Tabeller och diagram. SCB:s Medborgarundersökning. A. Medborgarna om kommunen som en plats att bo och leva på. (Nöjd-Region-Index)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tabeller och diagram. SCB:s Medborgarundersökning. A. Medborgarna om kommunen som en plats att bo och leva på. (Nöjd-Region-Index)"

Transkript

1 SCB:s Medborgarundersökning Tabeller och diagram A. Medborgarna om kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd-Region-Index) TABELLER OCH DIAGRAM 19

2 Diagram 1A: Modellbild egion-index (NRI) A1: 1 rgarna om att bo och leva i unen 37 ±2,2 0,7 A2: 1-2 Utbildningsmöjligheter 3,6 55 A3: ±2,1 0,0 ±0,3 kommun 61 ±1,8 1,1 55 ± 2,0 A4: 1-4 A5: 1-3 Kommunikationer 61 ±1,7 1,0 Kommersiellt utbud 0,4-61 ±2,3 0,6 0,0 - A6: 1-5 Fritidsmöjligheter 0,7 - varande ±1,7 1,1 * 0,6 - svarande (%) 49 A7: 1-3 Trygghet 0,2 - index ±2,2 0,9 0,7 - effekt 0,8 Frågor Felmarginal Effektmått Arbetsmöjligheter Bostäder NRI Fråga A8: Rekom dat Frå A9 Felmargina effektmått 0,6 - av effektmått: ttet 1,1 innebär att om dexet för faktorn Fritidsmöjligheter d 5 enheter från 54 till 59 s helhetset (NRI) öka enheter från 55 till 56,1.

3 Diagram 2A: Prioriteringsmatris 0881 öjd-region-index (NRI) edborgarna om att bo och leva i mmunen el A ybro kommun åren 100 Bevara Nybro kommun Förbättra om möjligt RI 55 kommendation 55 ntal svarande ndel svarande (%) Utb.möjl. edelindex edeleffekt 0, Kommers. utb. Kommunik. Bostäder Trygghet Fritids.möjl. ktor Effektmått betsmöjligheter 37 0,7 bildningsmöjligheter 60 0,0 städer 61 1,1 mmunikationer 61 1,0 mmersiellt utbud 61 0,6 tidsmöjligheter 54 1,1 gghet 58 0, Lägre prioritet Arb.möjl. Prioritera 20 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Effektmått = kommunens medelindex och medeleffekt = medelindex för samtliga kommuner hösten 2012 och våren = lägsta kommunmedelindex hösten 2012 och våren = högsta kommunmedelindex hösten 2012 och våren

4 881 I denna tabell redovisas för NRI och samtliga faktorer samt medel och svarsfördelning för delfrågorna i enkäten. Även andelen som har angett "Ingen åsikt" samt de som inte har besvarat respektive delfråga framgår i tabellen. Nöjd-Region-Index (NRI) NYBRO KOMMUN Medborgarna om att bo och leva i kommunen FRÅGA FAKTOR 2011 Del A A8: 1-3 NRI, HELHETEN A9: 1 REKOMMENDATION A1: 1 ARBETSMÖJLIGHETER Nybro kommun A2: 1-2 UTBILDNINGSMÖJLIGHETER A3: 1-3 BOSTÄDER A4: 1-4 KOMMUNIKATIONER A5: 1-3 KOMMERSIELLT UTBUD A6: 1-5 FRITIDSMÖJLIGHETER A7: 1-3 TRYGGHET MEDELINDEX Antal svarande 490 Andel svarande (%) 49 Medelindex 56 Jämförelse med samtliga kommuner hösten 2012 och våren Lägsta Högsta

5 NYBRO KOMMUN FRÅGA FAKTOR 2011 NRI, HELHETEN Fr A8:1 Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på? 6,5 6,8 6,8 5,2 8, Fr A8:2 Fr A8:3 Fr A9:1 Fr A1:1 Fr A2:1 Fr A2:2 Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på en plats Lägsta att bo och leva på? 6,0 6,4 6,4 4,8 8, Föreställ dig en kommun som en plats som är perfekt att bo och leva på. Hur nära ett sådant ideal tycker du att din kommun kommer? 5,3 5,7 5,8 4,2 7, REKOMMENDATION Kan du rekomendera vänner och bekanta att flytta till din kommun? 5,9 6,7 6,7 4,1 8, ARBETSMÖJLIGHETER Hur ser du på möjligheterna att få arbete inom rimligt avstånd? 4,3 4,8 5,2 3,2 7, UTBILDNINGSMÖJLIGHETER tillgången till universitets- eller högskoleutbildning inom rimligt avstånd? 6,4 6,5 6,2 3,3 8, tillgången till övriga utbildningar inom rimligt avstånd? (Folkhögskola, Kvalificerad Yrkesutbildning, Komvux etc.) Högsta Låga (1-4) Mellan (5-7) Höga (8-10) Summa 6,4 6,6 6,5 4,4 8, BOSTÄDER Jämförelse med samtliga kommuner hösten 2012 och våren Andel svar uppdelat på låga, mellan och höga för kommunen (%) Fr A3:1 möjligheterna till att hitta bra boende? 6,5 6,7 5,9 2,3 7, Fr A3:2 utbudet av olika typer av boendeformer (hyresrätt, bostadsrätt, småhus etc.)? 6,3 6,4 5,6 2,5 7, Fr A3:3 hur trivsam bebyggelsen är? 6,7 6,9 6,7 4,9 8, Andel Ingen åsikt (%) Andel Ej svar (%)

6 NYBRO KOMMUN FRÅGA FAKTOR Fr A4:1 Fr A4:2 Fr A4:3 Fr A4:4 Fr A5:1 Fr A5:2 Fr A5:3 Fr A6:1 Fr A6: Jämförelse med samtliga kommuner hösten 2012 och våren Lägsta KOMMUNIKATIONER Högsta Andel svar uppdelat på låga, mellan och höga för kommunen (%) tillgången till gång- och cykelvägar? 6,8 7,1 6,1 3,0 8, möjligheterna till att använda kollektivtrafiken för resor? (Med kollektivtrafik menas lokal och regional trafik med buss, spårvagn, tunnelbana, tåg och/eller båt/färja.) tillgången till förbindelser för längre resor? (Resor med tåg, Låga (1-4) Mellan (5-7) Höga (8-10) Summa Andel Ingen åsikt (%) 5,1 5,0 5,5 2,6 8, buss, båt och/eller flyg.) 5,8 5,6 5,7 2,5 7, möjligheterna till att enkelt kunna transportera sig med bil? 8,0 8,2 8,0 5,7 8, KOMMERSIELLT UTBUD utbudet av livsmedelsaffärer inom rimligt avstånd? 7,6 7,6 7,2 4,7 8, utbudet av andra affärer och service inom rimligt avstånd? 6,3 6,1 6,1 3,7 7, utbudet av kaféer/barer/restauranger inom rimligt avstånd? 5,8 5,5 6,1 4,0 7, FRITIDSMÖJLIGHETER tillgången till parker, grönområden och natur? 7,7 7,7 7,8 6,0 8, möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen t.ex. sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv? 7,0 7,1 7,2 5,8 8, Fr A6:3 tillgången till idrottsevenemang? 6,0 6,3 6,1 4,5 8, Fr A6:4 tillgången till kulturevenemang? 5,1 5,5 5,7 3,9 7, Fr A6:5 nöjesutbudet? 3,4 3,6 4,5 2,8 7, Andel Ej svar (%) Fr A7:1 Fr A7:2 Fr A7:3 TRYGGHET hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och nätter? 6,6 6,6 6,5 4,1 8, hur trygg och säker du kan känna dig mot hot, rån och misshandel? 6,3 6,4 6,4 4,0 8, hur trygg och säker du kan känna dig mot inbrott i hemmet? 5,8 6,1 6,2 4,5 7,

7 NYBRO KOMMUN Fr A8:1 Fr A8:2 Fr A8:3 Fr A9:1 Fr A1:1 Fr A2:1 Fr A2:2 Fr A3:1 Fr A3:2 Fr A3:3 Fr A4:1 Fr A4:2 Fr A4:3 Fr A4:4 Fr A5:1 Fr A5:2 Fr A5:3 Fr A6:1 Fr A6:2 Fr A6:3 Fr A6:4 Fr A6:5 Fr A7:1 Fr A7:2 Fr A7: Lågt Högt

8 881 I denna tabell redovisas för NRI och samtliga faktorer samt medel och svarsfördelning för delfrågorna i enkäten. Även andelen som har angett "Ingen åsikt" samt de som inte har besvarat respektive delfråga framgår i tabellen. Nöjd-Region-Index (NRI) NYBRO KOMMUN - Kvinnor Medborgarna om att bo och leva i kommunen FRÅGA FAKTOR 2011 Del A A8: 1-3 NRI, HELHETEN A9: 1 REKOMMENDATION A1: 1 ARBETSMÖJLIGHETER Nybro kommun A2: 1-2 UTBILDNINGSMÖJLIGHETER A3: 1-3 BOSTÄDER Kvinnor A4: 1-4 KOMMUNIKATIONER A5: 1-3 KOMMERSIELLT UTBUD A6: 1-5 FRITIDSMÖJLIGHETER A7: 1-3 TRYGGHET MEDELINDEX Antal svarande 234 Andel svarande (%) 51 Medelindex 55 för kvinnor Jämförelse med samtliga kommuner hösten 2012 och våren för kvinnor Lägsta Högsta

9 NYBRO KOMMUN - Kvinnor FRÅGA FAKTOR 2011 NRI, HELHETEN Fr A8:1 Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på? 6,4 7,0 6,9 5,1 8, Fr A8:2 Fr A8:3 Fr A9:1 Fr A1:1 Fr A2:1 Fr A2:2 Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på en plats Lägsta att bo och leva på? 6,0 6,5 6,5 4,8 8, Föreställ dig en kommun som en plats som är perfekt att bo och leva på. Hur nära ett sådant ideal tycker du att din kommun kommer? 5,3 5,9 5,9 4,0 7, REKOMMENDATION Kan du rekomendera vänner och bekanta att flytta till din kommun? 5,9 6,8 6,8 3,8 8, ARBETSMÖJLIGHETER Hur ser du på möjligheterna att få arbete inom rimligt avstånd? Högsta Låga (1-4) Mellan (5-7) Höga (8-10) Summa 4,2 4,8 5,2 2,8 7, UTBILDNINGSMÖJLIGHETER tillgången till universitets- eller högskoleutbildning inom rimligt avstånd? 6,3 6,7 6,3 3,7 9, tillgången till övriga utbildningar inom rimligt avstånd? (Folkhögskola, Kvalificerad Yrkesutbildning, Komvux etc.) 6,6 6,7 6,6 4,4 8, BOSTÄDER för kvinnor Jämförelse med samtliga kommuner hösten 2012 och våren för kvinnor Andel svar uppdelat på låga, mellan och höga för kommunen (%) Fr A3:1 möjligheterna till att hitta bra boende? 6,4 6,7 5,9 2,3 7, Fr A3:2 utbudet av olika typer av boendeformer (hyresrätt, bostadsrätt, småhus etc.)? 6,3 6,5 5,6 2,6 7, Fr A3:3 hur trivsam bebyggelsen är? 6,7 7,0 6,8 5,0 8, Andel Ingen åsikt (%) Andel Ej svar (%) 3 3

10 NYBRO KOMMUN - Kvinnor FRÅGA FAKTOR Fr A4:1 Fr A4:2 Fr A4:3 Fr A4:4 Fr A5:1 Fr A5:2 Fr A5:3 Fr A6:1 Fr A6:2 för kvinnor 2011 Jämförelse med samtliga kommuner hösten 2012 och våren för kvinnor Lägsta KOMMUNIKATIONER Högsta Andel svar uppdelat på låga, mellan och höga för kommunen (%) Låga (1-4) Mellan (5-7) Höga (8-10) Summa Andel Ingen åsikt (%) tillgången till gång- och cykelvägar? 6,9 7,3 6,1 3,0 8, möjligheterna till att använda kollektivtrafiken för resor? (Med kollektivtrafik menas lokal och regional trafik med buss, spårvagn, tunnelbana, tåg och/eller båt/färja.) 5,1 5,1 5,6 2,5 8, tillgången till förbindelser för längre resor? (Resor med tåg, buss, båt och/eller flyg.) 5,6 5,7 5,7 2,6 7, möjligheterna till att enkelt kunna transportera sig med bil? 8,1 8,2 8,1 5,8 8, KOMMERSIELLT UTBUD utbudet av livsmedelsaffärer inom rimligt avstånd? 7,5 7,9 7,2 5,1 8, utbudet av andra affärer och service inom rimligt avstånd? 6,1 6,2 6,1 3,5 7, utbudet av kaféer/barer/restauranger inom rimligt avstånd? 5,8 5,8 6,2 3,8 8, FRITIDSMÖJLIGHETER tillgången till parker, grönområden och natur? 7,8 7,8 7,9 6,1 9, möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen t.ex. sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv? 6,9 7,2 7,3 5,8 8, Fr A6:3 tillgången till idrottsevenemang? 6,1 6,5 6,3 4,5 8, Fr A6:4 tillgången till kulturevenemang? 5,2 5,6 5,9 3,8 7, Fr A6:5 nöjesutbudet? 3,4 3,6 4,5 2,5 7, Andel Ej svar (%) Fr A7:1 Fr A7:2 Fr A7:3 TRYGGHET hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och nätter? 6,2 6,2 6,2 3,8 8, hur trygg och säker du kan känna dig mot hot, rån och misshandel? 6,1 6,0 6,1 3,8 8, hur trygg och säker du kan känna dig mot inbrott i hemmet? 5,7 5,9 6,1 4,4 7,

11 NYBRO KOMMUN - Kvinnor Fr A8:1 Fr A8:2 Fr A8:3 Fr A9:1 Fr A1:1 Fr A2:1 Fr A2:2 Fr A3:1 Fr A3:2 Fr A3:3 Fr A4:1 Fr A4:2 Fr A4:3 Fr A4:4 Fr A5:1 Fr A5:2 Fr A5:3 Fr A6:1 Fr A6:2 Fr A6:3 Fr A6:4 Fr A6:5 Fr A7:1 Fr A7:2 Fr A7: Lågt Högt

12 881 I denna tabell redovisas för NRI och samtliga faktorer samt medel och svarsfördelning för delfrågorna i enkäten. Även andelen som har angett "Ingen åsikt" samt de som inte har besvarat respektive delfråga framgår i tabellen. Nöjd-Region-Index (NRI) NYBRO KOMMUN - Män för män Lägsta Medborgarna om att bo och leva i kommunen FRÅGA FAKTOR 2011 Del A A8: 1-3 NRI, HELHETEN A9: 1 REKOMMENDATION A1: 1 ARBETSMÖJLIGHETER Nybro kommun A2: 1-2 UTBILDNINGSMÖJLIGHETER A3: 1-3 BOSTÄDER Män A4: 1-4 KOMMUNIKATIONER A5: 1-3 KOMMERSIELLT UTBUD A6: 1-5 FRITIDSMÖJLIGHETER A7: 1-3 TRYGGHET MEDELINDEX Antal svarande 256 Andel svarande (%) 48 Medelindex 57 för män Jämförelse med samtliga kommuner hösten 2012 och våren Högsta

13 NYBRO KOMMUN - Män FRÅGA FAKTOR 2011 NRI, HELHETEN Fr A8:1 Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på? 6,5 6,7 6,7 5,3 8, Fr A8:2 Fr A8:3 Fr A9:1 Fr A1:1 Fr A2:1 Fr A2:2 Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på en plats Lägsta att bo och leva på? 6,0 6,2 6,3 4,9 8, Föreställ dig en kommun som en plats som är perfekt att bo och leva på. Hur nära ett sådant ideal anser du att din kommun kommer? 5,3 5,5 5,7 4,3 7, REKOMMENDATION Kan du rekomendera vänner och bekanta att flytta till din kommun? 5,9 6,6 6,6 4,4 8, ARBETSMÖJLIGHETER Hur ser du på möjligheterna att få arbete inom rimligt avstånd? Högsta Låga (1-4) Mellan (5-7) Höga (8-10) Summa 4,4 4,9 5,2 3,1 7, UTBILDNINGSMÖJLIGHETER tillgången till universitets- eller högskoleutbildning inom rimligt avstånd? 6,5 6,4 6,1 2,9 8, tillgången till övriga utbildningar inom rimligt avstånd? (Folkhögskola, Kvalificerad Yrkesutbildning, Komvux etc.) 6,3 6,6 6,4 4,3 8, BOSTÄDER för män Jämförelse med samtliga kommuner hösten 2012 och våren för män Andel svar uppdelat på låga, mellan och höga för kommunen (%) Fr A3:1 möjligheterna till att hitta bra boende? 6,6 6,7 5,9 2,3 7, Fr A3:2 utbudet av olika typer av boendeformer (hyresrätt, bostadsrätt, småhus etc.)? 6,3 6,3 5,6 2,4 7, Fr A3:3 hur trivsam bebyggelsen är? 6,6 6,9 6,7 4,8 8, Andel Ingen åsikt (%) Andel Ej svar (%) 1 1

14 NYBRO KOMMUN - Män FRÅGA FAKTOR Fr A4:1 Fr A4:2 Fr A4:3 Fr A4:4 Fr A5:1 Fr A5:2 Fr A5:3 Fr A6:1 Fr A6:2 för män 2011 Jämförelse med samtliga kommuner hösten 2012 och våren för män Lägsta KOMMUNIKATIONER Högsta Andel svar uppdelat på låga, mellan och höga för kommunen (%) Låga (1-4) Mellan (5-7) Höga (8-10) Summa Andel Ingen åsikt (%) tillgången till gång- och cykelvägar? 6,8 6,9 6,1 2,7 8, möjligheterna till att använda kollektivtrafiken för resor? (Med kollektivtrafik menas lokal och regional trafik med buss, spårvagn, tunnelbana, tåg och/eller båt/färja.) 5,0 4,8 5,5 2,6 8, tillgången till förbindelser för längre resor? (Resor med tåg, buss, båt och/eller flyg.) 5,9 5,5 5,7 2,5 7, möjligheterna till att enkelt kunna transportera sig med bil? 7,9 8,1 7,9 5,5 8, KOMMERSIELLT UTBUD utbudet av livsmedelsaffärer inom rimligt avstånd? 7,7 7,4 7,2 4,4 8, utbudet av andra affärer och service inom rimligt avstånd? 6,4 6,0 6,0 3,7 7, utbudet av kaféer/barer/restauranger inom rimligt avstånd? 5,8 5,2 6,0 3,7 7, FRITIDSMÖJLIGHETER tillgången till parker, grönområden och natur? 7,7 7,7 7,7 5,9 8, möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen t.ex. sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv? 7,0 6,9 7,1 5,8 8, Fr A6:3 tillgången till idrottsevenemang? 5,9 6,1 6,0 4,2 8, Fr A6:4 tillgången till kulturevenemang? 5,0 5,3 5,5 3,9 7, Fr A6:5 nöjesutbudet? 3,4 3,7 4,5 2,9 6, Andel Ej svar (%) Fr A7:1 Fr A7:2 Fr A7:3 TRYGGHET hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och nätter? 6,9 7,1 6,9 4,4 8, hur trygg och säker du kan känna dig mot hot, rån och misshandel? 6,6 6,8 6,7 4,2 8, hur trygg och säker du kan känna dig mot inbrott i hemmet? 5,9 6,2 6,3 4,5 7,

15 NYBRO KOMMUN - Män Fr A8:1 Fr A8:2 Fr A8:3 Fr A9:1 Fr A1:1 Fr A2:1 Fr A2:2 Fr A3:1 Fr A3:2 Fr A3:3 Fr A4:1 Fr A4:2 Fr A4:3 Fr A4:4 Fr A5:1 Fr A5:2 Fr A5:3 Fr A6:1 Fr A6:2 Fr A6:3 Fr A6:4 Fr A6:5 Fr A7:1 Fr A7:2 Fr A7: Lågt Högt

16 55 ±2,7 55 ±3,0 55 ±2,0 55 ±3,4 55 ±3,8 55 ±2,6 37 ±3,0 36 ±3,1 37 ±2,2 60 ±2,7 59 ±3,2 60 ±2,1 61 ±2,3 61 ±2,9 61 ±1,8 61 ±2,3 60 ±2,6 61 ±1,7 62 ±3,1 60 ±3,4 61 ±2,3 52 ±2,3 55 ±2,4 54 ±1,7 61 ±2,9 56 ±3,3 58 ±2, ±6,9 53 ±6,7 54 ±7,1 53 ±5,1 55 ±5,3 61 ±5,1 59 ±6,7 55 ±2,0 43 ±8,8 49 ±8,3 57 ±8,8 54 ±6,4 57 ±6,4 61 ±6,5 60 ±8,6 55 ±2,6 30 ±7,8 39 ±8,5 42 ±7,5 38 ±5,6 38 ±6,0 37 ±4,3 31 ±5,9 37 ±2,2 60 ±9,0 65 ±7,2 65 ±6,2 58 ±5,0 60 ±5,6 57 ±4,5 57 ±7,3 60 ±2,1 59 ±6,5 60 ±5,9 64 ±6,4 62 ±4,3 60 ±5,4 62 ±4,9 61 ±6,5 61 ±1,8 62 ±6,3 62 ±6,5 64 ±6,0 58 ±4,0 58 ±4,8 63 ±4,7 61 ±5,5 61 ±1,7 60 ±7,4 62 ±8,3 66 ±6,9 58 ±5,6 61 ±5,9 61 ±6,3 60 ±8,0 61 ±2,3 50 ±6,6 48 ±6,6 54 ±5,4 54 ±4,1 56 ±4,4 58 ±4,4 53 ±5,3 54 ±1,7 64 ±8,3 61 ±7,3 61 ±7,8 60 ±5,3 56 ±5,7 54 ±5,4 55 ±6,7 58 ±2,

17

18

19

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100.

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100. SCB:s Medborgarundersökning Våren 2015 SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Eda kommun har deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning under våren 2015. Ett urval på 600 personer

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Karlstads kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Karlstads kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Karlstads kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Eda kommun

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Eda kommun SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Eda kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter,

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Eda kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Eda kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Eda kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Perstorps kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Robertsfors kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Eslövs kommun Våren 2010 Bilaga - Diagram och tabeller - Innehållsförteckning A. Medborgarnas

Läs mer

Tabeller och diagram. SCB:s Medborgarundersökning. C. Medborgarna om inflytandet i kommunen. (Nöjd-Inflytande-Index) TABELLER OCH DIAGRAM

Tabeller och diagram. SCB:s Medborgarundersökning. C. Medborgarna om inflytandet i kommunen. (Nöjd-Inflytande-Index) TABELLER OCH DIAGRAM SCB:s Medborgarundersökning Tabeller och diagram C. Medborgarna om inflytandet i kommunen (Nöjd-Inflytande-Index) TABELLER OCH DIAGRAM 65 Diagram 1C: Modellbild nflytande-index (NII) C1: 1 rgarna om inflytandet

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Svedala kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

Hur ser medborgarna i Lidköping på sin kommun?

Hur ser medborgarna i Lidköping på sin kommun? Hur ser medborgarna i Lidköping på sin kommun? SCB:s medborgarundersökning hösten 2015 Lidköping 2016-02-22 Lisa Flood, SCB facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb Disposition

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning våren 2012 Ystads kommun

SCB:s Medborgarundersökning våren 2012 Ystads kommun SCB:s Medborgarundersökning våren 2012 Ystads kommun Rapportbilaga SCB:s Medborgarundersökning våren 2012 Innehållsförteckning - Rapportbilaga Rapportbilaga - Innehållsförteckning Allmänt om undersökningen

Läs mer

MEDBORGARUNDERSÖKNING MEDBORGARUNDERSÖKNING 2014

MEDBORGARUNDERSÖKNING MEDBORGARUNDERSÖKNING 2014 MEDBORGARUNDERSÖKNING MEDBORGARUNDERSÖKNING 1 Syfte och genomförande Syftet med mätningen är att: Genomförande undersöka medborgarnas attityder till sin hemkommun hitta förbättringsområden utifrån vad

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten Vännäs kommun. Rapportbilaga

SCB:s Medborgarundersökning Hösten Vännäs kommun. Rapportbilaga SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010 Vännäs kommun Rapportbilaga SCB:s Medborgarundersökning hösten 2010 Innehållsförteckning - Rapportbilaga Rapportbilaga - Innehållsförteckning Allmänt om undersökningen

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Avesta kommun. Rapportbilaga

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Avesta kommun. Rapportbilaga SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Avesta kommun Rapportbilaga SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning - Rapportbilaga Rapportbilaga - Innehållsförteckning Allmänt om undersökningen

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Höganäs kommun. Rapportbilaga

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Höganäs kommun. Rapportbilaga SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Höganäs kommun Rapportbilaga SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning - Rapportbilaga Rapportbilaga - Innehållsförteckning Allmänt om undersökningen

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Svedala kommun. Rapportbilaga RRRR

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Svedala kommun. Rapportbilaga RRRR RRRR SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011 Svedala kommun Rapportbilaga SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Innehållsförteckning - Rapportbilaga Rapportbilaga - Innehållsförteckning Allmänt om undersökningen

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Robertsfors kommun. Rapportbilaga

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Robertsfors kommun. Rapportbilaga SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Robertsfors kommun Rapportbilaga SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning - Rapportbilaga Rapportbilaga - Innehållsförteckning Allmänt om undersökningen

Läs mer

Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson

Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson 2012-07-20 2 På uppdrag av kommunstyrelsen genomförde Statistiska centralbyrån, SCB, under hösten 2011 en medborgarenkät i Strömstads kommun. Syftet med enkäten är att

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Tranås kommun. Rapportbilaga

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Tranås kommun. Rapportbilaga SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010 Tranås kommun Rapportbilaga SCB:s Medborgarundersökning hösten 2010 Innehållsförteckning - Rapportbilaga Rapportbilaga - Innehållsförteckning Allmänt om undersökningen

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV RESULTAT från. SCB:s Medborgarundersökning. Del A Tranås som plats att bo och leva på. Våren 2012

SAMMANSTÄLLNING AV RESULTAT från. SCB:s Medborgarundersökning. Del A Tranås som plats att bo och leva på. Våren 2012 SAMMANSTÄLLNING AV RESULTAT från SCB:s Medborgarundersökning Del A Tranås som plats att bo och leva på Våren 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid Bakgrund och syfte 1 Sammanfattning och kommentarer 2-3 Diagram

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Alvesta kommun

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Alvesta kommun SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Alvesta kommun Rapportbilaga SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Innehållsförteckning - Rapportbilaga Rapportbilaga - Innehållsförteckning Allmänt om undersökningen

Läs mer

Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009

Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009 1 NORDANSTIGS KOMMUN Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009 Del A. Hur är du med Nordanstigs kommun som en plats att bo och leva på Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter

Läs mer

MEDBORGARUNDERSÖKNING MEDBORGARUNDERSÖKNING 2014

MEDBORGARUNDERSÖKNING MEDBORGARUNDERSÖKNING 2014 MEDBORGARUNDERSÖKNING MEDBORGARUNDERSÖKNING 2014 1 Syfte och genomförande Syftet med mätningen är att: Genomförande undersöka medborgarnas attityder till sin hemkommun hitta förbättringsområden utifrån

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Södertälje kommun

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Södertälje kommun SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Södertälje kommun Rapportbilaga SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Innehållsförteckning - Rapportbilaga Rapportbilaga - Innehållsförteckning Allmänt om undersökningen

Läs mer

MEDBORGARUNDERSÖKNING

MEDBORGARUNDERSÖKNING MEDBORGARUNDERSÖKNING 1 Syfte Syftet med mätningen är att: undersöka medborgarnas attityder till sin hemkommun hitta förbättringsområden utifrån vad medborgarna tycker se om det har skett några attitydförändringar

Läs mer

Vad tycker du om din kommun?

Vad tycker du om din kommun? September 2010 Vad tycker du om din kommun? Undersökningens syfte För din kommuns ledning är det viktigt att veta vad invånarna tycker om kommunen och dess verksamheter. Din kommun har därför gett Statistiska

Läs mer

Medborgarundersökning

Medborgarundersökning Medborgarundersökning SCB Hösten 2011 Vision för Vänersborg Vänersborg är den framgångsrika kommunen vid Vänerns sydspets. En kommun känd för nytänkande, effektivitet och god service, en kommun där medborgarna

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Mölndals stad

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Mölndals stad SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Mölndals stad Rapportbilaga SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Innehållsförteckning - Rapportbilaga Rapportbilaga - Innehållsförteckning Allmänt om undersökningen

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Uddevalla kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Uddevalla kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Uddevalla kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Örkelljunga kommun - kommunövergripande styrkort

Örkelljunga kommun - kommunövergripande styrkort Örkelljunga kommun - kommunövergripande styrkort 2018 2019 Framgångsfaktorer Trygghet Hållbar tillväxt Möjliggöra upplevelser (inom natur, miljö, hälsa, fritid och kultur) Definition Upplevd och statistik

Läs mer

MEDBORGARUNDERSÖKNING

MEDBORGARUNDERSÖKNING MEDBORGARUNDERSÖKNING 1 Syfte och genomförande Syftet med mätningen är att: Genomförande undersöka medborgarnas attityder till sin hemkommun hitta förbättringsområden utifrån vad medborgarna tycker se

Läs mer

Lidköpings kommun. Medborgarundersökning g 2014. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Lidköpings kommun. Medborgarundersökning g 2014. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Lidköpings kommun Medborgarundersökning g 2014 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Verksamheter i Lidköpings kommun Fakta om undersökningen 3 - Bemötande och Tillgänglighet

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index kommun 200 SCB:s Medborgarundersökning våren 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Analysrapport

Läs mer

Analys av resultatet från medborgarenkät genomförd hösten 2014

Analys av resultatet från medborgarenkät genomförd hösten 2014 Analys av resultatet från medborgarenkät genomförd hösten 2014 2 Kommunledningskontoret, Johanna Jonsson 2014-07-04 Inledning Beskrivning av undersökningen På uppdrag av kommunstyrelsen genomförde Statistiska

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Örnsköldsviks kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Örnsköldsviks kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Örnsköldsviks kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Hudiksvalls kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Hudiksvalls kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Hudiksvalls kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Falu kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Falu kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Falu kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer medborgarna

Läs mer

Medborgarundersökningen våren Valdemarsviks kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren Valdemarsviks kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Valdemarsviks kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Gävle kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Gävle kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

Analys av resultatet från medborgarenkät genomförd hösten 2012

Analys av resultatet från medborgarenkät genomförd hösten 2012 Analys av resultatet från medborgarenkät genomförd hösten 2012 2 Kommunledningskontoret, Elisabeth Johansson, Johanna Jonsson 2013-02-04 Inledning Beskrivning av undersökningen På uppdrag av kommunstyrelsen

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Partille kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Partille kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

Medborgarundersökningen våren Jönköpings kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren Jönköpings kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Jönköpings kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren Håbo kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren Håbo kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Håbo kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer medborgarna

Läs mer

Medborgarundersökningen våren Fagersta kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren Fagersta kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Fagersta kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren Götene kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren Götene kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Götene kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren Robertsfors kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren Robertsfors kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Robertsfors kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Vara kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Vara kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Kalmar kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Kalmar kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Jönköpings kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Jönköpings kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Mjölby kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Mjölby kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Värnamo kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Värnamo kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer