Medborgarundersökningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medborgarundersökningen"

Transkript

1 Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Svedala kommun Våren 2010

2 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga Bilaga - Diagram och tabeller - Innehållsförteckning A. Medborgarnas på kommunen som en plats att bo och leva på Diagram 1A. Modellbild A... 2 Diagram 2A. Prioriteringsmatris A... 3 Tabell 1A. Medelvärde och svarsfördelning för de olika frågorna - Samtliga... 4 Diagram 3A. Andel som gett högt respektive lågt - Samtliga... 7 Tabell 1A_K. Medelvärde och svarsfördelning för de olika frågorna utifrån kvinnors svar... 8 Diagram 3A_K. Andel som gett högt respektive lågt utifrån kvinnors svar Tabell 1A_M. Medelvärde och svarsfördelning för de olika frågorna utifrån mäns svar Diagram 3A_M. Andel som gett högt respektive lågt utifrån mäns svar Tabell 2A.1 5 Faktorernas sindex redovisat efter bakgrundsfrågor B. Medborgarnas på kommunens verksamheter Diagram 1B. Modellbild B Diagram 2B. Prioriteringsmatris B Tabell 1B. Medelvärde och svarsfördelning för de olika frågorna - Samtliga Diagram 3B. Andel som gett högt respektive lågt - Samtliga Tabell 1B_K. Medelvärde och svarsfördelning för de olika frågorna utifrån kvinnors svar Diagram 3B_K. Andel som gett högt respektive lågt utifrån kvinnors svar Tabell 1B_M. Medelvärde och svarsfördelning för de olika frågorna utifrån mäns svar Diagram 3B_M. Andel som gett högt respektive lågt utifrån mäns svar Tabell 2B.1 10 Verksamheternas sindex redovisat efter bakgrundsfrågor och erfarenhet C. Medborgarna om inflytandet i kommunen Diagram 1C. Modellbild C Diagram 2C. Prioriteringsmatris C Tabell 1C. Medelvärde och svarsfördelning för de olika frågorna - Samtliga Diagram 3C. Andel som gett högt respektive lågt - Samtliga Tabell 1C_K. Medelvärde och svarsfördelning för de olika frågorna utifrån kvinnors svar Diagram 3C_K. Andel som gett högt respektive lågt utifrån kvinnors svar Tabell 1C_M. Medelvärde och svarsfördelning för de olika frågorna utifrån mäns svar Diagram 3C_M. Andel som gett högt respektive lågt utifrån mäns svar Tabell 2C.1-6. Faktorernas sindex redovisat efter bakgrundsfrågor och erfarenhet... 59

3 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Tabeller och diagram A. Medborgarna om kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd-Region-Index) TABELLER OCH DIAGRAM

4 Diagram 1A Modellbild Svedala kommun Fråga Betygsindex Faktor Felmarginal Effektmått Våren 2010 A 1:1-3 Arbetsmöjligheter Nöjd-Region-Index (NRI) A 2: ±1,9 0,4 Medborgarna om att bo 68 ±1,8 0,0 77 och leva i kommunen A 3:1-4 Miljö 4,0 ±2,1 Frågeblock A 71 ±1,7 0,7 A 4:1-4 Bostäder ±0,2 Fråga A 10 Antal svarande ±1,6 0,9 71 ±1,7 Andel svarande 54 A 5:1-4 Trygghet Felmarginal för effektmåtten Medelindex ±1,7 0,6 Fråga uppifrån räknat Medeleffekt 0,6 A 6:1-8 Kommunikationer A 9:1-3 0,0-0,8 59 ±1,8 0,3 0,0-0,4 A 7:1-6 Kommersiellt utbud 0,2-1,2 Tolkning av effektmått 54 ±2,3 0,7 0,4-1,4 * Effektmåttet 1,5 innebär att om A 8:1-7 Fritid 0,1-1,1 sindexet för faktorn Fritid 69 ±1,6 1,5 * 0,0-0,8 ökar med 5 enheter från 69 till 74 0,2-1,2 förväntas helhetset (NRI) öka 0,9-2,1 med 1,5 enheter från 71 till 72,5. Utbildningsmöjligheter NRI Rekomendation

5 Svedala kommun = högsta kommunmedelindex våren 2010 och hösten 2009 Diagram 2A Prioriteringsmatris Svedala kommun Våren 2010 Nöjd-Region-Index (NRI) Medborgarna om att bo och leva i kommunen Frågeblock A NRI 71 Rekommendation 77 Antal svarande Andel svarande Medelindex 62 Medeleffekt 0,6 Betygsindex IV. Bevara I. Förbättra om möjligt Utb.möjl. Miljö Trygghet Arb.möjl. Kommunik. Bostäder Kommers. Fritid Faktor Betygsindemått Effekt- Arbetsmöjligheter 59 0,4 Utbildningsmöjligheter 68 0,0 Miljö 71 0,7 Bostäder 57 0,9 Trygghet 62 0,6 Kommunikationer 59 0,3 Kommersiellt utbud 54 0,7 Fritid 69 1, III. Lägre prioritet II. Prioritera 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Effekt 1263 = kommunens medelindex och medeleffekt = medelindex för samtliga kommuner våren 2010 och hösten 2009 = lägsta kommunmedelindex våren 2010 och hösten 2009

6 NRI, HELHETEN Fr A9:1 Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på? 7,7 7,7 7,2 5,9 8, Fr A9:2 Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på en plats att bo och leva på? 7,3 7,4 6,8 5,5 8, Fr A9:3 Föreställ dig en plats som är perfekt att bo och leva på. Hur nära ett sådant ideal tycker du att din kommun kommer? 6,9 7,0 6,4 5,2 7, REKOMMENDATION Fr A10 Kan du rekommendera vänner och bekanta att flytta till din kommun? 7,9 7,9 7,1 5,3 8, Tabell 1 A. Medborgarna om att bo och leva i kommunen, våren Svedala kommun Antal svarande: 538 Andel svarande : 54 I denna tabell redovisas n för samtliga faktorer och NRI samt svarsfördelning och medel för delfrågorna i frågeblocket "A. Hur nöjd är du med din kommun som en plats att bo och leva på?". Även andelen som har angett "ingen åsikt" samt som inte har besvarat respektive delfråga framgår i tabellen. Med fet stil finns faktorer och NRI (Nöjd-Region-Index) angivna med respektive sindex. *Samtliga deltagande kommuner våren 2010 och hösten Betygsfördelning för Svedala kommun FRÅGA FAKTOR Våren 2010 Medelvärde Svedala kommun Hösten 2008 Jämförelse med Summa Ingen åsikt Andel svar efter medborgarnas samtliga kommuner* bedömning Andel Medelvärdvärdvärde Lägsta medel- Högsta medel- Lågt (1-4) Mellan- (5-7) Högt (8-10) Andel Ej svar ARBETSMÖJLIGHETER Hur nöjd är du vad gäller Fr A1:1...möjligheterna att få arbete inom rimligt avstånd? 6,7 6,9 5,6 3,9 7, Fr A1:2...hur väl möjligheterna till arbete uppfyller dina förväntningar? 6,5 6,5 5,5 4,0 7, Fr A1:3 Föreställ dig en ideal arbetsmarknad. Hur nära sådana ideala förhållanden är arbetsmöjligheterna för invånarna i din kommun? 5,8 5,7 4,7 3,2 7, UTBILDNINGSMÖJLIGHETER Hur nöjd är du vad gäller Fr A2:1...utbildningsmöjligheterna inom rimligt avstånd? 7,3 7,2 6,4 3,9 8, Fr A2:2...hur väl möjligheterna till utbildning uppfyller dina förväntningar? 7,1 7,0 6,2 4,1 8, Fr A2:3...tillgången till högre utbildningar (universitetseller högskoleutbildning) inom rimligt avstånd? 7,3 7,2 6,3 3,1 9, Fr A2:4 Föreställ dig ideala utbildningsmöjligheter. Hur nära sådana ideala förhållanden är utbildningsmöjligheterna för invånarna i din kommun? 6,9 6,7 5,8 3,2 8,

7 *Samtliga deltagande kommuner våren 2010 och hösten FRÅGA FAKTOR Våren 2010 Medelvärde Svedala kommun Hösten 2008 Betygsfördelning för Svedala kommun Jämförelse med Summa Ingen åsikt Andel svar efter medborgarnas samtliga kommuner* bedömning Andel Medelvärdvärdvärde Lägsta medel- Högsta medel- Lågt (1-4) Mellan- (5-7) Högt (8-10) Andel Ej svar MILJÖ Hur nöjd är du med din kommun vad gäller Fr A3:1...hur trivsam miljön är? 7,0 7,3 6,9 6,0 8, Fr A3:2...landskapet och naturen? 8,1 8,4 8,1 5,8 9, Fr A3:3...parker, grönområden och strövområden? 7,1 7,5 7,1 5,3 8, Fr A3:4 Föreställ dig en ideal miljö. Hur nära ett sådant ideal tycker du att miljön i din kommun kommer? 7,0 7,3 6,8 5,3 8, BOSTÄDER Hur nöjd är du med din kommun vad gäller Fr A4:1...hur trivsam bebyggelsen är? 6,7 6,7 6,4 5,5 7, Fr A4:2...möjligheterna att hitta prisvärt boende? 5,9 5,7 5,6 3,7 7, Fr A4:3...hur det planeras för bostäder? 5,7 5,8 5,0 3,7 6, Fr A4:4 Föreställ dig ideala bostadsförhållanden. Hur nära ett sådant ideal tycker du att boendet i din kommun kommer? 6,0 5,9 5,6 4,9 6, TRYGGHET Hur nöjd är du med din kommun vad gäller Fr A5:1...hur trygg och säker du och dina närmaste kan känna er? 7,0 6,9 6,6 5,0 8, Fr A5:2...hur tryggt du kan vistas utomhus på kvällar och nätter? 7,0 6,8 6,4 4,2 8, Fr A5:3...hur trygg och säker du kan känna dig mot stöld och inbrott? 5,5 5,6 5,6 4,5 7, Fr A5:4 Föreställ dig en kommun med ideal trygghet. Hur nära ett sådant ideal kommer tryggheten i din kommun? 6,1 6,1 5,9 4,5 7,

8 *Samtliga deltagande kommuner våren 2010 och hösten FRÅGA FAKTOR Våren 2010 Medelvärde Svedala kommun Hösten 2008 Betygsfördelning för Svedala kommun Jämförelse med Summa Ingen åsikt Andel svar efter medborgarnas samtliga kommuner* bedömning Andel Medelvärdvärdvärde Lägsta medel- Högsta medel- Lågt (1-4) Mellan- (5-7) Högt (8-10) Andel Ej svar KOMMUNIKATIONER Hur nöjd är du med din kommun vad gäller Fr A6:1...kollektivtrafikens linjesträckning? 6,4 6,5 5,6 4,0 7, Fr A6:2...kollektivtrafikens turtäthet? 6,2 6,3 5,2 3,5 7, Fr A6:3...kollektivtrafikens biljettpriser? 5,0 5,1 4,5 3,1 6, Fr A6:4...vägnätet? 6,3 6,7 5,8 4,0 7, Fr A6:5...tillgången till förbindelser med fjärrtåg inom rimligt avstånd? 6,2 6,4 5,6 2,7 7, Fr A6:6...tillgången till förbindelser med expressbuss (långfärdsbuss i linjetrafik)? 5,4 5,6 5,5 3,7 7, Fr A6:7...tillgången till flygförbindelser inom rimligt avstånd? 8,0 8,2 6,0 3,4 8, Fr A6:8 Föreställ dig en kommun med ideala kommunikationer. Hur nära ett sådant ideal kommer kommunikationerna i din kommun? 6,4 6,4 5,3 3,8 6, KOMMERSIELLT UTBUD Hur nöjd är du med din kommun vad gäller Fr A7:1...utbudet av livsmedelsaffärer inom rimligt avstånd? 7,0 6,9 7,2 5,1 8, Fr A7:2...tillgången till bank och post inom rimligt avstånd? 6,2 6,1 6,7 5,7 7, Fr A7:3...utbudet av andra affärer och service inom rimligt avstånd? 5,9 5,6 6,2 4,2 7, Fr A7:4...utbudet av restauranger/barer/kaféer inom rimligt avstånd? 5,6 5,6 6,2 4,3 7, Fr A7:5...nöjesutbudet inom rimligt avstånd? 4,6 4,4 5,0 3,2 6, Fr A7:6 Föreställ dig en kommun med idealt kommersiellt utbud. Hur nära ett sådant ideal kommer det kommersiella utbudet i din kommun? 5,5 5,3 5,6 3,8 6, FRITID Hur nöjd är du med din kommun vad gäller Fr A8:1...möjligheterna till natur- och friluftsliv? 8,1 8,3 7,9 5,2 8, Fr A8:2...möjligheterna att utöva dina fritidsaktiviteter? 7,4 7,4 7,5 5,8 8, Fr A8:3...tillgången till utflyktsmål? 7,7 7,8 7,4 5,3 8, Fr A8:4...möjligheterna till föreningsliv? 7,2 7,2 7,2 6,4 7, Fr A8:5...tillgången till kulturaktiviteter? 6,3 6,2 6,3 5,3 7, Fr A8:6...tillgången till sport- och idrottsevenemang? 6,6 6,6 6,7 5,6 7, Fr A8:7 Föreställ dig en kommun med ideala fritidsmöjligheter. Hur nära ett sådant ideal kommer fritidsmöjligheterna i din kommun? 6,6 6,6 6,6 5,6 7,

9 Diagram 3 Andel som givit högt respektive lågt Fr A9:1 Fr A9:2 Fr A9:3 Fr A10 Fr A1:1 Fr A1:2 Fr A1:3 Fr A2:1 Fr A2:2 Fr A2:3 Fr A2:4 Fr A3:1 Fr A3:2 Fr A3:3 Fr A3:4 Fr A4:1 Fr A4:2 Fr A4:3 Fr A4:4 Fr A5:1 Fr A5:2 Fr A5:3 Fr A5:4 Fr A6:1 Fr A6:2 Fr A6:3 Fr A6:4 Fr A6:5 Fr A6:6 Fr A6:7 Fr A6:8 Fr A7:1 Fr A7:2 Fr A7:3 Fr A7:4 Fr A7:5 Fr A7:6 Fr A8:1 Fr A8:2 Fr A8:3 Fr A8:4 Fr A8:5 Fr A8:6 Fr A8:7 Svedala kommun Lågt Högt 100

10 NRI, HELHETEN Fr A9:1 Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på? 7,7 7,8 7,3 6,0 8, Fr A9:2 Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på en plats att bo och leva på? 7,3 7,4 6,9 5,5 8, Fr A9:3 Föreställ dig en plats som är perfekt att bo och leva på. Hur nära ett sådant ideal tycker du att din kommun kommer? 6,9 7,1 6,5 5,1 7, REKOMMENDATION Fr A10 Kan du rekommendera vänner och bekanta att flytta till din kommun? 7,9 8,0 7,2 5,1 9, Andel Ej svar Tabell 1 A. Kvinnor Medborgarna om att bo och leva i kommunen, våren Svedala kommun Antal svarande: 293 Andel svarande: 57 I denna tabell redovisas n för samtliga faktorer och NRI samt svarsfördelning och medel för delfrågorna i frågeblocket "A. Hur nöjd är du med din kommun som en plats att bo och leva på?". Även andelen som har angett "ingen åsikt" samt som inte har besvarat respektive delfråga framgår i tabellen. Med fet stil finns faktorer och NRI (Nöjd-Region-Index) angivna med respektive sindex. *Samtliga deltagande kommuner våren 2010 och hösten FRÅGA FAKTOR Medelvärde Svedala kommun för kvinnor Våren 2010 Hösten 2008 Jämförelse med samtliga kommuner* för kvinnor Betygsfördelning för Svedala kommun Andel svar efter kvinnors bedömning Andel Medelvärde Lägsta medel-värde Högsta Lågt (1-4) Mellan (5-7) Högt (8-10) Summa Ingen åsikt ARBETSMÖJLIGHETER Hur nöjd är du vad gäller Fr A1:1...möjligheterna att få arbete inom rimligt avstånd? 6,7 6,9 5,7 3,7 7, Fr A1:2...hur väl möjligheterna till arbete uppfyller dina förväntningar? 6,5 6,5 5,5 3,9 7, Fr A1:3 Föreställ dig en ideal arbetsmarknad. Hur nära sådana ideala förhållanden är arbetsmöjligheterna för invånarna i din kommun? 5,8 5,6 4,7 3,0 7, UTBILDNINGSMÖJLIGHETER Hur nöjd är du vad gäller Fr A2:1...utbildningsmöjligheterna inom rimligt avstånd? 7,3 7,5 6,5 4,0 8, Fr A2:2...hur väl möjligheterna till utbildning uppfyller dina förväntningar? 6,9 7,3 6,3 4,1 8, Fr A2:3...tillgången till högre utbildningar (universitetseller högskoleutbildning) inom rimligt avstånd? 7,3 7,4 6,5 3,1 9, Fr A2:4 Föreställ dig ideala utbildningsmöjligheter. Hur nära sådana ideala förhållanden är utbildningsmöjligheterna för invånarna i din kommun? 6,9 6,9 5,9 3,2 8,

11 Andel Ej svar *Samtliga deltagande kommuner våren 2010 och hösten FRÅGA FAKTOR Medelvärde Svedala kommun för kvinnor Våren 2010 Hösten 2008 Medelvärde Lägsta medel-värde Högsta Lågt (1-4) Mellan (5-7) Högt (8-10) Summa 1263 Jämförelse med samtliga kommuner* för kvinnor Betygsfördelning för Svedala kommun Andel svar efter kvinnors bedömning Andel Ingen åsikt MILJÖ Hur nöjd är du med din kommun vad gäller Fr A3:1...hur trivsam miljön är? 7,0 7,2 7,0 6,0 8, Fr A3:2...landskapet och naturen? 8,2 8,3 8,2 6,1 9, Fr A3:3...parker, grönområden och strövområden? 7,2 7,5 7,2 5,7 8, Fr A3:4 Föreställ dig en ideal miljö. Hur nära ett sådant ideal tycker du att miljön i din kommun kommer? 7,0 7,2 6,9 5,6 8, BOSTÄDER Hur nöjd är du med din kommun vad gäller Fr A4:1...hur trivsam bebyggelsen är? 6,6 6,8 6,4 5,5 7, Fr A4:2...möjligheterna att hitta prisvärt boende? 5,7 5,9 5,6 3,6 7, Fr A4:3...hur det planeras för bostäder? 5,6 5,9 5,1 3,8 5, Fr A4:4 Föreställ dig ideala bostadsförhållanden. Hur nära ett sådant ideal tycker du att boendet i din kommun kommer? 5,9 6,1 5,7 4,9 6, TRYGGHET Hur nöjd är du med din kommun vad gäller Fr A5:1...hur trygg och säker du och dina närmaste kan känna er? 7,0 7,2 6,6 5,0 8, Fr A5:2...hur tryggt du kan vistas utomhus på kvällar och nätter? 6,8 7,0 6,1 3,9 8, Fr A5:3...hur trygg och säker du kan känna dig mot stöld och inbrott? 5,5 5,8 5,5 4,3 7, Fr A5:4 Föreställ dig en kommun med ideal trygghet. Hur nära ett sådant ideal kommer tryggheten i din kommun? 6,1 6,2 5,8 4,3 7,

12 Andel Ej svar *Samtliga deltagande kommuner våren 2010 och hösten FRÅGA FAKTOR Medelvärde Svedala kommun för kvinnor Våren 2010 Hösten 2008 Medelvärde Lägsta medel-värde Högsta Lågt (1-4) Mellan (5-7) Högt (8-10) Summa 1263 Jämförelse med samtliga kommuner* för kvinnor Betygsfördelning för Svedala kommun Andel svar efter kvinnors bedömning Andel Ingen åsikt KOMMUNIKATIONER Hur nöjd är du med din kommun vad gäller Fr A6:1...kollektivtrafikens linjesträckning? 6,4 6,5 5,6 3,9 7, Fr A6:2...kollektivtrafikens turtäthet? 6,0 6,3 5,2 3,3 6, Fr A6:3...kollektivtrafikens biljettpriser? 4,9 5,0 4,5 3,1 6, Fr A6:4...vägnätet? 6,3 6,8 5,8 4,4 7, Fr A6:5...tillgången till förbindelser med fjärrtåg inom rimligt avstånd? 6,0 6,3 5,7 2,5 7, Fr A6:6...tillgången till förbindelser med expressbuss (långfärdsbuss i linjetrafik)? 5,4 5,5 5,6 4,1 7, Fr A6:7...tillgången till flygförbindelser inom rimligt avstånd? 7,8 8,2 6,1 3,1 8, Fr A6:8 Föreställ dig en kommun med ideala kommunikationer. Hur nära ett sådant ideal kommer kommunikationerna i din kommun? 6,3 6,4 5,3 4,1 6, KOMMERSIELLT UTBUD Hur nöjd är du med din kommun vad gäller Fr A7:1...utbudet av livsmedelsaffärer inom rimligt avstånd? 7,0 6,8 7,2 4,9 8, Fr A7:2...tillgången till bank och post inom rimligt avstånd? 6,1 6,2 6,8 5,4 8, Fr A7:3...utbudet av andra affärer och service inom rimligt avstånd? 5,8 5,5 6,3 4,1 7, Fr A7:4...utbudet av restauranger/barer/kaféer inom rimligt avstånd? 5,7 5,5 6,3 4,4 7, Fr A7:5...nöjesutbudet inom rimligt avstånd? 4,6 4,5 5,1 3,3 6, Fr A7:6 Föreställ dig en kommun med idealt kommersiellt utbud. Hur nära ett sådant ideal kommer det kommersiella utbudet i din kommun? 5,5 5,2 5,7 3,9 6, FRITID Hur nöjd är du med din kommun vad gäller Fr A8:1...möjligheterna till natur- och friluftsliv? 8,2 8,3 8,0 5,5 9, Fr A8:2...möjligheterna att utöva dina fritidsaktiviteter? 7,5 7,5 7,6 6,1 8, Fr A8:3...tillgången till utflyktsmål? 7,8 7,9 7,6 5,5 8, Fr A8:4...möjligheterna till föreningsliv? 7,2 7,3 7,3 6,5 8, Fr A8:5...tillgången till kulturaktiviteter? 6,3 6,2 6,5 5,2 7, Fr A8:6...tillgången till sport- och idrottsevenemang? 6,8 6,8 6,9 5,8 8, Fr A8:7 Föreställ dig en kommun med ideala fritidsmöjligheter. Hur nära ett sådant ideal kommer fritidsmöjligheterna i din kommun? 6,6 6,8 6,7 5,8 7,

13 Diagram 3 Andel som givit högt respektive lågt Svedala kommun Fr A9:1 Fr A9:2 Fr A9:3 Fr A10 Fr A1:1 Fr A1:2 Fr A1:3 Fr A2:1 Fr A2:2 Fr A2:3 Fr A2:4 Fr A3:1 Fr A3:2 Fr A3:3 Fr A3:4 Fr A4:1 Fr A4:2 Fr A4:3 Fr A4:4 Fr A5:1 Fr A5:2 Fr A5:3 Fr A5:4 Fr A6:1 Fr A6:2 Fr A6:3 Fr A6:4 Fr A6:5 Fr A6:6 Fr A6:7 Fr A6:8 Fr A7:1 Fr A7:2 Fr A7:3 Fr A7:4 Fr A7:5 Fr A7:6 Fr A8:1 Fr A8:2 Fr A8:3 Fr A8:4 Fr A8:5 Fr A8:6 Fr A8: Lågt Högt

14 1263 Andel Ingen åsikt NRI, HELHETEN Fr A9:1 Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på? 7,7 7,6 7,1 5,7 8, Fr A9:2 Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på en plats att bo och leva på? 7,3 7,3 6,7 5,3 8, Fr A9:3 Föreställ dig en plats som är perfekt att bo och leva på. Hur nära ett sådant ideal tycker du att din kommun kommer? 7,0 6,9 6,3 4,9 7, REKOMMENDATION Fr A10 Kan du rekommendera vänner och bekanta att flytta till din kommun? 7,8 7,8 7,0 5,4 8, Andel Ej svar Tabell 1 A. Män Medborgarna om att bo och leva i kommunen, våren Svedala kommun Antal svarande: 245 Andel svarande: 51 I denna tabell redovisas n för samtliga faktorer och NRI samt svarsfördelning och medel för delfrågorna i frågeblocket "A. Hur nöjd är du med din kommun som en plats att bo och leva på?". Även andelen som har angett "ingen åsikt" samt som inte har besvarat respektive delfråga framgår i tabellen. Med fet stil finns faktorer och NRI (Nöjd-Region-Index) angivna med respektive sindex. *Samtliga deltagande kommuner våren 2010 och hösten FRÅGA FAKTOR Medelvärde Svedala kommun för män Våren 2010 Hösten 2008 Jämförelse med samtliga kommuner* för män Medelvärde Lägsta medel-värde Högsta Betygsfördelning för Svedala kommun Andel svar efter mäns bedömning Lågt (1-4) Mellan (5-7) Högt (8-10) Summa ARBETSMÖJLIGHETER Hur nöjd är du vad gäller Fr A1:1...möjligheterna att få arbete inom rimligt avstånd? 6,7 7,0 5,6 3,9 8, Fr A1:2...hur väl möjligheterna till arbete uppfyller dina förväntningar? 6,5 6,6 5,4 4,1 8, Fr A1:3 Föreställ dig en ideal arbetsmarknad. Hur nära sådana ideala förhållanden är arbetsmöjligheterna för invånarna i din kommun? 5,8 5,8 4,7 3,3 7, UTBILDNINGSMÖJLIGHETER Hur nöjd är du vad gäller Fr A2:1...utbildningsmöjligheterna inom rimligt avstånd? 7,2 6,8 6,3 3,8 8, Fr A2:2...hur väl möjligheterna till utbildning uppfyller dina förväntningar? 7,2 6,7 6,1 4,0 8, Fr A2:3...tillgången till högre utbildningar (universitetseller högskoleutbildning) inom rimligt avstånd? 7,3 7,0 6,2 3,1 9, Fr A2:4 Föreställ dig ideala utbildningsmöjligheter. Hur nära sådana ideala förhållanden är utbildningsmöjligheterna för invånarna i din kommun? 6,8 6,5 5,7 3,3 8,

15 Andel Ingen åsikt Andel Ej svar *Samtliga deltagande kommuner våren 2010 och hösten FRÅGA FAKTOR Medelvärde Svedala kommun för män Våren 2010 Hösten 2008 Jämförelse med samtliga kommuner* för män Medelvärde Lägsta medel-värde Högsta Betygsfördelning för Svedala kommun Andel svar efter mäns bedömning Lågt (1-4) Mellan (5-7) Högt (8-10) Summa MILJÖ Hur nöjd är du med din kommun vad gäller Fr A3:1...hur trivsam miljön är? 7,0 7,3 6,9 5,8 8, Fr A3:2...landskapet och naturen? 8,1 8,4 7,9 5,5 9, Fr A3:3...parker, grönområden och strövområden? 7,1 7,6 6,9 5,0 8, Fr A3:4 Föreställ dig en ideal miljö. Hur nära ett sådant ideal tycker du att miljön i din kommun kommer? 7,0 7,4 6,7 4,9 8, BOSTÄDER Hur nöjd är du med din kommun vad gäller Fr A4:1...hur trivsam bebyggelsen är? 6,8 6,6 6,3 5,4 7, Fr A4:2...möjligheterna att hitta prisvärt boende? 6,1 5,5 5,7 3,7 7, Fr A4:3...hur det planeras för bostäder? 5,8 5,7 5,0 3,7 6, Fr A4:4 Föreställ dig ideala bostadsförhållanden. Hur nära ett sådant ideal tycker du att boendet i din kommun kommer? 6,2 5,8 5,5 4,8 6, TRYGGHET Hur nöjd är du med din kommun vad gäller Fr A5:1...hur trygg och säker du och dina närmaste kan känna er? 7,0 6,7 6,7 5,0 8, Fr A5:2...hur tryggt du kan vistas utomhus på kvällar och nätter? 7,2 6,7 6,7 4,5 8, Fr A5:3...hur trygg och säker du kan känna dig mot stöld och inbrott? 5,5 5,5 5,8 4,6 8, Fr A5:4 Föreställ dig en kommun med ideal trygghet. Hur nära ett sådant ideal kommer tryggheten i din kommun? 6,2 6,0 6,0 4,7 7,

16 Andel Ingen åsikt Andel Ej svar *Samtliga deltagande kommuner våren 2010 och hösten FRÅGA FAKTOR Medelvärde Svedala kommun för män Våren 2010 Hösten 2008 Jämförelse med samtliga kommuner* för män Medelvärde Lägsta medel-värde Högsta Betygsfördelning för Svedala kommun Andel svar efter mäns bedömning Lågt (1-4) Mellan (5-7) Högt (8-10) Summa KOMMUNIKATIONER Hur nöjd är du med din kommun vad gäller Fr A6:1...kollektivtrafikens linjesträckning? 6,5 6,5 5,6 3,9 7, Fr A6:2...kollektivtrafikens turtäthet? 6,4 6,3 5,2 3,5 7, Fr A6:3...kollektivtrafikens biljettpriser? 5,1 5,2 4,6 3,0 6, Fr A6:4...vägnätet? 6,4 6,7 5,7 3,6 7, Fr A6:5...tillgången till förbindelser med fjärrtåg inom rimligt avstånd? 6,4 6,5 5,5 2,8 7, Fr A6:6...tillgången till förbindelser med expressbuss (långfärdsbuss i linjetrafik)? 5,5 5,7 5,5 3,3 7, Fr A6:7...tillgången till flygförbindelser inom rimligt avstånd? 8,3 8,3 6,0 3,4 8, Fr A6:8 Föreställ dig en kommun med ideala kommunikationer. Hur nära ett sådant ideal kommer kommunikationerna i din kommun? 6,5 6,5 5,3 3,7 6, KOMMERSIELLT UTBUD Hur nöjd är du med din kommun vad gäller Fr A7:1...utbudet av livsmedelsaffärer inom rimligt avstånd? 7,0 6,9 7,1 5,3 8, Fr A7:2...tillgången till bank och post inom rimligt avstånd? 6,2 6,0 6,7 5,7 7, Fr A7:3...utbudet av andra affärer och service inom rimligt avstånd? 6,0 5,6 6,2 4,2 7, Fr A7:4...utbudet av restauranger/barer/kaféer inom rimligt avstånd? 5,5 5,6 6,1 4,2 7, Fr A7:5...nöjesutbudet inom rimligt avstånd? 4,6 4,4 4,9 3,2 6, Fr A7:6 Föreställ dig en kommun med idealt kommersiellt utbud. Hur nära ett sådant ideal kommer det kommersiella utbudet i din kommun? 5,5 5,4 5,5 3,8 6, FRITID Hur nöjd är du med din kommun vad gäller Fr A8:1...möjligheterna till natur- och friluftsliv? 8,1 8,2 7,8 4,8 8, Fr A8:2...möjligheterna att utöva dina fritidsaktiviteter? 7,4 7,4 7,4 5,5 8, Fr A8:3...tillgången till utflyktsmål? 7,6 7,8 7,3 5,0 8, Fr A8:4...möjligheterna till föreningsliv? 7,1 7,1 7,1 6,1 7, Fr A8:5...tillgången till kulturaktiviteter? 6,4 6,2 6,2 5,1 7, Fr A8:6...tillgången till sport- och idrottsevenemang? 6,4 6,4 6,5 4,8 7, Fr A8:7 Föreställ dig en kommun med ideala fritidsmöjligheter. Hur nära ett sådant ideal kommer fritidsmöjligheterna i din kommun? 6,6 6,5 6,5 5,4 7,

17 Diagram 3 Andel som givit högt respektive lågt Svedala kommun Fr A9:1 Fr A9:2 Fr A9:3 Fr A10 Fr A1:1 Fr A1:2 Fr A1:3 Fr A2:1 Fr A2:2 Fr A2:3 Fr A2:4 Fr A3:1 Fr A3:2 Fr A3:3 Fr A3:4 Fr A4:1 Fr A4:2 Fr A4:3 Fr A4:4 Fr A5:1 Fr A5:2 Fr A5:3 Fr A5:4 Fr A6:1 Fr A6:2 Fr A6:3 Fr A6:4 Fr A6:5 Fr A6:6 Fr A6:7 Fr A6:8 Fr A7:1 Fr A7:2 Fr A7:3 Fr A7:4 Fr A7:5 Fr A7:6 Fr A8:1 Fr A8:2 Fr A8:3 Fr A8:4 Fr A8:5 Fr A8:6 Fr A8: Lågt Högt

18 Svedala kommun. Våren 2010 TABELL 2A.1 Faktorernas sindex och NRI efter kön Kön Man Kvinna NRI Rekommendation Arbetsmöjligheter Utbildningsmöjligheter Miljö Bostäder Trygghet Kommunikationer Kommersiellt utbud Fritid ANTAL SVARANDE TABELL 2A.2 Faktorernas sindex och NRI efter ålder Samtliga år 75 år eller äldre NRI Rekommendation Arbetsmöjligheter Utbildningsmöjligheter Miljö Bostäder Trygghet Kommunikationer Kommersiellt utbud Fritid ANTAL SVARANDE Ålder år år år år år Samtliga

19 TABELL 2A.3 Faktorernas sindex och NRI efter ortstyp Var bor du? Samtliga Kommunens Annan tätort Utanför tätort Uppgift saknas centralort NRI Rekommendation Arbetsmöjligheter Utbildningsmöjligheter Miljö Bostäder Trygghet Kommunikationer Kommersiellt utbud Fritid ANTAL SVARANDE TABELL 2A.4 Faktorernas sindex och NRI efter boendetid i kommunen Hur länge har du bott i kommunen? Samtliga 0-2 år 3-5 år 6-10 år 11 år eller längre Uppgift saknas NRI Rekommendation Arbetsmöjligheter Utbildningsmöjligheter Miljö Bostäder Trygghet Kommunikationer Kommersiellt utbud Fritid ANTAL SVARANDE

20 TABELL 2A.5 Faktorernas sindex och NRI efter erfarenhet av kollektivtrafik Hur ofta åker du med kollektivtrafiken? Samtliga Minst 4 ggr/vecka 1-3 ggr/vecka Några Mer sällan/aldrig Uppgift gånger/månad saknas NRI Rekommendation Arbetsmöjligheter Utbildningsmöjligheter Miljö Bostäder Trygghet Kommunikationer Kommersiellt utbud Fritid ANTAL SVARANDE

21 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Tabeller och diagram B. Medborgarna om kommunens verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index) TABELLER OCH DIAGRAM

22 Diagram 1B Modellbild Svedala kommun Fråga Betygsindex Verksamhet Felmarginal Effektmått Våren 2010 B 1 Förskolan Nöjd-Medborgar-Index (NMI) B 2 69 ±1,9 0,0 Grundskolan Medborgarna om kommunens 60 ±2,4 0,8 verksamheter B 3 Gymnasieskolan 3,2 65 Frågeblock B 64 ±2,4 0,0 ±2,0 Äldreomsorgen B 4 ±0,3 Antal svarande ±1,7 1,0 Fråga Andel svarande 54 B 5 Stöd för utsatta personer B 15:1-3 Medelindex ±1,8 0,1 Medeleffekt 0,4 B 6:1-4 Gator och vägar 60 ±2,1 55 ±2,1 0,7 Gång- och cykelvägar B 7:1-5 0,0-0,1 60 ±2,0 0,1 0,3-1,3 Fritid - Idrott B 8:1-4 0,0-0,3 64 ±2,0 0,5 0,4-1,6 Fritid - Kultur B 9:1-4 0,0-0,7 Tolkning av effektmått ±1,8 0,2 0,2-1,2 * Effektmåttet 1,5 innebär att om B 10:1-7 Miljöarbete 0,0-0,7 sindexet för faktorn Renhållning 71 ±2,0 0,5 0,0-1,1 Vatten och avlopp ökar med 5 enheter från 63 till 68 B 11:1-3 0,0-0,6 förväntas helhetset (NMI) öka 79 ±1,7 0,0 0,0-1,0 Renhållning med 1,5 enheter från 60 till 61,5. B 12:1-4 0,0-0,4 63 ±2,0 1,5 * 0,8-2,2 Räddningstjänsten B 13 0,0-0, ±1,9 0,2 NMI Fråga B 14:1-3 Bemötande Tillgänglighet Felmarginal för effektmåtten uppifrån räknat

