Medborgarundersökningen våren Mora kommun. Rapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medborgarundersökningen våren 2014. Mora kommun. Rapport"

Transkript

1 Medborgarundersökningen våren 2014 Mora kommun Rapport

2 SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren Resultat Del A Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på?... 2 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter?... 8 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? Om undersökningen Inför eget arbete med resultaten Frågeblankett Rapportbilaga Arbeta vidare med resultaten Förändringar i enkäten SCB:s analysmodell med NKI Om undersökningen Diagram och tabeller Del A Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun?

3 SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Varje vår och höst erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i SCB:s Medborgarundersökning. Sammanlagt deltog 56 kommuner i undersökningen våren Sedan undersökningen genomfördes första gången hösten 2005 har 256 av landets kommuner deltagit och 231 av dessa har deltagit mer än en gång. Kommunernas resultat är tillgängliga via I denna rapport redovisas resultatet för Mora kommun. Undersökningen genomfördes mellan den 20 mars och den 12 maj Ett urval på personer i åldrarna år tillfrågades och av dessa besvarade 49 procent enkäten. Jämförelser med resultat för samtliga kommuner och med kommuner i samma storleksklass avser de 119 kommuner som var med i undersökningen hösten 2013 och våren SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Resultaten i medborgarundersökningen analyseras med SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index (NKI). Analysmodellen är uppbyggd dels av ett mått på totalnöjdheten och dels av ett antal faktorer som återger delar av den undersökta verksamheten eller området. Analysmodellen syftar till att visa vad som bör prioriteras för att öka nöjdheten bland kommunens medborgare. Tre olika delar med varsitt helhetsbetyg Helhetsbetyget Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommunen som en plats att bo och leva på. Helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om kommunens olika verksamheter. Helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter. Helhetsbetygen mäts med tre specifika frågor. Frågorna besvaras på 10-iga skalor, där 1 är lägsta betyg och 10 är betyg. Faktorernas resultat redovisas som betygsindex, vilka kan variera mellan 0 och 100. under 40 klassas som inte godkänt. Gränsen för nöjd går vid 55 och 75 eller högre tolkas som mycket nöjd. För att avgöra om skillnaderna i betygsindex är statistiskt säkerställda används följande förfarande: Om intervallen för två indexvärden (indexvärdet ± felmarginalen) inte överlappar varandra är skillnaden mellan indexvärdena statistiskt säkerställd. Även om intervallen för två betygsindex tangerar varandra anses skillnaden vara statistiskt säker-ställd. Alla redovisade skillnader mellan kommunens betygsindex och genomsnittsresultaten är statistiskt säkerställda om inget annat anges. En utförligare beskrivning av analysmodellen finns i rapportbilagan. 1

4 Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Del A. Hur bedömer medborgarna Mora kommun som en plats att bo och leva på? (Nöjd-Region-Index) Tabell A1. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation samt faktorerna efter sina betygsindex för Mora kommun. Våren 2014 Mora kommun er NRI 65 ±1,8 Rekommendation 71 ±2,3 Trygghet 68 ±1,8 Kommersiellt utbud 64 ±2,2 Fritidsmöjligheter 64 ±1,5 Bostäder 56 ±1,8 Kommunikationer 55 ±1,6 Utbildningsmöjligheter 51 ±1,8 Arbetsmöjligheter 45 ±2,4 Nöjd-Region-Index Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI) för hur medborgarna bedömer Mora kommun som en plats att bo och leva på blev 65. För Mora kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för faktorerna Bostäder samt Fritidsmöjligheter som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Region-Index. 55 procent av medborgarna i Mora kommun kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen medan 12 procent vill avråda från det. 2

5 Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Skiljer sig Mora kommun från samtliga deltagande kommuner? Diagram A1. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och faktorernas betygsindex för Mora kommun samt för samtliga 119 kommuner i undersökningsomgångarna hösten 2013 och våren NRI Rekommendation Arbetsmöjligheter Utbildningsmöjligheter Bostäder Kommunikationer Mora kommun Samtliga kommuner NRI för samtliga 119 kommuner som var med i undersökningen hösten 2013 och våren 2014 blev 60. NRI för Mora kommun är högre jämfört med genomsnittsresultatet. Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet för faktorn Arbetsmöjligheter inte säkerställt högre eller lägre. Utbildningsmöjligheter lägre. Bostäder inte säkerställt högre eller lägre. Kommunikationer lägre. Kommersiellt utbud inte säkerställt högre eller lägre. Fritidsmöjligheter högre. Trygghet högre. Kommersiellt utbud Fritidsmöjligheter Trygghet

6 Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Skiljer sig Mora kommun från deltagande kommuner i samma storleksklass? Tabell A2. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och faktorernas betygsindex efter kommunstorlek. Samtliga 119 kommuner i undersökningsomgångarna hösten 2013 och våren Färre än Kommunens storlek. Antal invånare eller fler Samtliga 119 kommuner NRI Rekommendation Arbetsmöjligheter Kommunresultat Utbildningsmöjligheter Bostäder Kommunikationer NRI för kommunerna i samma storleksklass ( invånare) blev 60. NRI för Mora kommun är högre jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass. Jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass är betygsindexet för faktorn Arbetsmöjligheter inte säkerställt högre eller lägre. Utbildningsmöjligheter lägre. Bostäder lägre. Kommunikationer lägre. Kommersiellt utbud högre. Fritidsmöjligheter högre. Trygghet högre. Kommersiellt utbud Fritidsmöjligheter Trygghet ANTAL SVARANDE ANTAL KOMMUNER

7 Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Vilka faktorer bör uppmärksammas för att få nöjdare medborgare i Mora kommun? Diagram A2. Nöjd-Region-Index (NRI) Prioriteringsmatris för Mora kommun. Våren Bevara Mora kommun Förbättra om möjligt Faktorer som bör Prioriteras förväntas ha stor påverkan på helhetsbetyget NRI. Dessa har fått relativt låga betygsindex och har förhållandevis hög effekt, dvs. stor påverkan på helhetsbetyget NRI. I en andra prioriteringsgrupp återfinns de faktorer som hamnar uppe till höger i matrisen, Förbättra om möjligt. Även dessa faktorer har förhållandevis höga effektmått och bör därför om möjligt förbättras. Faktorer som hamnat i den nedre vänstra delen av prioriteringsmatrisen kan ges Lägre prioritet eftersom en förbättring av deras låga betygsindex förväntas ha en lägre effekt på NRI. Högst upp till vänster hamnar de faktorer vars betygsindex kan Bevaras. En minskning av betygsindexet kan dock leda till att effektmåttet ökar och faktorn då hamnar i den prioriterade delen av matrisen Trygghet Kommers.utb. Fritidsmöjl. Faktorer som bör prioriteras Bostäder Faktorer som bör förbättras om möjligt Kommunik. Utb.möjl. Arb.möjl. Bostäder Fritidsmöjligheter Faktorer som kan ges lägre prioritet Arbetsmöjligheter, Kommunikationer, Utbildningsmöjligheter Faktorer som bör bevaras 30 Lägre prioritet Prioritera 20 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Effektmått Kommersiellt utbud, Trygghet 5

8 Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Jämförelser med tidigare år Diagram A3. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och faktorernas betygsindex för Mora kommun. De tre senaste omgångarna kommunen deltagit. Mora kommun deltog även i medborgarundersökningen hösten 2006, hösten 2008, hösten 2010 och hösten NRI för Mora kommun blev 65 i årets undersökning. Det är inte en säkerställd förändring jämfört med hösten 2012, då NRI var 66. NRI Rekommendation Arbetsmöjligheter Utbildningsmöjligheter För Mora kommun har inga faktorer fått säkerställt förändrade betygsindex jämfört med hösten Indexet Rekommendation blev 71 för Mora kommun i årets undersökning. Det är inte en säkerställd förändring jämfört med hösten 2012 då indexet Rekommendation var 70. Bostäder Kommunikationer Kommersiellt utbud Fritidsmöjligheter Trygghet Mora kommun 6

9 Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Faktorernas betygsindex efter kön och ålder Tabell A3. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation samt faktorernas betygsindex efter kön för Mora kommun. Våren 2014 Man Kön Kvinna Samtliga NRI 65 ±2,4 66 ±2,6 65 ±1,8 Rekommendation 71 ±3,4 71 ±3,1 71 ±2,3 Arbetsmöjligheter 45 ±3,5 44 ±3,3 45 ±2,4 Utbildningsmöjligheter 53 ±2,4 50 ±2,6 51 ±1,8 Bostäder 57 ±2,4 55 ±2,7 56 ±1,8 Kommunikationer 54 ±2,4 56 ±2,3 55 ±1,6 Kommersiellt utbud 64 ±3,0 64 ±3,2 64 ±2,2 Fritidsmöjligheter 63 ±2,2 65 ±1,9 64 ±1,5 Trygghet 71 ±2,6 66 ±2,6 68 ±1,8 ANTAL SVARANDE Tabell A4. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och faktorernas betygsindex efter ålder för Mora kommun. Våren 2014 Ålder år år år år år år 75 år eller äldre NRI 55 ±7,8 58 ±5,4 65 ±5,2 66 ±5,7 68 ±4,7 70 ±4,3 69 ±6,6 65 ±1,8 Rekommendation 53 ±11,8 58 ±7,5 71 ±6,7 73 ±7,0 73 ±5,5 78 ±4,9 83 ±6,8 71 ±2,3 Arbetsmöjligheter 41 ±11,7 43 ±8,0 49 ±7,1 48 ±7,3 46 ±5,6 43 ±4,6 42 ±7,1 45 ±2,4 Utbildningsmöjligheter 45 ±9,0 41 ±6,4 49 ±5,8 55 ±5,1 54 ±4,3 53 ±4,0 58 ±4,7 51 ±1,8 Bostäder 52 ±8,1 57 ±5,9 58 ±5,4 59 ±5,9 57 ±4,6 52 ±4,1 54 ±6,2 56 ±1,8 Kommunikationer 53 ±8,7 54 ±4,8 51 ±4,8 56 ±4,8 54 ±4,3 61 ±4,0 58 ±5,7 55 ±1,6 Kommersiellt utbud 57 ±9,4 64 ±6,5 62 ±6,0 68 ±6,5 64 ±5,4 67 ±5,0 59 ±9,3 64 ±2,2 Fritidsmöjligheter 56 ±6,3 59 ±5,0 61 ±4,6 67 ±4,3 66 ±3,9 65 ±3,8 67 ±5,2 64 ±1,5 Trygghet 69 ±8,8 71 ±6,3 70 ±5,1 72 ±5,1 69 ±4,5 64 ±4,4 64 ±7,0 68 ±1,8 ANTAL SVARANDE Samtliga 7

10 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Del B. Vad tycker medborgarna i Mora kommun om kommunens verksamheter? (Nöjd- Medborgar-Index) Tabell B1. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet samt verksamheterna efter sina betygsindex för Mora kommun. Våren 2014 Mora kommun er NMI 58 ±2,0 Bemötande och tillgänglighet 60 ±2,1 Vatten och avlopp 85 ±1,7 Räddningstjänsten 78 ±1,8 Renhållning och sophämtning 69 ±1,8 Förskolan 64 ±2,1 Gymnasieskolan 62 ±2,0 Idrotts- och motionsanläggningar 62 ±2,0 Kultur 61 ±2,0 Grundskolan 58 ±2,3 Miljöarbete 57 ±2,7 Gång- och cykelvägar 53 ±2,5 Gator och vägar 53 ±2,2 Äldreomsorgen 52 ±2,5 Stöd för utsatta personer 52 ±2,2 Nöjd-Medborgar-Index Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index (NMI) för hur medborgarna bedömer kommunens verksamheter i Mora kommun blev 58. För Mora kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för verksamheterna Miljöarbete, Idrotts- och motionsanläggningar, Äldreomsorgen, Gator och vägar, Gymnasieskolan samt Kultur som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index. 8

11 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Skiljer sig Mora kommun från samtliga deltagande kommuner? Diagram B1. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet och verksamheternas betygsindex för Mora kommun samt för samtliga 119 kommuner i undersökningsomgångarna hösten 2013 och våren NMI Bemötande och tillgänglighet Förskolan Grundskolan Gymnasieskolan Äldreomsorgen Stöd för utsatta personer Räddningstjänsten Gång- och cykelvägar Gator och vägar Idrotts- och motionsanläggningar Kultur Miljöarbete Renhållning och sophämtning Vatten och avlopp Mora kommun Samtliga kommuner NMI för samtliga 119 kommuner som var med i undersökningen hösten 2013 och våren 2014 blev 54. NMI för Mora kommun är högre jämfört med genomsnittsresultatet. Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet för verksamheten Förskolan inte säkerställt högre eller lägre. Grundskolan inte säkerställt högre eller lägre. Gymnasieskolan högre. Äldreomsorgen inte säkerställt högre eller lägre. Stöd för utsatta personer högre. Räddningstjänsten högre. Gång- och cykelvägar inte säkerställt högre eller lägre. Gator och vägar inte säkerställt högre eller lägre. Idrotts- och motionsanläggningar inte säkerställt högre eller lägre. Kultur inte säkerställt högre eller lägre. Miljöarbete inte säkerställt högre eller lägre. Renhållning och sophämtning högre. Vatten och avlopp högre. 9

12 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Skiljer sig Mora kommun från deltagande kommuner i samma storleksklass? Tabell B2. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet och verksamheternas betygsindex efter kommunstorlek. Samtliga 119 kommuner i undersökningsomgångarna hösten 2013 och våren Färre än Kommunens storlek. Antal invånare eller fler Samtliga Kommunresultat 119 kommuner NMI Bemötande och tillgänglighet Förskolan Grundskolan Gymnasieskolan Äldreomsorgen Stöd för utsatta personer Räddningstjänsten Gång- och cykelvägar Gator och vägar Idrotts- och motionsanläggningar Kultur Miljöarbete Renhållning och sophämtning Vatten och avlopp ANTAL SVARANDE ANTAL KOMMUNER NMI för kommunerna i samma storleksklass ( invånare) blev 54. NMI för Mora kommun är högre jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass. Jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass är betygsindexet för verksamheten Förskolan inte säkerställt högre eller lägre. Grundskolan inte säkerställt högre eller lägre. Gymnasieskolan högre. Äldreomsorgen inte säkerställt högre eller lägre. Stöd för utsatta personer högre. Räddningstjänsten högre. Gång- och cykelvägar inte säkerställt högre eller lägre. Gator och vägar inte säkerställt högre eller lägre. Idrotts- och motionsanläggningar högre. Kultur inte säkerställt högre eller lägre. Miljöarbete inte säkerställt högre eller lägre. Renhållning och sophämtning inte säkerställt högre eller lägre. Vatten och avlopp högre. 10

13 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Vilka verksamheter bör uppmärksammas för att få nöjdare medborgare i Mora kommun? Diagram B2. Nöjd-Medborgar-Index (NMI) Prioriteringsmatris för Mora kommun. Våren Bevara RÄ GR G&C ST R&S FÖ KU GY G&V V&A ÄL I&M MI Mora kommun Förbättra om möjligt 30 Lägre prioritet Prioritera 20 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 Effektmått Förskolan = FÖ Räddningstjänsten = RÄ Kultur = KU Grundskolan = GR Gång- och cykelvägar = G&C Miljöarbete = MI Gymnasieskolan = GY Gator och vägar = G&V Renhållning och sophämtning = R&S Äldreoms orgen = ÄL Idrotts- och motionsanläggningar = I&M Vatten och avlopp = V&A Stöd för utsatta personer = ST Verksamheter som bör Prioriteras förväntas ha stor påverkan på helhetsbetyget NMI. De verksamheterna har fått relativt låga betygsindex och har förhållandevis hög effekt, dvs. stor påverkan på helhetsbetyget NMI. I en andra prioriteringsgrupp återfinns de verksamheter som hamnar uppe till höger i matrisen, Förbättra om möjligt. Även dessa verksamheter har förhållandevis höga effektmått och bör därför om möjligt förbättras. Verksamheter som hamnat i den nedre vänstra delen av prioriteringsmatrisen kan ges lägre prioritet eftersom en förbättring av deras låga betygsindex förväntas ha en lägre effekt på NMI. Högst upp till vänster hamnar de verksamheter vars betygsindex kan Bevaras. En minskning av betygsindexet kan dock leda till att effektmåttet ökar och verksamheten då hamnar i den prioriterade delen av matrisen. Verksamheter som bör prioriteras Miljöarbete, Idrotts- och motionsanläggningar, Äldreomsorgen, Gator och vägar, Gymnasieskolan, Kultur Verksamheter som bör förbättras om möjligt Vatten och avlopp, Förskolan Verksamheter som kan ges lägre prioritet Grundskolan, Stöd för utsatta personer, Gång- och cykelvägar Verksamheter som bör bevaras Renhållning och sophämtning, Räddningstjänsten 11

14 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Jämförelser med tidigare år Diagram B3. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet och verksamheternas betygsindex för Mora kommun. De tre senaste omgångarna kommunen deltagit. NMI Bemötande och tillgänglighet Förskolan Grundskolan Gymnasieskolan Äldreomsorgen Stöd för utsatta personer Räddningstjänsten Gång- och cykelvägar Gator och vägar Idrotts- och motionsanläggningar Kultur Miljöarbete Renhållning och sophämtning Vatten och avlopp Mora kommun deltog även i medborgarundersökningen hösten 2006, hösten 2008, hösten 2010 och hösten NMI för Mora kommun blev 58 i årets undersökning. Det är inte en säkerställd förändring jämfört med hösten 2012, då NMI också var 58. Jämfört med medborgarundersökningen som gjordes i Mora kommun hösten 2012 har verksamheten Renhållning och sophämtning fått högre betygsindex. Indexet Bemötande och tillgänglighet blev 60 för Mora kommun i årets undersökning. Det är inte en säkerställd förändring jämfört med hösten Då var indexet Bemötande och tillgänglighet Mora kommun 12

15 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Verksamheternas betygsindex efter kön Tabell B3. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet samt verksamheternas betygsindex efter kön för Mora kommun. Våren 2014 Man Kön Kvinna Samtliga NMI 57 ±2,7 59 ±3,0 58 ±2,0 Bemötande och tillgänglighet 59 ±2,8 61 ±3,1 60 ±2,1 Förskolan 65 ±3,1 63 ±3,0 64 ±2,1 Grundskolan 58 ±3,1 57 ±3,4 58 ±2,3 Gymnasieskolan 61 ±3,1 63 ±2,5 62 ±2,0 Äldreomsorgen 52 ±3,6 52 ±3,4 52 ±2,5 Stöd för utsatta personer 56 ±3,0 47 ±3,2 52 ±2,2 Räddningstjänsten 78 ±2,4 77 ±2,6 78 ±1,8 Gång- och cykelvägar 53 ±3,7 53 ±3,3 53 ±2,5 Gator och vägar 53 ±3,1 53 ±3,2 53 ±2,2 Idrotts- och motionsanläggningar 61 ±3,0 63 ±2,5 62 ±2,0 Kultur 62 ±2,5 61 ±3,1 61 ±2,0 Miljöarbete 58 ±3,8 55 ±3,9 57 ±2,7 Renhållning och sophämtning 69 ±2,6 69 ±2,6 69 ±1,8 Vatten och avlopp 86 ±2,3 85 ±2,6 85 ±1,7 ANTAL SVARANDE

16 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Verksamheternas betygsindex efter ålder Tabell B4. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet samt verksamheternas betygsindex efter ålder för Mora kommun. Våren 2014 Ålder år år år år år år 75 år eller äldre NMI 51 ±6,1 51 ±7,1 56 ±5,7 58 ±6,2 60 ±5,6 65 ±4,7 60 ±7,7 58 ±2,0 Bemötande och tillgänglighet 66 ±6,8 54 ±7,1 59 ±6,1 58 ±5,9 61 ±5,8 62 ±5,2 60 ±7,0 60 ±2,1 Förskolan 60 ±9,3 62 ±8,6 66 ±7,4 62 ±5,7 64 ±4,7 66 ±4,4 67 ±6,5 64 ±2,1 Grundskolan 60 ±10,6 61 ±7,8 59 ±6,7 51 ±6,9 58 ±5,3 60 ±4,9 59 ±7,3 58 ±2,3 Gymnasieskolan 63 ±12,0 55 ±6,1 66 ±3,8 62 ±5,8 59 ±4,9 65 ±4,5 63 ±7,0 62 ±2,0 Äldreomsorgen 52 ±13,6 47 ±8,3 52 ±5,4 53 ±7,1 53 ±5,7 54 ±5,5 50 ±7,1 52 ±2,5 Stöd för utsatta personer 47 ±10,2 53 ±8,3 53 ±5,6 54 ±7,0 50 ±4,5 51 ±4,8 52 ±7,6 52 ±2,2 Räddningstjänsten 77 ±5,6 78 ±6,7 78 ±5,4 79 ±5,1 76 ±4,7 78 ±4,3 75 ±6,4 78 ±1,8 Gång- och cykelvägar 60 ±11,4 50 ±9,2 58 ±6,4 52 ±7,1 50 ±5,8 57 ±5,9 47 ±7,8 53 ±2,5 Gator och vägar 56 ±8,0 52 ±8,5 55 ±5,9 49 ±5,8 51 ±6,0 55 ±5,7 52 ±7,5 53 ±2,2 Idrotts- och motionsanläggningar 61 ±7,9 61 ±7,6 57 ±6,0 60 ±5,9 62 ±4,7 67 ±4,6 63 ±6,0 62 ±2,0 Kultur 54 ±6,2 53 ±8,7 67 ±5,0 62 ±5,5 61 ±4,5 64 ±4,9 64 ±7,2 61 ±2,0 Miljöarbete 48 ±14,8 53 ±10,1 60 ±6,5 58 ±7,9 56 ±6,0 62 ±5,4 56 ±7,6 57 ±2,7 Renhållning och sophämtning 65 ±7,0 67 ±8,0 69 ±4,6 70 ±5,2 69 ±4,3 72 ±4,6 67 ±5,6 69 ±1,8 Vatten och avlopp 86 ±7,5 84 ±6,4 86 ±5,1 87 ±4,5 86 ±4,8 86 ±4,1 79 ±6,4 85 ±1,7 ANTAL SVARANDE Samtliga 14

17 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Del C. Vad tycker medborgarna i Mora kommun om inflytandet i kommunen? (Nöjd- Inflytande-Index) Tabell C1. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorerna efter sina betygsindex för Mora kommun. Våren 2014 Nöjd-Inflytande-Index Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index (NII) för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i Mora kommun blev 43. För Mora kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för faktorerna Förtroende samt Påverkan som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index. Mora kommun er NII 43 ±2,5 Information 56 ±2,3 Kontakt 54 ±2,3 Förtroende 48 ±2,7 Påverkan 43 ±2,3 15

18 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Skiljer sig Mora kommun från samtliga deltagande kommuner? Diagram C1. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorernas betygsindex för Mora kommun samt för samtliga 119 kommuner i undersökningsomgångarna hösten 2013 och våren NII Kontakt Mora kommun Samtliga kommuner NII för samtliga 119 kommuner som var med i undersökningen hösten 2013 och våren 2014 blev 40. NII för Mora kommun är högre jämfört med genomsnittsresultatet. Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet för faktorn Kontakt högre. Information inte säkerställt högre eller lägre. Påverkan högre. Förtroende högre. Information Påverkan Förtroende

19 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Skiljer sig Mora kommun från deltagande kommuner i samma storleksklass? Tabell C2. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorernas betygsindex efter kommunstorlek. Samtliga 119 kommuner i undersökningsomgångarna hösten 2013 och våren Färre än Kommunens storlek. Antal invånare eller fler Samtliga 119 kommuner Kommunresultat NII Kontakt Information Påverkan Förtroende ANTAL SVARANDE ANTAL KOMMUNER NII för kommunerna i samma storleksklass ( invånare) blev 40. NII för Mora kommun är inte säkerställt högre eller lägre jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass. Jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass är betygsindexet för faktorn Kontakt högre. Information inte säkerställt högre eller lägre. Påverkan högre. Förtroende högre. 17

20 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Vilka faktorer bör uppmärksammas för att få nöjdare medborgare i Mora kommun? Diagram C2. Nöjd-Inflytande-Index (NII) Prioriteringsmatris för Mora kommun. Våren Bevara Mora kommun Förbättra om möjligt Faktorer som bör Prioriteras förväntas ha stor påverkan på helhetsbetyget NII. De faktorerna har fått relativt låga betygsindex och har förhållandevis hög effekt, dvs. stor påverkan på helhetsbetyget NII. I en andra prioriteringsgrupp återfinns de faktorer som hamnar uppe till höger i matrisen, Förbättra om möjligt. Även dessa faktorer har förhållandevis höga effektmått och bör därför om möjligt förbättras. Faktorer som hamnat i den nedre vänstra delen av prioriteringsmatrisen kan ges Lägre prioritet eftersom en förbättring av deras låga betygsindex förväntas ha en lägre effekt på NII. Högst upp till vänster hamnar de faktorer vars betygsindex kan Bevaras. En minskning av betygsindexet kan dock leda till att effektmåttet ökar och faktorn då hamnar i den prioriterade delen av matrisen. Faktorer som bör prioriteras Förtroende, Påverkan 60 Information Faktorer som bör förbättras om möjligt Kontakt faktor har hamnat i detta område. 50 Förtroende Faktorer som kan ges lägre prioritet 40 Påverkan faktor har hamnat i detta område. Faktorer som kan bevaras 30 Lägre prioritet Prioritera Kontakt, Information 20 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Effektmått 18

21 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Jämförelser med tidigare år Diagram C3. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorernas betygsindex för Mora kommun. De tre senaste omgångarna kommunen deltagit. Mora kommun deltog även i medborgarundersökningen hösten 2006, hösten 2008, hösten 2010 och hösten NII för Mora kommun blev 43 i årets undersökning. Det är inte en säkerställd förändring jämfört med hösten 2012, då NII var 42. NII För Mora kommun har inga faktorer fått säkerställt förändrade betygsindex jämfört med hösten Kontakt Information Påverkan Förtroende Mora kommun

22 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Faktorernas betygsindex efter kön och ålder Tabell C3. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorernas betygsindex efter kön för Mora kommun. Våren 2014 Man Kön Kvinna Samtliga NII 44 ±3,6 43 ±3,5 43 ±2,5 Kontakt 54 ±3,6 54 ±3,0 54 ±2,3 Information 57 ±3,3 55 ±3,3 56 ±2,3 Påverkan 43 ±3,2 42 ±3,3 43 ±2,3 Förtroende 49 ±4,0 46 ±3,7 48 ±2,7 ANTAL SVARANDE Tabell C4. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorernas betygsindex efter ålder för Mora kommun. Våren 2014 Ålder år år år år år år 75 år eller äldre NII 33 ±8,5 43 ±11,4 47 ±7,0 44 ±7,2 44 ±5,7 47 ±5,2 40 ±7,4 43 ±2,5 Kontakt 47 ±11,1 50 ±8,3 55 ±7,7 58 ±6,2 55 ±5,1 56 ±5,1 52 ±7,4 54 ±2,3 Information 47 ±10,7 57 ±9,4 57 ±6,8 59 ±6,9 59 ±4,6 56 ±5,1 53 ±5,9 56 ±2,3 Påverkan 35 ±9,0 42 ±7,5 47 ±7,4 43 ±7,5 46 ±5,1 44 ±5,4 38 ±7,5 43 ±2,3 Förtroende 39 ±14,4 42 ±8,5 52 ±7,7 48 ±8,2 50 ±6,1 52 ±5,4 44 ±7,9 48 ±2,7 ANTAL SVARANDE Samtliga 20

23 Om undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Tabell D. Svarsfrekvens och nettourval per kommun. Våren 2014 Kommun Nettourval Andel (%) Kommun Netto- Svarande Svarande urval Andel (%) Ale kommun % Osby kommun % Båstads kommun % Robertsfors kommun % Danderyds kommun % Sjöbo kommun % Fagersta kommun % Staffanstorps kommun % Falu kommun % Strömstads kommun % Götene kommun % Sunne kommun % Halmstads kommun % Svalövs kommun % Haninge kommun % Säters kommun % Hjo kommun % Sölvesborgs kommun % Hudiksvalls kommun % Tjörns kommun % Håbo kommun % Tranås kommun % Järfälla kommun % Trelleborgs kommun % Jönköpings kommun % Uddevalla kommun % Karlshamns kommun % Ulricehamns kommun % Karlskoga kommun % Umeå kommun % Karlskrona kommun % Vaggeryds kommun % Karlstads kommun % Valdemarsviks kommun % Kristianstad kommun % Vansbro kommun % Kungälvs kommun % Vaxholms stad % Kävlinge kommun % Vänersborgs kommun % Landskrona stad % Vännäs kommun % Lekebergs kommun % Värmdö kommun % Linköpings kommun % Växjö kommun % Ljungby kommun % Ängelholms kommun % Lunds kommun % Öckerö kommun % Melleruds kommun % Örnsköldsviks kommun % Mora kommun % Östhammars kommun % Olofströms kommun % Östra Göinge kommun % Om undersökningen Population och urval Målpopulationen är Mora kommuns invånare i åldrarna år. Undersökningen genomfördes som en urvalsundersökning och SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) var urvalsram. Som standard drogs ett urval på 600 personer i kommuner med färre än invånare i åldrarna år och personer i kommuner med eller fler invånare. Insamling Innan insamlingsstart skickades ett förbrev ut med information om undersökningen och dess syfte. Därefter skickades enkät och svarskuvert ut. På enkäten trycktes inloggningsuppgifter som gjorde det möjligt att besvara enkäten via Internet, där enkäten även fanns tillgänglig på engelska, finska och spanska. Två påminnelser skickades ut, varav den sista innehöll en ny enkät och nytt svarskuvert. Insamlingen startade den 20 mars och avslutades den 12 maj Svarsandel Svarsandelen för Mora kommun blev 49 procent. Mora kommun deltog även i medborgarundersökningen hösten Svarsandelen blev då 55 procent. Vid SCB har Bo Thydén varit projektledare och Lena Andersson ansvarat för datainsamlingen. Bo Thydén och Lisa Flood har genomfört modellberäkningarna. Maria Raptidou och Mahtab Friman Ashori har ansvarat för programmering och produktion av tabeller och diagram. 21

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Grums kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Grums kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Grums kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Örkelljunga kommun Våren 2009 1 SCB:s Medborgarundersökning våren 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Svedala kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Specialrapport för nätverket Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde -3, KF 2012-02-09 18:00 Kallelse till Kommunfullmäktiges sammanträde 2012-02-09 kl 18.00 i PB-hallen, Folkets Hus Gruppmöten S,V,Mp i Vinterrummet kl 17.00 Alliansen i Sonaten 2 kl 17.00 -2, KF 2012-02-09

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011 Vara Kommun Invånarenkät Hösten 2011 Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 701 47 Örebro Virkesvägen 24, 102 30 Stockholm Tel: 019-16 16 16, Fax:019-16 16 17 Tel: 019-16 16 16, Fax: 08-716 83 81

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index Betygsindex Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Påverkan Lägre prioritet Prioritera!

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald nacka kommun Årsredovisning 2012 Öppenhet och mångfald 2 Innehåll Sammanfattning 4 Reflektioner från Nackaåret 2011 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Politisk styrning och organisation

Läs mer

Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier

Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier I denna bilaga redogörs för statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling och trakasserier

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning.

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning. Inledning Efter att ha genomförts av Barn- och utbildningsavdelningen under ett antal år har ansvaret för 2014 års medarbetarenkät till sist hamnat hos oss på HR. Det är såklart logiskt utifrån de processer

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2010

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2010 KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 1 Resultat för brukarnära indikatorer inom hemtjänst och särskilt boende Förord Denna rapport är en sammanställning av de resultat avseende vård och omsorg om äldre

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Genomförd av Niclas Öhman och Fredrik Törn Bakgrund och syfte Sedan slutet av år har ett antal forskare och doktorander vid Handelshögskolan

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

2002:12. Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning

2002:12. Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning 2002:12 Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning 2002:12 Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Jönköping kommun. Att följa upp verksamheternas ändamåls- enlighet med stöd av brukarundersökningar

Jönköping kommun. Att följa upp verksamheternas ändamåls- enlighet med stöd av brukarundersökningar Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Att följa upp verksamheternas ändamåls- enlighet med stöd av brukarundersökningar Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...3

Läs mer

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Undersökning Vårdbarometern Vald enhet Sverige Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Version: v. 1 (2012-12-19) Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129,

Läs mer

Trygghet och säkerhet 2014

Trygghet och säkerhet 2014 ÖPPNA JÄMFÖRELSER Trygghet och säkerhet 2014 TEMA MEDBORGARNAS UPPFATTNINGAR OCH FÖRVÄNTNINGAR ÖPPNA JÄMFÖRELSER Trygghet och säkerhet 2014 TEMA MEDBORGARNAS UPPFATTNINGAR OCH FÖRVÄNTNINGAR Upplysningar

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Bilden av Dorotea Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Tendensor AB Gröndalsvägen 19b, 392 36 Kalmar Tel 0480-40 38 60 WWW

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer