Medborgarundersökningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medborgarundersökningen"

Transkript

1 Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Svedala kommun Våren 2010

2 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga Bilaga - Diagram och tabeller - Innehållsförteckning A. Medborgarnas på kommunen som en plats att bo och leva på Diagram 1A. Modellbild A... 2 Diagram 2A. Prioriteringsmatris A... 3 Tabell 1A. Medelvärde och svarsfördelning för de olika frågorna - Samtliga... 4 Diagram 3A. Andel som gett högt respektive lågt - Samtliga... 7 Tabell 1A_K. Medelvärde och svarsfördelning för de olika frågorna utifrån kvinnors svar... 8 Diagram 3A_K. Andel som gett högt respektive lågt utifrån kvinnors svar Tabell 1A_M. Medelvärde och svarsfördelning för de olika frågorna utifrån mäns svar Diagram 3A_M. Andel som gett högt respektive lågt utifrån mäns svar Tabell 2A.1 5 Faktorernas sindex redovisat efter bakgrundsfrågor B. Medborgarnas på kommunens verksamheter Diagram 1B. Modellbild B Diagram 2B. Prioriteringsmatris B Tabell 1B. Medelvärde och svarsfördelning för de olika frågorna - Samtliga Diagram 3B. Andel som gett högt respektive lågt - Samtliga Tabell 1B_K. Medelvärde och svarsfördelning för de olika frågorna utifrån kvinnors svar Diagram 3B_K. Andel som gett högt respektive lågt utifrån kvinnors svar Tabell 1B_M. Medelvärde och svarsfördelning för de olika frågorna utifrån mäns svar Diagram 3B_M. Andel som gett högt respektive lågt utifrån mäns svar Tabell 2B.1 10 Verksamheternas sindex redovisat efter bakgrundsfrågor och erfarenhet C. Medborgarna om inflytandet i kommunen Diagram 1C. Modellbild C Diagram 2C. Prioriteringsmatris C Tabell 1C. Medelvärde och svarsfördelning för de olika frågorna - Samtliga Diagram 3C. Andel som gett högt respektive lågt - Samtliga Tabell 1C_K. Medelvärde och svarsfördelning för de olika frågorna utifrån kvinnors svar Diagram 3C_K. Andel som gett högt respektive lågt utifrån kvinnors svar Tabell 1C_M. Medelvärde och svarsfördelning för de olika frågorna utifrån mäns svar Diagram 3C_M. Andel som gett högt respektive lågt utifrån mäns svar Tabell 2C.1-6. Faktorernas sindex redovisat efter bakgrundsfrågor och erfarenhet... 59

3 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Tabeller och diagram A. Medborgarna om kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd-Region-Index) TABELLER OCH DIAGRAM

4 Diagram 1A Modellbild Svedala kommun Fråga Betygsindex Faktor Felmarginal Effektmått Våren 2010 A 1:1-3 Arbetsmöjligheter Nöjd-Region-Index (NRI) A 2: ±1,9 0,4 Medborgarna om att bo 68 ±1,8 0,0 77 och leva i kommunen A 3:1-4 Miljö 4,0 ±2,1 Frågeblock A 71 ±1,7 0,7 A 4:1-4 Bostäder ±0,2 Fråga A 10 Antal svarande ±1,6 0,9 71 ±1,7 Andel svarande 54 A 5:1-4 Trygghet Felmarginal för effektmåtten Medelindex ±1,7 0,6 Fråga uppifrån räknat Medeleffekt 0,6 A 6:1-8 Kommunikationer A 9:1-3 0,0-0,8 59 ±1,8 0,3 0,0-0,4 A 7:1-6 Kommersiellt utbud 0,2-1,2 Tolkning av effektmått 54 ±2,3 0,7 0,4-1,4 * Effektmåttet 1,5 innebär att om A 8:1-7 Fritid 0,1-1,1 sindexet för faktorn Fritid 69 ±1,6 1,5 * 0,0-0,8 ökar med 5 enheter från 69 till 74 0,2-1,2 förväntas helhetset (NRI) öka 0,9-2,1 med 1,5 enheter från 71 till 72,5. Utbildningsmöjligheter NRI Rekomendation

5 Svedala kommun = högsta kommunmedelindex våren 2010 och hösten 2009 Diagram 2A Prioriteringsmatris Svedala kommun Våren 2010 Nöjd-Region-Index (NRI) Medborgarna om att bo och leva i kommunen Frågeblock A NRI 71 Rekommendation 77 Antal svarande Andel svarande Medelindex 62 Medeleffekt 0,6 Betygsindex IV. Bevara I. Förbättra om möjligt Utb.möjl. Miljö Trygghet Arb.möjl. Kommunik. Bostäder Kommers. Fritid Faktor Betygsindemått Effekt- Arbetsmöjligheter 59 0,4 Utbildningsmöjligheter 68 0,0 Miljö 71 0,7 Bostäder 57 0,9 Trygghet 62 0,6 Kommunikationer 59 0,3 Kommersiellt utbud 54 0,7 Fritid 69 1, III. Lägre prioritet II. Prioritera 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Effekt 1263 = kommunens medelindex och medeleffekt = medelindex för samtliga kommuner våren 2010 och hösten 2009 = lägsta kommunmedelindex våren 2010 och hösten 2009

6 NRI, HELHETEN Fr A9:1 Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på? 7,7 7,7 7,2 5,9 8, Fr A9:2 Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på en plats att bo och leva på? 7,3 7,4 6,8 5,5 8, Fr A9:3 Föreställ dig en plats som är perfekt att bo och leva på. Hur nära ett sådant ideal tycker du att din kommun kommer? 6,9 7,0 6,4 5,2 7, REKOMMENDATION Fr A10 Kan du rekommendera vänner och bekanta att flytta till din kommun? 7,9 7,9 7,1 5,3 8, Tabell 1 A. Medborgarna om att bo och leva i kommunen, våren Svedala kommun Antal svarande: 538 Andel svarande : 54 I denna tabell redovisas n för samtliga faktorer och NRI samt svarsfördelning och medel för delfrågorna i frågeblocket "A. Hur nöjd är du med din kommun som en plats att bo och leva på?". Även andelen som har angett "ingen åsikt" samt som inte har besvarat respektive delfråga framgår i tabellen. Med fet stil finns faktorer och NRI (Nöjd-Region-Index) angivna med respektive sindex. *Samtliga deltagande kommuner våren 2010 och hösten Betygsfördelning för Svedala kommun FRÅGA FAKTOR Våren 2010 Medelvärde Svedala kommun Hösten 2008 Jämförelse med Summa Ingen åsikt Andel svar efter medborgarnas samtliga kommuner* bedömning Andel Medelvärdvärdvärde Lägsta medel- Högsta medel- Lågt (1-4) Mellan- (5-7) Högt (8-10) Andel Ej svar ARBETSMÖJLIGHETER Hur nöjd är du vad gäller Fr A1:1...möjligheterna att få arbete inom rimligt avstånd? 6,7 6,9 5,6 3,9 7, Fr A1:2...hur väl möjligheterna till arbete uppfyller dina förväntningar? 6,5 6,5 5,5 4,0 7, Fr A1:3 Föreställ dig en ideal arbetsmarknad. Hur nära sådana ideala förhållanden är arbetsmöjligheterna för invånarna i din kommun? 5,8 5,7 4,7 3,2 7, UTBILDNINGSMÖJLIGHETER Hur nöjd är du vad gäller Fr A2:1...utbildningsmöjligheterna inom rimligt avstånd? 7,3 7,2 6,4 3,9 8, Fr A2:2...hur väl möjligheterna till utbildning uppfyller dina förväntningar? 7,1 7,0 6,2 4,1 8, Fr A2:3...tillgången till högre utbildningar (universitetseller högskoleutbildning) inom rimligt avstånd? 7,3 7,2 6,3 3,1 9, Fr A2:4 Föreställ dig ideala utbildningsmöjligheter. Hur nära sådana ideala förhållanden är utbildningsmöjligheterna för invånarna i din kommun? 6,9 6,7 5,8 3,2 8,

7 *Samtliga deltagande kommuner våren 2010 och hösten FRÅGA FAKTOR Våren 2010 Medelvärde Svedala kommun Hösten 2008 Betygsfördelning för Svedala kommun Jämförelse med Summa Ingen åsikt Andel svar efter medborgarnas samtliga kommuner* bedömning Andel Medelvärdvärdvärde Lägsta medel- Högsta medel- Lågt (1-4) Mellan- (5-7) Högt (8-10) Andel Ej svar MILJÖ Hur nöjd är du med din kommun vad gäller Fr A3:1...hur trivsam miljön är? 7,0 7,3 6,9 6,0 8, Fr A3:2...landskapet och naturen? 8,1 8,4 8,1 5,8 9, Fr A3:3...parker, grönområden och strövområden? 7,1 7,5 7,1 5,3 8, Fr A3:4 Föreställ dig en ideal miljö. Hur nära ett sådant ideal tycker du att miljön i din kommun kommer? 7,0 7,3 6,8 5,3 8, BOSTÄDER Hur nöjd är du med din kommun vad gäller Fr A4:1...hur trivsam bebyggelsen är? 6,7 6,7 6,4 5,5 7, Fr A4:2...möjligheterna att hitta prisvärt boende? 5,9 5,7 5,6 3,7 7, Fr A4:3...hur det planeras för bostäder? 5,7 5,8 5,0 3,7 6, Fr A4:4 Föreställ dig ideala bostadsförhållanden. Hur nära ett sådant ideal tycker du att boendet i din kommun kommer? 6,0 5,9 5,6 4,9 6, TRYGGHET Hur nöjd är du med din kommun vad gäller Fr A5:1...hur trygg och säker du och dina närmaste kan känna er? 7,0 6,9 6,6 5,0 8, Fr A5:2...hur tryggt du kan vistas utomhus på kvällar och nätter? 7,0 6,8 6,4 4,2 8, Fr A5:3...hur trygg och säker du kan känna dig mot stöld och inbrott? 5,5 5,6 5,6 4,5 7, Fr A5:4 Föreställ dig en kommun med ideal trygghet. Hur nära ett sådant ideal kommer tryggheten i din kommun? 6,1 6,1 5,9 4,5 7,

