Att resa i Europa 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att resa i Europa 2010"

Transkript

1 Att resa i Europa 2010 Europeiska unionen

2 ker sigfrånlappland inorr till Medelhavetisöder till Cypernsstränder. Här finns en brokigblandning pbad till sandstränder, från gröna betesmarker till ar och skogar till arktisktundra. ka traditioner, kulturer och språk utgördrygt 7%av hittar deras historiska arv i fö rhistoriska grottmålerska fornminnen, morisk arkitektur, medeltida borbarockkyrkor. Det moderna Europa med spännande ang, vinter- och sommarsporteroch omväxlande ig turister. areatt resa ioch medatt de flesta formaliteter fö r kaffats. Sexton EU-länder har euron som gemensam attjämföra priser. Dessutom fö rsvinner kostnaderna xla pengar. EU:sgemensamma marknadmednästan r gett större utbud och lägre priser. De flesta euroet är lika enkelt att resainom EU som i hemlandet.

3 Om du är EU-medborgare Pass eller ID-kort Det är bäst att du tar med dig pass eller ID-kort även vid resor inom EU, fö r du kan behövastyrka din identitet. Det kan fö rekomma kontroller vid de inre gränserna om den allmänna ordningen eller den nationella säkerheten är hotad. Om du reser med barn, se till att de antingen har egna pass eller ID-kort, eller att de finns inskrivna i ditt pass. Enligt avtal med Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz behandlas dessa länders medborgare på samma sätt someu-medborgare. De får resa inom EU med bara pass eller ID-kort. Visum Visum behövs inte fö rresor inom EU. Om du inte är EU-medborgare Pass Du måste ha ett giltigt pass. Visum För besök på högst tre månader får medborgarna i 34 länder resa in i EUutan visum. Det gäller bl.a. Australien, Japan, Kanada, Kroatien, Nya Zeeland och USA. Storbritanniens och Irlands visumregler skiljer sig något från övriga EUländers. Information får du på något av EU-ländernas konsulat. Om ett visum är utfärdat avett land somhelt och hållet tillämpar Schengenreglerna är det automatiskt giltigt också fö r resor till övriga Schengenländer. Om du har ett giltigt uppehållstillstånd i något av Schengenländerna är det likvärdigt med ett visum. Du kan dock behöva ett nationellt visum fö r besök i länder utanfö r Schengenområdet.

4 Euron Euron är nationell valuta fö r omkring 329 miljoner människor i 16 EU-länder: Belgien, Cypern, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Nederländerna,Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tyskland och Österrike. De EU-länder som intehar infö rt euron är Bulgarien, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Sverige, Storbritannien, Tjeckien och Ungern. De åtta länder som gått med i EU sedan 2004 och som ännu inte infö rt euron tänker göra det så snart de är redo. Eurosymbolenser ut så här:. Eurosedlarna är identiska i allaländer,men varje land präglar sina egna mynt. Mynten har en gemensam sidaoch ensida med nationell utformning. Samtliga sedlar och mynt kan användas i alla EU-länder som har infö rt euron, inklusive i flera av deras områden utanfö r Europa, t.ex. Azorerna, Kanarieöarna, Ceuta och Melilla, Franska Guyana, Guadeloupe, Madeira, Martinique, Mayotte, Réunion samt Saint Pierre och Miquelon. Monaco, San Marino och Vatikanen har infö rt euron som nationell valuta, vilket gör att de har rätt att ge ut euromynt med egna nationella sidor. I flera länder och områden används euron som gängse valuta, t.ex. i Andorra, Kosovo och Montenegro. Många hotell, affärer och restauranger i länder som inte har infö rt euron, särskilt i turistområden, godtar betalning i euro vid sidan av den inhemska valutan, även om deinte är tvungna att göra det enligt lag. Kontanter och kort Tack vare EU:s regler kostar uttag från en kontantautomat lika mycket i andra EU-länder som det skulle kosta i ditt eget land från en automat som inte tillhör din bank. Avgiften fö r att betala medkontokort i euro i EU är också densamma som i ditt eget land. Observera dock att avgifterna kan variera mellan olika banker.

5 Inom EU dem vidare. Skatter (moms och punktskatter) ingår i priset och du behöver inte betala ytterligare skatt i något annat EU-land. Tobak och alkohol Följande mängder är alltid tillåtna att ta med sig från ett annat EU-land: 800 cigaretter 400 cigariller 200 cigarrer 1 kg tobak 10 liter spritdrycker 20 liter starkvin (t.ex. portvin eller sherry) 90 liter vin (därav högst 60 liter mousserande vin) 110 liter öl Länderna får dock fastställa högre mängder om de vill. Under en begränsad period behåller vissa länder (Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Storbritannien,Sverige, Tyskland och Österrike) en gräns fö r cigaretter (högst 200) somfö rs in från Estland och Litauen. Vissa länder (Danmark, Sverige, Tyskland, Ungern och Österrike) har samma gräns fö r cigaretter som fö rs in från Bulgarien och Rumänien.

6 När du varit utanför EU Om du reser in i EU får du utan att betala moms och punktskatttamed dig varor fö r personligt bruk inom de gränser somanges nedan. Samma reglergäller om du reser in frånkanarieöarna, Kanalöarna, Gibraltar eller andra områden där EU:s regler fö r moms och punktskatter inte gäller. Alkoholhaltiga drycker 1 liter spritdryck med över 22 volymprocent, eller 2 liter starkvin eller mousserande vin 4 liter icke mousserande vin 16 liter öl Tobaksvaror Gränserna varierar beroende på vilket land du reser till. Ett land kan också välja att tillämpade lägre gränserna bara på resenärer som kommer land- eller sjövägen. Övre gräns Lägre gräns 200 cigaretter eller 40 cigaretter eller 100 cigariller eller 20 cigariller eller 50 cigarrer eller 10 cigarrer eller 250 gram tobak eller 50 gram tobak Andra varor (inklusive parfym) Du får ta med dig varor till ett värde av 300 euro per person eller 430 euro fö r flyg- och båtresenärer. Några EU-länder tillämpar en lägre gräns på 150 euro fö r personer under 15 år.

7 Hjälp till konsumenterna p g allergisk eller intolerant mot. Det finns också regler fö r vilka produkter som får kallas ekologiska och fö r hur påståenden om livsmedlens näringsinnehåll och hälsopåverkan får användas. Livsmedelsbutikerna måsteange jämför priserför produkterna. På kosmetiska produkter måste det anges hur längeprodukten kan användas sedan fö rpackningen öppnats. Titta efter symbolen med en öppen burk. Solskyddsprodukter måste nu ha en tydligare märkning. UVA- skydd och solskyddsfaktor ska klart framgå och det får inte längre finnas vilseledande påståenden som totalskydd på fö rpackningen. EU:s lagstiftning ger skydd vidköp av paketresoroch andelsbostäder. Du kan bidra till klimatarbetet genom att räkna ut ditt koldioxidavtryck när du reser. Uträkningen kan du göra på din mobiltelefon genom att gratis ladda ner mobgas (mobgas.jrc.ec.europa.eu). Där kan du se hur mycket du påverkar miljön och fårpraktiska tips på hur du ska göra fö r att minska utsläppen du orsakar. Håll utkik efter blomman, EU:s miljömärke, fö r att hitta miljövänliga produkter. EU-blomman finns på allt från tvål till skor. Med hjälp av blomman kan du också hitta miljövänliga hotell, bed & breakfast, vandrarhem och campingplatser. Blommantalar om att inkvarteringen bedriver ett aktivt miljöarbete genom att minska energi- och vattenfö rbrukningen, begränsaavfallet och använda fö rnybara energikällor.

8 Körkort Ett giltigt körkort från ett EU-land gäller i hela EU. I en del länder måste du fö rutom giltigt körkort också hamed dig registreringsbeviset fö r bilen. Fordonsförsäkring När du reser inom EU ger bilfö rsäkringen automatiskt den minimitäckning (trafikföf rsäkring) som krävs enligt lag. Detta gäller även fö r Island, Norge och Schweiz. Om du har helfö rsäkring hemma bör du kontrollera att den täcker resor i andra länder. Dubehöver inte ta med något grönt kort när du reser inom EU, mendet är ett internationellt erkänt fö rsäkringsbevis som gör det lättare att lösa ersättningsfrågor om du råkar utfö r en olycka. Om du inte tar med dig det gröna kortet bör du ta med ditt fö rsäkringsbevis. Från ditt fö rsäkringsbolag kan du få blanketten Skadeanmälan motorfor don som underlättar en anmälan på plats om du råkar ut fö r en olycka i ett annat land. Trafiksäkerhet I alla EU-länder måste du använda bilbälte i alla typer av fordon, även turistbussar och minibussar. Barn måste använda bilbarnstol eller bälteskudde i bilar och lastbilar och om det är möjl igt även i andra fordon. I de flesta EU-länder är det fö rbju det att prata i mobiltelefon samtidigt som mankör, eftersom det innebären kraftigt ökad olycksrisk. Den högsta tillåtna alkoholhalten i blodet varierar mellan 0,2 och 0,8 promille. I några länder får man inte ha någon alkohol alls i blodet när man kör. Kom ihåg att körapå vänster sida i Storbritannien, Irland, Cypernoch Malta. Glöm inte heller att man i vissa länder, t.ex. Belgien, Frankrike, Nederländerna och Portugal, som regel måste lämna fö reträde fö r trafik som kommer från höger.

9 säkerhet. Vi får med andra ord säkrare, miljövänligare och mer kostnadseffek - tiva flygningar. Rättigheter för flygpassagerare Som flygpassagerare har du vissa rättigheter när det gäller flygningar och bokningar,skador på bagage, fö rseningar och inställda flyg, nekad ombordstigning, kompensation vid olyckor eller krångel i samband med paketresor. Dessa rättigheter gäller reguljära flygningar och charterresor, både inrikes och utrikes, som genomfö rs av ett EU-flygbolag från en EU-flygplats eller till en flygplats inom EU från en plats utanfö r EU. EU har också en lista över flygbolag som inte får flyga inom EU eller använda EU:s flygplatser. Passagerare med funktionsnedsättning och äldre har rätt till gratis hjälp ombord på flyget och på EU:s flygplatser, så att de kan resa lika lätt som allaandra. Det har också blivit lättare att jämfö ra flygpriser enligt nya regler ska priset inkludera allaskatter och avgifter. Omdu har klagomål, kontaktai fö rsta hand flygbolaget eller researrangören. Omde inte fullgör sina skyldigheterkan du göra en anmälan hos tillsynsmyndigheten i ditt hemland. Ring Europa Direkts gratisnummer så får du veta vilken myndighet du ska vända dig till. Säkerhetsfrågor För att garantera en så hög säkerhet som möjl igt i hela EU finns det gemensamma regler och standarder fö r t.ex. säkerhetskontroll av passagerare, handbagage och incheckat bagage samt säkerhetsundersökningar av flygplanen. Det finns engemensameu-lista över fö remål som är fö rbju dna i kabinen vid flygningar från flygplatser inom EU och en lista över artiklar som är fö rbju dna i lastutrymmet. Kontrollera också de senaste reglernaom hur mycket vätska du får ta med ombord.

10 EU har ett järnvägsnät på mil med omfattande internationell persontrafik. Det finns 500 mil höghastighetslinjer i flera länder med tåg som färdas i upp till320km/tim och nätet håller på att byggas ut. Tågresorna kommer att bli mer konkurrenskraftiga från 2010 då alla godkända och certifieradejärnvägsföf retag i EU kommer att kunna erbjuda internationell persontrafik. Tågpassagerarnas rättigheter har också stärkts med nya regler om bättre information, rättigheter i samband med fö rseningar, missadeanslutningar och inställda tåg samt hjälp till äldre passagerare och passagerare med funktionsnedsättning. Tillgång till sjukvård Om du someu-medborgare plötsligtblir sjuk eller råkar ut fö r en olycka under ett tillfälligt besök i ett annat EU-land, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz kan du få sjukvård gratis eller till nedsatt kostnad. Det är bara sjukvård som finansieras med offen tliga medel som omfattas av denna ordning och varje land har sina egna regler. I vissa länder är vården gratis, i andra betalar man en del av kostnaden och i andra betalar man hela kostnaden och begär återbetalning i efterhand. Spara därfö r alla räkningar, recept och kvitton.

11 Reseförsäkring Det kan vara bra att teckna enresefö rsäkring, eftersombara ett fåtal EU-länder ersätter hela sjukvårdskostnaden. Om du blir sjukeller råkar ut fö r en olycka utomlands kan du ställas infö r extra kostnader fö r resor, logi och hemtransport som det kan vara bra att ha en fö rsäkring fö r. Läkemedel Ta med recepten om du har med dig receptbelagda läkemedel med på resan. Ta inte med mera mediciner än du behöver under resan, eftersom stora mängder läkemedel kan väcka misstankar. Vaccinering Det finns inga allmänna vaccineringskrav fö r resor inom EU. Det finns dock krav eller rekommendationer fö r vissa av EU:s utomeuropeiska territorier. Hör efter med din läkare innan du reser. Badplatser Stränga normer har infö rts fö r badvattnet i hela EU och kvaliteten har i allmänhet blivitbättre. EU-kommissionen ger varje år ut en rapport om vattenkvaliteten vid havsbad och sjöar i hela EU. Om den blå flaggan är hissad på en strand eller i en småbåtshamn kan du vara säker på att EU:s normer fö r vattenkvalitet, säkerhet, service, miljöstyrning och information har uppfyllts.mer än stränder och småbåtshamnar i EU fick en blå flagga under Systemet är frivilligt och drivs av Foundation for Environmental Education.

12 Språk Europa är rikt på språk. De största språkfamiljerna i EU är den germanska, den romanska, den slaviska, den baltiska och den keltiska. EU:s institutioner har 23 officiella språk, men det finns många andra språksom inte är lika utbredda. Många i EU talar minst ett annat språk fö rutom sitt modersmål, och mer än en fjärdedel av den vuxna befolkningen talar minst två främmande språk. Varfö r inte fö rsöka använda några fraser på det lokala språket när du reser? Börja med att säga god morgon: Bulgariska Danska Engelska Estniska Finska Franska Grekiska Iriska Italienska Lettiska Litauiska Maltesiska Dobro utro Godmorgen Good morning Tere hommikust Hyvää huomenta Bonjour Kalimera Dia dhuit Buongiorno Labrīt Labas rytas L-Għodwa t-ta jba Nederländska Goedemorgen Polska Dzień dobry Portugisiska Bom dia Rumänska Bună dimineaţa Slovakiska Dobré ráno Slovenska Dobro jutro Spanska Buenos días Svenska God morgon Tjeckiska Dobré ráno Tyska Guten Morgen Ungerska Jó reggelt Telefon Det finns bara ett prefix fö r internationella telefonsamtal i hela EU. Det är 00. Landsnumren är fö ljande: A Österrike B Belgien BG Bulgarien CY n CZ en D nd DK mark E en EST d F rike FIN nd GB GR H I IRL L LT LV M NL P PL RO S SK SLO Storbritannien Grekland Ungern Italien Irland Luxemburg Litauen Lettland Malta Nederländerna Portugal Polen Rumänien Sverige Slovakien Slovenien

13 Mobiltelefoner met, som är teknisk standard i EU, kan man använda sin t i EU och i mångaandra delar av världen. Det har blivit att använda mobiltelefonen utomlands tack vare EU:s nya att det fastställs tak, eller s.k. eurotaxor, fö r internationella g g samtal. Det har också blivit billigare att skicka sms från utlandet nu kostar det högst 11 eurocent (exkl. moms), dvs. ungefär en krona. Roamingavgift i euro per minut enligt högsta eurotaxa (exkl. moms) Mobilsamtal som rings utomlands Mobilsamtal som tas emot utomlands Genomsnittsavgift sommaren ,10 0,58 1 juli ,39 0,15 1 juli ,35 0,11 Operatörerna får ta ut lägre avgifter, så leta efter bästa pris. Kunderna får nuett automatiskt meddelande om gällande avgifter fö r samtal, sms och dataroamingtjä nster, t.ex. surfa på nätet eller ladda ner filmer. I mars 2010 infö rs ett system som ska skyddakunderna mot obehagliga överraskningar när de får sina räkningar fö r dataroaming. Du kan på fö rhand ange hur stort belopp du vill använda fö r dataroaming. Om du inte själv sätter ett tak, sätts ett automatiskt tak på 50 euro (ungefär 500 kronor) i månaden från och med juli Det finns en EU-webbplats (ec.europa.eu/roaming) med en lista över de eurotaxorsom mobiltelefonop eratörerna i alla 27 EU-länderna tar ut. Där finns också länkar till deras egna webbplatser. Du kan även jämfö ra priserna på sms och på datatjänster. Post Frimärken kan bara användas i det land där de är köpta, ävenom valören är i euro. El I hela Europa används volt, växelström med frekvensen 50 Hz. I Storbritannien, Irland, Cypern och Malta använder manfyrkantigastickproppar med tre kontaktstift, medan övriga EU-länder använder stickproppar med två kontaktstift. Dessa kan visserligen variera, men du bör kunna använda dina elapparater, t.ex. hårtorkaroch rakapparater, överallt. Du kan köpa adaptrar på flygplatser och turistorter.

14 Det finns verkligen mycket att göra och se i Europa. På webbplatsen Visiteuropa (www.visiteurope.com) finns informationochtips om allaländer. Du kan också titta på de nationella turistorganisationernaswebbplatser. A Österrike B Belgien och BG Bulgarien CY Cypern CZ Tjeckien D Tyskland DK Danmark E Spanien ESTT Estland F Frankrike FIN Finland GB Storbritannien GR Grekland H Ungern I Italien IRL Irland L Luxemburg LT Litauen LV Lettland M Malta NL Nederländerna P Portugal PL Polen RO Rumänien S Sverige SK Slovakien SLO Slovenien Förkortningarna fö r länderna är de som används somnationalitetsbeteckningar på bilar. EU stöder ett stort antal kulturella projekt och evenemang över hela Europa. Varje år utses t.ex. en europeisk kulturhuvudstad.essen i Tyskland, Pecs i Ungern och Istanbul i Turkiet delar på titeln under Staden Essen i västra Tyskland står somvärd fö r många projekt under året, t.ex. på temat arkitektur och stadsutveckling, teater, litteratur och historia. Den historiska universitetsstaden Pecs i södra Ungern erbjuder många olika festivaler, konstutställningar, konserter, dans- och teaterfö reställningar samt film- och litteraturevenemang. Under 2010 kommer den myllrande staden Istanbul med sina moskéer, palats, museer och basarer att bliskådeplatsen fö r bl.a. modevisningar, konserter, en tangofes tival, ramadanfes tligheter och en internationell dockteaterfestival.

15 Väder Vädret i Europa är vanligtvis tempererat. Tabellen visar den lägsta medeltemperaturen i januari och den högsta medeltemperaturen i juli i EU-ländernas huvudstäder. A B BG CY CZ D DK E EST F FIN GB GR H I IRL L LT LV M NL P PL RO S SK SLO Lägsta medeltemperatur Wien Bryssel Sofia Nicosia Prag Berlin Köpenhamn Madrid Tallinn Paris Helsingfors London Aten Budapest Rom Dublin Luxemburg Vilnius Rīga Valletta Amsterdam Lissabon Warszawa Bukarest Stockholm Bratislava Ljubljana Januari (ºC) Högsta medeltemperatur Juli (ºC) Det ärnumeramycket lättare att resamed hund ellerkatttackvareeu:snya husdjurspass,som du kanfå frånveterinären. Alla katter ochhundar måste ha pass meduppgift om giltig rabiesvaccinering. Minstframtillden 30 juni 2010 kräver Irland,Malta, Sverige och Storbritannien också intyg på att vaccineringen haft effek t. Dessutom krävs behandling mot både fästingaroch bandmask fö rinresatill Irland,Malta och Storbritannien. Finland och Sverige kräver bandmaskbehandling. Djur måstekunna identifieras genom ettelektroniskt mikrochip. Framtill juli 2011 fåren tydligoch läsbar tatuering användas som identifiering, utom om man tarmed djuret till Irland, Maltaeller Storbritannien därmikrochip redan är obligatoriskt.

16 GMT GMT +1 GM MT +4 Sommartid Sommartiden i EU börjar den 28 mars 2010 då klockorna ställs fram en timme och upphör den 31 oktober 2010 då klockorna ställs tillbaka en timme. År 2011 börjar sommartiden den 27 mars och slutar den 30 oktober. Ett gemensamt europeiskt nödnummer: 112 Slå 112 på vilken telefonsom helst, fast eller mobil, om du vill nå räddningstjänsten i något av EU-länderna. Förlust eller stöld Stölder ska anmälas till den lokala polisen. Du måste bifog a polisanmälan när du begär ersättning från fö rsäkringsbolaget. Spärra omedelbart borttappadeeller stulna kreditkort. Stöld av pass ska anmälas till ditt lands konsulat eller ambassad och till polisen. Kom ihåg att du vid resor utanfö r EU kan få hjälp från de övriga EU-ländernas konsulat eller ambassader om ditt eget land inte har någon officiell representation i landet.

17 ONLINE Information på alla officiella EU-språk finns på webbplatsen Europa: europa.eu PERSONLIGEN Det finns hundratals informationscentrum över hela Europa. Adresserna hittar du på webbplatsen europedirect.europa.eu PER TELEFON ELLER E-POST Europe Direct är en frågelåda som ger svar om EU. Du kan ringa gratis till (eller, om du är utanfö r EU, betala fö r ett samtal till ) eller skicka e-brev till europedirect.europa.eu LÄSOMEUROPA Publikationer omeu på ett klick i EU Bookshop bookshop.europa.eu För att få fler upplysningar och publikationer om Europeiska unionen på svenska kan du vända dig till: EUROPEISKA KOMMISSIONENS REPRESENTATIONER: Representationen i Sverige Regeringsgatan 65 Box 7323 SE Stockholm SVERIGE Tfn Internet: Representationen i Finland Norra esplanaden 31 PL 1250 FI Helsingfors FINLAND Tfn Internet: EUROPAPARLAMENTETS KONTOR: Informationskontoret i Sverige Regeringsgatan 65, 6 tr SE Stockholm SVERIGE Tfn Internet: stockholm Kontoret i Finland Norra esplanaden 31 FI Helsingfors FINLAND Tfn Internet: Kommissionen och parlamentet har också kontor i Europeiska unionens övriga medlemsstater. Europeiska unionens delegationer finns även på andra platser runtom i världen.

18 ALGERIET TUNISIEN A UKRAINA R SLAND RYS B, ,3 Befolkning miljoner invånare ,2 20 Slovenija Slovenien tion s publikationsbyrå Europeiska unionen, 2010 Kartan skapades ursprungligen av Lovell John ns, bookshop.europa.eu Euro L-29 Pub B-10 BELG eringens säte onell huvudstad onell gräns Säte för EU:s organ Kandidatland EU:s medlemsstater TECKENFÖ ÖRKLA RKL RING LIB BANON B A NENTALA T OCH TORIER Lamberts ytriktiga azimutalprojektion 100 Skaala 1: / 1 cm = 100 km SYRIEN nder ett år. Det används varor och tjänster,r 04,0 ( ) 000 (2) USA (2) (2) 38 6 (3) 499,7 66,0 (3) Befolk miljoner Japan Yta tusen km2 MEDLEMSSTATERNAS A ICK UTOMEUROPEISK Skaala: 1: Ryssland Kina Indie 61,6 Europa i världen 244 United Kingdom Förenade kungariket (Storbritannien och Nordirland) EU:s 2 medlemss Sverige Förenade i mångfalden: Europeiska unionen består av 27 europeiska länder som delar sam f bäst dem Sam levn p Euro nen finns på europa.eu. älla: ,2 2,0 21, România Rumänien 10, Portugal Portugal 38, Bruttonationalprodukt per invånare KKS (1) Suomi/Finland Finland 313 Polska Polen 8,3 16,4 0,4 10,0 0,4 Befolkning miljoner invånare Slovensko Slovakien Österreich Österrike Nederland Nederländerna 93 0,3 Magyarország Ungern Malta Malta 3 Yta tusen km2 Luxembourg Luxemburg (1) Bruttonationalprodukten (BNP) är det sammanlagda värdet av alla varor och tjänster som produce ofta f som ett mått på välstånd. Köpkraftsstandard (KKS) är en enhet som för varje land motsvarar en id oende av prisnivå. Värdet av en KKS-enhet är ungefär en euro. De siffror som anges är prognose Statistik för Källa: Eurostat (epp.eurostat.ec.europa.eu) Turkiet 56 Yta tusen km2 Kandidatländer ,7 600,0 45,8 505 Italia Italien , , ,3 Spanien ,6 10, ,7 Befolkning miljoner invånare 31 Yta tusen km2 Bruttonationalprodukt per invånare KKS (1) Europeiska unionens medlemsstater France Frankrike Κύπρος Kıbrıs D Čes Bel IRAK 400 mi 400 km IR

19 Europa: En kontinent med mångtusenårig historia, ett rikt kulturarv och några av världens mest hisnande naturscenerier. Det finns mycket att upptäcka och utforska, och tack vare EU har det blivit mycket enklare. Du kan resa över många nationsgränser inom EU utan att bli kontrollerad, och euron gör det lättare att jämfö ra priser. Du kan lätt få sjukvård om det skulle behövas och ditt husdjur behöver inte längre stanna hemma. Om du åker på bilsemester är ditt körkort och din bilfö rsäkring giltigai de andra EU-länderna. Och du kananvända din mobiltelefon överallt. I vår broschyr finns många värdefullatips och en karta över Europa. Broschyren Att resa i Europa 2010 finns också på Internet i en utökad version med länkar till mer detaljerad information: europa.eu/travel Den här broschyren och annan kortfattadoch lättläst information om EU finns på webbplatsen ec.europa.eu/publications europa.eu/travel Europeiska kommissionen Generaldirektoratet fö r kommunikation Publikationer 1049 Bryssel BELGIEN Manuskriptet färdigställdes i december 2009 Europeiska unionen, 2010 Kopiering är tillåten. För användning eller kopiering av enskilda fotografier krävs tillstånd direkt från upphovsrättsinnehavaren. Illustrationer: Hugo van Look doi: /3885 NA SV-C

Attresa ieuropa 2010

Attresa ieuropa 2010 Attresa ieuropa 2010 Europeiska unionen AttresaiEuropa2010 Europeiska unionen sträcker sigfrånlapplandinorrtillmedelhavetisöder ochfrånirlands västkust till Cypernsstränder. Här finns en brokig blandning

Läs mer

Att resa i EUROPA. Europeiska unionen

Att resa i EUROPA. Europeiska unionen Att resa i EUROPA 2013 2014 Europeiska unionen Att resa i EUROPA 2013 2014 Europeiska unionen med 28 länder (Kroatien är ny medlem från den 1 juli 2013) sträcker sig från Lappland i norr till Medelhavet

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.12.2017 COM(2017) 722 final ANNEX BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.2016 COM(2016) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till

Läs mer

S S S. Eur o pa. klvx E. re sa. A tt

S S S. Eur o pa. klvx E. re sa. A tt Europeiska kommissionen S S S W A tt re sa i Eur o pa klvx E 200 2 E At t re sa Europeiska kommissionen 20 02 i Euro p a klvx Europa är den mest välbesökta turistdestinationen i världen och fyra EU-länder

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna EUROPA PÅ KARTAN Till läraren Europa på kartan riktar sig mot det centrala innehållet Geografins metoder, begrepp och arbetssätt i ämnet geografi i Lgr11. Framförallt passar materialet för åk 4-6 då Europas

Läs mer

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer

Olika typer av kartor Tematiska kartor Topografiska kartor En karta kan visa olika saker Europas födelse Jordens tektoniska plattor Europas utseende Naturlandskap Landskap som naturen format Kulturlandskap

Läs mer

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem.

