Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen."

Transkript

1 Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Område Ämne Lärosäte Nivå Lön Juridik och samhällsvetenskap Data- och systemvetenskap Uppsala universitet Avancerad Teknik Väg- och vattenbyggnad Kungliga tekniska högskolan Avancerad Teknik Datateknik Kungliga tekniska högskolan Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Handelshögskolan Avancerad Övrigt område Riskhantering Lunds universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Data- och systemvetenskap Stockholms universitet Avancerad Teknik Industriell ekonomi Kungliga tekniska högskolan Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Statsvetenskap Försvarshögskolan Grund Teknik Industriell ekonomi Lunds universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Statsvetenskap Umeå universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Nationalekonomi Handelshögskolan Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Nationalekonomi Uppsala universitet Grund Teknik Datateknik Kungliga tekniska högskolan Grund Teknik Lantmäteri Lunds universitet Avancerad Teknik Datateknik Chalmers tekniska högskola Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Psykologi Göteborgs universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Tillämpad IT Göteborgs universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Industriell ekonomi Linköpings universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Nationalekonomi Uppsala universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Pedagogik Göteborgs universitet Avancerad Teknik Maskinteknik Kungliga tekniska högskolan Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Informationsteknik Kungliga tekniska högskolan Avancerad Teknik Maskinteknik Blekinge tekniska högskola Avancerad Teknik Elektroteknik Högskolan Väst Grund Teknik Teknisk design Mittuniversitetet Avancerad Teknik Datateknik Lunds universitet Avancerad Teknik Byggd miljö Malmö högskola Grund Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Uppsala universitet Avancerad Naturvetenskap Kemiteknik Mälardalens högskola Avancerad Teknik Teknisk nanovetenskap Lunds universitet Avancerad Övrigt område System i teknik och samhälle Uppsala universitet Avancerad Teknik Elektroteknik Lunds universitet Avancerad Teknik Teknisk fysik Kungliga tekniska högskolan Avancerad Teknik Byggteknik Lunds universitet Grund Teknik Elektroteknik Kungliga tekniska högskolan Avancerad Teknik Byggteknik Uppsala universitet Grund Övrigt område Logistics & transport managm. Göteborgs universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Nationalekonomi Göteborgs universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Nationalekonomi Handelshögskolan Grund Teknik Maskinteknik Högskolan Dalarna Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Statsvetenskap Stockholms universitet Grund

2 Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Göteborgs universitet Avancerad Medicin, vård och omsorg Medicinsk vetenskap Uppsala universitet Avancerad Teknik Fysisk planering Blekinge tekniska högskola Avancerad Teknik Industriell ekonomi Chalmers tekniska högskola Avancerad Teknik Arkitektur Chalmers tekniska högskola Avancerad Teknik Landskapsplanering Sveriges lantbruksuniversitet Avancerad Teknik Materialteknik Kungliga tekniska högskolan Avancerad Teknik Automation och mekatronik Chalmers tekniska högskola Avancerad Teknik Energisystem Uppsala universitet Avancerad Teknik Farkostteknik Kungliga tekniska högskolan Avancerad Teknik Samhällsbyggnadsteknik Chalmers tekniska högskola Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Uppsala universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Rättsvetenskap Stockholms universitet Avancerad Naturvetenskap Miljö- och vattenteknik Uppsala universitet Avancerad Teknik Datavetenskap Uppsala universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Teknisk design Chalmers tekniska högskola Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Stockholms universitet Grund Teknik Väg- och vattenbyggnad Lunds universitet Avancerad Övrigt område Kom.- och transportsystem Linköpings universitet Avancerad Teknik Maskinteknik Lunds universitet Avancerad Teknik Elektronik Mälardalens högskola Avancerad Teknik Elektroteknik Chalmers tekniska högskola Avancerad Övrigt område Medieteknik Linköpings universitet Avancerad Humaniora och teologi Medie- och kommunikationsv. Mittuniversitetet Grund Juridik och samhällsvetenskap Pedagogik Örebro universitet Grund Teknik Elektroteknik Chalmers tekniska högskola Grund Teknik Energi- och miljöteknologi Chalmers tekniska högskola Avancerad Teknik Teknisk fysik Lunds universitet Avancerad Teknik Kemiteknik Lunds universitet Avancerad Teknik Byggteknik Kungliga tekniska högskolan Grund Teknik Teknisk fysik Uppsala universitet Avancerad Naturvetenskap Bioteknik Chalmers tekniska högskola Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Handelshögskolan Grund Juridik och samhällsvetenskap Utbildningsvetenskap Stockholms universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Specialpedagogik Umeå universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Lunds universitet Avancerad Teknik Arkitektur Lunds universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Informationsteknik Uppsala universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Kognitionsvetenskap Linköpings universitet Avancerad Övrigt område Medieteknik Kungliga tekniska högskolan Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Informationsteknik Chalmers tekniska högskola Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Juridik Stockholms universitet Avancerad Teknik Design och produktframtagn. Kungliga tekniska högskolan Avancerad Teknik Berg- och mineralteknik Högskolan Dalarna Grund Teknik Maskinteknik Chalmers tekniska högskola Grund Humaniora och teologi Medie- och kommunikationsv. Uppsala universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Informatik Lunds universitet Grund

3 Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Stockholms universitet Avancerad Medicin, vård och omsorg Bioteknik Lunds universitet Avancerad Teknik Produkt- och processutv. Mälardalens högskola Grund Teknik Maskinteknik Linköpings universitet Avancerad Teknik Datateknik Linköpings universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Specialpedagogik Uppsala universitet Avancerad Teknik Teknisk fysik och elektroteknik Linköpings universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Nationalekonomi Lunds universitet Avancerad Teknik Landskapsarkitektur Sveriges lantbruksuniversitet Avancerad Teknik Elektroteknik Blekinge tekniska högskola Avancerad Teknik Maskinteknik Chalmers tekniska högskola Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Nationalekonomi Stockholms universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Statsvetenskap Uppsala universitet Avancerad Teknik Samhällsbyggnad Kungliga tekniska högskolan Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Psykologi Linköpings universitet Avancerad Naturvetenskap Apoteksexamen Göteborgs universitet Avancerad Naturvetenskap Ekosystemteknik Lunds universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Göteborgs universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Datavetenskap Blekinge tekniska högskola Avancerad Teknik Byggteknik Malmö högskola Grund Juridik och samhällsvetenskap Offentlig rätt Södertörns Högskola Grund Teknik Datateknik/elektroteknik Kungliga tekniska högskolan Grund Teknik Maskinteknik Kungliga tekniska högskolan Grund Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Sveriges lantbruksuniversitet Avancerad Teknik Datateknik Chalmers tekniska högskola Grund Juridik och samhällsvetenskap Geografi Stockholms universitet Avancerad Teknik Byggteknik Mälardalens högskola Grund Teknik Kemiteknik Kungliga tekniska högskolan Grund Teknik Elektroteknik Linköpings universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Studie- och yrkesvägledning Stockholms universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Sociologi Uppsala universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Fastighetsförmedling Högskolan Väst Grund Naturvetenskap Kemi och kemiteknik Kungliga tekniska högskolan Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Nationalekonomi Stockholms universitet Avancerad Naturvetenskap Biologi Göteborgs universitet Grund Teknik Industriell ekonomi Högskolan i Borås Avancerad Teknik Samhällsbyggnad Kungliga tekniska högskolan Grund Teknik Samhällsbyggnadsteknik Chalmers tekniska högskola Grund Teknik Maskinteknik Högskolan i Halmstad Grund Juridik och samhällsvetenskap Fastighetsförmedling Högskolan i Borås Grund Juridik och samhällsvetenskap Informatik Linköpings universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Lunds universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap HR managm. and develop. Linköpings universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Statsvetenskap Uppsala universitet Grund Övrigt område Sjöfartsteknik Chalmers tekniska högskola Grund Naturvetenskap Agronomi Sveriges lantbruksuniversitet Avancerad Teknik Produkt- och Mälardalens högskola Avancerad

4 processutveckling Teknik Maskinteknik Högskolan i Jönköping Grund Juridik och samhällsvetenskap Nationalekonomi Linköpings universitet Avancerad Humaniora och teologi Historiskt-filosofiskt ämne Uppsala universitet Avancerad Teknik Datateknik/programvaruteknik Blekinge tekniska högskola Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Nationalekonomi Göteborgs universitet Grund Teknik Teknisk fysik Uppsala universitet Avancerad materialvetenskap Juridik och samhällsvetenskap Statsvetenskap Stockholms universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Karlstads universitet Grund Teknik Teknisk fysik Chalmers tekniska högskola Avancerad Teknik Teknisk biologi Linköpings universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Pedagogik Mittuniversitetet Grund Juridik och samhällsvetenskap Samhällsplanering Stockholms universitet Grund Teknik Maskinteknik Uppsala universitet Grund Naturvetenskap Farmaci Uppsala universitet Avancerad Humaniora och teologi Journalistik Södertörns Högskola Grund Juridik och samhällsvetenskap Juridik Örebro universitet Avancerad Naturvetenskap Miljövetenskap Göteborgs universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Högskolan Väst Avancerad Teknik Maskinteknik Örebro universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Arbetsterapi Linköpings universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsv. Högskolan Dalarna Grund Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Linköpings universitet Avancerad Teknik Byggteknik Högskolan i Borås Grund Humaniora och teologi Byggteknik Högskolan i Halmstad Grund Juridik och samhällsvetenskap Socialantropologi Stockholms universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Pedagogik Linköpings universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Mälardalens högskola Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Statsvetenskap Lunds universitet Avancerad Medicin, vård och omsorg Logopedi Linköpings universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Juridik Göteborgs universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Sociologi Stockholms universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Socialt arbete Högskolan Väst Grund Naturvetenskap Kemi Stockholms universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Juridik Lunds universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Psykologi Högskolan i Borås Grund Teknik Kemiteknik Chalmers tekniska högskola Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Södertörns Högskola Grund Teknik Integrerad produktutveckling Högskolan i Skövde Grund Juridik och samhällsvetenskap Handelsrätt Lunds universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Informatik Göteborgs universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Örebro universitet Avancerad Övrigt område Livsmedelsteknik Lunds universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Socialt arbete Stockholms universitet Grund Naturvetenskap Molekylär bioteknik Uppsala universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Södertörns Högskola Avancerad

5 Juridik och samhällsvetenskap Pedagogik Stockholms universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Pedagogik Umeå universitet Grund Teknik Byggteknik Örebro universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Mälardalens högskola Grund Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Linköpings universitet Grund Teknik Industriell ekonomi Högskolan i Borås Grund Juridik och samhällsvetenskap Affärsrätt Linköpings universitet Avancerad Humaniora och teologi Historiskt-filosofiskt ämne Högskolan i Halmstad Grund Juridik och samhällsvetenskap Psykologi Lunds universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Örebro universitet Grund Humaniora och teologi Journalistik Mittuniversitetet Grund Teknik Elektroteknik Örebro universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Sociologi Högskolan Dalarna Grund Naturvetenskap Skogshushållning Sveriges lantbruksuniversitet Avancerad Teknik Byggteknik Högskolan i Jönköping Grund Naturvetenskap Miljövetenskap Göteborgs universitet Avancerad Konstnärligt område Konstnärligt ämne Lunds universitet Avancerad Teknik Kemiteknik Uppsala universitet Avancerad Teknik Maskinteknik Högskolan i Skövde Grund Naturvetenskap Bioinformatik Uppsala universitet Avancerad Teknik Maskinteknik Linnéuniversitetet Grund Juridik och samhällsvetenskap Informatik Linköpings universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Europakunskap Göteborgs universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Personal, arbete och Stockholms universitet Grund organisation Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Högskolan i Jönköping Avancerad Teknik Lantmäteri Högskolan Väst Grund Medicin, vård och omsorg Kostvetenskap Uppsala universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Socialt arbete Högskolan i Jönköping Grund Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Högskolan Kristianstad Grund Juridik och samhällsvetenskap Personal- & arbetslivsvet. Högskolan Kristianstad Grund Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Högskolan i Jönköping Grund Juridik och samhällsvetenskap Handelsrätt Högskolan i Jönköping Avancerad Teknik Maskinteknik Linköpings universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Nationalekonomi Lunds universitet Grund Naturvetenskap Kemi Lunds universitet Avancerad Naturvetenskap Husdjursvetenskap Sveriges lantbruksuniversitet Avancerad Naturvetenskap Miljövetenskap Malmö högskola Grund Juridik och samhällsvetenskap Psykologi Lunds universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Socialt arbete Malmö högskola Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Mänskliga rättigheter Malmö högskola Grund Naturvetenskap Miljövetenskap Södertörns Högskola Grund Juridik och samhällsvetenskap Pedagogik Uppsala universitet Grund Humaniora och teologi Medie- och kommunikationsv. Örebro universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Sociologi Högskolan i Borås Grund Juridik och samhällsvetenskap Statsvetenskap Linköpings universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsv. Göteborgs universitet Grund

6 Humaniora och teologi Biblioteks- och info.vetenskap Högskolan i Borås Avancerad Teknik Industriell ekonomi och org. Högskolan i Jönköping Grund Juridik och samhällsvetenskap Sociologi Mälardalens högskola Grund Juridik och samhällsvetenskap Psykologi Göteborgs universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Pedagogik Linköpings universitet Grund Teknik Kemiteknik Linköpings universitet Grund Naturvetenskap Biologi Sveriges lantbruksuniversitet Avancerad Humaniora och teologi Journalistik Linnéuniversitetet Grund Juridik och samhällsvetenskap Sociologi Lunds universitet Grund Medicin, vård och omsorg Audiologi Lunds universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Sociologi Uppsala universitet Avancerad Humaniora och teologi Produktutv. & innovationsled. Högskolan i Halmstad Grund Juridik och samhällsvetenskap Sociologi Umeå universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Service management Lunds universitet Avancerad Teknik Byggteknik Linnéuniversitetet Grund Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Linnéuniversitetet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Psykologi Örebro universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Socialt arbete Göteborgs universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Psykologi Stockholms universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Högskolan Dalarna Grund Juridik och samhällsvetenskap Socialt arbete Malmö högskola Grund Humaniora och teologi Engelska Högskolan i Jönköping Grund Juridik och samhällsvetenskap Offentlig förvaltning Göteborgs universitet Avancerad Medicin, vård och omsorg Kostvetenskap Uppsala universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Socialt arbete Mittuniversitetet Grund Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Luleå Tekniska universitet Grund Humaniora och teologi Historia Linköpings universitet Grund Teknik Bioteknik Kungliga tekniska högskolan Avancerad Naturvetenskap Kemisk biologi Linköpings universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Socialt arbete Högskolan Kristianstad Grund Medicin, vård och omsorg Biomed.laboratorievetenskap Uppsala universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Pedagogik Högskolan i Skövde Grund Humaniora och teologi Historiskt-filosofiskt ämne Uppsala universitet Grund Naturvetenskap Fysik Kungliga tekniska högskolan Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Högskolan i Borås Grund Juridik och samhällsvetenskap Studie- och yrkesvägledning Malmö högskola Grund Medicin, vård och omsorg Folkhälsovetenskap Högskolan Kristianstad Grund Juridik och samhällsvetenskap Internationella relationer Malmö högskola Grund Humaniora och teologi Medie- och kommunikationsv. Karlstads universitet Grund Naturvetenskap Medicinsk biologi Linköpings universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Psykologi Mittuniversitetet Grund Övrigt område Arbetsvetenskap Högskolan i Halmstad Grund Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Högskolan i Borås Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Socialt arbete Linköpings universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Umeå universitet Grund Teknik Design Chalmers tekniska högskola Grund Naturvetenskap Kemi Göteborgs universitet Avancerad

7 Juridik och samhällsvetenskap Sociologi Göteborgs universitet Grund Medicin, vård och omsorg Arbetsterapi Luleå Tekniska universitet Grund Teknik Datateknik Högskolan i Jönköping Grund Medicin, vård och omsorg Biomedicin Högskolan i Skövde Avancerad Humaniora och teologi Kulturvetenskap Högskolan Väst Grund Juridik och samhällsvetenskap Rättsvetenskap Linnéuniversitetet Grund Juridik och samhällsvetenskap Socialpsykologi Högskolan i Halmstad Grund Teknik Grafisk teknologi Högskolan Dalarna Grund Medicin, vård och omsorg Arbetsterapi Högskolan i Jönköping Grund Medicin, vård och omsorg Arbetsterapi Göteborgs universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Samhälls-och kulturanalys Linköpings universitet Avancerad Humaniora och teologi Historiskt-filosofiskt ämne Göteborgs universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Socialt arbete Göteborgs universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Socialpsykologi Högskolan i Skövde Grund Teknik Teknisk fysik Chalmers tekniska högskola Grund Teknik Byggteknik Linköpings universitet Grund Medicin, vård och omsorg Rehabiliteringsvetenskap Mittuniversitetet Grund Naturvetenskap Fysik Uppsala universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Skatterätt Karlstads universitet Avancerad Humaniora och teologi Historia Högskolan i Jönköping Grund Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Mittuniversitetet Grund Juridik och samhällsvetenskap Socialt arbete Linköpings universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Luleå Tekniska universitet Avancerad Övrigt område Arbetsvetenskap Karlstads universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Samhälls- och kulturanalys Linköpings universitet Grund Humaniora och teologi Arkivvetenskap Uppsala universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Sociologi Linköpings universitet Grund Humaniora och teologi Historia Malmö högskola Grund Juridik och samhällsvetenskap Socialt arbete Lunds universitet Grund Humaniora och teologi Medie- och Luleå Tekniska universitet Grund kommunikationsvetenskap Juridik och samhällsvetenskap Intern. migration & etniska.rel. Malmö högskola Grund Naturvetenskap Biologi Uppsala universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Socialantropologi Stockholms universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Arbetsvetenskap Högskolan i Borås Grund Övrigt område Flygteknik Mälardalens högskola Grund Medicin, vård och omsorg Kostvetenskap Umeå universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Nationalekonomi Högskolan i Jönköping Grund Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Högskolan i Halmstad Grund Naturvetenskap Miljövetenskap Linköpings universitet Grund Humaniora och teologi Kulturvård Göteborgs universitet Grund Konstnärligt område Konstnärligt ämne Lunds universitet Grund Medicin, vård och omsorg Medie- och kommunikationsv. Högskolan i Jönköping Grund Juridik och samhällsvetenskap Datalogi Högskolan i Skövde Grund Juridik och samhällsvetenskap Datavetenskap Blekinge tekniska högskola Grund Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Linnéuniversitetet Grund Humaniora och teologi Biblioteks- och info.vetenskap Uppsala universitet Avancerad

8 Humaniora och teologi Historiskt-filosofiskt ämne Stockholms universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Freds- och konfliktkunskap Umeå universitet Grund Medicin, vård och omsorg Folkhälsovetenskap Högskolan i Skövde Grund Naturvetenskap Biologi Sveriges lantbruksuniversitet Grund Medicin, vård och omsorg Biomed.laboratorievetenskap Högskolan i Jönköping Grund Juridik och samhällsvetenskap Freds- och konfliktkunskap Uppsala universitet Grund Teknik Innovationsteknik Mälardalens högskola Grund Teknik Industriell ledning och org. Högskolan i Skövde Grund Medicin, vård och omsorg Folkhälsovetenskap Mälardalens högskola Grund Juridik och samhällsvetenskap Informatik Umeå universitet Grund Humaniora och teologi Medie- och kommunikationsv. Linnéuniversitetet Grund Juridik och samhällsvetenskap Pedagogik Högskolan Väst Grund Juridik och samhällsvetenskap Sociologi Högskolan i Halmstad Grund Medicin, vård och omsorg Arbetsterapi Lunds universitet Grund Humaniora och teologi Bildproduktion Högskolan Dalarna Grund Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Högskolan Väst Grund Naturvetenskap Biologi Göteborgs universitet Avancerad Medicin, vård och omsorg Folkhälsovetenskap Göteborgs universitet Grund Medicin, vård och omsorg Biomedicin Lunds universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Arbetsterapi Linköpings universitet Grund Humaniora och teologi Tros- och livsåskådningsv. Lunds universitet Grund Medicin, vård och omsorg Arbetsterapi Örebro universitet Grund Teknik Arkitektur Kungliga tekniska högskolan Grund Teknik Landskapsplanering Sveriges lantbruksuniversitet Grund Juridik och samhällsvetenskap HR management and dev. Linköpings universitet Grund Medicin, vård och omsorg Arbetsterapi Umeå universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Informationsdesign Mälardalens högskola Grund Juridik och samhällsvetenskap Mänskliga rättigheter Malmö högskola Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Pedagogik Linnéuniversitetet Grund Juridik och samhällsvetenskap Statsvetenskap Göteborgs universitet Grund Övrigt område Medieteknik Blekinge tekniska högskola Grund Juridik och samhällsvetenskap Statsvetenskap Karlstads universitet Grund Teknik Datorgrafik Luleå Tekniska universitet Grund Humaniora och teologi Medie- och kommunikationsv. Högskolan i Halmstad Grund Juridik och samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsv. Stockholms universitet Grund Naturvetenskap Biologi Uppsala universitet Avancerad Humaniora och teologi Historiskt-filosofiskt ämne Stockholms universitet Grund Juridik och samhällsvetenskap Företagsekonomi Blekinge tekniska högskola Grund Teknik Biologi Lunds universitet Avancerad Juridik och samhällsvetenskap Pedagogik Lunds universitet Grund Humaniora och teologi Grafisk design och kom. Linköpings universitet Grund Medicin, vård och omsorg Statsvetenskap Linnéuniversitetet Grund Naturvetenskap Djursjukvård Sveriges lantbruksuniversitet Grund Naturvetenskap Molekylärbiologi Lunds universitet Avancerad Naturvetenskap Miljövetenskap Linköpings universitet Avancerad Humaniora och teologi Historiskt-filosofiskt ämne Södertörns Högskola Grund Juridik och samhällsvetenskap Service management Lunds universitet Grund

9 Medicin, vård och omsorg Dietik Göteborgs universitet Grund Humaniora och teologi Kultur- och mediegestaltning Linköpings universitet Avancerad

Anmälningskod. Lärosäte

Anmälningskod. Lärosäte Sökande till samtliga programutbildningar VT2010 Sorterat efter lärosäte Programmet måste ha minst en sökande för att inkluderas här, sökande inkluderar även obehöriga. Lärosäte Blekinge tekniska högskola

Läs mer

Anmälningskod totalt. Lärosäte

Anmälningskod totalt. Lärosäte Sökande till samtliga programutbildningar VT2009 Sorterat efter lärosäte Programmet måste ha minst en sökande för att inkluderas här, sökande inkluderar även obehöriga. Lärosäte Blekinge tekniska högskola

Läs mer

Sökande till samtliga programutbildningar HT2006 Sorterat efter lärosäte

Sökande till samtliga programutbildningar HT2006 Sorterat efter lärosäte Sökande till samtliga programutbildningar HT2006 Sorterat efter lärosäte Lärosäte Anmälningskod Utbildningsnamn Antal sökande första hand Antal sökande totalt Blekinge tekniska högskola BTH-86014 Crossmedia

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

ÄMNESKODER (ÄMNEN I BOKSTAVSORDNING)

ÄMNESKODER (ÄMNEN I BOKSTAVSORDNING) ÄMNESKODER (ÄMNEN I BOKSTAVSORDNING) ADA ARE ADI KNA ASA ALA AKA ARA ASY AOE AOA ASE APA AAA ATA ABA AEA AIA AKI AVA AFA AYA ANA AUO AUI AUA BRA BUA BKU BAA BSA BTE BEA BGE BEE BOA BPA BPO BII BIA BMA

Läs mer

Samtliga kontrolluppgifter på första sidan är obligatoriska. Ditt namn: Din befattning/titel:

Samtliga kontrolluppgifter på första sidan är obligatoriska. Ditt namn: Din befattning/titel: Samverkansenkät Samtliga kontrolluppgifter på första sidan är obligatoriska Ditt namn: Din befattning/titel: Programmets benämning: (hur benämns det i kurskatalog och på hemsidan) - för publicering (ej

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2012, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2012, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar HT2012, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

Totalt antal sökande höstterminen 2005 sorterade efter utbildningsområde

Totalt antal sökande höstterminen 2005 sorterade efter utbildningsområde Totalt antal sökande höstterminen 2005 sorterade efter utbildningsområde Antal Antal sökande Totalt antal sökande Antal sökande i BETEENDEVETENSKAP ARBETS/ORG.PSYKOLOGI HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEV. 40

Läs mer

Lägsta antagningspoäng Urval 2, höstterminen 2005

Lägsta antagningspoäng Urval 2, höstterminen 2005 Lägsta antagningspoäng Urval 2, höstterminen 2005 * Alla sökande i urvalsgruppen har antagits BG = Betyg från svenskt eller utländskt gymnasium, omräknat till en 20-gradig skala. ** Alternativa urvalsregler

Läs mer

Nationell förteckning över forskningsämnen

Nationell förteckning över forskningsämnen STATISTISKA CENTRALBYRÅN 18 oktober 2002 1(12) Nationell förteckning över forskningsämnen 11 HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP 110 Religionsvetenskap/teologi 1101 Religionsvetenskap/teologi Bibelvetenskap/exegetik

Läs mer

Nationell förteckning över forskningsämnen (giltiga ämneskoder) HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP

Nationell förteckning över forskningsämnen (giltiga ämneskoder) HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Nationell förteckning över forskningsämnen (giltiga ämneskoder) Kod Ämne HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP 1101 Religionsvetenskap/teologi Bibelvetenskap/exegetik Islamologi Judaistik Religionsbeteendevetenskap

Läs mer

Lägsta antagningspoäng Urval 1, höstterminen 2004

Lägsta antagningspoäng Urval 1, höstterminen 2004 Lägsta antagningspoäng Urval 1, höstterminen 2004 * Alla sökande i urvalsgruppen har antagits BG = Betyg från svenskt eller utländskt gymnasium, omräknat till en 20-gradig skala. ** Alternativa urvalsregler

Läs mer

Studerande och examina i högskolans grundutbildning Resultat 2003 UF0205

Studerande och examina i högskolans grundutbildning Resultat 2003 UF0205 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(56) Studerande och examina i högskolans grundutbildning Resultat 2003 UF0205 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde

Läs mer

Lista över Linnaeus-Palme projekt som ska rapportera kontraktsperiod 2013-2014

Lista över Linnaeus-Palme projekt som ska rapportera kontraktsperiod 2013-2014 Diarenr Projektnummer Lärosätets namn Svensk institution Kontaktperson förnamn Kontaktperson efternamn IPK/2011:3912 BTH-009 Blekinge tekniska högskola Sektionen för hälsa Doris Bohman IPK/2011:3913 BTH-003

Läs mer

2011-12-16 Bilaga 2. Ämneskoder. Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling

2011-12-16 Bilaga 2. Ämneskoder. Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling 1 Pedagogik och ledarutbildning 4 142 Pedagogik 4 142o Uppfostran / föräldrakunskap 4 142z Pedagogik

Läs mer

Totalt antal sökande höstterminen 2005 sorterade efter utbildning per högskola

Totalt antal sökande höstterminen 2005 sorterade efter utbildning per högskola Totalt antal sökande höstterminen 2005 sorterade efter utbildning per högskola Antal Antal sökande Totalt antal sökande Antal sökande i BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA 860015 INFO.TEKN, DIST HALV 60 20 58 0,30

Läs mer

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet.

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet. UF 23 SM 1301 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2012 Higher Education. Employees in Higher Education 2012 I korta drag Personalen allt mer välutbildad Den forskande och undervisande

Läs mer

Lägsta antagningspoäng Urval 2, höstterminen 2005

Lägsta antagningspoäng Urval 2, höstterminen 2005 Lägsta antagningspoäng Urval 2, höstterminen 2005 * Alla sökande i urvalsgruppen har antagits BG = Betyg från svenskt eller utländskt gymnasium, omräknat till en 20-gradig skala ** Alternativa urvalsregler

Läs mer

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011. Uppdaterad 18 december 2012

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011. Uppdaterad 18 december 2012 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Uppdaterad 18 december 2012 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Uppdaterad 18 december 2012 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box

Läs mer

Standard for Swedish classification into research fields

Standard for Swedish classification into research fields Standard for Swedish classification into research fields 1 Naturvetenskap Natural sciences 101 Matematik Mathematics 10101 Matematisk analys Mathematical Analysis 10102 Geometri Geometry 10103 Algebra

Läs mer

Förord. Statistiska centralbyrån i april 2000. Svante Öberg. Anna-Karin Olsson

Förord. Statistiska centralbyrån i april 2000. Svante Öberg. Anna-Karin Olsson 3 Förord Svensk utbildningsnomenklatur (SUN) är ett system för klassificering av utbildning. SUN skapades i slutet av 60-talet och används sedan dess allmänt av företag och organisationer samt av SCB vid

Läs mer

Bilaga 3 [1 (17)] HÖGSKOLA UNIVERSITET ÖREBRO UNIVERSITET. Förberedande nivå. Antal antagna, kvinnor / män. Grundnivå - program

Bilaga 3 [1 (17)] HÖGSKOLA UNIVERSITET ÖREBRO UNIVERSITET. Förberedande nivå. Antal antagna, kvinnor / män. Grundnivå - program ÖREBRO Bilaga 3 [1 (17)] Förberedande nivå - Introduktionstermin för ingenjörer - Naturvetenskapligt basår - Nat.vet./tekniskt basår - distans - Tekniskt basår antagna, kvinnor / män Grundnivå - program

Läs mer

6. Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011

6. Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 6. Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 1 Naturvetenskap Natural sciences 101 Matematik Mathematics 10101 Matematisk analys Mathematical Analysis 10102 Geometri Geometry 10103 Algebra

Läs mer

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Denna förteckning är framtagen för att användas i den officiella statistiken vid statistikredovisningar

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2012, urval 1 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2012, urval 1 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar VT2012, urval 1 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

Sport management i Sverige - utbildning och forskning

Sport management i Sverige - utbildning och forskning Sport management i Sverige - utbildning och forskning Idræt mellem forening og forretning Sportsmanagement i fremtidens danske idrætssektor Aalborg, 18.09.2012 PG Fahlström Linnéuniversitetet, Växjö pergoran.fahlstrom@lnu.se

Läs mer

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Programöversikt Uppdaterad: 2010-10-25 Tre års studier på heltid, 180 högskolepoäng (hp) Start både höst- och vårtermin Om du startar programmet på hösten börjar

Läs mer

Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg HT 2012

Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg HT 2012 Lunds universitet Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg HT 2012 For information in English, please visit: www.lunduniversity.lu.se www.studera.nu/english Välkommen till Lunds universitet

Läs mer

Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg vt ht 2015 2013

Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg vt ht 2015 2013 Lunds universitet Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg vt ht 2015 2013 3 For information in English, please visit: www.lunduniversity.lu.se www.studera.nu/english Välkommen till Lunds

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2011, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2011, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar VT2011, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer