Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen."

Transkript

1 Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Område Ämne Lärosäte Nivå Lön Juridik och samhällsvetenskap Data- och systemvetenskap Uppsala universitet Avancerad Teknik Väg- och vattenbyggnad Kungliga tekniska högskolan Avancerad Teknik Datateknik Kungliga tekniska högskolan Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Handelshögskolan Avancerad Övrigt område Riskhantering Lunds universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Data- och systemvetenskap Stockholms universitet Avancerad Teknik Industriell ekonomi Kungliga tekniska högskolan Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Statsvetenskap Försvarshögskolan Grund Teknik Industriell ekonomi Lunds universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Statsvetenskap Umeå universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Nationalekonomi Handelshögskolan Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Nationalekonomi Uppsala universitet Grund Teknik Datateknik Kungliga tekniska högskolan Grund Teknik Lantmäteri Lunds universitet Avancerad Teknik Datateknik Chalmers tekniska högskola Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Psykologi Göteborgs universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Tillämpad IT Göteborgs universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Industriell ekonomi Linköpings universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Nationalekonomi Uppsala universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Pedagogik Göteborgs universitet Avancerad Teknik Maskinteknik Kungliga tekniska högskolan Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Informationsteknik Kungliga tekniska högskolan Avancerad Teknik Maskinteknik Blekinge tekniska högskola Avancerad Teknik Elektroteknik Högskolan Väst Grund Teknik Teknisk design Mittuniversitetet Avancerad Teknik Datateknik Lunds universitet Avancerad Teknik Byggd miljö Malmö högskola Grund Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Uppsala universitet Avancerad Naturvetenskap Kemiteknik Mälardalens högskola Avancerad Teknik Teknisk nanovetenskap Lunds universitet Avancerad Övrigt område System i teknik och samhälle Uppsala universitet Avancerad Teknik Elektroteknik Lunds universitet Avancerad Teknik Teknisk fysik Kungliga tekniska högskolan Avancerad Teknik Byggteknik Lunds universitet Grund Teknik Elektroteknik Kungliga tekniska högskolan Avancerad Teknik Byggteknik Uppsala universitet Grund Övrigt område Logistics & transport managm. Göteborgs universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Nationalekonomi Göteborgs universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Nationalekonomi Handelshögskolan Grund Teknik Maskinteknik Högskolan Dalarna Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Statsvetenskap Stockholms universitet Grund

2 Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Göteborgs universitet Avancerad Medicin, vård och omsorg Medicinsk vetenskap Uppsala universitet Avancerad Teknik Fysisk planering Blekinge tekniska högskola Avancerad Teknik Industriell ekonomi Chalmers tekniska högskola Avancerad Teknik Arkitektur Chalmers tekniska högskola Avancerad Teknik Landskapsplanering Sveriges lantbruksuniversitet Avancerad Teknik Materialteknik Kungliga tekniska högskolan Avancerad Teknik Automation och mekatronik Chalmers tekniska högskola Avancerad Teknik Energisystem Uppsala universitet Avancerad Teknik Farkostteknik Kungliga tekniska högskolan Avancerad Teknik Samhällsbyggnadsteknik Chalmers tekniska högskola Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Uppsala universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Rättsvetenskap Stockholms universitet Avancerad Naturvetenskap Miljö- och vattenteknik Uppsala universitet Avancerad Teknik Datavetenskap Uppsala universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Teknisk design Chalmers tekniska högskola Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Stockholms universitet Grund Teknik Väg- och vattenbyggnad Lunds universitet Avancerad Övrigt område Kom.- och transportsystem Linköpings universitet Avancerad Teknik Maskinteknik Lunds universitet Avancerad Teknik Elektronik Mälardalens högskola Avancerad Teknik Elektroteknik Chalmers tekniska högskola Avancerad Övrigt område Medieteknik Linköpings universitet Avancerad Humaniora och teologi Medie- och kommunikationsv. Mittuniversitetet Grund Juridik och samhällsvetenskap Pedagogik Örebro universitet Grund Teknik Elektroteknik Chalmers tekniska högskola Grund Teknik Energi- och miljöteknologi Chalmers tekniska högskola Avancerad Teknik Teknisk fysik Lunds universitet Avancerad Teknik Kemiteknik Lunds universitet Avancerad Teknik Byggteknik Kungliga tekniska högskolan Grund Teknik Teknisk fysik Uppsala universitet Avancerad Naturvetenskap Bioteknik Chalmers tekniska högskola Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Handelshögskolan Grund Juridik och samhällsvetenskap Utbildningsvetenskap Stockholms universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Specialpedagogik Umeå universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Lunds universitet Avancerad Teknik Arkitektur Lunds universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Informationsteknik Uppsala universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Kognitionsvetenskap Linköpings universitet Avancerad Övrigt område Medieteknik Kungliga tekniska högskolan Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Informationsteknik Chalmers tekniska högskola Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Juridik Stockholms universitet Avancerad Teknik Design och produktframtagn. Kungliga tekniska högskolan Avancerad Teknik Berg- och mineralteknik Högskolan Dalarna Grund Teknik Maskinteknik Chalmers tekniska högskola Grund Humaniora och teologi Medie- och kommunikationsv. Uppsala universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Informatik Lunds universitet Grund

3 Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Stockholms universitet Avancerad Medicin, vård och omsorg Bioteknik Lunds universitet Avancerad Teknik Produkt- och processutv. Mälardalens högskola Grund Teknik Maskinteknik Linköpings universitet Avancerad Teknik Datateknik Linköpings universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Specialpedagogik Uppsala universitet Avancerad Teknik Teknisk fysik och elektroteknik Linköpings universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Nationalekonomi Lunds universitet Avancerad Teknik Landskapsarkitektur Sveriges lantbruksuniversitet Avancerad Teknik Elektroteknik Blekinge tekniska högskola Avancerad Teknik Maskinteknik Chalmers tekniska högskola Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Nationalekonomi Stockholms universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Statsvetenskap Uppsala universitet Avancerad Teknik Samhällsbyggnad Kungliga tekniska högskolan Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Psykologi Linköpings universitet Avancerad Naturvetenskap Apoteksexamen Göteborgs universitet Avancerad Naturvetenskap Ekosystemteknik Lunds universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Göteborgs universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Datavetenskap Blekinge tekniska högskola Avancerad Teknik Byggteknik Malmö högskola Grund Juridik och samhällsvetenskap Offentlig rätt Södertörns Högskola Grund Teknik Datateknik/elektroteknik Kungliga tekniska högskolan Grund Teknik Maskinteknik Kungliga tekniska högskolan Grund Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Sveriges lantbruksuniversitet Avancerad Teknik Datateknik Chalmers tekniska högskola Grund Juridik och samhällsvetenskap Geografi Stockholms universitet Avancerad Teknik Byggteknik Mälardalens högskola Grund Teknik Kemiteknik Kungliga tekniska högskolan Grund Teknik Elektroteknik Linköpings universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Studie- och yrkesvägledning Stockholms universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Sociologi Uppsala universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Fastighetsförmedling Högskolan Väst Grund Naturvetenskap Kemi och kemiteknik Kungliga tekniska högskolan Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Nationalekonomi Stockholms universitet Avancerad Naturvetenskap Biologi Göteborgs universitet Grund Teknik Industriell ekonomi Högskolan i Borås Avancerad Teknik Samhällsbyggnad Kungliga tekniska högskolan Grund Teknik Samhällsbyggnadsteknik Chalmers tekniska högskola Grund Teknik Maskinteknik Högskolan i Halmstad Grund Juridik och samhällsvetenskap Fastighetsförmedling Högskolan i Borås Grund Juridik och samhällsvetenskap Informatik Linköpings universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Lunds universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap HR managm. and develop. Linköpings universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Statsvetenskap Uppsala universitet Grund Övrigt område Sjöfartsteknik Chalmers tekniska högskola Grund Naturvetenskap Agronomi Sveriges lantbruksuniversitet Avancerad Teknik Produkt- och Mälardalens högskola Avancerad

4 processutveckling Teknik Maskinteknik Högskolan i Jönköping Grund Juridik och samhällsvetenskap Nationalekonomi Linköpings universitet Avancerad Humaniora och teologi Historiskt-filosofiskt ämne Uppsala universitet Avancerad Teknik Datateknik/programvaruteknik Blekinge tekniska högskola Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Nationalekonomi Göteborgs universitet Grund Teknik Teknisk fysik Uppsala universitet Avancerad materialvetenskap Juridik och samhällsvetenskap Statsvetenskap Stockholms universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Karlstads universitet Grund Teknik Teknisk fysik Chalmers tekniska högskola Avancerad Teknik Teknisk biologi Linköpings universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Pedagogik Mittuniversitetet Grund Juridik och samhällsvetenskap Samhällsplanering Stockholms universitet Grund Teknik Maskinteknik Uppsala universitet Grund Naturvetenskap Farmaci Uppsala universitet Avancerad Humaniora och teologi Journalistik Södertörns Högskola Grund Juridik och samhällsvetenskap Juridik Örebro universitet Avancerad Naturvetenskap Miljövetenskap Göteborgs universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Högskolan Väst Avancerad Teknik Maskinteknik Örebro universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Arbetsterapi Linköpings universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsv. Högskolan Dalarna Grund Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Linköpings universitet Avancerad Teknik Byggteknik Högskolan i Borås Grund Humaniora och teologi Byggteknik Högskolan i Halmstad Grund Juridik och samhällsvetenskap Socialantropologi Stockholms universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Pedagogik Linköpings universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Mälardalens högskola Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Statsvetenskap Lunds universitet Avancerad Medicin, vård och omsorg Logopedi Linköpings universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Juridik Göteborgs universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Sociologi Stockholms universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Socialt arbete Högskolan Väst Grund Naturvetenskap Kemi Stockholms universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Juridik Lunds universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Psykologi Högskolan i Borås Grund Teknik Kemiteknik Chalmers tekniska högskola Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Södertörns Högskola Grund Teknik Integrerad produktutveckling Högskolan i Skövde Grund Juridik och samhällsvetenskap Handelsrätt Lunds universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Informatik Göteborgs universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Örebro universitet Avancerad Övrigt område Livsmedelsteknik Lunds universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Socialt arbete Stockholms universitet Grund Naturvetenskap Molekylär bioteknik Uppsala universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Södertörns Högskola Avancerad

5 Juridik och samhällsvetenskap Pedagogik Stockholms universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Pedagogik Umeå universitet Grund Teknik Byggteknik Örebro universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Mälardalens högskola Grund Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Linköpings universitet Grund Teknik Industriell ekonomi Högskolan i Borås Grund Juridik och samhällsvetenskap Affärsrätt Linköpings universitet Avancerad Humaniora och teologi Historiskt-filosofiskt ämne Högskolan i Halmstad Grund Juridik och samhällsvetenskap Psykologi Lunds universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Örebro universitet Grund Humaniora och teologi Journalistik Mittuniversitetet Grund Teknik Elektroteknik Örebro universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Sociologi Högskolan Dalarna Grund Naturvetenskap Skogshushållning Sveriges lantbruksuniversitet Avancerad Teknik Byggteknik Högskolan i Jönköping Grund Naturvetenskap Miljövetenskap Göteborgs universitet Avancerad Konstnärligt område Konstnärligt ämne Lunds universitet Avancerad Teknik Kemiteknik Uppsala universitet Avancerad Teknik Maskinteknik Högskolan i Skövde Grund Naturvetenskap Bioinformatik Uppsala universitet Avancerad Teknik Maskinteknik Linnéuniversitetet Grund Juridik och samhällsvetenskap Informatik Linköpings universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Europakunskap Göteborgs universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Personal, arbete och Stockholms universitet Grund organisation Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Högskolan i Jönköping Avancerad Teknik Lantmäteri Högskolan Väst Grund Medicin, vård och omsorg Kostvetenskap Uppsala universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Socialt arbete Högskolan i Jönköping Grund Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Högskolan Kristianstad Grund Juridik och samhällsvetenskap Personal- & arbetslivsvet. Högskolan Kristianstad Grund Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Högskolan i Jönköping Grund Juridik och samhällsvetenskap Handelsrätt Högskolan i Jönköping Avancerad Teknik Maskinteknik Linköpings universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Nationalekonomi Lunds universitet Grund Naturvetenskap Kemi Lunds universitet Avancerad Naturvetenskap Husdjursvetenskap Sveriges lantbruksuniversitet Avancerad Naturvetenskap Miljövetenskap Malmö högskola Grund Juridik och samhällsvetenskap Psykologi Lunds universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Socialt arbete Malmö högskola Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Mänskliga rättigheter Malmö högskola Grund Naturvetenskap Miljövetenskap Södertörns Högskola Grund Juridik och samhällsvetenskap Pedagogik Uppsala universitet Grund Humaniora och teologi Medie- och kommunikationsv. Örebro universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Sociologi Högskolan i Borås Grund Juridik och samhällsvetenskap Statsvetenskap Linköpings universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsv. Göteborgs universitet Grund

6 Humaniora och teologi Biblioteks- och info.vetenskap Högskolan i Borås Avancerad Teknik Industriell ekonomi och org. Högskolan i Jönköping Grund Juridik och samhällsvetenskap Sociologi Mälardalens högskola Grund Juridik och samhällsvetenskap Psykologi Göteborgs universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Pedagogik Linköpings universitet Grund Teknik Kemiteknik Linköpings universitet Grund Naturvetenskap Biologi Sveriges lantbruksuniversitet Avancerad Humaniora och teologi Journalistik Linnéuniversitetet Grund Juridik och samhällsvetenskap Sociologi Lunds universitet Grund Medicin, vård och omsorg Audiologi Lunds universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Sociologi Uppsala universitet Avancerad Humaniora och teologi Produktutv. & innovationsled. Högskolan i Halmstad Grund Juridik och samhällsvetenskap Sociologi Umeå universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Service management Lunds universitet Avancerad Teknik Byggteknik Linnéuniversitetet Grund Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Linnéuniversitetet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Psykologi Örebro universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Socialt arbete Göteborgs universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Psykologi Stockholms universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Högskolan Dalarna Grund Juridik och samhällsvetenskap Socialt arbete Malmö högskola Grund Humaniora och teologi Engelska Högskolan i Jönköping Grund Juridik och samhällsvetenskap Offentlig förvaltning Göteborgs universitet Avancerad Medicin, vård och omsorg Kostvetenskap Uppsala universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Socialt arbete Mittuniversitetet Grund Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Luleå Tekniska universitet Grund Humaniora och teologi Historia Linköpings universitet Grund Teknik Bioteknik Kungliga tekniska högskolan Avancerad Naturvetenskap Kemisk biologi Linköpings universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Socialt arbete Högskolan Kristianstad Grund Medicin, vård och omsorg Biomed.laboratorievetenskap Uppsala universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Pedagogik Högskolan i Skövde Grund Humaniora och teologi Historiskt-filosofiskt ämne Uppsala universitet Grund Naturvetenskap Fysik Kungliga tekniska högskolan Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Högskolan i Borås Grund Juridik och samhällsvetenskap Studie- och yrkesvägledning Malmö högskola Grund Medicin, vård och omsorg Folkhälsovetenskap Högskolan Kristianstad Grund Juridik och samhällsvetenskap Internationella relationer Malmö högskola Grund Humaniora och teologi Medie- och kommunikationsv. Karlstads universitet Grund Naturvetenskap Medicinsk biologi Linköpings universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Psykologi Mittuniversitetet Grund Övrigt område Arbetsvetenskap Högskolan i Halmstad Grund Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Högskolan i Borås Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Socialt arbete Linköpings universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Umeå universitet Grund Teknik Design Chalmers tekniska högskola Grund Naturvetenskap Kemi Göteborgs universitet Avancerad

7 Juridik och samhällsvetenskap Sociologi Göteborgs universitet Grund Medicin, vård och omsorg Arbetsterapi Luleå Tekniska universitet Grund Teknik Datateknik Högskolan i Jönköping Grund Medicin, vård och omsorg Biomedicin Högskolan i Skövde Avancerad Humaniora och teologi Kulturvetenskap Högskolan Väst Grund Juridik och samhällsvetenskap Rättsvetenskap Linnéuniversitetet Grund Juridik och samhällsvetenskap Socialpsykologi Högskolan i Halmstad Grund Teknik Grafisk teknologi Högskolan Dalarna Grund Medicin, vård och omsorg Arbetsterapi Högskolan i Jönköping Grund Medicin, vård och omsorg Arbetsterapi Göteborgs universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Samhälls-och kulturanalys Linköpings universitet Avancerad Humaniora och teologi Historiskt-filosofiskt ämne Göteborgs universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Socialt arbete Göteborgs universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Socialpsykologi Högskolan i Skövde Grund Teknik Teknisk fysik Chalmers tekniska högskola Grund Teknik Byggteknik Linköpings universitet Grund Medicin, vård och omsorg Rehabiliteringsvetenskap Mittuniversitetet Grund Naturvetenskap Fysik Uppsala universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Skatterätt Karlstads universitet Avancerad Humaniora och teologi Historia Högskolan i Jönköping Grund Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Mittuniversitetet Grund Juridik och samhällsvetenskap Socialt arbete Linköpings universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Luleå Tekniska universitet Avancerad Övrigt område Arbetsvetenskap Karlstads universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Samhälls- och kulturanalys Linköpings universitet Grund Humaniora och teologi Arkivvetenskap Uppsala universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Sociologi Linköpings universitet Grund Humaniora och teologi Historia Malmö högskola Grund Juridik och samhällsvetenskap Socialt arbete Lunds universitet Grund Humaniora och teologi Medie- och Luleå Tekniska universitet Grund kommunikationsvetenskap Juridik och samhällsvetenskap Intern. migration & etniska.rel. Malmö högskola Grund Naturvetenskap Biologi Uppsala universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Socialantropologi Stockholms universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Arbetsvetenskap Högskolan i Borås Grund Övrigt område Flygteknik Mälardalens högskola Grund Medicin, vård och omsorg Kostvetenskap Umeå universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Nationalekonomi Högskolan i Jönköping Grund Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Högskolan i Halmstad Grund Naturvetenskap Miljövetenskap Linköpings universitet Grund Humaniora och teologi Kulturvård Göteborgs universitet Grund Konstnärligt område Konstnärligt ämne Lunds universitet Grund Medicin, vård och omsorg Medie- och kommunikationsv. Högskolan i Jönköping Grund Juridik och samhällsvetenskap Datalogi Högskolan i Skövde Grund Juridik och samhällsvetenskap Datavetenskap Blekinge tekniska högskola Grund Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Linnéuniversitetet Grund Humaniora och teologi Biblioteks- och info.vetenskap Uppsala universitet Avancerad

8 Humaniora och teologi Historiskt-filosofiskt ämne Stockholms universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Freds- och konfliktkunskap Umeå universitet Grund Medicin, vård och omsorg Folkhälsovetenskap Högskolan i Skövde Grund Naturvetenskap Biologi Sveriges lantbruksuniversitet Grund Medicin, vård och omsorg Biomed.laboratorievetenskap Högskolan i Jönköping Grund Juridik och samhällsvetenskap Freds- och konfliktkunskap Uppsala universitet Grund Teknik Innovationsteknik Mälardalens högskola Grund Teknik Industriell ledning och org. Högskolan i Skövde Grund Medicin, vård och omsorg Folkhälsovetenskap Mälardalens högskola Grund Juridik och samhällsvetenskap Informatik Umeå universitet Grund Humaniora och teologi Medie- och kommunikationsv. Linnéuniversitetet Grund Juridik och samhällsvetenskap Pedagogik Högskolan Väst Grund Juridik och samhällsvetenskap Sociologi Högskolan i Halmstad Grund Medicin, vård och omsorg Arbetsterapi Lunds universitet Grund Humaniora och teologi Bildproduktion Högskolan Dalarna Grund Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Högskolan Väst Grund Naturvetenskap Biologi Göteborgs universitet Avancerad Medicin, vård och omsorg Folkhälsovetenskap Göteborgs universitet Grund Medicin, vård och omsorg Biomedicin Lunds universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Arbetsterapi Linköpings universitet Grund Humaniora och teologi Tros- och livsåskådningsv. Lunds universitet Grund Medicin, vård och omsorg Arbetsterapi Örebro universitet Grund Teknik Arkitektur Kungliga tekniska högskolan Grund Teknik Landskapsplanering Sveriges lantbruksuniversitet Grund Juridik och samhällsvetenskap HR management and dev. Linköpings universitet Grund Medicin, vård och omsorg Arbetsterapi Umeå universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Informationsdesign Mälardalens högskola Grund Juridik och samhällsvetenskap Mänskliga rättigheter Malmö högskola Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Pedagogik Linnéuniversitetet Grund Juridik och samhällsvetenskap Statsvetenskap Göteborgs universitet Grund Övrigt område Medieteknik Blekinge tekniska högskola Grund Juridik och samhällsvetenskap Statsvetenskap Karlstads universitet Grund Teknik Datorgrafik Luleå Tekniska universitet Grund Humaniora och teologi Medie- och kommunikationsv. Högskolan i Halmstad Grund Juridik och samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsv. Stockholms universitet Grund Naturvetenskap Biologi Uppsala universitet Avancerad Humaniora och teologi Historiskt-filosofiskt ämne Stockholms universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Blekinge tekniska högskola Grund Teknik Biologi Lunds universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Pedagogik Lunds universitet Grund Humaniora och teologi Grafisk design och kom. Linköpings universitet Grund Medicin, vård och omsorg Statsvetenskap Linnéuniversitetet Grund Naturvetenskap Djursjukvård Sveriges lantbruksuniversitet Grund Naturvetenskap Molekylärbiologi Lunds universitet Avancerad Naturvetenskap Miljövetenskap Linköpings universitet Avancerad Humaniora och teologi Historiskt-filosofiskt ämne Södertörns Högskola Grund Juridik och samhällsvetenskap Service management Lunds universitet Grund

9 Medicin, vård och omsorg Dietik Göteborgs universitet Grund Humaniora och teologi Kultur- och mediegestaltning Linköpings universitet Avancerad

Underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning 2014

Underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning 2014 BESLUT 1(2) Avdelning Datum Reg.nr Analysavdelningen 2013-11-05 511-323-13 Handläggare Magdalena Inkinen 08-563 085 40 magdalena.inkinen@uk-ambetet.se Regeringen Utbildningsdepartementet Underlag för kvalitetsbaserad

Läs mer

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 955 5 558 Företagsekonomi 2 739 2 480 5 219 Teknisk informationsbehandling

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

Tre-års uppföljningar berörda lärosäten.doc

Tre-års uppföljningar berörda lärosäten.doc Dennis Jakobsson Från: Kurt-Allan Andersson Skickat: den 25 mars 2010 09:04 Till: Umeå Universitet Ämne: VB: Treårsuppföljningar av civilingenjörsprogrammet Bifogade filer: Tre-års uppföljningar berörda

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Kursutbud Lärarlyftet II

Kursutbud Lärarlyftet II Mer info på www.skolverket.se/lararlyftet KURSUTBUD LÄRARLYFTET II Kursutbud Lärarlyftet II Bild Göteborgs universitet Bild för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45) 37,5% av helfart Campus/Distans Högskolan i Jönköping

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet.

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet. UF 23 SM 1301 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2012 Higher Education. Employees in Higher Education 2012 I korta drag Personalen allt mer välutbildad Den forskande och undervisande

Läs mer

Antagningsstatistik Linköpingsuniversitet hösten 2014

Antagningsstatistik Linköpingsuniversitet hösten 2014 Utbildningens namn Anm.kod UrvalsgruppAntagningspoäng Antagna Reserver Psykolog LIU-50000 BF 4.0 1 31 Psykolog LIU-50000 BI 21.70 25 677 Psykolog LIU-50000 BIEX 20.91 7 163 Psykolog LIU-50000 BII 22.10

Läs mer

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2014 Higher Education. Employees in Higher Education 2014 I korta drag Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter

Läs mer

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013 UF 23 SM 1401 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2013 Higher Education. Employees in Higher Education 2013 I korta drag Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Struktur för statistik över generella och konstnärliga examina Kodförteckning

Struktur för statistik över generella och konstnärliga examina Kodförteckning Struktur för statistik över generella och konstnärliga examina Kodförteckning SUN-inriktning Huvudområdesgrupp Kod Benämning 1 Pedagogik och lärarutbildning 14 Pedagogik och lärarutbildning 142 Pedagogik

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2012, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2012, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar HT2012, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

2011-12-16 Bilaga 2. Ämneskoder. Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling

2011-12-16 Bilaga 2. Ämneskoder. Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling 1 Pedagogik och ledarutbildning 4 142 Pedagogik 4 142o Uppfostran / föräldrakunskap 4 142z Pedagogik

Läs mer

LOKAL EXAMENSORDNING. för Högskolan i Halmstad

LOKAL EXAMENSORDNING. för Högskolan i Halmstad LOKAL EXAMENSORDNING för Högskolan i Halmstad avseende eamina som utfärdas enligt de äldre bestämmelserna i bilaga 2 till högskoleförordningen (eamensordningen) enligt övergångsbestämmelser i högskoleförordningen

Läs mer

Fakta: Ungdomsbarometern 09/10

Fakta: Ungdomsbarometern 09/10 Specialrapport: SLU 2010-01-13 Fakta: Ungdomsbarometern 09/10 Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Online-undersökning 28 september 28 oktober 2009 Ungdomar i Sverige, 15-24 år 9 650

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

Bilaga 3 [1 (17)] HÖGSKOLA UNIVERSITET ÖREBRO UNIVERSITET. Förberedande nivå. Antal antagna, kvinnor / män. Grundnivå - program

Bilaga 3 [1 (17)] HÖGSKOLA UNIVERSITET ÖREBRO UNIVERSITET. Förberedande nivå. Antal antagna, kvinnor / män. Grundnivå - program ÖREBRO Bilaga 3 [1 (17)] Förberedande nivå - Introduktionstermin för ingenjörer - Naturvetenskapligt basår - Nat.vet./tekniskt basår - distans - Tekniskt basår antagna, kvinnor / män Grundnivå - program

Läs mer

Sport management i Sverige - utbildning och forskning

Sport management i Sverige - utbildning och forskning Sport management i Sverige - utbildning och forskning Idræt mellem forening og forretning Sportsmanagement i fremtidens danske idrætssektor Aalborg, 18.09.2012 PG Fahlström Linnéuniversitetet, Växjö pergoran.fahlstrom@lnu.se

Läs mer

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Programöversikt Uppdaterad: 2010-10-25 Tre års studier på heltid, 180 högskolepoäng (hp) Start både höst- och vårtermin Om du startar programmet på hösten börjar

Läs mer

Struktur för statistik över generella och konstnärliga examina Innehållsbeskrivning

Struktur för statistik över generella och konstnärliga examina Innehållsbeskrivning Struktur för statistik över generella och konstnärliga examina Innehållsbeskrivning SUN-inriktning 1-siffernivå 2-sifffernivå 3-siffernivå 1 Pedagogik och lärarutbildning 14 Pedagogik och lärarutbildning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:617 Utkom från trycket den 2 juli 2013 Regeringen föreskriver 1 att bilaga 1 och

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2012, urval 1 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2012, urval 1 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar VT2012, urval 1 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

Universitet och högskolor, korrigerad 2012-06-18. Korrigering 2012-06-18 Tabell 4B på sidan 62 har korrigerats i sin helhet.

Universitet och högskolor, korrigerad 2012-06-18. Korrigering 2012-06-18 Tabell 4B på sidan 62 har korrigerats i sin helhet. UF 23 SM 1201 Universitet och högskolor, korrigerad 2012-06-18 Personal vid universitet och högskolor 2011 Higher Education. Employees in Higher Education 2011 I korta drag Korrigering 2012-06-18 Tabell

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Arbetsmarknadsdag 2014-11-04. Lars Johansson, företagsrådgivare

Arbetsmarknadsdag 2014-11-04. Lars Johansson, företagsrådgivare Arbetsmarknadsdag 2014-11-04 Lars Johansson, företagsrådgivare Ett av alla teknikföretag Gemensam nämnare? I en globaliserad värld är kreativitet Sveriges styrka En miljon jobb och nästan hela exporten

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

THE NORTHERNMOST UNIVERSITY of Technology in Scandinavia. Fakta. på fickan 2012. ltu.se

THE NORTHERNMOST UNIVERSITY of Technology in Scandinavia. Fakta. på fickan 2012. ltu.se Fakta på fickan 2012 ltu.se LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 9,5 tim. Polcirkeln Luleå tekniska universitet omsätter 1,5 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 anställda och 17 000 studenter. Vår forskning bedrivs

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 UF 21 SM 1501 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 Third-cycle students and third-cycle qualifications 2014 I korta drag Antalet doktorandnybörjare i stort sett oförändrat

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi.

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi. Bilaga till utbildningsplan för KPU: naturvetenskapliga antagningsämnen Ämnesspecifika behörighetskrav, omfattning och innehåll, för 45 hp, 90 hp och 120 hp, för naturvetenskapliga antagningsämnen till

Läs mer

Högskola/universitet

Högskola/universitet Högskola/universitet Vem kan läsa på högskolan? Måste jag vara smart? Måste jag ha gott om pengar? Måste jag börja läsa direkt efter gymnasiet? Hur fungerar det om jag har ett funktionshinder? februari

Läs mer

Totalt antal sökande vårterminen 2002 sorterade efter utbildning

Totalt antal sökande vårterminen 2002 sorterade efter utbildning Totalt antal sökande vårterminen 2002 sorterade efter utbildning Utbildningsalternativ Universitet/Högskola Antal Antal sökande platser i första hand BETEENDEVETENSKAP ARBETSVET PROGRAM HÖGSKOLAN I HALMSTAD

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

EN SVENSK UNIVERSITETSRANKING 2009

EN SVENSK UNIVERSITETSRANKING 2009 EN SVENSK UNIVERSITETSRANKING 2009 Stig Forneng, Ingemar Lind, Thorsten Nybom Författarna är grundare till Urank, som är en fri och obunden association för studier i och utförande av svenska universitets-

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor , www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Rapportnummer: 2014:3 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Pontus

Läs mer

DUC 2006/643/100 HÖGSKOLAN DALARNA

DUC 2006/643/100 HÖGSKOLAN DALARNA Page 1 of 8 DUC 2006/643/100 HÖGSKOLAN DALARNA Lokal examensordning för grundläggande högskoleutbildning vid Högskolan Dalarna Dessa bestämmelser skall tillämpas i fråga om examina som utfärdas efter utgången

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2011, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2011, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar VT2011, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

ONSDAG 6 MARS, 2013. VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSDAGARnA PÅ KARLSTADS UNIVERSITET KAU.SE

ONSDAG 6 MARS, 2013. VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSDAGARnA PÅ KARLSTADS UNIVERSITET KAU.SE ONSDAG 6 MARS, 2013 VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSDAGARnA PÅ KARLSTADS UNIVERSITET KAU.SE Karta över karlstads universitet uppställning bussar 12A 12B 12 9A 9B 9 9C 9D 9 9E 11C Universitetet 2 11B 11D 11A

Läs mer

Preliminär rapport över enkät om intresset för surveymetodik 2002. Jan Wretman

Preliminär rapport över enkät om intresset för surveymetodik 2002. Jan Wretman Preliminär rapport över enkät om intresset för surveymetodik 2002 Jan Wretman Statistiska Institutionen Stockholms Universitet 106 91 Stockholm e-mail: jan.wretman@stat.su.se Rapport nr. 27 från projektet

Läs mer

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Sid 1 (8) skoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Arbetsrätt Juristexamen Logopedexamen Logopedi Jurist- och logopedexamen samt magisterexamen

Läs mer

4 & 5 MARS 2015 VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSDAGARNA PÅ KARLSTADS UNIVERSITET KAU.SE

4 & 5 MARS 2015 VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSDAGARNA PÅ KARLSTADS UNIVERSITET KAU.SE 4 & 5 MARS 2015 VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSDAGARNA PÅ KARLSTADS UNIVERSITET KAU.SE KARTA ÖVER KARLSTADS UNIVERSITET 9B 5B 5 3A 11A 2 3 3B 11D 11 1 5 4 1 1A 9 5 3C 3 9E 5D 5F 3 taxiplats 7 östra MILJÖSTATION

Läs mer

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång Göteborgs universitet har tre ingångar till KPU Ett ämne i gymnasieskolan - som ska omfatta, Ett ämne

Läs mer

Antal sökande Antal sökande Utbildningsnamn

Antal sökande Antal sökande Utbildningsnamn Sökande till samtliga programutbildningar HT2008 Sorterat efter lärosäte Programmet måste ha minst en sökande för att inkluderas här, sökande inkluderar även obehöriga. Lärosäte Anmälningskod första hand

Läs mer

Fakta och information om högskolan

Fakta och information om högskolan 2014-04-01 Fakta och information om högskolan Presentationsmaterial Varför läsa på högskola? En utvecklande tid med nya vänner Du lär dig lära och tänka kritiskt Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre

Läs mer

behörighetsinformation på NyAwebben

behörighetsinformation på NyAwebben 2013-04-12 Sida 1 (10) Överföringsformat för behörighetsinformation på NyA-webben 2013-04-12 Sida 2 (10) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Referenser...

Läs mer

Skolverkets kurser per ämne våren 2011

Skolverkets kurser per ämne våren 2011 Skolverkets kurser per ämne våren 2011 Här hittar du Skolverkets köpta kurser som erbjuds inom respektive ämne. Klickar du på kursnamnet hamnar du på respektive lärosätes webbplats där du hittar mer information

Läs mer

Studentundersökning LiU Metodbeskrivning & läsinstruktion

Studentundersökning LiU Metodbeskrivning & läsinstruktion Studentundersökning LiU Metodbeskrivning & läsinstruktion Synovate 2008 0 Innehåll Sida Bakgrund 2 Metodbeskrivning 3 Diagramrapporter/läsinstruktion 5 Svarsfrekvens 8 Synovate Synovate 2008 2008 1 1.

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Samtliga kontrolluppgifter på första sidan är obligatoriska. Ditt namn: Din befattning/titel:

Samtliga kontrolluppgifter på första sidan är obligatoriska. Ditt namn: Din befattning/titel: Samverkansenkät Samtliga kontrolluppgifter på första sidan är obligatoriska Ditt namn: Din befattning/titel: Programmets benämning: (hur benämns det i kurskatalog och på hemsidan) - för publicering (ej

Läs mer

Hur utvärderas de mjuka lärandemålen och hur har de fallit ut i Universitetskanslersämbetets utvärderingar?

Hur utvärderas de mjuka lärandemålen och hur har de fallit ut i Universitetskanslersämbetets utvärderingar? Hur utvärderas de mjuka lärandemålen och hur har de fallit ut i Universitetskanslersämbetets utvärderingar? Jeanette Johansen Vad är mjuka mål? Delar av mål t ex: redogöra för information, problem och

Läs mer

Översättningsnyckel avseende forskningsämnen

Översättningsnyckel avseende forskningsämnen Översättningsnyckel avseende Från till Uppdaterad 18 december 2012 Översättningsnyckel avseende Från till Uppdaterad 18 december 2012 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563

Läs mer

Hållbar utbildning vid LTU

Hållbar utbildning vid LTU Hållbar utbildning vid LTU Loka brunn, 2014-02-06 space main campus art/media wood science o 1 Fakta LTU 46 % Utbildning Grundat 1971 5:e tekniska högskolan Omsättning 1,6 miljarder SEK 19 200 studenter

Läs mer

Översättningsnyckel avseende forskningsämnen

Översättningsnyckel avseende forskningsämnen Översättningsnyckel avseende Från till Uppdaterad 26 januari 2012 Översättningsnyckel avseende Från till Uppdaterad 26 januari 2012 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563

Läs mer

15 procent av högskolans yrkesutbildningar är jämställda

15 procent av högskolans yrkesutbildningar är jämställda STATISTIK& ANALYS Jan-Åke Engström 2004-01-29 15 procent av högskolans yrkesutbildningar är jämställda Våren 2003 studerade nära 130 000 personer vid svenska universitet och högskolor inom de 62 olika

Läs mer

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Datum 2012-02-01 Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Ett förvaltande organ är den juridiska person som förvaltar ett bidrag som Vetenskapsrådet betalar ut. Nedan listas

Läs mer

Program Öppet hus 15 MARS 2014 KL 10-15

Program Öppet hus 15 MARS 2014 KL 10-15 Program Öppet hus 15 MARS 2014 KL 10-15 2 PROGRAM ÖPPET HUS 2014 Utbildningsmässa STORA SALEN, 1 trappa upp 10:00-15:00 Träffa studenter och studievägledare som berättar om våra cirka 290 program och 2

Läs mer

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Sida 1 av 5 HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande,

Läs mer

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se)

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5

Läs mer

NÄR-VAR-HUR Vecka 23-24 2005

NÄR-VAR-HUR Vecka 23-24 2005 Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR Vecka 23-24 2005 Matsedel v 23 Må: Lovdag Ti: Tonfisksallad, sås, ris On: Kökets special To: Korv m bröd Fr: Lovdag Kalendariet Måndag 6/6 Nationaldag, ledig dag. Torsdag 9/6

Läs mer

Utlysning av stipendium

Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning Datum 2014-06-11 Bilaga till FHS Ö 348/2014 Sida 1 (1) Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning utlyser härmed ett stipendium för

Läs mer

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala Lärosäte Benämning Adress Kontaktperson Telefon, fax mailadress Borås CSU Högskolan i Borås Centrum för skolutveckling 501 90 Borås Hans Johansson Tel: 033-16 43 85 Mob:0733-32 10 01 Fax: 033-16 40 06

Läs mer

Examensarbeten och utlandsstudier inom civilingenjörsutbildning vid LTH 2000-2004

Examensarbeten och utlandsstudier inom civilingenjörsutbildning vid LTH 2000-2004 Examensarbeten och utlandsstudier inom civilingenjörsutbildning vid LTH 2000-2004 Sammanställning av enkätundersökning som underlag inför Högskoleverkets programutvärdering 2005 Gerd Olsson Per Warfvinge

Läs mer

Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06

Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06 Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06 1. För antagning till utbildningen krävs utöver grundläggande behörighet, särskild behörighet

Läs mer

Det anpassade högskoleprovet provet för dig som har dyslexi

Det anpassade högskoleprovet provet för dig som har dyslexi INFORMATION OM HÖGSKOLEPROVET } FÖR DIG SOM HAR DYSLEXI Allt om högskolestudier på studera.nu Det anpassade högskoleprovet provet för dig som har dyslexi Högskoleprovet för personer med dyslexi är samma

Läs mer

Hänvisning: Undervisningsministeriets beslut 25.6.2002 och 27.9.2002 (36/400/2002) Ändring av undervisningsförvaltningens utbildningsklassificering

Hänvisning: Undervisningsministeriets beslut 25.6.2002 och 27.9.2002 (36/400/2002) Ändring av undervisningsförvaltningens utbildningsklassificering Dnr 19/400/2004 Datum 25.3.2004 Enligt sändlista Hänvisning: Undervisningsministeriets beslut 25.6.2002 och 27.9.2002 (36/400/2002) Ärende: Ändring av undervisningsförvaltningens utbildningsklassificering

Läs mer

Introduktion till den svenska högskolan

Introduktion till den svenska högskolan Introduktion till den svenska högskolan Uttryckt i antal anställda är högskolan den största statliga verksamheten i Sverige, och cirka 415 000 studenter studerade på heltid eller deltid läsåret 2012/13.

Läs mer

Områdesbehörigheter för utbildningsprogram vid Karlstads universitet

Områdesbehörigheter för utbildningsprogram vid Karlstads universitet 1 Områdesbehörigheter för utbildningsprogram vid Karlstads universitet Utöver grundläggande behörighet krävs följande beroende på vilken utbildning man vill studera: Beteendevetenskap Personal och arbetsliv,

Läs mer

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 UF 20 SM 1302 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 I korta drag Fler svenskar studerar

Läs mer

FORSKNINGSFINANSIERING

FORSKNINGSFINANSIERING FORSKNINGSFINANSIERING För frågor, kontakta dan.holtstam@vr.se INTERNATIONELL JÄMFÖRELSE USA, Kina och Japan är för närvarande de länder som i absoluta tal satsar mest på forskning och utveckling (FoU).

Läs mer

Anmälningskod totalt. Lärosäte

Anmälningskod totalt. Lärosäte Sökande till samtliga programutbildningar VT2009 Sorterat efter lärosäte Programmet måste ha minst en sökande för att inkluderas här, sökande inkluderar även obehöriga. Lärosäte Blekinge tekniska högskola

Läs mer

program söndag 23 mars måndag 24 mars

program söndag 23 mars måndag 24 mars program söndag 23 mars måndag 24 mars Välkommen till Öppet hus 2014 Idag kommer du träffa studenter, lärare, studievägledare och ingenjörer som alla finnas här för att du ska få all information och inspiration

Läs mer

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser)

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser) , www.uka.se Rapport 2014:15 Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser) Fastställd den 16 december

Läs mer

Examensordning för den grundläggande högskoleutbildningen vid Malmö högskola Fastställd av rektor, 2000-04-13 Reviderad 2002-06-27

Examensordning för den grundläggande högskoleutbildningen vid Malmö högskola Fastställd av rektor, 2000-04-13 Reviderad 2002-06-27 Dnr Mah 15-2000/278 Examensordning för den grundläggande högskoleutbildningen vid Malmö högskola Fastställd av rektor, 2000-04-13 Reviderad 2002-06-27 Innehåll sid. 1. Förord 2 2. Högskoleexamen 2 3. Kandidatexamen

Läs mer

Vindkraftbranschens arbetskraftbehov? Specifika vindkraftutbildningar idag Efterfrågan från branschen

Vindkraftbranschens arbetskraftbehov? Specifika vindkraftutbildningar idag Efterfrågan från branschen Vindkraftbranschens arbetskraftbehov och utbildningsmöjligheter 2010 Vindkraftbranschens arbetskraftbehov? Specifika vindkraftutbildningar idag Efterfrågan från branschen Fotograf: Karin Liinasaari Sammanställning

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1402 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2013/14 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14 I korta drag

Läs mer

Läsa engelska läsa engelska b. Läsa franska. Läsa fonetik. Läsa arabiska

Läsa engelska läsa engelska b. Läsa franska. Läsa fonetik. Läsa arabiska Humfak "Språkvetenskap" Slipa dina språkkunskaper Läs ett program eller en fristående kurs vid Umeå universitet. www.humfak.umu.se/utbildning Allmän språkvetenskap Läsa arabiska läsa distans Läsa engelska

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2014-12-22 U2014/7521/SAM (delvis) U2014/6413, 7553/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor 8bilagor Riksdagen

Läs mer

Utbildningslinjen för Informationsteknologi

Utbildningslinjen för Informationsteknologi Utbildningslinjen för Informationsteknologi Jan Westerholm utbildningslinjeansvarig 27.8.2015 1 Fyra Fakulteter vid ÅA och deras utbildningslinjer 1. Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi kultur,

Läs mer

Statistiken med kommentarer

Statistiken med kommentarer Universitetskanslersämbetet och SCB 6 UF 20 SM 1302 Statistiken med kommentarer Internationell mobilitet en övergripande bild Syftet med detta Statistiska meddelande (SM) är att ge en bild av den internationella

Läs mer

Teknikprogrammet. för Löpare. Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng. Programgemensamma ämnen 400 poäng. Inriktningar 300 poäng

Teknikprogrammet. för Löpare. Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng. Programgemensamma ämnen 400 poäng. Inriktningar 300 poäng Teknikprogrammet för Löpare Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1a1 50 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1c, 2c och 3c 300 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Svenska

Läs mer

Program Urvalsgrupper:

Program Urvalsgrupper: Antagningsstatistik efter urval 2 till Stockholms universitets program med start höstterminen 2014 Underlag: antagningsstatistik publicerad 2014-08-06 www.uhr.se Stockholms universitet, sektionen för antagning

Läs mer

Ansökan om medlemskap i Sveriges Ingenjörer

Ansökan om medlemskap i Sveriges Ingenjörer Ansökan om medlemskap i Sveriges Ingenjörer Personuppgifter och kontakt Förnamn Efternamn Pers.nr Hemtelefon Adress Postadress E-post Land (vid utlandsadress) Mobil Har svensk civil-/högskoleingenjörsutbildning

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll Utbildnings- och forskningsenheten Chefsbeslut 2015-01-27 Ärende nr 6-15 Beslut Bilaga Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll Kompletterande pedagogisk utbildning

Läs mer

Förteckningarna är (genom ordförandebeslut) reviderade av sektionsnämnden för lärarutbildning 2003-01-30.

Förteckningarna är (genom ordförandebeslut) reviderade av sektionsnämnden för lärarutbildning 2003-01-30. Örebro universitet Bilaga till utbildningsplanerna Praktisk pedagogisk utbildning till gymnasielärare, 40 poäng samt Praktisk pedagogisk utbildning till grundskollärare i årskurs 4-9, 40 poäng Förteckning

Läs mer

Anmälningskod. Lärosäte

Anmälningskod. Lärosäte Sökande till samtliga programutbildningar VT2010 Sorterat efter lärosäte Programmet måste ha minst en sökande för att inkluderas här, sökande inkluderar även obehöriga. Lärosäte Blekinge tekniska högskola

Läs mer

Akademiskt ledarskap i balans? Kvinnor på ledande positioner vid svenska universitet och högskolor 19902010

Akademiskt ledarskap i balans? Kvinnor på ledande positioner vid svenska universitet och högskolor 19902010 Akademiskt ledarskap i balans? Kvinnor på ledande positioner vid svenska universitet och högskolor 19902010 Rapport från IDAS Helen Peterson Institutionen för Tema, Linköpings universitet Helen.Peterson@liu.se

Läs mer

Förord. Statistiska centralbyrån i april 2000. Svante Öberg. Anna-Karin Olsson

Förord. Statistiska centralbyrån i april 2000. Svante Öberg. Anna-Karin Olsson 3 Förord Svensk utbildningsnomenklatur (SUN) är ett system för klassificering av utbildning. SUN skapades i slutet av 60-talet och används sedan dess allmänt av företag och organisationer samt av SCB vid

Läs mer

Lokal examensordning. för Högskolan i Halmstad. Beslutad av forsknings- och utbildningsnämnden 2014-01-30 (dnr L 2014/17)

Lokal examensordning. för Högskolan i Halmstad. Beslutad av forsknings- och utbildningsnämnden 2014-01-30 (dnr L 2014/17) Lokal examensordning för Högskolan i Halmstad Beslutad av forsknings- och utbildningsnämnden 2014-01-30 (dnr L 2014/17) - reviderad 2015-06-04, 2014-06-17 Gäller från och med 2014-01-30 Innehåll 1. Allmänt...

Läs mer

Lunds Tekniska Högskola

Lunds Tekniska Högskola Demografisk enkät inför studiestart Helsingborg october 2009 William Grevatt & Associates Helsingborg Number of Surveys: 256 2. Hemorten ligger i: Skåne 79% Blekinge 2% Småland 3% Halland 2% Göteborg

Läs mer

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Science 3. Poäng

Läs mer

Sökande till samtliga programutbildningar VT2006 Sorterat efter lärosäte

Sökande till samtliga programutbildningar VT2006 Sorterat efter lärosäte Sökande till samtliga programutbildningar VT2006 Sorterat efter lärosäte Lärosäte Anmälningskod Utbildningsnamn Antal sökande första hand Antal sökande totalt Blekinge tekniska högskola BTH-86020 Civilekonomprogrammet

Läs mer

Meritpoäng och urval till svensk högskola/universitet

Meritpoäng och urval till svensk högskola/universitet Meritpoäng och urval till svensk högskola/universitet Två viktiga förändringar från och med hösten 2010 Max 2,5 meritpoäng, som läggs till jämförelsetalet (medelvärdet) Nya urvalsgrupper: Direktgruppen,

Läs mer

Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner

Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner 1(18) Datum 2013-10-28 411-275-13 Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner Inledning Efter en ingående diskussion, innan den nya

Läs mer