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem. Modeller av europeiska sjukförsäkringskort landsvis Den här bilagan innehåller information om det europeiska sjukförsäkringskortet. Modellkorten har kopierats från webbadressen http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: FÖRDRAGET UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOLL OM ÄNDRING AV PROTOKOLLET OM ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER, FOGAT TILL FÖRDRAGET

Läs mer

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde Skatter m.m./skatter m.m. 1 Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde 1 [2101] Vid tillämpningen av lagen (1994:1563) om tobaksskatt ([3501] o.f.), lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Europeiska unionen. Fakta och siffror. om Europeiska unionen

Europeiska unionen. Fakta och siffror. om Europeiska unionen Europeiska unionen Fakta och siffror om Europeiska unionen Denna publikation är utgiven på Europeiska gemenskapens alla officiella språk: danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska,

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

ZA6585. Flash Eurobarometer 421 (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Sweden

ZA6585. Flash Eurobarometer 421 (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Sweden ZA Flash Eurobarometer (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Sweden A Flash number FL A B Landskod FL B C Intervjunummer (löpnummer) FL C NACE NACE-kod (sample-information)

Läs mer

Republikens presidents förordning

Republikens presidents förordning Republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet och ordnandet av konsulära tjänster i utrikesförvaltningen I enlighet med republikens presidents beslut föreskrivs

Läs mer

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Rapporten Kvarsättning i europeiska grundskolor: regelverk och statistik jämför hur kvarsättning metoden att låta eleverna gå om ett år

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? B Dublinförfarandet information till sökande av internationellt skydd som befinner sig i ett Dublinförfarande i enlighet med artikel 4 i förordning

Läs mer

SEAT SERVICE MOBILITY VAR SOM HELST. NÄR SOM HELST.

SEAT SERVICE MOBILITY VAR SOM HELST. NÄR SOM HELST. SEAT SERVICE MOBILITY VAR SOM HELST. NÄR SOM HELST. SEAT SERVICE TECHNOLOGY TO ENJOY VAR SOM HELST, NÄR SOM HELST. SEAT SERVICE MOBILITY SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig

Läs mer

Trafikförsäkringsförordning (1976:359)

Trafikförsäkringsförordning (1976:359) Skatter m.m./trafikförsäkring 1 Försäkringsanstalts trafikförsäkringsverksamhet 1 Paragrafen har upphört att gälla enligt förordning (1995:791). 2 [7451] Premie för trafikförsäkring får ej bestämmas till

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.12.2012 C(2012) 9330 final KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 14.12.2012 om ändring av rekommendation om inrättande av en gemensam Praktisk handledning för gränsbevakningspersonal

Läs mer

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT Non-member state of the Council of Europe (Belarus) MEDLEMSSTATER SÄTE OCH KONTOR BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Belgien,

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

BILAGA. till. Förslag till rådets beslut

BILAGA. till. Förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 BILAGA till Förslag till rådets beslut om undertecknande, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2012

Internationell prisjämförelse 2012 Priser och kostnader 2013 Internationell prisjämförelse 2012 Mat och alkoholfria drycker 19 procent dyrare i Finland än i EU i genomsnitt Enligt en jämförelse av priserna på mat och alkoholfria drycker

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU

EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU IP/11/355 Bryssel den 23 mars 2011 EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU Under nödsituationer och kriser, såsom de som inträffat i Japan, Libyen och Egypten, har

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal AKU Almedalen 2006 AKU-AMS Vem är arbetslös? Arbetslöshet och sysselsättning i ett internationellt perspektiv Inrikes/utrikes födda Verksamhetssektorer i ett internationellt perspektiv Val Arbetslösa enligt

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014 101/2014 (Finlands författningssamlings nr 1018/2014) Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet om

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

SCHENGEN. Din inkörsport till fri rörlighet i Europa. Europeiska unionens råd

SCHENGEN. Din inkörsport till fri rörlighet i Europa. Europeiska unionens råd SCHENGEN Din inkörsport till fri rörlighet i Europa Europeiska unionens råd Meddelande Denna publikation har tagits fram av rådets generalsekretariat i informationssyfte. Den medför inte något ansvar för

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Debiteringsintervall 50 kb för datatrafik. I i Zon 1-2 är debiteringsintervallet 1Kb 1 EUR = 9,0723 Land/nät Zon

Läs mer

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Räddnings och bärgningsförsäkring PS602 i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Inledning Försäkringstagare är GoMore ApS, nedan kallad GoMore, som driver webbplatsen GoMore.se Bilägare

Läs mer

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU Studiematerial från riksdagen Det här är EU Teds tröja en fråga för EU EU påverkar dig EU beslutar om mycket som påverkar dig och dina kompisars vardag. Du behöver bara vända på din väckarklocka eller

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se Versionsdatum: 2015-04-16 Regelverk för registrering av utländska patienter vid given landstingsfinansierad primärvård Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 214 Figurer och diagram 27.2.215 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Handelsbalans

Läs mer

Ett effektivt sätt att lösa

Ett effektivt sätt att lösa Ett effektivt sätt att lösa dina problem i Europa ec.europa.eu/solvit TA REDA PÅ DINA RÄTTIGHETER! Du kan bo, arbeta eller studera i vilket EU-land du vill. Det är en grundläggande EU-rättighet. Företag

Läs mer

Trafiksäkerhet : EU:s handlingsprogram fortsätter att ge goda resultat målet att rädda liv på Europas vägar kan vara uppnått 2010

Trafiksäkerhet : EU:s handlingsprogram fortsätter att ge goda resultat målet att rädda liv på Europas vägar kan vara uppnått 2010 IP/07/584 Bryssel den 27 april 2007 Trafiksäkerhet : EU:s handlingsprogram fortsätter att ge goda resultat målet att rädda 25 000 liv på Europas vägar kan vara uppnått 2010 Målet för EU:s handlingsprogram

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

EU på 10 minuter 2010

EU på 10 minuter 2010 EU på 10 minuter 2010 1 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam

Läs mer

Varumärken 0 - MEDVERKAN

Varumärken 0 - MEDVERKAN Varumärken 29/10/2008-31/12/2008 Det finns 391 svar, av totalt 391, som motsvarar dina sökvillkor 0 - MEDVERKAN Land DE Tyskland 72 (18.4%) PL Polen 48 (12.3%) NL Nederländerna 31 (7.9%) UK Storbritannien

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 215 Figurer och diagram 8.2.216 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 12 mars 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 12 mars 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 12 mars 2015 (OR. en) 7143/15 TRANS 88 FÖLJENOT från: inkom den: 11 mars 2015 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens

Läs mer

Säkerhet handlar om förutseende

Säkerhet handlar om förutseende Säkerhet handlar om förutseende Handbok för dig som råkar ut för trafikskada utomlands Gäller från 1.5.2011 Var förutseende och känn dig trygg I trafiken kan en skada överraska även en framsynt resenär

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Kostnader för räddningsaktioner inom Europa.

Kostnader för räddningsaktioner inom Europa. Kostnader för räddningsaktioner inom Europa. Sammanställning av svar från 29 European Consumer Centres Konsument Europa Land 1. Måste en turist betala när han eller hon har blivit räddad ur en farlig situation

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU Studiematerial från riksdagen Det här är EU Teds tröja en fråga för EU EU påverkar dig EU beslutar om mycket som påverkar vardagen för dig och dina kompisar. Du behöver bara vända på din väckarklocka eller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2004:636 Utkom från trycket den 30 juni 2004

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska Kapitel 4 - Nationalitet och språk Aktivering 4.1. Vilka språk talar Åsa och Jens? Vi undersöker vilka språk som talas i gruppen och i världen. Material: språkplansch på väggen med olika språk. Affisch

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruket

14 Internationella uppgifter om jordbruket 14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 14 Internationella uppgifter om jordbruket Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) 15992/17 ADD 1 FÖLJENOT från: inkom den: 14 december 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: AGRI 716 ENV 1087 PHYTOSAN 31 PESTICIDE 6 Jordi AYET

Läs mer

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 SV Schengen Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 Innehåll INLEDNING 1 FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER 2 POLIS- OCH TULLSAMARBETE 2 Inre gränser 2 Yttre gränser 3 SIS (Schengens informationssystem)

Läs mer

InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa.

InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa. 2264 InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa. Äventyr, valfrihet, bekvämlighet. Europa har så mycket att erbjuda: storstäder, pittoreska byar, vacker natur och spännande evenemang. Med InterRail

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar, med uppdelning på

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige - Personer som kommer till Sverige för att arbeta - Personer som redan finns här och har permanent uppehållstillstånd

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

20 Internationella uppgifter om livsmedel

20 Internationella uppgifter om livsmedel 20 Internationella uppgifter om livsmedel 261 20 Internationella uppgifter om livsmedel I kapitel 20 redovisas uppgifter från Eurostats paritetstalsberäkningar, vilket möjliggör jämförelser mellan länder

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2014

Finländska dotterbolag utomlands 2014 Företag 2016 Finländska dotterbolag utomlands 201 Finländska företag utomlands, nästan 900 dotterbolag i 121 länder år 201 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer