Övningens syfte: Att förstå hur positiva och negativa magnetiska poler har bortstötande krafter och tilldragande krafter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övningens syfte: Att förstå hur positiva och negativa magnetiska poler har bortstötande krafter och tilldragande krafter"

Transkript

1 1 Magnetiska poler Övningens syfte: Att förstå hur positiva och negativa magnetiska poler har bortstötande krafter och tilldragande krafter 1. Nämn fem saker som en magnet drar till sig. Alla metallföremål förutom aluminium. Exempel: gem, metallinjal, metallsked, spik, skruv, hammare etc. 2. Vad kallar man ändarna på en magnet? Poler. Nord- och sydpoler. 1. Vilken typ av metall fastnar en magnet på? Metall som innehåller järn. 2. Vad händer när likadana poler på en magnet läggs nära varandra? De repellerar eller stöter bort varandra. 1. Vilken typ av metall fastnar en magnet på? Järn. 2. Vad händer när likadana poler på en magnet läggs nära varandra? Vilka krafter bildas? De repellerar (stöter bort varandra). Bortstötande (repulsiva) krafter.

2 2 Konstruera en kompass Övningens syfte: Att göra en kompass och hitta nord- och sydpolerna. 1. Nämn två saker på din skola som vetter mot norr från där du står eller sitter just nu. (Använd en kompass och hitta saker i klassrummet eller runt skolan som vetter mot norr.) 2. Om du var på Nordpolen vilken ände av jordens magnet skulle du i så fall vara vid? Sydpolen. 1. Nämn två saker på din skola som vetter mot norr i förhållande till var du befinner dig nu. Vetter dessa saker fortfarande mot norr i förhållande till dig om du flyttar dig till ett annat ställe på skolan? (Använd en kompass och hitta saker i klassrummet eller runt skolan.) Sakernas riktning sedd från din position kommer att ändras när du flyttar runt sakerna. Det beror på att kompassens riktning mot norr förblir konstant. 2. Om du var på Nordpolen vilken ände av jordens magnet skulle du i så fall vara vid? Kan du förklara varför? Därför att motsatta poler dras till varandra. Denna definition betyder att jordens magnetiska nordpol faktiskt är en magnetisk sydpol. 1. Låt kompassen hjälpa dig att hitta norr, och rita därefter en karta över ditt klassrum. 2. Varför tror du att två kulor används tillsammans för att man ska kunna göra kompassen? De två kulorna gör det möjligt för kompasspunkterna att snurra. Deras kontaktyta är liten och därför är friktionen låg.

3 3 Magnetiska krafter inuti kulorna Övningens syfte: Att förstå hur man kan öka och sänka de magnetiska krafterna inuti kulorna. 1. Vad händer om du sätter ihop två set där båda har värdet -2? De repellerar (stöter bort varandra) Vad händer om du sätter ihop två set där det ena värdet har +2 och det andra har värdet -2? +2-2 De attraherar (dras till varandra). 1. Vad händer om du sätter ihop två set där båda har värdet -2? Förklara ditt svar De repellerar (stöter bort varandra). De har samma värde därför stöter de bort varandra. 2. Vad händer om du sätter ihop två set där det ena värdet har +2 och det andra har värdet -2? Förklara ditt svar De attraherar (dras till varandra). Kulorna har motsatt värde, därför dras de till varandra. 1. Skriv regler som förklarar vad som händer med seten när de placeras i närheten av varandra och har kulor med olika värden. Om kulorna har laddningar med samma värde (positiv/positiv eller negativ/negativ) stöter de bort varandra. Om kulorna har laddningar med motsatt värde (positiv/negativ eller negativ/positiv) dras de till varandra. Om en kula är utan laddning (nollvärde), kommer den att attraheras av både en positiv eller en negativ laddning. 2. Vad händer när en kula med värdet noll rör vid en annan kula med värdet noll? Eftersom kulorna är utan värde och därför utan kraft har kulorna varken bortstötande eller tilldragande kraft.

4 4 Magnetisk levitation Övningens syfte: Att förstå att lika poler repellerar (stöter bort), och vad som menas med magnetisk levitation. 1. Vilket avstånd är det mellan levitationsstavarna? Kan du tänka ut hur du ska mäta avstånden? Förklara här under med ett diagram. Sätt ihop de två sammanhängande stavarna och mät höjden. Jämför detta med stavarnas höjd inne i tuben. Skillnaden är lika med levitationens avstånd. 1. Vad händer när du lägger flera stavar i tuben? Levitationens avstånd ökar. 2. Vad är det totala levitationsavståndet med tre stavar? Sätt ihop de tre sammanhängande stavarna och mät höjden. Jämför detta med stavarnas höjd inne tuben. Skillnaden är lika med levitationens avstånd. 1. Om tre eller fler stavar läggs till, är avståndet då mellan varje stav detsamma? Kan du hitta ett sätt till att mäta avstånd och bevisa din teori? Förklara här under. Jämför avståndet med två sammanhängande stavar och sedan med tre. Om levitationens distans är längre med tre stavar visar det att levitationens distans ökar ju fler stavar som läggs till. 2. Kan du tänka ut andra, praktiska tillfällen där magnetisk levitation eller fjädrar kan användas? Mjuka stängningar på dörrar och lådor (kök). Fjädring.

5 5 Ackumulering av polariteter Övningens syfte: Att förstå vad som händer när de magnetiska krafterna inne i kulorna ökar och minskar. 1. Vad händer när du placerar de två kulorna bredvid varandra? De attraherar (dras till varandra) Vad händer när du placerar de två kulorna bredvid varandra? Förklara ditt svar. De attraherar (dras till varandra), därför att de har olika värden Rita och markera värdena på ett liknande set som bara har två kulor som repellerar eller visa bortstötande krafter. Kulorna måste ha samma värde (positiv/positiv eller negativ/negativ) Vad händer när du placerar de två kulorna bredvid varandra? Förklara ditt svar. På vilket sätt kan du öka eller minska attraktionen mellan de två kulorna? De attraherar (dras till varandra). Ju större skillnaden i värdet är mellan de två kulorna, desto större attraktion Hur får du två kulor att stöta bort varandra med fler stavar? Rita ditt svar här under och ge en kort beskrivning. Likadana kulor repellerar. Kulorna måste ha samma värde. Ju högre eller lägre värde, desto större repulsiva krafter

6 6 Enkla strukturer Övningens syfte: Att bilda enkla strukturer. 1. Förklara varför en fyrkant är en svag figur. Fogarna på en fyrkant kan böjas lätt och därför ändra formen. Det är inte en fast figur. 1. Förklara varför en triangel är en stark figur. Fogarna på en triangel är fasta. Det är en stabil figur. Det är inte möjligt att ändra figuren. 1. Förklara (med en ritning) hur en fyrkant kan göras till en starkare figur. Detta förstärker fyrkanten, men stavarna är inte tillräckligt långa. En pyramid med fyrkantig bas förstärker fyrkanten med hjälp av stavar och kulor.

7 7 Regelbundna polygoner Övningens syfte: Att förstå vad en regelbunden polygon är och hur man gör en serie figurer. 1. Rita och namnge de tre-, fyr-, fem- och sexkantiga regelbundna polygonerna. Liksidig triangel Fyrkant Pentagon Hexagon 1. Rita och namnge de tre-, fyr-, fem- och sexkantiga regelbundna polygonerna. Se ovan. 2. Rita och namnge några tre-, fyr-, fem- och sexkantiga oregelbundna polygoner. Vilken som helst 2D-figur med ett antal sidor som kan ha olika längder och vinklar. 1. Rita och namnge de tre-, fyr-, fem- och sexkantiga regelbundna polygonerna. Lägg till de invändiga vinklarna för varje figur. Namn Sidor Summan av de invändiga vinklarna Figur Varje vinkel Triangel Kvadrat Pentagon Hexagon

8 8 Tredimensionella (3D) strukturer Övningens syfte: Att förstå hur det går till att bygga en struktur genom att använda enkla polygoner. 1. Kan du förklara vad en struktur är? En struktur är en grupp element som är sammansatta för att stötta en last på ett stabilt sätt. 1. Kan du förklara vad en struktur är? En struktur är en grupp element som är sammansatta för att stötta en last på ett stabilt sätt. 2. Rita en struktur här under. Markera några enkla polygoner. Exempel: En bro. Du kan sätta märken vid trianglarna. Ett hus med fyrkanter och trianglar. 1. Kan du förklara vad en struktur är? En struktur är en grupp element som är sammansatta för att stötta en last på ett stabilt sätt. 2. Kuben här under är inte en stark struktur. Hur kan du göra strukturen starkare? Rita dina idéer och förklara varför. Om kubens sidor stöttas med trianglar blir figuren mer stabil.

9 9 Komplexa 3D-strukturer Övningens syfte: Att förstå hur 3D-figurer formas. 1. Markera och räkna hörnen, sidorna och kanterna på kuben här under. Hörn: 8 Sidor: 6 Kanter:12 1. Markera och räkna hörnen, sidorna och kanterna på pyramiden med en triangelformad bas här under. Hörn: 4 Sidor: 4 Kanter: 6 1. Rita, markera och räkna hörnen, sidorna och kanterna på ett sexkantigt prisma. Hörn: 12 Sidor: 8 Kanter: 18

10 10 Starka strukturer Övningens syfte: Att bygga en enkel brostruktur och förstå hur man förstärker en struktur. 1. Rita den färdiga bron sedd från sidan, så att det tydligt framgår på vilket sätt du har förstärkt brons vägbana. 1. Rita den färdiga bron sedd från sidan, så att det tydligt framgår på vilket sätt du har förstärkt brons vägbana. Markera alla bortstötande och tilldragande krafter du kan se. 1. Rita den färdiga bron sedd från sidan, så att det tydligt framgår på vilket sätt du har förstärkt brons vägbana. Markera minst två stavar som är under tryck och två som är under spänning. Tryck Spänning

11 11 Fackverksbroar Övningens syfte: Att förstå vad en fackverksbro är och trianguleringens effekt på strukturerna. 1. Rita en fackverksbro här under. 2. Vilken figur är den viktigaste på en fackverksbro? En triangel. 1. Rita en fackverksbro här under. Markera en triangel. 2. Förklara varför trianglar är så viktiga. En triangel är en stabil figur. Genom att bilda trianglar är det möjligt att förstärka bron och hålla den stabil. 1. Rita en fackverksbro här under. Markera en triangel. 2. Vilka material används till att bygga fackverksbroar? Stål används ofta när man bygger fackverksbroar. Stålbjälkarna kan sammanfogas så att de bildar trianglar som är förhållandevis lätta om man jämför med andra material, t ex betong.

12 12 Användning av bortstötande och tilldragande krafter Övningens syfte: Att bygga en struktur för att visa de magnetiska bortstötande och tilldragande krafterna. 1. Kan du förklara varför käkarna inte stängs? Käkarnas spetsar stöter bort varandra. Toppkulans värde är samma som baskulans. Poler med samma värde stöter bort varandra. 1. Kan du förklara varför käkarna inte stängs? Käkarnas spetsar stöter bort varandra. Toppkulans värde är samma som baskulans. Poler med samma värde stöter bort varandra. 2. Hur kan du göra så att käkarna stängs genom att använda en till stav? Rita ditt svar. När en stav fästs mot en kula på toppen eller basen med motsatt polaritet sänks krafterna som repellerar. 1. Använd de ord du har lärt dig till att förklara varför käkarna inte stängs. Käkarna repellerar (stöter bort varandra) därför att kulorna har samma värde, och poler med samma värde repellerar. 2. Hur kan du öppna käkarna ännu mera? Du kan öka kulornas värde genom att använda fler stavar med samma polaritet. Det kan du göra antingen på den övre eller den nedre kulan, eller på båda. Det ökar den magnetiska kraft som repellerar så att käkarna öppnar sig ännu mer.

13 13 Oscillator Övningens syfte: Att förstå hur jag kan använda de bortstötande krafterna till att bygga en svängande pendel. 1. Hur länge pendlar triangeln i mitten? Använd ett stoppur och ta tiden i sekunder. Eleverna tar tiden på strukturen. 1. Hur länge pendlar triangeln i mitten? Använd ett stoppur och ta tiden i sekunder. Eleverna tar tiden på strukturen. 2. På vilket sätt tror du att du kan förlänga den tiden? Minska friktionen, testa att göra pendlarbågen större antingen genom att göra strukturen större eller ändra de repellerande kulornas position. 1. Förklara uttrycket pendling. Kan du komma på någon sak som pendlar? Det är en jämn, oavbruten svängning fram och tillbaka omkring en mittpunkt, en rörelsecykel omkring en mittposition. Pendeln i en Moraklocka, pendeln (visaren) på en metronom 2. Visa på diagrammet här under de krafter som är inblandade, och de magnetiska krafternas värde på kulorna högst upp. -2 eller +2-3 eller +3-3 eller +3

14 14 Rotation och friktion Övningens syfte: Att använda kulor till kopplingar med låg friktion. 1. Vad händer med den nedersta delen när du snurrar den orangefärgade strukturen på den första modellen? Den nedersta delen börjar också snurra. 2. Vad får den att bromsa och till slut stanna? Det är kulorna som gnider mot varandra. Det kallas friktion. 1. Snurra de två delarna på den första modellen i motsatt riktning. Vad händer till sist? Den orangefärgade delen bromsar och ändrar därefter riktning som på den nedre delen. 2. Vad får den att bromsa och till slut stanna? Det är friktionen mellan kulorna. 1. När den orangefärgade strukturen på den första modellen snurras så rör basdelen sig också. Om du lägger till fler stavar för att förstärka polariteten på toppkulan, kommer det då att minska eller öka effekten? Varför? Effekten ökar därför att kulorna pressas hårdare mot varandra. 2. Även om det inte fanns någon friktion alls mellan kulorna skulle rotationen till slut stanna. Varför? På grund av luftmotståndet på de delar som snurrar.

15 15 Enkla kullager Övningens syfte: Att förstå hur enkla kullager fungerar. 1. Förklara varför och hur ett enkelt kullager fungerar. Kullagren minskar friktionen genom att låta jämna metallkulor eller rullar röra sig mot en hal, invändig och utvändig yta som kulorna kan rulla mot. Dessa kulor eller rullar bär belastningen. Därför kan själva mekanismen spinna jämnt. 1. Förklara varför och hur ett enkelt kullager fungerar. Som ovan. 2. Varför är friktionen lägre i ett kullager? Kulorna i ett kullager rullar istället för att glida. När två saker glider skapar friktionen mellan sakerna en kraft som minskar deras hastighet. Om de två ytorna kan rulla över varandra minskar friktionen. 1. Rita och markera delarna på ett enkelt kullager. 2. Vad händer med strukturens rörelse om friktionskoefficienten är lika med noll? Rörelsen kommer att fortsätta i all oändlighet och aldrig bromsa.

16 16 Trycklager Övningens syfte: Att förstå hur trycklager fungerar. 1. Vilka belastningstyper finns det i ett trycklager? Tryckkrafter. Belastningar i axelns riktning. 2. Tror du att detta lager passar i en karusell? Varför? Ja. En karusell har lodräta belastningar genom rotationscentret på karusellen. 1. Vilka belastningstyper finns det i ett trycklager? Tryckkrafter. Belastningar i axelns riktning. 2. Rita trycklagerbelastningens riktning på karusellen här under. 1. Vilka belastningstyper finns det i ett trycklager? Tryckkrafter. Belastningar i axelns riktning. 2. Rita trycklagerbelastningens riktning på karusellen här under. Känner du till några andra produkter eller konstruktioner som har trycklager? Snurrfåtölj, grävmaskin med förarkabin som kan snurra, byggkran.

17 17 Lägga till en rotationsrörelse Övningens syfte: Att förstå hur rotationsrörelsen kan kombineras med de magnetiska bortstötande och tilldragande krafterna. 1. Beskriv vad som händer med käkarna när du roterar mittdelen. Käkarna öppnar sig. 2. Visa med pilar rotationsrörelsen som bildas på diagrammet här under. Vilken magnetisk kraft rör det sig om bortstötande (repulsiv) eller tilldragande (attraktiv) kraft? En repulsiv kraft bildas när käkarna öppnas och stöter bort varandra. 1. Beskriv alla rörelserna när du roterar mittdelen. Käkarna öppnas när mittdelen roterar. Kulornas värden på käkarnas spetsar och spetsen på den roterande mitten är lika. 2. Visa med pilar rotationsrörelsen som bildas på diagrammet här under. Vilken magnetisk kraft rör det sig om bortstötande (repulsiv) eller tilldragande (attraktiv) kraft? Hur kan du veta det? En repulsiv kraft. Därför att käkarna öppnas och stöter bort varandra. 1. Beskriv rörelsen och krafterna som sker när du roterar mittdelen. Förklara varför det händer. En rotationsrörelse bildas när du roterar basen. Det medför att käkarna öppnas när basens kulor närmar sig käkarnas kulor. Kulorna stöter bort och åstadkommer en repulsiv kraft. 2. Visa rotationsrörelsen som bildas på diagrammet här under. Vilken magnetisk kraft rör det sig om bortstötande (repulsiv) eller tilldragande (attraktiv) kraft? Hur kan du veta det? En repulsiv kraft. Därför att käkarna öppnas och stöter bort varandra.

18 18 Drivande rörelse Övningens syfte: Att förstå hur man bildar en drivande rörelse med hjälp av de magnetiska bortstötande och tilldragande krafterna. Och att förstå hur man bildar en rotationsrörelse genom att använda enkla kullager. 1. Beskriv rörelsen när du snurrar toppdelen. När toppdelen snurrar bildas en svängningsrörelse mellan det två delarna, men det får också basen att rotera. Det beror på de bortstötande krafterna (repulsiva) mellan kulorna. 2. Varför behövs det ett kullager mellan de två delarna? För att minska friktionen mellan de två delarna och tillåta rörelsen. 1. Beskriv rörelsen som uppstår när du roterar toppdelen. Vilken magnetisk kraft åstadkommer denna rörelse? När toppdelen snurrar bildas en svängningsrörelse mellan det två delarna, men det får också basen att rotera. Det beror på de bortstötande krafterna (repulsiva) mellan kulorna. 2. Varför behövs det ett kullager mellan de två delarna? För att minska friktionen mellan de två delarna och tillåta rörelsen. 1. Förklara varför de två delarna pendlar och roterar tillsammans? När toppdelen snurrar bildas en svängningsrörelse mellan de två delarna, men det får också basen att rotera. Det beror på de bortstötande krafterna (repulsiva) mellan kulorna. 2. Vad skulle hända med rörelsen om det inte fanns någon friktion mellan kullagren? Är det möjligt? Om det inte fanns någon friktion mellan lagren skulle strukturen fortsätta rörelsen en längre tid. Endast luftmotståndet skulle sakta ner rörelsen. Det är inte möjligt då alla ytor som kommer i kontakt med varandra alltid skapar en viss friktion.

19 19 Homopolär magnetisk motor Övningens syfte: Att förstå hur en homopolär magnetisk motor är konstruerad. 1. Rita och markera delarna på en homopolär motor. Batteri Koppartråd Magnet 2. Vad har denna motor gemensamt med en liten elektrisk motor i leksaksbilar? Motordelarna är desamma. Båda motorerna har en magnet och en koppartråd, och drivs av ett batteri. 1. Rita och markera delarna på en homopolär motor. Se ovan. 2. Vad skulle hända om du använde ett batteri med mer effekt? Tråden skulle snurra fortare. 1. Rita och markera delarna på en homopolär motor. Se ovan. 2. Vad är det som får tråden att röra sig fortare? När batteriets effekt och den magnetiska kraften ökar snurrar tråden fortare.

Elevens övningsark Förnamn

Elevens övningsark Förnamn 1 Magnetiska poler Övningens syfte: Att förstå hur positiva och negativa magnetiska poler har bortstötande krafter och tilldragande krafter 1. Nämn fem saker som en magnet drar till sig. 2. Vad kallar

Läs mer

Elektricitet och magnetism. Elektromagneter

Elektricitet och magnetism. Elektromagneter Elektricitet och magnetism. Elektromagneter Hans Christian Ørsted (1777 1851) 1820 Hans Christian Ørsted upptäckte att elektricitet och magnetism i allra högsta grad hänger ihop Upptäckten innebar att

Läs mer

Vrid och vänd en rörande historia

Vrid och vänd en rörande historia Vrid och vänd en rörande historia Den lilla bilden nederst på s 68 visar en låda. Men vad finns i den? Om man vrider den vänstra pinnen, så rör sig den högra åt sidan. Titta på pilarna! Problemet har mer

Läs mer

Magnetism och elektromagnetism

Magnetism och elektromagnetism Teknikområde Magnetism och elektromagnetism Magneter upptäcktes i staden Magnesia i Grekland. Magneter kan dra till sig föremål som innehåller mycket järn (eller kobolt eller nickel). Man kan tex. använda

Läs mer

Elbilstävlingen. Tilläggsuppdrag till. Magneter och Motorer. och. Rörelse och Konstruktion

Elbilstävlingen. Tilläggsuppdrag till. Magneter och Motorer. och. Rörelse och Konstruktion 060508 Elbilstävlingen Tilläggsuppdrag till Magneter och Motorer och Rörelse och Konstruktion Av: Pauliina Kanto NO-lärare och NTA-utbildare, Håbo kommun 1 Inledning Dessa tilläggsuppdrag passar utmärkt

Läs mer

PLANA FIGURER I DEN TREDIMENSIONELLA RYMDEN

PLANA FIGURER I DEN TREDIMENSIONELLA RYMDEN larobjekt1.nb 1 PLANA FIGURER I DEN TREDIMENSIONELLA RYMDEN Fyra lärobjekt, som bildar en helhet: Ë vart och ett presenterar någon typ av regelbunden polyeder Ë vart och ett belyser någon idé som är viktig

Läs mer

Demonstration: De magnetiska grundfenomenen. Utrustning: Tre stavmagneter, metallkulor, mynt, kompass.

Demonstration: De magnetiska grundfenomenen. Utrustning: Tre stavmagneter, metallkulor, mynt, kompass. 1. Magnetism Magnetismen som fenomen upptäcktes redan under antiken, då man märkte att vissa malmarter attraherade vissa metaller. Nuförtiden vet vi att magneter också kan skapas på konstgjord väg. 1.1

Läs mer

attraktiv repellerande

attraktiv repellerande Magnetism, kap. 24 Eleonora Lorek Magnetism, introduktion Magnetism ordet kommer från Magnesia, ett område i antika Grekland där man hittade konstiga stenar som kunde lyfta upp järn. Idag är magnetism

Läs mer

ENKEL Teknik 14. Enkla maskiner. Art nr 517

ENKEL Teknik 14. Enkla maskiner. Art nr 517 14 Enkla maskiner Enkla maskiner, eller som man ibland säger, enkla mekanismer, hör till de allra tidigaste tekniska uppfinningarna som människan känner till. Kilen Enkla maskiner har varit kända ända

Läs mer

Att gnida glas med kattskinn gör att glaset blir positivt laddat och att gnida plast med kattskinn ger negativ laddning på plasten.

Att gnida glas med kattskinn gör att glaset blir positivt laddat och att gnida plast med kattskinn ger negativ laddning på plasten. Experiment 1: Visa att det finns laddningar, att de kan ha olika tecken, samma laddning repellera varandra, olika laddning attrahera varandra. Visa att det finns elektriska fält. Material: Två plaststavar,

Läs mer

Explorativ övning euklidisk geometri

Explorativ övning euklidisk geometri Explorativ övning euklidisk geometri De viktigaste begreppen och satser i detta avsnitt är: Kongruens och likhet mellan sträckor, vinklar och trianglar. Kongruensfallen för trianglar. Parallella linjer

Läs mer

Tentamen: Baskurs B i Fysik, del1, 4p 2007-03-23 kl. 08.00-13.00

Tentamen: Baskurs B i Fysik, del1, 4p 2007-03-23 kl. 08.00-13.00 Institutionen för teknik, fysik och matematik Nils Olander och Herje Westman Tentamen: Baskurs B i Fysik, del1, 4p 2007-03-23 kl. 08.00-13.00 Max: 30 p A-uppgifterna 1-8 besvaras genom att ange det korrekta

Läs mer

Grundläggande ellära. Materiellåda art nr. 1. I den första uppgiften skall du använda ett batteri, 2 sladdar med banankontakter och en lös glödlampa.

Grundläggande ellära. Materiellåda art nr. 1. I den första uppgiften skall du använda ett batteri, 2 sladdar med banankontakter och en lös glödlampa. 1 Mtrl: Materiellåda art nr Grundläggande ellära 1. I den första uppgiften skall du använda ett batteri, 2 sladdar med banankontakter och en lös glödlampa. Koppla så att lampan lyser. Rita hur du kopplade.

Läs mer

Läsförståelse 26. Magnetism. Jonas Storm, Kungsbroskolan, Tidaholm www.lektion.se. Bild från wikipedia. Pyramid av dankar och stavmagneter.

Läsförståelse 26. Magnetism. Jonas Storm, Kungsbroskolan, Tidaholm www.lektion.se. Bild från wikipedia. Pyramid av dankar och stavmagneter. Läsförståelse 26 Bild från wikipedia. Pyramid av dankar och stavmagneter. Magnetism Innehåll Permanentmagneter och naturliga magneter Kompassen och jordens magnetfält Elektromagneten Från magnetism till

Läs mer

7F Ma Planering v2-7: Geometri

7F Ma Planering v2-7: Geometri 7F Ma Planering v2-7: Geometri Arbetsform under en vecka: Måndagar (50 min): Genomgång av gemensamma svårigheter i begrepp och metoder. Arbete i grupp med begrepp och metoder. Läxa (30 min): Läsa på anteckningar

Läs mer

ELEKTRICITET. Vad använder vi elektricitet till? Hur man använder elektricitet?

ELEKTRICITET. Vad använder vi elektricitet till? Hur man använder elektricitet? ELEKTRICITET Vad använder vi elektricitet till? Hur man använder elektricitet? ELEKTRICITET I EN KRETS En elektrisk krets 1. Slutenkrets 2. Öppenkrets KOPPLINGSSCHEMA Komponenter i en krets Batteri /strömkälla

Läs mer

8F Ma Planering v2-7 - Geometri

8F Ma Planering v2-7 - Geometri 8F Ma Planering v2-7 - Geometri Arbetsform under en vecka: Tisdagar (50 min): Genomgång av gemensamma svårigheter i begrepp och metoder. Arbete i grupp med begrepp och metoder. Läxa (30 min): Läsa på anteckningar

Läs mer

Gruppledtrådar 6-2A (i samband med sidorna 50-60) Ledtråd 2 Den har 4 begränsningsytor (B). Ledtråd 1 Polyedern är regelbunden.

Gruppledtrådar 6-2A (i samband med sidorna 50-60) Ledtråd 2 Den har 4 begränsningsytor (B). Ledtråd 1 Polyedern är regelbunden. Gruppledtrådar 6-2A (i samband med sidorna 50-60) Polyedern är regelbunden. Den har 4 begränsningsytor (B). Polyedern har 4 hörn (H). Antal kanter (K) kan beräknas med formeln B + H K = 2 Begränsningsytorna

Läs mer

ENKEL Fysik 22. Magnetism. Tengnäs Läromedel. Vad är magnetism? Magneter. EXPERIMENT - Magnetisk kraft

ENKEL Fysik 22. Magnetism. Tengnäs Läromedel. Vad är magnetism? Magneter. EXPERIMENT - Magnetisk kraft ENKEL Fysik 22 Magnetism Magneter har vi överallt i vårt samhälle. Hemma i köket sitter det kanske små magneter på kylskåpsdörren, som håller upp komihåg-lappar. Magneter kan även hålla skåpsluckor stängda.

Läs mer

9E Ma Planering v2-7 - Geometri

9E Ma Planering v2-7 - Geometri 9E Ma Planering v2-7 - Geometri Arbetsform under en vecka: Måndagar (50 min): Genomgång av gemensamma svårigheter i begrepp och metoder. Arbete i grupp med begrepp och metoder. Läxa (45 min): Läsa på anteckningar

Läs mer

Datum: , , , ,

Datum: , , , , RR:1 Instruktion till laborationen ROTERANDE REFERENSSYSTEM Författare: Lennart Selander, Svante Svensson Datum: 2000-02-21, 2004-12-02, 2006-12-01, 2012-02-03, 2013-01-22 Mål Att få erfarenhet av de fenomen

Läs mer

Ge exempel på hur vi använder oss av magneter Think, pair, share

Ge exempel på hur vi använder oss av magneter Think, pair, share Magnetism Ge exempel på hur vi använder oss av magneter Think, pair, share Vilka ämnen är magnetiska? Vi gör även en laboration där vi testar vilka ämnen som är magnetiska och drar en slutsats utifrån

Läs mer

Känguru 2012 Junior sivu 1 / 8 (gymnasiet åk 1) i samarbete med Jan-Anders Salenius vid Brändö gymnasiet

Känguru 2012 Junior sivu 1 / 8 (gymnasiet åk 1) i samarbete med Jan-Anders Salenius vid Brändö gymnasiet Känguru 2012 Junior sivu 1 / 8 NAMN GRUPP Poängsumma: Känguruskutt: Lösgör svarsblanketten. Skriv ditt svarsalternativ under uppgiftsnumret. Lämna rutan tom om du inte vill besvara den frågan. Felaktigt

Läs mer

Känguru 2012 Student sid 1 / 8 (gymnasiet åk 2 och 3) i samarbete med Jan-Anders Salenius vid Brändö gymnasiet

