Medborgarundersökningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medborgarundersökningen"

Transkript

1 Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Svedala kommun Våren 2010

2 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga Bilaga - Diagram och tabeller - Innehållsförteckning A. Medborgarnas på kommunen som en plats att bo och leva på Diagram 1A. Modellbild A... 2 Diagram 2A. Prioriteringsmatris A... 3 Tabell 1A. Medelvärde och svarsfördelning för de olika frågorna - Samtliga... 4 Diagram 3A. Andel som gett högt respektive lågt - Samtliga... 7 Tabell 1A_K. Medelvärde och svarsfördelning för de olika frågorna utifrån kvinnors svar... 8 Diagram 3A_K. Andel som gett högt respektive lågt utifrån kvinnors svar Tabell 1A_M. Medelvärde och svarsfördelning för de olika frågorna utifrån mäns svar Diagram 3A_M. Andel som gett högt respektive lågt utifrån mäns svar Tabell 2A.1 5 Faktorernas sindex redovisat efter bakgrundsfrågor B. Medborgarnas på kommunens verksamheter Diagram 1B. Modellbild B Diagram 2B. Prioriteringsmatris B Tabell 1B. Medelvärde och svarsfördelning för de olika frågorna - Samtliga Diagram 3B. Andel som gett högt respektive lågt - Samtliga Tabell 1B_K. Medelvärde och svarsfördelning för de olika frågorna utifrån kvinnors svar Diagram 3B_K. Andel som gett högt respektive lågt utifrån kvinnors svar Tabell 1B_M. Medelvärde och svarsfördelning för de olika frågorna utifrån mäns svar Diagram 3B_M. Andel som gett högt respektive lågt utifrån mäns svar Tabell 2B.1 10 Verksamheternas sindex redovisat efter bakgrundsfrågor och erfarenhet C. Medborgarna om inflytandet i kommunen Diagram 1C. Modellbild C Diagram 2C. Prioriteringsmatris C Tabell 1C. Medelvärde och svarsfördelning för de olika frågorna - Samtliga Diagram 3C. Andel som gett högt respektive lågt - Samtliga Tabell 1C_K. Medelvärde och svarsfördelning för de olika frågorna utifrån kvinnors svar Diagram 3C_K. Andel som gett högt respektive lågt utifrån kvinnors svar Tabell 1C_M. Medelvärde och svarsfördelning för de olika frågorna utifrån mäns svar Diagram 3C_M. Andel som gett högt respektive lågt utifrån mäns svar Tabell 2C.1-6. Faktorernas sindex redovisat efter bakgrundsfrågor och erfarenhet... 59

3 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Tabeller och diagram A. Medborgarna om kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd-Region-Index) TABELLER OCH DIAGRAM

4 Diagram 1A Modellbild Svedala kommun Fråga Betygsindex Faktor Felmarginal Effektmått Våren 2010 A 1:1-3 Arbetsmöjligheter Nöjd-Region-Index (NRI) A 2: ±1,9 0,4 Medborgarna om att bo 68 ±1,8 0,0 77 och leva i kommunen A 3:1-4 Miljö 4,0 ±2,1 Frågeblock A 71 ±1,7 0,7 A 4:1-4 Bostäder ±0,2 Fråga A 10 Antal svarande ±1,6 0,9 71 ±1,7 Andel svarande 54 A 5:1-4 Trygghet Felmarginal för effektmåtten Medelindex ±1,7 0,6 Fråga uppifrån räknat Medeleffekt 0,6 A 6:1-8 Kommunikationer A 9:1-3 0,0-0,8 59 ±1,8 0,3 0,0-0,4 A 7:1-6 Kommersiellt utbud 0,2-1,2 Tolkning av effektmått 54 ±2,3 0,7 0,4-1,4 * Effektmåttet 1,5 innebär att om A 8:1-7 Fritid 0,1-1,1 sindexet för faktorn Fritid 69 ±1,6 1,5 * 0,0-0,8 ökar med 5 enheter från 69 till 74 0,2-1,2 förväntas helhetset (NRI) öka 0,9-2,1 med 1,5 enheter från 71 till 72,5. Utbildningsmöjligheter NRI Rekomendation

5 Svedala kommun = högsta kommunmedelindex våren 2010 och hösten 2009 Diagram 2A Prioriteringsmatris Svedala kommun Våren 2010 Nöjd-Region-Index (NRI) Medborgarna om att bo och leva i kommunen Frågeblock A NRI 71 Rekommendation 77 Antal svarande Andel svarande Medelindex 62 Medeleffekt 0,6 Betygsindex IV. Bevara I. Förbättra om möjligt Utb.möjl. Miljö Trygghet Arb.möjl. Kommunik. Bostäder Kommers. Fritid Faktor Betygsindemått Effekt- Arbetsmöjligheter 59 0,4 Utbildningsmöjligheter 68 0,0 Miljö 71 0,7 Bostäder 57 0,9 Trygghet 62 0,6 Kommunikationer 59 0,3 Kommersiellt utbud 54 0,7 Fritid 69 1, III. Lägre prioritet II. Prioritera 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Effekt 1263 = kommunens medelindex och medeleffekt = medelindex för samtliga kommuner våren 2010 och hösten 2009 = lägsta kommunmedelindex våren 2010 och hösten 2009

6 NRI, HELHETEN Fr A9:1 Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på? 7,7 7,7 7,2 5,9 8, Fr A9:2 Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på en plats att bo och leva på? 7,3 7,4 6,8 5,5 8, Fr A9:3 Föreställ dig en plats som är perfekt att bo och leva på. Hur nära ett sådant ideal tycker du att din kommun kommer? 6,9 7,0 6,4 5,2 7, REKOMMENDATION Fr A10 Kan du rekommendera vänner och bekanta att flytta till din kommun? 7,9 7,9 7,1 5,3 8, Tabell 1 A. Medborgarna om att bo och leva i kommunen, våren Svedala kommun Antal svarande: 538 Andel svarande : 54 I denna tabell redovisas n för samtliga faktorer och NRI samt svarsfördelning och medel för delfrågorna i frågeblocket "A. Hur nöjd är du med din kommun som en plats att bo och leva på?". Även andelen som har angett "ingen åsikt" samt som inte har besvarat respektive delfråga framgår i tabellen. Med fet stil finns faktorer och NRI (Nöjd-Region-Index) angivna med respektive sindex. *Samtliga deltagande kommuner våren 2010 och hösten Betygsfördelning för Svedala kommun FRÅGA FAKTOR Våren 2010 Medelvärde Svedala kommun Hösten 2008 Jämförelse med Summa Ingen åsikt Andel svar efter medborgarnas samtliga kommuner* bedömning Andel Medelvärdvärdvärde Lägsta medel- Högsta medel- Lågt (1-4) Mellan- (5-7) Högt (8-10) Andel Ej svar ARBETSMÖJLIGHETER Hur nöjd är du vad gäller Fr A1:1...möjligheterna att få arbete inom rimligt avstånd? 6,7 6,9 5,6 3,9 7, Fr A1:2...hur väl möjligheterna till arbete uppfyller dina förväntningar? 6,5 6,5 5,5 4,0 7, Fr A1:3 Föreställ dig en ideal arbetsmarknad. Hur nära sådana ideala förhållanden är arbetsmöjligheterna för invånarna i din kommun? 5,8 5,7 4,7 3,2 7, UTBILDNINGSMÖJLIGHETER Hur nöjd är du vad gäller Fr A2:1...utbildningsmöjligheterna inom rimligt avstånd? 7,3 7,2 6,4 3,9 8, Fr A2:2...hur väl möjligheterna till utbildning uppfyller dina förväntningar? 7,1 7,0 6,2 4,1 8, Fr A2:3...tillgången till högre utbildningar (universitetseller högskoleutbildning) inom rimligt avstånd? 7,3 7,2 6,3 3,1 9, Fr A2:4 Föreställ dig ideala utbildningsmöjligheter. Hur nära sådana ideala förhållanden är utbildningsmöjligheterna för invånarna i din kommun? 6,9 6,7 5,8 3,2 8,

7 *Samtliga deltagande kommuner våren 2010 och hösten FRÅGA FAKTOR Våren 2010 Medelvärde Svedala kommun Hösten 2008 Betygsfördelning för Svedala kommun Jämförelse med Summa Ingen åsikt Andel svar efter medborgarnas samtliga kommuner* bedömning Andel Medelvärdvärdvärde Lägsta medel- Högsta medel- Lågt (1-4) Mellan- (5-7) Högt (8-10) Andel Ej svar MILJÖ Hur nöjd är du med din kommun vad gäller Fr A3:1...hur trivsam miljön är? 7,0 7,3 6,9 6,0 8, Fr A3:2...landskapet och naturen? 8,1 8,4 8,1 5,8 9, Fr A3:3...parker, grönområden och strövområden? 7,1 7,5 7,1 5,3 8, Fr A3:4 Föreställ dig en ideal miljö. Hur nära ett sådant ideal tycker du att miljön i din kommun kommer? 7,0 7,3 6,8 5,3 8, BOSTÄDER Hur nöjd är du med din kommun vad gäller Fr A4:1...hur trivsam bebyggelsen är? 6,7 6,7 6,4 5,5 7, Fr A4:2...möjligheterna att hitta prisvärt boende? 5,9 5,7 5,6 3,7 7, Fr A4:3...hur det planeras för bostäder? 5,7 5,8 5,0 3,7 6, Fr A4:4 Föreställ dig ideala bostadsförhållanden. Hur nära ett sådant ideal tycker du att boendet i din kommun kommer? 6,0 5,9 5,6 4,9 6, TRYGGHET Hur nöjd är du med din kommun vad gäller Fr A5:1...hur trygg och säker du och dina närmaste kan känna er? 7,0 6,9 6,6 5,0 8, Fr A5:2...hur tryggt du kan vistas utomhus på kvällar och nätter? 7,0 6,8 6,4 4,2 8, Fr A5:3...hur trygg och säker du kan känna dig mot stöld och inbrott? 5,5 5,6 5,6 4,5 7, Fr A5:4 Föreställ dig en kommun med ideal trygghet. Hur nära ett sådant ideal kommer tryggheten i din kommun? 6,1 6,1 5,9 4,5 7,

8 *Samtliga deltagande kommuner våren 2010 och hösten FRÅGA FAKTOR Våren 2010 Medelvärde Svedala kommun Hösten 2008 Betygsfördelning för Svedala kommun Jämförelse med Summa Ingen åsikt Andel svar efter medborgarnas samtliga kommuner* bedömning Andel Medelvärdvärdvärde Lägsta medel- Högsta medel- Lågt (1-4) Mellan- (5-7) Högt (8-10) Andel Ej svar KOMMUNIKATIONER Hur nöjd är du med din kommun vad gäller Fr A6:1...kollektivtrafikens linjesträckning? 6,4 6,5 5,6 4,0 7, Fr A6:2...kollektivtrafikens turtäthet? 6,2 6,3 5,2 3,5 7, Fr A6:3...kollektivtrafikens biljettpriser? 5,0 5,1 4,5 3,1 6, Fr A6:4...vägnätet? 6,3 6,7 5,8 4,0 7, Fr A6:5...tillgången till förbindelser med fjärrtåg inom rimligt avstånd? 6,2 6,4 5,6 2,7 7, Fr A6:6...tillgången till förbindelser med expressbuss (långfärdsbuss i linjetrafik)? 5,4 5,6 5,5 3,7 7, Fr A6:7...tillgången till flygförbindelser inom rimligt avstånd? 8,0 8,2 6,0 3,4 8, Fr A6:8 Föreställ dig en kommun med ideala kommunikationer. Hur nära ett sådant ideal kommer kommunikationerna i din kommun? 6,4 6,4 5,3 3,8 6, KOMMERSIELLT UTBUD Hur nöjd är du med din kommun vad gäller Fr A7:1...utbudet av livsmedelsaffärer inom rimligt avstånd? 7,0 6,9 7,2 5,1 8, Fr A7:2...tillgången till bank och post inom rimligt avstånd? 6,2 6,1 6,7 5,7 7, Fr A7:3...utbudet av andra affärer och service inom rimligt avstånd? 5,9 5,6 6,2 4,2 7, Fr A7:4...utbudet av restauranger/barer/kaféer inom rimligt avstånd? 5,6 5,6 6,2 4,3 7, Fr A7:5...nöjesutbudet inom rimligt avstånd? 4,6 4,4 5,0 3,2 6, Fr A7:6 Föreställ dig en kommun med idealt kommersiellt utbud. Hur nära ett sådant ideal kommer det kommersiella utbudet i din kommun? 5,5 5,3 5,6 3,8 6, FRITID Hur nöjd är du med din kommun vad gäller Fr A8:1...möjligheterna till natur- och friluftsliv? 8,1 8,3 7,9 5,2 8, Fr A8:2...möjligheterna att utöva dina fritidsaktiviteter? 7,4 7,4 7,5 5,8 8, Fr A8:3...tillgången till utflyktsmål? 7,7 7,8 7,4 5,3 8, Fr A8:4...möjligheterna till föreningsliv? 7,2 7,2 7,2 6,4 7, Fr A8:5...tillgången till kulturaktiviteter? 6,3 6,2 6,3 5,3 7, Fr A8:6...tillgången till sport- och idrottsevenemang? 6,6 6,6 6,7 5,6 7, Fr A8:7 Föreställ dig en kommun med ideala fritidsmöjligheter. Hur nära ett sådant ideal kommer fritidsmöjligheterna i din kommun? 6,6 6,6 6,6 5,6 7,

9 Diagram 3 Andel som givit högt respektive lågt Fr A9:1 Fr A9:2 Fr A9:3 Fr A10 Fr A1:1 Fr A1:2 Fr A1:3 Fr A2:1 Fr A2:2 Fr A2:3 Fr A2:4 Fr A3:1 Fr A3:2 Fr A3:3 Fr A3:4 Fr A4:1 Fr A4:2 Fr A4:3 Fr A4:4 Fr A5:1 Fr A5:2 Fr A5:3 Fr A5:4 Fr A6:1 Fr A6:2 Fr A6:3 Fr A6:4 Fr A6:5 Fr A6:6 Fr A6:7 Fr A6:8 Fr A7:1 Fr A7:2 Fr A7:3 Fr A7:4 Fr A7:5 Fr A7:6 Fr A8:1 Fr A8:2 Fr A8:3 Fr A8:4 Fr A8:5 Fr A8:6 Fr A8:7 Svedala kommun Lågt Högt 100

10 NRI, HELHETEN Fr A9:1 Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på? 7,7 7,8 7,3 6,0 8, Fr A9:2 Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på en plats att bo och leva på? 7,3 7,4 6,9 5,5 8, Fr A9:3 Föreställ dig en plats som är perfekt att bo och leva på. Hur nära ett sådant ideal tycker du att din kommun kommer? 6,9 7,1 6,5 5,1 7, REKOMMENDATION Fr A10 Kan du rekommendera vänner och bekanta att flytta till din kommun? 7,9 8,0 7,2 5,1 9, Andel Ej svar Tabell 1 A. Kvinnor Medborgarna om att bo och leva i kommunen, våren Svedala kommun Antal svarande: 293 Andel svarande: 57 I denna tabell redovisas n för samtliga faktorer och NRI samt svarsfördelning och medel för delfrågorna i frågeblocket "A. Hur nöjd är du med din kommun som en plats att bo och leva på?". Även andelen som har angett "ingen åsikt" samt som inte har besvarat respektive delfråga framgår i tabellen. Med fet stil finns faktorer och NRI (Nöjd-Region-Index) angivna med respektive sindex. *Samtliga deltagande kommuner våren 2010 och hösten FRÅGA FAKTOR Medelvärde Svedala kommun för kvinnor Våren 2010 Hösten 2008 Jämförelse med samtliga kommuner* för kvinnor Betygsfördelning för Svedala kommun Andel svar efter kvinnors bedömning Andel Medelvärde Lägsta medel-värde Högsta Lågt (1-4) Mellan (5-7) Högt (8-10) Summa Ingen åsikt ARBETSMÖJLIGHETER Hur nöjd är du vad gäller Fr A1:1...möjligheterna att få arbete inom rimligt avstånd? 6,7 6,9 5,7 3,7 7, Fr A1:2...hur väl möjligheterna till arbete uppfyller dina förväntningar? 6,5 6,5 5,5 3,9 7, Fr A1:3 Föreställ dig en ideal arbetsmarknad. Hur nära sådana ideala förhållanden är arbetsmöjligheterna för invånarna i din kommun? 5,8 5,6 4,7 3,0 7, UTBILDNINGSMÖJLIGHETER Hur nöjd är du vad gäller Fr A2:1...utbildningsmöjligheterna inom rimligt avstånd? 7,3 7,5 6,5 4,0 8, Fr A2:2...hur väl möjligheterna till utbildning uppfyller dina förväntningar? 6,9 7,3 6,3 4,1 8, Fr A2:3...tillgången till högre utbildningar (universitetseller högskoleutbildning) inom rimligt avstånd? 7,3 7,4 6,5 3,1 9, Fr A2:4 Föreställ dig ideala utbildningsmöjligheter. Hur nära sådana ideala förhållanden är utbildningsmöjligheterna för invånarna i din kommun? 6,9 6,9 5,9 3,2 8,

11 Andel Ej svar *Samtliga deltagande kommuner våren 2010 och hösten FRÅGA FAKTOR Medelvärde Svedala kommun för kvinnor Våren 2010 Hösten 2008 Medelvärde Lägsta medel-värde Högsta Lågt (1-4) Mellan (5-7) Högt (8-10) Summa 1263 Jämförelse med samtliga kommuner* för kvinnor Betygsfördelning för Svedala kommun Andel svar efter kvinnors bedömning Andel Ingen åsikt MILJÖ Hur nöjd är du med din kommun vad gäller Fr A3:1...hur trivsam miljön är? 7,0 7,2 7,0 6,0 8, Fr A3:2...landskapet och naturen? 8,2 8,3 8,2 6,1 9, Fr A3:3...parker, grönområden och strövområden? 7,2 7,5 7,2 5,7 8, Fr A3:4 Föreställ dig en ideal miljö. Hur nära ett sådant ideal tycker du att miljön i din kommun kommer? 7,0 7,2 6,9 5,6 8, BOSTÄDER Hur nöjd är du med din kommun vad gäller Fr A4:1...hur trivsam bebyggelsen är? 6,6 6,8 6,4 5,5 7, Fr A4:2...möjligheterna att hitta prisvärt boende? 5,7 5,9 5,6 3,6 7, Fr A4:3...hur det planeras för bostäder? 5,6 5,9 5,1 3,8 5, Fr A4:4 Föreställ dig ideala bostadsförhållanden. Hur nära ett sådant ideal tycker du att boendet i din kommun kommer? 5,9 6,1 5,7 4,9 6, TRYGGHET Hur nöjd är du med din kommun vad gäller Fr A5:1...hur trygg och säker du och dina närmaste kan känna er? 7,0 7,2 6,6 5,0 8, Fr A5:2...hur tryggt du kan vistas utomhus på kvällar och nätter? 6,8 7,0 6,1 3,9 8, Fr A5:3...hur trygg och säker du kan känna dig mot stöld och inbrott? 5,5 5,8 5,5 4,3 7, Fr A5:4 Föreställ dig en kommun med ideal trygghet. Hur nära ett sådant ideal kommer tryggheten i din kommun? 6,1 6,2 5,8 4,3 7,

12 Andel Ej svar *Samtliga deltagande kommuner våren 2010 och hösten FRÅGA FAKTOR Medelvärde Svedala kommun för kvinnor Våren 2010 Hösten 2008 Medelvärde Lägsta medel-värde Högsta Lågt (1-4) Mellan (5-7) Högt (8-10) Summa 1263 Jämförelse med samtliga kommuner* för kvinnor Betygsfördelning för Svedala kommun Andel svar efter kvinnors bedömning Andel Ingen åsikt KOMMUNIKATIONER Hur nöjd är du med din kommun vad gäller Fr A6:1...kollektivtrafikens linjesträckning? 6,4 6,5 5,6 3,9 7, Fr A6:2...kollektivtrafikens turtäthet? 6,0 6,3 5,2 3,3 6, Fr A6:3...kollektivtrafikens biljettpriser? 4,9 5,0 4,5 3,1 6, Fr A6:4...vägnätet? 6,3 6,8 5,8 4,4 7, Fr A6:5...tillgången till förbindelser med fjärrtåg inom rimligt avstånd? 6,0 6,3 5,7 2,5 7, Fr A6:6...tillgången till förbindelser med expressbuss (långfärdsbuss i linjetrafik)? 5,4 5,5 5,6 4,1 7, Fr A6:7...tillgången till flygförbindelser inom rimligt avstånd? 7,8 8,2 6,1 3,1 8, Fr A6:8 Föreställ dig en kommun med ideala kommunikationer. Hur nära ett sådant ideal kommer kommunikationerna i din kommun? 6,3 6,4 5,3 4,1 6, KOMMERSIELLT UTBUD Hur nöjd är du med din kommun vad gäller Fr A7:1...utbudet av livsmedelsaffärer inom rimligt avstånd? 7,0 6,8 7,2 4,9 8, Fr A7:2...tillgången till bank och post inom rimligt avstånd? 6,1 6,2 6,8 5,4 8, Fr A7:3...utbudet av andra affärer och service inom rimligt avstånd? 5,8 5,5 6,3 4,1 7, Fr A7:4...utbudet av restauranger/barer/kaféer inom rimligt avstånd? 5,7 5,5 6,3 4,4 7, Fr A7:5...nöjesutbudet inom rimligt avstånd? 4,6 4,5 5,1 3,3 6, Fr A7:6 Föreställ dig en kommun med idealt kommersiellt utbud. Hur nära ett sådant ideal kommer det kommersiella utbudet i din kommun? 5,5 5,2 5,7 3,9 6, FRITID Hur nöjd är du med din kommun vad gäller Fr A8:1...möjligheterna till natur- och friluftsliv? 8,2 8,3 8,0 5,5 9, Fr A8:2...möjligheterna att utöva dina fritidsaktiviteter? 7,5 7,5 7,6 6,1 8, Fr A8:3...tillgången till utflyktsmål? 7,8 7,9 7,6 5,5 8, Fr A8:4...möjligheterna till föreningsliv? 7,2 7,3 7,3 6,5 8, Fr A8:5...tillgången till kulturaktiviteter? 6,3 6,2 6,5 5,2 7, Fr A8:6...tillgången till sport- och idrottsevenemang? 6,8 6,8 6,9 5,8 8, Fr A8:7 Föreställ dig en kommun med ideala fritidsmöjligheter. Hur nära ett sådant ideal kommer fritidsmöjligheterna i din kommun? 6,6 6,8 6,7 5,8 7,

13 Diagram 3 Andel som givit högt respektive lågt Svedala kommun Fr A9:1 Fr A9:2 Fr A9:3 Fr A10 Fr A1:1 Fr A1:2 Fr A1:3 Fr A2:1 Fr A2:2 Fr A2:3 Fr A2:4 Fr A3:1 Fr A3:2 Fr A3:3 Fr A3:4 Fr A4:1 Fr A4:2 Fr A4:3 Fr A4:4 Fr A5:1 Fr A5:2 Fr A5:3 Fr A5:4 Fr A6:1 Fr A6:2 Fr A6:3 Fr A6:4 Fr A6:5 Fr A6:6 Fr A6:7 Fr A6:8 Fr A7:1 Fr A7:2 Fr A7:3 Fr A7:4 Fr A7:5 Fr A7:6 Fr A8:1 Fr A8:2 Fr A8:3 Fr A8:4 Fr A8:5 Fr A8:6 Fr A8: Lågt Högt

14 1263 Andel Ingen åsikt NRI, HELHETEN Fr A9:1 Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på? 7,7 7,6 7,1 5,7 8, Fr A9:2 Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på en plats att bo och leva på? 7,3 7,3 6,7 5,3 8, Fr A9:3 Föreställ dig en plats som är perfekt att bo och leva på. Hur nära ett sådant ideal tycker du att din kommun kommer? 7,0 6,9 6,3 4,9 7, REKOMMENDATION Fr A10 Kan du rekommendera vänner och bekanta att flytta till din kommun? 7,8 7,8 7,0 5,4 8, Andel Ej svar Tabell 1 A. Män Medborgarna om att bo och leva i kommunen, våren Svedala kommun Antal svarande: 245 Andel svarande: 51 I denna tabell redovisas n för samtliga faktorer och NRI samt svarsfördelning och medel för delfrågorna i frågeblocket "A. Hur nöjd är du med din kommun som en plats att bo och leva på?". Även andelen som har angett "ingen åsikt" samt som inte har besvarat respektive delfråga framgår i tabellen. Med fet stil finns faktorer och NRI (Nöjd-Region-Index) angivna med respektive sindex. *Samtliga deltagande kommuner våren 2010 och hösten FRÅGA FAKTOR Medelvärde Svedala kommun för män Våren 2010 Hösten 2008 Jämförelse med samtliga kommuner* för män Medelvärde Lägsta medel-värde Högsta Betygsfördelning för Svedala kommun Andel svar efter mäns bedömning Lågt (1-4) Mellan (5-7) Högt (8-10) Summa ARBETSMÖJLIGHETER Hur nöjd är du vad gäller Fr A1:1...möjligheterna att få arbete inom rimligt avstånd? 6,7 7,0 5,6 3,9 8, Fr A1:2...hur väl möjligheterna till arbete uppfyller dina förväntningar? 6,5 6,6 5,4 4,1 8, Fr A1:3 Föreställ dig en ideal arbetsmarknad. Hur nära sådana ideala förhållanden är arbetsmöjligheterna för invånarna i din kommun? 5,8 5,8 4,7 3,3 7, UTBILDNINGSMÖJLIGHETER Hur nöjd är du vad gäller Fr A2:1...utbildningsmöjligheterna inom rimligt avstånd? 7,2 6,8 6,3 3,8 8, Fr A2:2...hur väl möjligheterna till utbildning uppfyller dina förväntningar? 7,2 6,7 6,1 4,0 8, Fr A2:3...tillgången till högre utbildningar (universitetseller högskoleutbildning) inom rimligt avstånd? 7,3 7,0 6,2 3,1 9, Fr A2:4 Föreställ dig ideala utbildningsmöjligheter. Hur nära sådana ideala förhållanden är utbildningsmöjligheterna för invånarna i din kommun? 6,8 6,5 5,7 3,3 8,

15 Andel Ingen åsikt Andel Ej svar *Samtliga deltagande kommuner våren 2010 och hösten FRÅGA FAKTOR Medelvärde Svedala kommun för män Våren 2010 Hösten 2008 Jämförelse med samtliga kommuner* för män Medelvärde Lägsta medel-värde Högsta Betygsfördelning för Svedala kommun Andel svar efter mäns bedömning Lågt (1-4) Mellan (5-7) Högt (8-10) Summa MILJÖ Hur nöjd är du med din kommun vad gäller Fr A3:1...hur trivsam miljön är? 7,0 7,3 6,9 5,8 8, Fr A3:2...landskapet och naturen? 8,1 8,4 7,9 5,5 9, Fr A3:3...parker, grönområden och strövområden? 7,1 7,6 6,9 5,0 8, Fr A3:4 Föreställ dig en ideal miljö. Hur nära ett sådant ideal tycker du att miljön i din kommun kommer? 7,0 7,4 6,7 4,9 8, BOSTÄDER Hur nöjd är du med din kommun vad gäller Fr A4:1...hur trivsam bebyggelsen är? 6,8 6,6 6,3 5,4 7, Fr A4:2...möjligheterna att hitta prisvärt boende? 6,1 5,5 5,7 3,7 7, Fr A4:3...hur det planeras för bostäder? 5,8 5,7 5,0 3,7 6, Fr A4:4 Föreställ dig ideala bostadsförhållanden. Hur nära ett sådant ideal tycker du att boendet i din kommun kommer? 6,2 5,8 5,5 4,8 6, TRYGGHET Hur nöjd är du med din kommun vad gäller Fr A5:1...hur trygg och säker du och dina närmaste kan känna er? 7,0 6,7 6,7 5,0 8, Fr A5:2...hur tryggt du kan vistas utomhus på kvällar och nätter? 7,2 6,7 6,7 4,5 8, Fr A5:3...hur trygg och säker du kan känna dig mot stöld och inbrott? 5,5 5,5 5,8 4,6 8, Fr A5:4 Föreställ dig en kommun med ideal trygghet. Hur nära ett sådant ideal kommer tryggheten i din kommun? 6,2 6,0 6,0 4,7 7,

16 Andel Ingen åsikt Andel Ej svar *Samtliga deltagande kommuner våren 2010 och hösten FRÅGA FAKTOR Medelvärde Svedala kommun för män Våren 2010 Hösten 2008 Jämförelse med samtliga kommuner* för män Medelvärde Lägsta medel-värde Högsta Betygsfördelning för Svedala kommun Andel svar efter mäns bedömning Lågt (1-4) Mellan (5-7) Högt (8-10) Summa KOMMUNIKATIONER Hur nöjd är du med din kommun vad gäller Fr A6:1...kollektivtrafikens linjesträckning? 6,5 6,5 5,6 3,9 7, Fr A6:2...kollektivtrafikens turtäthet? 6,4 6,3 5,2 3,5 7, Fr A6:3...kollektivtrafikens biljettpriser? 5,1 5,2 4,6 3,0 6, Fr A6:4...vägnätet? 6,4 6,7 5,7 3,6 7, Fr A6:5...tillgången till förbindelser med fjärrtåg inom rimligt avstånd? 6,4 6,5 5,5 2,8 7, Fr A6:6...tillgången till förbindelser med expressbuss (långfärdsbuss i linjetrafik)? 5,5 5,7 5,5 3,3 7, Fr A6:7...tillgången till flygförbindelser inom rimligt avstånd? 8,3 8,3 6,0 3,4 8, Fr A6:8 Föreställ dig en kommun med ideala kommunikationer. Hur nära ett sådant ideal kommer kommunikationerna i din kommun? 6,5 6,5 5,3 3,7 6, KOMMERSIELLT UTBUD Hur nöjd är du med din kommun vad gäller Fr A7:1...utbudet av livsmedelsaffärer inom rimligt avstånd? 7,0 6,9 7,1 5,3 8, Fr A7:2...tillgången till bank och post inom rimligt avstånd? 6,2 6,0 6,7 5,7 7, Fr A7:3...utbudet av andra affärer och service inom rimligt avstånd? 6,0 5,6 6,2 4,2 7, Fr A7:4...utbudet av restauranger/barer/kaféer inom rimligt avstånd? 5,5 5,6 6,1 4,2 7, Fr A7:5...nöjesutbudet inom rimligt avstånd? 4,6 4,4 4,9 3,2 6, Fr A7:6 Föreställ dig en kommun med idealt kommersiellt utbud. Hur nära ett sådant ideal kommer det kommersiella utbudet i din kommun? 5,5 5,4 5,5 3,8 6, FRITID Hur nöjd är du med din kommun vad gäller Fr A8:1...möjligheterna till natur- och friluftsliv? 8,1 8,2 7,8 4,8 8, Fr A8:2...möjligheterna att utöva dina fritidsaktiviteter? 7,4 7,4 7,4 5,5 8, Fr A8:3...tillgången till utflyktsmål? 7,6 7,8 7,3 5,0 8, Fr A8:4...möjligheterna till föreningsliv? 7,1 7,1 7,1 6,1 7, Fr A8:5...tillgången till kulturaktiviteter? 6,4 6,2 6,2 5,1 7, Fr A8:6...tillgången till sport- och idrottsevenemang? 6,4 6,4 6,5 4,8 7, Fr A8:7 Föreställ dig en kommun med ideala fritidsmöjligheter. Hur nära ett sådant ideal kommer fritidsmöjligheterna i din kommun? 6,6 6,5 6,5 5,4 7,

17 Diagram 3 Andel som givit högt respektive lågt Svedala kommun Fr A9:1 Fr A9:2 Fr A9:3 Fr A10 Fr A1:1 Fr A1:2 Fr A1:3 Fr A2:1 Fr A2:2 Fr A2:3 Fr A2:4 Fr A3:1 Fr A3:2 Fr A3:3 Fr A3:4 Fr A4:1 Fr A4:2 Fr A4:3 Fr A4:4 Fr A5:1 Fr A5:2 Fr A5:3 Fr A5:4 Fr A6:1 Fr A6:2 Fr A6:3 Fr A6:4 Fr A6:5 Fr A6:6 Fr A6:7 Fr A6:8 Fr A7:1 Fr A7:2 Fr A7:3 Fr A7:4 Fr A7:5 Fr A7:6 Fr A8:1 Fr A8:2 Fr A8:3 Fr A8:4 Fr A8:5 Fr A8:6 Fr A8: Lågt Högt

18 Svedala kommun. Våren 2010 TABELL 2A.1 Faktorernas sindex och NRI efter kön Kön Man Kvinna NRI Rekommendation Arbetsmöjligheter Utbildningsmöjligheter Miljö Bostäder Trygghet Kommunikationer Kommersiellt utbud Fritid ANTAL SVARANDE TABELL 2A.2 Faktorernas sindex och NRI efter ålder Samtliga år 75 år eller äldre NRI Rekommendation Arbetsmöjligheter Utbildningsmöjligheter Miljö Bostäder Trygghet Kommunikationer Kommersiellt utbud Fritid ANTAL SVARANDE Ålder år år år år år Samtliga

19 TABELL 2A.3 Faktorernas sindex och NRI efter ortstyp Var bor du? Samtliga Kommunens Annan tätort Utanför tätort Uppgift saknas centralort NRI Rekommendation Arbetsmöjligheter Utbildningsmöjligheter Miljö Bostäder Trygghet Kommunikationer Kommersiellt utbud Fritid ANTAL SVARANDE TABELL 2A.4 Faktorernas sindex och NRI efter boendetid i kommunen Hur länge har du bott i kommunen? Samtliga 0-2 år 3-5 år 6-10 år 11 år eller längre Uppgift saknas NRI Rekommendation Arbetsmöjligheter Utbildningsmöjligheter Miljö Bostäder Trygghet Kommunikationer Kommersiellt utbud Fritid ANTAL SVARANDE

20 TABELL 2A.5 Faktorernas sindex och NRI efter erfarenhet av kollektivtrafik Hur ofta åker du med kollektivtrafiken? Samtliga Minst 4 ggr/vecka 1-3 ggr/vecka Några Mer sällan/aldrig Uppgift gånger/månad saknas NRI Rekommendation Arbetsmöjligheter Utbildningsmöjligheter Miljö Bostäder Trygghet Kommunikationer Kommersiellt utbud Fritid ANTAL SVARANDE

21 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Tabeller och diagram B. Medborgarna om kommunens verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index) TABELLER OCH DIAGRAM

22 Diagram 1B Modellbild Svedala kommun Fråga Betygsindex Verksamhet Felmarginal Effektmått Våren 2010 B 1 Förskolan Nöjd-Medborgar-Index (NMI) B 2 69 ±1,9 0,0 Grundskolan Medborgarna om kommunens 60 ±2,4 0,8 verksamheter B 3 Gymnasieskolan 3,2 65 Frågeblock B 64 ±2,4 0,0 ±2,0 Äldreomsorgen B 4 ±0,3 Antal svarande ±1,7 1,0 Fråga Andel svarande 54 B 5 Stöd för utsatta personer B 15:1-3 Medelindex ±1,8 0,1 Medeleffekt 0,4 B 6:1-4 Gator och vägar 60 ±2,1 55 ±2,1 0,7 Gång- och cykelvägar B 7:1-5 0,0-0,1 60 ±2,0 0,1 0,3-1,3 Fritid - Idrott B 8:1-4 0,0-0,3 64 ±2,0 0,5 0,4-1,6 Fritid - Kultur B 9:1-4 0,0-0,7 Tolkning av effektmått ±1,8 0,2 0,2-1,2 * Effektmåttet 1,5 innebär att om B 10:1-7 Miljöarbete 0,0-0,7 sindexet för faktorn Renhållning 71 ±2,0 0,5 0,0-1,1 Vatten och avlopp ökar med 5 enheter från 63 till 68 B 11:1-3 0,0-0,6 förväntas helhetset (NMI) öka 79 ±1,7 0,0 0,0-1,0 Renhållning med 1,5 enheter från 60 till 61,5. B 12:1-4 0,0-0,4 63 ±2,0 1,5 * 0,8-2,2 Räddningstjänsten B 13 0,0-0, ±1,9 0,2 NMI Fråga B 14:1-3 Bemötande Tillgänglighet Felmarginal för effektmåtten uppifrån räknat

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Tibro kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Tibro kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Tibro kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Ulricehamns kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Ulricehamns kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Ulricehamns kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Svalövs kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Svalövs kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Svalövs kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Kristianstad kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Kristianstad kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Kristianstad kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Lunds kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Lunds kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Lunds kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Tranås kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Tranås kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Tranås kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Kristinehamns kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Kristinehamns kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010 Kristinehamns kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2010 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Haninge kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Haninge kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Haninge kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Jönköpings kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Jönköpings kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010 Jönköpings kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2010 Jönköpings kommun Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Mora kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Mora kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Mora kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer medborgarna

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Danderyds kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Danderyds kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Danderyds kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Sunne kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Sunne kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Sunne kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Lindesbergs kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Lindesbergs kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011 Lindesbergs kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Arboga kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Arboga kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011 Arboga kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten

Läs mer

Medborgarundersökning. Med SCB:s Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Region-Index Inflytandeindex

Medborgarundersökning. Med SCB:s Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Region-Index Inflytandeindex Medborgarundersökning Med SCB:s Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Region-Index Inflytandeindex Järfälla kommun Hösten 2006 Innehållsförteckning Analysrapport Sammanfattning 1 Uppdraget 5 SCB:s analysmodell med

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Jokkmokks kommun. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Jokkmokks kommun. Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Jokkmokks kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Solna stad. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Solna stad. Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Solna stad Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Nacka kommun. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Nacka kommun. Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Nacka kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Kungsbacka kommun. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Kungsbacka kommun. Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Kungsbacka kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013... 1 Resultat Del A

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Motala kommun. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Motala kommun. Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Motala kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Mjölby kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Mjölby kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011 Mjölby kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Vimmerby kommun. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Vimmerby kommun. Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Vimmerby kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Nacka kommun

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Nacka kommun SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Nacka kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014 Version 1.0 Medborgarundersökning 2014 Medborgarna om 1. Kommunen som en plats att bo och leva i Nöjd Region Index (NRI) 2. Kommunens verksamheter Nöjd Medborgar Index (NMI) 3. Inflytande i kommunen Nöjd

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Höganäs kommun

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Höganäs kommun SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Höganäs kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Borås stad. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Borås stad. Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Borås stad Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Strängnäs kommun. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Strängnäs kommun. Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Strängnäs kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Lysekils kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Lysekils kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011 Lysekils kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Danderyds kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Danderyds kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Danderyds kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Mölndals stad. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Mölndals stad. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011 Mölndals stad Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Nykvarns kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Nykvarns kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Nykvarns kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Älvdalens kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Älvdalens kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Älvdalens kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Södertälje kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Södertälje kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Södertälje kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Staffanstorps kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Staffanstorps kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Staffanstorps kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Värmdö kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Värmdö kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Värmdö kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Nacka kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Nacka kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Nacka kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Arboga kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Arboga kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Arboga kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Alvesta kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Alvesta kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Alvesta kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Tanums kommun

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Tanums kommun SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Tanums kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Tjörns kommun

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Tjörns kommun SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Tjörns kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Västerås stad

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Västerås stad SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Västerås stad Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Upplands-Bro kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Upplands-Bro kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Upplands-Bro kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Laholms kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Laholms kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Laholms kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Oxelösunds kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Oxelösunds kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Oxelösunds kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Grums kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Grums kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Grums kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Orsa kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Orsa kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Orsa kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Dals-Eds kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Dals-Eds kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Dals-Eds kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Höörs kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Höörs kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Höörs kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Sigtuna kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Sigtuna kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Sigtuna kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Kungsörs kommun Våren 2008 SCB:s Medborgarundersökning våren 2008 Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Robertsfors kommun

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Robertsfors kommun SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Robertsfors kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Vellinge kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Vellinge kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Vellinge kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Region Gotland. Rapport

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Region Gotland. Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Region Gotland Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Järfälla kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Järfälla kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Järfälla kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 UResultat Del A Hur

Läs mer

Medborgarundersökning. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index

Medborgarundersökning. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Medborgarundersökning Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Örebro kommun Våren 2007 Innehållsförteckning Analysrapport Sammanfattning 1 Uppdraget 5 SCB:s analysmodell med

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Lysekils kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Lysekils kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Lysekils kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Gävle kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Gävle kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Gävle kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Bollebygds kommun

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Bollebygds kommun SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Bollebygds kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Sundsvalls kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Sundsvalls kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Sundsvalls kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014... 1 Resultat Del A

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Haninge kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Haninge kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Haninge kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 UResultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Skövde kommun

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Skövde kommun SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Skövde kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Håbo kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Håbo kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Håbo kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Nässjö kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Nässjö kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Nässjö kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Trosa kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Trosa kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Trosa kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 UResultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Jönköpings kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Jönköpings kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Jönköpings kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 UResultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Hässleholms kommun

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Hässleholms kommun SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Hässleholms kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012... 1 Resultat Del A

Läs mer

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Örkelljunga kommun Våren 2009 1 SCB:s Medborgarundersökning våren 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Medborgarundersökning

Medborgarundersökning Medborgarundersökning Med SCB:s Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Region-Index Inflytandeindex Salem kommun Våren 2007 Innehållsförteckning Analysrapport Sammanfattning 3 Uppdraget 7 SCB:s analysmodell med NKI

Läs mer

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Finspångs kommun Våren 2008 SCB:s Medborgarundersökning våren 2008 Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Växjö kommun Våren 2008 SCB:s Medborgarundersökning våren 2008 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Analysrapport

Läs mer

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Orsa kommun Våren 2009 SCB:s Medborgarundersökning våren 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Analysrapport

Läs mer

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tierps kommun Våren 2009 SCB:s Medborgarundersökning våren 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Medborgarundersökningen 2013

Medborgarundersökningen 2013 KS14.45 Resultatrapport 2014-04-08 Anders Lindgren Patrik Wendeblad Innehåll 1 Sammanfattning 5 2 Medborgarundersökningen 2013 6 2.1 Modellen "Nöjd-kund-Index"... 6 2.2 Prioriteringsmatrisen... 6 Prioriteringsmatris

Läs mer

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Håbo kommun Hösten 2009 SCB:s Medborgarundersökning hösten 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Sigtuna kommun Hösten 2009 SCB:s Medborgarundersökning hösten 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Trollhättans stad Hösten 2008 SCB:s Medborgarundersökning hösten 2008 Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tilläggsfrågor Järfälla kommun Hösten 2008 Tabell 1. Tilläggsfrågor Medborgarnas bedömning av Järfälla kommun,

Läs mer

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Svedala kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Analysrapport

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Örebro kommun

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Örebro kommun SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Örebro kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Specialrapport för nätverket Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö Innehållsförteckning

Läs mer

Ökad nytta av SCB:s medborgarundersökning. Bosse Thydén Cecilia Berglund Statistiska centralbyrån

Ökad nytta av SCB:s medborgarundersökning. Bosse Thydén Cecilia Berglund Statistiska centralbyrån Ökad nytta av SCB:s medborgarundersökning Bosse Thydén Cecilia Berglund Statistiska centralbyrån Disposition Vår ambition är att öka kunskapen om medborgarundersökningen internt i vår organisation. Vi

Läs mer

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Ängelholms kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Kallelse till sammanträde 1(2)

Kallelse till sammanträde 1(2) DANDERYDS KOMMUN Kallelse till sammanträde 1(2) Nämnd/Styrelse: Kommunstyrelsen Tid: Måndagen den 2 september 2013, kl 18:30 Sammanträdeslokal: Ebba Grips rum, Djursholms slott Föreslagen justerare: Catarina

Läs mer

Kundenkät samhällsbyggnadsförvaltningen

Kundenkät samhällsbyggnadsförvaltningen Sida 1 av 13 Kundenkät samhällsbyggnadsförvaltningen Välkommen till samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012. Denna enkät syftar till att ta reda på vad våra kunder (kommunmedborgarna) tycker om verksamheten.

Läs mer

Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning

Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning Medborgarundersökning 2010, förenklad uppföljning 1 (10) Kommunstyrelsens kontor Ylva Sanfridson Telefon 0155-381 31, 072-733 22 48 Fax 0155-305

Läs mer

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Lycksele kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Betyg Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! Vårdtagare om hemsjukvården Göteborg våren 2009

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Betyg Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! Kunderna om hemtjänsten och särskilt boende Eslövs

Läs mer

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tilläggsfrågor Simrishamns kommun Hösten 2007 Tabell 1. Tilläggsfrågor Invånarnas bedömning av Simrishamns

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning 2014

SCB:s medborgarundersökning 2014 SCB:s medborgarundersökning 2014 Trollhättan stads resultat Miljö Trollhättan bäst på renhållning toppar ranking från branschorganisation Det handlar om Sveriges bästa avfallskommun 2013 med avseende på

Läs mer

SCB:s analysmodell med Företagsmiljö-Index Företagsservice-Index

SCB:s analysmodell med Företagsmiljö-Index Företagsservice-Index SCB:s analysmodell med Företagsmiljö-Index Företagsservice-Index Betygsindex Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! FÖRETAGARNA OM

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011 Vara Kommun Invånarenkät Hösten 2011 Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 701 47 Örebro Virkesvägen 24, 102 30 Stockholm Tel: 019-16 16 16, Fax:019-16 16 17 Tel: 019-16 16 16, Fax: 08-716 83 81

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Betyg Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! Kunderna/besökarna om biblioteken Göteborg hösten

Läs mer

Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012

Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012 Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012 Svarsfrekvens Ålder: Kön Område Totalt 48 svar varav 23 fullständiga Cirka 48% har besvarat hela enkäten 0-18 0% 19-29 4,35% 30-39 13,04%

Läs mer

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tilläggsfrågor Växjö kommun Våren 2008 Brukar du/din familj fundera på miljökonsekvenser av dina/era inköp?

Läs mer