Att resa i Europa 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att resa i Europa 2010"

Transkript

1 Att resa i Europa 2010 Europeiska unionen

2 ker sigfrånlappland inorr till Medelhavetisöder till Cypernsstränder. Här finns en brokigblandning pbad till sandstränder, från gröna betesmarker till ar och skogar till arktisktundra. ka traditioner, kulturer och språk utgördrygt 7%av hittar deras historiska arv i fö rhistoriska grottmålerska fornminnen, morisk arkitektur, medeltida borbarockkyrkor. Det moderna Europa med spännande ang, vinter- och sommarsporteroch omväxlande ig turister. areatt resa ioch medatt de flesta formaliteter fö r kaffats. Sexton EU-länder har euron som gemensam attjämföra priser. Dessutom fö rsvinner kostnaderna xla pengar. EU:sgemensamma marknadmednästan r gett större utbud och lägre priser. De flesta euroet är lika enkelt att resainom EU som i hemlandet.

3 Om du är EU-medborgare Pass eller ID-kort Det är bäst att du tar med dig pass eller ID-kort även vid resor inom EU, fö r du kan behövastyrka din identitet. Det kan fö rekomma kontroller vid de inre gränserna om den allmänna ordningen eller den nationella säkerheten är hotad. Om du reser med barn, se till att de antingen har egna pass eller ID-kort, eller att de finns inskrivna i ditt pass. Enligt avtal med Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz behandlas dessa länders medborgare på samma sätt someu-medborgare. De får resa inom EU med bara pass eller ID-kort. Visum Visum behövs inte fö rresor inom EU. Om du inte är EU-medborgare Pass Du måste ha ett giltigt pass. Visum För besök på högst tre månader får medborgarna i 34 länder resa in i EUutan visum. Det gäller bl.a. Australien, Japan, Kanada, Kroatien, Nya Zeeland och USA. Storbritanniens och Irlands visumregler skiljer sig något från övriga EUländers. Information får du på något av EU-ländernas konsulat. Om ett visum är utfärdat avett land somhelt och hållet tillämpar Schengenreglerna är det automatiskt giltigt också fö r resor till övriga Schengenländer. Om du har ett giltigt uppehållstillstånd i något av Schengenländerna är det likvärdigt med ett visum. Du kan dock behöva ett nationellt visum fö r besök i länder utanfö r Schengenområdet.

4 Euron Euron är nationell valuta fö r omkring 329 miljoner människor i 16 EU-länder: Belgien, Cypern, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Nederländerna,Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tyskland och Österrike. De EU-länder som intehar infö rt euron är Bulgarien, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Sverige, Storbritannien, Tjeckien och Ungern. De åtta länder som gått med i EU sedan 2004 och som ännu inte infö rt euron tänker göra det så snart de är redo. Eurosymbolenser ut så här:. Eurosedlarna är identiska i allaländer,men varje land präglar sina egna mynt. Mynten har en gemensam sidaoch ensida med nationell utformning. Samtliga sedlar och mynt kan användas i alla EU-länder som har infö rt euron, inklusive i flera av deras områden utanfö r Europa, t.ex. Azorerna, Kanarieöarna, Ceuta och Melilla, Franska Guyana, Guadeloupe, Madeira, Martinique, Mayotte, Réunion samt Saint Pierre och Miquelon. Monaco, San Marino och Vatikanen har infö rt euron som nationell valuta, vilket gör att de har rätt att ge ut euromynt med egna nationella sidor. I flera länder och områden används euron som gängse valuta, t.ex. i Andorra, Kosovo och Montenegro. Många hotell, affärer och restauranger i länder som inte har infö rt euron, särskilt i turistområden, godtar betalning i euro vid sidan av den inhemska valutan, även om deinte är tvungna att göra det enligt lag. Kontanter och kort Tack vare EU:s regler kostar uttag från en kontantautomat lika mycket i andra EU-länder som det skulle kosta i ditt eget land från en automat som inte tillhör din bank. Avgiften fö r att betala medkontokort i euro i EU är också densamma som i ditt eget land. Observera dock att avgifterna kan variera mellan olika banker.

5 Inom EU dem vidare. Skatter (moms och punktskatter) ingår i priset och du behöver inte betala ytterligare skatt i något annat EU-land. Tobak och alkohol Följande mängder är alltid tillåtna att ta med sig från ett annat EU-land: 800 cigaretter 400 cigariller 200 cigarrer 1 kg tobak 10 liter spritdrycker 20 liter starkvin (t.ex. portvin eller sherry) 90 liter vin (därav högst 60 liter mousserande vin) 110 liter öl Länderna får dock fastställa högre mängder om de vill. Under en begränsad period behåller vissa länder (Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Storbritannien,Sverige, Tyskland och Österrike) en gräns fö r cigaretter (högst 200) somfö rs in från Estland och Litauen. Vissa länder (Danmark, Sverige, Tyskland, Ungern och Österrike) har samma gräns fö r cigaretter som fö rs in från Bulgarien och Rumänien.

6 När du varit utanför EU Om du reser in i EU får du utan att betala moms och punktskatttamed dig varor fö r personligt bruk inom de gränser somanges nedan. Samma reglergäller om du reser in frånkanarieöarna, Kanalöarna, Gibraltar eller andra områden där EU:s regler fö r moms och punktskatter inte gäller. Alkoholhaltiga drycker 1 liter spritdryck med över 22 volymprocent, eller 2 liter starkvin eller mousserande vin 4 liter icke mousserande vin 16 liter öl Tobaksvaror Gränserna varierar beroende på vilket land du reser till. Ett land kan också välja att tillämpade lägre gränserna bara på resenärer som kommer land- eller sjövägen. Övre gräns Lägre gräns 200 cigaretter eller 40 cigaretter eller 100 cigariller eller 20 cigariller eller 50 cigarrer eller 10 cigarrer eller 250 gram tobak eller 50 gram tobak Andra varor (inklusive parfym) Du får ta med dig varor till ett värde av 300 euro per person eller 430 euro fö r flyg- och båtresenärer. Några EU-länder tillämpar en lägre gräns på 150 euro fö r personer under 15 år.

7 Hjälp till konsumenterna p g allergisk eller intolerant mot. Det finns också regler fö r vilka produkter som får kallas ekologiska och fö r hur påståenden om livsmedlens näringsinnehåll och hälsopåverkan får användas. Livsmedelsbutikerna måsteange jämför priserför produkterna. På kosmetiska produkter måste det anges hur längeprodukten kan användas sedan fö rpackningen öppnats. Titta efter symbolen med en öppen burk. Solskyddsprodukter måste nu ha en tydligare märkning. UVA- skydd och solskyddsfaktor ska klart framgå och det får inte längre finnas vilseledande påståenden som totalskydd på fö rpackningen. EU:s lagstiftning ger skydd vidköp av paketresoroch andelsbostäder. Du kan bidra till klimatarbetet genom att räkna ut ditt koldioxidavtryck när du reser. Uträkningen kan du göra på din mobiltelefon genom att gratis ladda ner mobgas (mobgas.jrc.ec.europa.eu). Där kan du se hur mycket du påverkar miljön och fårpraktiska tips på hur du ska göra fö r att minska utsläppen du orsakar. Håll utkik efter blomman, EU:s miljömärke, fö r att hitta miljövänliga produkter. EU-blomman finns på allt från tvål till skor. Med hjälp av blomman kan du också hitta miljövänliga hotell, bed & breakfast, vandrarhem och campingplatser. Blommantalar om att inkvarteringen bedriver ett aktivt miljöarbete genom att minska energi- och vattenfö rbrukningen, begränsaavfallet och använda fö rnybara energikällor.

8 Körkort Ett giltigt körkort från ett EU-land gäller i hela EU. I en del länder måste du fö rutom giltigt körkort också hamed dig registreringsbeviset fö r bilen. Fordonsförsäkring När du reser inom EU ger bilfö rsäkringen automatiskt den minimitäckning (trafikföf rsäkring) som krävs enligt lag. Detta gäller även fö r Island, Norge och Schweiz. Om du har helfö rsäkring hemma bör du kontrollera att den täcker resor i andra länder. Dubehöver inte ta med något grönt kort när du reser inom EU, mendet är ett internationellt erkänt fö rsäkringsbevis som gör det lättare att lösa ersättningsfrågor om du råkar utfö r en olycka. Om du inte tar med dig det gröna kortet bör du ta med ditt fö rsäkringsbevis. Från ditt fö rsäkringsbolag kan du få blanketten Skadeanmälan motorfor don som underlättar en anmälan på plats om du råkar ut fö r en olycka i ett annat land. Trafiksäkerhet I alla EU-länder måste du använda bilbälte i alla typer av fordon, även turistbussar och minibussar. Barn måste använda bilbarnstol eller bälteskudde i bilar och lastbilar och om det är möjl igt även i andra fordon. I de flesta EU-länder är det fö rbju det att prata i mobiltelefon samtidigt som mankör, eftersom det innebären kraftigt ökad olycksrisk. Den högsta tillåtna alkoholhalten i blodet varierar mellan 0,2 och 0,8 promille. I några länder får man inte ha någon alkohol alls i blodet när man kör. Kom ihåg att körapå vänster sida i Storbritannien, Irland, Cypernoch Malta. Glöm inte heller att man i vissa länder, t.ex. Belgien, Frankrike, Nederländerna och Portugal, som regel måste lämna fö reträde fö r trafik som kommer från höger.

9 säkerhet. Vi får med andra ord säkrare, miljövänligare och mer kostnadseffek - tiva flygningar. Rättigheter för flygpassagerare Som flygpassagerare har du vissa rättigheter när det gäller flygningar och bokningar,skador på bagage, fö rseningar och inställda flyg, nekad ombordstigning, kompensation vid olyckor eller krångel i samband med paketresor. Dessa rättigheter gäller reguljära flygningar och charterresor, både inrikes och utrikes, som genomfö rs av ett EU-flygbolag från en EU-flygplats eller till en flygplats inom EU från en plats utanfö r EU. EU har också en lista över flygbolag som inte får flyga inom EU eller använda EU:s flygplatser. Passagerare med funktionsnedsättning och äldre har rätt till gratis hjälp ombord på flyget och på EU:s flygplatser, så att de kan resa lika lätt som allaandra. Det har också blivit lättare att jämfö ra flygpriser enligt nya regler ska priset inkludera allaskatter och avgifter. Omdu har klagomål, kontaktai fö rsta hand flygbolaget eller researrangören. Omde inte fullgör sina skyldigheterkan du göra en anmälan hos tillsynsmyndigheten i ditt hemland. Ring Europa Direkts gratisnummer så får du veta vilken myndighet du ska vända dig till. Säkerhetsfrågor För att garantera en så hög säkerhet som möjl igt i hela EU finns det gemensamma regler och standarder fö r t.ex. säkerhetskontroll av passagerare, handbagage och incheckat bagage samt säkerhetsundersökningar av flygplanen. Det finns engemensameu-lista över fö remål som är fö rbju dna i kabinen vid flygningar från flygplatser inom EU och en lista över artiklar som är fö rbju dna i lastutrymmet. Kontrollera också de senaste reglernaom hur mycket vätska du får ta med ombord.

10 EU har ett järnvägsnät på mil med omfattande internationell persontrafik. Det finns 500 mil höghastighetslinjer i flera länder med tåg som färdas i upp till320km/tim och nätet håller på att byggas ut. Tågresorna kommer att bli mer konkurrenskraftiga från 2010 då alla godkända och certifieradejärnvägsföf retag i EU kommer att kunna erbjuda internationell persontrafik. Tågpassagerarnas rättigheter har också stärkts med nya regler om bättre information, rättigheter i samband med fö rseningar, missadeanslutningar och inställda tåg samt hjälp till äldre passagerare och passagerare med funktionsnedsättning. Tillgång till sjukvård Om du someu-medborgare plötsligtblir sjuk eller råkar ut fö r en olycka under ett tillfälligt besök i ett annat EU-land, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz kan du få sjukvård gratis eller till nedsatt kostnad. Det är bara sjukvård som finansieras med offen tliga medel som omfattas av denna ordning och varje land har sina egna regler. I vissa länder är vården gratis, i andra betalar man en del av kostnaden och i andra betalar man hela kostnaden och begär återbetalning i efterhand. Spara därfö r alla räkningar, recept och kvitton.

11 Reseförsäkring Det kan vara bra att teckna enresefö rsäkring, eftersombara ett fåtal EU-länder ersätter hela sjukvårdskostnaden. Om du blir sjukeller råkar ut fö r en olycka utomlands kan du ställas infö r extra kostnader fö r resor, logi och hemtransport som det kan vara bra att ha en fö rsäkring fö r. Läkemedel Ta med recepten om du har med dig receptbelagda läkemedel med på resan. Ta inte med mera mediciner än du behöver under resan, eftersom stora mängder läkemedel kan väcka misstankar. Vaccinering Det finns inga allmänna vaccineringskrav fö r resor inom EU. Det finns dock krav eller rekommendationer fö r vissa av EU:s utomeuropeiska territorier. Hör efter med din läkare innan du reser. Badplatser Stränga normer har infö rts fö r badvattnet i hela EU och kvaliteten har i allmänhet blivitbättre. EU-kommissionen ger varje år ut en rapport om vattenkvaliteten vid havsbad och sjöar i hela EU. Om den blå flaggan är hissad på en strand eller i en småbåtshamn kan du vara säker på att EU:s normer fö r vattenkvalitet, säkerhet, service, miljöstyrning och information har uppfyllts.mer än stränder och småbåtshamnar i EU fick en blå flagga under Systemet är frivilligt och drivs av Foundation for Environmental Education.

12 Språk Europa är rikt på språk. De största språkfamiljerna i EU är den germanska, den romanska, den slaviska, den baltiska och den keltiska. EU:s institutioner har 23 officiella språk, men det finns många andra språksom inte är lika utbredda. Många i EU talar minst ett annat språk fö rutom sitt modersmål, och mer än en fjärdedel av den vuxna befolkningen talar minst två främmande språk. Varfö r inte fö rsöka använda några fraser på det lokala språket när du reser? Börja med att säga god morgon: Bulgariska Danska Engelska Estniska Finska Franska Grekiska Iriska Italienska Lettiska Litauiska Maltesiska Dobro utro Godmorgen Good morning Tere hommikust Hyvää huomenta Bonjour Kalimera Dia dhuit Buongiorno Labrīt Labas rytas L-Għodwa t-ta jba Nederländska Goedemorgen Polska Dzień dobry Portugisiska Bom dia Rumänska Bună dimineaţa Slovakiska Dobré ráno Slovenska Dobro jutro Spanska Buenos días Svenska God morgon Tjeckiska Dobré ráno Tyska Guten Morgen Ungerska Jó reggelt Telefon Det finns bara ett prefix fö r internationella telefonsamtal i hela EU. Det är 00. Landsnumren är fö ljande: A Österrike B Belgien BG Bulgarien CY n CZ en D nd DK mark E en EST d F rike FIN nd GB GR H I IRL L LT LV M NL P PL RO S SK SLO Storbritannien Grekland Ungern Italien Irland Luxemburg Litauen Lettland Malta Nederländerna Portugal Polen Rumänien Sverige Slovakien Slovenien

13 Mobiltelefoner met, som är teknisk standard i EU, kan man använda sin t i EU och i mångaandra delar av världen. Det har blivit att använda mobiltelefonen utomlands tack vare EU:s nya att det fastställs tak, eller s.k. eurotaxor, fö r internationella g g samtal. Det har också blivit billigare att skicka sms från utlandet nu kostar det högst 11 eurocent (exkl. moms), dvs. ungefär en krona. Roamingavgift i euro per minut enligt högsta eurotaxa (exkl. moms) Mobilsamtal som rings utomlands Mobilsamtal som tas emot utomlands Genomsnittsavgift sommaren ,10 0,58 1 juli ,39 0,15 1 juli ,35 0,11 Operatörerna får ta ut lägre avgifter, så leta efter bästa pris. Kunderna får nuett automatiskt meddelande om gällande avgifter fö r samtal, sms och dataroamingtjä nster, t.ex. surfa på nätet eller ladda ner filmer. I mars 2010 infö rs ett system som ska skyddakunderna mot obehagliga överraskningar när de får sina räkningar fö r dataroaming. Du kan på fö rhand ange hur stort belopp du vill använda fö r dataroaming. Om du inte själv sätter ett tak, sätts ett automatiskt tak på 50 euro (ungefär 500 kronor) i månaden från och med juli Det finns en EU-webbplats (ec.europa.eu/roaming) med en lista över de eurotaxorsom mobiltelefonop eratörerna i alla 27 EU-länderna tar ut. Där finns också länkar till deras egna webbplatser. Du kan även jämfö ra priserna på sms och på datatjänster. Post Frimärken kan bara användas i det land där de är köpta, ävenom valören är i euro. El I hela Europa används volt, växelström med frekvensen 50 Hz. I Storbritannien, Irland, Cypern och Malta använder manfyrkantigastickproppar med tre kontaktstift, medan övriga EU-länder använder stickproppar med två kontaktstift. Dessa kan visserligen variera, men du bör kunna använda dina elapparater, t.ex. hårtorkaroch rakapparater, överallt. Du kan köpa adaptrar på flygplatser och turistorter.

14 Det finns verkligen mycket att göra och se i Europa. På webbplatsen Visiteuropa (www.visiteurope.com) finns informationochtips om allaländer. Du kan också titta på de nationella turistorganisationernaswebbplatser. A Österrike B Belgien och BG Bulgarien CY Cypern CZ Tjeckien D Tyskland DK Danmark E Spanien ESTT Estland F Frankrike FIN Finland GB Storbritannien GR Grekland H Ungern I Italien IRL Irland L Luxemburg LT Litauen LV Lettland M Malta NL Nederländerna P Portugal PL Polen RO Rumänien S Sverige SK Slovakien SLO Slovenien Förkortningarna fö r länderna är de som används somnationalitetsbeteckningar på bilar. EU stöder ett stort antal kulturella projekt och evenemang över hela Europa. Varje år utses t.ex. en europeisk kulturhuvudstad.essen i Tyskland, Pecs i Ungern och Istanbul i Turkiet delar på titeln under Staden Essen i västra Tyskland står somvärd fö r många projekt under året, t.ex. på temat arkitektur och stadsutveckling, teater, litteratur och historia. Den historiska universitetsstaden Pecs i södra Ungern erbjuder många olika festivaler, konstutställningar, konserter, dans- och teaterfö reställningar samt film- och litteraturevenemang. Under 2010 kommer den myllrande staden Istanbul med sina moskéer, palats, museer och basarer att bliskådeplatsen fö r bl.a. modevisningar, konserter, en tangofes tival, ramadanfes tligheter och en internationell dockteaterfestival.

15 Väder Vädret i Europa är vanligtvis tempererat. Tabellen visar den lägsta medeltemperaturen i januari och den högsta medeltemperaturen i juli i EU-ländernas huvudstäder. A B BG CY CZ D DK E EST F FIN GB GR H I IRL L LT LV M NL P PL RO S SK SLO Lägsta medeltemperatur Wien Bryssel Sofia Nicosia Prag Berlin Köpenhamn Madrid Tallinn Paris Helsingfors London Aten Budapest Rom Dublin Luxemburg Vilnius Rīga Valletta Amsterdam Lissabon Warszawa Bukarest Stockholm Bratislava Ljubljana Januari (ºC) Högsta medeltemperatur Juli (ºC) Det ärnumeramycket lättare att resamed hund ellerkatttackvareeu:snya husdjurspass,som du kanfå frånveterinären. Alla katter ochhundar måste ha pass meduppgift om giltig rabiesvaccinering. Minstframtillden 30 juni 2010 kräver Irland,Malta, Sverige och Storbritannien också intyg på att vaccineringen haft effek t. Dessutom krävs behandling mot både fästingaroch bandmask fö rinresatill Irland,Malta och Storbritannien. Finland och Sverige kräver bandmaskbehandling. Djur måstekunna identifieras genom ettelektroniskt mikrochip. Framtill juli 2011 fåren tydligoch läsbar tatuering användas som identifiering, utom om man tarmed djuret till Irland, Maltaeller Storbritannien därmikrochip redan är obligatoriskt.

16 GMT GMT +1 GM MT +4 Sommartid Sommartiden i EU börjar den 28 mars 2010 då klockorna ställs fram en timme och upphör den 31 oktober 2010 då klockorna ställs tillbaka en timme. År 2011 börjar sommartiden den 27 mars och slutar den 30 oktober. Ett gemensamt europeiskt nödnummer: 112 Slå 112 på vilken telefonsom helst, fast eller mobil, om du vill nå räddningstjänsten i något av EU-länderna. Förlust eller stöld Stölder ska anmälas till den lokala polisen. Du måste bifog a polisanmälan när du begär ersättning från fö rsäkringsbolaget. Spärra omedelbart borttappadeeller stulna kreditkort. Stöld av pass ska anmälas till ditt lands konsulat eller ambassad och till polisen. Kom ihåg att du vid resor utanfö r EU kan få hjälp från de övriga EU-ländernas konsulat eller ambassader om ditt eget land inte har någon officiell representation i landet.

17 ONLINE Information på alla officiella EU-språk finns på webbplatsen Europa: europa.eu PERSONLIGEN Det finns hundratals informationscentrum över hela Europa. Adresserna hittar du på webbplatsen europedirect.europa.eu PER TELEFON ELLER E-POST Europe Direct är en frågelåda som ger svar om EU. Du kan ringa gratis till (eller, om du är utanfö r EU, betala fö r ett samtal till ) eller skicka e-brev till europedirect.europa.eu LÄSOMEUROPA Publikationer omeu på ett klick i EU Bookshop bookshop.europa.eu För att få fler upplysningar och publikationer om Europeiska unionen på svenska kan du vända dig till: EUROPEISKA KOMMISSIONENS REPRESENTATIONER: Representationen i Sverige Regeringsgatan 65 Box 7323 SE Stockholm SVERIGE Tfn Internet: Representationen i Finland Norra esplanaden 31 PL 1250 FI Helsingfors FINLAND Tfn Internet: EUROPAPARLAMENTETS KONTOR: Informationskontoret i Sverige Regeringsgatan 65, 6 tr SE Stockholm SVERIGE Tfn Internet: stockholm Kontoret i Finland Norra esplanaden 31 FI Helsingfors FINLAND Tfn Internet: Kommissionen och parlamentet har också kontor i Europeiska unionens övriga medlemsstater. Europeiska unionens delegationer finns även på andra platser runtom i världen.

18 ALGERIET TUNISIEN A UKRAINA R SLAND RYS B, ,3 Befolkning miljoner invånare ,2 20 Slovenija Slovenien tion s publikationsbyrå Europeiska unionen, 2010 Kartan skapades ursprungligen av Lovell John ns, bookshop.europa.eu Euro L-29 Pub B-10 BELG eringens säte onell huvudstad onell gräns Säte för EU:s organ Kandidatland EU:s medlemsstater TECKENFÖ ÖRKLA RKL RING LIB BANON B A NENTALA T OCH TORIER Lamberts ytriktiga azimutalprojektion 100 Skaala 1: / 1 cm = 100 km SYRIEN nder ett år. Det används varor och tjänster,r 04,0 ( ) 000 (2) USA (2) (2) 38 6 (3) 499,7 66,0 (3) Befolk miljoner Japan Yta tusen km2 MEDLEMSSTATERNAS A ICK UTOMEUROPEISK Skaala: 1: Ryssland Kina Indie 61,6 Europa i världen 244 United Kingdom Förenade kungariket (Storbritannien och Nordirland) EU:s 2 medlemss Sverige Förenade i mångfalden: Europeiska unionen består av 27 europeiska länder som delar sam f bäst dem Sam levn p Euro nen finns på europa.eu. älla: ,2 2,0 21, România Rumänien 10, Portugal Portugal 38, Bruttonationalprodukt per invånare KKS (1) Suomi/Finland Finland 313 Polska Polen 8,3 16,4 0,4 10,0 0,4 Befolkning miljoner invånare Slovensko Slovakien Österreich Österrike Nederland Nederländerna 93 0,3 Magyarország Ungern Malta Malta 3 Yta tusen km2 Luxembourg Luxemburg (1) Bruttonationalprodukten (BNP) är det sammanlagda värdet av alla varor och tjänster som produce ofta f som ett mått på välstånd. Köpkraftsstandard (KKS) är en enhet som för varje land motsvarar en id oende av prisnivå. Värdet av en KKS-enhet är ungefär en euro. De siffror som anges är prognose Statistik för Källa: Eurostat (epp.eurostat.ec.europa.eu) Turkiet 56 Yta tusen km2 Kandidatländer ,7 600,0 45,8 505 Italia Italien , , ,3 Spanien ,6 10, ,7 Befolkning miljoner invånare 31 Yta tusen km2 Bruttonationalprodukt per invånare KKS (1) Europeiska unionens medlemsstater France Frankrike Κύπρος Kıbrıs D Čes Bel IRAK 400 mi 400 km IR

19 Europa: En kontinent med mångtusenårig historia, ett rikt kulturarv och några av världens mest hisnande naturscenerier. Det finns mycket att upptäcka och utforska, och tack vare EU har det blivit mycket enklare. Du kan resa över många nationsgränser inom EU utan att bli kontrollerad, och euron gör det lättare att jämfö ra priser. Du kan lätt få sjukvård om det skulle behövas och ditt husdjur behöver inte längre stanna hemma. Om du åker på bilsemester är ditt körkort och din bilfö rsäkring giltigai de andra EU-länderna. Och du kananvända din mobiltelefon överallt. I vår broschyr finns många värdefullatips och en karta över Europa. Broschyren Att resa i Europa 2010 finns också på Internet i en utökad version med länkar till mer detaljerad information: europa.eu/travel Den här broschyren och annan kortfattadoch lättläst information om EU finns på webbplatsen ec.europa.eu/publications europa.eu/travel Europeiska kommissionen Generaldirektoratet fö r kommunikation Publikationer 1049 Bryssel BELGIEN Manuskriptet färdigställdes i december 2009 Europeiska unionen, 2010 Kopiering är tillåten. För användning eller kopiering av enskilda fotografier krävs tillstånd direkt från upphovsrättsinnehavaren. Illustrationer: Hugo van Look doi: /3885 NA SV-C

Europa: en. upptäcktsfärd! Europeiska unionen

Europa: en. upptäcktsfärd! Europeiska unionen Europa: en upptäcktsfärd! Europeiska unionen Den här broschyren och annan kortfattad och tydlig information om EU finns på följande webbplats: ec.europa.eu/comm/publications Europeiska kommissionen Generaldirektoratet

Läs mer

Ditt Europa dina rättigheter. En praktisk guide om rättigheter och möjligheter för privatpersoner och företag på EU:s inre marknad

Ditt Europa dina rättigheter. En praktisk guide om rättigheter och möjligheter för privatpersoner och företag på EU:s inre marknad Ditt Europa dina rättigheter En praktisk guide om rättigheter och möjligheter för privatpersoner och företag på EU:s inre marknad Ta reda på dina rättigheter i EU Avgiftsfritt telefonnummer (*) 00 800

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Europa. Kunskapsmagasinet för unga. Europeiska unionen

Europa. Kunskapsmagasinet för unga. Europeiska unionen Europa. Kunskapsmagasinet för unga Europeiska unionen Detta kunskapsmagasin tillsammans med en lärarhandledning finns på internet: http://europa.eu/teachers-corner/index_sv.htm bookshop.europa.eu Europeiska

Läs mer

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer

Bra att känna till innan du reser: Dina rättigheter är vårt mål

Bra att känna till innan du reser: Dina rättigheter är vårt mål Bra att känna till innan du reser: Dina rättigheter är vårt mål Fem miljoner fotbollsfans förväntas åka till Fotbolls EM 2008 i sommar. Vi vet att för ett fåtal av dessa människor så kommer praktiska problem

Läs mer

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen har en egen flagga som började användas år 1986. Den är blå med en ring av tolv guldfärgade stjärnor

Läs mer

Frågor och svar om de nya reglerna för att resa med sällskapsdjur

Frågor och svar om de nya reglerna för att resa med sällskapsdjur Frågor och svar Nya regler för att resa med sällskapsdjur i och utanför EU Inledning Den 29 december 2014 infördes nya EU-regler för att resa med sällskapsdjur och nya pass för djuren. Här kan du läsa

Läs mer

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU Studiematerial från riksdagen Det här är EU Teds tröja en fråga för EU EU påverkar dig EU beslutar om mycket som påverkar dig och dina kompisars vardag. Du behöver bara vända på din väckarklocka eller

Läs mer

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU Studiematerial från riksdagen Det här är EU Teds tröja en fråga för EU EU påverkar dig EU beslutar om mycket som påverkar vardagen för dig och dina kompisar. Du behöver bara vända på din väckarklocka eller

Läs mer

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Ekonomiska och monetära För stabilitet, tillväxt och välstånd i hela EU unionen och euron En väl fungerande ekonomisk och monetär union och en stark och stabil euro är grunden för

Läs mer

Att tänka på inför och under flygresan

Att tänka på inför och under flygresan Att tänka på inför och under flygresan Information från Svenska Resebyråföreningen Information från Svenska Resebyråföreningen 1 F Viktig information 140212.indd 1 2014-02-12 12.21 Att tänka på inför och

Läs mer

Inre marknaden. Från kris till möjlighet människor och företag på väg mot ökat välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Inre marknaden. Från kris till möjlighet människor och företag på väg mot ökat välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Inre marknaden Från kris till möjlighet människor och företag på väg mot ökat välstånd En bättre fungerande inre marknad är nyckeln till tillväxt i EU. Michel Barnier, EU:s inremarknadskommissionär

Läs mer

Att tänka på inför och under flygresan

Att tänka på inför och under flygresan Att tänka på inför och under flygresan Information från Svenska Resebyråföreningen Information från Svenska Resebyråföreningen 1 Att tänka på inför och under flygresan Svenska Resebyråföreningen har i

Läs mer

EU-bestämmelser om social trygghet

EU-bestämmelser om social trygghet Uppdatering 2010 EU-bestämmelser om social trygghet Dina rättigheter när du flyttar inom Europeiska unionen Europeiska kommissionen EU-bestämmelser om social trygghet Dina rättigheter när du flyttar inom

Läs mer

Varför EU? Confessions of Engagerad Ungdom

Varför EU? Confessions of Engagerad Ungdom 22 Vad är EU? EU är en union (Europeiska Unionen) med 27 demokratiska medlemsländer. Unionens mål är att medlemsländerna och de 495 miljoner invånarna i EU ska få fred, välstånd, frihet och säkerhet. EU

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Friheten att röra. sig och bo i EU. En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare

Friheten att röra. sig och bo i EU. En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare Friheten att röra sig och bo i EU En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för rättsliga frågor 1 Den här vägledningen innehåller praktiska upplysningar

Läs mer

Moms vid utrikeshandel

Moms vid utrikeshandel SKV 560 utgåva 5 Moms vid utrikeshandel Om du handlar med andra länder Broschyren vänder sig i första hand till företag som vill ha en enkel information om reglerna för moms (mervärdesskatt) vid utrikeshandel

Läs mer

Rapport 2015:6. Gränsöverskridande handel

Rapport 2015:6. Gränsöverskridande handel Rapport 2015:6 Gränsöverskridande handel underlag till Konsumentrapportens temadel 2015 2015:6 Gränsöverskridande handel underlag till Konsumentrapportens temadel 2015 Konsumentverket 2015 Ansvarig handläggare:

Läs mer

Moms vid utrikeshandel

Moms vid utrikeshandel Moms vid utrikeshandel Om du handlar med andra länder Broschyren vänder sig i första hand till företag som vill ha enkel information om reglerna för moms (mer värdesskatt) vid utrikeshandel och hur man

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

En kort guide om euron

En kort guide om euron En kort guide om euron Ekonomi och finans Om euron Euron såg dagens ljus 1999, men användes först bara på lönebesked, räkningar och fakturor. Den 1 januari 2002 började eurosedlar och euromynt för första

Läs mer

EU-MEDBORGARNAS AGENDA

EU-MEDBORGARNAS AGENDA EU-MEDBORGARNAS AGENDA Européerna säger sin mening Rättsliga frågor Innehåll 02 EU-MEDBORGARNAS AGENDA 04 DET OFFENTLIGA SAMRÅDET OM EU-MEDBORGARSKAPET 05 Vem deltog? 07 Fri rörlighet i EU 11 Medborgare

Läs mer

Reseförsäkring. Viktiga kontaktuppgifter

Reseförsäkring. Viktiga kontaktuppgifter Viktiga kontaktuppgifter Kundtjänst: (för frågor om er reseförsäkring): Tel: +6 771 01 00 Online: www.fritidsresor.se/kundservice/kontaktaoss/ Akut hjälp vid sjukdomar och olyckor dygnet runt: i fall av

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Euroopan unioni ja Eurooppavaalit. Medborgarnas Europeiska union. Perustietoja Euroopan unionista ja Euroopan parlamentista

EUROPAPARLAMENTET. Euroopan unioni ja Eurooppavaalit. Medborgarnas Europeiska union. Perustietoja Euroopan unionista ja Euroopan parlamentista EUROPAPARLAMENTET Euroopan unioni ja Eurooppavaalit Medborgarnas Europeiska union Perustietoja Euroopan unionista ja Euroopan parlamentista 1 EU-parlamentin istunto käynnissä Brysselissä. Innehåll Europeiska

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

2. Att bo i Sverige. Innehåll

2. Att bo i Sverige. Innehåll Flerfamiljshus Foto: Colourbox 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi, näringsliv och infrastruktur Befolkning Bostäder och boende Miljö, natur och ekologisk hållbarhet Så fungerar din kommun Att hantera

Läs mer