Känguru 2012 Student sid 1 / 8 (gymnasiet åk 2 och 3) i samarbete med Jan-Anders Salenius vid Brändö gymnasiet Känguru 2012 Student sid 1 / 8 NAMN GRUPP Poängsumma: Känguruskutt: Lösgör svarsblanketten. Skriv ditt svarsalternativ under uppgiftsnumret. Lämna rutan tom om du inte vill besvara den frågan. Felaktigt

Läs mer

5. Bryt ljus i ett hål, hålkamera.

5. Bryt ljus i ett hål, hålkamera. Ljusets dag 1. Ljuset går rakt fram tills det bryts. Låt ljuset falla genom dörröppningen till ett mörkt rum. Se var gränserna mellan ljus och mörker går. Reflektera ljus ut i mörkret med t ex CDskivor,

Läs mer

Detta prov består av del 1 och 2. Här finns också facit och förslag till poängsättning

Detta prov består av del 1 och 2. Här finns också facit och förslag till poängsättning Allmänt om proven Detta prov består av del 1 och. Här finns också facit och förslag till poängsättning och bedömning. Provet finns på lärarwebben, dels som pdf-fil och dels som redigerbar Word-fil. Del

Läs mer

Övningar Arbete, Energi, Effekt och vridmoment

Övningar Arbete, Energi, Effekt och vridmoment Övningar Arbete, Energi, Effekt och vridmoment G1. Ett föremål med massan 1 kg lyfts upp till en nivå 1,3 m ovanför golvet. Bestäm föremålets lägesenergi om golvets nivå motsvarar nollnivån. G10. En kropp,

Läs mer

Tentamen Mekanik F del 2 (FFM520)

Tentamen Mekanik F del 2 (FFM520) Tentamen Mekanik F del 2 (FFM520) Tid och plats: Måndagen den 23 maj 2011 klockan 14.00-18.00 i V. Hjälpmedel: Physics Handbook, Beta, Lexikon, typgodkänd miniräknare samt en egenhändigt skriven A4 med

Läs mer

Undersökande arbetssätt i matematik 1 och 2

Undersökande arbetssätt i matematik 1 och 2 Matematik Gymnasieskola Modul: Matematikundervisning med digitala verktyg Del 6: Undersökande arbetssätt med matematisk programvara Undersökande arbetssätt i matematik 1 och 2 I texten Undersökande arbetssätt

Läs mer

AKTIVITETER VID POWERPARK/HÄRMÄ

AKTIVITETER VID POWERPARK/HÄRMÄ AKTIVITETER VID POWERPARK/HÄRMÄ Acceleration Mega Drop Fritt fall Piovra Typhoon Svängningsrörelse Planetrörelse La Paloma Cirkelrörelse FRITT FALL (Mega Drop) Gradskiva och måttband Räknemaskin Tidtagarur

Läs mer

Elektricitet och magnetism

Elektricitet och magnetism Elektricitet och magnetism Eldistribution Laddning Ett grundläggande begrepp inom elektricitetslära är laddning. Under 1700-talet fann forskarna två sorters laddning POSITIV laddning och NEGATIV laddning

Läs mer

Planering mekanikavsnitt i fysik åk 9, VT03. och. kompletterande teorimateriel. Nikodemus Karlsson, Abrahamsbergsskolan

Planering mekanikavsnitt i fysik åk 9, VT03. och. kompletterande teorimateriel. Nikodemus Karlsson, Abrahamsbergsskolan Planering mekanikavsnitt i fysik åk 9, VT03 och kompletterande teorimateriel Nikodemus Karlsson, Abrahamsbergsskolan Planering mekanikavsnitt, VT 03 Antal lektioner: fem st. (9 jan, 16 jan, 3 jan, 6 feb,

Läs mer

Väggfäste Universal och Mätarm. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder Väggfäste Universal.

Väggfäste Universal och Mätarm. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder Väggfäste Universal. Väggfäste Universal och Mätarm S Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder Väggfäste Universal. Innehållsförteckning Produktinformation... 2 Väggfäste

Läs mer

Räknare får inte användas i den här delen. Skriv ner beräkningar eller motiveringar till varje uppgift, ifall ingenting annat uppges.

Räknare får inte användas i den här delen. Skriv ner beräkningar eller motiveringar till varje uppgift, ifall ingenting annat uppges. Grundskolans matematiktävling Finaltävling fredagen den 6 februari 009 DEL Tid 30 min Poängantal 0 Räknare får inte användas i den här delen. Skriv ner beräkningar eller motiveringar till varje uppgift,

Läs mer

Manual NitroClean automatisk poolrobot

Manual NitroClean automatisk poolrobot Manual NitroClean automatisk poolrobot Grattis till ditt köp av den automatiska poolroboten NitroClean. NitroClean är enkel att använda och underhåller din pool utan någon ansträngning. Genom att följa

Läs mer

Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet. GeoGebra. ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning

Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet. GeoGebra. ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning Karlstads GeoGebrainstitut Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet Mats Brunström Maria Fahlgren GeoGebra ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning Invigning

Läs mer

Uppgifter till KRAFTER

Uppgifter till KRAFTER Uppgifter till KRAFTER Peter Gustavsson Per-Erik Austrell 1 Innehåll 1 Introduktion till statiken... 3 A-uppgifter...3 2 Krafter... 5 A-uppgifter...5 B-uppgifter...5 3 Moment... 7 A-uppgifter...7 B-uppgifter...9

Läs mer

Magneter. En magnet har all-d en nord- och en sydände. Magneter används -ll exempelvis kompasser, magnetlås, fästmagneter.

Magneter. En magnet har all-d en nord- och en sydände. Magneter används -ll exempelvis kompasser, magnetlås, fästmagneter. Magneter En magnet har all-d en nord- och en sydände. Magneter används -ll exempelvis kompasser, magnetlås, fästmagneter. Om man lägger en magnetnål på en rörlig hållare ställer nålen in sig i nordsydlig

Läs mer

Pneumatik/hydrauliksats

Pneumatik/hydrauliksats Studiehandledning till Pneumatik/hydrauliksats Art.nr: 53785 Den här studiehandledningen ger grunderna i pneumatik och hydralik. Den visar på skillnaden mellan pneumatik och hydraulik, den visar hur en

Läs mer

Explorativ övning euklidisk geometri

Explorativ övning euklidisk geometri Explorativ övning euklidisk geometri De viktigaste begreppen och satser i detta avsnitt är: Kongruens och likhet mellan sträckor, vinklar och trianglar. Kongruensfallen för trianglar. Parallella linjer

Läs mer

1. Mekanisk svängningsrörelse

1. Mekanisk svängningsrörelse 1. Mekanisk svängningsrörelse Olika typer av mekaniska svängningar och vågrörelser möter oss överallt i vardagen allt från svajande höghus till telefoner med vibrationen påslagen hör till denna kategori.

Läs mer

Final i Wallenbergs Fysikpris

Final i Wallenbergs Fysikpris Final i Wallenbergs Fysikpris 26-27 mars 2010. Teoriprov Lösningsförslag 1. a) Vattens värmekapacitivitet: Isens värmekapacitivitet: Smältvärmet: Kylmaskinen drivs med spänningen och strömmen. Kylmaskinens

Läs mer

Rutschebanen - Fart och matematik med nöjesparkens populäraste attraktion

Rutschebanen - Fart och matematik med nöjesparkens populäraste attraktion Uppgiftsblad Attraktioner: Ta med: Måttband Eftersom både är Tivolis äldsta och mest populära attraktion tycker vi den ska få en alldeles egen uppgift. Den första frågan är därför också: Hur gammal är

Läs mer

Uppsala Universitet Instutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Matematik 2, Ht 2014 Tilde Henriksson, Hannah Kling, Linn Kristell

Uppsala Universitet Instutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Matematik 2, Ht 2014 Tilde Henriksson, Hannah Kling, Linn Kristell Del 1: Pedagogisk planering a) Vi har gjort två lektionsplaneringar med fokus på tvådimensionella geometriska figurer för årskurs 1-3. Utifrån det centrala innehållet i Lgr11 för årskurs 1-3 ska eleverna

Läs mer

Geometri och statistik Blandade övningar. 1. Vid en undersökning av åldern hos 30 personer i ett sällskap erhölls följande data

Geometri och statistik Blandade övningar. 1. Vid en undersökning av åldern hos 30 personer i ett sällskap erhölls följande data Geometri och statistik Blandade övningar Sannolikhetsteori och statistik 1. Vid en undersökning av åldern hos 30 personer i ett sällskap erhölls följande data 27, 30, 32, 25, 41, 52, 39, 21, 29, 34, 55,

Läs mer

2. 1 L ä n g d, o m k r e t s o c h a r e a

2. 1 L ä n g d, o m k r e t s o c h a r e a 2. 1 L ä n g d, o m k r e t s o c h a r e a Ett plan är en yta som inte är buktig och som är obegränsad åt alla håll. På ett plan kan man rita en linje som är rak (rät). En linje är obegränsad åt båda

Läs mer

Känguru Student (gymnasiet åk 2 och 3) sida 1 / 6

Känguru Student (gymnasiet åk 2 och 3) sida 1 / 6 Känguru Student (gymnasiet åk 2 och 3) sida 1 / 6 NAMN KLASS/GRUPP Poängsumma: Känguruskutt: Lösgör svarsblanketten. Skriv ditt svarsalternativ under uppgiftsnumret. Lämna rutan tom om du inte vill besvara

Läs mer

TENTAMEN. Umeå Universitet. P Norqvist och L-E Svensson. Datum: Tid: Namn:... Grupp:... Poäng:... Betyg U G VG ...

TENTAMEN. Umeå Universitet. P Norqvist och L-E Svensson. Datum: Tid: Namn:... Grupp:... Poäng:... Betyg U G VG ... Umeå Universitet TENTAMEN Linje: Kurs: Hjälpmedel: Fysik A Miniräknare, formelsamling Lärare: P Norqvist och L-E Svensson Datum: 07-01-10 Tid: 16.00-22.00 Namn:... Grupp:... Poäng:... Betyg U G VG... Tentamen

Läs mer

Hållfasthet. Kommer det bära eller brista?

Hållfasthet. Kommer det bära eller brista? Hållfasthet Kommer det bära eller brista? Kommer det bära eller brista? Vad är det som avgör om ett föremål håller eller går sönder? Vilket eller vilka material är föremålet gjort av? Vilken form har föremålet?

Läs mer

Institutionen för Fysik och Astronomi! Mekanik HI: Rotationsrörelse

Institutionen för Fysik och Astronomi! Mekanik HI: Rotationsrörelse Rotationsrörelse I denna laboration kommer vi att undersöka dynamik rotationsrörelse för stela kroppar. Experimentellt kommer vi att undersöka bevarandet av kinetisk rotationsenergi och rörelsemängdsmoment

Läs mer

Föreläsning 5, clickers

Föreläsning 5, clickers Föreläsning 5, clickers Gungbrädan 1 kg 2 kg A. Kommer att tippa åt höger B. Kommer att tippa åt vänster ⱱ C. Väger jämnt I en kastparabel A. är accelerationen störst alldeles efter uppkastet B. är accelerationen

Läs mer

a) 4a + a b) 4a 3a c) 4(a + 1)

a) 4a + a b) 4a 3a c) 4(a + 1) REPETITION 2 A 1 Förenkla uttrycken. a) 4a + a b) 4a 3a c) 4(a + 1) 2 Johannas väg till skolan är a m lång. a) Robins skolväg är 200 m längre än Johannas. Teckna ett uttryck för hur lång skolväg Robin

Läs mer

Avdelning 1, trepoängsproblem

Avdelning 1, trepoängsproblem Avdelning 1, trepoängsproblem 1. Vilket är ett jämnt tal? A: 2009 B: 2 + 0 + 0 + 9 C: 200 9 D: 200 9 E: 200 + 9 Frankrike 2. Var är kängurun? A: I cirkeln och i triangeln, men inte i kvadraten. B: I cirkeln

Läs mer

DEMONSTRATIONER ELEKTROSTATIK II. Bandgeneratorns princip Försök med bandgeneratorn Åskvarnare Ljuslåga i elektrostatiskt fält

DEMONSTRATIONER ELEKTROSTATIK II. Bandgeneratorns princip Försök med bandgeneratorn Åskvarnare Ljuslåga i elektrostatiskt fält DEMONSTRATIONER ELEKTROSTATIK II Bandgeneratorns princip Försök med bandgeneratorn Åskvarnare Ljuslåga i elektrostatiskt fält Introduktion I litteraturen och framför allt på webben kan du enkelt hitta

Läs mer

Sammanfattningar Matematikboken X

Sammanfattningar Matematikboken X Sammanfattningar Matematikboken X KAPITEL 1 TAL OCH RÄKNING Naturliga tal Med naturliga tal menas talen 0, 1,,, Jämna tal 0,,, 6, 8 Udda tal 1,,, 7 Tallinje Koordinater En tallinje kan t ex användas för

Läs mer

Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716

Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716 Sida 1/19 Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716 Till modell 712, 714 och 716 monteras sockelprofilerna till långsidan, med hjälp av en skruvplattan. Skruvplattan monteras invändigt i sockelprofilen.

Läs mer

Känguru 2010 Cadet (klass 8 och 9) sida 1 / 6

Känguru 2010 Cadet (klass 8 och 9) sida 1 / 6 Känguru 2010 Cadet (klass 8 och 9) sida 1 / 6 NAMN KLASS/GRUPP Poängsumma: Känguruskutt: Lösgör svarsblanketten. Skriv ditt svarsalternativ under uppgiftsnumret. Lämna rutan tom om du inte vill besvara

Läs mer

Spänd integritet. I en gråzon mellan stelkropp och mekanism. 57 stycken, 4500x1500 mm, ihopspända plattor på rad Nya Ögon På Betong Spänd Integritet

Spänd integritet. I en gråzon mellan stelkropp och mekanism. 57 stycken, 4500x1500 mm, ihopspända plattor på rad Nya Ögon På Betong Spänd Integritet Spänd integritet I en gråzon mellan stelkropp och mekanism 57 stycken, 4500x1500 mm, ihopspända plattor på rad Fasad 1:100 Sedd från B-hallens centrala trappa Fasad 1:100 Sedd från västra entrén Mässhall

Läs mer

5B1134 Matematik och modeller

5B1134 Matematik och modeller KTH Matematik 1 5B1134 Matematik och modeller 2006-09-04 1 Första veckan Geometri med trigonometri Veckans begrepp cirkel, cirkelsegment, sektor, korda, båglängd, vinkel, grader, radianer, sinus, cosinus,

Läs mer

Grupp 1: Kanonen: Launch + Top Hat + Lilla Lots

Grupp 1: Kanonen: Launch + Top Hat + Lilla Lots Grupp 1: Kanonen: Launch + Top Hat + Lilla Lots Kanonen liknar inte en vanlig berg- och dalbana. Uppdraget- den långa backen där berg- och dalbanetåg sakta dras upp - har ersatts med en hydraulisk utskjutning.

Läs mer

Lathund geometri, åk 7, matte direkt (nya upplagan)

Lathund geometri, åk 7, matte direkt (nya upplagan) Lathund geometri, åk 7, matte direkt (nya upplagan) Det som står i den här lathunden ska du kunna till provet. Du ska kunna ställa upp och räkna ut liknande tal som de nedan: a) 39,8 + 2,62 b) 16,42 5,8

Läs mer

4-10 Rymdgeometri fördjupning Namn:..

4-10 Rymdgeometri fördjupning Namn:.. 4-10 Rymdgeometri fördjupning Namn:.. Inledning I kapitlet om rymdgeometri lärde du dig känna igen de vanligaste tredimensionella kropparna, och hur man beräknar deras yta och volym. I detta kapitel skall

Läs mer

Fysik 1 Rörelsemängd och Ellära, kap. 6 och 9

Fysik 1 Rörelsemängd och Ellära, kap. 6 och 9 Fysik 1 Rörelsemängd och Ellära, kap. 6 och 9 Skrivtid: kl. 14:15-17:15 Hjälpmedel: Formelsamling, grafritande miniräknare, linjal Lärare: ASJ, HPN, JFA, LEN, MEN, NSC Möjliga poäng: 20 E-poäng + 12 C-poäng

Läs mer

Testa dig själv 3.1. Testa dig själv 3.2

Testa dig själv 3.1. Testa dig själv 3.2 Testa dig själv 3.1 1. En atom består av en positivt laddad atomkärna och negativt laddade elektroner. 2. a) Negativ laddning b) Positiv laddning 3. a) De stöter bort, repellerar, varandra. b) De dras

Läs mer

i=1 β i a i. (Rudolf Tabbe.) i=1 b i a i n

i=1 β i a i. (Rudolf Tabbe.) i=1 b i a i n Årgång 48, 1965 Första häftet 2505. Låt M = {p 1, p 2,..., p k } vara en mängd med k element. Vidare betecknar M 1, M 2,..., M n olika delmängder till M, alla bestående av tre element. Det gäller alltså

Läs mer

Föreläsning 5: Geometri

Föreläsning 5: Geometri Föreläsning 5: Geometri Geometri i skolan Grundläggande begrepp Former i omvärlden Plangeometriska figurer Symmetri och tessellering Tredimensionell geometri och geometriska kroppar Omkrets, area, volym

Läs mer

ELLÄRA OCH MAGNETISM

ELLÄRA OCH MAGNETISM ELLÄRA OCH MAGNETISM Atomen För att förstå elektriska fenomen behöver vi veta vad en atom består av. En atom består av en kärna och runt den rör sig elektroner. Kraften som håller kvar elektronerna kallas

Läs mer

Välkommen till Kängurutävlingen Matematikens hopp 17 mars Student för elever på kurs Ma 4 och Ma 5

Välkommen till Kängurutävlingen Matematikens hopp 17 mars Student för elever på kurs Ma 4 och Ma 5 Till läraren Välkommen till Kängurutävlingen Matematikens hopp 17 mars 2016 Student för elever på kurs Ma 4 och Ma 5 Tävlingen ska genomföras under perioden 17 mars 1 april. Uppgifterna får inte användas

Läs mer

Om ellipsen och hyperbelns optiska egenskaper

Om ellipsen och hyperbelns optiska egenskaper Om ellipsen och hyperbelns optiska egenskaper Anders Källén MatematikCentrum LTH anderskallen@gmail.com Sammanfattning Ellipser och hyperbler är, liksom parabeln, s.k. kägelsnitt, dvs kurvor som uppkommer

Läs mer

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 A5-B5 Automatic Systems Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 Intergate AB reserverar sig för produktförändringar

Läs mer

Tänk dig ett biljardklot på ett biljardbord. Om du knuffar till klotet, så att det sätts i rörelse, vad kallas knuffen då?...

Tänk dig ett biljardklot på ett biljardbord. Om du knuffar till klotet, så att det sätts i rörelse, vad kallas knuffen då?... MÅL med arbetsområdet När du har arbetat med det här ska du kunna: förklara vad som menas med en rörelse genom att ge exempel på hastighet, acceleration och fritt fall. ge exempel på krafter som påverkar

Läs mer

Laboration 2 Mekanik baskurs

Laboration 2 Mekanik baskurs Laboration 2 Mekanik baskurs Utförs av: William Sjöström Oskar Keskitalo Uppsala 2014 12 11 1 Introduktion När man placerar ett föremål på ett lutande plan så kommer föremålet att börja glida längs med

Läs mer

27,8 19,4 3,2 = = 1500 2,63 = 3945 N = + 1 2. = 27,8 3,2 1 2,63 3,2 = 75,49 m 2

27,8 19,4 3,2 = = 1500 2,63 = 3945 N = + 1 2. = 27,8 3,2 1 2,63 3,2 = 75,49 m 2 Lina Rogström linro@ifm.liu.se Lösningar till tentamen 150407, Fysik 1 för Basåret, BFL101 Del A A1. (2p) Eva kör en bil med massan 1500 kg med den konstanta hastigheten 100 km/h. Längre fram på vägen

Läs mer

Känguru 2014 Student sida 1 / 8 (gymnasiet åk 2 och 3)

Känguru 2014 Student sida 1 / 8 (gymnasiet åk 2 och 3) Känguru 2014 Student sida 1 / 8 NAMN GRUPP Poängsumma: Känguruskutt: Lösgör svarsblanketten. Skriv ditt svarsalternativ under uppgiftsnumret. Felaktigt svar ger minus 1/4 poäng av uppgiftens totala poängantal.

Läs mer

ARKITEKTPROVET 2013 DAG 1. 1: LINJE & VECK [ENKELHET, UNDERSÖKNING] [1H] 9.15-10.15

ARKITEKTPROVET 2013 DAG 1. 1: LINJE & VECK [ENKELHET, UNDERSÖKNING] [1H] 9.15-10.15 ARKITEKTPROVET 2013 DAG 1. 1: LINJE & VECK [ENKELHET, UNDERSÖKNING] [1H] 9.15-10.15 Översikt: Den första uppgiften är en undersökning av linje, kant och yta. I den skall du försöka skapa något intressant

Läs mer

NAMN KLASS/GRUPP. Poängsumma: Känguruskutt: UPPGIFT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SVAR UPPGIFT 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SVAR

NAMN KLASS/GRUPP. Poängsumma: Känguruskutt: UPPGIFT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SVAR UPPGIFT 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SVAR Känguru 2010 Junior (gymnasiet åk 1) sida 1 / 6 NAMN KLASS/GRUPP Poängsumma: Känguruskutt: Lösgör svarsblanketten. Skriv ditt svarsalternativ under uppgiftsnumret. Lämna rutan tom om du inte vill besvara

Läs mer

Vad händer om du skruvar ur lampan i julgransbelysningen? Varför blir det så?

Vad händer om du skruvar ur lampan i julgransbelysningen? Varför blir det så? Varför slår blixtar ofta ner i höga byggnader? När skillnaden i laddning mellan marken och molnet blir tillräckligt stor ger sig en blixt av från molnet till marken. När en blixt slår ner tar den oftast

Läs mer

Även kvadraten är en rektangel

Även kvadraten är en rektangel Åsa Brorsson Även kvadraten är en rektangel Vad innebär det att arbeta med geometriska objekt och deras egenskaper i årskurs 1 3? Hur kan vi använda det centrala innehållet i geometri för att utveckla

Läs mer

Facit till Testa dig själv 3.1

Facit till Testa dig själv 3.1 Facit till Testa dig själv 3.1 1. En atom består av en positivt laddad atomkärna och negativt laddade elektroner. 2. a) Negativ laddning b) Positiv laddning 3. a) De stöter bort, repellerar, varandra.

Läs mer

TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST!

TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST! TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST! För att du skall få träningen att funka när sommaren klingar av och hösten är här har sjukgymnasten Marie Larsson gjort ett program som du lätt kommer igång med.

Läs mer

Magnetism. Beskriver hur magneter med konstanta magnetfält, t.ex. permanentmagneter, växelverkar med varandra och med externa magnetfält.

Magnetism. Beskriver hur magneter med konstanta magnetfält, t.ex. permanentmagneter, växelverkar med varandra och med externa magnetfält. Magnetism Magnetostatik eskriver hur magneter med konstanta magnetfält, t.ex. permanentmagneter, växelverkar med varandra och med externa magnetfält. Vi känner till följande effekter: 1. En fritt upphängd

Läs mer

Laboration: Roterande Referenssystem

Laboration: Roterande Referenssystem INSTITUTIONEN FöR FYSIK OCH ASTRONOMI Laboration: Roterande Referenssystem Laborationsinstruktionen innehåller teori, diskussioner och beskrivningar av de experiment som ska göras. Mål: Att få erfarenhet

Läs mer

FYSIKALISKA APTITRETARE

FYSIKALISKA APTITRETARE FYSIKALISKA APTITRETARE Ett sätt att börja en fysiklektion och genast försöka fånga elevernas intresse, är att utföra ett litet experiment eller en demonstration. Kraven som ställs på ett sådant inledande

Läs mer

Efter avsnittet ska du:

Efter avsnittet ska du: ELLÄRA Kapitel 3 Efter avsnittet ska du: veta vad som menas med att ett föremål är elektriskt laddat kunna förklara vad elektricitet är veta vad som menas med strömstyrka, spänning och resistans samt känna

Läs mer

SF1620 Matematik och modeller

SF1620 Matematik och modeller KTH Teknikvetenskap, Institutionen för matematik 1 SF1620 Matematik och modeller 2007-09-03 1 Första veckan Geometri med trigonometri Till att börja med kom trigometrin till för att hantera och lösa geometriska

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

Kvalificeringstävling den 30 september 2008

Kvalificeringstävling den 30 september 2008 SKOLORNAS MATEMATIKTÄVLING Svenska Matematikersamfundet Kvalificeringstävling den 30 september 2008 Förslag till lösningar Problem 1 Tre rader med tal är skrivna på ett papper Varje rad innehåller tre

Läs mer

Statisk elektricitet och elektrisk ström

Statisk elektricitet och elektrisk ström Statisk elektricitet och elektrisk ström 1 Elektricitet...2 Statisk elektricitet...2 Elektrisk ström...4 Seriekoppling...4 Parallellkoppling...5 Repetera kopplingar...6 Elektricitet Det finns två sorters

Läs mer

Planering Geometri år 7

Planering Geometri år 7 Planering Geometri år 7 Innehåll Övergripande planering... 2 Bedömning... 2 Begreppslista... 3 Metodlista... 6 Arbetsblad... 6 Facit Diagnos + Arbeta vidare... 10 Repetitionsuppgifter... 11 Övergripande

Läs mer

Prov 3 2014-10-13. (b) Hur stor är kraften som verkar på en elektron mellan plattorna? [1/0/0]

Prov 3 2014-10-13. (b) Hur stor är kraften som verkar på en elektron mellan plattorna? [1/0/0] Namn: Område: Elektromagnetism Datum: 13 Oktober 2014 Tid: 100 minuter Hjälpmedel: Räknare och formelsamling. Betyg: E: 25. C: 35, 10 på A/C-nivå. A: 45, 14 på C-nivå, 2 på A-nivå. Tot: 60 (34/21/5). Instruktioner:

Läs mer

Lilla lyckohjulet Lina

Lilla lyckohjulet Lina Lilla lyckohjulet Lina Lyckohjulet snurrar och du kan spela precis som på tivoli! Se en film på produkten: http://youtu.be/mlh6rpuhqmm Vilket material behöver man? Trälist 15 x 33 mm Plywood 8 mm Träskruv

Läs mer

Trepoängsproblem. Kängurutävlingen 2011 Junior

Trepoängsproblem. Kängurutävlingen 2011 Junior Trepoängsproblem 1 Övergångsställen är markerade med vita och svarta streck som är 50 cm breda. Markeringen börjar och slutar med ett vitt streck. På Storgatan har ett övergångsställe totalt åtta vita

Läs mer

MVE365, Geometriproblem

MVE365, Geometriproblem Matematiska vetenskaper Chalmers MVE65, Geometriproblem Demonstration / Räkneövningar 1. Konstruera en triangel då två sidor och vinkeln mellan dem är givna. 2. Konstruera en triangel då tre sidor är givna..

Läs mer

Tentamen Mekanik F del 2 (FFM520)

Tentamen Mekanik F del 2 (FFM520) Tentamen Mekanik F del 2 (FFM520) Tid och plats: Lördagen den 1 september 2012 klockan 08.30-12.30 i M. Hjälpmedel: Physics Handbook, Beta, Typgodkänd miniräknare samt en egenhändigt skriven A4 med valfritt

Läs mer

Krafter. Jordens dragningskraft, tyngdkraften. Fallrörelse

Krafter. Jordens dragningskraft, tyngdkraften. Fallrörelse Krafter 1 Krafter...2 Jordens dragningskraft, tyngdkraften...2 Fallrörelse...2 Repetera lutande plan...3 Friktion...4 Tröghet...5 Tröghet och massa...6 Tyngdpunkt...6 Ta reda på tyngdpunkten för en oregelbunden

Läs mer

5B1134 Matematik och modeller

5B1134 Matematik och modeller KTH Matematik 1 5B1134 Matematik och modeller 5 september 2005 1 Första veckan Geometri med trigonometri Veckans begrepp cirkel, cirkelsegment, sektor, korda båglängd, vinkel, grader, radianer sinus, cosinus,

Läs mer

Svar om ( Ljudlös komunikation i slutet detta dokument)

Svar om ( Ljudlös komunikation i slutet detta dokument) Svar om ( Ljudlös komunikation i slutet detta dokument) Pariserhjul Rikstävling Får man ha solseller som driver hjulet? Svar: Nej, bara mekanisk drivning, inen form av elektrisk motor. Är det okej om kulan

Läs mer

Krypande kaninen Karin

Krypande kaninen Karin Krypande kaninen Karin Kaninens hjul snurrar och den får en rolig krypande rörelse! Se en film på produkten: http://youtu.be/3_mdnvihxos Vilket material behöver man? Plywood 21 mm tjock Distanser - muttrar

Läs mer

Bruksanvisning. Så ska framtiden byggas. Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong. Kan laddas ned från www.bewi.com. Godkännandebevis 0204/05

Bruksanvisning. Så ska framtiden byggas. Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong. Kan laddas ned från www.bewi.com. Godkännandebevis 0204/05 Bruksanvisning Så ska framtiden byggas Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong Godkännandebevis 0204/05 Kan laddas ned från www.bewi.com Grundarbete Grundarbete Sidan 2 Flexibel bredd Sidan 3 Flexibel

Läs mer