Viktiga branscher i Malmö fortsätter att utvecklas

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Viktiga branscher i Malmö fortsätter att utvecklas"

Transkript

1 September 2011 Malmös näringsliv Svensk ekonomi är stabil och har växt betydligt snabbare än många andra OECD-länder under det senaste året. Den globala oro som funnits på finansmarknaden under sensommaren gör att den fortsatta tillväxten i Sverige är mycket svår att bedöma. Så här långt kan vi notera att Malmö klarat sig tämligen bra i jämförelse med andra regioner och orter i Skandinavien. Malmö och Malmöregionen har goda förutsättningar att expandera och därmed fortsätta den goda utveckling som varit under de senaste åren. Tillväxt och välfärd samspelar och är en förutsättning för varandra. - Vi tänker mer och mer i termer av region, t ex att få till stånd en gemensam arbetsmarknad. Att binda samman hela staden och med det öka den sociala hållbarheten är ett par av målen för Malmö. Här är en väl utbyggd infrastruktur en mycket betydelsefull faktor, konstaterar Pehr Andersson, näringslivsdirektör vid Malmö stad. Viktiga branscher i Malmö fortsätter att utvecklas Först under senare delen av 2012 kommer återhämtningen i Sverige igång igen, men arbetslösheten bedöms sjunka först Utvecklingen förutsätter en oförändrad reporänta det närmaste året. Det finns också ett utrymme för en expansiv finanspolitik, spår Konjunkturinstitutet (KI) i sin augustirapport. Konjunkturinstitutets rapport Konjunkturbarometern företag och hushåll, 25 augusti 2011 visar att samtliga sektorer i näringslivet bidrog till en negativ utveckling under augusti. Tillverkningsindustrin sjönk sex enheter medan nedgången blev fem enheter i både detaljhandel och privata tjänstenäringar. Läget är bäst för bygg- och anläggningsverksamhet medan detaljhandel är den bransch som är mest utsatt. Hushållen har blivit betydligt mindre positiva till läget i svensk ekonomi och i synen på den egna ekonomin. Tillväxten i efterfrågan för de privata tjänstenäringarna har dämpats de senaste månaderna, men sysselsättningen har fortsatt att öka. Detaljhandeln har utvecklats väsentligt svagare de senaste månaderna än vad företagen hade räknat med, särskilt inom specialiserad butikshandel. Detaljhandeln räknar dock fortfarande med en viss ökning de närmaste månaderna och optimismen är störst inom just den specialiserade butikshandeln. Liksom tidigare är det konsultbranscherna, uthyrningsfirmor samt arbetsförmedlingar, rekryterings- och personaluthyrningsverksamhet som har nyrekryterat i störst omfattning. Tjänsteföretagen är relativt optimistiska inför de närmaste månaderna och räknar med god efterfrågetillväxt och stigande sysselsättning. Förväntningarna på utvecklingen av efterfrågan är dock försiktigare än tidigare. För Malmös del kan vi konstatera att flera av branscherna ovan är viktiga profilområden i Malmös näringsliv, vilket ju bådar gott för framtiden. Bland annat bygg- och anläggningssidan är stark. Antalet påbörjade bostäder ökade kraftigt i Malmö under 2010

2 och kommer öka även Prognosen för 2011 är att ungefär bostäder kommer att påbörjas. Det mesta bostadsbyggandet har skett i Limhamn-Bunkeflo där också folkmängden haft störst ökning. Huvudkontoren ökar i antal I centrum sker som alltid utveckling vad gäller kommersiella lokaler. Vasakronan håller på med en större ansiktslyftning av köpcentret Triangeln. Samtidigt uppför NCC en fastighet bakom köpcentret som ska innehålla handel, kontor, lägenheter och parkeringsplatser. Flera uthyrningar är redan klara med inflyttning För en del av dem, som de internationella butikskedjorna Aldo och Solid är det deras första etableringar i Sverige. Elfa International som är moderbolag inom Elfa-koncernen, med fem tillverkande enheter och åtta säljbolag har placerat sitt huvudkontor i Malmö vid Södertull, där man nu har de olika ledningsfunktionerna placerade. Anton Paar, ett österrikiskt företag som finns över hela världen har under våren etablerat sitt nordiska huvudkontor i Malmö. Det främsta skälet är att verksamheten vill komma närmare sina kunder som finns i diverse branscher. Företaget säljer laboratorie- och processinstrument till industrin och till forskning vid universitet och då är det fördelaktigt att kunna presentera produkterna i egna laboratorier. Biomet Orthopaedics som är ett amerikanskt företag verksamt inom ortopedisektorn med olika implantat, har flyttat sitt nordiska huvudkontor med cirka 40 anställda från Sjöbo till Västra Hamnen i Malmö. MiL Institute kommer att flytta sitt huvudkontor med ett 20-tal anställda till Malmö under senhösten. Fortsatt god utveckling i Västra Hamnen Västra Hamnen är ett av Malmös största utvecklingsområden genomfördes bomässan Bo01 och därefter har byggandet fortsatt. Idag rymmer stadsdelen över 9000 arbetsplatser och över invånare. Prognosen är en ökning till invånare år Diligentia har i år slutfört rivningen av de gamla mässlokalerna och startar projekt Masthusen som på sikt kommer att omfatta hela 18 kvarter för bostäder, kontor, butiker, restauranger och service. Fyra kvarter har nyligen sålts till Ikano Bostad som planerar för 500 lägenheter och ett kvarter till Hökerum Bygg AB, medan Diligentia själva fortsätter att utveckla övriga 13 kvarter. Ytterligare nya projekt planeras inom Västra Hamnen där bland annat ytterligare närmare kvadratmeter kontorslokaler väntas tillkomma under Bland dessa projekt finns Fastighets AB Briggens Fullriggaren ett kontorsprojekt nära den norra strandkanten och en andra etapp av kontorshuset Koggen 2, cirka kvm som uppförs av NCC och som sålts till Vasakronan. I Dockan som är en del av Västra Hamnen bygger Wihlborgs ett nytt hus avsett för företag inom mediesektorn, Media Evolution City. Huset uppförs i anslutning till Kockums gamla byggnader, där också SVT huserar sedan något år. Bland de framtida hyresgästerna finns också Epsilon och First Flight.

3 Region Skåne har flyttat in i sitt nya regionhus i Dockan och där har nu drygt 700 personer sin arbetsplats. Huset har redan fått mycket publicitet och i augusti utsågs Regionhuset Skåne till vinnare av årets stadsbyggnadspris i Malmö. På Universitetsholmen som är en del av Västra Hamnen slutför Skanska Öresund sitt kontorsprojekt Bassängkajen. Det består av två huskroppar som är sju våningar höga där bland annat Malmö Högskola, Visma och Awapatent flyttat in. Framöver kommer också Sogeti som kommer från Lund att flytta in. Under planering är också en anläggning för kongress-, konserthus och hotell. Skanska utvecklar och bygger anläggningen vid Neptuniparken, som består av tre delar, möten/kongresser, konserter och hotellverksamhet. Andra framtida projekt i området är Varvsstaden som utvecklas av Peab och kv Tyfonen intill Lärhögskolan, Orkanen där Skanska ska uppföra ett nytt kvarter med arbetsplatser, restaurang, bar, café, hotell och kulturverksamheter. Hyllie har kommit närmare centrum Stor aktivitet präglar också Malmös andra stora och attraktiva utbyggnadsområde, Hyllie. Citytunneln som togs i bruk i december 2010 innebär närhet till både det centrala Malmö och till Köpenhamn. De som bor eller verkar i Hyllie har närmare till Köpenhamn än många av köpenhamnarna själva! Runt citytunnelstation Hyllie har Annehem färdigställt etapp 1 och är i gång med etapp 2 av sitt projekt Point Hyllie. Förutom lokaler för tullen finns här också kontors- och butikslokaler, där bland annat IT-konsultföretaget System Verification med dryga 100- talet anställda lagt sitt huvudkontor. Vid torget finns redan Malmö Arena vilket gör Hyllie till ett område också för upplevelser. Precis norr om Malmö Arena uppför Midroc en mässanläggning på kvm som blir klar i februari 2012 och består av mässhall med konferens-, service- och lagerlokaler. Hallen får multifunktioner, d v s den kan utnyttjas för flera olika ändamål utöver mässor och konferenser. För att Hyllie ska bli ett viktigt kommunikationscenter behövs parkeringsplatser. Det nya Parkeringshuset Hyllie, med plats för bilar och cyklar, är en s k Park and Rideanläggning - parkera bilen eller cykeln och åk vidare. Som service finns det också förvaringsskåp, toalett och dusch och utrymmen för reparation och tvätt. Köpcentret, Emporia, på över kvadratmeter väntas bli klart hösten Emporia består av fyra våningar, fem olika torg, parkeringshus och parkeringsplatser i direkt anslutning samt en grön park på taket för rekreation och annorlunda upplevelser. Väster om Stationstorget, ett stenkast från station Hyllie planerar Skanska Öresund sitt byggprojekt, kontorshuset Klipporna, ritat av Henning Larsen Architects. Fler företag som valt Malmö Intressanta nya etableringar i Malmö är Symbal, konsultverksamhet inom kommunikation som flyttat från Lund med sina 15 anställda till ett nytt center på Grimsbygatan i hamnen. Här har för övrigt ett flertal gallerier och företag inom de kreativa näringarna slagit sig ned i det för många Malmöbor välkända f d Siemenshuset. Det tyska hemelektronikföretaget Mediamarkt har gjort sin andra etablering i Malmötrakten, nu på volymhandelsområdet Svågertorp.

4 Den finska kedjan Carspect, konkurrent till Bilprovningen etablerade sig både på Svågertorp och i Fosie kort efter beslut om att marknaden för bilprovning avreglerades. Retention Group är ett kommunikationsföretag som flyttat till Malmö från Ideon i Lund för att på ett bra sätt kunna serva bland annat olika svenska företag som vill in i Kina. Leimdörfer, välkänd verksamhet inom fastighetsrådgivning och -transaktioner har startat en filial i Malmö som inledningsvis bemannas av två medarbetare från Stockholmskontoret. Carl Zeiss Vision Sweden som framställer glasögon har flyttat från Trelleborg till Fosie. Ovanstående är exempel på företagsetableringar i branscher som cleantech, media, kundservice och företagstjänster av olika slag som alla utgör intressanta profilområden för Malmö. Hamnanknuten logistik är ett annat profilområde som framöver kommer att utvecklas kraftfullt inom Norra Hamnen. Nya hamnterminaler (godsfärje-, container- samt kombiterminaler) har byggts och skapar goda möjligheter för verksamheter att förlägga europeiska logistiknav i Norra Hamnen framöver. Förvärvsarbetande per bransch» Idag arbetar ett stort antal personer inom olika kunskapsintensiva tjänstebranscher i Malmö. Endast 8 % arbetar inom tillverkning. Detta är en lägre siffra än Sverige som helhet där 14 % arbetar inom tillverkning» Malmö har störst andel förvärvsarbetande inom handel (15%) följt av företagstjänster (15%), därefter kommer vård, omsorg och sociala tjänster (14%) följt av utbildning (9%)» Över hälften (53%) arbetar inom de fyra största grupperna ovan» Sverige som helhet skiljer sig från Malmö när det gäller vilka områden som har flest förvärvsarbetande. I Sverige är den största gruppen vård, omsorg och social tjänster (16 %) följt av tillverkning (14 %)

5 Näringslivskontoret Agneta Möller

ÅRSRAPPORT. Malmöläget. Statistik och fakta om näringslivet i Malmö. Stadskontoret Malmö stad 2011. En sammanställning från

ÅRSRAPPORT. Malmöläget. Statistik och fakta om näringslivet i Malmö. Stadskontoret Malmö stad 2011. En sammanställning från ÅRSRAPPORT Malmöläget Statistik och fakta om näringslivet i Malmö En sammanställning från Stadskontoret Malmö stad 211 2 3 Förord innehåll Malmö en stad i medvind Innehåll Pehr Andersson, näringslivsdirektör

Läs mer

MalmöLäget. Visste du att... Statistik och fakta om näringslivet i Malmö ÅRSRAPPORT

MalmöLäget. Visste du att... Statistik och fakta om näringslivet i Malmö ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT MalmöLäget Statistik och fakta om näringslivet i Malmö Visste du att......de senaste tjugo åren har Malmöborna blivit tre år yngre? Sid 11...det startades 8 nya företag varje dag i Malmö under

Läs mer

MalmöLäget. Visste du att... Statistik och fakta om näringslivet i Malmö ÅRSRAPPORT. ...det startades 8 nya

MalmöLäget. Visste du att... Statistik och fakta om näringslivet i Malmö ÅRSRAPPORT. ...det startades 8 nya ÅRSRAPPORT MalmöLäget Statistik och fakta om näringslivet i Malmö 48 personer besökte Malmö under Eurovision Song Contest. Visste du att......det startades 8 nya företag varje dag i Malmö under 212? Sid

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad. Fokus 24 orter

Svensk Fastighetsmarknad. Fokus 24 orter Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter NAI Svefa Analys Våren 2012 Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är verksam inom fastighetsbranschen och har affärer som främsta drivkraft. Rapporten

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter www.naisvefa.se www.svenskfastighetsmarknad.se NAI Svefa Analys nr 3/2011 Stockholm Drottninggatan 78 Box 3316 103 66 Stockholm Tel: 08-441 15 50 malmö Södra Långgatan

Läs mer

Tema Region Skåne Göteborg

Tema Region Skåne Göteborg ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS Nr 5 MAJ 2008 Göteborg attraktivt läge Göteborgsandan, det geografiska läget och en stor utvecklingspotential i centrala om - rå

Läs mer

Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och

Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och projekt styr organisationen, snarare än traditionella hierarkiska

Läs mer

Kontoren. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 3. 2011.

Kontoren. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 3. 2011. ByggAnalys 3. 211 DOCUgroup / Byggfakta Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa Byggfaktas databas Innehåll: 36 Konjunkturläget 37 Hela marknaden 38 Stockholmsregionen 39 Göteborgsregionen 4 Malmöregionen

Läs mer

Framåt för företagandet. Här är det gott att leva! STATISTIK OCH FAKTA 2015 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE NÄRINGSLIV

Framåt för företagandet. Här är det gott att leva! STATISTIK OCH FAKTA 2015 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE NÄRINGSLIV STATISTIK OCH FAKTA 2015 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE NÄRINGSLIV Framåt för företagandet sidan 14 Här är det gott att leva! sidan 18 Välkommen till MalmöLundregionen - en tillväxtmotor i Sverige sidan 2

Läs mer

Bostadsras. Det finns bara en regel. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Feb. 2008. Läs mer på www.nivellsystem.se.

Bostadsras. Det finns bara en regel. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Feb. 2008. Läs mer på www.nivellsystem.se. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys Feb. 28 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa Byggfaktas databas Innehåll: 3 Marknadsförutsättningar 31 Bostäder 32 Handelslokaler 33 Kontor 34

Läs mer

EMPORIA. Moderna kontorsytor lockar företag till SKYLTBUTIKEN. Han sätter Malmö på Life science-kartan

EMPORIA. Moderna kontorsytor lockar företag till SKYLTBUTIKEN. Han sätter Malmö på Life science-kartan POSTENS GRUPPREKLAM TILL KONTOR Rekordmånga skåningar driver företag Företagsamheten i Skåne slog rekord förra året och andelen kvinnor med egna företag är fler än någonsin. Nyckeln till en växande Öresundsregion

Läs mer

Hamnen. Västra. där Malmö möter havet

Hamnen. Västra. där Malmö möter havet EN TEMATIDNING FRÅN SYDSVENSKA DAGBLADETS FÖRSÄLJNINGS AB Västra Hamnen där Malmö möter havet FOTO: JOAKIM LLOYD RABOFF Sommar i Västra Hamnen sidan 2 Varvsstaden ska bli en mötesplats för alla malmöbor

Läs mer

MOBILIAGUIDEN MOBILIAGUIDEN 1

MOBILIAGUIDEN MOBILIAGUIDEN 1 MOBILIAGUIDEN 2014 MOBILIAGUIDEN 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord...1 Atrium Ljungberg AB...2 En unik historia...3 Marknadsplan Mobilia 2014...4 Konkurrensöversikt...5 Trender...6 Kommunikationsstrategi...7

Läs mer

almö Öresundsregionen

almö Öresundsregionen nya Kongresshuset stärker malmö som mötesstad Medicinkonferenser till Malmö Big hair mama När ekologiskt är huvudsaken Kompetensen i malmö imponerade Mobiljätten RIM:s köp av TAT almö den första moderna

Läs mer

Produktionen av bostäder i flerbostadshus. Produktionen av flerbostadshus. ByggAnalys 2-2013. Innehåll: 40 Konjunkturläget. 41 Nationell marknad

Produktionen av bostäder i flerbostadshus. Produktionen av flerbostadshus. ByggAnalys 2-2013. Innehåll: 40 Konjunkturläget. 41 Nationell marknad ByggAnalys 2-213 Innehåll: 4 Konjunkturläget 41 Nationell marknad 42 Stockholmsregionen 43 Göteborgsregionen 44 Malmöregionen 45 Större städer 46 Entreprenadmarknaden Byggfaktaindikatorn är ett system

Läs mer

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 2 PLANeriNGSförUtSättNiNGAr

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 2 PLANeriNGSförUtSättNiNGAr Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering del 2 planeringsförutsättningar Innehåll Aktuell utbyggnadsplanering i Sverige... 4 BEFOLKNINGSUTVECKLING... 6 ARBETSPLATSER OCH VERKSAMHETER... 8 NÄRINGSLIVETS BEHOV...

Läs mer

Dagens Lokaler Nr 10 / Oktober 2008

Dagens Lokaler Nr 10 / Oktober 2008 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS Nya lokaler ett lönsamt alternativ Att flytta in i nyrenoverade eller nybyggda lokaler är ett lyft för många företag. Sidan

Läs mer

UTSIKT SKÅNE. september 2014. Tema: Turism och nöjen

UTSIKT SKÅNE. september 2014. Tema: Turism och nöjen UTSIKT SKÅNE september 2014 Tema: Turism och nöjen 1 Kundtidning4_rev1.indd 1 2014-09-11 08:30 Utsikt Skåne är producerad av Industrifakta och Sparbanken Öresund i samarbete med: SYDVÄSTRA SKÅNE Lärkgatan

Läs mer

Hitta hem i Hyllie. En kontrastrik del av Malmö

Hitta hem i Hyllie. En kontrastrik del av Malmö Illustration: David Wiberg Hitta hem i Hyllie En kontrastrik del av Malmö I Hyllie centrum bor du för att du väljer Malmö. Men även för att du väljer något mer. Att bo i Hyllie innebär en annorlunda närhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 SÅ BYGGER VI STADEN

ÅRSREDOVISNING 2014 SÅ BYGGER VI STADEN ÅRSREDOVISNING 2014 SÅ BYGGER VI STADEN ATT LYFTA PLATSENS SJÄL För att lyckas skapa attraktiva platser handlar det om att förstå livet i köpkvarteret, på arbetsplatsen och i bostadskvarteret. Det handlar

Läs mer

Fastighets AB Balder 2005

Fastighets AB Balder 2005 Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Fastighets AB Balder 2005 Fastigheterna

Läs mer

Analys av förändringen i befolkning, arbetsmarknad och näringsliv

Analys av förändringen i befolkning, arbetsmarknad och näringsliv Analys av förändringen i befolkning, arbetsmarknad och näringsliv SSSV Samverkan Skåne Sydväst februari 2009 Rapporten är framtagen av: Daniel Svärd, Lunds kommun och Anders Axelsson, Malmö Stad Innehållsförteckning

Läs mer

Lägesrapport. Bostadsbyggande och detaljplanering. November 2008

Lägesrapport. Bostadsbyggande och detaljplanering. November 2008 Lägesrapport Bostadsbyggande och detaljplanering November 2008 Innehållsförteckning Inledning... 2 Sammanfattning och fortsatt arbete... 3 Produktionsläget för bostäder i Malmö... 5 Konjunkturutvecklingen...

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 STOCKHOLMS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 STOCKHOLMS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 STOCKOLMS LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Text: Julia Asplund och Erik uldt Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa

Läs mer

Marknadsanalys kontorsmarknaden

Marknadsanalys kontorsmarknaden Marknadsanalys kontorsmarknaden Huddinge kommun 31 January 2012 Marknadsanalys Kontorsmarknaden Huddinge Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Underlag... 2 1.3 Metod... 2 1.4 Om Jones Lang

Läs mer

Näringslivsrapport 2013

Näringslivsrapport 2013 SAMHÄLLSBYGGNAD Strategienheten Magnus Eriksson Datum 214-2-1 Näringslivsrapport 213 - med ett särskilt kapitel om handeln i Nyköping Innehållsförteckning SAMMANFATTNING MED DIAGNOS... 3 1. INLEDNING...

Läs mer

BOSTADSFÖRSÖRJNING. LÄGESRAPPORT April 2009. förslag till fördjupad översiktsplan KON BYGG NADS STADS TORET

BOSTADSFÖRSÖRJNING. LÄGESRAPPORT April 2009. förslag till fördjupad översiktsplan KON BYGG NADS STADS TORET LÄGESRAPPORT April 2009 STADS BYGG NADS KON TORET förslag till fördjupad översiktsplan BOSTADSFÖRSÖRJNING ÅRLIG Öp UPPFÖLJNING 2025 OCH ANALYS AV BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN Malmö Stadsbyggnadskontor Maj 2006

Läs mer

Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2

Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 Arbetsmarknadsutsikter för Blekinge län 2 (22) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 UTMANINGAR I LÄNET... 4 SKILLNADER I LÄNET... 4 OMVÄRLDSBILD... 4 EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT

Läs mer

Regional efterfrågan på kompetens och utbildning inom yrkeshögskolan

Regional efterfrågan på kompetens och utbildning inom yrkeshögskolan 2 Regional efterfrågan på kompetens och utbildning inom yrkeshögskolan 213 1 (128) Dnr: YH 213/428 1 Förord... 2 2 Inledning... 3 3 Regionala beskrivningar... 4 3.1 Blekinge län... 4 3.2 Dalarnas län...

Läs mer