Hösten 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hösten 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com"

Transkript

1 Hösten 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad Alla grafer avser Malmö Presentationen utkommer vår & höst Grafer med den historiska utvecklingen av nyckeltalen finns på vår hemsida Läs eller ladda ner MalmöLäget årsrapport på vår hemsida, vilken innehåller fakta inom en rad områden (svensk resp. engelsk version) Källor: SCB, Tillväxtanalys, Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket och Jones Lang LaSalle Analyserna har delvis tagits fram i samverkan med följande avdelningar i Malmö stad: Avdelningen för samhällsplanering, Avdelningen för integration och arbetsmarknad, samt Malmö Turism

2 Totalt gästnätter på Malmös hotell och vandrarhem under första halvåret 2013, nästan lika många som 2012 Första halvåret, jan-jun 2013 hade Malmö flest uthyrda hotellrum måndag-torsdag, då låg rumsbeläggningen i genomsnitt på 65% När det gäller weekends visar weekendbeläggning då 44% av hotellrummen i genomsnitt var uthyrda Snittpriset för maj 2013 var kr vilket innebär en 16% ökning jämfört med maj 2012, då vi hade äran att arrangera Eurovison Song Contest 2013 Gästnatt = varje övernattande gäst

3 Inga större förändringar har skett under det senaste halvåret, varken avseende vakansgrad eller hyresnivåer. Vakansgraden för kontorslokaler i Malmö/Lund-regionen har sjunkit något jämfört Q från 7,5% till runt 7%. Prime rent för CBD och Västra Hamnen ligger som tidigare runt kronor per kvadratmeter/år och har i princip varit tämligen oförändrade ända sedan början av 2012 I Malmö pågår en hög andel nyproduktionsprojekt i relation till den totala kontorsstocken, vilket hämmar marknaden vad gäller hyresutvecklingen. Några sådana exempel är Nya Triangeln, Malmö Live, Malmö Högskolas utbyggnad, Skanskas projekt Klipporna i Hyllie samt Diligentias Masthusen i Västra Hamnen Niam har sålt kontorsfastigheterna Kronan 10 och 11 i centrala Malmö för fonds räkning till det Luxemburgbaserade bolaget Corpus Sireo. DNB har sålt Nya Hovrätten (Flundran 2) till VACSE. Ikanos fastighet Davida 15 i centrala Malmö har förvärvats av Svenska Hus Prime rent = förväntad hyresnivå för ett kontor (>500kvm) av högsta kvalitet i primeläge, där extremer är undantagna

4 Under Q3 år 2013 har 458 bostäder påbörjats att jämföra med 352 under Q Under de 3 första kvartalen var det totalt 871 flerbostadshus, jämfört med 663 samma period 2012 Beviljade bygglov under första halvåret 2013 är totalt 30, vilket innefattar 227 lägenheter och 48 småhus. Enligt pågående och redan beviljade bygglov gör att det totala antalet byggstartade bostäder under innevarande år kan komma upp över drygt byggstartade bostäder, ungefär samma nivå som 2012 Även om det just nu byggs fler hyresrätter än tidigare så behövs de byggas ytterligare fler bostäder i Malmö För nyproducerade bostäder, framförallt bostadsrätter, verkar intresset något större än förra året och vänder konjunkturen upp ytterligare under hösten så kan byggandet av bostadsrätter i Malmö ta fart igen Flerbostadshus = hus med minst 3 separata lägenheter. Uppåt är antalet obegränsat.

