Täby FK Manual för lagadministration 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Täby FK Manual för lagadministration 2015"

Transkript

1 Sida 1 Täby FK Manual för lagadministration 2015

2 Sida 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Lagledare och administratör 2.1 Säsongsplanering 2.2 Föräldramöte 2.3 Närvarokort 2.4 Hantering av nya spelare och ledare 2.5 Övergångsregler 2.6 Licensiering och registrering (FOGIS) 2.7 Försäkringar 2.8 Bokning av planer och lokaler (sidan 8) 2.9 Flytt av seriematch 3: Kassör 3.1 Arbetsuppgifter 3.2 Budget 3.3 Medlemsavgifter 4: Materialansvarig 4.1 Arbetsuppgifter 4.2 Beställning av kläder och fotbollsutrustning 4.3 Storlek på bollar vid matchspel 5: Övrig information 5.1 Domare 5.2 Kontaktuppgifter 5.3 Betalningsregler 5.4 Länkar

3 Sida 3 1 Inledning. Detta dokument är ett verktyg med riktlinjer som ni kan använda i ert dagliga arbete tillsammans med oss i fotbollsverksamheten. Utöver lagadministrationen har laget även ett antal tränare som ansvarar för lagets sportsliga verksamhet. I de flesta lagen så kan en person ha flera roller men det är viktigt för både laget och oss på kansliet att rollerna är tydlig så att vi kan förmedla rätt information till rätt person utan att uppgifterna faller mellan stolarna. Det är även viktigt att tränarna tillsammans med lagadministrationen har en bra kontakt med varandra och kansliet för att föreningen ska fungera, utvecklas och inspirera. Lagadministration. Avser de uppgifter som lagets lagledare, administratör, kassör och materialansvarig tillsammans utför för att laget på matchdagen ska kunna ställa upp med ett så bra förberett lag som möjligt på en plan som är bokad, en domare som finns på plats, snygga matchställ att vara stolta över och en hemsida att skriva om segern på. Säsong. En säsong räknas från 1 november 31 oktober. Planstorlek vid seriespel. 5-manna: 5-9 års ålder 7-manna: års ålder 9-manna års ålder 11-manna: 14 år och äldre

4 Sida 4 2 Lagledare och administratör Lagledarens arbetsuppgifter: Att vara lagets kontaktperson mot kansliet. Att vara ett administrativt stöd för huvudtränaren. Att vara ansvarig för kontakter med administratör, kassör, och materialansvarig. Att vara ansvarig för kontakten med föräldrarna. Att ansvara för bokningar av planer och hallar. Att ansvara för arrangemang kring lagets hemmamatcher. Att vara ansvarig för logistik kring bortamatcher, cuper och läger. Att ansvara för föräldramöten. Att vara ansvarig för licensiering och registrering av spelarna. Att vara kontaktperson gentemot fotbollsförbunden. Administratörens arbetsuppgifter: Att vara ett administrativt stöd för lagledaren och huvudtränaren. Att ansvara för lagets hemsida. Att ansvara för att närvarokorten blir korrekt ifyllda. Att förse föräldrar/spelare med uppdaterad information. Det är viktigt att lagledaren och administratören har en tät kontakt för att laget ska kunna ha fungerande rutiner och en bra struktur. I många lag så kan lagledaren och administratören vara samma person. 2.1 Säsongsplanering Inför varje säsong så bör alla lag skriva en säsongsplanering som man sedan kan presentera på föräldramötet. Säsongsplaneringen bör innehålla en detaljerad års, månad och veckoplanering med övergripande träningsinnehåll, metod och målsättning. Planerade matcher, turneringar, läger och sociala aktiviteter. Om det finns tid och ambition kan även planeringen innehålla avsatt period för utvecklingssamtal och ev. metod för enskild spelarutveckling.

5 Sida Föräldramöte Lagen skall arrangera föräldramöte under säsongens början, förslagsvis under perioden nov-feb (tidigare för de äldre lagen och senare för de yngre) och kort efter att säsongsplaneringen är skriven. På agendan bör följande finnas med. 1. Utvärdering av föregående säsong. 2. Kommande säsongsplanering. 3. Tider för semester. 4. Anmälan till seriespel och cuper 5. Budget för lagkassan. Vid behov av lokal så bokar ni själva. (Se sida 8) 2.3 Närvarokort Närvarokorten är ett elektroniskt dokument som ligger till grund för hur mycket bidrag som föreningen skall få i form utav LOK-stöd från Riksidrottsförbundet samt Täby kommun. Det är viktigt att närvarokorten blir korrekt ifyllda och inlämnade i tid då det är en av de största inkomstkällorna för föreningen. Tänk på: Att ta med alla aktiviteter som ni gör med laget under den aktuella perioden. Man får även bidrag för aktiviteter som ej är kopplade till träningar och matcher som t.ex. teorigenomgångar, läger och sociala aktiviteter. Viktig info. Varje halvår kommer det ett nytt närvarokort med uppdaterad kalender samt bidragsbestämmelser. Närvarokorten måste innehålla korrekt namn och personnummer samt kön för att personen ska vara bidragsberättigad, gäller även för ledare. Ni skall maila in närvarokorten till kansliet så fort redovisningsperioden är över men absolut senast 15 januari samt 15 juli. Period vår (VT) Period höst (HT) 1 januari-30 juni 1 juli-31 december Vid frågor kontakta Fredrik på:

6 Sida Hantering av nya spelare och ledare Rutin vid nya ledare. Dagligen kommer det information från vårt kansli till våra ledare. Det är därför viktigt att vi har uppdaterade kontaktuppgifter till er i våra medlemsregister. Kontakt tas med lagets administratör och meddela namn, funktion i laget samt korrekt e- post adress. En profil skapas av administratören på lagets hemsida. Användarnamn samt lösenord skickas till nya ledaren. Ledaren är sedan ansvarig att se till så att adress, personnummer och e-post är korrekt angivet. Rutin vid nya spelare. Om ni får en ny spelare till laget skall detta meddelas till kansliet omgående efter att spelaren bestämt sig för att han/hon vill tillhöra föreningen. Maila till kansliet på och skriv vilket lag som spelaren ska tillhöra, spelarens namn och personnummer. Därefter läggs spelaren till på lagets hemsida av administratören. Spelaren och dennes föräldrar ansvarar för att adress, personnummer och e-post är korrekt angivet. Tänk på att vid de fall som spelaren är registrerad i eller tillhör annan förening så ska första kontakten alltid ske mellan förening och förening. Kansliet ansvarar för registrering av spelare i FOGIS och ev. kontakt mot andra föreningar. Du som lagledare är ansvarig för att kansliet har de senaste uppgifterna gällande ditt lag, samt att informera laget om gällande medlemsavgifter. Som spelare får man endast representera föreningen Täby FK i matcher, turneringar och närvara på träningar om man är medlem i Täby FK. Man blir medlem genom att man betalar gällande medlemsavgift för säsongen. Policy vid provträning. Som ny medlem i föreningen har man 2 veckor eller 5 träningstillfällen på sig att bestämma sig för om man vill fortsätta i föreningen. Därefter skall medlemsavgiften betalas in senast 10 arbetsdagar efter sista veckodagen alt. träningstillfället.

7 Sida Övergångsregler Regler för spelare yngre än licensålder. Spelåret delas in i tre spelterminer. 1 november - 28(29) februari, 1 mars - 30 juni och 1 juli - 31 oktober. Spelare får t.o.m. det år han/hon fyller 14 endast representera en förening under samma speltermin. Om spelare vill byta förening under pågående speltermin kan StFF ge dispens. Denna dispens ska sökas på särskild blankett som finns på under fliken blanketter. Blanketten ska skrivas under av ansvarig på Täby FK kansli. Regler för licensierade spelare. Från det år spelaren fyller 15 krävs alltid en övergångsanmälan om en spelare vill byta förening. Undantaget är om ej kontrakterad spelare går under den s.k. frimånaden som infaller under perioden 15 november 15 december, då behöver man ej göra en övergångsanmälan. Vid alla övergångar så ska den andra föreningen alltid meddelas skriftligen. Övergångar mellan två föreningar ska alltid ske i samförstånd. Blanketter för övergångsanmälan tillhandahålls av Täby FK kansli. 2.6 Licensiering och registrering i FOGIS Ungdoms registrering år. Spelare som är år registreras direkt av föreningarna i licenssystemet FOGIS eller hos licensavdelningen på Svenska Fotbollförbundet. För alla spelare yngre än licensålder (15 år) gäller oförändrade övergångsbestämmelser d.v.s. rätt att byta förening inför ny speltermin utan särskilt övergångsförfarande. Föreningen ska, innan ungdomsregisteringen inhämta spelarens och dennes vårdnadshavares intyg att föreningen har rätt att registrera spelaren och att spelaren samtidigt medger att dennes personuppgifter får föras in i spelar-registret. Intyget, som gäller t.o.m. det år spelaren fyller 14 år, ska förvaras hos föreningen och ska på anmodan kunna uppvisas för SvFF. Licensiering av spelare från 15 år. Föreningen ska, innan förstagångslicensiering inhämta spelarens och, om spelaren är under 18 år, dennes vårdnadshavares intyg att föreningen har rätt att registrera spelaren och att spelaren samtidigt medger att dennes personuppgifter får föras in i spelarregistret. Intyget förvaras hos föreningen och ska på begäran kunna uppvisas för SvFF. Spelarlegitimation från 15 år. Från det år en spelare fyller 15 så behöver han/hon en spelarlegitimation för att få spela i serier, tävlingar och turneringar sanktionerade av Stockholms fotbollsförbund. Dessa legitimationer fylls i på särskild blankett och behöver bara skrivas under av spelaren. Blanketten lämnas sedan in till Stockholms fotbollsförbund och så får man legitimationen direkt i handen. Blanketten betalar föreningen 20:- för och om den ej finns med till match bötfälls föreningen 50:- i straffavgift. Blanketter för legitimation beställs av kansliet så meddela i god tid hur många ni behöver.

8 Sida Försäkring I samband med att man betalar medlemsavgiften så har man ett försäkringsskydd via folksam. Försäkringen ger ett grundskydd då du skulle råka ut för en skada i samband med lagets träning, match, turneringar och resor till och från aktiviteterna. På folksams hemsida kan ni läsa mer om vad försäkringen innebär: Anmälan vid skada. Vid olycksfall så ringer ni eller förälder till Folksam-Idrott och anmäler skada på telefonnummer Täby FK föreningsnummer är Bokning av planer och lokaler Träningstider som ligger vecka efter vecka får ni av kansliet, men bokning av enstaka tillfällen som t.ex. möten i konferensrum, träningsmatcher, matchtider vid flytt av match gör ni själva. Se instruktioner nedan. För att hitta en ledig tid på Interbook. 1. Gå in på Interbook 2. Logga in enligt uppgifter. 3. Klicka på sök lediga tider i menyn till vänster. 4. Välj anläggning och aktivitet, tryck sedan på sök. 5. Ett veckoschema kommer upp för anläggningen, där du kan se vad som är ledigt. 6. Välj start och sluttid. 7. Fyll i referens med namn samt lag som avser att använda tiden. 8. Byt ut föreningens e-post till er egen > Spara. Inloggningsuppgifter. Användare: tfklagbokning Lösenord: tfkbokning Kontakt Täby lokalbokning. Gunnar Dahlberg Tel: Avbokning av tider. Föreningen beläggs med en hyra varje gång vi bokar en plan därför är det viktigt att avboka tiden om vi inte utnyttjar den. Om ni inte använder en träningstid ni fått av kansliet maila in detta till kansliet. Maila till Om ni inte använder en träningstid ni bokat själva via lokalbokningen så ring eller maila in och avboka den hos Täby lokalbokning.

9 Sida Flytt av seriematch i S:t Erikscupen. Det lag som är uppkomst till matchflytt ansvarar för att söka ny matchtid och administrera gentemot Stockholms fotbollsförbund. Om ditt lag är uppkomst till matchflytt gäller följande rutiner: 1. Se över vilka lediga tider som finns. 2. Tag kontakt med motståndarna och kom överrens om ny speldag, tid och plats. 3. Boka ny speldatum, tid och plats enligt bokning av planer ovan. 4. Matchändringsblankett laddas ner från 5. Fyll i matchändringsblanketten komplett. 6. Efter ca tre arbetsdagar ändras matchen i spelprogrammet på 7. Ta kontakt med domaren för matchen och informera om ändringen. 3 Kassör 3.1 Arbetsuppgifter Att ansvara för gruppens ekonomi och lagkassa. Att svara för gruppens ekonomiska ansvar gentemot föreningen. Att ta fram en årsbudget för gruppen. Att ansvara för gruppens ekonomi vid matcher, läger, materialinköp och turneringar. Observera att ev. lagkonto ej får skapas i föreningens namn. 3.2 Budget Vi rekommenderar att alla lag har en egen lagkassa för att underlätta betalningar vid matcher, läger, materialinköp, sociala aktiviteter och turneringar. Nivån på lagkassan bestämmer ni i gruppen om på t.ex. föräldramötet vid säsongsupptakten, ett bra sätt att samla in pengar till lagkassan på är att varje förälder betalar en terminsavgift så slipper det bli stora klumpsummor som ska in när det är dags för materialinköp, läger eller sociala aktiviteter. Budgeten för året fastslås på föräldramötet.

10 Sida Medlemsavgifter För att spela I Täby FK måste man vara medlem i Täby FK. Medlemsavgiften fastställs av styrelsen inför varje kalenderår. Medlemsavgiften aviserar vi genom hemsidan senast i januari och ligger på följande belopp. Uppstart 5 år 650kr 5-manna: 6 till 7 år 900kr 5-manna: 8 till 9 år 1200kr 7-manna: 10 till kr 9-, 11-manna: 12- år 1700kr Ledare 200kr Stödjande medlem 400kr Vid annan inbetalning än via faktura ska det tydligt framkomma för vem som inbetalningen gäller, personnummer samt vilket lag personen tillhör. 4 Materialansvarig 4.1 Arbetsuppgifter Att vara kontaktperson mot föreningens materialansvarig. Att ansvara för föreningens materialvård. Att ansvara för att material skall finnas vid träning, match och läger. Att beställa material från Stadium(TeamSales). 4.2 Beställning av kläder och annan fotbollsutrustning Täby FK samarbetar med Stadium och Nike när vi köper in material till föreningen. Lagets materialansvariga eller annan utsedd person ansvarar för lagets logistik vid beställning av tränings- och matchutrustning. Lagbeställningar av kläder görs via Stadium och TeamSales i Täby centrum. Föreningen har tillsammans med Stadium tagit fram en kollektion av tränings- och matchkläder som vi vill att ni som lag följer. Föreningen sätter in en summa på lagkontot hos Stadium i slutet av februari till alla lag. Lagen ansvarar sedan för att beställa material med utgångspunkt i den summa ni har fått. Detta material hämtas sedan ut hos Stadium i Täby Centrum. Kontaktuppgifter till TeamSales. Telefon: Mail:

11 Sida 11 Material- och tryck-profil För TFK s klädprofil se För TFK s tryckprofil, se dokument: TFK tryckprofil 4.3 Storlek på bollar vid matchspel Ålder Storlek P F P 14-5 F Övrig Information 5.1 Domare Kvarterscupen och Täby mästerskap. Hemmalaget i spelordningen ansvarar för att domare startar matchen på utsatt tid. Föreningarna brukar oftast använda egenutbildade domare. Vid dessa typer av arrangemang så ser föreningen till att det finns domare på plats samt sköter betalningen till domarna. S:t Erikscupens 5- och 7-manna matcher. Som hemmalag ser man till att domaren finns på plats och att matchen startar på utsatt tid. Täby FK har varje år en domartillsättning där vi som föreningar ser till att det finns domare på våra respektive hemmamatcher (TFK, TIS och IFK) Tänk på att ha med kontanter till domarna som gärna betalas innan matchstart så slipper man ta det efter match då många skyndar sig för att komma hem. Vid betalning skall även ett domarkvitto skrivas på av domaren och ges till lagledaren. S:t Erikscupens 9-/11-manna matcher. Stockholms fotbollsförbund tillsätter domare på 11-manna matcherna, då vi är hemmalag i spelordningen tar lagledaren kontakt med domaren en dag innan match och hälsar honom/henne välkommen till matchen. Om det inte kommer någon domare till matchen ansvarar hemmalaget att matchen genomförs på utsatt tid. Domare betalas alltid enligt taxa för domararvode.

12 Sida 12 Domartaxa Serietillhörighet Huvuddomare(HD) Assisterande(AD) P div 1 700:- 510:- F div. P div :- 440:- P16 2x40 min. 575:- 350:- P och F 15 2x35 min. 405:- 280:- P och F x30 min. 285:- 225:- P och F x25 min :- --- manna P och F x20 min :- --- manna P och F 8-9 2x20 min. 7- manna 125:- --- Domartaxan för 2015 uppdateras här när den är fastställd. Redovisning av domarkvitton. Redovisningen av domarkvitton sker till kansliet. Innan redovisningen skall ett dokument med en sammanställning fyllas i och bifogas tillsammans med domarkvittona fästa på baksidan, dock max fyra gånger per år. Det kommer inte att betalas ut någon ersättning för lösa kvitton. Det är viktigt att alla uppgifter på kvittot är ifyllda och läsbara för att vi ska kunna betala ut pengar för de utlägg som ni gör. På hemsidan finner ni mer information om domare och redovisning av kvitton: Kontaktinformation Täby FK kansli. Adress: Åva skolgränd 2 (Tibblevallen) Postnummer: TÄBY Tel: Fax: Mail: Hemsida: Orgnr: Föreningsnr:

13 Sida Betalningsregler Kontonummer Täby FK (SEB) Bg-konto: Ospecificerade inbetalningar Bg-konto: Medlemsavgifter (OCR) Bg-konto: X-pass och längre kurser (OCR) Bg-konto: Camper och skolor Policy avgifter: Policy gällande medlemsavgifter 1. Medlem registreras efter 3-4 träningstillfällen 2. Medlemsavgift aviseras med 20 dgr betaltid 3. Medlemmar som börjar augusti-september aviseras halv avgift 4. Medlem som börjar senare under kalenderåret aviseras ej 5. Medlemsavgiften är ej återbetalningsbar. Policy för avgifter arrangemang, kortare typ camp, fotbollsskola 1. Anmälan är bindande 2. Avgift återbetalas endast om klubben skriftligt meddelats minst 8 dagar innan arrangemangets start, dock drages 200 kr i administrationsavgift. Detta måste framgå tydligt av inbjudan 3. Avgift återbetalas också om arrangemanget är fulltecknat. Ingen avgift. Policy för avgifter, längre kurser, typ x-pass 1. Anmälan är bindande 2. Återbetalning endast efter särskild ansökan, sjukdom, skada och då återbetalas 70% av kvarvarande del av avgiften. Är kursen 10 veckor och när ansökan kommer in har det gått 3 veckor. Då återbetalas 70 % av 70% av avgiften Policy lagavgifter 1, Anmälan är bindande efter det att spelarens förälder accepterat erbjudandet 2. Återbetalning endast efter särskild prövning tillsammans med berörda ledare, framför allt om kostnaden kan minskas p.g.a avhoppet. Administrationsavgift 200 kr Godkänt oktober 2014 av styrelsen

14 Sida Länkar Stockholms Fotbollsförbund: Sveriges Fotbollsförbund: Folksam idrottsförsäkring: Täby lokalbokning: Stadium TeamSales: FOGIS:

Innebandy 2014/ 2015 2014/2015. Tävlingsbestämmelser. Regler. Korpen Linköping

Innebandy 2014/ 2015 2014/2015. Tävlingsbestämmelser. Regler. Korpen Linköping 2014/2015 Innebandy 2014/ 2015 Tävlingsbestämmelser Regler Tävlingsbestämmelser Speltid 2 * 16 minuter (gäller samtliga serier) Laguppställning Laguppställning SKA fyllas i och lämnas till domaren innan

Läs mer

LATHUND FÖR LAGLEDARE

LATHUND FÖR LAGLEDARE Sigtuna IF är en ideell förening där varje sektion och lag i princip skall bära sig själv, ledningsmässigt såväl som kostnadsmässigt. Som lagledare är det en hel del att känna till och tänka på utöver

Läs mer

Anmälningsavgifter för S:t Erikscupen och seniorserier betalas direkt av klubben. Övriga anmälningsavgifter betalar lagen själva.

Anmälningsavgifter för S:t Erikscupen och seniorserier betalas direkt av klubben. Övriga anmälningsavgifter betalar lagen själva. Regler och beslut A Ö Lathund för lagledare och tränare Version 1, 2010 , Regler och beslut A Ö, version 1, 2010 2 (9) Aktivitetskorten Alla lag fyller i närvarokort, detta är underlaget till bidragen

Läs mer

Så spelar vi 11-mannafotboll 2016. Inom JHFF spelas det 11-manna fotboll från 14 år.

Så spelar vi 11-mannafotboll 2016. Inom JHFF spelas det 11-manna fotboll från 14 år. Så spelar vi 11-mannafotboll 2016 Inom JHFF spelas det 11-manna fotboll från 14 år. Allmänt Tävlingen arrangeras av Jämtland-Härjedalens Fotbollförbund (JHFF) i samarbete med Kompisligan. Ansvariga för

Läs mer

BOHUSLÄN/DALS ISHOCKEYFÖRBUNDS SERIEBESTÄMMELSER SÄSONGEN 13-14

BOHUSLÄN/DALS ISHOCKEYFÖRBUNDS SERIEBESTÄMMELSER SÄSONGEN 13-14 Tävlingsverksamheten i distriktet. BOHUSLÄN/DALS ISHOCKEYFÖRBUNDS Nedanstående seriebestämmelser (SB 2013/2014) som fastställts av Bohuslän/Dals Ishockeyförbunds styrelse den 29 maj 2013, och träder i

Läs mer

Ungdomsfotboll i Gästrikland

Ungdomsfotboll i Gästrikland Ungdomsfotboll i Gästrikland Kompletterande regler och information 2013-1 - Innehållsförteckning SIDA 1 ÅLDERSKLASSER SPELFORMER 3 2 DIVISIONSINDELADE SERIER MED UTÖKAD ÅLDERSINDELNING 4 3 DM-TÄVLINGAR

Läs mer

BOHUSLÄN/DALS ISHOCKEYFÖRBUNDS SERIEBESTÄMMELSER SÄSONGEN 15-16

BOHUSLÄN/DALS ISHOCKEYFÖRBUNDS SERIEBESTÄMMELSER SÄSONGEN 15-16 Tävlingsverksamheten i distriktet.. Nedanstående seriebestämmelser (SB 2013/2014) som fastställts av Bohuslän/Dals Ishockeyförbunds styrelse i juni 2015, och träder i kraft den 1 juli 2015 och gäller spelåret

Läs mer

LATHUND FÖR LEDARE I TENHULTS IF. Allmänt. Kontaktpersoner. Medlemsavgifter/Träningsavgifter. Hemsida

LATHUND FÖR LEDARE I TENHULTS IF. Allmänt. Kontaktpersoner. Medlemsavgifter/Träningsavgifter. Hemsida LATHUND FÖR LEDARE I TENHULTS IF Allmänt Kontaktpersoner Ungdomsansvarig är Andreas Ahlgren. Andreas nås på: 036-71 58 78 073-776 43 25 andreasahlgren@telia.com Medlemsavgifter/Träningsavgifter Fotbollsskolan

Läs mer

Bra saker att tänka på vid start av lagverksamhet. 5-mannalag 2012

Bra saker att tänka på vid start av lagverksamhet. 5-mannalag 2012 Bra saker att tänka på vid start av lagverksamhet 5-mannalag 2012 I. Organisation Tränare, lagledare och kassör. o Tränare, två eller flera o Lagledare, t.ex. registrera *närvaro i MyClub o Kassör, hantera

Läs mer

INBJUDAN TILL SERIESPEL OCH DM FÖR UNGDOMSLAG 2016

INBJUDAN TILL SERIESPEL OCH DM FÖR UNGDOMSLAG 2016 Till Distriktets Föreningar f v b ledare/tränare för Ungdomslagen INBJUDAN TILL SERIESPEL OCH DM FÖR UNGDOMSLAG 2016 Ångermanlands Fotbollförbunds Tävlingskommitté inbjuder härmed distriktets föreningar

Läs mer

Fotboll 2016. Tävlingsbestämmelser. Regler. Korpen Linköping. Foto :Oskar Kullander Källa: Korpen år 2012

Fotboll 2016. Tävlingsbestämmelser. Regler. Korpen Linköping. Foto :Oskar Kullander Källa: Korpen år 2012 Fotboll 2016 Tävlingsbestämmelser Regler Foto :Oskar Kullander Källa: Korpen år 2012 Tävlingsbestämmelser Speltid Herr och Mixed 2 * 30 minuter Laguppställning Laguppställning SKA fyllas i och lämnas till

Läs mer

Barn- och Ungdomsfotboll. i Gästrikland

Barn- och Ungdomsfotboll. i Gästrikland Barn- och Ungdomsfotboll i Gästrikland Kompletterande regler och information 2016 Version 1-1 - Innehållsförteckning SIDA 1 ÅLDERSKLASSER SPELFORMER 3 2 DIVISIONSINDELADE SERIER MED UTÖKAD ÅLDERSINDELNING

Läs mer

Instruktion 2014-09-15

Instruktion 2014-09-15 Instruktion Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inloggning på lagsida... 3 1.2 Laget.se appen... 4 2 Medlemshantering... 5 2.1 Information om personnr... 5 2.2 Skapa ny medlem... 5 2.3 Lägg till ny medlem...

Läs mer

Mjölby AI:s Ledarinformation 2015

Mjölby AI:s Ledarinformation 2015 1 Mjölby AI:s Ledarinformation 2015 Känn dig hemma i MAI 2 Innehåll 1. Allmän information... 4 1.1 Syfte... 4 1.2 MAI s värdegrund... 4 1.3 Kontaktuppgifter... 5 1.4 Avgifter... 5 1.5 Aktivitetsbidrag...

Läs mer

Observera att denna sammanfattning ej ersätter tävlings-eller representationsbestämmelser utan ska ses som en hjälp.

Observera att denna sammanfattning ej ersätter tävlings-eller representationsbestämmelser utan ska ses som en hjälp. Lagledarhandbok Lagledarhandbok Detta häfte är tänkt som ett stöd för dig i din roll som lagledare eller coach för ett ungdomslag i basket. Texten är förenklade utdrag ur tävlingsbestämmelser, representationsbestämmelser

Läs mer

Upplands Fotbollförbund

Upplands Fotbollförbund Uppsala 2008-04-14 Till föreningarna i Uppland och på Åland. Inför seriestarten 2008 Vi vill börja med att erinra om att det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att förvissa

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL 1. SPELTIDER OCH BESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL

BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL 1. SPELTIDER OCH BESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL A. SPELREGLER 1. SPELTIDER OCH BESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL 11-MANNALAG Boll- Antal Övriga Lag Speltid Storlek Spelare/Avbytare Regler Div 1 pojkar 2x40 5 11-Obegränsat

Läs mer

SÄSONGEN 2010/2011 SERIEINFORMATION

SÄSONGEN 2010/2011 SERIEINFORMATION SÄSONGEN 2010/2011 SERIEINFORMATION DALARNAS INNEBANDYFÖRBUND REGIONALA SERIER Genom att samarbetet omfattar flera distrikt och blir en region ökas valmöjligheterna samtidigt som stärker utvecklingsförutsättningarna.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 7 ÅR

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 7 ÅR 2015 3-manna RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 7 ÅR Målsättning föreningen Älvsborg FF erbjuder barn, ungdomar och vuxna i närområdet en mötesplats där alla är välkomna att ha trevligt med fotboll som

Läs mer

Material riktlinjer Örby IS Fotboll

Material riktlinjer Örby IS Fotboll Material riktlinjer Örby IS Fotboll Örby IS Fotbollssektionen har avtal med två samarbetspartner, Stadium och Adidas. Allt enligt vår nya utvalda ÖIS klädes profil. Beställningen görs lagvis via Stadium

Läs mer

Norrbottens Fotbollförbund

Norrbottens Fotbollförbund Norrbottens Fotbollförbund INBJUDAN TILL NORRBOTTENS FOTBOLLFÖRBUNDS 11-MANNA OCH 9-MANNA SERIER FÖR POJKAR & FLICKOR 2016 ANMÄLAN: Sker i FOGIS föreningsinloggningen samt på bifogad anmälningstalong som

Läs mer

Kils AIK Fotboll. Säsongen 2016

Kils AIK Fotboll. Säsongen 2016 Kils AIK Fotboll Säsongen 2016 Välkommen till en ny säsong med Kils AIK Fotboll! I din hand har du den första utgåvan av Kils AIK-bladet. Inför säsongen 2016 har vi försökt samla relevant information på

Läs mer

Seriebestämmelser Stockholm Hockey Cup Fastställda 2016-05-10

Seriebestämmelser Stockholm Hockey Cup Fastställda 2016-05-10 1 Stockholms Ishockeyförbund ansvarar för ishockeyns organisation och tävlingsregler i Stockholm. Huvudregeln är att alla matcher ska spelas enligt Svenska Ishockeyförbundets och Stockholms Ishockeyförbunds

Läs mer

ÅRSPLAN SÄSONGEN 2014

ÅRSPLAN SÄSONGEN 2014 Instruktioner för hur vi gör och implementerar en årsplan Alla lag i FC Djursholm gör en årsplan in för nästa säsong. Förslag på innehåll i planen görs av tränare och lagledare utifrån de riktlinjer som

Läs mer

Hässelby SK Fotboll Förening

Hässelby SK Fotboll Förening Hässelby SK Fotboll Förening Handbok 2013 Innehåll HSK Fotboll Handbok Inledning/Om detta dokument... sid 3 HSK SK FF Klubben... sid 3 Riktlinjer HSK SK FF sid 4-6 Rekommendationer och tips : om organisation

Läs mer

KÅRHANDBOK BANKERYDS SCOUTKÅR

KÅRHANDBOK BANKERYDS SCOUTKÅR KÅRHANDBOK BANKERYDS SCOUTKÅR Beslutad 2015-11-22 1 Medlemskap i kåren 1.1 Vem kan bli medlem? Medlemskap i scoutkåren beviljas av kårens styrelse för den som åtar sig att följa de regler, stadgar och

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning..1 Fördelar Struktur. Att komma igång.2 Registrera en klubbansvarig Registrera en lagansvarig

Innehållsförteckning. Inledning..1 Fördelar Struktur. Att komma igång.2 Registrera en klubbansvarig Registrera en lagansvarig Innehållsförteckning Inledning..1 Fördelar Struktur Att komma igång.2 Registrera en klubbansvarig Registrera en lagansvarig Anmäla lag till serier...3 Registrering Anmälan Att bli tillagd som lagledare

Läs mer

Rev 2012-11-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Rev 2012-11-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SFK:s Röda Tråden Riktlinjer för ungdomsverksamheten i Södertälje FK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 MÅLSÄTTNING MED VERKSAMHETEN... 4 DROGPOLICY... 5 LAGET... 6 SPELARPOLICY...

Läs mer

Västmanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar

Västmanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar Västmanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2014 Kapitel 1 Förening 4 a) Anmälningsavgifter Administrerings avgiften uppkommer till 3000:- per förening och säsong.

Läs mer

HYRESVILLKOR FÖR CAMPINGTOMTER, STUGOR & RUM.

HYRESVILLKOR FÖR CAMPINGTOMTER, STUGOR & RUM. HYRESVILLKOR FÖR CAMPINGTOMTER, STUGOR & RUM. UTHYRNINGSTID På fakturan står mellan vilka datum uthyrningen gäller. Var vänlig kontrollera så att datumen och övriga uppgifter stämmer. BETALNING 10 dagar

Läs mer

Den Gula Tråden F10 F12 F14 F16. Dam. Föreningspolicy för Billesholms IK

Den Gula Tråden F10 F12 F14 F16. Dam. Föreningspolicy för Billesholms IK Den Gula Tråden F8 F10 F12 F14 F16 Dam Föreningspolicy för Billesholms IK Förord Dokumentet ni håller i er hand är levande vilket gör att det kan komma att ändras under årens gång dock inte under det gällande

Läs mer

Ledarpärm för Danmarks IF

Ledarpärm för Danmarks IF Ledarpärm för Danmarks IF För detaljerad information finns ledarpärmar för respektive verksamhet t.ex. Ledarpärm för Danmarks IF:s Ungdomsfotboll Inledning Danmarks IF:s verksamhet syftar till största

Läs mer

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 12-13 ÅR

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 12-13 ÅR 2015 9-manna RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 12-13 ÅR Målsättning föreningen Riktlinjer 9-manna Älvsborg FF erbjuder barn, ungdomar och vuxna i närområdet en mötesplats där alla är välkomna att ha trevligt

Läs mer

KOMPLETTERANDE BESTÄMMELSER FÖR JUNIOR- OCH UNGDOMSFOTBOLL I ÖSTERGÖTLAND I övrigt hänvisas till TB (Tävlingsbestämmelserna).

KOMPLETTERANDE BESTÄMMELSER FÖR JUNIOR- OCH UNGDOMSFOTBOLL I ÖSTERGÖTLAND I övrigt hänvisas till TB (Tävlingsbestämmelserna). KOMPLETTERANDE BESTÄMMELSER FÖR JUNIOR- OCH UNGDOMSFOTBOLL I ÖSTERGÖTLAND I övrigt hänvisas till TB (Tävlingsbestämmelserna). a) DOMARE I samtliga serier 13 år och äldre ska legitimerade domare användas

Läs mer

Gruppspelsregler. Enskede Lawn Tennisklubb

Gruppspelsregler. Enskede Lawn Tennisklubb 1 Gruppspelsregler Enskede Lawn Tennisklubb Februari 2009 ENSKEDE LAWN TENNIS KLUBB SOCKENVÄGEN 290 120 40 ÅRSTA TEL: 08-81 90 70 E-MAIL: eltk.tennis@tele2.se www.eltk.se bankgiro: 5242-7945 org.nr 802011-8827

Läs mer

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015. Beslutade av styrelsen 2014-12-10

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015. Beslutade av styrelsen 2014-12-10 Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015 Beslutade av styrelsen 2014-12-10 INNEHÅLL 1. Inledning 2. Medlems och träningsavgifter 3. Åldersgruppernas administration och ekonomi 4. Cuper och egna åldersgruppsarrangemang

Läs mer

MANUAL, PlanAssist Bordtennis 2010-10-14

MANUAL, PlanAssist Bordtennis 2010-10-14 VÄLKOMMEN TILL PLANASSIST! PlanAssist är ett verktyg för förbund och föreningar att förenkla processen kring licensiering, seriespel och tävlingar. Systemet kommer kontinuerligt att utvecklas med nya funktioner

Läs mer

K U N G S Ö R S S K I N F O B L A D N R 3 2 0 1 2

K U N G S Ö R S S K I N F O B L A D N R 3 2 0 1 2 N U M M E R 3 2 0 1 2 K U N G S Ö R S S K 2012-09- 27 K O M M A N D E A K T I V I T E T E R 7 / 1 0 S I S T A T R Ä N I N G E N I L O C K M O R A 1 3 / 1 0 T R Ä N I N G I N O R B E R G ( L Ö R D A G )

Läs mer

Ekonomifrågor, Segeltorps IF

Ekonomifrågor, Segeltorps IF Ekonomifrågor, Segeltorps IF Innehållsförteckning Sid Föreningens ekonomipolicy 2 Styrelsens ansvar 2 Teckningsrätter 2 Löner och arvoden 3 Domarersättningar 3 Reseersättningar, körjournaler 4 Kvitton

Läs mer

KAREBY IS & KODE IF SAMARBETE MELLAN

KAREBY IS & KODE IF SAMARBETE MELLAN SAMARBETE MELLAN KAREBY IS & KODE IF Kareby IS (KIS) och Kode IF (KIF) har ett nära samarbete avseende fotbollsverksamhet för barn och ungdomar. Målet med samarbetet är att både flickor och pojkar i båda

Läs mer

Om du vill hitta tillbaka till din sektion klicka på fliken i huvudmenyn som heter organisation.

Om du vill hitta tillbaka till din sektion klicka på fliken i huvudmenyn som heter organisation. Lathund för medlemsregistret Det första ni skall göra Det första ni ska göra i systemet är att kontrollera att er sektions uppgifter är korrekta. Ni registrerar en huvudadress som all post skickas till.

Läs mer

Skånes Fotbollförbund Kvalreglemente 2015

Skånes Fotbollförbund Kvalreglemente 2015 Skånes Fotbollförbund Kvalreglemente 2015 Kapitel 1 ADMINISTRATION 1. Tävlingsstyrelse Skånes Fotbollförbund (Skånes FF) administrerar kvaltävlingarna och förbundets Tävlingskommitté (TK) är tävlingsstyrelse

Läs mer

Inbjudan och anmälan till Stockholm Hockey Cup

Inbjudan och anmälan till Stockholm Hockey Cup Inbjudan och anmälan till Stockholm Hockey Cup Pojkar Säsongen 2014 2015 U16 A1-1999 Enkelserie i division 1, dubbelserier i division 2 och 3. U15 A2-2000 Enkelserie i division 1, dubbelserier i division

Läs mer

BBK HF riktlinjer för föreningsåtaganden

BBK HF riktlinjer för föreningsåtaganden BBK HF riktlinjer för föreningsåtaganden säsongen 2015/2016 Innehåll BBK HF riktlinjer för föreningsåtaganden...1 säsongen 2015/2016...1 1. Allmänt...3 2. Generella lagåtaganden till föreningen...3 2.a.

Läs mer

Kapitel 4 - Representation

Kapitel 4 - Representation Fastställt av SvFF:s extra Representantskap 2004-03-26, att gälla fr.o.m. 15 november 2004. Kapitel 4 - Representation Allmänna bestämmelser 1 Spelår, licensår och registrering 1.1 Spelår/speltermin Spelåret

Läs mer

VÄRMLANDSMÄSTARE IGEN

VÄRMLANDSMÄSTARE IGEN VÄRMLANDSMÄSTARE IGEN Korta fakta om säsongen 2014 Vi var 16 spelare i truppen Vi hade över 90 träningar på Örsholmen Seriespel i P14 Simon/Olle/Pedram Vi spelade ett antal cuper; - FBK Karlstad futsal

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning 2 2. Ledare / tränare 2. 3. Lagets organisation 3. 4. Träningstider 5. 5. Serier 5. 6.

Innehållsförteckning. 1. Inledning 2 2. Ledare / tränare 2. 3. Lagets organisation 3. 4. Träningstider 5. 5. Serier 5. 6. Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Ledare / tränare 2 Ledaretik 2 3. Lagets organisation 3 Ansvarig Huvudtränare 3 Ansvarig Ledare / lagledare 4 Föräldrar 4 4. Träningstider 5 Grundprinciper -Fördelning

Läs mer

AIK Handbollsförening. Mål och verksamhetsplan 2014 2015

AIK Handbollsförening. Mål och verksamhetsplan 2014 2015 AIK Handbollsförening Mål och verksamhetsplan 2014 2015 Ekonomi Vi behöver bygga upp en buffert på totalt cirka 100.000kr, men går in i årets verksamhet med ett underskott på cirka 35.000kr och lån hos

Läs mer

LIRA BOLL I. Din lokala fotbollsförening

LIRA BOLL I. Din lokala fotbollsförening LIRA BOLL I Din lokala fotbollsförening Vilka mål har du för ditt barns idrottande? Bli en duktig idrottare Lära sig att samarbeta, få lagkänsla Vinna Få ökat självförtroende Lära sig hantera motgångar

Läs mer

Har matchen spelats utan domare, vänligen inrapportera resultatet till: resultat@korpenstockholm.se alt. 08-725 28 84

Har matchen spelats utan domare, vänligen inrapportera resultatet till: resultat@korpenstockholm.se alt. 08-725 28 84 Regler 2011 Rödmarkerad text = regeländring för i år! Speltid 7-manna: 2x20 minuter utan paus. 11-manna: 2x30 minuter utan paus 2x45 minuter med 5 minuters paus. Är något av lagen försenade ska domaren

Läs mer

Tävlingsbestämmelser för Hyundai Cup Dam 2016 Kval till Svenska Cupen 2017/18

Tävlingsbestämmelser för Hyundai Cup Dam 2016 Kval till Svenska Cupen 2017/18 Tävlingsbestämmelser för Hyundai Cup Dam 2016 Kval till Svenska Cupen 2017/18 KAPITEL I ADMINISTRATION 1. T ä v l i n g s s t y r e l s e Smålands Fotbollförbund (SmFF) administrerar turneringen. SmFF:s

Läs mer

Komma igång med Eventor

Komma igång med Eventor Guide Eventor Komma igång med Eventor Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du skaffar användarkonto och hur du loggar in. Börja med den för

Läs mer

Utbildningsplan för Ungdomsledare i Harplinge IK

Utbildningsplan för Ungdomsledare i Harplinge IK Utbildningsplan för Ungdomsledare i Harplinge IK 1 6 7 år Riktlinjer för träning, match och deltagande i cuper, 6 9 år Träningsinnehållet i denna åldersgrupp tar vid där fotbollsskolan slutat. Betoningen

Läs mer

Säsongsinformation, 2015-2016, Öjebyns IBF pojkar -05

Säsongsinformation, 2015-2016, Öjebyns IBF pojkar -05 Säsongsinformation, 2015-2016, Öjebyns IBF pojkar -05 Träningar Träningstider Följande fasta träningstid har vi fått säsongen 2015-2016 Måndagar 18:30-19:30 Björklunda A-hall (ombytta 18:15 i omklädningsrum)

Läs mer

LOTS ANSÖKAN TÄVLINGSTILLSTÅND

LOTS ANSÖKAN TÄVLINGSTILLSTÅND LOTS ANSÖKAN TÄVLINGSTILLSTÅND I denna manual beskrivs hur den som är LOTS-administratör i en arrangerande förening ska göra för att ansöka om tävlingstillstånd för en tävling som har fått sitt datum godkänt.

Läs mer

LAGLEDARPÄRM - JÄRNA SPORTKLUBB

LAGLEDARPÄRM - JÄRNA SPORTKLUBB 111 2010-04-12 1 LAGLEDARPÄRM - JÄRNA SPORTKLUBB 1. Presentation av JSK 2. Användnings område av klubbloggan, typsnitt m.m 3. Kommunikation inom Järna Sportklubb 4. Närvarokort aktivitetsbidrag 5. Medlemskap

Läs mer

Seriedirektiv för GRÖNA SERIER Knattar 6-9 år

Seriedirektiv för GRÖNA SERIER Knattar 6-9 år Seriedirektiv för GRÖNA SERIER Knattar 6-9 år INLEDNING Sidan 1 (5) NIBFs ungdomsserier i åldersgrupperna 7-16 år är inriktad på Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU). SIU baseras på utvecklingsfaser

Läs mer

Ekonomiska bestämmelser 2010

Ekonomiska bestämmelser 2010 Ekonomiska bestämmelser 2010 Skånes Volleybollförbund - Ekonomiska bestämmelser. 1 Medlemsavgifter Årsavgiften beslutas av Skånes Volleybollförbunds årsmöte. År 2010 och 2011 är avgiften 1 000,- per aktiv

Läs mer

TURNERINGSINFO GOTHIA 2015

TURNERINGSINFO GOTHIA 2015 TURNERINGSINFO GOTHIA 2015 Tävlingsform Till Gothia Innebandy Cup är alla lag välkomna. Enda förbehållet är att föreningen är registrerad hos respektive nations Innebandyförbund. Tävlingen inleds med gruppspel.

Läs mer

Aktivitetskort på nätet

Aktivitetskort på nätet Aktivitetskort på nätet Handbok 1 Aktivitetskort på Nätet (ApN) Som förening kan ni ansöka om bidrag och följa ert ärende via ApN. Var ni än är i världen och vilken tid det än är på dygnet kan ni logga

Läs mer

Manual för uppdatering av föreningsuppgifter

Manual för uppdatering av föreningsuppgifter Manual för uppdatering av föreningsuppgifter Föreningar ska från och med 2015-01-01 uppdatera uppgifter via nätet. För att ni ska vara en godkänd/bidragsberättigad förening krävs att ni uppdaterar och

Läs mer

Medlemsrättigheter & skyldigheter

Medlemsrättigheter & skyldigheter Medlemsrättigheter & skyldigheter Spelare & Ledare Som spelare eller ledare i Skogås Trångsund Innebandy strävar jag efter ödmjukhet inför uppgiften på innebandyplanen, ödmjukhet mot alla både på och utanför

Läs mer

Information. Värdetransport/Material/Insättning/Växel

Information. Värdetransport/Material/Insättning/Växel Information Värdetransport/Material/Insättning/Växel Välkommen till Nokas Värdehantering! Nokas tackar för förtroendet att vara er partner för kontanthantering. Vi hoppas du blir nöjd med din tjänst och

Läs mer

Tävlings- och representationsbestämmelser för tävlingar riktade till rekommenderade åldrar 7-14 år

Tävlings- och representationsbestämmelser för tävlingar riktade till rekommenderade åldrar 7-14 år Tävlings- och representationsbestämmelser för tävlingar riktade till rekommenderade åldrar 7-14 år Svenska Fotbollförbundets samt distriktets bestämmelser gäller med följande undantag/tillägg. Speltid

Läs mer

GUIF Tomtebo/Innertavle F07

GUIF Tomtebo/Innertavle F07 GUIF Tomtebo/Innertavle F07 Föräldramöte 11/5 2016 Säsong 2016 Organisation Spelare Ca 20 tjejer från 2A-2D och Innertavle Tränare Linda Pommer (mamma till Alva i 2C) Anna Theorin (mamma till Maja i 2A)

Läs mer

Kongahälla AIK Friidrott. Regler och Rutiner

Kongahälla AIK Friidrott. Regler och Rutiner Kongahälla AIK Friidrott Regler och Rutiner Verksamhetsåret 2015 1. Inledning 1.1. Kongahälla Allmänna Idrottsklubb- KAIK har som sin främsta uppgift att bedriva friidrottsutbildning för barn och ungdomar.

Läs mer

Gå in på: www.sn-bollen.se. 23 maj Åk 1-4 24 maj Åk 5-6 24 maj Högstadiet 7-9. www.sn-bollen.se

Gå in på: www.sn-bollen.se. 23 maj Åk 1-4 24 maj Åk 5-6 24 maj Högstadiet 7-9. www.sn-bollen.se Anmäl er klass till Sn-bollen redan idag! Gå in på: 23 maj Åk 1-4 24 maj Åk 5-6 24 maj Högstadiet 7-9 PÅ ROSVALLA I NYKÖPING arrangör: SAMARBETSPARTNER OCH MEDarrangör: INBJUDAN TILL fotbollsfest! VAD

Läs mer

Ekonomiska riktlinjer för Björklövens ungdoms-, junior- och Damlag säsongen 2015-2016

Ekonomiska riktlinjer för Björklövens ungdoms-, junior- och Damlag säsongen 2015-2016 1 Ekonomiska riktlinjer för ungdoms-, junior- och Damlag säsongen 2015-2016 Bakgrund För att Björklöven skall kunna bedriva och utveckla hockeyverksamheten måste vi ha en ekonomi i balans. Därför har vi

Läs mer

Så spelar vi 11-mannafotboll Inom JHFF spelas det 11-manna fotboll från 14 år.

Så spelar vi 11-mannafotboll Inom JHFF spelas det 11-manna fotboll från 14 år. Så spelar vi 11-mannafotboll 2017 Inom JHFF spelas det 11-manna fotboll från 14 år. Allmänt Tävlingen arrangeras av Jämtland-Härjedalens Fotbollförbund (JHFF) i samarbete med Kompisligan. Ansvariga för

Läs mer

FOLKFEST! Upplev regionens största. www.sn-bollen.se SPELAS LÖRDAGEN DEN 21 MAJ ÅRSKURS 1 6 OCH HÖGSTADIET PÅ ROSVALLA I NYKÖPING

FOLKFEST! Upplev regionens största. www.sn-bollen.se SPELAS LÖRDAGEN DEN 21 MAJ ÅRSKURS 1 6 OCH HÖGSTADIET PÅ ROSVALLA I NYKÖPING 10:e upplagan! Upplev regionens största FOLKFEST! NYHET! I år spelas hela turneringen på EN dag! Anmäl er klass till Sn-bollen redan idag! Gå in på: SPELAS LÖRDAGEN DEN 21 MAJ ÅRSKURS 1 6 OCH HÖGSTADIET

Läs mer

SPELORDNINGSSAMMANTRÄDE DIV 2 NORRA GÖTALAND, damer 2012

SPELORDNINGSSAMMANTRÄDE DIV 2 NORRA GÖTALAND, damer 2012 Berörda föreningar 2012.01.04 SPELORDNINGSSAMMANTRÄDE DIV 2 NORRA GÖTALAND, damer 2012 Västergötlands Fotbollförbunds tävlingskommitté har nöjet att inbjuda Er till spelordningssammanträde för div 2 Norra

Läs mer

DRESSYRALLSVENSKAN DIVISION 2 PONNY 2011

DRESSYRALLSVENSKAN DIVISION 2 PONNY 2011 1 1. Tidpunkt och indelning: Tävlingen genomförs under oktober-november. Skåne delas i grupper så att antalet blir ca 7-8 lag/grupp. 2. Anmälan och avgifter: Anmälan ska vara Skånes RF tillhanda senast

Läs mer

Säker och trygg förening Kalmar FF Ungdom

Säker och trygg förening Kalmar FF Ungdom Säker och trygg förening Kalmar FF Ungdom Mål & Vision Vision: Alltid ha representation i A-truppen av spelare som kommit från KFF:s barn- och ungdomsfotboll (gått igenom KFF-pyramiden). Bli en föregångare

Läs mer

Lagledarhäfte S:t ERIKSCUPEN 2010

Lagledarhäfte S:t ERIKSCUPEN 2010 Lagledarhäfte S:t ERIKSCUPEN 2010 VÄLKOMMEN TILL SPELSÄSONGEN 2010! Detta häfte är tänkt som ett stöd för dig i din roll som lagledare. Häftets text är förenklade utdrag ur tävlingsbestämmelser, reglementen

Läs mer

1 Mötets öppnande Jan-Arne Bäckström förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

1 Mötets öppnande Jan-Arne Bäckström förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. Postadress: Box 890, 851 24 Sundsvall * Besöksadress: Idrottens Hus, Gärde, Sundsvall Tel: 060-56 61 22 * Fax: 060-56 63 70 * Pg: 12 88 99-2 * Bg: 5434-2811 * Org.nr 88 96 01 1312 E-mail: vnibf@vnidrott.rf.se

Läs mer

IFK Lidingö FK profilen - Att tänka på för dig som gillar fotboll!

IFK Lidingö FK profilen - Att tänka på för dig som gillar fotboll! IFK Lidingö FK profilen - Att tänka på för dig som gillar fotboll! IFK Lidingö FK profilen Att tänka på för dig som gillar fotboll! I IFK Lidingö FK, precis som i andra klubbar, är det viktigt hur vi uppträder

Läs mer

Svennis Cup. 3-5 augusti 2012. Torsby. www.svenniscup.se

Svennis Cup. 3-5 augusti 2012. Torsby. www.svenniscup.se Svennis Cup 3-5 augusti 2012 Torsby www.svenniscup.se För vår del var Svennis Cup perfekt och låg helt rätt i tiden. Vi fick ett bra tillfälle att spela ihop vårt gäng och få bra matcher inför Kommunal

Läs mer

Stockholms Innebandyförbund Lokala förutsättningar

Stockholms Innebandyförbund Lokala förutsättningar Stockholms Innebandyförbund Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2013 Kapitel 1 Förening 4 a) Anmälningsavgifter Kapitel 3 Före match 12 a) Distriktstävlingar 12 d) Distriktsmästerskap

Läs mer

För sanktionerade tävlingar skall sanktion sökas på: För de arrangörer som INTE fått annat besked av sina Regioner gäller följande datum

För sanktionerade tävlingar skall sanktion sökas på: För de arrangörer som INTE fått annat besked av sina Regioner gäller följande datum Till Tävlingsarrangörer för Svensk Tennis SANKTIONSANSÖKAN För sanktionerade tävlingar skall sanktion sökas på: http://sanktion.tennis.se/ För de arrangörer som INTE fått annat besked av sina Regioner

Läs mer

Välkommen till AFG. BBK:s ungdomsverksamhet skall skapa förutsättningar för alla att vara med och utvecklas till så bra fotbollsspelare som möjligt.

Välkommen till AFG. BBK:s ungdomsverksamhet skall skapa förutsättningar för alla att vara med och utvecklas till så bra fotbollsspelare som möjligt. Välkommen till AFG Bagarmossenmodellen BBK:s ungdomsverksamhet skall skapa förutsättningar för alla att vara med och utvecklas till så bra fotbollsspelare som möjligt. Fysisk utveckling BBK:s ungdomsverksamhet

Läs mer

Upplands Fotbollförbunds kompletterande tävlingsföreskrifter gällande serier för Barn 10 till 12 år samt poolspel för 10 åringar 2016

Upplands Fotbollförbunds kompletterande tävlingsföreskrifter gällande serier för Barn 10 till 12 år samt poolspel för 10 åringar 2016 Upplands Fotbollförbunds kompletterande tävlingsföreskrifter gällande serier för Barn 10 till 12 år samt poolspel för 10 åringar 2016 1. Tävlingsstyrelse och Beslutsorgan Upplands Fotbollförbund administrerar

Läs mer

HUDDINGE IK INNEBANDY F94. Säsongen 2009/10. www.laget.se/huddingeikf94 1 (7)

HUDDINGE IK INNEBANDY F94. Säsongen 2009/10. www.laget.se/huddingeikf94 1 (7) HUDDINGE IK INNEBANDY F94 Säsongen 2009/10 www.laget.se/huddingeikf94 1 (7) Målsättning Vår målsättning är att ALLA som är med skall vara skadefria och ha så roligt som möjligt, trivas, vilja fortsätta

Läs mer

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDET. USM Handboken

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDET. USM Handboken SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDET USM Handboken 2015 2016 Innehåll Sid. 2 Sid. 3 Sid. 4 Allmän information Deltagande lag Arrangörer Allmän information om Ungdoms-SM 2015-2016 TIDSPLAN 27-29 november U17 + U19

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Flickor födda -00/99 EIK Fotboll

Verksamhetsplan 2013 Flickor födda -00/99 EIK Fotboll Verksamhetsplan 2013 Flickor födda -00/99 EIK Fotboll 1. Organisation... 2 1.1 2012 Vad har vi gjort?....2 2. Träningsgruppens övergripande mål... 3 3. Aktiviteter 2011... 3 3.1 Säsongsplanering... 3-10

Läs mer

Information till hemmen om elevens skolgång

Information till hemmen om elevens skolgång Information till hemmen om elevens skolgång Skolan är skyldig att informera vårdnadshavarna om elevens skolgång. Det innebär att båda vårdnadshavarna ska få inbjudan till utvecklingssamtal, föräldramöten

Läs mer

Södermanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar

Södermanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar Södermanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar 2015 års utgåva Gäller från 1 juli 2015 Kapitel 1 Förening 4 a) Anmälningsavgifter SöIBF förbehåller sig rättan att kunna justera serieavgifterna med

Läs mer

Användarmanual Skolrapport.se. Vårdnadshavare

Användarmanual Skolrapport.se. Vårdnadshavare Användarmanual Skolrapport.se Vårdnadshavare Sida 2 av 18 Innehållsförteckning Om Skolrapport.se och Vklass... 3 Om Vklass lärplattform... 3 Videomanual... 3 Att komma igång med skolrapport.se... 4 Varför

Läs mer

Detta gäller när jag blir sjukskriven

Detta gäller när jag blir sjukskriven Detta gäller när jag blir sjukskriven Detta gäller när jag blir sjukskriven I den här broschyren har vi samlat några kortfattade råd till dig som blivit sjukskriven. När det gäller sjukskrivning och ersättning

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets, SCUF:s medlemsföreningskassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets, SCUF:s medlemsföreningskassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets, SCUF:s medlemsföreningskassörer Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se Inledning

Läs mer

Så spelar vi 9-mannafotboll 2016 Lagom stor plan Lagom många spelare Bättre och mer utvecklande spel

Så spelar vi 9-mannafotboll 2016 Lagom stor plan Lagom många spelare Bättre och mer utvecklande spel Så spelar vi 9-mannafotboll 2016 Lagom stor plan Lagom många spelare Bättre och mer utvecklande spel Syftet med 9-manna är att skapa bättre förutsättningar för att spela fotboll på ett utvecklande sätt

Läs mer

LIRA BOLL I. Din lokala fotbollsförening. SOLBERGA BOLLKLUBB:s målsättning

LIRA BOLL I. Din lokala fotbollsförening. SOLBERGA BOLLKLUBB:s målsättning LIRA BOLL I Din lokala fotbollsförening SOLBERGA BOLLKLUBB:s målsättning I SOLBERGA BOLLKLUBB värnar vi om att alla ska känna gemenskap och sammanhållning. Vi vill att alla upplever en god kamratanda och

Läs mer

Domarkommittén PM för domare 2015/16

Domarkommittén PM för domare 2015/16 Domarkommittén PM för domare 2015/16 PM för domare gällande säsongen 2015/16 i Bandydistrikt Stockholms serier. Svenska Bandyförbundets Tävlingsbestämmelser gäller. Detta PM beskriver anpassningar som

Läs mer

ÖDÅKRA IF s policy. Grönatråden

ÖDÅKRA IF s policy. Grönatråden ÖDÅKRA IF s policy Grönatråden FAKTA Bildad: 24 mars 1927 Medlemsantal: ca : 700st Hemmaarena: Toftavallen Klubbdräkt: Grön tröja, röda byxor och gröna strumpor Flest spelade A-lagsmatcher Mats Herrström

Läs mer

VÅRTERMINEN 2016 VÄLKOMMEN TILL EN NY RIDTERMIN PÅ JUTAGÅRDENS RIDSKOLA HÄLSAS BÅDE NYA OCH "TROGNA" ELEVER. Ridskolestart:

VÅRTERMINEN 2016 VÄLKOMMEN TILL EN NY RIDTERMIN PÅ JUTAGÅRDENS RIDSKOLA HÄLSAS BÅDE NYA OCH TROGNA ELEVER. Ridskolestart: VÄLKOMMEN TILL EN NY RIDTERMIN PÅ JUTAGÅRDENS RIDSKOLA HÄLSAS BÅDE NYA OCH "TROGNA" ELEVER. VÅRTERMINEN 2016 Ridskolestart: Måndagsgrupper v.2 11 januari Tisdagsgrupper v.2 12 januari Onsdagsgrupper v.2

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Handledning Biträdessidan Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från

Läs mer

IFK Lidingö FK profilen - Att tänka på för dig som gillar fotboll!

IFK Lidingö FK profilen - Att tänka på för dig som gillar fotboll! IFK Lidingö FK profilen - Att tänka på för dig som gillar fotboll! IFK Lidingö FK profilen Att tänka på för dig som gillar fotboll! I IFK Lidingö FK, precis som i andra klubbar, är det viktigt hur vi

Läs mer

Manual: Administrera evenemang

Manual: Administrera evenemang IndTA Tävlingsadministrativt system på IdrottOnline Manual: Administrera evenemang Innehåll Inledning... 2 Om IndTA... 2 Logga in i IndTA... 2 Administrera evenemang... 3 Skapa nytt evenemang... 3 Första

Läs mer

Välkomna!! Tölö IF P -06

Välkomna!! Tölö IF P -06 Välkomna!! Tölö IF P -06 Föräldramöte P06 AGENDA den 22 mars Vilka är vi som tränar vilka är Ni föräldrar. Tölö IF:s fotbollsfilosofi. Tölö IF P -06 egna regler. Tölö IF P -06 regler Träningstider utomhus

Läs mer

Tävlingsinformation 2016

Tävlingsinformation 2016 Tävlingsinformation 2016 Vi hälsar er alla återigen välkomna till Domarcupen 2016, här kommer all information ni kan tänkas behöva under cupen och längst ner finns även en checklista så ni kan kolla att

Läs mer

Kultur- och fritidskontoret LATHUND. Att komma med i föreningsregistret

Kultur- och fritidskontoret LATHUND. Att komma med i föreningsregistret Kultur- och fritidskontoret LATHUND Att komma med i föreningsregistret Föreningsregister Som förening i Södertälje har man möjlighet att finnas med i Södertälje kommuns föreningsregister som ligger på

Läs mer