Protokoll från Blekinges Motorcyklisters årsmöte Söndagen den 17 oktober 2004 Plats och tid: Galtsjön, Ronneby kl 14:00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från Blekinges Motorcyklisters årsmöte Söndagen den 17 oktober 2004 Plats och tid: Galtsjön, Ronneby kl 14:00"

Transkript

1 Protokoll från Blekinges Motorcyklisters årsmöte Söndagen den 17 oktober 2004 Plats och tid: Galtsjön, Ronneby kl 14:00 1 Val av ordförande att leda mötets förhandlingar. Ulf Nelsén valdes. 2 Val av sekreterare att föra protokoll för årsmötet. Petra Lakso valdes. 3 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande. Ja, enligt stadgenligt utlysande. 4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera mötets protokoll. Oddvar Myhr och Arne Jacobsson valdes. 5 Upprättande av röstlängd. 51 personer närvarande. 6 Årsberättelse samt kassaberättelse. Ingmar Nilsson läste upp årsberättelsen som godkändes och därefter beslutades att läggas till handlingarna. Irene läste upp kassaberättelsen. Intäkter ,11 och utgifter ,50 ger ett resultat på ,61. Ränteintäkt 14,64. Lagervärde 7 368, fanns det kronor i kassan. På postgirot fanns kronor och på bankgirot fanns kronor. Rauno redovisade lagersaldot på 7 368,94. 7 Revisionsberättelse. Birgitta Jacobsson redovisade revisionsberättelsen som godkändes och beslutades att läggas till handlingarna. 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Godkändes och beslutades att läggas till handlingarna. 9 Val av ordförande på ett år. (Avgående Rauno Lakso) Omval Rauno Lakso. 10 a Fyllnadsval 1 år. Val av vice ordförande och sekreterare på ett år. (Avgående Gerry Kjellsson och Petra Lakso) Nyval/fyllnadsval Oddvar Myhr och nyval/fyllnadsval Laila Myhr.

2 b Val av kassör och vice sekreterare på 2 år. (Avgående Irene Nilsson och Christina Henriksson) Nyval Petra Lakso och nyval Ås-Marie Johnsson. 11 Val av två ledamöter på ett år. (Avgående Jan-Åke Corlin och Oddvar Myhr Omval Jan-Åke Corlin och nyval Lars Nilsson. 12) Val av tre suppleanter på ett år. (Avgående Anders Bergqvist, Ingmar Nilsson och Ann-Mari Magnusson) Nyval Lars-Ove Andersson, nyval Ulf Nelsén och omval Ann-Mari Magnusson. 13 Val av två revisorer. (Avgående Bertil Hultgren och Birgitta Jacobsson) Omval Bertil Hultgren och omval Birgitta Jacobsson. 14 Val av valberedning på ett år bestående av minst två aktiva medlemmar. (Avgående Arne Jacobsson sammankallande, Roy Henriksson, Fredrik Einarsson och Sören Andersson) Omval Arne Jacobsson som sammankallande, omval Fredrik Einarsson och omval Sören Andersson. 15 Val av regionombud på ett år. Rauno vill ha en diskussion på årsmötet eftersom det är årsmötets uppgift att ta ut regionombud. Någon medlem är kanske intresserad av att vara kontaktperson och får då tillgång att vara med på styrelsemöten. Det går att välja samma personer år från år men helst ska det vara nya varje år. Nya personer ger nya idéer. Regionombudet ska helst ha en dator och läsa sina mail för att det ska fungera på ett smidigt sätt. I Olofström har vi ett bra regionombud som heter Jörgen Johansson. Styrelsen tar ut regionombuden om det kommer att behövas. 16 Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår. Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift på 50 kronor även för verksamhetsåret Beslut: Beslut togs om att behålla medlemsavgiften på 50 kronor. Avbrott för fika 17 Övriga frågor, som enligt 8 stadgeenligt skall behandlas. 17:1 SMC frågor föreläsning av Johan Lind (ordförande SMC Blekinge) a Beslut om BMC:s anslutning som SMC-klubb Årsmötet välkomnade SMC Blekinges ordförande Johan Lind som blivit inbjuden att hålla en föreläsning om SMC. Johan började berätta om SMC:s styrelse och vilka som idag har de olika posterna i styrelsen. Dom är fem stycken som jobbar med SMC Blekinge. Det var precis så att dom fick ihop en styrelse i år. På grund av sjukdom fick Diez Nobach lämna sin post som kassör. Johan hoppas på nytt folk i styrelsen till nästa år. Året som varit har gått åt till att rädda SMC:s ekonomi och vända underskott till plus samt undvika konkurs. Avrostningar kommer att hållas i länet och det finns möjlighet att gå ut på klubbnivå om så önskas. Johan har fått indikation tidigare att BMC vill ha det men BMC är ingen SMC-klubb. I länet finns idag ca 1438 SMC-medlemmar. SMC Blekinge har försökt med olika arrangemang och föreläsningar men har fått ställa in och har haft mycket dålig uppslutning i det som genomförts.

3 SMC Blekinge har fått igenom sitt förslag vad gäller parkeringsplatser för mc i Karlskrona och idag finns ca 30 stycken parkeringsplatser. SMC Blekinge har kontaktat klubbarna i länet för att få förslag och idéer men har inte fått någon respons. Johan Lind hoppas på BMC som SMC-klubb. På årsmötet hade SMC Blekinge 19 deltagare, varav 9 var BMC:are samt ytterligare två BMC:are som sitter i SMC:s styrelse, alltså 11 stycken. SMC Riks har fått en ny ordförande från Nybro. SMC Blekinge vill gärna ta tag i det här med trafiken men behöver ha in förslag. SMC Riks jobbar just nu med vajerräckena på regeringsnivå och det gäller då vajerräckenas stolpar och dess skydd. SMC Blekinge kommer att annonsera efter fler hjälpinstruktörer som erbjuds utbildning. Frågan kom upp vad det är för fördelar med att vara SMC-klubb? Som medlem får man en rabatt på 30 kronor vad gäller medlemsavgiften till SMC. Man får tidningen. Det är mer erkänt som riktig klubb. SMC Skåne fungerar riktigt bra, liksom BMC gör, därav många som kommer på t ex årsmötet. Det har funnits tankar om att ha en SMC-lokal i mitten av Blekinge. Då kan man kanske få in ungdomar. Karlskrona erbjuder lokal och är villig att göra mycket för SMC. Lokalen borde dock ligga mer i mitten av länet. Ska man lyckas göra något bra, måste man göra det ihop och det innebär att SMC-medlemmarna måste vara villiga att medverka. Det finns dock mycket man kan göra. Frågan kom upp vad BMC får som SMC-klubb? BMC kan ansöka om att låna pengar till ett arrangemang. Man kan söka bidrag. Det är en större slagkraft vid t ex planer på att skaffa klubbstuga och dylikt. Är man ansluten SMCklubb kan man få hjälp med arrangemang som t ex en mopeddag, EU-moppearrangemang eller racerkörning. Det finns mycket kunnigt folk i SMC Riks som är en jätteorganisation idag. Det finns material att tillgå vid behov. Som enskild SMC-medlem kan man inte få igenom sina idéer. Klubben kan ge förslag och SMC måste behandla det. Vid stora arrangemang kan klubben behöva hjälp med att få ut info, t ex vid MC-Orienteringen. SMC Blekinge vill ha in en stor klubb som BMC, vilket tidigare år inte varit fallet men det är framtiden som räknas och det som har varit, det har varit. Tanken har funnits att slå ihop Blekinge med t ex Småland om inte det skulle gå att driva vidare i länet. SMC fungerar mycket bra i andra län men det tar många år att bygga upp. CTC i Karlskrona har fått den hjälp som SMC-anslutna klubbar ska ha men det stoppades och nu är dom anslutna till SMC. Det har funnits funderingar på att köpa in en mc för avrostningssyfte men det beror på vad SMC-medlemmarna vill. SMC Blekinge anser att de pengar som kommer in, ska gå till arrangemang och inte till möten och kurser. Vad gäller avrostningar, så ska det vara klart innan sista november Det gäller då även ifall en klubb vill ha en egen avrostning i SMC:s regi. SMC Blekinge ansöker hos SMC Riks vad det gäller bidragsbiten. Om man utnyttjar det som finns i SMC, är det en stor fördel att vara ansluten klubb. Länet får 11,50 per SMC-medlem, den så kallade länstian. Administrativt kan det vara lite strul i början. SMC Riks behöver en lista över SMC-anslutna medlemmar och hur dom är anslutna. Det är tre klubbar i Blekinge som har anslutit sig det senaste året. Man kan också se det så att många ensamåkande motorcyklister som är SMC-anslutna, kan få vetskap om BMC och på så sätt komma in i klubbgemenskapen. Man kan som klubb gå ur SMC när man vill. Kan man tappa medlemmar genom att gå med som SMC-klubb? Kan det ge ett bättre perspektiv för de som kör plasthojar? Mötets mening var att man inte tappar medlemmar bara för att man är SMC-ansluten klubb. Det kan ju lika väl generera fler medlemmar. Att komma åt värstingarna som kör plasthoj, är näst intill omöjligt. Det finns en klubb som på sin egen hemsida visar öppet hur deras vansinniga körningar gått till, bl a på bakhjulet.

4 Kan man däremot få in ungdomar på ett tidigt stadie, när dom är på EU-moppenivå, är det kanske hanterbart. Ca var femte medlem i BMC är ansluten till SMC. Den uträkningen är baserad på de 200 senaste medlemmarna, eftersom BMC ej antecknat den uppgiften tidigare. SMC Blekinge vill gärna ha en representant från varje klubb med på deras styrelsemöte. Beslut: Beslut togs genom handuppräckning ifall BMC ska ansluta sig som SMC-klubb. Ja-röster majoritet och nej-röster 3 st. Kuvert med ansökningshandlingar överlämnades av Johan Lind. 17:2 a MC-Orientering MC-Orienteringen slog väl ut och många vill att den genomförs även nästa år. Beslut: Beslut togs om att genomföra MC-Orienteringen även nästa år. b BMC-helg Petra och Rauno lämnar över BMC-helgsarrangemanget till någon frivillig. Arne och Birgitta Jacobsson tar över och håller i hela arrangemanget. På förslag till ort där helgen ska förläggas, är Skåne Tranås eller Jonstorp- Kullabygden. Arne och Birgitta kommer att informera längre fram. BMC-helgen kommer att förskottsbetalas för de som ska följa med. Datumet är Beslut: Beslut togs om att Arne och Birgitta får fria händer att utforma helgen. c Mc-mässa Göteborg Petra och Rauno lämnar över mässresan till Göteborg till någon frivillig. Gerry Kjellsson tar över. Mässresan till Göteborg kommer att förskottsbetalas för de som ska följa med. Datum för mässan brukar vara sista helgen i januari, runt 28/1. Beslut: Beslut togs om att Gerry ordnar mässresan till Göteborg. 17:3 Verksamhetsinriktning. Verksamhetsinriktningen kommer baseras på de riktlinjer som funnits tidigare. Andra arrangemang som kommer att ingå i verksamhetsinriktningen ligger under andra punkter med beslut som grund. Besluten idag påverkar verksamhetsinriktningen. 17:4 Inkomna motioner. Fikabuss Rauno Lakso Rauno läste upp motionen han lämnat in och svarade på frågor från medlemmarna. Beslut: Beslut togs genom handuppräckning ifall BMC ska ha en fikabuss. Ja-röster majoritet och nej-röster 1 st. MC-Parkeringar Styrelsen Rauno läste upp styrelsens motion och svarade på frågor från medlemmarna. Hjälp som behövs av medlemmarna är att kunna ta ett 2-timmarspass på någon utav parkeringarna. Som exempel togs Karlshamn och dess åtgång på personer. Där behövs ca 16 st 2-timmarspass och det innebär 32 personer. Mimmo undersöker vad det finns för möjlighet till att få en ny plats för parkeringen. Mogge gör en anmälningslista. Dead-line för parkeringarnas vara eller icke vara blev satt till Beslut: Beslut togs om att driva igenom parkeringarna även nästa år om anmälningslistorna till den 15 juni 2005 är kompletta med namn på medlemmar som ställer upp som parkeringsvakt vid ett 2-timmarspass, annars läggs parkeringarna ner.

5 SMC-frågor Rolf Pärlhem Redan fastställt att BMC blir en SMC-ansluten klubb och därmed kommer närmare SMC i Blekinge. 17:5 BMC-kalender. Beslut: Beslut togs om fortsätta med BMC-kalendern. Kostnad för att ta fram BMC-kalendern i 300 exemplar är kronor per år och då är det TIUB som gör jobbet. Rauno informerade om att BMC fått erbjudande att köpa en färgkopiator från TIUB (samma kopieringsmaskin som TIUB använt till BMC:s kalendrar), för totalt kronor med delbetalning kronor per år. Kostnaden för BMC blir då densamma men man har fått en kopieringsmaskin istället. BMC kopierar även större uppsättningar av olika papper som behövs under året som t ex till MC-Orienteringen och får då i framtiden även där en ekonomisk vinst med egen kopiator. Man kan även kopiera A3-format och göra kopiering i skyltformat. Uppskattning av servicekostnad i framtiden ca kronor inklusive speglar. Färgkassett ca 500 kronor inklusive moms. Beslut: Beslut togs om att köpa kopieringsmaskinen istället för att leja bort arbetet med kalendern för samma pris. 17:6 Försäljning av klubbmaterial. All försäljning kommer att skötas via BMC:s fikabuss. Beslut: Beslut togs om att weben endast fungerar som infosida om vad som finns att köpa. All försäljning sker i bussen och då är det kontant betalning som gäller. Inga förskottsbetalningar på klubbmaterial. Precis som tidigare år, utses någon som lagt ner ett mycket bra arbete inom BMC under det gångna året. Det är flera stycken som har jobbat hårt men årets pris gick till Oddvar Myhr för ett mycket väl genomfört arbete vid flera olika tillfällen under året. Oddvar belönades med en munkjacka. Som en sista punkt lästes en inbjudan upp som var tillägnad alla tjejer i BMC. Inbjudan är till en mingelkväll, tjejkväll, i en butik i Karlshamn. Medlemmarna informerades om att de kunde betala sin medlemsavgift direkt efter årsmötet, samt köpa tröjor eller annat klubbmaterial. 18 Mötet avslutas. Ulf Nelsén avslutade mötet. Vid protokollet Petra Lakso Ordförande Ulf Nelsén Justerat av Oddvar Myhr Justerat av Arne Jacobsson

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Tisdagen den 1 mars 2005 Plats: Hos vice sekreterare Ås-Marie Johnsson i Karlshamn, kl. 18:30 Närvarande: Ledamöter: Rauno Lakso, Petra Lakso, Oddvar

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 15 augusti 2005 Plats: Lars Nilsson i Bräkne-Hoby, kl. 18.30

Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 15 augusti 2005 Plats: Lars Nilsson i Bräkne-Hoby, kl. 18.30 Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 15 augusti 2005 Plats: Lars Nilsson i Bräkne-Hoby, kl. 18.30 Närvarande: Ledamöter: Rauno Lakso, Petra Lakso, Oddvar Myhr, Laila Myhr,

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 13 14 mars 2013

Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 13 14 mars 2013 Flygplatsseniorerna/Stockholm Org.nr:80 2413-1685 Pg: 408345-7 www.lfvpensionarer.se Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 13 14 mars 2013 1. Årsmötet

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Tips och Råd till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. 1 Innehåll Om SDU och denna broschyr 3 Nybörjare eller veteran? 4

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

Nästan lika lätt som att räkna till tre.

Nästan lika lätt som att räkna till tre. Nästan lika lätt som att räkna till tre. 1 Håll ett första årsmöte. Meddela din kör två veckor i förväg att ni ska ha ett årsmöte där ni bildar förening, ett så kallat konstituerande möte. UNGiKÖR kan

Läs mer

ATT BILDA EN RUM-FÖRENING

ATT BILDA EN RUM-FÖRENING ATT BILDA EN RUM-FÖRENING www.rum.se Bilda en RUM-förening En RUM-förening kan se ut i stort sett hur som helst! Alla ämnen och intressen på en musik- eller kulturskola kan organiseras inom ramen för en

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Hur man startar en förening i Sverok

Hur man startar en förening i Sverok Hur man startar en förening i Sverok En kortfattad guide till hur man startar en förening i Sverok komplett med blanketter redo att skicka in. Guiden innehåller även information om vilken typ av stöd man

Läs mer

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 16.12 Uppsala den 15 september 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer