Våren 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Våren 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com"

Transkript

1 Våren 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad Alla grafer avser Malmö Presentationen utkommer vår & höst Grafer med den historiska utvecklingen av nyckeltalen finns på vår hemsida Läs eller ladda ner MalmöLäget årsrapport på vår hemsida, vilken innehåller fakta inom en rad områden (svensk resp. engelsk version) Källor: SCB, Tillväxtanalys, Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket och Jones Lang LaSalle Analyserna har delvis tagits fram i samverkan med följande avdelningar i Malmö stad: Avdelningen för samhällsplanering, Avdelningen för integration och arbetsmarknad, samt Malmö Turism

2 Totalt gästnätter på Malmös hotell och vandrarhem 2012, nästan lika många som Antalet gästnätter på hotellen ökade lite medan de minskade något på vandrarhemmen Under 2012 hade Malmö flest uthyrda hotellrum under perioden maj november, då låg rumsbeläggningen i genomsnitt på mellan 63-73% Malmö hade högst rumsbeläggning mellan måndag torsdag, vilket bl.a. är de dagar då många affärsresenärer och konferensdelegater övernattar. I maj samt under höstmånaderna sep-nov var rumsbeläggning som högst måndag torsdag då i snitt 72-86% av hotellrummen var uthyrda På weekends och sommar då fler privatresenärer övernattar på Malmös hotell är beläggningsgraden på hotellrum generellt lägre än under vardagarna. När det gäller weekends visar perioden maj-oktober bäst weekendbeläggning då 55-65% av hotellrummen i genomsnitt var uthyrda Under Q4 öppnade ett nytt hotell i Malmö och ett befintligt hotell stängde sin verksamhet Gästnatt = varje övernattande gäst

3 Inga större förändringar har skett under det senaste halvåret, varken avseende vakansgrad eller hyresnivåer. Vakansgraden för kontorslokaler i Malmö/Lund-regionen rör sig runt 7% under det andra halvåret 2012 medan topphyran för CBD och Västra Hamnen ligger runt kronor per kvadratmeter/år. Dessa siffror har legat tämligen oförändrade under hela 2012 Marknaden hämmas vad gäller hyresutvecklingen bl.a. av att nyproduktionen inom kontorsytor är omfattande, speciellt i Västra Hamnen med bl.a. tillkomsten av Media Evolution City, Bassängkajen II, Koggen II och Briggens hus Fullriggaren 4. Några större transaktioner som ägt rum är att Vasakronan köpt Nya Triangeln och i Västra Hamnen Koggen II av NCC samt Bassängkajen av Skanska. Den tidigare Hovrätten har förvärvats av Gustafsson Fastighetsförvaltning från Niam (Newsec). Byggnaden ska användas som exklusiv konferensanläggning

4 Under 2012 har ca bostäder påbörjats jämfört med ca under 2011 Under andra halvåret 2012 påbörjades ca 930 bostäder (880 flerbostadshus), jämfört med ca 420 bostäder under samma period 2011 Det finns 15 anmälda detaljplaner med bostadsändamål, samt 15 detaljplaner som vunnit laga kraft under Dessa avser totalt lägenheter och 84 småhus Beviljade bygglov för 2012 är 87, vilket innebär 696 lägenheter och 45 småhus. Fler bostäder än tidigare startas nu direkt efter beviljat bygglov Flerbostadshus = hus med minst 3 separata lägenheter. Uppåt är antalet obegränsat.

5 Bruten skala Under de senaste 1,5 åren har trenden pekat uppåt, efter 2,5 år på en oförändrad nivå anställda i Malmö i november 2012 ( anställda mot nov 2011 dvs. +2,3%) Förändringen det senaste året i riket var +2,3%, Skåne +2,3%, Stockholm +3,7% och Göteborg +3,5% Störst ökning kan noteras inom konsultverksamhet, följt av grafisk verksamhet, intresseorganisationer, transport, samt inom bygg. En minskning förekommer inom el, gas och värme, samt inom partihandel Gruppen privata svenska företag utan koncern visar störst ökning, följt av utlandsägda företag. Aktiebolag är den företagsform som ökat mest Antal anställda = dagbefolkning dvs. antal personer som är anställda i Malmö (exkl. ägare i enskilda firmor) som har arbetsinkomst på minst ett basbelopp/år eller är vikarie mer än 3 månader

6 Arbetsmarknaden har haft en svag tillväxt och arbetslösheten i Malmö ökade något jämfört med Arbetslösheten förväntas ligga kvar på en hög nivå och även öka under 2013 Antalet arbetslösa Malmöbor inskrivna på Arbetsförmedlingen uppgick i dec 2012 till , fler än för ett år sedan personer var öppet arbetslösa och deltog i program med aktivitetsstöd. Av de arbetslösa var 42,6% kvinnor och 57,4% män. Ungdomar år utgjorde 18% av samtliga arbetslösa Andelen arbetslösa av arbetskraften, år, inskrivna på arbetsförmedlingen Q var i Malmö 14,3% (13,7), Stockholm 7,0% (6,7) och Göteborg 9,5% (9,3). Siffror inom parentes avser Q Den för Malmö så viktiga danska arbetsmarknaden är fortsatt svag och med en lägre tillväxt än den svenska. Arbetspendlingen från Malmö till Danmark minskade enligt dansk statistik med 5% från 2011 till 2012 (totalt -24% sedan toppåret 2008), vilket delvis beror på att danskar har flyttat tillbaka Arbetslöshet = öppen arbetslöshet + program med aktivitetsstöd, i relation till den registrerade arbetskraften (16-64 år)

7 Efter finanskrisen ökade antalet nyanmälda platser igen under år 2010 och Under andra halvåret 2012 minskade efterfrågan igen och den positiva trenden bröts. Utfallet är nu tillbaka på 2010 års nivå nyanmälda platser Q (vilket innebar +/-0% mot föregående kvartal och -10% mot Q4 2011) Under 2012 har efterfrågan inom Kultur, nöje, fritid, annan serviceverksamhet ökat markant. Handel visar också en viss ökning Efterfrågan inom offentlig verksamhet minskade kraftigt under 2012 jmf. med föregående år. Även inom området finans och försäkring, samt inom IT minskade efterfrågan något

8 Antalet nystartade företag har ökat markant sedan Q3 2009, och har planat ut på denna höga nivå under 2011 och nya företag startades under Q (-2% mot fg kvartal och -14% mot Q3 2011) 3,4 företag/1000 invånare (16-64 år) startades i Malmö under Q3. Jmf. Stockholm 4,5 och Göteborg 3,0 samt riket 2,8 Främst ökade antalet företag inom reklam och marknadsföring, följt av finans-, försäkring och fastighetsverksamhet. Branscher som minskade var kommunikationsbranschen, följt av bygg, samt handel Företagen som startade under Q3 sysselsatte 828 personer (ca 1,2 person/företag) 61% av de nya företagen var enskilda firmor och 33% var aktiebolag Nystartat företag = helt nystartat eller verksamhet har återupptagits efter minst två års vilande. Beräkningar baseras på EUs riktlinjer.

9 Antalet konkurser har minskat något under Årets nivå är den lägsta sedan finanskrisen, men den är fortfarande något förhöjd jämfört med åren före krisen 90 konkurser registrerades under Q4 (+23% mot fg. kvartal och -6% mot Q4 2011). Under Q4 berördes 208 anställda Aktiebolagen står för merparten av konkurserna, 85%. Andelen konkurser är störst i de små företagen (82%) dvs. företag utan anställda eller med 1-4 anställda Konkurser förekommer inom flertalet branscher. Byggbranschen och handel ligger kvar på en relativt hög nivå Antalet konkurser inom kreditinstitut och försäkringsbolag, samt inom rekryteringsoch bemanningsföretag har minskat

10 Investeringarna har minskat något under 2012, men ligger fortfarande på en hög nivå. Efter finanskrisen drogs investeringarna ner på en låg nivå, men nu har investeringsnivån ökat markant och ligger på en högre nivå än före finanskrisen 228 mkr investerades under Q4 2012, vilket är en minskning med -18% mot Q och en minskning med -25% mot Q Investeringsnivån var fortsatt hög under 2012, även om den var lägre jämfört med rekordåret Under 2012 investerade industriföretagen 826 milj. Prognosen för 2013 är en markant minskning till 592 milj. För riket ökade investeringarna med +5% Q jmf. samma period föregående år. Prognosen visar på en marginell minskning från 57 miljarder under 2012 till 56 miljarder år 2013 Transportmedels- samt gruvindustrin ökade mest under 2012, medan den grafiska industrin, ståloch metallindustrin, samt pappersvaruindustrin minskade investeringsvolymen Industrin = SNI kod B+C dvs. utvinning av mineral och tillverkning

11 Det rullande årsgenomsnittet ligger nu på en högre nivå än före finanskrisen. Dock faller årsgenomsnittet för första gången på 2,5 år. Minskningen är emellertid marginell 57,5 miljarder kronor i omsättning i Malmö Q % mot föregående kvartal och -2% mot Q (Q mot Q = +/- 0%) Branscher som visar en procentuell ökning mot förra året är t.ex. avfalls- och återvinningsanläggningar, flygbolag, civila myndigheter och försvaret, samt enheter för konstnärlig-, kulturelloch underhållningsverksamhet En minskning noterades inom t.ex. pappersvaruindustrin, samt inom industri för datorer och elektronikvaror Senaste kvartalet är preliminära siffror

Hösten 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com

Hösten 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com Hösten 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com Alla grafer avser Malmö Presentationen utkommer vår & höst Grafer med den historiska utvecklingen av nyckeltalen finns på vår hemsida Läs

Läs mer

MalmöLäget. Visste du att... Statistik och fakta om näringslivet i Malmö ÅRSRAPPORT

MalmöLäget. Visste du att... Statistik och fakta om näringslivet i Malmö ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT MalmöLäget Statistik och fakta om näringslivet i Malmö Visste du att......de senaste tjugo åren har Malmöborna blivit tre år yngre? Sid 11...det startades 8 nya företag varje dag i Malmö under

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Malmöläget. Statistik och fakta om näringslivet i Malmö. Stadskontoret Malmö stad 2011. En sammanställning från

ÅRSRAPPORT. Malmöläget. Statistik och fakta om näringslivet i Malmö. Stadskontoret Malmö stad 2011. En sammanställning från ÅRSRAPPORT Malmöläget Statistik och fakta om näringslivet i Malmö En sammanställning från Stadskontoret Malmö stad 211 2 3 Förord innehåll Malmö en stad i medvind Innehåll Pehr Andersson, näringslivsdirektör

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 18 december 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 1036 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 081. Således

Läs mer

SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013

SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013 SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013 Sveriges superföretag 2013 I den här rapporten presenteras Bisnodes modell för att identifiera Sveriges superföretag. Urvalet och rangordningen baseras på de svenska aktiebolagens

Läs mer

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013 RAPPORT Stadskontoret Folkmängd i Malmö Preliminär januari 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering Arbetsgrupp: Maria Kronogård (Befolkningsutveckling) Elisabeth Pålsson (Malmöbor födda

Läs mer

Lokalmarknaden i Stockholm hösten 2004

Lokalmarknaden i Stockholm hösten 2004 Lokalmarknaden i Stockholm hösten 2 Den ekonomiska utvecklingen Den ekonomiska utvecklingen i Sverige har varit mycket positiv det senaste året. 2 räknar KI med att tillväxten ska bli ca 3,8 % vilket är

Läs mer

jul - 2010 jul - 2009 jan - 2011 jan - 2010 apr - 2009 apr - 2010 okt - 2010 okt - 2009

jul - 2010 jul - 2009 jan - 2011 jan - 2010 apr - 2009 apr - 2010 okt - 2010 okt - 2009 Delårsrapport 214 Utvecklingen av gästnätter januari-juni 28-214 INLEDNING EN RAPPORT OM LÄGET I HALVTID I den här rapporten presenteras läget beträffande antalet gästnätter i Skåne det första halvåret

Läs mer

TEM 2012 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Håbo kommun inklusive åren 2007-2010. RESURS för Resor och Turism i Norden AB

TEM 2012 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Håbo kommun inklusive åren 2007-2010. RESURS för Resor och Turism i Norden AB TEM 2012 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Håbo kommun inklusive åren 2007-2010 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Håbo kommun 2012 3 Utveckling

Läs mer

Fakta om svensk turism

Fakta om svensk turism Fakta om svensk turism Turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning samt volymer, beteenden, utbud och efterfrågan Fakta & statistik 2012 fakta om svensk turism Innehåll Förord 3 Sammanfattning

Läs mer

Soliditets Betalningsindex, 2011 Q1. Rapport från Soliditet

Soliditets Betalningsindex, 2011 Q1. Rapport från Soliditet Soliditets Betalningsindex, 2011 Q1 Rapport från Soliditet 1 Sammanfattning För riket som helhet och samtliga län, med undantag för Jämtland, har andelen sena betalare minskat. Detta kan till stor del

Läs mer

Fakta om svensk turism

Fakta om svensk turism Fakta om svensk turism Turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning samt volymer, beteenden, utbud och efterfrågan Fakta & statistik 2010 fakta om svensk turism Innehåll Utmaningar och utveckling

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2014-08-13 Augusti 2014 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Kontaktperson: Christian Nilsson Tfn:

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. Maj 2011

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. Maj 2011 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi Maj 2011 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden och

Läs mer

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län 2012 2 Arbetsmarknadsutsikter 2011-2012 för Västernorrlands län Innehållsförteckning Sida DEFINITIONER... 2 ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETSMARKNADSPROGNOSER...

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2009-2012

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2009-2012 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2009-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Eskilstuna kommun

Läs mer

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga Fakta om svensk turism och turistnäring 2007 års upplaga mars 2007 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Utmaningar och utveckling 7 Internationell turism 10 Turistnäringens ekonomi 20 Sysselsättning inom turistnäringen

Läs mer

Statistik Nyföretagandet

Statistik Nyföretagandet Statistik 2011:04 Nyföretagandet i Sverige Nyföretagandet i Sverige Newly-started enterprises in Sweden Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Kommentar till statistiken... 3 Fakta om statistiken... 11

Läs mer

Årsrapport 2008 Offentliga Fastigheter Holding I AB

Årsrapport 2008 Offentliga Fastigheter Holding I AB Årsrapport 2008 Offentliga Fastigheter Holding I AB Innehåll Huvudpunkter 2008... 3 Offentliga Fastigheter Holding I AB... 4 Marknadsuppdatering... 6 Fakta om de enskilda fastighetsprojekten: Östersund...

Läs mer

Rapport från Företagarna februari 2012

Rapport från Företagarna februari 2012 Rapport från Företagarna februari 2012 februari 2012 Inledning... 2 Allt fler småföretag, allt fler sysselsatta... 2 Tjänstesektorn allt viktigare... 4 Nya företag och nya företagare... 5 Möjligheter och

Läs mer

Utlandsföddas företagande i Sverige

Utlandsföddas företagande i Sverige Utlandsföddas företagande i Sverige Fakta & statistik 2010 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

På gång. DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys 1. 2013. Innehåll:

På gång. DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys 1. 2013. Innehåll: DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys 1. 213 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfaktas databas Innehåll: 32 Husbyggandet i Öresundsregionen 33 Hovedstaden 34 Malmö/Lund 35 Själland 36 Nordvästra

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Dec Ökning med 4 i december Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Västmanland uppgick till 617.000

Läs mer

RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE

RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE Avsedd för Huddinge kommun Dokumenttyp Rapport Datum December 2010 RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund till uppdraget 2 1.2 Presentation av Ramböll

Läs mer

SCB-Indikatorer. Arbetslösheten sjunker. Kommentarer & Analys. I fokus: Regionalräkenskaperna. snabbas upp sid 12. n Stark julhandel Sid 8

SCB-Indikatorer. Arbetslösheten sjunker. Kommentarer & Analys. I fokus: Regionalräkenskaperna. snabbas upp sid 12. n Stark julhandel Sid 8 SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Arbetslösheten sjunker Andel arbetslösa av arbetskraften Procent, trendskattning 8,2 8,1 8, 7,9 7,8 7,7 7,6 n Stark julhandel Sid 8 n Uppstuds

Läs mer

Stora skattehöjningar väntar Stockholms näringsliv

Stora skattehöjningar väntar Stockholms näringsliv 2009 : 7 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Stora skattehöjningar väntar Stockholms näringsliv Sammanfattning Stockholms län betalar mer än hälften av den statliga fastighetsskatten för näringsfastigheter.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016 Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Andreas Mångs Tord Strannefors Hans Tydén Skribenter

Läs mer

Rapporten är skriven av Jon Tillegård, utredare på Unionens enhet för politik, opinion och påverkan.

Rapporten är skriven av Jon Tillegård, utredare på Unionens enhet för politik, opinion och påverkan. Börsbolagens negativa lönsamhetstrend bryts 2014 Unionens bolagsindikator januari 2014 2 Börsbolagens genomsnittliga omsättning kommer enligt prognoserna att ha stigit med knappt 5 procent under 2013 jämfört

Läs mer