Utbildningsplan för tränare EIK fotboll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsplan för tränare EIK fotboll"

Transkript

1 Utbildningsplan för tränare EIK fotboll Inledning...2 Att vara ledare i Ekerö IK...2 Webbutbildning i sportnik...2 Domarkurs...2 Skadekurs...3 Intern tränarutbildning...3 Tränare 5-manna åldersgrupper 7-9 år...4 Avspark -kurslängd och kursinnehåll-...4 Bas 1, Ledarskap -kurslängd och kursinnehåll-...4 Bas 1, Spelförståelse -kurslängd och kursinnehåll-...4 Tränare 7-manna åldersgrupper år...5 Bas 1, Teknik -kurslängd och kursinnehåll-...5 Bas 1, Träningslära -kurslängd och kursinnehåll-...5 Bas 1, Målvaktsspel -kurslängd och kursinnehåll-...5 Tränare 11-manna åldersgrupper år...6 Bas 2, Ledarskap -kurslängd och kursinnehåll-...6 Bas 2, Spelförståelse -kurslängd och kursinnehåll-...6 Bas 2, Teknik -kurslängd och kursinnehåll-...6 Klubbtränare 11-manna grupper år, J-trp, AB-trp...7 Bas 2, Träningslära -kurslängd och kursinnehåll-...7 Bas 2, Målvaktsspel -kurslängd och kursinnehåll-...7 Bas 2, Diplomkurs -kurslängd och kursinnehåll-...7 Målvaktstränare...8 Mv Bas 1 -kurslängd och kursinnehåll-...8 Mv Bas 2 -kurslängd och kursinnehåll-...8 Mv Diplomkurs Bas -kurslängd och kursinnehåll-...8 Mv Avancerad -kurslängd och kursinnehåll-...8 Mv Diplomkurs Avancerad -kurslängd och kursinnehåll-...8 Förbundets utbildningsstege tränare...9 Förbundets utbildningsstege målvaktstränare...10 Sida 1 av 10

2 Inledning Dokumentet och utbildningsplanen beskriver de utbildningar, arrangerade av förbundet, tränarna kan gå och vilka föreningens målsättningar är för tränarnas utbildningsnivåer. Det finns också andra utbildningar som tränare och ledare kan gå, utöver nedan beskrivna förbundsutbildningar för tränare. En kort beskrivning av några, sådana kurser, följer direkt nedan. Fotbollssektionen vill uppmuntra utbildning och därför är, som regel, all utbildning bekostat av sektionen och kostnadsfri för deltagande tränare/ledare. Vill man anmäla sig till kurs, där Ekerö IK ej är medarrangör, ska detta meddelas och stämmas av med kanslit först, om man vill att föreningen ska stå för kursavgiften. Tränare som genomgått tränarutbildningar före 2007 har gått i förbundets gamla utbildningsstegar, Grundkurs, följt av U1-U3 (ungdomssidan), eller följt av Steg 1-Steg 4 (seniorsidan). Sådana utbildningar får i viss utsträckning tillgodoräknas i förbundets nya tränarutbildning, hur detta tillgodoräknas syns nedan under Förbundets utbildningsstege (sid. 9). Att vara ledare i Ekerö IK Denna utbildning arbetar föreningen med att ta fram. Den kommer att rikta sig till alla ledare i Ekerö IK och kommer att behandla föreningens värdegrunder. Kursen omfattar 2-3 timmar. Målsättningen är att alla ledare, inom alla sektioner, ska veta på vilket sätt Ekerö IK vill bedriva ungdomsverksamhet och att alla ledare verkar utifrån detta. Webbutbildning i sportnik Varje år ska föreningen arrangera fyra utbildningstillfällen i hur man använder webbverktyget sportnik (för att skapa hemsidor till trängrpna), två grundkurser och två forsättningskurser (vår/höst). Föreningen använder sportnik för all medlemshanterig och för att fakturera olika avgifter, därför är det obligatoriskt för alla träningsgrupper att ha en hemsida där alla aktiva spelare ska vara registrerade medlemmar. Kurserna omfattar 3-4 timmar. Målsättningen är att få en effektiv plattform för administration och kommunikation inom hela Ekerö IK. Domarkurs Varje år arrangerar sektionen grundläggande domarkurs, som berättigar till att döma 5- och 7- manna matcher. Denna kurs riktar sig till både spelare och ledare. För att gå kursen måste man vara minst tretton år (fylla 13 år det året som kursen går). Vi vill att ledare uppmuntrar spelare att gå kursen. Kursen omfattar 1 heldag. Målsättningen är att sektionen kan tillsätta lokala domare till alla hemmamatcher 5- och 7-manna. Sida 2 av 10

3 Skadekurs Skadekurs ska arrangeras en gång per år, eller utifrån behov, av sektionen för alla intresserade ledare. Skadekursen är allmänt hållen och har första hjälpen karaktär. Målsättningen är att alla lag ska ha minst en ledare som gått skadekursen och som har ansvaret för hur vi akut agerar när skador uppstår. Kursen omfattar 2-3 timmar. Förbundet har också kurser som är mer specialiserade, t.ex. tejpkurser. Vill ledare gå sådan kurs så kan den bekostas av föreningen efter kontakt och godkännande från kansliet. Intern tränarutbildning Interna tränarutbildningar tas fram utifrån träningsgruppernas behov och utifrån tränarnas önskemål. Sådana tränarutbildningar utformas av sektionen och kan vara t.ex. föreläsningar med externa förläsare eller teori/praktikpass ledda av sektionens klubbtränare. Målsättningen är att vi ska ha ett utbildningstillfälle per år för tränare på 5- och 7-manna nivån samt två utbildningstillfällen (vår/höst) per år för tränare på 11-manna nivån. Utbildningstillfällena omfattar från 2 timmar upp till heldag. Sida 3 av 10

4 Tränare 5-manna åldersgrupper 7-9 år Föreningens målsättning är att alla ledare ska ha gått Avspark, som är det inledande utbildningsmomentet tränare genomgår. Vi vill att alla ledare går Avspark, även de som inte har en ren tränarfunktion, detta för att uppmuntra så många som möjligt att få en insikt i tränarskapet. Vi vill att de som har tränarfunktioner på nivån 5-manna även genomgår Bas 1 Ledarskap och Bas 1 Spelförståelse. Det naturliga är att de som har tränarfunktioner går en tränarutbildning per år/säsong. Är det tränare som vill gå fler utbildningar per år/säsong så är det fullt möjligt, det är också möjligt att som 5-manna tränare fortsätta utbildningsstegen efter Bas 1 Spelförståelse. Föreningens mål för tränare 5-manna är att de ska ha gått Avspark, Bas1 Ledarskap och Bas 1 Spelförståelse senast året som spelarna i träningsgruppen fyller 9 år. Avspark -kurslängd och kursinnehåll- 1 dag, förkunskapskrav inga 1. Ledarskap - barnet i centrum i träningssituationen 2. Fotbollens spela, lek och lär 3. Barns och ungdomars utveckling 4. Träning 5. Ledarskap - barnet i centrum i matchsituationen Bas 1, Ledarskap -kurslängd och kursinnehåll- 1 dag, förkunskapskrav Avspark 1. Fotbollens spela, lek och lär 2. Att leda lärande - planering av träningstillfälle 3. Att leda lärande - instruktion 4. Instruktion i praktiken 5. Att leda grupper Bas 1, Spelförståelse -kurslängd och kursinnehåll- 1 dag, förkunskapskrav Avspark och Ledarskap 1 1. Bollhållarens och "närmaste" medspelarens alternativ 2. Spelförståelse och speluppfattning 3. Att vara spelbar 4. Spelavstånd Sida 4 av 10

5 Tränare 7-manna åldersgrupper år Föreningens målsättning är att alla ledare ska ha gått Avspark, som är det inledande utbildningsmomentet tränare genomgår. Vi vill att alla ledare går Avspark, även de som inte har en ren tränarfunktion, detta för att uppmuntra så många som möjligt att få en insikt i tränarskapet. Vi vill att de som har tränarfunktioner på nivån 7-manna ska ha genomgått 5-m nivåns Bas 1 Ledarskap och Bas 1 Spelförståelse före träningsgruppen fyllt 10 år, samt att man under perioden år genomgår Bas 1 Teknik, Bas 1 Träningslära och Bas 1 Målvaktsspel. Det naturliga är att de som har tränarfunktioner går en tränarutbildning per år/säsong. Är det tränare som vill gå fler utbildningar per år/säsong så är det fullt möjligt, det är också möjligt att som 7-manna tränare efter att ha fullföljt hela Bas 1 börja gå Bas 2, speciellt om man tänkt fortsätta som 11-manna tränare. Föreningens mål för tränare 7-manna är att de ska ha gått Avspark, Bas1 Ledarskap, Bas 1 Spelförståelse, Bas 1 Teknik, Bas 1 Träningslära och Bas 1 Målvaktsspel senast året som spelarna i träningsgruppen fyller 12 år. Bas 1, Teknik -kurslängd och kursinnehåll- 1 dag, förkunskapskrav Avspark, Ledarskap 1 och Spelförståelse 1 1. Teknikträning 2. Teknik och spelförståelse 3. Teknikinstruktion 4. Teknikmomenten drivning, fint, dribbling och passning Bas 1, Träningslära -kurslängd och kursinnehåll- ½ dag, förkunskapskrav Avspark, Ledarskap 1 och Spelförståelse 1 1. Fysisk aktivitet och hälsa för barn och ungdomar 2. Kost och hälsa för barn och ungdomar 3. Grundläggande fotbollsträning för barn och ungdomar 4. Uppvärmning och nedvarvning 5. Träningsmetoder 6. Akut skadebehandling,överbelastningsskador för barn/ungdomar 7. Får man spela fotboll när man är sjuk? Bas 1, Målvaktsspel -kurslängd och kursinnehåll- ½ dag, förkunskapskrav Avspark, Ledarskap 1 och Spelförståelse 1 1. Målvaktsspelets uppgifter och matchsituationer 2. Målvaktsspelets teknik 3. Målvaktsträning för de yngsta Sida 5 av 10

6 Tränare 11-manna åldersgrupper år Föreningens målsättning är att alla ledare ska ha gått Avspark, som är det inledande utbildningsmomentet tränare genomgår. Vi vill att alla ledare går Avspark, även de som inte har en ren tränarfunktion, detta för att uppmuntra så många som möjligt att få en insikt i tränarskapet. Vi vill att de som har tränarfunktioner på nivån 11-manna ska ha genomgått 5-m nivåns Bas 1 Ledarskap, Bas 1 Spelförståelse och 7-m nivåns Bas 1 Teknik, Bas 1 Träningslära, Bas 1 Målvaktsspel före träningsgruppen fyllt 13 år, samt att man under perioden år genomgår ett utbildningstillfälle per år på Bas 2 nivå. Det naturliga är att de som har tränarfunktioner går en tränarutbildning per år/säsong. Är det tränare som vill gå fler utbildningar per år/säsong så är det fullt möjligt. Föreningens mål för tränare 11-manna är att de ska ha genomgått Bas 1 och börja gå Bas 2. Bas 2, Ledarskap -kurslängd och kursinnehåll- 2 dagar, förkunskapskrav Avspark och samtliga kurser på Bas 1-nivån 1. Fotbollens spela, lek och lär 2. Att leda lärande 3. Att leda gruppens utveckling 4. Att leda kommunikation 5. Att leda sin egen utveckling Bas 2, Spelförståelse -kurslängd och kursinnehåll- 2 dagar, förkunskapskrav Avspark, alla kurser på Bas 1-nivån, Ledarskap 2 1. Förutsättningar för ett bra anfallsspel 2. Förutsättningar för ett bra försvarsspel 3. Spelförståelse och speluppfattning 4. Spelsystem Bas 2, Teknik -kurslängd och kursinnehåll- 2 dagar, förkunskapskrav Avspark och Ledarskap 1 1. Isolerad och funktionell teknikträning 2. Teknikmoment för felvänd bollhållare 3. Teknikmoment för rättvänd bollhållare 4. Avslutsmoment Sida 6 av 10

7 Klubbtränare 11-manna grupper år, J-trp, AB-trp Klubbtränare är tränare som normalt inte har eget barn i sin träningsgrupp och som har en ambition och en individuell målsättning för sitt tränarskap. För klubbtränare upprättas individuella utbildningsplaner. Klubbens målsättning är att förse Talangträningar, J-trp och AB-trp med eget fostrade klubbtränare. Utbildningsnivån för klubbtränare är minst Bas 2 inkl Diplomkurs fyra dagar, som i normalfallet ska nås inom tre år. Bas 2, Träningslära -kurslängd och kursinnehåll- 1 ½ dag Förkunskapskrav Avspark, alla kurser på Bas 1-nivån, Ledarskap 2 och Spelförståelse 2 1. Fysisk utveckling 2. Fotbollens riktlinjer för den fysiska utvecklingen 3. Grundläggande fotbollsträning 4. Kost och hälsa 5. Akut skadebehandling och överbelastningsskador 6. Träningsmetoder Bas 2, Målvaktsspel -kurslängd och kursinnehåll- ½ dag Förkunskapskrav Avspark, alla kurser på Bas 1-nivån, Ledarskap 2 och Spelförståelse 2 1. Målvaktens spelträning 2. Målvaktens försvarsspel 3. Målvaktens anfallsspel 4. Utbildningsplan för målvakter Bas 2, Diplomkurs -kurslängd och kursinnehåll- 4 dagar Förkunskapskrav Avspark och samtliga kurser på bas 1- och 2-nivå Praktikkrav Två års tränarpraktik Diplomkursen är ett utbildningstillfälle för alla kunskapsområden, då kursdeltagaren i första hand, genom uppgifter, problemlösningar e t c, förväntas tillämpa de kunskaper som tidigare baskurser behandlat. Samtliga ämnesområden blir föremål för teoretisk och praktisk tillämpning. Deltagare som genomgår kursen med godkänt resultat erhåller examensbeviset "UEFA-B-Diploma" Sida 7 av 10

8 Målvaktstränare Inom förbundets vanliga tränarutbildningar ingår momentet målvaktsspel, detta moment är tillräckligt för EIK fotbolls lagtränare. För de som är målvaktstränare finns en speciell utbildningsstege. Sektionen arbetar för att vi ska ha målvaktstränare som kan ta hand om alla målvakter 11-manna, år samt målvakter i AB-trpn senior. Målsättningen är att dessa målvaktstränare ska utbilda sig inom nedanstående kurser. Mv Bas 1 -kurslängd och kursinnehåll- 2 ½ dagar Förkunskapskrav inga 1. Ledarskap 2. Målvaktsspel försvar 3. Träningslära 4. Målvaktsspel anfall 5. Spelförståelse Mv Bas 2 -kurslängd och kursinnehåll- 3 dagar Förkunskapskrav Målvaktstränarutbildning Bas 1 1. Ledarskap 2. Målvaktsspel försvar 3. Träningslära 4. Målvaktsspel anfall 5. Spelförståelse Mv Diplomkurs Bas -kurslängd och kursinnehåll- 2 dagar förkunskapskrav Målvaktstränarutbildning Bas 1 och Bas 2 Utbildningstillfälle för alla kunskapsområden, då kursdeltagaren i första hand, genom uppgifter, problemlösningar etc., förväntas tillämpa de kunskaper som tidigare baskurser behandlat. Samtliga ämnesområden blir föremål för teoretisk eller praktisk tillämpning, inkl. betygssättning. Deltagare som genomgår kursen med godkänt resultat erhåller Diplom för Målvaktstränarutbildningens Basnivå. Mv Avancerad -kurslängd och kursinnehåll- 5 dagar förkunskapskrav Målvaktstränarutbildning Diplomkurs Praktikkrav tränarerfarenhet av målvakter som uppnått licensålder (15 år). 1. Ledarskap 2. Målvaktsspel försvar 3. Träningslära 4. Målvaktsspel anfall 5. Spelförståelse Mv Diplomkurs Avancerad -kurslängd och kursinnehåll- 2 dagar Utbildningstillfälle för alla kunskapsområden, då kursdeltagaren i första hand, genom uppgifter, problemlösningar etc., förväntas tillämpa de kunskaper som tidigare mv-kurser behandlat. Samtliga ämnesområden blir föremål för teoretisk eller praktisk tillämpning, inkl. betygssättning. Deltagare som genomgår kursen med godkänt resultat erhåller Diplom för Målvaktstränarutbildningens Avancerade nivå. Sida 8 av 10

9 Förbundets utbildningsstege tränare Du har idag genomgått: Grundkurs Ungdomstränarkurs 1 (U1) Steg 1 Ungdomstränarkurs 2 (U2) Steg 2 Ungdomstränarkurs 3 (U3) Du fortsätter här: BAS 1-kurser (4 x 1 dagar) BAS 1-kurser (4 x 1 dagar) BAS 2-kurser (4 x 2 dagar) BAS 2-kurser (4 x 2 dagar) Avancerad nivå (12 dagar) Avancerad nivå (12 dagar) Sida 9 av 10

10 Förbundets utbildningsstege målvaktstränare Du har idag genomgått: Mv-kurs 1 Mv-kurs 2 Mv-kurs 3 Du fortsätter här: Motsvar Bas 1 och fortsätter på Bas 2 Motsvarar hela Basnivån och Du fortsätter på Avancerad Motsvarar hela nya Avancerad Sida 10 av 10

- Första steget i fotbollens tränarutbildning

- Första steget i fotbollens tränarutbildning - Första steget i fotbollens tränarutbildning Lördag 16 februari 2013 Alt. 1 1 250:-/deltagare för dig som behöver komplett utbildningsmaterial för Avspark.. Alt. 2 800:-/deltagare för dig som har komplett

Läs mer

INFORMATION INBJUDAN KURSDATUM ANMÄLAN

INFORMATION INBJUDAN KURSDATUM ANMÄLAN TRÄNARUTBILDNING ÖREBRO LÄNS FOTBOLLFÖRBUND - HÖSTEN 2007 INFORMATION INBJUDAN KURSDATUM ANMÄLAN ÖREBRO LÄNS FOTBOLLFÖRBUND BOX 150 23, 700 15 ÖREBRO KARLSGATAN 28-30 (BESÖKSADRESS) 019-17 55 50 (TEL)

Läs mer

BAS-NIVÅ (Uefa Basic level)

BAS-NIVÅ (Uefa Basic level) TRÄNARUTBILDNING 2009-2010 BAS-NIVÅ (Uefa Basic level) BAS-nivå 1 AVSPARK (1 dag/8 tim) BAS-nivå 1 eller studiecirkel Välkommen till ungdomsfotbollen. Ledarskap för barn- och ungdomar. Barns- och ungdomars

Läs mer

Utbildningsansvariga Fotbollssektionen. Tränarutbildning. Storvreta IK Fotboll. Information Riktlinjer

Utbildningsansvariga Fotbollssektionen. Tränarutbildning. Storvreta IK Fotboll. Information Riktlinjer Tränarutbildning Storvreta IK Fotboll Information Riktlinjer Nytt tränarutbildningssystem f o m 2007: Avspark och Bas 1-kurserna genomförs lokalt i förening/föreningsallians Bas 2-kurserna och diplomkursen

Läs mer

målvaktstränarutbildning i fotboll bas 1 HANDLEDNING

målvaktstränarutbildning i fotboll bas 1 HANDLEDNING målvaktstränarutbildning i fotboll bas 1 HANDLEDNING LEDARSKAP - HANDLEDNING Spela, lek och lär Ledarens uppgifter Barns och ungdomars psykologiska utveckling Planering av träningstillfälle Instruktion

Läs mer

GRUNDUTBILDNINGAR FOTBOLLL

GRUNDUTBILDNINGAR FOTBOLLL GRUNDUTBILDNINGAR 2012-2013 FOTBOLLL AVSPARK Första steget i fotbollens tränarutbildning Lördag 29 september 2012 Ljusdal Alt. 1 1 250:-/deltagare OBS! Ni som behöver komplett utbildningsmaterial för Avspark.

Läs mer

TRÄNARUTBILDNING BARKARÖ SK. Johan Kraft

TRÄNARUTBILDNING BARKARÖ SK. Johan Kraft TRÄNARUTBILDNING BARKARÖ SK Johan Kraft 2015-04-03 Detta dokument reglerar vilka utbildningar som ledare i Barkarö SKs verksamhet bör genomföra och arbeta efter. Välkommen som tränare i Barkarö Sportklubb!

Läs mer

Bra att veta om tränarutbildningen.

Bra att veta om tränarutbildningen. Bra att veta om tränarutbildningen. Här finner Du all vår tränar- och ledarutbildning. Vi har ordnat dem i lite olika kategorier enligt följande; Avspark (en dag) är den första tränarkursen som man går.

Läs mer

2008-08-14. Talangutveckling. Super sunday

2008-08-14. Talangutveckling. Super sunday Talangutveckling Super sunday Som ett led i Huddinge IF:s talangsatsning bedrivs extra träning i två grupper på pojksidan och en på flicksidan. Talangutvecklingen är ett komplement till den vanliga träningen

Läs mer

Arbetsuppgift 1 Grupparbete Arbetsuppgift 1 Förberedelse redovisning Arbetsuppgift 1 Redovisning grupparbetet

Arbetsuppgift 1 Grupparbete Arbetsuppgift 1 Förberedelse redovisning Arbetsuppgift 1 Redovisning grupparbetet Schema Torsdag 15 oktober 08.30 09.00 Kaffe/Te - fralla 09.00-09.40 Kursinledning 09.40-10.00 Ledarskap OBS! Kom i god tid till kursen. Presentation, kursinnehåll, program Repetition Avspark, Bas 1 Ledarskap,

Läs mer

Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll. Verksamhet

Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll. Verksamhet 1 Tanken är - Att skapa ett fotbollsintresse för dom yngsta - Att detta intresse ska hålla i så länge som möjligt Verksamhet Söderköpings IK vill genom detta - Skapa en grogrund för föreningens framtid,

Läs mer

Storvreta IK Spelarutbildningsplan 2009

Storvreta IK Spelarutbildningsplan 2009 Storvreta IK 2009-06-23 1 (15) Storvreta IK Spelarutbildningsplan 2009 Fastställd av Sektionsstyrelsen för fotbollssektionen 2009-06-17 Storvreta IK 2009-06-23 2 (15) Innehållsförteckning 1. Om planen

Läs mer

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten AIF:s utbildningsplan är framtagen av tränarrådet och godkänd av fotbollssektion samt styrelsen 080302. Axvalls IF målsättning med ungdomsverksamheten

Läs mer

Oskarshamns AIK UNGDOM VERKSAMHETSPLAN

Oskarshamns AIK UNGDOM VERKSAMHETSPLAN Oskarshamns AIK UNGDOM VERKSAMHETSPLAN FOTBOLLSKOLAN ---------------------- SENIORFOTBOLL 1 INLEDNING Den övergripande målsättningen med vår verksamhetsplan är att den skall vara ett levande dokument som

Läs mer

målvaktstränarutbildning i fotboll bas 2 HANDLEDNING

målvaktstränarutbildning i fotboll bas 2 HANDLEDNING målvaktstränarutbildning i fotboll bas 2 HANDLEDNING LEDARSKAP - HANDLEDNING Att vara tränare och ledare Att sätta mål Kommunikation Instruktion i spelträning 40 min 90 min 70 min 40 min Kunskapsmål för

Läs mer

Förslag till Spelarutbildningsplan för barn och ungdomar i Mockfjärds BK 2012 Utgåva 1

Förslag till Spelarutbildningsplan för barn och ungdomar i Mockfjärds BK 2012 Utgåva 1 Förslag till Spelarutbildningsplan för barn och ungdomar i Mockfjärds BK 2012 Utgåva 1 V.2010.04a Inledning Den övergripande målsättningen med våra spelarutbildningsplan är att den skall vara ett levande

Läs mer

FOOTBALLL ACADEMY 6-9 2011-11-15

FOOTBALLL ACADEMY 6-9 2011-11-15 ANNERSTA FOOTBALLL ACADEMY Annerstaskolan Kursplan Fotboll Åk 6-9 STRIVE TO BE THE BEST 1 2011-11-15 Fotboll Kursplan Fotboll Ämnets syfte Grundskolans utbildning i fotboll syftar till att fördjupa och

Läs mer

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska muaythai förbundet arrangerar grenspecifika utbildningar för sina medlemsklubbar i 2 steg. Därutöver finns ett steg 3 som riktar

Läs mer

Blå Tråden. Ungdomsfotbollen. Blå Tråden Ver 2.0

Blå Tråden. Ungdomsfotbollen. Blå Tråden Ver 2.0 Blå Tråden Ungdomsfotbollen Blå Tråden 2012. Ver 2.0 1 Barn- och ungdomsverksamheten inom Rengsjö Sportklubb är mycket viktig och att den sköts på rätt sätt är lika viktigt. Därför har klubben tagit fram

Läs mer

Den Blå tråden. Annebergs IF:s Ungdomssektion

Den Blå tråden. Annebergs IF:s Ungdomssektion 2011 DenBlåtråden AnnebergsIF:sUngdomssektion DenBlåtrådenskallvareenhjälpochvägledningförledare,spelareoch föräldrarihurlageniannebergsif:sungdomssektionspelarfotboll. DenBlåtrådenförAnnebergsIF:sUngdomssektion

Läs mer

Spelarutbildningsplan för Ungdomsfotbollen i Rosvik IK

Spelarutbildningsplan för Ungdomsfotbollen i Rosvik IK Spelarutbildningsplan för Ungdomsfotbollen i Rosvik IK Uppdaterad: 2009-06-26 Tore Johnsson Innehållsförteckning Spelarutbildningsplan för ungdomsfotbollen i Rosvik IK 1/17 Träningsmetodik (alla åldrar)...2

Läs mer

År 6 9 Kanalskolan. Rev 2015-01-12

År 6 9 Kanalskolan. Rev 2015-01-12 År 6 9 Kanalskolan Rev 2015-01-12 Målsättning Eleverna skall få individuell och allsidig utbildning i teknik samt i anfalls- och försvarsspel. Elevernas bollkänsla och spelförståelse skall utvecklas. Åk.

Läs mer

Handledning svenska fotbollförbundet c-diplom målvakt

Handledning svenska fotbollförbundet c-diplom målvakt 1 Handledning svenska fotbollförbundet c-diplom målvakt Handledning för användning av powerpointpresentation: C-Diplom Målvakt 2 7 20 28 39 Handledning för användning av powerpointpresentation: C-Diplom

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SKUTSKÄRS IF/FK

UTBILDNINGSPLAN FÖR SKUTSKÄRS IF/FK UTBILDNINGSPLAN FÖR SKUTSKÄRS IF/FK INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning s.2 Verksamhetsidé s.3 Ledare och spelare s.4 Föräldramedverkan s.5 6-8 år s.6 9-10 år s.8 11-12 år s.10 13-14 år s.12 15-18

Läs mer

TINGSRYDS FOTBOLLSFÖRENINGS SPELARUTBILDNING UNGDOMSSEKTIONEN. Reviderad

TINGSRYDS FOTBOLLSFÖRENINGS SPELARUTBILDNING UNGDOMSSEKTIONEN. Reviderad TINGSRYDS FOTBOLLSFÖRENINGS SPELARUTBILDNING UNGDOMSSEKTIONEN Reviderad 20070201 Det här vill vi i TFF:s ungdomssektion Att skapa vi-känsla inom Tingsryds FF. Att ge barnen en social och fysisk träning.

Läs mer

Maserskolans fotbollsprofil

Maserskolans fotbollsprofil Maserskolans fotbollsprofil Fotbollsprofilen på Maserskolan ska ses som en utveckling av skolämnet Idrott och Hälsa. Fotbollsprofilens kursmoment är utformade så att eleven blir bättre fotbollsspelare

Läs mer

Kunskapsmål. MÅLVAKT bas 1 - spelförståelse 1

Kunskapsmål. MÅLVAKT bas 1 - spelförståelse 1 MÅLVAKT bas 1 - spelförståelse 1 Kunskapsmål Känna till begreppen - anfallsspel och försvarsspel - spelförståelse och speluppfattning - bollhållarens och närmste medspelares alternativ - felvänd och rättvänd

Läs mer

SPECIALIDROTT FOTBOLL I GYMNASIESKOLAN. Studieplan. Malmö

SPECIALIDROTT FOTBOLL I GYMNASIESKOLAN. Studieplan. Malmö SPECIALIDROTT FOTBOLL I GYMNASIESKOLAN Studieplan Malmö 2001-02-14 SPECIALIDROTT FOTBOLL I GYMNASIESKOLAN STUDIEPLAN MÅLSÄTTNING Det här är Skånes Fotbollförbunds syfte och målsättning med fotbollsgymnasierna:

Läs mer

Svenska Bandyförbundets

Svenska Bandyförbundets s Utbildningsfolder 2015-2016 En samlad utbildningsplan för ledare och tränare inom Svensk Bandys barn- och ungdomsverksamhet. Välkommen till en ny bandysäsong! Svenska Bandyförbundet utbildar varje år

Läs mer

Ungdomsverksamheten i Fanna BK år (9) 11 manna.

Ungdomsverksamheten i Fanna BK år (9) 11 manna. Spelidé. Vi vill att FBK:s 11- mannafotboll ska innehålla en bra mix mellan glädje, ambition och social gemenskap. På planen ska varje lag inom FBK uppmuntras till att finna samarbeten, sträva efter individuell

Läs mer

Barn- och ungdomspolicy

Barn- och ungdomspolicy Barn- och ungdomspolicy Ingarö IF Fotboll 2016-05-10 Ingarö IF Ledningsgruppen Fotboll Barn- och ungdomspolicy Ingarö IF Fotboll Målet för Ingarö IF fotboll är att behålla så många spelare som möjligt,

Läs mer

U L F Tränarutbildning

U L F Tränarutbildning INNEHÅLL sid Utbildningsstegen 4:1 Tränarlegitimationer 4:6 Övergångar från gamla Stegen 4:7 Fortbildningskurser 4:8 Tränarrapport 4:9 4:1 UTBILDNINGSSTEGEN En förteckning över alla kurser i Sverige hittar

Läs mer

5 6 år. 7-8 år. Få information varför man gör de olika övningarna

5 6 år. 7-8 år. Få information varför man gör de olika övningarna 5 6 år Målsättningen med denna åldersgrupp är att det skall vara mycket teknikträning på ett leksamt sätt. Betoning på att bli vän med bollen, övningar med mycket bollkontakt. Införa begreppet uppvärmning.

Läs mer

Hemuppgift #2 Enskede IK P-01:5 Spelarutveckling

Hemuppgift #2 Enskede IK P-01:5 Spelarutveckling Hemuppgift #2 Enskede IK P-01:5 Spelarutveckling Här kommer en repris på den hemuppgift som ni gjorde en gång tidigare. Nu vill vi att ni går hem och svarar på dessa frågor en gång till inför det utvecklingssamtal

Läs mer

ALLMÄNT Välkommen till Avspark! Innehåll och genomförande är ett tillägg till den befintliga

ALLMÄNT Välkommen till Avspark! Innehåll och genomförande är ett tillägg till den befintliga ALLMÄNT Välkommen till Avspark! Innehåll och genomförande är ett tillägg till den befintliga kurshandledningen och ska fungera som stöd och hjälp för er som vill arbeta med Avspark i studiecirkelform.

Läs mer

Program Handledning Förutsättningar: Träningar Teori

Program Handledning Förutsättningar: Träningar Teori Program Handledning Förutsättningar: Träningar Teori Fredag (Dag 1) 14:00 Samling ledare 15:00 Lägret öppnas information/indelning grupper Iordningställande av sovsalar, genomgång av regler mm 16:00 Träning

Läs mer

Kursplan 2016 Hälsinglands Fotbollförbund

Kursplan 2016 Hälsinglands Fotbollförbund Känn Dig välkommen till Hälsinglands Fotbollförbunds tränarutbildningar! Kursplan 2016 Hälsinglands Fotbollförbund Här hittar ni alla utbildningar som Hälsinglands FF arrangerar under 2016. Utbildningar

Läs mer

Du kan se en föreläsning kring SIU samt beställa hela SIU-dokumentet via Svenska innebandyförbundets hemsida www.innebandy.se

Du kan se en föreläsning kring SIU samt beställa hela SIU-dokumentet via Svenska innebandyförbundets hemsida www.innebandy.se Tränarutbildning SIU Förkortningen ovan står för Svensk Innebandys Utvecklingsmodell. Det är en modell som lanserades under fjolåret och som kommer att ligga till grund för den nya utbildningsstrukturen

Läs mer

NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN

NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN Inledning Blå Tråden skall vara ett dokument som anger riktlinjerna för verksamheten inom NIF för allt från nybörjare till senior. Alla verksamma ledare inom NIF skall vara väl insatta

Läs mer

SPELARUTVECKLING INNEHÅLL

SPELARUTVECKLING INNEHÅLL SPELARUTVECKLING Vad påverkar spelarens utveckling Att utveckla spelarens kvaliteter Att skapa en utvecklande miljö Hur spelare lär sig Planering av träning Att ge instruktion Praktik, att agera som instruktör,

Läs mer

BSK. Spelarutbildningsidé. från Små till Stora BSK LIRARE

BSK. Spelarutbildningsidé. från Små till Stora BSK LIRARE BSK Spelarutbildningsidé från Små till Stora BSK LIRARE BSK:s Mål BSK skall erbjuda alla pojkar och flickor möjlighet att träna och spela fotboll från 6 år, med start i BSK:s fotbollsskola. Vi vill fostra

Läs mer

SÄRÖ IDROTTSKLUBB. IDROTTSGÅNGEN 2, SÄRÖ BILDAD ÅR 1925 Rev /ol Rev /ps UNGDOMSSEKTIONENS POLICY FÖR FOTBOLL

SÄRÖ IDROTTSKLUBB. IDROTTSGÅNGEN 2, SÄRÖ BILDAD ÅR 1925 Rev /ol Rev /ps UNGDOMSSEKTIONENS POLICY FÖR FOTBOLL Rev. 061009/ol Rev.011013/ps UNGDOMSSEKTIONENS POLICY FÖR FOTBOLL INRIKTNING Allmänt Policyn är till för att hjälpa och stödja tränarna i sin verksamhet samt att säkerställa att klubbens värderingar efterlevs.

Läs mer

IK Viljan Strängnäs. Förutsättningar för IK Viljans ungdomsverksamhet

IK Viljan Strängnäs. Förutsättningar för IK Viljans ungdomsverksamhet BLÅ TRÅ DEN IK Viljan Strängnäs Inledning IK Viljan Strängnäs bildades 1914 och är en fotbollsförening i centrala Strängnäs. Föreningens ambition är att ge alla barn och ungdomar som vill möjligheten att

Läs mer

Tegs SK s vision är att vara en av Umeå`s ledande fotbollsföreningar.

Tegs SK s vision är att vara en av Umeå`s ledande fotbollsföreningar. Tegs SK s vision är att vara en av Umeå`s ledande fotbollsföreningar. Tegs SK kombinerar ungdoms och seniorfotboll så att alla fotbollsintresserade pojkar i Umeåregionen kan spela fotboll på en nivå som

Läs mer

Riktlinjer för. Slöinge GoiF:s. Ungdoms fotboll. den. Vita tråden

Riktlinjer för. Slöinge GoiF:s. Ungdoms fotboll. den. Vita tråden Riktlinjer för Slöinge GoiF:s Ungdoms fotboll den Vita tråden INLEDNING Slöinge Gymnastik & Idrottsförenings ungdomsfotboll aktiverar pojkar o flickor i regelbunden fotbollsträning. Ungdomarna är uppdelade

Läs mer

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden IFK VÄRSÅS Blåvita tråden - för framtiden Reviderad 070214 Reviderad 141207 Innehåll Föreningsidé och målsättning...2 Verksamhetsidé... 3 Barn/Ungdom... 3 Spelarutbildningsmatris... 4 Spelaransvar...5

Läs mer

Falköpings FK:s. verksamhetsidé

Falköpings FK:s. verksamhetsidé Falköpings FK:s verksamhetsidé Falköpings FK:s verksamhetsidé Vår verksamhetsidé är: Alla som vill spela fotboll är välkomna till FFK. Vår verksamhet skall bedrivas i en positiv anda och ett gott kamratskap.

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 7-manna 10-11 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

SPELARUTBILDNINGSPLAN ERIKSFÄLTS FF

SPELARUTBILDNINGSPLAN ERIKSFÄLTS FF SPELARUTBILDNINGSPLAN ERIKSFÄLTS FF Åldern 5-6 år Allmänt Ett huvudbegrepp att tänka på i verksamheten för 5-6 åringar är: LEK. Leken spelar en stor roll för den självbestämmande motivationen. Det betyder

Läs mer

Morömodellen Utbildningsplan för Morön BK

Morömodellen Utbildningsplan för Morön BK 6-8 s Morömodellen 2014 6-8 Träningen ska genomsyras av lek och kärlek till bollen, allt ska vara roligt. Det är viktigt att lära barnen tycka om fotboll. Alla ska spela lika mycket och på olika platser

Läs mer

TIF Mallen för Tanums IF Fotboll Ungdomssektion Framtagen av Föreningens ungdomsledare & Ungdomssektionen

TIF Mallen för Tanums IF Fotboll Ungdomssektion Framtagen av Föreningens ungdomsledare & Ungdomssektionen TIF Mallen för Tanums IF Fotboll Ungdomssektion Framtagen av Föreningens ungdomsledare & Ungdomssektionen Sidan 1 av 12 Innehåll Sida Inledning 3 Varför ska vi ha en TIF Mall. TIF Ungdomsfotbolls målsättning

Läs mer

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden IFK VÄRSÅS Blåvita tråden - för framtiden Reviderad 070214 Reviderad 141207 Reviderad 160309 Innehåll: Föreningside och målsättning Verksamhetside Spelaransvar Ungdomar Spelarutbildningsmatris Tränare-/ledaransvar

Läs mer

Träningslära. De första fotbollsstegen - för barn i åldrarna 5-16 år

Träningslära. De första fotbollsstegen - för barn i åldrarna 5-16 år De första fotbollsstegen - för barn i åldrarna 5-16 år Sätt leken i centrum! Att göra träningen rolig och lekbetonad är det viktigaste när det handlar om att träna barn och ungdomar eftersom lek i olika

Läs mer

ALLMÄNT Välkommen till Teknik 1! Innehåll och genomförande är ett tillägg till den befintliga

ALLMÄNT Välkommen till Teknik 1! Innehåll och genomförande är ett tillägg till den befintliga ALLMÄNT Välkommen till Teknik 1! Innehåll och genomförande är ett tillägg till den befintliga kurshandledningen och ska fungera som stöd och översikt för er som vill arbeta med Teknik 1 i studiecirkelform.

Läs mer

SVENSK FOTBOLL. Svenska Fotbollförbundet. 24 Specialdistriktsförbund föreningar spelare

SVENSK FOTBOLL. Svenska Fotbollförbundet. 24 Specialdistriktsförbund föreningar spelare TEORI 1 SVENSK FOTBOLL Svenska Fotbollförbundet 24 Specialdistriktsförbund 3 200 föreningar 500 000 spelare VISION Fotboll Nationalsporten För alla och överallt MÅL FÖR SVENSK FOTBOLL Öka antalet utövare

Läs mer

Avancerad målvaktstränarutbildning IFK Göteborg i samarbete med SvFF och SISU bjuder nu in till en avancerad utbildning för målvaktstränare

Avancerad målvaktstränarutbildning IFK Göteborg i samarbete med SvFF och SISU bjuder nu in till en avancerad utbildning för målvaktstränare Avancerad målvaktstränarutbildning IFK Göteborg i samarbete med SvFF och SISU bjuder nu in till en avancerad utbildning för målvaktstränare Målvaktstränarutbildning i fotboll - Avancerad Kurstid 10-12

Läs mer

Kronängs IF. Den svartvita tråden

Kronängs IF. Den svartvita tråden 2013 Kronängs IF Den svartvita tråden Styrelsen Kronängs IF 2013-05-20 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Huvudprinciper Anfallsspel... 3 3. Huvudprinciper Försvarsspel... 4 4. Träning och matcher för olika

Läs mer

RÖDA TRÅDEN I BERGDALENS IK

RÖDA TRÅDEN I BERGDALENS IK Borås 9/12-08 RÖDA TRÅDEN I BERGDALENS IK Målsättning med verksamheten i Bergdalens IK 2 Fotbollsskolan 3 PF / 7-8 år 4 PF/ 9-12år 5 PF/ 13-14år (11 och 9manna) 6 P F 15-16 ÅR och 17-18ÅR 7 Träningsinriktning

Läs mer

Utbildningsplan Fotboll. Unbyns IF. Rev:

Utbildningsplan Fotboll. Unbyns IF. Rev: Utbildningsplan Fotboll Unbyns IF Rev: 000228 Inledning Denna spelarutbildningsplan är framtagen för Unbyns IF och avser koppla samman fotbollsutbildningen i olika åldrar mot ett gemensamt mål. Alla verksamma

Läs mer

Skånes FF:s UK Informerar.

Skånes FF:s UK Informerar. Skånes FF:s UK Informerar www.skaneboll.se Steg 3 Steg 2/U3 (efter 2000) Steg 2/U3 (år 2000 eller tidigare) Uppgraderingskurs Steg 1/U2 Grundkurs/U1 Har du gått gamla Mv 2 Har du gått gamla Mv 1 eller

Läs mer

Spelarutbildningsplan Östergötlands Fotbollförbund

Spelarutbildningsplan Östergötlands Fotbollförbund Spelarutbildningsplan Östergötlands Fotbollförbund Vad är fotboll? Spelets grundläggande idé är enkel. När det egna laget har bollen spelar laget anfallsspel och när motståndarna har bollen spelar laget

Läs mer

Tränarhandbok Tränarhandboken. Till dig som tränar barn och ungdom i fotboll

Tränarhandbok Tränarhandboken. Till dig som tränar barn och ungdom i fotboll Tränarhandbok 2013 Till dig som tränar barn och ungdom i fotboll Enhörna IF Friluftsgården, 151 50 Enhörna eif@tyfonmail.se Telefon 08-550 445 64 Innehållsförteckning Verksamhetsidé Värdegrund Utvärdering

Läs mer

Tränarutbildning i förening

Tränarutbildning i förening Tränarutbildning i förening Svenska Fotbollsakademin 2010 Information om tränarutbildningarna i Svenska Fotbollsakademins utbildningsprogram Tränarutbildning - Fotbollsträning Barn- och ungdomsträning

Läs mer

VERKSAMHETSDOKUMENT FOTBOLLSVERKSAMHET

VERKSAMHETSDOKUMENT FOTBOLLSVERKSAMHET VERKSAMHETSDOKUMENT FOTBOLLSVERKSAMHET INLEDNING Boxholms IF har som mål att skapa så bra förutsättningar som möjligt för spelare och ledare som är motiverade att vara verksamma i föreningen. Det innebär

Läs mer

MÅLVAKTSTRÄNARUTBILDNING FÄSSBERGS IF 26/9-09

MÅLVAKTSTRÄNARUTBILDNING FÄSSBERGS IF 26/9-09 MÅLVAKTSTRÄNARUTBILDNING FÄSSBERGS IF 26/9-09 Teori Vilka moment skall en målvakt träna på? Försvarsspel - Skott - Djupledspassning / Friläge - Inlägg Anfallsspel - Tillbakaspel - Igångsättningar Teknikträning

Läs mer

IF HALLBY FOTBOLL. IF Hallby Blå vägen

IF HALLBY FOTBOLL. IF Hallby Blå vägen ska vara ett styrande dokument som anger riktlinjerna för hela verksamheten inom föreningen. Innehållet och grundprinciperna i dokumentet är allmängiltiga för ungdomsfotbollen. Detta dokument är en utveckling

Läs mer

Fotbollsutbildningen i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt

Fotbollsutbildningen i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt Fotbollsutbildningen i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 REVISIONSHISTORIK... 3 SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDETS SPELARUTBILDNINGSPLAN...

Läs mer

Föreningen för hela familjen!

Föreningen för hela familjen! Föreningen för hela familjen! Värdegrund Harrie FF är en förening som drivs av humanistisk människosyn. Det innebär att alla individer ges möjlighet att vara delaktiga i verksamheten utifrån sina förutsättningar.

Läs mer

Andra våg är de spelare som intagit position bakom (djup) de främre anfallspelarna vid ett avslutsförsök, ofta vid inlägg och hörnor.

Andra våg är de spelare som intagit position bakom (djup) de främre anfallspelarna vid ett avslutsförsök, ofta vid inlägg och hörnor. Fotbollstermer Att tala samma språk Vi rekommenderar att dina spelare börjar lära sig fotbollstermer och symboler när de är 10 12 år. Tänk på att inte ta allt på en gång utan koncentrera er på grundförutsättningar

Läs mer

Den Röd-Blå Tråden. Utbildningsplan för Selånger FK Ungdomsverksamhet

Den Röd-Blå Tråden. Utbildningsplan för Selånger FK Ungdomsverksamhet Den Röd-Blå Tråden Utbildningsplan för Selånger FK Ungdomsverksamhet Innehåll 1 Mål och värdegrund...3 Målsättning...3 Fotbollsverksamhetens mål... 3 Fair Play naturligtvis!... 3 2 Roller i Selånger FK...4

Läs mer

UTVECKLINGSBLOCKET ORGANISATION

UTVECKLINGSBLOCKET ORGANISATION UTVECKLINGSBLOCKET ORGANISATION Utvecklingsblocket är Hammarbys samlingsnamn för föreningens breddfotbollen, blocket består av över 1400 spelare dessa leds av ca 400 ideella föräldraledare. Blocket är

Läs mer

Utbildningsplan Sollentuna Fotboll IF/Norrvikens fotbollsprofil

Utbildningsplan Sollentuna Fotboll IF/Norrvikens fotbollsprofil Utbildningsplan Sollentuna Fotboll IF/Norrvikens fotbollsprofil Grunder för samtliga åldersgrupper - Tydlighet, ordning och reda när det gäller uppträdande, tidpassning, klädsel och attityd till träning

Läs mer

MÅLSÄTTNING OCH LEDARPOLICY EIK F98

MÅLSÄTTNING OCH LEDARPOLICY EIK F98 MÅLSÄTTNING OCH LEDARPOLICY EIK F98 Övergripande målsättning EIK F-98 s målsättningen skall vara: Erbjuda alla intresserade tjejer möjlighet att träna och spela fotboll Betona det roliga med fotboll Ge

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 9-manna 12-13 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

Skånes FF:s UK informerar

Skånes FF:s UK informerar Skånes FF:s UK informerar www.skaneboll.se 1 Uppdaterad: 2011-11-14 Så här fortsätter du från gamla utbildningen: Steg 3 Steg 2/U3 Steg 1/U2 Grundkurs/U1 Så här fortsätter du från gamla utbildningen: Mv

Läs mer

GRÖNA TRÅDEN UNGDOMSFOTBOLL (Sektionspecifik idrottslig bilaga till övergripande policy)

GRÖNA TRÅDEN UNGDOMSFOTBOLL (Sektionspecifik idrottslig bilaga till övergripande policy) GRÖNA TRÅDEN UNGDOMSFOTBOLL (Sektionspecifik idrottslig bilaga till övergripande policy) Innehåll Inledning... 2 Fotbollssskola 5-6 år... 3 P/F 8 ungdom (7-8 år)... 4 P/F 10 ungdom (9-10 år)... 5 P/F 12

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HANDLEDARUTBILDNING SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDETS SPELARUTBILDNINGSPLAN

VÄLKOMMEN TILL HANDLEDARUTBILDNING SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDETS SPELARUTBILDNINGSPLAN VÄLKOMMEN TILL HANDLEDARUTBILDNING SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDETS SPELARUTBILDNINGSPLAN 2 SYFTE Att ge fördjupad kunskap i Svenska Fotbollförbundets spelarutbildningsplan 3 ÖVERGRIPANDE MÅL Att ge tips på långsiktigt

Läs mer

Sandareds IBS:s riktlinjer och policy

Sandareds IBS:s riktlinjer och policy Sandareds IBS:s riktlinjer och policy FÖRORD I detta dokument har vi satt Sandareds IBS: s policy och riktlinjer på pränt. Syftet med dokumentet är att ge vägledning i hur föreningen ställer sig i en rad

Läs mer

Allmänna fotbollstermer

Allmänna fotbollstermer Allmänna fotbollstermer Andraboll Anfallspelare Back, backlinje är den boll som man får efter första skottförsök, nickförsök etc. Retur är en variant på andraboll från målvakt efter målvaktsräddning, från

Läs mer

VERKSAMHETSDOKUMENT FOTBOLLSVERKSAMHET

VERKSAMHETSDOKUMENT FOTBOLLSVERKSAMHET VERKSAMHETSDOKUMENT FOTBOLLSVERKSAMHET INLEDNING Boxholms IF har som mål att skapa så bra förutsättningar som möjligt för spelare och ledare som är motiverade att vara verksamma i föreningen. Det innebär

Läs mer

NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN

NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN Inledning Blå Tråden ska vara ett dokument som anger riktlinjerna för verksamheten inom NIF för allt från nybörjare till senior. Alla verksamma ledare inom NIF ska vara väl insatta

Läs mer

Spelaren i centrum. Ledstjärnor och riktlinjer för Tränare, ledare och förtroendevalda i Gefle IF FF

Spelaren i centrum. Ledstjärnor och riktlinjer för Tränare, ledare och förtroendevalda i Gefle IF FF 1 Spelaren i centrum Ledstjärnor och riktlinjer för Tränare, ledare och förtroendevalda i Gefle IF FF 2 Innehållsförteckning Nivå Ett... 4 Nivå Två... 6 Nivå Tre... 8 Nivå Fyra 10 Förhållning till andra

Läs mer

SPELARUTBILDNINGSPLAN MÅLVAKTSUTBILDNINGSPLAN Tränarsymposium Skövde

SPELARUTBILDNINGSPLAN MÅLVAKTSUTBILDNINGSPLAN Tränarsymposium Skövde SPELARUTBILDNINGSPLAN MÅLVAKTSUTBILDNINGSPLAN Anders Bogsjö 46 år Bor i Borås, sambo, 2 barn+2 bonusbarn Aktiv: Mariedals IK, IFK Gislaved, IF Elfsborg, Mariedals IK Allsvenska matcher: 92 Div1: 129 U21:

Läs mer

LITTERATUR. träning ska genomföras - både teorierna bakom och praktiska träningsförslag.

LITTERATUR. träning ska genomföras - både teorierna bakom och praktiska träningsförslag. LITTERATUR 2002 LITTERATUR OCH STUDIEMATERIAL FRÅN SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET www.svenskfotboll.se/forlaget Fotbollboken 2002 98 kr Med Svenska Fotbollförbundets tävlingskalender! 400 sid, ISSN 0349-8484

Läs mer

Oranga-tråden. Policydokument för Torns IF. En förening i utveckling

Oranga-tråden. Policydokument för Torns IF. En förening i utveckling Oranga-tråden Policydokument för Torns IF En förening i utveckling (Rev. A 2012-08-20) Innehållsförteckning Introduktion... 3 Värdegrunder, Moral och Etik... 3 Svenska Fotbollförbundet... 3 Torns IF:s

Läs mer

Bohuslyftet åringar. Bohusläns Fotbollförbund

Bohuslyftet åringar. Bohusläns Fotbollförbund 11-14 åringar Mål Lär så många som möjligt så mycket som möjligt så länge som möjligt att spela fotboll Johan Fallby SvenskaFotbollsförbundet Riksinstruktör Beteendevetenskap Syfte Fler spelare utbildas

Läs mer

Spelarutbildningsplan Kubikenborgs IF

Spelarutbildningsplan Kubikenborgs IF Spelarutbildningsplan Kubikenborgs IF Datum: 2016-11-22 Inledning... 3 Målbild... 3 Riktlinjer för träning och match... 4 Varierad gruppsammansättning... 4 Matcher... 5 Träningsgrupper... 6 Åldersindelning...

Läs mer

Bidra till att öka antalet miljöer där barn och ungdomar får goda förutsättningar att lära sig spela och utvecklas med fotboll.

Bidra till att öka antalet miljöer där barn och ungdomar får goda förutsättningar att lära sig spela och utvecklas med fotboll. Bidra till att öka antalet miljöer där barn och ungdomar får goda förutsättningar att lära sig spela och utvecklas med fotboll. Grundläggande förståelse för SvFF spelarutbildningsplan genom teori och praktik

Läs mer

Spelarutbildningsplan Kungsbacka IF (S2S-moment) P-11

Spelarutbildningsplan Kungsbacka IF (S2S-moment) P-11 P-11 MOMENT 4 HALVVRIST MOMENT 23 MED LÅRET MOMENT 40 MOMENTER STEGSFINT NICKA MOMENT 16 HÖGA BOLLAR PÅ MÅL GRUNDERNA ANFALL MOMENT 62 SPELAVSTÅND MOMENT 101 FÖRSVARSSIDA MOMENT 8 FOTENS INSIDA MOMENT

Läs mer

Barnverksamheten Fanna BK 8-9 år. 5 manna

Barnverksamheten Fanna BK 8-9 år. 5 manna Vid denna ålder börjar matcher komma då med samlingar (oftast helgerna)som sker geografiskt i Uppland mot andra motståndare. I denna ålder blir det sammandragningar samt eventuellt deltagande i några cuper.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HANDLEDARUTBILDNING SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDETS SPELARUTBILDNINGSPLAN

VÄLKOMMEN TILL HANDLEDARUTBILDNING SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDETS SPELARUTBILDNINGSPLAN VÄLKOMMEN TILL HANDLEDARUTBILDNING SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDETS SPELARUTBILDNINGSPLAN 4 VARFÖR EN SPELARUTBILDNINGSPLAN? 2 SYFTE Att ge fördjupad kunskap i Svenska Fotbollförbundets spelarutbildningsplan

Läs mer

INBJUDAN. Målvakt 3. Solna 28-31 maj 2014. Svenska Ishockeyförbundet

INBJUDAN. Målvakt 3. Solna 28-31 maj 2014. Svenska Ishockeyförbundet INBJUDAN Målvakt 3 Solna 28-31 maj 2014 Svenska Ishockeyförbundet SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET The Swedish Ice Hockey Association Medlem i Internationella Ishockeyförbundet IIHF Tfn: +46 707-50 99 49 Fax:

Läs mer

Program Handledning Förutsättningar: Träningar Teori

Program Handledning Förutsättningar: Träningar Teori Program Handledning Förutsättningar: Träningar Teori Söndag (Dag 1) 14:00 Samling ledare 15:00 Lägret öppnas information/indelning grupper Iordningställande av sovsalar, genomgång av regler mm 16:00 Träning

Läs mer

Utvecklingsplan för HITTARPS IK:s ungdomsfotboll

Utvecklingsplan för HITTARPS IK:s ungdomsfotboll Utvecklingsplan för HITTARPS IK:s ungdomsfotboll Hittarps IK är en kamratförening som vill att verksamheten ska genomsyras av våra ledord kamratskap, kul och kvalitet. Vi arbetar efter ambitionen att utveckla

Läs mer

Fotbollsfilosofi Eskilstuna City FK

Fotbollsfilosofi Eskilstuna City FK Fotbollsfilosofi Eskilstuna City FK För att nå våra målsättningar utvecklar vi och arbetar med en fotbollsfilosofi där viljan att spela underhållande fotboll, ha ett stort bollinnehav, ha ett bra passningsspel

Läs mer

SÖDERMANLANDS FOTBOLLFÖRBUND

SÖDERMANLANDS FOTBOLLFÖRBUND SÖDERMANLANDS FOTBOLLFÖRBUND HANDLEDNING SÖRMLANDSMODELLEN SPELARUTBILDNING 13 19 år SÖRMLANDSMODELLEN 1 SöFF:s Spelarutbildning 13 19 år 2 Teori 13 19 år 3 Målvaktsträning 13 19 år 4 Juniläger 13 14 år

Läs mer

Arbetsmaterial. Utbildningsplan 2008 för barn och ungdomsfotbollen

Arbetsmaterial. Utbildningsplan 2008 för barn och ungdomsfotbollen Arbetsmaterial Utbildningsplan 2008 för barn och ungdomsfotbollen i Syfte Denna utbildningsplan är tänkt att ha som vägledning för nya ledare i klubben. Den distribueras till föräldrar åt de barn som är

Läs mer

BSK Verksamhetsidé. BSK:s Mål. Vi vill bedriva verksamhet för alla barn och ungdomar som vill träna och spela fotboll i Bankeryd.

BSK Verksamhetsidé. BSK:s Mål. Vi vill bedriva verksamhet för alla barn och ungdomar som vill träna och spela fotboll i Bankeryd. BSK Verksamhetsidé BSK:s Mål Vi vill bedriva verksamhet för alla barn och ungdomar som vill träna och spela fotboll i Bankeryd. Vi vill skapa klubbkänsla där ledare, spelare och föräldrar är stolta för

Läs mer

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy Hallstahammars SK FOTBOLL Policy Denna policy är tänkt som ett stöd för alla som deltar i klubbens verksamhet. Vid tveksamheter bör ledare, spelare, föräldrar och övriga funktionärer ta kontakt med styrelsen

Läs mer

Förankring, engagemang och arbetsprocesser för fotbollssektionen Ekerö IK

Förankring, engagemang och arbetsprocesser för fotbollssektionen Ekerö IK Förankring, engagemang och arbetsprocesser för fotbollssektionen Ekerö IK Föreningsorganisation 2016 Ordförande Min 4 Max 12 ledamöter Valberedning Klubbdirektör Ekonomiansvarig Sekreterare Revisorer Vice

Läs mer