5 Bruten skala Under de senaste 2 åren har trenden pekat uppåt, efter 2,5 år på en oförändrad nivå anställda i Malmö i augusti 2013 ( anställda mot aug 2012 dvs. +1,4%) Förändringen det senaste året i riket var +1,1%, Skåne +1,0%, Stockholm +2,9% och Göteborg +2,3% Störst ökning kan noteras inom tillverkning av datorer och elektronik, följt av konsulttjänster, uthyrningsfirmor, samt restaurang. En minskning förekommer inom reklam, reparationsverkstäder, informationstjänster, samt inom telekom Gruppen utlandsägda företag visar störst ökning av antalet anställda, följt av privata svenska företag med koncern. Aktiebolag är den företagsform som ökat mest gällande antalet anställda Antal anställda = dagbefolkning dvs. antal personer som är anställda i Malmö (exkl. ägare i enskilda firmor) som har arbetsinkomst på minst ett basbelopp/år eller är vikarie mer än 3 månader

6 % Läget på arbetsmarknaden i Sverige var avvaktande under de första sex månaderna 2013 och i Malmö ökade arbetslösheten något. Den förväntas ligga kvar på en hög nivå under resten av året Antalet arbetslösa Malmöbor inskrivna på Arbetsförmedlingen var i genomsnitt (dvs. 14,5% av arbetskraften) under jan - jun 2013, fler än under samma period året innan. Bland ungdomar år var Malmöbor arbetslösa (dvs. 25,2% av arbetskraften) Det var stora skillnader mellan olika grupper i samhället. Arbetslösheten var högre för män än för kvinnor (3,3% skillnad). Bland ungdomar år var skillnaden mellan män och kvinnor större (7,1%). Den var även betydligt högre för utrikesfödda personer (27,4%) än för samtliga (14,5%) Jmf. med stora städer i Sverige var arbetslösheten i Malmö hög. Jan - jun 2013 var arbetslösheten i Göteborg 9,4% och Stockholm 7,0%, mätt som andel av arbetskraften, år. Arbetspendlingen till Danmark var något lägre än under samma period 2012, men minskningen har avtagit något Arbetslöshet = öppen arbetslöshet + program med aktivitetsstöd, i relation till den registrerade arbetskraften (16-64 år)

7 Efter finanskrisen ökade antalet nyanmälda platser igen under år 2010 och Under 2012 minskade efterfrågan igen och den positiva trenden bröts. Under 2013 syns en liten ökning igen nyanmälda platser Q (vilket innebar -5% mot föregående kvartal och +4% mot Q2 2012) Under 2013 har efterfrågan inom Offentlig förvaltning, utbildning och vård ökat. Även hotell och restaurang, samt IT visar en ökning Efterfrågan inom telekom har minskat under 2013 jämfört med föregående år. Även inom området energi och miljö, samt inom konsultverksamheter har efterfrågan minskat

8 Antalet nystartade företag har ökat markant sedan Q3 2009, men har dock minskat något igen under år 2012 och nya företag startades under Q (-7% mot fg kvartal och +4% mot Q2 2012) 3,6 företag/1000 invånare (16-64 år) startades i Malmö under Q2. Jmf. Stockholm 4,1 och Göteborg 3,1 samt riket 2,8 Främst ökade antalet företag inom hotell och restaurang, följt av media och telekommunikation, samt inom utbildning. Branscher som minskade var reklam och marknadsföring, följt av programmering och informationstjänster, samt av branschen kultur, nöje och fritid Företagen som startade under Q2 sysselsatte 817 personer (ca 1,1 person/företag) 60% av de nya företagen var enskilda firmor och 33% var aktiebolag Nystartat företag = helt nystartat eller verksamhet har återupptagits efter minst två års vilande. Beräkningar baseras på EUs riktlinjer.

9 Antalet konkurser minskade något under 2012, men ökad igen under Det rullande genomsnittet är nu detsamma som i samband med finanskrisen, vilket är en hög nivå 100 konkurser registrerades under Q2 (-15% mot fg. kvartal och -2% mot Q2 2012). Under Q2 berördes 162 anställda Aktiebolagen står för merparten av konkurserna, 88%. Andelen konkurser är störst i de små företagen (82%) dvs. företag utan anställda eller med 1-4 anställda Konkurser förekommer inom flertalet branscher. Serviceföretag och konsultföretag har ökat. Även bygg och handel ligger kvar på en relativt hög nivå Antalet konkurser har minskat inom branscherna vård och omsorg, samt inom fastighetsbolag och fastighetsförvaltare

10 Investeringarna i Malmö återhämtade sig efter finanskrisen under åren 2011 och Enlig prognosen för 2013 kommer inversteringsnivån dock att minska igen 142 mkr investerades under Q1 2013, vilket är en minskning med -13% mot Q och en minskning med -49% mot Q Investeringsnivån var fortsatt hög under 2012, även om den var lägre än rekordåret Prognosen för 2013 visade en markant minskning till en nivå på 593 miljoner. Investeringsnivån i den prognos som gjordes i början av året gäller fortfarande För riket minskar investeringarna med -2% Q jmf. samma period föregående år. Prognosen visar på en liten minskning från 57 miljarder under 2012 till 54 miljarder år 2013 Majoriteten av industrisektorerna planerar att minska sina investeringsvolymer. T.ex. märks en minskning inom gruvindustrin, elektronikvaruindustrin, livsmedel, samt stål- och metallindustrin. Störst ökning finns inom transportmedelsindustrin, samt inom pappersvaru- och kemiska industrin Industrin = SNI kod B+C dvs. utvinning av mineral och tillverkning

11 Ett svagt första kvartal gör att det rullande årsgenomsnittet gällande omsättningen minskar något. Det rullande årsgenomsnittet ligger dock på samma höga nivå som före finanskrisen 66,1 miljarder kronor i omsättning i Malmö Q % mot föregående kvartal och +3% mot Q (Q mot Q = +1%) Branscher som visar en procentuell ökning det senaste året är t.ex. försäkringsbranschen, civila myndigheter och försvaret, konsultverksamheter, samt inom resebyråer, researrangörer och turistbyråer En minskning noterades inom t.ex. maskinindustrin, pappersvaruindustrin, industri för elapparatur, livsmedelsindustrin, samt inom reklam och marknadsföring Senaste kvartalet är preliminära siffror

SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013

SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013 SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013 Sveriges superföretag 2013 I den här rapporten presenteras Bisnodes modell för att identifiera Sveriges superföretag. Urvalet och rangordningen baseras på de svenska aktiebolagens

Läs mer

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013 RAPPORT Stadskontoret Folkmängd i Malmö Preliminär januari 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering Arbetsgrupp: Maria Kronogård (Befolkningsutveckling) Elisabeth Pålsson (Malmöbor födda

Läs mer

Stora skattehöjningar väntar Stockholms näringsliv

Stora skattehöjningar väntar Stockholms näringsliv 2009 : 7 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Stora skattehöjningar väntar Stockholms näringsliv Sammanfattning Stockholms län betalar mer än hälften av den statliga fastighetsskatten för näringsfastigheter.

Läs mer

Fastighetsmarknadsrapport

Fastighetsmarknadsrapport Fastighetsmarknadsrapport Kvartal 1 2014 Årets första kvartal visar en fortsatt prisuppgång på privatmarknaden och en ovanligt stark siffra för transaktionsvolymen av storhus. Sett till samma kvartal föregående

Läs mer

Lokalmarknaden i Stockholm hösten 2004

Lokalmarknaden i Stockholm hösten 2004 Lokalmarknaden i Stockholm hösten 2 Den ekonomiska utvecklingen Den ekonomiska utvecklingen i Sverige har varit mycket positiv det senaste året. 2 räknar KI med att tillväxten ska bli ca 3,8 % vilket är

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2014-08-13 Augusti 2014 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Kontaktperson: Christian Nilsson Tfn:

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE

RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE Avsedd för Huddinge kommun Dokumenttyp Rapport Datum December 2010 RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund till uppdraget 2 1.2 Presentation av Ramböll

Läs mer

SCB-Indikatorer. Arbetslösheten sjunker. Kommentarer & Analys. I fokus: Regionalräkenskaperna. snabbas upp sid 12. n Stark julhandel Sid 8

SCB-Indikatorer. Arbetslösheten sjunker. Kommentarer & Analys. I fokus: Regionalräkenskaperna. snabbas upp sid 12. n Stark julhandel Sid 8 SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Arbetslösheten sjunker Andel arbetslösa av arbetskraften Procent, trendskattning 8,2 8,1 8, 7,9 7,8 7,7 7,6 n Stark julhandel Sid 8 n Uppstuds

Läs mer

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet:

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet: Sveriges ekonomi Statistiskt perspektiv Ur innehållet: Svag hushållskonsumtion gav högt sparande...sid 3 Den globala finanskrisen och den efter hand svagare utvecklingen även för den reala ekonomin får

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. Maj 2011

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. Maj 2011 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi Maj 2011 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden och

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 212-8-3 Publicerad i september 213 Regeringsgatan 38, Box 763 SE-13 94 Stockholm t: +46 ()8 453 44 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll 1 Den ekonomiska situationen

Läs mer

Göteborgssamhällets utveckling 2009

Göteborgssamhällets utveckling 2009 M A J 2 0 0 9 2009 Göteborgssamhällets utveckling 2009 Rapporten har sammanställts av gruppen Samhällsanalys och statistik, tillsammans med Stadsutveckling, Välfärd, Utbildning och Arbetsmarknad vid stadskansliet.

Läs mer

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län 2012 2 Arbetsmarknadsutsikter 2011-2012 för Västernorrlands län Innehållsförteckning Sida DEFINITIONER... 2 ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETSMARKNADSPROGNOSER...

Läs mer

Tjänsteproduktionsindex Säsongrensade månadsuppgifter

Tjänsteproduktionsindex Säsongrensade månadsuppgifter Svag exportorderingång sid 5 Detaljhandeln ökar sid 7 SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Ras för tjänsteproduktionen Tjänsteproduktionsindex Säsongrensade månadsuppgifter Index

Läs mer

Fakta om svensk turism

Fakta om svensk turism Fakta om svensk turism Turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning samt volymer, beteenden, utbud och efterfrågan Fakta & statistik 2012 fakta om svensk turism Innehåll Förord 3 Sammanfattning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 18 december 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 1036 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 081. Således

Läs mer

E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T. Viss dämpning av BNP-tillväxten

E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T. Viss dämpning av BNP-tillväxten SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Viss dämpning av BNP-tillväxten Bruttonationalprodukten, BNP, kvartal Förändring från föregående kvartal, säsongrensat uppräknat till årstakt

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2009-2012

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2009-2012 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2009-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Eskilstuna kommun

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SKÅNE LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning av

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2009

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2009 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 29 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 26 AUGUSTI 29 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen UPPSALA LÄN Juni 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Bostadsras. Det finns bara en regel. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Feb. 2008. Läs mer på www.nivellsystem.se.

Bostadsras. Det finns bara en regel. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Feb. 2008. Läs mer på www.nivellsystem.se. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys Feb. 28 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa Byggfaktas databas Innehåll: 3 Marknadsförutsättningar 31 Bostäder 32 Handelslokaler 33 Kontor 34

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen VÄRMLANDS LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Ura 2009:1 ISBN 978-91-977809 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Fastighets AB Balder 2005

Fastighets AB Balder 2005 Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Fastighets AB Balder 2005 Fastigheterna

Läs mer

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling 1 (46) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling Delredovisning 2 av regeringsuppdrag år 2013 Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786

Läs mer

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 2 Återvändarna Konjunkturvändningen skjuts framåt i Europa som inte hänger med i den försiktiga återhämtning som sker i USA och Japan. Svensk export och företagens

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET NOVEMBER 2014 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Trög återhämtning i euroområdet... 5 Tillväxten

Läs mer

Konjunkturbarometern för den statliga sektorn

Konjunkturbarometern för den statliga sektorn Konjunkturbarometern för den statliga sektorn Sysselsättning och ekonomi hos de statliga myndigheterna en prognos för år 2009 Rapportserie 2008:6 Arbetsgivarverket Konjunkturbarometern för den statliga

Läs mer