SCB:s Medborgarundersökning Våren Eda kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Eda kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen"

Transkript

1 SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Eda kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen

2 SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren Resultat Del A Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på?... 2 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter?... 8 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? Om undersökningen Inför eget arbete med resultaten Frågeblankett Rapportbilaga Arbeta vidare med resultaten Förändringar i enkäten SCB:s analysmodell med NKI Om undersökningen Diagram och tabeller Del A Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun?

3 SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Varje vår och höst erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i SCB:s Medborgarundersökning. Sammanlagt deltog 65 kommuner i undersökningen våren Sedan undersökningen genomfördes första gången hösten 2005 har 242 av landets kommuner deltagit och 178 av dessa har deltagit mer än en gång. Kommunernas resultat är tillgängliga via I denna rapport redovisas resultatet för medborgarundersökningen i Eda kommun. Undersökningen genomfördes mellan den 14 mars och den 10 maj Ett urval på 500 personer i åldrarna år tillfrågades och av dessa besvarade 53 procent enkäten. Jämförelser med resultat för samtliga kommuner och med kommuner i samma storleksklass avser de 128 kommuner som var med i undersökningen hösten 2010 och våren SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Resultaten i medborgarundersökningen analyseras med SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index (NKI). Analysmodellen är uppbyggd dels av ett mått på totalnöjdheten och dels av ett antal faktorer som återger delar av den undersökta verksamheten eller området. Analysmodellen syftar till att visa vad som bör prioriteras för att öka nöjdheten hos kommunens medborgare. Helhetsbetyget mäts med tre specifika frågor. Varje faktor mäts i regel med flera frågor. Frågorna besvaras på 10-gradiga skalor, där 1 är lägsta betyg och 10 är högsta betyg. De övergripande resultaten redovisas som betygsindex, vilka kan variera mellan 0 och 100. Ju högre värdet är, desto bättre betyg har kommunens medborgare gett sin kommun. Tre olika delar med var sitt helhetsbetyg Helhetsbetyget Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommunen som en plats att bo och leva på. Helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om kommunens olika verksamheter. Helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter. En utförligare beskrivning av analysmodellen finns i rapportbilagan. För att avgöra om skillnaderna i betygsindex är statistiskt säkerställda används följande förfarande: Om intervallen för två indexvärden (indexvärdet ± felmarginalen) inte överlappar varandra är skillnaden mellan indexvärdena statistiskt säkerställd. Även om intervallen för två betygsindex tangerar varandra är skillnaden statistiskt säkerställd. 1

4 Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Del A. Hur bedömer medborgarna Eda kommun som en plats att bo och leva på? (Nöjd-Region-Index) Tabell A1. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation samt faktorerna rangordnade efter sina betygsindex för Eda kommun. Våren 2011 Felmarginaler NRI 52 ±3,4 Rekommendation 49 ±4,1 Trygghet 64 ±3,3 Kommersiellt utbud 62 ±3,8 Bostäder 53 ±3,3 Kommunikationer 47 ±3,0 Fritidsmöjligheter 44 ±2,6 Arbetsmöjligheter 42 ±3,9 Utbildningsmöjligheter 37 ±3,0 Nöjd-Region-Index Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI) för hur medborgarna bedömer Eda kommun som en plats att bo och leva på blev 52. NRI för samtliga 128 kommuner som var med i undersökningen hösten 2010 och våren 2011 blev 61. Jämfört med genomsnittsresultatet för de 128 kommunerna är NRI för Eda kommun statistiskt säkerställt lägre. Jämfört med genomsnittet för kommunerna i samma storleksklass (färre än invånare) är NRI för Eda kommun statistiskt säkerställt lägre. För Eda kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för faktorerna Fritidsmöjligheter, Bostäder och Trygghet som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Region-Index. 30 procent av medborgarna i Eda kommun kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen medan 37 procent vill avråda från det. (Fråga A:9) 2

5 Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Skiljer sig faktorernas betygsindex i Eda kommun från samtliga deltagande kommuner? Diagram A1. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och faktorernas betygsindex för Eda kommun samt för samtliga 128 kommuner i undersökningsomgångarna hösten 2010 och våren NRI Rekommendation Arbetsmöjligheter Utbildningsmöjligheter Bostäder Eda kommun Samtliga kommuner Jämfört med genomsnittet för de 128 deltagande kommunerna i undersökningsomgångarna hösten 2010 och våren 2011 är betygsindexet för faktorn Arbetsmöjligheter statistiskt säkerställt lägre. Utbildningsmöjligheter statistiskt säkerställt lägre. Bostäder statistiskt säkerställt lägre. Kommunikationer statistiskt säkerställt lägre. Kommersiellt utbud inte statistiskt säkerställt skillt. Fritidsmöjligheter statistiskt säkerställt lägre. Trygghet statistiskt säkerställt högre. Kommunikationer Kommersiellt utbud Fritidsmöjligheter Trygghet

6 Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Skiljer sig faktorernas betygsindex i Eda kommun från deltagande kommuner i samma storleksklass? Tabell A2. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och faktorernas betygsindex efter kommunstorlek. Samtliga 128 kommuner i undersökningsomgångarna hösten 2010 och våren Kommunens storlek. Antal invånare Samtliga Eda < kommuner kommun NRI Rekommendation Arbetsmöjligheter Utbildningsmöjligheter Bostäder Kommunikationer Kommersiellt utbud Fritidsmöjligheter Trygghet ANTAL SVARANDE ANTAL KOMMUNER Jämfört med genomsnittet för kommunerna i samma storleksklass (färre än invånare) är betygsindexet för faktorn Arbetsmöjligheter inte statistiskt säkerställt skillt. Utbildningsmöjligheter statistiskt säkerställt lägre. Bostäder statistiskt säkerställt lägre. Kommunikationer statistiskt säkerställt lägre. Kommersiellt utbud statistiskt säkerställt högre. Fritidsmöjligheter statistiskt säkerställt lägre. Trygghet inte statistiskt säkerställt skillt. 4

7 Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Vilka faktorer bör uppmärksammas för att få nöjdare medborgare i Eda kommun? Diagram A2. Nöjd-Region-Index (NRI) Prioriteringsmatris för Eda kommun. Våren Kommunik Bevara Kommers.utb. Lägre prioritet Arb.möjl. Utb.möjl. Trygghet Bostäder Fritids.möjl. Eda kommun Förbättra om möjligt Prioritera 20 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Effektmått Faktorer som bör Prioriteras förväntas ha stor påverkan på helhetsbetyget NRI. Dessa har fått relativt låga betygsindex och har förhållandevis hög effekt, dvs. stor påverkan på helhetsbetyget NRI. I en andra prioriteringsgrupp återfinns de faktorer som hamnar uppe till höger i matrisen, Förbättra om möjligt. Även dessa faktorer har förhållandevis höga effektmått och bör därför om möjligt förbättras. Faktorer som hamnat i den nedre vänstra delen av prioriteringsmatrisen kan ges Lägre prioritet eftersom en förbättring av deras låga betygsindex förväntas ha en lägre effekt på NRI. Högst upp till vänster hamnar de faktorer vars betygsindex kan Bevaras. En minskning av betygsindexet kan dock leda till att effektmåttet ökar och faktorn då hamnar i den prioriterade delen av matrisen. Faktorer som bör prioriteras Fritidsmöjligheter Faktorer som bör förbättras om möjligt Bostäder, Trygghet Faktorer som kan ges lägre prioritet Arbetsmöjligheter, Utbildningsmöjligheter, Kommunikationer Faktorer som bör bevaras Kommersiellt utbud 5

8 Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Jämförelser med tidigare år Diagram A3. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och faktorernas betygsindex för Eda kommun våren 2006, våren 2008 och våren NRI Rekommendation Arbetsmöjligheter* Utbildningsmöjligheter* Bostäder* Kommunikationer* Kommersiellt utbud* Eda kommun deltog även i medborgarundersökningen våren 2006 och våren NRI för Eda kommun i årets undersökning blev 52, vilket inte är en statistiskt säkerställd förändring jämfört med våren 2008 då NRI var 58. Indexet Rekommendation för Eda kommun 2011 blev 49, vilket är statistiskt säkerställt lägre jämfört med våren 2008 då indexet Rekommendation var 59. Till undersökningen hösten 2010 genomgick enkäten en helhetsöversyn. Förändringarna i enkäten handlade främst om att frågor som inte bedömts som relevanta för kommunerna togs bort samt att en stor andel frågor formulerades om och blev tydligare. Även en del nya frågor tillkom. Förändringarna i enkäten påverkar jämförbarheten med tidigare år, framförallt för faktorernas betygsindex. Helhetsbetyget, NRI, är däremot jämförbart mellan samtliga undersökningsomgångar. Fritidsmöjligheter* Trygghet* * Faktorn är inte jämförbar mellan våren 2011 och övriga år 6

9 Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Faktorernas betygsindex efter kön och ålder Tabell A3. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och faktorernas betygsindex efter kön för Eda kommun. Våren 2011 Man Kön Kvinna Samtliga Felmarg. Felmarg. Felmarg. NRI 51 ±5,9 52 ±6,1 52 ±3,4 Rekommendation 52 ±6,9 46 ±7,1 49 ±4,1 Arbetsmöjligheter 41 ±6,4 42 ±7,0 42 ±3,9 Utbildningsmöjligheter 37 ±5,6 36 ±5,2 37 ±3,0 Bostäder 55 ±5,5 50 ±6,2 53 ±3,3 Kommunikationer 44 ±5,1 50 ±5,7 47 ±3,0 Kommersiellt utbud 61 ±6,3 63 ±6,8 62 ±3,8 Fritidsmöjligheter 46 ±4,8 42 ±5,0 44 ±2,6 Trygghet 68 ±5,5 59 ±6,3 64 ±3,3 ANTAL SVARANDE

10 Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Tabell A4. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och faktorernas betygsindex efter ålder för Eda kommun. Våren 2011 Ålder år år år år år år 75 år eller Samtliga äldre NRI 42 ±14,7 50 ±11,1 46 ±7,5 47 ±7,7 51 ±7,4 61 ±8,3 63 ±15,6 52 ±3,4 Rekommendation 29 ±16,9 48 ±14,0 46 ±9,0 50 ±9,6 48 ±8,2 58 ±10,3 58 ±17,7 49 ±4,1 Arbetsmöjligheter 48 ±16,1 38 ±15,2 48 ±9,4 42 ±9,5 35 ±7,9 42 ±8,1 40 ±14,9 42 ±3,9 Utbildningsmöjligheter 35 ±11,8 40 ±12,8 35 ±7,0 38 ±9,0 37 ±6,6 39 ±7,4 32 ±6,0 37 ±3,0 Bostäder 46 ±11,5 54 ±12,6 52 ±6,6 56 ±8,6 51 ±7,1 54 ±8,0 56 ±14,1 53 ±3,3 Kommunikationer 50 ±13,8 49 ±10,7 39 ±6,2 50 ±6,5 47 ±5,6 45 ±7,5 50 ±14,5 47 ±3,0 Kommersiellt utbud 70 ±17,6 62 ±12,2 63 ±8,9 62 ±9,4 59 ±7,8 60 ±9,6 62 ±13,8 62 ±3,8 Fritidsmöjligheter 29 ±10,7 40 ±6,7 42 ±6,1 48 ±6,7 44 ±6,1 43 ±6,7 58 ±12,8 44 ±2,6 Trygghet 59 ±16,0 65 ±9,9 59 ±7,7 66 ±7,1 70 ±6,4 64 ±9,9 57 ±14,2 64 ±3,3 ANTAL SVARANDE Felmarg. Felmarg. Felmarg. Felmarg. Felmarg. Felmarg. Felmarg. Felmarg. 8

11 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Del B. Vad tycker medborgarna i Eda kommun om kommunens verksamheter? (Nöjd- Medborgar-Index) Tabell B1. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet samt verksamheterna rangordnade efter sina betygsindex för Eda kommun. Våren 2011 Felmarginaler NMI 47 ±4,8 Bemötande och tillgänglighet 52 ±4,9 Räddningstjänsten 77 ±3,9 Vatten och avlopp 73 ±4,5 Renhållning och sophämtning 61 ±3,8 Förskolan 58 ±4,4 Grundskolan 54 ±4,1 Gymnasieskolan 51 ±4,3 Idrott- och motionsanläggningar 48 ±4,2 Kultur 47 ±3,4 Miljöarbete 47 ±4,4 Äldreomsorgen 45 ±4,8 Gång- och cykelvägar 41 ±5,0 Stöd för utsatta personer 39 ±4,3 Gator och vägar 38 ±4,6 Nöjd-Medborgar-Index Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index (NMI) för hur medborgarna bedömer kommunens verksamheter i Eda kommun blev 47. NMI för samtliga 128 kommuner som var med i undersökningen hösten 2010 och våren 2011 blev 55. Jämfört med genomsnittet för de 128 kommunerna är NMI för Eda kommun statistiskt säkerställt lägre. Jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass (färre än invånare) är NMI för Eda kommun statistiskt säkerställt lägre. För Eda kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för verksamheterna Gymnasieskolan, Äldreomsorgen, Gång- och cykelvägar, Idrott- och motionsanläggningar, Kultur, Miljöarbete samt Vatten och avlopp som kan höja helhetsbetyget Nöjd- Medborgar-Index. 9

12 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Skiljer sig verksamheternas betygsindex i Eda kommun från samtliga deltagande kommuner? Diagram B1. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet och verksamheternas betygsindex för Eda kommun samt för samtliga 128 kommuner i undersökningen. NMI Bemötande - Tillgänglighet Förskolan Grundskolan Gymnasieskolan Äldreomsorgen Stöd för utsatta personer Räddningstjänsten Gång- och cykelvägar Gator och vägar Idrott- och motionsanläggningar Kultur Miljöarbete Renhållning och sophämtning Vatten och avlopp Eda kommun Samtliga kommuner Jämfört med genomsnittet för de 128 deltagande kommunerna i undersökningsomgångarna hösten 2010 och våren 2011 är betygsindexet för verksamheten Förskolan statistiskt säkerställt lägre. Grundskolan inte statistiskt säkerställt skillt. Gymnasieskolan statistiskt säkerställt lägre. Äldreomsorgen statistiskt säkerställt lägre. Stöd för utsatta personer statistiskt säkerställt lägre. Räddningstjänsten inte statistiskt säkerställt skillt. Gång- och cykelvägar statistiskt säkerställt lägre. Gator och vägar statistiskt säkerställt lägre. Idrott- och motionsanläggningar statistiskt säkerställt lägre. Kultur statistiskt säkerställt lägre. Miljöarbete statistiskt säkerställt lägre. Renhållning och sophämtning inte statistiskt säkerställt skillt. Vatten och avlopp statistiskt säkerställt lägre. 10

13 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Skiljer sig verksamheternas betygsindex i Eda kommun från deltagande kommuner i samma storleksklass? Tabell B2. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet och verksamheternas betygsindex efter kommunstorlek. Samtliga 128 kommuner i undersökningsomgångarna hösten 2010 och våren Kommunens storlek. Antal invånare < Samtliga kommuner Eda kommun NMI Bemötande och tillgänglighet Förskolan Grundskolan Gymnasieskolan Äldreomsorgen Stöd för utsatta personer Räddningstjänsten Gång- och cykelvägar Gator och vägar Idrott- och motionsanläggningar Kultur Miljöarbete Renhållning och sophämtning Vatten och avlopp ANTAL SVARANDE ANTAL KOMMUNER Jämfört med genomsnittet för kommunerna i samma storleksklass (färre än invånare) är betygsindexet för verksamheten Förskolan statistiskt säkerställt lägre. Grundskolan inte statistiskt säkerställt skillt. Gymnasieskolan statistiskt säkerställt lägre. Äldreomsorgen statistiskt säkerställt lägre. Stöd för utsatta personer statistiskt säkerställt lägre. Räddningstjänsten inte statistiskt säkerställt skillt. Gång- och cykelvägar statistiskt säkerställt lägre. Gator och vägar statistiskt säkerställt lägre. Idrott- och motionsanläggningar statistiskt säkerställt lägre. Kultur statistiskt säkerställt lägre. Miljöarbete inte statistiskt säkerställt skillt. Renhållning och sophämtning inte statistiskt säkerställt skillt. Vatten och avlopp statistiskt säkerställt lägre. 11

14 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Vilka verksamheter bör uppmärksammas för att få nöjdare medborgare i Eda kommun? Diagram B2. Nöjd-Medborgar-Index (NMI) Prioriteringsmatris för Eda kommun. Våren Bevara Räddning. Vatten. Eda kommun Förbättra om möjligt Verksamheter som bör Prioriteras förväntas ha stor påverkan på helhetsbetyget NMI. De verksamheterna har fått relativt låga betygsindex och har förhållandevis hög effekt, dvs. stor påverkan på helhetsbetyget NMI. I en andra prioriteringsgrupp återfinns de verksamheter som hamnar uppe till höger i matrisen, Förbättra om möjligt. Även dessa verksamheter har förhållandevis höga effektmått och bör därför om möjligt förbättras. Verksamheter som hamnat i den nedre vänstra delen av prioriteringsmatrisen kan ges lägre prioritet eftersom en förbättring av deras låga betygsindex förväntas ha en lägre effekt på NMI. Högst upp till vänster hamnar de verksamheter vars betygsindex kan Bevaras. En minskning av betygsindexet kan dock leda till att effektmåttet ökar och verksamheten då hamnar i den prioriterade delen av matrisen. Verksamheter som bör prioriteras Renhållning. Förskola Grundsk. Gymnasie. Idrott. Kultur Miljöarb. Stöd. Äldreoms. Gång/cykel. Gator. Gymnasieskolan, Äldreomsorgen, Gång- och cykelvägar, Idrott- och motionsanläggningar, Kultur, Miljöarbete Verksamheter som bör förbättras om möjligt Vatten och avlopp Verksamheter kan ges lägre prioritet 30 Lägre prioritet Prioritera 20 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Effektmått Stöd för utsatta personer, Gator och vägar Verksamheter som bör bevaras Förskolan, Grundskolan, Räddningstjänsten, Renhållning och sophämtning 12

15 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Jämförelser med tidigare år Diagram B3. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet och verksamheternas betygsindex för Eda kommun våren 2006, våren 2008 och våren NMI Bemötande och tillgänglighet* Förskolan Grundskolan Gymnasieskolan Äldreomsorgen Stöd för utsatta personer Räddningstjänsten Gång- och cykelvägar* Gator och vägar* Idrott- och motionsanläggningar* Kultur* Miljöarbete* Renhållning och sophämtning* Vatten och avlopp* * Eda kommun deltog även i medborgarundersökningen år våren 2006 och våren NMI för Eda kommun i årets undersökning blev 47, vilket inte är en statistiskt säkerställd förändring jämfört med våren 2008 då NMI också var 47. Jämfört med den medborgarundersökning som gjordes i Eda kommun våren 2008 har verksamheten Förskolan fått statistiskt säkerställt lägre betygsindex. Till undersökningen hösten 2010 genomgick enkäten en helhetsöversyn. Förändringarna i enkäten handlade främst om att frågor som inte bedömts som relevanta för kommunerna togs bort samt att en stor andel frågor formulerades om och blev tydligare. Även en del nya frågor tillkom. Förändringarna i enkäten påverkar jämförbarheten med tidigare år, framförallt för faktorernas betygsindex. Helhetsbetyget, NRI, är däremot jämförbart mellan samtliga undersökningsomgångar * Verksamheten är inte jämförbar mellan våren 2011 och övriga år. ** Vatten och avlopp är inte jämförbar mellan våren 2006 och övriga år. 13

16 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Verksamheternas betygsindex efter kön Tabell B3. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet och verksamheternas betygsindex efter kön för Eda kommun. Våren 2011 Man Kvinna Samtliga Felmarg. Felmarg. Felmarg. NMI 46 ±8,2 48 ±7,9 47 ±4,8 Bemötande och tillgänglighet 49 ±8,2 55 ±8,3 52 ±4,9 Förskolan 56 ±8,7 61 ±5,8 58 ±4,4 Grundskolan 52 ±7,4 57 ±6,6 54 ±4,1 Gymnasieskolan 48 ±6,8 53 ±7,8 51 ±4,3 Äldreomsorgen 42 ±7,5 49 ±8,5 45 ±4,8 Stöd för utsatta personer 39 ±7,3 40 ±7,4 39 ±4,3 Räddningstjänsten 75 ±6,5 79 ±6,9 77 ±3,9 Gång- och cykelvägar 44 ±8,4 37 ±8,2 41 ±5,0 Gator och vägar 38 ±7,5 36 ±8,2 38 ±4,6 Idrott- och motionsanläggningar 51 ±7,6 45 ±6,6 48 ±4,2 Kultur 45 ±6,0 49 ±5,9 47 ±3,4 Miljöarbete 45 ±7,1 49 ±8,0 47 ±4,4 Renhållning och sophämtning 61 ±6,7 61 ±6,5 61 ±3,8 Vatten och avlopp 70 ±7,5 76 ±7,7 73 ±4,5 ANTAL SVARANDE Kön 14

17 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Verksamheternas betygsindex efter ålder Tabell B4. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet och verksamheternas betygsindex efter ålder för Eda kommun. Våren 2011 Ålder år år år år år år 75 år eller Samtliga äldre NMI 35 ±17,4 50 ±14,7 33 ±8,7 49 ±10,1 46 ±10,0 53 ±13,3 60 ±24,6 47 ±4,8 Bemötande och tillgänglighet 30 ±14,3 55 ±12,9 46 ±10,3 54 ±9,4 51 ±9,7 56 ±15,4 62 ±26,6 52 ±4,9 Förskolan 47 ±4,4 61 ±3,8 73 ±4,5 64 ±8,2 62 ±6,8 72 ±9,6 26 ±12,8 58 ±4,4 Grundskolan 46 ±22,8 44 ±11,5 56 ±11,0 60 ±10,3 58 ±7,1 60 ±10,9 47 ±12,7 54 ±4,1 Gymnasieskolan 39 ±27,2 43 ±9,2 42 ±9,1 62 ±9,0 52 ±7,4 62 ±11,7 40 ±15,9 51 ±4,3 Äldreomsorgen 46 ±16,8 40 ±12,9 38 ±8,4 48 ±9,0 44 ±8,4 47 ±16,1 53 ±24,6 45 ±4,8 Stöd för utsatta personer 25 ±14,3 47 ±11,5 45 ±13,9 32 ±9,7 41 ±8,9 39 ±13,4 47 ±14,7 39 ±4,3 Räddningstjänsten 75 ±15,0 81 ±7,6 77 ±10,6 74 ±8,4 75 ±8,6 80 ±11,1 77 ±17,5 77 ±3,9 Gång- och cykelvägar 27 ±16,9 50 ±12,4 35 ±12,1 45 ±9,6 41 ±10,5 40 ±14,7 45 ±25,0 41 ±5,0 Gator och vägar ±4,6 Idrott- och motionsanläggningar 31 ±19, ±4,2 Kultur ±11, ±7, ±3,4 Miljöarbete ±4,4 Renhållning och sophämtning ±3,8 Vatten och avlopp ±8,0 79 ±6, ±4,5 ANTAL SVARANDE Felmarg. Felmarg. Felmarg. Felmarg. Felmarg. Felmarg. Felmarg. Felmarg. 15

18 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Del C. Vad tycker medborgarna i Eda kommun om inflytandet i kommunen? (Nöjd- Inflytande-Index) Tabell C1. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorernas rangordnade efter sina betygsindex för Eda kommun. Våren 2011 Felmarginaler NII 34 ±4,2 Information 48 ±4,2 Kontakt 44 ±4,7 Förtroende 37 ±4,4 Påverkan 32 ±3,3 Nöjd-Inflytande-Index Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index (NII) för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i Eda kommun blev 34. NII samtliga 128 kommuner som var med i undersökningen hösten 2010 och våren 2011 blev 42. Jämfört med genomsnittet för de 128 kommunerna är NII för Eda kommun statistiskt säkerställt lägre. Jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass (färre än invånare) är NII för Eda kommun statistiskt säkerställt lägre. För Eda kommun är det främst en förbättring av betygsindexet för faktorn Förtroende som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Inflytande- Index. 16

19 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Skiljer sig faktorernas betygsindex i Eda kommun från samtliga deltagande kommuner? Diagram C1. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorernas betygsindex för Eda kommun samt för samtliga 128 kommuner i undersökningsomgångarna hösten 2010 och våren Jämfört med genomsnittet för de 128 deltagande kommunerna i undersökningsomgångarna hösten 2010 och våren 2011 är betygsindexet för faktorn Kontakt statistiskt säkerställt lägre. Information statistiskt säkerställt lägre. Påverkan statistiskt säkerställt lägre. Förtroende statistiskt säkerställt lägre. NII Eda kommun Kontakt Samtliga kommuner Information Påverkan Förtroende

20 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Skiljer sig faktorernas betygsindex i Eda kommun från deltagande kommuner i samma storleksklass? Tabell C2. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorernas betygsindex efter kommunstorlek. Samtliga 128 kommuner i undersökningsomgångarna hösten 2010 och våren Jämfört med genomsnittet för kommunerna i samma storleksklass (färre än invånare) är betygsindexet för faktorn Kontakt statistiskt säkerställt lägre. Information statistiskt säkerställt lägre. Påverkan statistiskt säkerställt lägre. Förtroende statistiskt säkerställt lägre. Kommunens storlek. Antal invånare < Samtliga kommuner Eda kommun NII Kontakt Information Påverkan Förtroende ANTAL SVARANDE ANTAL KOMMUNER

21 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Vilka faktorer bör uppmärksammas för att få nöjdare medborgare i Eda kommun? Diagram C2. Nöjd-Inflytande-Index (NII) Prioriteringsmatris för Eda kommun. Våren Bevara Kontakt Information Eda kommun Förbättra om möjligt Förtroende Påverkan 30 Lägre prioritet Prioritera 20 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 Effektmått Faktorer som bör Prioriteras förväntas ha stor påverkan på helhetsbetyget NII. De faktorerna har fått relativt låga betygsindex och har förhållandevis hög effekt, dvs. stor påverkan på helhetsbetyget NII. I en andra prioriteringsgrupp återfinns de faktorer som hamnar uppe till höger i matrisen, Förbättra om möjligt. Även dessa faktorer har förhållandevis höga effektmått och bör därför om möjligt förbättras. Faktorer som hamnat i den nedre vänstra delen av prioriteringsmatrisen kan ges Lägre prioritet eftersom en förbättring av deras låga betygsindex förväntas ha en lägre effekt på NII. Högst upp till vänster hamnar de faktorer vars betygsindex kan Bevaras. En minskning av betygsindexet kan dock leda till att effektmåttet ökar och faktorn då hamnar i den prioriterade delen av matrisen. Faktorer som bör prioriteras Förtroende Faktorer som bör förbättras om möjligt Ingen faktor har hamnat i detta område. Faktorer som kan ges lägre prioritet Påverkan Faktorer som kan bevaras Kontakt, Information 19

22 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Jämförelser med tidigare år Diagram C3. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorernas betygsindex för Eda kommun våren 2006, våren 2008 och våren NII Kontakt* Information* Eda kommun deltog även i medborgarundersökningen våren 2006 och våren NII för Eda kommun i årets undersökning blev 34, vilket inte är en statistiskt säkerställd förändring jämfört med våren 2008 då NII var 35. Till undersökningen hösten 2010 genomgick enkäten en helhetsöversyn. Förändringarna i enkäten handlade främst om att frågor som inte bedömts som relevanta för kommunerna togs bort samt att en stor andel frågor formulerades om och blev tydligare. Även en del nya frågor tillkom. Förändringarna i enkäten påverkar jämförbarheten med tidigare år, framförallt för faktorernas betygsindex. Helhetsbetyget, NRI, är däremot jämförbart mellan samtliga undersökningsomgångar. Påverkan* Förtroende* * Faktorn är inte jämförbar mellan Våren 2011 och övriga år. 20

23 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Faktorernas betygsindex efter kön och ålder Tabell C3. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorernas betygsindex efter kön för Eda kommun. Våren 2011 Man Kön Kvinna Samtliga NII 34 ±6,8 33 ±7,5 34 ±4,2 Kontakt 41 ±6,9 48 ±9,0 44 ±4,7 Informaton 45 ±6,5 51 ±7,9 48 ±4,2 Påverkan 33 ±5,8 31 ±5,8 32 ±3,3 Förtroende 35 ±6,7 38 ±8,3 37 ±4,4 ANTAL SVARANDE Tabell C4. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorernas betygsindex efter ålder för Eda kommun. Våren år år år Ålder år år år NII 31 ±18,4 36 ±12,4 27 ±9,2 34 ±8,3 32 ±7,9 42 ±10,8 32 ±21,3 34 ±4,2 Kontakt 27 ±12,3 40 ±16,1 34 ±10,0 52 ±8,7 45 ±7,7 54 ±12,7 47 ±27,7 44 ±4,7 Informaton 39 ±18,4 53 ±14,2 50 ±8,4 51 ±7,7 48 ±7,0 51 ±10,7 37 ±23,0 48 ±4,2 Påverkan 20 ±8,9 37 ±12,4 28 ±8,9 38 ±8,3 32 ±7,5 35 ±9,5 27 ±10,3 32 ±3,3 Förtroende 20 ±10,3 37 ±17,6 29 ±9,6 41 ±8,7 37 ±8,5 47 ±12,3 37 ±22,0 37 ±4,4 ANTAL SVARANDE år eller Samtliga Felmarg. Felmarg. Felmarg. Felmarg. Felmarg. Felmarg. Felmarg. Felmarg. Felmarg. Felmarg. Felmarg. 21

24 Om undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Tabell D. Svarsfördelning per kommun. Våren 2011 Kommun Netto urval Svarande Andel (%) Kommun Netto urval Svarande Andel (%) Alingsås kommun % Osby kommun % Alvesta kommun % Partille kommun % Aneby kommun % Perstorps kommun % Avesta kommun % Piteå kommun % Bergs kommun % Robertsfors kommun % Botkyrka kommun % Salems kommun % Borgholms kommun % Sjöbo kommun % Eda kommun % Sollefteå kommun % Enköpings kommun % Storfors kommun % Gislaveds kommun % Svalövs kommun % Gnesta kommun % Säffle kommun % Gällivare kommun % Sävsjö kommun % Haninge kommun % Södertälje kommun % Haparanda kommun % Sölvesborgs kommun % Huddinge kommun % Tanums kommun % Höganäs kommun % Tibro kommun % Jokkmokks kommun % Tierps kommun % Jönköpings kommun % Tjörns kommun % Kinda kommun % Trosa kommun % Knivsta kommun % Tyresö kommun % Laholms kommun % Uddevalla kommun % Landskrona kommun % Uppvidinge kommun % Lerums kommun % Vadstena kommun % Ljusdals kommun % Vaxholms stad % Malung-Sälens kommun % Vingåkers kommun % Markaryds kommun % Värnamo kommun % Nybro kommun % Åtvidabergs kommun % Nyköpings kommun % Älvkarleby kommun % Nynäshamns kommun % Ödeshögs kommun % Nässjö kommun % Örebro kommun % Ockelbo kommun % Östersunds kommun % Olofströms kommun % Överkalix kommun % Orsa kommun % Om undersökningen Population och urval Målpopulationen är Eda kommuns invånare i åldrarna år. Undersökningen genomfördes som en urvalsundersökning och SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) var urvalsram. Som standard drogs ett urval på 500 personer i kommuner med färre än invånare i åldrarna år. I kommuner med eller fler invånare i åldrarna år drogs som standard ett urval på personer. Insamling Insamlingen genomfördes som en kombinerad webb- och postenkät. Det första utskicket innehöll en frågeblankett och svarskuvert. På blanketten trycktes inloggningsuppgifter som gjorde det möjligt att besvara enkäten via webben. Tre skriftliga påminnelser skickades ut, varav de två sista innehöll ny frågeblankett och nytt svarskuvert. Datainsamlingen startade den 14 mars och avslutades den 10 maj Svarsandel Svarsandelen för Eda kommun blev 53 procent. Eda kommun deltog även i medborgarundersökningen våren Svarsandelen blev då 56 procent. Övrigt Vid SCB har Johan Wilén varit projektledare och Lena Andersson ansvarat för datainsamlingen. Johan Wilén och Jenny Hjort har genomfört modellberäkningarna. Maria Raptidou och Mahtab Friman Ashori har svarat för programmering och framtagning av tabeller och diagram. 22

25 Inför eget arbete med resultaten SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Inför eget arbete med resultaten Det är viktigt att komma ihåg att medborgarundersökningen är en attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Undersökningen är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens medborgare ser på sin kommun. Det är därför viktigt att även inhämta kunskap från andra håll om de områden som undersökningen tar upp. Modellanalyserna är inte i första hand konstruerade med syftet att ta fram sammanfattande mått på hur stor del av medborgarna som är nöjda eller missnöjda med sin kommun. Modellanalyserna syftar till att ge en helhetsbild som pekar ut vilka områden som har särskilt stor betydelse för en förbättring av de helhetsbetyg som medborgarna ger sin kommun. Att höja en faktors betygsindex behöver inte nödvändigtvis betyda att en faktor eller ett verksamhetsområde måste förbättras. Det kan vara så att medborgarna har en bristfällig kunskap om hur en viss verksamhet eller ett visst område fungerar och därför behöver mer information om den verksamheten eller det området. Rapportbilaga Till denna resultatrapport finns en bilaga. Bilagan innehåller samtliga tabeller och diagram som har tagits fram för Eda kommun och som använts till analysen i denna rapport. Utöver det finns mer ingående information om undersökningen, analysmodellen med NKI samt instruktioner för att tolka och arbeta vidare med resultaten. Jämförelser med andra kommuner och undersökningsomgångar Resultaten för de kommuner som varit med i undersökningen är tillgängliga via 23

26 SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Eda kommun Rapportbilaga

27 A. Medborgarna om kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd-Region-Index) TABELLER OCH DIAGRAM 19

28 Diagram 1A: Modellbild 20 Nöjd-Region-Index (NRI) A1: 1 42 ±3,9 0,6 Medborgarna om att bo och leva i kommunen Utbildningsmöjligheter Del A 37 ±3,0 0,3 ±0,5 A3: 1-3 Eda kommun 53 ±3,3 1,0 52 ± 3,4 Våren 2011 A4: 1-4 Kommunikationer 47 ±3,0 0,4 A5: 1-3 Kommersiellt utbud 62 ±3,8 0,7 A6: 1-5 Fritidsmöjligheter Antal svarande ±2,6 1,5 * Andel svarande (%) 53 A7: 1-3 Trygghet Medelindex ±3,3 0,9 Medeleffekt 0,8 Frågor Felmarginal Effektmått Arbetsmöjligheter A2: 1-2 3,9 49 ± 4,1 NRI Fråga A9: 1 Bostäder Fråga A8: Rekommendation Felmarginal för effektmått 0,1-1,1 0,0-0,8 0,4-1,6 0,0-0,9 0,2-1,2 0,9-2,1 0,4-1,4 Tolkning av effektmått: * Effektmåttet 1,5 innebär att om betygsindexet för faktorn Fritidsmöjligheter ökar med 5 enheter från 44 till 49 förväntas helhetsbetyget (NRI) öka med 1,5 enheter från 52 till 53,5.

29 = högsta kommunmedelindex hösten 2010 och våren Diagram 2A: Prioriteringsmatris Nöjd-Region-Index (NRI) Medborgarna om att bo och leva i kommunen Del A Eda kommun Våren 2011 NRI 52 Rekommendation Eda kommun Bevara Förbättra om möjligt 21 Antal svarande Andel svarande (%) Kommers.utb. 60 Medelindex Medeleffekt 0,8 50 Kommunik. Faktor Betygsindemått Effekt- Arbetsmöjligheter 42 0,6 Utbildningsmöjligheter 37 0,3 Bostäder 53 1,0 Kommunikationer 47 0,4 Kommersiellt utbud 62 0,7 Fritidsmöjligheter 44 1,5 Trygghet 64 0, Arb.möjl. Utb.möjl. Trygghet Bostäder Fritids.möjl. Lägre prioritet Prioritera 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Effektmått = kommunens medelindex och medeleffekt = medelindex för samtliga kommuner hösten 2010 och våren 2011 = lägsta kommunmedelindex hösten 2010 och våren 2011

30 I denna tabell redovisas betygsindex för NRI och samtliga faktorer samt medelbetyg och svarsfördelning för delfrågorna i enkäten. Även andelen som har angett "Ingen åsikt" samt de som inte har besvarat respektive delfråga framgår i tabellen. Tabell1A:, medelbetyg och svarsfördelning 1730 EDA KOMMUN 22 Nöjd-Region-Index (NRI) Jämförelse med samtliga kommuner hösten 2010 och våren 2011 Medborgarna om att bo och leva i Våren Våren kommunen FRÅGA FAKTOR Del A A8: 1-3 NRI, HELHETEN A9: 1 REKOMMENDATION A1: 1 ARBETSMÖJLIGHETER Eda kommun A2: 1-2 UTBILDNINGSMÖJLIGHETER Våren 2011 A3: 1-3 BOSTÄDER A4: 1-4 KOMMUNIKATIONER A5: 1-3 KOMMERSIELLT UTBUD A6: 1-5 FRITIDSMÖJLIGHETER A7: 1-3 TRYGGHET MEDELINDEX Lägsta betygsindex Högsta betygsindex Antal svarande 263 Andel svarande (%) 53 Medelindex 50

31 EDA KOMMUN FRÅGA FAKTOR Våren 2011 Våren 2008 NRI, HELHETEN Fr A8:1 Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på? 6,2 6,7 6,9 5,1 8, Fr A8:2 Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på en plats att bo och leva på? 5,8 6,3 6,5 4,8 7, Fr A8:3 Föreställ dig en kommun som en plats som är perfekt att bo och leva på. Hur nära ett sådant ideal tycker du att din kommun kommer? 5,3 5,8 5,9 4,0 7, Fr A9:1 Jämförelse med samtliga kommuner hösten 2010 och våren 2011 REKOMMENDATION Kan du rekomendera vänner och bekanta att flytta till din kommun? 5,6 6,4 6,8 4,3 8, Lägsta betygsindex Högsta betygsindex Andel svar uppdelat på låga, mellan och höga betyg för kommunen (%) Låga betyg (1-4) Mellanbetyg (5-7) Höga betyg (8-10) Summa Andel Ingen åsikt (%) Andel Ej svar (%) 3 23 Fr A1:1 ARBETSMÖJLIGHETER ,7 5,5 5,2 3,3 7, Hur ser du på möjligheterna att få arbete inom rimligt avstånd? UTBILDNINGSMÖJLIGHETER Hur ser du på Fr A2:1 tillgången till universitets- eller högskoleutbildning inom rimligt avstånd? 3,7 3,5 6,1 3,5 9, Fr A2:2 tillgången till övriga utbildningar inom rimligt avstånd? (Folkhögskola, Kvalificerad Yrkesutbildning, Komvux etc.) 4,7. 6,5 4,5 8, BOSTÄDER Fr A3:1 Hur ser du på möjligheterna till att hitta bra boende? 5,7. 6,1 2,4 7, Fr A3:2 utbudet av olika typer av boendeformer (hyresrätt, bostadsrätt, småhus etc.)? 5,3. 5,8 2,5 7, Fr A3:3 hur trivsam bebyggelsen är? 6,3 5,8 6,8 4,8 7,

32 EDA KOMMUN 24 FRÅGA FAKTOR Våren 2011 Våren 2008 Jämförelse med samtliga kommuner hösten 2010 och våren 2011 Lägsta betygsindex Högsta betygsindex Andel svar uppdelat på låga, mellan och höga betyg för kommunen (%) Låga betyg (1-4) Mellanbetyg (5-7) Höga betyg (8-10) Summa Andel Ingen åsikt (%) KOMMUNIKATIONER Hur ser du på tillgången till gång- och cykelvägar? 4,3 4,2 6,0 2,9 7, Fr A4:1 Fr A4:2 möjligheterna till att använda kollektivtrafiken för resor? (Med kollektivtrafik menas lokal och regional trafik med buss, spårvagn, tunnelbana, tåg och/eller båt/färja.) 4,1. 5,3 2,8 8, Fr A4:3 tillgången till förbindelser för längre resor? (Resor med tåg, buss, båt och/eller flyg.) 4,5. 5,6 3,0 7, Fr A4:4 möjligheterna till att enkelt kunna transportera sig med bil? 7,7. 8,0 5,7 8, KOMMERSIELLT UTBUD Fr A5:1 Hur ser du på utbudet av livsmedelsaffärer inom rimligt avstånd? 7,2 6,7 7,1 3,5 8, Fr A5:2 utbudet av andra affärer och service inom rimligt avstånd? 6,8 6,3 6,1 3,6 7, Fr A5:3 utbudet av kaféer/barer/restauranger inom rimligt avstånd? 5,9 5,1 6,1 3,9 7, FRITIDSMÖJLIGHETER Fr A6:1 Hur ser du på tillgången till parker, grönområden och natur? 7,2 5,7 7,8 6,0 9, Fr A6:2 möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen t.ex. sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv? 6,1 7,2 7,2 5,9 8, Fr A6:3 tillgången till idrottsevenemang? 5,1 5,9 6,1 4,4 7, Fr A6:4 tillgången till kulturevenemang? 3,9 4,9 5,6 3,9 7, Fr A6:5 nöjesutbudet? 3,2 3,3 4,4 2,8 6, Andel Ej svar (%) TRYGGHET Hur ser du på Fr A7:1 hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och nätter? 7,0 6,5 6,5 3,9 8, Fr A7:2 hur trygg och säker du kan känna dig mot hot, rån och misshandel? 6,7. 6,4 3,9 8, Fr A7:3 hur trygg och säker du kan känna dig mot inbrott i hemmet? 6,3 5,6 6,3 4,6 8,

33 Diagram 3 Andel som givit högt respektive lågt betyg Eda kommun Fr A8:1 Fr A8:2 Fr A8:3 Fr A9:1 Fr A1:1 Fr A2:1 Fr A2:2 Fr A3:1 Fr A3:2 Fr A3:3 Fr A4:1 Fr A4:2 Fr A4:3 Fr A4:4 Fr A5:1 Fr A5:2 Fr A5:3 Fr A6:1 Fr A6:2 Fr A6:3 Fr A6:4 Fr A6:5 Fr A7:1 Fr A7:2 Fr A7: Lågt Högt 25

34 Tabell1A_Kvinnor:, medelbetyg och svarsfördelning I denna tabell redovisas betygsindex för NRI och samtliga faktorer samt medelbetyg och svarsfördelning för delfrågorna i enkäten. Även andelen som har angett "Ingen åsikt" samt de som inte har besvarat respektive delfråga framgår i tabellen EDA KOMMUN - Kvinnor 26 Nöjd-Region-Index (NRI) för Kvinnor Jämförelse med samtliga kommuner hösten 2010 och våren 2011 för Kvinnor Medborgarna om att bo och leva i 2008 Våren Våren kommunen FRÅGA FAKTOR 2011 Del A A8: 1-3 NRI, HELHETEN A9: 1 REKOMMENDATION A1: 1 ARBETSMÖJLIGHETER Eda kommun A2: 1-2 UTBILDNINGSMÖJLIGHETER Våren 2011 A3: 1-3 BOSTÄDER Kvinnor A4: 1-4 KOMMUNIKATIONER A5: 1-3 KOMMERSIELLT UTBUD A6: 1-5 FRITIDSMÖJLIGHETER A7: 1-3 TRYGGHET MEDELINDEX Lägsta betygsindex Högsta betygsindex Antal svarande 127 Andel svarande (%) 54 Medelindex 49

35 EDA KOMMUN - Kvinnor FRÅGA FAKTOR Våren 2011 NRI, HELHETEN Fr A8:1 Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på? 6,2 7,0 5,1 8, Fr A8:2 Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på en plats att bo och leva på? 5,9 6,6 4,6 7, Fr A8:3 Föreställ dig en kommun som en plats som är perfekt att bo och leva på. Hur nära ett sådant ideal tycker du att din kommun kommer? 5,3 6,0 4,0 7, Fr A9:1 för Kvinnor Jämförelse med samtliga kommuner hösten 2010 och våren 2011 för Kvinnor REKOMMENDATION Kan du rekomendera vänner och bekanta att flytta till din kommun? 5,3 6,9 4,4 8, Lägsta betygsindex Högsta betygsindex Andel svar uppdelat på låga, mellan och höga betyg för kommunen (%) Låga betyg (1-4) Mellanbetyg (5-7) Höga betyg (8-10) Summa Andel Ingen åsikt (%) Andel Ej svar (%) 3 27 Fr A1:1 ARBETSMÖJLIGHETER ,6 5,2 3,2 7, Hur ser du på möjligheterna att få arbete inom rimligt avstånd? UTBILDNINGSMÖJLIGHETER Hur ser du på Fr A2:1 tillgången till universitets- eller högskoleutbildning inom rimligt avstånd? 3,7 6,1 3,3 9, Fr A2:2 tillgången till övriga utbildningar inom rimligt avstånd? (Folkhögskola, Kvalificerad Yrkesutbildning, Komvux etc.) 4,5 6,6 4,5 8, BOSTÄDER Fr A3:1 Hur ser du på möjligheterna till att hitta bra boende? 5,5 6,1 2,4 7, Fr A3:2 utbudet av olika typer av boendeformer (hyresrätt, bostadsrätt, småhus etc.)? 5,2 5,8 2,5 7, Fr A3:3 hur trivsam bebyggelsen är? 6,0 6,9 5,0 7,

36 28 EDA KOMMUN - Kvinnor FRÅGA FAKTOR Våren 2011 för Kvinnor Jämförelse med samtliga kommuner hösten 2010 och våren 2011 för Kvinnor Lägsta betygsindex Högsta betygsindex Andel svar uppdelat på låga, mellan och höga betyg för kommunen (%) Låga betyg (1-4) Mellanbetyg (5-7) Höga betyg (8-10) Summa Andel Ingen åsikt (%) KOMMUNIKATIONER Hur ser du på tillgången till gång- och cykelvägar? 4,6 6,0 2,7 7, Fr A4:1 Fr A4:2 möjligheterna till att använda kollektivtrafiken för resor? (Med kollektivtrafik menas lokal och regional trafik med buss, spårvagn, tunnelbana, tåg och/eller båt/färja.) 4,6 5,4 2,8 8, Fr A4:3 tillgången till förbindelser för längre resor? (Resor med tåg, buss, båt och/eller flyg.) 4,6 5,6 3,0 7, Fr A4:4 möjligheterna till att enkelt kunna transportera sig med bil? 8,0 8,1 5,7 8, KOMMERSIELLT UTBUD Fr A5:1 Hur ser du på utbudet av livsmedelsaffärer inom rimligt avstånd? 7,1 7,1 3,5 8, Fr A5:2 utbudet av andra affärer och service inom rimligt avstånd? 6,8 6,1 3,3 7, Fr A5:3 utbudet av kaféer/barer/restauranger inom rimligt avstånd? 6,1 6,2 3,7 7, FRITIDSMÖJLIGHETER Fr A6:1 Hur ser du på tillgången till parker, grönområden och natur? 7,1 7,9 5,9 9, Fr A6:2 möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen t.ex. sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv? 5,7 7,2 5,7 8, Fr A6:3 tillgången till idrottsevenemang? 4,8 6,2 4,0 7, Fr A6:4 tillgången till kulturevenemang? 3,8 5,8 3,8 7, Fr A6:5 nöjesutbudet? 3,1 4,5 2,7 6, Andel Ej svar (%) TRYGGHET Hur ser du på Fr A7:1 hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och nätter? 6,4 6,1 3,7 8, Fr A7:2 hur trygg och säker du kan känna dig mot hot, rån och misshandel? 6,1 6,0 3,7 8, Fr A7:3 hur trygg och säker du kan känna dig mot inbrott i hemmet? 6,1 6,2 4,6 8,

37 Diagram 3 Andel som givit högt respektive lågt betyg Eda kommun Fr A8:1 Fr A8:2 Fr A8:3 Fr A9:1 Fr A1:1 Fr A2:1 Fr A2:2 Fr A3:1 Fr A3:2 Fr A3:3 Fr A4:1 Fr A4:2 Fr A4:3 Fr A4:4 Fr A5:1 Fr A5:2 Fr A5:3 Fr A6:1 Fr A6:2 Fr A6:3 Fr A6:4 Fr A6:5 Fr A7:1 Fr A7:2 Fr A7: Lågt Högt 29

38 I denna tabell redovisas betygsindex för NRI och samtliga faktorer samt medelbetyg och svarsfördelning för delfrågorna i enkäten. Även andelen som har angett "Ingen åsikt" samt de som inte har besvarat respektive delfråga framgår i tabellen. Tabell1A_Män:, medelbetyg och svarsfördelning 1730 EDA KOMMUN - Män 30 Nöjd-Region-Index (NRI) för Män Jämförelse med samtliga kommuner hösten 2010 och våren 2011 för Män Medborgarna om att bo och leva i kommunen FRÅGA FAKTOR Hösten 2010 Del A A8: 1-3 NRI, HELHETEN A9: 1 REKOMMENDATION A1: 1 ARBETSMÖJLIGHETER Eda kommun A2: 1-2 UTBILDNINGSMÖJLIGHETER Våren 2011 A3: 1-3 BOSTÄDER Män A4: 1-4 KOMMUNIKATIONER A5: 1-3 KOMMERSIELLT UTBUD A6: 1-5 FRITIDSMÖJLIGHETER A7: 1-3 TRYGGHET MEDELINDEX Lägsta betygsindex Högsta betygsindex Antal svarande 136 Andel svarande (%) 52 Medelindex 50

39 EDA KOMMUN - Män FRÅGA FAKTOR Våren 2011 NRI, HELHETEN Fr A8:1 Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på? 6,2 6,8 5,1 8, Fr A8:2 Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på en plats att bo och leva på? 5,7 6,4 4,9 7, Fr A8:3 Föreställ dig en kommun som en plats som är perfekt att bo och leva på. Hur nära ett sådant ideal anser du att din kommun kommer? 5,3 5,7 4,0 7, Fr A9:1 för Män Jämförelse med samtliga kommuner hösten 2010 och våren 2011 för Män REKOMMENDATION Kan du rekomendera vänner och bekanta att flytta till din kommun? 5,9 6,8 4,2 8, Lägsta betygsindex Högsta betygsindex Andel svar uppdelat på låga, mellan och höga betyg för kommunen (%) Låga betyg (1-4) Mellanbetyg (5-7) Höga betyg (8-10) Summa Andel Ingen åsikt (%) Andel Ej svar (%) 3 31 Fr A1:1 ARBETSMÖJLIGHETER ,7 5,3 3,3 7, Hur ser du på möjligheterna att få arbete inom rimligt avstånd? UTBILDNINGSMÖJLIGHETER Hur ser du på Fr A2:1 tillgången till universitets- eller högskoleutbildning inom rimligt avstånd? 3,7 6,0 3,5 9, Fr A2:2 tillgången till övriga utbildningar inom rimligt avstånd? (Folkhögskola, Kvalificerad Yrkesutbildning, Komvux etc.) 4,8 6,4 4,5 8, BOSTÄDER Fr A3:1 Hur ser du på möjligheterna till att hitta bra boende? 6,0 6,1 2,5 7, Fr A3:2 utbudet av olika typer av boendeformer (hyresrätt, bostadsrätt, småhus etc.)? 5,4 5,8 2,5 7, Fr A3:3 hur trivsam bebyggelsen är? 6,5 6,8 4,7 7,

40 32 EDA KOMMUN - Män FRÅGA FAKTOR Våren 2011 för Män Jämförelse med samtliga kommuner hösten 2010 och våren 2011 för Män Lägsta betygsindex Högsta betygsindex Andel svar uppdelat på låga, mellan och höga betyg för kommunen (%) Låga betyg (1-4) Mellanbetyg (5-7) Höga betyg (8-10) Summa Andel Ingen åsikt (%) KOMMUNIKATIONER Hur ser du på tillgången till gång- och cykelvägar? 3,9 5,9 3,0 7, Fr A4:1 Fr A4:2 möjligheterna till att använda kollektivtrafiken för resor? (Med kollektivtrafik menas lokal och regional trafik med buss, spårvagn, tunnelbana, tåg och/eller båt/färja.) 3,6 5,3 2,8 8, Fr A4:3 tillgången till förbindelser för längre resor? (Resor med tåg, buss, båt och/eller flyg.) 4,5 5,5 3,0 8, Fr A4:4 möjligheterna till att enkelt kunna transportera sig med bil? 7,4 8,0 5,7 8, KOMMERSIELLT UTBUD Fr A5:1 Hur ser du på utbudet av livsmedelsaffärer inom rimligt avstånd? 7,3 7,0 3,4 8, Fr A5:2 utbudet av andra affärer och service inom rimligt avstånd? 6,7 6,0 3,8 7, Fr A5:3 utbudet av kaféer/barer/restauranger inom rimligt avstånd? 5,8 6,0 4,1 7, FRITIDSMÖJLIGHETER Fr A6:1 Hur ser du på tillgången till parker, grönområden och natur? 7,3 7,7 6,1 9, Fr A6:2 möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen t.ex. sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv? 6,4 7,1 5,5 8, Fr A6:3 tillgången till idrottsevenemang? 5,3 5,9 4,5 7, Fr A6:4 tillgången till kulturevenemang? 4,1 5,5 3,9 7, Fr A6:5 nöjesutbudet? 3,4 4,4 2,6 6, Andel Ej svar (%) TRYGGHET Hur ser du på Fr A7:1 hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och nätter? 7,5 6,8 4,2 9, Fr A7:2 hur trygg och säker du kan känna dig mot hot, rån och misshandel? 7,2 6,7 4,2 8, Fr A7:3 hur trygg och säker du kan känna dig mot inbrott i hemmet? 6,5 6,4 4,6 8,

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Älvdalens kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Älvdalens kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Älvdalens kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Eda kommun

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Eda kommun SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Eda kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Värmdö kommun

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Värmdö kommun SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Värmdö kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Hässleholms kommun

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Hässleholms kommun SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Hässleholms kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012... 1 Resultat Del A

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Botkyrka kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Botkyrka kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning 2018 Nora kommun

SCB:s medborgarundersökning 2018 Nora kommun SCB:s medborgarundersökning 2018 Nora kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2018 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2018... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning 2018 Nacka kommun

SCB:s medborgarundersökning 2018 Nacka kommun SCB:s medborgarundersökning 2018 Nacka kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2018 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2018... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning 2018 Lysekils kommun

SCB:s medborgarundersökning 2018 Lysekils kommun SCB:s medborgarundersökning 2018 Lysekils kommun SCB:s medborgarundersökning 2018 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2018... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Storumans kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Storumans kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Åtvidabergs kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Åtvidabergs kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Värnamo kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Värnamo kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Ljusdals kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Ljusdals kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Nyköpings kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Nyköpings kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Huddinge kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Huddinge kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Vaxholms stad

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Vaxholms stad SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Östersunds kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Östersunds kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Östersunds kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Södertälje kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Södertälje kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Tjörns kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Tjörns kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Nynäshamns kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Nynäshamns kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Jönköpings kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Jönköpings kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Örebro kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Örebro kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Lerums kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Lerums kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning 2018 Östersunds kommun

SCB:s medborgarundersökning 2018 Östersunds kommun SCB:s medborgarundersökning 2018 SCB:s medborgarundersökning 2018 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2018... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd Region Index (NRI) Hur ser

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning 2018 Uddevalla kommun

SCB:s medborgarundersökning 2018 Uddevalla kommun SCB:s medborgarundersökning 2018 SCB:s medborgarundersökning hösten 2018 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2018... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index (NRI)

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Haninge kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Haninge kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Olofströms kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Olofströms kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Gnesta kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Gnesta kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Gislaveds kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Gislaveds kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Landskrona stad

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Landskrona stad SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Sorsele kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Sorsele kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Gällivare kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Gällivare kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Borås Stad

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Borås Stad SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Arvika kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Arvika kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Bromölla kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Bromölla kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Göteborgs stad

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Göteborgs stad SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Uppsala kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Uppsala kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Umeå kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Umeå kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Järfälla kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Järfälla kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Karlskrona kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Karlskrona kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Trelleborgs kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Trelleborgs kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Mölndals stad

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Mölndals stad SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Mjölby kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Mjölby kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Luleå kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Luleå kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Kalmar kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Kalmar kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Vännäs kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Vännäs kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Värmdö kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Värmdö kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Ängelholms kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Ängelholms kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Hörby kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Hörby kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Torsås kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Torsås kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Nykvarns kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Nykvarns kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Lidingö stad

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Lidingö stad SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Kungsbacka kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Kungsbacka kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Karlsborgs kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Karlsborgs kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Sundsvalls kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Sundsvalls kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning 2018 Eskilstuna kommun

SCB:s medborgarundersökning 2018 Eskilstuna kommun SCB:s medborgarundersökning 2018 SCB:s medborgarundersökning 2018 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2018... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index (NRI) Hur ser

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Skellefteå kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Skellefteå kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning 2018 Eslövs kommun

SCB:s medborgarundersökning 2018 Eslövs kommun SCB:s medborgarundersökning 2018 SCB:s medborgarundersökning 2018 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2018... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index (NRI) Hur ser

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Strängnäs kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Strängnäs kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning 2018 Falu kommun

SCB:s medborgarundersökning 2018 Falu kommun SCB:s medborgarundersökning 2018 SCB:s medborgarundersökning 2018 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2018... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index (NRI) Hur ser

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning 2018 Kramfors kommun

SCB:s medborgarundersökning 2018 Kramfors kommun SCB:s medborgarundersökning 2018 SCB:s medborgarundersökning 2018 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2018... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index (NRI) Hur ser

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning 2018 Karlstads kommun

SCB:s medborgarundersökning 2018 Karlstads kommun SCB:s medborgarundersökning 2018 SCB:s medborgarundersökning hösten 2018 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2018... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index (NRI)

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Partille kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Partille kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Motala kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Motala kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning 2018 Vaggeryds kommun

SCB:s medborgarundersökning 2018 Vaggeryds kommun SCB:s medborgarundersökning 2018 SCB:s medborgarundersökning 2018 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2018... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd Region Index (NRI) Hur ser

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Helsingborgs stad

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Helsingborgs stad SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Burlövs kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Burlövs kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Nacka kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Nacka kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Vara kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Vara kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Östra Göinge kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Östra Göinge kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Upplands Väsby kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Upplands Väsby kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Upplands Väsby kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Vallentuna kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Vallentuna kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Köpings kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Köpings kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Varbergs kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Varbergs kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Skövde kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Skövde kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Kungsörs kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Kungsörs kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Karlstads kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Karlstads kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Rättviks kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Rättviks kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Oskarshamns kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Oskarshamns kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Flens kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Flens kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Täby kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Täby kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Fagersta kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Fagersta kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Leksands kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Leksands kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Danderyds kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Danderyds kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Håbo kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Håbo kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning 2018 Örnsköldsviks kommun

SCB:s medborgarundersökning 2018 Örnsköldsviks kommun SCB:s medborgarundersökning 2018 SCB:s medborgarundersökning 2018 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2018... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd Region Index (NRI) Hur ser

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Malung-Sälens kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Malung-Sälens kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning 2018 Lomma kommun

SCB:s medborgarundersökning 2018 Lomma kommun SCB:s medborgarundersökning 2018 SCB:s medborgarundersökning 2018 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2018... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index (NRI) Hur ser

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Klippans kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Klippans kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Upplands-Bro kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Upplands-Bro kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Sandvikens kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Sandvikens kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Tibro kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Tibro kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Tibro kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Eskilstuna kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Eskilstuna kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Gävle kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Gävle kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten Tingsryds kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten Tingsryds kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010 Tingsryds kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2010 Tingsryds kommun Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Karlstads kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Karlstads kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Karlstads kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Botkyrka kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Botkyrka kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Botkyrka kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren

Läs mer

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100.

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100. SCB:s Medborgarundersökning Våren 2015 SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Eda kommun har deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning under våren 2015. Ett urval på 600 personer

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Jönköpings kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Jönköpings kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Jönköpings kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Örebro kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Örebro kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Örebro kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Vingåkers kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Vingåkers kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Vingåkers kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer