ÅRSRAPPORT. Malmöläget. Statistik och fakta om näringslivet i Malmö. Stadskontoret Malmö stad En sammanställning från

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSRAPPORT. Malmöläget. Statistik och fakta om näringslivet i Malmö. Stadskontoret Malmö stad 2011. En sammanställning från"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT Malmöläget Statistik och fakta om näringslivet i Malmö En sammanställning från Stadskontoret Malmö stad 211

2 2 3 Förord innehåll Malmö en stad i medvind Innehåll Pehr Andersson, näringslivsdirektör vid Malmö stad ger sin bild av utvecklingen och framtiden. Jag är mycket glad över att vi har gått framåt i Svenskt Näringslivs undersökning kring företagsklimat. Det visar att vi är måna om att skapa de rätta förutsättningarna för näringslivet. Malmö och Malmöregionen har alla möjligheter att expandera och därmed fortsätta den positiva utvecklingen. Idag tänker och verkar vi mer och mer i termer av region. Vi arbetar till exempel för att få till stånd en gemensam arbetsmarknad i regionen. Det goda samarbetet mellan Malmö Lund och Malmö Köpenhamn vidgar vyerna och gagnar alla parter. Den nya Citytunneln spelar en viktig roll för både Malmö och regionen. Att binda samman hela staden och därmed öka den sociala hållbarheten är viktiga mål. I detta sammanhang spelar en väl utbyggd infrastruktur en avgörande roll och vi kan redan skönja hur de stationsnära områdena växer. Jag är synnerligen angelägen om att vi fortsätter ha ett bra näringslivsklimat och en bra dialog med företagen. Vi måste även i framtiden vara lyhörda och matcha näringslivets behov av kompetens med de utbildningar som skolor och universitet erbjuder. Det händer mycket i Malmö och framtidstron är stark. Detta märks inte minst på byggsidan där områden som Västra Hamnen, Norra Hamnen och Hyllie växer och byggs ut i snabb takt. Dessa nya områden är oerhört viktiga för stadens expansion och utveckling. I Malmö ska det nämligen vara enkelt för både boende och företag att hitta en adress och känna sig hemma. Pehr Andersson Näringslivsdirektör, Malmö stad 4 Regionen - Öresundsregionen - Infrastruktur - Hamnanläggning 6 Befolkning och arbetsmarknad - Befolkning - Åldersfördelning - Pendling - Högskolor och universitet - Basfakta kring BRP - Förvärvsarbetande - Branscher och branschutveckling 18 Tillväxt En tydlig bild av Malmö I denna rapport har vi sammanställt statistik och fakta som presenterar Malmös näringsliv. Det ger dig som är intresserad av Malmö en bild om hur staden utvecklas. Rapporten finns i en svensk och en engelsk version. Läs och ladda ner en digital version från vår hemsida - Nyckeltal - Nyföretagande - Innovationer och entreprenörskap - Investeringar i fastigheter 2 Företagsstruktur - Företagsformer - Arbetsställen - Inkubatorer FOTO: 211 GOOGLE IMAGERY 25 Malmö och framtiden - Planerade projekt - Profilområden FOTO: ROOS & TEGNÉR ILLUSTRATION: SCHMIDT HAMMER LASSEN ARCHITECTS

3 4 5 regionen regionen Öresundsregionen två länder, ett sund Malmö blir gateway till Östersjön Sedan Öresundsbron öppnade i juli 2 har integrationen i regionen ökat. Malmö har stärkt sin roll som Skånes och södra Sveriges centrum. Närmare 3 företag har flyttat sina huvudkontor hit under de senaste sju åren, vilket genererat ca 2 3 jobb. Hela 3,7 miljoner invånare lever i Öresundsregionen som består av Skåne på den svenska sidan och Själland, Lolland-Falster, Mön och Bornholm på den danska. Regionen står för 26% av ländernas samlade BNP. Antalet invånare i regionen förväntas öka till 4, miljoner år 22.» 25% av Sveriges och Danmarks befolkning bor i Öresundsregionen.» 3,7 miljoner regioninvånare totalt. 1,2 miljoner på den svenska sidan och 2,5 miljoner på den danska.» Nordens största arbetsmarknadsregion med 1,8 miljoner personer.» 165 studenter (Öresundsuniversitetet ett samarbete mellan nio Universitet i regionen).» Öresundsuniversitetet har 1 forskare. Gränslöst god infrastruktur För transport och distribution till hela Östersjöregionen spelar CMP en central roll.» Malmö hamn har sammantaget cirka 2,5 miljoner mark, varav Norra Hamnens nya hamnanläggning utgör 8 kvm.» Ytterligare 8 kvm som tillhör Malmö stad är framförallt avsedda för transportintensiva transport och distributionsföretag. CMP Copenhagen Malmö Port, driver hamnarna i Malmö och i Köpenhamn och är Skandinaviens näst största hamnföretag vad gäller gods och ekonomisk omsättning. Anläggningarna i Malmö fokuserar bland annat på segmenten bilar, rostfritt, transitolja med mera. Norra Hamnen har byggts ut att bli ett transportcentrum och föregångare när det gäller miljövänliga och hållbara transporter. Målet är att flytta över så mycket godstrafik som möjligt från lastbil till tåg och båt och därmed göra stora miljövinster.» Till Copenhagen International Airport (Kastrup) tar man sig enkelt med tåg eller bil.» Pendeltåget Malmö Köpenhamn / Kastrup tar ca 2 minuter. Under rusningstid avgår tåg var 1:e minut. Därefter avgår tågen var 2:e minut.» Malmö Airport ligger 3 km öster om staden och nås med bil eller flygbuss.» Nya Citytunneln från 21 har inneburit bättre infrastruktur och två nya stationer.» Staden har två ringleder (Yttre och Inre Ringvägen) för effektiv logistik.» Ett välutvecklat väg- och järnvägsnät gör det enkelt för transport av gods och personer inom Sverige, Skandinavien och Europa. FOTO: JUST W FOTO: CMP

4 6 7 Mångfalden och människorna som kännetecknar Malmö Tusental Malmös befolkning Malmö har en alldeles speciell anda och en spännande mix av människor. Här möts ett blomstrande näringsliv och högskola med en god livskvalitet och ett rikt utbud av aktiviteter. Det lockar många nya invånare till staden som växer för varje år. Staden är indelad i tio stadsdelar och befolkningsökning har skett i samtliga. Störst ökning skedde helt naturligt där det byggdes mest, vilket var Limhamn-Bunkeflo och Centrum (med all nybyggnation i Västra hamnen). För att möta befolkningsökningen byggs även de kommunala verksamheterna ut i snabb takt. Samtidigt som staden växer, blir den också yngre. På tjugo år har Malmöborna i genomsnitt blivit tre år yngre. Den mest typiska Malmöbon är i dag en 28-årig tjej eller 3-årig kille Staden växer och blir samtidigt YNGRE. Mer än halva befolkningen är under 35 år personer april 211 Tusental Befolkning per åldersgrupp och kön (21) Totalt Kvinnor Män Procentuell åldersfördelning 12% 1% 18% 17% 13% 11% 9% 6% 4% 1% 11% 9% 18% 15% 12% 11% 1% 7% 5% 1% 12% 1% 17% 18% 13% 11% 9% 5% 3% % %» Med invånare är Malmö Sveriges tredje största stad (31 dec 21).» 27 april 211 passerade Malmö 3 invånare.» Malmös befolkning växte för 26:e året i rad.» Befolkningen ökade med 554 personer.» På 1 år har befolkningen ökat med 36 5 personer.» Vid årsskiftet 21/211 var Malmös folkmängd personer. Prognosresultatet visar en beräknad folkmängd på drygt personer år 217, det vill säga en ökning med nästan 9% eller med nästan 25 6 personer.» 4% av stadens invånare har utländsk bakgrund.» 174 länder finns representerade och cirka 15 språk. Ålder Kvinnor Män

5 8 9 Tur och retur till jobbet Utrikes på bara 2 minuter Pendling till/från Malmö (över kommungränser i Sverige) Utpendling (från Malmö) Inpendling (till Malmö) 6% Arbetar Studerar % Utpendlare 21 Män 57% Män Kvinnor 43% Kvinnor 43% 58% inpendlare 21 Män 58% Kvinnor 42% Män Kvinnor 42% Pendlingen till jobbet är en naturlig del av vardagen för många i regionen. Goda kommunikationer och korta avstånd gör det enkelt att ta sig över kommungränserna.» Malmö är placerat i en rörlig region där det är nära till allt korta avstånd och lätt att förflytta sig.» personer arbetspendlade till Malmö från andra kommuner i Sverige (inrikes inpendling 29).» personer arbetspendlade till andra kommuner i Sverige från Malmö (inrikes utpendling 29). 55% 94% Arbetar 94% Tåg 55% Studerar 6% Bil 45% 45% Tåg Bil personer pendlade dagligen med tåg eller bil över Öresundsbron (21).» 55% pendlade med tåg och 45% med bil.» 94% pendlade till arbetet och 6% till skola/utbildning.» Merparten pendlade från Sverige till Danmark 96% bor i Skåne.» Många danskar har bosatt sig i Malmö pga skillnader i bostadspriser mellan länderna och ett stort antal svenskar arbetar i Köpenhamn.» 6% av alla som pendlar från Skåne till Danmark bor i Malmö.» 19 4 fordon per dygn passerade över bron under 29 (totalt 7 76 fordon dvs bilar, lastbilar, bussar etc) Pendlare med flygbåt Studerande med tåg Arbetspendlare med tåg Arbetspendlare med bil FOTO: JOHAN RAMBERG

6 1 11 En lärorik miljö med universitet och högskolor Malmö högskola» 24 studenter.» 13 heltidsstuderande.» 9 utbildningsprogram.» 5 kurser.» Sveriges största högskola och åttonde största lärosätet med nästan 24 elever.» 38% av Malmös befolkning (16-65) har eftergymnasial utbildning. Motsvarande siffra för hela Sverige är 32% (21). öresundsuniversitetet» 165 studenter.» 1 forskare.» 6 doktorander. Öresundsuniversitetet grundades 1997 och är en sammanslagning av etablerade universitet i Öresundsregionen. Syftet med sammanslagningen är att öka samarbetet mellan universiteten liksom universitetens samarbete med näringsliv, myndigheter och andra organisationer i regionen. Malmö är möjligheternas stad med många utbildningsval. Utöver Malmö högskola kan du även studera på konsthögskola, musikhögskola, teaterhögskola samt World Maritime University Basfakta & regionala räkenskaper Bruttoregionprodukt (BrP) per invånare, löpande priser, tusen kronor » Bruttoregionprodukt (BRP) i Malmö uppgick till miljoner kronor år 28 (+61% på tio år). Framförallt är det tjänsteproduktionen som har ökat. BRP per invånare låg på 43 kronor.» Den samlade disponibla inkomsten i Malmö var miljoner kronor (+53% på tio år). Disponibel inkomst per invånare var 148 kronor.» Den totala lönesumman för Malmö var miljoner kronor (+56% på tio år). En stor positiv utveckling av lönesummor visar i synnerhet tjänsteproduktionen. Bruttoregionprodukt (BrP) i Malmö fördelat på branscher, miljoner kronor Hela 96 % av eleverna från Malmö högskola får arbete efter studierna Stockholm Göteborg Malmö Riket Skåne disponibel inkomst per invånare, löpande priser, tusen kronor Marknadsproduktion, varor (SNI 1-45) 25 Marknadsproduktion, tjänster (SNI 5-95) Offentlig myndigh samt hushållens icke-vinstdriv org lönesummor per bransch i Malmö, löpande priser, miljoner kronor Ej branschfördelade poster Stockholm Göteborg Malmö Riket Skåne Marknadsproduktion, varor (SNI 1-45) Marknadsproduktion, tjänster (SNI 5-95) Offentlig myndigh samt hushållens icke-vinstdriv org

7 12 13 BEFolkning och arbetsmarknad BEFolkning och arbetsmarknad Stadens förvärvsarbetande och branschers utveckling Geografisk utveckling av förvärvsarbetande Utveckling 1 år Utveckling mot fg. år Stockholm % % Göteborg % % Malmö % % Skåne % % Riket % % I Malmö ser man positivt på framtiden. Här finns ett blomstrande näringsliv och en stark tillväxt. Staden har gjort en fascinerande resa från industristad till kunskapsstad. Under 9-talet lades flera industrier ned, vilket minskade antalet förvärvsarbetande. Under samma period togs två viktiga initiativ som kom att förändra Malmös framtid dessa var att etablera Malmö högskola samt att bygga Öresundsbron förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Malmö 21. Antalet förvärvsarbetande med arbetsplats i Malmö har ökat med 17% på 1 år. I Sverige som helhet har antalet förvärvsarbetande ökat med 8% under senaste 1 års period. Motsvarande siffra för Stockholm är 1%, Göteborg 15% och Skåne 11%. Förvärvsarbetande per bransch Procent, % Malmö Sverige 6 Utveckling förvärvsarbetande dagbefolkning 4 Tusentals förvärvsarbetande Tusental Förvärvsarbetande (16+ år) med arbetsplats i Malmö. I siffrorna ingår både ägare i enskilda firmor och anställda inom alla företagsformer. RAMS SCB. 2 Jordbruk, skogsbruk och fiske Tillverkning och utvinning Energiförsörjning; miljöverksamhet Malmö Byggverksamhet En ny, stolt kunskapsstad Handel Transport och magasinering Information och kommunikation Hotell- och restaurangverksamhet Sverige Finans- och försäkringsverksamhet Kunskapsintensiva tjänstebranscher sysselsätter en stor del av stadens befolkning. Malmö som industristad är historia och idag arbetar endast 8% inom tillverkning. Det innebär att Malmö skiljer sig från landet som helhet där siffran är 14%. Störst andel förvärvsarbetande finns inom handel (15%) följt av företagstjänster (15%). Därefter kommer vård, omsorg och sociala tjänster (14%) och utbildning (9%). Fastighetsverksamhet Företagstjänster Offentlig förvaltning och försvar Utbildning Vård och omsorg; sociala tjänster Kulturella och personliga tjänster m.m. Grupperna ovan sysselsätter 53%, det vill säga mer än hälften. Malmö skiljer sig även från landet som helhet när det gäller vilka områden som har flest förvärvsarbetande. Vård, omsorg och sociala tjänster (16%) är den största gruppen i Sverige följt av tillverkning (14%).

8 14 15 Utvecklingen av antalet anställda i respektive bransch 16 SNI27 SNI27 SNI27 SNI Jord- och skogsbruk och fiske Tillverkning Civila myndigheter och försvaret Enheter för vård och omsorg Informations- och kommunikationsföretag Fastighetsbolag Handel Transportföretag Energi, vatten, avfall m.m. Bygg Personliga och kulturella tjänster m.m. Utbildningsväsendet Kreditinstitut och försäkringsbolag Företagstjänster Hotell och restaurang Procentuell förändring under 2-29» Branscher som visar en stor procentuell ökning av antalet anställda under perioden är företag inom energi och miljö, företagstjänster, hotell och restaurang, fastighetsbolag, byggindustri och företag inom personliga och kulturella tjänster.» Branscher som visar en viss ökning är civila myndigheter och försvaret, enheter för vård och omsorg, utbildningsväsendet, handel, informations- och kommunikationsföretag och transportföretag.» En oförändrad nivå finns inom kreditinstitut och försäkringsbolag.» Branscher som visar en minskning är jordbruk, skogsbruk och fiske samt inom tillverknings- och utvinningsindustrin. Faktisk ökning av antalet anställda under 2-29» När det gäller det faktiska antalet anställda så har flest arbetstillfällen tillkommit inom företagstjänster, här har 31% av den totala ökningen skett.» Andra branscher som visar en stor faktisk ökning är vård och omsorg, handel och byggindustri. Procentuell förändring under det senaste året» De branscher som har haft störst procentuell ökning under det senaste året är fastighetsbolag samt hotell och restaurang.» De branscher som har haft störst procentuell minskning under det senaste året är jordbruk, skogsbruk och fiske samt tillverkning och utvinningsindustrin. I antal anställda ingår ej ägare i enskilda firmor, utan endast anställda Malmö är mångfaldens stad både när det gäller befolkning och branscher.

9 16 17 tillväxt tillväxt Åtta intressanta nyckeltal Gästnätter konkurser Tusental Antal Antal Tusental Antal anställda Antal konkurser Påbörjade» gästnätter på stadens hotell och på vandrarhemmen. En minskning med 1% mot föregående år.» Trenden med ökande antal konkurser verkar ha brutits under 21. Totalt minskade konkurserna i Malmö med 8%.» Under 21 färdigställdes 534 nya bostäder, 77% flerbostadshus och 23% småhus.» Det fanns anställda i Malmö 21 en ökning med 1,6% mot föregående år.» Under 21 var den genomsnittliga logiintäkten per sålt hotellrum och dygn 858 kr en ökning med 129 kr eller + 17,7% på fem år. För Sverige totalt var ökningen under samma period + 14,4%.» Cirka 35 konkurser per år, mindre än 1 konkurs per dag.» Antalet påbörjade bostäder ökade dramatiskt från 323 bostäder 29 till 25 bostäder 21.» Antalet anställda i Malmö har ökat med 2% på 1 år. Störst procentuell ökning märks inom energi och miljö, företagstjänster, hotell och restaurang, fastighetsbolag och byggindustri. Hotel Vandrarhem» Totalt berördes cirka 1 3 anställda av konkurser under 21 en ökning med 7% i jämförelse med 29. Gästnatt = varje övernattande gäst Tusental % Malmö Skåne Riket Antal anställda = dagbefolkning dvs antal personer som är anställda i Malmö (exkl ägare i enskilda firmor) som har arbetsinkomst på minst ett basbelopp/år eller är vikarie mer än 3 månader industrins investeringar omsättning Miljoner kr Miljarder kr Nyanmälda platser» Den totala arbetslösheten i Malmö (öppet arbetslösa och personer i program och aktivitetsstöd) uppgick 29 i genomsnitt till 8,8%.» nya platser anmäldes hos Arbetsförmedlingarna i Malmö under 21 ökning med 39% jämfört med föregående år.» Arbetslösheten sjönk något under årets sista kvartal.» Antalet nyanmälda platser är fortsatt lägre än innan finanskrisen, men markant högre än under tidigt 2-tal. Arbetslöshet = öppen arbetslöshet + program med aktivitetsstöd» Antalet påbörjade bostäder var under 21 fler än före finanskrisens början. nyanmälda platser 16 Nybyggda Flerbostadshus = hus med minst 3 separata lägenheter. Uppåt är antalet obegränsat arbetslöshet FOTO: 211 GOOGLE IMAGERY * Priset Årets Tillväxtkommun delas ut av Arena för Tillväxt och SWECO EuroFutures. Bostadsbyggande Dessa nyckeltal ger en bra bild av Malmö. Staden tilldelades priset Årets Tillväxtkommun 29* och har fortfarande vind i seglen och bra siffror att stoltsera med. Nyckeltalen här intill är från sista december 21 och uppdateras halvårsvis. antal anställda dagbefolkning Investeringar 211 Prognos» Industrin investerade 76 miljoner kronor under 21, vilket är en ökning med 36% mot föregående år.» I Sverige totalt sett minskade investeringarna under 21 jämfört med 29. Industrin = SNI kod B+C dvs utvinning av mineral och tillverkning Omsättning, exkl moms» År 29 uppgick omsättningen till 223 miljarder kronor. Efter flera år av stark omsättningsökning föll omsättningen till följd av den vikande konjunkturen.» Omsättningen i Malmö låg fortfarande på en hög nivå, men den var lägre än under rekordåren Omsättningsstatistik för 21 har ej släppts.

10 18 19 tillväxt tillväxt Nyföretagandet i Malmö utmärker sig Malmö växer med nya fastigheter för såväl boende som företag Nyföretagandet är viktigt för den ekonomiska tillväxten och för sysselsättningen. Malmö fortsätter hålla hög nivå på nyföretagandet. Under år 21 uppgick förnyelsen av företagsbeståndet till 13,9 %, vilket överträffade såväl Stockholm som Göteborg. Bland de branscher som fortsätter öka sina andelar av företagande i Malmö märks transport, finans- och företagstjänster samt nöje, fritid och bygg. I nyföretagens tidiga faser är behovet av stöd och rågivning som Innovationer och entreprenörskap är framtiden Malmö är Öresundsregionens mest innovativa och nyfikna stad, där det är extra inspirerande att etablera, driva och utveckla företag. Ur Malmö stads näringslivspolitiska vision. störst. I Malmö finns flera aktörer som på olika sätt och för olika målgrupper hjälper till att stimulera nyföretagandet.» Cirka 7 stycken nya företag startas varje dag i Malmö.» företag startades under 21. Det är den högsta noteringen under mätperioden.» De nya företagen sysselsatte cirka 5 personer. Innovationer är nya produkter och processer av ekonomiskt värde. Även de bästa idéerna kan behöva uppmuntran och entreprenörskap för att bli verklighet. I Malmö görs därför medvetna satsningar för att skapa kreativa miljöer där tankar och idéer byts, kunskap förnyas och innovationer får grogrund. Inom näringslivet i Malmö finns möjlighet att samverka med andra aktörer kring bland annat Antal nystartade företag Antal nystartade företag Nystartat företag = helt nystartat eller verksamhet har återupptagits efter minst två års vilande nya media, life science, miljöteknik, logistik och besöksnäring. För att ytterligare stimulera innovationer och entreprenörskap genomförs också särskilda utbildningar inom dessa områden. Byggandet i Malmö ökade kraftigt under 21 och trenden fortsätter 211 då 2 2 bostäder beräknas påbörjas. En stor del av bostäderna har byggts i Limhamn-Bunkeflo där också folkmängden ökat mest. Ett av Malmös största utvecklingsområden är Västra Hamnen. 21 genomfördes bomässan Bo1 och sedan dess har stadsdelen vuxit för att idag ha över 9 arbetsplatser och över 4 invånare. 216 väntas invånarantalet ha stigit till 7 5. Diligentia omvandlar f d mässområdet i Västra Hamnen till en ny levande stadsdel med kontor, bostäder, handel och service. I anslutning till Västra Hamnen bygger Wihlborgs ett Media Evolution City för företag inom mediesektorn. Samtidigt slutför Skanska Öresund sitt kontorsprojekt Bassängkajen som består av två huskroppar med sju våningar. Till de stora utbyggnadsområdena räknas även Hyllie som numera har en egen station. Vid stationstorget har Annehem färdigställt första etappen av projektet Point Hyllie och i december öppnades P-huset Hyllie med plats för 1 5 bilar och 1 cyklar. Huset är en är en så kallad Park and Rideanläggning, vilket innebär att man parkerar bilen eller cykeln och åker vidare med tåget. Norr om Malmö Arena bygger Midroc en mässanläggning på 2 kvm.» Vakansgraden är i stort sett oförändrad under 21 med 7,1% för Malmö.» Hyresnivåerna för Prime Rent inom CBD (Central Business District) har sjunkit något till 2 13 SEK/kvm/år. % SEK/kvm/år kommersiella fastighetsmarknaden Vakansgrad Malmö/Lund Prime Rent (topphyra) Central Business District Malmö (SEK/kvm/år) VISIONSBILD ÖVER DILIGENTIAS OMRÅDE MASTHUSEN I HJÄRTAT AV VÄSTRA HAMNEN.

11 2 21 FörEtaGSStrUktUr FörEtaGSStrUktUr Företagen blir fler och fler Företagsamheten är stor och en tydlig ökning av arbetsställen märks. Samtidigt som ett stort antal nya företag startas upp, väljer redan etablerade företag att förlägga sina verksamheter hit. Det är framförallt små och medelstora företag som utgör Malmös företagande. arbetsställen anställda Juridisk form Förändring Förändring Aktiebolag % % Enskild firma % % Handels- och kommanditbolag % % Övrigt, offentlig verksamhet % % Övrigt % % totalt % % I antal anställda ingår ej ägare i enskilda firmor, utan endast anställda. På 15 år har antalet arbetsställen ökat med hela 68%.» Antalet anställda i Malmö har ökat med 25% på 15 år.» Malmö hade anställda fördelade på arbetsställen 21.» Både antalet anställda och antalet arbetsställen har ökat markant. Juridisk företagsform 8% 3% 7% 39% Utveckling av antal arbetsställen Näringslivet har förändrats från att bestå av ett antal stora företag till att idag utgöras av många mindre. 43% Aktiebolag, 39% Enskild firma, 43% Övrig offentlig verksamhet Övrig offentlig verksamhet, 3% Övrigt, 8% Enskild firma Handels- och kommanditbolag, 7% Handels- och kommanditbolag Aktiebolag Övrigt Arbetsställen Anställda Data för november respektive år 6 4 2» 43% av arbetsställena var enskild firma och 39% aktiebolag.» Antalet arbetsställen i gruppen enskilda firmor har mer än fördubblats på 15 år och inom gruppen aktiebolag har antalet ökat med 37%.» Att det tillkommit många nya företag speglar den företagsamhet som finns i Malmö och den förändring som staden har genomgått från en struktur med ett antal stora företag till en struktur med många mindre företag.» Störst andel anställda finns i aktiebolagen. Antalet anställda i aktiebolag har ökat med 36% på 15 år. Definition av antal anställda = dagbefolkning, dvs antal personer som är anställda i Malmö (exkl ägare i enskilda firmor) som har arbetsinkomst på minst ett basbelopp/år eller är vikarie mer än 3 månader.

12 22 23 FöretaGSStruktur FöretaGSStruktur Arbetsställen Bearbetad data gällande utlandsägda företag år 21 (källa Tillväxtanalys) finns på nästa sida Antal arbetsställen per storleksgrupp av anställda Anställda Ägarkontroll Förändring Förändring Statligt % % Kommunalt % % Landsting % % Privat svenskt utan koncern % % Privat svenskt med koncern % % Utländska % % Totalt % % 69% var anställda i privat verksamhet och 31% i offentlig verksamhet. Antalet anställda har ökat med 18% sedan 22. Ökningen har framför allt skett inom den privata sektorn. Den största ökningen av antalet anställda står de utlandsägda arbetsställena för, en ökning med 65% sedan 22. Bland de utlandsägda företagen finns även företag som i folkmun skulle betecknas som svenska, men är registrerade i utlandet. Branschgrupp Totalt Jordbruk, skogsbruk och fiske Tillverkning Energi, vatten, avfall m.m Bygg Handel Transport och magasinering Hotell och restaurang Information och kommunikation Finans och försäkring Fastighetsverksamhet Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Uthyrning, fastighets-, rese- och stödtjänster Offentlig förvaltning, försvar m.m Utbildning Vård, omsorg, sociala tjänster Kultur, nöje och fritid Annan serviceverksamhet Övrigt Totalt En tydlig förändring syns i tjänstesektorn som har förändrats under de senaste 1 15 åren och idag utgör en betydande del av Malmös näringsliv. Malmös näringsliv består till stor del av små och medelstora företag. Så ser strukturen även ut för Sverige som helhet där 99,9% av företagen hade färre än 25 anställda (29). Malmö har ett blandat näringsliv som omfattar många olika branscher, vilket ger staden en bra bas och bredd. Utlandsägda arbetsställen Danmark Antal utlandsägda arbetsställen Utlandsägda arbetsställen Anställda i utlandsägda företag Antal utlandsägda arbetsställen per land 218 Norge 191 Storbritannien 143 Tyskland År 2 invigs Öresundsbron mellan Sverige och Danmark Bland Malmös största utlandsägda företag finns t.ex. Manpower, ISS Facility Services, Logica, Schenker, Trygg-Hansa, E.ON och IKEA. 123 USA 93 Nederländerna 88 Finland 71 Luxemburg Utlandsägda arbetsställen per land (år 21) 64 Frankrike Övriga Europa Övriga Världen % av Malmös anställda arbetar i ett utlandsägt företag (exkl offentlig sektor) personer arbetade i utlandsägda arbetsställen i Malmö (21). 6% av Malmös arbetsställen var utlandsägda (exkl offentlig sektor). Antalet utlandsägda arbetsställen har ökat med 131% på 1 år. Antalet anställda i utlandsägda arbetsställen har ökat med 114% på 1 år. De största ägarländerna gällande antal utlandsägda arbetsställen var: Danmark (2%), Norge (14%), Storbritannien (12%) och Tyskland (9%). Flest antal arbetsställen fanns inom området handel, kommunikation, hotell och restaurang, samt inom finansiell verksamhet och företagstjänster. Utlandsägda arbetsställen med personal utlandsägda arbetsställen i Malmö hade anställd personal. 539 utlandsägda arbetsställen i Malmö hade mer än 1 anställda. 68 utlandsägda arbetsställen i Malmö hade mer än 1 anställda. År 21. SNI27. I antal anställda ingår ej ägare i enskilda firmor.

13 24 FörEtaGSStrUktUr 25 MalMö och FraMtidEn Inkubatorer för främjad tillväxt Stad med stark framtidstro Inkubatorer används för att hjälpa entreprenöriella företag att växa och överleva den kritiska fasen i sin utveckling. FOTO: MINC. MALMÖ I inkubatormiljön får företagen affärsstöd och resurser. Malmö har i dag två etablerade inkubatorer, MINC (Malmö Incubator) som är en av Sveriges största inkubator och MEDEON. De är väl nischade till branscher med högt kunskapsinnehåll och innovationshöjd och såväl MINC som MEDEON bidrar till en förnyelse och tillväxt i stadens näringsliv. MINC fokuserar på växande företag som har kunskapsintensiva affärsidéer med innovationshöjd och hög tillväxtpotential. Inkubatordelen består i dag av 25 företag inom design, digitala media, ICT och tjänsteföretag inom industri. Företagen erbjuds en dynamisk, nätverksbaserad kontorsmiljö med rådgivning, coachning samt mötesplatser med forskning och kapital och service av olika slag. Företagen har möjlighet att verka i denna miljö under två år innan exit. I anslutning till inkubatorn har MINC även ett Workspace en kontorsmiljö för företag som vill befinna sig nära innovativa och kreativa miljöer. Malmö bygger för en spännande framtid. Nya bostäder, kontor och mötesplatser, gör det lätt för såväl människor som företag att trivas. Nordens största köpcentra, Emporia, med över 9 kvm väntas bli klart 212.» 3 nya kvm kontorslokaler i Västra Hamnen beräknas bli klart 212.» Gamla mässhallarna ersätts av 18 kvarter med bostäder, kontor, butiker, restauranger och service.» Vid Neptuniparken byggs kongressanläggning, konserthus och hotell vilket knyter Västra hamnen till city.» Station med ankomsthall och nedgång är redan på plats i Hyllie. Nu planeras 8-9 bostäder och lika många arbetsplatser.» Intill stationen ligger Point Hyllie totalt 45 kvm med lägenheter, butiker och kontor. Första etappen är klar.» I Hyllie ligger Malmö Arena som lockar artister och sportslag i världsklass. I närheten uppförs också en ny mässanläggning klar i februari 212.» I anslutning till Hyllie Stationstorg planeras ett hotell med totalt 6 rum.» Ett stenkast från station Hyllie uppförs ytterligare ett kontorshus med spännande arkitektur. MEDEON är en forskningspark med en inkubator som är reserverad för företag inom life science, dvs medicinteknik, bioteknik, läkemedel och hälsa. Inkubatorn har i dag sex företag som får rådgivning, coachning, nätverk och kreativa kontorsmiljöer. Forskningsparken i övrigt består av 24 olika företag inom life science. ILLUSTRATION: MALMÖ STAD ILLUSTRATION: WINGÅRDH ARKITEKTKONTOR

14 26 27 MalMö och FraMtidEn MalMö och FraMtidEn Profilområden lyfter Malmös styrkor Det fokuseras alltmer på ett antal profilområden där Malmös styrkor kan komma till sin rätt och som samtidigt kan ge positiva effekter avseende arbetstillfällen och tillväxt. Cleantech Malmö har utnämnts till världens fjärde mest intressanta miljöstad och en av de mest hållbara städerna i världen. Satsningen inom cleantech syftar till att ge företagen marknadsföringshjälp, nya mötesplatser och affärsmöjligheter: Cleantech Cluster, Cleantech Center med ett showroom där miljöteknikföretagen kan visa sina produkter samt Cleantech Testbed. FOTO: MALMÖ CLEAN TECH CITY Handel Både parti- och detaljhandel är sedan länge en av de största och mest betydelsefulla branscherna i Malmö. I Hyllie byggs Emporia som blir Nordens största köpcentrum. Stadsdelscentrat Mobilia utökar och Caroli City i centrum byggs om. 29 invigdes gallerian Entré vid Värnhemstorget och utvidgningen av Triangles köpcentrum invigs påsk 213. ILLUSTRATION: NCC:S UTVIDGNING AV TRIANGELNS KÖPCENTRUM Logistik Det geografiska läget gör Öresundsregionen till en perfekt port till Skandinavien, Baltikum och övriga Europa. Norra Hamnen är ett modernt logistikcentrum för fartygs-, tåg- och lastbilstransporter. Ett nytt färjeläge för godsfärjor och ny terminal för containertrafik är redan igångsatt. Merparten av marken skall upplåtas till företag som har en direkt koppling till godstransporter via hamnen. Nya etableringar kan påbörjas 213. Nya Media Life Science Besöksnäring Satsningar på film, tv, datorspel, webb, mobila plattformar, design och reklam har skapat en stark potential för upplevelseindustrin i Malmö. Det planerade Media Evolution City i Västra Hamnen blir en kraftfull internationell motor i utvecklingen av industrin kring kreativa näringar. ILLUSTRATION: JUUL/FROST ARCHITECTS Området omfattar läkemedel, medicinteknik, bioteknik och hälsovård. Skåne utgör tillsammans med Köpenhamnsområdet det största centret för läkemedel och bioteknik i Skandinavien. Malmö stad har initierat marknadsorganisationen Det Medicinska Malmö som knyter ihop näringslivet med den medicinska forskningen. Detta görs i samarbete med Malmö högskola, Lunds Universitet och Region Skåne. Framgångarna som attraktiv turistoch besöksstad fortsätter. Nya mötesplatser har skapats bland annat nya arenor, en skateboardpark och konferensanläggningar. Under 21 omsatte inresande besökare 5,9 miljarder kronor och gav sysselsättning åt helårsanställda. FOTO: STAPELBÄDDSPARKENS SKATEPARK, BERNE LUNDKVIST Huvudkontor Malmös goda infrastruktur med närhet mellan Malmö, Copenhagen Airport och Köpenhamn gör staden till en attraktiv etableringsort för huvudkontor och kommer även vara det i fortsättningen. Staden kommer rimligtvis även i fortsättningen att ha lägre kostnader för såväl personal som kontorsytor jämfört med Köpenhamn. Etablering av huvudkontor kommer framför allt att koncentreras till expansionsområdena Västra Hamnen och Hyllie. FOTO: CITYTUNNELN, STATION TRIANGELN, JUST W

15 279 Varsågod, raka fakta! Malmöläget tas fram för att ge alla intressenter av Malmös näringsliv raka fakta och överskådlig statistik både företag i Malmö, företag som planerar att flytta hit och andra aktörer som vill följa näringslivets utveckling.» Rapporten finns på svenska och engelska» Läs och ladda ner en digital version från vår hemsida» Ta del av ytterligare information och statistik på vår hemsida källor: Arbetsförmedlingen Företagsregistret (SCB) Malmö högskola SCB Stadsbyggnadskontoret Tillväxtanalys Tillväxtverket Öresundsbron Öresundsinstitutet Öresundskomiteen Öresundsuniversitetet Upplaga: 8 Design & produktion: W communication agency ( Tryck: Elanders Ansvarig utgivare: Pehr Andersson, Näringslivskontoret, Malmö stad Redaktör: Agneta Möller, Näringslivskontoret, Malmö stad Analysansvarig: Erik Granberg, Enkätfabriken Alla grafer i skriften avser Malmö. Analyserna har delvis tagits fram i samverkan med följande avdelningar i Malmö stad: Avdelningen för Samhällsplanering, Avdelningen för Integration och Arbetsmarknad, samt Malmö Turism. näringslivskontoret Besöksadress Lugna gatan 84 Postadress Malmö stad, 25 8 Malmö Telefon Fax E-post FOTO FRAMSIDA: CITYTUNNELN, STATION TRIANGELN, LEIF JOHANSSON X-RAY 341

Våren 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com

Våren 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com Våren 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com Alla grafer avser Malmö Presentationen utkommer vår & höst Grafer med den historiska utvecklingen av nyckeltalen finns på vår hemsida Läs

Läs mer

Hösten 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com

Hösten 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com Hösten 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com Alla grafer avser Malmö Presentationen utkommer vår & höst Grafer med den historiska utvecklingen av nyckeltalen finns på vår hemsida Läs

Läs mer

Våren 2011 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmo.se/naringsliv www.malmobusiness.com

Våren 2011 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmo.se/naringsliv www.malmobusiness.com Våren 211 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmo.se/naringsliv www.malmobusiness.com Alla grafer avser Malmö Presentationen utkommer vår & höst Grafer med den historiska utvecklingen av nyckeltalen

Läs mer

en sammanställning från Näringslivskontoret malmö stad 2010 Statistik och fakta om näringslivet i Malmö

en sammanställning från Näringslivskontoret malmö stad 2010 Statistik och fakta om näringslivet i Malmö en sammanställning från Näringslivskontoret malmö stad 21 Statistik och fakta om näringslivet i Malmö förord Läget? I handen håller du 21 års upplaga av MalmöLäget. En skrift som ger dig en unik möjlighet

Läs mer

MalmöLäget. Visste du att... Statistik och fakta om näringslivet i Malmö ÅRSRAPPORT

MalmöLäget. Visste du att... Statistik och fakta om näringslivet i Malmö ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT MalmöLäget Statistik och fakta om näringslivet i Malmö Visste du att......de senaste tjugo åren har Malmöborna blivit tre år yngre? Sid 11...det startades 8 nya företag varje dag i Malmö under

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 FS 2013:8 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 Antalet sysselsatta Norrköpingsbor ökade under år 2012 med 750 personer och uppgick till 60 090 personer. Förvärvsfrekvensen

Läs mer

MalmöLäget. Visste du att... Statistik och fakta om näringslivet i Malmö ÅRSRAPPORT. ...det startades 8 nya

MalmöLäget. Visste du att... Statistik och fakta om näringslivet i Malmö ÅRSRAPPORT. ...det startades 8 nya ÅRSRAPPORT MalmöLäget Statistik och fakta om näringslivet i Malmö 48 personer besökte Malmö under Eurovision Song Contest. Visste du att......det startades 8 nya företag varje dag i Malmö under 212? Sid

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 FS 2014:8 2014-12-08 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2013 med 730 personer till 60 820. Antalet arbetstillfällen i kommunen

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011 2012-12-12 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011 Antalet sysselsatta norrköpingsbor ökade under året med 1 100 personer. Förvärvsfrekvensen ökade från 72,8 % år 2010 till 73,8 %

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköpings kommun 2014

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköpings kommun 2014 FS 2016:2 2016-03-02 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköpings kommun 2014 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2014 med 340 personer till 61 160. Antalet arbetstillfällen

Läs mer

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet Skåne län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Siffror om Kalmar Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 2011#1 Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning

Läs mer

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 633 företagare upp till 30 år i länet

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 633 företagare upp till 30 år i länet Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 633 företagare upp till 30 år i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 4681 företagare upp till 30 år i länet

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 4681 företagare upp till 30 år i länet Skåne län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 4681 företagare upp till 30 år i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

MalmöLäget STATISTIK OCH FAKTA OM NÄRINGSLIVET I MALMÖ

MalmöLäget STATISTIK OCH FAKTA OM NÄRINGSLIVET I MALMÖ ÅRSRAPPORT MalmöLäget STATISTIK OCH FAKTA OM NÄRINGSLIVET I MALMÖ Visste du att......det bor 3,8 miljoner invånare i Öresundsregionen?...det startades 8 nya företag varje dag i Malmö under 213? Sid18 Sid

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2010

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2010 2011-12-13 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2010 År 2010 arbetade 58 686 personer i Norrköping, vilket var en ökning med över 2 000 arbetstillfällen sedan år 2009. Störst ökning

Läs mer

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Stockholms län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Örebro län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3066 kvinnor som driver företag i länet

Örebro län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3066 kvinnor som driver företag i länet Örebro län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3066 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Jönköpings län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet

Jönköpings län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet Jönköpings län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Gotlands län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Norrbottens län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3285 kvinnor som driver företag i länet

Norrbottens län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3285 kvinnor som driver företag i länet Norrbottens län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3285 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012 Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling Introduktion och slutsatser Bakgrund Detta är en kartläggning av hur aktiebolagen i Uppsala län har utvecklats mellan

Läs mer

Konjunkturen i Stockholms län. kv December 2016

Konjunkturen i Stockholms län. kv December 2016 Konjunkturen i Stockholms län kv3 2016 December 2016 Positiv utveckling i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2016 kv3 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra

Läs mer

Uddevalla är centrum

Uddevalla är centrum Uddevalla Fyrbodal Uddevallas historia 1998 firade Uddevalla 500 år som stad. Det har varit 500 dramatiska år. En ansenlig ålder för en stad som både bitit i nederlagets äpple och smakat framgångens sötma,

Läs mer

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 12633 företagare med utländsk bakgrund i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den

Läs mer

Konjunkturen i Stockholms län. kv December 2017

Konjunkturen i Stockholms län. kv December 2017 Konjunkturen i Stockholms län kv3 2017 December 2017 Mestadels stark konjunktur i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2017 kv3 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras

Läs mer

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2016

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2016 FS 2017:4 2017-12-05 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2016 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor var 64 260 personer år 2016. Det var en ökning med 1 700 personer sedan året innan

Läs mer

Uppländsk Drivkraft 3.0

Uppländsk Drivkraft 3.0 Uppländsk Drivkraft 3.0 Regionens utveckling 2010-2014. Regionalekonomisk beskrivning Kontigo AB November 2015. Inledning Syfte Att ge en kort överblick över Uppsalaregionens ekonomiska utveckling. Underlag

Läs mer

Meet and Eat. 14 september 2016 CreActive

Meet and Eat. 14 september 2016 CreActive Meet and Eat 14 september 2016 CreActive LIU RELATION/Susanne Pettersson 2 FÖRENA Företag når akademisk kompetens LIU RELATION/Susanne Pettersson 16-09-14 3 Projekttid: 160501-171115 Tillväxtverket 8 lärosäten

Läs mer

Konjunkturen i Stockholms län. kv September 2016

Konjunkturen i Stockholms län. kv September 2016 Konjunkturen i kv2 2016 September 2016 Positiv utveckling i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2016 kv2 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per

Läs mer

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2015

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2015 FS 216:5 216-12-21 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 215 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor var 62 57 personer 215. Det var en ökning med 1 41 personer sedan et innan och den

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Konjunkturen i Stockholms län. kv Mars 2017

Konjunkturen i Stockholms län. kv Mars 2017 Konjunkturen i Stockholms län kv4 2016 Mars 2017 Positiv utveckling i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2016 kv4 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger

Läs mer

Konjunkturen i Stockholms län. kv September 2017

Konjunkturen i Stockholms län. kv September 2017 Konjunkturen i Stockholms län kv2 2017 September 2017 Mestadels stark konjunktur i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2017 kv2 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras

Läs mer

MALMÖLÄGET. VISSTE DU ATT... det startades 8 nya företag varje dag i Malmö under 2014? sid 17. sid 18. sid 20 ÅRSRAPPORT

MALMÖLÄGET. VISSTE DU ATT... det startades 8 nya företag varje dag i Malmö under 2014? sid 17. sid 18. sid 20 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT MALMÖLÄGET STATISTIK OCH FAKTA OM NÄRINGSLIVET I MALMÖ VISSTE DU ATT...... det startades 8 nya företag varje dag i Malmö under 214? sid 17... investeringsnivån ökar i Malmö? sid 18... aldrig

Läs mer

Konjunkturen i Stockholms län. Konjunkturläget kv Juni 2016

Konjunkturen i Stockholms län. Konjunkturläget kv Juni 2016 Konjunkturen i Konjunkturläget kv1 2016 Juni 2016 Stockholm fortsätter utvecklas positivt Konjunkturläget i Stockholm 2016 kv1 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras

Läs mer

Sysselsatta. Perspektiv. Sysselsättning nr1

Sysselsatta. Perspektiv. Sysselsättning nr1 Perspektiv Sysselsättning 2015 nr1 2016 1 Antalet sysselsatta (arbetstillfällen) uppgick till 67 900 i 2014 Flest sysselsatta finns inom handeln (17 procent) Antalet sysselsatta inom fastighetsverksamhet

Läs mer

Landskrona i Öresundsregionen

Landskrona i Öresundsregionen 1 (7) Landskrona i Öresundsregionen Landskrona ligger mitt i Öresundsregionen. Sedan Öresundsbron invigdes år 2000 och fram till och med år 2008 har folkmängden i Öresundsregionen ökat med 180 000 invånare,

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby, Strövelstorp,

Läs mer

Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018

Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018 1(13) Stadsledningsförvaltningen Näringslivs- och utvecklingsenheten Lars Ekberg Uppdaterad 2016-04-12 Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort,, Munka-Ljungby, Strövelstorp, Vejbystrand/Magnarp

Läs mer

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:16 Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Antalet förvärvsarbetande fortsatte att öka i Linköping också under 2008. Lågkonjunkturen hade inte börjat slå igenom

Läs mer

Konjunkturrapport Familjen Helsingborg kvartal

Konjunkturrapport Familjen Helsingborg kvartal Konjunkturrapport Familjen Helsingborg kvartal 4 2012 Flera ljuspunkter i en fortsatt osäker ekonomisk omvärld Det är ingen överdrift att påstå att 2012 kännetecknades av stor ekonomisk oro på flera olika

Läs mer

Fakta om företagandet i Stockholm 2017

Fakta om företagandet i Stockholm 2017 Fakta om företagandet i Stockholm 2017 Fakta om företagandet i Stockholm Ekonomi Näringsliv Arbetskraft och befolkning Infrastruktur Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region I rapporten

Läs mer

HANDELNS. betydelse för Sveriges ekonomi

HANDELNS. betydelse för Sveriges ekonomi HANDELNS betydelse för Sveriges ekonomi En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln Vård och omsorg;

Läs mer

NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 Nyföretagande är viktigt för utvecklingen i Göteborgsregionen Nyföretagande är en av Göteborgsregionens viktigaste förutsättningar för utveckling mot ökad sysselsättning,

Läs mer

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen.

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen. BEFOLKNING Folkmängd 2010 110 488Källa: SCB Antal invånare i kommunen. Befolkningstillväxt Källa: SCB / Svenskt Näringsliv Prognos befolkningstillväxt SCB Prognos 2035: Tillväxt: 130 705 18% Befolkning

Läs mer

Norrköping i siffror 2013

Norrköping i siffror 2013 Norrköping i siffror 2013 Innehållsförteckning Norrköpings kommun sid Färgstarka Norrköping 4-5 Folkmängd och befolkningsförändringar 6-7 Befolkningsstruktur 8-9 Förvärvsarbete och arbetstillfällen 10-11

Läs mer

Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv2 September Photo: Henrik Trygg

Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv2 September Photo: Henrik Trygg Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv2 September 2015 Photo: Henrik Trygg Fortsatt uppåt i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2015 kv2 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business

Läs mer

Norrköping i siffror 2017

Norrköping i siffror 2017 Norrköping i siffror 2017 norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun instagram.com/norrkopings_kommun Innehållsförteckning sid Färgstarka Norrköping 4-5 Folkmängd och befolkningsförändringar 6-7 Befolkningsstruktur

Läs mer

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2013 Fakta i fickformat Enköpings kommun Enköpings kommun Befolkning 40800 Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 5 mil från Uppsala och 8 mil från

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 2014 7% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat Hyllie Connect Tågstation 50 m Garage Miljöcertifierat Vad händer i Hyllie? Tolv minuter från Kastrup och sex minuter från Malmö central växer Hyllie fram. En ny och klimatsmart stadsdel med kontor, handel

Läs mer

Statistikinfo 2013:13

Statistikinfo 2013:13 Statistikinfo 213:13 Ökat antal förvärvsarbetande 212 75 732 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 212, det är det högsta antalet förvärvsarbetande som någonsin redovisats för kommunen. Antalet

Läs mer

Viktiga branscher i Malmö fortsätter att utvecklas

Viktiga branscher i Malmö fortsätter att utvecklas September 2011 Malmös näringsliv Svensk ekonomi är stabil och har växt betydligt snabbare än många andra OECD-länder under det senaste året. Den globala oro som funnits på finansmarknaden under sensommaren

Läs mer

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun 212-8-24 FOKUS: STATISTIK Arbetspendling 21 19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun Medianinkomsten för en person som arbetspendlade till annan kommun var

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 3 3 3 33 33 33 33 33 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Munka-Ljungby Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby,

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby, Strövelstorp,

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 27-21 Befolkningens åldersfördelning 21 3 32 3 347 34 342 34 337 33 332 33 27 29 211 213 2 1 2 3 4 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 21 Folkmängdsförändring

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

Statistikinfo 2014:11

Statistikinfo 2014:11 Statistikinfo 214:11 Ökat antal förvärvsarbetande 213 77 169 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 213, en ökning med 1 437 personer jämfört med 212. För andra året i rad var transportmedelsindustrin

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 13 13 1 1 1 1 1 11 11 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2012 Fakta i fickformat Enköpings kommun FOTO Enköpings kommuns bildarkiv, Getty Images Enköpings kommun Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 6

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Bröderna Brandt Personbilar

Läs mer

BEFOLKNING 8 NÄSSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 8 NÄSSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 3 9 9 9 9 9 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING 3 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 7 7 1 7 1 7 7 9 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 7 9 9 9 9 9 9 9 3 9 3 9 9 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring 26-21 Befolkningens åldersfördelning 21 33 6 33 4 33 2 33 32 8 32 6 32 4 32 2 26 28 21 212 214 1 2 3 4 6 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 21 Folkmängdsförändring

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 7 9 7 3 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring 26-21 Befolkningens åldersfördelning 21 29 6 29 4 29 2 29 28 8 28 6 28 4 28 2 26 28 21 212 214 1 2 3 4 6 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 21 Folkmängdsförändring

Läs mer

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2013 en översikt

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2013 en översikt Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2013 en översikt Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-01-30 1.0 Lotta Heckley Stadskontoret Arbetsmarknadsenheten 1 Innehållsförteckning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Figur 1 Antal förvärvsarbetande män och kvinnor (16 år och äldre), Västerås år

Figur 1 Antal förvärvsarbetande män och kvinnor (16 år och äldre), Västerås år Statistik om Västerås Västerås arbetsmarknad år 2014 Västeråsare i förvärvsarbete år 2014 Antalet personer med förvärvsarbete ökade i Västerås med 470 personer mellan år 2013 och år 2014, vilket innebär

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2009 2010 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2009 2010 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats i kommunen,

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring 27-216 Befolkningens åldersfördelning 216 3 33 8 33 6 33 33 2 33 32 8 32 6 32 32 2 32 27 29 211 213 21 1 2 3 6 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 216 Folkmängdsförändring

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 11 11 11 3 11 11 1 11 1 9 1 1 7 1 1 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Katrineholm. Hur har det gått i Sörmland?...-2011 års redovisning av länets Lissabonindikatorer

Katrineholm. Hur har det gått i Sörmland?...-2011 års redovisning av länets Lissabonindikatorer .Sörmland i siffror Katrineholm Hur har det gått i Sörmland?...-211 års redovisning av länets Lissabonindikatorer 211 1 Bakgrunden till de valda indikatorerna i den gamla Sörmlandsstrategin Våren 27 beslutade

Läs mer

STHLM ARBETSMARKNAD:

STHLM ARBETSMARKNAD: STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Förvärvsarbetande i Stockholm 2009 S 2011:07 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen

Läs mer

Arbetspendling till och från Västerås år 2014

Arbetspendling till och från Västerås år 2014 Arbetspendling till och från Västerås år 2014 Denna artikel beskriver pendlingen till och från Västerås år 2014. Eftersom det är en viss eftersläpning när det gäller statistik om pendling så är detta den

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv M

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 3 33 33 33 33 33 3 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 7 7 7 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 Andel 7 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings-

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 9 9 9 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

Konjunkturen i Östergötlands län. kv Mars 2017

Konjunkturen i Östergötlands län. kv Mars 2017 Konjunkturen i Östergötlands län kv4 2016 Mars 2017 Konjunkturläget 2016 kv4 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Östergötlands

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2015 - Rapport 2015-10-04 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2014 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Norrköping i siffror 2014

Norrköping i siffror 2014 Norrköping i siffror 2014 Innehållsförteckning sid Färgstarka Norrköping 4-5 Folkmängd och befolkningsförändringar 6-7 Befolkningsstruktur 8-9 Förvärvsarbete och arbetstillfällen 10-11 Arbetspendling 12

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 1 17 17 17 17 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 3 33 33 33 33 33 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Norrköping i siffror 2016

Norrköping i siffror 2016 Norrköping i siffror 2016 Innehållsförteckning sid Färgstarka Norrköping 4-5 Folkmängd och befolkningsförändringar 6-7 Befolkningsstruktur 8-9 Förvärvsarbete och arbetstillfällen 10-11 Arbetspendling 12

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 13 1 1 1 1 1 11 11 11 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2008 2009 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2008 2009 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats Antal % Antal

Läs mer