Rytmring. Rytm. Material: Metronom Ett tomt golv där vi kan sitta i ring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rytmring. Rytm. Material: Metronom Ett tomt golv där vi kan sitta i ring"

Transkript

1 Vi använder ofta en rytmövning eller annan typ av hjärngymnastik som en uppvärmning inför lektionerna i drama. Det är ett bra sätt att öka koncentrationen och delaktigheten. Det hjälper oss att komma till oss själva, höja energin och börja kommunicera med andra. I en rytmövning måste vi vara närvarande och noggranna, annars kapsejsar den. Vi börjar på en enkel nivå så att koncentrationen och uthålligheten kan öka successivt. Vi startar inte förrän alla är med. Vi räknar alltid in takten och använder en metronom som stöd för att lyssna in pulsen så att vi inte ökar eller sackar. Upprepningen är noggrannhetens bäste vän och glöm inte ett gott skratt när allting blir pannkaka. När svänget väl infinner sig, så ger det gruppen en känsla av gemenskap och ansvarstagande, som vi tar med oss när det individuella skapandet börjar. Som hjälp för att utveckla rytmen vidare till rörelse och koreografi använder vi käppar. De görs av rundstav, med en diameter på en och en halv tilll två centimeter och cirka åttio till hundra centimeter långa, beroende på elevernas ålder. Det har visat sig fungera bra för att förstärka rytmkänsla, rörelse och uttryck. Att arbeta med käppar kräver vissa regler, som finns att läsa under den första käppövningsinstruktionen. 195

2 Rytmring Klassen sitter eller står i ring. Det är en bra form där alla ser alla. En rörelseramsa som ger ljud, till exempel några klapp eller stamp, introduceras och skickas runt. Innan den går iväg, räknar vi alltid in två gånger i den taktart och det tempo vi ska använda. Pedagogen visar rörelsen och skickar den vidare till den som sitter närmast, antingen till höger eller till vänster. Vi tar en provrunda för att se hur många som hänger med. För att förtydliga pulsen använder vi en metronom som ställs i mitten av cirkeln. Nu infinner sig alltid ett stort lyssnande och de flesta faller in i rytmen. De som inte gör det behöver en stund till att bli närvarande, vilket betyder något eller några extra varv. Är det många som inte hänger med kanske tempot behöver ändras. Eftersom koncentrationen och uthålligheten varierar inom en grupp, så är det orken som avgör hur länge vi stannar i en övning. Är det svårt, övar vi lite första gången och återkommer snart igen till övningen. Efterhand ökas svårighetsgraden genom mer komplicerade ramsor och rörelser och genom tempoökning. Med metronomens hjälp är det lätt att se hur mycket fortare vi klarar av rytmen för varje gång. För ökad delaktighet kan eleverna snart komma med egna förslag, en i taget och några varje gång. De som är säkra räknar in och startar själva. Vi varierar mellan 4-takt, 2-takt och 3-takt. Exempel på ramsor i fyrtakt: Först jag sen du Vi går varvet medsols: höger hand på den som börjar klappar på höger knä ( först ), sedan vänster hand på vänster knä ( jag ), höger hand på höger knä ( sen ) och sist vänster hand på grannens knä ( du ). Metronomen håller takten. Nu är vi här Du är min vän När eleverna kan detta, utvecklar vi det så att vi lägger in flera stavelser på varje slag, som: Jag heter Eva, vad heter du? 196 Undrar vad en rytm är? Undrar vad en puls är? Undrar vad en takt är? Undrar när de används? - Att träna sig att lyssna - Att öka koncentrationen, uthålligheten, motivationen och delaktigheten Metronom Ett tomt golv där vi kan sitta i ring Om vi i bild och i matte använder ögonmåttet så använder vi i rytmträningen öronmåttet!

3 Rytmramsa att klappa Ett bra sätt att samla elevgruppen, till exempel innan dagen är slut, är att vi samlas och varje elev får lyssna till och upprepa en rytmramsa. Gör vi det till en daglig rutin, så märker vi snart hur markant elevernas förmåga ökar. Övningen görs enskilt eller i grupper om tre till fyra barn som antingen står eller sitter. Pedagogen gör rörelseramsan, barnen lyssnar och när ramsan är klar härmar barnet eller om det är en grupp, barnen det de hört. Vi arbetar med att vara noggranna. Om det visar sig att den givna ramsan är för svår görs en ny, enklare. Inga halvdana resultat accepteras. Vi börjar med att klappa och efterhand som barnen blir säkrare kan fler kroppsdelar komma in genom fotstamp eller slag mot olika delar av kroppen. För ökad delaktighet leder några barn i taget övningen. Då får de träna på att komma ihåg sitt mönster och att kunna förmedla det till de andra. Blir det stökigt i elevgruppen ibland? Förmodligen! Det blir det hos oss. Då klappar pedagogen en ramsa och håller den stadigt tills fler och fler elever hänger på. Till slut - förhoppningsvis - är alla med och när känslan av gemenskap och fokus är nådd, så återgår lektionen dit där den var och ingen har behövt höja rösten Att öka koncentrationen - Att lyssna - Att bli uppmärksam på olika rytmer och dess mönster Plats: En plats där man kan samlas stående i ring Att kunna koncentrera sig, lyssna och härma i en situation där hela klassen är åskådare är en bra övning i sinnesnärvaro. Det är också betydelsefullt att kunna tänka klart i en pressad situation där alla tittar på en, såsom vid mattesamtal och redovisningar.

4 Skeppet kommer lastat med Det här är en traditionell ramsa som vi tar in som rytmträning och utvecklar till en minnesövning. Vi sitter i ring och alla tänker på en frukt, ett djur eller en maträtt. Vi gör en runda för att höra om alla har en frukt i tanken och ber dem komma ihåg den tills det är deras tur. Pedagogen plockar fram en liten båt och ställer metronomen i mitten och sätter igång den på 60 bpm. Vi säger tillsammans ramsan Skeppet kommer lastat med bananer några gånger för att smaka på den. Pedagogen räknar in i fyrtakt två gånger, och börjar sedan att säga ramsan med tydlig betoning på fyrtakten. Skeppet kommer lastat med bananer. Det viktiga här är att ramsan får plats inom en takt, så att nästa person börjar på ettan. Sedan fortsätter eleverna turtagandet genom att var och en i tur och ordning säger sin frukt och lämnar över båten till grannen intill, som genast stämmer in i takten och fortsätter Skeppet kommer lastat med äpplen och så vidare hela cirkeln runt. Det gäller att få ett rytmiskt flöde i ramsan, skeppet ska gå från hamn till hamn utan några avbrott och stopp. Det gäller att komma ihåg sin frukt (eller djur eller maträtt) och att lyssna på takten. När vi kan den här övningen så utvecklar vi den till ett minnesmaraton där var och en upprepar alla de föregåendes ord innan man säger sitt eget och lämnar båten vidare. 198 Undrar om alla kan komma på en frukt, ett djur, en maträtt? Vilken är favoritfrukten, djuret, maträtten? - Att kunna höra takten och förstå rytmflödet - Att komma på en last och komma ihåg den och sedan sätta in den i ramsan när det blir ens tur En tom golvyta Metronom Liten båt eller liknande

5 Hoppa hopprep med mönstertänk Det kollektiva hopprepshoppandet som många barn ägnar sig åt på rasterna är mycket utvecklande. De tränar rytm och de tränar variationer av mönster. Barnen vet allra redan hur man kan variera hoppmönster i all oändlighet. När det känns för lätt ökar vi svårighetsgraden genom att lägga till flera komponenter. Vi kan också öka tempot. Innan varje hoppomgång startar, bestämmer vi hur den ska hoppas t ex; fyra hopp, hopparen böjer sig ner, vevarna vevar hopprepet fyra varv i luften ovanför, hopparen reser sig, hoppar fyra hopp och sedan ut. Nästa som ska hoppa räknar 2, 3, 4 och hoppar in och upprepar mönstret. Rytmen hjälper till att hålla koncentrationen och flödet. Allteftersom vi lär oss gör vi övningen svårare. Undrar om vi kan hoppa mellanslag? Kan vi hoppa utan stopp? - Att förstå själva hoppteknikens rytm - Att samarbeta i utvecklingen av hoppmönstret - Att kunna lyssna till takten och flödet Ett långt hopprep En öppen plats ute eller inne 199

6 Räkna stavelser och skriva haikudikt Rytmramsorna leder oss in på stavelser och metrik, det vill säga verslära. Vi läser Petter och hans fyra getter av Einar Norelius. Den är mycket rytmisk och berättar kronologiskt, så att det nästan går att läsa den ur minnet. Det blir effektfullt om man samtidigt knäpper med fingrarna i takt eller markerar pulsen på annat sätt. När vi har läst den återgår vi till första sidan: I sin stuga bodde Petter med sin katt och fyra getter. Rytmen i strofen blir tydlig och vi förstärker den genom att gunga i takt. Vi läser den om och om igen och byter samtidigt ut namnet Petter mot tvåstaviga namn i klassen vars första stavelse är betonad. Det brukar finnas gott om sådana namn: Linus, Anna, Karin, Pelle, Frida, Oskar, etc. Men klassen har förmodligen några barn med trestaviga namn, Josefine eller Christoffer. Finns det någon vars namn har ännu fler? Vi stoppar in de här namnen i stället och märker att vi liksom studsar när den tredje stavelsen ska pressas in. Och vad händer när betoningen är på den sista stavelsen, som i André eller Louise? Vi lyssnar och försöker känna vad som händer i kroppen när rytmen förskjuts. Vi fortsätter genom att lyssna på var och ens förnamn och efternamn, räknar stavelserna. Vi leker med orden, utvecklar ramsor och lyssnar hur många stavelser de har. Vi provar att göra haiku dikter, en japansk diktform där den första raden har fem stavelser, den andra sju och den tredje fem. I förskoleklass kan vi göra det kollektivt och muntligt, uppåt i åldrarna skriver var och en på ett givet tema som Havet, Årstiderna, Sorg, Glädje, Oro, Skogen. Den här övningen kan man med fördel hålla på med vid ganska många tillfällen och utveckla en del i taget, så att insikterna befästs ordentligt. Litteraturtips: Petter och hans fyra getter, Einar Norelius Haikuförvandlingar, Svenska Haikusällskapet Verskonstens ABC, Alf Henriksson 200 Undrar hur det låter med mitt namn i stället för Petter? Undrar varför en del namn liksom studsar? Undrar vad en stavelse är? Undrar vad de ska vara bra för? Undrar hur många stavelser det är i mitt namn? - Att känna till vad en stavelse är - Att kunna leka med stavelser för att förändra metriken - Att kunna skriva en enkel haikudikt Boken Petter och hans fyra getter Papper Pennor

7 Käppövning Vi börjar med att stå i ring, inte alltför tätt. Vi räknar in två fyrtakter. Pedagogen skickar runt en käpp och varje person räknar till fyra och skickar käppen på det fjärde slaget. Vi förhåller oss till takten genom en metronom. Vi varierar övningen när vi kan den genom att träna multiplikationstabeller. I fyrans tabell säger förste man Fyra, nästa Åtta och så vidare, däremellan räknar alla tyst. Ytterligare en variation på den här övningen är att, i stället för fyrtakt, använda tretakt eller tvåtakt. När vi blivit varma i kläderna övar vi på att kasta käppen till varandra. Pedagogen kastar, i takten på fjärde slaget, till någon som kastar tillbaka. Det krävs noggrannhet och uppmärksamhet när man handskas med käppar, så vi börjar med att öva själva kasten tills alla är säkra. Käppen ska hållas lodrät, man ska ha ögonkontakt med den man kastar till och sviktande knän för att vara parat i kroppen samt uppmärksamt lyssna till takten. Att kasta käpp är en spännande, lite farlig övning och mycket populär. - Att öka koncentrationen - Att utveckla samspel - Att alla deltar - Att förstå begreppen lodrät och vågrät samt medsols och motsols En klassuppsättning käppar av rundstav cirka 1 tum grov och cirka 80 centimeter lång Ett tomt golv Undrar vad som är medsols och motsols, vad som är lodrätt och vågrätt? 201 När käpparna kan hanteras börjar vi skapa koreografier/mönster där var och en har en käpp. Vi börjar parvis och ökar efterhand gruppstorleken.

8 Käpputveckling Vi startar med en övning där alla sitter i halvcirkel på varsin stol. Det skall vara ett ojämnt antal deltagare. De som sitter yttersrt har varsin käpp. Vi sätter på metronomen och räknar in till fyra två gånger och börjar sedan att skicka käpparna från ytterkanterna in mot mitten i takt. När käpparna har kommit till personen som sitter i mitten, tar denne emot de båda, korsar armarna och skickar käpparna vidare åt varsitt håll. Vi siktar på att käpparna samtidigt skall komma fram till dem som sitter ytterst. Vi arbetar i grupper om två till fyra personer. Var och en får en käpp. Uppdraget är att gruppen på cirka fem minuter ska hitta på två till tre käpprörelser, som sedan ska upprepas i ett mönster med takten som bas. Grupperna redovisar för varandra vad de kommit fram till. Vi tränar på att ge kommentarer och feedback och sedan fortsätter grupperna att jobba vidare på sina mönster, utvecklar dem och lägger till fler rörelser. Vi visar igen, den här gången med musik till. 202 Undrar i vilken ordning rörelserna kommer? Undrar hur många gånger varje rörelse ska upprepas? Undrar i hur många vändor hela mönstret görs? (Det handlar om både praktiska och estetiska ställningstaganden) - Att öka koncentrationen - Att utveckla samarbete och samspel - Att kunna utveckla rörelsemönster med en takt som bas Metronom En klassuppsättning käppar av rundstav cirka 1 tum grov och cirka 80 centimeter lång En stor golvyta Stolar till alla När grupperna hittat sina rörelser och kan upprepa dem i ett mönster kan vi sätta samman alla gruppers mönster till en dans och välja passande musik till.

9 Käppdanscollage Vi sätter vi upp ett stort papper på väggen och gör en karta över de moment vi ska använda, d v s alla gruppers käpprörelser. Vi gör ett partitur på pappret och prövar det sedani praktiken. Sedan väljer vi den musik som passar bäst till alla rörelser. Lagom tempo är viktigast. Undrar vilken rörelse som är bäst att starta respektive att avsluta med? Är det någon rörelse som kan upprepas flera gånger eller återkomma som en refräng? - Att samarbeta i grupp och bygga en hel koreografi utifrån allas delar Metronom En klassuppsättning käppar av rundstav cirka 1 tum grov och cirka 80 centimeter lång Ett tomt golv Det är spännande att se koncentrationen som infinner sig när man jobbar i förhållande till en metronom. Det lyssnas och prövas så det knakar. Utveckling av denna övning kan vara att vi tittar på noter, hur de ser ut och hur de låter. 203

10 Mönstergestaltning Vi står i ring och räknar in två takter i fyrtakt. Varannan person stampar två gånger på stället, tar ett steg in och klappar en gång i händerna. Varannan tar direkt två steg in mot mitten och klappar två gånger i händerna. Vi räknar till en början takten tills formen sitter säkert. När alla i ringen gjort sina steg har vi fått två ringar. Vi ger förslag på hur vi ska ta oss tillbaka till den stora ringen igen. Varje klass löser det här på sitt sätt. Vi går den första undrarrundan (se nedan). Sedan står vi på två led vända mot varandra. Vi räknar in en fyrtakt och de som står längst ut på ena sidan går igenom ledet, korsar varandras väg och ställer sig i motsatt led. Det tar cirka två takter. Genast när paret är på plats börjar nästa par, tills alla har bytt plats. Denna dans får lätt en militärisk känsla, rakryggad och med en korrekt bugning mot varandra vid starten och vid avslutningen. Vi går en andra undrarrunda. Därefter står vi i ring och bestämmer vem som ska starta. Vi räknar in en fyrtakt och den som börjar rör sig likt en orm bakom och framför sina klasskompisar. Nästa person i tur startar när den första har kommit två personer bort. När vi har tränat några gånger hittar vi passande musik. Vi går den tredje undrarrundan Undrar vem som startar? Vilka blir varannan från den personen? Hur kommer vi tillbaka till den ursprungliga ringen? 2. Hur ser det ut om vi står på två led med näsorna mot varandra? 3. Hur rör sig en orm? - Att uppfatta hur man kan göra mönster med kroppen - Att kunna förhålla sig till en takt En tom golvyta Att i bild beskriva en koreografi tillför ytterligare åt arbetet. Hur kan man i en bild gestalta rörelser, takt och klappar? Här behövs ett symbolspråk, så att någon annan ska kunna läsa partituret och utföra det (se bild ovan till vänster).

11 Taktarter och bråk Några elever ställer sig så att alla ser dem, lyssnar till metronomens takt och tar upp den genom att klappa takten (exempelvis fjärdedelar). Efter en liten stund prövar de att klappa dubbelt så fort (åttondelar). En annan grupp tar över grundrytmen och en tredje grupp dubblar den första gruppen och klappar alltså sextondelar. På så sätt lär vi känna de olika notvärdena medan vi lyssnar och förhåller oss till grundrytmen med hjälp av metronomen. Det kan i början vara lagom med 60 bpm (slag i minuten). När alla lyssnar och håller sin taktart uppstår ett sväng, vilket är en närmast magisk känsla. Utifrån denna erfarenhet kan man sedan gå vidare och bygga musik tillsammans. Vi jobbar dels matematiskt med denna övning genom att tala om hur de olika notvärdena förhåller sig till varandra och ser dess kopplingar till bråk och dels känslomässigt dramatiskt. Hur rör sig en åttondel respektive en sextondel och vilka karaktärer skapas? När grunden ovan sitter bra utmanar vi varandra i en jamsession där klassen delas i tre grupper med varsin takt. Dessa kan sedan flytta runt mellan grupperna på en given signal från ledaren; 1,2, 3 byt! Bytet går till så att gruppen med fjärdedelar får sextondelar och så vidare. Undrar vad som blir dubbelt av 4, 8, 16? Undrar vad de olika taktarterna har för känsla/sinnesstämning? - Att öka koncentrationen - Att förbättra koordinationen - Att få en känsla för musikens rytmiska grundsväng Metronom Ett tomt golv Det är spännande att se koncentrationen som infinner sig när man jobbar i förhållande till metronomen. Det lyssnas och prövas så det knakar. Utveckling av denna övning kan vara att vi tittar på noter, hur de ser ut och hur de låter. 205

12 I noternas värld Vi använder noter som är uppritade på plastade kort. Den ena sidan av kortet visar notvärdet och den andra sidan visar bråket; helnot, halvnot, fjärdedel, åttondel och så vidare: Vi visar en av symbolerna och med hjälp av antingen trumman eller metronomen som pulshållare klappar vi notens längd, en eller två eller flera takter. Vi växlar mellan symbolerna och leker med de olika notvärdena, tills alla känner sig förtrogna med dem och deras symboler. Nu gör varje elev eller grupp med elever en egen remsa bestående av två takter. De ritar in notvärden eller bråk så att de båda takterna får olika rytmer. Alla klappar de olika gruppernas takter, en i taget, tills vi har klappat och lyssnat oss igenom alla olika varianter som gjorts. Exempelvis: Eller: 206 Eller... Det här är naturligtvis utvecklingsbart hur långt som helst. Lägger vi sedan till punkter, synkoper, pauser och annat har vi snart blivit en hel rytmorkester Undrar vad en fjärdedel är värd? Eller en åttondel eller en halv eller en hel not i en takt? - Att öka koncentrationen - Att förbättra taktsinnet och koordinationen - Att förstå kopplingen mellan notvärden och bråk Metronom eller trumma (Laminerade) lappar med notvärden och bråk Papper Pennor Pappersremsor med taktindelning Det är spännande att se koncentrationen som infinner sig när man jobbar i förhållande till metronomen. Det lyssnas och prövas så det knakar. En utveckling av denna övning är att vi läser noter, ser hur de ser ut och hör hur de låter.

Idrott och Hälsa. Rytm & rörelse

Idrott och Hälsa. Rytm & rörelse Idrott och Hälsa Rytm & rörelse Idrott och Hälsa - Rytm och rörelse Checklista Att sätta ihop ett rytm och rörelsepass 1. Gör en grovplanering Bestäm vilka som ska ta med musik till skolan. Fundera på

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE MUSIKTEORI

GRUNDLÄGGANDE MUSIKTEORI GRUNDLÄGGANDE MUSIKTEORI Puls All musik utgår från en grundpuls. När man spelar tillsammans måste alla känna samma puls om det ska funka. Puls är en serie slag som återkommer med jämna mellanrum. Det är

Läs mer

Lekar som stöder gruppandan / Lära känna - lekar

Lekar som stöder gruppandan / Lära känna - lekar Lekar som stöder gruppandan / Lära känna - lekar Namn-nata Att lära sig de andra gruppmedlemmarnas namn Uppvärmning och att skapa en positiv atmosfär Gruppmedlemmarna ställer sig i en ring. Ledaren står

Läs mer

RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK

RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK 5 ÅK 1 Musicerande och musikskapande ÅK 2 Sång i olika former, unison sång, kanon och växelsång Spel i olika former, ensemblespel Imitation och improvisation med rörelser, rytmer

Läs mer

Tips på några lekar att leka på rasterna. Av Rastaktivitetsgruppen

Tips på några lekar att leka på rasterna. Av Rastaktivitetsgruppen Tips på några lekar att leka på rasterna. Av Rastaktivitetsgruppen TUNNELKULL ISKULL ELEFANTKULL PEPPARKAKSKULL SMÅ STJÄRNE KULL RUTNA ÄGGET KATT OCH RÅTTA AKTA DIN SVANS STAMPA ORM HELA HAVET STORMAR

Läs mer

Anders Frisk GIH Stockholm. anders.frisk@gih.se. Undersökande dans med koreografiska nycklar

Anders Frisk GIH Stockholm. anders.frisk@gih.se. Undersökande dans med koreografiska nycklar Undersökande dans med koreografiska nycklar Anders Frisk, GIH Stockholm 2011 Leken är något av det mest grundläggande vi har när det gäller att komma i kontakt med kreativitet och fysisk aktivitet. Kan

Läs mer

TRUMMOR CRASHCYMBAL RIDECYMBAL HÄNGPUKOR HI HAT GOLVPUKA BASKAGGE VIRVEL

TRUMMOR CRASHCYMBAL RIDECYMBAL HÄNGPUKOR HI HAT GOLVPUKA BASKAGGE VIRVEL TRUMMOR CRASHCYMBAL RIDECYMBAL HÄNGPUKOR HI HAT VIRVEL BASKAGGE GOLVPUKA Så här ser ett typiskt trumset ut. Som du ser består det egentligen av flera instrument som man satt ihop till ett set, eller på

Läs mer

TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST!

TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST! TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST! För att du skall få träningen att funka när sommaren klingar av och hösten är här har sjukgymnasten Marie Larsson gjort ett program som du lätt kommer igång med.

Läs mer

KURSPLAN I MUSIK OM SKOLAN STYRDOKUMENT

KURSPLAN I MUSIK OM SKOLAN STYRDOKUMENT VIKTORIASKOLAN KURSPLAN I MUSIK OM SKOLAN STYRDOKUMENT Strävandemål i förskoleklassen Känna till vanliga barnvisor som används vid våra vanliga högtider Deltaga i gemensam sång, sånglekar Deltaga i olika

Läs mer

Tro på dig själv Lärarmaterial

Tro på dig själv Lärarmaterial sidan 1 Författare: Eva Robild och Mette Bohlin Vad handlar boken om? Den här boken handlar om hur du kan få bättre självkänsla. Om du har bra självkänsla så blir du mindre stressad. I boken får du tips

Läs mer

Företagets slogan eller motto MUSIK

Företagets slogan eller motto MUSIK Företagets slogan eller motto MUSIK GITARREN HUVUD STÄMSKRUVAR HALS KROPP BAND 1 E 2 A STRÄNGARNAS TONNAMN STALL 3 D 4 G 5 B 6 E ÖPPNA ACKORD PIANO/KEYBOARD Tonernas namn kommer från alfabetets a b c d

Läs mer

Handbollstips. häfte nr 1. Handboll ska... a vara kul a främja lek med boll a ge teamkänsla a skapa gemenskap

Handbollstips. häfte nr 1. Handboll ska... a vara kul a främja lek med boll a ge teamkänsla a skapa gemenskap Handbollstips häfte nr 1 Handboll ska... a vara kul a främja lek med boll a ge teamkänsla a skapa gemenskap 1. Domaren kan bli lite grinig om du tar mer än tre steg med bollen. 2. Studsa bollen är bra,

Läs mer

NALLELEK LäraMera / www.laramera.se Swedish Media Art / www.swedishmediaart.se

NALLELEK LäraMera / www.laramera.se Swedish Media Art / www.swedishmediaart.se Programmet Nallelek är ett program med många roliga övningar och tydliga bilder. I programmet ingår övningar av typen trycka-hända, sortera, kategorisera, finn lika, möblera, klä på, domino mm. Nallelek

Läs mer

Anders Frisk, GIH 2011. Streetdance. en klassiker i ny kostym

Anders Frisk, GIH 2011. Streetdance. en klassiker i ny kostym Streetdance en klassiker i ny kostym Anders Frisk, GIH Stockholm 2011 Streetdance finns i många olika utformningar i dagens läge. Från födseln på gatorna i USA under 70 och 80-talet har det blivit en dansstil

Läs mer

Inomhus vill vi öka den fysiska aktiviteten genom att använda oss av miniröris och sångoch danslekar.

Inomhus vill vi öka den fysiska aktiviteten genom att använda oss av miniröris och sångoch danslekar. Grön Flagg Vi arbetar med tre mål inom temat Livsstil och Hälsa. Arbetet kommer att fortgå under terminerna ht 2013/vt 2015 Grön Flagg handlingsplan 2013-2015 - Tranbäret Utvecklingsområde 1 - Öka de fysiska

Läs mer

ÄVENTYR I TROLLSKOGEN KONSTVERKET

ÄVENTYR I TROLLSKOGEN KONSTVERKET ÄVENTYR I TROLLSKOGEN KONSTVERKET ÄVENTYR I TROLLSKOGEN 1. Trollen är skickliga på att ta sig över hinder i skogen. Hur kan ni ta er över en sten, en stor gren eller ett omkullfallet träd? 2. Trollen tycker

Läs mer

Material: Layout och grafik: Bilder: Svensk översättning: Ansvarig utgivare av svensk översättning:

Material: Layout och grafik: Bilder: Svensk översättning: Ansvarig utgivare av svensk översättning: Material: Tuomo Kallio, Jarkko M. Salo, Jarkko J. Salo, Juho Vanhanen, Louhimo och Rytm-institutets lärare Layout och grafik: Olli Kiviluoto Bilder: Pekka Pohjoispää och Henri Peltola Svensk översättning:

Läs mer

Värderingsövning -Var går gränsen?

Värderingsövning -Var går gränsen? OBS! jag har lånat grundidén till dessa övningar från flera ställen och sedan anpassat så att man kan använda dem på högstadieelever. Värderingsövning -Var går gränsen? Detta är en övning i att ta ställning

Läs mer

Det är lättare att lura hjärnan än kroppen

Det är lättare att lura hjärnan än kroppen Det är lättare att lura hjärnan än kroppen Från mivida 2013-03-12 15:18 Susanne Wolmesjö vill ha mer rörelse i skolan. Men hon tänker inte i första hand på extra idrotts- eller friskvårdstimmar. Nej, hon

Läs mer

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Gör övningarna i den takt som känns bäst för dig. Skippa övningar som inte känns bra eller som du får mer ont av. Du ska känna dig pigg efter programmet! 1. Övningar

Läs mer

INTRODUKTION 3 INOMHUS LEKAR 4. Kartritar leken 4. Kartteckenmemory 4. Kopieringsstafett 5. Pusselstafett 5. Ja & Nej stafett 6 UTOMHUSLEKAR 7

INTRODUKTION 3 INOMHUS LEKAR 4. Kartritar leken 4. Kartteckenmemory 4. Kopieringsstafett 5. Pusselstafett 5. Ja & Nej stafett 6 UTOMHUSLEKAR 7 INNEHÅLL INTRODUKTION 3 INOMHUS LEKAR 4 Kartritar leken 4 Kartteckenmemory 4 Kopieringsstafett 5 Pusselstafett 5 Ja & Nej stafett 6 UTOMHUSLEKAR 7 Emit-stafett 7 Trollskogen 7 Kartan 8 Karttecken 8 SKATTJAKTEN

Läs mer

Röst Kommunikation Hälsa

Röst Kommunikation Hälsa 1 Röst Kommunikation Hälsa Röst & Rytm & Rörelse metoden av och med Lisbet Gemzell 2 Så här använder du materialet Kropp Kommunikation Hälsa är dvd:n som ger dig redskap att med hjälp av kroppsliga färdigheter

Läs mer

Play Music 4 elgitarrer och fem förstärkare med effekter

Play Music 4 elgitarrer och fem förstärkare med effekter Förslag till tolkningar: 1. Fri lek Bestäm inte så mycket, utan låt stycket växa fram av sig självt. Längden blir då precis så lång som ni vill spela. 2. Utveckling: Arbeta med att station 1, 2 och 3 spelar

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Kombinationer och banor i agilityträningen

Kombinationer och banor i agilityträningen Kombinationer och banor i agilityträningen av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2012 En av de saker som gör agility så fantastiskt roligt är den ständiga variationen. Ingen tävlingsbana

Läs mer

Words and Sentences Träna engelska!

Words and Sentences Träna engelska! Words and Sentences Träna engelska! Av LäraMera Program AB och Leripa AB Grafik Musik Röst Kristina Grundström Erik truedsson Helen Melhuish 1 Innehållsförteckning WORDS AND SENTENCES 1 Words and Sentences

Läs mer

Lärande för och med barn inom idrotten

Lärande för och med barn inom idrotten Lärande för och med barn inom idrotten Barnkultur ger barn möjlighet att få lära och växa genom lärande med många sinnen och utifrån sina förutsättningar och mognad. Alla barn är aktiva och lär med och

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

Föreställning Bok & Skiva Workshop, skapande skola/ fortbildning för lärare. Ett rytmikpedagogiskt helhetskoncept om RYMDEN E N S E M B L E

Föreställning Bok & Skiva Workshop, skapande skola/ fortbildning för lärare. Ett rytmikpedagogiskt helhetskoncept om RYMDEN E N S E M B L E E N S E M B L E Ett rytmikpedagogiskt helhetskoncept om RYMDEN Föreställning Bok & Skiva Workshop, skapande skola/ fortbildning för lärare. Föreställningen Vill du Längre ha mer? än längst - ett färgsprakande

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern.

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. En natt i februari av Staffan Göthe Lärarhandledning Syftet

Läs mer

Sommarträning utomhus Tips på träningspass

Sommarträning utomhus Tips på träningspass Sommarträning utomhus Tips på träningspass Träna tufft utomhus utan redskap Att träna utomhus sommartid är ett härligt sätt att njuta av naturen medan man får dagens träning gjord. Man behöver inte träna

Läs mer

Idrott och hälsa Friluftsliv, allemansrätt och orientering

Idrott och hälsa Friluftsliv, allemansrätt och orientering Friluftsliv, allemansrätt och orientering Har kännedom om allemansrätten. Vet gränserna för skolans område. Kan orientera sig på skolgården med hjälp av en enkel karta. Har kunskap om lämplig klädsel i

Läs mer

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Värderingar och

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Förebyggande träning Ergonomi / Förebyggande träning Viktigt att veta innan du startar Förebyggande träning För att du ska få maximal effekt

Läs mer

Tips för en bra redovisning

Tips för en bra redovisning Tips för en bra redovisning Hej på er! Jag heter Antoni och jag får människor att bli bättre på att tala och samtala. Kommunikation alltså. Jag tänkte bjuda på några enkla och effektiva tips på hur du

Läs mer

Aktiviteter och lekar med enkla samtalsapparater

Aktiviteter och lekar med enkla samtalsapparater StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd Aktiviteter och lekar med enkla samtalsapparater Alla ska hoppa! Oktober 2015 Aktiviteter och lekar med enkla samtalsapparater Samtalsapparater

Läs mer

STRÄVANSMÅL VISÄTTRASKOLAN - FÖRSKOLEKLASS

STRÄVANSMÅL VISÄTTRASKOLAN - FÖRSKOLEKLASS STRÄVANSMÅL VISÄTTRASKOLAN - FÖRSKOLEKLASS Svenska - Språkutvecklande Vi arbetar med slingerpedagogik och Bornholms modellen vägen till läsning. Detta med utgångspunkt från rim, meningar, ord, stavelser

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

ÖVNINGAR www.folkhälsan.fi

ÖVNINGAR www.folkhälsan.fi ÖVNINGAR www.folkhälsan.fi 1 ÖVNINGAR www.folkhälsan.fi PRESENTATIONSLEK 1. Marknad i Korpilombolo Syfte: Rörelse, trygghetsskapande, presentation Grupp: Obegränsat antal Deltagarna står i en ring så att

Läs mer

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att:

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: Musik Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: o spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer o skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar

Läs mer

ARBETA CUISENAIRESTAVAR

ARBETA CUISENAIRESTAVAR ARBETA med CUISENAIRESTAVAR Ur Englund Karman, Ma 1 Tumstocksvägen 11A 187 66 Täby Tel 08-93 10 10 Tel: 08-93 10 10 info@smartkids.se www.sica.se www.sica.se info@smartkids.se INTRODUKTION Stavarnas namn:,,

Läs mer

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen.

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen. Uppvärmning Innan träning påbörjas bör någon form av uppvärmning ske. Det finns många sätt att värma upp. Att gå en snabb promenad eller att småjogga är två vanliga sätt. Det bästa är att göra ett genomtänkt

Läs mer

Kommunikation. Drama. Material: En tom golvyta

Kommunikation. Drama. Material: En tom golvyta Att lyssna. Att titta. Att kommunicera. I arbetet med dramaprocesser och rytmlek är det övergripande temat att uppnå ökad delaktighet. Vilket betyder att vakna, ta in rummet och sig själv, att kommunicera,

Läs mer

Att göra ett bra jobb

Att göra ett bra jobb Att göra ett bra jobb kort sammanfattning Kartläggningsstöd för att ta fram kompetensutvecklingsbehovet inför ENTRIS 2.0 Att göra ett bra jobb kort sammanfattning bygger på häftet Att göra ett bra jobb

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Idrott och hälsa Lokal pedagogisk arbetsplan vt-14.

Idrott och hälsa Lokal pedagogisk arbetsplan vt-14. Idrott och hälsa Lokal pedagogisk arbetsplan vt-14. Skolans värdegrund och uppdrag Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga

Läs mer

Kvalitetsanalys. Rönnhagens förskola

Kvalitetsanalys. Rönnhagens förskola Kvalitetsanalys Rönnhagens förskola Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 6 Arbete i verksamheten... 7 Övriga mål

Läs mer

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE FOTBOLL

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE FOTBOLL KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE Denna cd-romskiva vänder sig främst till er som är tränare inom barn- och ungdomsidrotten. Vår förhoppning är att ni använder er av materialet i er träning

Läs mer

Harry Peronius. ilife

Harry Peronius. ilife Harry Peronius ilife Del 4 GARAGEBAND 21. Skapa ett GarageBand-projekt... 75 22. Spela in via mikrofon... 83 23. Redigera regioner... 88 24. Tillämpa effekter... 92 25. Exportera till itunes... 94 26.

Läs mer

HUR ÄR DET ATT UPPLEVA VÄRLDEN ANNORLUNDA? 11 övningar att använda i klassen

HUR ÄR DET ATT UPPLEVA VÄRLDEN ANNORLUNDA? 11 övningar att använda i klassen HUR ÄR DET ATT UPPLEVA VÄRLDEN ANNORLUNDA? 11 övningar att använda i klassen Hur kan det kännas att uppleva världen på ett annorlunda sätt? Hur enkelt är det att följa en rak linje på golvet om du har

Läs mer

Utfallssteg. K. Ekelöf, H. Östlund

Utfallssteg. K. Ekelöf, H. Östlund Cirkelträning Utfallssteg Tag ett steg framåt med främre knät i 90 graders vinkel, stanna strax ovanför marken med det bakre knät. Tag därefter ett nytt steg med andra benet. Det främre benets knä ska

Läs mer

Kom i form med cirkelträning!

Kom i form med cirkelträning! Kom i form med cirkelträning! Varsågod - här bjuder vi på ett cirkelpass som är en form av intervallträning. Det är ett effektivt och varierande sätt att träna kondition, spänst och styrka. Tidsintervallen

Läs mer

Musikstopp* Sätt på musik och alla skall springa (alt dansa, gå, hoppa...) när den stoppas skall alla stå still.

Musikstopp* Sätt på musik och alla skall springa (alt dansa, gå, hoppa...) när den stoppas skall alla stå still. Kom alla mina gymnaster * Alla ställer upp vid en linje och skall sedan ta sig över till motsatt sida som nedan... - Kom alla mina gymnaster, ropar ledaren. - Som vaddå?, svarar gymnsterna - Som... långa

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

ANDNINGSÖVNINGAR. OBS! Vid menstruation eller om du är gravid ingen eldandning, inga rotlås.

ANDNINGSÖVNINGAR. OBS! Vid menstruation eller om du är gravid ingen eldandning, inga rotlås. ANDNINGSÖVNINGAR Andningen är grundläggande i yogan. Det medvetna djupa andetaget är den röda tråden, den centrala komponenten, runt vilken de olika övningarna byggs upp.vi börjar detta pass med två andningstekniker.

Läs mer

Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll

Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll Detta dokument är en bilaga till Riktlinjer för träning och beskriver hur ett träningsprogram kan läggas upp, vad man ska tänka på under övningarna

Läs mer

Kullarkivet. Mats Nydesjö, Ulriksbergskolan, Växjö www.lektion.se

Kullarkivet. Mats Nydesjö, Ulriksbergskolan, Växjö www.lektion.se Kullarkivet Mats Nydesjö, Ulriksbergskolan, Växjö www.lektion.se Enkla kullekar Kull ska gå fort. Du ska inte kunna stå still och titta på allt för länge. Därför rekommenderar jag 2-3 kullare på en grupp

Läs mer

V.A.T lärstilstest och studieteknik

V.A.T lärstilstest och studieteknik Namn Mål och syfte V.A.T lärstilstest och studieteknik o Ökad motivation till skolarbete. o Ökad självinsikt o Ökad kunskap om studieteknik o Ökad insikt om egna behov för bäst lärande. Förslag till ämne

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Läs in Räkna ut A Läs in Räkna ut a

Läs in Räkna ut A Läs in Räkna ut a LÄS IN RÄKNA UT A Innehåll Stryk under, ringa in, kryssa Till höger och till vänster 6 Hitta rätt mönster 8 I ordning 10 Följ ledtrådarna 14 Hemliga språk och koder 18 Tabeller och diagram 0 Tänk logiskt

Läs mer

Symmetribegreppet. Material: Pastellkritor Temperablock Papper Penslar Vattenburkar

Symmetribegreppet. Material: Pastellkritor Temperablock Papper Penslar Vattenburkar Symmetribegreppet Vi går igenom symmetribegreppet och undersöker vilka bokstäver i alfabetet som är symmetriska när vi delar dem med hjälp av en lodrät symmetrilinje. Vi målar en symmetrisk målning. Litteraturtips:

Läs mer

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö 1. När man sjunger så blir man så glad När man sjunger så blir man så glad. När man sjunger så blir man så glad. Så det vill man göra varendaste dag, ja, det vill

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan 3.8 Musik Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd

Läs mer

Tränarskolans Ledord Pedagogiska tips till tränaren

Tränarskolans Ledord Pedagogiska tips till tränaren Tränarskolans Ledord Pedagogiska tips till tränaren B-R-A På baskursnivå finns det tre ledord, dessa var bollkontaktsgrad, rolighetsgrad och aktivitetsgrad (B-R-A). Dessa tre ledord ska även finnas med

Läs mer

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23)

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23) UPPVÄRMNINGSSTRETCH Stretchövningarna i det här kapitlet värmer upp dina leder och muskler på minsta möjliga tid. Om du arbetar dig igenom programmet tillför du energi till kroppen och kommer igång på

Läs mer

Skolan med arbetsglädje Montessori

Skolan med arbetsglädje Montessori Skolan med arbetsglädje Montessori Vem var Maria Montessori? Maria Montessori (1870-1952) var Italiens första kvinnliga läkare. I sitt arbete kom hon tidigt i kontakt med mentalt störda barn och socialt

Läs mer

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen Människan är större Samtalshandledning för studiecirkeln Kerstin Selen Människan är större en bok för samtal om livet Skåne Stadsmission har med bidrag av författare, fotografer och illustratörer skapat

Läs mer

Information från sjukgymnasten BB-avdelningen Kvinnokliniken. Till dig som är nyförlöst

Information från sjukgymnasten BB-avdelningen Kvinnokliniken. Till dig som är nyförlöst Information från sjukgymnasten BB-avdelningen Kvinnokliniken Till dig som är nyförlöst Efter förlossningen Tanken med detta häfte är att du med hjälp av dessa övningar, råd och tips ska kunna få kroppen

Läs mer

Fira Pi-dagen med Liber!

Fira Pi-dagen med Liber! Fira Pi-dagen med Liber! Specialuppdrag från Uppdrag: Matte o Kul-diagram o Geometri med färg UPPDRAG: MATTE Mattedetektiverna Mattespanarna Hej! Den 14 mars är det Pi-dagen (3.14). Det är värt att uppmärksammas

Läs mer

Motoriska aktiviteter i vardagen

Motoriska aktiviteter i vardagen Motoriska aktiviteter i vardagen För barn 3-6 år Motoriska aktiviteter i vardagen I denna broschyr får du konkreta tips på aktiviteter som gynnar ditt barns motoriska utveckling. Ditt barns motoriska förmåga

Läs mer

3.8 MUSIK. Syfte. Centralt innehåll

3.8 MUSIK. Syfte. Centralt innehåll 3.8 SIK Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika

Läs mer

Presentationsteknik 2013-12- 02. Presenta.onsteknik. Presenta.onsteknik. Kom ihåg a* det är fullständigt ointressant vad du säger i din presenta7on

Presentationsteknik 2013-12- 02. Presenta.onsteknik. Presenta.onsteknik. Kom ihåg a* det är fullständigt ointressant vad du säger i din presenta7on Presentationsteknik Jonas Möller Kom ihåg a* det är fullständigt ointressant vad du säger i din presenta7on det är vad åhörarna tror a* du säger som är intressant! Hjälpmedel Dator - Power Point - OH kanon

Läs mer

Skadeförebyggande övningar

Skadeförebyggande övningar Skadeförebyggande övningar Svenska Innebandyförbundet 2013 Framtaget av leg. naprapat Anna Lundeberg, leg. sjukgymnast Anna Wänerhag Original och tryck: Holmbergs i Malmö AB, 2013 SKADEFÖREBYGGANDE ÖVNINGAR

Läs mer

Snabb introduktion till LäsDax & SkrivDax 1 De fyra tillfällena

Snabb introduktion till LäsDax & SkrivDax 1 De fyra tillfällena Snabb introduktion till LäsDax & SkrivDax 1 De fyra tillfällena Första tillfället Gemensam läsning Inled lektionen med en aktivitet som anknyter till texten. Samla sedan klassen kring storboken. Täck gärna

Läs mer

Det finns en del tomma rutor där det är fritt fram att fylla på med egna idéer och upptäcker. Lycka till som utbildare!

Det finns en del tomma rutor där det är fritt fram att fylla på med egna idéer och upptäcker. Lycka till som utbildare! En liten verktygslåda med metoder för utbildaren Här nedan följer en liten övningsbank kring pedagogiska verktyg & metoder som ni bidragit till. Övningarna är indelade i följande kategorier: Presentationsövningar

Läs mer

TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER

TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER Trollkojans föräldrakooperativa förskola och fritidshem bedriver barnomsorgsverksamhet för barn i åldrarna 1 12 år. Förskolan följer statens läroplan för förskolan

Läs mer

Innehåll. Program. Expressträning träningskonceptet för dig. Träningsprogram. Övningsbank. 4 Jaris förord 7 Jennies förord

Innehåll. Program. Expressträning träningskonceptet för dig. Träningsprogram. Övningsbank. 4 Jaris förord 7 Jennies förord Innehåll 4 Jaris förord 7 Jennies förord Expressträning träningskonceptet för dig 10 Expressmetoden 13 Expresstyrketräning 14 Expresskonditionsträning 15 Inför expressträningen Övningsbank 18 Ben: 20 lår

Läs mer

Innehållsförteckning. Handboll i skolan

Innehållsförteckning. Handboll i skolan Lekar med boll Innehållsförteckning 1. BLIXTBOLL... 3 2. BOLLJAKTEN... 3 3. BOLLKULL (MJUKBOLL)... 3 4. BOLLKULL MED PASS... 3 5. BORT MED BOLLARNA... 3 6. BRÄNNBOLL (UTELEK)... 4 7. BRÄNNBOLLSRUGBY...

Läs mer

Kvalitetsdokument för Sagoborgen 2013/2014, Pedagogisk omsorg

Kvalitetsdokument för Sagoborgen 2013/2014, Pedagogisk omsorg Kvalitetsdokument för Sagoborgen 2013/2014, Pedagogisk omsorg Beskrivning av verksamheten Sagoborgen drivs som enskild firma av Siw Minnema. Jag har sex barn mellan tre och sex år. Ibland har jag hjälp

Läs mer

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad.

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. När du tränar din hund är det som bekant viktigt att du delar

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Kulturskolans kurser

Kulturskolans kurser Kulturskolans kurser Vad får barn och ungdomar att gå till skolan igen när de redan tillbringat halva dagen där? Dagens barn och ungdomar kommer att leva ett liv som ställer stora krav på kreativitet,

Läs mer

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken.

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken. Flickorna de små 1. Flickorna de små uti ringen de gå, de tänka just som så, en vän jag kunde få, 2. och om du vill bli allra kärastes min så bjuder jag dig att i dansen 3. träda in. 4. För bomfaderalla,

Läs mer

Gemensam presentation av matematiskt område: Ekvationer Åldersgrupp: år 5

Gemensam presentation av matematiskt område: Ekvationer Åldersgrupp: år 5 Gemensam presentation av matematiskt område: Ekvationer Åldersgrupp: år 5 Mål för lektionen: Eleven skall laborativt kunna lösa en algebraisk ekvation med en obekant. Koppling till strävansmål: - Att eleven

Läs mer

Greverts bästa kompis heter Robert fast han kallas för Kossan för att han är så tjock. Kossan är också åtta år. Nu är Grevert och Kossan i kemisalen.

Greverts bästa kompis heter Robert fast han kallas för Kossan för att han är så tjock. Kossan är också åtta år. Nu är Grevert och Kossan i kemisalen. Kapitel 1 ljuden: -Hörde du ljudet? Det låter som en apa sa Grevert. - Nej vadå? Sa Kossan. -Nej det var inget sa Grevert. Det var under kemitimmen som Grevert hörde konstiga ljud från golvet. Grevert

Läs mer

Handledarguide. Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr.

Handledarguide. Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr. Handledarguide Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr. Inledning Vill du få barnen aktiva att själva lära och reflektera, vara involverade i planering och genomförande utifrån sina egna förutsättningar

Läs mer

getsmart Grå Regler för:

getsmart Grå Regler för: (x²) 1 2 Regler för: getsmart Grå Algebra 8 _ (x²) 1 2 Algebra 4 (2 2³) 1 4 _ xy (2 2³) 1 4 _ xy (x²) 1 2 _ (2 2³) 1 4 _ xy (x²) 1 2 _ (2 2³) 1 4 _ xy 4 Algebra Algebra _ 8 Det rekommenderas att man börjar

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet musik

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet musik Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Gummibandsträning med ett dörrhandtag.

Gummibandsträning med ett dörrhandtag. Perfekt om du skall på semester då gummibandet är lätt att ta med sig. Använde själv programmet när jag var på semester i Sardinien i somras. Kan ju även göras hemma, på jobbet eller ute i skogen (då får

Läs mer

Stångenässkolan. en hälsofrämjande skola

Stångenässkolan. en hälsofrämjande skola Stångenässkolan en hälsofrämjande skola Vi vill att barn och ungdomar ska få uppleva välbefinnandet i att röra på sig, förstå vikten av sömn och mat, samt tränas i, och uppleva glädjen med, det betydelsefulla

Läs mer

Grundfakta: På Trumman har vi haft 16 barn i åldrarna 2-4 år. Under året har fyra pedagoger arbetat i barngruppen.

Grundfakta: På Trumman har vi haft 16 barn i åldrarna 2-4 år. Under året har fyra pedagoger arbetat i barngruppen. Kvalitets redovisning för Notens Förskola 2013 2014 Grundfakta: På Trumman har vi haft 16 barn i åldrarna 2-4 år. Under året har fyra pedagoger arbetat i barngruppen. Vi har delat in gruppen i två åldersgrupper

Läs mer

4 HÖRN. Lektionsövningar/värderingsövningar

4 HÖRN. Lektionsövningar/värderingsövningar 4 HÖRN Vad är 4 hörn? Ledaren ger ett påstående, deltagarna får välja på att ställa sig i ett hörn, tre hörn har givna val och ett är öppet. Forma smågrupper utifrån hörnen och låt deltagarna diskutera

Läs mer

Verktygslåda för mental träning

Verktygslåda för mental träning Lek med tanken! Instruktioner för Verktygslåda för mental träning Här hittar du några verktyg som hjälper dig som är aktiv idrottare att bli att bli ännu bättre i din idrott. Är du tränare eller förälder

Läs mer

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här:

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här: -Hörde du ljudet? -Var inte dum nu Tom sa Tobias! Klockan ringde. Rasten var slut, dom hade sv efter. När de kom in sa sura Margareta idag ska vi skriva en bok med åtta kapitel och du Tom får hemläxa.

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Musik. årskurs 6 2013

Musik. årskurs 6 2013 Musik årskurs 6 2013 Instrumentkunskap Årskurs 6 2013 När du lärt dig detta kommer du att kunna: Vilka instrumentgrupper det finns. Vilka instrument som hör till vilka grupper. Ur Musik Falköpings bedömningsmatris

Läs mer

Kvalitetsutvärdering Droppen Grön 2014-2015

Kvalitetsutvärdering Droppen Grön 2014-2015 Kvalitetsutvärdering Droppen Grön 2014-2015 Bakgrund Fjolårets åtgärder för förbättring: Vi måste bli bättre på att reflektera med barnen. Använda oss mer av Ipaden i verksamheten och som dokumentation.

Läs mer

Planets och målets storlek

Planets och målets storlek För vem? Flickor och pojkar under 10 år Vad? Handboll med lite annorlunda regler: mindre plan och minder mål än normalt, en mjuk gummiboll. Bara 5 (4+1) spelare på plan. Man kan spela med blandade lag,

Läs mer