Answers submitted by 9/2/2014 9:56:31 PM (12.09:55:43)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Answers submitted by martin.lexell@gmail.com 9/2/2014 9:56:31 PM (12.09:55:43)"

Transkript

1 From: Netigate Sent: den 2 september :56:32 To: Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by 9/2/2014 9:56:31 PM (12.09:55:43) Adress- och kontaktuppgifter Universitetets namn: ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS Institutionens namn: DEPARTAMENTO DE SUECO Namn på rapportförfattaren: MARTIN LEXELL E-post till rapportförfattaren: Stämmer adressuppgifterna på vår hemsida? (svenskaspraket.si.se) Om svaret är nej så skicka ett mejl med ändringarna till Land Land: Spanien Terminernas början och slut (inkl. tentamensperioder) 2013/14 Höstterminen varar från första veckan i oktober till mitten av februari, vårterminen från mitten av februari till slutet av juni. Enbart de fem stora språken har terminskurser, övriga språk har helårskurser med undervisning från början av oktober till slutet av maj. Tentamensperioder (två tentamenstillfällen erbjuds): 1) Från slutet av maj till sista juni 2) September månad. Nivåprov ges i september. Statistik över antalet studenter och svensklärare Antal huvudämnesstuderande:

2 Antal biämnesstuderande: 118 Antal extraämnesstuderande: Antal doktorander: Antal disputerade under läsåret: Totalt antal svenskstuderande under läsåret: 118 Antal lärare i svenska (och Sverigestudier) Två heltidsanställda lärare Svenskämnets ställning vid lärosätet Ingår svenskan i universitetets examensordning? Kommentar Intresset för att läsa svenska på ditt universitet Redogör för intresset för kurser i svenska eller Sverigestudier, t.ex. om svensk litteratur, kultur och svenskt samhällsliv. Upplever du att det finns ett ökat eller minskat intresse? Intresset för Sverige och svenska är stort och ökar stadigt i takt med de spanska studenternas ökade rörlighet i Europa (studier, arbete, turism), och, inte minst, på grund av den ekonomiska krisen, som gör att många söker sig norrut för arbete och/eller studier. Dessutom finns ett ökat intresse för svensk litteratur och film. Varför läser studenterna svenska vad är deras motivation? Mångas motivation är arbete eller studier i Sverige. I takt med att den ekonomiska krisen har blivit allvarligare i Spanien märker vi en markant ökning av studenter som börjar studera för att de vill söka arbete i Sverige. Andra börjar studera på grund av sitt intresse för svensk kultur, som film, litteratur och musik. I synnerhet intresset för svensk litteratur har ökat starkt. Vilka ämnen kombineras svenskstudierna med, dvs. hur ser helheten ut för studenten? Kombineras ofta med studier i andra språk, eller arbete. Vilken användning har de av sina svenskstudier senare?

3 Vi vet att många av våra studenter får användning för svenskan. Allt fler flyttar till Sverige för att studera, forska eller arbeta där. Men detta gäller även de som stannar i Spanien, för att arbeta på svenska eller internationella företag,eller som lärare, både på gymnasier och på universitet, utnyttjar ofta till fullo möjligheterna till kontakt med Sverige i form av utbyten och vistelser. Görs det någon uppföljning av studenterna och deras sysselsättning? Om ja, på vilket sätt? I form av träffar, forum på nätet och en relativt hög frekvens av "återvändare" som spontant håller institutionen uppdaterad. Undervisningens uppdelning Språkundervisningen är anpassad till Europarådets referensram och är uppdelad på sex årskurser, indelad i tre stadier: Nivel Básico, Nivel Intermedio och Nivel Avanzado. Man kan alltså studera svenska i sex år, med omkring 135 undervisningstimmar per år. Examina som leder till oficiella certifikat i språkfärdighet ges efter varje stadie: i årskurs 2, 4 och 6. Dessa examina kan man också anmäla sig till utan att vara student på skolan, men kandidater utifrån ges bara ett tentamenstillfälle, i september. Studenter på skolan har två tentamenstillfällen: i juni och i september. Via Nivåprov kan man börja studera på vilken som helst av de sex nivåerna. Undervisningens innehåll Vilka läromedel/webbresurser mm. används i undervisningen? Nivel Basico (år 1-2): Undervisningsmaterial:Svenska Utifrån, Rivstart A, Hellströms övningsböcker, Form i Fokus; Thorens och Kjellins material i fonetik och uttal; samt kompletterande material. Webbresurser: On-line kurser som är gratis, t ex Safir, i synnerhet för att arbeta med uttal och hörförståelse. Nivel Intermedio1 (år 3-4): Undervisningsmaterial:Mitt i mål; Rivstart B; Hellströms övningsböcker, Form i Fokus; allehanda eget material; samt urval tidningstexter, noveller, romaner, filmer, teveserier. Webbresurser: SI:s länkar och artiklar, och radio, teve, tidningar, filmer. Nivel Avanzado (år 5-6): Undervisningsmaterial: Rivstart B, Språkporten, Skrivtrappan, Dialoger med tryck, Hellströms övningsbok3, Form i fokus 3, Hörövningar för SFI m.m.; förutom eget material och urval av tidningstext, romaner, noveller, filmer, radio, teve... Webbresurser:SI:länkar och artiklar och, naturligtvis, radio/teve/tidningar. Mer detaljerade kursplaner finns på vår hemsida: Budget

4 Har institutionen budget för till exempel läromedel och gästföreläsare till svenskundervisningen? Vi har en mycket blygsam budget för läromedel, inget för gästföreläsare. Lokalförhållanden Beskriv och kommentera institutionens lokalförhållanden: Lokalförhållandena är goda. Undervisningssalarna är moderna och funktionella. Arrangemang Beskriv föredrag, kulturevenemang m.m. som institutionen haft under året. Vi deltog i presentationen av en roman av Carina Bergfelt på ambassaden, med närvaro av författaren. Och som traditionen bjuder har vi deltagit i arrangemangen i anslutning till Bokens dag, den 23 april, och Madrids bokmässa i maj-juli. En av studenterna ingick som brukligt i teamet av nordiska studenter som ansvarade för det nordiska bokståndet på bokmässan och detta år var vi också med på en presentation av en studie och en paneldebatt gällande "situationen för nordisk litteratur efter deckarboomen". Allt i samarbete med den svenska ambassaden. Studenterna deltog i bokensdagfirandet meddelst framförande av egenöversatt mikroteater, i år del av en "språk-happening" på Operatorget i centrala Madrid. Ambassaden arrangerade ett möte mellan spanska studenter av svenska och svenska Erasmus-studenter i maj månad: en mycket populär afton med hög närvaro. Dessutom - som alltid - har vi haft arrangemang i samband med firandet av svenska högtider - såsom Nobeldagarna, Lucia och jul - och vi har haft filmkvällar med efterföljande diskussioner. Kontakter och utbyte Får institutionen stöd från svensk ambassad eller konsulat? Vi har mycket gott samarbete med ambassaden. Har institutionen något samarbete med svenska företag, organisationer eller liknande? Nej

5 Utbyte med universitet/högskolor i Sverige? Utbyte: Utbyte med Internationella Skolorna i Barcelona (som bland annat har kurser i skandinavistik och i spanska i samarbete med Mälardalens högskola). Publikationer och forskning inom institutionen Publikationer och forskning: Övrigt: Glädjeämnen/svårigheter etc. Det är glädjande att se hur stort intresset för svenskan är, och att det hela tiden ökar. Det är emellertid tråkigt att konstatera att också nedskärningarna ökar, budgeten krymper och kollegor blir avskedade. Vi är alla bekymrade inför framtiden. Helt klart är att de små språken är hotade, och att politikerna visar allt mindre förståelse för vikten av språkundervisning. Den ekonomiska krisen har slagit mycket hårt i Spanien. Dock finns ljus i mörkret, tjänstefördelningen har i år åter tilldelat institutionen två hundraprocentiga tjänster efter förra årets sänkning, vilket har gjort det möjligt för oss att arrangera två förstaårskurser med 50 studenter (vi har över 200 sökande)istället för förra årets enda kurs. Stödet från SI: På vilket sätt kan vi bäst stödja er verksamhet? Stödet från SI är oumbärligt. Webbresurserna och utskicken av tidningar och böcker är mycket värdefulla. Vi uppskattar i synnerhet de möjligheter som ges att delta i konferenser både i Sverige och i Frankrike; vi är ju få lärare i Spanien och vi upplever det utbyte med kollegor vid andra institutioner som dessa möten erbjuder som oerhört värdefullt. Att studenterna erbjuds möjlighet att gå sommarkurser och folkhögskolekurser och att de kan få stipendier är också naturligtvis mycket viktigt för oss som institution och enormt uppskattat av studenterna. Ett problem är den höga kostnaden för läromedel, som är smärtsamt hög för studenterna; vi saknar en uppdaterad version av ett egenproducerat läromedel av SI, som Svenska utifrån, som håller en rimligare prisnivå. Som svensk myndighet lyder vi under offentlighetsprincipen vilket innebär att alla handlingar som är inkomna till Svenska institutet som huvudregel är offentliga och kan läsas av allmänheten på begäran. Inga personuppgifter får publiceras på internet om inte berörd person gett sitt samtycke. Godkänner du att läsårsredogörelsen publiceras på SI:s hemsida?

Answers submitted by nedcent@yandex.ru 7/29/2014 3:05:54 PM (00:49:57)

Answers submitted by nedcent@yandex.ru 7/29/2014 3:05:54 PM (00:49:57) From: Netigate Sent: den 29 juli 2014 15:05:55 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by nedcent@yandex.ru 7/29/2014 3:05:54 PM (00:49:57) Adress-

Läs mer

From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014

From: Netigate <info@netigate.se> Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se <si@si.se> Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by novakova@vse.cz 8/29/2014 1:32:25 PM (01:34:28) Adress-

Läs mer

From: Netigate Sent: den 28 augusti 2014 17:56:31 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014

From: Netigate <info@netigate.se> Sent: den 28 augusti 2014 17:56:31 To: si@si.se <si@si.se> Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 From: Netigate Sent: den 28 augusti 214 17:56:31 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 214 Answers submitted by vis@post.com 8/28/214 5:56:31 PM (2.2:41:52) Adress-

Läs mer

Answers submitted by nicola.jordan@rub.de 8/27/2014 3:28:37 PM (1.23:55:32)

Answers submitted by nicola.jordan@rub.de 8/27/2014 3:28:37 PM (1.23:55:32) From: Netigate Sent: den 27 augusti 2014 15:28:37 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by nicola.jordan@rub.de 8/27/2014 3:28:37 PM (1.23:55:32)

Läs mer

Answers submitted by elanfute@gmail.com 8/28/2014 12:29:36 PM (29.22:29:05)

Answers submitted by elanfute@gmail.com 8/28/2014 12:29:36 PM (29.22:29:05) From: Netigate Sent: den 28 augusti 2014 12:29:36 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by elanfute@gmail.com 8/28/2014 12:29:36 PM (29.22:29:05)

Läs mer

Answers submitted by marianne.broermann@zentr.uni-goettingen.de 8/29/2014 11:49:27 AM (71.15:32:43)

Answers submitted by marianne.broermann@zentr.uni-goettingen.de 8/29/2014 11:49:27 AM (71.15:32:43) From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 11:49:27 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by marianne.broermann@zentr.uni-goettingen.de 8/29/2014

Läs mer

Statistik över antalet studenter och svensklärare. Antal huvudämnesstuderande: 110. Antal biämnesstuderande: Antal extraämnesstuderande:

Statistik över antalet studenter och svensklärare. Antal huvudämnesstuderande: 110. Antal biämnesstuderande: Antal extraämnesstuderande: Statistik över antalet studenter och svensklärare Antal huvudämnesstuderande: 110 Antal biämnesstuderande: 0 Antal extraämnesstuderande: 0 Antal doktorander: 6 Antal disputerade under läsåret: 0 Totalt

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

Språk på sparlåga. Rapport från Lärarnas Riksförbund

Språk på sparlåga. Rapport från Lärarnas Riksförbund Språk på sparlåga Språk på sparlåga Innehåll Inledning 3 Lärarnas Riksförbunds slutsatser 5 Undersökningsmetod 8 Bakgrundsfrågor 9 Frågeblock A1 22 Frågeblock A2 - grundskola 22 Frågeblock A2 - gymnasieskola

Läs mer

Behörighet i svenska och sen då?

Behörighet i svenska och sen då? 1 Behörighet i svenska och sen då? En undersökning om vad tidigare studenter på Behörighetsgivande kurs i svenska har valt att ägna sig åt efter avslutad kurs och om de anser att kursen har varit till

Läs mer

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan Spanska för nöjets skull UF Affärsplan 2005-2006 Magdalena Andersson Soltorgsgymnasiet Borlänge Innehållsförteckning 1. Spanska för nöjets skull UF 1.1 Affärsidé 1.2 Bakgrund 1.3 Tjänsten 2. Företaget

Läs mer

Utvärdering av första året med Karriärutveckling för alla

Utvärdering av första året med Karriärutveckling för alla Utvärdering av första året med Karriärutveckling för alla Kvalitativ utvärdering av satsningen på karriärutveckling i Nacka kommun 08/09 Klara Palmberg Mementor Ledarskap AB 2009-07-06 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013

Kvalitetsrapport 2012/2013 SID 1 (18) Kvalitetsrapport 2012/2013 ABF Stockholm Sfi SID 2 (18) SKOLENHET Skolenhet: ABF Stockholm Sfi Huvudman för utbildningen: Stockholms stad Studievägar: Sfi 2, Sfi 3 Andel som studerar dagtid:

Läs mer

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn.

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Tillhandahållaravdeningen Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba som barnskötare, förutom att få jobba med barn. Undersökning om nyttan av fortbildning på arbetstid

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

IB inspirerar till mångspråkigt arbete. Mångspråkiga skolbiblioteket

IB inspirerar till mångspråkigt arbete. Mångspråkiga skolbiblioteket Det mångspråkiga skolbiblioteket Enligt bibliotekslagen ska alla bibliotek, även skolbiblioteken, ägna särskild uppmärksamhet åt personer med andra modersmål än svenska. Det innebär bland annat att skol-

Läs mer

10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer massageutbildning

10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer massageutbildning ! 10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer massageutbildning 10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer massageutbildning 1. Vad och hur mycket vill du kunna när utbildningen

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2004-05 för Trollhättans Internationella Gymnasium

Kvalitetsredovisning läsåret 2004-05 för Trollhättans Internationella Gymnasium 1 Kvalitetsredovisning läsåret 2004-05 för Trollhättans Internationella Gymnasium Trollhättans Internationella Gymnasium är ett fristående gymnasium, startat hösten 2001. Huvudman för skolan är Folkuniversitetet,

Läs mer

KOMVUX I LUND 2014/15

KOMVUX I LUND 2014/15 KOMVUX I LUND 2014/15 FRAMTIDEN BÖRJAR HÄR När du besöker Komvux i Lund, stanna gärna till i dörren till det stora caféet. För det mesta är det fullt av människor i olika åldrar. Alla med olika bakgrund

Läs mer

att studera på högskolan

att studera på högskolan Allt om högskolestudier på studera.nu att studera på högskolan Lätt svenska Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

SPRÅKPOLITIK I SKOLAN hur betraktar elever språks olika värde?

SPRÅKPOLITIK I SKOLAN hur betraktar elever språks olika värde? GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för svenska språket SPRÅKPOLITIK I SKOLAN hur betraktar elever språks olika värde? Calina Folme SPECIALARBETE, 10 p SV4200 Vårterminen 2007 Handledare: Lars-Gunnar Andersson

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Svensk-lettiska föreningen

Kallelse till årsmöte i Svensk-lettiska föreningen Medlemsblad för Svensk-Lettiska Föreningen Nr 1 (25) 2002, februari Redaktion: Rune Bengtsson, tel 08-740 4253, e-post: rune.bengtsson@prv.se Kallelse till årsmöte i Svensk-lettiska föreningen Tid: tisdagen

Läs mer

Lär dig spanska. Inspirerande, Personlig, Oöverträffad SPANSKA SKOLOR PREMIUM. i SPANIEN, MEXIKO & LATINAMERIKA KVALITET INNOVATION PARTNERSKAP

Lär dig spanska. Inspirerande, Personlig, Oöverträffad SPANSKA SKOLOR PREMIUM. i SPANIEN, MEXIKO & LATINAMERIKA KVALITET INNOVATION PARTNERSKAP Lär dig spanska i SPANIEN, MEXIKO & LATINAMERIKA sedan 1986 SPANSKA SKOLOR PREMIUM Inspirerande, Personlig, Oöverträffad KVALITET INNOVATION PARTNERSKAP in-country Spanish language courses Välkommen till

Läs mer

Projektmaterial DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING. Runö folkhögskola

Projektmaterial DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING. Runö folkhögskola Projektmaterial POWER TO THE PEOPLE - DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING Runö folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

HANDBOK för styrelsen. i en svensk utlandsskola

HANDBOK för styrelsen. i en svensk utlandsskola HANDBOK för styrelsen i en svensk utlandsskola Handbok för utlandsskolorna, 4e upplagan (april 2009): Alla fakta och länkar har uppdaterats. Det är nu möjligt att hitta i boken både via bokmärken och via

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Utveckling av högskoleutbildning för studenter med utvecklingsstörning

Utveckling av högskoleutbildning för studenter med utvecklingsstörning Digital sammanfattning av rapporten från Nationella Samverkansgruppen om Utveckling av högskoleutbildning för studenter med utvecklingsstörning 2011-2014 Hälsoinspiratörsprojektet 1 Detta är en digital

Läs mer

Ditt resultat i fokus

Ditt resultat i fokus Välkommen till Öppet hus Globen/ Stockholm Torsdag 28 nov, kl 18-20 Måndag 9 dec, kl 18-20 Onsdag 15 jan, kl 18-20 Lördag 8 feb, kl 11-13 Tisdag 6 maj, kl 18-20 Arenavägen 23 Stockholm/Globen City Tel:

Läs mer