Yrkesfilmer för nyanlända Studiehandledning inför filmvisningar och workshops för nyanlända och för sfi-deltagare.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yrkesfilmer för nyanlända Studiehandledning inför filmvisningar och workshops för nyanlända och för sfi-deltagare."

Transkript

1 Yrkesfilmer för nyanlända Studiehandledning inför filmvisningar och workshops för nyanlända och för sfi-deltagare. Arbetsförmedlingen, Malmö stad, Merit AB

2 Yrkesfilmer för nyanlända har tillkommit på uppdrag av Arbetsförmedlingen och i samarbete med Malmö stad, sfi-rektor Gunilla Håkansson och sfi-lärare som företräder externa sfianordnare i Malmö stad. Filmerna vänder sig i första hand till nyanlända men självklart också till dem som bott i Sverige en längre tid. Filmerna kan visas inom sfi (svenskundervisning för invandrare), i Arbetsförmedlingens direktservice, av studie- och yrkesvägledare, etableringshandläggare och etableringslotsar. Även inom kommunerna, Migrationsverket och andra myndigheter kan filmerna vara användbara. Materialet behöver anpassas till den enskilda gruppens språknivå, utbildningsbakgrund och framtidsplaner. I denna studiehandledning presenteras först sex genomgående teman som kan användas som diskussionsunderlag med utgångspunkt i arbete och utbildning i Sverige. Därefter ges exempel på två konkreta frågor utifrån var och en av de åtta filmerna. Frågorna har sin utgångspunkt från dessa sex övergripande teman. De kan med fördel utvecklas och anpassas efter den aktuella målgruppen och situationen för just din grupp. Fler frågor till de olika filmerna avsedda att användas vid diskussioner eller efter visningarna finns att hämta på Arbetsförmedlingens hemsida. Besök: se/for-arbetssokande/yrke-och-framtid.html. Förbered gärna gruppen innan du väljer filmer eller teman. Se materialet som en öppen inbjudan till workshop eller till en diskussion om normer och förväntningar i det nya landet!

3 Tema 1 Se möjligheter! Diskutera möjligheterna med att vara flerspråkig, och att ha erfarenhet av en annan kultur med sig hit. Vilka kunskaper bidrar tidigare yrken och utbildningar med? Kanske finns ett nätverk som kan hjälpa till? Vilken hjälp kan man få genom Arbetsförmedlingen eller genom vuxenutbildning? Hur kan man kombinera familjeliv med arbetsliv? Tema 2 Jobb eller drömjobb? Diskutera jobbplaner på lång och kort sikt. Har alla i gruppen haft arbete? Hur ser era jobbplaner ut? Varför är det viktigt att ha ett mål när man söker arbete? Vad är viktigast med jobbet; arbetstiderna, arbetsuppgifterna, gemenskapen med kollegor, att tjäna pengar, eller att utvecklas? Hur söker man jobb i Sverige? Vilka jobb kan man utbilda sig till som vuxen, och hur går det till? Har någon i gruppen utbildning från hemlandet som kan valideras (bedömas) i Sverige? Tema 3 Framtidsutsikter på arbetsmarknaden Hur ser framtiden ut? Vilka jobb kommer att efterfrågas? Inom vilka branscher skapas många nya jobb? Hur söker man arbete, via nätverk, annonser, webben eller genom personligt besök på företaget? Vilken hjälp ger Arbetsförmedlingen? Hur fungerar praktik? Vilket stöd kan en arbetsgivare som anställer en nyanländ få? Hur fungerar stöd för den som hittar jobb på annan ort och måste flytta? Vilken hjälp finns för att starta eget företag? Vad kan en etableringslots hjälpa den som är nyanländ med?

4 Tema 4 Språket Hur mycket svenska behöver man kunna för att få ett arbete? Hur lång tid tar det att lära sig ett nytt språk? Hur länge behöver man studera sfi? Vilka jobb är minst språkkrävande? Vad är ett funktionellt språk? Vilken nytta har du av att kombinera sfi med till exempel praktik eller yrkesutbildning? Vad menas med yrkessvenska? Tema 5 Kompetenser och egenskaper Vad är viktigt i arbetslivet mer än att ha utbildning? Vad betyder det att komma i tid, att uppfylla sina löften, att vara social med arbetskamraterna? Vilka egenskaper är viktiga? Hur kan man bli bra på att beskriva sina egna kompetenser och egenskaper? Hur kan man hitta sina styrkor och använda dem för att skapa möjlighet att få jobb? Påverkas en människas identitet av att flytta från ett land till ett annat? Tema 6 Arbetstider och villkor Vad innebär heltid, deltid och oregelbundna arbetstider? Diskutera till exempel jämställdhet finns det kvinnliga och manliga arbetsuppgifter? Hur förhåller man sig till sin chef och till sina kollegor i olika länder? Diskutera varför det är viktigt att komma i tid när man arbetar. Hur fungerar det med föräldraledighet, semester och ledighet? Varför är fikapausen en viktig del av arbetsdagen?

5 Film: Busschaufför Muthab Raof jobbar som bussförare och kör intensiv stadstrafik i Malmö. Hon stormtrivs med sitt jobb, som varit en dröm för henne under lång tid. Utbildningen till bussförare tog 20 veckor och anordnades genom Komvux. Muthab använder sjal och i början ansågs det annorlunda. Det händer att hon möter männi- skor som uttalar sig negativt men det går in här och ut här. Vad menar Muthab med det? Muthab berättar att hon har fått kämpa för att bli busschaufför. Hon säger alla kan, om man vill. Vad menar hon med det? Filmens längd: 07:30

6 Film: Husfru Sherije Ukhajdaraj arbetar som husfru och arbetsledare på ett hotell. Innan hon fick jobbet som husfru arbetade hon i fem år som städerska på hotellet. Sherije har ingen formell utbildning, men hon har de rätta personliga egenskaperna för att passa som husfru, enligt sin chef. På vilket sätt hittade Sherije sitt jobb och fick börja inom företaget? Finns det i gruppen egna exempel på jobb som man kan hitta genom kontak- ter? Är det i så fall samma sorts jobb i Sverige som i hem- landet? Ut och sök, ge inte upp första eller andra gången eller tredje gången, säger Sherijes chef, för mycket sitter i huvudet. Vad menar hon med det? Filmens längd: 08:30

7 Film: Kyltekniker Som kyltekniker har Bassam Jawad ett självständigt arbete och han får jobba mycket med problemlösning. Han valde yrket eftersom det ger goda framtidsutsikter efter avslutad gymnasieutbildning. Bassam säger att det är viktigt att hitta ett yrke och att ta tillbaka sitt gamla liv. Vad menar han med det? Bassams chef säger att det ser ljust ut på arbetsmarknaden för kyltekniker. Vad innebär det? Finns det andra jobb där arbets- marknaden ser ljus ut? Filmens längd: 07:30

8 Film: Stallarbetare Ali har fått jobbet som stallarbetare med hjälp av Arbetsförmedlingen. Hans SIUS-konsulent Svetislav Adamovic är ett stöd i det dagliga arbetet. Ali har ett psykiskt funktionshinder som gör att hans grundläggande personlighet är sårbar och att han har svårt för att koncentrera sig och hantera konflikter. Detta gör att det krävs mycket hjälp och stöd från chefer och arbetskamrater för att han ska kunna arbeta. Finns det några skillnader mellan att vara funktionshindrad i hemlandet och i Sverige? Vilken hjälp kan Arbetsförmedlingen ge för att få och kunna behålla ett arbete? Ali har ett funktionshinder som gör att han begränsas i arbetet. Ändå säger han att Nummer 1 är att ha ett arbete. Vad tror du han menar med det? Ali förstår bara lite svenska men har ändå ett arbete. Tror du att det är möjligt att hitta arbete även om man inte kan så bra svenska? SIUS, särskilt introduktions- och uppföljningsstöd, syftar till att ge ett särskilt stöd till såväl den arbetssökande som arbetsgivaren och arbetsplatsen. SIUSkonsulenter är arbetsförmedlare med ett utökat ansvar. De ger stöd åt dem som har funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga men som kan få anställning om de får träning och stöd vid introduktionen på arbetsplatsen, och även vid behov i det dagliga arbetet. Mer information om hur SIUS-konsulenter arbetar finns inom Supported Employment metodiken. Filmens längd: 04:30

9 Film: Företagare Shahrazad Hassoun och hennes make Amer Sleiman har nyligen öppnat konditori Sweety i Rosengård där de säljer bakverk. Det krävdes pengar för att starta eget, och det blir långa arbetsdagar för paret, men det positiva är att de får bestämma själva hur företaget ska drivas. Att starta eget företag kan vara en möjlighet till arbete. Vart vänder man sig om man vill ha hjälp att starta eget företag? Vilken hjälp kan man få av Arbetsförmedlingen och andra myndigheter? I arbetet med kunderna måste du vara trevlig, säger Amer, men vilka egenskaper är särskilt viktiga då du startar eget företag? Här finns mer information om att starta eget företag: Via din lokala arbetsförmedling och Arbetsförmedlingens hemsida. Internationella företagarföreningen i Sverige. (www.ifs.a.se/ifs) Verksamt.se En webbplats där Skatteverket, Bolagsverket och Tillväxtverket gemensamt informerar om hur man startar företag i Sverige. (www.verksamt.se) Filmens längd: 07:00

10 Film: Servitör Inom hotell och restaurang finns det jobb för den som har känsla för service och förmåga att bemöta kunderna på ett professionellt sätt. Yaya Suwareh började med att diska tallrikar i hotellköket men har nu ett arbete där han har många kontakter med människor. Yaya fick mycket hjälp av kocken på hotellet när han fick sitt första jobb på hotellet. Har ni fler exempel på perso- ner, kanske familj, kurskam- rater eller lärare som kan räcka ut en hjälpande hand på vägen mot ett jobb? Yayas chef berättar i filmen att det kan vara en fördel att kunna flera språk och känna till olika kulturer för att få jobb inom hotellbranschen. Finns det andra jobb där det man har med sig av språk eller erfaren- het från hemlandet är extra värdefullt? Filmens längd: 06:45

11 Film: Förpackningsarbetare Mayssoun Kouweik har ett arbete som innebär mycket stillasittande och ibland är stressigt. Hon och hennes arbetslag packar ner smink i påsar inför export. Arbetslaget hjälps åt hela tiden och gemenskapen är stark på företaget. Mayssouns arbete började som praktik genom Arbetsförmedlingen och den ledde sedan fram till en anställning. På Mayssouns arbetsplats äter alla frukost tillsammans. Vad är syftet med gemensam frukost? Mayssoun hittade sitt arbete med stöd av Arbetsförmed- lingen. På vilka andra sätt kan man finna jobb? Filmens längd: 06:30 Film: Arbetsförmedlare För att vara en bra arbetsförmedlare måste man tro på att alla kan få ett arbete, oavsett funktionshinder eller andra problem, berättar Asmahan Aweidah. För att bli arbetsförmedlare krävs en högskoleutbildning, men flera olika ämnesinriktningar kan leda fram till yrket. Asmahan säger Naturligtvis kan alla få ett jobb! Håller du med om det eller inte? Asmahan tyckte det var svårt med tiden och kalendern till en början när hon arbetade i Sve- rige. Varför kände hon så? Finns det olika sätt att se på tid i olika länder? Filmens längd: 07:00

12 Filmerna kan visas med eller utan svensk undertext, detta väljer du på DVD:n. Vi föreslår att man avsätter gott om tid för filmvisningen, detta för att ge utrymme för spontana diskussioner när de uppstår. Mer information om att söka arbete och framtidsutsikterna på arbetsmarknaden hittar du på Arbetsförmedlingens webbplats. Material kring yrken, studier och framtid finns under fliken Yrkesinformation: For-arbetssokande/Yrke-och-framtid.html Här finns också ytterligare frågor till de åtta filmerna på DVD:n. Yrken A-Ö innehåller beskrivningar av 500 yrken och hur man utbildar sig till dessa. Yrkeskompassen innehåller prognoser om hur arbetsmarknaden ser ut på kort och lång sikt för 200 yrken. Yrkesfilmer för nyanlända producerades av Arbetsförmedlingen i samarbete med Malmö Stad. Studiehandledningen producerades av Merit AB i samarbete med Arbetsförmedlingen. Filmerna producerades av Jan Linellfilm AB. Suzanne Wejland var projektledare på Arbetsförmedlingen och kan kontaktas för frågor och synpunkter kring materialet

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

PÅ LÄTTLÄST SVENSKA. Extra kraft DET HÄR ÄR SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD

PÅ LÄTTLÄST SVENSKA. Extra kraft DET HÄR ÄR SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Extra kraft DET HÄR ÄR SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD 1 Ibland behövs det extra kraft för att rätt person och rätt arbetsgivare ska hitta varandra och komma igång

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Meritportfölj inom SFI. Idéer och tips för handledare ERIT

Meritportfölj inom SFI. Idéer och tips för handledare ERIT Meritportfölj inom SFI Idéer och tips för handledare ERIT Förord Att skapa förutsättningar för nyanlända att arbeta med sin meritportfölj inom SFI (Svenska för invandrare) har varit basaktiviteten i projekten

Läs mer

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping Vägledning för nyanlända barn och ungdomar INLEDNING Att ge vägledning till nyanlända ungdomar tar längre tid än till svensk-födda. De har inte vuxit upp med all

Läs mer

Träffgrupp: Praktik och arbete

Träffgrupp: Praktik och arbete Träffgrupp: Praktik och arbete Datum: K U R S D E LTAG A R E N S NA M N Inbjudan Träffgrupp: Praktik och arbete När: Var: Vad: Syftet med träffarna är att få tips och idéer som kan göra det lättare för

Läs mer

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Stenläggare Foto: Colourbox 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Innehåll Arbetsmarknaden i Sverige Att vara anställd Att söka arbete Att starta eget företag Arbetslöshetsförsäkringen Att betala

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna.

Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna. Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna. 1 Förord Att ha ett arbete är ofta en viktig del i människors liv. Genom ett arbete får man till exempel möjlighet att känna delaktighet i

Läs mer

Kurskatalog. * Bättre relationer på jobbet* * Talakurser * Skrivakurser * * Kommunikationsutbildning * * Mediakurser * Sätta mål*

Kurskatalog. * Bättre relationer på jobbet* * Talakurser * Skrivakurser * * Kommunikationsutbildning * * Mediakurser * Sätta mål* Vi erbjuder kurser på följande teman: Kurskatalog * Bättre relationer på jobbet* * Talakurser * Skrivakurser * * Kommunikationsutbildning * * Mediakurser * Sätta mål* Om Encourager AB Encourager AB är

Läs mer

Våga visa vägen! www.rattstodtillarbete.se 1 Till dig som är arbetsgivare 2014

Våga visa vägen! www.rattstodtillarbete.se 1 Till dig som är arbetsgivare 2014 Våga visa vägen! 1 Till dig som är arbetsgivare 2014 Våga visa vägen! Copyright 2014 Handikappförbunden Projektledare: Fredrik Lindgren Manus: Fredrik Lindgren Foto: Emil Erdtman, Istock Illustrationer:

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

Att försörja sig och utvecklas

Att försörja sig och utvecklas Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter en utbildning obligatorisk gratis en grundskola en gymnasieskola frivillig komvux en vuxen en folkhögskola att studera en yrkeshögskola en

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

FIA 1(12) Karin Rosenberg. Utvärdering av. FIA-projektet. Karin Rosenberg Rosevo AB 2007-11-27

FIA 1(12) Karin Rosenberg. Utvärdering av. FIA-projektet. Karin Rosenberg Rosevo AB 2007-11-27 FIA 1(12) Utvärdering av FIA-projektet Rosevo AB 2007-11-27 FIA 2(12) Utvärdering av FIA-projektet Innehåll: 1. Inledning 2. Kort om projektets organisation och arbetssätt 3. Syfte med utvärderingen 4.

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN Intervjuer och rapporten är en del av Integrationsfondens projekt Mänskliga Rättigheter i praktiken Diarienummer: 2012-3011299 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN 2013-2015 Folkuniversitetet Umeå Folkuniversitetet

Läs mer

LITEN HANDBOK FÖR MERITPORTFÖLJ

LITEN HANDBOK FÖR MERITPORTFÖLJ LITEN HANDBOK FÖR MERITPORTFÖLJ Förord Denna handbok är till för dig som på något sätt kommer i kontakt med meritportföljen. Med den här vill vi inspirera dig, hjälpa dig och framför allt ge dig tips

Läs mer

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se Handledning för studie- och yrkesvägledare www.påjobbet.se 2 Introduktion @Jobbet är ett spel om att vara ung och söka jobb via internet. Spelet finns på www.påjobbet.se och är kostnadsfritt att använda

Läs mer

Ett arbetsprojekt för personer med ADHD

Ett arbetsprojekt för personer med ADHD ADHD och Anställning Ett arbetsprojekt för personer med ADHD När jag kom hit verkade jag nog säker på mig själv, men jag trodde inte på mig själv. Nu har självkänslan kommit ikapp. Projektet har gett mig

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Rapport: Arbetsmarknadsutbildning med SFI

Rapport: Arbetsmarknadsutbildning med SFI Rapport: Arbetsmarknadsutbildning med SFI Resultat från utvärdering, uppföljningar och konferens Maria Berg Ulrika Morelius Tzovinar Yeranossian Maj 2012 Innehåll Information om utvärderingen... 1 Utvärderingsresultat...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning INTRODUKTION AV URBAN BÄCKSTRÖM, VD SVENSKT NÄRINGSLIV 3. Träffa dina framtida medarbetare redan i dag 1 5. 5. 8. 11. VARFÖR PRAO/PRAKTIK? För lite tid eller inga uppgifter? Möjligheterna

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen Samtal om lön goda råd inför möten med chefen ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Text: Sara Bergqvist Månsson. Tryck: Strokirk-Landströms AB, oktober 2008. Upplaga: 5 000

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer