Program. september 2008 februari Kurser och föredrag för anhöriga till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Program. september 2008 februari 2009. Kurser och föredrag för anhöriga till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar"

Transkript

1 Program september 2008 februari 2009 Kurser och föredrag för anhöriga till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar Föräldrautbildningen Ovanliga diagnoser Autismforum

2 Kunskap och möte Det här programmet innehåller utbildningar, kurser och föredrag som riktar sig till anhöriga till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättningar. Syftet är att förmedla kunskap om funktionsnedsättningen, dess konsekvenser och om samhällets stöd. Utbildningarna är också en mötesplats där anhöriga kan träffas och få möjlighet att utbyta erfarenheter. För vem? För varje utbildning finns det angivet vem/vilka utbildningen riktar sig till. Vissa kurser vänder sig enbart till anhöriga, andra har en vidare målgrupp. Vid tveksamhet kontakta kursansvarig. Anmälan Anmälan görs på Handikapp & Habiliterings webbplats under Hitta Direkt. Du kan också använda dig av anmälningsblanketten på sista sidan. Alla anmälningar registreras i ett dataregister. Efter anmälningstidens utgång skickar vi en bekräftelse med besked att du fått plats, vägbeskrivning till kurslokalen och dylikt. En del föredrag kräver ingen föranmälan. Återbud Anmäl alltid återbud vid förhinder, så vi kan erbjuda platsen till någon annan. Anmäl till eller till ansvarig för utbildningen. Kostnad Utbildningarna är kostnadsfria. En avgift för förtäringen tas ut i samband med heldagsutbildningar. Inbetalningskort kommer tillsammans med bekräftelsen. De flesta utbildningarna här i programmet anordnas av: Föräldrautbildningen Ovanliga diagnoser Kontaktpersoner: Kontaktperson: Kristina Gustafsson-Bonnier Kristina Eklund, Eva Klintemar, Autismforum Kontaktperson: Katarina Kindwall Utbildningar anordnas också av andra verksamheter inom Handikapp & Habilitering. På kan du läsa om vilka verksamheter som finns och hur du kan nå dem.

3 Innehåll Här visas programmets innehåll utifrån vem/vilka utbildningen riktar sig till. För anhöriga till barn Sid 1. Spinal muskelatrofi (SMA) 5 3. LSS och Socialtjänstlagen 5 4. Hur talar jag med mitt barn om funktionshinder? 6 5. Temadag om Downs syndrom 6 6. Äta för lite, äta för mycket, äta för ensidigt 6 7. Artrogryphos (AMC) 7 8. Syskon i förskoleåldern (kvällstid) 7 9. Vad är Fragil X-syndrom? Individuell plan Duchennes muskeldystrofi Små barn med hjärnskada Hur undvika och bemöta konflikter Mitokondriella sjukdomar Föräldrakraft (kvällstid) COPE ett föräldrautbildningsprogram Cerebral synsvaghet - CVI Föräldrakraft (dagtid) Syskon i förskoleåldern (dagtid) Temadag om muskelsjukdomar Lindrig utvecklingsstörning Temakväll om olika behandlingsmetoder Hjärnan och minnessystemen Att anpassa eller göra böcker för språkstimulering Autism hur gör man då? Temadag om utvecklingsstörning 14 För anhöriga till tonåringar Sid 1. Spinal muskelatrofi (SMA) 5 2. Utvecklingsstörning diagnos i sena tonåren eller som vuxen 5 3. LSS och Socialtjänstlagen 5

4 4. Hur talar jag med mitt barn om funktionshinder? 6 7. Artrogryphos (AMC) 7 9. Vad är Fragil X-syndrom? Individuell plan Duchennes muskeldystrofi Ungdomsutveckling, identitet och sexualitet vid rörelsehinder Hur undvika och bemöta konflikter Mitokondriella sjukdomar Föräldrakraft (kvällstid) Kognitivt stöd att klara mera i vardagen Cerebral synsvaghet - CVI Autism/Aspergers syndrom och psykiatrisk samsjuklighet Temadag om muskelsjukdomar Lindrig utvecklingsstörning Temakväll om olika behandlingsmetoder Hjärnan och minnessystemen Autism hur gör man då? Kognitivt stöd att klara mera i vardagen 14 För anhöriga till vuxna Sid 1. Spinal muskelatrofi (SMA) 5 2. Utvecklingsstörning diagnos i sena tonåren eller som vuxen 5 3. LSS och Socialtjänstlagen 5 7. Artrogryphos (AMC) 7 9. Vad är Fragil X-syndrom? Individuell plan Duchennes muskeldystrofi Ungdomsutveckling, identitet och sexualitet vid rörelsehinder Hur undvika och bemöta konflikter Mitokondriella sjukdomar Kognitivt stöd att klara mera i vardagen Cerebral synsvaghet - CVI Autism/Aspergers syndrom och psykiatrisk samsjuklighet Hjärnan och minnessystemen Autism hur gör man då? Kognitivt stöd att klara mera i vardagen 14

5 0B1. Spinal muskelatrofi (SMA) Välkommen till två kvällar där du får möjlighet att träffa andra föräldrar och diskutera frågor som är angelägna för just dig och din familj. Christina Renlund, psykolog och psykoterapeut medverkar tillsammans med Anneli Khayati, mamma till en flicka med SMA. Du kan anmäla dig till en av kvällarna eller till båda. Föräldrar till barn i alla åldrar med SMA Tid 16/9 och 11/ Kristina Gustafsson Bonnier, , 10/9 (till 16/9) och 5/11 (till 11/11) på Hwww.habilitering.nu 1B2. Utvecklingsstörning diagnos i sena tonåren eller som vuxen En kurs för dig som är förälder/anhörig till någon som fått diagnosen utvecklingsstörning i sena tonåren eller som vuxen. Vad är utvecklingsstörning och hur kommer man fram till diagnosen? Konsekvenser i vardagen? Vilka tankar och reaktioner kan den förändrade situationen väcka hos personen som fått diagnos? Hur tänker vi som föräldrar/anhöriga kring detta? Vilket stöd kan samhället erbjuda? Kursledare är erfarna kuratorer och psykologer från Handikapp & Habilitering. Tid Föräldrar/anhöriga till tonåringar och vuxna med utvecklingsstörning 18/9 och 25/9, Kursen omfattar två tillfällen. Kristina Eklund, , 7/9 på Hwww.habilitering.nu 2B3. LSS och Socialtjänstlagen En genomgång av de lagar som styr bedömningen av stöd till funktionshindrade, bl a socialtjänstlagen och LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vilka värden och mål styr omsorgen om funktionshindrade? Vad behöver jag som förälder känna till? Hur ansöker man om en insats? Hur överklagar man beslut? Kvällens föreläsare är socionom Kerstin Svernberg-Asp, som arbetat som LSS-handläggare och som socialkonsulent på Länsstyrelsen. Föräldrar/anhöriga till barn, tonåringar och vuxna Tid 23/9, Kristina Eklund, , 7/9 på Hwww.habilitering.nuH 5

6 3B4. Hur talar jag med mitt barn om funktionshinder? Den här kvällen kan du få hjälp med hur du tidigt kan prata med ditt barn om funktionshinder, redan innan frågorna kommer. Kvällens föreläsare Christina Renlund, psykolog och psykoterapeut, har stor erfarenhet av dessa frågor. Hon är författare till boken Doktorn kunde inte riktigt laga mig och talar om varför det är viktigt att tala med barn och ungdomar med funktionshinder och hur du kan förebygga problem och stärka ditt barn inför framtiden. Kvällen ger också tillfälle till samtal med andra föräldrar i mindre grupper. Föräldrar till barn och tonåringar med funktionshinder Tid 30/ Kristina Gustafsson Bonnier, , 16/9 på Hwww.habilitering.nu 4B5. Temadag om Downs syndrom I samarbete med spädbarnsverksamheten Tittut ordnar vi en temadag för alla nyblivna föräldrar till barn med Downs syndrom. Barnhabiliteringsläkare Mia Hovmöller från Astrid Lindgrens barnsjukhus talar om medicinska frågor. Medverkar gör också psykologer och specialpedagoger vid Tittut. Syftet med dagen är kunskapsförmedling och möjlighet att dela tankar och upplevelser med andra föräldrar. Föräldrar till barn 0-2 år med Downs syndrom Tid 1/10, Kostnad Spädbarnsverksamheten Tittut, Norrtullsg 14 port H, Stockholm 100 kronor, kaffe och lunch ingår Kristina Eklund, , 24/9 på Hwww.habilitering.nu 5B6. Äta för lite, äta för mycket, äta för ensidigt Föräldrakurs i hur man kan hantera ätande och mat för barn med autismspektrumstörning. Kursen inleds med en teoretisk genomgång. Sedan sätter vi mål tillsammans för varje barn och hjälper till att planera hur man kan nå en positiv förändring. Ni föräldrar tränar hemma till nästa träff, då vi följer upp hur det har fungerat. Kursledare är Marjana Tornmalm, Ulla Sandvall, Birgitta Dahlqvist och Anna-Carin Öjteg, alla med lång erfarenhet av arbete med barn med autismspektrumstörningar. Tid Föräldrar till barn 4-12 år med autismspektrumstörning 3/10, 10/10, 7/11, 5/12, Kursen omfattar fyra tillfällen Eva Klintemar, , och Marjana Tornmalm, /9 på Hwww.habilitering.nu 6

7 6B7. Artrogryphos (AMC) Den här eftermiddagen riktar sig till föräldrar som har barn i alla åldrar med AMC och till personal som i sitt arbete kommer i kontakt med någon som har diagnosen. Medverkande är bl a Eva Kimber från Akademiska sjukhuset i Uppsala, Eva Pontén, ortoped på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Marie Eriksson på Olmed ortopediska samt representant från AMCföreningen i Sverige. Föräldrar och personal till barn i alla åldrar med AMC Tid 6/10, Skandiasalen, Astrid Lindgrens barnsjukhus Kristina Gustafsson Bonnier, , 19/9 på Hwww.habilitering.nu 7B8. Syskon i förskoleåldern (kvällstid) Även riktigt små syskon har tankar omkring funktionshinder i familjen. Den här kvällen handlar om de små syskonens tankar och hur man kan prata med barnen om dessa frågor. Seminarieledare är Anneli Khayati och Christina Renlund. Anneli har två barn i förskoleåldern vars storasyster, 7 år, har en funktionsnedsättning. Christina är psykolog, psykoterapeut och författare, med lång erfarenhet av arbete med barn med funktionsnedsättning och deras familjer. Föräldrar till barn med funktionshinder Tid 7/10, Kristina Eklund, , 26/9 på Hwww.habilitering.nu 8B9. Vad är Fragil X-syndrom? Den här eftermiddagen riktar sig till föräldrar som har barn i alla åldrar med diagnosen Fragil X-syndrom och till personal som i sitt arbete kommer i kontakt med någon som har diagnosen. Föreläsare är bl a Britt-Marie Anderlid, barnläkare och genetiker, Maj-Britt Giacobini, barnpsykiater och genetiker samt olika medarbetare i kunskapsteamet för Fragil X-syndrom inom Handikapp & Habilitering. Föräldrar och personal till barn i alla åldrar med Fragil X-syndrom Tid 8/10, Rolf Luft auditorium (Hus L1), CMM, Karolinska universitetssjukhuset, Solna Kristina Gustafsson Bonnier, , 19/9 på Hwww.habilitering.nu 7

8 9B10. Individuell plan Vill du ha ökat inflytande över stödet som ges? Behöver insatserna samordnas bättre? Vill du i god tid planera för ditt barns framtid? Här belyses hur en individuell plan enligt LSS (Lagen om Stöd och Service för vissa funktionshindrade) kan vara ett användbart verktyg i dessa sammanhang. Kvällens föreläsare är Ann-Marie Stenhammar och Britt-Marie Skoglund. Ann-Marie har på uppdrag av Socialstyrelsen utrett och sammanställt en rapport om individuella planer. Tillsammans med sin vuxna son med funktionshinder har hon också använt planer i olika sammanhang. Britt-Marie har lång erfarenhet av kommunal verksamhet och arbetar idag som utvecklingschef i Huddinge kommun. Föräldrar/anhöriga till barn, tonåringar och vuxna Tid 9/10, Eva Klintemar, , 19/9 på Hwww.habilitering.nu 10B11. Duchennes muskeldystrofi Välkommen att träffa andra föräldrar och diskutera frågor som är angelägna för dig och din familj. Psykologerna Christina Renlund och Inga-Lill Kristiansson medverkar. Föräldrar till pojkar i alla åldrar med Duchennes muskeldystrofi Tid 13/10, Kristina Gustafsson Bonnier, , 6/10 på Hwww.habilitering.nu 1B12. Ungdomsutveckling, identitet och sexualitet vid rörelsehinder Kurator Torgny Fält och barnmorska Ingrid Saastamoinen från Skärholmens ungdoms-mottagning berättar om sitt arbete med ungdomar med rörelsehinder. Familje-, vänskaps- och kärleksrelation och möjligheter till ett eget sexliv diskuteras. Kroppskännedom, möjligheter att finna pojkvän/flickvän och att som vuxen kunna få egna barn har visat sig vara viktiga frågor för många av ungdomarna. Föräldrar till tonåringar och vuxna med rörelsehinder Tid 13/10, Sollentuna HC för ungdomar och vuxna, Turebergsvägen 11A, 3 tr, Sollentuna Kristina Eklund, , 19/9 på Hwww.habilitering.nu 8

9 12B13. Små barn med hjärnskada I samarbete med Spädbarnsverksamheten Tittut ordnar vi en temadag för föräldrar till barn som har en hjärnskada. Det kan exempelvis vara en hjärnmissbildning, microcephali (liten hjärna), misstänkt cp-skada eller en centralmotorisk rubbning. Barnneurolog Katarina Lindström på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, talar om medicinska frågor och om hjärnans funktioner. Syftet med dagen är att förmedla kunskap och också ge möjlighet att dela tankar och erfarenheter med andra föräldrar. Föräldrar till barn 0-4 år med hjärnskada Tid 15/10, Kostnad Spädbarnsverksamheten Tittut, Norrtullsg 14 port H, Stockholm 100 kronor, kaffe och lunch ingår Eva Klintemar, , 26/9 på Hwww.habilitering.nu 13B14. Hur undvika och bemöta konflikter Hur undviker och bemöter man konflikter hos personer med utvecklingsstörning, autism eller Aspergers syndrom? Föreläsare är Bo Hejlskov Jørgensen, leg psykolog, som bl a arbetar med hantering av problemskapande beteende hos personer med neuropsykiatriska diagnoser. Föreläsningen är praktiskt inriktad med konkreta förslag på hur man kan undvika och hantera konflikter. Föräldrar/anhöriga till barn, tonåringar och vuxna med utvecklingsstörning och/eller inom autismspektrumområdet Tid 15/10, Kristina Eklund, , 19/9 på Hwww.habilitering.nu 14B15. Mitokondriella sjukdomar Dagen erbjuder möjlighet att få information om mitokondriella sjukdomar, ställa frågor till medverkande experter och dela erfarenheter med andra föräldrar och anhöriga. Medverkande är bl a Ulrika von Döbeln docent och överläkare, Karin Naess barnneurolog och Martin Engvall vuxenneurolog, samtliga från Centrum för medfödda metabola sjukdomar, Karolinska, Huddinge. Föräldrar och andra nära anhöriga till barn, ungdomar och vuxna med mitokondriell sjukdom Tid 17/10, Ersta konferens, Erstagatan 1K, Stockholm Kristina Gustafsson Bonnier, , 19/10 på Hwww.habilitering.nu 9

10 15B16. Föräldrakraft (kvällstid) Att leva med ett barn med funktionshinder ställer stora krav på dig som förälder. Hur får du kraft att orka och räcka till? Kursen visar på vägar att kunna ta vara på sin tid och energi. Handledare är Britta Lundkvist, beteendevetare och själv förälder till ett barn med funktionshinder. Tillsammans med henne får ni i gruppen jobba aktivt för att hitta verktyg som ger ökad kraft och styrka. Tid Föräldrar till barn 2-16 år med funktionshinder 21/10 och 28/10, Kursen omfattar två tillfällen. Kristina Eklund, , 19/9 på Hwww.habilitering.nuH 16B17. Kognitivt stöd att klara mera i vardagen Föreläsarna från Klara Mera Center för kognitivt stöd berättar och visar hur kognitiva hjälpmedel kan bli en väg till ökad självständighet för personer som har nedsatt minne, tidsuppfattning och planeringsförmåga. Hos Klara Mera finns en lägenhet som är utrustad med olika hjälpmedel och anpassningar som förenklar, gör det lättare att förstå och komma ihåg. Föräldrar/anhöriga till tonåringar och vuxna med utvecklingsstörning Tid 22/10, Klara Mera, Kristina Eklund, , 3/10 på Hwww.habilitering.nu 17B18. COPE ett föräldrautbildningsprogram COPE är ett program där föräldrar i grupp får lära sig lösa problem som uppstår i vardagen när man lever med svårstyrda barn. Att utveckla föräldrarollen och stärka självförtroendet hos föräldrar är ett av målen, liksom att ge praktiska och användbara strategier och verktyg för att hantera barns problembeteende. Mellan träffarna får man hemuppgifter för att kunna träna med sitt barn. Kursledare är specialpedagogerna Lisbeth Söderstam och Monica Sköld. Föräldrar till barn 3-9 år med funktionshinder Tid 5/11, 12/11, 19/11, 26/11, 10/12, 14/1, 21/1, 28/1, Kursen omfattar 8 tillfällen. Habiliteringscenter Norrtull, Norrtullsg 14 port H, Stockholm Kristina Eklund, , 10/10 på Hwww.habilitering.nu 10

11 18B19. Cerebral synsvaghet CVI Överläkare Lena Jacobson berättar om vad CVI cerebral synsvaghet innebär för barnet, tonåringen och den vuxne. Lena har stor kunskap om och omfattande erfarenhet av diagnosen CVI. Mikael Hedlund medverkar och ger sitt inifrånperspektiv på att leva med cerebral synsvaghet. Hur upplever man omvärlden och vilka konsekvenser får de svårigheter man har? Föräldrar/anhöriga/personal till barn, tonåringar och vuxna med CVI samt personer med egen diagnos från 16 år Tid 10/11, Kristina Eklund, , 20/10 på Hwww.habilitering.nu 19B20. Föräldrakraft (dagtid) Att leva med ett barn med funktionshinder ställer stora krav på dig som förälder. Hur får du kraft att orka och räcka till? Kursen visar på vägar att kunna ta vara på sin tid och energi. Handledare är Britta Lundkvist, beteendevetare och själv förälder till ett barn med funktionshinder. Tillsammans med henne får ni i gruppen jobba aktivt för att hitta verktyg som ger ökad kraft och styrka. Tid Föräldrar till barn 2-16 år med funktionshinder 11/11 och 18/11, Kursen omfattar två tillfällen. Eva Klintemar, , 17/10 på Hwww.habilitering.nu 20B21. Syskon i förskoleåldern (dagtid) Även riktigt små syskon har tankar omkring funktionshinder i familjen. Den här eftermiddagen handlar om de små syskonens tankar och hur man kan prata med barnen om dessa frågor. Seminarieledare är Anneli Khayati och Christina Renlund. Anneli har två barn i förskoleåldern vars storasyster, 7 år, har en funktionsnedsättning. Christina är psykolog, psykoterapeut och författare, med lång erfarenhet av arbete med barn med funktionsnedsättning och deras familjer. Föräldrar till barn med funktionshinder Tid 12/ Kristina Gustafsson-Bonnier, , 24/10 på Hwww.habilitering.nu 11

12 22. Autism/Aspergers syndrom och psykiatrisk samsjuklighet Föredrag om autism och Aspergers syndrom kombinerat med psykiska sjukdomar som till exempel tvång och depression. Hur kan den här typen av samsjuklighet upptäckas? Var kan man få hjälp? Vilken hjälp bör man få? Vilka möjligheter och svårigheter har vårdsystemet att möta behovet av adekvata och vetenskapligt grundade insatser. Föredraget hålls av Harald Sturm, som är överläkare, barnneurolog samt barnpsykiater och arbetar inom BUP. Han har stor erfarenhet inom området autismtillstånd kombinerat med psykiatriska sjukdomar. Ingen föranmälan. Tid Alla intresserade 13/11, och , samma föredrag vid två tider Z-salen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm Katarina Kindwall, , 21B23. Temadag om muskelsjukdomar Temadagen riktar sig till föräldrar med barn/ungdom som har en muskelsjukdom. Tomas Sejersen, överläkare och docent på Astrid Lindgrens barnsjukhus medverkar. Även personal från muskelteamen inom Handikapp & Habilitering och Astrid Lindgrens barnsjukhus medverkar. För mera information om programmet ring ansvarig (se nedan). Föräldrar till barn och tonåringar som har en muskelsjukdom. Tid 15/ Kostnad Habiliteringscenter Norrtull, Norrtullsg 14 port H, Stockholm 100 kr, kaffe och lunch ingår Kristina Gustafsson Bonnier, , 3/11 på Hwww.habilitering.nu 2B24. Lindrig utvecklingsstörning Vad innebär lindrig utvecklingsstörning och vilka kan konsekvenserna bli i vardagen? Hur är det att vara annorlunda? Vad behöver man veta om sitt handikapp? Hur gör man för att få kamrater och var hittar man dem? Dessa och andra frågeställningar berörs under denna kurs. Psykolog Lena Fager från Psykoterapimottagningen för vuxna och ombudsman Conny Bergqvist, FUB, som själv har en utvecklingsstörning medverkar. Vid det andra tillfället pratar socionom Britten Linnaeus från verksamheten U.N.G om kamratrelationer och fritid. Tid Kostnad Föräldrar till barn från 10 år och tonåringar 15/11, och 24/11, Kursen omfattar två tillfällen. 15/11 på Ersta konferens, Erstagatan 1K, och 24/11 på 100 kronor, kaffe och lunch ingår Kristina Eklund, , 10/10 på Hwww.habilitering.nu 12

13 23B25. Temakväll om olika behandlingsmetoder Botulinumtoxin-A, ridning, konduktiv pedagogik, Bobath, akupunktur, simning, mm. Hur vet jag som förälder vad som passar och när? Vad kan vara bra för just mitt barn/ungdom? Den här kvällen föreläser Eva Brogren Carlberg, sjukgymnast och medicine doktor. Hon kommer att presentera en sammanställning av olika metoder utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Föräldrar till barn och tonåringar med rörelsehinder Tid 25/11, Kristina Gustafsson Bonnier, , 3/11 på Hwww.habilitering.nu 24B26. Hjärnan och minnessystemen Föredraget beskriver teorier om hjärnan och de olika minnessystemen ur ett neuropsykologiskt perspektiv. Kognitiv träning vad innebär det? Hur kan man träna arbetsminnet? Föreläsare är psykolog Helena Westerberg, som också är doktorand vid Karolinska Institutet. Helena är verksam inom ADHD-området och arbetar med kognitiv rehabilitering efter till exempel hjärnskada. Föräldrar/anhöriga till barn, tonåringar och vuxna med funktionshinder Tid 8/12, Eva Klintemar, , 14/11 på Hwww.habilitering.nu 25B27. Att anpassa eller göra böcker för språkstimulering Språkoteket inbjuder till en eftermiddag om språkstimulering. Vi ger exempel på hur man kan anpassa eller göra böcker för att stimulera språk och kommunikation. Ta gärna med någon av barnets egna böcker, bilder eller foton så hjälps vi åt att göra eller anpassa en bok med tecken eller bilder. På Språkoteket finns erfarna logopeder från Handikapp & Habilitering som arbetar med att anpassa och framställa material för träning av kommunikation, tal och språk. Resursperson är, i mån av plats, välkommen i sällskap med förälder. Föräldrar/anhöriga till barn 2-12 år med funktionshinder Tid 29/1 2009, Språkoteket, Kristina Eklund, , och Linda Henning, Språkoteket, , 16/ på Hwww.habilitering.nu 13

14 26B28. Autism hur gör man då? En temadag som ger dig grundkunskaper om hur du ska kunna förstå din son/dotter och om hur han/hon ska kunna förstå dig. Kursledare är Leif Ekström, specialpedagog med många års praktik inom autismområdet och själv pappa till en vuxen son med autism. Leif berättar om kommunikation, bemötande och konsten att göra omgivningen tydlig, begriplig och hanterlig. Med ökad förståelse kan man också förebygga beteendestörningar. Tankarna har sin grund i det amerikanska TEACCHprogrammet. Föräldrar/anhöriga till barn, tonåringar och vuxna, autism med utvecklingsstörning Tid 5/2 2009, Kostnad 100 kronor, kaffe och lunch ingår Eva Klintemar, , 16/ på Hwww.habilitering.nu 27B29. Kognitivt stöd att klara mera i vardagen Föreläsarna från Klara Mera Center för kognitivt stöd berättar och visar hur kognitiva hjälpmedel kan bli en väg till ökad självständighet för personer som har nedsatt minne, tidsuppfattning och planeringsförmåga. Hos Klara Mera finns en lägenhet som är utrustad med olika hjälpmedel och anpassningar som förenklar, gör det lättare att förstå och komma ihåg. Föräldrar/anhöriga till tonåringar och vuxna med utvecklingsstörning Tid 9/2 2009, Klara Mera, Kristina Eklund, , 30/1 på Hwww.habilitering.nu 28B30. Temadag om utvecklingsstörning Vi kommer under denna temadag att tala om vad utvecklingsstörning innebär, hur man går till väga för att ställa diagnos samt belysa frågor som rör konsekvenser i vardagen för barnet och familjen. Psykologerna Gun-Britt Cederström och Marina af Schultén från Handikapp & Habilitering föreläser under dagen och håller i diskussionerna. Det kommer att finns utrymme för både samtal i grupp och erfarenhetsutbyte med andra föräldrar. Föräldrar till barn 5-10 år med lindrig/måttlig utvecklingsstörning Tid 15/2 2009, Kostnad Ersta konferens, Erstagatan 1K, Stockholm 100 kronor, kaffe och lunch ingår Eva Klintemar, , 16/ på Hwww.habilitering.nuH 14

15 Anmälningsblankett Anmälan kan gärna göras på HITTA DIREKT. Jag/vi anmäler oss till följande: Kurs/utbildning Kursens datum Namn Namn Adress Postnr Postadress Telefon Mobil E-postadress Jag/vi är Förälder Syskon Annat Behov av tolk Den anhörigas funktionsnedsättning/diagnos Födelseår Jag har kontakt med följande Habiliteringscenter (eller motsvarande) : Bekräftelse med mer information skickas när anmälningstiden gått ut. Skickas till Handikapp & Habilitering/Informationsenheten Box Stockholm

16 Programmet finns även på Handikapp & Habilitering har ett nyhetsbrev med kurser och föredrag för anhöriga och närstående. Prenumerera på Har du synpunkter på programmet? Hör gärna av dig till

Hösten 2009. Program med kurser och föredrag för anhöriga till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar

Hösten 2009. Program med kurser och föredrag för anhöriga till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar Hösten 2009 Program med kurser och föredrag för anhöriga till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar Autismforum Forum Funktionshinder Föräldrautbildningen Ovanliga diagnoser Programmet finns

Läs mer

Program för anhöriga HÖSTEN 2010

Program för anhöriga HÖSTEN 2010 Program för anhöriga HÖSTEN 2010 I Forum Funktionshinder ingår Autismforum Föräldrautbildningen Ovanliga diagnoser Programmet finns även på www.habilitering.nu/forumfunktionshinder Kunskap och möte PROGRAM

Läs mer

Februari september 2011

Februari september 2011 Februari september 2011 Ett urval av kurser och föredrag från Autismforums och Forum Funktionshinders program Programmet finns även på www.habilitering.nu Om kurserna i det här programmet Det här programmet

Läs mer

K o M K unskap och M öte Utbildning för anhöriga till vuxna med funktionshinder hösten 2004 februari 2005

K o M K unskap och M öte Utbildning för anhöriga till vuxna med funktionshinder hösten 2004 februari 2005 KoM Kunskap och Möte Utbildning för anhöriga till vuxna med funktionshinder hösten 2004 februari 2005 Kunskap och Möte - utbildning för föräldrar Med Kunskap och Möte skapar Föräldrautbildningen ett forum

Läs mer

Kurser och aktiviteter

Kurser och aktiviteter Kurser Autismcenter för barn & ungdom Våren 2011 Autismcenter för barn & ungdom Stadshagsvägen 7, 1 tr. Kurser och aktiviteter 1. BAS-KURS OM AUTISM 2. PÅ SPÅRET - FÖRDJUPAD BAS-KURS 3. KOMMUNIKATION I

Läs mer

Kurser och arrangemang för anhöriga hösten 2012

Kurser och arrangemang för anhöriga hösten 2012 Kurser och arrangemang för anhöriga hösten 2012 Forum Funktionshinder är ett informationscenter för alla som är intresserade av frågor som rör funktionsnedsättningar, både privat och yrkesmässigt. Det

Läs mer

PROGRAM FÖR SEPTEMBER 2013 FEBRUARI 2014

PROGRAM FÖR SEPTEMBER 2013 FEBRUARI 2014 Kunskap och möte Forum Funktionshinder är ett informationscenter med bibliotek, rådgivning och utbildning för alla som är intresserade av frågor som rör funktionsnedsättningar. Det här programmet innehåller

Läs mer

Kurser och arrangemang för anhöriga våren 2013

Kurser och arrangemang för anhöriga våren 2013 informationscenter, bibliotek, rådgivning, utbildning, arrangemang Kurser och arrangemang för anhöriga våren 2013 Forum Funktionshinder är ett informationscenter för alla som är intresserade av frågor

Läs mer

Kurser. Hösten 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se

Kurser. Hösten 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Kurser Hösten 2015 Autismcenter för barn & ungdom,, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Autismcenter för barn & ungdom,, 112 50 Stockholm www.habilitering.nu ANMÄLAN TILL VÅRA KURSER Våra kurser riktar

Läs mer

PROGRAM FÖR SEPTEMBER 2011 FEBRUARI 2012

PROGRAM FÖR SEPTEMBER 2011 FEBRUARI 2012 PROGRAM FÖR SEPTEMBER 2011 FEBRUARI 2012 Kunskap och möte Forum Funktionshinder är ett informationscenter med bibliotek, rådgivning och utbildning för alla som är intresserade av frågor som rör funktionsnedsättningar.

Läs mer

Kurser och arrangemang för närstående

Kurser och arrangemang för närstående Kurser och arrangemang för närstående Våren 2016 Programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning. Kursprogrammet

Läs mer

Kurser och aktiviteter

Kurser och aktiviteter Kurser Autismcenter för barn & ungdom Hösten 2010 Autismcenter för barn & ungdom Stadshagsvägen 7, 1 tr. Kurser och aktiviteter 1. BAS-kurs om autism 2. På Spåret fördjupad BAS-kurs 3. Föräldraträningsprogram

Läs mer

HABILITERING & HÄLSA

HABILITERING & HÄLSA HABILITERING & HÄLSA Kurser och arrangemang för närstående våren 2014 Programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning.

Läs mer

Kurser. Våren 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se

Kurser. Våren 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Kurser Våren 2015 Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habilitering.nu

Läs mer

Kurser och arrangemang för närstående hösten 2013

Kurser och arrangemang för närstående hösten 2013 FORUM FUNKTIONSHINDER informationscenter, bibliotek, rådgivning, utbildning, arrangemang Kurser och arrangemang för närstående hösten 2013 Forum Funktionshinder är ett informationscenter för alla som är

Läs mer

Kurser och arrangemang för närstående

Kurser och arrangemang för närstående Kurser och arrangemang för närstående Hösten 2016 Programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning. Kursprogrammet

Läs mer

Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos

Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos Information om Habilitering & Hälsas stöd till dig som har en autismspektrumdiagnos (ASD) utan intellektuell funktionsnedsättning. Det kan vara autism, Aspergers

Läs mer

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från Handikapp och Habilitering

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från Handikapp och Habilitering Vi ger råd, stöd och behandling Det här är en lättläst broschyr från Handikapp och Habilitering Vad är habilitering? Handikapp och Habilitering ger dig med funktionshinder stöd för att du ska kunna leva

Läs mer

HABILITERING & HÄLSA

HABILITERING & HÄLSA HABILITERING & HÄLSA Kurser och arrangemang för närstående hösten 2014 Programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning.

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr Nacka, Tel

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr Nacka, Tel GRUPPER och informationstillfällen HÖSTEN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.se 1(18) Grupper för person som har en

Läs mer

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting Vi ger råd, stöd och behandling Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting Vi gör det lättare Habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting ger

Läs mer

HABILITERING & HÄLSA

HABILITERING & HÄLSA HABILITERING & HÄLSA Kurser och arrangemang för närstående våren 2015 Programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning.

Läs mer

HABILITERING & HÄLSA

HABILITERING & HÄLSA HABILITERING & HÄLSA Kurser och arrangemang för närstående hösten 2015 Programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning.

Läs mer

Kursprogram våren 2015

Kursprogram våren 2015 Kursprogram våren 2015 Unga vuxna Välkommen till ADHD-center! www.habilitering.se/adhd-center Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna i åldern

Läs mer

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 ADHD coaching Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 Hur stöttar vi personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) i deras vardag? Lasse utgår ifrån en coaching baserad modell som bygger på

Läs mer

Habiliteringen. i Blekinge. Program. Våren 2014 2015. Utbildning Grupper

Habiliteringen. i Blekinge. Program. Våren 2014 2015. Utbildning Grupper Habiliteringen i Blekinge Våren 2014 2015 Program Utbildning Grupper 1 AKKtiv Komigång Nybörjarkurs i kommunikation Målgrupp: Föräldrar till barn i åldern 0-12 år, som har Kommunikationssvårigheter. Syftet

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen VÅREN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen VÅREN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen VÅREN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.se 1(16) Grupper för person som har en funktionsnedsättning

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Habiliteringen i Blekinge

Habiliteringen i Blekinge Habiliteringen i Blekinge Hösten 2015 Program Utbildning Grupper 1 AKKtiv KomHem-fördjupningskurs i kommunikation Målgrupp: Föräldrar till barn i åldern 0-12 år, som har kommunikationssvårigheter och där

Läs mer

Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar

Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Vilken hjälp från skolan kan mitt barn få? Vart vänder jag mig för att få en utredning? Hur kan jag få hjälpmedel? Forum funktionshinder

Läs mer

AUTISMFORUM. Ett kunskapscenter för autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd. www.autismforum.se

AUTISMFORUM. Ett kunskapscenter för autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd. www.autismforum.se AUTISMFORUM Ett kunskapscenter för autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd www.autismforum.se Autism och Aspergers syndrom Autism och Aspergers syndrom är funktionsnedsättningar som

Läs mer

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka Våren 2013 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Kursprogram våren 2016

Kursprogram våren 2016 Kursprogram våren 2016 Unga vuxna Välkommen till ADHD-center! www.habilitering.se/adhd-center Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna i åldern

Läs mer

Kursprogram Hösten 2017

Kursprogram Hösten 2017 Kursprogram Hösten 2017 Unga vuxna Välkommen till Adhd-center www.habilitering.se/adhd-center Välkommen till oss på Adhd-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna i åldern

Läs mer

Uppdaterad 2012-03-06

Uppdaterad 2012-03-06 Uppdaterad 2012-03-06 20 INNEHÅLL Sidan Vad är LSS? 3 Vem gäller lagen för? 4 Råd och stöd 5 Personlig assistent 6 Ledsagarservice 7 Kontaktperson 8 Hjälp till familjer 9 Korttidshem eller extra familj

Läs mer

Aktiviteter Grupper och föreläsningar. Habiliteringsverksamheten i Sörmland september 2010 - februari 2011

Aktiviteter Grupper och föreläsningar. Habiliteringsverksamheten i Sörmland september 2010 - februari 2011 Aktiviteter Grupper och föreläsningar Habiliteringsverksamheten i Sörmland september 2010 - februari 2011 Inledning Habiliteringsverksamheten i Sörmland stödjer barn, ungdomar och vuxna med varaktiga funktionsnedsättningar

Läs mer

Kursprogram Våren 2017

Kursprogram Våren 2017 Kursprogram Våren 2017 Unga vuxna Välkommen till Adhd-center www.habilitering.se/adhd-center Välkommen till oss på Adhd-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna i åldern

Läs mer

Kursprogram hösten 2015

Kursprogram hösten 2015 Kursprogram hösten 2015 Unga vuxna Välkommen till ADHD-center! www.habilitering.se/adhd-center Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna i

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.nu 1(18) Grupper för person som har en

Läs mer

Kursprogram Hösten 2016

Kursprogram Hösten 2016 Kursprogram Hösten 2016 Unga vuxna Välkommen till ADHD-center! www.habilitering.se/adhd-center Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna i

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2017 HABILITERINGSCENTER LINDE. Veterinärgränd 2, plan Johanneshov, Tel

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2017 HABILITERINGSCENTER LINDE. Veterinärgränd 2, plan Johanneshov, Tel GRUPPER och informationstillfällen HÖSTEN 2017 HABILITERINGSCENTER LINDE Veterinärgränd 2, plan 3 121 63 Johanneshov, Tel 08-123 356 50 www.habilitering.se/linde-vuxna 1(16) 2(16) Grupper för person som

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka Hösten 2015 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lättläst

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lättläst Stöd och service till vissa funktionshindrade Det finns en särskild lag som kan ge personer med funktionshinder rätt till stöd, hjälp och

Läs mer

BASUTBILDNING NEUROPSYKIATRI

BASUTBILDNING NEUROPSYKIATRI BASUTBILDNING NEUROPSYKIATRI Nacka hösten 2017 Vad handlar utbildningen om? Grundutbildning i neuropsykiatrisk funktionsvariation hos barn och vuxna Diagnostik Styrkor och svårigheter Bemötande, kommunikation

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.se 1(17) Grupper för person som har en

Läs mer

Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar

Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar Bild: Lotta Löthman Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar Habiliteringen Gotland höstterminen 2013 Kurskatalogen Katalogen beskriver aktiviteter, grupper, cirklar och

Läs mer

Uppdragsföreläsningar

Uppdragsföreläsningar Barn som väcker funderingar i förskolan Målgrupp Personal och föräldrar till barn i förskoleåldern. Rektorer för förskoleverksamhet. Personal inom BVC. Föreläsare Ulrika Aspeflo, leg. logoped Pris/Information

Läs mer

Utbildningar hösten 2013

Utbildningar hösten 2013 Utbildningar hösten 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/11, Göteborg 17/9 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 15/10, Göteborg 1/10 KONDUKTIV PEDAGOGIK 1...6

Läs mer

* OBS! Faktablad som inte ingår i denna lista skrivs ut från infotekets webbsida

* OBS! Faktablad som inte ingår i denna lista skrivs ut från infotekets webbsida * OBS! Faktablad som inte ingår i denna lista skrivs ut från infotekets webbsida FAKTABLA Beställa Antal ex Adhd / add Vad är adhd/add? - lättläst Vad är adhd/add? Flickor och kvinnor med adhd/add Adhd/add

Läs mer

Aktiviteter Habiliteringen Våren 2016

Aktiviteter Habiliteringen Våren 2016 Aktiviteter Habiliteringen Våren 2016 Habiliteringens gruppaktiviteter och föreläsningar är insatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habiliteringen samt deras anhöriga. Aktiviteterna

Läs mer

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka Våren 2016 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Föräldrar. Att stärka barnet, syskon och hela familjen. Föräldrafrågor. Funktionsnedsättning sårbarhet och motståndskraft.

Föräldrar. Att stärka barnet, syskon och hela familjen. Föräldrafrågor. Funktionsnedsättning sårbarhet och motståndskraft. Att stärka barnet, syskon och hela familjen Christina Renlund Leg psykolog och psykoterapeut Föräldrar Föräldrafrågor Att hjälpa barn att uttrycka sig handlar också om att hjälpa föräldrar Hur pratar man

Läs mer

http://www.regionorebro.se/4.51ddd3b10fa0c64b24800034364/12.51ddd3b10fa0c64...

http://www.regionorebro.se/4.51ddd3b10fa0c64b24800034364/12.51ddd3b10fa0c64... Sida 1 av 2 #$% #/0 2% 3%/$ 6 7 /8 '()*+,-. 1()*+'. (*+-. -(4*+5. ('*+,. -(4*+5.,)(,*+).,(*+)4., 4(*+). ) ('*+,. )('*+'. (*+)5., )(*+. ) 1()*+'.,,(4*+)).,,(*+),. ) )('*+'.! " )5(5*+4.,)(,*+)., )'()*+5.

Läs mer

Habiliteringen i Blekinge

Habiliteringen i Blekinge Habiliteringen i Blekinge Hösten 2017 Program Utbildning Grupper 1 Föräldrautbildning i kommunikation AKKtiv grundkurs KomIgång Målgrupp: KomIgång passar föräldrar till barn i förskoleåldern (0-6 år) som

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Utbildningar våren 2014

Utbildningar våren 2014 Utbildningar våren 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/2 & 14/5, Göteborg 26/3 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 10/4, Göteborg 15/4 KONDUKTIV PEDAGOGIK

Läs mer

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka Hösten 2013 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Våren 2014. Program. för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Haninge

Våren 2014. Program. för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Haninge Våren 2014 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015 NÄTVERK FÖR ANHÖRIGA Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015 taby.se/anhorigstod NÄTVERK HÖSTEN FÖR ANHÖRIGA 2015 Mötesplatser för anhöriga Täby kommun ordnar mötesplatser där du som anhörig får

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar

Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar Bild: Lotta Löthman Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar Habiliteringen Gotland vårterminen 2014 Kurskatalogen Katalogen beskriver aktiviteter, grupper, cirklar och

Läs mer

Leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. www.ronneby.se

Leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. www.ronneby.se Leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade www.ronneby.se Innehåll Vad är LSS? 3 Leva som andra 3 För vem gäller lagen? 4 Alla insatser i LSS är gratis 5

Läs mer

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen Att leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Handikappomsorgen Innehåll Vad är LSS?... sid 3 Leva som andra... sid 3 För vem gäller lagen?... sid 4 Alla

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer

hösten 2011 Program för anhöriga Anhörigutbildning Autismforum Ovanliga diagnoser I Forum Funktionshinder ingår

hösten 2011 Program för anhöriga Anhörigutbildning Autismforum Ovanliga diagnoser I Forum Funktionshinder ingår Program för anhöriga hösten 2011 I Forum Funktionshinder ingår nhörigutbildning utismforum Ovanliga diagnoser Programmet finns även på www.habilitering.nu POG FÖ PTB 2011 FBUI 2012 unskap och möte Forum

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Torsdagen den 15 april 8.30-10.00 Registrering + kaffe och fralla 10.00-10.10 Välkommen! 10.10-10.40 BOSS - ett instrument för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Marie

Läs mer

Habiliteringen i Blekinge

Habiliteringen i Blekinge Habiliteringen i Blekinge Våren 2017 Program Utbildning Grupper 1 Föräldrautbildning i kommunikation AKKtiv grundkurs KomIgång Målgrupp: KomIgång passar föräldrar till barn i förskoleåldern (0-6 år) som

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Information om LSS LÄTTLÄST

Information om LSS LÄTTLÄST Information om LSS LÄTTLÄST Version 5 2015-08-04 Här skriver vi om den hjälpen som du kan få enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. VAD ÄR LSS? LSS är en lag. LSS betyder Lagen

Läs mer

KOMPLETTERING TILL BARNHABILITERINGENS GRUPPKATALOG

KOMPLETTERING TILL BARNHABILITERINGENS GRUPPKATALOG KOMPLETTERING TILL BARNHABILITERINGENS GRUPPKATALOG VÅREN 2014 AKKtiv KomIgång - Grundkurs Föräldrautbildning om kommunikation och Kommunikationsstöd t med kursen är att: Få ökad kunskap om hur ni som

Läs mer

Att leva som andra. Information om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Att leva som andra. Information om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Att leva som andra Information om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS LSS betyder Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS- lagen säger att en del människor

Läs mer

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Torsdagen den 15 april 8.30-10.00 Registrering + kaffe och fralla 10.00-10.10 Välkommen! 10.10-10.40 BOSS - ett instrument för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Marie

Läs mer

Våren Program. för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Haninge

Våren Program. för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Haninge Våren 2013 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2010-01-19 Socialförvaltningen Handikappomsorgen LÄTT-LÄST LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS finns för att: Göra det lättare för dig med funktionshinder att göra saker som

Läs mer

Antal svarande Fråga 1.1 I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=203

Antal svarande Fråga 1.1 I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=203 Antal svarande Fråga. I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=23 9 9 8 79 Antal svarande 7 6 5 4 I mycket hög grad I hög

Läs mer

Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar

Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar Bild: Lotta Löthman Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar Habiliteringen Gotland vårterminen 2013 Kurskatalogen Katalogen skickas ut till alla familjer som har kontakt

Läs mer

Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet

Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet Du kan hjälpa och stödja Som kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet kan du hjälpa och stödja personer med funktionsnedsättningar så att de kan leva

Läs mer

GUIDE. för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

GUIDE. för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN GUIDE för barn och ungdomar med funktionsnedsättning Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning HÄLSO- OCH SJUKVÅRD...3 NP-centrum...3 Barn- och ungdomshabiliteringen...3

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

LSS. Lättläst version

LSS. Lättläst version LSS Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor som har en stor funktionsnedsättning hela livet eller

Läs mer

Habiliteringscentrum Vuxenhabilitering råd och stöd. Föreläsningar Information Grupper Hösten 2017

Habiliteringscentrum Vuxenhabilitering råd och stöd. Föreläsningar Information Grupper Hösten 2017 Habiliteringscentrum Vuxenhabilitering råd och stöd Föreläsningar Information er Hösten 2017 Innehåll Hösten 2017 Länet Föreläsning Att ha diagnoser som Aspergers syndrom/högfungerande autism och autismspektrumstörning

Läs mer

HABILITERING & HÄLSA

HABILITERING & HÄLSA HABILITERING & HÄLSA Kurser och arrangemang för närstående våren 2015 Programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning.

Läs mer

Lättläst. Detta är Frösunda. Vi ger dig stöd till ett bättre liv

Lättläst. Detta är Frösunda. Vi ger dig stöd till ett bättre liv Lättläst Detta är Frösunda Vi ger dig stöd till ett bättre liv Detta är viktigt för Frösunda Alla människor har samma värde. Alla människor kan utveckla sig. Det ska vara roligt att träffa andra människor.

Läs mer

Habiliteringen Halland

Habiliteringen Halland Habiliteringen Halland 14 01 10 Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med Habiliteringen samt till deras familjer.

Läs mer

Handikapp och habilitering

Handikapp och habilitering 8 Handikapp och habilitering Handikapp och Habilitering Habilitering ett stöd för att leva ett gott och självständigt liv Habiliteringsverksamheten erbjuder habilitering enligt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Tidig diagnostik av utvecklingsavvikelser hos småbarn

Tidig diagnostik av utvecklingsavvikelser hos småbarn Tidig diagnostik av utvecklingsavvikelser hos småbarn ett utvecklingspsykiatriskt perspektiv Harald Sturm, barnpsykiater och barnneurolog Eric Zander, psykolog och doktorand Utvecklingspsykiatrisk enhet

Läs mer

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka Våren 2014 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

Barn som väcker funderingar i förskolan

Barn som väcker funderingar i förskolan Föreläsningar 21 februari,kl.13.00 17.00 Barn som väcker funderingar i förskolan Målgrupp Personal och föräldrar till barn i förskoleåldern. Rektorer för förskoleverksamhet. Personal inom BVC. Föreläsare

Läs mer

Habiliteringen Halland

Habiliteringen Halland Habiliteringen Halland Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med Habiliteringen samt till deras familjer. Gruppverksamheterna

Läs mer

Kurser på BUP Informationsbroschyr om kurser, gruppträffar och gruppbehandlingar på BUP hösten 2012

Kurser på BUP Informationsbroschyr om kurser, gruppträffar och gruppbehandlingar på BUP hösten 2012 Kurser på BUP Informationsbroschyr om kurser, gruppträffar och gruppbehandlingar på BUP hösten 2012 Denna broschyr informerar om kurser, gruppverksamhet samt de gruppbehandlingar som finns för er som har

Läs mer