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Eslövs kommun Våren 2010 Bilaga - Diagram och tabeller - Innehållsförteckning A. Medborgarnas

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Perstorps kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Robertsfors kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

Tabell 1 B. Medborgarna om kommunens verksamheter, våren Perstorps kommun Antal svarande: 270 Andel svarande (%): 55

Tabell 1 B. Medborgarna om kommunens verksamheter, våren Perstorps kommun Antal svarande: 270 Andel svarande (%): 55 Tabell 1 B. Medborgarna om ens verksamheter, våren 2010. Antal svarande: 270 svarande : 55 I denna tabell redovisas n för samtliga verksamheter och NMI samt svarsfördelning och medel för delfrågorna i

Läs mer

Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009

Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009 1 NORDANSTIGS KOMMUN Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009 Del A. Hur är du med Nordanstigs kommun som en plats att bo och leva på Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter

Läs mer

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100.

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100. SCB:s Medborgarundersökning Våren 2015 SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Eda kommun har deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning under våren 2015. Ett urval på 600 personer

Läs mer

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter,

Läs mer

Medborgarundersökning

Medborgarundersökning Medborgarundersökning SCB Hösten 2011 Vision för Vänersborg Vänersborg är den framgångsrika kommunen vid Vänerns sydspets. En kommun känd för nytänkande, effektivitet och god service, en kommun där medborgarna

Läs mer

Tabeller och diagram. SCB:s Medborgarundersökning. A. Medborgarna om kommunen som en plats att bo och leva på. (Nöjd-Region-Index)

Tabeller och diagram. SCB:s Medborgarundersökning. A. Medborgarna om kommunen som en plats att bo och leva på. (Nöjd-Region-Index) SCB:s Medborgarundersökning Tabeller och diagram A. Medborgarna om kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd-Region-Index) TABELLER OCH DIAGRAM 19 Diagram 1A: Modellbild egion-index (NRI) A1: 1 rgarna

Läs mer

Hur ser medborgarna i Lidköping på sin kommun?

Hur ser medborgarna i Lidköping på sin kommun? Hur ser medborgarna i Lidköping på sin kommun? SCB:s medborgarundersökning hösten 2015 Lidköping 2016-02-22 Lisa Flood, SCB facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb Disposition

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Eda kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Eda kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Eda kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren

Läs mer

Har du erfarenhet av förskolan under de senaste två åren? Ja, genom vänner/ bekanta. Arbetar inom förskolan

Har du erfarenhet av förskolan under de senaste två åren? Ja, genom vänner/ bekanta. Arbetar inom förskolan Perstorps kommun, våren 2011 TABELL 2B.3 Verksamheternas betygsindex och NMI efter erfarenhet av förskolan Ja, eget/egna barn eller barnbarn Har du erfarenhet av förskolan under de senaste två åren? förskolan

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Tibro kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Tibro kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Tibro kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren

Läs mer

Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson

Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson 2012-07-20 2 På uppdrag av kommunstyrelsen genomförde Statistiska centralbyrån, SCB, under hösten 2011 en medborgarenkät i Strömstads kommun. Syftet med enkäten är att

Läs mer

Lidköpings kommun. Medborgarundersökning g 2014. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Lidköpings kommun. Medborgarundersökning g 2014. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Lidköpings kommun Medborgarundersökning g 2014 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Verksamheter i Lidköpings kommun Fakta om undersökningen 3 - Bemötande och Tillgänglighet

Läs mer

Medborgarundersökningen 2015 Vad tycker våra medborgare om Sölvesborg?

Medborgarundersökningen 2015 Vad tycker våra medborgare om Sölvesborg? Vad tycker våra medborgare om Sölvesborg? 1 Ett årligt erbjudande från SCB Under våren 15 deltog 6 (56) kommuner Sedan undersökningen startade hösten 5 har 26 (256) av landets kommuner deltagit och 233

Läs mer

Grums kommun. Våren TABELL 2B.3 Verksamheternas betygsindex och NMI efter erfarenhet av förskolan

Grums kommun. Våren TABELL 2B.3 Verksamheternas betygsindex och NMI efter erfarenhet av förskolan Grums kommun. Våren 2015 TABELL 2B.3 Verksamheternas betygsindex och NMI efter erfarenhet av förskolan eget/egna barn eller barnbarn? Har du under de senaste två åren fått erfarenhet av förskolan genom...

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Kristianstad kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Kristianstad kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Kristianstad kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Ulricehamns kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Ulricehamns kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Ulricehamns kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Svalövs kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Svalövs kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Svalövs kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Karlskrona kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Karlskrona kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Karlskrona kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Lunds kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Lunds kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Lunds kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Region-Index Inflytandeindex

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Region-Index Inflytandeindex SCB:s analysmodell med Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Region-Index Inflytandeindex Betyg Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! MEDBORGARUNDERSÖKNING

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Kristinehamns kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Kristinehamns kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010 Kristinehamns kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2010 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s analysmodell med

SCB:s analysmodell med SCB:s analysmodell med Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Region-Index Inflytandeindex Betyg Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! MEDBORGARUNDERSÖKNING

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Mora kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Mora kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Mora kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer medborgarna

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Tranås kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Tranås kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Tranås kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Danderyds kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Danderyds kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Danderyds kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Haninge kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Haninge kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Haninge kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Jönköpings kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Jönköpings kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010 Jönköpings kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2010 Jönköpings kommun Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Sunne kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Sunne kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Sunne kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Lindesbergs kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Lindesbergs kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011 Lindesbergs kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Halmstads kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Halmstads kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Halmstads kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren Valdemarsviks kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren Valdemarsviks kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Valdemarsviks kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Växjö kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Växjö kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Växjö kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Region-Index Inflytandeindex

