RESULTATREDOVISNING AV MIKROBIOLOGISKA ANALYSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RESULTATREDOVISNING AV MIKROBIOLOGISKA ANALYSER"

Transkript

1 Provsvar till Hifab AB Mikael Strandberg Smedjegatan LULEÅ SVERIGE Faktura till Hifab AB FE HACKÅS RESULTATREDOVISNING AV MIKROBIOLOGISKA ANALYSER Denna rapport med bilagor får endast återges i sin helhet om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Analyserade prover UA UA Ansvarig provtagare Mikael Strandberg Provtagningsdatum Ankomst till laboratoriet Analysdatum Utskriftsdatum Analysansvarig Pegasus lab, Box 97, Uppsala Fil. dr. Bengt Wessén Teknisk chef Sid 1 av 12

2 Resultatsammanställning Resultaten från din provserie är sammanfattad i tabellen nedan. Följande intervall tillämpas: Något förhöjda värden Mängden mikroorganismer överstiger normalfallet med faktor 1.1 till 9.9. Förhöjda värden Mängden mikroorganismer överstiger normalfallet med faktor 10 till 100. Kraftigt förhöjda värden Provet innehåller mer än 100 gånger fler mikroorganismer än normalt. UA , vägg. Gips Bakterier - totalantal Svampar - totalantal UA , vägg. Gips Bakterier - totalantal Svampar - totalantal UA , vägg. Gips Bakterier - totalantal Svampar - totalantal Något förhöjda värden UA Plywood Bakterier - totalantal Svampar - totalantal UA , vägg. Gips Bakterier - totalantal Svampar - totalantal UA , vägg. Gips Indikatororganismer Bakterier - totalantal Något förhöjda värden Streptomyces Bakterier - odlingsbart antal Kraftigt förhöjda värden Svampar - totalantal Förhöjda värden Penicillium chrysogenum Svampar - odlingsbart antal Förhöjda värden Sid 2 av 12

3 Analysresultat UA Totalantal(PSMB13) Provmärkning Provtyp , vägg Gips Analysresultat Bakterier - totalantal 2.8x10 4 /cm2 Svampar - totalantal <5.5x10 3 /cm2 Tolkningsresultat Provet innehåller inga högre halter av mikroorganismer. Analysresultatet påvisar inga mikrobiella skador. Sid 3 av 12

4 Analysresultat UA Totalantal(PSMB13) Provmärkning Provtyp , vägg Gips Analysresultat Bakterier - totalantal 1.7x10 4 /g Svampar - totalantal 3.9x10 4 /g Tolkningsresultat Provet innehåller inga högre halter av mikroorganismer. Analysresultatet påvisar inga mikrobiella skador. Sid 4 av 12

5 Analysresultat UA Totalantal(PSMB13) Provmärkning Provtyp , vägg Gips Analysresultat Bakterier - totalantal 1.7x10 4 /cm2 Svampar - totalantal 8.8x10 4 /cm2 Tolkningsresultat Provet innehåller relativt höga halter av mikroorganismer. Resultatet ligger dock i ett mellanläge, vilket innebär att ytterligare prover behövs för en säkrare bedömning. Provkommentarer På provet observerades sparsamt med synlig mögelpåväxt. Sid 5 av 12

6 Analysresultat UA Totalantal(PSMB13) Provmärkning Provtyp Plywood Analysresultat Bakterier - totalantal 1.7x10 4 /cm2 Svampar - totalantal 5.5x10 3 /cm2 Tolkningsresultat Provet innehåller inga högre halter av mikroorganismer. Analysresultatet påvisar inga mikrobiella skador. Sid 6 av 12

7 Analysresultat UA Totalantal(PSMB13) Provmärkning Provtyp , vägg Gips Analysresultat Bakterier - totalantal 1.7x10 4 /cm2 Svampar - totalantal 5.5x10 3 /cm2 Tolkningsresultat Provet innehåller inga högre halter av mikroorganismer. Analysresultatet påvisar inga mikrobiella skador. Sid 7 av 12

8 Analysresultat UA Arttypning(PSMB12B) Mikrobiologisk odlingsanalys(psmb12a) Totalantal(PSMB13) Provmärkning Provtyp , vägg Gips Analysresultat Bakterier - totalantal 1.3x10 5 /cm2 Bakterier - odlingsbart antal 1.3x10 5 /cm2 Bakterier - odlingsbar andel 100 % Svampar - totalantal 1.8x10 5 /cm2 Svampar - odlingsbart antal 2.4x10 4 /cm2 Svampar - odlingsbar andel 13 % Tolkningsresultat Provet innehåller alltför höga halter av mikroorganismer. Analysresultatet påvisar mikrobiella skador. Följande ekologiska grupper har vi påvisat i ert prov* Geosminproducenter ("mögel-jordkällardoft"): Streptomyces Tillväxt vid låg RF: Penicillium chrysogenum Softrotsvampar: Ulocladium Övriga mögelsvampar: Aspergillus spp, Penicillium spp Övriga bakterier: Blandflora Provkommentarer På provet observerades sparsamt med synlig mögelpåväxt. * Ej ackrediterad analys Sid 8 av 12

9 Sammanfattning av i rapporten förekommande mikroorganismer Aspergillus spp Aspergillus är ett svampsläkte som är mycket vanligt förekommande i inomhusmiljöer från bostäder till industrilokaler och lagringslokaler. Aspergillussläktet rymmer ett stort antal arter och underarter (spp). Arttillhörigheten kan vara mycket svår att fastställa i vissa fall. Det kan kräva speciella odlingsmetoder och detta skall ske under långa tidsperioder. Då man väljer att inte gå vidare i artbestämningen anges detta enbart genom släktesnamnet Aspergillus. Blandflora Detta är ett uttryck för den blandning av allmänt förekommande bakterier som mer eller mindre alltid förekommer i naturliga material. Vanligt förekommande släkten är, Achromobacter, Aerobacter, Alcaligenes, Artrobacter, Corynebacterium, Micrococcus, Proteus och svårbestämda varianter av Pseudomonas och Bacillus. Av de släkten som hamnar inom denna grupp har vi hittills inte kunnat se något specifikt orsakssamband till ohälsa. Därför behandlas dessa släkten än så länge som en grupp. Majoriteten inom denna grupp utgörs av korta stavformade gramnegativa bakterier. Penicillium chrysogenum Vanlig mögelsvamp som kan växa och etablera sig på de flesta material så också på fuktiga byggnadsmaterial. Svampen kan växa vid låga fukthalter och är därmed mycket vanlig i fuktskadade hus över hela världen. Den har påvisat orsakssamband med sjukahus -symtom. Svampen tar sig med lätthet in i inomhusluft även om den växer dolt ute i konstruktionen. P.chrysogenum blir därmed en bra indikator på fuktskadade byggnadskonstruktioner. P. chrysogenum producerar antibiotikaliknande ämnen, även penicillin. Penicillium spp Penicillium är ett svampsläkte som är mycket vanligt förekommande i inomhusmiljöer från bostäder till industrilokaler och lagringslokaler. Penicilliumsläktet rymmer ett stort antal arter och underarter (spp). Arttillhörigheten kan vara mycket svår att fastställa i vissa fall. Det kan kräva speciella odlingsmetoder och detta skall ske under långa tidsperioder. Då man väljer att inte gå vidare i artbestämningen anges detta enbart genom släktesnamnet Penicillium. Streptomyces Streptomyces är en bakterie som tillhör ordningen Actinomycetales. Den bildar ett trådverk när den växer och liknar därför till sitt utseende en svamp. Man trodde förr i tiden att det var en svamp, men det är en bakterie som också fungerar som en sådan. Den har vissa framträdande egenskaper som att bilda sporer vilket gör att den överlever torka och andra negativa fysikaliska faktorer. Man har bl a sett att en uttorkningsperiod på över året krävs för att helt avdöda en population. När Streptomyces förekommer i byggnadskonstruktioner orsakar den problem genom att bl a bilda ett "jorddoftande" ämne, "geosmin", som många förknippar med typisk "mögellukt" eller "jordkällardoft". Observera att om Streptomyces dör så finns dessa problemämnen kvar och måste saneras. Detta ämne är mycket svårt att sanera kemiskt, exempelvis orsakar en ozonering att lukten endast försvinner temporärt för att återkomma efter ett par veckor eller tidigare. P g a det ovan nämnda tillhör Streptomyces gruppen problemorganismer. Förekomst av problemorganismer innebär i de flesta fall att provet behöver åtgärdas. De flesta arter inom Streptomyces släktet har höga RF-krav (ca 90%), men det finns varianter som växer vid RF 75% (aw=0.75). Det finns även de Streptomyces som växer mycket långsamt på laboratoriesubstrat. Det kan ta veckor innan de hinner växa fram. Då det är mycket svårt att hålla bra kvalitet på odlingsplattor under denna tid, blir en avläsning endast kvalitativ. Sid 9 av 12

10 Sammanfattning av i rapporten förekommande mikroorganismer Ulocladium sp Den har mörkfärgade hyfer och sporer och är svart till olivsvart (tillhör "dematiaceous hyphomycetes" eller "svartmögel" i dagligt tal). Ulocladium påminner mycket om Alternaria, de som är allergiska mot Alternaria har ofta antikroppar mot Ulocladium. Den förekommer i mark, på trä, multnande växtmaterial. I fuktiga miljöer kan papper, tapeter och målarfärg förstöras av Ulocladium. Den finns också på fuktskadat byggnadsmaterial som gipsskivor och har ofta rapporterats från miljöer som fuktskadade ishallar. Observera att ovanstående information är framtagen av Pegasus lab. Om denna information skall användas i andra sammanhang än till våra provsvar och analyser måste källan till denna information anges. Sid 10 av 12

11 ANSVAR Pegasus lab ansvarar för provets hantering från ankomsten till laboratoriet till dess att provsvaret är klart, skickat till kund och arkiverat. Pegasus lab ansvarar inte för provets hantering vid provtagning och transport till laboratoriet. Tänk på att provsvaret endast avser det insända provet. Åtgärder bör alltid planeras tillsammans med en byggnadstekniskt kunnig person som kan sätta resultatet i sitt rätta sammanhang. På grund av begränsade förrådsutrymmen kan vi inte arkivera ditt provmaterial utan detta kastas inom 7 dagar från provsvarsdatum, om du inte vill få det i retur mot en kostnad av 75 kr. Tolkningsresultatet förutsätter att proven är representativa för provmaterialet och området kring provpunkten. Tänk på att provsvaret endast avser det insända provet. Åtgärder bör alltid planeras tillsammans med en byggnadstekniskt kunnig person som kan sätta skadan i sitt rätta sammanhang. Vid förfrågan om denna analysrapport ring (vxl), begär Mikrobiologisupport. Provsvaret består av: A. Ett analysresultat som redovisar de insända provens innehåll av svampar och bakterier. Redovisningen sker i sifferform och i intervall från normalt till kraftigt förhöjt. Följande översättningsskala tillämpas: - Normal förekomst: Provet innehåller de mängder som man kan finna i oskadat referensmaterial av samma typ, ex.vis byggnadsmaterial från produktionen, återförsäljare, men även från konstruktioner i hus som inte utsatts för okontrollerad fukt. - Något förhöjda värden: Provet innehåller upp till 10 ggr högre halt mikroorganismer än vid normal förekomst. Dessa nivåer ger endast i specialfall anledning till åtgärd. - Förhöjda värden. Provet innehåller upp till 100 ggr högre halt mikroorganismer än vid normal förekomst. Dessa nivåer ger oftast anledning till åtgärd. - Kraftigt förhöjda värden. Provet innehåller ggr högre halt av mikroorganismer eller mer än vid normal förekomst. Dessa nivåer ger i princip alltid anledning till åtgärd. B. Ett tolkningsresultat som beskriver provets mikrobiologiska status. Här jämförs provet med ett oskadat prov av samma typ. Förekommande arter och halter av mikroorganismer vägs in i bedömningen. - Om provet inte är avvikande mot referensmaterialet blir bedömningen att provområdet ej ger anledning till åtgärd. - Om provet däremot innehåller förhöjda eller kraftigt förhöjda mängder av mikroorganismer så blir bedömningen att provområdet bör åtgärdas. - Även förekomst av mikroorganismer som producerar illaluktande ämnen leder oftast till att provområdet behöver åtgärdas, även om mängden organismer ej avviker alltför mycket. - Om provet innehåller kända problemorganismer, som orsakar kända luftvägsbesvär, allergier, eller aspergillos påpekas detta i provsvaret. Sid 11 av 12

12 Analystyper Totalantalet innebär att man rapporterar alla mikroorganismer som finns i provet. Här finns summan av de som är aktiva, levande, sovande och döda. Antalet odlingsbara innebär att man bara rapporterar de mikroorganismer som kan växa fram på laboratoriemedier. Här finns summan av de som är aktiva, levande och sovande. Livskraften hos de förekommande organismerna anges som antalet odlingsbara och odlingsbar andel. Denna bedömning grundar sig på mängden levande celler samt förhållandet mellan levande och totalantalet mikroorganismer och följande nivåer tillämpas: - Låg odlingsbar andel: < 1 % av den totala floran är levande. Vid normal förekomst föreligger ingen skada, däremot vid förhöjda eller kraftigt förhöjda värden i totalantalsanalysen kan man betrakta skadan som av gammal art. - Relativt låg odlingsbar andel: 1-5 % av den totala floran är levande. Den mikrobiella tillväxten är antingen på uppgång eller avklingande. I kombination med en riktigt utförd fuktmätning kan detta klarläggas. - Relativt hög odlingsbar andel: 5-10 % av den totala floran är levande. En något begränsad tillväxt sker på materialet. Den mikrobiella tillväxten är antingen på uppgång eller avklingande. I kombination med en riktigt utförd fuktmätning kan detta klarläggas. - Hög odlingsbar andel: > 10 % av den totala floran är levande. En aktiv påväxt sker på materialet Notera att en riktigt utförd fuktmätning är viktigt för en mer utförlig utvärdering av resultaten. Detta är en viktig parameter då fukt alltid är den mest drivande kraften vid mikrobiell växt. Typning: Floran av mikroorganismer som förekommer i provet kan vara avgörande för provbedömningen. De medier som används är avgörande för att arttypningsanalysen skall bli så utförlig som möjligt. Därför används ett stort antal olika medier för detta ändamål. Se Pegasus hemsida för relevant information vad gäller normalnivåer för olika källmaterial. Observera att ovanstående information är framtagen av Pegasus lab. Om denna information skall användas i andra sammanhang än till våra provsvar och analyser måste källan till denna information anges. Sid 12 av 12

RESULTATREDOVISNING AV MIKROBIOLOGISKA ANALYSER

RESULTATREDOVISNING AV MIKROBIOLOGISKA ANALYSER Provsvar och faktura till Sveriges Radio Fredrik Olsson Radiohuset 4C 105 10 STOCKHOLM SVERIGE RESULTATREDOVISNING AV MIKROBIOLOGISKA ANALYSER Denna rapport med bilagor får endast återges i sin helhet

Läs mer

RESULTATREDOVISNING AV MIKROBIOLOGISKA ANALYSER

RESULTATREDOVISNING AV MIKROBIOLOGISKA ANALYSER Provsvar till Hifab AB Mikael Strandberg Smedjegatan 1 972 33 LULEÅ SVERIGE Faktura till Hifab AB FE 238 838 80 HACKÅS RESULTATREDOVISNING AV MIKROBIOLOGISKA ANALYSER Denna rapport med bilagor får endast

Läs mer

RESULTATREDOVISNING AV MIKROBIOLOGISKA ANALYSER

RESULTATREDOVISNING AV MIKROBIOLOGISKA ANALYSER Provsvar till AK-Konsult Indoor Air AB Michael Nilsson Folke Bernadottes väg 445 256 57 RAMLÖSA SVERIGE Faktura till AK-Konsult Indoor Air AB Box 135 Stormbyvägen 2-4 163 29 SPÅNGA RESULTATREDOVISNING

Läs mer

RESULTATREDOVISNING AV MIKROBIOLOGISKA ANALYSER

RESULTATREDOVISNING AV MIKROBIOLOGISKA ANALYSER Provsvar till AK-Konsult Indoor Air AB Michael Nilsson Folke Bernadottes väg 445 256 57 RAMLÖSA SVERIGE Faktura till AK-Konsult Indoor Air AB Box 135 Stormbyvägen 2-4 163 29 SPÅNGA RESULTATREDOVISNING

Läs mer

RESULTATREDOVISNING AV MIKROBIOLOGISKA ANALYSER

RESULTATREDOVISNING AV MIKROBIOLOGISKA ANALYSER Provsvar till AK-Konsult Indoor Air AB Kjell Wader Folke Bernadottes väg 445 256 57 RAMLÖSA SVERIGE Faktura till AK-Konsult Indoor Air AB Ingrid Johansson Box 135 163 29 SPÅNGA SVERIGE RESULTATREDOVISNING

Läs mer

RESULTATREDOVISNING AV MIKROBIOLOGISKA ANALYSER

RESULTATREDOVISNING AV MIKROBIOLOGISKA ANALYSER Provsvar till VBK Konsulterande ingenjörer AB Mohammed Jomaa Falkenbergsgatan 3 412 85 GÖTEBORG Faktura till VBK Konsulterande ingenjörer AB Faktura Falkenbergsgatan 3 412 85 GÖTEBORG RESULTATREDOVISNING

Läs mer

RESULTATREDOVISNING AV MIKROBIOLOGISKA ANALYSER

RESULTATREDOVISNING AV MIKROBIOLOGISKA ANALYSER Provsvar till Relita Industri & Skadeservice AB Jari Mäkynen Libro Ringväg 18 752 28 UPPSALA Faktura till Relita Industri & Skadeservice AB Faktura Libro Ringväg 18 752 28 UPPSALA RESULTATREDOVISNING AV

Läs mer

RESULTATREDOVISNING AV MIKROBIOLOGISKA ANALYSER

RESULTATREDOVISNING AV MIKROBIOLOGISKA ANALYSER Provsvar till Hifab AB Mikael Strandberg Smedjegatan 1 972 33 LULEÅ SVERIGE Faktura till Hifab AB FE 238 838 80 HACKÅS RESULTATREDOVISNING AV MIKROBIOLOGISKA ANALYSER Denna rapport med bilagor får endast

Läs mer

RESULTATREDOVISNING AV MIKROBIOLOGISKA ANALYSER

RESULTATREDOVISNING AV MIKROBIOLOGISKA ANALYSER Provsvar och faktura till Hifab AB Mikael Strandberg Smedjegatan 1 972 33 LULEÅ SVERIGE RESULTATREDOVISNING AV MIKROBIOLOGISKA ANALYSER Denna rapport med bilagor får endast återges i sin helhet om inte

Läs mer

RESULTATREDOVISNING AV MIKROBIOLOGISKA ANALYSER

RESULTATREDOVISNING AV MIKROBIOLOGISKA ANALYSER Provsvar till Relita Industri & Skadeservice AB Jari Mäkynen Libro Ringväg 18 752 28 UPPSALA Faktura till Relita Industri & Skadeservice AB Faktura Libro Ringväg 18 752 28 UPPSALA RESULTATREDOVISNING AV

Läs mer

Provsvar: Analys av DNA från mikroorganismer i rumsdamm

Provsvar: Analys av DNA från mikroorganismer i rumsdamm Provsvar: Analys av DNA från mikroorganismer i rumsdamm Prov från Ånässkolan uttaget av Olle Wedenmark Ergo-Tek Provplatsen var 401 och provet var märkt 401. Provnummer 08-260-016. Provet togs ut 2008-02-18

Läs mer

PROVSVAR: ANALYS AV DNA FRÅN MIKROORGANISMER I RUMSDAMM

PROVSVAR: ANALYS AV DNA FRÅN MIKROORGANISMER I RUMSDAMM PROVSVAR: ANALYS AV DNA FRÅN MIKROORGANISMER I RUMSDAMM Objekt Provtagare Provplats Märkning Provnummer Provtagningsdatum Analysdatum Norra Sorgenfrids Gymnasium Tomas Abrahamson, Avonova Hälsa Syd L129,

Läs mer

RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER

RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER Provsvar till Relita Industri & Skadeservice AB Jari Mäkynen Libro Ringväg 18 752 28 UPPSALA Faktura till Relita Industri & Skadeservice AB Faktura Libro Ringväg 18 752 28 UPPSALA RESULTATREDOVISNING AV

Läs mer

RESULTATREDOVISNING AV MIKROBIOLOGISKA ANALYSER

RESULTATREDOVISNING AV MIKROBIOLOGISKA ANALYSER Provsvar till Relita Industri & Skadeservice AB Jari Mäkynen Libro Ringväg 18 752 28 UPPSALA Faktura till Relita Industri & Skadeservice AB Faktura Libro Ringväg 18 752 28 UPPSALA RESULTATREDOVISNING AV

Läs mer

Säby gård, Häststall 2015-04-28

Säby gård, Häststall 2015-04-28 Säby gård, Häststall 2015-04-28 Provtagningar gällande mögelpåväxt i stallbyggnad Relita Avfuktning AB Växel huvudkontor: 018-10 94 25 E:post: avfuktning@relita.se Libro Ringväg 18 www.relita.se 752 28

Läs mer

Kalmarleden 12, Futurumskolan Bålsta 2016-04-25

Kalmarleden 12, Futurumskolan Bålsta 2016-04-25 Kalmarleden 12, Futurumskolan Bålsta 2016-04-25 Rapport gällande utredning av fukt och skador som kan påverka inomhusmiljön. Utförd av ri Mäkynen Relita Industri & Skadeservice AB Relita Industri & Skadeservice

Läs mer

RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER

RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER Provsvar till Hifab AB Mikael Strandberg Smedjegatan 1 972 33 LULEÅ SVERIGE Faktura till Hifab AB FE 238 838 80 HACKÅS RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER Denna rapport med bilagor får endast återges

Läs mer

RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER

RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER Provsvar till AK-Konsult Indoor Air AB Kjell Wader Folke Bernadottes väg 445 256 57 RAMLÖSA SVERIGE Faktura till AK-Konsult Indoor Air AB Ingrid Johansson Box 135 163 29 SPÅNGA SVERIGE RESULTATREDOVISNING

Läs mer

Asbestinventering, Aspgärdan 18, Umeå

Asbestinventering, Aspgärdan 18, Umeå Uppdragsnr: 10250764 1 (5) PM Asbestinventering, Aspgärdan 18, Umeå Kontorsbyggnad samt f.d. Fryshus http://ams.corp.pbwan.net/projects/10250764/document/3_dokument/36_pm_rapport/pm Asbestinventering/Asbestinventering

Läs mer

Värt att veta om mögel

Värt att veta om mögel Värt att veta om mögel Anna-Sara Claeson Institutionen för psykologi Umeå universitet Seminarium om inomhusmiljö och hälsa, Umeå 28 februari 2013 Allmänt om mikroorganismer Vad? Mögel, jäst, rötsvamp,

Läs mer

RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER

RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER Provsvar och faktura till Landstinget Norrbotten Mats Smeds Företagshälsan Smedjegatan 17B 972 33 LULEÅ RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER Denna rapport med bilagor får endast återges i sin helhet

Läs mer

FUKTSKADOR OCH ÅTGÄRDER

FUKTSKADOR OCH ÅTGÄRDER FUKTSKADOR OCH ÅTGÄRDER Anders Jansson RISE Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD/BYGGTEKNIK Den osynliga fukten Det ser torrt ut OBS Det går inte att se om relativa fuktigheten (RF) i ett material

Läs mer

FUKTSKADOR OCH ÅTGÄRDER

FUKTSKADOR OCH ÅTGÄRDER FUKTSKADOR OCH ÅTGÄRDER Anders Jansson RISE Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD/BYGGTEKNIK Den osynliga fukten Det ser torrt ut OBS Det går inte att se om relativa fuktigheten (RF) i ett material

Läs mer

På platsen planeras att Porsche ska uppföra en byggnad och parkering (Figur 1).

På platsen planeras att Porsche ska uppföra en byggnad och parkering (Figur 1). o:\lpi1\geh\2017\1320029957\3_teknik\n\dokument\beskrivningar\miljöteknisk undersökning bulten 9.docx PM Markluft Bulten 9 Datum 2017-09-21 Uppdrag Beställare Från Till Plan 57 Projekt AB Claes Becker

Läs mer

Synpunkter på luftprov taget med ScreenAir-metoden i samband med saneringsarbetet vid KTH Arkitekturhus.

Synpunkter på luftprov taget med ScreenAir-metoden i samband med saneringsarbetet vid KTH Arkitekturhus. PM Synpunkter på luftprov taget med ScreenAir-metoden i samband med saneringsarbetet vid KTH Arkitekturhus. Jag har av Grontmij Barab, Bengt Lindblom, ombetts kommentera resultatet från en luftprovtagning

Läs mer

Innemiljö.. Kritisk Relativ Fuktighet FUKTSKADOR & MÖGEL. Aime Must. Massmedias rubriker, hysteri och hypokondriker.

Innemiljö.. Kritisk Relativ Fuktighet FUKTSKADOR & MÖGEL. Aime Must. Massmedias rubriker, hysteri och hypokondriker. FUKTSKAD & MÖGEL Innemiljö.. Aime Must Mikrobiolog / Miljökonsult EAA IVL- AIMEX Svenska Miljöinstitutet AB www.aimex.se Vi analyserar Mikroorganismer ötsvamp, bl. a Hussvamp Asbest Luftkvalitet (WH guidelines)

Läs mer

TOLKNING AV UPPMÄTTA VÄRDEN OCH ANALYSER

TOLKNING AV UPPMÄTTA VÄRDEN OCH ANALYSER TOLKNING AV UPPMÄTTA VÄRDEN OCH ANALYSER Anders Jansson RISE Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD/BYGGTEKNIK Tolkning av mätvärden Vid en skadeutredning i en uteluftsventilerad krypgrund mäter

Läs mer

TOLKNING AV UPPMÄTTA VÄRDEN OCH ANALYSER

TOLKNING AV UPPMÄTTA VÄRDEN OCH ANALYSER TOLKNING AV UPPMÄTTA VÄRDEN OCH ANALYSER Anders Jansson RISE Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD/BYGGTEKNIK Tolkning av mätvärden Vid en skadeutredning i en uteluftsventilerad krypgrund mäter

Läs mer

RESULTATREDOVISNING AV ScreenAir Indoor

RESULTATREDOVISNING AV ScreenAir Indoor Provsvar till Järnvägsgatan 3 55110 JÖNKÖPING Faktura till Faktura Box 50 720 202 70 MALMÖ RESULTATREDOVISNING AV ScreenAir Indoor Denna rapport med bilagor får endast återges i sin helhet om inte utfärdande

Läs mer

Mögel på byggnadsmaterial

Mögel på byggnadsmaterial Mögel på byggnadsmaterial Annika Ekstrand-Tobin Byggnadsfysik och innemiljö Energieffektiva byggnader, klimatskal, innemiljö, fuktsäkerhet, mikrobiologi Fasadgruppen Lufttäthet, regntäthet mm hos fönster,

Läs mer

RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER

RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER Provsvar till AB Previa Linda O Juhlin Järnvägsgatan 35 252 25 HELSINGBORG Faktura till AB Previa PAA04220 FE 533 105 69 STOCKHOLM RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER Denna rapport med bilagor får

Läs mer

Is i livsmedelsanläggningar

Is i livsmedelsanläggningar Is i livsmedelsanläggningar Provtagning av is för mikrobiologisk kontroll i livsmedelsverksamheter Syfte Syftet med projektet är att med hjälp av provtagning undersöka den mikrobiologiska kvaliteten på

Läs mer

Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem

Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem Folkhälsomyndighetens vägledning Fredrik Haux, Folkhälsomyndigheten Orsaker till fukt och mögelproblem Läckage från tak, fönster, tvätt/diskmaskiner m.m. Hög luftfuktighet

Läs mer

Genano Svenska AB. Genano-metoden för en bättre inomhusmiljö

Genano Svenska AB. Genano-metoden för en bättre inomhusmiljö Genano Svenska AB Genano-metoden för en bättre inomhusmiljö Bakgrund Visste du att: Det finns mer än 600 000 personer i Sverige som lider av astma Mer än 2 000 000 personer har problem med inomhusluftens

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddskontoret. Rapportserie. Livsmedel 2008:1 Centraltillverkade och centralförpackade smörgåsar och sallader Provtagning och analys

Miljö- och hälsoskyddskontoret. Rapportserie. Livsmedel 2008:1 Centraltillverkade och centralförpackade smörgåsar och sallader Provtagning och analys Miljö- och hälsoskyddskontoret Rapportserie Livsmedel 2008:1 Centraltillverkade och centralförpackade smörgåsar och sallader Provtagning och analys Förord Den här rapporten handlar om ett provtagningsprojekt

Läs mer

RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER

RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER Provsvar och faktura till Skadeteknikgruppen AB Ulf Gunnarsson Karlsbodavägen 9-11 168 67 BROMMA SVERIGE RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER Denna rapport med bilagor får endast återges i sin helhet

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om fukt och mikroorganismer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om fukt och mikroorganismer FoHMFS 2014:14 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om fukt och mikroorganismer Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens föreskrifter

Läs mer

Mikroorganismer i byggnader En kunskapsöversikt

Mikroorganismer i byggnader En kunskapsöversikt Pernilla Johansson Mikroorganismer i byggnader En kunskapsöversikt SP Rapport 2006:22 Energiteknik Borås 2006 2 Abstract Microorganisms in buildings This report summarizes knowledge, both from research

Läs mer

Hälsoeffekter av fukt och mögel i inomhusmiljö. Mathias Holm, överläkare Sandra Johannesson, yrkes- och miljöhygieniker

Hälsoeffekter av fukt och mögel i inomhusmiljö. Mathias Holm, överläkare Sandra Johannesson, yrkes- och miljöhygieniker Hälsoeffekter av fukt och mögel i inomhusmiljö Mathias Holm, överläkare Sandra Johannesson, yrkes- och miljöhygieniker Miljöhälsoenkäter (NMHE) 1999, 2007 Omkring 1,2 miljoner av den vuxna befolkningen

Läs mer

Riskkonstruktioner och inomhusmiljöproblem i ett förändrat klimat. Erica Bloom, IVL Svenska Miljöinstitutet

Riskkonstruktioner och inomhusmiljöproblem i ett förändrat klimat. Erica Bloom, IVL Svenska Miljöinstitutet Riskkonstruktioner och inomhusmiljöproblem i ett förändrat klimat Erica Bloom, IVL Svenska Miljöinstitutet Riskkonstruktioner i byggnader Vi når inte miljömålen! Exempel med siffror Fukt Exempel riskkonstruktioner

Läs mer

Analysrapport. ProvId: 7,00. Sigtuna Vatten & Renhållning AB Provplats: Tivolivägen Fsk Östra Bangatan 3

Analysrapport. ProvId: 7,00. Sigtuna Vatten & Renhållning AB Provplats: Tivolivägen Fsk Östra Bangatan 3 Analysrapport Utskriven: Av: Databas: 2016-11-10 6 LIMS_PROD ProvId: 7,00 9001 ( ANV-P_205-161024-1 ) Provtaget: 2016-10-24 12:35 12,9 C Kund: Sigtuna Kommun 8 Mottaget: 2016-10-24 14:32 14,2 C Sigtuna

Läs mer

PRISLISTA Gäller från 1 januari 2010

PRISLISTA Gäller från 1 januari 2010 PRISLISTA Gäller från 1 januari 2010 INNEHÅLL PRISLISTA gäller från 1 januari 2010 - Leverans- och försäljningsvillkor.. 3 - Garanterade svarstider - Korrekta och begripliga svar - Analyspaket. 5 - Materialanalyser

Läs mer

MILJÖINVENTERING HUS ODEN

MILJÖINVENTERING HUS ODEN STRÖMBACKASKOLAN PITEÅ KOMMUN MILJÖINVENTERING HUS ODEN Företagsnamn: Hifab AB Uppdragsansvarig: Jan Lundstedt Upprättad av: Jan Lundstedt 2 av 6 Innehållsförteckning 1. Objekt... 2 2. Organisation...

Läs mer

Mikroorganismer i byggnader

Mikroorganismer i byggnader Pernilla Johansson Mikroorganismer i byggnader En kunskapsöversikt SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut SP Energiteknik SP RAPPORT 2006:22 Pernilla Johansson Mikroorganismer i byggnader En kunskapsöversikt

Läs mer

Miljö- och byggnadsförvaltningen. Mjukglassprojekt PROVTAGNING OCH KONTROLL AV RENGÖRINGSRUTINER

Miljö- och byggnadsförvaltningen. Mjukglassprojekt PROVTAGNING OCH KONTROLL AV RENGÖRINGSRUTINER 2015 Miljö- och byggnadsförvaltningen Mjukglassprojekt PROVTAGNING OCH KONTROLL AV RENGÖRINGSRUTINER Projektet utfördes under våren 2015 av livsmedelsinspektörerna: Ulrika Andersson, Giovanna Sanchez,

Läs mer

LIVSMEDELS MIKROBIOLOGI

LIVSMEDELS MIKROBIOLOGI LIVSMEDELS MIKROBIOLOGI Sven-Olof Enfors Institutionen för Bioteknologi KTH Stockholm 2003 Innehåll Kap 1 Introduktion...1 Kap 2. Kemiska reaktioner vid förskämning av livsmedel...4 2.1 Förutsättningar

Läs mer

Varför är det farligt att äta möglig mat då gorgonzola är en delikatess

Varför är det farligt att äta möglig mat då gorgonzola är en delikatess Varför är det farligt att äta möglig mat då gorgonzola är en delikatess en guide om mögelsvampar och mögelgifter E Bååth 20130223 Mykologi organismer med cellvägg, utan klorofyll, som har cellkärna och

Läs mer

Exponering för farligt damm vid spannmålsskörd

Exponering för farligt damm vid spannmålsskörd SLUTRAPPORT SLO-947 Exponering för farligt damm vid spannmålsskörd en pilotstudie finansierad av SLO-fonden, KSLA Qiuqing Geng Box 7033, 750 07 Uppsala Bakgrund Exponering för farligt damm genom inandningsluften

Läs mer

Enheten för hälsoskydd Michael Ressner

Enheten för hälsoskydd Michael Ressner Enheten för hälsoskydd Michael Ressner tel. 075-247 3146 e-post: michael.ressner@socialstyrelsen.se www.socialstyrelsen.se/halsoskydd Fastighetsägares gares egenkontroll Nationellt tillsynsprojekt under

Läs mer

Olika typer av fuktrelaterade miljöproblem i byggnader Växt av mögel/bakterier på ytor (kondens, köldbryggor, låg ventilation och hög fuktbelastning)

Olika typer av fuktrelaterade miljöproblem i byggnader Växt av mögel/bakterier på ytor (kondens, köldbryggor, låg ventilation och hög fuktbelastning) Mätmetoder för fukt, mögel och mikrobiella komponenter i innemiljön Docent Dan Norbäck (dan.norback@medsci.uu.se) Olika typer av fuktrelaterade miljöproblem i byggnader Växt av mögel/bakterier på ytor

Läs mer

Futurumskolan - alternativa åtgärdsförslag Dnr 2016/00397

Futurumskolan - alternativa åtgärdsförslag Dnr 2016/00397 KALLELSE Datum 2016-07-01 Kommunstyrelsen Ledamöter Carina Lund (M), Ordförande Liselotte Grahn Elg (M), 1:e vice ordförande Leif Zetterberg (C) Christian Nordberg (MP) Håkan Welin (L) Fred Rydberg (KD)

Läs mer

Schysst vatten i kranen?

Schysst vatten i kranen? Schysst vatten i kranen? Kontroll av icke kommunala dricksvattentäkter som omfattas av Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter Miljöskyddskontoret 2013 Sammanfattning Under sommarhalvåret 2013 har

Läs mer

AKtuellt dec 2010. Oktoberseminariet

AKtuellt dec 2010. Oktoberseminariet AKtuellt dec 2010 I det här numret av AKtuellt, det sista för det här året, presenteras innehållet i vårt seminarium som arrangerades den 7 oktober. Du kan även läsa en artikel angående risker med, och

Läs mer

Kommentar till checklista för utredning av problem i innemiljön

Kommentar till checklista för utredning av problem i innemiljön Utredningsmetodik 2006-09-22 1 Kommentar till checklista för utredning av problem i innemiljön Skadeutredning i en byggnad där brukarna klagar på besvär bör gå till på ett systematiskt, stegvis sätt. En

Läs mer

Isprojekt 2014. Mikrobiologisk provtagning av is. Miljö och Stadsbyggnad Uddevalla kommun

Isprojekt 2014. Mikrobiologisk provtagning av is. Miljö och Stadsbyggnad Uddevalla kommun Isprojekt 2014 Mikrobiologisk provtagning av is Miljö och Stadsbyggnad Uddevalla kommun Oktober-december 2014 1- Sammanfattning 3 2- Inledning 4 2-1 Avgränsning 4 2-2 Metod 4 2-2-1 Information Bedömning

Läs mer

Dieselbakterier Mikroorganismer i dieselbränsle

Dieselbakterier Mikroorganismer i dieselbränsle Dieselbakterier Mikroorganismer i dieselbränsle Näring Alla mikroorganismer behöver näring. Kolvätena i bränslet fungerar som bra näring åt mikroberna. Rost och andra partiklar kan också öka tillväxten.

Läs mer

Undersökning av glass i Landskrona kommun 2008

Undersökning av glass i Landskrona kommun 2008 Miljöförvaltningen Undersökning av glass i Landskrona kommun 2008 Praktikanter: Nina Heinesson Katerina Katsanikou Handledare: Ingela Pålsson Miljöinspektör Miljöförvaltningen Rapport 2008:11 261 80 Landskrona

Läs mer

Kontroll av salladsbufféer i butik

Kontroll av salladsbufféer i butik MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Kontroll av salladsbufféer i butik Miljöenheten i Lomma redovisar 2015:1 2015-03-16 Sammanfattning Miljöenheten i Lomma utförde under februari och mars månad 2015 provtagning

Läs mer

Mikrobiologiska parametrar Stödjande instruktion för Livsmedelsverket och kommuner

Mikrobiologiska parametrar Stödjande instruktion för Livsmedelsverket och kommuner Mikrobiologiska parametrar Stödjande instruktion för Livsmedelsverket och kommuner Här hittar du information om varje mikrobiologisk dricksvattenparameter med ett gränsvärde i bilaga 2 till SLVFS 2001:30.

Läs mer

Mikrobiologiska parametrar i bilaga 2 i bokstavsordning

Mikrobiologiska parametrar i bilaga 2 i bokstavsordning Mikrobiologiska parametrar i bilaga 2 i bokstavsordning Information till gränsvärdena Varje parameter med ett gränsvärde i bilaga 2 i föreskrifterna har ett avsnitt som ger en kort information om parametern

Läs mer

Ärenden. Mötets öppnande: Upprop Justerare KALLELSE. Christian Nordberg (MP), Ordförande Tommy Rosenkvist (M) Lars-Göran Bromander (S)

Ärenden. Mötets öppnande: Upprop Justerare KALLELSE. Christian Nordberg (MP), Ordförande Tommy Rosenkvist (M) Lars-Göran Bromander (S) KALLELSE Datum 2016-07-01 Tekniska utskottet Ledamöter Christian Nordberg (MP), Ordförande Tommy Rosenkvist (M) Lars-Göran Bromander (S) Ersättare Helene Cranser (S) Leif Zetterberg (C) Tekniska utskottet

Läs mer

Agenda. ..tillfälliga fabriker i lera och lort. Svårigheter för byggbranschen. Torbjörn Hall. Problem i byggbranschen. Inte konstigt att det blir fel:

Agenda. ..tillfälliga fabriker i lera och lort. Svårigheter för byggbranschen. Torbjörn Hall. Problem i byggbranschen. Inte konstigt att det blir fel: Torbjörn Hall & Chalmers 4 sep 2003 - Fuktproblem i byggbranschen som kan ge problem med inomhusmiljön Torbjörn Hall Dagens kunskapslägen jft med med för 3000 år sedan lagen om spetälska på hus Gamla testamentet

Läs mer

Vattenverk i Askersund kommun

Vattenverk i Askersund kommun Vattenverk i Askersund kommun I Askersund finns 5 vattenverk där vattnet produceras. Det finns 11 tryckstegringsstationer på ledningsnätet där vattentrycket höjs med pumpar för att kompensera för höjd-

Läs mer

Isprojektet 2012. Mikrobiologisk provtagning av is. En rapport från Miljöförvaltningen Kalle Feldt och Emma Tibrand MILJÖFÖRVALTNINGEN

Isprojektet 2012. Mikrobiologisk provtagning av is. En rapport från Miljöförvaltningen Kalle Feldt och Emma Tibrand MILJÖFÖRVALTNINGEN MILJÖFÖRVALTNINGEN Isprojektet 2012 Mikrobiologisk provtagning av is En rapport från Miljöförvaltningen Kalle Feldt och Emma Tibrand Juni 2012 1 Syfte 1 SYFTE Syftet med projektet är att med hjälp av provtagning

Läs mer

VISBY KV SOLROSEN 1 SÄVSKOLAN. F-HUSET SKADEINVENTERING BYGG OCH VVS 2011-11-18

VISBY KV SOLROSEN 1 SÄVSKOLAN. F-HUSET SKADEINVENTERING BYGG OCH VVS 2011-11-18 VISBY KV SOLROSEN 1 SÄVSKOLAN. F-HUSET SKADEINVENTERING BYGG OCH VVS 2011-11-18 UPPDRAGSGIVARE Region Gotland Samhällsbyggnadsförvaltningen Visborgsalle 19 621 81 Visby KONSULT Engma AB Västerhejde Bjärs

Läs mer

WSP Jerbol Sjögatan 29 383 30 Mönsterås Tel: +46 499 125 60 www.wspgroup.se/jerbol

WSP Jerbol Sjögatan 29 383 30 Mönsterås Tel: +46 499 125 60 www.wspgroup.se/jerbol SPORNERFALLSANALYS Analysrapport nr 14328, Ormstaskolan Vallentuna Uppdragsgivare MCA Analys AB Vallstanäsvägen 82 195 70 Rosersberg Laboratorium WSP Jerbol Sjögatan 29 383 30 Mönsterås Tel: +46 499 125

Läs mer

Fuktaspekter vid åtgärder i förorenade byggnader. Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Fuktaspekter vid åtgärder i förorenade byggnader. Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Fuktaspekter vid åtgärder i förorenade byggnader Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Fukt kan medverka till problem Tillväxt av mikroorganismer Kemisk nedbrytning av

Läs mer

Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16

Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16 Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16 1 Genom att arbeta objektivt samt integrera erfarenhet och den senaste kunskapen skapar AK-konsult Indoor Air AB förutsättningar för en god innemiljö

Läs mer

Kontroll av mikrobiologisk kvalitet på mjukglass i Varbergs Kommun, sommaren 2012

Kontroll av mikrobiologisk kvalitet på mjukglass i Varbergs Kommun, sommaren 2012 Kontroll av mikrobiologisk kvalitet på mjukglass i Varbergs Kommun, sommaren 2012 Sammanfattning Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen besökte sammanlagt 21 caféer, restauranger och kiosker under sommaren

Läs mer

KOMMUNFASTIGHETER I ÖREBRO MILJÖINVENTERING AV LUNDBYSKOLAN I ÖREBRO

KOMMUNFASTIGHETER I ÖREBRO MILJÖINVENTERING AV LUNDBYSKOLAN I ÖREBRO RAPPORT 2012-05-08 KOMMUNFASTIGHETER I ÖREBRO MILJÖINVENTERING AV LUNDBYSKOLAN I ÖREBRO 2(15) Innehållsförteckning UPPDRAGSINFORMATION... 3 BAKGRUND... 3 UTFÖRANDE... 4 OMFATTNING... 4 RESULTAT... 4 Generellt...

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Lars Olsson P (3) Hållbar Samhällsbyggnad

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Lars Olsson P (3) Hållbar Samhällsbyggnad Kontaktperson Lars Olsson 2016-12-20 6P09890 1 (3) Hållbar Samhällsbyggnad 010-516 50 23 lars.olsson@sp.se Byggsystem Direkt Sverige AB Staffan Hvidberg Box 127 312 22 LAHOLM Fuktsäkerhetsbedömning av

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 4 maj 2015 545/2015 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om sanitära förhållanden i bostäder och andra vistelseutrymmen samt om kompetenskrav

Läs mer

Bakteriologisk diagnostik av urinodlingar och resistensläge för viktiga urinvägspatogener

Bakteriologisk diagnostik av urinodlingar och resistensläge för viktiga urinvägspatogener Bakteriologisk diagnostik av urinodlingar och resistensläge för viktiga urinvägspatogener Christian G. Giske Docent / Överläkare Klinisk mikrobiologi Karolinska Universitetssjukhuset 21 februari 2014 Provtagningsanvisning

Läs mer

Skador i utsatta konstruktioner

Skador i utsatta konstruktioner Skador i utsatta konstruktioner Hade dessa skador undvikits med BBR 6? -uteluftventilerade grunder -uteluftventilerade vindar -väggar i våtrum -putsade, odränerade ytterväggar Ingemar Samuelson Fuktcentrum

Läs mer

Kv Hövligheten 1, Eskilstuna

Kv Hövligheten 1, Eskilstuna Antal sidor: 9 Antal bilagor: 1 Kv Hövligheten 1, Eskilstuna Luftprovtagning i inomhusluft, april 2018 ESKILSTUNA 2018-05-07 Ulrika Martell, uppdragsledare Ulf Gustafsson, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA:

Läs mer

Uppfuktning och mögelbildning vid lagring av hö till hästar försök 2005-2006

Uppfuktning och mögelbildning vid lagring av hö till hästar försök 2005-2006 Delrapport november 00 Detta är en delrapport av ett projekt som JTI under 00-00 utför med finansiering från Stiftelsen Svensk Hästforskning och Lantmännen Krafft AB. I delrapporten redovisas genomförande

Läs mer

1006 ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Rapport Nr 15242725 : Kemisk Provtagningsdatum : 2015-07-21 Provets märkning : Huseberg 602 Ankomstdatum : 2015-07-21 Temperatur vid ankomst : 10 C SS-EN ISO 7027-3 Turbiditet FNU 0.27 ±0.04 FNU SLV 1990-01-01

Läs mer

Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet ALcontrol AB Rapport Nr 13003326 Ögren Gerry 47193 Kållekärr Dricksvatten från enskild vattentäkt Dricksvatten för enskild förbrukning Fastighet : 1:139 Kommun : TJÖRN Provtagningsdatum : 2013-01-11 Provtagningstidpunkt

Läs mer

Mikrobiologiska kriterier i butik

Mikrobiologiska kriterier i butik Sammanfattning SOLTAK är en samverkan mellan kommunerna Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale, Kungälv och Öckerö. Samverkan och nätverk finns inom olika delar av kommunernas verksamhet och ett av

Läs mer

PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun

PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun Provtagning av grundvatten Projektnr: 11314900 2014-12-09 PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun 1 Inledning Sandström Miljö och Säkerhetskonsult AB (Sandström)

Läs mer

UTREDNING. Ocabs arbetsordernummer: H7204381. Beställare: Eva Norrgård Vartoftagatan 9 11830 Stockholm. Kund/beställares referensnummer: -

UTREDNING. Ocabs arbetsordernummer: H7204381. Beställare: Eva Norrgård Vartoftagatan 9 11830 Stockholm. Kund/beställares referensnummer: - UTREDNING Ocabs arbetsordernummer: H7204381 Kund/beställares referensnummer: - Beställare: Eva Norrgård Vartoftagatan 9 11830 Stockholm Objektets adress: Ljungvägen 16 Sorundan Besiktningsdag: 2016-04-01

Läs mer

Socialstyrelsen. Länsträff miljö- och hälsoskydd 2 september 2010, Köping

Socialstyrelsen. Länsträff miljö- och hälsoskydd 2 september 2010, Köping Socialstyrelsen Länsträff miljö- och hälsoskydd 2 september 2010, Köping Patrik Hultstrand, Utredare Socialstyrelsen Heléne Gårdebrink, Utredare Socialstyrelsen Nationellt tillsynsprojekt 2010 Fastighetsägares

Läs mer

Härlig grillkväll. eller. risk för magont?

Härlig grillkväll. eller. risk för magont? Härlig grillkväll eller risk för magont? Ett PIK-projekt inom livsmedelskontrollen i Östergötland om den hygieniska kvalitén hos grillfärdiga köttvaror. PIK-projekt Östergötlands län 2007 Provtagning av

Läs mer

Mögel inomhus och hälsorisker

Mögel inomhus och hälsorisker 1 Environmental Health Research Center Mögel inomhus och hälsorisker Ragnar Rylander, prof emeritus i miljömedicin Rapport 2/08 2 Vad är mögel? Mögel är en blandning av olika sorters svampar (fungi) som

Läs mer

Viktiga faktorer i innemiljön

Viktiga faktorer i innemiljön Kunskapsläge: Hälsoeffekter av fukt och mögel i byggnader En rad epidemiologiska undersökningar har visat att fukt och mögel/bakterieväxt i byggnader innebär hälsorisk Ökad risk för astma, astmabesvär,

Läs mer

Västerhejde Annex 1:1, del av

Västerhejde Annex 1:1, del av Västerhejde Annex 1:1, del av PM Vatten Sammanställning 2017--20 ) Provpumpning av befintlig vattenbrunn Västerhejde Annex 1:1 Visby 2017-09-15 Provpumpningsprotokoll Uppdragsgivare Arkitektur&Film Carin

Läs mer

Projekt Bacillus cereus

Projekt Bacillus cereus Projekt Bacillus cereus - provtagning av nedkylda/varmhållna livsmedel i Haninge, Tyresö och Nynäshamn 30 januari 2015 Eva Baggström Luis Carvajal Jytte Gard Timmerfors Sammanfattning Bacillus cereus är

Läs mer

små dricksvattenanläggningar

små dricksvattenanläggningar Information gällande små dricksvattenanläggningar Från 1 januari 2015 ska alla dricksvattenanläggningar registreras som en egen anläggning. Detta häfte ger information om vad som krävs och vilka handlingar

Läs mer

PM Information efter branden 2011-06-13 Peter Göltl. Bakgrund. Branden

PM Information efter branden 2011-06-13 Peter Göltl. Bakgrund. Branden PM Information efter branden 2011-06-13 Peter Göltl Bakgrund Branden På morgonen den 4 maj eldhärjas delar av byggnader i vilka KTH bedriver utbildningsverksamhet för blivande Arkitekter. Trots flera oberoende

Läs mer

Klimatförändringars inverkan på hälsa fukt och mögel

Klimatförändringars inverkan på hälsa fukt och mögel Klimatpåverkan på kyrkor och inventarier Klimatförändringars inverkan på hälsa fukt och mögel Klimatförändringar & hälsa Kort om IVL Forskning och konsultverksamhet - inom hela området hållbar utveckling

Läs mer

Rapport från 2016 års ringtest för kliniska mastiter

Rapport från 2016 års ringtest för kliniska mastiter Rapport från 06 års ringtest för kliniska mastiter SAMMANFATTNING Även i år var intresset stort och för tredje året i rad har vi haft fler deltagande arbetsplatser än föregående år. I år deltog 8 arbetsplatser

Läs mer

SWESIAQ:s råd för utredning av mikrobiell påväxt i byggnader. Ver. 16 2014-12-03

SWESIAQ:s råd för utredning av mikrobiell påväxt i byggnader. Ver. 16 2014-12-03 SWESIAQ:s råd för utredning av mikrobiell påväxt i byggnader Ver. 16 2014-12-03 1 Denna rapport har sammanställts under 2013-2014 av en arbetsgrupp inom SWESIAQ. Råden ska ses som en fördjupning av SWESIAQ-modellen

Läs mer

Innemiljö och hälsa. Varför känns luften instängd och dålig? Konsekvenser av dålig luft

Innemiljö och hälsa. Varför känns luften instängd och dålig? Konsekvenser av dålig luft Innemiljö och hälsa Antalet allergiker och astmatiker har ökat stort under de senaste decennierna och innemiljön antas vara en av orsakerna till utvecklingen. Varför känns luften instängd och dålig? Dålig

Läs mer

Vaksala Kyrkskola

Vaksala Kyrkskola Vaksala Kyrkskola 2017-02-16 Rapport gällande materialprovtagning på bottenvåning samt övervåning 2017-02-01 samt sammanfattning. Utförd av Dan Eriksson Relita Industri & Skadeservice AB Relita Industri

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen www.kristianstad.se Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Provtagning av kebabkött 2017 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Genomförande... 4 Analysparametrar... 5 Resultat och bedömning...

Läs mer

Projekt julbord. Landskrona stad 2009. Malin Gunnarsson-Lodin Miljöinspektör Rapport 2010: Miljöförvaltningen. 261 80 Landskrona. Miljöförvaltningen

Projekt julbord. Landskrona stad 2009. Malin Gunnarsson-Lodin Miljöinspektör Rapport 2010: Miljöförvaltningen. 261 80 Landskrona. Miljöförvaltningen 1(7) Miljöförvaltningen Projekt julbord Landskrona stad 2009 Malin Gunnarsson-Lodin Miljöinspektör Rapport 2010: Miljöförvaltningen 261 80 Landskrona 2(7) Projekt julbord 2009 Sammanfattning Miljöförvaltningen

Läs mer

Provtagning av semlor

Provtagning av semlor 2016 Miljö- och byggnadsförvaltningen Provtagning av semlor - På caféer, konditorier och i butik Projektet utfördes under våren 2016 av livsmedelsinspektörerna: Robert Rönngren, Camilla Olsson och Helena

Läs mer

PIK PROJEKT 2013. Provtagning av is i livsmedelanläggningar. Projektplan

PIK PROJEKT 2013. Provtagning av is i livsmedelanläggningar. Projektplan PIK PROJEKT 2013 Västra Götalands län Provtagning av is i livsmedelanläggningar Projektplan Bakgrund Vid länsmöten har det framförts att det vore dags att genomföra ett projekt om is från ismaskiner inom

Läs mer

> \A/ IS.' <^ Ackred. nr 1006 Provning ISO/IEC 17025

> \A/ IS.' <^ Ackred. nr 1006 Provning ISO/IEC 17025 SYNLAB Analytics & Services Sweden Aia 80X 1083, 581 10 Linkoping Tel: 013-25 49 00 Fax:013-12 17 28 ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SATE: LINKOPING > \A/ IS.'

Läs mer

Provtagning enligt SLVFS 2001:30

Provtagning enligt SLVFS 2001:30 Provtagning enligt SLVFS 2001:30 Provtagning enligt föreskrifterna för dricksvatten (SLVFS 2001:30) Den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten ska regelbundet och i enlighet med Livsmedelsverkets

Läs mer