VAIF i praktiken: A Ö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VAIF i praktiken: A Ö"

Transkript

1 VAIF i praktiken: A Ö Här finns praktiskt information över rutiner hos oss i VAIF. Nedan riktar sig till aktiva och intresserade inom Knatte /Ungdoms och Seniorverksamheten. Välkomna vi är mycket glada för att ni vill vara med! Anläggning VAIF håller till på följande anläggningar i Veberöd: Romelevallen (Matcharena) Svalebo (Matcharena ungdomslagen. Träning gräs & grus) Idalafältet (Träning gräs) Bollkalle Från F9/P9 tilldelas lag uppdraget att agera bollkalle på seniormatcherna. Planering och tilldelning av matcher per lag utförs av Fotbollsgruppen. Bankgiro Föreningens bankgiro: Bollar Lagen tilldelas ett antal bollar för träning på grus,gräs samt inomhusplaner. Inventering samt tilldelning sköts utav inköpsansvarig (se nedan). Knatte: Bollarna som barnen får i samband med betalning av medlemsavgift ska tas med till varje träning. Extra bollar finns att tillgå vid träningarna, om barnen glömmer sina bollar. Dessa bollar ska självklart återlämnas efter träning. Bingolotto I samband med Bingolottos större kampanjer (ex vid påsk samt jul) kan lagen anmäla sitt intresse att sälja lotter. Intäkterna delas mellan föreningen och respektive lagkassa. Anmälan om försäljningsintresse görs via kansliet, Domare Domartilldelning för seriematcher görs i samband med matchplaneringen/matchläggningen inför varje säsong. Domartilldelning för träningsmatcher samt knattesammanhang måste anmälas separat till Domaransvarig: Hasse Karlsson VAIF i praktiken Sida 1

2 Domarutbildning Domar utbildning är obligatorisk, och ingår i medlemskapet, för samtliga spelare från F15 samt P15. Anmälan och anordnande av utbildning sköts av respektive ledare samt domaransvarig (se ovan Domare ). Försäkring Alla spelare, som betalt medlemsavgift, är täckta av försäkring via Svenska fotbollsförbundet. För mer information läs här. Hemsida VAIF har en hemsida, Hemsidan använd som informationsplats både inom klubben som utanför klubben (marknadsföringssyften mm). Varje lag har en sida att disponera för att kunna lägga in information man vill dela med sig av. Lösenord och support fås via Information Merparten av föreningens uppdateringar och informationsutbyte sker per e post. Anmäl aktuell e mail adress till kansliet. Inköp Inköp för klubben utförs av klubbens material /inköpsansvarige (se kontaktlista). Äskande av inköp görs via föreningens material /inköpsansvarige (se kontaktlista). För vidare info se Veberöds AIF s kläd och inköps policy. Utbud och beställning av kläder och tillbehör, med debitering till lagets kassa, görs via hemsidan (se även web shop). Julkalender Lagen kan anmäla sitt intresse att sälja julkalendrar. Intäkterna delas mellan föreningen och respektive lagkassa. Anmälan om försäljningsintresse görs via kansliet, Kansliet Kansliet håller till i Klubbstugan på Romelevallen. För öppettider och kontaktuppgifter hänvisar vi till hemsidan. Kiosk Kiosken bemannas och drivs av föreningens eventansvarige/ Karin Nilsson i samband med senior och junior matcher. Samtliga intäkter tillfäller i dessa sammanhang föreningen. Knatte: under knattesäsongen är kiosken öppen vid varje tränings och speltillfälle. Varje knattelag ansvarar för bemanningen av kiosken vid ett eller flera tillfällen, jämnt fördelat mellan lagen. Nycklar och instruktioner erhålles via eventansvarige/ Karin Nilsson. Inkomsterna från driften tillfaller klubben undantaget de VAIF i praktiken Sida 2

3 matchtillfällen som klubben anordnar vid cuper, ex Löddecupen, då alla intäkter tillfaller lagets kassa. Vid dessa cuptillfällen står dock laget själv för samtliga inköp av material och varor som krävs för att driva kiosken, ex plastmuggar, godis, korv, servetter, kaffe mm. Nycklar och överenskommelse med eventansvarige/ Karin måste dock göras innan tillfället (via aktuellt lags ledare). Inkomsterna tillfaller lagets kassa, undantaget glassförsäljningen som tillfaller klubben. Ungdom: Kiosken är öppen vid matchtillfällen. Varje lag ansvarar för driften av kiosken vid sina respektive matchtillfällen. Laget utför och ansvarar själv för samtliga inköp av material och varor som krävs för att driva kiosken, undantaget glass, ex plastmuggar, godis, korv, servetter, kaffe mm. Nycklar och överenskommelse med eventansvarige/ Karin måste dock göras innan tillfället (via aktuellt lags ledare). Inkomsterna tillfaller lagets kassa, undantaget glassförsäljningen som tillfaller klubben. Koner & västar Vid starten av ett nytt lag erhåller ansvarig tränare en uppsättning träningsvästar och koner att disponera för lagets träningar. Ansvarig tränare ansvarar för denna uppsättning. Tilldelning och byten till större västar sker efter samråd med inköpsansvarig. Vid uthämtning av ny uppsättning, lämnas nuvarande uppsättning tillbaka. Kontaktlista Se aktuella kontaktuppgifter för styrelse och funktionärer på föreningens hemsida. Aktuell lista över ledare erhålles via kansliet. Kontaktuppgifter Alla kontaktuppgifter till aktiva inom klubben hanteras via kansliet. Information om nya eller ändrade adressuppgifter anmäls till kansliet. Lagaktiviteter Laget, spelare, ledare och föräldrar får gärna anordna egna gemensamma aktiviteter utanför ordinarie träning och spel. Lagkassa Varje lag får en lagkassa att disponera över. Det är varje lags egen uppgift att samla in/tjäna in medel till denna. Uttag och insättning utförs av lagets ledare samt kansli. För uttag behövs ett kostnadsunderlag samt i samband med utgiften lämnas kvitto in för föreningens bokföring. Information om saldo etc lämnas i resp. lags postfack varje månad? VAIF i praktiken Sida 3

4 Ledarträffar Arrangeras regelbundet och vid behov. Litteratur Pärmar med förslag på övningar etc. finns att låna genom utkvittering på kansliet. Marknadsföring Se även Sponsring. Matcher & Cuper Barnens mognadsgrad avgör när barnen ska börja spela matcher och cuper. Ansvarig tränare/ledare ansvarar för denna bedömning. VAIF rekommenderar att matchspel/cuper inleds tidigast hösten det år då barnen fyller 7 år. Varje lag tilldelas en cup peng vilken motsvarar 100 kr per spelare. Antal spelare per lag är det antal spelare som anmälts till truppen (sådan anmälan krävs inför seriespel from F9/P9). Dessa pengar får användas fritt till cupspel. När dessa pengar är tas cup avgifterna istället från respektive lags egen kassa. För knattar/knattor finns inget seriespel. Istället finns IF Löddes knatteserie, som är serielöst matchspel. Anmälan till denna serie sker via Fotbollsgruppen. VAIF står för anmälningsavgiften. Matchkalender Besök klubbens matchkalender på klubbhemsidan. Länk Matchkläder Matchkläder till barnen kan vara nyinköpta eller begagnade match set. Börjar laget spela matcher innan, hösten året de fyller sju, är det främst sin knattetröja alternativt begagnade matchställ, i den mån det finns tillgängligt, som finns att tillgå. Alltså garanteras inte tillgång till matchställ innan året då spelarna fyller sju år. För vidare detaljer kring inköp se Veberöds AIF s kläd och inköps policy. Ansvarig för utlämningen av matchställ är inköpsansvarig. Matchplanering Match schema för respektive säsong läggs via Fotbollsgruppen. Sådan läggning utförs from F9/P9. I de fall man vill byta eller uppdatera sitt matchschema görs även detta via Fotbollsgruppen, För läggning av träningsmatcher se Träningsmatcher nedan. Medlemsavgifter Medlemsavgift betalas av samtliga spelare och funktionärer. Det finns två typer av medlemskap: aktivt eller passivt (?). VAIF i praktiken Sida 4

5 Medlemsavgiften betalas med fördel direkt till klubbens bankgiro. För mer information läs mer här. Knatte: I medlemsavgiften ingår att vid säsongsstart få en t shirt och en fotboll, som delas ut när medlemsavgiften är betald. Nya knattar/knattor tillåts träna ca 3 ggr innan de behöver betala medlemsavgift, så de kan prova på fotboll innan avgift måste betalas. Vid varje träningstillfälle får barnen kanelbulle och saft. I samband med sista träning för vår och höstsäsong bjuds barnen på grillad korv och dricka. Vid sista träningen på höstsäsongen får barnen en medalj. Medlemsavgiften betalas med fördel direkt till klubbens bankgiro men möjlighet att betala kontant finns. I medlemsavgiften för knatteledare ingår: utbildning, vilken antingen anordnas i VAIF s regi eller via samarbetsklubbar i närområdet. (Se mer info under Utbildning.) 1 st träningsoverall. Beställning sker via Inköpsansvarig. Ev nya träningsoveraller därefter bekostas av ledare själva eller av lagkassa. 1 st VAIF tenniströja? Ev nya tröjor därefter bekostas av ledare själva eller av lagkassa. 1 st ledarjacka?. Beställning sker via Inköpsansvarig. Ev nya jackor därefter bekostas av ledare själva eller av lagkassa. Mål & utrustning På respektive plan finns ett antal mål att disponera för träningen. Generellt får lagen komma överens sinsemellan hur dessa ska disponeras i de fall det finns flera samtidigt tränande lag. För Knatte gäller att målen disponeras mellan lagen enligt en lista, som finns tillgänglig i förrådet där målen förvaras (Romelevallen). Huvudregel: Äldsta årskullarna har företräde till 5 manna målen. Därpå följande årskullar disponerar sedan målen enligt listan. Nycklar Nycklar delas ut till lagledare/huvudtränare för respektive lag via kansliet. Generellt sett sker detta i samband med matchstart för laget, dvs. hösten då spelarna fyller 7 år. Detta gäller: o Klubbstugan på Romelevallen o Grindarna på Svalebo o Utrustningsförråd (för träning inne och ute på Svalebo) VAIF i praktiken Sida 5

6 Nycklar till omklädningsrum (Romelevallen) delas inte ut utan omklädningsrummen öppnas utav vaktmästaren. Närvaroregistrering Resp. lag ska anmäla antalet barn som tränat vid resp. träningstillfälle. Detta sker genom en excelfil som skickas till ledarna innan säsongsstar. Närvaron skall rapporteras endast 2 gånger per år (juli och januari) genom en utprintad och av ledaren signerad lista. Kansliet hand har både utskick och insamling av närvarolistor. Organisation Se föreningens hemsida. Postfack Kansli och samtliga lag ett postfack på klubbstugan, Romelevallen. Här hanteras utbyte av information, underlag mm. Romelecupen Romelecupen och andra särskilda event anordnade av klubben organiseras separat för de tillfällena. Bemanning av kiosk och funktionärsroller utgörs till merparten av klubbens medlemmar, föräldrar och andra frivilliga. Tilldelning av roller sköts av eventets ansvariga. Förfrågan om deltagande ställs till samtliga klubblag från och med F8/P8. Sponsorer Sponsorerna är viktiga intressenter för att vi ska kunna driva vår klubbverksamhet. Aktuella sponsorer hittas på vår hemsida, länk. Frågor kring sponsorpaket och liknande hanteras av klubbens Marknadsansvarige Patrik Svensson, (se alla kontaktuppgifter på klubbens hemsida, länk. Sponsring Föreningen har ett antal sponsorer som är viktiga för verksamheten. Se vilka våra sponsorer är här. Se även Marknadsföring Svart vita tråden Ett av VAIF s viktigaste styrdokument där det ges riktlinjer som fungerar som stöd för alla som är involverade i verksamheten. Det övergripande syftet är att få kontinuitet i det arbete som alla ledare, tränare, funktionärer och föräldrar utför. Här hiittar du Svart Vita tråden. SverigeLotteriet Lagen kan anmäla sitt intresse att sälja lotter. Intäkterna delas mellan föreningen och respektive lagkassa. Anmälan om försäljningsintresse görs via kansliet, Träningsläger Anordnas av respektive lag och kostnaden dras från lagets kassa VAIF i praktiken Sida 6

7 och/eller via egna sponsorer. För seniorverksamheten kan respektive lag äska till föreningen om ekonomiskt anslag vilken kan tilldelas vid positivt budgetläge och/eller arbeta med medel från egen kassa/egna sponsorer. Träningsmatcher Läggning och planering av träningsmatcher sker helt av respektive lag. OBS! endast på de tider och planer som laget har fått tilldelade som träningstillfällen. För domartilldelning se ovan Domare. Träningsoveraller Varje lag får betala sina träningsoveraller själv via egen lagkassa och/eller via egna sponsorer (se Lagkassa). Beställning sker via inköpsansvarig (se Inköp). Träningstillfällen Fördelningen av träningstider till samtliga lag, på respektive plan som föreningen disponerar (se Anläggning ovan), utförs av Fotbollsgruppen i anslutning till säsongsstart. Generell fördelningsprincip för träning på anläggningen är som följer: Romelevallen: Dam, Herr och Knatte Svalebo: Övriga Idala: Övriga Knatte: Träning sker på Romelevallen på lördagar mellan kl Träning sker under ca 10 lördagar på vår resp. höstsäsong. Startdatum för resp. säsong meddelas av Fotbollsgruppen till ansvarig tränare för resp. lag. Alla knattelag samsas om planen på Romelevallen. Ytor finns också att tillgå utanför Romelevalen (vid sidan om tennisbana/handbollsplan). Vilket lag som ska träna på vilken yta beslutas vid uppstartsmöte innan vårsäsongen. Ansvarig tränare kallas av Fotbollsgruppen till detta möte. Huvudregel: De två äldsta årskullarna tränar närmast klubbstugan/omklädningsrummen (då lättast att få dit fem mannamål). Årskullarna därpå tränar på yta bortom dessa, osv. (Det är sällan som lag som spelar i IF Löddes knatteserie tränar samtidigt. Detta kan kontrolleras innan säsongen startar.) Om något lag vill träna vid ytterligare tillfälle/veck, skickas önskemål om tid och plats (ex Idalafältet, Svaleboskolan etc) till Fotbollsgruppen. Utbildning Vid behov och önskemål om utbildning skall anmälan/äskning ske via Fotbollsgruppen. Fotbollsgruppen anordnar de utbildningar som det finns behov för. (se även Domarutbildning ). VAIF i praktiken Sida 7

8 Web shop På finns det möjlighet för alla att köpa snygga kläder med VAIF logga. Webshopen drivs av föreningens materialansvarige och all förtjänst går oavkortat till klubben. Välkommen! Övningsbank Se Litteratur ovan. SLUT VAIF i praktiken Sida 8

Grundad 1/3 2014. Grundad 28/5 1922. ann

Grundad 1/3 2014. Grundad 28/5 1922. ann VERKSAMHETSHANDBOKANDBOK Grundad 1/3 2014 ꔷ Verksamhetshandboken är en beskrivning av hur vi vill att vår förening skall fungera. Den tar upp de vanligaste frågorna som nya och gamla ledare kan ha ꔷ ꔷ

Läs mer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer 1 Ungdomssektionens Policy, Mål & Riktlinjer Allmänt Ungdomssektionen (US) omfattar killar och tjejer från 6 till 15 år och dess ledare. Som ungdomsledare i GIF har man ett stort ansvar för många barn

Läs mer

Vi är, i många fall, spelarnas idoler - de gör som vi gör! Coach- och ledarmanual

Vi är, i många fall, spelarnas idoler - de gör som vi gör! Coach- och ledarmanual Coach- och ledarmanual KFUM Central Basket strävar efter att ständigt utvecklas och det ställer höga krav på struktur och mål för coacher och ledare inom föreningen. För att leva upp till dessa krav är

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

11-manna. RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL

11-manna. RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL 11-manna RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL Ytterby IS verksamhetsidé Ytterby IS policy Ytterby IS verksamhet bedrivs för ALLA på ett roligt och kreativt sätt, för att skapa ett livslångt fotbolls- och motionsintresse.

Läs mer

Version 2 015,01. Senast godkänd vid styrelsemöte 2014-12-16

Version 2 015,01. Senast godkänd vid styrelsemöte 2014-12-16 Version 2 015,01 Senast godkänd vid styrelsemöte 2014-12-16 Ordförande Revisor Maria Malmberg Anders Sköld MSDK Praxis Sid 2 / 51 1 GENERELLT... 7 1.1 Syfte... 7 1.2 Versioner... 7 1.3 Revisionshistoria

Läs mer

Appendix 3 Vinröda Ledare

Appendix 3 Vinröda Ledare 1 (20) Appendix 3 Vinröda Ledare Styrdokument för LUGI Handbolls barn- och ungdomsledare Föreningsidé En förening för hela familjen som förenar elit och bredd Vision Att vara Sverigeledande på herr- och

Läs mer

Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER

Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Förord Det här materialet har framställts för att underlätta för dig och din förening att arrangera en bordtennistävling. Materialet är avsett

Läs mer

Datorstöd till din turnering

Datorstöd till din turnering Datorstöd till din turnering Cup Manager erbjuder modern resultatservice kombinerat med ett avancerat administrationsverktyg När man organiserar en turnering är det mycket att hålla reda på. Det som tar

Läs mer

Version 2011.04. Senast godkänd vid styrelsemöte 2011-04-19

Version 2011.04. Senast godkänd vid styrelsemöte 2011-04-19 Version 2011.04 Senast godkänd vid styrelsemöte 2011-04-19 Ordförande Revisor Lars Malmberg Eric Linders MSDK Praxis Sid 2 / 40 1 GENERELLT... 6 1.1 Detta dokument... 6 1.1.1 Syfte... 6 1.1.2 Versioner...

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

1. Motion att SÖIBF skall ge bättre support till föreningarna på IDA, och på tider då ideellt arbetande personer ute i föreningarnas arbetar med IDA

1. Motion att SÖIBF skall ge bättre support till föreningarna på IDA, och på tider då ideellt arbetande personer ute i föreningarnas arbetar med IDA 4 st motioner till SÖIBF ordförandekonferens. Plus 2 st punkter att ta upp till diskussion 1. Motion att SÖIBF skall ge bättre support till föreningarna på IDA, och på tider då ideellt arbetande personer

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt

Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt 1 Innehåll Den lokala Saltföreningen... s 3 För Saltföreningen ekonomiska förvaltning gäller följande... s 4 Arbetsgivaransvar... s 5 Kollekter...

Läs mer

ARBETSORDNING. För. Stora Tuna Folkdansgille

ARBETSORDNING. För. Stora Tuna Folkdansgille ARBETSORDNING För Stora Tuna Folkdansgille 2014 Fastställd på styrelsemöte 2014-10-08 ARBETSORDNING 2014-03-12 ST. TUNA FDG sidan 1 av 31 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Policy 3. Roller och ansvar

Läs mer

Manual Barnfotboll 10-12 år

Manual Barnfotboll 10-12 år Manual Barnfotboll 10-12 år Upplands Fotbollförbund vill här informera om hanteringen och rutiner för de föreningar som anmäler lag till seriespel eller poolspel i åldersgruppen 10 till 12 år. Gällande

Läs mer

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 Gryning vid klubbhuset Foto Mona Skoglund Kallelse till Höstmöte Måndag 30 november 2009 Kl. 19:00 Plats: Restaurang Terrassen i Klubbhuset Vill du ha ett exemplar

Läs mer

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 1.9. Innehåll. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet.

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 1.9. Innehåll. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet. Reglerna är framtagna av styrelsen för Bestorps Båtklubb enligt 5 Medlems skyldigheter i stadgarna för båtklubben. Reglerna har utformats för att underlätta

Läs mer

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Uppdaterad 2012-04-18 Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Information ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER och FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen Medlemspolicy 2014 1. Inledning 2. Nya medlemmar 3. Medlemsavgift 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen 5. Förväntningar på medlemsorganisationen 6. Övrig samverkan 7. Sammanfattande

Läs mer

Ekonomiskt styrdokument

Ekonomiskt styrdokument Ekonomiskt styrdokument Kemiteknologsektionen Hanna Andersson, Economizer -12 2012-12-27 Inledning Detta dokument är framtaget för att underlätta arbetet för sektionens kassörer, och för att ge en introduktion

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Björklöven Vill !!!!!!!!!!!!!!!! !!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Björklöven Vill !!!!!!!!!!!!!!!! !!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Björklöven Vill Ett styrdokument för hur Björklöven ska utveckla sin verksamhet till att bli en av landets bästa ungdomsverksamheter inom ishockeyn Antaget vid Björklövens styrelsemöte 2014-09-29 Vision

Läs mer