Innehåll. Utbildning är inte bara något. Vi har antagit utmaningarna. instrumentellt den ökar din livskvalitet. Livslångt lärande är ett krav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Utbildning är inte bara något. Vi har antagit utmaningarna. instrumentellt den ökar din livskvalitet. Livslångt lärande är ett krav"

Transkript

1 Årsredovisning 2009

2 «««««««Innehåll Vi har antagit utmaningarna VD Stefan Persson Utbildning är inte bara något instrumentellt den ökar din livskvalitet Professor Per-Erik Ellström Livslångt lärande är ett krav vvd och marknadschef Magnus Pettersson Roos Jag vet nästan aldrig vad som väntar på jobbet precis så vill jag ha det» Förskollärare Anna Ranff Det gäller att skilja de rena tonerna från sorlet Läkare Bo-Anders Paradis Vi måste leva i samma värld som våra elever gör Skolledare Truls Katsler En vidareutbildning visar att företaget satsar på dig och att du är viktig Företagsrådgivare Maria Fredriksson»»»»»» Årsredovisning Förvaltningsberättelse Femårsöversikt Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse Income Statement for year 2009 and 2008 Ledningsgrupp Styrelse

3 «Vi har antagit utmaningarna» I en bransch som står inför stora utmaningar skapas också en rad möjligheter. Genom att dra nytta av teknikutvecklingen samtidigt som vi arbetar nära och lyssnar på våra kunder har vi lyckats skapa produkter som fyller deras behov och hjälper dem i vardagen. En strategi som varit starkt bidragande till att Studentlitteratur 2009 gjorde sitt bästa resultat någonsin. Studentlitteratur har under många år dominerat universitetsmarknaden och det är här vi har vår största utgivning. År 2009 var inget undantag. Tack vare offensiva satsningar genom ett utvecklat produkterbjudande, personalförstärkningar och förvärv har vi blivit ännu starkare. Vår starka position på universitetsmarknaden har också gjort att expansionen på andra områden kommit naturligt. Studentlitteratur har under många år vuxit inom grund- och gymnasieskola där våra läromedel är uppskattade, mycket tack vare de digitala stöd som är kopplade till den tryckta boken för att underlätta inlärningen och undervisningen. Därutöver har vi ett omfattande och ständigt växande utbud av produkter som vänder sig till yrkesverksamma och som stöttar kompetensutvecklingen för exempelvis läkare, banktjänstemän, skolledare och lärare i förskolan. «Våra erfarenheter visar att en del av framgångsreceptet är att alltid uppmuntra nytänkande i alla led av verksamheten.» Att verka på flera marknader ger oss många fördelar. Framförallt innebär det att vi kan följa våra kunder längs hela kunskapsresan. Oavsett i vilken fas eller roll de befinner sig är våra målsättningar «För oss utgör den nya tekniken ett verktyg som möjliggör fler pedagogiska metoder och en mer effektiv spridning.» desamma att underlätta våra kunders vardag och att skapa bästa möjliga resultat för både den som ska förmedla innehållet och den som ska ta det till sig. Det ställer höga krav på oss. Vi vågar prova Framtidens förlag måste vara medieoberoende och utveckla nya affärsmodeller och arbetssätt. Det är därför avgörande för oss att våga prova nya idéer. Våra erfarenheter visar att en del av framgångsreceptet är att alltid uppmuntra nytänkande i alla led av verksamheten. Studentlitteratur har länge legat i framkant när det gäller den digitala utvecklingen. För oss utgör den nya tekniken ett verktyg som möjliggör fler pedagogiska metoder och en mer effektiv spridning. De digitala stöden är ett bra exempel på detta. De är oftast direkt kopplade till de tryckta produkterna och skapar tillsammans med dem unika och flexibla läro medel. Syftet är att hjälpa eleverna, studenterna och de yrkesverksamma med studierna, och lärarna med undervisningen. Responsen är mycket positiv och efterfrågan på produkterna är stor. 3

4

5 Engagemang på flera fronter Studentlitteratur är ett offensivt företag. Vår framgång bygger på flera, egentligen ganska självklara faktorer. En av de viktigaste är förhållandet till dem som använder våra produkter. Vi har alltid värderat nära och personliga relationer med studenter, lärare och yrkesverksamma högt. Det är så vi skapar oss en bild av vad de behöver för att kunna utföra sina arbeten på ett bättre och mer effektivt sätt. «Vi har alltid värderat nära och personliga relationer med studenter, lärare och yrkesverksamma högt.» Engagemanget och inspirationen vi själva får genom våra författare och kunder är grundläggande för oss och våra fortsatta framgångar. Med de viktiga lärdomar den kontakten ger kan vi fortsätta att göra nytänkande produkter och vara Sveriges ledande förlag för högre utbildning och professionell vidareutbildning när omvärlden och förutsättningarna förändras. De närmaste åren bär onekligen med sig stora utmaningar för hela branschen de ser vi fram emot. Stefan Persson, VD Lika viktigt är förhållandet till dem som står för innehållet i våra produkter. Att skapa de rätta produkterna är enkelt när man har rätt kompetens att tillgå. Vi har i dag över författare knutna till oss, de flesta tongivande forskare och experter inom sina respektive områden. Våra förläggare strukturerar och förädlar inne hållet och tillsammans skapar vi den fack- och kurslitteratur och de läromedel som kommer att efterfrågas i morgon. Ett sätt för oss att uppmärksamma författarnas viktiga arbete är Kurslitteraturpriset, Sveriges finaste manuspris till författare och blivande författare av kurslitteratur. Det delades ut för första gången under året som gick och blev en stor succé. Med hundratalet intressanta manusförslag var det en tuff utmaning att utse de slutliga vinnarna. Gemensamt för vinnarbidragen är att de är pedagogiska och nytänkande både i format och innehåll. Det är centralt för oss i alla våra produkter, tryckta som digitala. 5

6 Mer än skola och universitet De flesta vet att Studentlitteratur är ledande på skoloch universitetsmarknaden. De flesta vet också att idag är ingen färdigutbildad vid sin examen. Därför vill vi gärna berätta mer om vårt erbjudande för yrkesverksamma och om hur Studentlitteratur lägger grunden för lärande längs hela kunskapsresan. 6

7 «Utbildning är inte bara något instrumentellt den ökar din livskvalitet» Utbildning är en färskvara. Borta är tiden då man skaffade sig en fin examen som man sedan under resten av sin yrkeskarriär kunde luta sig bekvämt mot. I dag ser det annorlunda ut. Professionalisering, tekniska innovationer och ny forskning har i många branscher gett upphov till nya sätt att arbeta. Och det gäller att hänga med långsiktig, planerad fortbildning i kombination med vardagligt lärande är melodin. Belöningen är ett roligare arbete och en rikare fritid. Det livslånga lärandet har hamnat i fokus. Livslångt lärande handlar om din och min bildning, om kritiskt tänkande och om att utvecklas som individ. Det inkluderar både formell utbildning och det vi lär oss varje dag på jobbet eller hemma. Per-Erik Ellström, professor i pedagogik, menar att formerna måste kombineras för att ge bästa resultat. Det vardagliga lärandet är viktigt. Vissa menar till och med att det är det viktigaste. Men denna form av bildning står inte på egna ben. Det krävs att du har vissa teoretiska kunskaper och begrepp för att kunna tolka och kritiskt granska de erfarenheter du gör i arbetet. Formell utbildning och vardagligt lärande är i hög grad beroende av varandra. «Det krävs att du hänger med och för det behövs ofta nya teoretiska kunskaper.» Resonemanget känns högaktuellt när man tittar på hur arbetssituationen ser ut inom många branscher i dag. Ny forskning och tekniska innovationer har gett upphov till annorlunda sätt att arbeta. I takt med denna utveckling har även behovet av kontinuerlig fortbildning ökat. En bransch som ofta nämns i sammanhanget är sjukvården. Där har många av arbetsuppgifterna vidgats från det traditionellt yrkesmässiga till något som kräver kunskap om «Företagets behov måste matchas med den anställdes kompetens.» till exempel utvärdering och ledarskap. Det krävs att du hänger med och för det behövs ofta nya teoretiska kunskaper. Inte minst nu när kraven på evidensbaserade verksamheter ökar på många håll blir det viktigt att kunna omsätta teori till praktik. Samtidigt bör man komma ihåg att utbildningsbehoven skiljer sig ganska mycket åt mellan olika branscher, påpekar Per-Erik Ellström. Långsiktighet är A och O Utbildningar som sker i ett företags eller en organisations regi står numera för en stor del av den totala fortbildningen för yrkesverksamma. Effektivitet och produktivitet är vanliga motiv till att företag och organisationer satsar på området. Det finns en uppsjö av alternativ för den kunskapstörstande kurser på konferensanläggningar, distanskurser från hemmets lugna vrå eller självstudier där relevant facklitteratur köps in. Enligt Per-Erik Ellström går det inte att säga att det ena är bättre än det andra. En kombination är det optimala. Men långt viktigare än formatet är att kompetensutvecklingen sker på ett planerat och långsiktigt sätt. Det måste vara rätt utbildningsinsatser och de ska vara kopplade till 7

8

9 arbetet. Företagets behov måste matchas med den anställdes kompetens för att leda till önskat resultat. Här har både individen och organisationen ett stort ansvar. Det ligger i allas intresse. Kan man mäta resultatet? Lika viktigt som planering och långsiktighet är det som kommer efter, eller det som bör komma efter investeringar i kompetensutveckling, nämligen uppföljning och utvärdering. Lärdomarna och hur de ska implementeras i vardagen blir då tydliga. Men kan man verkligen mäta resultatet av en utbildning? Ja, det går. Det är krävande, men det går. Det krävs att organisationen arbetar systematiskt och kontinuerligt med dessa frågor och att man följer upp de insatser man gjort. Min uppfattning är att det inte sker i den utsträckning det borde, vilket är synd. Risken är därmed stor att företag och organisationer kastar pengar i sjön, hävdar Per-Erik Ellström. De som har mer, får mer Möjligheterna till, och behovet av, löpande kompetensutveckling varierar mellan olika branscher. Per-Erik Ellström menar att kompetensutvecklingen i högsta grad är ojämnt fördelad. De som redan ges goda möjligheter är de som får ännu mer. Ur ett individperspektiv är detta inte bra. Det är viktigt att alla får del av de möjligheter som följer av fortbildning. Jag pratar om personlig utveckling, en rikare fritid och en ökad förmåga att delta och vara aktiv i nya sammanhang. Utbildning är inte bara något instrumentellt, den ökar din livskvalitet. «Det är viktigt att alla får del av de möjligheter som följer av fortbildning.» Undersökningar som gjorts visar att genomförda satsningar på utbildning i yrkeslivet ofta är kortsiktiga och sker ad hoc. En tolkning av detta är att många hellre satsar på utbildning för att fylla befintliga kunskapsluckor än för att ta hänsyn till förändring och utveckling. Om Per-Erik Ellström: Per-Erik Ellström är professor i pedagogik med inriktning mot utbildning och lärande i arbetslivet. Hans forskning har under lång tid haft en in riktning mot vuxnas lärande, yrkesutbildning samt frågor om kompetens utveckling och lärande i arbetslivet. Forskningen har även omfattat förändrings- och utvecklingsprocesser i grupper och organisationer samt studier av chefers arbete och ledarskap. Han har skrivit och medverkat i flera böcker inom ämnet, nu senast Mot ett förändrat ledarskap (redaktörer Per-Erik Ellström och Henrik Kock). 9

10

11 «Livslångt lärande är ett krav» Att Studentlitteratur är det ledande förlaget inom skol- och universitetsområdet är ingen nyhet. Färre kanske känner till det omfattande utbudet för yrkesverksamma som funnits under många år. Det är inom detta område som behoven ökar allra mest. Skräddarsytt, uppdaterat material i format som passar målgruppen efterfrågas. Har du någon gång besökt Studentlitteratur kanske du har undrat var alla människor är. Visst är det trångt i lokalerna på sina håll, men inte så trångt som det borde vara med över hundratalet anställda. Precis så ska det vara enligt Magnus Pettersson Roos, vvd och marknadschef på Studentlitteratur. Vi vill vara ute i bruset där det händer. Det är bara där vi kan få kunskap om vad läraren men även läkaren eller banktjänstemannen behöver för att kunna sköta sitt jobb på ett mer effektivt sätt. Det är den inställningen som gjort att vi i dag är så stora inom skol- och universitetsområdet, och det är den som gör att professioner som skolledare, lärare i förskolan, läkare och banktjänstemän väljer oss för sin fortbildning. «I dag lever våra digitala stöd i symbios med böckerna de kompletterar varandra.» Vi måste veta vad vi talar om Närheten till dem som i slutändan ska använda produkterna är en förutsättning för att nå framgång. Lika central är kompetensen hos dem som fångar upp, selekterar och förädlar materialet förläggarna. Vi måste veta vad vi talar om. Våra förläggare och läromedelsutvecklare har en bakgrund inom det område där de verkar. De har kunskap om behoven från grundskola till yrkesliv och kontaktnät som hjälper dem att hålla sig à jour med den senaste forskningen. Det gör att de kan identifiera de största talangerna inom olika områden och få dem att dela med sig av sina kunskaper, säger Magnus. Talangerna Magnus syftar på är författarna, själva stommen i förlagsverksamheten. Studentlitteratur samarbetar i dag med fler än författare. Det handlar om såväl forskare som andra experter. Det viktigaste är att de har något nytt att säga, något som vilar på vetenskaplig grund och som har ett värde för andra. Vi ser oss inte som ett bokförlag Att mångfaldiga en text är en sak. Att förädla och paketera den på sätt som passar olika yrkesgrupper är en annan. Studentlitteratur såg tidigt möjligheterna som följde med den digitala utvecklingen. Vi ser oss inte som ett bokförlag. Vår uppgift är att tillhandahålla verktyg som människor behöver för att utbilda sig. Innehållet är det centrala. Den tryckta boken är ett format bland flera och vi är inte låsta vid det. I dag lever våra digitala stöd i symbios med böckerna de kompletterar varandra. I vissa situationer fungerar boken bäst, i andra är ett digitalt stöd att föredra. I synnerhet i yrkeslivet växlar behoven med bransch, yrkesroll och situation, berättar Magnus. «Vi får många positiva reaktioner från förskolepersonal i hela landet som berättar hur tjänsten inspirerat och stärkt dem i deras yrkesroll.» 11

12 I dag är Studentlitteratur det förlag i Sverige som har flest digitala komponenter i sina läromedel och flest e-böcker. De senare kommer att fördubblas inom det närmaste året, säger Magnus. När vi började utveckla digitala stöd var det många i vår bransch som ställde sig frågande. I dag kämpar samma människor med att komma ikapp oss. Ett konkret exempel på en framgångsrik digital produkt är Förskoleforum, en onlinetjänst för landets alla förskollärare. Här hittar man de senaste rönen från ledande experter inom de områden som är viktiga för förskolans personal. Ständigt uppdaterad och praktiskt tillämpbar information i kombination med möjligheter att utbyta tankar och idéer med kollegor har gjort tjänsten mycket omtyckt och efterfrågad. Vi får många positiva reaktioner från förskolepersonal i hela landet som berättar hur tjänsten inspirerat och stärkt dem i deras yrkesroll. Då blir man givetvis glad, för det är ju precis det som är syftet med våra produkter. Sett ur ett större perspektiv visar Förskoleforum att vår roll håller på att breddas. Tidigare var uppdelningen mellan utbildare och förlag tydlig, i dag är gränsen mer flytande, menar Magnus. Rätt produkt, i rätt format, till rätt person Förutom de digitala stöden har skräddarsydda lösningar i nya format vunnit mark. Företag och organisationer ges möjlighet att, i samarbete med Studentlitteratur, ta fram produkter i valfritt format som exakt motsvarar de behov som finns. Tid är en bristvara i de flesta branscher. Bankvärlden är ett bra exempel. Nyligen skräddarsydde vi en produkt för en av de svenska storbankernas internutbildning av företagsrådgivare. Vi samlade de mest relevanta delarna ur tre befintliga böcker i en enda bok. På det sättet kunde vi bidra till att göra utbildningen relevant och effektiv för alla deltagare. Detta är bara ett av flera samarbeten som fallit väl ut för alla parter, berättar Magnus. «Sist men inte minst har vi en tydlig bild av vad våra målgrupper vill ha. Då vinner man.» Individen ansvarar själv för sin kompetensutveckling vi hjälper till Ny och relevant kunskap, snabbare och oftare. Så ser kraven ut för dagens yrkesverksamma. Ingenting tyder på att detta kommer att ändras inom de närmaste åren, snarare tvärtom. Både takten och kraven spås öka. Tendensen är tydlig. Det kommer att bli ännu viktigare för människor i alla branscher att hela tiden vidareutveckla sig. Livslångt lärande är ingen floskel, det är ett krav. Och det är den yrkesverksamme själv som måste se till att hålla sig uppdaterad. Vi tillhandahåller de verktyg som behövs, det resulterar i nya kunskaper och ett roligare och mer stimulerande arbete. När kraven på de yrkesverksamma ökar, ökar även kraven på dem som tillhandahåller innehållet i och verktygen för deras fortbildning. Magnus välkomnar den utmaning Studentlitteratur står inför. Vi är väl förberedda. Vi har nära och goda relationer till våra författare och de kan lita på att vi tillför nytänkande och hög kompetens i alla led av ett utgivningsprojekt. När det gäller den digitala utvecklingen ligger vi redan i framkant och har en mycket offensiv strategi för framtiden. Sist men inte minst har vi en tydlig bild av vad våra målgrupper vill ha. Då vinner man. 12

13 Fyra branscher. Fyra röster. En förskollärare, en läkare, en skolledare, och en företagsrådgivare. Vilka behov av kompetensutveckling har de? Hur gör de för att hålla sig à jour med det senaste inom sin bransch? På följande sidor kan du läsa om den verklighet som kommer efter studietiden. En verklighet där Studentlitteraturs produkter fortsätter att underlätta vardagen, höja kunskapsnivån och vidga vyerna. «Anna Ranff, förskollärare. Jag vet nästan aldrig vad som väntar på jobbet - precis så vill jag ha det» Bo-Anders Paradis, distriktsläkare. «Det gäller att skilja de rena tonerna från sorlet» «Truls Katsler, skolledare. Vi måste leva i samma värld som våra elever gör» «Maria Fredriksson, företagsrådgivare. En vidareutbildning visar att företaget satsar på dig och att du är viktig» 13

14 Anna Ranff: Efter en flytt från västkusten ner till Skåne och en lärarexamen från Malmö högskola i bagaget, började Anna Ranff arbeta inom förskolan. Idag, med mer än 15 års erfarenhet därifrån, är hon föreståndare på Kritans förskola, ett större föräldrakooperativ i Limhamn utanför Malmö.

15 «Jag vet nästan aldrig vad som väntar på jobbet precis så vill jag ha det» Anna Ranff arbetar inom förskolan med ena foten på kontoret och den andra i den smått hektiska förskolegruppen. Som föreståndare är hennes arbetsdagar långa och den ena dagen är aldrig den andra lik. Både barnen och verksamheten ska utvecklas och det ställer höga kunskapskrav. Annas lösning för att möta dem är en kombination av kurser och snabba svar på Förskoleforum. Hur ser en vanlig dag ut för dig? Jag vet nästan aldrig vad som väntar på jobbet. Vissa dagar har jag femårsgruppen, andra dagar ägnas åt administrativa uppgifter som att utveckla verksamhetsplaner och då tillbringar jag större delen av tiden framför datorn. Jag är lite av en allt-i-allo och det är precis så jag vill ha det. Med varierande arbetsuppgifter blir man aldrig uttråkad. «Arbetet har helt klart blivit mer teoretiskt och på många sätt mer krävande.» Tycker du yrkesrollen har förändrats under de senaste åren? Arbetet har helt klart blivit mer teoretiskt och på många sätt mer krävande. Kommunen ställer allt högre krav på mål och verksamhetsplaner, även föräldrarna har blivit mer medvetna vilket inte minst märks här, på en privat förskola. De sitter i styrelsen och sköter mycket av det praktiska runt omkring. Jag måste ständigt ha koll på vad som debatteras för att kunna möta behoven. «När jag behöver veta något snabbt använder jag mig ofta av Studentlitteraturs tjänst Förskoleforum.» av litteratur som täcker de områden vi känner att vi behöver lära oss mer om. I år har vi arbetat mycket med genusfrågor, som ju varit på tapeten ett tag nu och som engagerat många föräldrar. När jag behöver veta något snabbt använder jag mig ofta av Studentlitteraturs tjänst Förskoleforum. Jag uppskattar att man både kan se vad experter och kollegor skriver och diskutera problem och lösningar tillsammans med andra i samma situation som jag. Jag kan tipsa om deras nyhetsbrev som är jättebra. Är det något speciellt du känner att du skulle vilja fördjupa dig inom? Just nu letar jag efter en utbildning i arbetsrätt. Jag har gått större, mer allmänt hållna kurser inom ämnet tidigare, men nu behöver jag mer specialiserat innehåll. Det bästa vore om jag kunde hitta någon form av kurs där det sker ett utbyte av information mellan människor. Det är så jag lär mig bäst. Hur hinner du lära dig allt nytt? Allt kan jag så klart inte få grepp om, men utbildningsfrågor är prioriterade hos oss. Varje år avsätter vi en budget för att planera in kurser, föreläsningar och inköp 15

16 «Det gäller att skilja de rena tonerna från sorlet» Administrativa ärenden. Personalfrågor. Ny medicinsk kunskap och utrustning. Och det vi i första hand förknippar med läkaryrket: mottagning och behandling av patienter. Bo-Anders Paradis som är distriktsläkare och verksamhetschef på Näsby vårdcentral i Kristianstad, tar oss bortom behandlingsrummen och berättar om arbetet, kraven och lösningarna. Hur ser en vanlig dag på jobbet ut, Bo-Anders? I grund och botten handlar det om att ta emot, lyssna på och hjälpa mina patienter efter bästa förmåga. Samtidigt är jag chef vilket ger mig ytterligare ansvarsområden. Personalfrågor och andra administrativa uppgifter upptar en stor del av min tid. Självklart försöker jag planera min tillvaro så gott det går, men det är svårt för man blir indragen i allt möjligt. Fast det är också roligt det gör att jobbet aldrig blir förutsägbart. Ser arbetsuppgifterna annorlunda ut idag jämfört med förr? De har framför allt blivit fler och kommit att handla mycket om icke-medicinska ämnen. Samtidigt befinner vi oss i en situation där kunskapsmassan har ökat lavinartat. Det är svårt för att inte säga omöjligt att överblicka allting som händer, både vad gäller ny utrustning och medicinsk forskning. Mycket tid går åt till att sålla bland all ny information. Deltar ni i någon fortlöpande utbildning för att kunna hänga med? Ja. En av mina arbetsuppgifter är att hålla min personal utbildad. Ofta har vi olika ut bildningsteman, exempelvis hjärta hjärtsvikt. Men det kan också handla om ny utrustning inom vårt område. Kom petensutveckling är kritiskt för oss alla. Förutom att vi höjer kunskapsnivån så får vi en känsla av självtillit och respekt mjuka värden som det inte går att sätta siffror på. Det svåra är att personalens utbildningsbehov skiljer sig ganska kraftigt åt. Alla ska inte kunna samma saker. Vissa ska lära sig detaljer inom specifika områden, andra helheten. Hur brukar utbildningarna planeras? Det varierar. Vi bjuder ofta in duktiga föreläsare från olika delar av landet, vi åker på kurser och studiebesök, vi uppdaterar oss med aktuell facklitteratur och vi för söker kolla in ny utrustning. Men det är mycket som ska klaffa. Tiden ska räcka till och alla utbildningsinitiativ måste vara både kostnads- och kunskapseffektiva. «Mycket tid går åt till att sålla bland all ny information.» Finns det något speciellt område som du skulle vilja öka din kunskap inom? Självklart. Eftersom jag förväntas kunna lite om allt skulle jag vilja ha tillgång till övergripande information inom medicinområdet och få hjälp att screena över alla områden utan att gå ner på detaljnivå. Då kan jag lätt upptäcka och uppdatera den kunskap som börjat rosta. Som allmänläkare tvingas man ständigt gallra och sortera för att hitta det som bör läsas. En smart disposition och en god pedagogik hjälper mig. Vad skulle hjälpa dig att snabbt hitta relevant information? På sikt tror jag på fler tjänster med komprimerad, lättillgänglig och återkommande information som är webbaserad. Sedan kan det finnas länkar till mer fördjupad information, för de som så önskar. Då skulle vi få hjälp att särskilja de rena tonerna från sorlet vilken tid det skulle spara för många inom primärvården! 16

17 Bo-Anders Paradis: Bo-Anders Paradis har en akademisk bakgrund från läkarlinjen i Lund och har sedan dess arbetat som distriktsläkare. På Näsby vårdcentral, där han numera är verksamhetschef, har han arbetat sedan 80-talet.

18 Om Truls Katsler: Truls Katsler är skolledare på Djupadalsskolan i Malmö. Han har en akademisk bakgrund från Lärarhögskolan och statliga rektorsutbildningen. Han har tidigare arbetat som fritidspedagog och rektor i Lund. På Djupadalsskolan har han varit sedan 2005.

19 «Vi måste leva i samma värld som våra elever gör» Truls Katsler är skolledaren som vill ta skolan in i den nya IT-eran, en era de flesta av dagens elever redan gjort sig väl hemmastadda i. För att komma dit krävs att skolan drar nytta av elevernas tekniska kunnande, rekryterar rätt personal och satsar på kompetensutveckling inom området. Truls Katsler är övertygad om att det kommer gå vägen. Att få skolan att hänga med i den tekniska utvecklingen, är det din största utmaning just nu? Det är helt klart en av dem, inte bara för mig utan för skolan som helhet. Vi måste hitta ett sätt att förhålla oss till utvecklingen och dra nytta av den. Vad är det som hindrar er? Dels handlar det om resurser, men det är bara en del av svaret. IT är idag en naturlig del i elevernas vardag men tyvärr inte i alla andras. Det är delvis en generationsfråga. Ibland känner både vi i skolledningen och lärarna att elevernas kunskaper är större än våra, och eleverna känner garanterat samma sak. Vi måste börja dra nytta av deras kompetens och sätta in den i ett sammanhang, utan att göra avkall på utbildningskvalitén. Hur ska det gå till? Om vi bortser från pengarna så handlar det om att rekrytera rätt lärare och personal och att satsa på löpande utbildningsinsatser. Det är viktigt att vi har kunskap om det eleverna möter i sin omvärld. Vi behöver inte vara experter på varje teknisk detalj men vi måste förstå helheten. Jag är övertygad om att vi kommer att lyckas, även om det inte sker över en natt. Brukar du själv delta i någon form av fortbildning? Ja, givetvis. Utöver den tekniska utbildning mina barn ger mig så handlar det oftast om spontanutbildningar för att sätta mig in i de nya krav som ställs på mig som skolledare. Det ligger ett stort ansvar på «Som komplement till traditionell litteratur ser jag framför mig fler webbaserade tjänster som kan nås via både datorn och mobilen.» mig själv att se till att jag är uppdaterad inom det jag måste känna till. Hur får du kraven och tiden att gå ihop? Detta är inget 40-timmarsarbete. Det är såklart omöjligt att vara uppdaterad inom allt men det är inget jag känner någon frustration över. Vissa saker måste man bara kunna och de får man se till att lära sig. Andra kan man välja mer efter personligt intresse. När jag letar utbildningar föredrar jag sådana som är korta och koncisa och har ett tydligt syfte. Jag är en ganska otålig person. Hur ser den optimala utbildningslösningen ut för dig? Som komplement till traditionell litteratur ser jag framför mig fler webbaserade tjänster som kan nås via både datorn och mobilen. De ska innehålla information om allt från ekonomihantering och ITfrågor till ledarskap och samtalspedagogik. Det är viktigt att tjänsten är upp daterad och den får gärna ha ett diskussions forum där man kan ställa frågor till andra inom samma typ av verksamhet. Då kan jag hålla mig informerad på mina egna villkor. 19

20 «En vidareutbildning visar att företaget satsar på dig och att du är viktig» Från Handelsbankens kundtjänst i Malmö till företagsavdelningen i Lund. Maria Fredriksson är företagsrådgivaren som arbetat med det mesta inom sin bransch en bransch som kräver ständig kunskapsuppdatering. Maria föredrar intensivutbildningar där hon kan fokusera och menar att de kunskaper hon får gynnar både arbetsgivaren och den egna självkänslan. Maria, hur ofta får du möjlighet att vidareutbilda dig i din yrkesroll? Så ofta jag vill egentligen. Det gäller bara att ta sig tid, vilket är lättare sagt än gjort. Jag föredrar helt klart att åka iväg någonstans där man ges möjlighet att foku sera på det man är där för att göra att ta del av det senaste inom mitt område. Att försöka mixa jobb och utbildning fungerar sällan för mig. Jag behöver få vara i fred. «Jag är kundens kontaktperson och som sådan ska jag ha en bra överblick och kunna se helheten.» Hur ser dina utbildningsbehov ut just nu? Kanske en kurs inom ledarskap och utveckling? Mycket av detta kommer visserligen per automatik i jobbet men det hade varit kul att få en lite mer formell grund att stå på. Som företagsrådgivare förväntas jag inte vara specialist på något enskilt område. Jag är kundens kontaktperson och som sådan ska jag ha en bra överblick och kunna se helheten. «Framöver blir nog skräddarsydda lösningar alltmer vanliga.» som jag gjort är det mest kortare stödutbildningar som blir aktuella. Vissa är lagstadgade vi är skyldiga att känna till lagstiftning och hålla oss uppdaterade inom vårt område. Oavsett vilken typ av insatser det handlar om så sänder de viktiga signaler till dig som anställd, nämligen att företaget satsar på dig och att du är viktig. Sådant stärker givetvis både självkänslan och arbetsmoralen. Handlar det alltid om traditionella kurser med tillhörande litteratur? Nej, kompetensutvecklingen kan se ut på en mängd olika sätt beroende på innehåll och hur många som behöver den. Jag tror att möjligheten att själv välja hur man vill lära sig något är bra. Framöver blir nog skräddarsydda lösningar alltmer vanliga. Har banken rutiner för personalens kompetensutveckling? I början av varje år lägger jag upp en handlingsplan tillsammans med min chef. Där går vi genom saker som jag behöver lära mig, både kortsiktigt och långsiktigt. När man arbetat här så länge 20

21 Om Maria Fredriksson: Maria Fredriksson är civilekonom med en magisterexamen från Lunds universitet. Hon började arbeta på Handelsbanken för tolv år sedan och har sedan dess haft ett flertal olika tjänster inom företaget. I dag är hon företagsrådgivare på kontoret i Lund.

22 Tillsammans skapar vi verktygen för morgondagens arbete Tänk dig ett verktyg som effektiviserar lärandet. Som förenklar vardagen och skapar resultat. Vi arbetar hårt för att ta fram det oavsett om det är i tryckt eller digital form, eller både och. Nyckeln är att alltid lyssna på alla er som dagligen kommer i kontakt med våra produkter. Och vi tänker fortsätta lyssna. Det är ju tack vare er som vi blivit Sveriges ledande förlag för läromedel och kvalificerad kurs- och facklitteratur. 22

23 Studentlitteratur AB, organisationsnummer Årsredovisning för räkenskapsåret till Styrelsen och verkställande direktören för Studentlitteratur Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. 23

24 Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Studentlitteratur AB är ett helägt dotterbolag till Bratt International AB ( ). Information om verksamheten Studentlitteraturs verksamhetsområden är förlagsverksamhet för skola, universitet och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Under 2009 utvecklades Studentlitteratur väl och företagets position som Sveriges ledande förlag för kurslitteratur för universitet och hög skola har befästs. Parallellt har arbetet med att successivt bredda verksamheten till att också omfatta läromedel för skolan och kvalificerade fackböcker för kompetensutveckling av yrkesverksamma fortsatt. Vår bedömning är att det finns potential för expansion för verksamheterna. Denna bedömning grundas på att efterfrågan på högre utbildning och kompetensutveckling i yrkeslivet förväntas öka under de närmaste åren. Studentlitteraturkoncernen är en renodlad förlagsverksamhet med enbart vilande bolag vid sidan av Studentlitteratur AB. Under året har 50 % av ägandet i Iustus Förlag förvärvats från Stiftelsen Juridisk Fakultetslitteratur. Det vilande norska dotterbolaget Studentlitteratur AS avvecklades i slutet av Mot bakgrund av detta har ingen koncernredovisning upprättats. Moderbolaget Bratt International AB upprättar koncernredovisning. Resultat och ställning Under 2009 ökade Studentlitteraturs externa intäkter med 1,6 % från 214,8 Mkr till 218,3 Mkr. Samtliga Studentlitteraturs tre förlagsverksamheter har under året utvecklats väl. Resultat före skatt och bokslutsdis positioner har ökat från 19,1 Mkr till 20,3 Mkr. I vår strävan att renodla förlagsverksamheten har vi under det gångna året investerat i förstärkt marknadsförings- och försäljningskapacitet. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserad vinst Årets resultat Kronor Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: till aktieägaren utdelas i ny räkning överförs Kronor

25 Femårsöversikt Femårsöversikt Fakturerad försäljning (Mkr) 211,7 207,2 205,2 191,8 180,2 Förändring i % 2,2 1,0 7,0 6,4-2,6 Resultat efter finansiella poster (Mkr) 20,3 19,1 14,2 17,6 10,6 Vinstmarginal i % 9,3 8,9 6,7 8,9 5,8 Balansomslutning vid årets slut (Mkr) 145,3 134,5 133,4 131,8 124,2 Avkastning på totalt kapital i % 1) Avkastning på sysselsatt kapital i % 2) Soliditet i % 3) Finansnetto (Mkr) 0,7 1,6 1,4 1,0 1,2 Investeringar (Mkr) 4,7 2,6 4,1 3,7 9,3 Kapitalomsättningshastighet 4) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Antal anställda ) Resultat efter finansiella poster + kostnadsräntor i förhållande till total balansomslutning. 2) Resultat efter finansiella poster + kostnadsräntor i förhållande till total balansomslutning minskat med icke räntebärande skulder. 3) Eget kapital + egen andel av obeskattade reserver i förhållande till total balansomslutning. 4) Fakturerad försäljning i förhållande till total balansomslutning. Mkr Fakturerad försäljning Mkr Resultat efter finansiella poster Mkr 30 Avkastning på sysselsatt kapital Mkr 10 Vinstmarginal

26 Resultaträkning Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader: Råvaror och handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader , 5, 6, 16 Avskrivningar och nedskrivningar: 1, 12, 13 Goodwill Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande poster Räntekostnader och liknande poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Upplösning av periodiseringsfond Överavskrivning maskiner och inventarier Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

27 Balansräkning TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar 11 Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Materiella anläggningstillgångar 13 Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterbolag/intresseföretag Fordringar hos koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. 1 Råvaror Varor under tillverkning Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordran 200 Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

28 Balansräkning forts. EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 17 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Långfristiga skulder Skulder till koncernföretag Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skatteskulder 26 Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen 21 Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser 28

29 Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Not Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Realisationsresultat vid försäljning av inventarier Erhållen ränta Erhållen utdelning 23 8 Erlagd ränta Förlust vid likvidering av aktier i dotterbolag Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring i rörelsekapital Ökning (-) / minskning (+) av varulager Ökning (-) / minskning (+) av fordringar Ökning (+) / minskning (-) av skulder Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga placeringar Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av maskiner och inventarier 258 Förvärv av goodwill Förvärv av aktier Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Ökning (+) / minskning (-) av långfristiga skulder Ökning (-) / minskning (+) av lån Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Ökning / minskning av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

30 Noter NOT 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänt Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för större företag. Värderingsprinciper Intäkter Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Fordringar Fordringar har upptagits till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. Varulager Varulagret värderas enligt lägsta värdets princip och först in först ut (FIFO) metoden. Detta innebär att varulagret tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt FIFO-metoden och verkligt värde. I inkuransberäkningen används en inkuranstrappa samt individuell bedömning per artikel. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Inga kursvinster eller kursförluster på rörelsens fordringar och skulder har påverkat rörelseresultatet då beloppen anses för små för att korrigera. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivningarna görs systematiskt över tillgångarnas förväntade nyttjandeperiod enligt nedanstående förteckning: Avskrivningstider Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier Goodwill 5 10 år 3 5 år 5 år NOT 2 Uppgifter om moderbolag Bolaget är helägt dotterbolag till Bratt International AB ( ) med säte i Lund. Moderbolaget upprättar koncernredovisning. NOT 3 Inköp och försäljning mellan koncernföretag Av årets inköp avser 5,2 Mkr (6,9) inköp från andra koncernbolag. Av årets försäljning avser 1,0 Mkr (0,8) försäljning till andra koncernbolag. NOT 4 Medelantalet anställda och ledningens sammansättning Antal anställda Varav män Styrelsen består av 3 (3) kvinnor och 6 (6) män. Företagets ledningsgrupp består av 3 (3) kvinnor och 5 (5) män. 30

31 NOT 5 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar Sociala kostnader (varav pensionskostnader) * Av pensionskostnaderna avser 625 (542) gruppen styrelse och VD. Vinstdelningslöner till personalen ingår med (1 444) (5 083)* (4 026)* Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m fl och anställda. Styrelse och VD (varav tantiem o.d.) (456) (403) Övriga anställda NOT 6 Avtal om avgångsvederlag Bolaget har träffat avtal om avgångsvederlag för verkställande direktören innebärande att högst 24 månadslöner kan utgå. NOT 7 Upplysning om arvode till revisorerna Arvode och kostnadsersättning Ernst & Young AB Revisionsuppdrag Andra uppdrag Summa NOT 8 Ränteintäkter och liknande poster Räntor från koncernbolag Utdelning 23 Övriga räntor Summa NOT 9 Räntekostnader och liknande poster Realisationsresultat vid försäljning 628 Förlust vid avyttring av dotterbolag 92 Övriga räntor 3 2 Summa NOT 10 Skatt på årets resultat Aktuell skattekostnad Skatt på schablonränta på periodiseringsfond Redovisad skattekostnad

32 NOT 11 Leasingavtal Hyresavtal av operationell natur har ingåtts enligt följande: Maskiner/Inventarier Avgifter som förfaller år år år 2012 eller senare 284 Årets avgifter har uppgått till 883 (911). NOT 12 Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Ingående anskaffningsvärden Förvärv 237 Justering av tidigare anskaffningsvärde -13 Utrangering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Utrangering Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående nedskrivningar Utrangering Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0 Utgående planenligt restvärde NOT 13 Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Inventarier Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde

33 NOT 14 Aktier i dotterbolag/intresseföretag Kapital andel Rösträttsandel Bokfört värde Appia Eductor AB 100 % 100 % 100 Iustus Förlag AB 50 % 50 % Summa Organisationsnummer Säte Appia Eductor AB (vilande) Lund Iustus Förlag AB Uppsala Under 2009 avvecklades Studentlitteratur AS i Norge. Bolaget var vilande. NOT 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyror Övriga poster Summa NOT 16 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro kvinnor 2,01 % 4,84 % Sjukfrånvaro män 2,85 % 2,59 % Sjukfrånvaro för anställda upp till 49 år 1,80 % 3,95 % Sjukfrånvaro för anställda över 49 år 3,13 % 3,85 % Total sjukfrånvaro 2,36 % 3,91 % Varav långtidssjukfrånvaro 27,93 % 48,26 % NOT 17 Eget kapital Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst Årets resultat Totalt Belopp vid årets ingång Utdelning Vinstdisposition Årets resultat Belopp vid årets utgång NOT 18 Obeskattade reserver Periodiseringsfond, tax Periodiseringsfond, tax Ackumulerade avskrivningar över plan, maskiner och inventarier Summa NOT 19 Checkräkningskredit Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till (4 700). 33

34 NOT 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Semesterlöneskuld Sociala avgifter Övriga poster Summa NOT 21 Ställda säkerheter avseende egna skulder Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser Summa Lund den 12 april 2010 Lars-Göran Stenelo Per Olof Berg Gunilla Bratt Kristina Edler Styrelseordförande Micael Edler Göran Larsson Inger Jänchen Ronny Fjäll Stefan Persson Verkställande direktör Min revisionsberättelse har lämnats den 12 april 2010 Göran Carlsson Auktoriserad revisor 34

35 Revisionsberättelse Till årsstämman i Studentlitteratur AB organisationsnummer Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Studentlitteratur AB för räkenskapsåret Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grund val av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som under lag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Lund Göran Carlsson Auktoriserad revisor 35

36 Income Statement for year 2009 and 2008 SEK T Income Statement for year 2009 and 2008 Net sales 218, ,764 Operating expenses -198, ,229 Operating profit 19,610 17,535 Result from financial investments 712 1,613 Profit after financial items 20,322 19,148 Appropriations 3,871 4,928 Profit before tax 24,193 24,076 Tax -6,483-7,023 Profit for the year 17,710 17,053 Balance Sheet at December 31 Assets Fixed assets 27,037 9,240 Current assets 118, ,260 Total assets 145, ,500 Equity and liabilities Equity Share capital shares 20,000 20,000 Restricted reserves 4,000 4,000 Non-restricted reserves 22,911 14,758 Profit for the year 17,710 17,053 64,621 55,811 Untaxed reserves 6,171 10,043 Long term liabilities Current liabilities 74,072 68,384 74,476 68,646 Total liabilities and equity 145, ,500 Corporate mortgages and other pledged assets 5,000 5,000 36

37 Ledningsgrupp Stående från vänster: Per Stewart, IT- och logistikchef Eva Broberg, Produktionschef Magnus Pettersson Roos, vvd och marknadschef Sittande från vänster: Ronny Pettersson, Förlagschef Skola och lärarutbildning Stefan Persson, VD Johanna Thulesius, Förlagschef Näringsliv och samhälle Eva Matell, Förlagschef Medicin och hälsa Ola Lindquist, Ekonomichef 37

38 Styrelse Lars-Göran Stenelo professor emeritus i statsvetenskap, Lunds universitet. Styrelseordförande sedan Gunilla Bratt tekn.dr. Ordinarie ledamot sedan Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Bratt International AB. Styrelseledamot i B I Utbildningshuset AB, Bratt Sverige AB och Trigono AB. Lars-Göran Stenelo Gunilla Bratt Kristina Edler fil.kand. i handelsrätt. Ordinarie ledamot sedan Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Bratt International AB, B I Utbildningshuset AB, Bratt Sverige AB, Trigono AB, Resort Investors AB och Biabana Ltd. Stefan Persson fil.dr, VD. Ordinarie ledamot sedan Kristina Edler Stefan Persson Göran Larsson ordinarie ledamot sedan Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Bertegruppen AB, Byggfast AB, Danir AB och Hestra Handsken AB. Styrelseledamot i Epsilon AB och Sigma AB. Ola Blomdell nätverkstekniker, personalrepresentant för Unionen. Suppleant. Göran Larsson Ola Blomdell 38

39 Per Olof Berg professor i företagsekonomi vid Stockholms universitet. Ordinarie ledamot sedan Per Olof Berg Ronny Fjäll Ronny Fjäll grafiker, personalrepresentant för Grafiska Fackförbundet. Ordinarie ledamot sedan Alf Johnsson grafiker, personalrepresentant för Grafiska Fackförbundet. Suppleant. Alf Johnsson Ola Lindquist Ola Lindquist ekonomichef, styrelsens sekreterare. Inger Jänchen teknisk redaktör, personalrepresentant för Unionen. Ordinarie ledamot sedan Inger Jänchen Micael Edler Micael Edler civilingenjör. Ordinarie ledamot sedan Övriga uppdrag: Styrelseordförande i B I Utbildningshuset AB, Trigono AB, Resort Investors AB och Biabana Ltd. Styrelseledamot i Genberg Underwater Hotels AB. VD i Bratt International AB. 39

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Studentlitteratur AB Org. nr

Studentlitteratur AB Org. nr Org. nr. 556335-6137 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Studentlitteratur Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Salong som stärker varumärket

Salong som stärker varumärket ÅRSREDOVISNING 2013 Salong som stärker varumärket VD HAR ORDET Att bygga om en salong utan att störa kunderna är svårt. Att bygga om och dessutom flytta salongen utan att behöva stänga är nästan omöjligt.

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer