En guide till ditt fondval

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En guide till ditt fondval"

Transkript

1 En guide till ditt fondval 1 En guide till ditt fondval Folksam Fondförsäkringsaktiebolag December 2011

2 2 En guide till ditt fondval Omslagsfoto: Jeppe Wikström/Johnér Innehåll Vi gör det lättare för dig att välja Bara det bästa är gott nog... 4 Vårt guidade fondutbud... 4 Goda råd om ditt sparande... 6 Risk och rating... 8 Aktuellt fondutbud Aktiefonder Sverige Aktiefonder Regioner Aktiefonder Tillväxtmarknader Aktiefonder Globala Blandfonder Räntefonder Absolutavkastande fonder Branschfonder Specialutbud Ansvarsfulla placeringar och etiska fonder 30 Våra fondförvaltare... 32

3 En guide till ditt fondval 3 Vi gör det lättare för dig att välja Vi vill att du, som kund i Folksam, ska kunna välja bland marknadens bästa fonder. Därför har vi ett guidat utbud som ger dig marknadsledande fonder, fonder med låga avgifter och fonder med etiska placeringskriterier. Vi är ett av få fondförsäkringsbolag som inte är beroende av ett fondbolag inom den egna koncernen. Det ger oss möjlighet att alltid välja ut marknadens bästa fonder inom varje område. Oberoendet tillåter oss att enkelt välja ut högpresterande fonder och välja bort fonder som inte håller måttet så att du kan vara säker på att hitta det bästa i vårt utbud. Det här är styrkor som gör oss unika. Som kund får du möjlighet till högre avkastning och det blir lättare att hitta rätt sparande. Inom vissa fondkategorier eller perioder är det svårt för förvaltaren att lyckas bättre än index. Då är en låg avgift avgörande för fondens resultat. Därför erbjuder vi fonder med låga avgifter inom de flesta fondkategorier. I vårt guidade utbud hjälper vi dig att välja fonder med etiska placeringskriterier. Du kan enkelt se om fondbolaget undertecknat FN-initiativet Principles for Responsible Investment (PRI). Vi arbetar aktivt för att de som ännu inte skrivit under PRI ska göra det. Dessutom synar vi hur fondbolagen agerar i frågor inom miljö, mänskliga rättigheter och antikorruption. De företag som engagerar sig inom dessa områden tror vi är framtidens vinnare. Som kund ska du känna dig trygg att vi med noggrannhet har granskat fonderna i vårt sortiment. Oavsett om du söker låga avgifter, etiska kriterier eller marknadsledande fonder med bra historik ska du finna dem hos oss. I vårt guidade utbud kommer du inte alltid hitta vinnarna, men du kommer undvika förlorarna. Jag är övertygad om att det ger dig lite mer. Johan Wagman vd Folksam Fondförsäkring

4 4 En guide till ditt fondval Bara det bästa är gott nog För att kunna erbjuda dig ett attraktivt och konkurrenskraftigt fondutbud med kvalitet arbetar vi aktivt med fondselektering. Det betyder att vi som sköter fondurvalet ser till att fonder som inte presterar över tid plockas bort och att de med bättre utsikter tas in. Vi strävar efter att alltid erbjuda marknadsledande fonder inom varje fondkategori, ett så kallat oberoende guidat fondutbud. Vår fondutvärderingsprocess består av en kvantitativ del som innehåller löpande utvärdering av fonder med fokus på riskjusterad avkastning, analys av fondens förvaltare, genomgång av förvaltningsmodell, kontinuitet och process, rating och framtidsutsikter. Den kvalitativa delen innebär att vi träffar förvaltaren personligen för att få en känsla för fonden, förvaltarens engagemang och få en inblick i hur förvaltaren jobbar. När vi beslutar att lägga till en ny fondförvaltare till vårt guidade fondutbud så tittar vi även på förvaltarens etiska placeringsprofil. Oavsett om det är etik, låga avgifter eller marknadsledande fonder som är viktigast för dig ska du finna det i vårt utbud. Vi guidar dig! Susanne Bolin Gärtner Fondansvarig Folksam Vårt guidade fondutbud För att du enklare ska kunna hitta det du söker har vi delat in fonderna i nedanstående kategorier. Eftersom det finns många olika sorters aktiefonder är de indelade enligt den inriktning de har. Gemensamt för aktiefonder är att de placerar minst 75 procent i aktier. Aktiefonder Sverige Sverigefonder placerar enbart eller till största del i svenska aktier. Aktiefonder Regioner Regionfonder placerar i en geografisk region, exempelvis Norden, Europa, Nordamerika och Asien eller i enskilda länder i regionerna, till exempel Japan. Aktiefonder Tillväxtmarknader Marknader som har stark tillväxt brukar kallas för tillväxtmarknader eller emerging markets. Det kan handla om Östeuropa, Latinamerika, Afrika, Kina, Indien och vissa kommande marknader i övriga Asien. Det finns både breda tillväxtmarknadsfonder och nischade fonder som kan fokusera på ett enskilt land eller område.

5 En guide till ditt fondval 5 Aktiefonder Globala Globala aktiefonder placerar i aktier över hela världen. Då sprids kapitalet över olika marknader och är inte beroende av enskild marknad eller region. Blandfonder En blandfond placerar i både aktier och räntebärande papper. Fördelningen kan vara mycket olika inom kategorin. Om fonden får innehålla högre andel aktier så tenderar fonden att bli mer aggressiv i sin inriktning och har därmed högre risk. Generationsfonder ingår i gruppen blandfonder. Här omplaceras andelen aktier successivt över tiden till att ha dominerande andel räntebärande värdepapper när du blir äldre. Räntefonder Räntefonder placerar enbart i räntebärande värdepapper. Korta räntefonder och penningmarknads-/likviditetsfonder har en jämn men låg avkastning. De passar bra i oroliga börstider eller då räntan riskerar att gå upp. Obligationsfonder placerar i lång ränta och passar bra vid högre ränteläge då räntan förväntas gå ner. En del räntefonder placerar i utländska värdepapper och då tillkommer även en valutarisk. Det finns nya spännande fonder inom ränteområdet där du även kan nå högre risk. Absolutavkastande fonder Hedgefonder är specialfonder som försöker ge absolut eller positiv avkastning oavsett marknadsklimat. De kan fungera som ett bra komplement till aktiefonder över tiden. För att uppnå absolut avkastning så har hedgefonder friare placeringsregler, men det kan skilja väldigt mycket i risknivå inom kategorin. Branschfonder Branschfonder placerar i en viss bransch såsom läkemedel, råvaror, finans och ny teknik. Skillnaderna i risk är mycket stora mellan olika branscher, men kategorin brukar klassas som högrisk. En branschfond kan ha geografisk spridning inom sin bransch. Specialutbud Här finner du spännande fonder som kan vara av karaktären högrisk, en väldigt nischad marknad eller bransch eller speciella på annat sätt. Dessa fonder är utvalda av ett speciellt skäl och finns i vårt guidade fondutbud så länge som de efterfrågas eller har en god avkastning över tid. Specialutbudet kan bestå av både aktiefonder och räntefonder eller kombinationer av dessa.

6 6 En guide till ditt fondval Goda råd om ditt sparande Fonder är en utmärkt placering för långsiktigt sparande. Allt fondsparande innebär dock en viss risk. Många fokuserar helt på avkastningen och glömmer att ta hänsyn till risken. När du väljer fonder bör du först av allt ställa dig frågan hur stor risk du är villig att ta och hur mycket du i värsta fall är beredd att förlora. Målet är att få så hög avkastning som möjligt utifrån den risk du är beredd att ta och som du känner dig komfortabel med. Kom ihåg att sprida risken När du väljer fonder i vårt guidade fondutbud, så väljer du utifrån placeringsinriktning och kan själv blanda breda globalfonder med till exempel bransch eller regionfonder. Du kan välja att ha riskspridning i en enda fond som placerar över hela världen eller själv välja att kombinera olika fonder med olika inriktning eller placeringsstil. Du kan också välja en storbolagsfond och komplettera med en småbolagsfond. En bra kombination av fonder kan sänka den totala risken. Klokt att månadsspara Genom att månadsspara kan du sprida riskerna ytterligare genom att du då fördelar köpen av andelar över tiden. Du investerar både i uppgång och nedgång. Fondförsäkring ett bra alternativ I en fondförsäkring har du förmånen att kunna kombinera olika fonder och byta ut dem utan att de utlöser reavinstskatt. Du väljer själv hur aktiv du vill vara med fondbyten. Lätt att byta fonder på folksam.se Om du vill sköta dina placeringar själv kan du lätt byta mellan olika fonder via, Mina sidor på folksam.se helt gratis. På vår hemsida finner du också aktuella fondkurser och mer fakta om varje fond såsom aktuell risknivå i form av standardavvikelse. Vill du veta mer? Fondinformationen i denna broschyr är kortfattad. För varje fond finns speciella faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser. Om du vill veta mer om respektive fond, som till exempel kursutveckling, besök vår hemsida folksam.se eller kontakta respektive förvaltare.

7 En guide till ditt fondval 7 Vik upp Fondplaceringstjänst för dig som inte vill välja själv För dig som inte själv har tid eller lust att bevaka dina placeringar så finns fondplaceringstjänster som gör jobbet åt dig. Vi erbjuder Fondväljaren Trend som läser av börsens svängningar och placerar utifrån det. Är aktiemarknaden stark placerar den mer i aktiefonder och vid svag eller nedåtgående aktiemarknad begränsas förlusterna genom placeringar i räntefonder. Allt sker systematiskt och utan mänskliga känslor och subjektivitet. Så här fungerar det Läs mer på folksam.se! Fondväljaren Trend kan liknas vid en autopilot som växlar helt eller delvis mellan aktie- och räntefonder utifrån börsklimatet minskar risken för stora värdefall samtidigt som möjligheten till avkastning består har väsentligt lägre risk än för exempelvis en svensk indexfond och börsen generellt. fliken när du läser om fonderna

8 Symboler 8 En guide till ditt fondval Betyget bygger på den historiska avkastningen den senaste 3-, 5- och 10-årsperioden. Betygskalan går från ett till fem där fem stjärnor tilldelas de 10 procent som presterat bäst i respektive kategori. Betyget kan förändras över tiden. Aktuell rating finns på folksam.se S&P-betyg Standard & Poor s fokuserar på kvalitativa betyg. Fonderna kan få ett till tre A där tre A (AAA) är bäst. Endast de fonder som har bäst avkastning får betyg. Risknivå/standardavvikelse Vi har valt att dela in risker enligt standardavvikelse, det vill säga hur mycket en fonds avkastning har avvikit från medelavkastningen. Hög standardavvikelse betyder att fondens värdesvängningar har varit stora, vilket förknippas med högre risk. Mycket låg 0-2 Låg 3-7 Medel 8-15 Hög Mycket hög 25 eller mer Standardavvikelse 22,51 % Procentsatsen visar standardavvikelsen. Observera att siffrorna i fondguiden kan ändras. Se folksam.se för aktuell information. Fondförvaltningsavgift Fondförvaltningsavgiften uttrycks i procent av fondens värde. Den visar hur mycket fondbolaget tar ut för sin förvaltning. PPM-nummer PPM-numret ska du ange om vill välja fonden för din premiepension. -märkningen visar hur en fond arbetar med etik- och hållbarhetsfrågor. Genom att välja in, välja bort eller att påverka bolagen som fonden investerar i. PRI - Principles for Responsible Investment PRI-symbolen visar om fondbolaget har skrivit under FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Risk och rating Risk och avkastning Allt sparande i fonder innebär någon form av risk. Risk är ett mått på hur värdet varierar över tiden. Större svängningar i fondens värde innebär också större risk. Det finns ett direkt samband mellan avkastning och risk. På lång sikt ger fonder med hög risk i genomsnitt bättre avkastning, men det är inte säkert att alla fonder med hög risk lönar sig. Risk innebär att en placering både kan öka och minska i värde. Hur mäts risk? Det vanligaste måttet för att mäta risk är standardavvikelsen. Den kan definieras som ett riskmått som mäter hur mycket fondkursen stiger och sjunker under en period i förhållande till fondens genomsnittliga värde. Ett högt värde innebär stora variationer och därmed hög risk. Ett lågt värde innebär låg risk. Observera att standardavvikelsen ändras över tiden. Generellt sett är en standardavvikelse under 10 relativt låg risk och över 20 relativt hög risk när det gäller aktiefonder. Fonder och valutarisk Om fonder placerar i utländska värdepapper påverkas värdet i svenska kronor när växelkursen ändras. Vid val av fonder som placerar utanför Sverige tillkommer alltså en valutarisk. Avkastningen i dessa fonder påverkas av hur valutan rör sig utan att de underliggande aktierna har ökat eller minskat i värde. Har du exempelvis en Nordamerikafond som köper amerikanska värdepapper så får du en exponering mot amerikanska dollarn. Om dollarkursen stärks gentemot den svenska kronan så stiger värdet på fonden räknat i svenska kronor, och tvärtom om dollarn försvagas mot kronan. Fonder kan ha en svensk andelsklass, men kan ändå innebära valutarisk om fonden inte är valutasäkrad. Följande varianter finns i vårt fondutbud: Fond med annan basvaluta och andelsklass (inte SEK) En fond som har sin basvaluta och andelsklass i samma valuta innebär en valutarisk för den svenske investeraren i det fall det inte är svenska kronor. Om fonden har sin basvaluta i amerikanska dollar blir avkastningen i svenska kronor beroende av både fondens avkastning och hur den svenska kronan stärks eller försvagas mot dollarn. Fond med svensk andelsklass (SEK) En fond som har sin basvaluta i annan valuta än svenska kronor men har en svensk andelsklass har en valutarisk eller påverkan genom växelkursen. Andelsklassen i svenska kronor visar dock fondens aktuella kurs omräknad i svenska kronor. Valutasäkrad fond (SEK) En fond som har sin basvaluta i en utländsk valuta som amerikanska dollar eller Euro men som har en SEK-hedgad andelsklass påverkas inte av valutakursrörelserna. Avkastningen är då inte beroende av om svenska kronan stärks eller försvagas mot basvalutan och det finns ingen valutarisk för en svensk investerare.

9 En guide till ditt fondval En guide till ditt fondval 9 Rating olika fondbetyg Ett sätt att utvärdera fonder är att se på deras rating. Rating är ett fondbetyg som tas fram av olika oberoende ratingföretag. Fondbetyget anger vilken möjlighet en fond har att överträffa den genomsnittliga avkastningen i sin fondkategori. Betyget baseras främst på en bedömning av fondbolagets sätt att förvalta fonden. Hänsyn tas också till fondens risk och avkastning. Två av de mest kända betygsättarna är Morningstar och Standard & Poor s. De skiljer sig åt då Morningstar fokuserar på kvantitativa betyg och Standard and Poor s på kvalitativa betyg. Morningstar Morningstar fokuserar på kvantitativa betyg. Ratingen baseras på fonders historiska utveckling. Betyget bygger på den historiska avkastningen den senaste tre-, fem- och tio-årsperioden. En fond måste alltså ha tre års historik för att kunna få Morningstar-rating. Betygskalan går från ett till fem där fem stjärnor tilldelas de tio procent som presterat bäst i respektive kategori. Betyget kan förändras över tiden. Det senaste hittar du på folksam.se Fund Management Rating Standard and Poor s fokuserar på kvalitativa betyg. Kvaliteten på förvaltarens placeringsprocess analyseras liksom hur fondens avkastning ser ut jämfört med liknande förvaltare. Ratingen görs genom att söka ut de fonder som under en treårsperiod visat en avkastning som ligger över genomsnittet. Det innebär att cirka 80 procent av fonderna sorteras bort. Ratingen görs således bara på de bästa fonderna inom varje sektor. Av Standard & Poor s kan fonderna få ett till tre A där tre A (AAA) är bäst. För att en fond ska få betyg från Standard & Poor s krävs att fonden är minst två år. Det är svårt att få högsta betyg och på den svenska marknaden är det för närvarande endast fyra aktiefonder som har betyget AAA. PRI - Principles for Responsible Investment FN:s principer för ansvarsfulla investeringar syftar till att uppmuntra investerare att integrera hållbarhetsfrågor och ägarstyrning i sin förvaltning. Närmare investerare både fondbolag och andra typer av investerare från hela världen har skrivit under principerna och därmed förbundit sig att ta hänsyn till miljömässiga och sociala frågor i sina investeringar samt att vara aktiva i de bolag där de är aktieägare. Swesif, Sveriges forum för hållbara investeringar, tog under 2011 fram en standard för ansvarsfulla investeringar. Syftet med standarden är att göra det tydligare för kunder att se vilken placeringsinriktning och vilka kriterier en fond följer. Eftersom standarden är ny har de flesta fonder inte hunnit utvärderas än. Många av fondförvaltarna i vårt utbud är dock medlemmar i Swesif och deras fonder bör snart få sin Swesif-märkning.

10 Foto FI oline 10 En guide till ditt fondval

11 En guide till ditt fondval 11 Aktuellt fondutbud December 2011 Aktiefonder Sverige DNB Sverige Koncis Sverige Fonden placerar i svenska aktier. Förvaltaren tar inte hänsyn till bolagens storlek utan tittar på och bedömer framtidsutsikter och investerar utefter denna analys. Antalet aktier är koncentrerat till mellan företag. Fonden tillämpar inte jämförelseindex. Risk/standardavvikelse 22,20 % Fondförvaltningsavgift 1,50 % Fondnummer 7320 a a Carnegie Sverigefond Sverige Carnegie Sverigefond placerar i svenska aktier utan begränsningar avseende bransch eller företag och räntebärande värdepapper. Förvaltningen är aktiv, vilket innebär att fonden inte köper aktier för att de står för en viss andel av index utan utefter en akties utsikter. Fonden har en koncentrerad portfölj med aktier. Risk/standardavvikelse 19,0 0% Fondförvaltningsavgift 1,40 % Fondnummer 3177 Folksams Aktiefond Sverige Sverige Aktiefond med minst 75 procent i aktier noterade i Sverige och möjlighet att placera i indexinstrument. Etiska placeringskriterier som omfattar mänskliga rättigheter, miljö och tobak. Risk/standardavvikelse 22,40 % Fondförvaltningsavgift 0,70 % Fondnummer 3070 Lannebo Småbolag Sverige, små-medelstora bolag Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond med tonvikt på placeringar i medelstora bolag och begränsad omfattning småbolag i Norden, främst Sverige. Risk/standardavvikelse 21,50 % Fondförvaltningsavgift 1,60 % Fondnummer 3145 Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige Sverige, små-medelstora bolag Aktiefond, placeringsinriktning mindre och medelstora svenska företag. Placering i aktier eller aktierelaterade fondpapper med möjlighet att investera upp till 10 procent av fondens värde i andra fonder. Risk/standardavvikelse 22,60 % Fondförvaltningsavgift 1,40 % Fondnummer 3054

12 12 En guide till ditt fondval Aktiefonder Regioner Catella Nordic Tiger Norden Catella Nordic Tiger är en helt ny typ av aktivt förvaltad aktiefond som enbart investerar i nordiska bolag med en betydande del av sin försäljning i tillväxtländerna. Denna struktur erbjuder dig som investerare det bästa av två världar, tillgång till tillväxtmarknader genom den nordiska marknaden. Swedbank Robur Nordenfond Norden Aktiefond som placerar i nordiska företag inom olika branscher. Får placera 10 procent av värdet i andra fonder. En betydande del av fondförmögenheten investeras i värdepapper i annan valuta än SEK vilket gör att fonden påverkas av valutakursförändringar. Risk/standardavvikelse Fondförvaltningsavgift 1,50 % Fondnummer 3360 Risk/standardavvikelse 18,30 % Fondförvaltningsavgift 1,40 % Fondnummer 3043 Swedbank Robur Småbolagsfond Norden Norden Fonden placerar i aktier, aktierelaterade värdepapper och får även handla med optioner och terminer. Placeringarna ska koncentreras till de nordiska börsernas små och medelstora företag. Risk/standardavvikelse 21,60 % Fondförvaltningsavgift 1,40 % Fondnummer 3053 Fidelity Funds - European Smaller Companies A Euro Europa, småbolag En aktivt förvaltad aktiefond som investerar i små och medelstora snabbväxande företag i Europa. Fondförvaltaren föredrar företag som är ledande inom nischmarknader eller som har potential att uppnå en ledande ställning samt företag vars resultat bygger på stark försäljningstillväxt. Danske Invest Europe Focus SEK Europa, mixbolag Fonden investerar i aktier och värdepapper noterade på de olika börserna i Europa, Ryssland undantaget. Fördelningen av sektorer, länder och valutor kan ändras alltefter förväntningarna på avkastningen förändras i de olika regionerna. Risk/standardavvikelse 17,20 % Fondförvaltningsavgift 1,50 % Fondnummer 8055 Risk/standardavvikelse 16,90% Fondförvaltningsavgift 1,50 % Fondnummer 7380

13 En guide till ditt fondval 13 Folksams Aktiefond Europa Europa, mixbolag Aktivt förvaltad aktiefond med minst 75 procent i aktier huvudsakligen noterade på Europabörser med inriktning tillväxtbranscher. Etiska placeringskriterier som omfattar mänskliga rättigheter, miljö och tobak. Risk/standardavvikelse 15,10 % Fondförvaltningsavgift 0,70 % Fondnummer 3071 Folksams Aktiefond USA USA, mixbolag Aktivt förvaltad aktiefond med minst 75 procent i aktier noterade i New York (AMEX, NYSE, NASDAQ). Fonden följer etiska placeringskriterier som omfattar mänskliga rättigheter, miljö och tobak. Risk/standardavvikelse 12,20 % Fondförvaltningsavgift 0,70 % Fondnummer 3072 SEB Choice Nordamerikafond Småbolag USA, småbolag Fond med inriktning mot Nordamerika och mindre eller medelstora nordamerikanska bolag som investerar i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Företagen får ha ett börsvärde på max 2 miljarder USD. Förvaltaren får använda derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Folksams Aktiefond Asien Asien ex Japan Aktivt förvaltad aktiefond med minst 75 procent i aktier på börserna i Hongkong, Malaysia, Singapore, Thailand, Kina och Sydkorea. Fonden följer etiska placeringskriterier som omfattar mänskliga rättigheter, miljö och tobak. Risk/standardavvikelse 20,50 % Fondförvaltningsavgift 1,75 % Fondnummer 3314 Risk/standardavvikelse 15,90 % Fondförvaltningsavgift 0,70 % Fondnummer 3077 Folksams Aktiefond Japan Japan Fonden investerar minst 75 procent i aktier inriktade på japanska bolag. Fonden följer etiska placeringskriterier som omfattar mänskliga rättigheter, miljö och tobak. Risk/standardavvikelse 15,50 % Fondförvaltningsavgift 0,70 % Fondnummer 3078

14 Foto Emma Jönsson 14 En guide till ditt fondval

15 En guide till ditt fondval 15 Aktiefonder Tillväxtmarknader Danske Invest Glbl Em Mkts Small Cap A Tillväxtmarknader Global Emerging Markets Small Cap investerar i små och medelstora bolag på aktiebörser i Asien, Östeuropa, Latinamerika, Afrika och Mellanöstern. Risk/standardavvikelse 19,50 % Fondförvaltningsavgift 1,60 % Fondnummer 3376 JPM Emerging Markets Equity A (dist) USD Tillväxtmarknader En fond för dig som inte vill satsa på en enstaka region eller ett land, utan få en bred exponering mot de globala tillväxtmarknaderna. Fonden investerar i en bred blandning av länder i Asien, Latinamerika och Östeuropa. Risk/standardavvikelse 17,10 % Fondförvaltningsavgift 1,50 % Fondnummer 8004 SKAGEN Kon-Tiki SEK Tillväxtmarknader Placerar minst 50 procent av fondens tillgångar på tillväxtmarknader. Fonden strävar efter branschbalans och geografisk spridning, samt att hitta bolag av hög kvalitet till låg kurs. Dessa bolag kännetecknas av att de är undervärderade, otillräckligt analyserade och ibland även impopulära. Förutom förvaltningsavgift kan förvaltaren ta ut en resultatbaserad avgift på max 10 procent. S&P-betyg Risk/standardavvikelse 18,20 % Fondförvaltningsavgift 2,00 % Fondnummer 3441 Swedbank Robur Östeuropafond Östeuropa Fonden är en aktiefond som placerar i företag i olika branscher i Central- och Östeuropa och angränsande länder. Fonden placerar i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper och får placera upp till 10 procent av fondens värde i andra fonder. Risk/standardavvikelse 24,90 % Fondförvaltningsavgift 1,40 % Fondnummer 3044

16 16 En guide till ditt fondval Carnegie Rysslandsfond Ryssland Ryssland är till ytan världens största land och 38 gånger större än Sverige. Landet är en av världens största producenter av olja, sedan länge världens största gasproducent och dessutom en världsledande producent av metaller. Carnegie Rysslandsfond investerar i aktier noterade i framför allt Ryssland, men även i forna Sovjet. Fonden får också investera i bolag vars huvudsakliga verksamhet är förlagd till Ryssland men vars aktier är noterade utanför landet. JPM JF China A (dist) USD Kina Kinas utveckling fortsätter och J.P. Morgans förvaltarteam följer den på plats. Teamet gör hundratals företagsbesök varje år för att kunna hitta de bästa bolagen att investera i. Fonden placerar direkt i kinesiska företag noterade på de kinesiska börserna och i kinesiska företag som noteras på börser utanför Kina, till exempel Hongkongbörsen. JPM JF India A (dist) USD Indien Lokala förvaltarteam baserade i Mumbai ger fonden unika fördelar och insikt i hur Indien utvecklas. Fonden investerar i aktier och aktierelaterade värdepapper direkt i Indien eller på den indiska subkontinenten. Vill du placera brett och tror på Indien på lång sikt är detta fonden för dig. Risk/standardavvikelse 30,00 % Fondförvaltningsavgift 2,50 % Fondnummer 3170 Risk/standardavvikelse 21,10 % Fondförvaltningsavgift 1,50 % Fondnummer 8006 Risk/standardavvikelse 24,90 % Fondförvaltningsavgift 1,50 % Fondnummer 8007

17 En guide till ditt fondval 17 JPM Latin America Equity A (dist) USD Latinamerika Aktiefond som placerar i olika länder i Latinamerika, främst Brasilien. Förvaltarteamet letar efter de bästa aktierna i alla industrisektorer och företag som är baserade eller har betydande intressen i Latinamerika. Risk/standardavvikelse 20,30 % Fondförvaltningsavgift 1,50 % Fondnummer 8013 JPM Brazil Equity Fund A (acc) USD Brasilien Fonden har 100 procent exponering mot Brasilien. Det lokala förvaltarteamet letar efter högpresterande företag som passar in i deras koncentrerade portfölj med bolag. Även företag utanför Brasilien är intressanta men bara om en betydande del av deras verksamhet bedrivs i Brasilien. Förutom förvaltningsavgift kan förvaltaren ta ut en resultatbaserad avgift på max 10 procent. Swedbank Robur BRICT BRIC Aktiefond med placering inom reglerade marknader i Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, och Turkiet. Placering i aktier eller aktierelaterade fondpapper med möjlighet att investera upp till 50 procent av fondens värde i andra fonder. Risk/standardavvikelse 21,30 % Fondförvaltningsavgift 1,50 % Fondnummer 8021 Risk/standardavvikelse 20,00 % Fondförvaltningsavgift 2,40 % Fondnummer 3055

18 18 En guide till ditt fondval Aktiefonder Globala Folksams Globala Aktiefond Global, mixbolag Aktivt förvaltad etisk global aktiefond som placerar minst 75 procent i aktier noterade över hela världen. Direkt uteslutna är företag som tillverkar eller säljer tobaksprodukter. Fonden väljer sina bolag ur Dow Jones Sustainability Group Index. Fokus är att förena lönsamhet med socialt och ekologiskt ansvar. SKAGEN Global SEK Global, värdebolag Global fond med aktiv förvaltning. Placeringsmål är ökad avkastning och reducerad risk genom investeringar i undervärderade företag globalt och balanserad branschexponering. Förutom förvaltningsavgift kan förvaltaren ta ut en resultatbaserad avgift på max 10 procent. Risk/standardavvikelse 11,50 % Fondförvaltningsavgift 0,70 % Fondnummer 3080 S&P-betyg Risk/standardavvikelse 14,50 % Fondförvaltningsavgift 1,00 % Fondnummer 3440 Swedbank Robur Access Offensiv Global, mixbolag Fond-i-fond som placerar globalt i andelar i andra fonder förvaltade av Swedbank Robur och andra förvaltare. 100 procent avfondförmögenheten placeras i aktiefonder. Möjlighet att placera i derivatinstrument. Risk/standardavvikelse 13,00 % Fondförvaltningsavgift 1,60 % Fondnummer 3059 Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En högre risk kan dock öka möjligheten till bättre avkastning på sikt.

19 En guide till ditt fondval 19 Folksams Idrottsfond Global och Sverige Ideell aktiefond som placerar minst 75 procent i aktier noterade i Sverige och övriga världen. Fonden ska undvika att investera i företag som producerar varor och tjänster som är skadliga för hälsan. En procent av fondförmögenheten delas varje år ut till Riksidrottsförbundet. Etiska placeringskriterier. GodFond Sverige & Världen Global och Sverige Fondens målsättning är att, mot en låg avgift, ge spararen en väldiversifierad exponering mot aktiemarknaden. Förvaltaren kan övereller undervikta regioner men förhåller sig alltid till en modellallokering som är 50 procent Sverige, 40 procent utvecklade världen och 10 procent tillväxtmarknader. I första hand söker förvaltaren hitta fonder med etiska kriterier. KPA Etisk Aktiefond Global och Sverige Aktivt förvaltad etisk aktiefond. Placerar minst 75 procent i aktier noterade i Sverige och i övriga världen. Placeringskriterierna omfattar bland annat miljö, mänskliga rättigheter och fonden avstår från placeringar i alkohol-, spel- och vapenproducerande bolag. Risk/standardavvikelse* 15,10 % Fondförvaltningsavgift 0,70 % Fondnummer 3076 Risk/standardavvikelse* Fondförvaltningsavgift 0,85 % Fondnummer 3389 Risk/standardavvikelse* 14,10 % Fondförvaltningsavgift 0,40 % Fondnummer 7001 Utöver aktier- och räntebärande värdepapper så har de flesta fonder även möjlighet att placera i derivat och andra fonder respektive konton.

20 20 En guide till ditt fondval Blandfonder Swedbank Robur Access Trygg Blandfond - SEK, försiktig Fonden är en specialfond som placerar i andelar i andra fonder (fond-i-fond) förvaltade av såväl Swedbank Robur som andra förvaltare. Fonden placerar normalt 90 procent av tillgångarna i räntefonder och 10 procent i aktiefonder. Fonden har möjlighet att variera andelen aktiefonder mellan 0 och 20 procent och andelen räntefonder mellan 80 och 100 procent. Folksams Förvaltningsfond Blandfond - SEK, aggressiv Fondens placeringsinriktning: 1/3 av fondförmögenheten i aktier noterade i Sverige, 1/3 i utländska aktier och 1/3 i räntebärande svenska värdepapper. Vägd genomsnittlig återstående löptid för fondens andel av räntebärande värdepapper får inte understiga 2 år och inte överstiga 10 år. Etiska placeringskriterier. Lannebo Mixfond Blandfond - SEK, aggressiv En aktivt förvaltad blandfond som växlar mellan räntebärande värdepapper och aktier, dock alltid minst 10 procent i något av tillgångsslagen. Det innebär att mixfonden i vissa marknadslägen kan ha upp till 90 procent aktier vilket är ovanligt för mixfonder som oftast ligger mellan procent aktier. Swedbank Robur Transfer 50 Blandfond - Generation Fonden är en bred blandfond som placerar i aktier och aktierelaterade överlåtbara instrument samt räntebärande värdepapper. Då fonden är en generationsfond sker en nedtrappning av aktieandelen från mellan 15 och 45 procent till mellan 10 och 30 procent av fondens värde vid pensionstidpunkten. Placeringar sker både i Sverige och i utlandet. Risk/standardavvikelse 2,50 % Fondförvaltningsavgift 0,70 % Fondnummer 3063 Risk/standardavvikelse 9,40 % Fondförvaltningsavgift 0,70 % Fondnummer 3073 Risk/standardavvikelse 13,10 % Fondförvaltningsavgift 1,60 % Fondnummer 3148 Risk/standardavvikelse 3,80 % Fondförvaltningsavgift 1,20 % Fondnummer 2090

21 En guide till ditt fondval 21 Swedbank Robur Transfer 60 Blandfond - Generation Fonden är en bred blandfond som placerar i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper samt räntebärande värdepapper. Då fonden är en generationsfond sker en nedtrappning av aktieandelen från mellan 45 och 75 procent till mellan 10 och 30 procent av fondens värde vid pensionstidpunkten. Placeringar sker både i Sverige och i utlandet. Swedbank Robur Transfer 70 Blandfond - Generation Fonden är en bred blandfond som placerar i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper samt räntebärande värdepapper. Då fonden är en generationsfond sker en nedtrappning av aktieandelen från mellan 70 och 100 procent till mellan 10 och 30 procent av fondens värde vid pensionstidpunkten. Placeringar sker i Sverige och i utlandet. Swedbank Robur Transfer 80 Blandfond - Generation Fonden är en bred blandfond som placerar i både aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper samt räntebärande värdepapper. Då fonden är en generationsfond sker en nedtrappning av aktieandelen mellan 80 och 100 procent till mellan 10 och 30 procent av fondens värde vid pensionstidpunkten. Placeringar sker både i Sverige och i utlandet. Risk/standardavvikelse 6,60 % Fondförvaltningsavgift 1,20 % Fondnummer 2091 Risk/standardavvikelse 10,70 % Fondförvaltningsavgift 1,20 % Fondnummer 2092 Risk/standardavvikelse 12,60 % Fondförvaltningsavgift 1,20 % Fondnummer 2093

22 22 En guide till ditt fondval Räntefonder Folksams Penningmarknadsfond Ränte - SEK penningmarknad Aktivt förvaltad kort räntefond som investerar i räntebärande värdepapper i SEK, till exemplel statsskuldväxlar, stats-, industri och bostadsobligationer. Genomsnittlig löptid för placeringarna får inte överstiga 1 år. Etiska placeringskriterier. Risk/standardavvikelse 0,50 % Fondförvaltningsavgift 0,30 % Fondnummer 3075 KPA Etisk Räntefond Ränte - SEK penningmarknad Kort etisk räntefond som placerar i räntebärande värdepapper i svenska kronor, exempelvis statsskuldväxlar, stats-, industri- och bostadsobligationer samt diskonteringsinstrument. Vägd genomsnittlig återstående löptid för hela fonden får inte överstiga ett år. Risk/standardavvikelse 0,50 % Fondförvaltningsavgift 0,40 % Fondnummer 7004 Folksams Obligationsfond Ränte - SEK obligationer, långa Aktivt förvaltad obligationsfond som placerar i räntebärande värdepapper i SEK utgivna av svenska staten, svenska kreditmarknadsbolag samt kreditvärdiga svenska företag. Vägd genomsnittlig återstående löptid för hela fonden får inte understiga 2 år och inte överstiga 10 år. Etiska placeringskriterier. Folksam Realräntefonden Ränte - SEK obligationer, reala Aktivt förvaltad räntefond. Placering huvudsakligen i svenska realränteobligationer. Urval i första hand bland kreditvärdiga låntagare, t.ex. svenska staten och stabila företag. Vägd genomsnittlig återstående löptid får inte understiga 5 år och inte överstiga 15 år. Etiska placeringskriterier. Risk/standardavvikelse 3,90 % Fondförvaltningsavgift 0,30 % Fondnummer 3074 Risk/standardavvikelse 4,30 % Fondförvaltningsavgift 0,50 % Fondnummer 3504

23 En guide till ditt fondval 23 Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Debt A Acc Ränte tillväxtmarknader, obligationer Investerar i räntebärande värdepapper i utvecklingsländer. Fondens aktuella landexponering grundas på investeringsteamets makroanalyser - topdown. Förutom statsobligationer investerar fonden till en mindre del i företagsobligationer och investeringskandidater väljs då ut genom fundamental bolagsanalys - bottomup. Utvecklingsländer och företag tvingas betala en relativt hög ränta när de tar upp lån på kapitalmarknaden och detta möjliggör hög löpande förräntning i fonden. Swedbank Robur Euro Räntefond Ränte - euro obligationer, mix Placering i räntebärande fondpapper och penningmarknadsinstrument utfärdade i euro av stater, bostadsinstitut och företag. Genomsnittlig löptid ska uppgå till minst 2 och högst 9 år. Fonden följer skattereglerna i Luxemburg. Då fonden placerar en betydande andel i annan valuta än svenska kronor påverkas den även av valutakursförändringar. Risk/standardavvikelse 11,90 % Fondförvaltningsavgift 1,40 % Fondnummer 8081 Risk/standardavvikelse 10,60 % Fondförvaltningsavgift 0,95 % Fondnummer 3013

24 24 En guide till ditt fondval Absolutavkastande fonder Brummer & Partners Lynx Dynamic Hedgefond, global, trend Fondens placeringsuniversum utgörs av aktier, obligationer, valutor och råvaror. Investeringarna görs främst i terminsinstrument. Genom att sprida investeringarna över olika tillgångsslag ökar sannolikheten att ett dåligt resultat i en marknad uppvägs av ett bra resultat i en annan marknad. Därmed kan svängningarna, eller risken, i fondens totala portfölj minska utan att avkastningen blir lägre. Förutom förvaltningsavgift kan förvaltaren ta ut en resultatbaserad avgift på max 20 procent. Carnegie Protego Optioner, tidsbestämda Fonden investerar både i obligationer (riskreducering) och i finanssiella derivat (marknadsexponering). Därigenom får fonden en begränsad risk jämfört med traditionella aktiefonder. Samtidigt har Carnegie Protego möjlighet att leverera avkastning i paritet med de marknader som fonden investerar i. Fondinnehaven väljs ut för att ge en god sammansättning av olika marknader och investeringsområden. Catella Hedgefond Hedgefond, aktier, Europa Fonden har som målsättning att uppvisa en jämn, positiv avkastning oavsett riktningen på de nordiska kapitalmarknaderna. Analysprocessen bakom fondens investeringar består främst av fundamental analys, inom vilken man studerar företagets intjäningsförmåga. Förutom förvaltningsavgift kan förvaltaren ta ut en resultatbaserad avgift på max 20 procent. Risk/standardavvikelse Fondförvaltningsavgift 1,50 % Fondnummer Risk/standardavvikelse 5,60 % Fondförvaltningsavgift 1,80 % Fondnummer 3174 Risk/standardavvikelse - Fondförvaltningsavgift 1,00 % Fondnummer 3354

25 En guide till ditt fondval 25 Catella Nordic L/S Equity R Hedgefond, lång/kort, Europa Fondens mål är att förvalta en aktieportfölj som ger andelsägare en positiv avkastning i både upp- och nedgående marknad. Fonden investerar främst i aktier noterade på de nordiska börserna. Jämfört med portföljer som enbart innehåller långa (köpta) positioner så kan en lång/kort portfölj skydda dig som placerare från följderna av utdragna perioder då aktier sjunker i värde. Förutom förvaltningsavgift kan förvaltaren ta ut en resultatbaserad avgift på max 20 procent. Risk/standardavvikelse 4,51 % Fondförvaltningsavgift 1,00 % Fondnummer 3361 SEB Asset Selection SEK - Lux ack Hedgefond, modellbaserad terminshandel Fonden placerar globalt med exponering mot tillgångsslagen aktier, räntebärande värdepapper, valutor och råvaror. Förvaltarteamet tar både långa positioner (vid förväntad marknadsuppgång) och korta positioner (vid förväntad marknadsnedgång) och försöker därigenom uppnå en god långsiktig avkastning och en tillfredsställande riskspridning. Fonden har absolut avkastning som målsättning. Förutom förvaltningsavgift kan förvaltaren ta ut en resultatbaserad avgift på max 20 procent. Risk/standardavvikelse 7,70 % Fondförvaltningsavgift 1,10 % Fondnummer 3312 Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En högre risk kan dock öka möjligheten till bättre avkastning på sikt.

26 26 En guide till ditt fondval Branschfonder BlackRock GF - World Gold A2 USD Branschfond, ädelmetaller Fonden investerar i bolag som är verksamma inom utvinning av guld, främst gruvbolag som bryter guld eller bolag som förädlar guldmalmen. Guldaktier utvecklas i regel annorlunda jämfört med andra sektorer då avkastningen främst påverkas av priset på fysiskt guld snarare än den allmänna ekonomiska utvecklingen. S&P-betyg Risk/standardavvikelse 28,60 % Fondförvaltningsavgift 1,75 % Fondnummer 7522 BlackRock GF - World Mining A2 USD Branschfond, råvaror Fonden investerar i gruvföretag som i huvudsak bryter och producerar basmetaller och industrimineraler, till järnmalm och kol. Investerar även i företag som bryter ädelmetaller och mineraler. S&P-betyg Risk/standardavvikelse 22,30 % Fondförvaltningsavgift 1,75 % Fondnummer 7516 Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A Euro Inc Branschfond, finans Fonden investerar globalt i företag som erbjuder finansiella tjänster. Potentiella innehav omfattar allt från välkända stora multinationella företag till mindre företag som enbart är verksamma på lokala marknader, eller som har en unik exponering mot en nischmarknad. Fidelity Funds - Global Health Care A Euro Branschfond, läkemedel Fonden investerar globalt i företag som arbetar med utformning, tillverkning eller försäljning av produkter eller tjänster som används för eller i samband med hälsovård, medicin och bioteknik. Fonden har inga begränsningar beträffande företagens storlek och portföljen består vanligen av aktier. Risk/standardavvikelse 15,60 % Fondförvaltningsavgift 1,50 % Fondnummer 8053 Risk/standardavvikelse 10,60 % Fondförvaltningsavgift 1,50 % Fondnummer 8054 HealthInvest Access Fund Branschfond, läkemedel Majoriteten av fondens investeringar inriktar sig mot företag inom hälso- och sjukvårdsområdet. De viktigaste sektorerna är läkemedel, medicinsk teknik, bioteknik och servicebolag. Fonden har inga givna geografiska restriktioner, men en väsentlig andel av portföljen inbegriper nordamerikanska företag, då denna kontinent har en stark marknadsposition inom området. Förutom förvaltningsavgift kan förvaltaren ta ut en resultatbaserad avgift på max 20 procent. Risk/standardavvikelse 12,10 % Fondförvaltningsavgift 1,00 % Fondnummer 2201

27 En guide till ditt fondval 27 Morgan Stanley Investment Funds Global Brands A Acc Branschfond, konsument Fonden försöker uppnå långsiktig kapitaltillväxt, mätt i USD, genom att investera i aktier i bolag som främst är medelstora och stora på de större marknaderna (ej tillväxtmarknader). Fonden investerar i bolag med stora värden i immateriella tillgångar såsom märkesnamn, patent, licenser, rättigheter och metoder för distribution. SEB Bioteknikfond - Lux ack SEK Branschfond, bioteknik Fonden investerar globalt i aktier och aktierelaterade värdepapper i biotekniksektorn världen över. Bioteknikbranschen är mindre konjunkturkänslig än många andra sektorer och avkastningen beror till stor del på medicinsk utveckling och vetenskapliga framsteg. Eftersom fonden placerar medel utanför Sverige påverkas fondvärdet av hur svenska kronan utvecklas i relation till andra valutor. Fonden har möjlighet att utnyttja derivatinstrument. Swedbank Robur Kommunikationsfond Branschfond, ny teknik Global aktiefond som placerar i företag som är verksamma inom informationsteknologi, tele- och mediekommunikation. Investerar i aktier och aktierelaterade fondpapper och får placera upp till 10 procent av fondens värde i andra fonder. Risk/standardavvikelse 10,70 % Fondförvaltningsavgift 1,40 % Fondnummer 8083 Risk/standardavvikelse 16,90 % Fondförvaltningsavgift 1,50 % Fondnummer 3317 Risk/standardavvikelse 12,20 % Fondförvaltningsavgift 1,40 % Fondnummer 3039 Swedbank Robur Realinvest Branschfond, fastighetsbolag Fonden placerar globalt i olika fastighets- och kraftbolag. Placering i aktier och aktierelaterade fondpapper och får placera upp till 10 procent av fondens värde i andra fonder. Risk/standardavvikelse 17,30 % Fondförvaltningsavgift 1,40 % Fondnummer 3016 Swedbank Robur Råvarufond Branschfond, råvaror Aktiefond som placerar globalt i olika företag med en stor andel produktion och förädling av råvaror, framförallt inom olje-, gruvoch metallsektorerna. Fonden placerar i aktier och aktierelaterade fondpapper och får investera upp till 10 procent av fondens värde i andra fonder. Risk/standardavvikelse 17,00 % Fondförvaltningsavgift 1,40 % Fondnummer 3040

28 28 En guide till ditt fondval Specialutbud Peab-fonden Blandfond - SEK, aggressiv Fonden är en svensk specialfond som placerar i aktier samt andelar i andra fonder (fond-i-fond) på medellång sikt. Fonden investerar i hela världen men med tyngdpunkt på Sverige. En betydande del av fonden (max 40 procent )kommer att vara placerade i Peab-aktier. HSBC Amanah Global Equities A Acc Islamsk Syariah - global Global aktiefond som investerar i utvalda branscher på flera olika marknader. Placeringarna görs i enlighet med Sharia, muslimsk lag. Fonden utesluter sektorer som vapen, tobak, alkohol, spel och pornografi. Fondens avkastning måste vara Halaal, rättmätig enligt Sharia. Risk/standardavvikelse Fondförvaltningsavgift 1,50 % Fondnummer 3332 Risk/standardavvikelse Fondförvaltningsavgift 1,50 % Fondnummer 7575 Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En högre risk kan dock öka möjligheten till bättre avkastning på sikt.

29 En guide till ditt fondval 29 Foto Anreas Lind

30 30 En guide till ditt fondval Ansvarsfulla placeringar och etiska fonder Folksam förvaltar totalt närmare 300 miljarder kronor för drygt fyra miljoner kunders räkning. Det ger oss möjlighet att påverka och långsiktigt förändra vårt samhälle. Eftersom vi är övertygade om att företag som tar ansvar för miljö och mänskliga rättigheter är mer lönsamma på sikt förvaltar vi allt kapital enligt etiska placeringskriterier. I vårt guidade fondutbud erbjuder vi bara externt förvaltade fonder. Information om fonderna och fondförvaltarnas etiska profil hittar du längre fram i broschyren. De fonder som bär namnen Folksam och KPA förvaltas och ägs numera av Swedbank Robur, men följer sina ursprungliga hållbarhetskriterier. Folksamfonderna avstår från placeringar i tobaksproducerande bolag samt följer placeringskriterier för miljö, mänskliga rättigheter och korruption. KPA-fonderna avstår från placeringar i tobak-, spel-, alkohol- och vapenproducerande bolag samt följer placeringskriterier för miljö, mänskliga rättigheter och korruption. Vad är en etisk fond? Etiska fonder kan vara ett sätt använda sitt sparande för att påverka företag i en positiv riktning. Det kan också vara ett sätt att markera att du inte vill ha något med en viss bransch att göra. Men det är stora skillnader mellan de olika fondernas krav och det finns inga enhetliga regler att följa. För att veta om en fond genomför sina placeringar på det sätt som du anser är riktigt så är det bra att läsa på i fondbolagens information. Vad står fonden för? Hur garanterar fondbolaget att detta följs? Vi har valt att visa PRI och Swesif på fondnivå i vårt guidade fondutbud för att hjälpa dig i ditt val. Du kan också läsa mer om varje förvaltares etiska arbete i vår presentation av förvaltarna längst bak.

31 En guide till ditt fondval 31 Swesif Swesif, Sveriges forum för hållbara investeringar, tog under 2011 fram en standard för ansvarsfulla investeringar. Syftet med standarden är att göra det tydligare för kunder att se vilken placeringsinriktning och vilka kriterier en fond följer. Eftersom standarden är ny har de flesta fonder inte hunnit utvärderas än. Många av fondförvaltarna i vårt utbud är dock medlemmar i Swesif och deras fonder bör snart få sin Swesif-märkning. Vi kommer löpande att uppdatera vilka fonder som blir Swesif-märkta på folksam.se. Swesif delar in ansvarsfulla placeringar i följande tre huvudgrupper, där många fonder kombinerar två eller flera av de tre arbetssätten: Väljer in De fonder som tillhör denna kategori väljer att investera mer i ett färre antal företag. Dessa företag har valts ut eftersom de på olika sätt är föredömen i sin bransch. Exempelvis bolag med ett ambitiöst hållbarhetsarbete som i sin verksamhet tar ansvar för människor och miljö. Fonder inom denna kategori kan vara så kallade bäst-i-klassen-fonder liksom miljöteknikfonder (clean tech- fonder). Väljer bort De fonder som tillhör denna kategori undviker att investera i företag vars verksamhet strider mot fondens uppfattning om vad som är etiskt försvarbart. Fonden kan till exempel avstå från att placera i tobaks- och vapenindustri. Hur mycket av ett företags omsättning som tilllåts komma från en oacceptabel verksamhet kan dock variera mellan fonderna. Dessa fonder kallas även avstå-fonder. Påverkar För att påverka företagen att bli bättre förs en dialog med de företag fonderna äger aktier i. Det kan handla om mänskliga rättigheter, miljö och klimat och anti-korruption. Ofta utgår förvaltarna ifrån internationella normer, som FN-konventioner och OECD:s riktlinjer. Som en del i påverkansarbetet ingår även aktiv ägarstyrning och röstning vid årsstämmor. Utöver de typer av fonder som nämnts ovan så finns även så kallade ideella fonder, som skänker en viss procent av avkastningen eller arvodet till ideella organisationer.

32 32 En guide till ditt fondval Våra fondförvaltare Sedan företaget grundades 1988 har BlackRock vuxit till en av världens ledande finansiella förvaltare. Vi är en oberoende förvaltare och våra investeringslösningar har en stor bredd som omfattar aktier, obligationer, penningmarknader, hedgefonder och andra alternativa investeringar. Vi har också lång erfarenhet av avancerad risk management. Med våra 74 kontor i 24 länder täcker vi världens finansiella marknader. BlackRock är engagerade i corporate governance och ansvarsfulla investeringar för att skydda och öka det ekonomiska värdet i de företag som vi investerar i, på våra investerares vägnar. Vi är bland annat medlem och aktivt engagerade i FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI), Institutional Investor Group on Climate Change, Carbon Disclosure Project och International Corporate Governance Network. Brummer & Partners affärsidé är att erbjuda ett väldiversifie rat utbud av aktivt förvaltade fonder genom att samla skick liga förvaltare med olika förvaltningsstrategier inom samma företagsgrupp. Gruppen förvaltar omkring 80 miljarder kro nor åt institutioner, företag och privatpersoner. Brummer & Partners har cirka 250 anställda och kontor i sju länder. Målet är att skapa en konkurrenskraftig riskjusterad avkastning. Genom att gruppens investeringsprodukter har olika förvaltningsstrategier med låg inbördes korrelation, kan investerarna ges goda möjligheter till effektiv förvaltning av sina portföljer. Brummer & Partners förvaltar ett tiotal hedgefonder och en multistrategifond, som erbjuds i såväl en obelånad som en belånad version. Samtliga Brummer & Partners Sverige registrerade fonder är specialfonder enligt lagen om inves teringsfonder och står under Finansinspektionens tillsyn. Brummer & Partners AB äger bland annat 40 procent i fondbolaget Lynx Asset Management AB som i sin tur förvaltar fonden Lynx Dynamic.

33 En guide till ditt fondval 33 Carnegie Fonder är en aktiv fondförvaltare som fokuserar på svenska aktier, aktier inom tillväxtmarknader och räntor. Företaget har närmare 25 års erfarenhet av aktiv fondförvaltning. Med aktiv förvaltning menar vi att vi fokuserar på att investera i de företag vi verkligen tror på snarare än att låta oss styras av hur stor vikt bolaget har i ett index. Vår målsättning är att över tiden skapa en positiv avkastning åt våra kunder och att våra fonder slår sitt respektive jämförelseindex. Låg personalomsättning inom företaget har bidragit till kontinuitet och bibehållen erfarenhet inom förvaltningsteamen. De bolag Carnegie Fonder placerar i ska tillämpa god etik i sin verksamhet. Ett företag måste vara berett att följa god affärssed och leva upp till en rimlig internationell etisk standard. Får vi reda på att det råder oacceptabla missförhållanden hos ett företag som våra fonder har placerat i kontrollerar vi uppgifterna och försöker bidra till att förhållandena förbättras. Om det inte är möjligt omprövar vi vårt engagemang i företaget. Ethix SRI Advisors granskar kvartalsvis flertalet av våra fonder. Catella grundades av Gunnar Rylander 1987 med syftet att investera i och utveckla kunskapsföretag. Gunnar hade en mångårig bakgrund som entreprenör och ledare av kunskapsföretag, både i Sverige och internationellt. Det genomsyrar vår verksamhet än idag. Catella består av ett dedikerat team som själva är entreprenörer. Det märks inte minst i vår förståelse för våra kunders situation och i vår ständiga utveckling av vår egen produktportfölj. Vår utgångspunkt är att förmögenheter och värden ska få växa, men till en sund risknivå. Det är över tid en prestation ska bedömas. Catella har som första stora och icke bankanslutna förvaltare i Sverige skrivit under UNPRI FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Som investerare kan vi använda vår position för att främja etik och hållbarhet i de verksamheter vi är aktiva i. Denna hållning i kombination med konkreta åtaganden utgör Catellas etiska profil. För att säkerställa kvaliteten i vårt etikarbete har vi ett samarbete med Ethix SRI Advisors. Dessutom är vi aktiva medlemmar i.

Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE

Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE FÖR DIG I MEDIEBRANSCHEN PP PENSIONS FONDTORG Med vårt fondtorg vill vi skapa de bästa förutsättningarna för dig

Läs mer

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07 FONDUTBUD INFORMATION De här fonderna erbjuder vi Gäller från 2015-05-07 Länsförsäkringars utbud av rekommenderade fonder Länsförsäkringar erbjuder 35 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION

FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION Version 11.2 1 INNEHÅLL 3 Inledning FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSE NR 9 4-5 Fondportföljer Portfölj Dynamisk, sid 4 Portfölj Trygg, sid

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

Det enkla och trygga fondvalet till pension

Det enkla och trygga fondvalet till pension Det enkla och trygga fondvalet till pension Nya fonder skräddarsydda för pensionssparande Nu lanserar vi tillsammans med tre fondbolag nya fonder som är skräddarsydda för pensionssparande. Syftet är att

Läs mer

Skandia Link. våra fonder VÅR/SOMMAR 2009

Skandia Link. våra fonder VÅR/SOMMAR 2009 Skandia Link våra fonder VÅR/SOMMAR 29 innehåll sid vi har engagemang för ditt sparande 1 välj det alternativ som passar dig bäst 2 förändringar i Skandias investeringserbjudande 4 årets hedgefond öppnas

Läs mer

Fondandelarnas rättsliga karaktär

Fondandelarnas rättsliga karaktär Informationsbroschyr 2 september 2015 Folksamfondern Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Inledning Ny lag som bidrar till EU-harmonisering Den 1 april 2004 trädde en ny fondlagstiftning i kraft: lagen om investeringsfonder

Läs mer

Bildtext lektion 7: Spara i fonder

Bildtext lektion 7: Spara i fonder Bildtext lektion 7: Spara i fonder Vad är en fond? (Bild 3) En fond är som en låda eller påse med en samling värdepapper. I lådan kan alla som vill, lägga sina sparpengar, sedan lämnas lådan till en förvaltare.

Läs mer

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud!

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! I våras gjorde vi stora förändringarna i utbudet i syfte att erbjuda ett så bra fonderbjudande som möjligt. Nu tar vi nästa steg. I denna höstlansering ger vi

Läs mer

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Marknadsbrev juni-juli 2014 Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Vad avgör humöret på obligationsmarknaden? Trots att konjunkturen har fortsatt att röra sig i rätt riktning har långa obligationsräntor

Läs mer

LANNEBO FONDER. Erfarenhet Långsiktighet Kunskap

LANNEBO FONDER. Erfarenhet Långsiktighet Kunskap V Ä L K O M M E N T I L L LANNEBO FONDER Erfarenhet Långsiktighet Kunskap ¹ därför finns vi Lannebo Fonder Lannebo Fonder är ett oberoende bolag som bara ägnar sig åt fondförvaltning (och i viss mån även

Läs mer

EN Rapport om. Etiska fonder

EN Rapport om. Etiska fonder EN Rapport om Etiska fonder 2 Rapport om etiska fonder Rapport om etiska fonder Sammanfattning 4 Introduktion 6 Syfte 6 Metod och avgränsning 7 Bakgrund 8 Ansvarsfulla investeringar 11 Jämförelse av åtta

Läs mer

Stigande börser och sjunkande oro. Stärkt fondsparande

Stigande börser och sjunkande oro. Stärkt fondsparande 3 Trafikljusrapport 2013 Stigande börser och sjunkande oro Stärkt fondsparande Ljusare framtid för livbolagen Företagsobligationer populära hos fondtorgen Tillväxten finns i Asien Aldrig har möjligheterna

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB

INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB Indecap Fonder AB är en oberoende analytiker av fonder och fondbolag. Vår affärsidé är att lotsa våra uppdragsgivare till de bästa fondvalen. Vi drivs av ett stort

Läs mer

Förbättrade pensionsprodukter till fortsatt låga avgifter. Rapport om resultatet av Anslutning 2014 inom Avtalspension SAF-LO. www.fora.

Förbättrade pensionsprodukter till fortsatt låga avgifter. Rapport om resultatet av Anslutning 2014 inom Avtalspension SAF-LO. www.fora. Förbättrade pensionsprodukter till fortsatt låga avgifter Rapport om resultatet av Anslutning 2014 inom Avtalspension SAF-LO www.fora.se 1 /36 Förbättrade pensionsprodukter till fortsatt låga avgifter

Läs mer

Marknadsbrev. En årsavkastnin på två månader. mars 2013. Marknaden i korthet

Marknadsbrev. En årsavkastnin på två månader. mars 2013. Marknaden i korthet Marknadsbrev mars 2013 En årsavkastnin på två månader Under årets första månader steg den svenska börsen drygt 8 procent. Det motsvarar ungefär en årsavkastning på två månader. Och faktum är att den svenska

Läs mer

Ansvarsfulla investeringar Om fonder, etik och hållbarhet

Ansvarsfulla investeringar Om fonder, etik och hållbarhet Ansvarsfulla investeringar Om fonder, etik och hållbarhet Ansvarsfulla investeringar Om fonder, etik och hållbarhet Fondbolagens förening (www.fondbolagen.se) Brasel Publishing (www.braselpublishing.se)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt.

ÅRSREDOVISNING 2013. Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt. Årsredovisning 2013 I 1 ÅRSREDOVISNING 2013 Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt. Ett positivt resultat på 37 miljarder kronor till pensionssystemet, varav 900 miljoner

Läs mer

Marknadsbrev. Försikti a fondaffärer i april. maj 2012. Fondstatistik april 2012:

Marknadsbrev. Försikti a fondaffärer i april. maj 2012. Fondstatistik april 2012: Marknadsbrev maj 2012 Försikti a fondaffärer i april April är över för den här gången och för Stockholmsbörsens del blev det en hel del svängningar. Under årets tre första månader såg vi rusning till aktiefonder,

Läs mer

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014 Befintlig fond Ersättningsfond BlackRock Latin America Fidelity Japan Advantage Invesco Asia Infrastructure Old Mutual EmMkt Debt Old Mutual Greater China

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

FÖRSÄKRINGSMARKNADEN. PPM se över dina fonder. Tre analytiker svarar på våra fågor. ÄNDRA DITT FONDINNEHAV I NIO ENKLA STEG!

FÖRSÄKRINGSMARKNADEN. PPM se över dina fonder. Tre analytiker svarar på våra fågor. ÄNDRA DITT FONDINNEHAV I NIO ENKLA STEG! ANNONS Hela denna tematidning är en annons om försäkringsmarknaden från MediaPlanet ANNONS FÖRSÄKRINGSMARKNADEN LIVFÖRSÄKRING SAKFÖRSÄKRING RÅDGIVNING FINANSIELLA TJÄNSTER FEBRUARI 2004 PPM se över dina

Läs mer

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov ROBURS ÅRSBERÄTTELSE VERKSAMHETSÅRET 2001 Proffsförvaltning av företagets kapital Varför väljer så många företag Robur? Möte med förvaltarna Vad ligger bakom fondernas utveckling 2001 och hur kommer det

Läs mer

Det lackar mot jul...

Det lackar mot jul... Marknadsbrev november 2010 Det lackar mot jul... När jag skriver det här har Stockholmsbörsen precis passerat nytt årshögsta. Hittills i år har börsen stigit 19 procent och räknar man in utdelningarna

Läs mer

börja Innehåll Resdrömmar, utbildning, bostad. Det är några gemensamma

börja Innehåll Resdrömmar, utbildning, bostad. Det är några gemensamma Innehåll 4 Börja spara i tid Resdrömmar, utbildning, bostad. Det är några gemensamma mål för de unga fondsparare som Dina Fonder träffat. 6 Var med när det vänder Fortsätt månadsspara och sprid riskerna.

Läs mer

Hållbara fondförsäkringar

Hållbara fondförsäkringar 1 Hållbara fondförsäkringar April 2015 Analytiker: Kajsa Brundin, Patrik Tran HUR VILL DU att ditt pensionskapital ska förvaltas? Valet av förvaltare påverkar avkastningen. Men om pensionsförvaltaren arbetar

Läs mer