Answers submitted by 7/29/2014 3:05:54 PM (00:49:57)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Answers submitted by nedcent@yandex.ru 7/29/2014 3:05:54 PM (00:49:57)"

Transkript

1 From: Netigate Sent: den 29 juli :05:55 To: Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by 7/29/2014 3:05:54 PM (00:49:57) Adress- och kontaktuppgifter Universitetets namn: Moskovskij gosudarstvennyj lingvistitjeskij universitet (Moskvas statliga lingvistiska universitet)/mglu Institutionens namn: Kafedra skandinavskich, niderlandskogo i finskogo jazykov (Institutionen för nordiska språk, nederländska och finska) Namn på rapportförfattaren: Prof. Sergej Vanjashkin E-post till rapportförfattaren: Stämmer adressuppgifterna på vår hemsida? (svenskaspraket.si.se) Om svaret är nej så skicka ett mejl med ändringarna till Land Land: Ryssland Terminernas början och slut (inkl. tentamensperioder) 2013/14 Höstterminen 1 september - 25 januari Vårterminen 7 februari - 30 juni Statistik över antalet studenter och svensklärare Antal huvudämnesstuderande: 7

2 Antal biämnesstuderande: 18 Antal extraämnesstuderande: 5 Antal doktorander: Antal disputerade under läsåret: Totalt antal svenskstuderande under läsåret: 30 Antal lärare i svenska (och Sverigestudier) 3 Svenskämnets ställning vid lärosätet Ingår svenskan i universitetets examensordning? Kommentar Svenska studeras på MGLU:s tolk- och översättarfakultet som första eller andra främmande språk, i 10 resp. 9 terminer (8 resp. 7 terminer för bachelorgrupper). I båda fallen är svenska ett examensämne. Intresset för att läsa svenska på ditt universitet Redogör för intresset för kurser i svenska eller Sverigestudier, t.ex. om svensk litteratur, kultur och svenskt samhällsliv. Upplever du att det finns ett ökat eller minskat intresse? Det är svårt att mäta intresset för svenska för att man bara i viss mån kan välja det språk man kommer att studera, och då bara första språket, d.v.s. det språk man läser som huvudämne. När vi har en nybörjargrupp med svenska som första språk har alla tio till tretton elever vi får faktiskt valt svenska, men hur många andra som velat studera svenska får man aldrig veta. Ett annat tecken för intresse för Sverige och svenska är de som vill läsa svenska som valfritt ämne, och sådana finns ju varje år. Tyvärr blir det ofta svårt att finna tid som passar både elever och lärarna därför att de sökande läser på olika årskurser och olika fakulteter vilket betyder att en del har ordinarie lektioner på förmiddagen och de andra på eftermiddagen, dessutom på olika håll i staden. Varför läser studenterna svenska vad är deras motivation? Varför läser studenterna svenska? I första hand därför att de fått läsa det som första eller andra språk. Men jag minns inte ett enda fall då någon elev var missnöjd med att han eller hon fått läsa svenska. Vanligen tycker de om språket, och så småningom även om landet, dess kultur och litteratur. Många hoppas att de kan finna användning för sina kunskaper i svenska när de utexaminerats, och det visar sig att många faktiskt gör det.

3 Vilka ämnen kombineras svenskstudierna med, dvs. hur ser helheten ut för studenten? Alla som läser svenska som examensämne tillhör tolk- och översättarfakulteten och utbildas till översättare och tolkar med kunskaper i två främmande språk (med svenska är kombinationen vanligen svenska-engelska eller engelska-svenska). Vilken användning har de av sina svenskstudier senare? Någon regelbunden uppföljning av studenterna och deras sysselsättning görs inte. Men lärarna har kontakt med många av våra före detta elever och på så sätt vet vi att ganska många jobbar som frilansöversättare och/eller tolkar med både engelska och svenska, en del frilansar som översättare/tolkar vid sidan av en fast anställning. En kille arbetar på Sveriges ambassad i Moskva, flera stycken har varit anställda på ryska UD. Våra f. d. svenskstuderande har arbetat på Rysslands ambassader i Stockholm och Helsingfors, generalkonsulaten i Göteborg och Mariehamn, handelsrepresentationen i Sverige. Åtta av de svensklärare som har arbetat på institutionen genom åren hade utexaminerats från MGLU. Flera stycken arbetar eller har arbetat på svenska företag i Moskva. Även de som arbetar i mass-medierna har ibland användning för sina kunskaper i svenska. Görs det någon uppföljning av studenterna och deras sysselsättning? Om ja, på vilket sätt? Undervisningens uppdelning Under de två första läsåren får studenterna timmar svenska i veckan (uttal, grammatik, konversation, skriftlig och muntlig fram ställning, hemläsning); fr.o.m. åk 3 minskar antalet språklektioner samtidigt som det blir mer och mer träning i översättning och tolkning. Den praktiska språkundervisningen kompletteras av föreläsningar och seminarier i Sveriges historia, geografi, statskunskap, litteratur och kultur, språkteori, stilistik, språkhistoria, översättningsteori m.m. Under det gångna läsåret undervisade Natalia Krakopolskaja i praktisk svenska på åk 1 och 2 och i teoristisk grammatik på åk 2. Alexandra Parchomenko svarade för praktisk språkundervisning på åk 1 och 4 samt, under höstterminen, för översättning till ryska på åk 4. Sergej Vanjashkin undervisade i översättning och tolkning på åk 4 och tog hand om föreläsningskurserna Svenska språkets historia och Sveriges historia, kultur och geografi på åk 2, samt Svenska språkets teori på åk 4. Undervisningens innehåll Vilka läromedel/webbresurser mm. används i undervisningen? På åk 1 3 används Svenska för nybörjare, Svenska utifrån, Svenska 123, Rivstart, Sverige på svenska, Deskriptiv svensk grammatik, samt ryska läroböcker i svenska och en del kom pletterande läromedel (Tänk efter, Prepositionsboken, Att bilda ord o. dyl.). Svenska nätresurser, inkl. SI:s webbplats, tidningar och böcker som Samhällsguiden och Samhällsboken används på högre nivåer då man tar upp teman som har med olika aspekter

4 av svenska samhällslivet att göra. Tidningstexter är oumbärligt material även på översättningslektioner. De skönlitterära böcker som vi har i klassuppsättning används för hemläsning. Inspelat material används för det mesta på åk 1 och 2, då man ägnar mycket tid åt uttalsträning, och i mindre utsträckning även på senare stadier som hörförståelse- och tolkningsövningar. Dessutom uppmanas eleverna att regelbundet lyssna på svenska radioprogram på nätet och titta på SVT:s nyhetssändningar. Kursplanerna och material för grupper som läser svenska som biämne skiljer sig inte mycket från dem som används för svenska som huvudämne, det blir dock betydligt mindre språkteori för det är huvudspråkets institution som i första hand svarar för den språkteoretiska utbildningen. Budget Har institutionen budget för till exempel läromedel och gästföreläsare till svenskundervisningen? Lokalförhållanden Beskriv och kommentera institutionens lokalförhållanden: Många klassrum har ingen annan utrustning än whiteboard, men det är inget problem att låna band- eller CD-spelare eller beställa ett rum där man kan titta på video eller DVD. En del lektioner hålls på universitetets Nederländska center (som också är institutionens lokal). Där har man DVD- och videospelare, datorer, svenska ordböcker och annan svensk litteratur. Men de flesta av våra böcker finns på universitetets bibliotek där de kan lånas av både studenter och lärare. Lexikon, uppslagsböcker och en del kurslitteratur finns även tillgängliga i läsesalarna. Arrangemang Beskriv föredrag, kulturevenemang m.m. som institutionen haft under året. Tyvärr ordnas det mycket sällan några arrangemang på universitetet som har med Sverige och svenska språket att göra. Men våra lärare och svenskstuderande besöker Rysk-svenska centret vid Ryska statliga humanistiska universitetet där de deltar i konferenser och seminarier, lyssnar på föredrag, träffar svenska författare, firar Lucia osv. Kontakter och utbyte Får institutionen stöd från svensk ambassad eller konsulat? Sveriges ambassad informerar oss regelbundet om svenska kulturevenemang i Moskva och

5 bjuder till olika arrangemang som ordnas av ambassaden eller dess kulturavdelning. Man kan också låna böcker och svenska filmer på DVD. Har institutionen något samarbete med svenska företag, organisationer eller liknande? Utbyte med universitet/högskolor i Sverige? Utbyte: Tyvärr deltar MGLU för närvarande inte i några utbytesprogram eller gemensamma projekt med svenska universitet eller högskolor. Publikationer och forskning inom institutionen Publikationer och forskning: Övrigt: Glädjeämnen/svårigheter etc. Stödet från SI: På vilket sätt kan vi bäst stödja er verksamhet? SI:s stöd är ovärderligt. Tack vare SI får våra elever delta i sommarkurser som är av stor nytta och ger dem en chans att få en egen bild av Sverige. Mycket nyttiga är även konferenser för lärare som SI arrangerar i både Sverige och Ryssland. Och slutligen, utan Svenska institutets hjälp hade vi aldrig fått alla de läroböcker, ordböcker och annan litteratur som vi använder i undervisningen. Som svensk myndighet lyder vi under offentlighetsprincipen vilket innebär att alla handlingar som är inkomna till Svenska institutet som huvudregel är offentliga och kan läsas av allmänheten på begäran. Inga personuppgifter får publiceras på internet om inte berörd person gett sitt samtycke. Godkänner du att läsårsredogörelsen publiceras på SI:s hemsida?

From: Netigate Sent: den 28 augusti 2014 17:56:31 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014

From: Netigate <info@netigate.se> Sent: den 28 augusti 2014 17:56:31 To: si@si.se <si@si.se> Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 From: Netigate Sent: den 28 augusti 214 17:56:31 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 214 Answers submitted by vis@post.com 8/28/214 5:56:31 PM (2.2:41:52) Adress-

Läs mer

Answers submitted by elanfute@gmail.com 8/28/2014 12:29:36 PM (29.22:29:05)

Answers submitted by elanfute@gmail.com 8/28/2014 12:29:36 PM (29.22:29:05) From: Netigate Sent: den 28 augusti 2014 12:29:36 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by elanfute@gmail.com 8/28/2014 12:29:36 PM (29.22:29:05)

Läs mer

Answers submitted by nicola.jordan@rub.de 8/27/2014 3:28:37 PM (1.23:55:32)

Answers submitted by nicola.jordan@rub.de 8/27/2014 3:28:37 PM (1.23:55:32) From: Netigate Sent: den 27 augusti 2014 15:28:37 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by nicola.jordan@rub.de 8/27/2014 3:28:37 PM (1.23:55:32)

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä Akademin Humaniora och medier Svenska språket III: Uppsats, 15 hp Höstterminen 2009 Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning Författare: Lisa Engström Handledare:

Läs mer

Språk på sparlåga. Rapport från Lärarnas Riksförbund

Språk på sparlåga. Rapport från Lärarnas Riksförbund Språk på sparlåga Språk på sparlåga Innehåll Inledning 3 Lärarnas Riksförbunds slutsatser 5 Undersökningsmetod 8 Bakgrundsfrågor 9 Frågeblock A1 22 Frågeblock A2 - grundskola 22 Frågeblock A2 - gymnasieskola

Läs mer

Behörighet i svenska och sen då?

Behörighet i svenska och sen då? 1 Behörighet i svenska och sen då? En undersökning om vad tidigare studenter på Behörighetsgivande kurs i svenska har valt att ägna sig åt efter avslutad kurs och om de anser att kursen har varit till

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

att studera på högskolan

att studera på högskolan Allt om högskolestudier på studera.nu att studera på högskolan Lätt svenska Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Nordiska språk vid Helsingfors universitet

Nordiska språk vid Helsingfors universitet Nordiska språk vid Helsingfors universitet En introduktion för läsåret 2014 2015 NORDISKA SPRÅK Svenska som modersmål Finska, finskugriska och nordiska institutionen Humanistiska fakulteten Helsingfors

Läs mer

Sammanställning av enkäten - Lärsamverkan sydost personalenkät -08. Statistik - Lärsamverkan sydost personalenkät -08

Sammanställning av enkäten - Lärsamverkan sydost personalenkät -08. Statistik - Lärsamverkan sydost personalenkät -08 Sammanställning av enkäten - Lärsamverkan sydost personalenkät -08 Statistik - Lärsamverkan sydost personalenkät -08 1 Ge exempel på användarundervisning: Har haft några informationstillfällen men ej nått

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-12 Under mina tre år på skolan så har vi nästan aldrig använt datorn. När

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Johanna Eidensten 2013-04-03

Johanna Eidensten 2013-04-03 DANDERYDS GYMNASIUM Vägen till College Johanna Eidensten 2013-04-03 1 Vägen till college Innehållsförteckning Introduktion:... 2 Varför ska man gå på college?... 2 Gör dig redo:... 3 Olika typer av college

Läs mer

Omställning till universietsstudier

Omställning till universietsstudier Miniprojekt, pedagogisk grundkurs II, vt 2001. Ann-Kathrin Holm, Fysikalisk-kemiska institutionen. Omställning till universietsstudier En enkätstudie i hur kemistudenter inom grundkursen uppfattar universitetsstudier

Läs mer

Enkät till förskolepersonal

Enkät till förskolepersonal Redovisning av regeringsuppdrag 2013-04-15 Dnr 71-2012:124 Bilaga Enkät till förskolepersonal 1 1. Vilket av följande stämmer bäst med ditt arbete? Jag arbetar i förskolan, framför allt med barn i åldrarna

Läs mer

nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige

nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige Tips för att nå läsare med begränsade kunskaper i det svenska språket Detta är några råd om hur man når så många som möjligt med sin information,

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 8-9 oktober 2003 Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län Resursbibliotek för döva I Örebro pågår sedan oktober 2001 projektet Resursbibliotek för döva. Initiativtagare

Läs mer

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld 1 Inledning Lärcentrum i Trollhättan står för de samlade kommunala vuxenutbildningarna i Trollhättan. Här finns SFI (Svenska

Läs mer

NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015

NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015 NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015 Torsdagen den 28 augusti kl. 13.15-14.00 ordnar vi ett informationsmöte för studenterna i Forsthuset (Unionsgatan 40), sal 20. På

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 14 Lina Collin All 15/236 Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008

Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008 December 2009 Elna Johansson Dyslexipedagog Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008 Postadress Förvaltning/71 205 06 Malmö Besöksadress Studentcentrum

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

..den fortsatta tiden

..den fortsatta tiden Verksamhetsrapport från 2007..den fortsatta tiden Om engagemang efter ett år på Röda Korsets folkhögskola. Innehåll Förord 3 Statistik 4 Sammanfattning 8 Intervjuer 10 Emilia Erixon Bodil Markendahl Lisa

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-2 Orienteringskurs Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn Projekt

Läs mer

KOMVUX I LUND 2014/15

KOMVUX I LUND 2014/15 KOMVUX I LUND 2014/15 FRAMTIDEN BÖRJAR HÄR När du besöker Komvux i Lund, stanna gärna till i dörren till det stora caféet. För det mesta är det fullt av människor i olika åldrar. Alla med olika bakgrund

Läs mer