Hur ser medborgarna i Lidköping på sin kommun?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur ser medborgarna i Lidköping på sin kommun?"

Transkript

1 Hur ser medborgarna i Lidköping på sin kommun? SCB:s medborgarundersökning hösten 2015 Lidköping Lisa Flood, SCB statistiska_centralbyran_scb

2 Disposition Om SCB:s medborgarundersökning Analysmodellen som används Undersökningens verktyg Resultat Göra jämförelser på hemsidan

3 Om SCB:s medborgarundersökning Historik och syfte Framtagen tillsammans med kommuner för att mäta attityder om kommunen i kommunen Ger en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun och ger dem en möjlighet att tycka till Ska passa alla kommuner och ge möjligheter till jämförelser Genomförd i 263 kommuner sedan starten personer, 47 procents svarsfrekvens (559 personer) Post- och webbenkät Inte jämförbar med er tidigare medborgarundersökning

4 Analysmodellen som används Tre frågor som ger ett helhetsbetyg för det undersökta området. Ett antal frågeområden med delfrågor om varje område. Frågeområdena påverkar helhetsbetyget. Frågeområde Frågeområde Frågeområde Frågeområde Frågeområde Frågeområde Frågeområde Helhetsbetyg

5 Hur frågeområdena är uppbyggda Ett antal delfrågor bygger tillsammans upp ett frågeområde. Bostäder Hur ser du på möjligheterna att hitta bra boende? utbudet av olika typer av boendeformer (hyresrätt, bostadsrätt, småhus etc.)? hur trivsam bebyggelsen är? Inte alls bra I allra högsta grad bra

6 Undersökningens verktyg Medelbetyg (per fråga) Baseras på svaren på frågan. Ett medelbetyg för frågan som varierar mellan 1 till 10. Betygsindex (per frågeområde) Baseras på svaren på frågorna som ingår i frågeområdet. Ett sammanfattande betygsindex för helhetsbetyget och frågeområdena som varierar mellan 0 till 100. Betygsindex under 40 kan betraktas som icke godkända. Gränsen för nöjd går vid 55. Betygsindex över 75 kan tolkas som mycket nöjd.

7 Undersökningens verktyg Effektmått Ett mått på hur betygsförändringar av ett frågeområde påverkar helhetsbetyget. Ett mått på samvariationen mellan frågeområdet och helhetsbetyget, baserat på inkomna svar. Exempel: Frågeområdet Bostäder får effektmått 1,5. Om frågeområdets betygsindex ökar med 5 enheter, ökar helhetsbetyget NRI med 1,5.

8 Exempel på ett högt effektmått Helhetsbetyget 100 En persons betygsindex för Frågeområdet respektive NMI I genomsnitt ger man högre helhetsbetyg ju nöjdare man är med frågeområdet. Frågeområde 100

9 Exempel på ett lågt effektmått Helhetsbetyget 100 Om betygsindex för ett frågeområde respektive helhetsbetyget ser ut på detta spridda sätt finns inget klart samband. Frågeområde 100

10 Prioriteringsmatris Betygsindex Frågeområdena läggs in efter sina betygsindex och effektmått Bevara Förbättra om möjligt Korset bildas av frågeområdenas medelindex och medeleffekt Frågeområden med låga betygsindex och höga effektmått bör prioriteras i första hand Bostäder 30 Lägre prioritet Prioritera ,5 1 1,5 2 2,5 Effektmått

11 Resultat Lidköpings kommun hösten 2015

12 Tre delar i enkäten Del 1 Nöjd-Region-Index Betyget på kommunen som en plats att bo och leva i Del 2 Nöjd-Medborgar-Index Betyget på de kommunala verksamheterna Del 3 Nöjd-Inflytande-Index Betyget på medborgarnas inflytande

13 Del 1. Betyget på kommunen som plats att bo och leva i Arbetsmöjligheter Utbildningsmöjligheter Bostäder Kommunikationer Rekommendation NRI Kommersiellt utbud Fritidsmöjligheter Trygghet

14 Betygsindex i Lidköpings kommun

15 Lidköping jämfört med samtliga kommuner Lidköping Samtliga kommuner 10 0

16 Lidköping jämfört med kommuner i samma storleksklass ( invånare) Lidköping inv. 10 0

17 Hur får ni nöjdare medborgare? Betygsindex Bevara Lidköpings kommun Förbättra om möjligt Kommers.utb. Fritidsmöjl. Genom att främst prioritera Bostäder, Kommunikationer och Trygghet i ert förbättringsarbete. 60 Utb.möjl. Arb.möjl. Kommunik. Bostäder Trygghet Högst effektmått störst påverkan på helhetsbetyget Lägre prioritet Prioritera 20 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Effektmått

18 Tabell 1 för Bostäder LIDKÖPINGS KOMMUN FRÅGA FAKTOR Betygsindex Hösten 2015 Hösten 2006 Jämförelse med samtliga kommuner våren och hösten Betygsindex 2015 Lägsta betygsindex Högsta betygsindex BOSTÄDER Fr A3:1 Hur ser du på möjligheterna till att hitta bra boende? 6,0. 5,5 2,2 7,3 Fr A3:2 utbudet av olika typer av boendeformer (hyresrätt, bostadsrätt, småhus etc.)? 5,6. 5,1 2,6 7,1 Fr A3:3 hur trivsam bebyggelsen är? 7,5 7,2 6,6 4,9 8,3

19 Tabell 1 för Bostäder forts. LIDKÖPINGS KOMMUN FRÅGA FAKTOR BOSTÄDER Andel svar uppdelat på låga, mellan och höga betyg för kommunen (%) Låga betyg (1-4) Mellanbetyg (5-7) Höga betyg (8-10) Summa Andel Ingen åsikt (%) Fr A3:1 Hur ser du på möjligheterna till att hitta bra boende? Fr A3:2 utbudet av olika typer av boendeformer (hyresrätt, bostadsrätt, småhus etc.)? Fr A3:3 hur trivsam bebyggelsen är? Andel Ej svar (%)

20 Vad medborgarna är minst/mest nöjda med Lägst betyg Diagram 3 Modell A Andel som gett högt respektive lågt betyg Fr A8:1 LIDKÖPINGS KOMMUN Högst betyg Fr A8:2 Fr A8:3 Fr A9:1 Rekommendation Fr A1:1 Fr A2:1 Utbudet av olika typer av boendeformer (hyresrätt, bostadsrätt, småhus etc.) Fr A2:2 Fr A3:1 Fr A3:2 Tillgången till förbindelser för längre resor (med tåg, buss, båt och/eller flyg.) Möjligheter att använda kollektivtrafik för resor Fr A3:3 Fr A4:1 Fr A4:2 Fr A4:3 Fr A4:4 Fr A5:1 Fr A5:2 Fr A5:3 Fr A6:1 Fr A6:2 Fr A6:3 Möjligheterna att enkelt kunna transportera sig med bil Utbudet av livsmedelsaffärer inom rimligt avstånd Tillgång till parker, grönområden, natur Fr A6:4 Fr A6:5 Fr A7:1 Fr A7:2 Fr A7: Lågt Högt 100

21 Kvinnor och män i Lidköpings kommun Män Kvinnor

22 Rekommendation 69 procent av medborgarna kan starkt rekommendera (ger betyg 8-10) andra att flytta till kommunen Betygsindex 79 Snittet för samtliga deltagande kommuner är 63

23 Del 2. Betyget på de kommunala verksamheterna Förskolan Grundskolan Gymnasieskolan Äldreomsorgen Stöd för utsatta personer Räddningstjänsten Gång- och cykelvägar Gator och vägar Idrotts- och motionsanläggningar Kultur Miljöarbete Renhållning och sophämtning Vatten och avlopp NMI Bemötande och tillgänglighet

24 Betygsindex i Lidköpings kommun

25 Lidköping jämfört med samtliga kommuner Lidköping Samtliga kommuner 0

26 Lidköping jämfört med kommuner i samma storleksklass ( invånare) Lidköping inv. 0

27 Hur får ni nöjdare medborgare? Betygsindex 100 Bevara Lidköpings kommun Förbättra om möjligt RÄ R&S GY KU FÖ ÄL ST V&A I&M G&C GR MI G&V Genom att främst prioritera Gator och vägar, Grundskolan, Miljöarbete, Gång- och cykelvägar samt Idrotts- och motionsanläggningar i ert förbättringsarbete. Högst effektmått störst påverkan på helhetsbetyget Lägre prioritet Prioritera 20 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 Effektmått

28 Vad medborgarna är minst/mest nöjda med Lägst betyg LIDKÖPINGS KOMMUN Diagram 3 Modell B Andel som gett högt respektive lågt betyg Fr B14:1 Fr B14:2 Fr B14:3 Högst betyg Möjligheter att komma i kontakt med kommunens högre chefer Stöd och hjälp som utsatta personer får Fr B15:1 Fr B15:2 Fr B15:3 Fr B15:4 Fr B1:1 Fr B2:1 Fr B3:1 Fr B4:1 Fr B5:1 Fr B6:1 Fr B7:1 Fr B7:2 Fr B7:3 Fr B7:4 Fr B8:1 Fr B8:2 Fr B8:3 Fr B8:4 Fr B9:1 Fr B9:2 Fr B9:3 Fr B10:1 Fr B10:2 Fr B10:3 Fr B11:1 Fr B12:1 Fr B12:2 Fr B12:3 Fr B12:4 Fr B13:1 Fr B13:2 Fr B13: Lågt Högt 100 Räddningstjänst (brandkåren) Biblioteksverksamhet Dricksvatten, vattenförsörjning, avloppssystem

29 Kvinnor och män i Lidköpings kommun Män Kvinnor 10 0

30 Del 3. Betyget på medborgarnas inflytande Kontakt Information Påverkan NII Förtroende

31 Betygsindex i Lidköpings kommun NII Informaton Kontakt Förtroende Påverkan

32 Lidköping jämfört med samtliga kommuner Lidköping Samtliga kommuner NII Informaton Kontakt Förtroende Påverkan

33 Lidköping jämfört med kommuner i samma storleksklass ( invånare) Lidköping inv NII Information Kontakt Förtroende Påverkan

34 Hur får ni nöjdare medborgare? Betygsindex Lidköpings kommun Bevara Förbättra om möjligt Information Genom att främst prioritera Påverkan och Förtroende i ert förbättringsarbete. Högst effektmått störst påverkan på helhetsbetyget. 50 Kontakt Förtroende Påverkan Lägre prioritet Prioritera 20 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Effektmått

35 Vad medborgarna är minst/mest nöjda med Lägst betyg LIDKÖPINGS KOMMUN Diagram 3 Modell C Andel som gett högt respektive lågt betyg Fr C5:1 Högst betyg Fr C5:2 Fr C5:3 Fr C1:1 Fr C2:1 Fr C2:2 Fr C2:3 Information Fr C2:4 Fr C3:1 Fr C3:2 Påverkan Fr C3:3 Fr C3:4 Fr C4:1 Förtroende Fr C4:2 Fr C4:3 Fr C4: Lågt Högt 100

36 Kvinnor och män i Lidköpings kommun Män Kvinnor NII Kontakt Informaton Påverkan Förtroende

37 Lidköpings egna tilläggsfrågor

38 Kommunspecifika tilläggsfrågor, Lidköping Fråga 1. Hur nöjd är du med Lidköpings kommun vad gäller hur det planeras för bostäder? Totalt Kön Man Kvinna Ålder år år år Andel låga betyg (1-4) Andel mellanbetyg (5-7) Andel höga betyg (8-10) Andel ingen åsikt år år år 75 år eller äldre 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

39 Kommunspecifika tilläggsfrågor, Lidköping Fråga 2. Vad tror eller tycker du om möjligheterna att lämna tidningar och förpackningar till återvinning? Totalt Boendetid 2 år eller kortare tid 3-5 år Mycket dåliga Ganska dåliga Ganska bra Mycket bra Ingen åsikt 6-10 år 11 år eller längre tid 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

40 Kommunspecifika tilläggsfrågor, Lidköping Fråga 3. Vad tror eller tycker du om servicen på Kartåsens återvinningscentral? Totalt Boendetid 2 år eller kortare tid 3-5 år 6-10 år Mycket dåliga Ganska dåliga Ganska bra Mycket bra Ingen åsikt 11 år eller längre tid 0% 20% 40% 60% 80% 100%

41 Kommunspecifika tilläggsfrågor, Lidköping Fråga 4. Vad tror eller tycker du om kommunens system för avfallssortering? Totalt 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mycket dåliga Ganska dåliga Ganska bra Mycket bra Ingen åsikt

42 Kommunspecifika tilläggsfrågor, Lidköping Fråga 5. Vad tror eller tycker du om kommunens miljöinformation till invånarna? Totalt Mycket dålig Ganska dålig Ganska bra Mycket bra Ingen åsikt 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

43 Kommunspecifika tilläggsfrågor, Lidköping Fråga 6. Har du någon funktionsnedsättning? Totalt Ja Nej 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

44 Kommunspecifika tilläggsfrågor, Lidköping Fråga 7. Har någon annan i ditt hushåll en funktionsnedsättning? Totalt Ja Nej 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

45 Kommunspecifika tilläggsfrågor, Lidköping Fråga 8. Vad tycker du om kommunens insatser för funktionsnedsatta? Totalt Mycket dåliga Ganska dåliga Ganska bra Mycket bra Ingen åsikt 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

46 Jobba vidare med resultaten Prioriteringsmatrisen - Ger information om hur ni enklast får nöjdare medborgare. Betygsindex och medelbetyg (Tabell 1) - Var finns de lägsta och högsta betygsindexen? - Titta närmare på medelbetygen för de olika frågorna. Glöm inte fördelningen låga/mellan/höga betygoch ingen åsikt. Bakgrundsinformation - Använd bakgrundstabellerna för att analysera skillnader mellan män/kvinnor, åldersgrupper, boendeort, boendetid. - Alla tilläggsfrågor redovisas med bakgrundsvariablerna. Gör en samlad bedömning - Bestäm vad ni ska satsa på utifrån er samlade bild, använd medborgarundersökningen som en del i utvärderingen.

47 Information och resultat för andra kommuner:

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Kalmar kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Kalmar kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Hörby kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Hörby kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Mölndals stad

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Mölndals stad SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Södertälje kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Södertälje kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Kungsbacka kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Kungsbacka kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Vallentuna kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Vallentuna kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100.

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100. SCB:s Medborgarundersökning Våren 2015 SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Eda kommun har deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning under våren 2015. Ett urval på 600 personer

Läs mer

Medborgarundersökning kort sammanfattning och analys

Medborgarundersökning kort sammanfattning och analys Resultatet i korthet 51% rekommenderar Göteborg som en stad att leva och bo i. NRI (nöjd-region-index hamnar på 60, vilket placerar Göteborg på snittvärdet för deltagande kommuner 2017 NMI (nöjd-medborgarindex)

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Älvdalens kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Älvdalens kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Älvdalens kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

Medborgarundersökningen 2015 Vad tycker våra medborgare om Sölvesborg?

Medborgarundersökningen 2015 Vad tycker våra medborgare om Sölvesborg? Vad tycker våra medborgare om Sölvesborg? 1 Ett årligt erbjudande från SCB Under våren 15 deltog 6 (56) kommuner Sedan undersökningen startade hösten 5 har 26 (256) av landets kommuner deltagit och 233

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Eda kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Eda kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Eda kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren

Läs mer

Resultat. SCB Medborgarundersökning Hösten 2016

Resultat. SCB Medborgarundersökning Hösten 2016 Resultat SCB Medborgarundersökning Hösten 2016 SCB:s medborgarundersökning hösten 2016 49 procent av göteborgarna kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen. Samtidigt önskar man

Läs mer

Medborgarundersökning

Medborgarundersökning Medborgarundersökning SCB Hösten 2011 Vision för Vänersborg Vänersborg är den framgångsrika kommunen vid Vänerns sydspets. En kommun känd för nytänkande, effektivitet och god service, en kommun där medborgarna

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Svedala kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Perstorps kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Robertsfors kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Eslövs kommun Våren 2010 Bilaga - Diagram och tabeller - Innehållsförteckning A. Medborgarnas

Läs mer

Medborgarundersökningen våren Öckerö kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren Öckerö kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Öckerö kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren Vännäs kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren Vännäs kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Vännäs kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Tabeller och diagram. SCB:s Medborgarundersökning. A. Medborgarna om kommunen som en plats att bo och leva på. (Nöjd-Region-Index)

Tabeller och diagram. SCB:s Medborgarundersökning. A. Medborgarna om kommunen som en plats att bo och leva på. (Nöjd-Region-Index) SCB:s Medborgarundersökning Tabeller och diagram A. Medborgarna om kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd-Region-Index) TABELLER OCH DIAGRAM 19 Diagram 1A: Modellbild egion-index (NRI) A1: 1 rgarna

Läs mer

Medborgarundersökningen våren Valdemarsviks kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren Valdemarsviks kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Valdemarsviks kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

Medborgarundersökningen våren Linköpings kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren Linköpings kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Linköpings kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren Landskrona stad. Rapport

Medborgarundersökningen våren Landskrona stad. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Landskrona stad Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren Hjo kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren Hjo kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Hjo kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer medborgarna

Läs mer

Vad tycker Gävleborna om Gävle?

Vad tycker Gävleborna om Gävle? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Vad tycker Gävleborna om Gävle? SCB:s medborgarundersökning - Gävle kommun 2014 Vad tycker Gävleborna om Gävle? SCB:s medborgarundersökning Gävle kommun 2014 Författare Per-Erik

Läs mer

Medborgarundersökning 2006

Medborgarundersökning 2006 Medborgarundersökning 2006 Restaurang vid Växjösjön Slopa alla restaurangplaner vid Växjösjön Att inte ha strandpromenaden runt Växjösjön kantad med mat och musik är nästan straffbart/skandal för en så

Läs mer

Medborgarundersökningen våren Fagersta kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren Fagersta kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Fagersta kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Karlskrona kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Karlskrona kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Karlskrona kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Kristianstad kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Kristianstad kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Kristianstad kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Lunds kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Lunds kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Lunds kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Mora kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Mora kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Mora kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer medborgarna

Läs mer

Medborgarundersökningen våren Järfälla kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren Järfälla kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Järfälla kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013. Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 13 Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 13 - Nätverksrapport Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 13... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Ulricehamns kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Ulricehamns kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Ulricehamns kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Svalövs kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Svalövs kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Svalövs kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren Olofströms kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren Olofströms kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Olofströms kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Sunne kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Sunne kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Sunne kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Danderyds kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Danderyds kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Danderyds kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökning 2014

Medborgarundersökning 2014 2015-01-29 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/99-013 Kommunstyrelsen Medborgarundersökning 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning Resultatet av medborgarundersökningen

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Tranås kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Tranås kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Tranås kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren Tjörns kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren Tjörns kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Tjörns kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Haninge kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Haninge kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Haninge kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Halmstads kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Halmstads kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Halmstads kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Växjö kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Växjö kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Växjö kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Hässleholms kommun

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Hässleholms kommun SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Hässleholms kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012... 1 Resultat Del A

Läs mer

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014 Version 1.0 Medborgarundersökning 2014 Medborgarna om 1. Kommunen som en plats att bo och leva i Nöjd Region Index (NRI) 2. Kommunens verksamheter Nöjd Medborgar Index (NMI) 3. Inflytande i kommunen Nöjd

Läs mer

Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson

Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson 2012-07-20 2 På uppdrag av kommunstyrelsen genomförde Statistiska centralbyrån, SCB, under hösten 2011 en medborgarenkät i Strömstads kommun. Syftet med enkäten är att

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren Uddevalla kommun

SCB:s medborgarundersökning våren Uddevalla kommun SCB:s medborgarundersökning våren 0 Uddevalla kommun SCB:s medborgarundersökning våren 0 Rapport Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 0... Resultat Del A Hur ser medborgarna på

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren Ale kommun

SCB:s medborgarundersökning våren Ale kommun SCB:s medborgarundersökning våren 0 Ale kommun SCB:s medborgarundersökning våren 0 Rapport Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 0... Resultat Del A Hur ser medborgarna på kommunen

Läs mer

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter,

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren Falu kommun

SCB:s medborgarundersökning våren Falu kommun SCB:s medborgarundersökning våren 0 Falu kommun SCB:s medborgarundersökning våren 0 Rapport Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 0... Resultat Del A Hur ser medborgarna på kommunen

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren Munkedals kommun

SCB:s medborgarundersökning våren Munkedals kommun SCB:s medborgarundersökning våren 0 Munkedals kommun SCB:s medborgarundersökning våren 0 Rapport Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 0... Resultat Del A Hur ser medborgarna på

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten Lycksele kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning hösten Lycksele kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2015 Lycksele kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2015 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2015... 1 Resultat Del A Hur ser

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten Ludvika kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning hösten Ludvika kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Ludvika kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten Katrineholms kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning hösten Katrineholms kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Katrineholms kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014... 1 Resultat Del

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten Trollhättans stad. Rapport

SCB:s medborgarundersökning hösten Trollhättans stad. Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Trollhättans stad Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014... 1 Resultat Del A

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten Torsås kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning hösten Torsås kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2015 Torsås kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2015 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2015... 1 Resultat Del A Hur ser medborgarna

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten Varbergs kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten Varbergs kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2016 Varbergs kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2016 Rapport Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2016... 1 Resultat Del A Hur ser

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten Lerums kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning hösten Lerums kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2015 Lerums kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2015 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2015... 1 Resultat Del A Hur ser medborgarna

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten Gävle kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning hösten Gävle kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2015 Gävle kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2015 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2015... 1 Resultat Del A Hur ser medborgarna

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten Falköpings kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning hösten Falköpings kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2015 Falköpings kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2015 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2015... 1 Resultat Del A Hur ser

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten Stenungsunds kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning hösten Stenungsunds kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2015 Stenungsunds kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2015 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2015... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren Bergs kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren Bergs kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Bergs kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten Falkenbergs kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning hösten Falkenbergs kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Falkenbergs kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014... 1 Resultat Del A

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten Skellefteå kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning hösten Skellefteå kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2015 Skellefteå kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2015 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2015... 1 Resultat Del A Hur ser

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten Sandvikens kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten Sandvikens kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2016 Sandvikens kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2016 Rapport Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2016... 1 Resultat Del A Hur ser

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren Avesta kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren Avesta kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Avesta kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten Motala kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning hösten Motala kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2015 Motala kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2015 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2015... 1 Resultat Del A Hur ser medborgarna

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren Tranås kommun

SCB:s medborgarundersökning våren Tranås kommun SCB:s medborgarundersökning våren 0 Tranås kommun SCB:s medborgarundersökning våren 0 Rapport Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 0... Resultat Del A Hur ser medborgarna på kommunen

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten Härjedalens kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten Härjedalens kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2016 Härjedalens kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2016 Rapport Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2016... 1 Resultat Del A Hur ser

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten Uppsala kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning hösten Uppsala kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2015 Uppsala kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2015 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2015... 1 Resultat Del A Hur ser medborgarna

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten Upplands Väsby kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten Upplands Väsby kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2016 Upplands Väsby kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2016 Rapport Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2016... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten Borås stad. Rapport

SCB:s medborgarundersökning hösten Borås stad. Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2015 Borås stad Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2015 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2015... 1 Resultat Del A Hur ser medborgarna

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten Solna stad

SCB:s medborgarundersökning hösten Solna stad SCB:s medborgarundersökning hösten 2016 Solna stad SCB:s medborgarundersökning hösten 2016 Rapport Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2016... 1 Resultat Del A Hur ser medborgarna

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten Tingsryds kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten Tingsryds kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010 Tingsryds kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2010 Tingsryds kommun Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren Knivsta kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren Knivsta kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Knivsta kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 UResultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Ljusdals kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Ljusdals kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Ljusdals kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren Hjo kommun

SCB:s medborgarundersökning våren Hjo kommun SCB:s medborgarundersökning våren 2016 Hjo kommun SCB:s medborgarundersökning våren 2016 Rapport Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2016... 1 Resultat Del A Hur ser medborgarna

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten Solna stad. Rapport

SCB:s medborgarundersökning hösten Solna stad. Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2015 Solna stad Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2015 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2015... 1 Resultat Del A Hur ser medborgarna

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten Mariestads kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning hösten Mariestads kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Mariestads kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014... 1 Resultat Del A

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren Hudiksvalls kommun

SCB:s medborgarundersökning våren Hudiksvalls kommun SCB:s medborgarundersökning våren 0 Hudiksvalls kommun SCB:s medborgarundersökning våren 0 Rapport Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 0... Resultat Del A Hur ser medborgarna

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren Örnsköldsviks kommun

SCB:s medborgarundersökning våren Örnsköldsviks kommun SCB:s medborgarundersökning våren 0 Örnsköldsviks kommun SCB:s medborgarundersökning våren 0 Rapport Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 0... Resultat Del A Hur ser medborgarna

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Tibro kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Tibro kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Tibro kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten Borlänge kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten Borlänge kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2016 Borlänge kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2016 Rapport Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2016... 1 Resultat Del A Hur ser

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren Piteå kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren Piteå kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Piteå kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten Lidköpings kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning hösten Lidköpings kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2015 Lidköpings kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2015 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2015... 1 Resultat Del A Hur ser

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren Nynäshamns kommun

SCB:s medborgarundersökning våren Nynäshamns kommun SCB:s medborgarundersökning våren 0 Nynäshamns kommun SCB:s medborgarundersökning våren 0 Rapport Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 0... Resultat Del A Hur ser medborgarna

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Tierps kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Tierps kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Tierps kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Höörs kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Höörs kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Höörs kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten Strömsunds kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning hösten Strömsunds kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Strömsunds kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014... 1 Resultat Del A

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren Värmdö kommun

SCB:s medborgarundersökning våren Värmdö kommun SCB:s medborgarundersökning våren 0 Värmdö kommun SCB:s medborgarundersökning våren 0 Rapport Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 0... Resultat Del A Hur ser medborgarna på kommunen

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten Sandvikens kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning hösten Sandvikens kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Sandvikens kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014... 1 Resultat Del A

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten Härryda kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning hösten Härryda kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Härryda kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten Eskilstuna kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning hösten Eskilstuna kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Eskilstuna kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014... 1 Resultat Del A

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten Västerås stad. Rapport

SCB:s medborgarundersökning hösten Västerås stad. Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Västerås stad Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten Strängnäs kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning hösten Strängnäs kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Strängnäs kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Östersunds kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Östersunds kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Östersunds kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014... 1 Resultat Del A

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Alingsås kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Alingsås kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Alingsås kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Orsa kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Orsa kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Orsa kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Nykvarns kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Nykvarns kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Nykvarns kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer