En guide till ditt fondval

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En guide till ditt fondval"

Transkript

1 En guide till ditt fondval 1 En guide till ditt fondval Folksam Fondförsäkringsaktiebolag December 2011

2 2 En guide till ditt fondval Omslagsfoto: Jeppe Wikström/Johnér Innehåll Vi gör det lättare för dig att välja Bara det bästa är gott nog... 4 Vårt guidade fondutbud... 4 Goda råd om ditt sparande... 6 Risk och rating... 8 Aktuellt fondutbud Aktiefonder Sverige Aktiefonder Regioner Aktiefonder Tillväxtmarknader Aktiefonder Globala Blandfonder Räntefonder Absolutavkastande fonder Branschfonder Specialutbud Ansvarsfulla placeringar och etiska fonder 30 Våra fondförvaltare... 32

3 En guide till ditt fondval 3 Vi gör det lättare för dig att välja Vi vill att du, som kund i Folksam, ska kunna välja bland marknadens bästa fonder. Därför har vi ett guidat utbud som ger dig marknadsledande fonder, fonder med låga avgifter och fonder med etiska placeringskriterier. Vi är ett av få fondförsäkringsbolag som inte är beroende av ett fondbolag inom den egna koncernen. Det ger oss möjlighet att alltid välja ut marknadens bästa fonder inom varje område. Oberoendet tillåter oss att enkelt välja ut högpresterande fonder och välja bort fonder som inte håller måttet så att du kan vara säker på att hitta det bästa i vårt utbud. Det här är styrkor som gör oss unika. Som kund får du möjlighet till högre avkastning och det blir lättare att hitta rätt sparande. Inom vissa fondkategorier eller perioder är det svårt för förvaltaren att lyckas bättre än index. Då är en låg avgift avgörande för fondens resultat. Därför erbjuder vi fonder med låga avgifter inom de flesta fondkategorier. I vårt guidade utbud hjälper vi dig att välja fonder med etiska placeringskriterier. Du kan enkelt se om fondbolaget undertecknat FN-initiativet Principles for Responsible Investment (PRI). Vi arbetar aktivt för att de som ännu inte skrivit under PRI ska göra det. Dessutom synar vi hur fondbolagen agerar i frågor inom miljö, mänskliga rättigheter och antikorruption. De företag som engagerar sig inom dessa områden tror vi är framtidens vinnare. Som kund ska du känna dig trygg att vi med noggrannhet har granskat fonderna i vårt sortiment. Oavsett om du söker låga avgifter, etiska kriterier eller marknadsledande fonder med bra historik ska du finna dem hos oss. I vårt guidade utbud kommer du inte alltid hitta vinnarna, men du kommer undvika förlorarna. Jag är övertygad om att det ger dig lite mer. Johan Wagman vd Folksam Fondförsäkring

4 4 En guide till ditt fondval Bara det bästa är gott nog För att kunna erbjuda dig ett attraktivt och konkurrenskraftigt fondutbud med kvalitet arbetar vi aktivt med fondselektering. Det betyder att vi som sköter fondurvalet ser till att fonder som inte presterar över tid plockas bort och att de med bättre utsikter tas in. Vi strävar efter att alltid erbjuda marknadsledande fonder inom varje fondkategori, ett så kallat oberoende guidat fondutbud. Vår fondutvärderingsprocess består av en kvantitativ del som innehåller löpande utvärdering av fonder med fokus på riskjusterad avkastning, analys av fondens förvaltare, genomgång av förvaltningsmodell, kontinuitet och process, rating och framtidsutsikter. Den kvalitativa delen innebär att vi träffar förvaltaren personligen för att få en känsla för fonden, förvaltarens engagemang och få en inblick i hur förvaltaren jobbar. När vi beslutar att lägga till en ny fondförvaltare till vårt guidade fondutbud så tittar vi även på förvaltarens etiska placeringsprofil. Oavsett om det är etik, låga avgifter eller marknadsledande fonder som är viktigast för dig ska du finna det i vårt utbud. Vi guidar dig! Susanne Bolin Gärtner Fondansvarig Folksam Vårt guidade fondutbud För att du enklare ska kunna hitta det du söker har vi delat in fonderna i nedanstående kategorier. Eftersom det finns många olika sorters aktiefonder är de indelade enligt den inriktning de har. Gemensamt för aktiefonder är att de placerar minst 75 procent i aktier. Aktiefonder Sverige Sverigefonder placerar enbart eller till största del i svenska aktier. Aktiefonder Regioner Regionfonder placerar i en geografisk region, exempelvis Norden, Europa, Nordamerika och Asien eller i enskilda länder i regionerna, till exempel Japan. Aktiefonder Tillväxtmarknader Marknader som har stark tillväxt brukar kallas för tillväxtmarknader eller emerging markets. Det kan handla om Östeuropa, Latinamerika, Afrika, Kina, Indien och vissa kommande marknader i övriga Asien. Det finns både breda tillväxtmarknadsfonder och nischade fonder som kan fokusera på ett enskilt land eller område.

5 En guide till ditt fondval 5 Aktiefonder Globala Globala aktiefonder placerar i aktier över hela världen. Då sprids kapitalet över olika marknader och är inte beroende av enskild marknad eller region. Blandfonder En blandfond placerar i både aktier och räntebärande papper. Fördelningen kan vara mycket olika inom kategorin. Om fonden får innehålla högre andel aktier så tenderar fonden att bli mer aggressiv i sin inriktning och har därmed högre risk. Generationsfonder ingår i gruppen blandfonder. Här omplaceras andelen aktier successivt över tiden till att ha dominerande andel räntebärande värdepapper när du blir äldre. Räntefonder Räntefonder placerar enbart i räntebärande värdepapper. Korta räntefonder och penningmarknads-/likviditetsfonder har en jämn men låg avkastning. De passar bra i oroliga börstider eller då räntan riskerar att gå upp. Obligationsfonder placerar i lång ränta och passar bra vid högre ränteläge då räntan förväntas gå ner. En del räntefonder placerar i utländska värdepapper och då tillkommer även en valutarisk. Det finns nya spännande fonder inom ränteområdet där du även kan nå högre risk. Absolutavkastande fonder Hedgefonder är specialfonder som försöker ge absolut eller positiv avkastning oavsett marknadsklimat. De kan fungera som ett bra komplement till aktiefonder över tiden. För att uppnå absolut avkastning så har hedgefonder friare placeringsregler, men det kan skilja väldigt mycket i risknivå inom kategorin. Branschfonder Branschfonder placerar i en viss bransch såsom läkemedel, råvaror, finans och ny teknik. Skillnaderna i risk är mycket stora mellan olika branscher, men kategorin brukar klassas som högrisk. En branschfond kan ha geografisk spridning inom sin bransch. Specialutbud Här finner du spännande fonder som kan vara av karaktären högrisk, en väldigt nischad marknad eller bransch eller speciella på annat sätt. Dessa fonder är utvalda av ett speciellt skäl och finns i vårt guidade fondutbud så länge som de efterfrågas eller har en god avkastning över tid. Specialutbudet kan bestå av både aktiefonder och räntefonder eller kombinationer av dessa.

6 6 En guide till ditt fondval Goda råd om ditt sparande Fonder är en utmärkt placering för långsiktigt sparande. Allt fondsparande innebär dock en viss risk. Många fokuserar helt på avkastningen och glömmer att ta hänsyn till risken. När du väljer fonder bör du först av allt ställa dig frågan hur stor risk du är villig att ta och hur mycket du i värsta fall är beredd att förlora. Målet är att få så hög avkastning som möjligt utifrån den risk du är beredd att ta och som du känner dig komfortabel med. Kom ihåg att sprida risken När du väljer fonder i vårt guidade fondutbud, så väljer du utifrån placeringsinriktning och kan själv blanda breda globalfonder med till exempel bransch eller regionfonder. Du kan välja att ha riskspridning i en enda fond som placerar över hela världen eller själv välja att kombinera olika fonder med olika inriktning eller placeringsstil. Du kan också välja en storbolagsfond och komplettera med en småbolagsfond. En bra kombination av fonder kan sänka den totala risken. Klokt att månadsspara Genom att månadsspara kan du sprida riskerna ytterligare genom att du då fördelar köpen av andelar över tiden. Du investerar både i uppgång och nedgång. Fondförsäkring ett bra alternativ I en fondförsäkring har du förmånen att kunna kombinera olika fonder och byta ut dem utan att de utlöser reavinstskatt. Du väljer själv hur aktiv du vill vara med fondbyten. Lätt att byta fonder på folksam.se Om du vill sköta dina placeringar själv kan du lätt byta mellan olika fonder via, Mina sidor på folksam.se helt gratis. På vår hemsida finner du också aktuella fondkurser och mer fakta om varje fond såsom aktuell risknivå i form av standardavvikelse. Vill du veta mer? Fondinformationen i denna broschyr är kortfattad. För varje fond finns speciella faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser. Om du vill veta mer om respektive fond, som till exempel kursutveckling, besök vår hemsida folksam.se eller kontakta respektive förvaltare.

7 En guide till ditt fondval 7 Vik upp Fondplaceringstjänst för dig som inte vill välja själv För dig som inte själv har tid eller lust att bevaka dina placeringar så finns fondplaceringstjänster som gör jobbet åt dig. Vi erbjuder Fondväljaren Trend som läser av börsens svängningar och placerar utifrån det. Är aktiemarknaden stark placerar den mer i aktiefonder och vid svag eller nedåtgående aktiemarknad begränsas förlusterna genom placeringar i räntefonder. Allt sker systematiskt och utan mänskliga känslor och subjektivitet. Så här fungerar det Läs mer på folksam.se! Fondväljaren Trend kan liknas vid en autopilot som växlar helt eller delvis mellan aktie- och räntefonder utifrån börsklimatet minskar risken för stora värdefall samtidigt som möjligheten till avkastning består har väsentligt lägre risk än för exempelvis en svensk indexfond och börsen generellt. fliken när du läser om fonderna

8 Symboler 8 En guide till ditt fondval Betyget bygger på den historiska avkastningen den senaste 3-, 5- och 10-årsperioden. Betygskalan går från ett till fem där fem stjärnor tilldelas de 10 procent som presterat bäst i respektive kategori. Betyget kan förändras över tiden. Aktuell rating finns på folksam.se S&P-betyg Standard & Poor s fokuserar på kvalitativa betyg. Fonderna kan få ett till tre A där tre A (AAA) är bäst. Endast de fonder som har bäst avkastning får betyg. Risknivå/standardavvikelse Vi har valt att dela in risker enligt standardavvikelse, det vill säga hur mycket en fonds avkastning har avvikit från medelavkastningen. Hög standardavvikelse betyder att fondens värdesvängningar har varit stora, vilket förknippas med högre risk. Mycket låg 0-2 Låg 3-7 Medel 8-15 Hög Mycket hög 25 eller mer Standardavvikelse 22,51 % Procentsatsen visar standardavvikelsen. Observera att siffrorna i fondguiden kan ändras. Se folksam.se för aktuell information. Fondförvaltningsavgift Fondförvaltningsavgiften uttrycks i procent av fondens värde. Den visar hur mycket fondbolaget tar ut för sin förvaltning. PPM-nummer PPM-numret ska du ange om vill välja fonden för din premiepension. -märkningen visar hur en fond arbetar med etik- och hållbarhetsfrågor. Genom att välja in, välja bort eller att påverka bolagen som fonden investerar i. PRI - Principles for Responsible Investment PRI-symbolen visar om fondbolaget har skrivit under FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Risk och rating Risk och avkastning Allt sparande i fonder innebär någon form av risk. Risk är ett mått på hur värdet varierar över tiden. Större svängningar i fondens värde innebär också större risk. Det finns ett direkt samband mellan avkastning och risk. På lång sikt ger fonder med hög risk i genomsnitt bättre avkastning, men det är inte säkert att alla fonder med hög risk lönar sig. Risk innebär att en placering både kan öka och minska i värde. Hur mäts risk? Det vanligaste måttet för att mäta risk är standardavvikelsen. Den kan definieras som ett riskmått som mäter hur mycket fondkursen stiger och sjunker under en period i förhållande till fondens genomsnittliga värde. Ett högt värde innebär stora variationer och därmed hög risk. Ett lågt värde innebär låg risk. Observera att standardavvikelsen ändras över tiden. Generellt sett är en standardavvikelse under 10 relativt låg risk och över 20 relativt hög risk när det gäller aktiefonder. Fonder och valutarisk Om fonder placerar i utländska värdepapper påverkas värdet i svenska kronor när växelkursen ändras. Vid val av fonder som placerar utanför Sverige tillkommer alltså en valutarisk. Avkastningen i dessa fonder påverkas av hur valutan rör sig utan att de underliggande aktierna har ökat eller minskat i värde. Har du exempelvis en Nordamerikafond som köper amerikanska värdepapper så får du en exponering mot amerikanska dollarn. Om dollarkursen stärks gentemot den svenska kronan så stiger värdet på fonden räknat i svenska kronor, och tvärtom om dollarn försvagas mot kronan. Fonder kan ha en svensk andelsklass, men kan ändå innebära valutarisk om fonden inte är valutasäkrad. Följande varianter finns i vårt fondutbud: Fond med annan basvaluta och andelsklass (inte SEK) En fond som har sin basvaluta och andelsklass i samma valuta innebär en valutarisk för den svenske investeraren i det fall det inte är svenska kronor. Om fonden har sin basvaluta i amerikanska dollar blir avkastningen i svenska kronor beroende av både fondens avkastning och hur den svenska kronan stärks eller försvagas mot dollarn. Fond med svensk andelsklass (SEK) En fond som har sin basvaluta i annan valuta än svenska kronor men har en svensk andelsklass har en valutarisk eller påverkan genom växelkursen. Andelsklassen i svenska kronor visar dock fondens aktuella kurs omräknad i svenska kronor. Valutasäkrad fond (SEK) En fond som har sin basvaluta i en utländsk valuta som amerikanska dollar eller Euro men som har en SEK-hedgad andelsklass påverkas inte av valutakursrörelserna. Avkastningen är då inte beroende av om svenska kronan stärks eller försvagas mot basvalutan och det finns ingen valutarisk för en svensk investerare.

9 En guide till ditt fondval En guide till ditt fondval 9 Rating olika fondbetyg Ett sätt att utvärdera fonder är att se på deras rating. Rating är ett fondbetyg som tas fram av olika oberoende ratingföretag. Fondbetyget anger vilken möjlighet en fond har att överträffa den genomsnittliga avkastningen i sin fondkategori. Betyget baseras främst på en bedömning av fondbolagets sätt att förvalta fonden. Hänsyn tas också till fondens risk och avkastning. Två av de mest kända betygsättarna är Morningstar och Standard & Poor s. De skiljer sig åt då Morningstar fokuserar på kvantitativa betyg och Standard and Poor s på kvalitativa betyg. Morningstar Morningstar fokuserar på kvantitativa betyg. Ratingen baseras på fonders historiska utveckling. Betyget bygger på den historiska avkastningen den senaste tre-, fem- och tio-årsperioden. En fond måste alltså ha tre års historik för att kunna få Morningstar-rating. Betygskalan går från ett till fem där fem stjärnor tilldelas de tio procent som presterat bäst i respektive kategori. Betyget kan förändras över tiden. Det senaste hittar du på folksam.se Fund Management Rating Standard and Poor s fokuserar på kvalitativa betyg. Kvaliteten på förvaltarens placeringsprocess analyseras liksom hur fondens avkastning ser ut jämfört med liknande förvaltare. Ratingen görs genom att söka ut de fonder som under en treårsperiod visat en avkastning som ligger över genomsnittet. Det innebär att cirka 80 procent av fonderna sorteras bort. Ratingen görs således bara på de bästa fonderna inom varje sektor. Av Standard & Poor s kan fonderna få ett till tre A där tre A (AAA) är bäst. För att en fond ska få betyg från Standard & Poor s krävs att fonden är minst två år. Det är svårt att få högsta betyg och på den svenska marknaden är det för närvarande endast fyra aktiefonder som har betyget AAA. PRI - Principles for Responsible Investment FN:s principer för ansvarsfulla investeringar syftar till att uppmuntra investerare att integrera hållbarhetsfrågor och ägarstyrning i sin förvaltning. Närmare investerare både fondbolag och andra typer av investerare från hela världen har skrivit under principerna och därmed förbundit sig att ta hänsyn till miljömässiga och sociala frågor i sina investeringar samt att vara aktiva i de bolag där de är aktieägare. Swesif, Sveriges forum för hållbara investeringar, tog under 2011 fram en standard för ansvarsfulla investeringar. Syftet med standarden är att göra det tydligare för kunder att se vilken placeringsinriktning och vilka kriterier en fond följer. Eftersom standarden är ny har de flesta fonder inte hunnit utvärderas än. Många av fondförvaltarna i vårt utbud är dock medlemmar i Swesif och deras fonder bör snart få sin Swesif-märkning.

10 Foto FI oline 10 En guide till ditt fondval

11 En guide till ditt fondval 11 Aktuellt fondutbud December 2011 Aktiefonder Sverige DNB Sverige Koncis Sverige Fonden placerar i svenska aktier. Förvaltaren tar inte hänsyn till bolagens storlek utan tittar på och bedömer framtidsutsikter och investerar utefter denna analys. Antalet aktier är koncentrerat till mellan företag. Fonden tillämpar inte jämförelseindex. Risk/standardavvikelse 22,20 % Fondförvaltningsavgift 1,50 % Fondnummer 7320 a a Carnegie Sverigefond Sverige Carnegie Sverigefond placerar i svenska aktier utan begränsningar avseende bransch eller företag och räntebärande värdepapper. Förvaltningen är aktiv, vilket innebär att fonden inte köper aktier för att de står för en viss andel av index utan utefter en akties utsikter. Fonden har en koncentrerad portfölj med aktier. Risk/standardavvikelse 19,0 0% Fondförvaltningsavgift 1,40 % Fondnummer 3177 Folksams Aktiefond Sverige Sverige Aktiefond med minst 75 procent i aktier noterade i Sverige och möjlighet att placera i indexinstrument. Etiska placeringskriterier som omfattar mänskliga rättigheter, miljö och tobak. Risk/standardavvikelse 22,40 % Fondförvaltningsavgift 0,70 % Fondnummer 3070 Lannebo Småbolag Sverige, små-medelstora bolag Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond med tonvikt på placeringar i medelstora bolag och begränsad omfattning småbolag i Norden, främst Sverige. Risk/standardavvikelse 21,50 % Fondförvaltningsavgift 1,60 % Fondnummer 3145 Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige Sverige, små-medelstora bolag Aktiefond, placeringsinriktning mindre och medelstora svenska företag. Placering i aktier eller aktierelaterade fondpapper med möjlighet att investera upp till 10 procent av fondens värde i andra fonder. Risk/standardavvikelse 22,60 % Fondförvaltningsavgift 1,40 % Fondnummer 3054

12 12 En guide till ditt fondval Aktiefonder Regioner Catella Nordic Tiger Norden Catella Nordic Tiger är en helt ny typ av aktivt förvaltad aktiefond som enbart investerar i nordiska bolag med en betydande del av sin försäljning i tillväxtländerna. Denna struktur erbjuder dig som investerare det bästa av två världar, tillgång till tillväxtmarknader genom den nordiska marknaden. Swedbank Robur Nordenfond Norden Aktiefond som placerar i nordiska företag inom olika branscher. Får placera 10 procent av värdet i andra fonder. En betydande del av fondförmögenheten investeras i värdepapper i annan valuta än SEK vilket gör att fonden påverkas av valutakursförändringar. Risk/standardavvikelse Fondförvaltningsavgift 1,50 % Fondnummer 3360 Risk/standardavvikelse 18,30 % Fondförvaltningsavgift 1,40 % Fondnummer 3043 Swedbank Robur Småbolagsfond Norden Norden Fonden placerar i aktier, aktierelaterade värdepapper och får även handla med optioner och terminer. Placeringarna ska koncentreras till de nordiska börsernas små och medelstora företag. Risk/standardavvikelse 21,60 % Fondförvaltningsavgift 1,40 % Fondnummer 3053 Fidelity Funds - European Smaller Companies A Euro Europa, småbolag En aktivt förvaltad aktiefond som investerar i små och medelstora snabbväxande företag i Europa. Fondförvaltaren föredrar företag som är ledande inom nischmarknader eller som har potential att uppnå en ledande ställning samt företag vars resultat bygger på stark försäljningstillväxt. Danske Invest Europe Focus SEK Europa, mixbolag Fonden investerar i aktier och värdepapper noterade på de olika börserna i Europa, Ryssland undantaget. Fördelningen av sektorer, länder och valutor kan ändras alltefter förväntningarna på avkastningen förändras i de olika regionerna. Risk/standardavvikelse 17,20 % Fondförvaltningsavgift 1,50 % Fondnummer 8055 Risk/standardavvikelse 16,90% Fondförvaltningsavgift 1,50 % Fondnummer 7380

13 En guide till ditt fondval 13 Folksams Aktiefond Europa Europa, mixbolag Aktivt förvaltad aktiefond med minst 75 procent i aktier huvudsakligen noterade på Europabörser med inriktning tillväxtbranscher. Etiska placeringskriterier som omfattar mänskliga rättigheter, miljö och tobak. Risk/standardavvikelse 15,10 % Fondförvaltningsavgift 0,70 % Fondnummer 3071 Folksams Aktiefond USA USA, mixbolag Aktivt förvaltad aktiefond med minst 75 procent i aktier noterade i New York (AMEX, NYSE, NASDAQ). Fonden följer etiska placeringskriterier som omfattar mänskliga rättigheter, miljö och tobak. Risk/standardavvikelse 12,20 % Fondförvaltningsavgift 0,70 % Fondnummer 3072 SEB Choice Nordamerikafond Småbolag USA, småbolag Fond med inriktning mot Nordamerika och mindre eller medelstora nordamerikanska bolag som investerar i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Företagen får ha ett börsvärde på max 2 miljarder USD. Förvaltaren får använda derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Folksams Aktiefond Asien Asien ex Japan Aktivt förvaltad aktiefond med minst 75 procent i aktier på börserna i Hongkong, Malaysia, Singapore, Thailand, Kina och Sydkorea. Fonden följer etiska placeringskriterier som omfattar mänskliga rättigheter, miljö och tobak. Risk/standardavvikelse 20,50 % Fondförvaltningsavgift 1,75 % Fondnummer 3314 Risk/standardavvikelse 15,90 % Fondförvaltningsavgift 0,70 % Fondnummer 3077 Folksams Aktiefond Japan Japan Fonden investerar minst 75 procent i aktier inriktade på japanska bolag. Fonden följer etiska placeringskriterier som omfattar mänskliga rättigheter, miljö och tobak. Risk/standardavvikelse 15,50 % Fondförvaltningsavgift 0,70 % Fondnummer 3078

14 Foto Emma Jönsson 14 En guide till ditt fondval

15 En guide till ditt fondval 15 Aktiefonder Tillväxtmarknader Danske Invest Glbl Em Mkts Small Cap A Tillväxtmarknader Global Emerging Markets Small Cap investerar i små och medelstora bolag på aktiebörser i Asien, Östeuropa, Latinamerika, Afrika och Mellanöstern. Risk/standardavvikelse 19,50 % Fondförvaltningsavgift 1,60 % Fondnummer 3376 JPM Emerging Markets Equity A (dist) USD Tillväxtmarknader En fond för dig som inte vill satsa på en enstaka region eller ett land, utan få en bred exponering mot de globala tillväxtmarknaderna. Fonden investerar i en bred blandning av länder i Asien, Latinamerika och Östeuropa. Risk/standardavvikelse 17,10 % Fondförvaltningsavgift 1,50 % Fondnummer 8004 SKAGEN Kon-Tiki SEK Tillväxtmarknader Placerar minst 50 procent av fondens tillgångar på tillväxtmarknader. Fonden strävar efter branschbalans och geografisk spridning, samt att hitta bolag av hög kvalitet till låg kurs. Dessa bolag kännetecknas av att de är undervärderade, otillräckligt analyserade och ibland även impopulära. Förutom förvaltningsavgift kan förvaltaren ta ut en resultatbaserad avgift på max 10 procent. S&P-betyg Risk/standardavvikelse 18,20 % Fondförvaltningsavgift 2,00 % Fondnummer 3441 Swedbank Robur Östeuropafond Östeuropa Fonden är en aktiefond som placerar i företag i olika branscher i Central- och Östeuropa och angränsande länder. Fonden placerar i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper och får placera upp till 10 procent av fondens värde i andra fonder. Risk/standardavvikelse 24,90 % Fondförvaltningsavgift 1,40 % Fondnummer 3044

16 16 En guide till ditt fondval Carnegie Rysslandsfond Ryssland Ryssland är till ytan världens största land och 38 gånger större än Sverige. Landet är en av världens största producenter av olja, sedan länge världens största gasproducent och dessutom en världsledande producent av metaller. Carnegie Rysslandsfond investerar i aktier noterade i framför allt Ryssland, men även i forna Sovjet. Fonden får också investera i bolag vars huvudsakliga verksamhet är förlagd till Ryssland men vars aktier är noterade utanför landet. JPM JF China A (dist) USD Kina Kinas utveckling fortsätter och J.P. Morgans förvaltarteam följer den på plats. Teamet gör hundratals företagsbesök varje år för att kunna hitta de bästa bolagen att investera i. Fonden placerar direkt i kinesiska företag noterade på de kinesiska börserna och i kinesiska företag som noteras på börser utanför Kina, till exempel Hongkongbörsen. JPM JF India A (dist) USD Indien Lokala förvaltarteam baserade i Mumbai ger fonden unika fördelar och insikt i hur Indien utvecklas. Fonden investerar i aktier och aktierelaterade värdepapper direkt i Indien eller på den indiska subkontinenten. Vill du placera brett och tror på Indien på lång sikt är detta fonden för dig. Risk/standardavvikelse 30,00 % Fondförvaltningsavgift 2,50 % Fondnummer 3170 Risk/standardavvikelse 21,10 % Fondförvaltningsavgift 1,50 % Fondnummer 8006 Risk/standardavvikelse 24,90 % Fondförvaltningsavgift 1,50 % Fondnummer 8007

17 En guide till ditt fondval 17 JPM Latin America Equity A (dist) USD Latinamerika Aktiefond som placerar i olika länder i Latinamerika, främst Brasilien. Förvaltarteamet letar efter de bästa aktierna i alla industrisektorer och företag som är baserade eller har betydande intressen i Latinamerika. Risk/standardavvikelse 20,30 % Fondförvaltningsavgift 1,50 % Fondnummer 8013 JPM Brazil Equity Fund A (acc) USD Brasilien Fonden har 100 procent exponering mot Brasilien. Det lokala förvaltarteamet letar efter högpresterande företag som passar in i deras koncentrerade portfölj med bolag. Även företag utanför Brasilien är intressanta men bara om en betydande del av deras verksamhet bedrivs i Brasilien. Förutom förvaltningsavgift kan förvaltaren ta ut en resultatbaserad avgift på max 10 procent. Swedbank Robur BRICT BRIC Aktiefond med placering inom reglerade marknader i Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, och Turkiet. Placering i aktier eller aktierelaterade fondpapper med möjlighet att investera upp till 50 procent av fondens värde i andra fonder. Risk/standardavvikelse 21,30 % Fondförvaltningsavgift 1,50 % Fondnummer 8021 Risk/standardavvikelse 20,00 % Fondförvaltningsavgift 2,40 % Fondnummer 3055

18 18 En guide till ditt fondval Aktiefonder Globala Folksams Globala Aktiefond Global, mixbolag Aktivt förvaltad etisk global aktiefond som placerar minst 75 procent i aktier noterade över hela världen. Direkt uteslutna är företag som tillverkar eller säljer tobaksprodukter. Fonden väljer sina bolag ur Dow Jones Sustainability Group Index. Fokus är att förena lönsamhet med socialt och ekologiskt ansvar. SKAGEN Global SEK Global, värdebolag Global fond med aktiv förvaltning. Placeringsmål är ökad avkastning och reducerad risk genom investeringar i undervärderade företag globalt och balanserad branschexponering. Förutom förvaltningsavgift kan förvaltaren ta ut en resultatbaserad avgift på max 10 procent. Risk/standardavvikelse 11,50 % Fondförvaltningsavgift 0,70 % Fondnummer 3080 S&P-betyg Risk/standardavvikelse 14,50 % Fondförvaltningsavgift 1,00 % Fondnummer 3440 Swedbank Robur Access Offensiv Global, mixbolag Fond-i-fond som placerar globalt i andelar i andra fonder förvaltade av Swedbank Robur och andra förvaltare. 100 procent avfondförmögenheten placeras i aktiefonder. Möjlighet att placera i derivatinstrument. Risk/standardavvikelse 13,00 % Fondförvaltningsavgift 1,60 % Fondnummer 3059 Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En högre risk kan dock öka möjligheten till bättre avkastning på sikt.

19 En guide till ditt fondval 19 Folksams Idrottsfond Global och Sverige Ideell aktiefond som placerar minst 75 procent i aktier noterade i Sverige och övriga världen. Fonden ska undvika att investera i företag som producerar varor och tjänster som är skadliga för hälsan. En procent av fondförmögenheten delas varje år ut till Riksidrottsförbundet. Etiska placeringskriterier. GodFond Sverige & Världen Global och Sverige Fondens målsättning är att, mot en låg avgift, ge spararen en väldiversifierad exponering mot aktiemarknaden. Förvaltaren kan övereller undervikta regioner men förhåller sig alltid till en modellallokering som är 50 procent Sverige, 40 procent utvecklade världen och 10 procent tillväxtmarknader. I första hand söker förvaltaren hitta fonder med etiska kriterier. KPA Etisk Aktiefond Global och Sverige Aktivt förvaltad etisk aktiefond. Placerar minst 75 procent i aktier noterade i Sverige och i övriga världen. Placeringskriterierna omfattar bland annat miljö, mänskliga rättigheter och fonden avstår från placeringar i alkohol-, spel- och vapenproducerande bolag. Risk/standardavvikelse* 15,10 % Fondförvaltningsavgift 0,70 % Fondnummer 3076 Risk/standardavvikelse* Fondförvaltningsavgift 0,85 % Fondnummer 3389 Risk/standardavvikelse* 14,10 % Fondförvaltningsavgift 0,40 % Fondnummer 7001 Utöver aktier- och räntebärande värdepapper så har de flesta fonder även möjlighet att placera i derivat och andra fonder respektive konton.

20 20 En guide till ditt fondval Blandfonder Swedbank Robur Access Trygg Blandfond - SEK, försiktig Fonden är en specialfond som placerar i andelar i andra fonder (fond-i-fond) förvaltade av såväl Swedbank Robur som andra förvaltare. Fonden placerar normalt 90 procent av tillgångarna i räntefonder och 10 procent i aktiefonder. Fonden har möjlighet att variera andelen aktiefonder mellan 0 och 20 procent och andelen räntefonder mellan 80 och 100 procent. Folksams Förvaltningsfond Blandfond - SEK, aggressiv Fondens placeringsinriktning: 1/3 av fondförmögenheten i aktier noterade i Sverige, 1/3 i utländska aktier och 1/3 i räntebärande svenska värdepapper. Vägd genomsnittlig återstående löptid för fondens andel av räntebärande värdepapper får inte understiga 2 år och inte överstiga 10 år. Etiska placeringskriterier. Lannebo Mixfond Blandfond - SEK, aggressiv En aktivt förvaltad blandfond som växlar mellan räntebärande värdepapper och aktier, dock alltid minst 10 procent i något av tillgångsslagen. Det innebär att mixfonden i vissa marknadslägen kan ha upp till 90 procent aktier vilket är ovanligt för mixfonder som oftast ligger mellan procent aktier. Swedbank Robur Transfer 50 Blandfond - Generation Fonden är en bred blandfond som placerar i aktier och aktierelaterade överlåtbara instrument samt räntebärande värdepapper. Då fonden är en generationsfond sker en nedtrappning av aktieandelen från mellan 15 och 45 procent till mellan 10 och 30 procent av fondens värde vid pensionstidpunkten. Placeringar sker både i Sverige och i utlandet. Risk/standardavvikelse 2,50 % Fondförvaltningsavgift 0,70 % Fondnummer 3063 Risk/standardavvikelse 9,40 % Fondförvaltningsavgift 0,70 % Fondnummer 3073 Risk/standardavvikelse 13,10 % Fondförvaltningsavgift 1,60 % Fondnummer 3148 Risk/standardavvikelse 3,80 % Fondförvaltningsavgift 1,20 % Fondnummer 2090

21 En guide till ditt fondval 21 Swedbank Robur Transfer 60 Blandfond - Generation Fonden är en bred blandfond som placerar i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper samt räntebärande värdepapper. Då fonden är en generationsfond sker en nedtrappning av aktieandelen från mellan 45 och 75 procent till mellan 10 och 30 procent av fondens värde vid pensionstidpunkten. Placeringar sker både i Sverige och i utlandet. Swedbank Robur Transfer 70 Blandfond - Generation Fonden är en bred blandfond som placerar i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper samt räntebärande värdepapper. Då fonden är en generationsfond sker en nedtrappning av aktieandelen från mellan 70 och 100 procent till mellan 10 och 30 procent av fondens värde vid pensionstidpunkten. Placeringar sker i Sverige och i utlandet. Swedbank Robur Transfer 80 Blandfond - Generation Fonden är en bred blandfond som placerar i både aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper samt räntebärande värdepapper. Då fonden är en generationsfond sker en nedtrappning av aktieandelen mellan 80 och 100 procent till mellan 10 och 30 procent av fondens värde vid pensionstidpunkten. Placeringar sker både i Sverige och i utlandet. Risk/standardavvikelse 6,60 % Fondförvaltningsavgift 1,20 % Fondnummer 2091 Risk/standardavvikelse 10,70 % Fondförvaltningsavgift 1,20 % Fondnummer 2092 Risk/standardavvikelse 12,60 % Fondförvaltningsavgift 1,20 % Fondnummer 2093

22 22 En guide till ditt fondval Räntefonder Folksams Penningmarknadsfond Ränte - SEK penningmarknad Aktivt förvaltad kort räntefond som investerar i räntebärande värdepapper i SEK, till exemplel statsskuldväxlar, stats-, industri och bostadsobligationer. Genomsnittlig löptid för placeringarna får inte överstiga 1 år. Etiska placeringskriterier. Risk/standardavvikelse 0,50 % Fondförvaltningsavgift 0,30 % Fondnummer 3075 KPA Etisk Räntefond Ränte - SEK penningmarknad Kort etisk räntefond som placerar i räntebärande värdepapper i svenska kronor, exempelvis statsskuldväxlar, stats-, industri- och bostadsobligationer samt diskonteringsinstrument. Vägd genomsnittlig återstående löptid för hela fonden får inte överstiga ett år. Risk/standardavvikelse 0,50 % Fondförvaltningsavgift 0,40 % Fondnummer 7004 Folksams Obligationsfond Ränte - SEK obligationer, långa Aktivt förvaltad obligationsfond som placerar i räntebärande värdepapper i SEK utgivna av svenska staten, svenska kreditmarknadsbolag samt kreditvärdiga svenska företag. Vägd genomsnittlig återstående löptid för hela fonden får inte understiga 2 år och inte överstiga 10 år. Etiska placeringskriterier. Folksam Realräntefonden Ränte - SEK obligationer, reala Aktivt förvaltad räntefond. Placering huvudsakligen i svenska realränteobligationer. Urval i första hand bland kreditvärdiga låntagare, t.ex. svenska staten och stabila företag. Vägd genomsnittlig återstående löptid får inte understiga 5 år och inte överstiga 15 år. Etiska placeringskriterier. Risk/standardavvikelse 3,90 % Fondförvaltningsavgift 0,30 % Fondnummer 3074 Risk/standardavvikelse 4,30 % Fondförvaltningsavgift 0,50 % Fondnummer 3504

23 En guide till ditt fondval 23 Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Debt A Acc Ränte tillväxtmarknader, obligationer Investerar i räntebärande värdepapper i utvecklingsländer. Fondens aktuella landexponering grundas på investeringsteamets makroanalyser - topdown. Förutom statsobligationer investerar fonden till en mindre del i företagsobligationer och investeringskandidater väljs då ut genom fundamental bolagsanalys - bottomup. Utvecklingsländer och företag tvingas betala en relativt hög ränta när de tar upp lån på kapitalmarknaden och detta möjliggör hög löpande förräntning i fonden. Swedbank Robur Euro Räntefond Ränte - euro obligationer, mix Placering i räntebärande fondpapper och penningmarknadsinstrument utfärdade i euro av stater, bostadsinstitut och företag. Genomsnittlig löptid ska uppgå till minst 2 och högst 9 år. Fonden följer skattereglerna i Luxemburg. Då fonden placerar en betydande andel i annan valuta än svenska kronor påverkas den även av valutakursförändringar. Risk/standardavvikelse 11,90 % Fondförvaltningsavgift 1,40 % Fondnummer 8081 Risk/standardavvikelse 10,60 % Fondförvaltningsavgift 0,95 % Fondnummer 3013

24 24 En guide till ditt fondval Absolutavkastande fonder Brummer & Partners Lynx Dynamic Hedgefond, global, trend Fondens placeringsuniversum utgörs av aktier, obligationer, valutor och råvaror. Investeringarna görs främst i terminsinstrument. Genom att sprida investeringarna över olika tillgångsslag ökar sannolikheten att ett dåligt resultat i en marknad uppvägs av ett bra resultat i en annan marknad. Därmed kan svängningarna, eller risken, i fondens totala portfölj minska utan att avkastningen blir lägre. Förutom förvaltningsavgift kan förvaltaren ta ut en resultatbaserad avgift på max 20 procent. Carnegie Protego Optioner, tidsbestämda Fonden investerar både i obligationer (riskreducering) och i finanssiella derivat (marknadsexponering). Därigenom får fonden en begränsad risk jämfört med traditionella aktiefonder. Samtidigt har Carnegie Protego möjlighet att leverera avkastning i paritet med de marknader som fonden investerar i. Fondinnehaven väljs ut för att ge en god sammansättning av olika marknader och investeringsområden. Catella Hedgefond Hedgefond, aktier, Europa Fonden har som målsättning att uppvisa en jämn, positiv avkastning oavsett riktningen på de nordiska kapitalmarknaderna. Analysprocessen bakom fondens investeringar består främst av fundamental analys, inom vilken man studerar företagets intjäningsförmåga. Förutom förvaltningsavgift kan förvaltaren ta ut en resultatbaserad avgift på max 20 procent. Risk/standardavvikelse Fondförvaltningsavgift 1,50 % Fondnummer Risk/standardavvikelse 5,60 % Fondförvaltningsavgift 1,80 % Fondnummer 3174 Risk/standardavvikelse - Fondförvaltningsavgift 1,00 % Fondnummer 3354

25 En guide till ditt fondval 25 Catella Nordic L/S Equity R Hedgefond, lång/kort, Europa Fondens mål är att förvalta en aktieportfölj som ger andelsägare en positiv avkastning i både upp- och nedgående marknad. Fonden investerar främst i aktier noterade på de nordiska börserna. Jämfört med portföljer som enbart innehåller långa (köpta) positioner så kan en lång/kort portfölj skydda dig som placerare från följderna av utdragna perioder då aktier sjunker i värde. Förutom förvaltningsavgift kan förvaltaren ta ut en resultatbaserad avgift på max 20 procent. Risk/standardavvikelse 4,51 % Fondförvaltningsavgift 1,00 % Fondnummer 3361 SEB Asset Selection SEK - Lux ack Hedgefond, modellbaserad terminshandel Fonden placerar globalt med exponering mot tillgångsslagen aktier, räntebärande värdepapper, valutor och råvaror. Förvaltarteamet tar både långa positioner (vid förväntad marknadsuppgång) och korta positioner (vid förväntad marknadsnedgång) och försöker därigenom uppnå en god långsiktig avkastning och en tillfredsställande riskspridning. Fonden har absolut avkastning som målsättning. Förutom förvaltningsavgift kan förvaltaren ta ut en resultatbaserad avgift på max 20 procent. Risk/standardavvikelse 7,70 % Fondförvaltningsavgift 1,10 % Fondnummer 3312 Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En högre risk kan dock öka möjligheten till bättre avkastning på sikt.

26 26 En guide till ditt fondval Branschfonder BlackRock GF - World Gold A2 USD Branschfond, ädelmetaller Fonden investerar i bolag som är verksamma inom utvinning av guld, främst gruvbolag som bryter guld eller bolag som förädlar guldmalmen. Guldaktier utvecklas i regel annorlunda jämfört med andra sektorer då avkastningen främst påverkas av priset på fysiskt guld snarare än den allmänna ekonomiska utvecklingen. S&P-betyg Risk/standardavvikelse 28,60 % Fondförvaltningsavgift 1,75 % Fondnummer 7522 BlackRock GF - World Mining A2 USD Branschfond, råvaror Fonden investerar i gruvföretag som i huvudsak bryter och producerar basmetaller och industrimineraler, till järnmalm och kol. Investerar även i företag som bryter ädelmetaller och mineraler. S&P-betyg Risk/standardavvikelse 22,30 % Fondförvaltningsavgift 1,75 % Fondnummer 7516 Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A Euro Inc Branschfond, finans Fonden investerar globalt i företag som erbjuder finansiella tjänster. Potentiella innehav omfattar allt från välkända stora multinationella företag till mindre företag som enbart är verksamma på lokala marknader, eller som har en unik exponering mot en nischmarknad. Fidelity Funds - Global Health Care A Euro Branschfond, läkemedel Fonden investerar globalt i företag som arbetar med utformning, tillverkning eller försäljning av produkter eller tjänster som används för eller i samband med hälsovård, medicin och bioteknik. Fonden har inga begränsningar beträffande företagens storlek och portföljen består vanligen av aktier. Risk/standardavvikelse 15,60 % Fondförvaltningsavgift 1,50 % Fondnummer 8053 Risk/standardavvikelse 10,60 % Fondförvaltningsavgift 1,50 % Fondnummer 8054 HealthInvest Access Fund Branschfond, läkemedel Majoriteten av fondens investeringar inriktar sig mot företag inom hälso- och sjukvårdsområdet. De viktigaste sektorerna är läkemedel, medicinsk teknik, bioteknik och servicebolag. Fonden har inga givna geografiska restriktioner, men en väsentlig andel av portföljen inbegriper nordamerikanska företag, då denna kontinent har en stark marknadsposition inom området. Förutom förvaltningsavgift kan förvaltaren ta ut en resultatbaserad avgift på max 20 procent. Risk/standardavvikelse 12,10 % Fondförvaltningsavgift 1,00 % Fondnummer 2201

27 En guide till ditt fondval 27 Morgan Stanley Investment Funds Global Brands A Acc Branschfond, konsument Fonden försöker uppnå långsiktig kapitaltillväxt, mätt i USD, genom att investera i aktier i bolag som främst är medelstora och stora på de större marknaderna (ej tillväxtmarknader). Fonden investerar i bolag med stora värden i immateriella tillgångar såsom märkesnamn, patent, licenser, rättigheter och metoder för distribution. SEB Bioteknikfond - Lux ack SEK Branschfond, bioteknik Fonden investerar globalt i aktier och aktierelaterade värdepapper i biotekniksektorn världen över. Bioteknikbranschen är mindre konjunkturkänslig än många andra sektorer och avkastningen beror till stor del på medicinsk utveckling och vetenskapliga framsteg. Eftersom fonden placerar medel utanför Sverige påverkas fondvärdet av hur svenska kronan utvecklas i relation till andra valutor. Fonden har möjlighet att utnyttja derivatinstrument. Swedbank Robur Kommunikationsfond Branschfond, ny teknik Global aktiefond som placerar i företag som är verksamma inom informationsteknologi, tele- och mediekommunikation. Investerar i aktier och aktierelaterade fondpapper och får placera upp till 10 procent av fondens värde i andra fonder. Risk/standardavvikelse 10,70 % Fondförvaltningsavgift 1,40 % Fondnummer 8083 Risk/standardavvikelse 16,90 % Fondförvaltningsavgift 1,50 % Fondnummer 3317 Risk/standardavvikelse 12,20 % Fondförvaltningsavgift 1,40 % Fondnummer 3039 Swedbank Robur Realinvest Branschfond, fastighetsbolag Fonden placerar globalt i olika fastighets- och kraftbolag. Placering i aktier och aktierelaterade fondpapper och får placera upp till 10 procent av fondens värde i andra fonder. Risk/standardavvikelse 17,30 % Fondförvaltningsavgift 1,40 % Fondnummer 3016 Swedbank Robur Råvarufond Branschfond, råvaror Aktiefond som placerar globalt i olika företag med en stor andel produktion och förädling av råvaror, framförallt inom olje-, gruvoch metallsektorerna. Fonden placerar i aktier och aktierelaterade fondpapper och får investera upp till 10 procent av fondens värde i andra fonder. Risk/standardavvikelse 17,00 % Fondförvaltningsavgift 1,40 % Fondnummer 3040

28 28 En guide till ditt fondval Specialutbud Peab-fonden Blandfond - SEK, aggressiv Fonden är en svensk specialfond som placerar i aktier samt andelar i andra fonder (fond-i-fond) på medellång sikt. Fonden investerar i hela världen men med tyngdpunkt på Sverige. En betydande del av fonden (max 40 procent )kommer att vara placerade i Peab-aktier. HSBC Amanah Global Equities A Acc Islamsk Syariah - global Global aktiefond som investerar i utvalda branscher på flera olika marknader. Placeringarna görs i enlighet med Sharia, muslimsk lag. Fonden utesluter sektorer som vapen, tobak, alkohol, spel och pornografi. Fondens avkastning måste vara Halaal, rättmätig enligt Sharia. Risk/standardavvikelse Fondförvaltningsavgift 1,50 % Fondnummer 3332 Risk/standardavvikelse Fondförvaltningsavgift 1,50 % Fondnummer 7575 Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En högre risk kan dock öka möjligheten till bättre avkastning på sikt.

29 En guide till ditt fondval 29 Foto Anreas Lind

30 30 En guide till ditt fondval Ansvarsfulla placeringar och etiska fonder Folksam förvaltar totalt närmare 300 miljarder kronor för drygt fyra miljoner kunders räkning. Det ger oss möjlighet att påverka och långsiktigt förändra vårt samhälle. Eftersom vi är övertygade om att företag som tar ansvar för miljö och mänskliga rättigheter är mer lönsamma på sikt förvaltar vi allt kapital enligt etiska placeringskriterier. I vårt guidade fondutbud erbjuder vi bara externt förvaltade fonder. Information om fonderna och fondförvaltarnas etiska profil hittar du längre fram i broschyren. De fonder som bär namnen Folksam och KPA förvaltas och ägs numera av Swedbank Robur, men följer sina ursprungliga hållbarhetskriterier. Folksamfonderna avstår från placeringar i tobaksproducerande bolag samt följer placeringskriterier för miljö, mänskliga rättigheter och korruption. KPA-fonderna avstår från placeringar i tobak-, spel-, alkohol- och vapenproducerande bolag samt följer placeringskriterier för miljö, mänskliga rättigheter och korruption. Vad är en etisk fond? Etiska fonder kan vara ett sätt använda sitt sparande för att påverka företag i en positiv riktning. Det kan också vara ett sätt att markera att du inte vill ha något med en viss bransch att göra. Men det är stora skillnader mellan de olika fondernas krav och det finns inga enhetliga regler att följa. För att veta om en fond genomför sina placeringar på det sätt som du anser är riktigt så är det bra att läsa på i fondbolagens information. Vad står fonden för? Hur garanterar fondbolaget att detta följs? Vi har valt att visa PRI och Swesif på fondnivå i vårt guidade fondutbud för att hjälpa dig i ditt val. Du kan också läsa mer om varje förvaltares etiska arbete i vår presentation av förvaltarna längst bak.

31 En guide till ditt fondval 31 Swesif Swesif, Sveriges forum för hållbara investeringar, tog under 2011 fram en standard för ansvarsfulla investeringar. Syftet med standarden är att göra det tydligare för kunder att se vilken placeringsinriktning och vilka kriterier en fond följer. Eftersom standarden är ny har de flesta fonder inte hunnit utvärderas än. Många av fondförvaltarna i vårt utbud är dock medlemmar i Swesif och deras fonder bör snart få sin Swesif-märkning. Vi kommer löpande att uppdatera vilka fonder som blir Swesif-märkta på folksam.se. Swesif delar in ansvarsfulla placeringar i följande tre huvudgrupper, där många fonder kombinerar två eller flera av de tre arbetssätten: Väljer in De fonder som tillhör denna kategori väljer att investera mer i ett färre antal företag. Dessa företag har valts ut eftersom de på olika sätt är föredömen i sin bransch. Exempelvis bolag med ett ambitiöst hållbarhetsarbete som i sin verksamhet tar ansvar för människor och miljö. Fonder inom denna kategori kan vara så kallade bäst-i-klassen-fonder liksom miljöteknikfonder (clean tech- fonder). Väljer bort De fonder som tillhör denna kategori undviker att investera i företag vars verksamhet strider mot fondens uppfattning om vad som är etiskt försvarbart. Fonden kan till exempel avstå från att placera i tobaks- och vapenindustri. Hur mycket av ett företags omsättning som tilllåts komma från en oacceptabel verksamhet kan dock variera mellan fonderna. Dessa fonder kallas även avstå-fonder. Påverkar För att påverka företagen att bli bättre förs en dialog med de företag fonderna äger aktier i. Det kan handla om mänskliga rättigheter, miljö och klimat och anti-korruption. Ofta utgår förvaltarna ifrån internationella normer, som FN-konventioner och OECD:s riktlinjer. Som en del i påverkansarbetet ingår även aktiv ägarstyrning och röstning vid årsstämmor. Utöver de typer av fonder som nämnts ovan så finns även så kallade ideella fonder, som skänker en viss procent av avkastningen eller arvodet till ideella organisationer.

32 32 En guide till ditt fondval Våra fondförvaltare Sedan företaget grundades 1988 har BlackRock vuxit till en av världens ledande finansiella förvaltare. Vi är en oberoende förvaltare och våra investeringslösningar har en stor bredd som omfattar aktier, obligationer, penningmarknader, hedgefonder och andra alternativa investeringar. Vi har också lång erfarenhet av avancerad risk management. Med våra 74 kontor i 24 länder täcker vi världens finansiella marknader. BlackRock är engagerade i corporate governance och ansvarsfulla investeringar för att skydda och öka det ekonomiska värdet i de företag som vi investerar i, på våra investerares vägnar. Vi är bland annat medlem och aktivt engagerade i FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI), Institutional Investor Group on Climate Change, Carbon Disclosure Project och International Corporate Governance Network. Brummer & Partners affärsidé är att erbjuda ett väldiversifie rat utbud av aktivt förvaltade fonder genom att samla skick liga förvaltare med olika förvaltningsstrategier inom samma företagsgrupp. Gruppen förvaltar omkring 80 miljarder kro nor åt institutioner, företag och privatpersoner. Brummer & Partners har cirka 250 anställda och kontor i sju länder. Målet är att skapa en konkurrenskraftig riskjusterad avkastning. Genom att gruppens investeringsprodukter har olika förvaltningsstrategier med låg inbördes korrelation, kan investerarna ges goda möjligheter till effektiv förvaltning av sina portföljer. Brummer & Partners förvaltar ett tiotal hedgefonder och en multistrategifond, som erbjuds i såväl en obelånad som en belånad version. Samtliga Brummer & Partners Sverige registrerade fonder är specialfonder enligt lagen om inves teringsfonder och står under Finansinspektionens tillsyn. Brummer & Partners AB äger bland annat 40 procent i fondbolaget Lynx Asset Management AB som i sin tur förvaltar fonden Lynx Dynamic.

33 En guide till ditt fondval 33 Carnegie Fonder är en aktiv fondförvaltare som fokuserar på svenska aktier, aktier inom tillväxtmarknader och räntor. Företaget har närmare 25 års erfarenhet av aktiv fondförvaltning. Med aktiv förvaltning menar vi att vi fokuserar på att investera i de företag vi verkligen tror på snarare än att låta oss styras av hur stor vikt bolaget har i ett index. Vår målsättning är att över tiden skapa en positiv avkastning åt våra kunder och att våra fonder slår sitt respektive jämförelseindex. Låg personalomsättning inom företaget har bidragit till kontinuitet och bibehållen erfarenhet inom förvaltningsteamen. De bolag Carnegie Fonder placerar i ska tillämpa god etik i sin verksamhet. Ett företag måste vara berett att följa god affärssed och leva upp till en rimlig internationell etisk standard. Får vi reda på att det råder oacceptabla missförhållanden hos ett företag som våra fonder har placerat i kontrollerar vi uppgifterna och försöker bidra till att förhållandena förbättras. Om det inte är möjligt omprövar vi vårt engagemang i företaget. Ethix SRI Advisors granskar kvartalsvis flertalet av våra fonder. Catella grundades av Gunnar Rylander 1987 med syftet att investera i och utveckla kunskapsföretag. Gunnar hade en mångårig bakgrund som entreprenör och ledare av kunskapsföretag, både i Sverige och internationellt. Det genomsyrar vår verksamhet än idag. Catella består av ett dedikerat team som själva är entreprenörer. Det märks inte minst i vår förståelse för våra kunders situation och i vår ständiga utveckling av vår egen produktportfölj. Vår utgångspunkt är att förmögenheter och värden ska få växa, men till en sund risknivå. Det är över tid en prestation ska bedömas. Catella har som första stora och icke bankanslutna förvaltare i Sverige skrivit under UNPRI FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Som investerare kan vi använda vår position för att främja etik och hållbarhet i de verksamheter vi är aktiva i. Denna hållning i kombination med konkreta åtaganden utgör Catellas etiska profil. För att säkerställa kvaliteten i vårt etikarbete har vi ett samarbete med Ethix SRI Advisors. Dessutom är vi aktiva medlemmar i.

Valbara fonder i Folksam Fondförsäkring

Valbara fonder i Folksam Fondförsäkring Valbara fonder i Folksam försäkring 1 Risk Låg 1 2 3 4 5 6 Hög Räntefonder Inriktning Risk* Folksams Penningmarknadsfond Aktivt förvaltad kort räntefond som investerar i räntebärande värdepapper i SEK,

Läs mer

Collectums avgiftsrapport 2013

Collectums avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport visar hur avgifterna skiljer sig mellan de upphandlade fonderna inom ITP och samma fonder på den öppna marknaden. De upphandlade förvaltarna som ingår i jämförelsen

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2016-06-15

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2016-06-15 FONDUTBUD INFORMATION De här fonderna erbjuder vi Gäller från 2016-06-15 Länsförsäkringars utbud av rekommenderade fonder Länsförsäkringar erbjuder 35 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder

Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder VÄRT ATT VETA OM Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder Det kan verka svårt att välja fonder, men det finns enkla sätt att göra bra fondval. Du behöver inte vara expert för att spara i fonder och

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05 Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond

Läs mer

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE Fondspara 2010 råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE 1 Välkommen till Fondspara 2010 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Alla kan genom att spara

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -11,3 +12,4 +56,2 19,89 0,90% + Perf fée 15% Evli Swedish Small Cap Selection Carlson Sweden Micro Cap -16,0 +11,7 +41,7 25,96 1,00% + Perf fée 10% -19,4 +11,3 +31,4

Läs mer

noga utvalda fonder till lägre avgifter

noga utvalda fonder till lägre avgifter PP Pensions fondtorg noga utvalda fonder till lägre avgifter På vårt fondtorg får din pension och ditt sparande de bästa förutsättningarna för att kunna växa. Välkommen! 1 Så här fungerar vårt fondtorg.

Läs mer

För dig som är förmedlare. Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond

För dig som är förmedlare. Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond För dig som är förmedlare Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond Ny riskskala för fonder Folksam följer rekommendationen från EU:s European Securities and

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07 FONDUTBUD INFORMATION De här fonderna erbjuder vi Gäller från 2015-05-07 Länsförsäkringars utbud av rekommenderade fonder Länsförsäkringar erbjuder 35 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX I juni månad slutade den globala aktiemarknaden (MSCI World) ned nästan 3 % i svenska kronor. Stockholmbörsen (OMXS30) utvecklades i linje med de globala aktiemarknaderna och

Läs mer

Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE

Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE FÖR DIG I MEDIEBRANSCHEN PP PENSIONS FONDTORG Med vårt fondtorg vill vi skapa de bästa förutsättningarna för dig

Läs mer

Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn

Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn Stockholm augusti 2013 1(4) Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer

Konsekvenser för pensionsspararna

Konsekvenser för pensionsspararna Konsekvenser för pensionsspararna Collectum - Upphandling av fondförsäkring för ITP 2010 Rapport 20 januari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Konsekvens av upphandlingen... 4

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Aktuellt fondutbud. Vik upp fliken. när du läser om fonderna!

Aktuellt fondutbud. Vik upp fliken. när du läser om fonderna! Aktuellt fondutbud Vik upp fliken när du läser om fonderna! Folksam Fondförsäkringsaktiebolag Mars 201 Symboler Innehåll Folksam följer rekommendationen från EU:s European Securities and Markets Authority

Läs mer

En guide till ditt fondval. En guide till ditt fondval

En guide till ditt fondval. En guide till ditt fondval En guide till ditt fondval Folksam Fondförsäkringsaktiebolag Mars 2016 1 Innehåll Sidan Vi gör det lättare för dig att välja... 3 Vårt guidade fondutbud... 4 Goda råd om ditt sparande... 7 Risk och rating...

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

noga utvalda fonder till lägre avgifter

noga utvalda fonder till lägre avgifter PP Pensions fondtorg noga utvalda fonder till lägre avgifter På vårt fondtorg får din pension och ditt sparande de bästa förutsättningarna för att kunna växa. Välkommen! 1 Så här fungerar vårt fondtorg.

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

Månadsbrev november 2017

Månadsbrev november 2017 Månadsbrev november 2017 Världsindex och S&P500 fortsatte att klättra under november månad. Stockholmsbörsen utvecklades dock negativt under månaden efter mycket stark utveckling under september och oktober,

Läs mer

Du kan få del av utvecklingen inte bara i Sverige utan i hela världen och det räcker med bara ett par hundralappar som insättning.

Du kan få del av utvecklingen inte bara i Sverige utan i hela världen och det räcker med bara ett par hundralappar som insättning. 1 Man kan spara i fonder på olika sätt. Man kan spara privat, via tjänstepensionen och i den allmänna pensionen sparar man i fonder via premiepensionen. Alla som har en deklarerad inkomst tjänar in till

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Januari 2013 Skandia

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Januari 2013 Skandia Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI.

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI. -fonderna Fonder för dig som är anställd inom Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI.

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI. -fonderna Fonder för dig som är anställd inom Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av

Läs mer

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Vi ändrar fondbestämmelserna för Länsförsäkringars fonder Den 15 juli 2016 ändrar Länsförsäkringar Fondförvaltning fondbestämmelserna för flera av sina

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Starkt fondår trots turbulent 2015

Starkt fondår trots turbulent 2015 Pressmeddelande STOCKHOLM 2016-01-13 Starkt fondår trots turbulent 2015 Under 2015 nysparades totalt 84 miljarder kronor i fonder. Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under året med drygt 240

Läs mer

Information om fondförändringar (fondförsäkring)

Information om fondförändringar (fondförsäkring) Information om fondförändringar (fondförsäkring) 1 (5) Med anledning av ett nytt europeiskt regelverk (UCITS IV* ) samt en förändrad svensk skattelagstiftning för fonder har fondbolaget SEB Investment

Läs mer

COLLECTUMS AVGIFTSRAPPORT Fondavgifterna inom tjänstepensionen ITP, jämfört med fondavgifterna på den öppna marknaden

COLLECTUMS AVGIFTSRAPPORT Fondavgifterna inom tjänstepensionen ITP, jämfört med fondavgifterna på den öppna marknaden COLLECTUMS AVGIFTSRAPPORT 2017 Fondavgifterna inom tjänstepensionen ITP, jämfört med fondavgifterna på den öppna marknaden Innehåll Upphandling har gett halverade avgifter på pensionsfonder... 3 Rapporten

Läs mer

En fond för ditt långsiktiga sparande

En fond för ditt långsiktiga sparande C ARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det med Total, en multifond som investerar

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX Under februari utvecklades den globala aktiemarknaden (MSCI World) positivt och steg med 6 %, omräknat i svenska kronor. Även Stockholmsbörsen (OMXS30) hade en positiv månad

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande CARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det genom Total, en multifond som investerar

Läs mer

Granskade förvaltare och fonder

Granskade förvaltare och fonder Granskade förvaltare och fonder Alecta Första AP-fonden Andra AP-fonden Tredje AP-fonden Fjärde AP-fonden Sjunde AP-fonden AMF Fonder AB Danske Bank Folksam Folksam LO Fond Alectas innehavslista Första

Läs mer

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande DET VIKTIGASTE OM FONDSPARANDE 2014 Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande Mitt bästa spartips är att börja månadsspara. Vi hoppas att denna fickfolder kan bidra till ökad kunskap om fonder

Läs mer

Senaste nytt. September 2016

Senaste nytt. September 2016 Sida 1 av 5 Senaste nytt September 2016 Senaste nytt innehåller ändringar i fondutbudet sedan fondkatalogen trycktes i början av mars 2016. Observera att fonder tillfälligt kan vara icke valbara. Aktuell

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 PRESSMEDDELANDE 2011-01-12 Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 Under 2010 nettosparades totalt 86 miljarder kronor i fonder. Aktiefonder uppvisade nettoinflöden på 47 miljarder under helåret

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2007 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Välkommen till Fondspara 2007 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Fonder är en fantastisk

Läs mer

SRI-rapport 31 december 2013

SRI-rapport 31 december 2013 SRI-rapport 31 december 2013 Lidköpings kommun Agenta 08-402 19 00 www.agenta.nu Bakgrund Agenta har i samarbete med GES Investment Services genomfört en etisk screening av Agenta Svenska Aktier, Agenta

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4%

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4% US Balanserad Index 2 1 1 Under december fortsatte den positiva börstrenden från föregående månad. Globala börser mätt som MSCI World steg under december med 1,8 US Balanserad 6, 6, 1,7% 42,6% 0, 7, 7,

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3%

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3% US Trend 125 115 110 105 95 90 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 okt-11 mar-12 US Trend 2,5% -2,5% 3, 15, Aktier 46% - - 10 varav svenska aktier 9% - - 10 varav utländska aktier 37% - - 10 Räntebärande

Läs mer

Rapport: Ännu mer pension för pengarna. Söderberg & Partners provisionsfria upphandling pressar priserna och behåller valfriheten

Rapport: Ännu mer pension för pengarna. Söderberg & Partners provisionsfria upphandling pressar priserna och behåller valfriheten Rapport: Ännu mer pension för pengarna provisionsfria upphandling pressar priserna och behåller valfriheten ::::::::::: ÄNNU MER PENSION FÖR PENGARNA 2 Provisionsfri upphandling visar var skåpet ska stå

Läs mer

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar.

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Basfonden Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Marknadsföringsbroschyr Grunden för all framgångsrik förvaltning

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Asien (Indexfond Asien)

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Vi har beslutat att sammanlägga KPA Etisk Blandfond 1 och

Läs mer

Aviatum 556656-5114. Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid

Aviatum 556656-5114. Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid Aviatum 556656-5114 Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid Innehåll 1 Inledning och syfte 1 1.1 Mål 1 1.2 Avgränsningar 1 1.3 Uppdatering av placeringspolicy

Läs mer

Fondkollen RÅD, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se

Fondkollen RÅD, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se Fondkollen 2012 RÅD, TIPS & NYHETER www.fondkollen.se 1 Välkommen till Fondkollen 2012 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Genom att spara i fonder kan alla få del i placeringar

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Stockholm augusti 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Förvaltning av stiftelser 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Ta höjd för ett smart sparande. kpa smartpension pensionsförsäkringen som följer ditt liv

Ta höjd för ett smart sparande. kpa smartpension pensionsförsäkringen som följer ditt liv Ta höjd för ett smart sparande kpa smartpension pensionsförsäkringen som följer ditt liv Trygga din tjänstepension på ett smart och smidigt sätt Det är din arbetsgivare som betalar din tjänstepension,

Läs mer

Fondåret 2012 över förväntan

Fondåret 2012 över förväntan Pressmeddelande STOCKHOLM 2013-01-14 Fondåret 2012 över förväntan Stora insättningar i december bidrog till att nettosparandet i fonder totalt under 2012 uppgick till 75 miljarder kronor. Nysparandet under

Läs mer

Fondkollen FAKTA, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se 1

Fondkollen FAKTA, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se 1 Fondkollen 2013 FAKTA, TIPS & NYHETER www.fondkollen.se 1 Välkommen till Fondkollen 2013 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Dessutom finns en app och sajten www.fondkollen.se

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för kapitalförvaltningen Antagen av kommunstyrelsen 2016-10-03 183 Innehållsförteckning Regler för kapitalförvaltningen... 1 1 Inledning... 2 2 Tillåtna tillgångsslag... 2 2.1 Fördelning av det

Läs mer

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser 16-17 November 2011 handlingar separat bilaga Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads

Läs mer

Fondkollen 2011. råd, tips & nyheter FONDKOLLEN.SE

Fondkollen 2011. råd, tips & nyheter FONDKOLLEN.SE Fondkollen 2011 råd, tips & nyheter FONDKOLLEN.SE 1 Välkommen till Fondkollen 2011 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Genom att spara i fonder kan alla få del i placeringar

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud finns

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Stockholm februari 2013 1(4) Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med

Läs mer

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud!

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! I våras gjorde vi stora förändringarna i utbudet i syfte att erbjuda ett så bra fonderbjudande som möjligt. Nu tar vi nästa steg. I denna höstlansering ger vi

Läs mer

1(4) rfonder. Det innebär bland. än tidigare. utdragna kursfall. g i fonderna. avgifterna som. Miljöcertifierad enligt ISO robur.

1(4) rfonder. Det innebär bland. än tidigare. utdragna kursfall. g i fonderna. avgifterna som. Miljöcertifierad enligt ISO robur. Stockholm januarii 2014 1(4) Viktig information till dig som sparar i våra TransferT rfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud avv fonder medd hög kvalitet. Det innebär att

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JUNI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV JUNI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg något under juni medan den svenska börsen slutade ned 3,4 %. Månaden har varit volatil med stora rörelser på de finansiella marknaderna

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Statistik över hållbara fonder inom premiepensionssystemet

Statistik över hållbara fonder inom premiepensionssystemet Statistik över hållbara fonder inom premiepensionssystemet Denna promemoria innehåller statistik om etiska fonder inom premiepensionssystemet. Som etiska fonder räknas de fonder som har fått en M/Emärkning

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för förvaltning av kommunens stiftelser

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260 US Balanserad 2 1 1 sep-03 sep-04 sep-05 sep-06 sep-07 sep-08 sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 US Balanserad 0, 5, 6,5% 3,5% 41,4% 0, 6, 8, 9, 61,6% Skillnad 0, -0,6% -1,6% -5,6% -20, Aktier 55% 5 5% 3 7 varav

Läs mer

Informationsbroschyr Folksamfonderna

Informationsbroschyr Folksamfonderna Informationsbroschyr Folksamfonderna 2008-12-04 Folksams Aktiefond Asien Folksams Aktiefond Europa Folksams Aktiefond Japan Folksams Aktiefond Sverige Folksams Aktiefond USA Folksams Framtidsfond Folksams

Läs mer

Basfonden Granit Basfonden

Basfonden Granit Basfonden Basfonden Granit Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Grunden för all framgångsrik förvaltning är att sprida

Läs mer