Betalningsstatistik 2014, uppgifter som ska rapporteras

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Betalningsstatistik 2014, uppgifter som ska rapporteras"

Transkript

1 Betalningsstatistik 2014, uppgifter som ska rapporteras Uppgifterna rapporteras till Finlands Bank för första gången i februari 2015 (2014 data). Tabellen är en förteckning över uppgifter som ska rapporteras och den är avsedd att bistå i planeringen av rapporteringen. På grund av indelningen av uppgifterna (länder, valutor) är rapportering inte möjlig med hjälp av denna tabell. Postformat som definierar formen av en rapport, har publicerats på Finlands Banks webplats Avsikten har dock varit att tabellens numrering ska vara så förenlig som möjligt med förordningen. De blå cellerna på enkätblanketten är för uppgifter som ska rapporteras. Om en siffra som rapporteras ska uppdelas separat till exempel efter land, uppges detta separat på raden. Mer ingående anvisningar finns på rapporteringsanvisningen. Version Datum Ändringar Första versionen av tabell på svenska Tabell 4, ändrad genom c) kortbetalningar för att bättre macha postformat Tabell 1 tillsatt, Tabell 7 ändrad

2 1. Betalkonton (vid rapporteringsperiodens slut) 1. Betalkonton, antal 2. Konton för elektroniska pengar, antal 3. Utestående värde av utgivna lagringsmöjligheter för elektroniska pengar

3 2. Betalkort enligt funktion (vid rapporteringsperiodens slut) Kort utgivna i Finland 1. Kort med kontantfunktion 2. Kort med betalningsfunktion (exkl. kort som enbart har en funktion för elektroniska pengar) 2.1 Kort med debetfunktion (debit) Online-debitkort Offline-debitkort 2.2 Kort med fördröjd debetfunktion (delayed debit) 2.3 Kort med kreditfunktion (credit) 2.4 Kort med kontantfunktion och/eller fördröjd debetfunktion 2.5 Kort med kreditfunktion och/eller fördröjd debetfunktion 3. Kort som har funktion för elektroniska pengar 3.1 Kort på vilka det är möjligt att lagra elektroniska pengar direkt 3.2 Kort som ger tillgång till elektroniska pengar på e-konto 3.3 Kort som har laddats minst en gång 4. Totalt antal kort (oberoende av antalet funktioner) 4.1 Kort som har EMV-kompatibilitet 4.2 Kort som endast har magnetremsa 5. Kort med kombinerad debet- och kontantfunktion samt funktion för elektroniska pengar 6. Kort med fjärravläsningsfunktion (NFC)

4 3. Terminaler (vid rapporteringsperiodens slut) Alla terminaler som tillhandahålls av betaltjänstleverantörer a) Uttagsautomater (efter land) 1. med kontantuttagsfunktion (efter land) 2. med överföringsfunktion (efter land) b) Terminaler (efter land) 3. EFTPOS-terminaler (efter land) 4. Terminaler som tar emot kort för elektroniska pengar (efter land) c) Kortterminaler för elektroniska pengar (efter land) 5. Terminaler för laddning eller uttag av elektroniska pengar (efter land) 6. Terminaler som tar emot kort för elektroniska pengar (efter land)

