Innemiljöproblem och arbetshälsa. Nordiskt Arbetsmiljöforum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innemiljöproblem och arbetshälsa. Nordiskt Arbetsmiljöforum 4.9.2014"

Transkript

1 Innemiljöproblem och arbetshälsa Nordiskt Arbetsmiljöforum Kari Reijula, professor Arbetshälsoinstitutet och Helsingfors universitet

2 Faktorer som leder till innemiljöproblem på arbetsplatser - Brister i ventilationen - instängd luft, drag, för varmt/kallt - Torr luft (vintermånaderna, relativ fuktighet) - Fuktskador - Damm och smuts (städning) - Materialutsläpp (lukter) - Tobaksrök - Fibrer - Ozon, radon, asbest 2 Laadukas sisäympäristö / Työterveyslaitos /

3 Arbetshälsoinstitutets innemiljöenkät Besvärande omständighet Alla Kvinnor Män n= n=7819 n=3240 (%) (%) (%) Torr luft Instängd luft Damm/smuts Drag Buller Hög temperatur Lukter Laadukas sisäympäristö / Työterveyslaitos /

4 Arbetshälsoinstitutets innemiljöenkät Arbetsrelaterat Alla Kvinnor Män symptom n= n=7819 n=3240 (%) (%) (%) Symptom i näsan Symptom i ögonen Trötthet Heshet och torrhetskänsla i halsen Hudsymptom i ansiktet Huvudet känns tungt Huvudvärk Laadukas sisäympäristö / Työterveyslaitos /

5 Besvärande omständighet och symptom Damm eller smuts och arbetsrelaterade symptom torrhet i handens hud (***) fjällande hårbotten eller ytteröra (***) torr ansiktshud (***) trötthet (***) huvudet känns tungt (***) huvudvärk (***) illamående eller yrsel (***) hosta (***) koncentrationssvårigheter (***) heshet eller torrt i halsen (***) irritation i näsan (***) irritation i ögonen (***) Damm eller smuts på arbetsplatsen orsakar besvär varje vecka Damm eller smuts på arbetsplatsen besvärar aldrig Laadukas sisäympäristö / Työterveyslaitos /

6 Fukt- och mögelskador 6 Laadukas sisäympäristö / Työterveyslaitos /

7 Social- och hälsovårdsministeriets sjukhusutredning

8 tuokiteltujen tilojen jako korjaustarpeen mukaisesti Klassificerat Totalt Inget renoveringsbehov klass 1 Behov av ytterligare utredning klass 2 Akut renoveringsbehov klass 3 Fördelning m 2 m 2 % m 2 % m 2 % Bäddavd Laboratorium Åtgärdsavd Operationsavd Kontor Sammanlagt Laadukas sisäympäristö / Työterveyslaitos /

9 Upplevd situation på basis av enkäten (n=3800) Symptom (Hellgren, Palomäki och Reijula 2008) 9 Laadukas sisäympäristö / Työterveyslaitos /

10 Fuktskador och mögel Mögel: mögelsvamp, jästsvampar och bakterier (t ex aktinomyciter) Om fuktigheten i konstruktionen inte får torka => mögelbildningen startar Mikrober och dess ämnesomsättningsprodukter i inneluften 10 undertryck => från konstruktionen genom mellanrum direkt från ytorna Mikrobernas sporer, delar av myeceliet, metaboliter (VOC och toksiner) Laadukas sisäympäristö / Työterveyslaitos /

11 Mikrober ur materialprov (AHITTL 1996=>) Penicillium spp. Phoma spp. Aspergillus versicolor *) Acremonium spp. Aspergillus sydowii Cladosporium spp. Fusarium spp. *) Trichoderma viride *) Aureobasidium spp. Stachybotrys chartarum *) Chaetomium globosum Phialophora spp. Jästsvamp Aktinomyeciter 11 Laadukas sisäympäristö / Työterveyslaitos /

12 Vad är en betydande fukt- och mögelskada? En betydande fukt- och mögelskada kan definieras som ett icke-ringa konstruktionsfel som sannolikt leder till skadlig exponering för kemiska, fysikaliska och biologiska (bl. a. mikrober) föroreningar som frigörs ur fuktskadade konstruktioner och material. Utifrån detta kan renoveringsbehovet uppskattas som brådskande för att minska eller eliminera exponeringen. Skadlig exponering kan anses vara sannolik när man kan se fukt- och mögelskador i byggnadens inre ytor, när man konstaterar mikrobväxt i material eller omgivande konstruktioner, när det finns avvikande exponeringsstoff i lufteller dammprov, när utrymmet har klart undertryck eller när det finns luftkontakt från den skadade lokalen eller konstruktionen till arbetslokalen. (Social- och hälsovårdsministeriets arbetsgruppsmemorandum 2009:18) Esittäjä n nimi

13 Fukt- och mögelskadornas betydelse för hälsan Antalet betydande fukt- och mögelskador i byggnadsbeståndet, antalet exponerade och en uppskattning av renoveringskostnader gällande endast fukt- och mögelskador Byggnadstyp Betydande fukt- och mögelskador Exponerade Renoveringskostnader (Milj. ) lägst högst lägst högst lägst högst Skolor och daghem våningsyta andel (%) Vårdinrättningar våningsyta andel (%) Kontor våningsyta andel (%) 2,5 5 Totalt våningsyta Esittäjän nimi

14 Fukt- och mögelskadornas betydelse för hälsan Antalet betydande fukt- och mögelskador i byggnadsbeståndet, antalet exponerade och en uppskattning av renoveringskostnader gällande endast fukt- och mögelskador Byggnadstyp Betydande fukt- och mögelskador Exponerade Renoveringskostnader (Milj. ) lägst högst lägst högst lägst högst Skolor och daghem våningsyta andel (%) Vårdinrättningar våningsyta andel (%) Kontor våningsyta andel (%) 2,5 5 Totalt våningsyta Esittäjän nimi

15 Fukt- och mögelskadornas betydelse för hälsan Antalet betydande fukt- och mögelskador i byggnadsbeståndet, antalet exponerade och en uppskattning av renoveringskostnader gällande endast fukt- och mögelskador Bygnnadstyp Betydande fukt- och mögelskador Exponerade Renoveringskostnader (Milj. ) läfgst högst lägst högst lägst högst Skolor och daghem våningsyta andel (%) Vårdinrättningar våningsyta andel (%) Kontor våningsyta andel(%) 2,5 5 Totalt våningsyta Esittäjän nimi

16 Fukt- och mögelskadornas betydelse för hälsan Tabell 2. Antalet betydande fukt- och mögelskador i byggnadsbeståndet, antalet exponerade och en uppskattning av renoveringskostnader gällande endast fukt- och mögelskador Byggnadstyp Betydande fukt- och mögelskador Exponerade Renoveringskostnader (Milj. ) lägst högst lägst högst lägst högst Skolor och daghem våningsyta andel (%) Vårdinrättningar våningsyta andel (%) Kontor våningsyta andel (%) 2,5 5 Totalt våningsyta Esittäjän nimi

17 Fukt- och mögelskadornas hälsoeffekter Sjukdom eller symptom IOM:s slutsats (2004) WHO:s slutsats (2009) Mendells m. fl. (2011) slutsats Astman förvärras Tillräckliga bevis Tillräckliga bevis Tillräckliga bevis (stark indikation för vållande) Astmadebyt Begränsade eller indirekta bevis Tillräckliga bevis Tillräckliga bevis Hosta Tillräckliga bevis Tillräckliga bevis Tillräckliga bevis Pipande andning Tillräckliga bevis Tillräckliga bevis Tillräckliga bevis Forskningsbevis för fuktskaderelaterade symptom och sjukdomar (EF= ej forskat) Andnöd Symptom i övre luftvägar Begränsade eller indirekta bevis Tillräckliga bevis Tillräckliga bevis Tillräckliga bevis Tillräckliga bevis Tillräckliga bevis Allergisk snuva EF Begränsade eller indirekta bevis Luftvägsinfektioner EF Tillräckliga bevis (utom infektion i mellanörat) Tillräckliga bevis Tillräckliga bevis Bronkit EF Begränsade eller indirekta bevis Tillräckliga bevis Allergisk alveolit (tröskdammlunga) (Sambandet baseras på kliniska bevis) Sambandet baseras på kliniska bevis Otillräckliga bevis ODTS Otillräckliga bevis Otillräckliga bevis EF Symptom i magtarmkanalen Otillräckliga bevis EF EF Svaghet Otillräckliga bevis EF EF Neuropsykologiska symptom Otillräckliga bevis EF EF Cancer Otillräckliga bevis Otillräckliga bevis EF Esittäjän nimi Reumatisk sjukdom Otillräckliga bevis Otillräckliga bevis EF

18 Fuktskador och yrkessjukdomar samt fr o m 2005 även misstankar om yrkessjukdom (Register för arbetsrelaterade sjukdomar AHI/TTL) Yrkessnuva Yrkesastma Tröskdammlunga /allergisk alveolit - jordbruk - tillverkning av sågvirke - övriga (bl a mögel i innemiljö) ODTS Esittäjän nimi

19 Kostnaderna för fukt- och mögelskador i Finland 2012 Byggnadskostnader nybyggnadsverksamhet.. renoveringsverksamhet M ( ) Arbetsinsats- och vårdkostnader invaliditetspensioner 80 M (4_ 169) sjukfrånvaro 250 M hälsovård 80 M produktivitet 40 M Summa: 450 M (23-953) Esittäjä n nimi

20 Kännetecken för svåra problemobjekt En betydande andel av medarbetare har innemiljörelaterade symptom Man har inte hittat orsaken till problemen Flera experter har gjort utredningar Det finns konstaterade yrkessjukdomsmisstankar eller undersökningar pågår Spänningarna har ökat, man är osams Oftast en stor arbetsplats, många medarbetare Problemen har pågått en längre tid Omfattande renovering har genomförts för en tid sedan Ingen har tagit ansvar för att ta tag i problemet Dålig organiseringsgrad 20 Laadukas sisäympäristö / Työterveyslaitos /

21 Utredningsprocess för svåra objekt - Fuktskador Verksamhetsstrategi: 1) Byggteknisk expertis => bedömning av läget, byggnadens skick, ventilationen 2) Skadegradens omfattning, reparationernas genomförande, möjlighet 3) Mikrobiologiska prov: fuktskaderelaterat mögelproblem: typ av mikrober 4) Hälsouppgifter: företagshälsovårdens mottagningsbesök 5) Innemiljöenkät 6) Riktad hälsoundersökning: kliniska undersökningar vid företagshälsovården => behov för fortsatt undersökning? 7) Grundad yrkessjukdomsmisstanke => fortsatta undersökningar 8) Bedömning av hälsorisken 21 Laadukas sisäympäristö / Työterveyslaitos /

22 Praktiska problemsituationer och lösningar Fuktskador - Centralt ledningsansvar och systematiskt agerande saknas företagets ledning ska ta ansvar, arbetarskyddschefen naturlig ansvarsperson innemiljöarbetsgrupp bildas, verksamheten i projektform brukarbaserad, inkluderande planering - Utredningar görs sporadiskt, ingen enhetlighet i stället för att samla mikrober ska byggnaden undersökas systematiskt och renoveringsbehovet/genomförandet bedömas för medarbetarnas välmående är renoveringen den viktigaste faktorn - Projektet styrs av de som klagar mest centraliserad projektstyrning, ledning och KOMMUNIKATION innemiljögruppen ska känna till prioriteringarna 22 Laadukas sisäympäristö / Työterveyslaitos /

23 Praktiska problemsituationer och lösningar Fuktskador - Svårt att bedöma hälsorisken - Bevis på exponering och symptomens koppling till exponeringen Man ska inte enbart titta på mätresultat. Hur omfattande är skadan, vilken typ av mikrob mest sannolik? Exponeringssituationen: spridning i innemiljö, undertryck, läge? - Renoveringsåtgärder och fortsatt verksamhet i samma lokaler? effektiv avskärmning, tillfälliga utrymmen? - Återkomst till renoverade lokaler, uppföljning? Intensifierad städning, provtagning och enkäter - Varför fortsätter symptomen? - företagshälsovården följer upp de som har symptom 23 Laadukas sisäympäristö / Työterveyslaitos /

24 Handlingsmodell för lösning av innemiljöproblem Fastighetsförvaltningen Preliminär utvärdering av läget och plan på tilläggsutvärderingar Kommunikation Nödvändiga fortsatta utredningar Personen som har upptäckt innemiljöproblemet Skadeanmälan Chefen, fastighetsskötaren, någon annan utsedd person Chefen, arbetarskyddsfullmäktige, arbetarskyddschefen, någon annan utsedd person Planering och förutredningar Kommunikation INNEMILJÖARBETSGRUPPEN Arbetarskyddschef Arbetarskyddsfullmäktige Representant(er) för företagshälsovården Representant(er) för fastighetsförvaltningen Chef från arbetsplatsen Representant för de anställda på arbetsplatsen Utomstående expert vid behov Problemdefinition, riskbedömning och precisering av målsättningen Planering av åtgärder Företagshälsovård Uppföljning Kommunikation Kommunikation Reparationsåtgärder Lääketieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi

25 Från undersökning till problemlösning - Case Arbetshälsoinstitutet Riksdagen 1. Utredningen överlämnades till Riksdagens revisionsutskott (9/2012) 2. Omfattande samrådsförfarande (11-12/2012) 3. Betänkandet blev färdigt (3/2013) 4. Riksdagsbehandling (5/2013) Enighet om en åtgärdslista på 14 punkter till regeringen 5. Statsrådets kansli leder fortsatt verksamhet, specialansvar hos miljöministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet 6. Årsberättelsen blev klar 4/ Riksadgen behandlar regeringens årsberättelse => fortsatta åtgärder Kari Reijula

26 Betänkandets beslut och motiveringar => 14 uppgifter åt regeringen Punkt 1. Riksdagen förutsätter, att regeringen initierar en översyn av styrningen och rådgivningen i byggfrågor ett centraliserat statligt styr- och rådgivningssystem (finansierings- och utvecklingscentralen ARA eller någon av närings-, trafik-, och miljöcentralerna) Punkt 2. Riksdagen förutsätter att regeringen 2013 tar fram en nationell utvecklingsplan för friska-hus-utbildning med konkreta förslag till hur man avser förbättra premisserna för tilläggsutbildning och fortbildning och förstärka kompetensen bland dem som deltar i mögelsaneringsprocessen." Punkt 3. Riksdagen förutsätter att regeringen tar större hänsyn till byggnaders innemiljö i den pågående beredningen av ändringar i markanvändnings- och bygglagen och byggbestämmelsesamlingen kompetenskrav för byggbranschen Punkt 4. " regeringen finner metoder att iakkta bestämmelser som gäller hälsan övervakning och dokumentation under byggfasen Kari Reijula

27 Slutsatser Problem i innemiljö på arbetsplatser är vanliga, flera anledningar Överklaganden och symptomen ska tas på allvar, undersökningar och reparationer omedelbart Modellen med innemiljöarbetsgruppen är nyttig när det gäller att lösa problemen på arbetsplatserna Ett inkluderande helhetsgrepp är viktigt Man måste komma från utredning till lösningar! 27 Laadukas sisäympäristö / Työterveyslaitos /

Innemiljö och hälsa fukt och mikrooganismer. Greta Smedje

Innemiljö och hälsa fukt och mikrooganismer. Greta Smedje Innemiljö och hälsa fukt och mikrooganismer Greta Smedje Fukt och mikroorganismer som hälsorisk Olika typer av hälsoeffekter av inomhusmiljön Irritation i ögon, näsa, hals, tungandning, huvudvärk, trötthet

Läs mer

Innehåll: 2 Guide om inneluft. Utgivare: Allergi- och Astmaförbundet rf och Andningsförbundet rf

Innehåll: 2 Guide om inneluft. Utgivare: Allergi- och Astmaförbundet rf och Andningsförbundet rf Guide om inneluft Guiden innehåller information om hur kvaliteten på inneluften kan förbättras och hur man ska handla i problemsituationer i anknytning till inneluften. Guiden är avsedd för förbättring

Läs mer

God praxis för säker mögelsanering

God praxis för säker mögelsanering NR B 2234 JANUARI 2015 RAPPORT God praxis för säker mögelsanering Erica Bloom, Pär Fjällström, Bo Sahlberg, Ann-Beth Antonsson Författare: Erica Bloom, Pär Fjällström, Bo Sahlberg, Ann-Beth Antonsson Medel

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Allmän bakgrund... 2 Vad är byggnadsrelaterad ohälsa?... 3 Faktorer i inomhusmiljön som ofta diskuteras i samband med byggnadsrelaterad ohälsa... 3 Utredningsprinciper

Läs mer

Frisk inomhus. Så skapar vi bra inomhusmiljö. lokaler

Frisk inomhus. Så skapar vi bra inomhusmiljö. lokaler Frisk inomhus Så skapar vi bra inomhusmiljö i kommunens lokaler Innehåll 1. Från kärringgnäll till konkret handling...7 2. Att bygga upp en organisation... 12 Att bemöta dem som klagar...12 Samarbete och

Läs mer

God bebyggd miljö. Ett nationellt kompetenscentrum för sunda hus en strategi som främjar miljömålet God bebyggd miljö. Arbets- och miljömedicin

God bebyggd miljö. Ett nationellt kompetenscentrum för sunda hus en strategi som främjar miljömålet God bebyggd miljö. Arbets- och miljömedicin God bebyggd miljö Ett nationellt kompetenscentrum för sunda hus en strategi som främjar miljömålet God bebyggd miljö Arbets- och miljömedicin Inledning Är det lönsamt att satsa pengar på att arbeta proaktivt

Läs mer

RENOVERING AV SKOLBYGGNADER VID PROBLEM MED INOMHUSKLIMATET

RENOVERING AV SKOLBYGGNADER VID PROBLEM MED INOMHUSKLIMATET RENOVERING AV SKOLBYGGNADER VID PROBLEM MED INOMHUSKLIMATET DEL 1 Red. Vesa Asikainen FASTIGHETSÄGARENS HANDBOK FÖR UNDERSÖKNING OCH RENOVERING AV SKOLBYGGNADER VID PROBLEM MED INOMHUSKLIMATET RENOVERING

Läs mer

Fuktskador och dålig inneluft

Fuktskador och dålig inneluft Fuktskador och dålig inneluft Med strävan efter ett bättre inomhusklimat Annika Grahn Miika Koljonen Examensarbete för Ingenjör (YH)-examen Utbildningsprogrammet för byggnadsteknik Raseborg 2010 EXAMENSARBETE

Läs mer

Symtom, individuell känslighet och prognos

Symtom, individuell känslighet och prognos Hälsobesvär av inomhusmiljön 1 Detta faktablad handlar om inomhusmiljöproblem på arbetsplatser, i allmänna lokaler och i bostäder. Med inomhusmiljöproblem menas att en eller flera personer upplever mer

Läs mer

Byggnadsrelaterad ohälsa i Kvarkenregionen

Byggnadsrelaterad ohälsa i Kvarkenregionen Slutrapport för projektet Kompetenscentrum Byggnad - Luftkvalitet - Hälsa 2 (KLUCK 2) Byggnadsrelaterad ohälsa i Kvarkenregionen nio delprojekt om miljökänslighet, luftkvalitet och sjuka hus ur ett tvärvetenskapligt

Läs mer

INOMHUSKLIMAT ÖREBRO 2006

INOMHUSKLIMAT ÖREBRO 2006 INOMHUSKLIMAT ÖREBRO 2006 Konferens i Örebro 14-15 mars 2006 1 Konferensen är den åttonde i en serie beträffande inomhusklimat. Den första hölls i september 1985 och har därefter återkommit vart tredje

Läs mer

En tvärvetenskaplig studie på inomhusklimatet i Mölndals kommuns förskolor 1998.

En tvärvetenskaplig studie på inomhusklimatet i Mölndals kommuns förskolor 1998. En tvärvetenskaplig studie på inomhusklimatet i Mölndals kommuns förskolor 1998. Av: Mia Edofsson Håkan Gillbro Sören Runsteen Dan Norbäck 2002-11-04 VERSION 2 UTARBETAD 1999-11-04 Innehållsförteckning

Läs mer

God bebyggd miljö förslag till nytt delmål för fukt och mögel. Resultat om byggnaders fuktskador från projektet BETSI

God bebyggd miljö förslag till nytt delmål för fukt och mögel. Resultat om byggnaders fuktskador från projektet BETSI God bebyggd miljö förslag till nytt delmål för fukt och mögel Resultat om byggnaders fuktskador från projektet BETSI God bebyggd miljö förslag till nytt delmål för fukt och mögel Resultat om byggnaders

Läs mer

Fukt- och mögelskadad krypgrund Ett faktum för 175 000 svenska villaägare

Fukt- och mögelskadad krypgrund Ett faktum för 175 000 svenska villaägare Fukt- och mögelskadad krypgrund Ett faktum för 175 000 svenska villaägare En rapport från Anticimex september 2004 1(12) 1. Sammanfattning Ny rapport från Anticimex slår fast att krypgrund är en riskkonstruktion:

Läs mer

manual MM-enkäterna arbetsmiljö - basenkät Reviderad och uppdaterad augusti 2014 / Kjell Andersson andersson.kh@telia.com www.inomhusklimatproblem.

manual MM-enkäterna arbetsmiljö - basenkät Reviderad och uppdaterad augusti 2014 / Kjell Andersson andersson.kh@telia.com www.inomhusklimatproblem. arbetsmiljö - basenkät MM-enkäterna Kjell Andersson Inger Fagerlund Göran Stridh Wenche Aslaksen Reviderad och uppdaterad augusti 2014 / Kjell Andersson andersson.kh@telia.com www.inomhusklimatproblem.se

Läs mer

FUKT I BYGGNADER OCH HÄLSA

FUKT I BYGGNADER OCH HÄLSA SWESIAQ Sammanfattning av föredrag Nordisk konferens FUKT I BYGGNADER OCH HÄLSA 12 13 februari 2003 i Stockholm Sammanfattning till konferensen FUKT I BYGGNADER OCH HÄLSA Hälsoeffekter av dålig innemiljö

Läs mer

Anvisning om boendehälsa

Anvisning om boendehälsa Social- och hälsovårdsministeriets handböcker 2003:2 Anvisning om boendehälsa Fysikaliska, kemiska och mikrobiologiska faktorer i bostäder och andra vistelseutrymmen Fullmaktsstadgande: 32 hälsoskyddslagen

Läs mer

God sjukvårdspraxis inom företagshälsovården

God sjukvårdspraxis inom företagshälsovården God sjukvårdspraxis inom företagshälsovården 1.4.2010 Social- och hälsovårdsministeriet beställde våren 2009 av Arbetshälsoinstitutet en rekommendation avsedd för företagshälsovården: God sjukvårdspraxis

Läs mer

Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor

Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor RAPPORT Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor Pär Fjällström, Erica Bloom, Bengt Christensson, Bo Sahlberg, Gabriella Östlund, Ann-Beth Antonsson B 2166 Januari 2014 Rapporten godkänd:

Läs mer

Sjuk av inomhusmiljö? Myter och fakta

Sjuk av inomhusmiljö? Myter och fakta Sjuk av inomhusmiljö? Myter och fakta KOMIN Kompetenscentrum för Inomhusmiljö och Hälsa som samlar ett nätverk av praktisk och forskningsmässig kompetens under ett tak med uppgift att bistå näringslivet

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

4.2 Vilka är de viktigaste erfarenheterna från det mångåriga arbetet med MM-enkäterna?

4.2 Vilka är de viktigaste erfarenheterna från det mångåriga arbetet med MM-enkäterna? Tolkning av enkätdata och behov av hälsoundersökningar Kjell Andersson, Per Vihlborg 4.1 Hur säkra bedömningar kan göras med enkäter? 4.2 Vilka är de viktigaste erfarenheterna från det mångåriga arbetet

Läs mer

God bebyggd miljö Utvärdering av delmål för god inomhusmiljö

God bebyggd miljö Utvärdering av delmål för god inomhusmiljö Boverket God bebyggd miljö Utvärdering av delmål för god inomhusmiljö resultat från projektet BETSI God bebyggd miljö Utvärdering av delmål för god inomhusmiljö resultat från projektet BETSI Boverket

Läs mer

UTTORKNINGSMÖJLIGHETER I ETT FUKTSKADAT BADRUM MED HJÄLP AV SPALTMETODEN

UTTORKNINGSMÖJLIGHETER I ETT FUKTSKADAT BADRUM MED HJÄLP AV SPALTMETODEN KTH Byggvetenskap Samhällsbyggnad Kungliga Tekniska Högskolan UTTORKNINGSMÖJLIGHETER I ETT FUKTSKADAT BADRUM MED HJÄLP AV SPALTMETODEN THE DRYING OUT POSSIBILITIES IN A WATER DAMAGED BATHROOM WITH THE

Läs mer

Hälsotillståndet i Österbottniska skolor. Maj-Helen Nyback, Tony Pellfolk, Maria Snickars och Annika Wentjärvi,

Hälsotillståndet i Österbottniska skolor. Maj-Helen Nyback, Tony Pellfolk, Maria Snickars och Annika Wentjärvi, Hälsotillståndet i Österbottniska skolor Maj-Helen Nyback, Tony Pellfolk, Maria Snickars och Annika Wentjärvi, Frågeställningar inför delprojektet Kan upplevd hälsa/ohälsa bland personal och elever i

Läs mer

AFS 2005:6 Medicinska kontroller i arbetslivet och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

AFS 2005:6 Medicinska kontroller i arbetslivet och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna AFS 2005:6 Medicinska kontroller i arbetslivet och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars 2014) Innehåll Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller

Läs mer

arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab

arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab arbetsmiljöhandbok arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab sammanfattning Fjärrvärmebranschens farliga varor - el, gas, kemikalier, ånga och hetvatten gör den riskfylld att

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer