Varför motorvärmare?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varför motorvärmare?"

Transkript

1 6. MOTORVÄRMARE Bilvärmeuttag består av 2 eluttag, en mikroprocessorbaserad kontroller med temperatur-, energi- och tidmätningsfunktion med förmåga att kommunicera genom ett befintligt elnät och vidare via Internet med servern. Servern kommunicerar med enskilda lägenhetsinnehavarnas displayer och webbsidor. Lägenhetsinnehavare kan starta uppvärmningen momentant eller efter ett inprogrammerat veckoschema på lägenhetsdisplay, webbservern eller en panel monterad i fastighetens korridor. Uttaget aktiveras endast genom att en specifik kod matas in. Därför kan systemet rapportera hur mycket energi har tagits från uttaget. Dessa rapporter kan ligga till grund för en individuell debitering för förbrukad elenergi. Uttaget anpassar uppvärmningstiden till just då rådande utetemperatur för att spara energi. Användaren behöver endast ange önskad avresetid. Enheten övervakar att anslutningskabeln är inkopplad. Kopplas kabeln ur utan att en ID bricka avaktiverar larmet genereras en larmsignal i lägenheten och i av lägenhetsinnehavaren anvisade mobiltelefoner och strömmen kopplas ur. Fastighetsadministratören kan momentant avläsa den ackumulerade förbrukningen i varje uttag samt aktivera och avaktivera varje enhet, som finns i systemet. Ett tillval är intelligent laststyrning som möjliggör att ett stort antal uttag kan installeras på ett förhållandevis svagt elnät. Varför motorvärmare? Vägverket - Använd motorvärmare Koppla in motorvärmaren en och en halv timme vid temperaturer under 15, en timme upp till 0 och tjugo minuter upp till +10. Använd gärna timer. Varje kallstart innebär ökad bränsleförbrukning och ökade avgasutsläpp. Med motorvärmare kan du spara upp till 1 dl bränsle vid varje körning. Utsläppen under en resa på 6 km minskar med procent om du har använt motorvärmare. Men längre inkopplingstid än den rekommenderade innebär onödig energiförbrukning. Energimyndigheten - Hur ska en motorvärmare användas? När temperaturen börjar krypa ner mot noll kopplar många in motorvärmaren på bilen. Använder man den rätt så skonar den miljön. Om du använder motorvärmaren rätt bidrar den till att minska föroreningarna i avgaserna när du startar en kall bil. Mest minskar kolväten och cancerframkallande ämnen. Använder du motorvärmaren fel kan den å andra sidan ge en större energiförbrukning än vad själva kallstarten gör.

2 Rekommenderade inkopplingstider I regel har de flesta motorvärmaren inkopplad alldeles för länge. Om det är +10 grader eller varmare behöver du inte använda motorvärmaren alls. Är det nollgradigt ute räcker det att koppla in motorvärmaren max 1 timme. Vid -15 grader bör du inte använda den längre än 1½ timme. För att styra inkopplingstiden kan du använda ett automatiskt tidur som också känner av utomhustemperaturen. Om du använder en vanlig timer ska du anpassa inkopplingstiden till temperaturen. Minskad bränsleförbrukning Rätt använd bidrar alltså motorvärmaren till att bränsleförbrukningen minskar. Om det är -15 grader drar en äldre bil utan katalysator 1-1½ dl mindre bränsle per kallstart och en genomsnittlig katalysatorbil 0,7 dl per kallstart. Systemkomponenter Systemet består av: Bilvärmeuttag CarNode, Kontrollpanel Panel och Webbserver ilon100. Dessa komponenter kommunicerar med varandra på 230V elnätet med hjälp av LonWorks teknologi dvs. på samma sätt som miljoner elmätare levererade av Vattenfall, E.ON, m.fl. gör. När Användaren ansluter bilens elkabel och avläser sin ID-bricka (RFID) påbörjar CarNoden sitt arbete baserat på de program som finns lagrade i CarNoden. CarNoden överför till Panelen uppgiften om hur länge ström överförts från CarNoden till bilen (eller hur många kwh bilens uppvärmningsutrustning förbrukat) så fort kabeln kopplas ur. Panelen lagrar informationen för att på begäran överföra den via Internet till en dataserver. En Panel och en Webbserver hanterar upp till 50 parkeringsplatser (25 CarNoder). Ingen PC behöver anslutas till systemet. Större parkeringsplatser delas i ett antal autonoma sektioner som gör att systemet blir mycket mer robust än om hela parkeringen styrdes från en enda PC. För att förenkla administrationen kan dock sektionerna bindas samman med hjälp av en PC. Administratören behöver då logga på en enda webbsida för att nå alla CarNoder. En PC behöver vara i drift endast om administratören behöver införa justeringar i systemet. CarNode CarNoden består av: kontroller som styr inkoppling av ström till två av varandra oberoende eluttag power-line modem 2 jordfelsbrytare 30mA 2 automatsäkringar 16A. 2 Schuko uttag, 230V RFID-läsare buzzer (siren) realtidsklocka temperatursensor 2 elmätare (option) CarNoden kan levereras i ABB-Cewe-höljen eller Garo-höljen Inloggning ID kontroll CarNoden kräver att användaren läser in sin RFIDnyckel för aktivering av anslutningen. Med hjälp av en RFID-nyckel kan man: aktivera uttaget aktivera/avaktivera CarDog funktionen stänga av larm koppla in strömmen till CarNoden momentant för en period av 15 minuter (för att kunna utföra dammsugning, t.ex.

3 OBS! Administratören kan beordra att en CarNode levererar ström utan att RFID-nyckeln först läses. Detta görs för t.ex. platser för servicepersonal. Vid installationen är CarNoderna inställda för att leverera ström kontinuerligt och förbrukningsberäkningen är avstängd. CarNoden börjar kontrollera uttaget efter det att den har integrerats i systemet av systemadministratören. CarDog Larm Varje uppvärmningssession börjar med anslutning av värmekabel och inläsning av RFID-nyckel. CarNoden bekräftar att nyckeln accepterats med två korta ljudsignaler. Dessa signaler indikerar också att CarDog funktionen är aktiverad. Om Användaren vill avaktivera Car- Dog funktionen måste nyckeln läsas in igen. Funktionen kan återaktiveras genom en ny inläsning av nyckeln. CarNoden övervakar den anslutna kabeln/bilen och aktiverar larmsirenen när kabeln eller bilen kopplas ur. Sirenen ljuder under 60 sekunder om inte användaren stänger av ljudet med hjälp av sin RFID-nyckel tidigare. Larmet visas på användarens webbsida och kan även sändas som SMS till en av användaren inprogrammerad mobiltelefon (option). Varje urkoppling av kabeln betraktas som avslutning på en uppvärmningssession. För att CarNoden ska uppfatta att kabeln har kopplats på nytt och fortsätta leverera ström måste en RFID nyckel användas på nytt. Elsäkerhet Varje uttag skyddas av en jordfelsbrytare och en 10A alternativt 16A automatsäkring. Panel Med hjälp av Panelen kan man: Programmera den önskade uppvärmningstiden (Prog) Aktivera Momentan Anslutning funktionen Aktivera och avaktivera CarDog funktionen Avbryta larm Kontrollera uttagets status (är strömmen på just nu) Avläsa förbrukningen för senaste anslutningstillfälle, nuvarande månad, föregående månad Programmering Uppvärmningsprogram För varje uttag kan användaren mata in upp till 8 uppvärmningsprogram. Varje program innehåller önskad avresetid. Den innehåller även information om bilens uppvärmningstid ska styras med hjälp av omgivande temperatur (TEMP) eller genom inmatad uppvärmningstid (TID). Om TID-metoden väljs måste användaren själv knappa in hur länge strömmen ska var påslagen innan avresan sker. Om TEMP metoden väljs räknar CarNoden ut när uppvärmningen ska kopplas in för att bilen ska vara uppvärmd till den önskade avresetiden. Vid denna metod väljer användaren en av tre komfortnivåer; ekonomi, medium och hög. : 1. Ekonomi (Blå) (y=55-4*x-0.1*x²) 2. Standard (Röd) (y=75-5*x-0.1*x²) 3. Hög (Grön) (y=95-6*x-0.1*x²)

4 Exempel 1: För att åskådliggöra systemets funktion antar vi här att inställningarna gjorts av Användaren Anders kl.. 08:20 på en måndag. Prog.1 T07:15MåA Med hjälp av Program 1 beordrar Anders systemet att förbereda bilen för avresor kl. 07:15 alla måndagar. I Panelens display finns 8 fält för presentation av uppvärmningsprogram. Varje program beskrivs med hjälp av 9 alfanumeriska tecken grupperade enligt nedan: Fält 1 Fält 5 Fält 2 T 07:15 MåA Fält 6 Fält 3 Fält 7 Fält 4 Fält 8 Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 T 07:15 MåA Grupp 1 Består av en bokstav och visar om programmet är aktivt (T) eller inte (F). Grupp 2 Består av fyra siffror och visar klockslag för avresan (XX:XX) Grupp 3 Består av två eller tre bokstäver och visar veckodag (r) för avresor enligt nedan: All - Dagligen dvs. Alla dagar Arb - Arbetsdagar dvs. alla veckodagar utom lördagar och söndagar Hlg - Helgdagar, dvs. alla lördagar och söndagar Må - Måndag MåA - Alla Måndagar Ti - Tisdag TiA - Alla Tisdagar On - Onsdag OnA - Alla Onsdagar To - Torsdag ToA - Alla Torsdagar Fr - Fredag FrA - Alla Fredagar Lö - Lördag LöA - Alla Lördagar Sö Söndag SöA Alla Söndagar Prog.2 T09:15TiA På tisdagar börjar Anders att arbeta kl.10. Systemet förbereder bilen för avresor kl. 09:15 alla tisdagar. Prog.3 T07:15OnA Med hjälp av Program 3 beordrar Anders systemet att förbereda bilen för avresor kl. 07:15 alla onsdagar Prog.4 T07:15ToA Med hjälp av Program 4 beordrar Anders systemet att förbereda bilen för avresor kl. 07:15 alla torsdagar Prog.5 T05:15FrA Anders spelar bandy på fredagar och därför beordrar han systemet att förbereda bilen till kl. 05:45 alla fredagar Prog.6 T17:45Arb Anders läser på vuxengymnasium och behöver starta resan kl 18:45 under alla vardagar. Prog.7 T09:45Hlg Anders barn spelar hockey varje lördag och söndag kl. 10:00 och därför beordrar han systemet att förbereda bilen för avresa kl. 9:45 under alla veckoslutsdagar framöver. Komforten ställs på Hög. Prog.8 F00:00All Progr.8 används inte av Anders Exempel 2 Anders granne, Karin, använder bilen regelbundet endast för att resa till sitt arbete. I sitt Program 1 lägger hon sin avresetid och Arb för att denna inställning ska gälla alla arbetsdagar.

5 Webbsida Vikingavägen 31 SE Lund, Sweden Tel: (46) Fax: (46) CompWell AB Strandvägen 57 C SE Stockholm, Sweden Tel: (46) Fax: (46)

Interaktiva Tjänster GEN. 2008.05.05

Interaktiva Tjänster GEN. 2008.05.05 Interaktiva Tjänster GEN. 2008.05.05 HemNod-System B Huvudcentralen Multimediauttag Digital TV Radio IP-Telefoni HemNod HCCU TV Kabel HC Kabel-TV-Center Central Nätövervakning A Hemmet Modem Radio HECU

Läs mer

MOTORVÄRMAR HANDBOKEN manual för användare

MOTORVÄRMAR HANDBOKEN manual för användare MOTORVÄRMAR HANDBOKEN manual för användare Version 4.2 ANVÄNDARMANUAL VIKTIG INFORMATION FÖR DIN MOTORVÄRMARE: Parkeringsplatsnummer*: 1000 Personlig kod**: Internet bokning: www.hsb.se/norr/stadion Telefon

Läs mer

MOTORVÄRMAR HANDBOKEN manual för hyresgäster

MOTORVÄRMAR HANDBOKEN manual för hyresgäster Version 3 MOTORVÄRMAR HANDBOKEN manual för hyresgäster ANVÄNDARMANUAL VIKTIG INFORMATION FÖR DIN PARKERINGSPLATS Platsnummer: Personlig kod: https://www.webel-online.se Telefon Sverige 075 44 88 000 Telefon

Läs mer

Bewapass Entro. Användarhandbok

Bewapass Entro. Användarhandbok Bewapass Entro SE Användarhandbok Copyright 2003 Bewator AB, Solna. Kopiering ur Bewapass Entro användarhandbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten

Läs mer

VAKA Systembeskrivning

VAKA Systembeskrivning VAKA Systembeskrivning VAKA är utvecklat i Sverige och är väl anpassat enligt svenska marknadskrav med hänsyn till funktionalitet, design och hållbarhet. Den tekniska plattformen är dock, till skillnad

Läs mer

Manual för Nordic-System APP

Manual för Nordic-System APP Manual för Nordic-System APP Tack för att du valt Nordic-System, systemet som erbjuder smarta hem för alla. Nordic-System Appen ger full tillgång till systemet via en Smartphone/surfplatta. Funktioner

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online 2013-09-27 INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen till Advance Online!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt...

Läs mer

Runner 16 Användarmanual

Runner 16 Användarmanual Runner 16 Användarmanual V6 Safety Line Security AB Tel: + 46 31 65 22 85 ADI Alarmsystem Svenska AB Tel: + 46 8 410 113 50 50085351b12e.doc Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

DC800. Konfigureringshandbok

DC800. Konfigureringshandbok DC800 Konfigureringshandbok Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. Data and design subject to change without notice. / Supply subject to availability.

Läs mer

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual VIKTIGT: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom

Läs mer

Grattis till din nya Fortum Energidisplay! Fortum Energidisplay, version 2 Bruksanvisning. Med vänlig hälsning Fortum Markets Oy

Grattis till din nya Fortum Energidisplay! Fortum Energidisplay, version 2 Bruksanvisning. Med vänlig hälsning Fortum Markets Oy Grattis till din nya Fortum Energidisplay! I din hand håller du en apparat som hjälper dig att spara cirka 10 %* på all din elförbrukning. Enligt undersökningar är en kontinuerlig återkoppling till stor

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server o ch telefon sker över internet

Läs mer

Multicall Text&Styr och Multistyr 3.3 Användarhandledning

Multicall Text&Styr och Multistyr 3.3 Användarhandledning Multicall Text&Styr och Multistyr 3.3 Multistyr Välkommen till Abelko Multistyr programvara. Multistyr ingår i Abelko Enercom program. Multistyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall

Läs mer

Bewator Entro Användarhandbok

Bewator Entro Användarhandbok Bewator Entro Användarhandbok SV A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten

Läs mer

Manual. Version 1.3.1015. Base. Pro. Module Organization. Module Keys

Manual. Version 1.3.1015. Base. Pro. Module Organization. Module Keys Manual Version 1.3.1015 Base Pro Module Organization Module Keys Sida 2 Innehåll Allmänt... 4 Inloggning... 5 Statussida... 6 Gränssnitt... 7 Ikonarea... 7 Editeringsarea - data... 7 Editeringsarea lista...

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light INSTRUKTIONSBOK Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light Creone AB Box 148 S-573 22 Tranås SWEDEN Tel: +46(0)140-38 61 80 Fax: +46(0)140-38 61 89 E-mail: mailbox@creone.com

Läs mer

Styrning från telefon. Styrning mellan två Robofonsändare. Styrning via SMS. Styrning via dator

Styrning från telefon. Styrning mellan två Robofonsändare. Styrning via SMS. Styrning via dator Styrning från telefon Styrning mellan två Robofonsändare (Robofon/Googol) Styrning via SMS Styrning via dator Styrning lokalt INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄN BESKRIVNING... 3 2. FJÄRRSTYRNING I ALLMÄNHET...

Läs mer

GSM-styrning GSM-R3-DINB

GSM-styrning GSM-R3-DINB GSM-styrning GSM-R3-DINB 1 Användningsområden GSM-styrning för montering på DIN-skena eller i normcentral för fjärrstyrning av utrustning i industri, fastigheter, kontor, hem eller sommarstuga samt fjärravläsning

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone För iphone Smartphones Rev 2 1 Innehållsförteckning ENDAST FÖR ADMINISTRATÖREN - SKAPA FÖRETAGETS SOFTALARM KONTO....3 ANVÄNDARNA.....4 INSTALLATION

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Entro Lite Konfigureringshandbok

Entro Lite Konfigureringshandbok Entro Lite Konfigureringshandbok V1.2 Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. Data and design subject to change without notice. / Supply subject

Läs mer

Den intelligenta fastigheten

Den intelligenta fastigheten 1 De tekniska framstegen under senare år har möjliggjort den intelligenta fastigheten. Det är modern och intressant teknik som attraherar, motiverar och stimulerar de flesta. Tekniken är här för att stanna.

Läs mer

Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984

Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984 Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984 INSTALLATIONS MANUAL Ver. 004-200608 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spar den sedan som referensmaterial. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Läs mer

Förarinstruktion Dynafleet

Förarinstruktion Dynafleet Förarinstruktion Dynafleet Innehållsförteckning Dynafleet... 1 Dynafleet... 1 Teknisk beskrivning... 2 Reglage... 4 Skärm... 6 Menyer och symboler... 7 Att använda menyerna... 8 Starta systemet... 9

Läs mer

EnergyWatch Pro. Användarmanual så får du kontroll över din elförbrukning.

EnergyWatch Pro. Användarmanual så får du kontroll över din elförbrukning. EnergyWatch Pro Användarmanual så får du kontroll över din elförbrukning. Innehållsförteckning Användarmanual EnergyWatch 3 Om EnergyWatch Pr 3 Förtydliganden om analyser i EnergyWatch Pro 4 Användning

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

Användarmanual Tidvis 2014-03-26

Användarmanual Tidvis 2014-03-26 Användarmanual Tidvis 2014-03-26 1 Innehåll Allmänt... 3 Funktioner i Tidvis... 4 Tidrapportera... 6 Tidrapportering när schemat inte är inlagt eller arbete sker utanför schemat... 6 Tidrapportering när

Läs mer