Datakommunikator. Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datakommunikator. Bruksanvisning"

Transkript

1 Datakommunikator Bruksanvisning Förvara denna bruksanvisning på en lämplig plats för framtida referens när så behövs. Läs instruktionerna noggrant innan produkten används, och följ instruktionerna när den används.

2 TERUFUSION Datakommunikator Licensvillkor Dessa licensvillkor är ett avtal mellan TERUMO Corporation (TERUMO) och dig. Läs dem. De gäller för TERUFUSION Datakommunikator (programvara) som du installerar, och inkluderar mediet som den levererades på, om det existerar. Villkoren gäller också för alla uppdateringar, tillägg och stödtjänster för denna programvara, om inte andra villkor medföljer dessa enheter. I så fall gäller dessa villkor. GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ACCEPTERAR DU DESSA VILLKOR. ANVÄND INTE PROGRAMVARAN OM DU INTE ACCEPTERAR DEM. Om du följer dessa licensvillkor har du rätt att installera och använda en enda kopia av programvaran på ditt interna system (System). 1. Licensens omfattning: Programvaran licensieras, den säljs inte. Detta avtal ger dig bara rätt att använda programvaran. TERUMO förbehåller sig alla övriga rättigheter, inklusive, men inte begränsat till, upphovsrätten till denna programvara. Om inte tillämplig lagstiftning ger dig ytterligare rättigheter trots denna begränsning får du endast använda programvaran enligt det som uttryckligen tillåts i detta avtal. Detta innebär att du måste följa alla tekniska begränsningar i programvaran som endast tillåter att du använder den på vissa sätt. Du får inte: - förbigå några tekniska begränsningar i programvaran; - dekompilera eller dekonstruera programvaran, förutom och endast i den utsträckning som tillämplig lagstiftning uttryckligen tillåter trots denna begränsning; - skapa flera kopior av programvaran än vad som specificeras i detta avtal eller som tillåts av tillämplig lagstiftning trots denna begränsning; - publicera programvaran så att andra kan kopiera den; - hyra ut, leasa eller låna ut programvaran; - överföra programvaran till tredje part; - överföra programvaran till ett annat land än det där systemet är placerat; eller - använda programvaran för kommersiell hosting av programvara. Du kan endast använda denna programvara med TERUMOS infusionspumpar, sprutpumpar och racksystem. Du accepterar att TERUMO förbehåller sig alla rättigheter, inklusive men inte begränsat till upphovsrätten till alla utmatningar från programvaran, inklusive men inte begränsat till skärmbilder eller utskrivna bilder. Du får använda och kopiera dessa utmatningar och distribuera dem inom anläggningen där systemet finns, men du måsta skaffa uttryckligt godkännande från TERUMO innan du sprider sådana utmatningar utanför anläggningen. TERUMO kan upphäva licensen till denna programvara om du bryter mot de begränsningar som beskrivs i detta avtal, och när detta avtal sägs upp måste du avinstallera programvaran från systemet. Oavsett uppsägningen av detta avtal fortsätter följande villkor att gälla efter uppsägningen. 2. Stödtjänster Eftersom denna programvara är "i befintligt skick" kanske vi inte tillhandahåller stödtjänster för programvaran. Programvaran kan uppdateras utan föregående meddelande till dig. 3. Hela avtalet Detta avtal, och villkoren för tillägg, uppdateringar och stödtjänster som du använder, utgör hela avtalet för programvaran och stödtjänster. 4. Gällande lag och rättskipning Detta avtal ska regleras och tolkas i enlighet med japansk lagstiftning. Alla tvister eller kontroverser som kan uppstå mellan TERUMO och dig, utanför eller inom ramen för detta avtal, skall avgöras slutgiltigt av skiljedom i Tokyo, i enlighet med de kommersiella skiljedomsreglerna för Japan Commercial Arbitration Association. 5. Garantifriskrivning Programvaran licensieras "i befintligt skick". Du ansvarar för riskerna med att använda programvaran. TERUMO ger inga uttryckliga garantier eller löften. I den utsträckning som det tillåts under din lokala lagstiftning utesluter TERUMO införstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för särskilda ändamål och icke-överträdelse. 6. Begränsningar av och uteslutande av gottgörelse och ersättning Du kan endast erhålla från TERUMO och dess leverantörer direkt ersättning upp till det belopp du betalade för att använda programvaran. Du kan inte erhålla ersättning för några andra skador, inklusive följdskador, utebliven vinst, speciella, indirekta eller oavsiktliga skador. Denna begränsning gäller för - allt med anknytning till programvaran, tjänster; och - anspråk gällande kontraktsbrott, brott mot garantier eller löften, strikt ansvar, försumlighet, eller andra åtalbara handlingar, i den utsträckning som det tillåts under tillämplig lagstiftning. Det gäller även om TERUMO var medveten om eller borde ha varit medveten om risken för skador. Ovanstående begränsningar kanske inte gäller dig eftersom ditt land kanske inte tillåter uteslutanden eller begränsning av oavsiktliga skador, följdskador eller andra skador.

3 Innehåll För att använda produkten på ett säkert sätt, läs bruksanvisningen noggrant och lär dig innehållet. Se också till att införa säkerhetsutbildningssystem på ditt sjukhus. Kontakta vårt företags representanter för att få information när produkten introduceras. Innehåll Innehåll 3 Innehåll...3 Syfte, översikt och egenskaper hos produkten 4 Syfte och översikt...4 Egenskaper...4 Systemkonfiguration...5 Försiktighetsåtgärder 6 Användning...6 Förberedelser 7 Den övergripande processen...7 Systemkrav...8 Kompatibel utrustning...8 Hur man installerar...9 Avinstallation...15 Driftsprocedur 17 Steg för användning...17 Starta och avsluta programvaran...20 Ställa in användarinformation...24 Verktygskonfiguration...28 Inställning av grundläggande information...32 Pump/rack informationshantering...40 Skriva kommunikationskonfiguration...44 Hantering av läkemedelsbiblioteket...51 Mottagning av pumphistorik...54 Bläddra i pump- eller rackstatus...57 Hur man ansluter till pump/rack...60 Felsökning 63 Felsökning...63 Symboler 64 FÖR INFORMATION OM PRODUKTER FRÅN TERUMO 65 3

4 Syfte, översikt och egenskaper hos produkten Syfte och översikt TERUFUSION Datakommunikator (denna programvara) ska installeras på en PC för användning på följande sätt. (1) Kontrollera och ändra systemkonfigurationen för pump- och racksystem. (2) Ta emot historikfiler för pumpdrift och spara dem externt. (3) Sända läkemedelsbibliotek till pumpar och ta emot läkemedelsbibliotek från pumpar. Egenskaper Sända ett läkemedelsbibliotek Möjliggör sändning av läkemedelsbibliotek till TERUFUSION Infusion Pump Type LM och TERUFUSION Syringe Pump Type SS (endast för typer med läkemedelsbiblioteksfunktionen tillgänglig). Ta emot historik Möjliggör mottagning av historik för TERUFUSION Infusion Pump Type LM/LF och TERUFUSION Syringe Pump Type SS. (Endast för pumpar med funktion för extern kommunikation (RS-232C) eller trådlöst LAN) Mottagna historikfiler kan visas för varje utrustning. Inställning av kommunikationskonfiguration Möjliggör inställning av kommunikationskonfiguration för pump/rack (trådlöst eller trådbundet LAN). Auktorisering ges till inloggade användare För att förhindra sändning av läkemedelsbibliotek och ändring av systemadministrationen kan användare ges rättigheter, och användningen kan begränsas. 4

5 Syfte, översikt och egenskaper hos produkten Systemkonfiguration Programvaran gör det möjligt att kommunicera med pumpar (eller rack), ta emot pumphistorikfiler, och sända läkemedelsbibliotek. Diagram över systemkonfigurationen TERUFUSION Datakommunikator TERUFUSION Dosanalysator med läkemedelshanterare [Server] Sjukhus LAN Datalagring Rack [Användare] Pump 5

6 Försiktighetsåtgärder För säker och korrekt användning av systemet, se till att följa alla försiktighetsåtgärder. Om försiktighetsåtgärderna inte följs och systemet används felaktigt kan det orsaka skador. Följande visar de symboler som används i handboken och vad de betyder: Försiktighetsåtgärder Om denna etikett visas före en försiktighetsåtgärd betyder det att det finns risk för personskador eller materiella skador om den inte följs. Användning Försiktighetsåtgärder <Försiktighetsåtgärder vid användning> Kontrollera datorn och alla tillbehör innan programvaran används. Använd inte programvaran om någonting inte fungerar som det ska. [Funktioner i programvaran kanske inte fungerar, eller prestandan kan minska.] Se till att ta backup på data regelbundet för att förhindra dataförlust vid problem med datorn eller tillbehör. Hantera data försiktigt för att förhindra olaglig användning av användarinformation. När filer som skapats av programvaran raderas, radera dem individuellt. [Filer skapade av användaren raderas inte vid avinstallation.] Efter att ha sänt ett läkemedelsbibliotek till pumpen bör pumpens innehåll kontrolleras genom revidering. <Viktiga grundläggande försiktighetsåtgärder> Installera och använd inte programvaran på flera datorer i samma nätverk. [Hantering av de pumpar som används och underhåll och hantering (inklusive versionshantering) av läkemedelsbibliotek kanske inte utförs korrekt.] Kontrollera de medföljande dokumenten för läkemedel och medicinsk utrustning som används tillsammans innan programvaran används. Endast användare som läst instruktionerna noggrant får använda programvaran. Modifiera inte programvaran. [Det kan orsaka funktionsfel med programvaran.] <Interaktion (använda programvaran med medicinsk utrustning)> [Försiktighetsåtgärder vid gemensam användning] När programvaran installeras måste ett visningsspråk för pump väljas som matchar pumpens språkinställning. [Det gör det omöjligt att spara läkemedelsbibliotek som skapats med programvaran i pumparna.] Ändra inte språkinställningen för pump när programvaran börjat användas. [Om olika språkinställningar förekommer kan läkemedelsbibliotek som skapas med programvaran inte skrivas till pumparna.] Dataöverföring måste utföras med läkemedelsbiblioteksfiler skapade med TERUFUSION Dosanalysator med läkemedelshanterare eller TERUFUSION Läkemedelsbiblioteks hanteraren. [Kompatibilitet mellan filformat kan inte garanteras.] När TERUFUSION Dosanalysator med läkemedelshanterare eller TERUFUSION Läkemedelsbiblioteks hanteraren används för att ändra mål för att spara eller kommunikationskonfiguration, se till att samma inställningar ändras för programvaran. [Fildelning och liknande kan inte längre utföras.] 6

7 Förberedelser Den övergripande processen Se följande processflöde när systemet används. Se respektive programvaras bruksanvisning för mer information. 1. Förberedelser Bekräfta systemkrav (spec., PC-förhållanden, kommunikationsomgivning) Val av läkemedel för pump Inställningar för delade mappar (historik, läkemedelsbibliotek) Servern / Användarinställningar TERUFUSION Datakommunikator inställningar Kommunikationskonfiguration, inställningar av pump / rack Skriva kommunikationsmiljö 2. Genomförande Installation Registrera användare Systeminställningar Inställningar för masterläkemedel Historik Analys Skapa Lm-lista Ladda ner Historik 3. Drift Uppdat Lm-lista Manövrera Pump 7

8 Förberedelser Systemkrav Systemkrav Kommunikationsgränssnitt [Operativsystem] Microsoft Windows XP Professional SP2 och senare, 32-bitar (x86) / 64-bitar (x64) Microsoft Windows Vista Business 32-bitar (x86) / 64-bitar (x64) Microsoft Windows Vista Enterprise 32-bitar (x86) / 64-bitar (x64) Microsoft Windows Vista Ultimate 32-bitar (x86) / 64-bitar (x64) Microsoft Windows 7 Professional 32-bitar (x86) / 64-bitar (x64) Microsoft Windows 7 Enterprise 32-bitar (x86) / 64-bitar (x64) Microsoft Windows 7 Ultimate 32-bitar (x86) / 64-bitar (x64) [Minne] 512 MB eller mer rekommenderas [CPU-hastighet] Intel 2 GHz eller mer rekommenderas [Hårddisk] 10 GB eller mer ledigt utrymme rekommenderas [Enhet] DVD-ROM drivenhet [Skärmupplösning] 1024 x 768 pixlar eller mer Kompatibel med RS-232C, IEEE802.11b, 100BASE-TX * Se bruksanvisningarna för pump och rack. Kompatibel utrustning Produktnamn Modell Katalognummer Extern kommunikationsfunktion TERUFUSION Infusion Pump Type LF TE-LF600 TE-LF602XXX RS-232C TERUFUSION Infusion Pump Type LM TE-LM700 TE-LM702XXX RS-232C TE-LM800 TE-LM800XXX Trådlöst LAN TERUFUSION Syringe Pump Type SS TE-SS700 TE-SS702XXX RS-232C TE-SS800 TE-SS800XXX Trådlöst LAN TERUFUSION Communication Rack System TE-RS800 TE*RS800N03 RS-232C, trådlöst LAN och trådbundet LAN (XXX = EN1, EN2, DE1, FR1, IT1, IT3, NL1, RU1, ES1, SV1, NO1, DA4, PL1, HU1, SK1) 8

9 Förberedelser Hur man installerar Stegen för att installera programvaran på en PC listas nedan. Försiktighetsåtgärder Installation av programvaran ska utföras av en användare som är auktoriserad som datoradministratör. Ny installation 1) Sätt i installations-dvd:n i datorns DVD-enhet. Installationsprogrammet startar automatiskt. Om det inte startar automatiskt, starta genom att dubbelklicka på "setup. exe" på DVD:n. Kraven för installation av programvaran listas. Windows Installer 4.5 Redistributable Microsoft.NET Framework 3.5 SP1 Microsoft Visual C Service Pack 1 Redistributable Package MFC Security Update Anmärkningar Den driftmiljö som ska installeras skiljer sig åt beroende på den installerade datormiljön. 2) Tryck på [Installera]-knappen för att installera det system som krävs. Anmärkningar När programpaketet har installerats kan ett meddelande som uppmanar till omstart av systemet visas. Klicka på [Ja]-knappen för att starta om datorn. 9

10 Förberedelser 3) Klicka på [Nästa]-knappen. Skärmen "OS som stöds och specifikation" visas sedan. 4) Kontrollera systemkraven för programvaran och klicka sedan på [Nästa]-knappen. Skärmen "Licensavtal" visas sedan. 10

11 Förberedelser 5) Om du accepterar innehållet i licensavtalet sedan du läst det, klicka på [Jag accepterar villkoren i licensavtalet]. [Nästa]-knappen kan sedan väljas. Klicka på [Nästa]-knappen. Skärmen "Gå in i installationsmappen." visas sedan. 6) Välj en installationsmapp. Anmärkningar Standardmappen för installationen skiljer sig åt mellan 32-bitars- och 64-bitars-datorer. 32-bitars: C:\Program Files\Terumo_CQI\CQI_comm_tool 64-bitars: C:\Program Files(x86)\Terumo_CQI\CQI_comm_tool Klicka på [Nästa]-knappen. Om det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme på den specificerade hårddisken visas en varning. Skärmen "Systeminställningar" visas sedan. 7) Välj en mapp att läsa läkemedelsbibliotek från. Anmärkningar Standardmappen för att läsa läkemedelsbibliotek skiljer sig åt beroende på operativsystemet för Windows XP, Windows Vista och senare. Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\ Application Data\Terumo_CQI\libraryset Windows Vista och senare: C:\ProgramData\Terumo_CQI\libraryset Klicka på [Nästa]-knappen. Skärmen "Systeminställningar" visas sedan. 11

12 Förberedelser 8) Välj en målmapp för att spara pumphistorik. Anmärkningar Standardmappen för att spara pumphistorik skiljer sig åt beroende på operativsystemet för Windows XP, Windows Vista och senare. Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\ Application Data\Terumo_CQI\history Windows Vista och senare: C:\ProgramData\Terumo_CQI\history Klicka på [Nästa]-knappen. Skärmen "Ställ in språk" visas sedan. Anmärkningar Målmappen för pumphistorik används av TERUFUSION Dosanalysator med läkemedelshanterare för att analysera historik. Se bruksanvisningen för TERUFUSION Dosanalysator med läkemedelshanterare för mer information. 9) Välj listrutan [Programvarans visningsspråk]. Ställ in språket för programvarans skärmar. 10) Välj listrutan [Pumpens visningsspråk]. Ställ in språket som pumparna ska använda. Se pumpens bruksanvisning för information om vilka språk som kan väljas. Försiktighetsåtgärder Anslutning kan inte göras med pumpar som har olika språk. Om programvaran installeras med fel språkinställning, avinstallera och installera igen Klicka på [Nästa]-knappen. Skärmen "Börja kopiera filer" visas sedan. 12

13 Förberedelser 11) Klicka på [Nästa]-knappen. Installationen av programvara påbörjas. När installationen avslutas visas skärmen "InstallShield Wizard är färdig". 12) Klicka på [Slutför]-knappen för att stänga "InstallShield Wizard är färdig"-skärmen. 13

14 Förberedelser Reparationsinstallation 1) Sätt i installations-dvd:n i datorns dvd-enhet. Installationsprogrammet startar automatiskt. Om det inte startar automatiskt, starta genom att dubbelklicka på "setup. exe" på dvd:n. När installationsprogrammet startas kontrolleras installationsstatusen för programvaran. 2) Programvaran kan repareras eller tas bort på denna skärm. När knappen [Repair] (Reparera) väljs 1) Klicka på [Ja]-knappen. När reparationsprocessen utförs återställs inställningarna, inklusive mappar, till standardvärdena. När knappen [Remove] (Ta bort) väljs 1) Klicka på [Ja]-knappen. Programvaran avinstalleras. 14

15 Förberedelser Avinstallation 1) Klicka på [Start] - [Alla program]. 2) Klicka på [TERUFUSION Data Communicator] - [Avinstallera]. Bekräftelsemeddelandet för avinstallation visas. Anmärkningar Avinstallationen kan inte utföras medan programvaran körs. Avsluta programvaran innan avinstallationen utförs. Installerade filer raderas under avinstallationen. Se till att utföra all backup som kan vara nödvändig innan avinstallationen. 15

16 Förberedelser 3) Klicka på [Ja]-knappen för att starta avinstallationen. Skärmen "InstallShield Wizard är färdig" visas när avinstallationen är slutförd. 4) Klicka på [Slutför]-knappen. Avinstallationen slutförs. Försiktighetsåtgärder Radera eventuella filer som inte raderades under avinstallationen individuellt. 16

17 Steg för användning Programvaran introduceras Installera. > [Se sida 9] Starta upp programvaran. > [Se sida 20] Logga in. > [Se sida 20] Ställ in användarinformation. > [Se sida 24] Ställ in verktyget. (Backup, mål för att spara filer och liknande) > [Se sida 28] Kommunikationskonfiguration Inställning av grundläggande information (krävs för trådbunden/trådlös LAN-anslutning) > [Se sida 32] Registrera pumpar och rack. > [Se sida 40] Stäng av programvaran. > [Se sida 23] Inställningar för kommunikationskonfiguration (krävs för trådbunden/trådlös LAN-anslutning) Starta upp programvaran. > [Se sida 20] Logga in. > [Se sida 20] Anslut rackarna till datorn. (RS-232C) > [Se sida 60] Skriv inställningarna för kommunikationskonfiguration. (starta om pump/rack efter att ha sparat) > [Se sida 44] Växla inställningarna för kommunikationskonfiguration. (starta om pump/rack efter att ha sparat) > [Se sida 49] Stäng av programvaran. > [Se sida 23] 17

18 Sända ett läkemedelsbibliotek Starta upp programvaran. > [Se sida 20] Logga in. > [Se sida 20] Anslut pumparna (eller racken) till datorn. > [Se sida 60] Välj pump att sända till. > [Se sida 51] Sänd läkemedelsbiblioteket. > [Se sida 52] Stäng av programvaran. > [Se sida 23] Ta emot pumphistorik Starta upp programvaran. > [Se sida 20] Logga in. > [Se sida 20] Anslut pumparna (eller racken) till datorn. > [Se sida 60] Välj en pump att ta emot från. > [Se sida 54] Ta emot pumphistoriken. > [Se sida 55] Stäng av programvaran. > [Se sida 23] 18

19 Granska kommunikationsstatus Starta upp programvaran. > [Se sida 20] Logga in. > [Se sida 20] Granska kommunikationsstatus. > [Se sida 57] Stäng av programvaran. > [Se sida 23] 19

20 Starta och avsluta programvaran Starta upp programvaran 1) Dubbelklicka på genvägsikonen på skrivbordet. När programvaran startar visas skärmen "Logga in". Programvaran kan också startas genom att klicka på [Start] - [Alla program] - [TERUFUSION Data Communicator] - [TERUFUSION Data Communicator]. Logga in i programvaran Inloggningsskärmen 1) Ange användar-id i "Anv.- ID". 2) Ange lösenordet i "Lösenord". Vid första inloggningen efter installationen, ange följande ID och lösenord för en användare med behörighet för systemadministration. Anv.- ID: [administrator]/lösenord: [9999] 3) Klicka på [Logga in]-knappen. Efter att ha loggat in som en registrerad användare visas skärmen "huvudmeny". Klicka på knappen [Avbryt] för att stänga programvaran. Anmärkningar Det ursprungliga lösenordet är samma som användar-id. Skärm för att ändra lösenord 1) Om användar-id och lösenord är samma visas skärmen "Ändra lösenord". 2) Ange ett nytt lösenord i alfanumeriska tecken (exklusive mellanslag) på raden "Lösenord". 3) Ange samma lösenord på raden "Lösenordet igen" för verifiering. 4) Klicka på [OK]-knappen. Efter att ett nytt lösenord registrerats visas skärmen "huvudmeny". Klicka på [Avbryt]-knappen för att visa "Logga in"-skärmen. Anmärkningar Lösenordet visas som asterisker (*). En varning visas om ett oregistrerat användar-id eller felaktigt lösenord anges. 20

21 Huvudmenyskärm Efter inloggning visas skärmen "huvudmeny". Namnet på den skärm som visas beror på den inloggade användarens behörighet. Behörighet för användare ställs in på skärmen "Redigera användarlista". Klicka på skärmens namn för att gå till varje inställningsskärm. Delade skärmar Den övre delen är samma på alla skärmar Visar programvarans namn och version. 2. Visar namnet på den valda skärmen. 3. Visar namnet på den inloggade användaren. 4. Klicka på [Lås] för att ställa in programvaran på låst läge. 5. Klicka på [Sluta] för att stänga programvaran. 21

22 Lås upp-skärmen Skärmen "Lås upp" visas genom att klicka på [Lås] längst upp till höger på den delade skärmen. 1) Lås upp genom att ange lösenordet. 2) Klicka på knappen [Lås upp]. Om rätt lösenord anges visas skärmen som visades innan låsningen igen. Klicka på [Stäng av]-knappen för att visa "Bekräfta"-skärmen. 3) Klicka på [Ja]-knappen för att stänga av programvaran. Klicka på [Nej]-knappen för att visa "Lås upp"-skärmen. Anmärkningar Programvaran kan inte stängas av under kommunikation med pumpar (eller rack). 22

23 Stänga av programvaran Stänga av programvaran 1) Klicka på [Sluta] för att stänga programvaran. Skärmen "Bekräfta" visas. 2) Klicka på [Ja]-knappen för att stänga av programvaran. 23

24 Ställa in användarinformation Redigera användarlista-skärmen Klicka på [Ny] eller [Red.] från listskärmen för att visa en skärm för att lägga till och redigera användarinformation Visar användar-id. Ett användar-id på upp till 30 alfanumeriska tecken kan matas in. 2. Visar namnet. Upp till 30 tecken kan matas in för namnet. 3. Visar åtkomstbehörighet. Kan väljas från listan. 4. Klicka på [Initialisera]-knappen för att initialisera lösenordet. 5. Klicka på knappen [OK] för att spara den redigerade informationen. 6. Klicka på knappen [Avbryt] för att ta bort den redigerade informationen. Anmärkningar Det ursprungliga lösenordet är användar-id:t. En varning visas om ett användar-id för en redan registrerad användare matas in. Behörighetsmönster De 5 behörighetsmönster som kan väljas med programvaran listas nedan. Mönster Behörighet för Behörighet att ta emot Behörighet att sända systemadministration pumphistorik läkemedelsbibliotek : Gällande : Ogiltig 24

25 Behörighet och tillgängliga skärmar Följande tabell visar de skärmar som är tillgängliga för varje behörighet. Meny 1 Meny 2 Funktionsbeskrivning Behörighet för systemadministration Behörighet att ta emot pumphistorik Behörighet att sända läkemedelsbibliotek Status Visa kommunikationsstatus Pump komm. nr. "Växla inställning för pumpkommunikationsmiljö" "Spara inställning för Pump komm. tabell kommunikationsmiljö till pumpen" Pumphistorik Mottagning av pumphistorik "<IP>: "Infusionspump" Skicka och ta <IP> Läkemedelsbibl. emot <SP> Läkemedelsbibl. Rack komm. nr. Rack komm. tabell Pumplista Racklista Använd.lista Verktygskonfiguration Systeminställning Komm. inställning : Gällande : Ogiltig Ta emot/sänd IPläkemedelsbibliotek" "<SP>: "Sprutpump" Ta emot/sänd SPläkemedelsbibliotek" "Växla inställning för rackkommunikationsmiljö" "Spara inställning för kommunikationsmiljö till rack" Lägg till/redigera/radera pump Lägg till/redigera/radera rack Lägg till/redigera/radera användarinformation "Ställa in mål för att spara backup och filer" "Ställa in kommunikationsmiljöer för pump och rack för att använda trådlöst eller trådbundet LAN. (när trådlöst, trådbundet LAN används)" Försiktighetsåtgärder Behörighet för systemadministration kan ändra behörigheten för andra användare. Var försiktig när du ger behörighet för systemadministration. 25

26 Registrera användarinformation 1) Välj [Använd.lista] från skärmen "huvudmeny". En lista med användarinformation visas. 2) För att lägga till en ny användare, klicka på [Ny] längst ner på skärmen. Skärmen "Redigera användarlista" visas. 3) Ange användar-id och namn. 4) Välj ett behörighetsmönster. 5) Klicka på [OK]-knappen för att registrera den redigerade användarinformationen. Redigera användarinformation 1) För att ändra inställningarna för existerande användare, välj den användare som ska redigeras från användarlistan. 2) Klicka på [Red.] längst ner på skärmen, eller dubbelklicka på den valda användaren. Skärmen "Redigera användarlista" visas. 26

27 Radera användarinformation 1) För att radera en användare, välj användaren som ska raderas från användarlistan. 2) Klicka på [Radera] längst ner på skärmen, och skärmen "Bekräfta" visas. Anmärkningar En inloggad användare kan inte raderas. 3) Klicka på knappen [Ja] för att radera användarinformationen. 27

28 Verktygskonfiguration Inställningar för backup av konfigurationsfiler och loggfiler och inställningar för mål för att spara historik och för att läsa läkemedelsbibliotek kan göras. (Programvaran använder dessa inställningar.) Välj [Verktygskonfiguration] från skärmen "huvudmeny" Välj fliken [Backup-konfiguration] för att ställa in backup-konfigurationer. 2. Välj fliken [Spara sökvägsinställningar] för att ställa in mål för att spara filer. 28

29 Backup-konfiguration Villkor och en plats för backup av programvaran kan ställas in. Skärm för backup-konfiguration Den fil som ska säkerhetskopieras kan väljas. 2. Klicka på [Backup nu]-knappen för att omedelbart utföra backup. 3. Klicka på knappen [Välj] för att specificera den mapp som backupen ska sparas i. Det är också möjligt att direkt skriva in ett mappnamn i textrutan. Mappar kan specificeras på en icke-lokal plats (delad mapp, extern disk och liknande). 4. Välj kryssrutan [Auto-backup] för att aktivera den automatiska backupfunktionen. 5. Specificerar tidsperioden mellan backuper. Möjliga val är 1, 7, 30, 60, 90, 120 eller 180 dagar. 6. Backup-tid kan specificeras från 0:00 till 23: Klicka på [Bekräfta]-knappen för att bekräfta valen. 29

30 Ställ in backup-mål 1) Kryssa i kryssrutorna för att välja information för backup. 2) Klicka på knappen [Välj] i "Backup-destination" för att väja målmapp för backup. 3) Klicka på [Bekräfta]-knappen för att spara inställningarna. Ställ in auto-backup 1) Kryssa i kryssrutan [Auto-backup]. Programvaran kan ställas in för att göra en backup vid avstängningen. 2) Välj intervallet mellan backuper. 3) Ange tiden då backup ska starta. 4) Klicka på [Bekräfta]-knappen för att spara inställningarna. Anmärkningar Auto-backup utförs när programvaran stängs av. Det valda intervallet mellan backuper är antalet dagar som en backup görs sedan senaste backupen utfördes. Om dagarna i det valda intervallet har passerats och den valda backup-tiden också har passerats utförs en backup när programvaran stängs av. 30

31 Ställa in mål för att spara fil Det är möjligt att ställa in en målmapp för att läsa läkemedelsbibliotek och målmapp för att spara pumphistorik som delas med TERUFUSION Dosanalysator med läkemedelshanterare eller TERUFUSION Läkemedelsbiblioteks hanteraren. Skärm för att spara sökvägsinställning Välj "Historikfil" för att ställa in mappen för att spara historik från pumpar som filer. Klicka på [Välj]-knappen för att specificera mappen. Du kan även skriva in ett mappnamn direkt i textrutan. 2. Välj "Läkemedelsbibliot.fil" för att ställa in mappen för att läsa läkemedelsbiblioteksfiler som ska sändas till pumparna. Klicka på [Välj]-knappen för att specificera mappen. Du kan även skriva in ett mappnamn direkt i textrutan. 3. Klicka på [Bekräfta]-knappen för att bekräfta valen. Anmärkningar Filer i målmappen som specificerats på denna skärm används av TERUFUSION Dosanalysator med läkemedelshanterare för analys. Efter analysen flyttas de från mappen. Se till att inte specificera följande mapp som används av programvaran. Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Terumo_CQI\CQI_comm_tool\History Windows Vista och senare: C:\ProgramData\Terumo_CQI\CQI_comm_tool\History 31

32 Inställning av grundläggande information Vid anslutning till pumpar och rack via LAN måste kommunikationskonfiguration ställas in. Välj [Komm. inställning] från skärmen "huvudmeny". Kommunikationskonfiguration för både pump och rack kan ha 10 individuella inställningsmönster. Pump- och rackkommunikation kan väljas bland de skapade inställningarna för kommunikationskonfiguration. Inställningar för kommunikationskonfiguration Välj antingen fliken [Pumpens komm.tabell] eller [Rack komm. tabell] för inställningarna för kommunikationskonfiguration. Pumpens komm.tabell-skärmen Välj de inställningar för kommunikationskonfiguration som ska redigeras eller raderas från listan. 2. Klicka på [Filexport] för att exportera registrerade inställningar för kommunikationskonfiguration till en fil. 3. Klicka på [Red.] för att ändra inställningarna för kommunikationskonfiguration för valt tabellnr. Skärmen "Redigera pumpens komm. tabell" eller "Redigera rack komm. tabell" öppnas. 4. Klicka på [Radera] för att återställa inställningarna för kommunikationskonfiguration för valt tabellnr. till standardinställningarna. 32

33 Visa skärmen Redigera pumpens komm. tabell eller Redigera rack komm. tabell 1) Klicka på fliken [Pump komm. tabell] eller [Rack komm. tabell]. 2) Välj de inställningar för kommunikationskonfiguration som ska ändras. 3) Klicka på [Red.] längst ner på skärmen, eller dubbelklicka på de valda inställningarna för kommunikationskonfiguration. Skärmen "Redigera pumpens komm. tabell" eller skärmen "Redigera rack komm. tabell" visas. 33

34 Skärmen Redigera pumpkomm.- tabell Skärmen Redigera rackkomm.- tabell Se avsnittet "Innehåll i inställningar för kommunikationskonfiguration" på nästa sida för en förklaring av alternativen nr. 1 till nr.19 som kan ställas in på skärmen "Redigera pumpens komm. tabell" eller "Redigera rack komm. tabell". 34

35 Innehåll i inställningar för kommunikationskonfiguration Nr. Inställningsnamn Innehåll Inställningen omfattar (ändringen omfattar) 1. Komm. namn Ett namn som kan Valfri teckenserie (upp till 24 tecken) väljas för att identifiera kommunikationskonfigurationen 2. Trådlös standard Välj om trådlös standard IEEE För pumpar, välj AV/b b ska användas Rack ställs in på b 3. SSID Identifierare för åtkomstpunkt ASCII-sträng (1 till 32 tecken exklusive "< ", "> ", "& ", '"' och "'") 4. Säkerhetstyp Inställningar för kodningsformat Välj mellan ÖPPEN, WEP-5 (key1), och styrka WEP-13 (key1), WEP-5 (key2), WEP-13 (key2), WEP-5 (key3), WEP-13 (key3), WEP-5 (key4), WEP-13 (key4), WPA-PSK/TKIP, WPA -PSK/AES, WPA2-PSK/TKIP, WPA2-PSK/AES 5. Inmatn.läge Inställningar för Kan väljas från Hex/ASCII/ inmatningsmetod för alfanumerisk. kodningsnyckel Det innehåll som kan väljas i inmatningsläget varierar beroende på kodningsmetod och styrka. För WEP-XX: Hex/ASCII För WPA eller WPA2: Hex/Alfanumerisk 6. PSK/WEP-knapp Kodningsinställningar Reglerna för inmatning varierar beroende på kodningsmetod, styrka, och valt inmatningsläge. Inmatning inom följande område av siffror och tecken. För WEP-5 ASCII fixerat till 5 tecken Hex fixerat till 10 tecken För WEP-13 ASCII fixerat till 13 tecken Hex fixerat till 26 tecken För WPA-relaterade Alfanumerisk 8 till 63 tecken Hex 16 till 126 tecken Standardvärde Tom Pump: AV Rack: b Tom ÖPPNA Hex Tom 35

36 Nr. Inställningsnamn Innehåll 7. Periodiska meddelande En inställning för att välja om ett meddelande ska sändas regelbundet från pumparna (eller racken) i det inställda intervallet. 8. Händelsemeddelande En inställning för att välja om ett meddelande skickas från en pump (eller rack) när en händelse inträffar (start av infusion eller en varningsförekomst, etc.). 9. Val av WLAN/LAN Inställning för anslutningsmetod till LAN (endast för rack) 10. LAN IP-inställning Inställning för metoden för att erhålla IP-adressen för trådbunden LAN-anslutning (endast för rack) 11. LAN nätmask Inställning av subnätmask för trådbunden LAN-anslutning (endast för rack) 12. LAN standardnätport Inställning av standardnätport för trådbunden LAN-anslutning (endast för rack) 13. WLAN IP-inställning Inställning för metoden för att erhålla IP-adressen för trådlös LAN-anslutning 14. WLAN nätmask Inställning av subnätmask för trådlös LAN-anslutning 15. WLAN standardnätport Inställning av standardnätport för trådlös LAN-anslutning 16. Destinationens IP Ställ in IP-adressen för den PC som ansluter pumparna (eller racken) till LAN 17. Port nr. Ställ in portnummer för den PC som ansluter pumparna (eller racken) till LAN (Ange för att kommunicera med denna programvara) 18. Komm. intervall[s] Ställer in intervallet för att skicka regelbundna meddelanden 19. Mottagningstid[s] Ställer in väntetiden för att motta meddelanden, när du bekräftar att anslutningen bibehålls Inställningen omfattar (ändringen omfattar) Välj PÅ/AV Välj PÅ/AV Välj mellan Inget, LAN,WLAN, LAN och WLAN Välj DHCP/Manuell Inmatning i området till Inmatning i området till Välj DHCP/Manuell Inmatning i området till Inmatning i området till Inmatning i området till Inmatning i området 1 till Inmatning i området 1 till 600(s) Inmatning i området 1 till 60(s) Standardvärde AV AV Inget DHCP Tom Tom DHCP Tom Tom Tom Tom Tom Tom 36

37 Inställningar för kommunikationskonfiguration 1) Redigera inställningarna för kommunikationskonfigurationen. 2) De redigerade inställningarna för kommunikationskonfigurationen sparas genom att klicka på [OK]-knappen. 37

38 Välj inställningar för kommunikationskonfigurationen Välj den kommunikationsmiljöinställning som ska användas. Klicka på [Val av pumpens komm. konfig. nr.]-fliken eller [Val av rackets komm. konfigurationsnr.]-fliken Välj den typ som ska ställas in. 2. Välj det inställningsnummer som ska användas för kommunikationskonfigurationen. Val kan inte göras innan du klickar på [Red.]. 3. Klicka på knappen [OK] för att implementera det markerade innehållet. 4. Klicka på knappen [Avbryt] för att ta bort det markerade innehållet. 5. Klicka på [Filexport] för att exportera det markerade inställningsnumret för kommunikationskonfigurationen till en fil. 6. Klicka på [Red.] för att aktivera valet av kommunikationskonfigurationens inställningsnummer. Kontrollera Visade pumptyper har motsvarande katalognummer enligt nedanstående tabell. Pumptyper Katalognummer TE-LF602N TE-LF602XXX TE-LM702A TE-LM702XXX TE-LM800A TE-LM800XXX TE-SS702N TE-SS702XXX TE-SS800N TE-SS800XXX (XXX = EN1, EN2, DE1, FR1, IT1, IT3, NL1, RU1, ES1, SV1, NO1, DA4, PL1, HU1, SK1) 38

39 Registrera inställningsnumret för kommunikationskonfigurationen. 1) Välj den typ som ska ställas in. 2) Klicka på [Red.]. 3) Välj det inställningsnummer som ska användas för kommunikationskonfigurationen. 4) Klicka på [OK]-knappen. Inställningarna sparas. 39

40 Pump/rack informationshantering Välj [Pumplista] på skärmen "huvudmeny", så visas skärmen för att hantera pumpinformation. Detta aktiverar pumpregistrering, radering, och redigering av information om enheten. Om du väljer [Racklista] från skärmen "huvudmeny", så aktiveras rackregistrering, radering och redigering av information om enheten. Pump/rack skärm för informationshantering Välj den pump som det ska ändras inställningar för. Enhetsinformation visas för "Kategori", "Typ", "S/N", "Smeknamn", "IP-adress", "MAC-adress". Om nätverket ansluter till en oregistrerad pump, registreras enhetsinformationen med information som avläses från anslutningen. 2. Klicka på [Filexport] för att exportera all lagrad pumpinformation till en fil. 3. Klicka på [Ny] för att registrera en ny pump. Fönstret "Redigera pumpdata" öppnas. 4. Klicka på [Red.] för att ändra den valda pumpinformationen. Fönstret "Redigera pumpdata" öppnas. 5. Klicka på [Radera] för att radera den valda pumpinformationen. 40

41 Visa skärmen registrering/redigering av pump/rackinformation 1) För att lägga till en ny pump/rack klickar du på [Ny] längst ner på skärmen. Skärmen "Redigera pumpdata"/skärmen "Redigera rackdata" öppnas. 2) När du vill byta inställningar för den befintliga pumpen väljer du den pump som ska redigeras från skärmen "Pumplista"/"Racklista". 3) Klicka på [Red.] eller dubbelklicka på vald pump/rack. Skärmen "Redigera pumpdata"/skärmen "Redigera rackdata" visas. Skärmen redigera pumpdata

42 Skärmen redigera rackdata Visar enhetstypen. Du kan ändra det genom att välja från listan. 2. Visar ursprunget. Ändringar kan göras genom inmatning i området 0000 till FFFF, eller genom att välja från listan. 3. Visar serienumret. Kan ändras genom att mata in 10 siffror. 4. Denna information är endast för referens, och kan inte ändras. 5. Visar enhetskategorin. Denna bestäms av modellnumret, varför denna information endast är för referens. 6. Visar smeknamnet. Inställningarna kan ändras med 20 tecken eller färre. 7. Välj typ av LAN för inställningar av kommunikationskonfigurationen. För ett rack väljer du [Kommunik. konfiguration(wlan)] eller [Kommunik. konfiguration(lan)] för att ställa in kommunikationskonfigurationen. När det gäller pumpar kan kommunikationskonfigurationen endast ställas in till [Kommunik. konfiguration(wlan)]. 8. Visar IP-adressen. Inställningarna kan ändras i området till Inställningarna för DHCP är inaktiverade. 9. Visar inställningsmetoden för IP-adressen som antingen [Manuell] eller [DHCP]. Innehållet i skärmen "Redigera pumpens komm. tabell" eller "Redigera rack komm. tabell" visas. Det kan inte ändras i denna skärm. 10. Klicka på knappen [OK] för att spara det redigerade innehållet. 11. Klicka på knappen [Avbryt] för att ta bort det redigerade innehållet. 42

43 Ställ in pump/rackinformation 1) Ställ in den information om pumpen som ska registreras. 2) Klicka på knappen [OK] för att spara den redigerade informationen för pumpen. 43

44 Skriva kommunikationskonfiguration Kommunikationskonfiguration som har ställts in via pump/rack-informationshanteringen i Komm. inställning kommer att skrivas till en pump eller ett rack. 1) För att skriva inställningarna för kommunikationskonfigurationen ska du klicka på [Pump komm. tabell] i skärmen "huvudmeny". Klicka på [Rack komm. tabell] för rack. För att ändra på inställningarna ska du klicka på [Pump komm. nr.] för pumpar, eller [Rack komm. nr.] för rack. Skärmen "Pumpval" eller skärmen "Val av rack" visas. Skärmen pumpval Välj den pump vars kommunikationskonfiguration ska ställas in. Pumpar på nätverket som för tillfället är anslutna visas i fetstil. 2. Klicka på knappen [Bakåt] för att komma tillbaka till skärmen "huvudmeny". 3. Klicka på knappen [Nästa] för att kontrollera pumpanslutningarna. 44

45 1) Markera kryssrutan för den pump som ska anslutas. Anmärkningar Om följande skärmar väljs från skärmen "huvudmeny" så kan inte flera pumpar (eller rack) väljas. [Pump komm. nr.] [Pump komm. tabell] [Rack komm. nr.] [Rack komm. tabell] Klicka på [Nästa]-knappen. Skärmen kontrollera pumpanslutning visas. Skärmen kontrollera pumpanslutning Välj pumpen för att avsluta anslutningskontrollen. Sätt ett kryssmärke för att göra [Avbryt]-knappen tillgänglig. 2. Klicka på knappen [Avbryt] för att avbryta anslutningskontrollen. Ett meddelande visas vilket indikerar avslutning av anslutningskontrollen, och efter avslutning visas skärmen "huvudmeny". 3. Visar förloppet av anslutningskontrollen. 4. Klicka på knappen [Välj om] för att avsluta anslutningskontrollen, och återgå till skärmen "Pumpval". 5. Om kontrollen avslutas normalt, syns knappen [Nästa] och kan väljas. 45

46 1) Ett meddelande visas om en anslutning kan bekräftas. 2) Klicka på knappen [Nästa] för att skriva kommunikationskonfigurationen. Skärmen "Pump komm. tabell" eller skärmen "Ändra pumpens komm. nr." visas. 46

47 Skärmen Pumpkomm. tabell/rackkomm. tabell Välj den kommunikationskonfiguration med de inställningar som ska användas för pumpens kommunikationskonfiguration eller rackets kommunikationskonfiguration, och skriv till pumpen (eller rack) Visar inställningen av den kommunikationskonfiguration som ska skrivas. 2. Visar förloppet vid skrivning av kommunikationskonfigurationsinställningarna. 3. Klicka på knappen [Skriv] för att skriva inställningarna för kommunikationskonfigurationen. 4. Visar inställningen av den kommunikationskonfiguration som ska läsas. 5. Visar förloppet vid läsning av kommunikationskonfigurationsinställningarna. 6. Klicka på knappen [Läs] för att läsa och visa pumpens inställningar. 7. Klicka på knappen [Avbryt] för att avsluta läsning eller skrivning. 8. Klicka på knappen [Välj om] för att komma tillbaka till skärmen "Pumpval", och välj en annan pump. 9. Klicka på knappen [Slut] för att komma tillbaka till skärmen "huvudmeny". 47

48 1) Genom att klicka på knappen [Skriv] skrivs de inställningar som ska användas för kommunikationskonfigurationen till pumpen. Anmärkningar Bakgrunden är grå för de inställningar där kommunikationskonfiguration inte har utförts. Bakgrunden är rosa när IP-inställningarna för kommunikationsmiljöns inställningar är valda med [Manuell] och IP-adressen inte är inställd för hantering av pumpinformation. Har inställningar för kommunikationskonfiguration dessa bakgrundsfärger kan de inte användas av någon pump. Starta om pumpen (eller rack) för att aktivera skrivinställningarna. 48

49 Skärm ändra pumpens komm. nr./ändra rackkomm. nr. Välj det inställningsnummer för kommunikationskonfigurationen som ska användas, och skriv till pump (eller rack) Visar och medger val av inställningsnummer för kommunikationskonfigurationen att skriva till. När de inställningar som gjorts i nätverksinställningsurvalet är giltiga, kommer numret på den aktiva kommunikationsinställningen att visas. Ingenting visas om kommunikationsinställningen inte är aktiv. 2. Inget visas. 3. Visar förloppet vid skrivning av inställningsnumret för kommunikationskonfigurationen. 4. Klicka på knappen [Skriv] för att skriva inställningsnumret för kommunikationskonfigurationen. 5. Visar aktivt nummer för inställning av kommunikationskonfigurationsinställningarna. 6. Visar den kommunikationskonfigurationsinställning som läses. 7. Visar förloppet när kommunikationskonfigurationinställningarna läses från pumpen. 8. Klicka på knappen [Läs] för att läsa och visa pumpens inställningar. 9. Klicka på knappen [Avbryt] för att avsluta läsning eller skrivning. 10. Klicka på knappen [Välj om] för att komma tillbaka till skärmen "Pumpval", och välj en annan pump. 11. Klicka på knappen [Slut] för att komma tillbaka till skärmen "huvudmeny". 49

50 1) Välj tabellnummer för inställningen för kommunikationskonfigurationen som ska användas vid "komm. konfig. nr." 2) Klicka på knappen [Skriv] för att skriva numret på kommunikationskonfigurationen till pumpen. Anmärkningar Starta om pumpen (eller rack) för att aktivera skrivinställningarna. 50

51 Hantering av läkemedelsbiblioteket Låter dig skicka eller motta läkemedelsbiblioteksfiler. Välj [<IP> Läkemedelsbibl.] eller [<SP> Läkemedelsbibl.] från skärmen "huvudmeny". Skärmen "Pumpval" visas. Skärmen pumpval Klicka på "Välj alla" för att välja alla pumpar på listan. 2. Klicka på "Radera alla" för att avmarkera alla nuvarande valda pumpar. 3. Välj den pump som ska skicka eller motta en läkemedelsbiblioteksfil. (Flera pumpar kan väljas.) 4. Klicka på knappen [Bakåt] för att komma tillbaka till skärmen "huvudmeny". 5. Klicka på [Nästa]-knappen för att visa "Läkemed.bibliot."-skärmen. 51

52 Skärmen Läkemedelsbibliotek Klicka på knappen [Välj] för att ange målmappen för att spara läkemedelsbiblioteken som filer, mottagna från pumpar. 2. Klicka på knappen [Ta emot] för att starta mottagning av ett läkemedelsbibliotek från en pump. 3. Läkemedelsbiblioteksfilen som ska skickas till en pump kan nu väljas. Visar den angivna mappen som standardinställning med [Verktygskonfiguration] - [Spara sökvägsinställn.]. 4. Klicka på [Radera]-knappen för att radera läkemedelsbiblioteksfilerna som skrivits till pumpen. 5. Klicka på knappen [Överför] för att starta överföring av ett läkemedelsbibliotek till en pump. 6. Visar förloppet för läkemedelsbibliotekets "mottagning eller sändning". 7. Klicka på [Avbryt]-knappen för att stoppa läkemedelsbibliotekets "mottagning eller sändning". 8. Klicka på [Slut]-knappen för att avsluta läkemedelsbibliotekets "mottagning eller sändning". Återgå till skärmen "huvudmeny". Försiktighetsåtgärder Läkemedelsbiblioteksfiler skapade av TERUFUSION Dosanalysator med läkemedelshanterare eller TERUFUSION Läkemedelsbiblioteks hanteraren ska användas. En läkemedelsbiblioteksfil kan bara skickas till en pump om inställning för pumpens visningsspråk vid installation är detsamma som pumpens språkinställning. 52

53 1) Välj den läkemedelsbiblioteksfil som ska skickas till pumpen från listrutan [Skicka biblioteksfil]. 2) Klicka på knappen [Överför]. Processen för att överföra läkemedelsbiblioteksfilen till pumpen startar. 3) Under överföringen visas pumpens typ och serienummer, och förloppsindikatorn visar förloppet. 4) När överföringsprocessen är avslutad visas överföringsresultaten. 5) Klicka på knappen [Slut] för att stänga läkemedelsbiblioteksskärmen och återvända till skärmen "huvudmeny". 53

54 Mottagning av pumphistorik Att motta en pumphistorik från pumpen. Välj [Pumphistorik] från skärmen "huvudmeny". Mottagning av pumphistorik (Pumpval) Skärmen "Pumpval" visas. Se avsnittet "Hantering av läkemedelsbiblioteket" för information om skärmen "Pumpval". 1) Skärmen "Pumpval" visas genom att välja [Pumphistorik] i skärmen "huvudmeny". Välj en pump för att ta emot dess historik. (Flera pumpar kan väljas.) 2) Klicka på knappen [Nästa]. Skärmen "Pumphistorik" visas. 54

55 Pumphistorik-skärmen Klicka på [Ta emot] för att börja ta emot pumphistoriken. 2. Visar pumphistoriken. "Förlopp" övervakar status av mottagningsförloppet. Mängd mottagen historik/mängd historik att motta visas. "Status" visar kommunikationsstatusen med pumpen. Vid anslutning visas "CONT", när pumphistoriken har mottagits visas "PASS", och om mottagning av pumphistoriken misslyckas, visas "FAIL". "Typ" visar typ av pump. "S/N" visar pumpens serienummer. "Smeknamn" visar pumpens smeknamn. 3. Historiken för pumpens mottagningsstatus visas som "Antal lästa avslutade pumpar/totalt antal pumpar som ska läsas". 4. Klicka på [Avbryt] för att sluta ta emot pumphistoriken. 5. Klicka på knappen [Slut] för att komma tillbaka till skärmen "huvudmeny". 55

56 1) Klicka på knappen [Ta emot] för att starta mottagning av pumphistorik från pumpen. Skärmen "Mottagningens pumphistorik" visas. 2) Under mottagningen visar "Förlopp" "Mängd mottagen historik/mängd historik att motta" för att visa förloppet. [Förloppsrad] visar förloppet som "antalet mottagna pumpar/ totalt antal pumpar som ska tas emot". 3) När mottagandet är avslutat, visas resultatet i "Status". 4) Klicka på knappen [Slut] för att avsluta mottagning av pumphistorik och återvända till skärmen "huvudmeny". Anmärkningar När flera pumpar är valda och mottagandet misslyckas, visas "FAIL" i "Status" och mottagningsprocessen startar för nästa pump. 56

57 Bläddra i pump- eller rackstatus Välj [Status] i skärmen "huvudmeny" för att visa statusskärmen. Statusskärm Välj typ. Detta gör att visad information filtreras på typ. 2. Välj eller ange serienumret. Detta gör att visad information filtreras på serienummer. 0 till (max 10-siffrigt nummer) Pumparnas (eller rackens) serienummer filtreras med hjälp av prefixmatchning. 3. Visar datum och tid för uppdatering av läkemedelsbibliotek, datum och tid för uppdatering av kommunikationskonfiguration, datum och tid för mottagning av historik, datum och tid för byte av kommunikationskonfiguration för pump (eller rack) med dess typ, serienummer och smeknamn. Välj pump (eller rack) för att visa detaljerad information från listan. Uppdaterings- och läsdatum och tid för data som inte har lästs eller skrivits visas som "-" Uppdaterings- och läsdatum samt tider för funktionen som inte kan läsa eller skriva är grå. Om uppdatering av läkemedelsbibliotek eller uppdatering av kommunikationskonfiguration eller byte av kommunikationskonfiguration har misslyckats, är uppdateringsdatumet rött. 4. Klicka på [Filexport] för att exportera all information om pump- och rackstatus till en fil. 5. Klicka på [Visa historik] för att visa skärmen "Individuell historik" för vald pump (eller rack) separat för varje enhet. 57

58 Skärm Individuell historik Visar pumptypen (eller racktyp), serienummer och smeknamn. 2. Välj artikel för att visa detaljerad information. 3. Klicka på [Filexport] för att exportera historikinformation för vald pump (eller rack) till en fil. 4. Klicka på [Kontrollera data] för att visa detaljerad information om vald pump (eller rack). Om en pumphistorik väljs visas skärmen "Pumphistorik". Annars öppnas innehållet i lästa eller överförda filer i Text Editor. 5. Klicka på [Bakåt] för att komma tillbaka till skärmen "Status". 58

59 Skärm Pumphistorik Visar typ, serienummer och smeknamn på pumpen. 2. "Visningsperiod" kan ändras från nedrullningsmenyn eller genom att skriva in direkt. 3. Visar pumphistorik. Se pumpens bruksanvisning för mer information. 4. Klicka på [Filexport] för att exportera pumphistoriken till en fil. 5. Klicka på [Bakåt] för att komma tillbaka till skärmen "Individuell historik". 59

60 Hur man ansluter till pump/rack Denna programvara kan anslutas till en pump (eller rack) via RS-232C, trådlöst eller trådbundet LAN. Anslutningsmetoder och punkter att ta hänsyn till listas nedan. Katalognummer Anslutningsmetod med PC TE-LF602XXX RS-232C TE-LM702XXX RS-232C TE-LM800XXX Via rack/trådlöst LAN TE-SS702XXX RS-232C TE-SS800XXX Via rack/trådlöst LAN TE*RS800N03 RS-232C/Trådbundet LAN/Trådlöst LAN (XXX = EN1, EN2, DE1, FR1, IT1, IT3, NL1, RU1, ES1, SV1, NO1, DA4, PL1, HU1, SK1) Anmärkningar COM-portar som används för kommunikationsverktyg ställs in med konfigurationsfil (FPPCM.INI). Om anslutningen inte kan etableras, klicka på [Start] - [Kontrollpanelen] - [Enhetshanteraren] för att kontrollera COM-porten, och se till att den överensstämmer med innehållet i konfigurationsfilen. (Hur enhetshanteraren startas varierar med operativsystem). Konfigurationsfilen (FPPCM.INI) lagras i följande mapp. Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Terumo_CQI\CQI_comm_tool\Setting Windows Vista och senare: C:\ProgramData\Terumo_CQI\CQI_comm_tool\Setting. När du ansluter via RS-232C Anslutning kan göras till en pump och rack via RS-232C. Kabelanslutningsexempel (för RS-232C) TERUFUSION Datakommunikator Pumpfönster Racksidan RD TD SG 60

Läkemedelsbiblioteks hanteraren

Läkemedelsbiblioteks hanteraren 2013-03 Läkemedelsbiblioteks hanteraren Bruksanvisning Förvara denna bruksanvisning på en lämplig plats för framtida referens när så behövs. Läs instruktionerna noggrant innan produkten används, och följ

Läs mer

Användarguide. 1 Om SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report. 2 Installerar SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report

Användarguide. 1 Om SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report. 2 Installerar SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Användarguide 1 Om SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Installerar SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 3 Enhetshantering 4 Adressinformationshantering 5 Användarinformationshantering

Läs mer

Din manual NOKIA C110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824166

Din manual NOKIA C110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824166 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA C110. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning för TOSHIBA Viewer V2

Bruksanvisning för TOSHIBA Viewer V2 Bruksanvisning för TOSHIBA Viewer V2 Wordcraft International Limited, Licensavtal KÖPEVILLKOR Programvaran tillhandahålls med förbehåll för begränsningar av tillåten användning. Programvaran kan inte lämnas

Läs mer

HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH DATORS-ANSLUTNING

HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH DATORS-ANSLUTNING Master Page: Cov M5D2_D5+DSC_glb_InstaGuide.fm Page 1 Friday, October 29, 2004 4:18 PM SVENSKA HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH DATORS-ANSLUTNING LYT1356-009A 2004 Victor Company of Japan,

Läs mer

NetSupport Notify Handbok

NetSupport Notify Handbok NetSupport Notify Handbok COPYRIGHT (C) för handbok 2015 NetSupport Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. NetSupport Ltd. förbehåller

Läs mer

KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY

KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY 2. You'll find the answers to all your questions on the KASPERSKY

Läs mer

Användarhandbok version 8.00

Användarhandbok version 8.00 version 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Begränsad garanti Norman garanterar att den medföljande cd- eller dvd-skivan och dokumentationen inte har

Läs mer

NetSupport School 11.41 NetSupport School

NetSupport School 11.41 NetSupport School NetSupport School Handbok Version 11.41 1 COPYRIGHT (C) för handbok 2014 NetSupport Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. NetSupport

Läs mer

Unifaun Orderkoppling

Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling Unifaun OnlineConnect Installation och användning 2013-01-31 2 Innehåll 1 Översikt... 3 1.1 Orderfilen... 3 1.2 Systemkrav... 3 1.3 Så här fungerar det... 4 2 Installation i Windows-baserade

Läs mer

Introduktion Mamut Online Backup

Introduktion Mamut Online Backup Mamut Active Services Introduktion Mamut Online Backup Version 4 MOB.BKL.INTRO.SE.040.01 1 Innehåll Mamut Online Backup... 3 Nyheter i version 4... 4 Introduktion... 5 Kom i gång på 1-2-3... 11 Hur avslutar

Läs mer

Norton 360TM. Produkthandbok

Norton 360TM. Produkthandbok Norton 360TM Produkthandbok Produkthandbok för Norton 360 Den programvara som beskrivs här levereras under ett licensavtal och får endast användas i enlighet med villkoren i avtalet. Dokumentversion 22.5

Läs mer

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Teamwork 2006 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 3.1 Registrering av ny dator och inloggning på ett befintligt konto...15

Läs mer

Norton Security with Backup

Norton Security with Backup TM Norton Security with Backup Produkthandbok Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för att minska de ekologiska fotavtrycken från våra

Läs mer

OPTAC Fleet Viewer. Bruksanvisning

OPTAC Fleet Viewer. Bruksanvisning OPTAC Fleet Viewer Bruksanvisning Stoneridge Limited Claverhouse Industrial Park Dundee DD4 9UB Supportnummer: 08 50578446 E-post: optacse@stoneridge.com Documentversion 4.0 Part Number: 6939-161 Page

Läs mer

P/I OfficeMail Windowsskrivardrivrutin. Installations- och användarhandbok

P/I OfficeMail Windowsskrivardrivrutin. Installations- och användarhandbok P/I OfficeMail Windowsskrivardrivrutin Installations- och användarhandbok Version: 3.6 Publiceringsdatum: juni 2012 Pitney Bowes tillgängliggör det här dokumentet för dig, utan avgift, för användning med

Läs mer

DATAPROJEKTOR XJ-H1650/XJ-H1750/XJ-H2650 XJ-ST145/XJ-ST155

DATAPROJEKTOR XJ-H1650/XJ-H1750/XJ-H2650 XJ-ST145/XJ-ST155 DATAPROJEKTOR XJ-H1650/XJ-H1750/XJ-H2650 XJ-ST145/XJ-ST155 Dataprojektor Funktionsguide för trådlöst Var noga med att läsa säkerhetsföreskrifterna i snabbstartsguiden som medföljer dataprojektorn. Förvara

Läs mer

Trådlöst LAN-handbok. Svenska. w-1

Trådlöst LAN-handbok. Svenska. w-1 Trådlöst LAN-handbok Den här handboken beskriver hur du använder kameran för att skicka och ta emot bilder trådlöst. Anvisningar om hur du använder kameran, samt säkerhetsföreskrifter, hittar du i Användarhandbok

Läs mer

Din manual LG N1T1DD1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3906027

Din manual LG N1T1DD1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3906027 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för LG N1T1DD1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 7500. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 7500. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 7500 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer till mappar Lagra filer med hjälp av skannerfunktionen Leverera skannade

Läs mer

För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning

För säker och korrekt användning, läs avsnittet Säkerhetsinformation innan du använder maskinen. Bruksanvisning För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning INNEHÅLL Introduktion... 5 Hur handboken ska läsas...6 Symboler...6 Friskrivningsklausul...

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

DX-C200P. Handbok för programvara. Bruksanvisning

DX-C200P. Handbok för programvara. Bruksanvisning DX-C200P Bruksanvisning Handbok för programvara 1 Förbereda för utskrift 2 Installera skrivardrivrutinen 3 Andra utskriftsfunktioner 4 Direktutskrift från en digitalkamera (PictBridge) 5 Skrivarinställningar

Läs mer

Säkerhetsvarning. Observera

Säkerhetsvarning. Observera 1 Säkerhetsvarning! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Observera Placera inga föremål inom 15 cm avstånd från enheten. Enheten uppnår höga temperaturer vilket leder till risk för brännskador. Använd endast kompatibla

Läs mer

Norman Security Suite för arbetsstationer. Version 7. Användarhandboken

Norman Security Suite för arbetsstationer. Version 7. Användarhandboken Norman Security Suite för arbetsstationer Version 7 Användarhandboken ii Norman Security Suite användarhandbok Begränsad garanti Norman garanterar att den medföljande cd:n och dokumentationen inte har

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Din manual KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3944280

Din manual KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3944280 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KASPERSKY MOBILE SECURITY 9. Du hittar svar på alla dina frågor i KASPERSKY MOBILE

Läs mer

TREND MICRO INCORPORATED

TREND MICRO INCORPORATED Startguide Trend Micro Incorporated förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument och i de produkter som beskrivs i dokumentet utan föregående meddelande. Innan programvaran installeras och

Läs mer

Network Scanner Tool R3.1. Användarguide Version 3.0.04

Network Scanner Tool R3.1. Användarguide Version 3.0.04 Network Scanner Tool R3.1 Användarguide Version 3.0.04 Copyright 2000-2004 av Sharp Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Reproduktion, adaptering eller översättning utan tidigare erhållen skriftlig

Läs mer