Konsumentens skydd i handeln över landgränserna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsumentens skydd i handeln över landgränserna"

Transkript

1 Konsumentens skydd i handeln över landgränserna MARIE LINTON IUSTUS FÖRLAG

2 Innehåll 15 FÖRKORTNINGAR OCH ORDLISTA 17 1 INLEDNING 23 Konsumenten i handeln över landgränserna Olika typer av konsumentskyddsregler Internationellt privat- och processrättsliga regler Civilrättsliga regler Marknadsrättsliga regler Civilprocessrättsliga regler Överväganden bakom konsumentskyddsregler 29 När gäller 30 Grundläggande kriterier 30 Konsumenten Näringsidkaren 32 Skyddsvärda situationer eller avtal 33 2 BEHÖRIGHET VID DOMSTOL 34 Tvistlösning vid svensk eller utländsk domstol? Problemet Behörighetsregler (domsrättsregler) Få konsumenttvister i svenska domstolar Olika system gäller I relationer mellan EFTA-stater Bryssel och konventionen 40

3 Vilket regelverk är tillämpligt? I relationer mellan Sverige och tredjeland 44 Betydelsen av rättegångsbalkens regler En analogi från Bryssel- och Luganoinstrumenten? En reviderad Bryssel I-förordning När särskilt skydd gäller 48 Olika system olika skydd Konsumentskyddstanken bakom Bryssel- och Luganoinstrumenten Vad avses med konsumentavtal enligt Bryssel I-förordningen? Avtal 50 Vem kvalificerar sig som konsument? 53 Vad avses med näringsidkare? Avbetalningsköp Avtal om lån som ska återbetalas i särskilda poster eller kredit avsedd att finansiera köp av varor Övriga konsumentavtal 61 En vid kategori av avtalstyper 61 Verksamhet i konsumentens land 62 Riktad verksamhet? 62 Avtal inom ramen för den riktade verksamheten Undantag 68 Transportavtal 68 Konsumentförsäkringsavtal 70 Avtal om fast egendom 73 Särskilt om s. k. timeshare-avtal och långfristiga semesterprodukter 75

4 2.3.8 Behörighetsgrunderna Ett förbud mot s.k. prorogationsavtal När särskilt konsumentskydd inte gäller Bryssel I-förordningen Svarandens hemvist S.k. uppfyllelseforum Filialforum En avflerasvarande S.k. prorogationsavtal S.k Nationella (autonoma) behörighetsregler Svarandens hemvistforum Allmänt förmögenhetsforum Forum rei sitae Kontraktsforum Fast driftställe Fastighetsforum Prorogationsavtal Andra tvistlösningsformer i domstol 102 Medverkan av Konsumentombudsmannen 102 Kollektiva prövningsmöjligheter Sammanfattning 105 BEHÖRIGHET VID UTOMRÄTTSLIG TVISTLÖSNING 108 Tvistlösning utanför domstol Problemet Terminologiska anmärkningar Nationella tvistlösningsmodeller - exempel och tillgänglighet Urval Sverige

5 Allmänna reklamationsnämnden Konsumentverket och Konsumentombudsmannen Danmark 115 Reklamationsnämnder Nederländerna Privata nämnder Försäkringsombudsmannen och försäkringsnämnden Norge 119 Forbrukerrådet och Forbrukertvistutvalget Reklamationsnämnder Spanien Ett särskilt skiljeförfarande 122 Medling och förlikning Storbritannien Financial Ombudsman Service 124 Annan tvistlösning USA Jämförelser 128 Likheter och skillnader Förklaringar Andra nationella modeller RisolviOnline Online-Schlichter Gränsöverskridande europeiska modeller och initiativ Konsument Europa Sverige SOLVIT 138

6 3.3.5 Reklamationsblanketten Två konsumentrekommendationer Medling ECODIR EU-kommissionens förslag till tvistlösning av konsumenttvister Globala initiativ Econsumer.gov -projektet Global Trustmark 150 Sammanfattning 4 VAL 153 Vilken stats lag tillämpas på gränsöverskridande konsumentavtal? Problemet 153 Lagvalsregler 4.2 Något om de olika rättsliga instrumenten Rominstrumenten 156 Romkonventionen Rom I-förordningen Rom Il-förordningen Direktivbaserade lagvalsregler När särskilt skydd Konsumentskyddstanken bakom Rom I-förordningen Vad avses med konsumentavtal? 164 En vid kategori av avtalstyper Vem kvalificerar sig som konsument? 165 Vad avses med näringsidkare? 166 Vilka situationer har ansetts värda? Undantag 170

7 Tjänster som enbart utförs i ett land 170 Transportavtal 172 Fast egendom 173 Handel med finansiella instrument 174 Avtal om finansiella instrument som ingåtts i ett multilateralt system Försäkringsavtal Om parterna har avtalat om tillämplig rättsordning Ett exempel 179 Skydd mot oförmånliga villkor 179 Kan konsumenten plocka "russinen ur kakan"? Om parterna inte har avtalat om tillämplig rättsordning När särskilt skydd inte gäller Om parterna har avtalat om tillämplig rättsordning Partsautonomi och lagvalsavtal Begränsningar i partsautonomin Om parterna inte har avtalat om tillämplig rättsordning 190 Det s.k. objektiva lagvalet och fasta lagvalsregler Köp av varor Tjänsteavtal Avtal som avser sakrätt till eller hyra av fast egendom 193 Avtal om hyra av fast egendom för personligt bruk Franchiseavtal och distributionsavtal

8 Avtal om finansiella instrument i ett multilateralt system Den s.k. karakteristiska prestationens lag Den uppenbart närmaste anknytningens lag 200 Den individualiserande metoden Direktivbaserade regler Ett exempel Avtal som innehåller oskäliga avtalsvillkor Distans- och Avtal om köp av varor Konsumentkreditavtal S.k. timeshare-avtal och avtal om långfristiga semesterprodukter Direktivet om konsumenträttigheter Förslaget till en europeisk köplag Sammanfattning ERKÄNNANDE OCH VERKSTÄLLIGHET AV UTLÄNDSKA AVGÖRANDEN Gäller ett utländskt avgörande i den egna staten? Problemet Vad innebär det att erkänna eller att verkställa ett utländskt avgörande? Exekvaturförfarande Ökat lagstöd 5.3 Domar från EFTA-stater Olika rättsliga instrument Bryssel- och Luganoinstrumenten 220 Ett exempelfrånsvea hovrätt Huvudregeln när det gäller erkännande 220 Huvudregeln när det verkställighet

9 12 Det s.k. som vägransgrund 224 Tredskodomar 226 Oförenliga domar 228 S.k. behörighetsprövning 229 Ytterligare vägransgrunder i Lugano Ilkonventionen En reviderad Bryssel I-förordning EU:s s.k. verkställighetsförordningar 232 Avskaffande av nationella exekvaturförfaranden 232 Ett exempelfrån EEC-nätverket nr om europeisk exekutionstitelför obestridda fordringar nr om ett europeiskt betalningsföreläggande 239 nr 861/2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande 241 Betydelsen av verkställighetsförordningarna ur ett konsumentperspektiv Medlingsdirektivet 2008/52/EG och den svenska medlingslagen Domar från tredjeland Huvudregeln Undantag 251 Rättspraxis Doktrin Beslut om rättegångskostnader Sammanfattning 257

10 6 SLUTORD Problem med tvistlösningsmodeller Problem med lagvalsregler Problem med att erkänna och verkställa utländska avgöranden Avslutning 265 CITERADE RÄTTSFALL 267 BIBLIOGRAFI 274 SAKREGISTER

Internationella köp av fritidsfartyg

Internationella köp av fritidsfartyg EXAMENSARBETE UPPSALA UNIVERSITET VT 2005 Internationella köp av fritidsfartyg Examensarbete med praktik Civilrätt, Sjörätt: 20 poäng Författare: Ida Dahlborg Handledare: Hugo Tiberg 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 593/2008. av den 17 juni 2008. om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 593/2008. av den 17 juni 2008. om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) L 177/6 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.7.2008 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) EUROPAPARLAMENTET

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION GRÖNBOK

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION GRÖNBOK EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 17.07.2006 KOM(2006) 400 slutlig GRÖNBOK OM LAGVAL I FRÅGOR OM MAKARS FÖRMÖGENHETSFÖRHÅLLANDEN, SÄRSKILT NÄR DET GÄLLER DOMSTOLS BEHÖRIGHET OCH ÖMSESIDIGT

Läs mer

Internetauktioner och lagval

Internetauktioner och lagval Internetauktioner och lagval Magisteruppsats i affärsrätt (internationell privaträtt) Författare: Handledare: Ida Andersson Marie Larsson Linton Framläggningsdatum 2010-12-08 Jönköping december 2010 Magisteruppsats

Läs mer

Lagval vid gränsöverskridande säkerhetsrätter i lösöre

Lagval vid gränsöverskridande säkerhetsrätter i lösöre Lagval vid gränsöverskridande säkerhetsrätter i lösöre Nuvarande problem och framtida lösningar Internationell privat- och processrätt, 30 högskolepoäng Författare: Julia Tavaststjerna Handledare: Professor

Läs mer

EXAMENSARBETE. www.?.se ANNE TANO ANN-LOUISE ÖHGREN. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

EXAMENSARBETE. www.?.se ANNE TANO ANN-LOUISE ÖHGREN. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ 2003:127 SHU EXAMENSARBETE www.?.se Frågan om en Internethemsida kan utgöra ett driftställe vid bedömningen av svensk domsrätt och tillämplig lag ANNE TANO ANN-LOUISE ÖHGREN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska

Läs mer

Internationell verkställighet

Internationell verkställighet Internationell verkställighet ISBN 978-91-86525-48-4 KFM 943 utgåva 1 Elanders Sverige 2011 3 Förord Handboken Internationell verkställighet ingår i Kronofogdemyndighetens (KFM) handboksserie och är avsedd

Läs mer

INDIVIDUELLA ANSTÄLLNINGS- AVTAL I DEN NYA ROM I-FÖRORDNINGEN

INDIVIDUELLA ANSTÄLLNINGS- AVTAL I DEN NYA ROM I-FÖRORDNINGEN Individuella anställningsavtal i den nya Rom I-förordningen INDIVIDUELLA ANSTÄLLNINGS- AVTAL I DEN NYA ROM I-FÖRORDNINGEN Michael Bogdan* 1. INLEDNING Numera är det inte ovanligt att ett anställningsförhållande

Läs mer

Gränsöverskridande indrivning av fordringar. 1. Inledning. Gruppe C Av Nils-Bertil Morgell

Gränsöverskridande indrivning av fordringar. 1. Inledning. Gruppe C Av Nils-Bertil Morgell Gränsöverskridande indrivning av fordringar Gruppe C Av Nils-Bertil Morgell 1. Inledning Enligt grundläggande statsrättsliga principer får en stat endast bedriva myndighetsutövning inom det egna territoriet.

Läs mer

KONVENTION OM DOMSTOLS BEHÖRIGHET OCH OM ERKÄNNANDE OCH VERKSTÄLLIGHET AV DOMAR PÅ PRIVATRÄTTENS OMRÅDE

KONVENTION OM DOMSTOLS BEHÖRIGHET OCH OM ERKÄNNANDE OCH VERKSTÄLLIGHET AV DOMAR PÅ PRIVATRÄTTENS OMRÅDE KONVENTION OM DOMSTOLS BEHÖRIGHET OCH OM ERKÄNNANDE OCH VERKSTÄLLIGHET AV DOMAR PÅ PRIVATRÄTTENS OMRÅDE CONV/JUD/sv 1 INGRESS DE HÖGA AVTALSSLUTANDE PARTERNA I DENNA KONVENTION, SOM ÄR FAST BESLUTNA att

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 31 januari 2013 Ö 743-11 KLAGANDE Siv Ing Benum AS Drammensveien 130 B12 NO-0277 Oslo Norge Ombud: Advokat LL MOTPART Kinovox-Benum AB

Läs mer

RP 78/2012 rd. avhjälpa olika problem i anslutning till avgiftsbelagda. Avsikten är att bestämmelserna om kreditförhållandena

RP 78/2012 rd. avhjälpa olika problem i anslutning till avgiftsbelagda. Avsikten är att bestämmelserna om kreditförhållandena Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen, lagen om registrering av vissa kreditgivare och 2 i räntelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Den summariska processen betalningsföreläggande och handräckning överfördes den 1 januari 1992 till kronofogdemyndigheterna

Den summariska processen betalningsföreläggande och handräckning överfördes den 1 januari 1992 till kronofogdemyndigheterna 3 Förord Den summariska processen betalningsföreläggande och handräckning överfördes den 1 januari 1992 till kronofogdemyndigheterna från tingsrätterna. Tidigare utgivna handböcker har med åren blivit

Läs mer

Arbetstagares ställning vid gränsöverskridande företagsövergångar

Arbetstagares ställning vid gränsöverskridande företagsövergångar Arbetstagares ställning vid gränsöverskridande företagsövergångar Av docenten JONAS MALMBERG EG:s företagsöverlåtelsedirektiv (2001/23/EG) syftar till att skydda arbetstagares ställning vid övergång av

Läs mer

EG-rättsliga initiativ på e-handelsområdet

EG-rättsliga initiativ på e-handelsområdet JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Marie Jakobsson EG-rättsliga initiativ på e-handelsområdet Examensarbete 20 poäng Patrik Lindskoug IT-rätt-EG-rätt VT-02 Innehåll INNEHÅLL 2 SAMMANFATTNING 1

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 67/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av överenskommelsen om ändring av den nordiska äktenskapskonvention samt med lag om ikraftträdande av de bestämmelser i nämnda överenskommelse

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2014:81 Sammanfattning

Kommittédirektiv Dir. 2014:81 Sammanfattning Kommittédirektiv Genomförande av tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Dir. 2014:81 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014. Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur

Läs mer

Yttrande. Svensk Försäkring har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovan angivna förslag. Svensk Försäkring har följande synpunkter.

Yttrande. Svensk Försäkring har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovan angivna förslag. Svensk Försäkring har följande synpunkter. Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Ju 2011/8586/KO Yttrande Stockholm 2012-01-09 Yttrande över Europeiska kommissionens förslag till direktiv om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och till

Läs mer

Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet

Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet ny EU-lagstiftning och en översyn av det svenska systemet Betänkande av Konsumenttvistutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:47 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Konsumentskydd vid banklån

Konsumentskydd vid banklån JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Maria Åberg Konsumentskydd vid banklån Examensarbete 20 poäng Lars Gorton Bankrätt, Konsumenträtt Vt 2003 Innehåll SAMMANFATTNING 1 FÖRORD 2 FÖRKORTNINGAR 3 1

Läs mer

Svenska Bankföreningen

Svenska Bankföreningen Svenska Bankföreningen REMISSYTTRANDE 2005-12-22 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Promemorian Konsumentskyddet inom det finansiella området Sammanfattning av Bankföreningens synpunkter Bankföreningen

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:12 2003-04-28 Dnr B 6/02. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:12 2003-04-28 Dnr B 6/02. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:12 2003-04-28 Dnr B 6/02 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MOTPART Wasa Kredit AB, 556311-9204, Box 7233, 103 89 STOCKHOLM Ombud: advokaten Staffan Wilow,

Läs mer

Granskning av avtalsvillkor för kortkrediter

Granskning av avtalsvillkor för kortkrediter Rapport 2013:20 Granskning av avtalsvillkor för kortkrediter 2 (36) 2013:20 Granskning av avtalsvillkor för kortkrediter Konsumentverket 2013 Utredare: Anna Hult (projektledare), Maria Grunditz, Ulrika

Läs mer

En studie av lagvalsproblem i försäkringsförhållanden

En studie av lagvalsproblem i försäkringsförhållanden NFT 1/1995 En studie av lagvalsproblem i försäkringsförhållanden av jur. kand. Markus Thaler, notarie vid länsrätten i Göteborgs och Bohus län Markus Thaler En entydig tendens i vår oroliga och föränderliga

Läs mer

Rättsställning för barn födda utomlands genom surrogatarrangemang

Rättsställning för barn födda utomlands genom surrogatarrangemang Juridiska institutionen Vårterminen 2014 Examensarbete med praktik i internationell privat- och processrätt 30 högskolepoäng Rättsställning för barn födda utomlands genom surrogatarrangemang En internationellt

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:242

Regeringens proposition 2009/10:242 Regeringens proposition 2009/10:242 Ny konsumentkreditlag Prop. 2009/10:242 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 juni 2010 Fredrik Reinfeldt Tobias Billström (Justitiedepartementet)

Läs mer

INTERNATIONELL RÄTTSLIG HJÄLP I BROTTMÄL INOM EU

INTERNATIONELL RÄTTSLIG HJÄLP I BROTTMÄL INOM EU INTERNATIONELL RÄTTSLIG HJÄLP I BROTTMÄL INOM EU EFFEKTIVITET V. RÄTTSSÄKERHET Malin Thunberg Schunke IUSTUS FÖRLAG Innehäll Förkortningar 13 1 Inledning 19 1.1 Om avhandlingsämnet 19 1.2 Bakgrund 20 1.2.1

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-04-29. Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-04-29. Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-04-29 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. Alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden

Läs mer

Handbok för. gränsöverskridande. kredit- och fordringshantering. stödja små och medelstora företag i att genomdriva. gränsöverskridande.

Handbok för. gränsöverskridande. kredit- och fordringshantering. stödja små och medelstora företag i att genomdriva. gränsöverskridande. Handbok för gränsöverskridande kredit- och fordringshantering stödja små och medelstora företag i att genomdriva gränsöverskridande fordringar Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som

Läs mer