En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15"

Transkript

1 En enda jord människor och miljö. Vecka Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Hur är det att leva i ett fattigt land? Hur ska fattiga länder kunna bli rika? Hur kommer jorden att se ut i framtiden? Vad kommer att hända med vår jord och miljön? Kommer vi kunna vända utvecklingen vad gäller jordens uppvärmning? Finns det en framtid för oss människor? Dessa och många andra frågor kommer du att få fundera på under detta arbetsområde. Ur strävansmål ur kursplaner och läroplaner: SO: Eleven undersöker och förstår samhälleliga samband och sammanhang i nutid och förfluten tid samt reflekterar över vad dessa kan betyda för framtiden. Geografi: Eleven utvecklar förmågan att formulera och arbeta med problem som avser lokala och globala miljö- och överlevnadsfrågor. Eleven vidgar sina kunskaper om människans olika ekonomiska, politiska, sociala och kulturella aktiviteter och hur de länkar samman platser och regioner samt reflekterar över följderna av sådana samband. Kravnivå för G Du känner till ett antal centrala begrepp som hör ihop med klimat och befolkningsfrågor. Du läser av statistik om länder och drar några relevanta slutsatser utifrån detta. Du ger några rimliga förklaringar till varför ett land är fattigt. Du sätter dig in i ett av milleniemålen och ger något förslag till hur vi kan agera. Du deltar i samtal kring framtiden och miljöfrågor och tar ställning. Kriteribeskrivningar VG Du ger några förklaringar till varför ett land är fattigt, du pekar på samband mellan olika faktorer som ekonomi och politik, ger en helhetsbild. Du deltar aktivt i diskussioner/samtal kring temat och tar ställning, argumenterar väl för olika ståndpunkter. MVG analyserar, får fram nyanser, resonerar självständigt.

2 Första delen Vi kommer att se kortfilmer som ni skriver reflektioner kring. Vi kommer att skriva en del i tankeboken med efterföljande samtal Vi kommer att göra värderingsövningar. Vi ska läsa texter ur några olika böcker om dessa frågor. Vi kommer särskilt att stanna upp kring FN:s milleniemål. Vi kommer att gå genom centrala begrepp. Vi kommer löpande att följa nyheterna i frågor kring jordens befolkning och jordens miljö. Någon gång under vecka kommer du att ha som läxa att ta reda på och presentera en nyhet för klassen samt en fråga till klassen att samtala kring utifrån nyheten. Material och övningar som hör ihop med området och som vi kommer använda: The miniature earth Story of stuff Human development trends, co2 utsläpp m.m. Klimatsmarta Adam och Eva Den gröna bensinen 100 års uppvärmning En fisks långa resa Tema 1 Vijay och hans familj, Klimatkarusellen Tema 4 Argumentationskarusellen Tema 5 Gemensamt men olika ansvar

3 Enskilda och paruppgifter arbete vid datorn - andra delen Du ska med hjälp av statistiska uppgifter försöka ta reda på vilka som är världens fattigaste länder. Sedan ska du ta reda på fakta om ett av dessa länder och dra slutsatser. Slutligen del 1. (Enskild uppgift) Vilka är jordens fattigaste länder? Redovisas i smågrupper, lyfts sedan upp i helklass. Gå in på Utrikespolitiska Institutets sida: Från skolans datorer kan du gå in direkt från skrivbordet. Sedan klickar du fram Jämför länder, Topplistor. Ta reda på topplistorna för följande 15 uppgifter. Titta noga om det är de tio högsta eller lägsta värdena som gäller! Samma länder ligger ofta på flera av dessa fattigdomslistor. Gör en egen tio- i- topplista efter hur många gånger länderna förekommer. Vilka är enligt detta sätt att räkna världens fem allra fattigaste länder? Kan du utse det allra fattigaste? De 15 uppgifter du ska hitta bland tabellerna är: Förväntad livslängd för kvinnor (lägst) Förväntad livslängd för män ( lägst) Andel barn som börjar grundskolan (lägst) Andel elever/lärare (högst) Antal mobiltelefoner per tusen invånare (lägst) Antal TV-apparater per tusen invånare ( lägst) Antal mobilabonnemang per tusen invånare (lägst) Antal internetuppkopplingar per tusen invånare (lägst) Arbetslöshet (högst) Andel av befolkningen som lever på mindre än två dollar om dagen ( högst) Spädbarnsdödlighet (högst) Andel åringar som arbetar (högsta) Andel män /kvinnor som är HIV-smittade (högsta) Utgifter för hälsovård per person (lägsta) Antal läkare per tusen invånare (lägsta) Fundera kring de femton olika områdena som du studerar hur hör dessa ihop med varandra vilka samband kan du se? Hur hör det ena ihop med det andra? Förklara. Jämför med uppgifterna för Sverige för fem av områdena. Tankar? Det som ni har kommit fram till tas sedan upp i tvärgrupper.

4 2. (Enskild uppgift) Ett fattigt land redovisas skriftligt. Ska också redovisas kort muntligt i liten grupp. Välj ett land från din lista. Läs om landet på Länder på samma inloggning som ovan. Beskriv varför landet är fattigt, vilka de stora problemen är och har varit. Finns det några ljuspunkter eller verkar framtiden ännu dystrare? Hur skulle landet kunna få en bättre framtid? Du ska ge tre förslag till åtgärder för hur detta land ska få det bättre. Här kan sociala förhållanden, utlandsskuld, handel, hälsa, utbildning, historia, politiska förhållanden, förhållandet mellan olika folkgrupper, barnens situation, pågående eller avslutade krig m.m. m.m. spela in. Detta ska lämnas skriftligt till Per samt redovisas i grupp med några som jobbat med andra länder. I gruppen: Jämför vad ni kommit fram till på följande punkter: Varför är landet fattigt? Hur skulle landet kunna få en bättre framtid? Likheter/skillnader mellan vad ni i gruppen har kommit fram till? Skrivs ner och redovisas för klassen. 3. FN har satt upp åtta milleniemål som ska uppnås till år Du ska jobba med ett av dessa mål tillsammans med någon annan. Jag vill också att en grupp jobbar med frågan om hållbar utveckling koldioxidutsläppen/växthuseffekten. Ni ska: Läsa in er på ert område. Ta reda på hur läget är just nu med detta mål hur har utvecklingen varit från år 2000? Kommer målet kunna nås till 2015? Vilka hinder finns för att målet ska nås? Ge förslag på en åtgärd som ni tror skulle vara effektiv för att målet ska kunna nås! Användbar hemsida: Detta presenteras på en milleniemålskonferens onsdagen den 13 april. Varje grupp får tre minuter på sig att presentera sin fråga och vad de har kommit fram till. Ni ska ha förberett en fråga till klassen som vi ska diskutera/samtala kring.

5 Extra Funderarfrågor. För de som är klara med en viss del, om vi hinner. Välj ut en av dessa kluriga frågor och försök besvara så gott du kan. Vad tycker DU? 1. Folkökning. Vi blir bara fler och fler. Hur många vi kan bli innan jorden inte klarar mer vet vi inte, men det finns troligen en sådan gräns. Vad ska vi göra? Ska familjer endast få skaffa sig ett visst antal barn? Katolska kyrkan förbjuder preventivmedel vilket påverkar en miljard katoliker. Finns det något att göra mot detta? Är det rätt sätt att satsa på kvinnors utbildning? Fundera! 2. Trots allt blir allt fler människor rikare för varje dag som går. I Kina och Indien får allt fler människor råd att börja leva på europeisk nivå. Problemet är att om mer än två miljarder indier och kineser skulle leva som vi med egen bil, kylskåp, toalettpapper, förpackningar m.m. skulle jordens resurser inte räcka till och miljöförstöringen skulle bli enorm. Har vi i den rika delen av världen rätt att förbjuda andra att börja leva som vi? Ska vi sänka vår standard för de ska kunna komma ikapp? Fundera! 3. Varje dag dör tusentals människor i sjukdomar ingen ska behöva dö av. Det finns medicin, men de sjuka har inte råd att köpa den. Läkemedelsföretagen måste samtidigt tjäna pengar på att sälja sin medicin för att få råd att forska fram ny. Ska människor behöva dö av aids, malaria, snäckfeber och andra sjukdomar för att de inte har råd att köpa medicin? Hur ska i annat fall företagen få betalt? Fundera! 4. Många av de fattiga länderna tvingas varje år betala mer pengar i ränta på de pengar man lånat från andra länder, än vad man kan använda på t.ex. utbildning och hälsovård. Ett förslag är att de rika länderna, t.ex. Sverige, som lånat ut stora summor pengar till fattiga länder stryker sina skulder så att de fattiga länderna ska få en chans att satsa på viktiga utvecklingsfrågor istället för att betala räntor. Vad tycker du? Fundera! 5. I dag finns det fler demokratier än diktaturer på jorden, men flera miljarder människor lever ändå fortfarande i en diktatur. I en diktatur får invånarna inte vara med och bestämma hur pengarna används, ofta är utbildning och hälsovård inte så populärt att satsa pengar på. Demokratier skapar också större säkerhet. Det har troligen aldrig hänt att två demokratier startat krig mot varandra. Hur ska världen bli ännu mer demokratisk? Är det rätt att tvinga en diktator att avgå? Vem ska i så fall göra det? Är det rätt att diktaturer får vara med i FN?

6 Tror du att vi kommer att få uppleva en värld där alla länder är demokratier? Fundera! 6. Jordens medeltemperatur blir allt högre. De allra flesta forskare är överens om att det framför allt beror på oss människor och våra allt större utsläpp av växthusgaser. Vad följderna av växthuseffekten kommer bli är omdiskuterade, men det skulle kunna betyda slutet för låglänta länder, att Medelhavsområdet blir obeboeligt, att miljontals människor blir miljöflyktingar, att vi i Sverige får uppleva fler stormar och översvämningar m.m.. Det enda sättet att stoppa detta är troligen att minska utsläpp av koldioxid kraftigt. Bilåkande, flygtrafik, uppvärmning, elproduktion kommer att påverkas. Hur ska mänskligheten reagera? Fundera!

SE HUNGERN LÄRARHANDLEDNING AV: TOVE SWAHN SEALY

SE HUNGERN LÄRARHANDLEDNING AV: TOVE SWAHN SEALY SE HUNGERN LÄRARHANDLEDNING AV: TOVE SWAHN SEALY 1 SE HUNGERN - LÄRARHANDLEDNING Den här programserien är UR:s bidrag till kampanjen Hungerhjälpen som år 2013 utmanade gymnasieelever landet runt att samla

Läs mer

FN:s åtta millenniemål

FN:s åtta millenniemål Lär dig mer om FN:s åtta millenniemål Studiematerial från Hungerprojektet 1 Välkomna till Hungerprojektets studiematerial om FN:s millenniemål! Mycket har blivit bättre i världen under de senaste 20 åren.

Läs mer

Tänk-efter-frågor till kapitlet Vad är samhällskunskap?

Tänk-efter-frågor till kapitlet Vad är samhällskunskap? Tänk-efter-frågor till kapitlet Vad är samhällskunskap? 1. Redogör för hur människan började använda naturen för sina egna behov och varför människan inte kan klara sig utan naturen. 2. Tänk dig att du

Läs mer

Vad gör en entreprenör? 1/7

Vad gör en entreprenör? 1/7 i Lektionshandledning #171 Tema: Vad gör en entreprenör? Ämne: SO, Ekonomiska ämnen Rekommenderad årskurs: 8-9 & Gymnasiet Vad gör en entreprenör? 1/7 Lektionslängd: 120 minuter, välj enstaka delar ur

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Banderoll tema ekonomi

Banderoll tema ekonomi Om serien Banderoll AV-nummer: 101475tv 1 5 Banderoll är UR:s demokrati- och samhällsprogram för barn. Banderoll står på barnens sida och vill uppmana till engagemang. I Banderoll är ingen fråga för liten

Läs mer

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60 grundkurs version 2.0 2011 innehåll inledning Det här är Världens kurs 4 Så här kan du använda Världens kurs 5 Genomgående tankar 8 Grundkursens upplägg 8 Till ledarna 9 Inledning/avslutning 10 Värderingsövningar

Läs mer

Kommentarmaterial till kunskapskraven i samhällskunskap

Kommentarmaterial till kunskapskraven i samhällskunskap Kommentarmaterial till kunskapskraven i samhällskunskap Skolverket Stockholm 2012 www.skolverket.se ISBN: 978-91-87115-70-7 Innehåll 1. Inledning... 4 Vad materialet är och inte är...4 Materialets disposition...5

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen LÄRARHANDLEDNING Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Lärarhandledning Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete

Läs mer

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system:

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system: Klimat 4AQ: Pengar och Konsumtion (Grupp X) Den här uppgiften handlar om något som är väldigt viktigt men som jag är väldigt osäker på. Därför skickar jag först det här mailet där jag beskriver problemet

Läs mer

En by som alla andra. Spel Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt

En by som alla andra. Spel Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt Spel Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

Kapitel 1 Vad innebär fattigdom?

Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? 14 Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? Vad är fattigdom? Att lida brist på mat, kläder, vatten, skydd mot kyla och regn. Men också att inte ha möjlighet att påverka sitt eget

Läs mer

en hjälpande hand studiehandledning

en hjälpande hand studiehandledning en hjälpande hand studiehandledning Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel består av 3-15 personer. Det

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig globala studiehandledning utmaningar Globala utmaningar gör en annan värld möjlig 1 ett studie- och metodmaterial att använda i arbetet med internationella frågor Av Anna-Lena Lodenius för ABF är ett studiematerial

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Empowered lives. Resilient nations. fakta OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Empowered lives. Resilient nations. fakta OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Empowered lives. Resilient nations. fakta OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN 2 BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? 3 Innehåll Förord... 6 En fantastisk möjlighet!...

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE?

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? INNEHÅLL En fantastisk möjlighet!... 4 Vad är utveckling?... 6 Hur tror du världen ser ut?... 11 Blir världen bättre?... 17 Framsteg du (kanske) inte kände till?... 30 Stora utmaningar

Läs mer

PROCENT I VARDAGEN SJÄLVKLART!

PROCENT I VARDAGEN SJÄLVKLART! Ulrika Gustafsson PROCENT I VARDAGEN SJÄLVKLART! Ideén till detta arbete växte fram när jag för drygt ett år sedan bytte bank. Mitt bland alla möten på banken, för att bland annat lägga om lån och byta

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN INNEHÅLL Förord... 4 En fantastisk möjlighet!... 7 Vad är utveckling?... 8 Hur tror du världen ser ut?...13 Blir världen bättre?...19 Framsteg du kanske

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Lektion 1 Hållbar utveckling

Lektion 1 Hållbar utveckling Lektion 1 Hållbar utveckling Plötsligt talar alla om miljöfrågor, och i synnerhet om klimatfrågan. Det beror på att forskarna idag är i stort sett överens om att människors sätt att leva bidrar till klimatförändringarna.

Läs mer

Med blicken på etiken. pensionsrapport 2007

Med blicken på etiken. pensionsrapport 2007 Med blicken på etiken pensionsrapport 2007 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Pensionspengar med makt att påverka 7 Etiskt pensionssparande allt viktigare 15 KPA Pensions placeringskriterier 18 Förord

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

/Göran Svanelid, universitetslektor, SU. svanelid@telia.com 070 584 39 54

/Göran Svanelid, universitetslektor, SU. svanelid@telia.com 070 584 39 54 /Göran Svanelid, universitetslektor, SU. svanelid@telia.com 070 584 39 54 - Eleven har kunskaper om MR & BR och visar de genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma. - Eleven kan samtala

Läs mer

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Bedömningsanvisningar. Årskurs

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Bedömningsanvisningar. Årskurs Ämnesprov, läsår 2012/2013 Bedömningsanvisningar Årskurs 9 Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds t.o.m. 2013-06-30. Innehåll

Läs mer