Byabussen i Kölsillre vinnare i nationell kollektivtrafiktävling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byabussen i Kölsillre vinnare i nationell kollektivtrafiktävling"

Transkript

1 Innovatively investing in Europe s Northern Periphery for a sustainable and prosperous future Ånge Byabussen i Kölsillre vinnare i nationell kollektivtrafiktävling Henric Fuchs Trafiksamordnare Regional Utveckling Landstinget Västernorrland Emilia Rapp Projektledare RTS Regional Utveckling Landstinget Västernorrland Post Address Visitors Address Telephone Internet Box 143 Järnvägsgatan 3 Mobile + 46 (0) SE ÅNGE ÅNGE SWEDEN SWEDEN

2 Byabussen vinnare i nationell kollektivtrafiktävling Det var i anslutning till den nationella Inspirationsdagen för kollektivtrafik 1 den 27 mars 2011 på Berns salonger i Stockholm som den nationella tävlingen för Goda Exempel inom kollektivtrafik avgjordes och där Rural Transport Solutions pilot, Byabussen i Kölsillre, tog hem priset för bästa resultat. Tävlingen var indelad i två kategorier Bästa resultat samt Bästa intentioner. En jury hade utsett vardera fyra nominerade till varje kategori och motiveringen till Byabussen nominering löd: Med mod och mål om samverkan har eldsjälar i Kölsillre samlat ideella krafter för ökad tillgänglighet. Med de resandes behov i fokus har Byabussen ökat resandet och gjort både turerna och gemenskapen i glesbygden tätare. Samtliga åtta nominerade fanns på plats under Inspirationsdagen där 300 personer från kollektivtrafikbranschen deltog. Dagen avslutades med en omröstning bland besökarna där Byabussen tog hem vinsten med drygt 35 % av rösterna. Priset delades ut av infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd RTS förslag till lagändring Företrädare för RTS träffade, den 20 oktober 2011, riksdagens trafikutskott i Stockholm för en presentation av Byabussens verksamhet och det hinder som yrkestrafiklagen utgör genom att trafikhuvudmannen inte kan ta betalt av Byabussens användare. En färdig motionsskrivelse samt ett lagändringsförslag lämnades över i samband med mötet. Intresset från trafikutskottets representanter var stort och RTS företrädare har sedan mötet haft regelbunden kontakt med trafikutskottets sekretariat som efterfrågat kontinuerlig uppföljning. I april 2012 meddelade trafikutskottets sekretariat att man förbereder en utskottsgemensam motion om ändring av yrkestrafiklagen, till Byabussverksamhetens fördel. Vi i projektet kan inte tolka detta på annat sätt än att det är ett direkt resultat av den lyckade försöksverksamheten i Kölsillre samt uppvaktningen av utskottets ledamöter i oktober Dagen och tävlingen anordnades av Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik 2

3 Bakgrund Tanken med Byabussen föddes ur den problematik som den allmänna kollektivtrafiken står inför i många glest befolkade områden i Sverige. Med långa avstånd och glest befolkade områden blir den traditionella busstrafiken ofta ineffektiv ur både ett ekonomiskt- och ur ett användarperspektiv. Konceptet Byabussen i Kölsillre innebär att trafikhuvudmannen ställer ett fordon till byns förfogande och kan på så sätt göra trafiken billigare. Byabussen i Kölsillre har inga fasta linjer eller avgångstider och befolkningen i byn bestämmer själva över tidtabellen. Byabussen bokas via ett webbaserat verktyg; Det finns två olika sätt att boka sin resa; 1) Boka plats på befintlig tur 2) Föreslå en ny tur 2 Alla personer som bor i området har möjlighet att skaffa inloggningsuppgifter till webbsidan och man kan dessutom boka plats för fler än en passagerare vid ett och samma tillfälle. För att en tur skall vara praktiskt genomförbar måste en av de resande vara registrerad som förare. För att en person skall kunna få möjlighet att köra Byabussen krävs det att personen har haft körkort i minst fem år, är minst 25 år och har uppvisat ett giltigt körkort för projektledningen. Fordonet är nyproducerat (november 2010) och utrustat med bl.a. alkolås, fyrhjulsdrift och extraljus. Byabussen används för allmänna transporter som annars skulle kunna ha skett men en konventionell busstrafik till, från och inom området. All särskild kollektivtrafik (skol-, färdtjänst- och sjukresor) genomförs som tidigare varpå de lokala taxientreprenörerna inte påverkas negativt. Resandet med Byabussen är helt gratis för närvarande. Om yrkestrafiklagen förändras, i enlighet med projektets förslag, kan trafikhuvudmannen ta betalt av passagerarna. Målet med verksamheten är att göra Byabussen till en permanent lösning i Kölsillre, för att på sikt spridas till andra områden i länet. För att Byabussen skall kunna bli en långsiktigt hållbar kollektivtrafiklösning krävs dock att användarna kan debiteras. 2 För att en ny tur skall godkännas krävs det att minst två personer är intresserade av en och samma tur. 3

4 Byabussens användande Från verksamhetens början 3 och fram till januari 2011 användes Byabussen i begränsad utsträckning för att sedermera öka i popularitet och användning. Från januari 2011 har antalet turer mer än femdubblats under sommarmånaderna för att därefter hålla en jämn nivå. Likaså har antalet passagerare ökat successivt medan fyllnadsgraden legat på en hög och stabil nivå, i förhållande med andra kollektivtrafiklinjer i området. Tabell 1 Statistik avseende Byabussen i Kölsillre 2011 Enkelturer Passagerare Fyllnadsgrad Kvinnor Män Januari % Februari % Mars % April % Maj % Juni % Juli % Augusti % September % Oktober % November % December % Totalt % Inofficiell invigning september 2010 och officiell invigning november

5 Byabussens ekonomi Kostnaderna avseende Byabussen under 2011 var; hyra kr/mån, serviceavtal kr/mån, försäkring 500 kr/mån 4 och diesel samt mindre förbrukningsartiklar såsom spolarvätska och lampor. Kostnaden per passagerare uppgick, under 2011, till 61 kr per enkeltur 5 medan den genomsnittliga enkelturen uppmätts till 44 km. Med gällande kollektivtrafiktaxa, i Västernorrland, debiteras en vuxen passagerare utan rabatt 68 kr för en busstur som är km. Genom att hyra det befintliga fordonet över mer än ett år har den månatliga kostnaden sänkts med kr/mån, från kr/mån till kr/mån från och med 1 januari Om vi översätter de siffrorna till det faktiska resandet under årets tre sommarmånader ser Byabussens ekonomiska kalkyl ännu bättre ut än vad den redan gjorde under Tabell 3 Ekonomisk kalkyl avseende Byabussen i Kölsillre baserad på en lägre fordonshyra 6 Totala kostnader Kostnad per enkeltur Antal Passagerare Kostnad per passagerare Kostnad per kilometer Antal körda kilometer Juni kr 125 kr kr 2,65 kr km Juli kr 127 kr kr 3,00 kr km Augusti kr 128 kr kr 3,25 kr km Totalt kr 127 kr kr 2,94 kr km Med ovanstående kalkyl skulle de totala kostnaderna till Byabussen uppgå till c:a kr/år. Den genomsnittliga resan skulle uppgå till 43 km och kosta trafikhuvudmannen c:a 33 kr per passagerare. 4 Kostnaden för försäkringen är en grov uppskattning då den utgör en del av en större gruppförsäkring 5 Siffrorna baseras på mars-december då antalet passagerare kommit att stabiliseras 6 I kalkylen har antagandet gjorts att fordonshyran minskat med kr/mån 5

6 Fakta om Ånge kommun och Kölsillre Kommunen hade i början av 2011 strax under innevånare och en majoritet bor i dalgången längs med Ljungan och E14. Kommunens västra del utgör ungefär hälften av kommunens yta med inhyser endast 15 % av befolkningen. Ånge kommun mäter c:a 100 km i öst västlig riktning och c:a 600 km i nord sydlig riktning. Mitt i den västra delen av kommun ligger byn Kölsillre, 40 kilometer från centralorten Ånge. Kölsillre har strax under 100 innevånare och nästan lika många i det direkta närområdet (markerat med röd ring i figur 1) Figur 1 Karta över Ånge kommun, indelat i fyra olika områden med avrundad befolkningsstatistik. I dagsläget går det tre bussar med linje 196, under skoldagar, från Kölsillre mot Ånge. Busarna avgår kl.07:00, 08:15 och 17:10. I motsatt riktning går det fyra bussar; kl.05:30, 14:20, 15:15 och 17:00. 8 Den befintliga busstrafiken till och från Kölsillre är i princip linjelagda skolskjutsar. Den som vill in till Ånge har i princip bara en eller två bussar att ta in till Ånge, och gör de det kan de bli kvar i över fem timmar innan nästa buss går hem igen. 7 Ett område med c:a 10 kilometers radie från byn Kölsillre inhyste 177 folkbokförda innevånare På onsdagar och fredagar finns en kvällsbuss som avgår från Ånge kl.21:40 6

7 Byabussen i media g-och-oppen-information-hyllades-av-kolletivtrafikbranschen/ /ArticleID/299/Default.aspx

öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014

öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 Upplysningar om innehållet: Sara Rhudin, sara.rhudin@skl.se, tel. 08 452 75 24 Sveriges Kommuner och Landsting, 2014 ISBN:

Läs mer

Foto: Bibbi Molander. Förstudie Samordnade transporter på landsbygden

Foto: Bibbi Molander. Förstudie Samordnade transporter på landsbygden Foto: Bibbi Molander Förstudie Samordnade transporter på landsbygden 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och målgrupp 4. Projektets mål 5. Genomförandeplan och tidsplan 6. Spriding

Läs mer

Remiss - Närtrafik i Värmland

Remiss - Närtrafik i Värmland Enheten för kollektivtrafik Datum 2014-06-26 Ärendenummer RVKN2014-22 Sida 1(1) Remiss - Närtrafik i Värmland I trafikförsörjningsprogrammets övergripande kollektivtrafikstrategin anges att ett länsgemensamt

Läs mer

Taxi Östersunds Trafikseminarium 20/11 2010

Taxi Östersunds Trafikseminarium 20/11 2010 Taxi Östersunds Trafikseminarium 20/11 2010 Dagens presentation Henric Fuchs, Projektledare, Landstinget Västernorrland Dagens presentation c:a 25 minuter Kort presentation av mig själv och projektet RTS

Läs mer

Delprojekt: Skrota den gamla bilen. Sammanställning av Skrota den gamla bilen projektet, Lundby, Göteborg

Delprojekt: Skrota den gamla bilen. Sammanställning av Skrota den gamla bilen projektet, Lundby, Göteborg Delprojekt: Skrota den gamla bilen Sammanställning av Skrota den gamla bilen projektet, Lundby, Göteborg april 2005 Lundby Mobility Centre, Trafikkontoret, Göteborg Projektledare Lundby Mobility Centre

Läs mer

Priser i regional kollektivtrafik i Sverige och EU 2014. Rapport 2014:15

Priser i regional kollektivtrafik i Sverige och EU 2014. Rapport 2014:15 Priser i regional kollektivtrafik i Sverige och EU 2014 Rapport 2014:15 Priser i regional kollektivtrafik i Sverige och EU 2014 Rapport 2014:15 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon:

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN

KOMMUNALFÖRBUNDET KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN årsredovisning 2012 KOMMUNALFÖRBUNDET KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN Ett stolt Västernorrland med funktion och attraktivitet. Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands Län grundades

Läs mer

Kollektivtrafik i Avesta kommun

Kollektivtrafik i Avesta kommun Rapport 2009:3 Kollektivtrafik i Avesta kommun Analys av samhällsbetalda transporter och förutsättningar för anropsstyrda trafiklösningar i Avesta kommun Oskar Jonsson E-post: info@tfk.se ISBN-10: 91-85665-25-8

Läs mer

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M)

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) 1(24) Plats och tid Onsdagen den 13 maj, klockan 8.00-12.00 Ordförande ande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

Utvärdering av grannsamverkansbilen

Utvärdering av grannsamverkansbilen Utvärdering av grannsamverkansbilen 2015 Grannsamverkansbilen i Danderyd 5 augusti 2014 startade verksamheten med grannsamverkansbil i Danderyds kommun. Det är ett projekt som drivs i samarbete mellan

Läs mer

Redovisning av arbetet med pris- och sortimentstrategi för Västtrafik, delrapport - steg 1. December 2013

Redovisning av arbetet med pris- och sortimentstrategi för Västtrafik, delrapport - steg 1. December 2013 Redovisning av arbetet med pris- och sortimentstrategi för Västtrafik, delrapport - steg 1 December 2013 Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik, delrapport steg 1 2 (20) Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning...

Läs mer

En tidning från NR 3 2010. ett trivselnylle. SMS-biljett i hela länet NYHETER KORSORD TÄVLING. resa

En tidning från NR 3 2010. ett trivselnylle. SMS-biljett i hela länet NYHETER KORSORD TÄVLING. resa En tidning från NR 3 2010 Rickard Olsson ett trivselnylle SMS-biljett i hela länet NYHETER KORSORD TÄVLING resa 1 Ledare Ny kollektivtrafiklag är lika med ökat resande. Eller? Den 22 juni fattade riksdagen

Läs mer

DOM 2013-07-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-07-12 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER KÄRANDE Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Genom processråden Krisitin Mattsson Örnulf och Magnus Jonsson med biträde av sakkunniga Carl-Henrik Berg och Per Olevik

Läs mer

REMISSVERSION 2 2011-06-17. Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014

REMISSVERSION 2 2011-06-17. Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014 Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014 Innehåll 1 Inledning 1.1 Kommunen och omvärlden. 1.2 Miljöpåverkan från transporter... 1.3 Kommunernas möjligheter att påverka transportsystemet... 1.4 Resor

Läs mer

Utvärdering av projektet Kontanthantering i Stockholms skärgård sommaren 2010

Utvärdering av projektet Kontanthantering i Stockholms skärgård sommaren 2010 Länsstyrelsen i Stockholms Län Utvärdering av projektet Kontanthantering i Stockholms skärgård sommaren 2010 STOCKHOLM November 2010 Sweco Eurofutures AB Peter Sandén Kajsa Forsberg Markus Burman 1 (24)

Läs mer

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Förvaltningsplan 2014-2016 MYNDIGHETEN TAR FORM I skrivande stund är det rätt precis två år sedan som jag fick uppdraget från vår landstingsdirektör

Läs mer

Läge för fler funktionsupphandlingar i kollektivtrafiken. 2015: Allt fler följer branschens rekommendationer, men dags att ta steget fullt ut

Läge för fler funktionsupphandlingar i kollektivtrafiken. 2015: Allt fler följer branschens rekommendationer, men dags att ta steget fullt ut Läge för fler funktionsupphandlingar i kollektivtrafiken 2015: Allt fler följer branschens rekommendationer, men dags att ta steget fullt ut Sveriges Bussföretag, 2015-05-06 Innehåll 1. Innehåll...2 2.

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

PM 2009:12 VERSION 1.0 Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2

PM 2009:12 VERSION 1.0 Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2 PM 2009:12 VERSION 1.0 Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2 enkätstudie av Närtrafiken i Sävsjö kommun Dokumentinformation Titel: Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2 enkätstudie av Närtrafiken

Läs mer

Vem ansvarar för arbetspendlingens inverkan på luftkvaliteten i våra städer?

Vem ansvarar för arbetspendlingens inverkan på luftkvaliteten i våra städer? Vem ansvarar för arbetspendlingens inverkan på luftkvaliteten i våra städer? Miljöimpuls!Väst 040311 Är det arbetsgivare, myndigheter eller pendlarna själva som bär det stora ansvaret för att luften ska

Läs mer

SMARTARE SÄTT ATT MÖTAS Så kan ny teknik ge effektivare möten, sänkta reskostnader och minskad miljöpåverkan

SMARTARE SÄTT ATT MÖTAS Så kan ny teknik ge effektivare möten, sänkta reskostnader och minskad miljöpåverkan SMARTARE SÄTT ATT MÖTAS Så kan ny teknik ge effektivare möten, sänkta reskostnader och minskad miljöpåverkan Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 7 BAKGRUND Att resa och att mötas är för de flesta människor

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

1. Har du blivit intervjuad av bussvärd tidigare eller medverkat i resvaneundersökningen per telefon? Ja (Om ja, avsluta intervjun) Nej

1. Har du blivit intervjuad av bussvärd tidigare eller medverkat i resvaneundersökningen per telefon? Ja (Om ja, avsluta intervjun) Nej Bilaga 1 Intervjufrågor till bussresenärer i Avesta-trafiken, maj 2013 Undersökningen genomförs av Avesta kommun (tel: 64 50 00) Kontaktperson: Sofie Norberg (e-mail: sofie.norberg@avesta.se) Resultatet

Läs mer

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport 2014-04-22 Energimyndighetens projektnummer 35608-1 Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala,

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-03-26 Föregående möte: 2006-03-12 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson Petra

Läs mer

Teknikpool ett steg vidare

Teknikpool ett steg vidare Teknikpool ett steg vidare En förstudie och ett diskussionsunderlag Nätverkstan Kultur i Väst med stöd från Framtidens kultur Augusti 2004 INNEHÅLL 1. Förord...3 2. Bakgrund...4 3. Syfte...4 4. Målgrupp...5

Läs mer

Arbetet med att göra klart verksamhetsåret 2012/2013 fortgår och LinTek har stängt böckerna men väntar än på revisorns utlåtande.

Arbetet med att göra klart verksamhetsåret 2012/2013 fortgår och LinTek har stängt böckerna men väntar än på revisorns utlåtande. 1 (8) Under punkten presidiet kommer kårstyrelsen genom presidiet redogöra inför kårfullmäktige om hur arbetet inom LinTek flutit på, främst då inom kårledningen. Men även vissa gemensamma delar eller

Läs mer

SLs insatser i Stockholmsförsöket. effekter på SL-trafiken, resenärernas efterfrågan och attityder.

SLs insatser i Stockholmsförsöket. effekter på SL-trafiken, resenärernas efterfrågan och attityder. SLs insatser i Stockholmsförsöket effekter på SL-trafiken, resenärernas efterfrågan och attityder. Blomquist & Co Utvärdering: Monica Casemyr, SL Textredigering: Scripta Mandata Form: Blomquist & Co Fotografer:

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Energikontor Sydost April 2007 maj 2008 Växjö 13 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas resor

Läs mer