HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Styrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Styrelsen"

Transkript

1 HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Styrelsen Vem ansvarar för vad i IF Mölndal Fotboll. Skapat: Version:

2 Spelarutbildningsplan IF Mölndal Fotboll Mölndal fotboll styrelse 2014 Ordförande: Mats Pehrsson Vice ordförande/fotbollsskolan: Richard Nilsson Sekreterare: Lotta Grundström Kassör: Hans Carlsson Ansvarig herrar: Hans Frej Ungdomsansvarig: Stefan Osla Ungdomsansvarig 5-7 manna: Per G Olsson Ungdomsansvarig 9-11 manna: Annika Andersson Utbildningsansvarig: Andes Bäckner Föreningsutveckling/Mölndalslinjen: Fredrik Knudsen Stimulansträning: Guy Lukebani Rekrytering: Fredrik Setterberg Sportadminansvarig: Fredrik Svensson Herrsupport, materialansvarig herr: Peter Gaarder Revisor: Martin Swegmark Revisor: Lotta Eliasson Kansli: Krister Dahlsjö

3 Vem ansvarar för vad i IF Mölndal Fotboll, en arbetsbeskrivning. Riktlinjer Riktlinjer Styrelsen Styrelsen skall i aktivt arbeta för att uppfylla klubbens mål och vision. Styrelsen skall även verka för: Ett ökat samarbete mellan klubbarna i Mölndals stad. Att klubbens varumärke upplevs positivt och uppfattas som det självklara valet för samarbete med näringslivet i Mölndals stad. Att utveckla, ta fram och fastställa klubbens mål och riktlinjer samt att de efterlevs. Arbeta för en egen konstgräsplan samt ett ändamålsenligt klubbhus. Att arbete inom klubben är roligt, stimulerande och upplevs som ett förtroende istället för som en börda. Styrelsen skall vara insatta och ta aktiv del av verksamheten exempelvis genom att besöka matcher och träningar. Arbetsbeskrivning för styrelsen samt dess funktioner. Styrelsen Styrelsen har övergripande ansvar för: Policyfrågor och Mål Kansli Ekonomi Medlemsfrågor Ledartillsättning Utbildning Försäkringsfrågor Reklam/Sponsorer Lotterier Material Fastighetsförvaltning Policyfrågor Årsmöten Förbundskontakter Representation Fastighetsförvaltning

4 Ordförande Ordförande har övergripande ansvar för: Leda och fördela styrelsens arbete. Föreningens verksamhet Representation Sponsor-, avtalsansvarig. Kontakter med media Firmatecknare normalt ej plusgirot Personalansvar Kontakter med Förbund och Kommun Förbereda styrelsemöten Ansvara för att bidragsansökningar genomförs Redovisning till Stat/Kommun Övergångshandlingar Fogis. Årsmötesfrågor Medlemsfrågor Kallelser till styrelsemöten samt dagordning. Klubbens profil V. Ordförande Vid ordf. bortavaro leda och fördela styrelsearbetet. Tillsammans med U-ansvarig. fördela klubbens träningstider på Enerbacken samt övriga tilldelade tider/planer ibland klubbens alla lag. I övrigt hjälpa Ordf. i dennes åtaganden. Mölndalsallians representant för klubben. Kassör Kassören har övergripande ansvar för: Föreningens totala ekonomi Ansvar för klubbens ekonomiska flöden Ansvarar för att bokföringen genomförs Betalar fakturor och ersättningar mot kvitto Utbetalning av lön Skattedeklaration och betalning Uppföljning av lagkassor Uppföljning av Cupkassan. Sammanställning av föreningens budget Budgetuppföljning Firmatecknare ekonomiska frågor. Ansvarar för (föredragande i styrelsen) olika ekonomiska avtal, typ el, telefon, inköpsavtal, Hantering av Kransalliansens bingo Lotteritillståndsansvarig.

5 Ungdomsansv. Tillsammans med V.ordf. fördela träningstider. Ansvara för gemensamma ungdomsfrågor. Kontrollera och hjälpa föreningsutvecklaren att uppfylla Mölndalslinjens tankar och syfte. Närvara och företräda klubben i möten gällande barn/ungdomar. Anmälan manna lag i Fogis. Sekreterare Sekreteraren har övergripande ansvar för: Protokoll vid styrelsemöten samt ombesörja utskick till styrelsen snarast efter genomfört möte. Förberedelser inför årsmöte Firmatecknare dock ej Postgirot Truppansvarig Truppansvarig har övergripande ansvar för: Hjälper föreningsutvecklaren så att lagen följer Mölndalslinjen Hjälpa rekryteringsansvarige med ledar/tränar samt spelarrekrytering till lagen Truppens budgetarbete samt dess efterlevnad. Truppens material Truppens möten Anmäla till seriespel i Mölndalsalliansen Hantering av teamets material Inventeringar Budgetering av materialinköp Uppstart av FS. Ansvarig MiniLirarCupen Ansvarig för MiniLirarCupen har övergripande ansvar för: Organisationskommitén Cupens genomförande Cupens ekonomi Utvärdering av genomförd cup Rapportering till huvudstyrelsen Utbildningsansvarig Arrangera domar, tränar- och ledarkurser tillsammans med föreningsutvecklaren. Uppföljning av tränar-, ledarkurser och fortbildningar Hålla utbildningsmatrisen aktuell Tillsammans med föreningsutvecklaren se till att utbildningsmålen i Mölndalslinjen uppnås.

6 Föreningsutvecklare Ansvarar för ledarnas Mölndalslinjeutbildning Uppföljning av Mölndalslinjens efterlevnad bland lagen. Hålla Mölndalslinjens dokument aktuella. Hålla interna utbildningar Hjälpa rekryteringsansvarige med rekrytering SportAdminansv. Sammanställning av aktivitetskort samt inskick i Klubben online. Vara ledarna behjälplig i SportAdmin frågor. Byta säsong när så krävs. Hålla SportAdmin aktuell. Stimulans/Lutandaansv. Ansvara för Stimulansträningarna. Ansvara för klubbens sammarbete med Lutanda Soccer Academy. Ansvara för ev. Lutanda spelare på plats i Mölndal. Herrsupport/Materialansv herr. Ansvara för ordningen på H-seniorernas matr. Vara senioransvarig behjälplig i seniorarbetet Rekryteringsansv. Ansvarig för spelar/ledar/sponsorrekrytering Annonsering inför fotbollsskolestart Ledare och tränare Ledare och tränare har övergripande ansvar för lagens: Genomförande av träningar och matcher enligt Mölndalslinjen Hålla egna truppen i SportAdmin aktuell Föra och redovisa aktivitetskort i SportAdmin. Hämta post från lagfacken Anmälningar till cuper Hantering av lagens material (klubbens mtrl) Rätt uppförande och klädsel vid match och träning Årlig inventering av lagets material Återlämnande av material till truppansvarig efter anmodan Deltagande i truppens möten Uppföljning av lagkassor tillsammans med kassör Deltaga i MiniLirarCupen enligt klubbens riktlinjer. Initiera föräldraarrangemang Tillse att information från klubben mottages och vid behov även distribueras vidare till lagets medlemmar. Redovisa SISU blanketter till kansliet vid sammankomster förutom träningstillfällen

7 Kansli Kansliet har övergripande ansvar för: Posthantering Bokning av Klubbstugan Yttre och inre skötsel av fastighet Leverantörskontakter angående material Beställning och distribution av lagmaterial Kontroll och kontering av fakturor till kassör Kontroll av truppernas beställningar gentemot budget tillsammans med Truppansv. Upprätta årlig materialinventering Förbrukningsmaterial budgetering, beställning och kontroll Inköp och försäljning Klubbshop Uppföljning av utskick och av medlemsavgifter i SportAdmin. Uppföljning och arkivering av utmärkelser Administration av Fogis (anmälan till seriespel 7-9- och 11-manna, licenser mm) Arkivera klubbens protokoll. Webansvarig. Hjälpa ledare att starta upp nya lagsidor. Samla in matr. för att hålla klubbens hemsida aktuell. Medlemmar Verka i IF Mölndal Fotbolls anda och följa Mölndalslinjen Alltid ställa klubben före laget eller jaget. Betala sin medlemsavgift i tid. Lagets ekonomi Föreningens samlade ekonomi bygger på den verksamhet som bedrivs i lagen. Detta innebär också att de aktiviteter som bedrivs av lagen bekostas i huvudsak av föreningens huvudkassa. För att ha full kontroll på den ekonomiska verksamheten administreras varje lag via den trupp man ingår i och via dess budget. Lagkassa Varje lag i föreningen har en egen så kallad lagkassa. Här skall de pengar förvaras som laget arbetat eller samlat ihop för egen användning. Lagkassan är i praktiken ett konto i föreningens huvudkassa. Vid önskemål om insättning eller uttag sker detta genom kontakt med föreningens kassör. I princip gäller att en lagkassa aldrig ska ha en skuld. När medlen i lagkassan inte räcker för det specifika ändamålet,t.ex. träningsläger, får ledaren ta in pengar från var och en som ska med på lägret, så att det kan finansieras. Lagkassan skall användas till att stärka lag och klubbkänslan samt för fotbollfrämjande åtgärder. Ledare får via föreningens kassör löpande besked om storleken och genomförda transaktioner som rör lagets lagkassa.

8 Startkassa Fotbollskolan är ej seriespelande lag och de har även problem att generera egna pengar varför ett aktivitetsbidrag på 2.000:- betalas ut per år för hela verksamheten. Detta skall användas för att öka trivsel och fotbollsintresse så barnen får en bra start i klubben. Om pengar finns kvar vid årets slut så förs inte de över i nästa års fotbollsverksamhet utan anses som förverkade. Cupkassa Lagen får årligen ett bidrag från klubben till sin såkallade cupkassa, detta bidrag skiljer sig för respektive ålder och knutet till hur många lag som resp. åldersgrupp har anmält till seriespel. Vid övertrassering dras pengar från lagkassan, Om pengar finns kvar vid årets slut förs de inte över till kommande år utan anses som förverkade. Foto: P. Ullberg

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Styrelsen

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Styrelsen HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Styrelsen Vem ansvarar för vad i IF Mölndal Fotboll. Skapat: 2013-09-04 Version:2015-02-06 Spelarutbildningsplan IF Mölndal Fotboll IF Mölndal Fotbolls styrelse 2015

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Ledaren

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Ledaren HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Ledaren Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Tränarens/ledarens roll En ideell idrottsförening är en av de finaste sociala verksamheter som finns om vi bedriver den

Läs mer

VAIF i praktiken: A Ö

VAIF i praktiken: A Ö VAIF i praktiken: A Ö Här finns praktiskt information över rutiner hos oss i VAIF. Nedan riktar sig till aktiva och intresserade inom Knatte /Ungdoms och Seniorverksamheten. Välkomna vi är mycket glada

Läs mer

ORGANISATION 2015. Årsmöte. Styrelse. PR & Samverkanskommittén. Utbildnings- och Rekryteringsverksamhet

ORGANISATION 2015. Årsmöte. Styrelse. PR & Samverkanskommittén. Utbildnings- och Rekryteringsverksamhet ORGANISATION 2015 Årsmöte Valberedning Revisor Styrelse Administrativa kommittén Ekonomiska kommittén Arrangemangskommittén Lokal & Anläggningskommittén Sportkommittén PR & Samverkanskommittén Ungdomsverksamhet

Läs mer

Klubbhandbok HOVÅS HOCKEY CLUB

Klubbhandbok HOVÅS HOCKEY CLUB Klubbhandbok HOVÅS HOCKEY CLUB Säsongen 2009-2010 Rev A ENS SYFTE OCH ANVÄNDNING... 1 AVGIFTER OCH MEDLEMS SKYLDIGHETER... 1 MEDLEMSAVGIFT OCH TRÄNINGSAVGIFT... 1 CAFÉTJÄNST... 1 MATCHFUNKTIONÄR... 2

Läs mer

IDROTTSHANDBOKEN 2004

IDROTTSHANDBOKEN 2004 IDROTTSHANDBOKEN 2004 IDROTTSHANDBOKEN 2004 Innehåll Syfte 1 Föreningens idrottsliga målsättning 1 Policydokument 2 4 HAIF:s organisation 5 BEFATTNINGSBESKRIVNINGAR Styrelseordförande 6 Vice styrelseordförande

Läs mer

Eskilstuna United organisation

Eskilstuna United organisation Eskilstuna United organisation Ungdom Elit Kansli Styrelse Ekonomi Utveckling Marknad Arrangemang Beslut om denna organisation togs vid extra årsmöte 2011-02-09 i MunktellArenan. Denna organisations utredning

Läs mer

LB07 LEDARMANUAL Ett hj ä lpme de l för le da re i I F L i m ha m n Bu n kef lo

LB07 LEDARMANUAL Ett hj ä lpme de l för le da re i I F L i m ha m n Bu n kef lo LB07 LEDARMANUAL E t t h j ä l p m e d e l fö r l e d a r e i I F L i m h a m n B u n k e f l o Innehåll Inledning... 3 1. Fotbollslagets faser... 4 Fotbollslekskolan Lek med bollen... 4 Fotbollskolan

Läs mer

Välkommen till Sandåkerns Sportklubb!

Välkommen till Sandåkerns Sportklubb! Föreningshandbok Välkommen till Sandåkerns Sportklubb! Vi är det naturliga valet för barn och ungdomar i västra Umeå. Sandåkerns SK erbjuder kvalitativ idrottsutbildning för alla utifrån var och ens unika

Läs mer

sponsrar pärmen LEDARE

sponsrar pärmen LEDARE sponsrar pärmen LEDARE REGISTER 2013-05-01 1 Förord 2 Policy Se Dokument/ Policy 3 Träning Träningsplanering (Här kan du även spara noteringar om egna övningar och tips från andra.) 4 Match Spelarregister

Läs mer

Organisationsplan, befattnings- och verksamhetsbeskrivning Svenska Shorinji Kempoförbundet

Organisationsplan, befattnings- och verksamhetsbeskrivning Svenska Shorinji Kempoförbundet Organisationsplan, befattnings- och verksamhetsbeskrivning Svenska Shorinji Kempoförbundet Innehåll Inledning... 2 Organisationsplan... 3 Föreningarna... 3 Shorinji Kempoförbundets styrelse... 3 Information...

Läs mer

KB Modellen 2012. Innehållsförteckning. 1. Förord. 2. Värdegrund. 3. Målsättning. 4. Verksamhet

KB Modellen 2012. Innehållsförteckning. 1. Förord. 2. Värdegrund. 3. Målsättning. 4. Verksamhet Karlbergs BK KB Modellen 2012 KB Modellen 2012 Innehållsförteckning 1. Förord 2. Värdegrund 3. Målsättning 4. Verksamhet Allmänt Knatteverksamhet Pojk- och Flicklag Senior Organisation runt lagen o Knatteverksamhet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 8-9 ÅR

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 8-9 ÅR 2014 5-manna RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 8-9 ÅR Riktlinjer för Älvsborg FF - pojkar och flickor 8-9 år Målsättning föreningen Älvsborg FF erbjuder barn, ungdomar och vuxna i närområdet en mötesplats

Läs mer

Styrelsen Styrelsen sköter klubbens administrativa och ekonomiska förvaltning under året.

Styrelsen Styrelsen sköter klubbens administrativa och ekonomiska förvaltning under året. Allmän information om UDK Tumlaren Uppsala Dykarklubb Tumlarens syfte UDK Tumlarens syfte är att genom utövande av sportdykning främja en god kamratanda. Klubben ska vara ett seriöst och ickekommersiellt

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN UNGDOMSLEDARMÖTE

PROTOKOLL FRÅN UNGDOMSLEDARMÖTE PROTOKOLL FRÅN UNGDOMSLEDARMÖTE Tid: 21 oktober 2014 kl. 19.00 21.00 Plats: GIFs klubbstuga Närvarande: Anders Jacobsson (PF07), Helena Brax (P01/02, P06), Jan Billberg (styrelsen), Fredrik Augustsson

Läs mer

Ekonomiska riktlinjer för Björklövens ungdoms-, junioroch

Ekonomiska riktlinjer för Björklövens ungdoms-, junioroch Ekonomiska riktlinjer för Björklövens ungdoms-, junioroch Damlag Bakgrund För att Björklöven skall kunna bedriva och utveckla hockeyverksamheten måste vi ha en ekonomi i balans. Därför har vi tagit fram

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2014 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Verksamhetsinriktning för Kramfors Alliansens Handbollssektion 140429 (Ett levande dokument som revideras årligen.)

Verksamhetsinriktning för Kramfors Alliansens Handbollssektion 140429 (Ett levande dokument som revideras årligen.) Verksamhetsinriktning för Kramfors Alliansens Handbollssektion 140429 (Ett levande dokument som revideras årligen.) Verksamheten i Kramfors Alliansens Handbollssektion vill vi ska: erbjuda en fysisk aktivitet

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening 2005 Att bilda en förening För att bilda en förening måste det finnas ett antal personer (minst tre) som har ett intresse och vill utöva en verksamhet tillsammans. En ideell förening är bildad när den

Läs mer

Innehåll. Riktlinjer för respektive årskull U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 U16

Innehåll. Riktlinjer för respektive årskull U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 U16 MEDIAINFORMATION RIKTLINJER DJURGÅRDENS 2014/2015 IF UNGDOM Innehåll Föreningsmål Vision Riktlinjer Spelide Träning Nivåanpassning Närvaro Seriespel Cupspel Träningsmatcher Uppflyttning/Nedflyttning av

Läs mer

Appendix 2 Vinröda Föräldrar

Appendix 2 Vinröda Föräldrar 1 (8) Appendix 2 Vinröda Föräldrar Information till föräldrar i LUGIs ungdomslag Föreningsidé En förening för hela familjen som förenar elit och bredd Vision Att vara Sverigeledande på herr- och damsida

Läs mer

Köping FF RödSvarta tråden

Köping FF RödSvarta tråden Köping FF RödSvarta tråden Inledning Röda tråden är framtagen som ett stöd-, och styrdokument för Köping FF med syfte att beskriva hur föreningens värderingar och hur lag skall bedriva sin verksamhet samt

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

MARIESTAD BOIS HOCKEY. Mariestad BoIS Hockey Mål- & Policydokument 2013/2014. senast ändrad 2013-08-01

MARIESTAD BOIS HOCKEY. Mariestad BoIS Hockey Mål- & Policydokument 2013/2014. senast ändrad 2013-08-01 Mariestad BoIS Hockey Mål- & Policydokument 2013/2014 senast ändrad 2013-08-01 1 Innehåll Verksamhet sida 3 Övergripande dokument sidor 4-9 Målsättning sida 4-5 Ledarmål sida 6 Policy sida 7-8 Ekonomi

Läs mer

LEDARINSTRUKTION BÖRJE SK UNGDOMSFOTBOLLSSEKTION. Rev. 2008-04-14

LEDARINSTRUKTION BÖRJE SK UNGDOMSFOTBOLLSSEKTION. Rev. 2008-04-14 LEDARINSTRUKTION BÖRJE SK UNGDOMSFOTBOLLSSEKTION Rev. 2008-04-14 Varför en ledarinstruktion? Jo för att vi inom Börje SK:s Ungdomsfotbollssektion ska kunna agera på ett gemensamt och ur klubbens synvinkel

Läs mer

Utvecklingspolicy. ungdom

Utvecklingspolicy. ungdom Utvecklingspolicy ungdom Sidan 2 / 12 Utvecklingspolicy ungdomsverksamhet 1 INLEDNING UNGDOMSVERKSAMHET... 3 2 EKONOMI... 3 3 REGLER OCH RIKTLINJER... 3 3.1 GRUNDPRINCIPER FÖR BARN OCH UNGDOMSTRÄNING:...

Läs mer

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Styrelseguiden! Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Bilda styrelse Första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Den bör bestå av minst tre personer; ordförande,

Läs mer