POPULÄRVETENSKAP LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "POPULÄRVETENSKAP LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET"

Transkript

1 POPULÄRVETENSKAP LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET VÅREN 2006 Program för öppna föreläsningar och arrangemang

2

3 Välkommen till vårens Populärvetenskap! Universitetets uppgift är att förmedla kunskap men även att ifrågasätta och ompröva etablerade sanningar och att söka den kunskap som inte redan är känd. Det är det som är kärnan i vår verksamhet och genom det lämnar vi vårt bidrag till det samhälle som vi är en del av. Globaliseringen är en del av vår vardag, en oåterkallelig och ständigt pågående process. För många människor har det inneburit förbättrade levnadsvillkor och bidragit till ökad hälsa och levnadsstandard. Men globaliseringen skapar också problem och konflikter nya former av terrorism, ökande klyftor mellan Nord och Syd, rasism och främlingsfientlighet och snabbt växande miljöproblem. Våren 2006 uppmärksammar Populärvetenskap särskilt diskussionen om samhällets sårbarhet sett ur ett globaliseringsperspektiv. Du är varmt välkommen in i vår värld! Soy Lundqvist Luleå tekniska universitet

4 4 FEBRUARI En osäker tid LKAB-salen, Alfahuset Torsdag 2 februari kl Världen genomgår idag en förvandling som är lika genomgripande som industrialiseringen var på sin tid. Vi lever i början av en epok som kommer att få allvarliga konsekvenser även när det gäller den globala säkerheten. Vi har stora miljöproblem, är beroende av en sårbar teknologisk infrastruktur och en känslig transnationell ekonomi. Välfärdssamhället faller samman och vi ser militärpolitiska hot i nya former. Förutsättningarna för det civila samhället har i grunden förändrats. Hur ser de nya hoten ut och vad kan vi göra åt dem? Tomas Ries, chef för Utrikespolitiska institutet, tidigare forskare vid Finlands försvarshögskola och chef för Geneva Center for Security Policy, diskuterar problemet.

5 FEBRUARI 5 När källorna sinar är oljeepoken på väg mot sitt slut? LKAB-salen, Alfahuset Onsdag 15 februari kl Olje- och bensinpriserna är höga. Vissa forskare menar att det ska ses som ett tecken på att oljan är på väg att ta slut medan andra förutspår lägre priser och en fortsatt utbredd global användning av olja och bensin. Hur kan forskarna vara så oense om oljans framtid, hur sårbart är samhället för bristande oljetillgångar och ska vi se dagens höga oljepriser som ett problem eller en möjlighet? Patrik Söderholm, professor i nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet, diskuterar detta och närliggande frågor.

6 6 FEBRUARI Att tvingas leva ett annorlunda liv VETENSKAPSSALLAD Kulturcentrum Ebeneser Onsdag 22 februari kl Vad innebär det att råka ut för en allvarlig hjärnskada och vad innebär det för dem som lever nära den personen? Eija Jumisko, fil lic i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet, diskuterar vad det betyder att leva med en traumatisk hjärnskada, både ur den drabbades och de närståendes perspektiv. En traumatisk hjärnskada orsakas av yttre våld som exempelvis en trafikolycka, ett fall eller misshandel. Skadan förändrar hela livet och orsakar djupt lidande för alla inblandade. Både de drabbade och de närstående tvingas till ett vardagsliv som innebär att leva med osäkerhet, återkommande sorg och ensamhet. Men det innebär också att ständigt försöka behålla ett hopp som ger styrka att kämpa med sjukdomen. Vad kan man göra för att lindra och underlätta deras vardagsliv? Pris: 80 kr (inkl sallad). Boka senast dagen innan: Ebeneser eller BiljettDirektTicnet Även via

7 FEBRUARI 7 Nya politiska skiljelinjer LKAB-salen, Alfahuset Torsdag 23 februari kl Villkoren för maktutövning och identitetsformande har förändrats i vår värld. Individen blir allt viktigare och t ex de mänskliga rättigheterna får större betydelse Individens specifika kompetens på arbetsmarknaden värderas öppnare samtidigt som vi ser ett vikande intresse för kollektiva politiska aktiviteter. Nationalstaten luckras upp och olika typer av transnationella nätverk får en starkare ställning samtidigt som den statssuveränitetsbaserade folkrätten minskar i betydelse. Klassamhället, med dess traditionella yrkesroller och skiljelinjer löses upp. Vilken betydelse får dessa förändringar för demokratin och varför har den här utvecklingen tagit fart de senaste trettio åren? Marie Demker, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, diskuterar problemet.

8

9

10 10 MARS På lika villkor i förskola och skola VETENSKAPSSALLAD Kulturcentrum Ebeneser Onsdag 1 mars kl Enligt läroplanen ska skolan uppmuntra eleverna att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan ska också motverka traditionella könsmönster. Undersökningar visar dock att osäkerheten och okunskapen är stor och att omedvetenhet kan göra att skolan bidrar till att vidmakthålla och återskapa hierarkiska maktstrukturer. Hur kan man bryta mönster och vidga vyer? Vad menas egentligen med genuspedagogik och spelar det någon roll att vi har olika förväntningar på flickor och pojkar? Dessa frågor diskuterar Josefin Rönnbäck, fil dr i historia och projektledare för ett genuspedagogiskt Mål 1-projekt vid Luleå tekniska universitet. Pris: 80 kr (inkl sallad). Boka senast dagen innan: Ebeneser eller BiljettDirektTicnet Även via

11 MARS 11 Globala utmaningar Sverige i världen och världen i Sverige LKAB-salen, Alfahuset Torsdag 2 mars kl Världen står inför flera utmaningar som kommer att påverka levnadsvillkoren för oss alla. Förstärkta miljöproblem, utbredd fattigdom och tilltagande klyftor mellan det globala Nord och det globala Syd hotar förutsättningarna för fred och hållbar utveckling. Men ibland uppstår det gläntor i det politiska landskapet då utrymmet för det politiskt möjliga ökar. Hans Abrahamsson, docent i freds- och konfliktforskning vid Göteborgs universitet, tar oss med på en resa i Afrika liksom till maktens korridorer i Washington och Stockholm. Han diskuterar förslag till åtgärder och makthavarnas förmåga att gå från ord till handling.

12

13 MARS 13 Stormar, orkaner och värmerekord LKAB-salen, Alfahuset Tisdag 14 mars kl Det är inget nytt att klimatet på jorden förändras, så har det alltid varit och det har påverkat växter, djur och människor. Men de klimatförändringar som vi ser idag är nya i den bemärkelsen att det troligen är vi själva som orsakar dem och att det går fort. Erland Källén, professor i dynamisk meteorologi vid Stockholms universitet, säger att förändringarna sannolikt är resultatet av människans utsläpp av koldioxid, genom förbränning av kol och olja. Det gör att klimatet blir allt varmare och vi ser t ex att den arktiska havsisen minskar och även en mer allmän tillbakagång av olika glaciärområden. Vi drabbas också allt oftare av olika extrema väderfenomen som delvis kan vara en följd av att klimatet blir varmare. Forskarna är överens om att en klimatförändring i den här storleksordningen kommer att få långtgående konsekvenser för samhället. Vad är det som händer med klimatet och hur kommer det att påverka oss?

14 14 MARS Din morsa jobbar inte här! VETENSKAPSSALLAD Kulturcentrum Ebeneser Onsdag 15 mars kl Får man låna pengar ur fikakassan? Är det OK att lämna disk efter sig i fikarummet? Varför ska man överhuvudtaget göra ett bra jobb? Hur långt sträcker sig mitt personliga ansvar och vad är personligt ansvar? Nicolas Espinoza, forskarstuderande i filosofi vid Luleå tekniska universitet, diskuterar etik på arbetsplatsen och andra vardagsetiska frågeställningar där han blandar etiska teorier med konkreta exempel. Pris 80 kr (inkl sallad). Boka senast dagen innan: Ebeneser eller BiljettDirektTicnet Även via

15 MARS 15 Finns det en global rättsordning? LKAB-salen, Alfahuset Tisdag 21 mars kl Ambassadör Hans Corell, rättschef vid FN åren 1994 till 2004, diskuterar sårbarheten i samhällen som inte styrs demokratiskt. Han pekar bl a på svårigheten att inrätta en rättsstat och de särskilda problem som orsakas av korruption och gränsöverskridande brottslighet. Han berör också ansträngningarna på det internationella planet med att bilägga interna konflikter och att ställa krigsförbrytare inför rätta. Föreläsningen är ett samarbete med Luleå FN-förening.

16 16 MARS En ny stjärna föds? VETENSKAPSSALLAD Kulturcentrum Ebeneser Onsdag 29 mars kl Johan Hansson och Fredrik Sandin, två forskare i fysik vid Luleå tekniska universitet, har utvecklat en teori om Preonstjärnor den första helt nya klassen av kompakta kosmiska objekt på 70 år. Detta har rönt stort intresse både internationellt och inom Sverige. Men vad är Preonstjärnor och varför har det skapats en teori om dem? Vilka astronomiska gåtor skulle de kunna lösa och hur kan man bära sig åt för att upptäcka Preonstjärnor? Detta och mer därtill kommer Johan Hansson, docent i fysik vid Luleå tekniska universitet, att förklara.

17

18 UPPLYSNINGAR Eventuellt tillkommande arrangemang annonseras separat i lokalpressen. Där inget annat anges är arrangemangen gratis och kräver ingen bokning. Reservation för eventuella ändringar. Universitetet Soy Lundqvist , eller universitetets reception Kulturcentrum Ebeneser Se även vår hemsida för aktuell information

19

20 Besöksadress: Universitetsområdet, Porsön, Luleå Postadress: Luleå tekniska universitet, Luleå Tel fax

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete

Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete Det här är en kortfattad introduktion i hivfrågor för dig som arbetar med utvecklingssamarbete i en organisation. Med den vill Forum Syd uppmuntra dig

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro.

Läs mer

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad Bokmanus av Mikael Glännström 2002 Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se Ej publicerad 40 INSIKTER OM LIVET - Inledning - 1. Sökandet efter insikt och utveckling - 2. Andlig utveckling i

Läs mer

Ett bra klimat för utveckling

Ett bra klimat för utveckling SEPTEMBER 2008 Sidas syn på klimat och utveckling Ett bra klimat för utveckling Omslagsbilden: Trädplantering i Turkana, Kenya. FOTO: TRYGVE BØLSTAD/Bildbyrå PHOENIX Globalt miljöarbete gynnar de fattigaste

Läs mer

Världens chans EN RAPPORT OM BARN OCH FÖRÄLDRARS TANKAR OM KLIMATFÖRÄNDRINGAR

Världens chans EN RAPPORT OM BARN OCH FÖRÄLDRARS TANKAR OM KLIMATFÖRÄNDRINGAR Världens chans EN RAPPORT OM BARN OCH FÖRÄLDRARS TANKAR OM KLIMATFÖRÄNDRINGAR Undersökningen i korthet Sju av tio barn mellan 11-15 år (68%) oroar sig för klimatförändringarna. Tjejer oroar sig mer än

Läs mer

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial Trygga Möten Välkommen till kursen Trygga Möten! Trygga Möten är en obligatorisk kurs för alla som är ledare, för barn, och över 15 år. Även den som är invald

Läs mer

Frågor och svar om barnfattigdom i Sverige

Frågor och svar om barnfattigdom i Sverige OR Frågor och svar om barnfattigdom i Sverige Varför arbetar vi mot barnfattigdom i Sverige? Enligt artikel 27 i Barnkonventionen har alla barn rätt till en skälig levnadsstandard. Rädda Barnen har velat

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Programförklaring IF Metall

Programförklaring IF Metall Programförklaring IF Metall 1 2 Innehåll Inledning 5 Sverige i världen 7 Globaliseringen utmaning utan motstycke 7 Offensivt internationellt samarbete 8 Mot hänsynslös exploatering 10 Samarbete möjlighet

Läs mer

KLIMATET FÖRE VINSTEN Byt system, inte klimat. För en rättvis världsordning.

KLIMATET FÖRE VINSTEN Byt system, inte klimat. För en rättvis världsordning. KLIMATET FÖRE VINSTEN Byt system, inte klimat. För en rättvis världsordning. ENMÖTESCIRKEL FÖR KLUBBAR Det som brukar kallas för klimatförändringar är jordens varierande klimat över tid. Klimatet på jorden

Läs mer

Aktivitetspaket Spårare

Aktivitetspaket Spårare Aktivitetspaket Spårare Hej! I Scouterna kan vi göra vad som helst! Häftigast av allt är kanske att vi tillsammans kan göra värden lite bättre. Vi lär oss om hur världen ser ut där vi bor, i skolan och

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

KAMPEN FÖR JÄMSTÄLLDHET. En samling texter om kvinnors situation i Bangladesh

KAMPEN FÖR JÄMSTÄLLDHET. En samling texter om kvinnors situation i Bangladesh KAMPEN FÖR JÄMSTÄLLDHET En samling texter om kvinnors situation i Bangladesh SKRIVNA AV MIKAELA GALLEGOS GAUDING PRAKTIKANT HOS SVALORNA INDIEN BANGLADESH 2012 1 KAMPEN FÖR JÄMSTÄLLDHET En samling texter

Läs mer

SKTFs undersökning om socialchefers roll och ansvar Det behövs en politisk kompass för socialtjänsten!

SKTFs undersökning om socialchefers roll och ansvar Det behövs en politisk kompass för socialtjänsten! SKTFs undersökning om socialchefers roll och ansvar Det behövs en politisk kompass för socialtjänsten! - Socialchefer efterlyser klarare prioriteringar. Oktober 2009 Förord SKTF är fackförbundet för dig

Läs mer

Kvinnors företagande. Rapport från konferens 12 november 2010. Rapport nr 2011:3. Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor

Kvinnors företagande. Rapport från konferens 12 november 2010. Rapport nr 2011:3. Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor Kvinnors företagande Rapport från konferens 12 november 2010 Rapport nr 2011:3 Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor Bidragssystemet hänger inte med i dagens företagande Inledning

Läs mer

Kunskap om och Arbetssätt I Rättvisa och socialt hållbara Städer

Kunskap om och Arbetssätt I Rättvisa och socialt hållbara Städer Kunskap om och Arbetssätt I Rättvisa och socialt hållbara Städer KAIROS Projektdokument 2013-05-07 Mistra Urban Futures Gothenburg Chalmers SE-412 96 Göteborg, Sweden Tel: +46 (0)31-772 49 56 www.mistraurbanfutures.org

Läs mer

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö Bilden av Malmö Malmö stads varumärkesarbete bilden av malmö Innehåll Bilden av Malmö 3 En resa i tiden 4 Det medvetna bildskapandet 5 Den goda spiralen 6 Ett målinriktat arbete 7 Kommunikation & Utveckling

Läs mer

Studiehandledning till. Meteorologernas. Väderbok. En studiehandledning från Studiefrämjandet

Studiehandledning till. Meteorologernas. Väderbok. En studiehandledning från Studiefrämjandet Studiehandledning till Meteorologernas Väderbok En studiehandledning från Studiefrämjandet Vad är en studiecirkel? En studiecirkel är en liten grupp människor som samlas för att öka sina kunskaper inom

Läs mer

Vägval för framtiden UTMANINGAR FÖR DET KOMMUNALA UPPDRAGET MOT ÅR 2020

Vägval för framtiden UTMANINGAR FÖR DET KOMMUNALA UPPDRAGET MOT ÅR 2020 Vägval för framtiden UTMANINGAR FÖR DET KOMMUNALA UPPDRAGET MOT ÅR 2020 1 Förord Under senare decennier har organisationer utvecklat strategier och metoder i syfte att göra så kvalificerade bedömningar

Läs mer

Bygg demokrati mitt i KONFLIKTEN

Bygg demokrati mitt i KONFLIKTEN Bygg demokrati mitt i KONFLIKTEN Bygg demokrati mitt i KONFLIKTEN Bygg demokrati mitt i KONFLIKTEN Forum Syd 2007 Författare: Tina Lundh Skriftansvarig: Anna Lindqvist Forum Syd och författaren Utgiven

Läs mer

VI BYGGER NORDEN SAMAK

VI BYGGER NORDEN SAMAK NORDISK ARBETARKONGRESS SØRMARKA 11-12 NOVEMBER 2014 SØRMARKA DEKLARATIONEN VI BYGGER NORDEN SAMAK SØRMARKA-DEKLARATIONEN INLEDNING... 3 SOLIDARITET GER FRIHET... 4 POLITISKA UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

Läs mer

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET En guide för dig som är chef NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella temagrupper, som arbetar på uppdrag av Svenska

Läs mer

Projekthandboken. För Palmecentrets medlemsorganisationer

Projekthandboken. För Palmecentrets medlemsorganisationer Projekthandboken För Palmecentrets medlemsorganisationer Projekthandboken För Palmecentrets medlemsorganisationer Projekthandboken För Palmecentrets medlemsorganisationer Författare Elsa Anderman och Berith

Läs mer

Arbetsmaterial. Myten om framtiden. Piteå 11 februari 2010

Arbetsmaterial. Myten om framtiden. Piteå 11 februari 2010 Arbetsmaterial Myten om framtiden Piteå 11 februari 2010 Arbetsmaterial Myten om framtiden Under senare decennier har organisationer utvecklat strategier och metoder i syfte att göra så kvalificerade

Läs mer

Ett program för förändring. Partiprogram beslutad version

Ett program för förändring. Partiprogram beslutad version Ett program för förändring Partiprogram beslutad version Innehållsförteckning ETT PROGRAM FÖR FÖRÄNDRING... 4 DEN DEMOKRATISKA SOCIALISMEN... 5 VÅRA VÄRDERINGAR... 7 Demokrati... 7 Frihet, jämlikhet och

Läs mer

Barnombudsmannen informerar bi 2009:03. Handledning. för dig som vill arbeta med barns och ungas rättigheter

Barnombudsmannen informerar bi 2009:03. Handledning. för dig som vill arbeta med barns och ungas rättigheter Barnombudsmannen informerar bi 2009:03 Handledning för dig som vill arbeta med barns och ungas rättigheter Barnombudsmannen informerar bi 2009:03 Handledning för dig som vill arbeta med barns och ungas

Läs mer

Partiprogram för Socialdemokraterna

Partiprogram för Socialdemokraterna Socialdemokraterna Partiprogram för Socialdemokraterna Programkommissionens remissförslag 2 (50) Innehållsförteckning Välkommen med dina synpunkter!... 3 FÖRORD: ETT PROGRAM FÖR FÖRÄNDRING... 4 VÅR VISION...

Läs mer

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Universitets- och högskolerådet 2013 1 Lärande för hållbar utveckling

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer