Supported Employment inom arbetsförmedling i Norge och Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Supported Employment inom arbetsförmedling i Norge och Sverige"

Transkript

1 Supported Employment inom arbetsförmedling i Norge och Sverige

2 Jonas Kullinger SIUS-konsulent på Arbetsförmedlingen avdelningen Rehabilitering till arbete Syn Döv Hörsel Mälardalen. Jag är gift med Jenni sedan den 15 maj Vi firar bröllopsdag och våra födelsedagar på samma dag. Vi har två barn: Vanja 4 år och Vera 10 månader Sociolog, uttalad antirasist och HBTQ-feminist Har tidigare varit førstekonsulent (veileder) i NAV Østensjø, Oslo, Norge. Jag pratar en del norska och har även norskt personnummer

3 Supported Employment (SE) vad är det? En metodik för att få personer med funktionsvariationer in i ett anpassat arbete på den ordinarie arbetsmarknaden Utvecklades i kölvattnet av och 1960-talets rättighets- och antidiskrimineringsrörelser i USA och Canada. Vågen av avinstitutionalisering och normalisering var även en bidragande orsak. Metoden utvecklades i slutet av 1970-talet och i början av 1980-talet genom ett antal systematiska projekt med i huvudsak brukare med inlärningssvårigheter och utvecklingsstörning. https://youtu.be/pruicz8pxna

4 Principer för SE Alla som önskar stödet, ska enligt metoden, få det stöd de behöver för att kunna delta i det ordinarie arbetslivet utan att behöva genomgå olika tester, utredningar och arbetsförberedande insatser. SE-metodiken place-then-train skiljer sig väsentligen från mycket av övrig arbetsförmedling och matchningsarbete som utgår från idén train-then-place. Det är den enskilde konsulenten eller jobbcoachen som ansvarar för att matcha individens intressen och färdigheter med reella arbeten/behov på den öppna arbetsmarknaden. Det är en människosyn: Alla vuxna människor har en arbetsförmåga som kan tillvaratas i arbete på den ordinarie arbetsmarknaden förutsatt att de får rätt sorts stöd i rätt omfattning.

5 Arbeid med bistand (AB) Supported Employment i Nav I Norge har Arbeid med bistand (AB) varit en egen arbetsmarknadsinsats sedan Till en början var insatsen avgränsad till personer med väsentligt nedsatt arbetsförmåga eller omfattande stödbehov. Därefter har målgruppen breddats till att omfatta personer med nedsatt arbetsförmåga som efter en bedömning anses vara i behov av anpassningar och uppföljning för att kunna finna, få och behålla ett arbete.

6 Nav har i allmänhet inga egna arbetskonsulenter som arbetar särskilt med SE-metodik. Tjänsten köps in med särskilt avsatta förvaltningsmedel av kompletterande aktörer så kallade attføringsbedrifter. Några projekt pågår för tillfället där medel avsatta för arbetsmarknadsåtgärden istället används av Nav själva för att arbeta metodiskt med att få in personer med funktionsvariationer i anpassat arbete på den ordinarie arbetsmarknaden. I december 2012 fanns cirka 6700 personer i arbeid med bistand (AB). Cirka 700 personer arbetade med insatsen och medlen för deras anställning och omkostnader bekostades av Navs särskilda anslag.

7 SE i Arbetsförmedlingen Inom Arbetsförmedlingen har metoden används sedan I myndigheten finns drygt 835 SIUS-konsulenter (725 SIUS-konsulenter) omräknat i heltidstjänster som arbetar med programmet. Under 2014 fick 6170 personer av 9908 deltagare anställning via SIUS-program. Av 9908 personer var 4327 under 30 år gamla. Målet för konsulenten är att med metoden få in 9 personer i ett arbete på den ordinarie arbetsmarknaden.

8 Målgrupp för SIUS Arbetssökande med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga aktuella för tjänst Söka Arbete och Anpassa din arbetssituation och som bedöms ha ett behov av ett särskilt stöd inför en anställning kan få individuellt stöd från en SIUSkonsulent. Arbetssökande ska kunna ta ett ackvirerat anpassat arbete med stöd från SIUS. 9c b4ff7399a/ /Checklista +inf%c3%b6r+sius.pdf

9 SIUS i 5 steg En beskrivning av hur vi SIUS-konsulenter systematiskt arbetar med SE inom Arbetsförmedlingen.

10 Steg 1: Sökandeanalys Inventering av individens resurser: meriter; kunskapsnivå och intressen. Vad vill personen arbeta med och vad är realistiskt? Denna fas mynnar ofta ut i en överenskommelse om hur konsulenten ska presentera den arbetssökande för arbetsgivare i nästa steg, ackvisition av arbete.

11 Steg 2: Ackvisition av arbete Konsulenten ser möjligheter och kommer med förslag på lämpligt arbete. SIUS-konsulenten arbetar med utgångspunkt från individens förmågor i sökandet av ett anpassningsbart arbete i det egna företagsnätverket. Målet är ett adekvat anpassat arbete med avtalsenlig lön och förmåner. De går tillsammans på anställningsintervju hos arbetsgivaren.

12 Steg 3: Arbetsanalys Ju mer vi vet om önskemålen desto bättre kan vi möta dem. När SIUS-konsulenten identifierat behov hos en arbetsgivare går dem tillsammans igenom exakt vilka önskemål och krav som ställs på det arbete som ska utföras. Kunskap, erfarenhet, social talang och fysisk förmåga. När denna analys är klar matchas sökandeanalysen mot denna och tjänsten tillpassas individens förutsättningar.

13 Steg 4: Introduktion max 6 månader Det är lättare att komma igång när en har stöd den första tiden. Personen slussas in i arbetet i lämplig takt. Oftast börjar perioden med en praktikperiod. SIUS-konsulenten finns till hands för både deltagaren och arbetsgivaren. Det kan handla om att arbeta sida-vid-sida med deltagaren (i instruerande syfte). Under den första tiden är SIUS-konsulenten regelbundet på plats. Därefter är tanken att kontakterna ändrar karaktär (telefon, e-post) och glesas ut successivt.

14 Steg 5: Uppföljning pågår i upp till 2 år och kan förlängas. Alltid minst 12 månader Utifrån en plan som alla är överens om minskar stödet. Målet med insatsen är att deltagaren/den anställde ska kunna arbeta självständigt. Arbetsgivare, anställd och SIUS-konsulent gör en plan för hur uppföljningen ska se ut. SIUSkonsulenten kan alltid intensifiera stödet i tider där det bedöms behövas: exempelvis vid intensiva förändringar som påverkar den anställde.

15 SIUS - JONAS

16 Gemensamma erfarenheter Tyngdpunkten på förmedlingsresultat påverkar vilka som får ta del av insatserna AB och SIUS. Personer med kvalitativt sett svåra funktionsvariationer exkluderas till förmån för personer med lättare/mindre svåra funktionsvariationer. Även andra diskrimineringsgrunder kan förekomma (kön, könsuttryck, sexuell orientering, ålder och etnicitet). Internationell forskning är relativt entydig i att det är deltagare med störst stödbehov som har störst effekt av insatsen, även i dem fall det är lägre sannolikhet för att nå målet med anställning på den ordinarie arbetsmarknaden på kort sikt. Det ställer stora krav på konsulentens/jobbcoachens kompetens, introduktion och uppföljning och en snabb förmedlingsinsats. Här är den enskilde konsulentens/jobbcoachens kontakter med det lokala näringslivet av stor vikt. Både i omfattning och kvalitet.

17 Några av våra samverkande aktörer i Sverige

PÅ LÄTTLÄST SVENSKA. Extra kraft DET HÄR ÄR SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD

PÅ LÄTTLÄST SVENSKA. Extra kraft DET HÄR ÄR SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Extra kraft DET HÄR ÄR SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD 1 Ibland behövs det extra kraft för att rätt person och rätt arbetsgivare ska hitta varandra och komma igång

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015 Hur samhället i Sverige arbetar för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att få ett arbete Arbetsförmåga I Sverige så är de personer med funktionsnedsättning som har en arbetsförmåga inskrivna

Läs mer

Utvärdering av Supported Employment

Utvärdering av Supported Employment Utvärdering av Supported Employment Samordningsförbundet Östra Södertörn 2011-03-17 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 UPPDRAG.........3 METOD......3 OM SUPPORTED EMPLOYMENT... 4 VAD ÄR SUPPORTED EMPLOYMENT?......4

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013 Sundbybergs stad Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4

Läs mer

Välkommen till Trygghetsstiftelsen!

Välkommen till Trygghetsstiftelsen! Välkommen till! Du som varit anställd hos en statlig myndighet och uppfyller kvalifikationerna har möjlighet att få stöd från. Stiftelsen är en kollektivavtalad förmån för statligt anställda. Vår uppgift

Läs mer

SIN PROJEKTET. 1. Sammanfattning

SIN PROJEKTET. 1. Sammanfattning SIN PROJEKTET 1. Sammanfattning Bakgrund SIN-projektet är ett samverkansprojekt mellan arbetsförmedlingen och socialkontoret i Skellefteå i syfte att finna, få och behålla ett arbete för personer som är

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering av sociala investeringar En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30 Jonas Huldt Payoff Utvärdering och Analys AB Kunskapens väg 6, 831 40

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014. Arbetsgivarkontakter

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014. Arbetsgivarkontakter Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 2015-02-20 Avser januari till december 2014 Sida: 2 av 42 Sida: 3 av 42 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2015-02-20 Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv

Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv Datum 110118 Diarienummer Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv Problembeskrivning Den roll som kommunerna har att vara "det sista sociala skyddsnätet"

Läs mer

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också!

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också! Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet Välkommen du också! Välkommen till Misa Behöver du stöd för att ta dig fram i arbetslivet? Kanske är du anhörig till någon som behöver stöd eller handläggare

Läs mer

Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet. - en information till dig som är arbetsgivare

Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet. - en information till dig som är arbetsgivare Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet - en information till dig som är arbetsgivare 1 2 Med hjälpmedel orkar Pontus jobba heltid Bild: Magnus Pehrsson Pontus Johansson jobbar på ett företag i Västerås

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting?

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting? Funktionsnedsättning och arbete Vad gör kommuner och landsting? Funktionsnedsättning och arbete Vad gör kommuner och landsting? Upplysningar om innehållet: Eva Thulin Skantze, eva.thulin.skantze@skl.se

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

1. Hur tänker ni lösa bostadskrisen för vuxna personer med utvecklingsstörning och autism?

1. Hur tänker ni lösa bostadskrisen för vuxna personer med utvecklingsstörning och autism? I valet och kvalet - Frågor och svar: Inför valet sammanställde vi sju aktuella frågor som skickades till nämnden/ styrelsens ordförande och vice ordförande i samtliga stadsdelar och kommuner i Stockholms

Läs mer

Att ha en synnedsättning i arbetslivet. - en information till dig som är arbetsgivare

Att ha en synnedsättning i arbetslivet. - en information till dig som är arbetsgivare Att ha en synnedsättning i arbetslivet - en information till dig som är arbetsgivare 1 2 Samarbetet med Arbetsförmedlingen har alltid varit bra Bild: Mats Åstrand Rakt genom Gävles centrum går Drottninggatan.

Läs mer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Passiv blir aktiv DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer 1 Text: Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Foto: Pia Schmidtbauer

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Innehåll. Förord. 32 Projektets parter & organisation 36 Samverkan kraft som toppar allt 38 Så utvärderade vi våra insatser

Innehåll. Förord. 32 Projektets parter & organisation 36 Samverkan kraft som toppar allt 38 Så utvärderade vi våra insatser 2009 2012 Innehåll 4 Varför KomAn? 6 Syfte & mål 8 Målgrupp 10 KomAns insatser och stöd 13 Mobiliseringskurser 16 Anpassad vuxenutbildning 20 Supported Employment 28 Socialt företagande 32 Projektets parter

Läs mer

Utvecklingsgruppen för äldrepolitik Delrapport 1 Äldre i arbete 29 december 2008 ÄLDRE I ARBETE

Utvecklingsgruppen för äldrepolitik Delrapport 1 Äldre i arbete 29 december 2008 ÄLDRE I ARBETE Utvecklingsgruppen för äldrepolitik Delrapport 1 Äldre i arbete 29 december 2008 ÄLDRE I ARBETE Det ligger fler värden i att fortsätta arbeta även sedan man blivit lite äldre än att bara uppbära lön. Forskningen

Läs mer

Utvärdering Finsam Lund

Utvärdering Finsam Lund Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering Finsam Lund Rapport Sven Vikberg och Jonas Huldt Östersund, 2015-03-17 payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503 www.payoff.se Innehållsförteckning

Läs mer

OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET

OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET ANNA EIDE-JENSEN 2 3 OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET COPYRIGHT 2013 TRR TRYGGHETSRÅDET PROJEKTLEDARE: ANNA EIDE-JENSEN

Läs mer

Ungdomstorget. Deltagande parter bakom projektförslag

Ungdomstorget. Deltagande parter bakom projektförslag 2008-11-20 Ungdomstorget Deltagande parter bakom projektförslag Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten Umeå gymnasieförvaltning - Viva kompetenscentrum - Ungdomscentrum - Gymnasiesärskolan

Läs mer

Drömmen om arbete. En studie om hur vuxenhabiliteringens kuratorer kan ge stöd till unga funktionshindrade på vägen till arbete

Drömmen om arbete. En studie om hur vuxenhabiliteringens kuratorer kan ge stöd till unga funktionshindrade på vägen till arbete Utvecklingsprojekt inom Habilitering & Hälsa Drömmen om arbete En studie om hur vuxenhabiliteringens kuratorer kan ge stöd till unga funktionshindrade på vägen till arbete Vuxenhabiliteringen Fyrbodal

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 2. Våren 2015 Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering Framtagen i samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länsstyrelserna, Migrationsverket

Läs mer

Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2012

Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2012 Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2012 Sida: 2 av 31 2 Sida: 3 av 31 Dnr: Af 2011/414101,

Läs mer

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3 RAPPORT 1(10) 2014-06-02 AVN 2014/0169-2 Handläggare, titel, telefon Esa Manninen, utredare 011-15 21 38 Eva Jeppson, handläggare 011-15 11 89 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Uppföljning av

Läs mer