5 4. Indikatorer för användning av betalningsinstrument, andra än MFI Inom den egna gruppen, antal Mellan olika grupper, antal Inom den egna gruppen, EUR Mellan olika grupper, EUR Transaktioner per kategori av betalningsinstrument a) Överföringar 1. Skickade SEPA-betalningsöverföringar (efter land) 2. Skickade betalningsöverföringar, icke SEPA (efter land) 3. Skickade transaktioner i pappersbaserad form (efter land) 4. Skickade transaktioner i elektronisk form (efter land) 4.1 Transaktioner som initieras i en fil eller batch (efter land) varav stående betalningsorder 4.2 Enskilda betalningar (efter land) varav betalningar i samband med näthandel (efter land) 5. Skickade expressbetalningar 6. Överföringar mottagna från utlandet b) Autogirringar 7. Skickade begäranden om SEPA-autogireringar (efter land) 8. Skickade begäran om autogireringar, icke SEPA (efter land) 9. Skickad begäran om autogirering som initieras i en fil/batch (efter land) 10. Skickad enskild begäran om autogirering (efter land) 11. Begäranden om autogirering mottagna från utlandet EUR c) Kortbetalningar med kort som är utgivna i Finland (exkl. kort som endast har funktion för elektroniska pengar 12. Med kort som har debetfunktion 12.1 Online-debittransaktioner, terminal med kontakt (efter land) 12.2 Online-debittransaktioner, som initieras med distans, CNP (efter land) 12.3 Online-debittransaktioner, kontaktlös terminal (efter land) 12.4 Offline-debittransaktioner, terminal med kontakt (efter land) 12.5 Offline-debittransaktioner, som initieras med distans (efter land) 12.6 Offline-debittransaktioner, kontaktlös terminal (efter land) 13. Med kort som har fördröjd debetfunktion 13.1 terminal med kontakt (efter land) 13.2 som initieras med distans, CNP (efter land) 13.3 kontaktlös terminal (efter land) 14. Med kort som har kreditfunktion 14.1 terminal med kontakt (efter land) 14.2 som initieras med distans, CNP (efter land) 14.3 kontaktlös terminal (efter land) 15. Med kort med kontantfunktion och/eller fördröjd debetfunktion 15.1 terminal med kontakt (efter land) 15.2 som initieras med distans, CNP (efter land) 15.3 kontaktlös terminal (efter land) 16. Med kort med kreditfunktion och/eller fördröjd debetfunktion 16.1 terminal med kontakt (efter land) 16.2 som initieras med distans, CNP (efter land) 16.3 kontaktlös terminal (efter land) 17. Kortbetalning med elektronisk terminal (efter land) 17.1 Terminal med kontakt 17.2 Kontaktlös terminal (t.ex. NFC) 18. som initieras på distans (efter land) d) Betalningstransaktioner med elektroniska pengar 19. Med kort laddade med elektroniska pengar (efter land) 20. Från konto för elektroniska pengar (efter land) 20.1 varav transaktioner gjorda med kort (efter land) 21. Transaktioner med elektroniska pengar mottagna från utlandet e) Checkar 22. Checkar inlösta i Finland (efter land) 23. Finländska checkar inlösta i utlandet f) Andra betalningsinstrument (förklaring till innehållet ska lämnas som tilläggsuppgift) 24. Skickade andra betalningsinstrument (efter land) 25. Betalningsinstrument mottagna från utlandet g) Enkla bokföringstransaktioner 26. Krediteringar av konto genom en enkel bokföringstransaktion 27. Debiteringar av konto genom en enkel bokföringstransaktion h) Betalningsorder (money remittance) 28. Skickade betalningsorder/betalningsöverföringar totalt (efter land) 29. Betalningsorder/betalningsöverföringar från utlandet i) Datakommunikation, digitala transaktioner eller IT-transaktioner 30. Datakommunikation, transaktioner skickade med digital utrustning eller IT-utrustning 31. Datakommunikation, transaktioner mottagna från utlandet med digital utrustning eller IT-utrustning

6 5. Indikatorer för användning av terminaler Transaktioner per kategori av terminal a)alla terminaler som tillhandahålls av betaltjänstleverantörer i Finland Kort utgivna i Finland EUR 1. Kontantuttag ur uttagsautomater (exkl. transaktioner med elektroniska pengar) 1.1 I Finland 1.2 I utlandet efter det land där uttagsautomaten är belägen 2. Kontantinsättningar i uttagsautomater (exkl. transaktioner med elektroniska pengar) 2.1 I Finland 2.2 I utlandet efter det land där uttagsautomaten är belägen 3. POS-transaktioner (exkl. transaktioner med elektroniska pengar) 3.1 I Finland 3.2 I utlandet efter land det land där terminalen är belägen 4. Kortladdning och kortuttag av elektroniska pengar 4.1 I Finland 4.2 I utlandet efter det land där terminalen är belägen 5. Transaktioner med kort som har funktion för elektroniska pengar 5.1 I Finland 5.2 I utlandet efter det land där terminalen är belägen b) Alla terminaler som tillhandahålls av betaltjänstleverantörer i Finland Kort utgivna i utlandet 6. Kontantuttag ur uttagsautomater (exkl. transaktioner med elektroniska pengar) 6.1 I Finland (indelade efter det land där kortet har utgetts) 6.2 I utlandet efter landtillhörighet (uppdelade efter det land där kortet har utgetts) 7. Kontantinsättningar i uttagsautomater (exkl. transaktioner med elektroniska pengar) 7.1 I Finland (indelade efter det land där kortet har utgetts) 7.2 I utlandet efter landtillhörighet (indelade efter det land där kortet har utgetts) 8. POS-transaktioner (exkl. transaktioner med elektroniska pengar) 8.1 I Finland (indelade efter det land där kortet har utgetts) Efter bransch (MCC-kod) 8.2 I utlandet efter landtillhörighet (indelade efter det land där kortet har utgetts) 9. Kortladdning och kortuttag av elektroniska pengar 9.1 I Finland (indelade efter det land där kortet har utgetts) 9.2 I utlandet efter landtillhörighet (indelade efter det land där kortet har utgetts) 10. Transaktioner med kort som har funktion för elektroniska pengar 10.1 I Finland (indelade efter det land där kortet har utgetts) 10.2 I utlandet efter landtillhörighet (indelade efter det land där kortet har utgetts)

7 Antal (st EUR c) Alla terminaler som tillhandahålls av utländska betaltjänstleverantörer Kort utgivna i Finland 11. Kontantuttag ur uttagsautomater (exkl. transaktioner med elektroniska pengar) 11.1 I Finland 11.2 I utlandet efter landtillhörighet PC 12. Kontantinsättningar i uttagsautomater (exkl. transaktioner med elektroniska pengar) 12.1 I Finland 12.2 I utlandet efter landtillhörighet 13. POS-transaktioner (exkl. transaktioner med elektroniska pengar) 13.1 I Finland 13.2 I utlandet efter landtillhörighet Efter bransch (MCC-kod) 14. Kortladdning och kortuttag av elektroniska pengar 14.1 I Finland 14.2 I utlandet efter landtillhörighet 15. Transaktioner med kort som har funktion för elektroniska pengar 15.1 I Finland 15.2 I utlandet efter landtillhörighet d) Kontanttransaktioner 16. Kontantuttag vid POS-terminaler 17. Kontantuttag 18. Kontantinsättningar

8 6. Kundprogram och elektronisk fakturering Antal transaktioner Antal avtal/användare EUR Kundprogram a) Företagskundtjänster 1. Kundidentifieringstjänster (Tupas) 2. Elektroniskt kontoutdrag (KTO) 3. Elektroniskt kontoutdrag (XML) 4. Filöverföring (i fil eller batch) 5. Kontroller av terminaler 5.1 Automatiska kontroller 5.2 Manuella kontroller b) Tjänster till privatkunder och yrkesidkare (betalningstjänster) 6. Flertjänstavtal/användare 6.1 PC/internet (betalning av fakturor) 6.2 telefontjänst (bemannad) 6.3 telefontjänst (obemannad/knapptelefon) c) Privatkundstjänster; näthandel 7. Knapp för onlinebetalning Elektronisk fakturering d) E-fakturor 8. Skickade e-fakturor 9. Mottagna e-fakturor e) Direktbetalningar 10. Direktbetalningar f) Avtal 11. Antal avtal om sändning av E-faktura 12. Antal B2B-mottagningsavtal 13. Antal mottagningsanmälningar 14. Antal direktbetalningsuppdrag av konsumenter 15. Enskilda konsumenters nätbanksavtal 16. SDD-avtal för fakturautställare

9 7. Korrespondentbanksbetalningar: kundbetalningar EUR 1. Kundbetalningar som skickas (efter land, valuta och form av betalnings uppdrag*) 2. Inkommande kundbetalningar (efter land och valuta) * I papperform eller elektronisk.

RP 169/2009 rd. av vissa marknadsrättsliga ärenden och lagen om skatteuppbörd. Avsikten är att lagarna ska träda i kraft den 1 maj 2010.

RP 169/2009 rd. av vissa marknadsrättsliga ärenden och lagen om skatteuppbörd. Avsikten är att lagarna ska träda i kraft den 1 maj 2010. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till betaltjänstlag samt vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att bestämmelserna i avdelningarna

Läs mer

BANKERNAS EMV- BETALTERMINALSYSTEM FUNKTIONELL BESKRIVNING 21.10.2011 / V 4.2

BANKERNAS EMV- BETALTERMINALSYSTEM FUNKTIONELL BESKRIVNING 21.10.2011 / V 4.2 BANKERNAS EMV- BETALTERMINALSYSTEM 2(19) Innehåll: 1. INLEDNING... 3 2. BEGREPP... 4 3. BETALTERMINALSYSTEMET... 7 4. AVTAL OCH GODKÄNDA KORT... 7 5. IDENTIFIERING OCH KONTROLL AV KORTENS ÄKTHET... 8 6.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20 ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20 1. Allmänt Tjänsten i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn 010-499 90 20 (Kundcenter

Läs mer

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01. Innehållsförteckning. 1 Inledning

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01. Innehållsförteckning. 1 Inledning Villkor Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Definitioner och begreppsförklaringar 3 Användarmanualer 4 Tillgång till tjänster m.m.

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD. Nyckelord betaltjänster, betalningar, betalkort, betalningsinstrument, banker, banktjänster, betalningsöverföringar, konsumentskydd

PRESENTATIONSBLAD. Nyckelord betaltjänster, betalningar, betalkort, betalningsinstrument, banker, banktjänster, betalningsöverföringar, konsumentskydd PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för betalningstjänster ordf. Tuomo Antila sekr. Tia Möller

Läs mer

Den svenska massbetalningsmarknaden

Den svenska massbetalningsmarknaden Den svenska massbetalningsmarknaden Riksbanksstudier, juni 2013 s v e r i g e s r i k s b a n k Riksbankens utredning av massbetalningsmarknaden i Sverige beställning av denna publikation kan göras från

Läs mer

Handelsbankens allmänna kortvillkor

Handelsbankens allmänna kortvillkor Innehåll 1. Tillämpningsområde 1 2. Definitioner 1 3. Kommunikation mellan Handelsbanken och kontohavaren 3 3.1. Rätten till information om villkoren och förhandsinformation under avtalsförhållandet 3

Läs mer

Välkommen till eplusgiro!

Välkommen till eplusgiro! Välkommen till eplusgiro! Användarhandledning Privatpersoner gäller från 20 januari 2011. Med eplusgiro kan du göra dina betalningar både inom Sverige och till utlandet direkt från datorn. Med vår säkerhetslösning

Läs mer

Från konto till konto V

Från konto till konto V RAPPORT DEN 18 NOV 2003 DNR 03-3192-621 Från konto till konto V 2003 : 4 En granskning av betalningsöverföringar, automatuttag och kortköp i svenska kronor och euro. Från konto till konto V 1 2 INNEHÅLL

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT 2010-11-01

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT 2010-11-01 1. ALLMÄNT Tjänsterna i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn. 010-4999010 (Telefonbanken), webbplats: www.sparbankenoresund.se,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR Sid 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR Dessa allmänna villkor utgår från de mallvillkor som utarbetats av Finansbranschens Centralförbund (FC). 1. Villkorens tillämpningsområde

Läs mer

Skandiakonto Allmänna villkor för Skandiakonto samt hur detta kan disponeras 2011-08-01

Skandiakonto Allmänna villkor för Skandiakonto samt hur detta kan disponeras 2011-08-01 Skandiakonto Allmänna villkor för Skandiakonto samt hur detta kan disponeras 2011-08-01 I den mån dessa allmänna villkor innehåller bestämmelser som är oförenliga med Ramavtal för Betalkonton och Betaltjänster

Läs mer

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner

Läs mer

Manual för laddning av gäst- eller kårkort inom Chalmers Konferens & Restaurangers verksamhet

Manual för laddning av gäst- eller kårkort inom Chalmers Konferens & Restaurangers verksamhet Manual för laddning av gäst- eller kårkort inom Chalmers Konferens & Restaurangers verksamhet Har du några frågor? Kontakta oss på kontor@chalmerskonferens.se alternativt på 031-7723953 Först behöver du

Läs mer

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank.

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank. Allmänna villkor för betaltjänster Sida 1 av 6 Allmänna villkor för betaltjänster 1. Definitioner Netfonds Bank Netfonds Bank AS, org.nr. 976 546 180 Bankdag En dag när medverkande betaltjänstleverantörer

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VISA-KORT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VISA-KORT 1 ( 5 ) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VISA-KORT A. VISA-KORT Dessa allmänna villkor gäller för följande kort i Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial, nedan Banken: Visa Debet Standard, Visa Debet Premium Banking

Läs mer

Innehållsförteckning för villkor av kundpaketen

Innehållsförteckning för villkor av kundpaketen Allmänna v illkor för Kundavtalet Innehållsförteckning för villkor av kundpaketen Allmänna kontovillkor... 3 Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet... 12 Allmänna

Läs mer

Bankens ex AVTAL. Datum. E-post

Bankens ex AVTAL. Datum. E-post Bankens ex Bankkontor, handläggare, telefon AVTAL FÖRETAGSTJÄNSTER MM Datum KUNDENS NAMN OCH ADRESS Namn Person-/Organisationsnummer Utdelningsadress Telefon (även riktnr) Postnummer och ort E-post Kunden

Läs mer

DIREKTDEBITERING Tjänstebeskrivning

DIREKTDEBITERING Tjänstebeskrivning Instruktioner för faktureraren Version 4.4/30.09.2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 2 1.1 Vem är direktdebitering avsedd för?... 2 1.2 Vad är ett direktdebiteringssystem?... 2 1.3 Ansvar... 2 2.1

Läs mer

Användaravtal för PayPal-tjänster

Användaravtal för PayPal-tjänster PayPal Page 1 of 26 >> Visa alla juridiska avtal Användaravtal för PayPal-tjänster Senaste uppdatering: 1 juli 2015 Skriv ut Hämta pdf Det här avtalet innehåller sexton avsnitt (inklusive en tabell). Du

Läs mer

Bankkort Privat och Ungdomskort +

Bankkort Privat och Ungdomskort + Allmänna villkor Bankkort Privat och Ungdomskort + Gäller från 2014-11-15 1 Definitioner med mera 2 Allmän produktbeskrivning 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken

Läs mer

Kontanter och betalningar hur ser framtiden ut?

Kontanter och betalningar hur ser framtiden ut? ANFÖRANDE DATUM: 2008-02-05 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22)

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22) 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Tidaholms Sparbank (org. nr. 567200-4883),Box 23, 522 21 Tidaholm, 0502-18500,tidaholms-sparbank.se, info@tidaholms-sparbank.se

Läs mer

Bg Autogiro Användarmanual

Bg Autogiro Användarmanual December 2014 Bg Autogiro Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?... 4 1.3 Vad

Läs mer

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24.

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken har öppet när det passar dig Vi vill alltid ge dig bästa tänkbara service. Därför har du möjlighet att besöka banken på det sätt och de tider

Läs mer

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1.

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1. Allmänna villkor Kreditkort Privat Gäller från 2012-04-14 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken är kortutgivare och kreditgivare. Bankdag

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Ålems Sparbank (org. nr 532800-6282), Bankvägen 2, 384 02 Ålem, 0499-487 50,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (publ), org.nr. 516401-0208 Box 22209, 250 24 Helsingborg Tfn

Läs mer

samhällsekonomiskt perspektiv

samhällsekonomiskt perspektiv n Kort- och kontantbetalningar ett samhällsekonomiskt perspektiv Mats Bergman, Gabriela Guibourg och Björn Segendorf Mats Bergman är professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Under perioderna

Läs mer

Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall. Vägledning från BEAst

Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall. Vägledning från BEAst Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall Vägledning från BEAst 9 maj 2014 Besparing med e-faktura www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 1. Bakgrund De flesta är medvetna om att hanteringen

Läs mer