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Region-Index Inflytandeindex SCB:s analysmodell med Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Region-Index Inflytandeindex Betyg Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! MEDBORGARUNDERSÖKNING

Läs mer

Medborgarundersökning 2006

Medborgarundersökning 2006 Medborgarundersökning 2006 Restaurang vid Växjösjön Slopa alla restaurangplaner vid Växjösjön Att inte ha strandpromenaden runt Växjösjön kantad med mat och musik är nästan straffbart/skandal för en så

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Arboga kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Arboga kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011 Arboga kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten

Läs mer

Medborgarundersökningen våren Vännäs kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren Vännäs kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Vännäs kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökning. Med SCB:s Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Region-Index Inflytandeindex

Medborgarundersökning. Med SCB:s Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Region-Index Inflytandeindex Medborgarundersökning Med SCB:s Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Region-Index Inflytandeindex Järfälla kommun Hösten 2006 Innehållsförteckning Analysrapport Sammanfattning 1 Uppdraget 5 SCB:s analysmodell med

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Svedala kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Svedala kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011 Svedala kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

Medborgarundersökningen våren Öckerö kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren Öckerö kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Öckerö kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Täby kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Täby kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010 Täby kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2010 Täby kommun Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Sundbybergs stad. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Sundbybergs stad. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010 Sundbybergs stad Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2010 Sundbybergs stad Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014 Version 1.0 Medborgarundersökning 2014 Medborgarna om 1. Kommunen som en plats att bo och leva i Nöjd Region Index (NRI) 2. Kommunens verksamheter Nöjd Medborgar Index (NMI) 3. Inflytande i kommunen Nöjd

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Uppsala kommun

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Uppsala kommun SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Uppsala kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Vingåkers kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Vingåkers kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Vingåkers kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Täby kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Täby kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011 Täby kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Kalmar kommun. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Kalmar kommun. Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Kalmar kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Älvdalens kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Älvdalens kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Älvdalens kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Olofströms kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Olofströms kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Olofströms kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Nacka kommun

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Nacka kommun SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Nacka kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Analys av resultatet från medborgarenkät genomförd hösten 2014

Analys av resultatet från medborgarenkät genomförd hösten 2014 Analys av resultatet från medborgarenkät genomförd hösten 2014 2 Kommunledningskontoret, Johanna Jonsson 2014-07-04 Inledning Beskrivning av undersökningen På uppdrag av kommunstyrelsen genomförde Statistiska

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Södertälje kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Södertälje kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Södertälje kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Nacka kommun. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Nacka kommun. Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Nacka kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Jokkmokks kommun. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Jokkmokks kommun. Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Jokkmokks kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Motala kommun. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Motala kommun. Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Motala kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Malung-Sälens kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Malung-Sälens kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Malung-Sälens kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Vimmerby kommun. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Vimmerby kommun. Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Vimmerby kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Lerums kommun. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Lerums kommun. Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Lerums kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Kungsbacka kommun. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Kungsbacka kommun. Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Kungsbacka kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013... 1 Resultat Del A

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Aneby kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Aneby kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Aneby kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Nynäshamns kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Nynäshamns kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Nynäshamns kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Åtvidabergs kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Åtvidabergs kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Åtvidabergs kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Solna stad. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Solna stad. Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Solna stad Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Robertsfors kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Robertsfors kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Robertsfors kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Tierps kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Tierps kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Tierps kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Orsa kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Orsa kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Orsa kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Jönköpings kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Jönköpings kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Jönköpings kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Perstorps kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Perstorps kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Perstorps kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Salems kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Salems kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Salems kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Säffle kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Säffle kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Säffle kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren

Läs mer

Medborgarundersökning 2014

Medborgarundersökning 2014 2015-01-29 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/99-013 Kommunstyrelsen Medborgarundersökning 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning Resultatet av medborgarundersökningen

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Kinda kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Kinda kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Kinda kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Örebro kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Örebro kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Örebro kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Mjölby kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Mjölby kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011 Mjölby kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Luleå kommun. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Luleå kommun. Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Luleå kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Nässjö kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Nässjö kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Nässjö kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Gällivare kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Gällivare kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Gällivare kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Höganäs kommun

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Höganäs kommun SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Höganäs kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten Tingsryds kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten Tingsryds kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010 Tingsryds kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2010 Tingsryds kommun Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Nyköpings kommun. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Nyköpings kommun. Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Nyköpings kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Borås stad. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Borås stad. Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Borås stad Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Strängnäs kommun. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Strängnäs kommun. Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Strängnäs kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

Medborgarundersökningen våren Fagersta kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren Fagersta kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Fagersta kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren Landskrona stad. Rapport

Medborgarundersökningen våren Landskrona stad. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Landskrona stad Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren Hjo kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren Hjo kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Hjo kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer medborgarna

Läs mer

Medborgarundersökningen våren Linköpings kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren Linköpings kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Linköpings kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökning. Med SCB:s Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Region-Index Inflytandeindex

Medborgarundersökning. Med SCB:s Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Region-Index Inflytandeindex Medborgarundersökning Med SCB:s Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Region-Index Inflytandeindex Gällivare kommun Hösten 2006 Innehållsförteckning Analysrapport Sammanfattning 1 Uppdraget 5 SCB:s analysmodell med

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Nykvarns kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Nykvarns kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Nykvarns kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Trosa kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Trosa kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Trosa kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Osby kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Osby kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Osby kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Nacka kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Nacka kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Nacka kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Helsingborgs stad. Rapport

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Helsingborgs stad. Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Helsingborgs stad Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014... 1 Resultat Del A

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Skellefteå kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Skellefteå kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Skellefteå kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014... 1 Resultat Del A

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Västerås stad

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Västerås stad SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Västerås stad Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Sollentuna kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Sollentuna kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Sollentuna kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014... 1 Resultat Del A

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten Håbo kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten Håbo kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010 Håbo kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2010 Håbo kommun Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Lysekils kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Lysekils kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011 Lysekils kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Ljusdals kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Ljusdals kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Ljusdals kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer