Satsar på livslångt lärande från skola via universitet och högskola till yrkesliv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Satsar på livslångt lärande från skola via universitet och högskola till yrkesliv"

Transkript

1 Pressinformation Studentlitteratur AB Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur Satsar på livslångt lärande från skola via universitet och högskola till yrkesliv Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för universitet och högskola. Från denna starka position har företaget breddat sin verksamhet till att även omfatta läromedel för skolan och kvalificerade fackböcker för kompetensutveckling av yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Studentlitteratur har vuxit stadigt från starten i Lund Företaget har nu aktuella titlar av cirka författare i sin utgivning, som omfattar allt från väletablerade standardverk inom såväl gymnasieskolan som den högre utbildningen samt skräddarsydd kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Det innebär att en stor del av Sveriges mest framstående akademiker publicerar sina böcker i samarbete med Studentlitteratur. Företaget omsätter drygt 200 miljoner kronor och har 100 anställda. Under de senaste åren har Studentlitteratur befäst sin ledande marknadsposition för kurslitteratur för universitet och högskola. Av denna marknad beräknas Studentlitteratur ha en andel på cirka 20 procent. Till denna försäljning kommer den ökande verksamheten inom läromedel för grundskolans årskurser 6 9 och gymnasieskolan samt kvalificerade fackböcker för kompetensutveckling av yrkesverksamma. Spännvidden är stor och idag har Studentlitteratur tolv utgivningsområden: humaniora, språk, lärarutbildning och pedagogik, samhällsvetenskap, ekonomi och juridik, vård och omvårdnad, psykologi, socialt arbete och social omsorg, medicin och biovetenskap, teknik och naturvetenskap samt matematik och data. Vi har en potential för fortsatt expansion på marknaden för högre utbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Kunskap spelar en allt viktigare roll i samhället och efterfrågan på högre utbildning väntas fortsätta att öka. Exempelvis växer gruppen 20-åringar under de närmaste fem åren med drygt 25 procent, vilket sannolikt leder till en ökning av antalet studerande i den högre utbildningen. Till detta kommer den ökade betoningen av livslångt lärande som skapar behov av kvalificerade fackböcker för utbildning av yrkesverksamma, förklarar Studentlitteraturs VD Stefan Persson. Nära samarbete med författarna Företagets affärsidé är att i nära samverkan med företrädare för högre utbildning och professionell vidareutbildning utveckla produkter, som stödjer kontinuerligt kunskapsbyggande. Detta sammanfattas i företagets motto Vägen till vinnande vetande. En väsentlig faktor bakom Studentlitteraturs framgång är att man lägger stora resurser på att fånga upp olika behov inom utbildningsområdet och upprätthålla nära samarbete med över forskare, lärare och experter. Varje utgivningsområde har hög specialkompetens och många av medarbetarna har själva erfarenhet som lärare och forskare vid universitet och högskola.

2 Vi är unika med vårt nära och löpande samarbete med företrädare för den högre utbildningen. Genom att uppmärksamma dem på nya utbildningsbehov och bistå vid utformningen av böckerna, medverkar vi till att skapa aktuella böcker med hög kvalitet. Ambitionen är att vi ska vara det självklara valet för den som vill ge ut kvalificerad kurs- och facklitteratur. När det gäller vår förmåga att knyta till oss författare har vi ökat vår nykontraktering väsentligt. Detta medför i sin tur att vi under de närmaste åren bör kunna se fram emot en ökande nyutgivning inom samtliga marknadssegment, menar Stefan Persson. Företaget växte fram i universitetsvärlden Företaget bildades 1963 av Lunds Studentkår för att i nära samarbete med övriga studentkårer producera studiematerial för den högre utbildningen. Satsningen var snabbt framgångsrik och för många blev Studentlitteratur det ord man använder för kurslitteratur generellt, även om Studentlitteratur faktiskt är ett företagsnamn och skyddat som sådant. Sedan många år är Studentlitteratur AB ett familjeföretag. Tio år efter starten tog företagets dåvarande VD Bertil Bratt över verksamheten och 1997 övergick ägandet till hans båda döttrar. Då fattades också beslut om att fokusera på förlagsverksamheten och förstärka denna ytterligare. Därefter följde en satsning på läromedel för skola och vuxenutbildning och som ett led i denna förvärvades Appia Publishing, ett av de ledande språkförlagen i Sverige. Senare förvärvades också läromedelsförlagen Lundahls förlag och Akademiförlaget Corona. 2003, i samband med att Studentlitteratur firade 40 år som företag, inleddes också en satsning på marknaden för fackböcker för kompetensutveckling av yrkesverksamma. Under de senaste åren har Studentlitteratur befäst sin position som Skandinaviens ledande förlag för kurslitteratur för universitet och högskola. Parallellt har verksamheten vuxit inom områdena läromedel för gymnasieskolan och kvalificerade fackböcker för kompetensutveckling av yrkesverksamma. Marknad i snabb förändring Marknaden för läromedel och kurslitteratur återspeglar den snabba utvecklingen på utbildningsområdet, som erbjuder både hot och möjligheter för Studentlitteratur. Nya behov skapas genom det vidgade tillträdet till högskolan, fler ämnesöverskridande kurser och inte minst betoningen av livslångt lärande i yrkeslivet. Samtidigt växer de digitala medierna i betydelse och den illegala kopieringen av läroböcker ökar. Livslångt lärandet är ett måste både för individen och för samhället. Det betyder att marknaden växer långsiktigt samtidigt som vi breddar och fördjupar vår utgivning för att nå nya målgrupper. Självklart måste vi också vara lyhörda för förändringarna på marknaden och anpassa oss till nya behov. Det blir till exempel allt viktigare att kunna producera kvalificerade tryckta produkter som fungerar i kombination med elektroniska medier. Vi måste också utveckla nya modeller både när det gäller att ta betalt för produkterna och att distribuera dem på nya sätt som passar både studenter och andra användare, menar Stefan Persson. Vi är också beredda att göra ytterligare förvärv av förlag som kan komplettera vår verksamhet inom olika specialområden, tillägger Stefan Persson. En viktig faktor på marknaden för kurslitteratur är de begränsade studiemedlen och den ökande konkurrensen om studentens pengar:

3 Problemet är inte att kurslitteraturen är för dyr. Den genomsnittliga läroboken från Studentlitteratur kostar kring 200 kronor. Problemet är egentligen att studiemedlen inte ökar i samma utsträckning som studenternas kostnader. Framför allt är hyran hög och studentens skrala ekonomi ska räcka till så mycket mer än bara studier, konstaterar Stefan Persson. Lärandet upphör aldrig Basen för Studentlitteratur är sedan starten kurslitteratur för universitet och högskolor. Åtskilliga är de studenter som har tillbringat en stor del av sin utbildningstid med att läsa böcker från Studentlitteratur började Studentlitteratur även ge ut läromedel för gymnasium och vuxenutbildning samt för grundskolans årskurser 6-9. Idag omfattar denna utgivning en rad läromedelsklassiker, varav flera har införlivats genom förvärven av förlagen Appia och Corona. Många språklärare har under åren lärt känna läromedelsserier som Progress, Meine Welt och Unsere Welt. Ännu fler har använt Appias språkmaterial och många känner säkert till Appias övningshäften. Även i yrkeslivet är kunskap numera en central framgångsfaktor för både organisationer och individer och en växande del av Studentlitteraturs utgivning riktar sig till yrkesverksamma. Här samarbetar Studentlitteratur med företag och andra organisationer bland annat genom att kombinera delar av tidigare utgivna böcker för att skapa nya, specialanpassade fackböcker. Ericsson, Riksbanken, Apoteksbolaget och fackförbundet Metall är några exempel på organisationer som använder sig av Studentlitteraturs utgivning i sin interna utbildning. Vi har en klar konkurrensfördel i att vara det ledande universitetsförlaget. Med våra aktuella titlar har vi en unik kunskapsbas och genom våra direkta kontakter med författarna kan vi också lätt komplettera eller sammanställa material. Det gör att vi kan skräddarsy facklitteratur för specifika behov hos skilda uppdragsgivare, konstaterar Stefan Persson. Det blir allt vanligare i företagets utgivning att den tryckta boken exempelvis kombineras med innehåll distribuerat på specialutvecklade webbplatser eller att innehållet enbart finns på en webbplats. Ofta kombineras böckerna med cd-skivor och exempelvis innehåller samtliga tryckta språkläromedel för gymnasieskolan en cd-rom som eleven kan arbeta med i sin egen takt, även som stöd i läxarbetet hemma. Genom elektronisk publicering och print on demand är det möjligt att uppdatera materialet ofta och anpassa utgivningen till olika användargruppers behov.

4 Studentlitteraturs ledning: Stefan Persson, verkställande direktör Magnus Pettersson Roos, marknadschef / vvd Ola Lindquist, ekonomichef Ronny Pettersson, förlagschef Skola och lärarutbildning Johanna Thulesius, förlagschef Näringsliv och samhälle Eva Matell, förlagschef Medicin och hälsa Eva Broberg, produktionschef Per Stewart, IT-chef Studentlitteraturs styrelse: Per Olof Berg, professor i företagsekonomi vid Stockholms universitet. Gunilla Bratt, tekn.dr. Kristina Edler, fil.kand i handelsrätt. Micael Edler, civilingenjör. Ronny Fjäll, grafiker, personalrepresentant. Alf Johnsson, grafiker, personalrepresentant (suppleant). Inger Jänchen, redaktör, personalrepresentant. Ola Blomdell, nätverkstekniker, personalrepresentant (suppleant). Ola Lindquist, ekonomichef, styrelsens sekreterare. Göran Larsson Stefan Persson, fil.dr, VD. Lars-Göran Stenelo, professor i statsvetenskap, Lunds universitet. Styrelseordförande.

5 Presskontakter Studentlitteratur Box Lund Tel Fax E-post Presskontakt, övergripande frågor Annie Nyblom, informationsansvarig Tel (direkt) (vxl) E-post Mer information om Studentlitteratur och vår verksamhet samt nedladdningsbara bilder finns på

Med marknaden i centrum 1. Kontinuitet och förnyelse är vägen till framgång 2. På väg mot en starkare identitet 5. Allt ljus på huvudpersonerna 9

Med marknaden i centrum 1. Kontinuitet och förnyelse är vägen till framgång 2. På väg mot en starkare identitet 5. Allt ljus på huvudpersonerna 9 ÅRSREDOVISNING 2003 Med marknaden i centrum 1 Kontinuitet och förnyelse är vägen till framgång 2 På väg mot en starkare identitet 5 Allt ljus på huvudpersonerna 9 Universellt hjälpmedel för olika kurser

Läs mer

Innehåll. Med omvärlden i sikte 1 Stärkt position under 2005 2 Kärnvärden grunden för praktiken 5

Innehåll. Med omvärlden i sikte 1 Stärkt position under 2005 2 Kärnvärden grunden för praktiken 5 ÅRSREDOVISNING 2005 Innehåll Årets tema Med omvärlden i sikte 1 Stärkt position under 2005 2 Kärnvärden grunden för praktiken 5 Universitet och högskola Effektivt lagarbete ger exklusiv kursbok 7 Ju fler

Läs mer

Ett decennium av satsningar på utbildning och forskning ledde Sverige till framgång

Ett decennium av satsningar på utbildning och forskning ledde Sverige till framgång Ett decennium av satsningar på utbildning och forskning ledde Sverige till framgång Socialdemokratisk utbildningspolitik under åren 1994-2004 2 Kunskap växer när den delas av fler Det finns få områden

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

Årsredovisning 2009 Verksamhetsöversikt

Årsredovisning 2009 Verksamhetsöversikt Årsredovisning 2009 Verksamhetsöversikt Filpula Falun Västerås Helsingfors Göteborg Stockholm Verksamhetsställen i Finland och Sverige. Edita finns även i Ukraina och Indien. Helsingborg INNEHÅLL 2009

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

Investera i utbildning

Investera i utbildning Socialdemokraterna Investera i utbildning Politik för en kunskapsbaserad ekonomi 2 (12) Innehållsförteckning Investera i utbildning... 3 Nya utbildningspolitiska mål... 3 Högre resultat genom investeringar

Läs mer

Använd världens största professionella kontaktnät för att gynna din karriär, öka din försäljning och underhålla dina kontakter.

Använd världens största professionella kontaktnät för att gynna din karriär, öka din försäljning och underhålla dina kontakter. Använd världens största professionella kontaktnät för att gynna din karriär, öka din försäljning och underhålla dina kontakter Henrik Björklund ISBN 978-91-87093-30-2 Nå framgång på LinkedIn TM Soderpalm

Läs mer

Läsåret 2012/2013. JENSEN gymnasium

Läsåret 2012/2013. JENSEN gymnasium Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton skolor i de elva största städerna

Läs mer

Skolans bortglömda fråga

Skolans bortglömda fråga Skolans bortglömda fråga 1 Goda Exempel om lärande Kvaliteten i skolan och frågan om vi gör rätt prioriteringar jagar ständigt politiker och beslutsfattare. En ofta bortglömd lösning är läromedel. Läromedlen

Läs mer

Det finns ett stort glapp mellan utbildning och efterfrågan på arbetskraft

Det finns ett stort glapp mellan utbildning och efterfrågan på arbetskraft TEMA: Kompetensförsörjning 8 maj 2012 Det finns ett stort glapp mellan utbildning och efterfrågan på arbetskraft Christer Ågren, vice VD på Svenskt Näringsliv om kompetensförsörjningen hos svenska företag

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Västerås läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Lunds universitet inför framtiden Visioner och strategier

Lunds universitet inför framtiden Visioner och strategier Lunds universitet inför framtiden Visioner och strategier Strategisk plan för Lunds universitet Antagen av universitetsstyrelsen den 25 september 1995 LUNDS UNIVERSITET 1 INNEHÅLL FÖRORD..................................................

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM

ÅRSBERÄTTELSE HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM 2014 ÅRSBERÄTTELSE HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM INNEHÅLL 4 REKTORSORD: MED STORA STEG FRAMÅT 6 HANDELSHÖGSKOLAN I KORTHET 8 EN FRAMGÅNGSRIK SKOLA 9 UTBILDNING MED GODA RESULTAT 10 MÅNGFALD I FOKUS 12

Läs mer

Biblioteksplaner. Svensk Biblioteksförening. Peter Almerud är. Biblioteksplaner från bibliotekslag till biblioteksplan

Biblioteksplaner. Svensk Biblioteksförening. Peter Almerud är. Biblioteksplaner från bibliotekslag till biblioteksplan Svensk Biblioteksförening Arbetar för skol-, folk-, vård- och forskningsbibliotek. Föreningen är ideell och har cirka 550 institutionella och 3 000 enskilda medlemmar. Föreningen har funnits sedan år 2000

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

Akademikerrapport 2005

Akademikerrapport 2005 Akademikerrapport 2005 Förord SACO har ett tydligt mandat från förbunden och medlemmarna att driva samhällsfrågor som är viktiga för medlemmarna. Utgångspunkten är medlemsintresset och samhällsintresset;

Läs mer

IT I lärandet. för att nå målen

IT I lärandet. för att nå målen IT I lärandet för att nå målen IT I lärandet för att nå målen It i lärandet för att nå målen Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och kan hämtas som pdf-dokument på myndighetens

Läs mer

Högskolestudier för Kommunals medlemmar. k ett led i det livslånga lärandet

Högskolestudier för Kommunals medlemmar. k ett led i det livslånga lärandet Högskolestudier för Kommunals medlemmar k ett led i det livslånga lärandet kinnehåll Sida Sammanfattande förslag till åtgärder 3 1. Vår vision 6 2. Högskolestudier och livslångt lärande 10 3. Bygga för

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Ditt resultat i fokus

Ditt resultat i fokus Välkommen till Öppet hus Globen/ Stockholm Torsdag 28 nov, kl 18-20 Måndag 9 dec, kl 18-20 Onsdag 15 jan, kl 18-20 Lördag 8 feb, kl 11-13 Tisdag 6 maj, kl 18-20 Arenavägen 23 Stockholm/Globen City Tel:

Läs mer

Christina Franzén Pär Lärkeryd Sabina Sjölander Jack Borgström. DET LÖNAR SIG. genusmedveten ledning och styrning i verkstadsindustri

Christina Franzén Pär Lärkeryd Sabina Sjölander Jack Borgström. DET LÖNAR SIG. genusmedveten ledning och styrning i verkstadsindustri Christina Franzén Pär Lärkeryd Sabina Sjölander Jack Borgström DET LÖNAR SIG. genusmedveten ledning och styrning i verkstadsindustri DET LÖNAR SIG. Den här boken handlar om Indexator och det värdegrundsarbete,

Läs mer

Samverkande yrkesprojekt för en ökad innovationskapacitet inom humaniora och samhällsvetenskap 1

Samverkande yrkesprojekt för en ökad innovationskapacitet inom humaniora och samhällsvetenskap 1 Ur: Nahnfeldt, Cecilia & Lindberg, Malin. 2013. Är det nå n innovation?! Om nyttiggörande av hum/samforskning. Karlstad: Karlstad university studies. Samverkande yrkesprojekt för en ökad innovationskapacitet

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar emot praktikanter eller praoelever Innehållsförteckning, ipraktiken - företag Innehållsförteckning 3 Introduktion av Carola Lemne, VD Svenskt Näringsliv.

Läs mer

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM KOMPETENS & UTVECKLING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 Jakten på den perfekta chefen Professor Rikard Larsson vet vad som gör

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer