Mögel på byggnadsmaterial

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mögel på byggnadsmaterial"

Transkript

1 Mögel på byggnadsmaterial Annika Ekstrand-Tobin Byggnadsfysik och innemiljö Energieffektiva byggnader, klimatskal, innemiljö, fuktsäkerhet, mikrobiologi Fasadgruppen Lufttäthet, regntäthet mm hos fönster, isolerglas, dörrar, portar, brandventilatorer, anslutningar i fasader, våtrum mm, kvalitetssäkring Energieffektiva byggnader Materialegenskaper, energieffektiva konstruktioner, beräkningar, klimatpåverkan, kvalitetssäkring Fältgruppen Skadeutredning, innemiljö, termisk komfort, termografering, fuktberäkningar, fuktsäkerhet, fuktmätningar, emissioner, radon, kvalitetssäkring, byggnadsinventeringar, fuktsakkunnig, analyser och provningar avseende mögel, röta och bakterier 1

2 Biolaboratoriet Gunilla Bok Annika Ekstrand-Tobin Pernilla Johansson Fungi Hur mycket mögel finns det i världen? 1.5 miljoner arter av svampar 225 arter har hittats i byggnader specommercial properties species of fungi have been observed in the indoor building environment 2

3 Risker med fukt och mögel Missfärgning Materialet bryts ned Röta / sämre hållfastighet Högre kostnader dålig PR Elak lukt och ohälsa Vad avges från mögel? Lukt Hög sporhalt Mykotoxiner Aflatoxin (mest cancerogena ämnet) Ochratoxin, patulin, trichotecener, zearalenone och fumonisin. M fl 3

4 Vilka hälsorisker finns av mögel? För 30 år ansågs att sporer av Aspergillus fumigatus i inomhusluft borde betraktas som en hälsorisk (K Holmberg,1984) Slutsats av forskningsartiklar ger att människans vävnader i andningsorganen allvarligt kan påverkas av mikroskopiska svampar och dess toxiner i bostäders inomhusmiljö (Piecková et al, 1999) Exempel på symtom: nästäppa, halsirritationer, huvudvärk, trötthet, näsblod, förkylningssymtom, luftvägsirritationer, blödningar från lungorna, allergiska luftvägsbesvär, hosta, heshet, irriterade ögon, mögelallergi, akuta toxiska reaktioner, allergisk alveolit, fliseldarsjuka, mjöldrygeförgiftning. Fuktskador påverkar hälsan 4

5 Försiktighetsprincipen När osäkerhet föreligger om ett ämnes farlighet skall det betraktas som farligt Välj det säkra alternativet före det osäkra vid en åtgärd, om åtgärden kan innebära skada för människors hälsa eller miljö Miljöbalken 2 Kap 3 Försiktighetsprincipen "Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön". 5

6 Livscykel för mögelsvampar Sporer i luften Sporer sedimenterar En sporbärande struktur, fruktkropp, bildas Sporer gror, hyfer växer ut Hyfer bildar ett mycel Vilka faktorer påverkar så mögel kan växa? Syre Sporer Tid Näring Materialegenskaper Försmutsning Historia Anti-mögelmedel Rätt temperatur Fukt 6

7 Olika arter mögelsvampar har skilda fuktkrav Temperatur intervall för några viktiga mögelsorter i fuktiga byggnader Stachybotrys chartarum Aureobasidium pullulans Cladosporium sp Eurotium sp Aspergillus versicolor Penicillium chrysogenum Alternaria alternata Trichoderma viride 2 C 40 C 2 C 35 C -6 C 28 C Värmetålig 4 C 40 C 5 C 37 C 2 C 32 C 6 C 32 C Ur Microfungi av Suzanne Graversen et al,

8 Mögel synligt för blotta ögat - mörkt eller ljust Många internationella forskarstudier använder synligt mögel som ett kriterium, men i Skandinavien är mögel ofta dolt i byggnaden. 8

9 Dolt men synligt vid provtagning. Påväxt kan inte alltid ses för blotta ögat På alla provbitarna finns det lika mycket mögel Olika arter växer på de olika materialen-ger olika utseende. Om påväxten är synlig eller inte har INGEN betydelse för påverkan på innemiljön! 9

10 Mögel oftast osynligt mikroskop behövs Mikrobiologiska analyser i labb och i fält Fuktskadat byggnadsmaterial Textilier, skor, väskor, kläder Möbler & sportutrustning Historiska inventarier Teknisk utrustning Böcker & papper 10

11 Vad vi analyserar Mögelsvampar Jordbakterier Rötsvampar Långtidsmätningar i fält Mätning av klimat med kalibrerad utrustning Exponering av naturligt klimat Kräver lång tid, går ej att kontrollera 11

12 Fukt i byggnader innebär risk för mögel Accelererade provningar i laboratorium Emballage av papper, textil, trä Byggnadsmaterial som olika skivmaterial, gips, tätningsmassor Betongprodukter Färg, lasering, behandlingar Behandlingsmedel, vätskor Isoleringsmaterial, skivor, lösull Rengöringsmedel Teknisk utrustning 12

13 Principen för resistensprovning I. Odla mögel II. Preparera materialprover III. Producera sporlösning IV. Infestera materialet V. Inkubera materialet VI. Analysera VII. Bedöma mögelpåväxt Mögelresistensprovning Ackrediterad provning Mögelresistens SP Metod 2899 ETA - provning CUAP Ed SS-EN :2013 Kritiskt fukttillstånd SP Metod

14 Tre olika resistensprovningar SP Metod 2899 ETA-CUAP SS-EN Materialprover 7 st 1 st 4 st Sporsuspension Ja, 6 sorter Nej Ja, 5 sorter Referenser Ja, 2x7 st Nej Ja, 1 st Kontroller Ja Nej Ja RF Minst 95 % Minst 95 % 95 ± 4 % Inkubering I fuktskåp alt. över vattenspegel Över vattenspegel I fuktskåp Temperatur 22 C 23 ± 2 C 28 ± 2 C Provningslängd 28 dagar 28 dagar 28 dagar Analys 40x förstoring Blotta ögat + ospec. förstoring Blotta ögat + 50x förstoring Bedömning De två skalorna i jämförelse SP4927 SP2899 ETA-CUAP SS-EN Ingen påväxt Initial påväxt, mkt begränsad I I KANSKE KANSKE II II 1 1 Etablerad påväxt = skadat material (III) (IV) III 2 2 IV 2 KANSKE 3 2 KANSKE 3 V

15 Olika material är olika känsliga Lägsta nivån för påväxt på byggnadsmaterial anses vara % RH (Grant et al.1989; Rowan et al.; 1999; Adan 2011). Mögelresistens vs Kritiskt fukttillstånd Mögelresistens Testar förmågan att stå emot mögel vid gynnsamma förhållanden-inneboende egenskaper gynnsamt för mögel Finns ett antal (ca 10-15) standardiserade metoder Kritiskt fukttillstånd Vid vilken nivå RF det kan börja växa 15

16 Provning för att bestämma RF krit Metodik 4 uppsättningar med 7 provbitar, totalt 28 st Sprayade med sporlösning 80%, 85%, 90% and 95% vid 22 C Fuktkammare med mkt stränga krav på stabilitet och noggrannhet för RF och T Data lagring av RF och T med kalibrerade givare 12 veckors inkubering, med regelbundna analyser 16

17 Kritisk fuktnivå RF krit vid 22 C efter 12 veckor Resultatet blir ett intervall mellan (75%) 80%, 85%, 90% och 95 % definierade av RF A RF B < RF krit T RF A där RF B RF A är nivån av RF där minst två provbitar är positiva RF B är den nivå av RF där ingen växt bedömts efter 12 veckor Tillämpning av RF krit 17

18 Information om VINNOVA - Forska & Väx 2014 Finansiering för: förstudier och utvecklingsprojekt Förstudie: undersöks om det finns tekniska och kommersiella förutsättningar att lyckas med ett utvecklingsprojekt Utvecklingsprojekt: ska ta fram en produkt eller tjänst som skapar nytta hos kunder och säkerställer lönsamhet, tillväxt och samhällsnytta. VINNOVA kan bevilja upp till fem miljoner kronor/ansökan. Information om VINNOVA - Forska & Väx 2014 Från 1 januari 2014 är utlysningen öppen för alla små och medelstora företag och utan nedre gräns för omsättning, antal anställda eller etableringsår. Finansieringsmodellen styrs av de sökande företagens ekonomiska förutsättningar. För företag äldre än ett år krävs som tidigare 50 procent egen motfinansiering, medan yngre företag kan få 100 procent i bidrag. Företagens motfinansiering kan utgöras av eget arbete. Handläggningstiden har förkortats till två månader. Programmet är öppet för ansökningar hela året med tre fasta stoppdatum; 17 januari, 7 april och 15 september. 18

Kritiskt fukttillstånd för mikrobiell tillväxt på byggmaterial kunskapssammanfattning

Kritiskt fukttillstånd för mikrobiell tillväxt på byggmaterial kunskapssammanfattning Pernilla Johansson, Ingemar Samuelson, Annika Ekstrand-Tobin, Kristina Mjörnell, Per Ingvar Sandberg, Eva Sikander Kritiskt fukttillstånd för mikrobiell tillväxt på byggmaterial kunskapssammanfattning

Läs mer

UTTORKNINGSMÖJLIGHETER I ETT FUKTSKADAT BADRUM MED HJÄLP AV SPALTMETODEN

UTTORKNINGSMÖJLIGHETER I ETT FUKTSKADAT BADRUM MED HJÄLP AV SPALTMETODEN KTH Byggvetenskap Samhällsbyggnad Kungliga Tekniska Högskolan UTTORKNINGSMÖJLIGHETER I ETT FUKTSKADAT BADRUM MED HJÄLP AV SPALTMETODEN THE DRYING OUT POSSIBILITIES IN A WATER DAMAGED BATHROOM WITH THE

Läs mer

Innemiljö och hälsa fukt och mikrooganismer. Greta Smedje

Innemiljö och hälsa fukt och mikrooganismer. Greta Smedje Innemiljö och hälsa fukt och mikrooganismer Greta Smedje Fukt och mikroorganismer som hälsorisk Olika typer av hälsoeffekter av inomhusmiljön Irritation i ögon, näsa, hals, tungandning, huvudvärk, trötthet

Läs mer

Klimatförändringars inverkan på hälsa fukt och mögel

Klimatförändringars inverkan på hälsa fukt och mögel Klimatpåverkan på kyrkor och inventarier Klimatförändringars inverkan på hälsa fukt och mögel Klimatförändringar & hälsa Kort om IVL Forskning och konsultverksamhet - inom hela området hållbar utveckling

Läs mer

God praxis för säker mögelsanering

God praxis för säker mögelsanering NR B 2234 JANUARI 2015 RAPPORT God praxis för säker mögelsanering Erica Bloom, Pär Fjällström, Bo Sahlberg, Ann-Beth Antonsson Författare: Erica Bloom, Pär Fjällström, Bo Sahlberg, Ann-Beth Antonsson Medel

Läs mer

INOMHUSKLIMAT ÖREBRO 2003. Konferens i Örebro 18-19 mars 2003

INOMHUSKLIMAT ÖREBRO 2003. Konferens i Örebro 18-19 mars 2003 INOMHUSKLIMAT ÖREBRO 2003 Konferens i Örebro 18-19 mars 2003 1 Konferensen är den sjunde i en serie beträffande inomhusklimat. Den första hölls i september 1985 och har därefter återkommit vart tredje

Läs mer

Sanering av mögelskador

Sanering av mögelskador RAPPORT Sanering av mögelskador SBUF rapport nr 12079 Mögelsaneringsmetoders effektivitet Erica Bloom, Aime Must, Linda Åmand, Mirko Peitzsch, Lennart Larsson B1898 Maj 2010 Rapporten godkänd 2010-05-11

Läs mer

Fukt på kallvindar CAROLINE AHRNENS EMMA BORGLUND. - en kartläggning av småhus i Västra Götalands län

Fukt på kallvindar CAROLINE AHRNENS EMMA BORGLUND. - en kartläggning av småhus i Västra Götalands län Fukt på kallvindar - en kartläggning av småhus i Västra Götalands län Examensarbete inom civilingenjörsprogrammet Väg- och vattenbyggnad CAROLINE AHRNENS EMMA BORGLUND Institutionen för bygg- och miljöteknik

Läs mer

Riskanalyser för ventilerade kallvindskonstruktioner SBUF-projekt 12438, Formas-BIC 11 (Etapp III)

Riskanalyser för ventilerade kallvindskonstruktioner SBUF-projekt 12438, Formas-BIC 11 (Etapp III) Slutrapport för projektet: Riskanalyser för ventilerade kallvindskonstruktioner SBUF-projekt 8, Formas-BIC (Etapp III) Projektledare: Projektsamordnare: Utredare: Projektgrupp: Referensgrupp: Carl-Eric

Läs mer

Fuktsäkert byggande av elementhus

Fuktsäkert byggande av elementhus Fuktsäkert byggande av elementhus Checklista för småhus i trä Yvonne Dahlbäck Examensarbete för ingenjörsexamen (YH) Utbildningsprogrammet för byggnadsteknik Vasa 2013 EXAMENSARBETE Författare: Utbildningsprogram

Läs mer

Den farliga innemiljön. Kjell Andersson

Den farliga innemiljön. Kjell Andersson Den farliga innemiljön Kjell Andersson Massmedia skriver ofta om farliga ämnen i innemiljön. Är det överdrivet? Vilka vetenskapliga belägg finns för möglets farlighet? Hur hanterar man akuta miljölarm

Läs mer

God bebyggd miljö förslag till nytt delmål för fukt och mögel. Resultat om byggnaders fuktskador från projektet BETSI

God bebyggd miljö förslag till nytt delmål för fukt och mögel. Resultat om byggnaders fuktskador från projektet BETSI God bebyggd miljö förslag till nytt delmål för fukt och mögel Resultat om byggnaders fuktskador från projektet BETSI God bebyggd miljö förslag till nytt delmål för fukt och mögel Resultat om byggnaders

Läs mer

Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16

Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16 Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16 1 Genom att arbeta objektivt samt integrera erfarenhet och den senaste kunskapen skapar AK-konsult Indoor Air AB förutsättningar för en god innemiljö

Läs mer

Hållbart byggande med betong DEL 3. Utgåva 2013-11-15

Hållbart byggande med betong DEL 3. Utgåva 2013-11-15 Hållbart byggande med betong DEL 3. Utgåva 2013-11-15 Vägledning för miljöcertifiering enligt BREEAM BREEAM SE Svensk Manual för Nybyggnad och Ombyggnad Version 1.0 We shape our buildings; thereafter they

Läs mer

Folksams test av utomhusfärger 2015. Projektledare och författare Stefan Hjort, på uppdrag av Folksam

Folksams test av utomhusfärger 2015. Projektledare och författare Stefan Hjort, på uppdrag av Folksam Folksams test av utomhusfärger 2015 Projektledare och författare Stefan Hjort, på uppdrag av Folksam Därför testar vi utomhusfärg Det är få saker som engagerar våra villa- och fritidshuskunder så mycket

Läs mer

Dammexponering vid hantering av spannmål på gården

Dammexponering vid hantering av spannmål på gården SLUTRAPPORT SLO-928 Dammexponering vid hantering av spannmål på gården en pilotstudie finansierad av SLO-fonden, KSLA Qiuqing Geng, Nils Jonsson och Claes Jonsson Box 7033, 750 07 Uppsala 2 Bakgrund Vid

Läs mer

Symtom, individuell känslighet och prognos

Symtom, individuell känslighet och prognos Hälsobesvär av inomhusmiljön 1 Detta faktablad handlar om inomhusmiljöproblem på arbetsplatser, i allmänna lokaler och i bostäder. Med inomhusmiljöproblem menas att en eller flera personer upplever mer

Läs mer

Fuktskadade uteluftsventilerade vindar

Fuktskadade uteluftsventilerade vindar Fuktskadade uteluftsventilerade vindar Författare: Adam Stark E-post: adam.stark@hotmail.com Utbildning: Yrkeshögskoleutbildning Byggproduktionsledare, 400 Yh-poäng Utbildningsanordnare: IUC i Kalmar AB

Läs mer

Effekter på funktion och kostnad av styrd ventilation av kallvindar. SBUF-projekt 11871

Effekter på funktion och kostnad av styrd ventilation av kallvindar. SBUF-projekt 11871 Slutrapport för Etapp I av: Effekter på funktion och kostnad av styrd ventilation av kallvindar. SBUF-projekt 11871 Projektledare: Projektgrupp: Referensgrupp: Carl-Eric Hagentoft, Chalmers Byggnadsfysik

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1994:11 Utkom från trycket den 9 september 1994 ORGANISKT DAMM I LANTBRUK

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1994:11 Utkom från trycket den 9 september 1994 ORGANISKT DAMM I LANTBRUK ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1994:11 Utkom från trycket den 9 september 1994 ORGANISKT DAMM I LANTBRUK Beslutad den 15 juni 1994 AFS 1994:11 2 ORGANISKT DAMM I LANTBRUK Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

Fukt- och mögelskadad krypgrund Ett faktum för 175 000 svenska villaägare

Fukt- och mögelskadad krypgrund Ett faktum för 175 000 svenska villaägare Fukt- och mögelskadad krypgrund Ett faktum för 175 000 svenska villaägare En rapport från Anticimex september 2004 1(12) 1. Sammanfattning Ny rapport från Anticimex slår fast att krypgrund är en riskkonstruktion:

Läs mer

Lycka till! Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen V15-4 41B05C Bygg, Af bygg. Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student)

Lycka till! Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen V15-4 41B05C Bygg, Af bygg. Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Innemiljö Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamen V15-4 41B05C Bygg, Af bygg 7,5 högskolepoäng Tentamensdatum: 2015-06-01 Tid: 09.00-13.00

Läs mer

Analys av fuktomlagring i välisolerade parallelltak

Analys av fuktomlagring i välisolerade parallelltak Analys av fuktomlagring i välisolerade parallelltak Analys med simuleringsprogrammet Wufi 2D Analysis of moisture rearrangements in ventilated roofs Analysis with the simulation program Wufi 2D Författare:

Läs mer

Husköpet. Vanliga fel och brister i hus. Hur upptäcker jag dem?

Husköpet. Vanliga fel och brister i hus. Hur upptäcker jag dem? INFORMERAR RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM Husköpet Vanliga fel och brister i hus. Hur upptäcker jag dem? Villaägarnas Riksförbund 2008 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt

Läs mer

Byggde man bättre förr?

Byggde man bättre förr? FOTO: INGEMAR SAMUELSON Byggde man bättre förr? Ryggåsstuga från 1700-talet i Ramnaparken i Borås. Genom hela historien har den teknologiska utvecklingen gett nya möjligheter för att utforma bostäder och

Läs mer

Mikroorganismer i inomhusmiljöer, hälsoeffekter

Mikroorganismer i inomhusmiljöer, hälsoeffekter Alliss 2013, Hässleholm Mikroorganismer i inomhusmiljöer, hälsoeffekter Lennart Larsson Inst f labmedicin, Lund Univ lennart.larsson@med.lu.se Disposition 1. Kvalitativa samband: Fukt/mögel inomhus och

Läs mer

Tilläggsisolering i ett varmare och fuktigare klimat

Tilläggsisolering i ett varmare och fuktigare klimat Tilläggsisolering i ett varmare och fuktigare klimat - Analys av tillfälliga boenden i Växjö Kommun med avseende på fukt Hanna Svensson 2013 Miljövetenskap Examensarbete för kandidatexamen 15 hp Lunds

Läs mer

Del 1. Strategi för god inomhusmiljö och säker strålmiljö. för ett hållbart Lycksele 2009 2015. Informationsdel

Del 1. Strategi för god inomhusmiljö och säker strålmiljö. för ett hållbart Lycksele 2009 2015. Informationsdel Del 1 Strategi för god inomhusmiljö och säker strålmiljö för ett hållbart Lycksele 2009 2015 Informationsdel En del i Lycksele kommuns lokala Agenda 21 och miljömålsarbete Miljömålen presenteras med Tobias

Läs mer

Hälsoperspektiv på ekologiskt byggande och boende. en litteraturgenomgång

Hälsoperspektiv på ekologiskt byggande och boende. en litteraturgenomgång Hälsoperspektiv på ekologiskt byggande och boende en litteraturgenomgång A Hälsoperspektiv på Ekologiskt byggande och boende en litteraturgenomgång Gunnel Emenius och Lena Staxler Miljömedicinska enheten,

Läs mer

INFORMATION OM RADONMÄTNING

INFORMATION OM RADONMÄTNING INFORMATION OM RADONMÄTNING Innehåll sid Vad är radon? 1 Hur farligt är radon? 1 Varför bör jag mäta? 1 När bör jag mäta? 1 Statens strålskyddsinstitut rekommenderar 2 Våra radonkällor 3 Våra strålkällor

Läs mer