning görs så att inkomna fakturor kan lämnas in till postdistributör före 17:00 21 Grams Parajett Kvittens till BGC att fil är mottagen Mottagare kan hämta e-faktura från BGC från 05:00 21 Grams kör tömning för print på allt som kommit in fram till 05:00 Mottagare Workflow system Print, kuvertering och postinlämning före 17:00 Viewing för utställare och faktura utseende enligt print av faktura Inskickdag +1 Print Viewing Printfaktura 12 mån därefter CD Inskickdag +2 levererad i brevlåda med A-post Inskickdag +2 till 4 levererad i brevlåda med B-post Posten/CityMail Om Kunden använder A-post (anges vid beställning) har fakturamottagaren utställarens pappersfaktura leverererad 2 dagar efter inlämning till BGC. 4 ARKIV OCH VIEWING Lagring av fakturorna sker i PDF format under 12 månader, därefter får Kunden en CD med fakturorna för den aktuella perioden. Under de första 12 månaderna kan Kunden via Internet se sina fakturor och göra en lokal utskrift av dem. Kunden får i samband med anslutningen till tjänsten en egen inloggning till viewing/reprint av faktura om denna tjänst är beställd. I tjänsten kan man titta på sina utskrivna fakturor och vid behov göra utskrift av dessa. Inloggning till tjänsten sker via med det användarnamn och lösenord som tilldelas Kunden av 21 Grams. Version 1.2, (8)

6 Webbtjänsten har en sökfunktion där kriterierna för att avgränsa sök-resultatet anges till vänster och listan med framsökta fakturor visas till höger. Ovanför finns knappar med de åtgärder som kan utföras på en markerad fakturapost i listan. Kriterierna för att avgränsa sökningen är: belopp, fakturanr, kundnr, namn, postnr, orderdatum, förfallodatum och fakturadatum. Varje post i sökresultatet kan markeras och därefter kan en åtgärd väljas bland alternativen som visas i knappar ovanför listan: Knappen View selected item visar fakturan som PDF. Fakturan kan sen sparas lokalt på disk eller skrivas ut genom de vanliga spara- och utskriftsfunktionerna i PDF-läsaren. Med funktionen Add memo kan man lägga till och titta på tidigare noteringar för markerad faktura. 5 FORMATBESKRIVNINGAR Den inkommande informationen till 21 Grams från BGC är baserad på BGC Invoice, dvs det XML-format som Bankgirocentralen definierat som standard för att skicka fakturadata via fakturagirot. För den som är intresserad finns ett dokument som beskriver detaljerna i detta format att hämta på BGC. De aktuella mallar/dokumenttyper som går att använda är f n: Faktura dvs en vanlig faktura, se exempel i bilaga 1 Kreditnota Räntefaktura Version 1.2, (8)

7 6 SUPPORT SEB hanterar kundsupporten för tjänsten Standardfaktura. När behov finns förs ärendet vidare till 21 Grams support efter registrering. 21 Grams support finns tillgänglig under kontorstid, måndag till fredag och övrig tid via enligt nedan. Kunden kontaktar alltid först SEB Helpdesk som kontaktar 21 Grams vid behov. Kontakter enligt nedan: Daglig drift SEBs support Daglig drift med felanalys 21 Grams support Programmering och felanalys 21 Grams teknikcenter Frågor om tjänsten, mottagning och registering av fel och vilken tjänst som berörs. Användarfrågor ska kunna klaras av på denna supportnivå. Felsökning och felavgränsning. Här försöker man lokalisera felet, analys av felet och felavhjälpning om möjligt. Återrapportering till SEBs kundsupport med tidsuppskattning för felavhjälpning när fel ej kan avhjälpas omgående. Korrigering av fel och tidsuppskattning av felavhjälpning eller korrigering. SEBs Helpdesk Telnr: Grams supportcenter Telnr: Grams teknikcenter 6.1 Hanteringstider Förfrågan registreras efter mottagandet. Återkoppling ges inom 2 arbetstimmar efter anmälan under kontorstid. 21 Grams målsättning är att lösa kritiska problem inom 8 timmar efter registrering och andra problem inom 5 arbetsdagar räknat från registrering av problemet hos 21 Grams. Denna målsättning är dock inte bindande. 6.2 Tillgänglighet 21 Grams icke-bindande målsättning är att Tjänsten skall vara tillgänglig minst 97 % av tiden under kontorstid och under överenskommen tid då filer ska överföras. 21 Grams ansvarar inte för avbrott, exempelvis avbrott i kommunikationsförbindelser, som orsakats av tredje part. Denna målsättning är dock inte bindande. 6.3 Övrigt 21 Grams support tar också hand om frågor som inte är direkta fel utan mer kan karakteriseras som förbättringsförslag i tjänsterna. Dessa frågor hanteras som change- requests till tjänsterna och tas om hand för utvärdering som en eventuell förbättring och/eller komplettering av tjänsten i en senare release. SEB och 21 Grams har regelbundna uppföljningsmöten om drift, support, kvalitet, förbättringar av produkten, säkerhetsfrågor och tillgänglighet av tjänsterna inom avtalet. Version 1.2, (8)

8 7 BILAGA 1 Version 1.2, (8)

E-Faktura Användarhandbok till Servicesidorna för Fakturamottagare

E-Faktura Användarhandbok till Servicesidorna för Fakturamottagare E-Faktura Användarhandbok till Servicesidorna för Fakturamottagare i samarbete med Version 1.1 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Kort om Elektronisk Faktura... 3 3. Servicesidorna...

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt att jobba och

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Genom att skicka kundfakturor via banken kan du och ditt företag

Läs mer

E-faktura privat. Anslutningshandbok för fakturautställare. Version 2.1

E-faktura privat. Anslutningshandbok för fakturautställare. Version 2.1 E-faktura privat Anslutningshandbok för fakturautställare Version 2.1 Innehållsförteckning Ordlista... 3 1 Introduktion... 4 1.1 E-faktura privat... 4 1.1.1 Övergripande beskrivning av rollen fakturautställare...

Läs mer

Support Frågor och svar

Support Frågor och svar e-fakturabolaget: Support Frågor och svar 1(21) Svenska e-fakturabolaget AB Support Frågor och svar Version 1.1 e-fakturabolaget: Support Frågor och svar 2(21) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Anmälan/Avanmälan...

Läs mer

E-faktura företag Anslutningshandbok för fakturautställare V 2.0 Bankgirot 2012-03-27

E-faktura företag Anslutningshandbok för fakturautställare V 2.0 Bankgirot 2012-03-27 E-faktura företag Anslutningshandbok för fakturautställare V 2.0 Bankgirot 2012-03-27 Innehållsförteckning Ordlista... 3 1 Introduktion... 4 1.1 E-faktura företag... 4 1.1.1 Övergripande beskrivning av

Läs mer

Att skicka e-fakturor. Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen

Att skicka e-fakturor. Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen Att skicka e-fakturor Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen Välkommen till bankens e-fakturatjänst Att skicka e-fakturor med bankens fakturaportal är enkelt. Du skapar fakturaunderlaget

Läs mer

Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall. Vägledning från BEAst

Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall. Vägledning från BEAst Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall Vägledning från BEAst 9 maj 2014 Besparing med e-faktura www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 1. Bakgrund De flesta är medvetna om att hanteringen

Läs mer

Välkommen till e-giro privat

Välkommen till e-giro privat Välkommen till e-giro privat Välkommen till e-giro privat! Inledning De svenska internetbankerna växer snabbt. Fler och fler betalar räkningar och fakturor via sin dator och slipper köer, krångel och

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel

Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel Innehåll Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel... 1 SYFTE... 2 BESKRIVNING... 2 Hitta

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000 1 (29) Innehåll Engångskod via kodkort... 4 Engångskod via SMS... 6 Inloggning med hjälp av SITHS-kort... 7 Förenklad inloggning... 8 Inkommande... 9 Filtrering under Inkommande... 9 Sökfunktionalitet

Läs mer

InExchange Network. Innehåll. Välkommen till InExchange Network!

InExchange Network. Innehåll. Välkommen till InExchange Network! Integrerade tjänster Skicka Välkommen till InExchange Network! Innehåll Logga in... 2 Skickade fakturor... 3 Sök efter och ta fram skickade fakturor... 3 Hur sammanställer jag en rapport på skickade fakturor?...

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-01-20 Exder

Läs mer

Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010

Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010 Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010 Innehållsförteckning 1 Kontaktvägar och adresser...3 2 Introduktion...4 2.1 Vad är Medgivande via hemsida...4 2.2 Om manualen och ytterligare hjälptexter...4

Läs mer

Oktober 2000 Version 1:1. Välkommen till e-giro webhotell

Oktober 2000 Version 1:1. Välkommen till e-giro webhotell Oktober 2000 Version 1:1 Välkommen till e-giro webhotell Inledning Inledning E-giro webbhotell. Är en integrerad elektronisk fakturerings- och betalningstjänst. Skapar nya möjligheter till direktkommunikation

Läs mer

e-faktura - Mottagare

e-faktura - Mottagare Allmänt e-faktura Mottagare är en tjänst där du får möjligheten att ta emot och betala elektroniska fakturor för ditt företag i Business Online. Du kan enkelt anmäla ditt företag för e-faktura till sin

Läs mer

E-giro webbhotell Användarmanual

E-giro webbhotell Användarmanual Oktober 2002 version 6.3 E-giro webbhotell Användarmanual BG 9060, december 2000. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2000. e-giro webbhotell användarmanual 1 (58) Innehåll Innehåll Innehåll...2 Inledning...3

Läs mer

Manual Client Webb Resultat Finans AB - 1404

Manual Client Webb Resultat Finans AB - 1404 Manual Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Förutsättningar... 3 1.2 Navigering... 3 1.3 Struktur... 3 2. Logga in... 5 2.1 Skapa användarkonto från Pinkod... 5 2.2 Glömt lösenord... 6 3. Mina sidor... 7 3.1

Läs mer

Manual Inköp och Faktura

Manual Inköp och Faktura Manual Inköp och Faktura Kontakta någon av oss om du har frågor Lars Ekbäck ankn. 4053 Lena Mikaelsson ankn. 4051 Gun Eriksson ankn 4050 Marianne Näslund ankn. 4057 Kerstin Olofsson ankn 4056 Helena Olsson

Läs mer

Handbok Inköp och Faktura IoF

Handbok Inköp och Faktura IoF Handbok Inköp och Faktura IoF Attestering och kontering av fakturor 2014-05-22 Innehållsförteckning 1. Inloggning... 3 1.1 Länk i mailet... 3 1.2 Kommunprogram... 3 2. Brevlådan... 4 2.1 Förnya bilden...

Läs mer

Uppdatering av Exder 2007-03-28

Uppdatering av Exder 2007-03-28 Uppdatering av Exder 2007-03-28 Våren är nu definitivt på väg och vi på Expert Systems kommer nu med en ny uppdatering av Exder. Sedan förra uppdateringen i slutet av januari har vi tagit fram ett antal

Läs mer

Direktkoppling till Girolink Internet. Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet. Version 1.0

Direktkoppling till Girolink Internet. Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet. Version 1.0 Direktkoppling till Girolink Internet Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet Version 1.0 Maj 2007 Innehållsförteckning 0. DOKUMENTHISTORIK 1 ALLMÄNT - DIREKTKOPPLING

Läs mer

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg Registrering av faktura Registrering av fakturaunderlag (utan väntande faktura) Påföra avgifter - Dröjsmålsränta Borttag av underlag för räntefakturor.

Läs mer

BGC Invoice 3L Pro 2014. BGC - Invoice. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 11

BGC Invoice 3L Pro 2014. BGC - Invoice. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 11 BGC - Invoice Sida 1 av 11 Innehåll BGC-INVOICE... 3 KUNDREGISTRET... 4 FAKTURABILDEN... 6 KONTRAKT/AVTAL... 7 ANMÄLNINGSFIL... 8 AVANMÄLNINGAR... 9 FAKTURAFILEN BGC INVOICE... 10 ÅTERRAPPORTERING... 11

Läs mer

Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön. Årsskifte januari 2015. Förberedelser & genomförande

Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön. Årsskifte januari 2015. Förberedelser & genomförande Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön Årsskifte januari 2015 Förberedelser & genomförande Bäste kund! Det börjar närma sig årsbyte i systemet och vi på FLEX Lön skulle vilja informera er kunder om

Läs mer

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(21) Dokument ID: 08-83415 Fastställandedatum: 2014-12-22 Giltigt t.o.m.: 2015-12-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning

Läs mer