HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL"

Transkript

1 HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Skapat: Version:

2 Innehållsförteckning. 1. Första blad 2. Innehållsförteckning 3. Inledning 4. Ordföranden har ordet 5. Ordföranden har ordet forts. 6. Vad är IF Mölndal fotboll 7. Vision I Mölndal fotboll vill vi skapa vinnare 9. Mölndalshjärtat 10. Tränaren/ledarens roll 11. att tänka på vid träning 12. att tänka på vid match 13. ledaren 14. Ledarutbildning 15. Ledarutbildning forts. 16. Att vara spelare i IF Mölndal fotboll. 17. Välkomstbrev föräldrar 18. Riktlinjer lagen: fotbollskola, 3-manna manna, 7manna manna manna år manna år manna senior 24. LTAD-Varför tränar vi vissa saker vid en viss ålder 25. LTAD-Varför tränar vi vissa saker vid en viss ålder forts. 26. Momentplan, när tränar vi på vad? 27. Gbg s spelarutbildningsmatris del Gbg s spelarutbildningsmatris del Tävlingsmatris. När spelar vi i vilken spelform. 30. Olika familjer bland spelsystemen 31. Vad är ett spelsystem 32. Vad är ett spelsystem forts. 33. Hur är spelarutbildningsplanen uppbyggd 34. Spelarutbildningsplan (SUP) 6-7 år 35. Spelsystem 6-7 år 36. Spelarutbildningsplan 8-9 år 37. Spelsystem 8-9 år 38. Tips på vägen 7-manna 39. Spelarutbildningsplan år 40. Spelsystem år 41. Tips på vägen 9-manna 42. Spelarutbildningsplan år 43. Spelsystem år 44. Fotbollstermer 45. Tips på vägen 11-manna Spelarutbildningsplan 14-15år 47. Spelsystem år 48. Tips på vägen 11-manna Spelarutbildningsplan år 50. Spelsystem år 51. Spelsystem år 52. Hjälp på vägen. Årsplanering 53. Individanpassning Hur använder vi i praktiken 55. ADR, S2S inloggning 56. Vad erbjuder s2s, spelarlyftet 57. Talangträning, utbildningsdagar, distriktslag 58. Nolltolerans i Göteborgsfotbollen 59. Nolltolerans forts. 60. Registrering ny spelare 61. Cuper vi rekommenderar. 62. ANTD policy. 63. Styrelsen Vem ansvarar för vad i IF Mölndal fotboll 65. Arbetsbeskrivning 66. Arbetsbeskrivning 67. Arbetsbeskrivning 68. Arbetsbeskrivning 69. Arbetsbeskrivning

3 Inledning Mölndalslinjen skall vara en hjälp för alla medlemmar i IF Mölndal Fotboll för att förstå hur vi arbetar. Det skall vara en hjälp för planering och genomförande av fotbollsträning och annan verksamhet inom föreningens ramar. Syftet är att man som medlem i IF Mölndal Fotboll skall känna trygghet i föreningen och veta vad klubben står för i olika situationer. Man ska känna att det finns en plan för hur alla i föreningen skall ha möjlighet att utvecklas på sin nivå, både som aktiv spelare, ledare, förälder samt med andra arbetsuppgifter inom föreningen. Man ska känna stolthet och delaktighet när man drar på sig klubbdräkten eller antar ett uppdrag i föreningen. Klubbkänslan är bland det viktigaste vi har. En gång om året ska dokumentet gås igenom och revideras om det behövs. Alla inom föreningen ska få en genomgång av dokumentet, utbildas i hur det används, för att kunna förstå dess syfte och mening. Tillsammans skapar vi en gemensam grund för hur IF Mölndal Fotbolls verksamhet bedrivs. Foto: P. Ullberg

4 ORDFÖRANDEN HAR ORDET IF Mölndal Fotboll har i dag en bit över 500 medlemmar och vår ambition är att växa ytterligare i framtiden. Mölndal Fotboll fortsätter sin ansiktslyftning och förnyelse genom att färdigställa och skicka ut Mölndalslinjen till samtliga medlemmar. Ett förtydligande av vad vi som klubb står för, samt ett hjälpmedel för spelare, tränare, föräldrar och andra intresserade att få en tydligare bild av oss som förening. (Stort tack till Fredrik Knudsen som lagt ner ett fantastiskt arbete i att sammanställa och samla egna och andras tankar och åsikter i detta dokument.) Varför är det då så viktigt att vi har en gemensam linje för alla att följa? Skälen är många. Men den kanske viktigaste uppgiften vi har som förening är att ge alla spelare en chans att utvecklas och prova på sporten fotboll och bli så bra som möjligt efter egna förutsättningar, inte bara på planen utan även vid sidan om. Genom rätt ledarskap och träning tror vi att individer utvecklas till goda kamrater och ges en ypperlig social fostran genom laganda och gemensamma mål. Mölndalslinjen ger både nya och gamla ledare en riktlinje dit klubben vill och är som en kvalitetsstämpel på att så här funkar det i Mölndal Fotboll. Hela klubben jobbar under visionen Upp på pallen. Vilket i stora drag innebär att vi skall bli bland de bästa på, vad vi än gör. Fotbollsskolan lägger t.ex. ner mycket kraft på att vara den roligaste i kommunen. Samt vara den naturliga samlingspunkten för fotbollsintresserade barn och föräldrar. Ledord för de yngsta är: Glädje/ samspel/ och individuell uppskattning. För de något äldre lagen/ledarna: innebär visionen bl.a. att förmedla en positiv känsla och upplevelse i alla kontakter, både på och bredvid plan. Visionen för de äldsta lagen i klubben innebär att fokus ligger på att ledare och spelare alltid skall göra sitt bästa. (Då kan man aldrig misslyckas.) I alla åldrar försöker vi att ge våra spelare de bästa förutsättningarna och möjligheterna att utvecklas på bästa sätt i egen takt och efter egen förmåga. genom välutbildade, engagerade ledare och bra material.

5 Föreningen har satt upp 6 mål som skall fungera som ledstjärnor för alla medlemmar i IF Mölndal Fotboll. Mölndal Fotboll skall vara en breddklubb och ha lag i alla åldrar. Från fotbollsskola till representationslag. Mölndal Fotboll skall vara det naturliga valet för fotbollsintresserade barn, ungdomar och ledare i centrala och östra Mölndal. Mölndal Fotboll skall vara en klubb som genomsyras av samarbete mellan föräldrar, spelare samt ledare och bygger på att alla trivs, känner gemenskap och vilja till engagemang. Mölndal Fotboll skall ha en god organisation med definierade rutiner och en ekonomi i balans. Mölndal Fotboll skall ha en tränar-, ledar och föräldra -utbildning som ger oss de bästa förutsättningarna att nå klubbens vision. Ledarna i klubben skall följa Mölndalslinjen för att säkerställa kvalitén för klubbens medlemmar i träning och matcher. Till sist ett citat som ytterligare beskriver nyttan med Mölndalslinjen som även kan ses som en utbildningsplan: om man har en spelarutbildningsplan innebär det att ledarna i föreningen har en samsyn om hur spelarna utbildas men det är också en trygghet för spelaren. Ledarna talar samma språk och det finns en stegring i lärandet. Erik Hamrén Styrelsen/Ordf. Mats Pehrsson.

6 VAD ÄR IF MÖLNDAL FOTBOLL? IF Mölndal fotboll är en sammanslagning av IFK Mölndal och Mölndal FF. Detta skedde år Klubben är ideell och bedriver utbildning i fotboll för killar och tjejer som är intresserade. Mölndal Fotboll är medlem i Mölndalsalliansen, Göteborgs fotbollsförbund och Svenska fotbollsförbundet. VARFÖR FINNS IF Mölndal Fotboll? IF Mölndal Fotboll vill skapa ett livslångt intresse för fotboll och medverka till social och fysisk utveckling för ungdomar. Vi vill skapa goda idrottsutövare som finner glädje i det vi gör. HUR GÖR IF Mölndal Fotboll? Vi bedriver vår verksamhet enligt Mölndalslinjen och spela, lek och lär. Vi vill att alla ska erbjudas att vara med. Vi har föräldramedverkan. Alla kan hjälpa till. Ta vara på alla. Vi har utbildningsfokus. Vi följer en spelarutbildningsplan. Vi har utbildade ledare. Vi har minilirarcupen. Vi har landslagetsfotbollsskola. Vi ska ta vara på äldre spelare för ledaruppdrag och som förebilder för yngre spelare. Vi ska ha stor representation på talangträningar, utbildningsdagar och annan verksamhet som Göteborgs fotbollsförbund erbjuder. Vi ska ha ett gott samarbete med andra klubbar. Vi rekommenderar multiidrottande. Träna hela kroppen. Vi vill vara så många som möjligt så länge som möjligt och att alla har chansen att bli så bra som möjligt.

7 Mål att nå under 2015 Skapa fungerande juniorverksamhet inom både herr och dam verksamheten. Ta fram bra cupförslag att rekommendera för lagen. Få flera lag att åka på samma cuper och därigenom få ännu starkare klubbkänsla. Få igång ledarutbildning inom klubben. En eller två träningsfria veckor/helger om året, reserverade för utbildning. Samträning mellan lag inom samma spelform. T.ex 7-manna lagen delar på samma plan under träning, få igång principen vad gäller individanpassad träning.

8 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF Mölndal Fotboll vill vi att spelarna går ut med inställningen att vara en vinnare i varje match och träning. Vinnare vill vinna varje närkamp, vinnare ger alltid 100 procent för lagets bästa. Att vara en vinnare innebär att man är delaktig och kreativ. Man ser lösningar istället för problem. Man försöker själv lösa situationer man ställs inför i match och vid träningstillfällen, genom att fråga sig själv vad kan jag göra för att bidra till lösningen? Genom att ställa frågor och låta spelarna själva vara med och lösa problem man ställs inför, skapar vi ett problemlösande tankesätt hos spelarna. För att bli vinnare måste man våga. För att våga måste det vara tillåtet att misslyckas. Att först misslyckas och sedan få känna känslan av att lyckas är viktigt för att skapa vinnare. Vinnare försöker alltid göra sina lagkamrater bättre, genom att berömma, uppmuntra och respektera varandra. Man unnar alltid andra framgång och gläds tillsammans när man lyckas. Vinnare är medvetna om att utan lagkamrater är det svårt att själv lyckas, att bra lag är resultatet av alla duktiga individer som tillsammans vill göra varandra bättre. Vinnare gör alltid en 100 procentig arbetsinsats. Vinnare ger alltid 100 procent och har en enorm vilja att utvecklas och lära sig nya saker. Att vara en vinnare innebär inte att laget alltid vinner matchen. Resultaten är snarare en följd av ständiga prestationsförbättringar. Att vara en vinnare är en attityd, en inställning av att alltid vilja vara en vinnare och att aldrig ge upp! Kom ihåg! Resultatet står alltid i underkant till prestationen, oavsett om vi vinner den specifika matchen eller inte! I IF Mölndal Fotboll ska vi sträva efter att skapa vinnare. För att lyckas med detta har vi sammanfattat detta i Mölndalshjärtat.

9 MÖLNDALSHJÄRTAT! Mölndalshjärtat består av 3 ledord, som tillsammans gör att vi känner glädje att utvecklas tillsammans. Det viktigaste är ju att vi känner glädje och har roligt ihop. 1. VÅGA: Om man vågar så kommer man att lyckas. 2. UPPMUNTRA OCH BERÖMMA: Det känns alltid bra att få uppmuntran. Om man lyckas med något vill man höra, bra gjort. Om man tappar bollen eller inte lyckas till 100% vill man höra, kom igen, vi tar tillbaka bollen eller bra försök nästa gång går det. 3. ARBETSINSATS: Det finns dagar när det inte funkar, ge inte upp, du kan alltid göra en 100% kämpainsats. Att ge 100% är alltid tillräckligt. Kom ihåg att Mölndalshjärtat bankar alltid!

10 Tränarens/ledarens roll En ideell idrottsförening är en av de finaste sociala verksamheter som finns om vi bedriver den på rätt sätt. Det är därför ledare och tränare är så viktiga personer. Han eller hon är inte bara tränare eller lagledare utan även medmänniska och föredöme samt för barn och ungdomar även extra förälder. Följande riktlinjer gäller för ledare och tränare i IF Mölndal Fotboll. Klubbens ledare: Är föreningens representanter och skall därmed följa och verka efter föreningens mål och riktlinjer. MÖLNDALSLINJEN. Skall bemöta och behandla alla med en uppmuntrade och positiv attityd det skapar glädje och ökar förutsättningarna för en god atmosfär och effektiv inlärning. Medverka till en ledargemenskap som fångar de nya ledarna på ett positivt och öppenhjärtligt sätt samt att den utvecklar ledarnas behov ur ett socialt perspektiv. Skall främja kamratandan. Ägna tid åt alla spelare, men glöm inte individen. Erbjuds och förväntas följa klubbens riktlinjer för utbildning. Skall aldrig låta en sjuk eller skadad spelare delta i träning eller match. Skall verka för rent spel både på och utanför planen. I det ligger att du själv är ett föredöme och följer de regler som gäller. Försök alltid att entusiasmera spelare och alla runt laget till fina insatser. Skall uppmuntra spelare på olika nivåer att åta sig domar- eller ledaruppdrag. Skall hälsa på domare och motståndarnas ledare innan match. Skall tacka domare och motståndarnas ledare efter match. Skall följa vår alkohol, narkotika, tobak och doping policy. ( sid. 62 ) Skall ansvara för att laginformationen på klubbens webb är aktuell. Skall ansvara för att uppgifterna i Sport Admin är aktuella. Skall vara klädd i Mölndal Fotbolls kläder när han representerar klubben.

11 Att tänka på: 1. Alla kan bli bra! 2. Vi utvecklar individer (inte ett system) 3. Vi fokuserar på vad man lär sig-(inte resultat) 4. Lekfull träning se glädjen i fotboll Träning: Samtliga lag i IF Mölndal Fotboll följer spelarutbildningsmatrisen som GFF tagit fram. Vi tränar systematiskt på de moment som hör till resp. åldersgrupp. Under två-tre veckor jobbar vi intensivt med varje moment, innan vi går över på nästa. Dessa repeteras sedan under hela säsongen. Tränaren planerar och leder träningarna. Det är viktigt att vi är lyhörda för vad spelarna vill, men det är inte de som bestämmer vad som ska tränas. vad vill ni göra i dag är ingen bra inledning på ett träningspass. Träningarna planeras med få, enkla övningar som verkligen låter spelarna träna (matchlikt) på varje tekniskt moment. Olika former av spel, mest i form av smålagsspel, dominerar träningsinnehållet. Stort spel övas i undantagsfall på träningarna, det övas i stället vid varje match. Vi nöter på de tekniska momenten ordentligt, vi är inte rädda för att drilla vissa saker även om spelarna börjar gnälla. Så fort de märker att de börjar lära sig det de tränar på, blir det också roligt att nöta. När vi instruerar på/ under träningarna är det instruktionspunkterna vi fokuserar på. Märker vi att vi lägger ner mer energi och tid på att förklara själva övningens organisation, än på det tekniska utförandet av momentet, är det ingen bra övning. Vi är tydliga i instruktionen, det är mottagaren som tolkar budskapet och en tioåring har inte samma referensramar när det gäller fotboll och fotbollstermer, som en vuxen. Se till att spelaren vet vad som menas med instruktionen innan du använder den. Vi tränar bara på tekniska, konstruktiva moment. Aldrig på att rensa, inte heller konditionsträning på dyrbar träningstid. Vi använder ADR (s.54) och stretching.

12 Match: Inför match repeteras det moment som man jobbar med just nu, i övrigt kort genomgång. Inga fasta positioner i unga år. Det går alldeles utmärkt att spela 5- manna utan att tala om för spelarna vem som spelar fram eller bak, det klarar de att lösa själva. Det viktigaste är att alla är delaktiga i spelet, vill ha bollen och vågar skjuta, dribbla och passa. Hellre en klunga av mölndalsspelare runt bollen som vill ha bollen, än att en eller två spelare står och vaktar den egna planhalvan, eller, ännu värre, markerar motståndare när vi själva har bollen. Instruktioner från ledarna under match ges i första hand till de spelare som är avbytare för tillfället, i andra hand till spelare som inte har bollen(så att det kan underlätta för bollhållaren). Inga instruktioner, typ kör, passa, skjut till bollhållaren. Han/hon väljer alltid själv vad han/hon gör med bollen. Däremot behöver man ibland väcka spelare som inte är delaktiga, genom att uppmuntra dem till att springa och kämpa. Vi ledare berömmer tekniska utföranden, även om de inte lyckas (t.ex. en dribbling, eller ett uppspel på egen planhalva, som motståndarna bryter och gör mål på) eftersom spelaren provade på det momentet vi jobbar med för tillfället. Vi berömmer kamp och kämpande men inte när spelarna tjongar bort bollen. Under matcherna uppmuntrar vi till att våga spela passningar på lagkompisens fötter, även om kompisen är markerad. Samma sak vid inkast, kasta till kompisen, för att få ett tillbakaspel. Att säga saker som kasta alltid efter linjen, slå aldrig passningar in i mitten, målvakten sparkar ut bollen, kan man göra i seniorfotboll om man vill spela säkert, men det utvecklar inte yngre spelares teknik eller spelförståelse, alltså undviker vi det.

13 Ledaren: Som ny ledare i Mölndal Fotboll får man en manual där det står tydligt vad som förväntas av en ledare i vår förening, när det gäller barnens fotbollsutbildning. Där får man reda på vilka kurser som finns, ledardagar osv. IF Mölndal Fotboll F98 efter match mot Azalea BK Foto: Fredrik Knudsen

14 Ledarutbildning För att bli en duktig ledare så behöver man utbildas. Utan kunskap så är det svårt att veta vad som skall läras ut. Ledarna/tränarna i varje åldersgrupp skall vara utbildad enligt nedan. Klubbens mål är att alla ledarna/tränarna har denna nivå. Fotbollsskolan/3-manna (6-7år): Introduktionsmöte (IF Mölndal Fotboll) Mölndalslinjen intro och s2s (IF Mölndal Fotboll) Workshop 3-manna 5-manna (8-9år): SVFF C-diplom Workshop 5-mannna 7-manna (10-11år): Välj ungdom eller junior/senior spåret SVFF B-diplom ungdom eller UEFA B-diplom junior/senior Workshop 7-manna 9/11-manna(12-15år): Välj ungdom eller junior/senior spåret SVFF B-diplom ungdom eller UEFA B-diplom junior/senior Workshop 9-manna/Workshop 11-manna 11-manna (16-19år): UEFA B-diplom junior/senior Målvaktstränare, en ledare i varje lag från 7:manna: (10-11 år) C-diplom målvakt (12-15 år) B-diplom målvakt

15 Från 2015 kommer Svenska Fotbollförbundets tränarutbildning att ändras. Av bifogad bild framgår hur det kommer att se ut. Som första kurs och som alla måste gå innan man väljer spår är en kurs som heter SvFF C-diplom. Kursen är på dag med en webbstudiedag mellan, vilket innebär att man t.ex. går del 1 en lördag, har en webbstudiedag och del 2 någon eller några veckor senare. IF Mölndal Fotboll kommer att erbjuda kursen i egen regi. Kan man inte vid klubbens tillfällen kan man också gå den centralt i Göteborg fotbollförbunds regi. Efter SvFF C-diplom så väljer man om man vill gå ungdomsinriktade SvFF B-diplom Ungdom. Den här kursen är på 2+2 dagar med 1 dags webbstudier mellan dvs 5 dagar. IF Mölndal Fotboll kommer att erbjuda kursen i egen regi. Kan man inte vid klubbens tillfällen kan man också gå den centralt i Göteborg fotbollförbunds regi. Om man väljer ungdoms spåret - vilket förmodligen de allra flesta gör så kan man inte snedda över utan måste gå den mer junior/ seniorinriktade UEFA B-diplom utbildningen för att sedan kunna gå UEFA A-diplom utbildning. UEFA B-diplom är på totalt 12 dagar + 5 webbstudiedagar. Upplägget är att man har 2 dagar tillsammans och däremellan 1 webbdag två dagar tillsammans,däremellan en webbdag osv. Det innebär totalt 6 x 2 dagar och 5 webbdagar. Kursen kommer att erbjudas centralt från hösten 2015.Efter dessa kurser så sker fortsatt utbildning enligt gamla modellen med Uefa A-diplom och UEFA PRO-diplom. Mer om dessa utbildningar finns att läsa på under tränarutbildning, där finns även utbildningarna som är speciellt för målvaktstränare. Workshops är anpassade till den nivå på ungdomsträning där du befinner dig just nu. IF Mölndal Fotboll arrangerar workshops knutna till spelformerna 3- och 5-manna. Dessa är 4 timmar och är för ledare och föräldrar. Man har sina barn med sig som övningstrupp. Göteborg fotbollförbund arrangerar 7-, 9- och 11-manna workshops på vårkanten. Dom har även en workshop på hösten med tema inomhusträning.

16 Att vara spelare i IF Mölndal Fotboll Spelarna har givetvis en stor del i IF Mölndal Fotboll och det finns riktlinjer och regler att följa för att på bästa sätt tillgodogöra sig utbildningen. Spelarna ansvarar på ett sätt själva för sin egen utveckling. Genom att följa IF Mölndal Fotbolls riktlinjer och regler så får man en bra utbildning i fotboll och blir en god representant för IF Mölndal Fotboll. Man ska komma i tid till träningar och matcher. Man ska ha med rätt utrustning och vara väl förberedd. (mätt å go) Man ska lyssna på sin ledare/tränare. De är utbildade för att leda träning och match. Lita på deras kunskap. Man bör om möjlighet finns byta om och duscha tillsammans med övriga laget, efter både träning och match. Man ska visa respekt för lagkamrater, domare och motståndare och genom en positiv inställning vara en god lagkamrat. Om man inte kan delta på träning eller match ska man i god tid meddela sin tränare/ledare detta. Man ska delta i olika lagaktiviteter. Man ska följa Mölndalshjärtat. Man ska följa vår alkohol, narkotika, tobak och doping policy. ( sid. 62 ) Håll rent och snyggt omkring dig, släng skräp där det ska slängas. Man skall helt enkelt vara en bra representant för IF Mölndal Fotboll.

17 Att vara fotbollsförälder i IF Mölndal Fotboll. Fotboll är världens största gemenskap. Att vara fotbollsförälder är och skall vara något av det roligaste som finns. I IF Mölndal Fotboll hälsar vi alla fotbollsföräldrar välkomna att delta i vår gemenskap efter egen vilja och förutsättning. Här kan du följa ditt barn under träning och match och göra det till en mötesplats för både vuxna och barn. Det är inte alltid en dans på rosor att vara fotbollsförälder. Fotboll innebär både med och motgång. Tänk på att barn glömmer fort och ser framåt i stället. Var där och trösta, stötta och uppmuntra i alla lägen. Ställ inga höga krav utan lägg fokus på ditt barns engagemang och inte dess prestation. Vi ska ha roligt tillsammans! Tänk på att som förälder är du en förebild för ditt barn. Det innebär att vi alltid respekterar domaren, motståndarlaget och tränarna. Tränarna är utbildade för att coacha laget och sköta deras utbildning i fotboll. Det är viktigt att tänka på vad vi säger, att vi stöttar och peppar alla spelare i laget på ett positivt sätt. Tänk på att laganda är det viktigaste vi har. Gå gärna och titta på när ditt barn tränar eller spelar match, vi vet att de uppskattar det. Vid match står föräldrar och andra fans på motsatt sida av vad spelare och tränare står. Även om det ibland är svårt, ropar vi inte instruktioner till spelarna under match. Vi låter domaren leda matchen, accepterar domsluten, och skapar bra stämning runt matchen genom att lägga vår energi på att heja på våra spelare. Alla föräldrar är välkomna att utbilda sig till föreningsdomare och att själva prova på att vara domare. Du som förälder behövs i IF Mölndal Fotbolls verksamhet. Hjälp ungdomarna att planera inför träning och match. Kolla lite försiktigt att de har rätt utrustning och kommer i tid. Skicka gärna med en frukt eller något annat som hjälper återhämtningen efter träning och match. Lär dem gärna att planera med mat och läxor, så att man får ihop en helhet. Fokusera på att det är roligt att röra på sig och träffa de andra lagkompisarna, försök undvika resultatet. Börja inte med att fråga vann ni utan fråga var det roligt. I lagets organisation, behövs mycket hjälp. Allt som kan avlasta tränarna är välkommet. Fråga gärna om det är något du kan hjälpa till med. Tillsammans skapar vi en bra ungdomsverksamhet i IF Mölndal Fotboll.

18 Spelarutbildningsplan för IF Mölndal Fotboll. Hur får vi spelare att bli välutbildade, tycka det är roligt och inspirerande att spela fotboll i IF Mölndal Fotboll? Hur når vi målet att få så många som möjligt att spela fotboll så länge som möjligt? Riktlinjer för klubbens lag. Fotbollsskolan FS. Tränar 1 gång/vecka. Alla är välkomna på träningarna i den mån de vill och har möjlighet till. Föräldrar hjälper till på träningar under ledning av huvudtränare. (1 ledare/4barn.) Utbilda intresserade föräldrar till ledare. Information till föräldrar om klubben, dess mål och riktlinjer. Flickor och pojkar tränar tillsammans. Spelare och föräldrar går 3-manna workshop. (september) Ledare deltar i klubbens introduktionsmöte. 3-Mannalagen 6-7 år 3-Manna tränar 1 gång/vecka. På matcher spelar alla lika mycket. Familjedag: Halvdag anordnas i närområdet för både spelare och föräldrar. Lagen medverkar i Mölndalsalliansens sammandrag. Utbilda intresserade föräldrar till domare eller ledare. Planskötargrupp, arbetsgrupp Minilirarcupen samt trivselgrupp bildas. Flickor och pojkar kan delas (om underlag och behov finns) Ca. 1 tränare/5 barn. Information ges om Nolltolerans. (sid. 57) Ledarna utbildas i Mölndalslinjen. (Början av året)

19 5-Mannalagen 8-9 år 5-Manna tränar 1-2 gång/vecka. Gärna samträning med andra åldrar. På matcher spelar alla lika mycket och på olika positioner. Lagen medverkar i Mölndalsalliansens träningsserie. Lagen åker på minst 1 cup inne och 1 cup ute under året. 1 dagars läger i närområdet. Utbilda intresserade föräldrar till domare eller ledare. Föräldrar hjälper till med (förutom planskötsel, trivselgrupp MLC cupen även domaruppdrag för laget om det skulle behövas). Flickor och pojkar delas (om underlag finns). Ca. 1 tränare/5 barn. Information ges om Nolltolerans. ( sid. 57) Alla ledare skall gå SVFF C-diplom ungdom, 5-manna workshop samt följa Mölndalslinjen. 7-Mannalagen år 7-Mannalagen tränar 2 gånger/vecka. Gärna samträning med andra åldrar. På matcher spelar alla och på olika positioner. Dock kan träningsnärvaro påverka speltid. Övernattningsläger i närområdet rekommenderas. Ca. 3 cuper spelas under året. Spel i andra åldersklasser kan vara aktuellt. 2-3 ledare/lag. Aktivt arbete med Nolltolerans. ( sid.57) Alla ledare skall gå antingen SVFF B-diplom eller UEFA B-diplom, 7-manna workshop samt följa Mölndalslinjen.

20 Foto: P. Ullberg 9-Manna lagen år. 9-Manna lagen tränar 2-3 gånger + match/vecka. Toppning på matcher förekommer ej. Dock kan träningsnärvaro påverka speltid. Cuper 2-4/år Ett läger i eller utanför distriktet. Uppmuntran till att spelare tränar och spelar match med andra åldersgrupper. Individanpassningsprincipen vid träning. ( sid. 53 ) Spelarsamtal genomförs. Föräldrar hjälper till med körning till matcher och ev. träningar (förutom MLC arbete.) 2-4 ledare per lag. Träningsfrånvaro meddelas tränarna i god tid innan träning. Aktivt arbete med Nolltolerans. ( sid. 57 ) Alla ledare skall gå antingen SVFF B-diplom ungdom eller UEFA B- diplom junior/senior, 9-manna workshop samt följa Mölndalslinjen.

21 11-manna ungdom år. De yngre 11-manna lagen tränar 2-4 träningar + match/vecka. Träningen och matcher förväntas premieras av ungdomarna. Alla som åker med till match kommer att få spela. Dock kan träningsnärvaro vara styrande på speltid. (minst halva matchen.) Läger: 1-2 läger/år. Cuper 3-5 cuper/år både i distriktet och utanför. Uppmuntran till att spelare tränar och spelar match med andra åldersgrupper. Individanpassningsprincipen vid träning och match. ( sid. 53 ) Nya spelare tas in genom provträning. Spelarsamtal genomförs. Aktivt arbete för att stärka klubb och lagkänslan. Genom olika aktiviteter utanför fotbollen. Föräldrar medverkar i MLC samt hjälper till med körning till träning och match. 3 ledare runt laget. Träningsfrånvaro meddelas tränarna i god tid innan träning. Nolltolerans både på träning och match. ( sid. 57 ) Alla ledare skall gå antingen SVFF B-diplom ungdom eller UEFA B- diplom junior/senior, 11-manna workshop samt följa Mölndalslinjen. Foto: P. Ullberg

22 11-manna ungdom år. De äldre ungdomslagen tränar 2-4 träningar + match/vecka. Träningen och matcher förväntas premieras av ungdomarna. Alla som åker med till match kommer att få spela. Matchning kan ske. Läger: 1-2 läger/år. Cuper 3-5 cuper/år både i distriktet och utanför. Uppmuntran till att spelare tränar och spelar match med andra åldersgrupper. Individanpassningsprincipen vid träning och match. ( sid. 53 ) Nya spelare tas in genom provträning. Spelarsamtal genomförs. Aktivt arbete för att stärka klubb och lagkänslan. Genom olika aktiviteter utanför fotbollen. Föräldrar/ungdomarna medverkar i MLC samt hjälper till med körning till träning och match. 3 ledare runt laget. Träningsfrånvaro meddelas tränarna i god tid innan träning. Nolltolerans både på träning och match. ( sid. 57 ) Alla ledarna skall gå UEFA B-diplom junior/senior samt följa Mölndalslinjen. Foto: P. Ullberg

23 Seniorer. Herrseniorerna tränar 2-4 gånger i veckan + match. Försäsongsläger/träningshelg genomförs med mål att stärka truppen. Södercupen spelas varje år. A-laget spelar med för dagen bästa laget och strävar efter att vinna matcherna. B-laget tas spelare ut först och främst efter träningsnärvaro. (Avbytare i A-lag har förtur till B-lagsmatch. Yngre spelare slussas in i seniortruppen både genom träning och match. Nya spelare tas in genom provträning. Spelarsamtal genomförs årligen. Spelarråd utses årligen. Man följer vår alkohol, narkotika, tobak och doping policy. ( sid. 62 ) Seniorerna förväntas vara föredömen för klubbens yngre spelare och delta i ungdomsaktiviteter. 3-5 ledare runt laget. Träningsfrånvaro meddelas tränarna i god tid innan träning. Lagkapten utses (flera kan rotera) av ledarstaben. Nolltolerans både på träning och på match. ( sid. 57 ) Ledarna erbjuds att gå avancerad ledarutbildning UEFA A-diplom. Ledarna följer Mölndalslinjen. IF Mölndal fotboll A-lag 2014

24 Varför tränar man på vissa saker vid en viss ålder? En kanadensisk studie visar att om man gör rätt saker vid rätt ålder leder detta till en bättre utveckling inom sin idrottsgren. Man tränar på ett visst sätt och på rätt saker när man är som mest mottaglig för detta under sin uppväxt. Ett genomsnitt ligger till grund för åldersindelningen och som inom all spelarutbildning ska man tänka på att det förekommer stora variationer mellan spelare i samma ålder. Man utvecklas olika fort och det kan betyda att spelare med samma kronologiska ålder kan befinna sig i olika grupper. Om man uppmanar till att man håller på med flera idrotter i unga år, visar studien att man får en allsidig träning som är till nytta i framtiden och även att man fortsätter att idrotta längre. Studien kallas LTAD och används av flera idrotter i Sverige. Spelarutbildningsplanen är uppdelad enligt LTAD - modellen. LTAD=Long-Term-Athlete-Development, vilket innebär: FOTBOLLSGLÄDJE (6-9 ÅR) Det första mötet med organiserad fotboll ska vara positivt, lek- och lustfyllt. Man ska skapa motivation och passion genom att leka fotboll. Man utbildar barnen i fotboll genom lekfulla träningar. Lära sig att behärska sin kropp är en bra grund. Individen jag och bollen står i centrum. Pröva på flera sporter för allsidig träning. LÄRA ATT TRÄNA (9-12 år) Nu är det gyllene tillfället för motorisk, teknisk inlärning. Man börjar förstå vad träning innebär och hur man tränar. Träning är fortsatt viktigast för inlärning och blir mer momentbaserad. Under denna period kan skillnaden i mognad mellan spelarna vara som störst. Man börjar se sina närmaste medspelare och förstå att använda dessa. Fortsätt att utöva flera idrotter. Det ger allsidig träning under många olika aspekter.

25 TRÄNA FÖR ATT LÄRA (12-16 ÅR) Här kan spelarna utvecklas fort. Spelarna vet vad träning innebär. Träningarna blir mer och mer fokuserade på olika moment i fotboll och hur de används i spelet. Spelarna blir duktigare, men ändå har de en lång väg kvar tills de är färdigutbildade. Man fokuserar fortfarande på spelet, mer än att vinna matcher. Spelarna klarar nu att använda flera spelare och hitta lösningar tillsammans i spelet. Det är ofta under denna period som många vacklar i sitt fotbollsintresse. TRÄNA FÖR ATT PRESTERA (16-23 ÅR) Vid den här åldern brukar man bestämma sig för nivån på sitt fotbollsspelande. Det blir mer allvar och att vinna matcher blir allt viktigare. Individuell feedback och träning ökar i betydelse. Man utbildas inte bara i fotboll utan t.ex näringslära, återhämtning, rehab, skadeförebyggande Följer man detta är chansen till ett aktivt liv stor. Alla kan inte bli landslagsspelare, men utbildar man sina spelare efter detta så är chansen större att man får ett livslångt aktivt liv. Vår viktigaste uppgift i IF Mölndals Fotboll är att utbilda spelarna inom fotboll och vårt mål är att bibehålla intresset att spela fotboll långt upp i vuxen ålder. Därför har vi valt att följa Göteborgsfotbollförbunds utbildningsmatris tillsammans med träningsverktyget s2s.

26 Översikt Vilka moment tränar vi på och vid vilken ålder. Nedan finns översikt över vilken ålder respektive övergripande moment tränas: Ålder Spelsätt Boll stl. Lek Teknik Smålagsspel Anfallsspel Försvarsspel Fys Målvakt manna manna manna manna F:4 P12: P13: manna F:4 P: manna =Skall tränas, 4=Bör i hög grad tränas, 3=Bör tränas, 2=Kan tränas, 1 Behöver inte tränas, 0=Skall inte tränas I momentplanen finns angivet i vilken ålder man tränar på vilket moment. Genom att följa utbildningsplanen har man en garanti för att olika moment tränas vid rätt ålder och att spelarna får en heltäckande fotbollsutbildning. Planen anger när man börjar träna på ett moment. Detta behöver sedan underhållas och fortsätta tränas på även om det inte står med i utbildningsplanen.

27 Så här ser matrisen ut och du hittar den genom att kopiera och klistra in följande webbadress I matrisen kan du gå in och klicka på de blåmarkerade länkarna så kommer det förslag på träningsprogram, spelsystemsbeskrivningar, regler, workshopar Tänk på att det är det som berör din åldersgrupp som du ska använda.

28 Så här ser matrisen del 2 ut. En bra förklaring till matrisen finner du uppe i vänstra hörnet av matrisen, där finns också en beskrivning på hur man använder matrisen. Nu följer en del praktiska beskrivningar som är bra att känna till innan man går på spelarutbildningsplanen. T.ex vid vilken ålder man befinner sig i en spelform och hur man spelar match i just den spelformen. Man får också en beskrivning av hur en spelsystemsbeskrivning är upplagd. Sedan följer spelarutbildningsplanen.

29 I Göteborgs fotbollsdistrikt spelar man med olika spelarantal och olika storlek på planen under olika åldrar. Detta för att passa ens fysiska storlek. Det gör att man får fler bollkontakter och är närmare bollen. Efter hand som man växer, växer också planen. Här kommer tävlingsmatrisen som visar när man spelar vad:

30 Olika familjer i spelsystemen. Till varje åldersgrupp finns en spelsystemsbeskrivning som vi använder i IF Mölndal Fotbolls spelarutbildning. Under utbildningen vill vi att man lär sig spela flera olika spelsystem för att få en heltäckande utbildning. Spelsystemen för de olika åldrarna är också kopplade till vad man tränar på i den åldern. Man kan dela in spelsystemen i följande familjer efter vad som utmärker dem. Enkelfamiljen 6-9 år Präglas av enkelhet! Bra utbildning för barn enkelt och inte styrt! 6-7 år: 3-manna 8-9 år: 5-manna: 2-2 Triangelfamiljen 10-17år Spansk fotboll Världsledande! Barcelona! Bra utbildning för ungdomar! Inriktat mot anfallsspel - Trianglar 7-manna: manna: manna: manna: 4-2:3-1 (delvis) Kvadrat/rektangelfamiljen år Helt dominerande i svensk fotboll i 25 år (80-, 90- och 2000-talet) IFK Göteborg, England! Inriktat mot försvarsspel Kvadrater och rektanglar år: Kollektivt

31 Vad är ett spelsystem? Till varje spelform (t.ex. 7-manna) finns en spelsystemsbeskrivning som vi använder vid matcher. Spelsystemsbeskrivningen hittar man i matrisen eller genom länken som finns under spelsystem i spelarutbildningsplanen för varje spelform. Vad består en spelsystemsbeskrivning av? Utgångspositioner (anfall och försvar) Arbetsmetod (anfall och försvar) Balans och spelartyper Spelsystembeskrivningar - Innehåll Skillnader mot tidigare spelsystem Utgångspositioner Anfall och försvar Utgångspositioner är hur man ställer upp laget när anfalls eller försvarsspelet börjar. (t.ex ) Arbetsmetod Metod i anfallsspel Här beskrivs hur man bygger upp sina anfall och vilka anfallsvapen man använder. Helt enkelt hur man anfaller. Metod i försvarsspel Här beskrivs hur man agerar i sitt försvarsspel. Lagdelarnas uppgifter Målvakt, backlinje, mittfält, forwards. Här beskrivs vad de olika lagdelarna ska tänka på.

32 Lagets och spelarna balans Här beskrivs vilken balans vi har i laget. Om vi t.ex ska ha offensiva backar. Vilken spelartyp som kan spela på de olika utgångspositionerna. Saker att vara noga med Här beskrivs om det är något spelarna behöver tänka extra på. Fasta situationer ( t.ex frispark, hörna, inkast, inspark ) Här beskrivs hur vi agerar vid olika fasta situationer. Förhållande till andra spelsystem Här beskrivs hur vi agerar när vi möter andra spelsystem. Vad man kan tänka på. om man har en spelarutbildningsplan innebär det att ledarna i föreningen har en samsyn om hur spelarna utbildas men det är också en trygghet för spelaren. Ledarna talar samma språk och det finns en stegring i lärandet. Sagt av Erik Hamren i sffs spelarutbildningsplan

33 Hur är spelarutbildningsplanen för varje åldersgrupp uppbyggd? Vi börjar med en inledning till varje åldersgrupp. Det är tips på vad man kan tänka på under perioden. De fyra rutorna som sidan är indelad i representerar: Träningsinnehåll: Talar om vad man tränar på och ska lära sig under perioden. Riktlinjer: Vad instruktören ska tänka på vid träningstillfället. Metoder/hjälpmedel: 6-9 år. Hur man kan lägga upp träningen Sammanfattning: år. Hur man tänker i utbildningen. Så spelar vi Länk till hur man spelar match i spelformen. Rutan med träningsinnehåll är uppbyggd med olika färger, där färgen talar om vilket moment man tränar och vad man tränar på i den åldersgruppen. LTAD: Talar om var man befinner sig i utbildningen. Teknik: Talar om vilka tekniska moment man tränar på. En god teknik är grunden för all fotboll och underhålls under hela utbildningen. Anfallsspel och försvarsspel: Talar om vilka spelförståelsemoment man utbildar spelarna i under perioden. Kroppskontroll, koordination och fys: Talar om vad och när man tränar detta. Målvaktsträning: Talar om när och vad man tränar på som målvakt under perioden. Tanken är att kunskapen stegras efter hand. Man ska kunna det man tränat på under perioden för att kunna gå vidare till nästa. Man börjar med baskunskaper och stegrar sedan svårighetsgraden. Det är viktigt att lära rätt saker vid rätt tidpunkt. Vilket innebär att om man fullföljer hela utbildningsplanen så har man en gedigen fotbollskunskap att stå på.

34 Spelarutbildningsplan 6-7år (3-manna) För de allra yngsta skall träningen helt vara inriktad på lekfulla teknikövningar och smålagspel. Målsättningen med träningen är att varje spelare ska bli vän med bollen i sin egen takt. Avsluta alltid träning med lek. Använd gärna stationsträning och smålagsspel, 2 mot 2, 3 mot 3. Vid smålagspel behövs inte fler spelare i lagen än den spelform du befinner dig i. Vi uppmuntrar att barnen håller på med flera idrotter. Träningsinnehåll 6-7 år Rörelseglädje! Lek Ja! Teknik Ja! Driva Passning insida/utsida Mottagning insida/utsida Anfallsspel: Nej! Försvarsspel: Nej! Riktlinjer 1 boll/spelare (spelar ingen roll hur duktig du är!) Många bollkontakter Hög aktivitet Hög delaktighet Önskan att spela - Rörelseglädje Det skall vara roligt! Förslag på träningsprogram finns på S2S.net, landslagetsfotbollsskola mellan till Sinnen Ja! Motorik, kroppskontroll och koordination Ja!!!! Smålagsspel Ja! Målvaktsträning: Ja för alla! (fånga bollen) Metoder/Hjälpmedel Fotbollsworkout Äventyrsbana/Stationsträning (grupper) Redskap Sarger, bänkar, föräldrar Häckar, koordinationsstege, plattor, ringar, hopprep, mjukmatta ument/2014/matris2014/ Spelsystem/SaSpelarVi_3- mannafotboll.pdf

35 Spelarutbildningsplan 6-7 år (3-manna) Spelsystem 6-7 år 3-manna Enkelt! Spela med många bollkontakter och hög aktivitet! Ingen styrning! Bara glädje, på och bredvid planen. Foto: P.Ullberg Fotbollstermer som kan nämnas för de yngre är: Dribbla/Passa Finta Utmana Nicka Mottagning Försvarssida Fasta situationer (inkast- avspark-frispark-straffspark)

36 Spelarutbildningsplan 8-9 år (5-manna) Träningen skall vara inriktad på lekfulla teknikövningar och smålagspel. Målsättningen med träningen är att varje spelare ska bli vän med bollen, vilja ha bollen ta emot den och behandla den. Vi introducerar spelbar. Avsluta alltid träning med lek. Använd gärna stationsträning och smålagsspel, 2 mot 2, 3 mot 3. Vid smålagspel behövs inte fler spelare i lagen än den spelform du befinner dig i. Vi uppmuntrar att barnen håller på med flera idrotter. Träningsinnehåll 8-9 år 8-9 år: LTAD - Rörelseglädje och Lära att träna Lek Ja! Teknik Ja! Driva Passning insida/utsida Mottagning insida/utsida Skott insida/vrist Anfallsspel: Lite! Grundförutsättning (Spelbar) Försvarsspel: Nej! Sinnen Ja! Riktlinjer 1 boll/spelare Många bollkontakter Hög aktivitet Hög delaktighet Önskan att spela - Rörelseglädje Det skall vara roligt! * Alla är anfallsspelare när vi har bollen och hjälper till i anfallsspelet. Alla är försvarsspelare när motståndarna har bollen och hjälper till i försvarsspelet. Förslag på träningsprogram finns på S2S.net, landslagetsfotbollsskola mellan till Kroppskontroll och koordination Ja!!!! Smålagsspel Ja! Målvaktsträning:Ja för alla!(fallteknik, fånga bollen Metoder/Hjälpmedel Fotbollsworkout Stationsträning (grupper) Redskap Sarger, bänkar, föräldrar t/2014/matris2014/spelsystem /SaSpelarVi_5mannafotboll.pdf Häckar, koordinationsstege, plattor

37 Spelarutbildningsplan 8-9 år (5-manna) Spelsystem 8-9 år 5-manna 2-2: Enkelhet och individuellt Utgångspositioner: 2-2 både i anfall och försvar Blomman! Arbetsmetod Anfall: Många naturliga 1 mot 1 situationer Passa (Spelbar!) eller dribbla Försvar: Ta tillbaka bollen! Balans och spelartyper Offensiven vinner över defensiven Backa hem och ge motståndarna chansen till en kontrollerad speluppbyggnad Strunta i sniken ( lämna kvar en spelare vid motståndarnas målvakt ) Rotera på positioner och roller Fotbollstermer som kan nämnas för de yngre är: -Dribbla/Passa -Finta system/spelsystembeskrivning_5-manna_2-2.pdf -Utmana -Nicka -Mottagning -Försvarssida -Fasta situationer (inkast- avspark-frispark-straffspark) -Blomman = Anfallspel, blomma ut. Försvarsspel dra ihop blomman

38 Spelarutbildningsplan år (7-manna) Man kan nu börja införa de olika positionerna i laget, som målvakt, back, mittfältare och forward. Det är viktigt att låta alla som vill, få pröva på alla positioner i laget. Det är fortfarande viktigt för de unga att få mycket bollkontakt och att känna glädje. Man kan börja utbildningen i spelförståelse. Man övar anfallsspel. Övar på spelbar och spelavstånd i passningsspelet. I försvarsspelet lär man sig försvarssida. Men kom ihåg att tyngdpunkten fortfarande skall ligga på varierad teknikträning för att ytterligare förbättra tekniken. Ta emot bollen och behandla den. Bli trygg med bollen. En bra teknik är viktig att ha innan man kan börja öva på passningsspel. Spelarna är nu mogna för temabaserade träningspass. (s.45) Träningspassen blir längre, så man kan bryta en övning för att ge fler, eller tydligare instruktioner. Involvera spelarna genom att ställa frågor till dem. Spelarna klarar utan problem träningspass på upp till 90 minuter. Ytterligare termer som kan tas upp bland de lite äldre är: Anfallsfotboll: Täcka bollen Väggspel Passningsskugga Uppspel Vara spelbar Spelavstånd Försvarsspel: Försvarssida

39 Spelarutbildningsplan år (7-manna) Träningsinnehåll: år år: LTAD - Lära att träna Koordination och kroppskontroll: Ja! Teknik: Ja! Finta/dribbla, täcka/utmana, nick - grund, mottagning, medtagning, vändning, inkast. Anfallsspel: Ja! Grundförutsättningar i anfallsspel (spelbar, spelavstånd) Passningsspel i trianglar, fria ytor 2 mot 1 situationer, väggspel, överlämningar Försvarsspel: Lite! Blomman/Försvarssida Fys-träning: Ja! Fotbollsspecifik med fokus på koordination och kroppskontroll (integrerad!) Målvaktsträning: Ja! För alla (eller grupp av mv) - Utkast, fotarbete, fallteknik Riktlinjer Minst dubbelt så många träningar som matcher Match är träning Spela för att lära Prova på alla positioner och roller i både träning och match Hög aktivitet och många bollkontakter Små grupper Varsin boll Symetrisk träning Höger och vänster fot * Alla är anfallsspelare när vi har bollen och hjälper till i anfallsspelet. Alla är försvarsspelare när motståndarna har bollen och hjälper till i försvarsspelet. Förslag på träningsprogram finns på S2S.net, landslagetsfotbollsskola mellan till Sammanfattning Lägg grunden för framtiden nu! Långsiktig utbildning före kortsiktiga resultat! Lära sig att Träna och spela! Träna och spela för att det är roligt! /2014/Matris2014/Spelsystem/ SaSpelarVi_7-mannafotboll.pdf

40 Spelarutbildningsplan år (7-manna) Spelsystem år 7-manna 2-3-1: Offensiv och anfallsinriktad Utgångspositioner: Blomman! Arbetsmetod Anfall: Bra grundförutsättningar (spelbar, spelavstånd, spelbredd och speldjup) Trianglar i passningsspel (även målvakt) Passningsspel efter marken Låg risk (korta uppspel) Försvar: Försvarssida (endast!) Balans och spelartyper Fokusera på anfallsspel Strunta i sniken Rotera på positioner och roller s2013/spelsystem/spelsystembeskrivning_7- manna_2-3-1.pdf

41 Spelarutbildningsplan år (9-manna) Under perioden blir spelplanen större och större. Offside regeln introduceras. Spelet blir mer och mer positionsrelaterat. Ett spelsystem börjar byggas upp. Det är viktigt att låta alla som vill, få pröva på alla positioner i laget. Det är fortfarande viktigt att få mycket bollkontakt och att känna glädje. Man fortsätter att träna temabaserat. Teknikträning är fortfarande ett viktigt inslag i träningen. Ta emot bollen och behandla den. Bli trygg med bollen. En bra teknik är viktig att ha när man tränar passningsspel. Det dominerande inslaget på träningen är anfallsspel. Vi tränar på de fyra grundförutsättningarna i anfallsspel, spelbar, spelavstånd, spelbredd och speldjup. Där spelbar är den mest grundläggande av grundförutsättningar i anfallsspel. Smålagsspel är fortfarande det mest effektiva sättet att lära sig spelförståelse/speluppfattning på. I försvarsspelet introduceras, markering, press och understöd. Involvera spelarna genom att ställa frågor under träning och match.

42 Spelarutbildningsplan år (9-manna) Träningsinnehåll: år år: LTAD - Lära att träna Koordination och kroppskontroll: Ja! Teknik: Ja! Anfallsspel: Ja! Grundförutsättningar i anfallsspel (spelbredd, speldjup) Passningsspel i trianglar, spelvändning, rättvänd/felvänd. -Speluppbyggnad- spelvändning i backlinjen. -Avslut-skott,friläge. 2 mot 1 situationer Försvarsspel: Ja! Grundförutsättningar i försvarsspel (markering, press & understöd) -markeringsförsvar man-man. Fys-träning: Ja! Fotbollsspecifik med fokus på koordination och kroppskontroll (integrerad!) Förstärkt ADR, MAQ. Målvaktsträning: Ja! Målvaktsspecifik träning, för den som vill. Riktlinjer Minst dubbelt så många träningar som matcher Match är träning Spela för att lära Prova på alla positioner och roller i både träning och match Hög aktivitet och många bollkontakter Små grupper Varsin boll Symetrisk träning Höger och vänster fot * Alla är anfallsspelare när vi har bollen och hjälper till i anfallsspelet. Alla är försvarsspelare när motståndarna har bollen och hjälper till i försvarsspelet. Förslag på träningsprogram finns på S2S.net, Landslagetsfotbollsskola mellan till Sammanfattning Lägg grunden för framtiden nu! Långsiktig utbildning före kortsiktiga resultat! Lära sig att Träna och spela! Träna och spela för att det är roligt! Spelsystem/SaSpelarVi_9-mannafotboll.pdf

43 Spelarutbildningsplan år (9-manna) Spelsystem år med individuell prägel Utgångspositioner: Anfall: (fria ytor på kanterna för ytterback och ytterforwards) Försvar: 1:3-1-3 (libero) Arbetsmetod Anfall: Bra grundförutsättningar Trianglar i passningsspel Spelvändning i backlinjen Spela på rättvänd (1 och 2 tillslag) Vårda bollen (håll bollen inom laget) 1 mot 1 Instick (kant) Försvar: Markeringsförsvar man/man Balans och spelartyper elsystem/spelsystembeskrivning_9-manna_4-1-3.pdf Offensiv uppställning Offensiva ytterbackar, spelskicklig mf med stor arbetskapacitet (navet/motorn), snabba ytterforwards (skickliga i 1 mot 1) Rotera på positioner och roller

44 Fotbollstermer: ANFALLSSPEL Spelavstånd: Avstånd mellan bollhållaren och passningsmottagaren. Spelbredd: Innebär att spelaren har förmåga att utnyttja hela planens bredd. Speldjup: Innebär att bollhållarens har medspelare både framför och bakom sig. Passningsskugga: Är det område bakom den motståndare som angriper bollhållaren och till vilken bollhållaren inte kan spela bollen. Tillbakaspel: Bollhållaren passar bakåt för att behålla bollen inom laget. Uppspel: Att spela från egen planhalva till motståndarens planhalva, och där ha bollen under kontroll. Dribbla: Bollhållaren försöker passera motståndaren med bollen under kontroll Finta: Bollhållaren försöker få motståndaren att tro att han ska göra en sak, och sedan göra något annat. Utmana: Bollhållaren försöker skapa 1 mot 1 situation genom att driva bollen mot en motståndare. Vända spelet: Att i anfallet flytta över spelet från ett område till ett annat. Kross boll: Lång passning från den ena sidan planen till den andra sidan. Fotbolls termer: FÖRSVARSPEL Försvarssida: Spelaren skall placera sig mellan bollen och det egna målet Press: Bollhållaren angrips av närmaste försvarare och får därigenom svårt att spela bollen framåt. Markering: Spelaren befinner sig så nära sin motståndare att han kan bryta en passning innan motståndaren hinner ta emot den.

45 Spelarutbildningsplan år (11-manna) Vid 11-manna är man framme vid slutstationen vad det gäller spelarantal på planen, storleken på planen förändras dock en sista gång innan man når slutstation. Man fortsätter att öva på sin teknik, repetera vad man lärt sig. Teknik är något som alltid skall underhållas och kan alltid förbättras ju mer man övar. Träningarna domineras av anfallsspel! När spelarna lärt sig att driva och dribbla, att passa bollen, skjuta, lärt sig förhållandet rättvänd-felvänd bollhållare samt grundförutsättningarna i anfallsspel börjar man träna på olika anfallsvapnen. Detta tränar man sedan på resten av spelarens karriär, för att få ett effektivt och varierat anfallsspel. I försvarsspelet övar man på grundförutsättningarna i försvarsspel, (försvarssida), markering, press, understöd och täckning. Träningarna är momentbaserade. Först introducerar man spelmomentet isolerat utan försvarare, för att sedan öva det funktionellt med försvarare och slutligen överföra det till spelet. Involvera spelarna genom att ställa frågor om olika situationer i spelet och vad det finns för alternativ till lösningar. Uppmuntra och utmana spelarnas eget beslutsfattande. Smålagsspel är fortfarande det mest effektiva sättet att lära sig spelförståelse/speluppfattning på.

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 5-manna 8-9 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 3-manna 6-7 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 7-manna 10-11 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 9-manna 12-13 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 11-manna 14-15 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Ledaren

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Ledaren HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Ledaren Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Tränarens/ledarens roll En ideell idrottsförening är en av de finaste sociala verksamheter som finns om vi bedriver den

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Föräldrar och spelar info Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Att vara fotbollsförälder i IF Mölndal Fotboll. Fotboll är världens största gemenskap. Att vara fotbollsförälder

Läs mer

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten AIF:s utbildningsplan är framtagen av tränarrådet och godkänd av fotbollssektion samt styrelsen 080302. Axvalls IF målsättning med ungdomsverksamheten

Läs mer

Träningslära. De första fotbollsstegen - för barn i åldrarna 5-16 år

Träningslära. De första fotbollsstegen - för barn i åldrarna 5-16 år De första fotbollsstegen - för barn i åldrarna 5-16 år Sätt leken i centrum! Att göra träningen rolig och lekbetonad är det viktigaste när det handlar om att träna barn och ungdomar eftersom lek i olika

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 9-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 9-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 9-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla VFF 2014 utg. 1 Sida 1 Lagom stor plan Lagom många spelare Bättre och mer utvecklande spel Spela,

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 7-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 7-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 7-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla 2015 utg. 1 Sida 1 Jämnare matcher Roligare och bättre spel Alla skall få vara med Spela, lek och

Läs mer

Så spelar vi 7-mannafotboll 2012

Så spelar vi 7-mannafotboll 2012 Så spelar vi 7-mannafotboll 2012 1 Bättre förutsättningar Jämnare matcher Roligare och bättre spel Alla skall få vara med Säsongen 2011 infördes speltiden 3*15 min i 7-mannafotbollen på prov och som rekommendation.

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 5-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 5-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 5-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla 2015 utg. 1 Sida 1 Möjligheter till fler planer Flera får spela mer Roligare med mer bollkontakt

Läs mer

Så spelar vi 9-mannafotboll 2014

Så spelar vi 9-mannafotboll 2014 Så spelar vi 9-mannafotboll 2014 1 Lagom stor plan Lagom många spelare Bättre och mer utvecklande spel Säsongen 2009 införde Göteborgs Fotbollförbund, efter ett antal års utvärdering, 9-manna som spelform

Läs mer

TEMATRÄNINGAR 15 ÅR. Utbildningsplan - fotboll. Bollidrott i Sverige. Jonas Nilsson Thomas Westerberg

TEMATRÄNINGAR 15 ÅR. Utbildningsplan - fotboll. Bollidrott i Sverige. Jonas Nilsson Thomas Westerberg TEATRÄNINGAR Utbildningsplan - fotboll 15 ÅR Bollidrott i Sverige Jonas Nilsson Thomas Westerberg Tematräning vecka 3-5 Fint-dribbling TEKNIK (20 min) Organisation: 4 spelare/2 bollar. Flera planer. Utförande:

Läs mer

TEMATRÄNINGAR 14 ÅR. Utbildningsplan - fotboll. Bollidrott i Sverige. Jonas Nilsson Thomas Westerberg

TEMATRÄNINGAR 14 ÅR. Utbildningsplan - fotboll. Bollidrott i Sverige. Jonas Nilsson Thomas Westerberg TEATRÄNINGAR Utbildningsplan - fotboll 14 ÅR Bollidrott i Sverige Jonas Nilsson Thomas Westerberg Tematräning vecka 3-5 Fint-dribbling TEKNIK (20 min) Organisation: 3 spelare/2 bollar. Flera planer. Utförande:

Läs mer

Så spelar vi 3-mannafotboll 2012

Så spelar vi 3-mannafotboll 2012 Så spelar vi 3-mannafotboll 2012 1 Möjligheter till fler planer Flera får spela mer Roligare med mer bollkontakt och högre aktivitet 3-manna utomhus och inomhus lär våra barn att spela fotboll på ett lekfullt

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

Notvikens IK. Gula Tråden Utbildningsplan för ungdomsfotbollen

Notvikens IK. Gula Tråden Utbildningsplan för ungdomsfotbollen Notvikens IK Gula Tråden Utbildningsplan för ungdomsfotbollen Gula Tråden skall ses som en ledstjärna för NIK-fotbollens ungdomsverksamhet. Ett dokument som genom årlig utvärdering skall hållas uppdaterad

Läs mer

UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp

UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp 6-9 år Lek med boll, från 8 år 5-manna fotboll MÅL: - Stimulera spelaren till aktivitet genom lek med boll. Tycka fotboll är det roligaste som finns!

Läs mer

7-mannafotboll Nu ännu bättre

7-mannafotboll Nu ännu bättre 7-mannafotboll Nu ännu bättre 1 Bättre förutsättningar Jämnare matcher Roligare och bättre spel Inför säsongen 2008 genomför Göteborgs Fotbollförbund en rad förändringar inom 7-mannafotbollen. Syftet är

Läs mer

11-manna. RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL

11-manna. RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL 11-manna RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL Ytterby IS verksamhetsidé Ytterby IS policy Ytterby IS verksamhet bedrivs för ALLA på ett roligt och kreativt sätt, för att skapa ett livslångt fotbolls- och motionsintresse.

Läs mer

Så spelar vi Futsal 2014-2015

Så spelar vi Futsal 2014-2015 Så spelar vi Futsal 2014-2015 1 Varmt, ombonat och alltid spelbart Små ytor - Många bollkontakter och hög aktivitet Dämpad boll - Bollen efter marken utvecklande spel All inomhusfotboll i Sverige går numera

Läs mer

DEN RÖD BLÅ TRÅDEN. Glädje, Engagemang och Gemenskap.

DEN RÖD BLÅ TRÅDEN. Glädje, Engagemang och Gemenskap. DEN RÖD BLÅ TRÅDEN Glädje, Engagemang och Gemenskap. Den rödblå tråden i Sävedalens IF! Sävedalens IF rödblåa dokument är ett rättesnöre för alla inblandade hur vi vill att vår fotbollsverksamhet ska bedrivas,

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla VFF 2015 utg. 1 Sida 1 Bättre och mer utvecklande spel Fortsatt utbildning Inriktning mot seniorfotboll

Läs mer

Spelarutbildningsplan Östergötlands Fotbollförbund

Spelarutbildningsplan Östergötlands Fotbollförbund Spelarutbildningsplan Östergötlands Fotbollförbund Spelets grundläggande idé är enkel. När det egna laget har bollen spelar laget anfallsspel och när motståndarna har bollen spelar laget försvarsspel.

Läs mer

Riktlinjer för Fotbolls verksamheten inom Luleå Sportklubb

Riktlinjer för Fotbolls verksamheten inom Luleå Sportklubb Riktlinjer för Fotbolls verksamheten inom Luleå Sportklubb Luleå Sportklubb bildades den 22 oktober 1915 i centrala Luleå på Lundgrens café där stadshuset numera är beläget. Luleå Sportklubb har genom

Läs mer

Maserskolans fotbollsprofil

Maserskolans fotbollsprofil Maserskolans fotbollsprofil Fotbollsprofilen på Maserskolan ska ses som en utveckling av skolämnet Idrott och Hälsa. Fotbollsprofilens kursmoment är utformade så att eleven blir bättre fotbollsspelare

Läs mer

Falköpings Kvinnliga Idrottsklubb

Falköpings Kvinnliga Idrottsklubb Falköpings Kvinnliga Idrottsklubb Klubbidé att bedriva ungdomsfotboll med inriktning såväl på bredd som på långsiktig kvalitet. att föreningen ska ta ett aktivt ansvar för tjejernas utbildning och fostran.

Läs mer

Falköpings Kvinnliga Idrottsklubb

Falköpings Kvinnliga Idrottsklubb Falköpings Kvinnliga Idrottsklubb Klubbidé: att bedriva ungdomsfotboll med inriktning såväl på bredd som på långsiktig kvalitet. att föreningen ska ta ett aktivt ansvar för tjejernas utbildning och fostran.

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar u på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt.

Läs mer

Så spelar vi 11-mannafotboll 2014

Så spelar vi 11-mannafotboll 2014 Så spelar vi 11-mannafotboll 2014 1 Lagom stor plan Bättre och mer utvecklande spel Säsongen 2012 införde Göteborgs Fotbollförbund nya spelformer. Detta innebär bl.a. att man spelar 11-manna fotboll först

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar människor på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt

Läs mer

Målsättning ideologi för HIK Innebandy

Målsättning ideologi för HIK Innebandy ideologi för HIK Innebandy Policy riktlinjer för ledare, spelare, ungdom, junior I detta dokument framgår riktlinjer för våra lag såsom ledare, aktiva och spelare. Det som står skrivet i dokumentet är

Läs mer

Dösjöbro P/F -02 2010-09-15. Nästa steg i fotbollsutvecklingen 1(7)

Dösjöbro P/F -02 2010-09-15. Nästa steg i fotbollsutvecklingen 1(7) Dösjöbro P/F -02 2010-09-15 Nästa steg i fotbollsutvecklingen Våren 2011 är det dags att ta steget från att spela 5-manna fotboll till 7-manna fotboll. Skillnaden mellan dessa spelsystem är ganska stor

Läs mer

Trygghet och gemenskap

Trygghet och gemenskap Respekt Jämställdhet Jämlikhet Positiv anda Rent spel Miljömedvetenhet Trygghet och gemenskap IFK Västerås är en klubb öppen för alla! Flickor och pojkar oavsett ålder, etnisk tillhörighet eller plats

Läs mer

Ungdomsverksamheten i IK Zeniths fotbollssektion

Ungdomsverksamheten i IK Zeniths fotbollssektion Ungdomsverksamheten i IK Zeniths fotbollssektion Mål och visioner IK Zenith är en förening för barn och ungdomar samt deras föräldrar. Föreningen är ideell och bygger helt på engagemang från dess föräldrar

Läs mer

Fotbollsglädje. En satsning på Barnfotbollen. Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med:

Fotbollsglädje. En satsning på Barnfotbollen. Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med: Fotbollsglädje En satsning på Barnfotbollen Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med: Kontaktperson på Upplands FF: Chasmine Wahlberg 018-27 70 51 chasmine.wahlberg@upplandsff.c.se

Läs mer

Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm

Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm Innehållsförteckning Hur börjar man?... 3 Vem frågar man om man vill starta ett lag?... 3 Var hittar man spelarna?... 3 Vem får vara med?... 3 Vart vänder man sig om man önskar

Läs mer

SÅ HÄR BEDRIVER VI UNGDOMSVERKSAMHETEN I. en skrift som redovisar vilja och inriktning för ungdomsverksamheten i Stehags AIF. Ver1.

SÅ HÄR BEDRIVER VI UNGDOMSVERKSAMHETEN I. en skrift som redovisar vilja och inriktning för ungdomsverksamheten i Stehags AIF. Ver1. 2008 SÅ HÄR BEDRIVER VI UNGDOMSVERKSAMHETEN I en skrift som redovisar vilja och inriktning för ungdomsverksamheten i Stehags AIF Ver1.0-2008-01-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 1. PRESENTATION... 3

Läs mer

Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll

Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll Detta dokument är en bilaga till Riktlinjer för träning och beskriver hur ett träningsprogram kan läggas upp, vad man ska tänka på under övningarna

Läs mer

Innehåll. www.hittarpsik.se

Innehåll. www.hittarpsik.se HITTARPS IK 2 Innehåll Beskrivning HIK som förening 4 Friends 6 Att vara tränare 8 Att vara förälder 9 Sportsligt fokus 5-8 år 10 Sportsligt fokus 9-12 år 12 Sportsligt fokus 13-14 år 14 Sportsligt fokus

Läs mer

5-mannafotboll utomhus Så här börjar vi

5-mannafotboll utomhus Så här börjar vi 5-mannafotboll utomhus Så här börjar vi 1 Möjligheter till fler planer Flera får spela mer Roligare med mer bollkontakt 5-manna utomhus skall lära våra barn att spela fotboll på ett lekfullt sätt med mycket

Läs mer

POJKAR & FLICKOR 11ÅR P11 och F11

POJKAR & FLICKOR 11ÅR P11 och F11 POJKAR & FLICKOR 11ÅR P11 och F11 En Guide för dig som Ledare - Kalender - Träning / Cup - Coaching Version April 2009 POJKAR & FLICKOR 11 ÅR KALENDER Tränings kalender, Våren som P11 / F11 SIF rekommenderar

Läs mer

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar.

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Grimsås IF Policy Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Fotboll är framför allt glädje, sammanhållning i med och motgång, kamratskap och hänsynstagande till andra. Policy angående

Läs mer

Jomala IK fotboll - Utbildningsplan, handbok för tränare och ledare inom barn- och ungdomsfotboll

Jomala IK fotboll - Utbildningsplan, handbok för tränare och ledare inom barn- och ungdomsfotboll Jomala IK fotboll - Utbildningsplan, handbok för tränare och ledare inom barn- och ungdomsfotboll Christian Jansson och Annica Mattsson Handboken fungerar som ett stöd för tränare och ledare som är verksamma

Läs mer

Riktlinjer att spela 7-mannafotboll

Riktlinjer att spela 7-mannafotboll Riktlinjer att spela 7-mannafotboll opyright 2007 Jens Lundström, Saltsjöbadens IF Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2. SÄSONG 1 (10 ÅR) INLÄRNING OCH ANPASSNING... 3 2.1 ALLMÄNT... 3 2.2 TRÄNING...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 8-9 ÅR

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 8-9 ÅR 2014 5-manna RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 8-9 ÅR Riktlinjer för Älvsborg FF - pojkar och flickor 8-9 år Målsättning föreningen Älvsborg FF erbjuder barn, ungdomar och vuxna i närområdet en mötesplats

Läs mer

Säsongsplanering. Gemensamt för alla ungdomslagen Sportsligt:

Säsongsplanering. Gemensamt för alla ungdomslagen Sportsligt: Värnamo Hockey/Värnamo GIK Säsongsplanering Ledare för ungdomslag i Värnamo Hockey skall i god tid planera sitt lags verksamhet inför en ny säsong. Denna planering sammanställs och utdelas till spelare

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Östhammars Sportklubb Fotboll

Östhammars Sportklubb Fotboll Östhammars Sportklubb Fotboll Inriktning för den fotbollsidrottsliga och sociala verksamheten Antagen vid fotbollssektionens årsmöte: 2007-02-10 Reviderad: Sektionsstyrelsen Östhammars Sportklubb Fotboll

Läs mer

En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och balans.

En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och balans. 1. Innebandyspelaren 1.1 De två grundpelarna hos en innebandyspelare: Fysik Spelsinne En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och

Läs mer

Träningsprogram (T) - Secrets to Soccer

Träningsprogram (T) - Secrets to Soccer Sida 1 av 6 Träningsprogram Gjord av Total tid GFF Spelarlyftet Spelare: 95 minuter Målvakter 95 minuter Datum 2010-06-01 Tid 00:00 Plats Lag/träningsgruper - Skapa yta P16 Öppna kommentarer Spelarlyftet

Läs mer

Så spelar vi Futsal 2015-2016

Så spelar vi Futsal 2015-2016 Så spelar vi Futsal 2015-2016 1 Varmt, ombonat och alltid spelbart Små ytor - Många bollkontakter och hög aktivitet Dämpad boll - Bollen efter marken utvecklande spel All inomhusfotboll i Sverige går numera

Läs mer

TEMATRÄNINGAR 11 ÅR. Utbildningsplan - fotboll. Bollidrott i Sverige. Jonas Nilsson Thomas Westerberg

TEMATRÄNINGAR 11 ÅR. Utbildningsplan - fotboll. Bollidrott i Sverige. Jonas Nilsson Thomas Westerberg TEATRÄNINGAR Utbildningsplan - fotboll 11 ÅR Bollidrott i Sverige Jonas Nilsson Thomas Westerberg vecka 3-5 Fint-dribbling spelbar Dribblingteknik Organisation: 2 barn/led. 2 led. Planer tvärs över hallen.

Läs mer

Så spelar vi 7-mannafotboll 2015

Så spelar vi 7-mannafotboll 2015 Så spelar vi 7-mannafotboll 2015 1 Bättre förutsättningar Jämnare matcher Roligare och bättre spel Alla skall få vara med Fr.o.m. säsongen 2012 spelas all 7-manna fotboll i Göteborgdistriktet endast av

Läs mer

Blå Tråden Version 5 2014-06-10

Blå Tråden Version 5 2014-06-10 Blå Tråden Version 5 2014-06-10 Regler och riktlinjer för Alingsås HK 1 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 Delaktighet... 4 Media... 4 I Alingsås HK... 4 MÅLSÄTTNING... 6 NIVÅANPASSNING OCH TOPPNING... 6

Läs mer

Manual Barnfotboll 10-12 år

Manual Barnfotboll 10-12 år Manual Barnfotboll 10-12 år Upplands Fotbollförbund vill här informera om hanteringen och rutiner för de föreningar som anmäler lag till seriespel eller poolspel i åldersgruppen 10 till 12 år. Gällande

Läs mer

MATFORS IF: s. POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12

MATFORS IF: s. POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12 MATFORS IF: s POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12 Innehåll Inledning 3 Kärnvärden 3 Målsättning 4 Riktlinjer 4 Metod 4 Rekrytering 5 Ledarrollen 5 Träning och match 6 Cuper och Träningsläger

Läs mer

Utveckling Ronneby Bollklubb Den Röda tråden

Utveckling Ronneby Bollklubb Den Röda tråden Utveckling Ronneby Bollklubb Den Röda tråden Landslagets fotbollsskola Praktisk anfallsträning Domarpaket Nolltolerans Egen satsning, projekt Utveckla RBK Sidan 1 av 30 1 Innehållsförteckning Utbildningsprogram

Läs mer

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att:

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att: Fair play Fotboll handlar om glädje! Det ska vara delad glädje alla ska få vara med på lika villkor. Fair Play handlar om att främja goda värderingar, sprida kunskap och motarbeta kränkningar inom fotbollen.

Läs mer

Den blå tråden. Fotbollspolicy för Hovshaga AIF

Den blå tråden. Fotbollspolicy för Hovshaga AIF Den blå tråden Fotbollspolicy för Hovshaga AIF Innehåll SYFTE/BESKRIVNING 2 ORGANISATION 3 EKONOMI 3 SPELREGLER 5 TRÄNINGSMOMENT 6 LAGUTTAGNING 15 NIVÅGRUPPERING/UPPFLYTTNING 16 UTBILDNING 17 SENIORVERKSAMHET

Läs mer

Ett arbete om att skapa fler målchanser med ett aktivt backspel

Ett arbete om att skapa fler målchanser med ett aktivt backspel Svenska ishockeyförbundet Elittränarutbildning Aktivt backspel Ett arbete om att skapa fler målchanser med ett aktivt backspel Författare Niklas Gällstedt Handledare Göran Lindblom Aktivt backspel Sammanfattning

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

Föräldramöte, fotboll pojkar 2006

Föräldramöte, fotboll pojkar 2006 Föräldramöte, fotboll pojkar 2006 2014 09 30 Agenda Inledning (närvarolista, protokoll skrivs inte separat utan tillägg från mötet införs med grön text i denna presentation, specifika notat och beslut

Läs mer

Teknik, Spel & Taktikguide

Teknik, Spel & Taktikguide Teknik, Spel & Taktikguide Grunduppställningar i innebandy Talar om hur laget formeras i utgångsläget i specifika delar av spelet. Anges oftast i sifferkombinationer! Man nöjer sig i första hand med att

Läs mer

Föreningsguiden. Verksamhetsplan. Drog-, mobbnings- och diskrimineringspolicy. Policy för Sociala medier. Riktlinjer ungdomsverksamheten

Föreningsguiden. Verksamhetsplan. Drog-, mobbnings- och diskrimineringspolicy. Policy för Sociala medier. Riktlinjer ungdomsverksamheten Föreningsguiden Verksamhetsplan Drog-, mobbnings- och diskrimineringspolicy Policy för Sociala medier Riktlinjer ungdomsverksamheten 3 Verksamhetsplan - Verksamhetsidé - Kärnvärden - Vision - Målformuleringar

Läs mer

Katrineholms Innebandy

Katrineholms Innebandy Katrineholms Innebandy MÅL Katrineholms Innebandy ska vara ett attraktivt idrottsalternativ för spelare, föräldrar och ledare där laggemenskapen sätts i centrum samtidigt som individen tillåts att utvecklas

Läs mer

Kullavik IF Rö d tra d

Kullavik IF Rö d tra d Rö d tra d Syftet med det här dokumentet är att alla som är intresserade av skall kunna läsa och förstå hur föreningen fungerar. Det innehåller grundläggande information som värdegrund, syfte och övergripande

Läs mer

Välkommen till KFUM Central Basket 1 av 3

Välkommen till KFUM Central Basket 1 av 3 Välkommen till KFUM Central Basket! Ni är hjärtligt välkomna till oss och säsongen 2015-16! Vi vill erbjuda er en stabil och intressant verksamhet med fokus på att utvecklas både på och utanför basketplanen.

Läs mer

Ungdomspolicy. Denna policy ska ge riktlinjer och stöd för ledare, föräldrar och förening i utvecklingen av bandyspelare inom Villa Lidköping BK.

Ungdomspolicy. Denna policy ska ge riktlinjer och stöd för ledare, föräldrar och förening i utvecklingen av bandyspelare inom Villa Lidköping BK. Ungdomspolicy Denna policy ska ge riktlinjer och stöd för ledare, föräldrar och förening i utvecklingen av bandyspelare inom Villa Lidköping BK. Beslutad av Villa Lidköping BK styrelse 2013-08-19 Villa

Läs mer

Planeringsdokument 2015. Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04. Från: Tränarna Bjärreds IF P-04. Datum: April 2015

Planeringsdokument 2015. Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04. Från: Tränarna Bjärreds IF P-04. Datum: April 2015 Planeringsdokument 2015 Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04 Från: Tränarna Bjärreds IF P-04 Datum: April 2015 Innehåll Inledning... 2 Föräldrarnas medverkan och ansvar... 3 Laguttagning... 3 Cuper/turneringar...

Läs mer

Lag X planering säsongen 2013

Lag X planering säsongen 2013 Lag X planering säsongen 2013 1 Inledning Detta dokument redogör för lagets planering och mål säsongen 2013 (2012 nov 2013 okt). Syftet är att ledare, spelare och föräldrar ska känna till vad som gäller

Läs mer

VERKSAMHETEN NU. Detta är vi, 2015 700-750 spelare

VERKSAMHETEN NU. Detta är vi, 2015 700-750 spelare VERKSAMHETEN NU Detta är vi, 2015 700-750 spelare Dunungarna 2011-2014 (40 barn + föräldrar) Träningsgrupper: (450 spelare) Flickor 10, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 01/02, 99/00, DJ Pojkar 10, 09, 08, 07,

Läs mer

Riktlinjer för ledare

Riktlinjer för ledare Sida:1(6) Välkommen som ledare i Rotebro IS Fotbollsförening Vi vill hälsa dig välkommen som ledare i Rotebro fotboll och hoppas att du ska trivas och känna att du gör något viktigt för barn och ungdomar

Läs mer

Den Röda Tråden Mars 2015 Den Röda Tråden.

Den Röda Tråden Mars 2015 Den Röda Tråden. Den Röda Tråden. Ungdomsverksamheten i Bjärreds IF Mars 2015. Sid 1(25) Sid 2(25) Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 4 2. SYFTE MED RÖDA TRÅDEN... 4 3. MÅL MED VERKSAMHETEN... 5 4. FÖRÄLDRAR TILL LAGET...

Läs mer

Träningsprogram (T) - Secrets to Soccer

Träningsprogram (T) - Secrets to Soccer Sida 1 av 6 Vem, vad, var och när Gjord av Total tid Mr Spelarlyftet Spelare: 100 minuter Målvakter 100 minuter Datum 2012-06-01 Tid 00:00 Plats Lag/träningsgrupper Titel - Mottagning bröst och lår F13,

Läs mer

ANLEDNINGAR TILL ATT SPELA FUTSAL

ANLEDNINGAR TILL ATT SPELA FUTSAL 10 JAG HADE NÖJET ATT SPELA FUTSAL I SKOLAN, OCH DET FUTSAL KAN GE DIG ÄR INTELLIGENS OCH ETT SÄTT ATT TÄNKA PÅ. VARFÖR? FÖR DET ÄR SÅ SMÅ YTOR, DU ÄR MARKERAD HELA TIDEN. SÅ DU MÅSTE VARA INTELLIGENT,

Läs mer

ÖVNINGSBANK FÖR LEDARE I ÄLVSBORG FF

ÖVNINGSBANK FÖR LEDARE I ÄLVSBORG FF 2014 ÖVNINGSBANK FÖR LEDARE I ÄLVSBORG FF ÄLVSBORG FF ÖVNINGSBANK Älvsborg FF:s övningsbank är till för Älvsborg FF:s tränare och ledare att använda sig av vid träning. Har du tips och idéer om hur denna

Läs mer

Norrbottens Ishockeyförbund

Norrbottens Ishockeyförbund DISTRIKTSLAGSVERKSAMHET Verksamhet och målsättning Innehåll Bakgrund och syfte Övergripande inriktning Målsättning U 14 Målsättning U 15 Målsättning U 16 Övrigt Bilaga 1: Verksamhetsplaner för U 14 U 16

Läs mer

Syfte Det utbildningsmaterial Sollentuna FK tagit fram har ett tydligt huvudsyfte.

Syfte Det utbildningsmaterial Sollentuna FK tagit fram har ett tydligt huvudsyfte. Sollentuna FK Fotbollsutbildning 7 till 11 år Syfte Det utbildningsmaterial Sollentuna FK tagit fram har ett tydligt huvudsyfte. Att skapa en fotbollsförening där spelarna känner att det har roligt och

Läs mer

Mr Spelarlyftet. Spelare: 100 minuter Målvakter 100 minuter. Anfallsspel - Skapa yta. Anfallsspel - Skapa yta; Mv: Grepp - Sidledsförflyttning

Mr Spelarlyftet. Spelare: 100 minuter Målvakter 100 minuter. Anfallsspel - Skapa yta. Anfallsspel - Skapa yta; Mv: Grepp - Sidledsförflyttning Sida 1 av 6 Vem, vad, var och när Gjord av Total tid Mr Spelarlyftet Spelare: 100 minuter Målvakter 100 minuter Datum Måndag, 01 Juli 2013 Tid 00:00-01:40 Plats Lag/träningsgrupper Titel - Skapa yta F15,

Läs mer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer 1 Ungdomssektionens Policy, Mål & Riktlinjer Allmänt Ungdomssektionen (US) omfattar killar och tjejer från 6 till 15 år och dess ledare. Som ungdomsledare i GIF har man ett stort ansvar för många barn

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

Rotebro IS Fotbollsförening. Ledarmöte 2015-03-09

Rotebro IS Fotbollsförening. Ledarmöte 2015-03-09 Rotebro IS Fotbollsförening Ledarmöte 2015-03-09 Agenda Kort presentation Policy och riktlinjer Klädprofil 2015 Ledarkläder Lagkonton Utbildningar Nya regler Övrigt Träningstider Övningsbank/Filmer Lagfotografering

Läs mer

Innan nicken. Nickteknik

Innan nicken. Nickteknik Innan nicken Titta upp före du får bollen så du ser alternativen för pass eller avslut Du ser hur och vart du ska nicka och vilken typ av nick du ska använda Vid nick mot mål ser du målvaktens position

Läs mer

Driva bollen. Delad syn

Driva bollen. Delad syn bollen Öva att driva med båda fötternas in- och utsidor, även i högsta fart Då kan du snabbare driva bollen åt olika håll, ändra riktning och tempo Du kan även driva bollen med den bortre foten i olika

Läs mer

Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK

Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK 1. Förord: En grundförutsättning för all verksamhet är att alla vet hur den fungerar, vem som gör vad och vilka riktlinjer som gäller. Styrelsen har tillsammans med

Läs mer

Verksamhetsplan Träningsgrupp P07-2 År 2015

Verksamhetsplan Träningsgrupp P07-2 År 2015 Verksamhetsplan Träningsgrupp P07-2 År 2015 1. Värdegrund Vi är en förening som är öppen för alla Vi står för alla individers lika värde Vi verkar för öppenhet i vår verksamhet Vi verkar både för gemensam

Läs mer

Verksamhetsplan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009

Verksamhetsplan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009 splan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009 Sid 2 (6) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Uppsala-Näs IK...3 Inledning...3 Vision...3 sidé...3...3 Ledarutbildning...4 Styrelsen...4 Fotbollskolan...4

Läs mer

Ungdomspolicy Beslutad av styrelsen i BK Höllviken 2013-09-10

Ungdomspolicy Beslutad av styrelsen i BK Höllviken 2013-09-10 Ungdomspolicy Beslutad av styrelsen i BK Höllviken 2013-09-10 Ungdomspolicy Sida 1 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Klubbens övergripande målsättning... 2 3. Organisation... 2 4. Respektera alla... 3 5. Ungdomsverksamhetens

Läs mer

IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM

IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM IF Älgarna En fotbollsförening för pojkar, flickor, dam och herrar baserad på ungdomsverksamhet samt senior verksamhet. Föreningen bildades 1919 och sysslar bara med fotboll på

Läs mer

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden!

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! 1/7 2005 30/6 2006 Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! NU STARTAR VI HANDSLAGETS ÅR 3 (1/7 2005 30/6 2006) Regeringen har beslutat att under en fyra års period via Riksidrottsförbundet

Läs mer

Syfte Det utbildningsmaterial Sollentuna FK tagit fram har ett tydligt huvudsyfte.

Syfte Det utbildningsmaterial Sollentuna FK tagit fram har ett tydligt huvudsyfte. Sollentuna FK Fotbollsutbildning 7 till 11 år Syfte Det utbildningsmaterial Sollentuna FK tagit fram har ett tydligt huvudsyfte. Att skapa en fotbollsförening där spelarna känner att det har roligt och

Läs mer

ÖFK AKADEMI VERSION 1.0

ÖFK AKADEMI VERSION 1.0 ÖFK AKADEMI VERSION 1.0 INNEHÅLL Förord 3 Målsättning på planen 4...och utanför planen 4 Värdegrund 5 Träningsavgift 6 Vårdnadshavare 7 Träningsmiljö 7 Matchmiljö 8 Våra instruktörer 8 Skola 8 Kommunikationsstege

Läs mer

Utbildningsplan Malmö FF Ungdom. Den Himmelsblå vägen. Sammanfattning

Utbildningsplan Malmö FF Ungdom. Den Himmelsblå vägen. Sammanfattning Utbildningsplan Malmö FF Ungdom Den Himmelsblå vägen Sammanfattning Innehållsförteckning Förord, Mål, Syfte...s.3 Träning....s.8 Matcher....s.15 Seniorförberedande verksamhet...s.19 Scouting....s.22 MFF

Läs mer

Fotbollsövningar 5-7 år. Lindsdals IF

Fotbollsövningar 5-7 år. Lindsdals IF Fotbollsövningar 5-7 år Lindsdals IF Övning: Passa genom mål Kommentar: Ta emot och passa eller passa direkt. Man kan tävla genom att räkna antal pass på tid. Övning: Driva bollen i en slalombana Kommentar:

Läs mer

Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Version: 2015-08-01 Ansvarig: Styrelsen E-mail: styrelsen@varlaibk.nu

Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Version: 2015-08-01 Ansvarig: Styrelsen E-mail: styrelsen@varlaibk.nu Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Version: 2015-08-01 Ansvarig: Styrelsen E-mail: styrelsen@varlaibk.nu 1 Innehållsförteckning Varla IBK Ledord... 3 Mål med Barnverksamhet... 4 Mål med Ungdomsverksamheten...

Läs mer