8 *Samtliga deltagande kommuner våren 2010 och hösten FRÅGA FAKTOR Våren 2010 Medelvärde Svedala kommun Hösten 2008 Betygsfördelning för Svedala kommun Jämförelse med Summa Ingen åsikt Andel svar efter medborgarnas samtliga kommuner* bedömning Andel Medelvärdvärdvärde Lägsta medel- Högsta medel- Lågt (1-4) Mellan- (5-7) Högt (8-10) Andel Ej svar KOMMUNIKATIONER Hur nöjd är du med din kommun vad gäller Fr A6:1...kollektivtrafikens linjesträckning? 6,4 6,5 5,6 4,0 7, Fr A6:2...kollektivtrafikens turtäthet? 6,2 6,3 5,2 3,5 7, Fr A6:3...kollektivtrafikens biljettpriser? 5,0 5,1 4,5 3,1 6, Fr A6:4...vägnätet? 6,3 6,7 5,8 4,0 7, Fr A6:5...tillgången till förbindelser med fjärrtåg inom rimligt avstånd? 6,2 6,4 5,6 2,7 7, Fr A6:6...tillgången till förbindelser med expressbuss (långfärdsbuss i linjetrafik)? 5,4 5,6 5,5 3,7 7, Fr A6:7...tillgången till flygförbindelser inom rimligt avstånd? 8,0 8,2 6,0 3,4 8, Fr A6:8 Föreställ dig en kommun med ideala kommunikationer. Hur nära ett sådant ideal kommer kommunikationerna i din kommun? 6,4 6,4 5,3 3,8 6, KOMMERSIELLT UTBUD Hur nöjd är du med din kommun vad gäller Fr A7:1...utbudet av livsmedelsaffärer inom rimligt avstånd? 7,0 6,9 7,2 5,1 8, Fr A7:2...tillgången till bank och post inom rimligt avstånd? 6,2 6,1 6,7 5,7 7, Fr A7:3...utbudet av andra affärer och service inom rimligt avstånd? 5,9 5,6 6,2 4,2 7, Fr A7:4...utbudet av restauranger/barer/kaféer inom rimligt avstånd? 5,6 5,6 6,2 4,3 7, Fr A7:5...nöjesutbudet inom rimligt avstånd? 4,6 4,4 5,0 3,2 6, Fr A7:6 Föreställ dig en kommun med idealt kommersiellt utbud. Hur nära ett sådant ideal kommer det kommersiella utbudet i din kommun? 5,5 5,3 5,6 3,8 6, FRITID Hur nöjd är du med din kommun vad gäller Fr A8:1...möjligheterna till natur- och friluftsliv? 8,1 8,3 7,9 5,2 8, Fr A8:2...möjligheterna att utöva dina fritidsaktiviteter? 7,4 7,4 7,5 5,8 8, Fr A8:3...tillgången till utflyktsmål? 7,7 7,8 7,4 5,3 8, Fr A8:4...möjligheterna till föreningsliv? 7,2 7,2 7,2 6,4 7, Fr A8:5...tillgången till kulturaktiviteter? 6,3 6,2 6,3 5,3 7, Fr A8:6...tillgången till sport- och idrottsevenemang? 6,6 6,6 6,7 5,6 7, Fr A8:7 Föreställ dig en kommun med ideala fritidsmöjligheter. Hur nära ett sådant ideal kommer fritidsmöjligheterna i din kommun? 6,6 6,6 6,6 5,6 7,

9 Diagram 3 Andel som givit högt respektive lågt Fr A9:1 Fr A9:2 Fr A9:3 Fr A10 Fr A1:1 Fr A1:2 Fr A1:3 Fr A2:1 Fr A2:2 Fr A2:3 Fr A2:4 Fr A3:1 Fr A3:2 Fr A3:3 Fr A3:4 Fr A4:1 Fr A4:2 Fr A4:3 Fr A4:4 Fr A5:1 Fr A5:2 Fr A5:3 Fr A5:4 Fr A6:1 Fr A6:2 Fr A6:3 Fr A6:4 Fr A6:5 Fr A6:6 Fr A6:7 Fr A6:8 Fr A7:1 Fr A7:2 Fr A7:3 Fr A7:4 Fr A7:5 Fr A7:6 Fr A8:1 Fr A8:2 Fr A8:3 Fr A8:4 Fr A8:5 Fr A8:6 Fr A8:7 Svedala kommun Lågt Högt 100

10 NRI, HELHETEN Fr A9:1 Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på? 7,7 7,8 7,3 6,0 8, Fr A9:2 Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på en plats att bo och leva på? 7,3 7,4 6,9 5,5 8, Fr A9:3 Föreställ dig en plats som är perfekt att bo och leva på. Hur nära ett sådant ideal tycker du att din kommun kommer? 6,9 7,1 6,5 5,1 7, REKOMMENDATION Fr A10 Kan du rekommendera vänner och bekanta att flytta till din kommun? 7,9 8,0 7,2 5,1 9, Andel Ej svar Tabell 1 A. Kvinnor Medborgarna om att bo och leva i kommunen, våren Svedala kommun Antal svarande: 293 Andel svarande: 57 I denna tabell redovisas n för samtliga faktorer och NRI samt svarsfördelning och medel för delfrågorna i frågeblocket "A. Hur nöjd är du med din kommun som en plats att bo och leva på?". Även andelen som har angett "ingen åsikt" samt som inte har besvarat respektive delfråga framgår i tabellen. Med fet stil finns faktorer och NRI (Nöjd-Region-Index) angivna med respektive sindex. *Samtliga deltagande kommuner våren 2010 och hösten FRÅGA FAKTOR Medelvärde Svedala kommun för kvinnor Våren 2010 Hösten 2008 Jämförelse med samtliga kommuner* för kvinnor Betygsfördelning för Svedala kommun Andel svar efter kvinnors bedömning Andel Medelvärde Lägsta medel-värde Högsta Lågt (1-4) Mellan (5-7) Högt (8-10) Summa Ingen åsikt ARBETSMÖJLIGHETER Hur nöjd är du vad gäller Fr A1:1...möjligheterna att få arbete inom rimligt avstånd? 6,7 6,9 5,7 3,7 7, Fr A1:2...hur väl möjligheterna till arbete uppfyller dina förväntningar? 6,5 6,5 5,5 3,9 7, Fr A1:3 Föreställ dig en ideal arbetsmarknad. Hur nära sådana ideala förhållanden är arbetsmöjligheterna för invånarna i din kommun? 5,8 5,6 4,7 3,0 7, UTBILDNINGSMÖJLIGHETER Hur nöjd är du vad gäller Fr A2:1...utbildningsmöjligheterna inom rimligt avstånd? 7,3 7,5 6,5 4,0 8, Fr A2:2...hur väl möjligheterna till utbildning uppfyller dina förväntningar? 6,9 7,3 6,3 4,1 8, Fr A2:3...tillgången till högre utbildningar (universitetseller högskoleutbildning) inom rimligt avstånd? 7,3 7,4 6,5 3,1 9, Fr A2:4 Föreställ dig ideala utbildningsmöjligheter. Hur nära sådana ideala förhållanden är utbildningsmöjligheterna för invånarna i din kommun? 6,9 6,9 5,9 3,2 8,

11 Andel Ej svar *Samtliga deltagande kommuner våren 2010 och hösten FRÅGA FAKTOR Medelvärde Svedala kommun för kvinnor Våren 2010 Hösten 2008 Medelvärde Lägsta medel-värde Högsta Lågt (1-4) Mellan (5-7) Högt (8-10) Summa 1263 Jämförelse med samtliga kommuner* för kvinnor Betygsfördelning för Svedala kommun Andel svar efter kvinnors bedömning Andel Ingen åsikt MILJÖ Hur nöjd är du med din kommun vad gäller Fr A3:1...hur trivsam miljön är? 7,0 7,2 7,0 6,0 8, Fr A3:2...landskapet och naturen? 8,2 8,3 8,2 6,1 9, Fr A3:3...parker, grönområden och strövområden? 7,2 7,5 7,2 5,7 8, Fr A3:4 Föreställ dig en ideal miljö. Hur nära ett sådant ideal tycker du att miljön i din kommun kommer? 7,0 7,2 6,9 5,6 8, BOSTÄDER Hur nöjd är du med din kommun vad gäller Fr A4:1...hur trivsam bebyggelsen är? 6,6 6,8 6,4 5,5 7, Fr A4:2...möjligheterna att hitta prisvärt boende? 5,7 5,9 5,6 3,6 7, Fr A4:3...hur det planeras för bostäder? 5,6 5,9 5,1 3,8 5, Fr A4:4 Föreställ dig ideala bostadsförhållanden. Hur nära ett sådant ideal tycker du att boendet i din kommun kommer? 5,9 6,1 5,7 4,9 6, TRYGGHET Hur nöjd är du med din kommun vad gäller Fr A5:1...hur trygg och säker du och dina närmaste kan känna er? 7,0 7,2 6,6 5,0 8, Fr A5:2...hur tryggt du kan vistas utomhus på kvällar och nätter? 6,8 7,0 6,1 3,9 8, Fr A5:3...hur trygg och säker du kan känna dig mot stöld och inbrott? 5,5 5,8 5,5 4,3 7, Fr A5:4 Föreställ dig en kommun med ideal trygghet. Hur nära ett sådant ideal kommer tryggheten i din kommun? 6,1 6,2 5,8 4,3 7,

12 Andel Ej svar *Samtliga deltagande kommuner våren 2010 och hösten FRÅGA FAKTOR Medelvärde Svedala kommun för kvinnor Våren 2010 Hösten 2008 Medelvärde Lägsta medel-värde Högsta Lågt (1-4) Mellan (5-7) Högt (8-10) Summa 1263 Jämförelse med samtliga kommuner* för kvinnor Betygsfördelning för Svedala kommun Andel svar efter kvinnors bedömning Andel Ingen åsikt KOMMUNIKATIONER Hur nöjd är du med din kommun vad gäller Fr A6:1...kollektivtrafikens linjesträckning? 6,4 6,5 5,6 3,9 7, Fr A6:2...kollektivtrafikens turtäthet? 6,0 6,3 5,2 3,3 6, Fr A6:3...kollektivtrafikens biljettpriser? 4,9 5,0 4,5 3,1 6, Fr A6:4...vägnätet? 6,3 6,8 5,8 4,4 7, Fr A6:5...tillgången till förbindelser med fjärrtåg inom rimligt avstånd? 6,0 6,3 5,7 2,5 7, Fr A6:6...tillgången till förbindelser med expressbuss (långfärdsbuss i linjetrafik)? 5,4 5,5 5,6 4,1 7, Fr A6:7...tillgången till flygförbindelser inom rimligt avstånd? 7,8 8,2 6,1 3,1 8, Fr A6:8 Föreställ dig en kommun med ideala kommunikationer. Hur nära ett sådant ideal kommer kommunikationerna i din kommun? 6,3 6,4 5,3 4,1 6, KOMMERSIELLT UTBUD Hur nöjd är du med din kommun vad gäller Fr A7:1...utbudet av livsmedelsaffärer inom rimligt avstånd? 7,0 6,8 7,2 4,9 8, Fr A7:2...tillgången till bank och post inom rimligt avstånd? 6,1 6,2 6,8 5,4 8, Fr A7:3...utbudet av andra affärer och service inom rimligt avstånd? 5,8 5,5 6,3 4,1 7, Fr A7:4...utbudet av restauranger/barer/kaféer inom rimligt avstånd? 5,7 5,5 6,3 4,4 7, Fr A7:5...nöjesutbudet inom rimligt avstånd? 4,6 4,5 5,1 3,3 6, Fr A7:6 Föreställ dig en kommun med idealt kommersiellt utbud. Hur nära ett sådant ideal kommer det kommersiella utbudet i din kommun? 5,5 5,2 5,7 3,9 6, FRITID Hur nöjd är du med din kommun vad gäller Fr A8:1...möjligheterna till natur- och friluftsliv? 8,2 8,3 8,0 5,5 9, Fr A8:2...möjligheterna att utöva dina fritidsaktiviteter? 7,5 7,5 7,6 6,1 8, Fr A8:3...tillgången till utflyktsmål? 7,8 7,9 7,6 5,5 8, Fr A8:4...möjligheterna till föreningsliv? 7,2 7,3 7,3 6,5 8, Fr A8:5...tillgången till kulturaktiviteter? 6,3 6,2 6,5 5,2 7, Fr A8:6...tillgången till sport- och idrottsevenemang? 6,8 6,8 6,9 5,8 8, Fr A8:7 Föreställ dig en kommun med ideala fritidsmöjligheter. Hur nära ett sådant ideal kommer fritidsmöjligheterna i din kommun? 6,6 6,8 6,7 5,8 7,

13 Diagram 3 Andel som givit högt respektive lågt Svedala kommun Fr A9:1 Fr A9:2 Fr A9:3 Fr A10 Fr A1:1 Fr A1:2 Fr A1:3 Fr A2:1 Fr A2:2 Fr A2:3 Fr A2:4 Fr A3:1 Fr A3:2 Fr A3:3 Fr A3:4 Fr A4:1 Fr A4:2 Fr A4:3 Fr A4:4 Fr A5:1 Fr A5:2 Fr A5:3 Fr A5:4 Fr A6:1 Fr A6:2 Fr A6:3 Fr A6:4 Fr A6:5 Fr A6:6 Fr A6:7 Fr A6:8 Fr A7:1 Fr A7:2 Fr A7:3 Fr A7:4 Fr A7:5 Fr A7:6 Fr A8:1 Fr A8:2 Fr A8:3 Fr A8:4 Fr A8:5 Fr A8:6 Fr A8: Lågt Högt

14 1263 Andel Ingen åsikt NRI, HELHETEN Fr A9:1 Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på? 7,7 7,6 7,1 5,7 8, Fr A9:2 Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på en plats att bo och leva på? 7,3 7,3 6,7 5,3 8, Fr A9:3 Föreställ dig en plats som är perfekt att bo och leva på. Hur nära ett sådant ideal tycker du att din kommun kommer? 7,0 6,9 6,3 4,9 7, REKOMMENDATION Fr A10 Kan du rekommendera vänner och bekanta att flytta till din kommun? 7,8 7,8 7,0 5,4 8, Andel Ej svar Tabell 1 A. Män Medborgarna om att bo och leva i kommunen, våren Svedala kommun Antal svarande: 245 Andel svarande: 51 I denna tabell redovisas n för samtliga faktorer och NRI samt svarsfördelning och medel för delfrågorna i frågeblocket "A. Hur nöjd är du med din kommun som en plats att bo och leva på?". Även andelen som har angett "ingen åsikt" samt som inte har besvarat respektive delfråga framgår i tabellen. Med fet stil finns faktorer och NRI (Nöjd-Region-Index) angivna med respektive sindex. *Samtliga deltagande kommuner våren 2010 och hösten FRÅGA FAKTOR Medelvärde Svedala kommun för män Våren 2010 Hösten 2008 Jämförelse med samtliga kommuner* för män Medelvärde Lägsta medel-värde Högsta Betygsfördelning för Svedala kommun Andel svar efter mäns bedömning Lågt (1-4) Mellan (5-7) Högt (8-10) Summa ARBETSMÖJLIGHETER Hur nöjd är du vad gäller Fr A1:1...möjligheterna att få arbete inom rimligt avstånd? 6,7 7,0 5,6 3,9 8, Fr A1:2...hur väl möjligheterna till arbete uppfyller dina förväntningar? 6,5 6,6 5,4 4,1 8, Fr A1:3 Föreställ dig en ideal arbetsmarknad. Hur nära sådana ideala förhållanden är arbetsmöjligheterna för invånarna i din kommun? 5,8 5,8 4,7 3,3 7, UTBILDNINGSMÖJLIGHETER Hur nöjd är du vad gäller Fr A2:1...utbildningsmöjligheterna inom rimligt avstånd? 7,2 6,8 6,3 3,8 8, Fr A2:2...hur väl möjligheterna till utbildning uppfyller dina förväntningar? 7,2 6,7 6,1 4,0 8, Fr A2:3...tillgången till högre utbildningar (universitetseller högskoleutbildning) inom rimligt avstånd? 7,3 7,0 6,2 3,1 9, Fr A2:4 Föreställ dig ideala utbildningsmöjligheter. Hur nära sådana ideala förhållanden är utbildningsmöjligheterna för invånarna i din kommun? 6,8 6,5 5,7 3,3 8,

15 Andel Ingen åsikt Andel Ej svar *Samtliga deltagande kommuner våren 2010 och hösten FRÅGA FAKTOR Medelvärde Svedala kommun för män Våren 2010 Hösten 2008 Jämförelse med samtliga kommuner* för män Medelvärde Lägsta medel-värde Högsta Betygsfördelning för Svedala kommun Andel svar efter mäns bedömning Lågt (1-4) Mellan (5-7) Högt (8-10) Summa MILJÖ Hur nöjd är du med din kommun vad gäller Fr A3:1...hur trivsam miljön är? 7,0 7,3 6,9 5,8 8, Fr A3:2...landskapet och naturen? 8,1 8,4 7,9 5,5 9, Fr A3:3...parker, grönområden och strövområden? 7,1 7,6 6,9 5,0 8, Fr A3:4 Föreställ dig en ideal miljö. Hur nära ett sådant ideal tycker du att miljön i din kommun kommer? 7,0 7,4 6,7 4,9 8, BOSTÄDER Hur nöjd är du med din kommun vad gäller Fr A4:1...hur trivsam bebyggelsen är? 6,8 6,6 6,3 5,4 7, Fr A4:2...möjligheterna att hitta prisvärt boende? 6,1 5,5 5,7 3,7 7, Fr A4:3...hur det planeras för bostäder? 5,8 5,7 5,0 3,7 6, Fr A4:4 Föreställ dig ideala bostadsförhållanden. Hur nära ett sådant ideal tycker du att boendet i din kommun kommer? 6,2 5,8 5,5 4,8 6, TRYGGHET Hur nöjd är du med din kommun vad gäller Fr A5:1...hur trygg och säker du och dina närmaste kan känna er? 7,0 6,7 6,7 5,0 8, Fr A5:2...hur tryggt du kan vistas utomhus på kvällar och nätter? 7,2 6,7 6,7 4,5 8, Fr A5:3...hur trygg och säker du kan känna dig mot stöld och inbrott? 5,5 5,5 5,8 4,6 8, Fr A5:4 Föreställ dig en kommun med ideal trygghet. Hur nära ett sådant ideal kommer tryggheten i din kommun? 6,2 6,0 6,0 4,7 7,

16 Andel Ingen åsikt Andel Ej svar *Samtliga deltagande kommuner våren 2010 och hösten FRÅGA FAKTOR Medelvärde Svedala kommun för män Våren 2010 Hösten 2008 Jämförelse med samtliga kommuner* för män Medelvärde Lägsta medel-värde Högsta Betygsfördelning för Svedala kommun Andel svar efter mäns bedömning Lågt (1-4) Mellan (5-7) Högt (8-10) Summa KOMMUNIKATIONER Hur nöjd är du med din kommun vad gäller Fr A6:1...kollektivtrafikens linjesträckning? 6,5 6,5 5,6 3,9 7, Fr A6:2...kollektivtrafikens turtäthet? 6,4 6,3 5,2 3,5 7, Fr A6:3...kollektivtrafikens biljettpriser? 5,1 5,2 4,6 3,0 6, Fr A6:4...vägnätet? 6,4 6,7 5,7 3,6 7, Fr A6:5...tillgången till förbindelser med fjärrtåg inom rimligt avstånd? 6,4 6,5 5,5 2,8 7, Fr A6:6...tillgången till förbindelser med expressbuss (långfärdsbuss i linjetrafik)? 5,5 5,7 5,5 3,3 7, Fr A6:7...tillgången till flygförbindelser inom rimligt avstånd? 8,3 8,3 6,0 3,4 8, Fr A6:8 Föreställ dig en kommun med ideala kommunikationer. Hur nära ett sådant ideal kommer kommunikationerna i din kommun? 6,5 6,5 5,3 3,7 6, KOMMERSIELLT UTBUD Hur nöjd är du med din kommun vad gäller Fr A7:1...utbudet av livsmedelsaffärer inom rimligt avstånd? 7,0 6,9 7,1 5,3 8, Fr A7:2...tillgången till bank och post inom rimligt avstånd? 6,2 6,0 6,7 5,7 7, Fr A7:3...utbudet av andra affärer och service inom rimligt avstånd? 6,0 5,6 6,2 4,2 7, Fr A7:4...utbudet av restauranger/barer/kaféer inom rimligt avstånd? 5,5 5,6 6,1 4,2 7, Fr A7:5...nöjesutbudet inom rimligt avstånd? 4,6 4,4 4,9 3,2 6, Fr A7:6 Föreställ dig en kommun med idealt kommersiellt utbud. Hur nära ett sådant ideal kommer det kommersiella utbudet i din kommun? 5,5 5,4 5,5 3,8 6, FRITID Hur nöjd är du med din kommun vad gäller Fr A8:1...möjligheterna till natur- och friluftsliv? 8,1 8,2 7,8 4,8 8, Fr A8:2...möjligheterna att utöva dina fritidsaktiviteter? 7,4 7,4 7,4 5,5 8, Fr A8:3...tillgången till utflyktsmål? 7,6 7,8 7,3 5,0 8, Fr A8:4...möjligheterna till föreningsliv? 7,1 7,1 7,1 6,1 7, Fr A8:5...tillgången till kulturaktiviteter? 6,4 6,2 6,2 5,1 7, Fr A8:6...tillgången till sport- och idrottsevenemang? 6,4 6,4 6,5 4,8 7, Fr A8:7 Föreställ dig en kommun med ideala fritidsmöjligheter. Hur nära ett sådant ideal kommer fritidsmöjligheterna i din kommun? 6,6 6,5 6,5 5,4 7,

17 Diagram 3 Andel som givit högt respektive lågt Svedala kommun Fr A9:1 Fr A9:2 Fr A9:3 Fr A10 Fr A1:1 Fr A1:2 Fr A1:3 Fr A2:1 Fr A2:2 Fr A2:3 Fr A2:4 Fr A3:1 Fr A3:2 Fr A3:3 Fr A3:4 Fr A4:1 Fr A4:2 Fr A4:3 Fr A4:4 Fr A5:1 Fr A5:2 Fr A5:3 Fr A5:4 Fr A6:1 Fr A6:2 Fr A6:3 Fr A6:4 Fr A6:5 Fr A6:6 Fr A6:7 Fr A6:8 Fr A7:1 Fr A7:2 Fr A7:3 Fr A7:4 Fr A7:5 Fr A7:6 Fr A8:1 Fr A8:2 Fr A8:3 Fr A8:4 Fr A8:5 Fr A8:6 Fr A8: Lågt Högt

18 Svedala kommun. Våren 2010 TABELL 2A.1 Faktorernas sindex och NRI efter kön Kön Man Kvinna NRI Rekommendation Arbetsmöjligheter Utbildningsmöjligheter Miljö Bostäder Trygghet Kommunikationer Kommersiellt utbud Fritid ANTAL SVARANDE TABELL 2A.2 Faktorernas sindex och NRI efter ålder Samtliga år 75 år eller äldre NRI Rekommendation Arbetsmöjligheter Utbildningsmöjligheter Miljö Bostäder Trygghet Kommunikationer Kommersiellt utbud Fritid ANTAL SVARANDE Ålder år år år år år Samtliga

19 TABELL 2A.3 Faktorernas sindex och NRI efter ortstyp Var bor du? Samtliga Kommunens Annan tätort Utanför tätort Uppgift saknas centralort NRI Rekommendation Arbetsmöjligheter Utbildningsmöjligheter Miljö Bostäder Trygghet Kommunikationer Kommersiellt utbud Fritid ANTAL SVARANDE TABELL 2A.4 Faktorernas sindex och NRI efter boendetid i kommunen Hur länge har du bott i kommunen? Samtliga 0-2 år 3-5 år 6-10 år 11 år eller längre Uppgift saknas NRI Rekommendation Arbetsmöjligheter Utbildningsmöjligheter Miljö Bostäder Trygghet Kommunikationer Kommersiellt utbud Fritid ANTAL SVARANDE

20 TABELL 2A.5 Faktorernas sindex och NRI efter erfarenhet av kollektivtrafik Hur ofta åker du med kollektivtrafiken? Samtliga Minst 4 ggr/vecka 1-3 ggr/vecka Några Mer sällan/aldrig Uppgift gånger/månad saknas NRI Rekommendation Arbetsmöjligheter Utbildningsmöjligheter Miljö Bostäder Trygghet Kommunikationer Kommersiellt utbud Fritid ANTAL SVARANDE

21 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Tabeller och diagram B. Medborgarna om kommunens verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index) TABELLER OCH DIAGRAM

22 Diagram 1B Modellbild Svedala kommun Fråga Betygsindex Verksamhet Felmarginal Effektmått Våren 2010 B 1 Förskolan Nöjd-Medborgar-Index (NMI) B 2 69 ±1,9 0,0 Grundskolan Medborgarna om kommunens 60 ±2,4 0,8 verksamheter B 3 Gymnasieskolan 3,2 65 Frågeblock B 64 ±2,4 0,0 ±2,0 Äldreomsorgen B 4 ±0,3 Antal svarande ±1,7 1,0 Fråga Andel svarande 54 B 5 Stöd för utsatta personer B 15:1-3 Medelindex ±1,8 0,1 Medeleffekt 0,4 B 6:1-4 Gator och vägar 60 ±2,1 55 ±2,1 0,7 Gång- och cykelvägar B 7:1-5 0,0-0,1 60 ±2,0 0,1 0,3-1,3 Fritid - Idrott B 8:1-4 0,0-0,3 64 ±2,0 0,5 0,4-1,6 Fritid - Kultur B 9:1-4 0,0-0,7 Tolkning av effektmått ±1,8 0,2 0,2-1,2 * Effektmåttet 1,5 innebär att om B 10:1-7 Miljöarbete 0,0-0,7 sindexet för faktorn Renhållning 71 ±2,0 0,5 0,0-1,1 Vatten och avlopp ökar med 5 enheter från 63 till 68 B 11:1-3 0,0-0,6 förväntas helhetset (NMI) öka 79 ±1,7 0,0 0,0-1,0 Renhållning med 1,5 enheter från 60 till 61,5. B 12:1-4 0,0-0,4 63 ±2,0 1,5 * 0,8-2,2 Räddningstjänsten B 13 0,0-0, ±1,9 0,2 NMI Fråga B 14:1-3 Bemötande Tillgänglighet Felmarginal för effektmåtten uppifrån räknat