Evenemangseffekter -Dreamhack

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Evenemangseffekter -Dreamhack"

Transkript

1 Evenemangseffekter -Dreamhack HUI Research på uppdrag av Visita Mars 2012

2 Primära och sekundära effekter Evenemang ger upphov till en rad effekter på kort och på lång sikt, såväl monetära som icke-monetära. Insikten om detta har skapat ett stort intresse för att mäta effekterna av evenemang. Traditionellt fokuserar evenemangsmätningarna nästan uteslutande på de primära effekterna - de sekundära effekterna lämnas outredda. När vi reflekterar över vilka effekter ett evenemang ger upphov till fokuserar vi därför generellt på de primära effekterna de effekter som är direkt sprungna ur evenemanget och som ofta till sin natur låter sig mätas i termer av kronor och ören i arrangörskommunen. De effekter som ett evenemang ger upphov till i ett vidare perspektiv är påvisbara, men ofta svåra att kvantifiera. I denna evenemangskartläggning ska vi fördjupa oss i de sekundära effekterna av Dreamhack. Studien är baserad på djupintervjuer med nyckelpersoner, med olika erfarenheter och kompetensområden, som alla har en koppling till Dreamhack. 2

3 Evenemangseffekter Introduktion Evenemangshistorik Evenemangsfakta Primära effekter Turistandel Turistekonomisk omsättning Sysselsättningseffekter Sekundära effekter Modell sekundära effekter HUI Research prognos Djupintervjuer Fokusområde 3

4 Referenslista - djupintervjuer Namn Organisation/företag Befattning Helena Nordström Destination Jönköping Marknadschef Peter Keerberg Komplett VD Calle Nathanson SKL Handläggare Anders Wadell Högskolan i Jönköping Marknadskommunikatör Ulf Wilhelmsson Högskolan Skövde Universitetslektor Göran Hellgren Telia Projektledare Robert Ohlén Dreamhack VD Carl-Gustaf Tollén Destination Jönköping Utvecklingschef Per Strömbäck Dataspelsbranschen Talesperson Eva Tallvid Fritid Jönköping/Jönköpings kommun Avd. chef Barn- och ungdom Fredrik Göransson Science Park Jönköping Affärsutvecklare Mim Andersson Elmia Business Area Manager Torgny Sandgren Ungdomsstyrelsen Handläggare 4

5 Historik och evenemangsfakta

6 Winter 2011 Evenemangsfakta* DreamArena Extream fans såg esports DreamArena AMD Sapphire fans såg esports Telia och Cisco erbjöd Dreamhackarna otroliga 120 gigabits/sek Totalt var enheter uppkopplade mot nätverket 300 journalister var på plats på Dreamhack Winter 2011 Dreamhack på nätet Dreamhack 2011 besöktes av personer De 21 live streamkanalerna från evenemanget nådde - 1,7 miljoner unika tittare unika inlägg på sociala medier i västvärlden om Dreamhack Winter blogginlägg om Dreamhack Winter 2011 * Källa: Rapport Dreamhack Winter 2011, Dreamhack AB 6

7 Evenemangsfakta* Dreamhack är världens största LAN* och datorfestival. Under festivalens tre dygn möts tusentals likasinnade från hela världen för att ägna sig åt allt som man kan tänka sig med en dator spel, kommunikation, film, musik, design och så vidare. Under vinterupplagan av Dreamhack 2011 arrangerades 6 officiella spelturneringar i vilka amatörer och världens bästa spelare tävlade om en prispott på 1,2 miljoner svenska kronor. Via 21 live-streamkanaler hade 2011 års vinterupplaga omkring 1,7 miljoner tittare runt om i världen som följde evenemangets spelturneringar. Att spelandet står i fokus på Dreamhack råder det ingen tvekan om, men evenemanget erbjuder även sina besökare livemusik med allt från stora artister till mindre kända. I mässhallen arrangeras dessutom en mängd föreläsningar och workshops. Varje år arrangeras två upplagor av evenemanget en vinter och en sommarupplaga. För 899 kronor fick besökarna, med egen datorplats, koppla upp sig på världens snabbaste och största nätverk vintern * LAN är en förkortning av Local Area Network * Källa: Rapport Dreamhack Winter 2011, Dreamhack AB och 7

8 1990 Dreamhack Dreamhackresan från Malung till Jönköping* Historien om världens största datorfestival Dreamhack tar sin början som en kompisträff i en källarlokal på Malungs grundskola. Där träffades man för att utbyta disketter och visa upp sina datakunskaper. Martin Öjes och Kenny Eklund arrangerade några år senare den första upplagan av Dreamhack i form av en offentlig datorträff i skolans matsal bokade Dreamhack Arena Kupolen i Borlänge i förhoppningen om att arrangera Sveriges största LAN-träff. För få förbokade biljetter var nära att grusa planerna, men tack vare ett nödrop från Dreamhack Organizing kom slutligen 700 spelsugna Dreamhackare till Kupolen. Datorfestivalen växte snabbt och snart kunde man konstatera att festivalen krävde lika mycket ström som centrala Borlänge under samma tid. År 2000 hade Dreamhack, med sina festivaldeltagare, vuxit ur Kupolens arena. Året därpå arrangerades därför datorfestivalen för första gången i Jönköping i mässanläggningen Elmia. I och med flytten till Jönköping noterades återigen rekord i antal dreamhackare en fördubbling från föregående år. Från och med 2002 arrangeras Dreamhack i två upplagor per år Dreamhack Summer och Dreamhack Winter. Vinterupplagan av Dreamhack 2011 blev återigen den största och snabbaste Drygt besökare och 120 Gbit/sek i internetuppkopplingshastighet. * Källa: och Rapport Dreamhack Winter 2011, Dreamhack AB 8

9 Evenemangsfakta Jönköping och Skellefteå Dreamhack arrangeras årligen på Elmia i Jönköping sedan 2001 och på Expolaris Kongresscenter i Skellefteå sedan Hederspris År 2007 mottog Dreamhacks grundare Martin Öjes och Kenny Eklund ett hederspris från Jönköpings kommun för evenemangets betydelse för kommunen, näringslivet och stadens högskola. Rekord x års vinterupplaga av Dreamhack präglades återigen av tunga rekord: Evenemanget satte nytt deltagarrekord på deltagare. Cisco och Telia erbjöd besökarna världens snabbaste Internetuppkoppling och de drygt Dreamhackarna lyckades tillsammans belasta det så hårt att man även satte rekord i kapacitetsutnyttjande på totalt 23,4 gigabits. * Källa: och Rapport Dreamhack Winter 2011, Dreamhack AB 9

10 Primära effekter

11 Primära effekter Turistandel Ca 90% tillresta besökare till Jönköpings län (9 192 deltagare med bordsplats) Dreamhack Dreamhack Dreamhack Winter 2011 i.u. Utläggstal Turistekonomisk omsättning Ca 13 mkr inkl. deltagaravgifter (deltagare med bordsplats) Källa: Prognos HUI Research Sysselsättningseffekter Ca 8 årsverken (deltagare med bordsplats) Källa: Prognos HUI Research 11

12 Sekundära effekter

13 Modell sekundära effekter I detta avsnitt ska vi fördjupa oss i de sekundära effekterna av Dreamhack. De effekter som kartlagts inom ramarna för studien är baserade på djupintervjuer med nyckelpersoner med olika erfarenheter av och kopplingar till evenemanget. Sekundära effekter är till sin natur svåra att mäta och kvantifiera både ur ett ekonomiskt och tidsmässigt perspektiv. Effekterna uppstår i praktiken som en följd av andra effekter och verkar ofta i flera led. Den modell som utgör grundstommen i kartläggningen av Dreamhacks sekundära effekter tar därför sin utgångspunkt från principen om orsak och verkan, där Dreamhack som fenomen utgör själva grundförutsättningen. Att sekundära effekter inte uppstår ur tomma intet eller synliggörs som blixtar i mörkret är mycket tydligt i fallet Dreamhack. I direkt anslutning till Dreamhack har tre direkta effekter kunnat påvisas som var för sig och i samverkan med varandra katalyserar kluster av sekundära effekter; I. Publicitet II. Deltagande & deltagarnas konsumtion i regionen i samband med Dreamhack III. Produktion av världens största datorfestival 13

14 Driver utvecklingen mot nya typer av evenemang och mässor Sekundära effekter Produktion av världens största datorfestival Ett evenemang där offentliga och privata aktörer lär för framtiden Dreamhack Primära effekter Imageskapande för Jönköping och Sverige Deltagande & konsumtion Publicitet Förstärker fenomenet det svenska spelundret 14

15 Modell sekundära effekter Den modell som presenterades på föregående sida illustrerar de direkta effekterna av Dreamhack samt fyra kluster av sekundära effekter. Modellens pilar åskådliggör det faktum att det inte råder vattentäta skott mellan de sekundära effekterna. I själva verket är effekterna i hög utsträckning beroende av varandra och växelverkar sinsemellan. Eftersom Dreamhack är ett årligen återkommande evenemang är dessutom flera av de sekundära effekterna som presenteras sannolikt ackumulerade över lång tid och låter sig därmed inte isoleras till ett enskilt Dreamhack. Modellen åskådliggör kluster av sekundära effekter som är sprungna ur tre direkta effekter av evenemanget (produktion av evenemanget, konsumtion av evenemanget och den publicitet som skapas i både kommersiell och icke kommersiell media). Vi kommer att behandla varje kluster av sekundära effekter separat utifrån principen om orsak och verkan för att se hur effekterna sprider sig som ringar på vattnet från fenomenet Dreamhack. I avsnittets avslutande del adderas ytterligare en dimension till modellen - mottagarperspektivet. Där redovisas i punktform en sammanfattning över vilka effekter Dreamhack skapar på tre olika nivåer: I samhället För branschen (företag, föreningar och organisationer) För människan 15

16 Sekundära effekter SKL Ungdomsstyrelsen Gemensamma konferenser Imageskapande Marknadsföring Kunskapshöjande Högskolan i Skövde Högskolan i Jönköping Rekrytering Skolväsende Utbildning Imageskapande Investeringar Bibliotek Rekrytering Teknik- och IT-företag Elmia Försvaret Rekrytering Privata aktörer Unik mötesplattform Offentliga aktörer Ett evenemang där offentliga och privata aktörer lär för framtiden 16

17 Världens största datorfestival Dreamhack - en unik mötesplattform Dreamhack är världens största datorfestival och LAN. Dreamhack har gått från att vara ett rent spel- och lekevenemang i en sluten värld till att idag vara ett stort hybridevenemang (mässa, konferens, event och tävling på samma gång) som tänjer gränserna för vad ett evenemang kan vara. Det fungerar som en kommersiell plattform för möten mellan människor, företag och organisationer. Dreamhack är en världsunik företeelse och ett kvitto på att Sverige befinner sig i framkant när det gäller teknisk IT-kompetens. Den uppkopplingshastighet som sätts upp i samband med Dreamhack är som jämförelse snabbare än vad många enskilda länder har. Det vore förstås en överdrift att påstå att en stor del av den hastiga tekniska utveckling vi ser i dagens samhälle och inom näringslivet är en effekt av Dreamhack, men genom de intervjuer som gjorts växer bilden fram av att Dreamhack i många avseenden anses synonymt med den digitala kulturen. Därmed är det rimligt att påstå att Dreamhack som evenemang både synliggjort, påskyndat och förstärkt en del av den utveckling som sker idag. Dreamhacks symbolvärde är stort och därmed har evenemanget blivit en naturlig mötesplats för offentliga aktörer och privata företag. Förutom evenemangets ursprungliga fokus är det idag också en arena för idéutbyte mellan människor, tester och lanseringar av företagsprodukter och ett sätt att förstå hur dagens ungdomar, morgondagens vuxna, tänker och kommunicerar. Precis på samma sätt som Apples kunder ofta är stolta och försvarar produkterna och varumärket så känner nog deltagarna på Dreamhack samma sak. Jag är Dreamhack. Vi är Dreamhack. Jag är en del av grejen, en del av något större. Torgny Sandgren, Ungdomsstyrelsen 17

18 Världens största datorfestival Privata aktörer Genom åren har många företag - på olika sätt och av olika anledningar - varit närvarande på Dreamhack. Det har handlat om allt från att positionera och profilera sig som potentiellt intressant arbetsgivare (på Dreamhack finns många kreativa ungdomar som är i den ålder då man funderar på val av framtida utbildning och yrke) till att lansera nya produkter eller få idéer för framtida utveckling. För de företag som ställer ut i mässdelen är Dreamhack en självklar arena att synas på eftersom de når gruppen unga teknikintresserade. Nedan följer en redogörelse över några företag där Dreamhack haft en effekt på verksamheten: Telia Telia började engagera sig i Dreamhack i mitten av 2000-talet och ambitionen var att förändra ungdomarnas bild av företaget. Sju år senare har man en mycket stark ställning inom denna målgrupp. Tack vare Dreamhack har Telia dessutom tvingats bygga det snabbaste nätverket i världen, något som förstärker bolagets image och något som Telia kan använda som referensprojekt. Genom sin närvaro på Dreamhack kan Telia också kan föra en naturlig dialog med en viktig målgrupp. Därmed får man feedback kring vad kunderna efterfrågar och vad de uppfattar som problem. Dreamhack har blivit en viktig arena för att lyssna på sina kunder. Många av deltagarna på Dreamhack beskrivs som s.k. early adopters (tidiga med ny teknik och nya beteenden) och anses dessutom ställa särskilt höga krav. Klarar man av att tillgodose denna målgrupps behov klarar man också av att tillfredsställa allmänheten. Man får på köpet också en inblick i och förståelse för en del av de krav som den stora massan kommer att ställa i framtiden. Telia vittnar också om att de genom sin medverkan på Dreamhack studerar hur s.k. gamers uppfinner nya kommunikationsvägar och löser problem i realtid. Och precis som flera andra företag menar man att ett syfte med att närvara på Dreamhack är att knyta kontakter för att kunna rekrytera personal i framtiden. 18

19 Världens största datorfestival Cisco Amerikanska Cisco, ett världsledande företag på nät- och internetlösningar, har också varit delaktiga i att skapa världens största datorfestival. Tillsammans med Telia byggde den tekniska infrastrukturen på evenemanget. Den router som exempelvis användes vid senaste Dreamhack-evenemanget finns enligt uppgift inte ens i produktion ännu. Dreamhack kan beskrivas som en kontrollerad del av internet inom fyra väggar. Därför är Dreamhack det perfekta labbet! Robert O, VD Dreamhack Dreamhack är viktigt ur flera aspekter och företagen anser dessutom att evenemanget har en betydelse för försäljning av datorer och dataspel. Hur stor denna påverkan är har man svårt att uppskatta. Vi köper alltmer teknik idag och ungdomar är drivande. De är starka konsumenter i sig själva och kan dessutom påverka sina föräldrar till att köpa vissa produkter. På så sätt menar man att ungdomar bär upp industrin. 19

20 Världens största datorfestival Elmia Dreamhack är ett speciellt evenemang/mässa som skiljer sig en hel del från traditionella mässor. Det mest påtagliga är att det kräver extremt hög IT-kapacitet och det har gjort att Elmia har investerat en del i ITinfrastruktur och att man allmänt hela tiden ligger i framkant när det gäller IT-frågor. Samtidigt poängterar Elmia att det är flera saker som påverkar vilka investeringar man gör. Dreamhack är också det enda evenemanget på Elmia som kräver dygnet runt-service. Elmia är i grunden ett företag som producerar mässor. Man har en palett av olika mässor, varav Dreamhack är en. Elmia säger dock att man känner sig som en del av Dreamhack och att man har utvecklats som mässa tillsammans med dem under den senaste 10-årsperioden. Det har varit en växelvis påverkan där både Elmia och Dreamhack hela tiden blir bättre och bättre. Dreamhack är också betydelsefullt på andra sätt. I och med att det är en relativt udda företeelse (världens största datorfestival) kan både Elmia som mässa och Jönköping som stad använda det som ett referensobjekt och evenemanget får således en imageskapande sekundär effekt. Företrädare för Destination Jönköping menar också att Jönköping som mässtad har utvecklats under de senaste tio åren. Dreamhack är också en mässa där framtidens mäss- och konferensbesökare är på plats. En del av dem som intervjuats nämner att det går att lära sig en hel del av dessa ungdomar, t.ex. synen på hur kunskap förmedlas och kontakter knyts. Dreamhack har en annorlunda struktur och ett annat upplägg än många andra evenemang/mässor vilket gör att det torde finnas kunskap att överföra till andra mässor och mässkoncept som har gått i stå. 20

21 Världens största datorfestival Offentliga aktörer Ungdomsstyrelsen, SKL m.fl. Dreamhack har blivit en mötesplats för människor som jobbar på olika offentliga förvaltningar och organisationer. Statliga Ungdomsstyrelsen har tillsammans med SKL (Sveriges kommuner och landsting) genomfört en serie nationella konferenser i samband med Dreamhack som riktat sig till människor som på olika sätt jobbar med ungdomsfrågor i landet. Just detta att anordna konferenser i anslutning till event är en relativt ny trend som delvis beror på att det är enklare att få intressanta människor som föreläsare då dessa redan befinner sig på plats. Nätverken utgörs av personen från bland annat försvaret, högskola, grundskola, länsbibliotek, kulturarbetare, fritidsledare mm. Dreamhack anses ha blivit en intressant plats där många olika aktörer samlas för att diskutera digital ungdomskultur. Utbildningar (grundskola och högskola) En effekt av Dreamhack är också att det startats en grundskoleutbildning vars profil och inriktning är dataspel. Högskolan i Jönköping var också tidigt med som utställare på Dreamhack för att sälja in sina utbildningar och sin miljö. Och på Högskolan i Skövde finns särskilda datautbildningar. Högskolan i Skövde menar att Dreamhack är en viktig kontrollpunkt och indikator för sin verksamhet där de kan känna av vilka trender och intresseströmningar som finns t.ex. inom spel- och teknikutvecklingen. Därmed blir Dreamhack ett sätt att positionera sig och lägga sig i framkant kring dataspelsrelaterade utbildningar. Det fungerar också som en bas för rekrytering av studenter även om man betonar att det kan vara skillnad på att vara intresserad av att spela dataspel och att gå en utbildning för att lära sig att utveckla och designa dataspel. 21

22 Världens största datorfestival Gemensamt för offentliga och privata aktörer Ett annat syfte som offentliga aktörer nämnt varför det är intressant att studera Dreamhack handlar om hur Internet och Internetmiljöer kan bli en naturlig del i framtida undervisningssammanhang. Hur tar unga till sig information idag? Hur ser unga på lärande? Kan man kombinera spelande och lärande? Hur kan ett Klassrum 2.0 komma att se ut? Hur kan ett Bibliotek 2.0 komma att se ut? Det är några stora frågor flera aktörer söker svar på och Dreamhack är en viktig arena för att få värdefull input för att kunna besvara frågorna. Högskolan måste tänka om kring kommunikation, undervisningsmetodik. Det går inte att köra på som vanligt. Ulf Wilhelmsson, Högskolan i Skövde Högskolan i Skövde menar att man använt Dreamhack för att titta på nya kommunikationsmönster. Gamers anses allmänt vara duktiga på att hitta kommunikationssätt som inte finns inom ramen för befintliga system. En koppling kan därför vara att e-sportare och gamers generellt driver kommunikationstekniken framåt och uppfinner nya kommunikationsmönster och kommunikationsvägar som olika IT-relaterade branscher snappar upp och som i ett senare led kan få effekter för hur t.ex. kommunikationen i en Smartphone utformas. Hackerkulturen har alltid varit stor i Dreamhack-sammanhang och det är inte för inte som evenemanget heter just Dreamhack ( hacka som i manipulera eller göra om) 22

23 Sekundära effekter Det progressiva, innovativa Sverige Kreativa näringar Musik Spel Teknik Bloodline Champions Battlefield Minecraft Nya företag Idéer och innovation Nya typer av evenemang Spjutspetspersoner Ökad rapportering i media Nya kontakter och nätverk Deltagarkulturer Det svenska spelundret E-sport Starkare förankring hos RF Lära av varandra Förstärkning av en ny viktig exportindustri samt en relativt ny form av föreningsverksamhet Eget specialförbund 23

24 Förstärkning av exportindustri/ny form av föreningsverksamhet Dreamhack virtuellt och fysiskt på en och samma gång Dreamhack är som internet, fast på riktigt! Det är kaotiskt och därmed skapas massa oväntade konstellationer och idéer. Robert O, VD Dreamhack Det unika med Dreamhack är att fokus ligger på användarna och deras förmåga att skapa innehåll. Dreamhack är ett evenemang som i mångt och mycket skapas av deltagarna själva. Detta speglar också den utveckling som sker på Internet. Internet som vi känner det idag handlar mycket just om att vanliga människor är med och skapar en stor del av innehållet. Ungdomsstyrelsen refererar till statistik som säger att i vissa skolor i landet har 50% av alla tjejer en egen blogg och att unga generellt tittar mer på självgenererad media (s.k. UGC, User Generated Content) än statsproducerad media. Denna utveckling har accentuerats genom att företag som Facebook, Youtube och Wikipedia blivit symboler för den andra fasen av Internets utveckling (Internet 2.0). Denna fas kännetecknas också av att maktstrukturer i samhället förändras och att fokus flyttas från hierarkier till individer. Den enskilda människan och konsumenternas makt stärks. Företrädare för Dreamhack menar att Internet kan beskrivas som en meritokrati, dvs den status och uppmärksamhet en människa får handlar mer om vad människor faktiskt skapar och levererar än vad de har för formell position, titel eller utbildning. Ju mer människor rör sig i virtuella miljöer, ju mer känner man att man måste jobba med båda världarna. Och det har Dreamhack hela tiden jobbat för. Robert Ohlén, VD Dreamhack 24

25 Förstärkning av exportindustri/ny form av föreningsverksamhet Deltagarkulturer skapar nya typer av evenemang (och exklusiva sammanhang) I Jönköping finns en festival som har besökare men inga artister i traditionell mening. När jag berättar det för exempelvis kulturchefer runt om i landet är det många som inte förstår någonting, säger Torgny Sandgren på Ungdomsstyrelsen. Detta är nu kanske inte helt sant eftersom det finns en del artister på Dreamhack men i stort sett stämmer påståendet. Kulturfrågor har de senaste 40 åren handlat om produktion och konsumtion. Kommuner bygger konsumtionsenheter genom att man sätter upp arenor. Samtidigt har företag som EMA satt ihop ett paket som kan konsumeras. Idag när en stor del av kulturen finns tillgänglig digitalt finns ett kulturellt överflöd på marknaden. Det är inga problem att bo perifert och konsumera kultur. Och när tillgängligheten och utbudet blivit större har trenden gått mot att själva deltagandet blir allt viktigare. Dagens unga uppfostras i att man kan och ska vara delaktiga när man konsumerar kultur. Man ska ringa in till TV-program och påverka (t.ex. Idol eller Melodifestivalen), man ges möjlighet att kommentera (t.ex. nyhetsartiklar på nätet) och man kan både blogga och chatta i diverse sociala forum. Det har gjort att man inte längre nöjer sig med att vara en dum konsument. Det är som om konsumtionen i sig inte är tillräcklig nog. Det som framförallt särskiljer deltagarkulturen från konsumtionskulturen är att det inte finns någon tydlig avgränsning mellan producent och konsument. Och det är här Dreamhack som symbol för deltagarkulturer kommer in. En stor del av värdet sitter i själva deltagandet. Och idag växer en ny stor ungdomsrörelse fram kring olika typer av deltagarkulturer. Dreamhack är det största evenemanget inom denna genre och påverkar därför formerna för hur olika evenemang kommer att utvecklas i framtiden (inte enbart inom området spel utan sannolikt också andra kulturformer som musik, idrott mm). 25

26 Förstärkning av exportindustri/ny form av föreningsverksamhet Det svenska spelundret Dataspelsbranschen - en ny stor industri med hög omsättning Sverige har en befolkning på ca nio miljoner människor. I Sverige lär det årligen säljas 7-7,5 miljoner dataspel vilket innebär ett snitt på nästan ett spel/person och år. Tidigare har man ofta talat om det svenska musikundret, men flera intervjuade menar att det är småpotatis i jämförelse med det svenska spelundret som idag är en miljardindustri (enligt branschorganisationen Dataspelsbranschen). Troligen är Sverige idag mer världsledande på spel än på musik. Dreamhack anses vara en viktig nod för att hålla igång hela den här industrin. Dreamhack är den tydligaste manifestationen för detta och har blivit en viktig kontaktyta mellan bransch och spelare. Företagen kan möta sin publik och samtidigt både lansera och testa nya produkter. Dataspelsbranschen vittnar också om att man gärna använder Dreamhack som en positiv symbol i olika sammanhang. I och med att Dreamhack är störst och mest känd får den också stor massmedial publicitet vilket bidrar till att det öka allmänhetens kunskap kring spelkultur. Man talar om det svenska musikundret. Men det är peanuts mot vad Sverige har åstadkommit kring Digital distribution. Torgny Sandgren, Ungdomsstyrelsen Spelundret är en del av en industri som skapar nya innovationer och en ny typ av svensk export Det finns en rad exempel på framgångsrika svenska spelföretag (t.ex. DICE, Paradox Interactive) och spel (Minecraft, Little Big Planet, Battlefield, Bloodline Champions m.fl.). Senaste upplagan av Battlefield kom före jul och har sålts i 12 miljoner exemplar. Minecraft kan beskrivas som ett slags digital Lego. Det skapades i princip av en person i ett sovrum och omsatte under första året en halv miljard kronor. 26

27 Förstärkning av exportindustri/ny form av föreningsverksamhet Det svenska spelundret forts. Spelundret är en del av en industri som skapar nya innovationer och en ny typ av svensk export forts. Dreamhack är en symbol för det subkulturella inom spel och bidrar därför till att skapa innovationer kring digital kommunikation. Människorna kring Dreamhack är pionjärer - spjutspetspersoner. De är världsledande och har massor av idéer som de i senare skeden tar med sig till företag, utbildningssystem osv. Gemensamt är att de har ett spjutspetstänk från sin fritid. Detta är också förklaringen till varför flera företag ser Dreamhack som en intressant rekryteringsplattform. Dreamhack lockar årligen kreativa, unga människor och frågan är hur många av dem som sitter och klurar på en cool idé? En idé som kan bli next big thing och bidra till att utveckla denna exportindustri som skapar både stor omsättning och arbetstillfällen. Robert Ohlén, VD Dreamhack Det svenska spelundret förstärker Sveriges image som ett progressivt och innovativt land Nämnden för Sverigefrämjandet i Utlandet (NSU) är en sammanslutning av fyra organisationer; Svenska Institutet, Exportrådet, Visit Sweden och Invest Sweden. Dessa har bl.a. ansvar för att utveckla och kommunicera bilden av Sverige utomlands. Ytterst är det Visit Sweden som har ansvar för internationell marknadsföring av Sverige. Ett av fyra värdeord som man vill lyfta fram för att kommunicera Sverigebilden är progressivitet. Det Svenska Spelundret i allmänhet och Dreamhack i synnerhet bidrar till att fylla detta begrepp med innehåll. Det är i Sverige det verkar hända. Där borde man bo. Den typen av kommentarer från utländska ungdomar går att läsa i diverse sociala medier i samband med att Dreamhack genomförs, menar Robert Ohlén på Dreamhack. 27

28 Förstärkning av exportindustri/ny form av föreningsverksamhet Dreamhack har bidragit till E-sportens framgångsrika utveckling Sverige har varit en framstående e-sportnation i över tio år. Det finns en rörelse som fostrat topplag under lång tid (det finns svenskar som är proffs i Asien) och som knappast hade funnits över huvudtaget utan Dreamhack. E-sporten tycks definitivt vara här för att stanna och kommer troligen att växa kraftigt under överskådlig tid. Historiskt har man dock varit styvmoderligt behandlat av den traditionella idrottsrörelsen. E-sporten har dock klarat sig bra ändå utan att man fått tillgång till de resurser som andra idrottsförbund haft. Idag finns dock ett eget specialförbund, Svenska E-sportföreningen (SESF). Och Sverok är Sveriges största ungdomsförbund med medlemmar i 1200 föreningar över hela landet som samlar, utvecklar och sprider spelhobbyn. I Sverok startar och driver ungdomar sina egna föreningar på egna villkor och skapar verksamhet tillsammans. Rollspel, lajv, brädspel, figurspel, e-sport och LAN utgör de huvudsakliga verksamheterna bland många andra. Det har också skett en förändring i medias rapportering om spel och e-sport. Förr innebar t.ex. kvällstidningarnas rapportering om spel och e-sport kanske enbart en krönika medan spelsidorna idag är lika stora som musiksidorna. Och numera har SVT börjat behandla e-sport som vilken sport som helst. Dreamhack är ett evenemang som får enormt mycket publicitet och bidrar därmed till e-sportens utveckling och spridning. 28

29 Sekundära effekter Entreprenörskap Framtidstro Stolta invånare Fler studenter? Imageskapande Musik Spel Teknik Kreativa näringar Det progressiva, innovativa Sverige Jönköping Sverige Ökad kännedom om Sverige och Jönköping 29

30 Stärker Sveriges och Jönköpings image Det ska direkt sägas att Dreamhack är ett relativt destinationsobundet evenemang. För även om det idag efter tio år i mångt och mycket är synonymt med Jönköping skulle det rent teoretiskt kunna flyttas och genomföras någon annanstans. De direkta besöksnäringseffekterna är jämfört med andra evenemang av denna storlek inte påfallande stora även om det faktum att det blivit en lite större mäss- och utställningsdel gör att hotellen och boendet har ökat lite. De flesta deltagare övernattar på Elmia i någon av de sovsalar som finns att tillgå. Deltagarna blir dock allt yngre vilket gör att fler föräldrar (medresenärer som tvingas bo, äta och göra saker i Jönköping) också besöker Jönköping i samband med Dreamhack. Destination Jönköping och Dreamhack jobbar för att få delar av evenemanget att flytta ut på stan, t.ex. genom stora bildskärmar och möjligheter att prova på olika saker inne i city. Dreamhack är ett evenemang med ett stort medialt genomslag, både i kommersiella och sociala medier. Dock kanske genomslaget är störst lokalt och globalt (i rätt kretsar). Nationellt skrivs det en del i t.ex. DN och både SVT och SR brukar ha något kortare inslag, dock sällan med några större kopplingar till Jönköping som destination. Dreamhack jobbar dock själva med sociala medier och har livesändningar över hela världen. Destination Jönköping själva vill förstärka den mediala bilden och kunna profilera sig som en destination i framkant inte minst mot Dreamhacks huvudmålgrupp som är precis i den åldern då de ska etablera sig antingen via studier eller arbete. En person som är på Dreamhack kanske väljer högskolan i Jönköping och sedan stannar och blir en entreprenör. Jag kan se att det kan hända. Jönköping vill växa och vi vill få kreativa människor att välja vår region. Dreamhack kan bidra till att Jönköping känns modernt fräscht och framåt. Fredrik Göransson, Science Park i Jönköping. 30

31 Stärker Sveriges och Jönköpings image För Högskolan i Jönköping, och i synnerhet den Tekniska Fackhögskolan, är det självklart att vara med och synas på Dreamhack. Under Dreamhack 2011 hade Högskolan en monter i mässhallen där dreamhackarna kunde spela flipperspel. Förhoppningen var att flipperspelet skulle vara en ingång till samtal om Högskolan. Möjligen har det faktum att Dreamhack arrangeras i Jönköping, i kombination med Högskolan i Jönköpings marknadsföring på evenemanget, bidragit till en ökad tillströmning av studenter till den Tekniska Fackhögskolan. I våra studentundersökningar har vi funnit att det personliga mötet och samtalet har varit avgörande i studenternas val att studera hos oss. Här tror vi att Dreamhack och hur vi exponerar oss på evenemanget är en bidragande orsak till att studenter väljer att studera här. Successivt byggs beslutet upp och i denna process kan Dreamhack vara en bidragande faktor. Anders Wadell, Högskolan i Jönköping Kopplingen mellan Dreamhack och Jönköping är mycket stark, det menar bland andra Helena Nordström på Destination Jönköping. Dreamhack har blivit en tradition både för dreamhackarna själva och för många Jönköpingsbor. Lokalbefolkningen känner en stolthet för Dreamhack. Vi har Jönköpingsbor som agerar ambassadörer genom att ideellt sprida Jönköpings goda rykte och bland dem finns ett stort intresse av att vara en del av Dreamhack. Helena Nordström, Destination Jönköping Det faktum att Dreamhack är ett återkommande evenemang med stark Jönköpingsanknytning gör att det finns förutsättningar för att evenemanget indirekt kan bidra till en stärkt framtidstro hos lokalbefolkningen. Fritidsförvaltningen menar att det idag finns fler som tänker ungt entreprenörskap i Jönköping och att detta är en effekt av Dreamhack. Man menar också att det finns en koppling mellan digital kultur och det lokala näringslivet. Dreamhack har också inneburit att det skapats förutsättningar för en lokal dataspelindustri i Jönköping och att SpelArena (ett projekt med mål att stärka den digitala kulturen i regionen) har skapats.. 31

32 Sagt och hört om Dreamhack - Samhället Det är mer incidenter på ett barnkalas på McDonalds än på Dreamhack. Robert Ohlen, VD Dreamhack Skolfolk träffas i Jönköping och pratar IT-frågor. Torgny, Ungdomsstyrelsen Högskolan måste tänka om kring kommunikation, undervisningsmetodik. Det går inte att köra på som vanligt. Ulf Wilhelmsson, Högskolan i Skövde Dreamhack kan beskrivas som en kontrollerad del av internet inom fyra väggar. Därför är Dreamhack det perfekta labbet! Robert O, VD Dreamhack Dreamhack är som internet, fast på riktigt! Det är kaotiskt och därmed skapas massa oväntade konstellationer och idéer. Robert O, VD Dreamhack 32

33 Sagt och hört om Dreamhack - Branschen Man talar om det svenska musikundret. Men det är peanuts mot vad Sverige har åstadkommit kring Digital distribution. Torgny Sandgren, Ungdomsstyrelsen SIME är en konferens som ibland har kallats Dreamhack för vuxna. Robert Ohlén, VD Dreamhack Svenska spelföretag har gott rykte utomlands. Ulf Wilhelmsson, Högskolan i Skövde I Jönköping finns en festival som har besökare men inga artister i traditionell mening. Torgny Sandgren, Ungdomsstyrelsen Ju mer människor rör sig i virtuella miljöer, ju mer känner man att man måste jobba med båda världarna. Och det har Dreamhack hela tiden jobbat för. Robert Ohlén, VD Dreamhack 33

34 Sagt och hört om Dreamhack - Människan Precis på samma sätt som Apples kunder ofta är stolta och försvarar produkterna och varumärket så känner nog deltagarna på Dreamhack samma sak. Jag är Dreamhack. Vi är Dreamhack. Jag är en del av grejen, en del av något större. Torgny Sandgren, Ungdomsstyrelsen Dreamhack lockar årligen kreativa, unga människor och frågan är hur många av dem som sitter och klurar på en cool idé? En idé som kan bli next big thing och bidra till att utveckla denna exportindustri som skapar både stor omsättning och arbetstillfällen. Robert Ohlén, VD Dreamhack Det är i Sverige det verkar hända. Där borde man bo! Exempel på kommentar från utländska ungdomar som går att läsa i diverse sociala medier i samband med att Dreamhack genomförs. Robert Ohlén, VD på Dreamhack. 34

35 Sekundära effekter på olika nivåer Samhälle Stärker Sveriges image som en progressiv nation Stärker Jönköpings image En allmän ökad förståelse för ungdomskultur Rekryteringsbas till högskola/universitet Lärande för framtiden (unga vuxna) Dreamhack Bransch Bidrar till det svenska spelundret E-sportens utveckling Stärker privata företags image Rekryteringsbas för privata företag Lärande för framtiden ( livelab /unga vuxna) Bidrar till utvecklingen av nya mötesformer Påskyndar teknisk utveckling Människa Socialt (träffas IRL) Identitetsskapande Kunskapshöjande Knyta kontakter med företag Få information om utbildningsmöjligheter 35

Eurovision Song Contest Malmö 2013

Eurovision Song Contest Malmö 2013 Eurovision Song Contest Malmö 2013 En analys av direkta och dynamiska effekter Genomförd av Berglund&Wiberg consulting på uppdrag av Malmö stad och Region Skåne Juni 2013 Inledning På uppdrag av Malmö

Läs mer

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER MER ELLER MINDRE? EN JÄMFÖRELSE MELLAN ÅR 2009 OCH 2011 2011 Simon Brouwers SAMMANFATTNING År 2009 genomförde Volante en undersökning med syftet att kartlägga scenkonstens

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Spelveckan. Årets viktigaste marknadsföringsinsats?

Spelveckan. Årets viktigaste marknadsföringsinsats? Spelveckan Årets viktigaste marknadsföringsinsats? Kort om förbundet Sverok är ett ungdomsförbund som organiserar spelhobbyn i Sverige. Förbundet har ca 135.000 medlemmar i ca 1000 föreningar. Vi representerar

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG Inledning Nordic Surfers har på uppdrag av Alexandersoninstitutet genomfört en förstudie angående förutsättningarna för arrangerandet av en Vattensportsmässa

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY Organisation Påbörjande av framtagning av handlingsdokument för hur High Voltage Valley ska arbeta strategiskt inom områdena; Genus- och jämställdhet, kunskapsoch

Läs mer

Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige IDROTTENS OCH BESÖKSNÄRINGENS STRATEGI FÖR INTERNATIONELLA EVENEMANG

Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige IDROTTENS OCH BESÖKSNÄRINGENS STRATEGI FÖR INTERNATIONELLA EVENEMANG Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige IDROTTENS OCH BESÖKSNÄRINGENS STRATEGI FÖR INTERNATIONELLA EVENEMANG Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige Idrotten och besöksnäringens

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Evenemangseffekter -Vasaloppsveckan

Evenemangseffekter -Vasaloppsveckan Evenemangseffekter -Vasaloppsveckan HUI Research på uppdrag av SHR/Visita Februari 2012 Primära och sekundära effekter Evenemang ger upphov till en rad effekter på kort och på lång sikt, såväl monetära

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping En Lathund om kyrkans närvaro i Sociala medier för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen

Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen HUI RESEARCH PÅ UPPDRAG AV TRANSPORTFÖRETAGEN, SLAO OCH STF... JUNI 2015 Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen Case: Kirunafjällen Årefjällen GUSTAV BLOMQVIST MARTIN KARLSSON KARIN OLSSON Sammanfattning

Läs mer

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Communicare är en unik konferens där yrkesverksamma, forskare samt studenter inom kommunikationsbranschen samlas för att diskutera aktuella frågor. Konferensen

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet Långsiktighet och målmedvetenhet Boråspusslet Nyckeltal 106 000 INVÅNARE 12 000 FÖRETAG 1/3 INTERNATIONELL MARKNAD 54 % AV ALL TEXTIL PASSERAR BORÅS >750 000 m² YTOR FÖR LOGISTIK CENTRUM FÖR E-HANDEL 1

Läs mer

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET EUROPRIDE 2008

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET EUROPRIDE 2008 INNEHÅLL sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor 8 Beslutstillfälle 9 Transportmedel till evenemanget

Läs mer

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Bakgrund NOSP För att sätta framtiden för Norrköping Science Park måste man titta på vilka förutsättningar som finns i Norrköping och hur spelplanen ser ut.

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

Redovisning Student Green Day

Redovisning Student Green Day Redovisning Student Green Day 2014-12-22 Sammanfattning Student Green Day är en mötesplats i form av en tävling. En mötesplats för studenter, lärare, näringsliv och offentlig sektor. För att få en tvärvetenskaplig

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

KonsumentDNA.se. Consumer Genome Project. Vi kartlägger konsumentens beteenden, värderingar och aspirationer

KonsumentDNA.se. Consumer Genome Project. Vi kartlägger konsumentens beteenden, värderingar och aspirationer KonsumentDNA.se Consumer Genome Project Vi kartlägger konsumentens beteenden, värderingar och aspirationer Konsument i förändring Konsumenterna får allt mer makt och blir allt svårare att nå. Tidigare

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

2013-04-09. Vem är vi? Magnus Äng

2013-04-09. Vem är vi? Magnus Äng 1 2 Vem är vi? Magnus Äng 3 14 år 4 5 TopVisible 6 Kunder Digital byrå ü Grundandes 2012 ü 7 st i TopVisible-team ü +50 år samlad erfarenhet inom Digital Marketing ü Omsättning ca 5,1 Mkr ü Resultat ca

Läs mer

Framtidens lärande. En arena för skolutveckling: http://www.diu.se/framlar/ http://www.diu.se/ http://www.skolverket.se/ http://www.kks.

Framtidens lärande. En arena för skolutveckling: http://www.diu.se/framlar/ http://www.diu.se/ http://www.skolverket.se/ http://www.kks. Framtidens lärande En arena för skolutveckling: http://www.diu.se/framlar/ Konferens arrangerad av: DIU Skolverket SKL KK-stiftelsen m.fl http://www.diu.se/ http://www.skolverket.se/ http://www.skl.se/

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster 14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster Varför marknadsföring? Nätverksarbete med bibliotekscheferna 2005: Vilken är den viktigaste utvecklingsfrågan för biblioteket?

Läs mer

Att besöksnäringen är framgångsrik visar sig tydligt i statistiken.

Att besöksnäringen är framgångsrik visar sig tydligt i statistiken. 2014 2014 HAR VARIT ETT SPÄNNANDE ÅR FÖR ARENABOLAGET Linköpings kommun presenterade under våren den Eventstrategi som framöver ska styra Linköping mot målsättningen att bli en av Sveriges tre främsta

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

Evenemangsbeskrivning 2009

Evenemangsbeskrivning 2009 Evenemangsbeskrivning 2009 Arrangör MPC AB MPC är ett evenemangsbolag med bas i Stockholm men som verkar över hela landet och även internationellt. MPC skräddarsyr företagsaktiviteter för företag och deras

Läs mer

Användargenererat innehåll i Libris?? Underlag till Expertgruppen för Libris möte 2008-02-28

Användargenererat innehåll i Libris?? Underlag till Expertgruppen för Libris möte 2008-02-28 Användargenererat innehåll i Libris?? Underlag till Expertgruppen för Libris möte 2008-02-28 När en webbplats besökare inbjuds (tillåts) att publicera eget innehåll i form av tex bilder, filmer, kommentarer,

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE Det är viktigt att se resultatet av sitt arbete för att kunna styra sitt kommunikationsarbete. För du kör väl inte bil utan en hastighetsmätare? Och du driver förmodligen inte en verksamhet utan en budget?

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Först några frågor...

Först några frågor... Kvällen program Internet och sociala media hur har det förändrat vårat beteende? Släktforskning på nätet Facebook som hjälpmedel i föreningen Först några frågor... Hur många av er släktforskar via internet?

Läs mer

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé Framtänk Norrbotten - en generationsöverskridande mötesplats för framtid och utveckling Sammanställning av diskussionscafé Sammanfattning Den 9 november 2013 arrangerades Framtänk Norrbotten på Nordkalotten

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015. Stockholm-Gotlands Boxningsförbund

Verksamhetsplan 2014-2015. Stockholm-Gotlands Boxningsförbund Verksamhetsplan 2014-2015 Stockholm-Gotlands Boxningsförbund 1(5) 2(5) Innehåll Introduktion... 3 Syfte... 3 Legitimitet... 3 Dokumentstruktur... 3 Vision... 3 Fokusområden... 4 Media... 4 Tävlingsverksamhet...

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

Visit Värmland. 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson. 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1

Visit Värmland. 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson. 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1 Visit Värmland 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1 Susanne Olofsson Bakgrund: Ansvarig för Regionala Investeringar på Sjätte AP-fonden VD för Mittkapital och

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi Bilaga 1 Mått och uppföljning Skellefteå 2030 är en strategi som syftar till att göra vårt lokala samhälle starkare och mer attraktivt, och för att veta om utvecklingen går åt rätt håll måste den mätas.

Läs mer

Enkät till folkhögskola

Enkät till folkhögskola Enkät till folkhögskola Om användningen av informations- och kommunikationsteknik i inre arbete, utåtriktad information och och studieverksamhet Enkätens syfte och vad den handlar om Avsikten med enkäten

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-11, 117 STRATEGI Besöksnäringsstrategi för Haninge kommun Vision 2020 Haninge är navet för besöksnäringen bland Stockholms kranskommuner och den

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011

Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011 Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011 Av Alice Christensson/ BarfotaChefen BarfotaChefen Häng på innovationerna För dina konsumenter är det viktigt med innovationer. Apples

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

2014-10-04. Slöjdfokus i Kävlinge 2014. Slöjdfokus i Kävlinge. Jan-Peter Göransson. www.kavlinge.se/slojdfokus. Fortbildning för slöjdlärare

2014-10-04. Slöjdfokus i Kävlinge 2014. Slöjdfokus i Kävlinge. Jan-Peter Göransson. www.kavlinge.se/slojdfokus. Fortbildning för slöjdlärare Slöjdfokus i Kävlinge 2014 Slöjdfokus i Kävlinge Fortbildning för slöjdlärare www.kavlinge.se/slojdfokus Jan-Peter Göransson Behörig slöjdlärare Arbetat som lärare i 12 år (8 år som slöjdlärare) Johannesskolan

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram 2025 STOCKHOLM Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholm 2025: Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionen ska gå från nuvarande styrkeposition till att vara världens mest innovationsdrivna

Läs mer

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi ANTAGEN PÅ ÅRSMÖTE 2014-10-12 Författare: Karin Nordh, föreningsadministratör Karolina Nord, styrelseledamot. 1 Innehåll Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi...

Läs mer

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org En kort vägledning för vuxna Ta del av mer råd och tips kring ungas användning av nätet på www.surfalugnt.se 2015 ConnectSafely.org Fem vanliga frågor från vuxna om Instagram 1. Varför gillar tonåringar

Läs mer

MPC Stjärnjakten 2014

MPC Stjärnjakten 2014 Evenemangsbeskrivning 2014 MPC Stjärnjakten 2014 Ett evenemang utöver det vanliga! MPC Stjärnjakten En unik skattjakt för den sanna äventyraren där skärgård är spelplatsen. Evenemanget skapar de bästa

Läs mer

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving 1. BAKGRUND FashionDAYS är eventet som syftar till att uppmärksamma och stärka vår region inom mode, textil och design. Ambitionen är att genomföra

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Svensk Biblioteksförenings studiepaket Barn berättar En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Välkommen till studiepaketet Barn berättar! Svensk Biblioteksförening ska främja biblioteksutveckling.

Läs mer

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr Leaderleder Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

Riktlinjer för Sundsvalls kommunkoncern marknadsföringsavtal

Riktlinjer för Sundsvalls kommunkoncern marknadsföringsavtal 1(6) 2009-12-01 SBAB dnr 36/09 105 Riktlinjer för Sundsvalls kommunkoncern marknadsföringsavtal Beslutade av Stadsbacken AB:s styrelse 2009-12-09, 114. Utgångspunkt Stadsbacken AB har uppdraget att genomföra

Läs mer

Den digitala agendan för Skåne Sida 2 (7)

Den digitala agendan för Skåne Sida 2 (7) Den digitala agendan för Skåne Sida 2 (7) Bakgrund Med två signaturer den 22 februari 2012 markerades startskottet för arbetet mot en regional Skånsk digital agenda. I pennorna höll regionstyrelsens ordförande

Läs mer

INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS

INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS För att ge studenter en extra möjlighet att lära om branschen anordnar TUR ett speciellt seminarieprogram med intressanta föreläsare från olika delar av branschen.

Läs mer

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring Kommunikationspolicy Eskilstuna Marknadsföring Kommunikation är allt vi gör, från hur vi svarar i telefon till vilka kanaler vi väljer. Personliga möten, trycksaker, PR-arbete och snabba sociala medier

Läs mer

Från breddad rekrytering till breddat deltagande

Från breddad rekrytering till breddat deltagande Från breddad rekrytering till breddat deltagande 2014-11-04 Caroline Tovatt, UHR En analys av hur lärosäten presenterar sitt arbete med lika möjligheter till högre studier Begreppsförklaringar Breddad

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

Policy. Sponsring en del av Ovanåkers kommuns marknadsföring. Uppvaktning vid framgångsrika prestationer

Policy. Sponsring en del av Ovanåkers kommuns marknadsföring. Uppvaktning vid framgångsrika prestationer 1 (4) Policy Sponsring en del av s marknadsföring Uppvaktning vid framgångsrika prestationer Antagen av kommunfullmäktige den 29 november 2010 att gälla fr.om. 1 januari 2011 Ansvarig för att dokumentet

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Ungdomsspråk i spanska bloggar Elevens idé Calle är genuint språkintresserad. Han har studerat spanska,

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2015 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område. Saepmie Welcomes! 1. Inledning I juni 2014 genomförs den internationella fotbollsturneringen Conifa World Football Cup i Östersund/Staare med deltagare från hela världen. I samband med turneringen vill

Läs mer

Delrapport. Attityder till brott och straff på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25

Delrapport. Attityder till brott och straff på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Delrapport Attityder till brott och straff på nätet Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Om undersökningen 2 Om undersökningen Huvudsakliga syftet med undersökningen var att ta reda på svenska ungdomars

Läs mer

Resor, attraktioner & utmaningar. Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! www.upplevsverigemassan.

Resor, attraktioner & utmaningar. Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! www.upplevsverigemassan. Resor, attraktioner & utmaningar Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! Upplev Sverige är helt klart intressant. Vi har fokus på möten, privatresor och evenemang. De senare

Läs mer

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema:

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Hur ser företagandet ut i Söderort och hur kan vi utveckla det? Här en sammanfattning av vad som sas av medverkande i Gilla Söderort

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011.

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källberg Thomas Norrby Oscar Kjellberg Ulla Herlitz Nils

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Inledning... 3 Mål och syfte... 4 Projektbeskrivning... 5 Nedslag i processen... 7 Press... 9 Resultat... 11 Utvärdering och analys...

Inledning... 3 Mål och syfte... 4 Projektbeskrivning... 5 Nedslag i processen... 7 Press... 9 Resultat... 11 Utvärdering och analys... 1 Innehåll Inledning... 3 Mål och syfte... 4 Projektbeskrivning... 5 Nedslag i processen... 7 Press... 9 Resultat... 11 Utvärdering och analys... 12 Utvärdering av resultat... 12 Förslag på förbättringar...

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Framgång i värdskapsarbetet

Framgång i värdskapsarbetet Framgång i värdskapsarbetet Värdskap vad är det? - är det nödvändigt? - är det lönsamt? Ekonomiskt fristående stiftelse Ingen ägare Vinst = Utveckling, byggande, trygghet 590 anställda 900 Mkr omsättning

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Protokoll styrelsemöte nr 9 2010-10-24 1

Protokoll styrelsemöte nr 9 2010-10-24 1 Protokoll styrelsemöte nr 9 2010-10-24 1 Protokoll 2010-10-24 Styrelsemöte nr 9 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia...3 1.1 Mötets öppnande...3 1.2 Val av mötesordförande...3 1.3 Val av mötessekreterare...3

Läs mer

LEKTION 1: VAD GÖR EN INGENJÖR?

LEKTION 1: VAD GÖR EN INGENJÖR? LEKTION 1: VAD GÖR EN INGENJÖR? 01 LEKTION 1: VAD GÖR EN INGENJÖR? Tid: 80 minuter Årskurs: 7-9 Huvudämne: Teknik KOPPLING TILL KURSPLANER FÖRMÅGOR Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik

Läs mer