Answers submitted by 8/27/2014 3:28:37 PM (1.23:55:32)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Answers submitted by nicola.jordan@rub.de 8/27/2014 3:28:37 PM (1.23:55:32)"

Transkript

1 From: Netigate Sent: den 27 augusti :28:37 To: Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by 8/27/2014 3:28:37 PM (1.23:55:32) Adress- och kontaktuppgifter Universitetets namn: Ruhr-Universität Bochum Institutionens namn: Zentrum für Fremdsprachenausbildung (ZFA) Namn på rapportförfattaren: Nicola Jordan E-post till rapportförfattaren: Stämmer adressuppgifterna på vår hemsida? (svenskaspraket.si.se) Om svaret är nej så skicka ett mejl med ändringarna till Land Land: Tyskland Terminernas början och slut (inkl. tentamensperioder) 2013/14 Vintertermin: 1/10/ /3/2014 Föreläsningsperiod: 14/10/2013 7/2/2014 Sommartermin: 1/4/ /9/2014 Föreläsningsperiod: 7/4/ /7/2014 Statistik över antalet studenter och svensklärare Antal huvudämnesstuderande:

2 0 Antal biämnesstuderande: 0 Antal extraämnesstuderande: ca 220 Antal doktorander: 0 Antal disputerade under läsåret: 0 Totalt antal svenskstuderande under läsåret: 220 Antal lärare i svenska (och Sverigestudier) 5 Svenskämnets ställning vid lärosätet Ingår svenskan i universitetets examensordning? Nej Kommentar Intresset för att läsa svenska på ditt universitet Redogör för intresset för kurser i svenska eller Sverigestudier, t.ex. om svensk litteratur, kultur och svenskt samhällsliv. Upplever du att det finns ett ökat eller minskat intresse? Intresset för svenska är oförändrat stort, särskilt upp till och med nivå B1. Men även på de högre nivåerna finns en konstant efterfråga. Vi har studerande från alla fakulteter och fördelningen på de olika studieämnena och -programmen är ganska jämn. Varför läser studenterna svenska vad är deras motivation? Många studerande vill samla på poäng inom Optionalbereich (studium generale) eller behöver ett Sprach-nachweis inom sina ämnen och läser därför ett språk. En del har redan tidigare varit intresserade av Sverige, men förvånansvärt många har aldrig varit i Sverige tidigare. Somliga har för avsikt att studera en eller två terminer i Sverige eller göra en praktik där. Utbytesplatserna via ERASMUS brukar vara mycket eftertraktade. I Sverige besöker de studerande i regel endast engelskspråkiga föreläsningar och behöver svenskan mest på fritiden eller i vardagssituationer. Ändå finns det också ganska många som kommer tillbaka från en Sverigevistelse och vill fördjupa sina språkkunskaper. Under de senaste åren har även de engelskspråkiga master-programmen i Sverige blivit ett intressant alternativ för många studerande. Flera har planer på att flytta till Sverige och arbeta där efter att de har avslutat sina studier. Många anser kunskaper i ett s k litet språk vara ett plus när de söker

3 jobb. Vilka ämnen kombineras svenskstudierna med, dvs. hur ser helheten ut för studenten? Vi har studerande från alla fakulteter och fördelningen på de olika studieämnena och -programmen är ganska jämn. Vilken användning har de av sina svenskstudier senare? Vi har ingen möjlighet att göra någon systematisk uppföljning av våra studerande och deras sysselsättning, så det är svårt att bedöma i vilken utsträckning de har användning av sina svenskstudier senare i livet. Görs det någon uppföljning av studenterna och deras sysselsättning? Nej Om ja, på vilket sätt? Undervisningens uppdelning Undervisningen är fördelad på sex terminskurser som är upplagda efter den europeiska referensramens nivåer: A2, B1, B1/B2, B2, B2/C1 och C1. De lägre kurserna (upp till B2) finns varje termin, de högre bara när efterfrågan från studenternas sida anses vara tillräckligt stor. Kurserna omfattar fyra veckotimmar var vilket motsvarar ca 60 undervisningstimmar; A2- och B1-kursen brukar även ges som intensivkurs under den s k föreläsningsfria tiden. På sommaren erbjuds dessutom en tysk-svensk tandemkurs i samarbete med Göteborgs universitet. En stor del av dessa närvarokurser kompletteras med e-kurser på universitetets nätbaserade plattform Blackboard där studenterna kan få information, göra övningar, ladda ner material, skriva i diskussionsforum mm. Timlärarna (Martin Brüning, Sally Gerhardt, Anne Schlößer och Maike Winkler) undervisar mest på A2- och B1-nivå, men även på B1/B2. Svensklektorn (Nicola Jordan) brukar undervisa på nivåerna B2 och C1 samt på tandemkursen, då och då även på de lägre nivåerna. Undervisningens innehåll Vilka läromedel/webbresurser mm. används i undervisningen? Paula Levy Scherrer/Karl Lindemalm: Rivstart A1+A2 Rivstart B1+B2 samt autentiskt material från tidningar, internet (t ex Sverigeartiklarna från SI:s webbplats) etc Budget

4 Har institutionen budget för till exempel läromedel och gästföreläsare till svenskundervisningen? Kommentar:, men institutionens anslag är väldigt begränsade och svenska lektoratet har ingen egen budget. Då och då kan vi beställa ett eller två referensmaterial till självinlärningsstudion (Selbstlernzentrum). I praktiken köper svensklärarna nästan allt material (böcker, filmer, spel o dyl) för privata pengar. Vi är därför tacksamma för alla bokgåvor etc vi kan få. Lokalförhållanden Beskriv och kommentera institutionens lokalförhållanden: Institutionen håller till på campus, i samma hus som filologerna. Svensklektorn delar tjänsterum med lektorn i nederländska, vilket passar bra eftersom vi samarbetar mycket. I rummet finns en telefon och två ganska moderna internetdatorer samt skrivare och scanner. Institutionens timanställda lärare har ett gemensamt kontor som även det är utrustat med telefon och internetdatorer samt skrivare och scanner. Där kan man även låna all nödvändig utrustning till undervisningen som CD-spelare, laptop, DVD-spelare, beamer och videokamera, men under de senaste terminerna har nästan alla undervisningsrum och hörsalar på campus utrustats med internetdatorer, dvd-spelare, beamer och högtalare så man slipper bära fram och tillbaka all utrustning själv. Vi har tyvärr inga egna undervisningslokaler utan är tvungna att använda salar som tillhör andra institutioner. Flera av salarna har brister ur inlärningssynpunkt vad gäller dålig akustik samt salarnas storlek. På inlärningsstudion (Selbstlernzentrum) har studenterna gratis tillgång till internetdatorer, dataprogram samt referensböcker och kan arbeta på egen hand. På Selbstlernzentrum finns även ett modernt språklabb (Tandeberg) med 24 platser som kan bokas för kurser och prov. För ett par år sedan började universitetet med att sanera och omdana hela campuset, ett projekt som planeras avslutas någon gång på 20-talet. Vi hoppas på att äntligen få egna lokaler så småningom, kanske t o m på ett särskilt språkcampus tillsammans med andra institutioner som sysslar med språkundervisning och språktest. Arrangemang Beskriv föredrag, kulturevenemang m.m. som institutionen haft under året. I brist på lämpliga lokaler har vi inte kunnat fira Lucia och midsommar den här gången. Vi har ordnat DVD-kvällar för att se på svensk film. Kontakter och utbyte Får institutionen stöd från svensk ambassad eller konsulat? Nej Kommentar: Viss kontakt finns med ambassaden i Berlin. Vi får regelbundet inbjudningar till utställningar,

5 konferenser och liknande, men skulle önska oss fler arrangemang på annan ort än Berlin, t ex i Rhein-/Ruhrregionen. Lektorskonferensen, som ambassaden är med och anordnar vartannat år, brukar vara mycket givande. Har institutionen något samarbete med svenska företag, organisationer eller liknande? Kommentar: Institutionen är testcentrum för Swedex samt provort för TISUS. Utbyte med universitet/högskolor i Sverige? Utbyte: Institutionen har ett regelbundet samarbete med Institutionen för språk och litteraturer vid Göteborgs universitet. Varje sommar ordnas en tandem-intensivkurs i tyska och svenska för studenter från båda universiteten. Under perioden 14 september till 4 oktober 2014 kommer ca 40 tyska och svenska studenter att delta i årets kurs i Göteborg. I kursledningen ingår en lärare från GU och en lärare från Bochums universitet. Publikationer och forskning inom institutionen Publikationer och forskning: Institutionen har inget forskningsuppdrag och som en följd av detta finns inga publikationer med anknytning till Sverige och svenskan. Vi har dock ett nära samarbete och utbyte med universitetets Institution för språkinlärningsforskning (Seminar für Sprachlehrforschung). Övrigt: Glädjeämnen/svårigheter etc. Bortsett från en viss permanent brist på pengar, tid och lokaler är det mycket roligt att arbeta som svensklektor i Bochum. Både chefer och kollegor bidrar till att skapa en positiv arbetsmiljö och de timanställda svensklärarna engagerar sig långt utöver det vanliga. De flesta av våra studerande upplever vi som mycket motiverade. Det är mycket glädjande att se att den stora efterfrågan på kurser i svenska håller i sig. Samtidigt blir det alltmer tydligt att det skulle behövas en lektorstjänst på heltid, men det lär nog förbli en önskedröm. Stödet från SI: På vilket sätt kan vi bäst stödja er verksamhet? Stödet från SI är vi oerhört tacksamma för, särskilt bokgåvorna, konferenserna och webbplatsen. I synnerhet under delwebben Svenska språket i världen finns mycket aktuellt och praktiskt material för dagligt bruk i undervisningen. Facebook-gruppen Svensklärare i utlandet är en bra plattform för utbyte och inspiration. Lektorskonferensen i Berlin förra året var som vanligt föredömligt välorganiserad och givande. Det är synd att den inte kan ordnas varje år. Ett annat arrangemang som är mycket uppskattat är lärarveckan på Tjörn där flera lärare från Bochum har varit med under de gångna åren. Men även den personliga

6 individuella kontakten med SI:s medarbetare är något som berikar vårt arbete. Mest värdefullt för oss är ett regelbundet läromedelsstöd samt finansiell och praktisk hjälp med gästföreläsare och andra arrangemang. Vi uppskattar också ett stort utbud av konferenser/fortbildningar för både lektorer och timlärare. Som svensk myndighet lyder vi under offentlighetsprincipen vilket innebär att alla handlingar som är inkomna till Svenska institutet som huvudregel är offentliga och kan läsas av allmänheten på begäran. Inga personuppgifter får publiceras på internet om inte berörd person gett sitt samtycke. Godkänner du att läsårsredogörelsen publiceras på SI:s hemsida?

Språk på sparlåga. Rapport från Lärarnas Riksförbund

Språk på sparlåga. Rapport från Lärarnas Riksförbund Språk på sparlåga Språk på sparlåga Innehåll Inledning 3 Lärarnas Riksförbunds slutsatser 5 Undersökningsmetod 8 Bakgrundsfrågor 9 Frågeblock A1 22 Frågeblock A2 - grundskola 22 Frågeblock A2 - gymnasieskola

Läs mer

..den fortsatta tiden

..den fortsatta tiden Verksamhetsrapport från 2007..den fortsatta tiden Om engagemang efter ett år på Röda Korsets folkhögskola. Innehåll Förord 3 Statistik 4 Sammanfattning 8 Intervjuer 10 Emilia Erixon Bodil Markendahl Lisa

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-12 Under mina tre år på skolan så har vi nästan aldrig använt datorn. När

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS

ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS Jenny Husell ABSTRAKT Att arbeta som projektassistent, innebär många möten med människor

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Lättläst om studiemedel

Lättläst om studiemedel Lättläst om studiemedel 2015 1 2 Innehåll Vad är studiemedel?...6 Vem kan få studiemedel?... 7 Hur mycket pengar kan du få?... 9 Hur många poäng måste du läsa?...14 Hur länge kan du få studiemedel?...16

Läs mer

Behörighet i svenska och sen då?

Behörighet i svenska och sen då? 1 Behörighet i svenska och sen då? En undersökning om vad tidigare studenter på Behörighetsgivande kurs i svenska har valt att ägna sig åt efter avslutad kurs och om de anser att kursen har varit till

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland 3 (16) Datum: 2011-12-14 2825 Rapport Bedömning av förberedelser och start av European Training Program Business & Service

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Humanioras sak är vår

Humanioras sak är vår CENTERSTUDENTER Humanioras sak är vår Den högre utbildningen Problemen och vad vi kan göra åt dem Hanna Marie Björklund 1 1:a Upplagan Centerstudenter 2013 Centerstudenter, Stora Nygatan 4, Box 2200, 103

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Varför den finska skolan är så framgångsrik

Varför den finska skolan är så framgångsrik Varför den finska skolan är så framgångsrik Erfarenheter och slutsatser från en jobbskuggning på Åland Inledning Alla som jobbar inom skolväsendet har väl någon gång hört talas om det finska skolsystemet.

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Språk en väg in i arbetslivet. En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2011

Språk en väg in i arbetslivet. En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2011 Språk en väg in i arbetslivet En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2 Förord Lärarnas Riksförbund och Svenskt Näringsliv vill tillsammans uppmärksamma

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Genomförd av Niclas Öhman och Fredrik Törn Bakgrund och syfte Sedan slutet av år har ett antal forskare och doktorander vid Handelshögskolan

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN. Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN. Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om

Läs mer

BRO for men. Ingrid Kössler och Kerstin Wåhleman

BRO for men. Ingrid Kössler och Kerstin Wåhleman Beställare: Upplägg och rapport: Genomförande: Ingrid Kössler och Kerstin Wåhleman Elise Leppänen november 2009 januari 2010 Framtagen i samarbete med: www.easyresearch.se BRO BOX 1386 172 27 Sundbyberg

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Lärare i vuxenutbildningen: stort engagemang små möjligheter

Lärare i vuxenutbildningen: stort engagemang små möjligheter Lärare i vuxenutbildningen: stort engagemang små möjligheter Rapport från Lärarförbundet 2014-06-17 Vuxenutbildningens lärare saknar möjligheter att förverkliga en undervisning som anpassas till varje

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Varför modersmålsundervisning? - en studie om elevers, lärares och föräldrars åsikter

Varför modersmålsundervisning? - en studie om elevers, lärares och föräldrars åsikter EXAMENSARBETE Hösten 2006 Lärarutbildningen Varför modersmålsundervisning? - en studie om elevers, lärares och föräldrars åsikter Författare Sofia Annerfors Malin Ferdinandsson Handledare Valdemar Holmstedt

Läs mer