Att resa i Europa 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att resa i Europa 2010"

Transkript

1 Att resa i Europa 2010 Europeiska unionen

2 ker sigfrånlappland inorr till Medelhavetisöder till Cypernsstränder. Här finns en brokigblandning pbad till sandstränder, från gröna betesmarker till ar och skogar till arktisktundra. ka traditioner, kulturer och språk utgördrygt 7%av hittar deras historiska arv i fö rhistoriska grottmålerska fornminnen, morisk arkitektur, medeltida borbarockkyrkor. Det moderna Europa med spännande ang, vinter- och sommarsporteroch omväxlande ig turister. areatt resa ioch medatt de flesta formaliteter fö r kaffats. Sexton EU-länder har euron som gemensam attjämföra priser. Dessutom fö rsvinner kostnaderna xla pengar. EU:sgemensamma marknadmednästan r gett större utbud och lägre priser. De flesta euroet är lika enkelt att resainom EU som i hemlandet.

3 Om du är EU-medborgare Pass eller ID-kort Det är bäst att du tar med dig pass eller ID-kort även vid resor inom EU, fö r du kan behövastyrka din identitet. Det kan fö rekomma kontroller vid de inre gränserna om den allmänna ordningen eller den nationella säkerheten är hotad. Om du reser med barn, se till att de antingen har egna pass eller ID-kort, eller att de finns inskrivna i ditt pass. Enligt avtal med Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz behandlas dessa länders medborgare på samma sätt someu-medborgare. De får resa inom EU med bara pass eller ID-kort. Visum Visum behövs inte fö rresor inom EU. Om du inte är EU-medborgare Pass Du måste ha ett giltigt pass. Visum För besök på högst tre månader får medborgarna i 34 länder resa in i EUutan visum. Det gäller bl.a. Australien, Japan, Kanada, Kroatien, Nya Zeeland och USA. Storbritanniens och Irlands visumregler skiljer sig något från övriga EUländers. Information får du på något av EU-ländernas konsulat. Om ett visum är utfärdat avett land somhelt och hållet tillämpar Schengenreglerna är det automatiskt giltigt också fö r resor till övriga Schengenländer. Om du har ett giltigt uppehållstillstånd i något av Schengenländerna är det likvärdigt med ett visum. Du kan dock behöva ett nationellt visum fö r besök i länder utanfö r Schengenområdet.

4 Euron Euron är nationell valuta fö r omkring 329 miljoner människor i 16 EU-länder: Belgien, Cypern, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Nederländerna,Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tyskland och Österrike. De EU-länder som intehar infö rt euron är Bulgarien, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Sverige, Storbritannien, Tjeckien och Ungern. De åtta länder som gått med i EU sedan 2004 och som ännu inte infö rt euron tänker göra det så snart de är redo. Eurosymbolenser ut så här:. Eurosedlarna är identiska i allaländer,men varje land präglar sina egna mynt. Mynten har en gemensam sidaoch ensida med nationell utformning. Samtliga sedlar och mynt kan användas i alla EU-länder som har infö rt euron, inklusive i flera av deras områden utanfö r Europa, t.ex. Azorerna, Kanarieöarna, Ceuta och Melilla, Franska Guyana, Guadeloupe, Madeira, Martinique, Mayotte, Réunion samt Saint Pierre och Miquelon. Monaco, San Marino och Vatikanen har infö rt euron som nationell valuta, vilket gör att de har rätt att ge ut euromynt med egna nationella sidor. I flera länder och områden används euron som gängse valuta, t.ex. i Andorra, Kosovo och Montenegro. Många hotell, affärer och restauranger i länder som inte har infö rt euron, särskilt i turistområden, godtar betalning i euro vid sidan av den inhemska valutan, även om deinte är tvungna att göra det enligt lag. Kontanter och kort Tack vare EU:s regler kostar uttag från en kontantautomat lika mycket i andra EU-länder som det skulle kosta i ditt eget land från en automat som inte tillhör din bank. Avgiften fö r att betala medkontokort i euro i EU är också densamma som i ditt eget land. Observera dock att avgifterna kan variera mellan olika banker.

5 Inom EU dem vidare. Skatter (moms och punktskatter) ingår i priset och du behöver inte betala ytterligare skatt i något annat EU-land. Tobak och alkohol Följande mängder är alltid tillåtna att ta med sig från ett annat EU-land: 800 cigaretter 400 cigariller 200 cigarrer 1 kg tobak 10 liter spritdrycker 20 liter starkvin (t.ex. portvin eller sherry) 90 liter vin (därav högst 60 liter mousserande vin) 110 liter öl Länderna får dock fastställa högre mängder om de vill. Under en begränsad period behåller vissa länder (Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Storbritannien,Sverige, Tyskland och Österrike) en gräns fö r cigaretter (högst 200) somfö rs in från Estland och Litauen. Vissa länder (Danmark, Sverige, Tyskland, Ungern och Österrike) har samma gräns fö r cigaretter som fö rs in från Bulgarien och Rumänien.

6 När du varit utanför EU Om du reser in i EU får du utan att betala moms och punktskatttamed dig varor fö r personligt bruk inom de gränser somanges nedan. Samma reglergäller om du reser in frånkanarieöarna, Kanalöarna, Gibraltar eller andra områden där EU:s regler fö r moms och punktskatter inte gäller. Alkoholhaltiga drycker 1 liter spritdryck med över 22 volymprocent, eller 2 liter starkvin eller mousserande vin 4 liter icke mousserande vin 16 liter öl Tobaksvaror Gränserna varierar beroende på vilket land du reser till. Ett land kan också välja att tillämpade lägre gränserna bara på resenärer som kommer land- eller sjövägen. Övre gräns Lägre gräns 200 cigaretter eller 40 cigaretter eller 100 cigariller eller 20 cigariller eller 50 cigarrer eller 10 cigarrer eller 250 gram tobak eller 50 gram tobak Andra varor (inklusive parfym) Du får ta med dig varor till ett värde av 300 euro per person eller 430 euro fö r flyg- och båtresenärer. Några EU-länder tillämpar en lägre gräns på 150 euro fö r personer under 15 år.

7 Hjälp till konsumenterna p g allergisk eller intolerant mot. Det finns också regler fö r vilka produkter som får kallas ekologiska och fö r hur påståenden om livsmedlens näringsinnehåll och hälsopåverkan får användas. Livsmedelsbutikerna måsteange jämför priserför produkterna. På kosmetiska produkter måste det anges hur längeprodukten kan användas sedan fö rpackningen öppnats. Titta efter symbolen med en öppen burk. Solskyddsprodukter måste nu ha en tydligare märkning. UVA- skydd och solskyddsfaktor ska klart framgå och det får inte längre finnas vilseledande påståenden som totalskydd på fö rpackningen. EU:s lagstiftning ger skydd vidköp av paketresoroch andelsbostäder. Du kan bidra till klimatarbetet genom att räkna ut ditt koldioxidavtryck när du reser. Uträkningen kan du göra på din mobiltelefon genom att gratis ladda ner mobgas (mobgas.jrc.ec.europa.eu). Där kan du se hur mycket du påverkar miljön och fårpraktiska tips på hur du ska göra fö r att minska utsläppen du orsakar. Håll utkik efter blomman, EU:s miljömärke, fö r att hitta miljövänliga produkter. EU-blomman finns på allt från tvål till skor. Med hjälp av blomman kan du också hitta miljövänliga hotell, bed & breakfast, vandrarhem och campingplatser. Blommantalar om att inkvarteringen bedriver ett aktivt miljöarbete genom att minska energi- och vattenfö rbrukningen, begränsaavfallet och använda fö rnybara energikällor.

8 Körkort Ett giltigt körkort från ett EU-land gäller i hela EU. I en del länder måste du fö rutom giltigt körkort också hamed dig registreringsbeviset fö r bilen. Fordonsförsäkring När du reser inom EU ger bilfö rsäkringen automatiskt den minimitäckning (trafikföf rsäkring) som krävs enligt lag. Detta gäller även fö r Island, Norge och Schweiz. Om du har helfö rsäkring hemma bör du kontrollera att den täcker resor i andra länder. Dubehöver inte ta med något grönt kort när du reser inom EU, mendet är ett internationellt erkänt fö rsäkringsbevis som gör det lättare att lösa ersättningsfrågor om du råkar utfö r en olycka. Om du inte tar med dig det gröna kortet bör du ta med ditt fö rsäkringsbevis. Från ditt fö rsäkringsbolag kan du få blanketten Skadeanmälan motorfor don som underlättar en anmälan på plats om du råkar ut fö r en olycka i ett annat land. Trafiksäkerhet I alla EU-länder måste du använda bilbälte i alla typer av fordon, även turistbussar och minibussar. Barn måste använda bilbarnstol eller bälteskudde i bilar och lastbilar och om det är möjl igt även i andra fordon. I de flesta EU-länder är det fö rbju det att prata i mobiltelefon samtidigt som mankör, eftersom det innebären kraftigt ökad olycksrisk. Den högsta tillåtna alkoholhalten i blodet varierar mellan 0,2 och 0,8 promille. I några länder får man inte ha någon alkohol alls i blodet när man kör. Kom ihåg att körapå vänster sida i Storbritannien, Irland, Cypernoch Malta. Glöm inte heller att man i vissa länder, t.ex. Belgien, Frankrike, Nederländerna och Portugal, som regel måste lämna fö reträde fö r trafik som kommer från höger.

9 säkerhet. Vi får med andra ord säkrare, miljövänligare och mer kostnadseffek - tiva flygningar. Rättigheter för flygpassagerare Som flygpassagerare har du vissa rättigheter när det gäller flygningar och bokningar,skador på bagage, fö rseningar och inställda flyg, nekad ombordstigning, kompensation vid olyckor eller krångel i samband med paketresor. Dessa rättigheter gäller reguljära flygningar och charterresor, både inrikes och utrikes, som genomfö rs av ett EU-flygbolag från en EU-flygplats eller till en flygplats inom EU från en plats utanfö r EU. EU har också en lista över flygbolag som inte får flyga inom EU eller använda EU:s flygplatser. Passagerare med funktionsnedsättning och äldre har rätt till gratis hjälp ombord på flyget och på EU:s flygplatser, så att de kan resa lika lätt som allaandra. Det har också blivit lättare att jämfö ra flygpriser enligt nya regler ska priset inkludera allaskatter och avgifter. Omdu har klagomål, kontaktai fö rsta hand flygbolaget eller researrangören. Omde inte fullgör sina skyldigheterkan du göra en anmälan hos tillsynsmyndigheten i ditt hemland. Ring Europa Direkts gratisnummer så får du veta vilken myndighet du ska vända dig till. Säkerhetsfrågor För att garantera en så hög säkerhet som möjl igt i hela EU finns det gemensamma regler och standarder fö r t.ex. säkerhetskontroll av passagerare, handbagage och incheckat bagage samt säkerhetsundersökningar av flygplanen. Det finns engemensameu-lista över fö remål som är fö rbju dna i kabinen vid flygningar från flygplatser inom EU och en lista över artiklar som är fö rbju dna i lastutrymmet. Kontrollera också de senaste reglernaom hur mycket vätska du får ta med ombord.

10 EU har ett järnvägsnät på mil med omfattande internationell persontrafik. Det finns 500 mil höghastighetslinjer i flera länder med tåg som färdas i upp till320km/tim och nätet håller på att byggas ut. Tågresorna kommer att bli mer konkurrenskraftiga från 2010 då alla godkända och certifieradejärnvägsföf retag i EU kommer att kunna erbjuda internationell persontrafik. Tågpassagerarnas rättigheter har också stärkts med nya regler om bättre information, rättigheter i samband med fö rseningar, missadeanslutningar och inställda tåg samt hjälp till äldre passagerare och passagerare med funktionsnedsättning. Tillgång till sjukvård Om du someu-medborgare plötsligtblir sjuk eller råkar ut fö r en olycka under ett tillfälligt besök i ett annat EU-land, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz kan du få sjukvård gratis eller till nedsatt kostnad. Det är bara sjukvård som finansieras med offen tliga medel som omfattas av denna ordning och varje land har sina egna regler. I vissa länder är vården gratis, i andra betalar man en del av kostnaden och i andra betalar man hela kostnaden och begär återbetalning i efterhand. Spara därfö r alla räkningar, recept och kvitton.

11 Reseförsäkring Det kan vara bra att teckna enresefö rsäkring, eftersombara ett fåtal EU-länder ersätter hela sjukvårdskostnaden. Om du blir sjukeller råkar ut fö r en olycka utomlands kan du ställas infö r extra kostnader fö r resor, logi och hemtransport som det kan vara bra att ha en fö rsäkring fö r. Läkemedel Ta med recepten om du har med dig receptbelagda läkemedel med på resan. Ta inte med mera mediciner än du behöver under resan, eftersom stora mängder läkemedel kan väcka misstankar. Vaccinering Det finns inga allmänna vaccineringskrav fö r resor inom EU. Det finns dock krav eller rekommendationer fö r vissa av EU:s utomeuropeiska territorier. Hör efter med din läkare innan du reser. Badplatser Stränga normer har infö rts fö r badvattnet i hela EU och kvaliteten har i allmänhet blivitbättre. EU-kommissionen ger varje år ut en rapport om vattenkvaliteten vid havsbad och sjöar i hela EU. Om den blå flaggan är hissad på en strand eller i en småbåtshamn kan du vara säker på att EU:s normer fö r vattenkvalitet, säkerhet, service, miljöstyrning och information har uppfyllts.mer än stränder och småbåtshamnar i EU fick en blå flagga under Systemet är frivilligt och drivs av Foundation for Environmental Education.

12 Språk Europa är rikt på språk. De största språkfamiljerna i EU är den germanska, den romanska, den slaviska, den baltiska och den keltiska. EU:s institutioner har 23 officiella språk, men det finns många andra språksom inte är lika utbredda. Många i EU talar minst ett annat språk fö rutom sitt modersmål, och mer än en fjärdedel av den vuxna befolkningen talar minst två främmande språk. Varfö r inte fö rsöka använda några fraser på det lokala språket när du reser? Börja med att säga god morgon: Bulgariska Danska Engelska Estniska Finska Franska Grekiska Iriska Italienska Lettiska Litauiska Maltesiska Dobro utro Godmorgen Good morning Tere hommikust Hyvää huomenta Bonjour Kalimera Dia dhuit Buongiorno Labrīt Labas rytas L-Għodwa t-ta jba Nederländska Goedemorgen Polska Dzień dobry Portugisiska Bom dia Rumänska Bună dimineaţa Slovakiska Dobré ráno Slovenska Dobro jutro Spanska Buenos días Svenska God morgon Tjeckiska Dobré ráno Tyska Guten Morgen Ungerska Jó reggelt Telefon Det finns bara ett prefix fö r internationella telefonsamtal i hela EU. Det är 00. Landsnumren är fö ljande: A Österrike B Belgien BG Bulgarien CY n CZ en D nd DK mark E en EST d F rike FIN nd GB GR H I IRL L LT LV M NL P PL RO S SK SLO Storbritannien Grekland Ungern Italien Irland Luxemburg Litauen Lettland Malta Nederländerna Portugal Polen Rumänien Sverige Slovakien Slovenien

13 Mobiltelefoner met, som är teknisk standard i EU, kan man använda sin t i EU och i mångaandra delar av världen. Det har blivit att använda mobiltelefonen utomlands tack vare EU:s nya att det fastställs tak, eller s.k. eurotaxor, fö r internationella g g samtal. Det har också blivit billigare att skicka sms från utlandet nu kostar det högst 11 eurocent (exkl. moms), dvs. ungefär en krona. Roamingavgift i euro per minut enligt högsta eurotaxa (exkl. moms) Mobilsamtal som rings utomlands Mobilsamtal som tas emot utomlands Genomsnittsavgift sommaren ,10 0,58 1 juli ,39 0,15 1 juli ,35 0,11 Operatörerna får ta ut lägre avgifter, så leta efter bästa pris. Kunderna får nuett automatiskt meddelande om gällande avgifter fö r samtal, sms och dataroamingtjä nster, t.ex. surfa på nätet eller ladda ner filmer. I mars 2010 infö rs ett system som ska skyddakunderna mot obehagliga överraskningar när de får sina räkningar fö r dataroaming. Du kan på fö rhand ange hur stort belopp du vill använda fö r dataroaming. Om du inte själv sätter ett tak, sätts ett automatiskt tak på 50 euro (ungefär 500 kronor) i månaden från och med juli Det finns en EU-webbplats (ec.europa.eu/roaming) med en lista över de eurotaxorsom mobiltelefonop eratörerna i alla 27 EU-länderna tar ut. Där finns också länkar till deras egna webbplatser. Du kan även jämfö ra priserna på sms och på datatjänster. Post Frimärken kan bara användas i det land där de är köpta, ävenom valören är i euro. El I hela Europa används volt, växelström med frekvensen 50 Hz. I Storbritannien, Irland, Cypern och Malta använder manfyrkantigastickproppar med tre kontaktstift, medan övriga EU-länder använder stickproppar med två kontaktstift. Dessa kan visserligen variera, men du bör kunna använda dina elapparater, t.ex. hårtorkaroch rakapparater, överallt. Du kan köpa adaptrar på flygplatser och turistorter.

14 Det finns verkligen mycket att göra och se i Europa. På webbplatsen Visiteuropa (www.visiteurope.com) finns informationochtips om allaländer. Du kan också titta på de nationella turistorganisationernaswebbplatser. A Österrike B Belgien och BG Bulgarien CY Cypern CZ Tjeckien D Tyskland DK Danmark E Spanien ESTT Estland F Frankrike FIN Finland GB Storbritannien GR Grekland H Ungern I Italien IRL Irland L Luxemburg LT Litauen LV Lettland M Malta NL Nederländerna P Portugal PL Polen RO Rumänien S Sverige SK Slovakien SLO Slovenien Förkortningarna fö r länderna är de som används somnationalitetsbeteckningar på bilar. EU stöder ett stort antal kulturella projekt och evenemang över hela Europa. Varje år utses t.ex. en europeisk kulturhuvudstad.essen i Tyskland, Pecs i Ungern och Istanbul i Turkiet delar på titeln under Staden Essen i västra Tyskland står somvärd fö r många projekt under året, t.ex. på temat arkitektur och stadsutveckling, teater, litteratur och historia. Den historiska universitetsstaden Pecs i södra Ungern erbjuder många olika festivaler, konstutställningar, konserter, dans- och teaterfö reställningar samt film- och litteraturevenemang. Under 2010 kommer den myllrande staden Istanbul med sina moskéer, palats, museer och basarer att bliskådeplatsen fö r bl.a. modevisningar, konserter, en tangofes tival, ramadanfes tligheter och en internationell dockteaterfestival.

15 Väder Vädret i Europa är vanligtvis tempererat. Tabellen visar den lägsta medeltemperaturen i januari och den högsta medeltemperaturen i juli i EU-ländernas huvudstäder. A B BG CY CZ D DK E EST F FIN GB GR H I IRL L LT LV M NL P PL RO S SK SLO Lägsta medeltemperatur Wien Bryssel Sofia Nicosia Prag Berlin Köpenhamn Madrid Tallinn Paris Helsingfors London Aten Budapest Rom Dublin Luxemburg Vilnius Rīga Valletta Amsterdam Lissabon Warszawa Bukarest Stockholm Bratislava Ljubljana Januari (ºC) Högsta medeltemperatur Juli (ºC) Det ärnumeramycket lättare att resamed hund ellerkatttackvareeu:snya husdjurspass,som du kanfå frånveterinären. Alla katter ochhundar måste ha pass meduppgift om giltig rabiesvaccinering. Minstframtillden 30 juni 2010 kräver Irland,Malta, Sverige och Storbritannien också intyg på att vaccineringen haft effek t. Dessutom krävs behandling mot både fästingaroch bandmask fö rinresatill Irland,Malta och Storbritannien. Finland och Sverige kräver bandmaskbehandling. Djur måstekunna identifieras genom ettelektroniskt mikrochip. Framtill juli 2011 fåren tydligoch läsbar tatuering användas som identifiering, utom om man tarmed djuret till Irland, Maltaeller Storbritannien därmikrochip redan är obligatoriskt.

16 GMT GMT +1 GM MT +4 Sommartid Sommartiden i EU börjar den 28 mars 2010 då klockorna ställs fram en timme och upphör den 31 oktober 2010 då klockorna ställs tillbaka en timme. År 2011 börjar sommartiden den 27 mars och slutar den 30 oktober. Ett gemensamt europeiskt nödnummer: 112 Slå 112 på vilken telefonsom helst, fast eller mobil, om du vill nå räddningstjänsten i något av EU-länderna. Förlust eller stöld Stölder ska anmälas till den lokala polisen. Du måste bifog a polisanmälan när du begär ersättning från fö rsäkringsbolaget. Spärra omedelbart borttappadeeller stulna kreditkort. Stöld av pass ska anmälas till ditt lands konsulat eller ambassad och till polisen. Kom ihåg att du vid resor utanfö r EU kan få hjälp från de övriga EU-ländernas konsulat eller ambassader om ditt eget land inte har någon officiell representation i landet.

17 ONLINE Information på alla officiella EU-språk finns på webbplatsen Europa: europa.eu PERSONLIGEN Det finns hundratals informationscentrum över hela Europa. Adresserna hittar du på webbplatsen europedirect.europa.eu PER TELEFON ELLER E-POST Europe Direct är en frågelåda som ger svar om EU. Du kan ringa gratis till (eller, om du är utanfö r EU, betala fö r ett samtal till ) eller skicka e-brev till europedirect.europa.eu LÄSOMEUROPA Publikationer omeu på ett klick i EU Bookshop bookshop.europa.eu För att få fler upplysningar och publikationer om Europeiska unionen på svenska kan du vända dig till: EUROPEISKA KOMMISSIONENS REPRESENTATIONER: Representationen i Sverige Regeringsgatan 65 Box 7323 SE Stockholm SVERIGE Tfn Internet: Representationen i Finland Norra esplanaden 31 PL 1250 FI Helsingfors FINLAND Tfn Internet: EUROPAPARLAMENTETS KONTOR: Informationskontoret i Sverige Regeringsgatan 65, 6 tr SE Stockholm SVERIGE Tfn Internet: stockholm Kontoret i Finland Norra esplanaden 31 FI Helsingfors FINLAND Tfn Internet: Kommissionen och parlamentet har också kontor i Europeiska unionens övriga medlemsstater. Europeiska unionens delegationer finns även på andra platser runtom i världen.

18 ALGERIET TUNISIEN A UKRAINA R SLAND RYS B, ,3 Befolkning miljoner invånare ,2 20 Slovenija Slovenien tion s publikationsbyrå Europeiska unionen, 2010 Kartan skapades ursprungligen av Lovell John ns, bookshop.europa.eu Euro L-29 Pub B-10 BELG eringens säte onell huvudstad onell gräns Säte för EU:s organ Kandidatland EU:s medlemsstater TECKENFÖ ÖRKLA RKL RING LIB BANON B A NENTALA T OCH TORIER Lamberts ytriktiga azimutalprojektion 100 Skaala 1: / 1 cm = 100 km SYRIEN nder ett år. Det används varor och tjänster,r 04,0 ( ) 000 (2) USA (2) (2) 38 6 (3) 499,7 66,0 (3) Befolk miljoner Japan Yta tusen km2 MEDLEMSSTATERNAS A ICK UTOMEUROPEISK Skaala: 1: Ryssland Kina Indie 61,6 Europa i världen 244 United Kingdom Förenade kungariket (Storbritannien och Nordirland) EU:s 2 medlemss Sverige Förenade i mångfalden: Europeiska unionen består av 27 europeiska länder som delar sam f bäst dem Sam levn p Euro nen finns på europa.eu. älla: ,2 2,0 21, România Rumänien 10, Portugal Portugal 38, Bruttonationalprodukt per invånare KKS (1) Suomi/Finland Finland 313 Polska Polen 8,3 16,4 0,4 10,0 0,4 Befolkning miljoner invånare Slovensko Slovakien Österreich Österrike Nederland Nederländerna 93 0,3 Magyarország Ungern Malta Malta 3 Yta tusen km2 Luxembourg Luxemburg (1) Bruttonationalprodukten (BNP) är det sammanlagda värdet av alla varor och tjänster som produce ofta f som ett mått på välstånd. Köpkraftsstandard (KKS) är en enhet som för varje land motsvarar en id oende av prisnivå. Värdet av en KKS-enhet är ungefär en euro. De siffror som anges är prognose Statistik för Källa: Eurostat (epp.eurostat.ec.europa.eu) Turkiet 56 Yta tusen km2 Kandidatländer ,7 600,0 45,8 505 Italia Italien , , ,3 Spanien ,6 10, ,7 Befolkning miljoner invånare 31 Yta tusen km2 Bruttonationalprodukt per invånare KKS (1) Europeiska unionens medlemsstater France Frankrike Κύπρος Kıbrıs D Čes Bel IRAK 400 mi 400 km IR

19 Europa: En kontinent med mångtusenårig historia, ett rikt kulturarv och några av världens mest hisnande naturscenerier. Det finns mycket att upptäcka och utforska, och tack vare EU har det blivit mycket enklare. Du kan resa över många nationsgränser inom EU utan att bli kontrollerad, och euron gör det lättare att jämfö ra priser. Du kan lätt få sjukvård om det skulle behövas och ditt husdjur behöver inte längre stanna hemma. Om du åker på bilsemester är ditt körkort och din bilfö rsäkring giltigai de andra EU-länderna. Och du kananvända din mobiltelefon överallt. I vår broschyr finns många värdefullatips och en karta över Europa. Broschyren Att resa i Europa 2010 finns också på Internet i en utökad version med länkar till mer detaljerad information: europa.eu/travel Den här broschyren och annan kortfattadoch lättläst information om EU finns på webbplatsen ec.europa.eu/publications europa.eu/travel Europeiska kommissionen Generaldirektoratet fö r kommunikation Publikationer 1049 Bryssel BELGIEN Manuskriptet färdigställdes i december 2009 Europeiska unionen, 2010 Kopiering är tillåten. För användning eller kopiering av enskilda fotografier krävs tillstånd direkt från upphovsrättsinnehavaren. Illustrationer: Hugo van Look doi: /3885 NA SV-C

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna EUROPA PÅ KARTAN Till läraren Europa på kartan riktar sig mot det centrala innehållet Geografins metoder, begrepp och arbetssätt i ämnet geografi i Lgr11. Framförallt passar materialet för åk 4-6 då Europas

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU Studiematerial från riksdagen Det här är EU Teds tröja en fråga för EU EU påverkar dig EU beslutar om mycket som påverkar dig och dina kompisars vardag. Du behöver bara vända på din väckarklocka eller

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU Studiematerial från riksdagen Det här är EU Teds tröja en fråga för EU EU påverkar dig EU beslutar om mycket som påverkar vardagen för dig och dina kompisar. Du behöver bara vända på din väckarklocka eller

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Frågor och svar om de nya reglerna för att resa med sällskapsdjur

Frågor och svar om de nya reglerna för att resa med sällskapsdjur Frågor och svar Nya regler för att resa med sällskapsdjur i och utanför EU Inledning Den 29 december 2014 infördes nya EU-regler för att resa med sällskapsdjur och nya pass för djuren. Här kan du läsa

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad.

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. Intrastat Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. I DSM benämns detta som Intrastat rapportering. Vid Intrastat rapportering

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska Kapitel 4 - Nationalitet och språk Aktivering 4.1. Vilka språk talar Åsa och Jens? Vi undersöker vilka språk som talas i gruppen och i världen. Material: språkplansch på väggen med olika språk. Affisch

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SV Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa.

InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa. 2264 InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa. Äventyr, valfrihet, bekvämlighet. Europa har så mycket att erbjuda: storstäder, pittoreska byar, vacker natur och spännande evenemang. Med InterRail

Läs mer

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen har en egen flagga som började användas år 1986. Den är blå med en ring av tolv guldfärgade stjärnor

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 4 Ersättning

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation IP/08/40 Bryssel den 19 mars 2008 Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation Danmark, Finland, Nederländerna och Sverige är världsledande vad gäller

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater EPP-ED. Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa ALDE/ADLE

Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater EPP-ED. Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa ALDE/ADLE Nya ledamöter och formering av politiska grupper I valet 2009 kommer antalet ledamöter att minska från dagens 785 till 736. Det innebär att Sverige får 18 ledamöter i stället för 19. Om Lissabonfördraget

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands IP/08/1144 Bryssel den 15 juli 2008 Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands Siffror som Europeiska kommissionen offentliggjorde idag

Läs mer

Europa i ett nötskal

Europa i ett nötskal Europa i ett nötskal Vad är Europeiska unionen? Den är europeisk Den är en union = unionen ligger i Europa. = den förenar länder och människor. Kom så tar vi en närmare titt. Vad har alla européer gemensamt?

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 3 Ersättning

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SE Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry Vad behöver jag för att starta MO-Call? Innan man kan ringa ett samtal, behöver man det nedanstående: Ett registrerat MO-Call konto. MO-Call kredit på ditt konto. MO-Call programvaran på din mobiltelefon.

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Finlands utrikeshandel 213 Figurer och diagram 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Handelsbalans

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Europeiskt pensionärsindex Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Innehåll: Inledning... 2 Förväntad levnadsålder... 3 Dåliga levnadsförhållanden... 4 Fysiska behov... 5 Hälsoproblem på grund av otillräcklig

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

En kort guide om euron

En kort guide om euron En kort guide om euron Ekonomi och finans Om euron Euron såg dagens ljus 1999, men användes först bara på lönebesked, räkningar och fakturor. Den 1 januari 2002 började eurosedlar och euromynt för första

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? B Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Du har fått

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

Europeiska unionen och Europavalet 2014

Europeiska unionen och Europavalet 2014 Europeiska unionen och Europavalet 2014 1 Flaggor från olika EU-länder. Innehåll Europeiska unionen, alltså EU 3 Vad betyder medlemskapet i EU fo r Finland? 4 Vad betyder medlemskapet i EU fo r finla ndarna?

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad januari 2012

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad januari 2012 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz Uppdaterad januari 2012 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller 3 Arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu KE-80-09-930-SV-C www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu Är du intresserad av publikationerna från generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter? Du kan

Läs mer

Bra att känna till innan du reser: Dina rättigheter är vårt mål

Bra att känna till innan du reser: Dina rättigheter är vårt mål Bra att känna till innan du reser: Dina rättigheter är vårt mål Fem miljoner fotbollsfans förväntas åka till Fotbolls EM 2008 i sommar. Vi vet att för ett fåtal av dessa människor så kommer praktiska problem

Läs mer

Information om in- och utförsel av hästdjur 1

Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Enheten för häst, fjäderfä och vilt Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Nedan hittar du all information som behövs när du vill importera en häst från ett annat EU- land eller från land utanför

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Du kan beställa EU-kortet och få mer information på Försäkringskassans webbplats www.forsakringskassan.se.

Du kan beställa EU-kortet och få mer information på Försäkringskassans webbplats www.forsakringskassan.se. Resa till Spanien Spanien har länge varit ett populärt resmål med sitt varma klimat, sina vackra stränder och färgsprakande festivaler. Planerar du att åka dit? Här får du användbara tips och nyttig information

Läs mer

Maria Österlund. Europaresan. Mattecirkeln Statistik 2

Maria Österlund. Europaresan. Mattecirkeln Statistik 2 Maria Österlund Europaresan Mattecirkeln Statistik 2 namn: Ida och hennes föräldrar planerar en bilsemester i Europa, Oskar vill veta hur långt det är mellan några olika städer. Han tittar i den här avståndstabellen:

Läs mer

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands GÄLLER FRÅN Försäkringskassan informerar Pension utomlands 01.10.01 Här får du en översiktlig beskrivning av de regler som gäller för pension från Sverige när du är bosatt utomlands. Du får också en kortfattad

Läs mer

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Europeiska unionens ungdomsprogr Youth in Action, gemensam verksamhet för ungdomar Vill du resa och träffa andra ungdomar i ett annat

Läs mer

Europa utan gränser Schengenområdet

Europa utan gränser Schengenområdet istockphoto/romrodinka Europa utan gränser Schengenområdet Migration och inrikes frågor 1 Schengenområdet EU länder som ingår i Schengenområdet EU länder som inte ingår i Schengenområdet Schengenländer

Läs mer

Dina reserättigheter

Dina reserättigheter Dina reserättigheter - när du reser med flyg, tåg, buss eller båt Dina rättigheter EU har regler för alla olika resor. När du reser med flyg, tåg, buss eller båt har du alltid vissa rättigheter när det

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

Dina rättigheter som flygpassagerare i EU

Dina rättigheter som flygpassagerare i EU Flygresenär inom EU Dina rättigheter som flygpassagerare i EU I dag flyger vi mer än någonsin. Skillnaden är stor om man jämför med hur det såg ut för bara tjugo år sedan. Den stora ökningen medför ibland

Läs mer

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik CMI/Digital Vision Europeiska kommissionen 1 Var kan jag söka arbete? Den fria rörligheten

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012

Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 ger en heltäckande bild av hur språkundervisning är uppbyggd i 32 europeiska länder.

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om reservering för förlustrisker vid export Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

Läs mer

9.2.2015 Fritt för publicering klockan 9.00

9.2.2015 Fritt för publicering klockan 9.00 ÅRSPUBLICERING (preliminära uppgifter): EXPORTEN ÅR 4 NÄSTAN PÅ SAMMA NIVÅ SOM ÅRET INNAN Handeln med Ryssland avtog markant 9..5 Fritt för publicering klockan 9. Värdet på Finlands export av varor år

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Inhemska Telefonsamtal (USA, Kanada & Guam): 1. Ring 888-236-7527 Internationella samtal: 1. För att ringa Dole integritetshotlineleverantör

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje

RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje Medan efterlevnadsärenden ofta kan lösas på lokal nivå, tillhandahåller RPM International Inc.:s ( RPM ) jourlinje ett sätt att anonymt rapportera angelägenheter

Läs mer

Utsläppsrättspris på Nord Pool

Utsläppsrättspris på Nord Pool Kyotoprotokollet I enlighet med Kyotoprotokollet ska EU minska sina utsläpp med 8% från 1990 till perioden 2008-2012. I enlighet med EU:s sk bördefördelning har Sverige fått möjlighet att öka sina utsläpp

Läs mer

Högskoleverket. Delprov DTK 2005-04-09

Högskoleverket. Delprov DTK 2005-04-09 Högskoleverket Delprov DTK 2005-04-09 2 ALKOHOLFÖRSÄLJNING Folkmängden i de redovisade länderna 1995. Miljoner invånare. Land Invånare (miljoner) Liter 100-procentig alkohol/inv. Försäljningen av alkoholhaltiga

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad november 2013

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad november 2013 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz Uppdaterad november 2013 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller 3 Arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Barn som ansöker om internationellt skydd

Barn som ansöker om internationellt skydd SV Barn som ansöker om internationellt skydd Information för ensamkommande barn som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Vi gav dig den här broschyren eftersom

Läs mer

Frågor och svar: ny EU-lagstiftning om tobak

Frågor och svar: ny EU-lagstiftning om tobak EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 19 december 2012 Frågor och svar: ny EU-lagstiftning om tobak I dag lägger EU-kommissionen fram ett förslag om ändring av tobaksdirektivet. Förslaget innebär omfattande

Läs mer

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE INTERNT AVTAL MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET, OM ÄNDRING AV DET INTERNA AVTALET AV DEN 18 SEPTEMBER 2000 OM ÅTGÄRDER OCH FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV AVS EG-PARTNERSKAPSAVTALET

Läs mer