HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Ledaren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Ledaren"

Transkript

1 HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Ledaren Skapat: Version:

2 Tränarens/ledarens roll En ideell idrottsförening är en av de finaste sociala verksamheter som finns om vi bedriver den på rätt sätt. Det är därför ledare och tränare är så viktiga personer. Han eller hon är inte bara tränare eller lagledare utan även medmänniska och föredöme samt för barn och ungdomar även extra förälder. Följande riktlinjer gäller för ledare och tränare i IF Mölndal Fotboll. Klubbens ledare: Är föreningens representanter och skall därmed följa och verka efter föreningens mål och riktlinjer. MÖLNDALSLINJEN. Skall bemöta och behandla alla med en uppmuntrade och positiv attityd det skapar glädje och ökar förutsättningarna för en god atmosfär och effektiv inlärning. Medverka till en ledargemenskap som fångar de nya ledarna på ett positivt och öppenhjärtligt sätt samt att den utvecklar ledarnas behov ur ett socialt perspektiv. Skall främja kamratandan. Ägna tid åt alla spelare, men glöm inte individen. Erbjuds och förväntas följa klubbens riktlinjer för utbildning. Skall aldrig låta en sjuk eller skadad spelare delta i träning eller match. Skall verka för rent spel både på och utanför planen. I det ligger att du själv är ett föredöme och följer de regler som gäller. Försök alltid att entusiasmera spelare och alla runt laget till fina insatser. Skall uppmuntra spelare på olika nivåer att åta sig domar- eller ledaruppdrag. Skall hälsa på domare och motståndarnas ledare innan match. Skall tacka domare och motståndarnas ledare efter match. Skall följa vår alkohol, narkotika, tobak och doping policy. (s.62 stora ML ) Skall ansvara för att laginformationen på klubbens webb är aktuell. Skall ansvara för att uppgifterna i Sport Admin är aktuella. Skall vara klädd i Mölndal Fotbolls kläder när han representerar klubben.

3 Att tänka på: 1. Alla kan bli bra! 2. Vi utvecklar individer (inte ett system) 3. Vi fokuserar på vad man lär sig-(inte resultat) 4. Lekfull träning se glädjen i fotboll Träning: Samtliga lag i IF Mölndal Fotboll följer spelarutbildningsmatrisen som GFF tagit fram. Vi tränar systematiskt på de moment som hör till resp. åldersgrupp. Under två-tre veckor jobbar vi intensivt med varje moment, innan vi går över på nästa. Dessa repeteras sedan under hela säsongen. Tränaren planerar och leder träningarna. Det är viktigt att vi är lyhörda för vad spelarna vill, men det är inte de som bestämmer vad som ska tränas. vad vill ni göra i dag är ingen bra inledning på ett träningspass. Träningarna planeras med få, enkla övningar som verkligen låter spelarna träna (matchlikt) på varje tekniskt moment. Olika former av spel, mest i form av smålagsspel, dominerar träningsinnehållet. Stort spel övas i undantagsfall på träningarna, det övas i stället vid varje match. Vi nöter på de tekniska momenten ordentligt, vi är inte rädda för att drilla vissa saker även om spelarna börjar gnälla. Så fort de märker att de börjar lära sig det de tränar på, blir det också roligt att nöta. När vi instruerar på/ under träningarna är det instruktionspunkterna vi fokuserar på. Märker vi att vi lägger ner mer energi och tid på att förklara själva övningens organisation, än på det tekniska utförandet av momentet, är det ingen bra övning. Vi är tydliga i instruktionen, det är mottagaren som tolkar budskapet och en tioåring har inte samma referensramar när det gäller fotboll och fotbollstermer, som en vuxen. Se till att spelaren vet vad som menas med instruktionen innan du använder den. Vi tränar bara på tekniska, konstruktiva moment. Aldrig på att rensa, inte heller konditionsträning på dyrbar träningstid. Vi använder ADR (s.54) och stretching.

4 Match: Inför match repeteras det moment som man jobbar med just nu, i övrigt kort genomgång. Inga fasta positioner i unga år. Det går alldeles utmärkt att spela 5- manna utan att tala om för spelarna vem som spelar fram eller bak, det klarar de att lösa själva. Det viktigaste är att alla är delaktiga i spelet, vill ha bollen och vågar skjuta, dribbla och passa. Hellre en klunga av mölndalsspelare runt bollen som vill ha bollen, än att en eller två spelare står och vaktar den egna planhalvan, eller, ännu värre, markerar motståndare när vi själva har bollen. Instruktioner från ledarna under match ges i första hand till de spelare som är avbytare för tillfället, i andra hand till spelare som inte har bollen(så att det kan underlätta för bollhållaren). Inga instruktioner, typ kör, passa, skjut till bollhållaren. Han/hon väljer alltid själv vad han/hon gör med bollen. Däremot behöver man ibland väcka spelare som inte är delaktiga, genom att uppmuntra dem till att springa och kämpa. Vi ledare berömmer tekniska utföranden, även om de inte lyckas (t.ex. en dribbling, eller ett uppspel på egen planhalva, som motståndarna bryter och gör mål på) eftersom spelaren provade på det momentet vi jobbar med för tillfället. Vi berömmer kamp och kämpande men inte när spelarna tjongar bort bollen. Under matcherna uppmuntrar vi till att våga spela passningar på lagkompisens fötter, även om kompisen är markerad. Samma sak vid inkast, kasta till kompisen, för att få ett tillbakaspel. Att säga saker som kasta alltid efter linjen, slå aldrig passningar in i mitten, målvakten sparkar ut bollen, kan man göra i seniorfotboll om man vill spela säkert, men det utvecklar inte yngre spelares teknik eller spelförståelse, alltså undviker vi det.

5 Ledaren: Som ny ledare i Mölndal Fotboll får man en manual där det står tydligt vad som förväntas av en ledare i vår förening, när det gäller barnens fotbollsutbildning. Där får man reda på vilka kurser som finns, ledardagar osv. IF Mölndal Fotboll F98 efter match mot Azalea BK Foto: Fredrik Knudsen

6 Ledarutbildning För att bli en duktig ledare så behöver man utbildas. Utan kunskap så är det svårt att veta vad som skall läras ut. Ledarna/tränarna i varje åldersgrupp skall vara utbildad enligt nedan. Klubbens mål är att alla ledarna/tränarna har denna nivå. Fotbollsskolan/3-manna (6-7år): Introduktionsmöte (IF Mölndal Fotboll) Mölndalslinjen intro och s2s (IF Mölndal Fotboll) Workshop 3-manna 5-manna (8-9år): SVFF C-diplom Workshop 5-mannna 7-manna (10-11år): Välj ungdom eller junior/senior spåret SVFF B-diplom ungdom eller UEFA B-diplom junior/senior Workshop 7-manna 9/11-manna(12-15år): Välj ungdom eller junior/senior spåret SVFF B-diplom ungdom eller UEFA B-diplom junior/senior Workshop 9-manna/Workshop 11-manna 11-manna (16-19år): UEFA B-diplom junior/senior

7 Från 2015 kommer Svenska Fotbollförbundets tränarutbildning att ändras. Av bifogad bild framgår hur det kommer att se ut. Som första kurs och som alla måste gå innan man väljer spår är en kurs som heter SvFF C-diplom. Kursen är på dag med en webbstudiedag mellan, vilket innebär att man t.ex. går del 1 en lördag, har en webbstudiedag och del 2 någon eller några veckor senare. IF Mölndal Fotboll kommer att erbjuda kursen i egen regi. Kan man inte vid klubbens tillfällen kan man också gå den centralt i Göteborg fotbollförbunds regi. Efter SvFF C-diplom så väljer man om man vill gå ungdomsinriktade SvFF B-diplom Ungdom. Den här kursen är på 2+2 dagar med 1 dags webbstudier mellan dvs 5 dagar. IF Mölndal Fotboll kommer att erbjuda kursen i egen regi. Kan man inte vid klubbens tillfällen kan man också gå den centralt i Göteborg fotbollförbunds regi. Om man väljer ungdoms spåret - vilket förmodligen de allra flesta gör så kan man inte snedda över utan måste gå den mer junior/ seniorinriktade UEFA B-diplom utbildningen för att sedan kunna gå UEFA A-diplom utbildning. UEFA B-diplom är på totalt 12 dagar + 5 webbstudiedagar. Upplägget är att man har 2 dagar tillsammans och däremellan 1 webbdag två dagar tillsammans,däremellan en webbdag osv. Det innebär totalt 6 x 2 dagar och 5 webbdagar. Kursen kommer att erbjudas centralt från hösten 2015.Efter dessa kurser så sker fortsatt utbildning enligt gamla modellen med Uefa A-diplom och UEFA PRO-diplom. Mer om dessa utbildningar finns att läsa på under tränarutbildning, där finns även utbildningarna som är speciellt för målvaktstränare. Workshops är anpassade till den nivå på ungdomsträning där du befinner dig just nu. IF Mölndal Fotboll arrangerar workshops knutna till spelformerna 3- och 5-manna. Dessa är 4 timmar och är för ledare och föräldrar. Man har sina barn med sig som övningstrupp. Göteborg fotbollförbund arrangerar 7-, 9- och 11-manna workshops på vårkanten. Dom har även en workshop på hösten med tema inomhusträning.

8 Ledare och tränare Ledare och tränare har övergripande ansvar för lagens: Genomförande av träningar och matcher enligt Mölndalslinjen Hålla egna truppen i SportAdmin aktuell Föra och redovisa aktivitetskort i SportAdmin. Hämta post från lagfacken Anmälningar till cuper Hantering av lagens material (klubbens mtrl) Rätt uppförande och klädsel vid match och träning Årlig inventering av lagets material Återlämnande av material till truppansvarig efter anmodan Deltagande i truppens möten Uppföljning av lagkassor tillsammans med kassör Deltaga i MiniLirarCupen enligt klubbens riktlinjer. Initiera föräldraarrangemang Tillse att information från klubben mottages och vid behov även distribueras vidare till lagets medlemmar. Redovisa SISU blanketter till kansliet vid sammankomster förutom träningstillfällen Lagets ekonomi Föreningens samlade ekonomi bygger på den verksamhet som bedrivs i lagen. Detta innebär också att de aktiviteter som bedrivs av lagen bekostas i huvudsak av föreningens huvudkassa. För att ha full kontroll på den ekonomiska verksamheten administreras varje lag via den trupp man ingår i och via dess budget. Lagkassa Varje lag i föreningen har en egen så kallad lagkassa. Här skall de pengar förvaras som laget arbetat eller samlat ihop för egen användning. Lagkassan är i praktiken ett konto i föreningens huvudkassa. Vid önskemål om insättning eller uttag sker detta genom kontakt med föreningens kassör. I princip gäller att en lagkassa aldrig ska ha en skuld. När medlen i lagkassan inte räcker för det specifika ändamålet,t.ex. träningsläger, får ledaren ta in pengar från var och en som ska med på lägret, så att det kan finansieras. Lagkassan skall användas till att stärka lag och klubbkänslan samt för fotbollfrämjande åtgärder. Ledare får via föreningens kassör löpande besked om storleken och genomförda transaktioner som rör lagets lagkassa.

9 Startkassa aktivitetsbidrag på 2.000:- betalas ut per år för hela verksamheten. Detta skall användas för att öka trivsel och fotbollsintresse så barnen får en bra start i klubben. Om pengar finns kvar vid årets slut så förs inte de över i nästa års fotbollsverksamhet utan anses som förverkade. Cupkassa Lagen får årligen ett bidrag från klubben till sin såkallade cupkassa, detta bidrag skiljer sig för respektive ålder och knutet till hur många lag som resp. åldersgrupp har anmält till seriespel. Vid övertrassering dras pengar från lagkassan, Om pengar finns kvar vid årets slut förs de inte över till kommande år utan anses som förverkade. Foto: P. Ullberg

10 Cuper som IF Mölndal Fotboll rekommenderar. IF Mölndal Fotboll ser gärna att lagen åker på cuper. Klubben sponsrar med en specificerad summa pengar per år till cupspel. 3-manna 500:-/åldersgrupp 7-manna 2500:-/anmält lag i seriespel 11-manna 3000:-/anmält lag i seriespel 5-manna 1500:-/anmält lag i seiespel 9-manna 2500:-/anmält lag i seriespel Det är roligt om vi kan få flera lag att åka på samma cup, så man kan heja på och stötta varandra under cupens gång. Under 2014 åkte IF Mölndal Fotboll med 12 lag till Helsingborg och spelade Eskilscupen. Inomhuscuper Spelort tid arrangör Minilirarcupen Stretered Feb-mars If Mölndal fotboll Olkasportresorcup Lindholmen Dec If Warta Ö-bollen Öckerö Nov-mars Öckerö if MIF cupen Mölnlycke Jan Mölnlycke if Luciacupen Mölndal Dec Fässberg if Utomhuscuper Spelort tid arrangör Gothia cup Göteborg Juli BK Häcken Laxa cupen Halmstad Juli Halmstad BK Magnus Lind cup Mölndal Sep BK Dalen/KFF Fässbergcupen Mölndal Aug Fässberg IF Kalleskaviarcup Kungshamn Juni Kalleskaviarcup.se Eskilscupen Helsingborg Aug Eskilsminne Gräscupen Hisingen Aug-sep IK Zenith För att läsa om Eskilscupen, gå in på

11 Översikt Vilka moment tränar vi på och vid vilken ålder. Nedan finns översikt över vilken ålder respektive övergripande moment tränas: Ålder Spelsätt Boll stl. Lek Teknik Smålagsspel Anfallsspel Försvarsspel Fys Målvakt manna manna manna manna F:4 P12: P13: manna F:4 P: manna =Skall tränas, 4=Bör i hög grad tränas, 3=Bör tränas, 2=Kan tränas, 1 Behöver inte tränas, 0=Skall inte tränas I momentplanen finns angivet i vilken ålder man tränar på vilket moment. Genom att följa utbildningsplanen har man en garanti för att olika moment tränas vid rätt ålder och att spelarna får en heltäckande fotbollsutbildning. Planen anger när man börjar träna på ett moment. Detta behöver sedan underhållas och fortsätta tränas på även om det inte står med i utbildningsplanen.

12 Individanpassning enligt principen. I en trupp är utvecklingsnivån varierande. Man är helt enkelt på olika utvecklingsnivå inom samma åldersgrupp. Oftast är det lagom att träna med de som ligger på samma nivå. I bland behöver man en utmaning. Då skall det finnas chans att träna med de som har kommit lite längre. Ibland vill man känna sig på en högre nivå, då ska det finnas möjlighet att träna med de som inte kommit lika långt. I en grupp är flertalet på samma nivå, men några har kommit längre och ungefär lika många har inte kommit lika långt. Att träna ungefär 50% med de som är på sin egen nivå, 25% med de som kommit längre och 25% med de som inte kommit lika långt, känns som en lagom utmaning. De flesta gångerna kan man lösa detta inom den egna gruppen, men ibland, får man låta några träna med en äldre/yngre grupp för att uppnå målet. På detta vis kan man hålla alla motiverade och både få utmaningar och känna sig duktiga. Svårast är givetvis när de som kommit längre ska vara med de som inte kommit lika långt eller är yngre. Då gäller det för tränaren att använda dessa spelare som förebilder och låta dem vara med och visa, så de får känna sig duktiga. Detta kallar vi individanpassning enligt principen.

13 Hur använder vi individanpassningsprincipen praktiskt? Viktigt att alltid ha med sig vid all individanpassning är att spelarna är under ständig utveckling. Kunskapsnivån inom gruppen kan därför ändras snabbt. Spelare kan även vara duktiga på olika moment. Var därför flexibel i din indelning av grupper så att dessa inte blir permanenta. Spelarna är ofta själva medvetna om vilken nivå man ligger på, undvik därför att sätta det på pränt eller att tala om det för spelaren. Ha en ständig dialog med din spelare om vad den ska jobba på för tillfället, inte för att nå en särskild nivå utan för att följa utbildningsplanen i IF Mölndal Fotboll. Vid träning: Att låta spelare man tror, vill och klarar av att träna med äldre lag ska få göra det under vissa träningspass och vissa perioder för att få en utmaning. Samma gäller att spelare man tror har utbyte av att träna med yngre ska få göra det om man vill. Att använda vid träning går ut på att anpassa svårighetsgraden på övningen efter spelarna, att låta spelare som man tror klarar av en viss svårighetsgrad köra övningen tillsammans. Det är ok att dela in gruppen efter kunnande om man varierar sammansättningen av gruppen, så att det inte blir samma som kör ihop varje gång. Syftet är ju att alla ska få en utmaning. Exempel på olika svårighetsgrad vid övningen kvadraten. Alla kör samma övning men med olika svårighetsgrad. Olika storlek på kvadraten, större för de som behöver mer tid på sig för att få en bra övning och mindre kvadrat för de som behöver snabbare spel för att utmanas. Olika antal offensiva spelare, fler för att enklare hålla bollen inom laget, färre för större utmaning. Olika antal tillslag, både max antal eller tvingat antal. Att spela på rätt fot vid tillbaka spel eller medtagning. Principen för olika svårighetsgrad kan användas vid alla övningar och smålags spel det är bara din egen fantasi som sätter gränser. Vid match: Förutom att låta spelare spela med yngre/äldre lag så kan man om man har minst 2 lag individanpassa gruppen och låta spelarna spela där de känner att de utvecklas bäst. Det gäller att hitta rätt utmaningsnivå för varje spelare. Viktigt att alla erbjuds minst 1 match i veckan. Tänk på att spelare kan växa och få bättre självförtroende om de får känna på ett snabbare spel eller genom att få glänsa på en enklare nivå. Även här ska man vara flexibel så att alla får pröva på olika nivåer och lära sig spela med olika spelare.

14 Spelarutbildningsplan IF MÖLNDAL FOTBOLL ADR=Aktiv dynamisk rörelse. Aktiv dynamisk rörelse (ADR) används för ökad rörlighet, styrka och kroppskontroll. ADR används som en del i uppvärmningen. Aktiv dynamisk rörelse står för: AKTIV: innebär att du med egen muskelkraft förflyttar eller rör en kroppsdel. DYNAMISK: innebär att du endast en kort stund befinner dig i muskelns ytterläge till skillnad mot statisk där du befinner dig i ytterläget hela tiden. RÖRELSE: är helt enkelt att du rör en kroppsdel och därmed ökar dess rörlighet i muskel och led. Innan man kör igång ADR behöver musklerna vara grundvarma. Detta gör man enklast genom bolldrivning, joggning, hopprep. Använd gärna ADR med knäkontroll i uppvärmningen för att minska skadorna på spelarna. Exempel på ADR finns i träningsverktyget övningen heter ADR med knäkontroll och snabbhet. En video visar ADR övningar. Exempel på knäkontroll finns också på övningen heter ADR med knäkontroll. Mölndal fotboll använder S2S eller fotbollens hemligheter S2S= Secret to Soccer Hemsida:www.S2S.net Inloggning till Mölndal fotbolls s2s sida får ledarna via mail. Lagträning kompletteras också med av Gbg:s fotbollsförbunds arrangerade talangträningar, samt annan distriktsverksamhet. Inloggning vid talangträning och annan distriktverksamhet Användarnamn=Talangtranare Lösen:Spelarlyftet

15 Så här ser matrisen ut och du hittar den genom att kopiera och klistra in följande webbadress Så här ser matrisen del 1 och 2 ut. I matrisen kan du gå in och klicka på de blåmarkerade länkarna så kommer det förslag på träningsprogram, spelsystemsbeskrivningar, regler, workshopar Tänk på att det är det som berör din åldersgrupp som du ska använda. En bra förklaring till matrisen finner du uppe i vänstra hörnet av matrisen, där finns också en beskrivning på hur man använder matrisen. Nu följer en del praktiska beskrivningar som är bra att känna till innan man går på spelarutbildningsplanen. T.ex vid vilken ålder man befinner sig i en spelform och hur man spelar match i just den spelformen. Man får också en beskrivning av hur en spelsystemsbeskrivning är upplagd. Sedan följer spelarutbildningsplanen.

16 Vad erbjuder s2s, spelarlyftet och Gbg s fotbollsförbund? Lite kött på benen. S2S Spelarutbildningsverktyg För förening, tränare, spelare Gratis för alla! Nu även som App (Iphone) Spelarlyftet S2S Detta ingår 361 st övningar 265 st för utespelare (Teknik: 64 st, Anfall: 83 st, Försvar: 58 st, Spelsystem: 32 st, Fysik: 25 st, övriga: 3 st) 96 st för målvakter 78 st träningsprogram Teknik: 14 st, Anfall: 24 st, Försvar: 15 st, Spelsystem: 12 st, Träningslära: 2 st, Målvakt: 7 st, Inomhus: 4 st 8 st spelsystemsbeskrivningar (Utomhus: 6 st, Inomhus: 2 st) 5 st Så spelar vi 6 st Workshops (ledarfortbildning) Förklaringar och annan användardokumentation S2S GFF s licens Logga in på Användarnamn: Talangtranare Lösenord: Spelarlyftet För vem? För alla: Föreningar, ledare, tränare, spelare Vad: GFF s spelar- och ledarutbildningsverksamhet Läsrättigheter (även S2S video) Träningsprogram i kalendern Spelarlyftets Spelarutbildningsplan Övningar under Bibliotek och mycket mer Vad är Spelarlyftet? Ett kunskapslyft för spelare och tränare! Vi tror att svensk klubbfotbolls goda framtid ligger i: ett brett kunskapslyft för spelare och tränare, där ett stort urval är nyckeln en konsekvent satsning på utbildning av ungdomstränare samarbete inom klubben och mellan klubbar för att erbjuda kvalitativ träning för alla talangfulla ungdomar lokala talangträningar och fortbildning för tränare Spelarlyftet Innehåll Organisation: Projektgrupp Zonindelning (6 st) m zonutvecklare Föreningsutvecklare/föreningskontaktperson Kursverksamhet i zonerna: Avspark (12 st) Bas 1 (12 st) Fortbildning Workshops i 3/5-, 7-, 9-, och 11-manna samt inomhusfotboll (5 á-side) Föreningsutvecklarutbildning Spelarlyftets spelarutbildningsplan inkl S2S Fotbollsworkout, MAQ etc Zonlagsturnering (14-19 år) inkl zonlagsträningar och All Star matcher Talangträningar (13-16 år) inkl instruktörs- och ledarfortbildning Distriktslag år Föreningsutveckling i samarbete med SISU Spelarutbildningsplan Träningsprogram Spelsystemsbeskrivningar S2S licens

17 Annan verksamhet som erbjuds av spelarlyftet och Gbg s fotbollsförbund. Vi ser gärna att Mölndal fotboll har en stor representation inom alla områden. Talangträningar 5 st/år Ledaren anmäler P/F13-15! Zonlagscoacherna tar ut P16 och F15-16! Gratis! Inkl instruktörs- och ledarutbildning Zonlag P/F14-16 Zonlagsturnering inkl träning och All star Zonlaget lever året runt Januari, Februari, Juni, Augusti och December Spelarlyftet ansvarar för bokning av planer och iordningställande av träningsprogram samt ser till att varje zonlagscoach erhåller varsin overall. Utbildningsdagar Tränaren anmäler! Kostar pengar! Klubben står för hälften! Max 5 spelare/tillfälle. 12 år: 1 dag 13 år: 3 dagar 14 år: 2 st utbildningsdagar och 1 st Öppen träning 15 år: 1 st öppen träning Mv-träning: 13-16år 17-19år Distriktslag Spelaren blir uttagen av förbundet! Lägren kostar pengar, klubben står för hela kostnaden! 14-16(17) år Ca 20 träningar Ca 5-6 träningsmatcher Danmarksläger (14 år) Götalandsläger och Elitläger (15 år) Visingsöturnering samt Distriktslagsturnering (16-17 år) Distriktslag år startat 2010 (Spelarlyftet). Träningar och turnering! Zonlagsturneringen startskottet! All utbildningsverksamhet enligt vår/ GFF`s spelarutbildningsmatris!

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 5-manna 8-9 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

Ungdomspolicy Beslutad av styrelsen i BK Höllviken 2013-09-10

Ungdomspolicy Beslutad av styrelsen i BK Höllviken 2013-09-10 Ungdomspolicy Beslutad av styrelsen i BK Höllviken 2013-09-10 Ungdomspolicy Sida 1 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Klubbens övergripande målsättning... 2 3. Organisation... 2 4. Respektera alla... 3 5. Ungdomsverksamhetens

Läs mer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer 1 Ungdomssektionens Policy, Mål & Riktlinjer Allmänt Ungdomssektionen (US) omfattar killar och tjejer från 6 till 15 år och dess ledare. Som ungdomsledare i GIF har man ett stort ansvar för många barn

Läs mer

LEDARHANDBOK. Ledarhandboken återfinnes i sin helhet uppdaterad på: http://www.bjers.eu/sif_ledarparm/index.html

LEDARHANDBOK. Ledarhandboken återfinnes i sin helhet uppdaterad på: http://www.bjers.eu/sif_ledarparm/index.html LEDARHANDBOK 1 Välkommen, Introduktion till SIF Fotboll 2 En Guide för dig som börjar som ledare i år 3 Vett och Etikett, Sila Snacket 4 Saltismodellen 5 Vad är Toppning och Nivåindelning 6 Policys inom

Läs mer

Grundad 1/3 2014. Grundad 28/5 1922. ann

Grundad 1/3 2014. Grundad 28/5 1922. ann VERKSAMHETSHANDBOKANDBOK Grundad 1/3 2014 ꔷ Verksamhetshandboken är en beskrivning av hur vi vill att vår förening skall fungera. Den tar upp de vanligaste frågorna som nya och gamla ledare kan ha ꔷ ꔷ

Läs mer

POJKAR & FLICKOR 11ÅR P11 och F11

POJKAR & FLICKOR 11ÅR P11 och F11 POJKAR & FLICKOR 11ÅR P11 och F11 En Guide för dig som Ledare - Kalender - Träning / Cup - Coaching Version April 2009 POJKAR & FLICKOR 11 ÅR KALENDER Tränings kalender, Våren som P11 / F11 SIF rekommenderar

Läs mer

MATFORS IF: s. POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12

MATFORS IF: s. POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12 MATFORS IF: s POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12 Innehåll Inledning 3 Kärnvärden 3 Målsättning 4 Riktlinjer 4 Metod 4 Rekrytering 5 Ledarrollen 5 Träning och match 6 Cuper och Träningsläger

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING DJURGÅRDENS IF - UNGDOM

VERKSAMHETSBESKRIVNING DJURGÅRDENS IF - UNGDOM VERKSAMHETSBESKRIVNING DJURGÅRDENS IF - UNGDOM INITIATIV UTVECKLING AMBITION KREATIVITET FRAMGÅNG Välkommen till Djurgårdens ungdomshockey Djurgården är Sveriges mest framgångsrika ishockeyförening genom

Läs mer

Så spelar vi Futsal 2014-2015

Så spelar vi Futsal 2014-2015 Så spelar vi Futsal 2014-2015 1 Varmt, ombonat och alltid spelbart Små ytor - Många bollkontakter och hög aktivitet Dämpad boll - Bollen efter marken utvecklande spel All inomhusfotboll i Sverige går numera

Läs mer

Utvecklingspolicy. ungdom

Utvecklingspolicy. ungdom Utvecklingspolicy ungdom Sidan 2 / 12 Utvecklingspolicy ungdomsverksamhet 1 INLEDNING UNGDOMSVERKSAMHET... 3 2 EKONOMI... 3 3 REGLER OCH RIKTLINJER... 3 3.1 GRUNDPRINCIPER FÖR BARN OCH UNGDOMSTRÄNING:...

Läs mer

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning

Läs mer

sponsrar pärmen LEDARE

sponsrar pärmen LEDARE sponsrar pärmen LEDARE REGISTER 2013-05-01 1 Förord 2 Policy Se Dokument/ Policy 3 Träning Träningsplanering (Här kan du även spara noteringar om egna övningar och tips från andra.) 4 Match Spelarregister

Läs mer

LANDVETTER IS. Mål Inriktning Policy

LANDVETTER IS. Mål Inriktning Policy LANDVETTER IS Mål Inriktning Policy Innehåll 1. Landvetter Idrottssällskap lite historik 1 2. Målsättning 2 3. Inriktning 3 4. Hur vi når målsättning och inriktning 4 5. Klubbprofil Vad förväntar vi ledare

Läs mer

Klubb Utbildning för Ledare

Klubb Utbildning för Ledare Klubb Utbildning för Ledare SBTF UTBILDNING NIVÅ BAS Utbildningsmaterial från Svenska Bordtennisförbundets ungdom- och utbildningskommitté www.svenskbordtennis.com INNEHÅLL 05 LEDARSKAP Barn- och ungdomsledarskap

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Riktlinjer för ledare

Riktlinjer för ledare Sida:1(6) Välkommen som ledare i Rotebro IS Fotbollsförening Vi vill hälsa dig välkommen som ledare i Rotebro fotboll och hoppas att du ska trivas och känna att du gör något viktigt för barn och ungdomar

Läs mer

Lagledarhäfte S:t Eriks-cupen 2014

Lagledarhäfte S:t Eriks-cupen 2014 Lagledarhäfte S:t Eriks-cupen 2014 VÄLKOMMEN TILL SPELSÄSONGEN 2014! Detta häfte är tänkt som ett stöd för dig i din roll som lagledare i S:t Eriks-cupen en sammanfattning och ett förenklat utdrag som

Läs mer

Appendix 3 Vinröda Ledare

Appendix 3 Vinröda Ledare 1 (20) Appendix 3 Vinröda Ledare Styrdokument för LUGI Handbolls barn- och ungdomsledare Föreningsidé En förening för hela familjen som förenar elit och bredd Vision Att vara Sverigeledande på herr- och

Läs mer

sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram

sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram Möt oss hösten 2015 sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram Kalendarium Augusti 25 Sista dagen att söka LOK-stöd 29-30 Plattformen i Norberg

Läs mer

Så spelar vi 7-mannafotboll 2012

Så spelar vi 7-mannafotboll 2012 Så spelar vi 7-mannafotboll 2012 1 Bättre förutsättningar Jämnare matcher Roligare och bättre spel Alla skall få vara med Säsongen 2011 infördes speltiden 3*15 min i 7-mannafotbollen på prov och som rekommendation.

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2014 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRORD I detta dokument har vi försökt åskådliggöra Kubikenborgs IF:s policy och riktlinjer för alla de lag som är aktiva inom föreningen och ledarna

Läs mer

Ledarhandbok Storvreta IK

Ledarhandbok Storvreta IK Ledarhandbok Storvreta IK Denna ledarhandbok utgör ett stöd för dig som ledare i Storvreta IK fotboll. Vi har valt att upprätta innehållsförteckning i alfabetisk ordning för att du lätt ska hitta det du

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan Svenska Scoutrådet Utveckla, rekrytera, behålla Framgångsfaktorer Tillsammans Vänligt mottagande Ställ frågan 1 Plattform för medlemsutvecklingsarbete; Utveckla, rekrytera och behålla Detta är Scouternas

Läs mer

Nivåanpassad Spelar Utbildnings Plan (SUP) för Solna Vikings Barn- och Ungdom.

Nivåanpassad Spelar Utbildnings Plan (SUP) för Solna Vikings Barn- och Ungdom. Nivåanpassad Spelar Utbildnings Plan (SUP) för Solna Vikings Barn- och Ungdom. Introduktion Spelar Utbildnings Plan Solna Vikings vill Syftet med denna Spelar Utbildnings Plan (SUP) är att Solna Vikings

Läs mer

AIK Ungdomsfotboll 2008

AIK Ungdomsfotboll 2008 AIK Ungdomsfotboll 2008 (071113) Verksamhetsplan 1 INNEHÅLL AIK-stilen 3 AIK Ungdomsfotboll Inför 2008 4 Vision och verksamhetsidé 6 Organisation 7 Mötesordning 10 Information 13 Ekonomi 14 A-lags-arrangemang

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2015 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer