Program. september 2008 februari Kurser och föredrag för anhöriga till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Program. september 2008 februari 2009. Kurser och föredrag för anhöriga till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar"

Transkript

1 Program september 2008 februari 2009 Kurser och föredrag för anhöriga till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar Föräldrautbildningen Ovanliga diagnoser Autismforum

2 Kunskap och möte Det här programmet innehåller utbildningar, kurser och föredrag som riktar sig till anhöriga till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättningar. Syftet är att förmedla kunskap om funktionsnedsättningen, dess konsekvenser och om samhällets stöd. Utbildningarna är också en mötesplats där anhöriga kan träffas och få möjlighet att utbyta erfarenheter. För vem? För varje utbildning finns det angivet vem/vilka utbildningen riktar sig till. Vissa kurser vänder sig enbart till anhöriga, andra har en vidare målgrupp. Vid tveksamhet kontakta kursansvarig. Anmälan Anmälan görs på Handikapp & Habiliterings webbplats under Hitta Direkt. Du kan också använda dig av anmälningsblanketten på sista sidan. Alla anmälningar registreras i ett dataregister. Efter anmälningstidens utgång skickar vi en bekräftelse med besked att du fått plats, vägbeskrivning till kurslokalen och dylikt. En del föredrag kräver ingen föranmälan. Återbud Anmäl alltid återbud vid förhinder, så vi kan erbjuda platsen till någon annan. Anmäl till eller till ansvarig för utbildningen. Kostnad Utbildningarna är kostnadsfria. En avgift för förtäringen tas ut i samband med heldagsutbildningar. Inbetalningskort kommer tillsammans med bekräftelsen. De flesta utbildningarna här i programmet anordnas av: Föräldrautbildningen Ovanliga diagnoser Kontaktpersoner: Kontaktperson: Kristina Gustafsson-Bonnier Kristina Eklund, Eva Klintemar, Autismforum Kontaktperson: Katarina Kindwall Utbildningar anordnas också av andra verksamheter inom Handikapp & Habilitering. På kan du läsa om vilka verksamheter som finns och hur du kan nå dem.

3 Innehåll Här visas programmets innehåll utifrån vem/vilka utbildningen riktar sig till. För anhöriga till barn Sid 1. Spinal muskelatrofi (SMA) 5 3. LSS och Socialtjänstlagen 5 4. Hur talar jag med mitt barn om funktionshinder? 6 5. Temadag om Downs syndrom 6 6. Äta för lite, äta för mycket, äta för ensidigt 6 7. Artrogryphos (AMC) 7 8. Syskon i förskoleåldern (kvällstid) 7 9. Vad är Fragil X-syndrom? Individuell plan Duchennes muskeldystrofi Små barn med hjärnskada Hur undvika och bemöta konflikter Mitokondriella sjukdomar Föräldrakraft (kvällstid) COPE ett föräldrautbildningsprogram Cerebral synsvaghet - CVI Föräldrakraft (dagtid) Syskon i förskoleåldern (dagtid) Temadag om muskelsjukdomar Lindrig utvecklingsstörning Temakväll om olika behandlingsmetoder Hjärnan och minnessystemen Att anpassa eller göra böcker för språkstimulering Autism hur gör man då? Temadag om utvecklingsstörning 14 För anhöriga till tonåringar Sid 1. Spinal muskelatrofi (SMA) 5 2. Utvecklingsstörning diagnos i sena tonåren eller som vuxen 5 3. LSS och Socialtjänstlagen 5

4 4. Hur talar jag med mitt barn om funktionshinder? 6 7. Artrogryphos (AMC) 7 9. Vad är Fragil X-syndrom? Individuell plan Duchennes muskeldystrofi Ungdomsutveckling, identitet och sexualitet vid rörelsehinder Hur undvika och bemöta konflikter Mitokondriella sjukdomar Föräldrakraft (kvällstid) Kognitivt stöd att klara mera i vardagen Cerebral synsvaghet - CVI Autism/Aspergers syndrom och psykiatrisk samsjuklighet Temadag om muskelsjukdomar Lindrig utvecklingsstörning Temakväll om olika behandlingsmetoder Hjärnan och minnessystemen Autism hur gör man då? Kognitivt stöd att klara mera i vardagen 14 För anhöriga till vuxna Sid 1. Spinal muskelatrofi (SMA) 5 2. Utvecklingsstörning diagnos i sena tonåren eller som vuxen 5 3. LSS och Socialtjänstlagen 5 7. Artrogryphos (AMC) 7 9. Vad är Fragil X-syndrom? Individuell plan Duchennes muskeldystrofi Ungdomsutveckling, identitet och sexualitet vid rörelsehinder Hur undvika och bemöta konflikter Mitokondriella sjukdomar Kognitivt stöd att klara mera i vardagen Cerebral synsvaghet - CVI Autism/Aspergers syndrom och psykiatrisk samsjuklighet Hjärnan och minnessystemen Autism hur gör man då? Kognitivt stöd att klara mera i vardagen 14

5 0B1. Spinal muskelatrofi (SMA) Välkommen till två kvällar där du får möjlighet att träffa andra föräldrar och diskutera frågor som är angelägna för just dig och din familj. Christina Renlund, psykolog och psykoterapeut medverkar tillsammans med Anneli Khayati, mamma till en flicka med SMA. Du kan anmäla dig till en av kvällarna eller till båda. Föräldrar till barn i alla åldrar med SMA Tid 16/9 och 11/ Kristina Gustafsson Bonnier, , 10/9 (till 16/9) och 5/11 (till 11/11) på Hwww.habilitering.nu 1B2. Utvecklingsstörning diagnos i sena tonåren eller som vuxen En kurs för dig som är förälder/anhörig till någon som fått diagnosen utvecklingsstörning i sena tonåren eller som vuxen. Vad är utvecklingsstörning och hur kommer man fram till diagnosen? Konsekvenser i vardagen? Vilka tankar och reaktioner kan den förändrade situationen väcka hos personen som fått diagnos? Hur tänker vi som föräldrar/anhöriga kring detta? Vilket stöd kan samhället erbjuda? Kursledare är erfarna kuratorer och psykologer från Handikapp & Habilitering. Tid Föräldrar/anhöriga till tonåringar och vuxna med utvecklingsstörning 18/9 och 25/9, Kursen omfattar två tillfällen. Kristina Eklund, , 7/9 på Hwww.habilitering.nu 2B3. LSS och Socialtjänstlagen En genomgång av de lagar som styr bedömningen av stöd till funktionshindrade, bl a socialtjänstlagen och LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vilka värden och mål styr omsorgen om funktionshindrade? Vad behöver jag som förälder känna till? Hur ansöker man om en insats? Hur överklagar man beslut? Kvällens föreläsare är socionom Kerstin Svernberg-Asp, som arbetat som LSS-handläggare och som socialkonsulent på Länsstyrelsen. Föräldrar/anhöriga till barn, tonåringar och vuxna Tid 23/9, Kristina Eklund, , 7/9 på Hwww.habilitering.nuH 5

6 3B4. Hur talar jag med mitt barn om funktionshinder? Den här kvällen kan du få hjälp med hur du tidigt kan prata med ditt barn om funktionshinder, redan innan frågorna kommer. Kvällens föreläsare Christina Renlund, psykolog och psykoterapeut, har stor erfarenhet av dessa frågor. Hon är författare till boken Doktorn kunde inte riktigt laga mig och talar om varför det är viktigt att tala med barn och ungdomar med funktionshinder och hur du kan förebygga problem och stärka ditt barn inför framtiden. Kvällen ger också tillfälle till samtal med andra föräldrar i mindre grupper. Föräldrar till barn och tonåringar med funktionshinder Tid 30/ Kristina Gustafsson Bonnier, , 16/9 på Hwww.habilitering.nu 4B5. Temadag om Downs syndrom I samarbete med spädbarnsverksamheten Tittut ordnar vi en temadag för alla nyblivna föräldrar till barn med Downs syndrom. Barnhabiliteringsläkare Mia Hovmöller från Astrid Lindgrens barnsjukhus talar om medicinska frågor. Medverkar gör också psykologer och specialpedagoger vid Tittut. Syftet med dagen är kunskapsförmedling och möjlighet att dela tankar och upplevelser med andra föräldrar. Föräldrar till barn 0-2 år med Downs syndrom Tid 1/10, Kostnad Spädbarnsverksamheten Tittut, Norrtullsg 14 port H, Stockholm 100 kronor, kaffe och lunch ingår Kristina Eklund, , 24/9 på Hwww.habilitering.nu 5B6. Äta för lite, äta för mycket, äta för ensidigt Föräldrakurs i hur man kan hantera ätande och mat för barn med autismspektrumstörning. Kursen inleds med en teoretisk genomgång. Sedan sätter vi mål tillsammans för varje barn och hjälper till att planera hur man kan nå en positiv förändring. Ni föräldrar tränar hemma till nästa träff, då vi följer upp hur det har fungerat. Kursledare är Marjana Tornmalm, Ulla Sandvall, Birgitta Dahlqvist och Anna-Carin Öjteg, alla med lång erfarenhet av arbete med barn med autismspektrumstörningar. Tid Föräldrar till barn 4-12 år med autismspektrumstörning 3/10, 10/10, 7/11, 5/12, Kursen omfattar fyra tillfällen Eva Klintemar, , och Marjana Tornmalm, /9 på Hwww.habilitering.nu 6

7 6B7. Artrogryphos (AMC) Den här eftermiddagen riktar sig till föräldrar som har barn i alla åldrar med AMC och till personal som i sitt arbete kommer i kontakt med någon som har diagnosen. Medverkande är bl a Eva Kimber från Akademiska sjukhuset i Uppsala, Eva Pontén, ortoped på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Marie Eriksson på Olmed ortopediska samt representant från AMCföreningen i Sverige. Föräldrar och personal till barn i alla åldrar med AMC Tid 6/10, Skandiasalen, Astrid Lindgrens barnsjukhus Kristina Gustafsson Bonnier, , 19/9 på Hwww.habilitering.nu 7B8. Syskon i förskoleåldern (kvällstid) Även riktigt små syskon har tankar omkring funktionshinder i familjen. Den här kvällen handlar om de små syskonens tankar och hur man kan prata med barnen om dessa frågor. Seminarieledare är Anneli Khayati och Christina Renlund. Anneli har två barn i förskoleåldern vars storasyster, 7 år, har en funktionsnedsättning. Christina är psykolog, psykoterapeut och författare, med lång erfarenhet av arbete med barn med funktionsnedsättning och deras familjer. Föräldrar till barn med funktionshinder Tid 7/10, Kristina Eklund, , 26/9 på Hwww.habilitering.nu 8B9. Vad är Fragil X-syndrom? Den här eftermiddagen riktar sig till föräldrar som har barn i alla åldrar med diagnosen Fragil X-syndrom och till personal som i sitt arbete kommer i kontakt med någon som har diagnosen. Föreläsare är bl a Britt-Marie Anderlid, barnläkare och genetiker, Maj-Britt Giacobini, barnpsykiater och genetiker samt olika medarbetare i kunskapsteamet för Fragil X-syndrom inom Handikapp & Habilitering. Föräldrar och personal till barn i alla åldrar med Fragil X-syndrom Tid 8/10, Rolf Luft auditorium (Hus L1), CMM, Karolinska universitetssjukhuset, Solna Kristina Gustafsson Bonnier, , 19/9 på Hwww.habilitering.nu 7

8 9B10. Individuell plan Vill du ha ökat inflytande över stödet som ges? Behöver insatserna samordnas bättre? Vill du i god tid planera för ditt barns framtid? Här belyses hur en individuell plan enligt LSS (Lagen om Stöd och Service för vissa funktionshindrade) kan vara ett användbart verktyg i dessa sammanhang. Kvällens föreläsare är Ann-Marie Stenhammar och Britt-Marie Skoglund. Ann-Marie har på uppdrag av Socialstyrelsen utrett och sammanställt en rapport om individuella planer. Tillsammans med sin vuxna son med funktionshinder har hon också använt planer i olika sammanhang. Britt-Marie har lång erfarenhet av kommunal verksamhet och arbetar idag som utvecklingschef i Huddinge kommun. Föräldrar/anhöriga till barn, tonåringar och vuxna Tid 9/10, Eva Klintemar, , 19/9 på Hwww.habilitering.nu 10B11. Duchennes muskeldystrofi Välkommen att träffa andra föräldrar och diskutera frågor som är angelägna för dig och din familj. Psykologerna Christina Renlund och Inga-Lill Kristiansson medverkar. Föräldrar till pojkar i alla åldrar med Duchennes muskeldystrofi Tid 13/10, Kristina Gustafsson Bonnier, , 6/10 på Hwww.habilitering.nu 1B12. Ungdomsutveckling, identitet och sexualitet vid rörelsehinder Kurator Torgny Fält och barnmorska Ingrid Saastamoinen från Skärholmens ungdoms-mottagning berättar om sitt arbete med ungdomar med rörelsehinder. Familje-, vänskaps- och kärleksrelation och möjligheter till ett eget sexliv diskuteras. Kroppskännedom, möjligheter att finna pojkvän/flickvän och att som vuxen kunna få egna barn har visat sig vara viktiga frågor för många av ungdomarna. Föräldrar till tonåringar och vuxna med rörelsehinder Tid 13/10, Sollentuna HC för ungdomar och vuxna, Turebergsvägen 11A, 3 tr, Sollentuna Kristina Eklund, , 19/9 på Hwww.habilitering.nu 8

9 12B13. Små barn med hjärnskada I samarbete med Spädbarnsverksamheten Tittut ordnar vi en temadag för föräldrar till barn som har en hjärnskada. Det kan exempelvis vara en hjärnmissbildning, microcephali (liten hjärna), misstänkt cp-skada eller en centralmotorisk rubbning. Barnneurolog Katarina Lindström på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, talar om medicinska frågor och om hjärnans funktioner. Syftet med dagen är att förmedla kunskap och också ge möjlighet att dela tankar och erfarenheter med andra föräldrar. Föräldrar till barn 0-4 år med hjärnskada Tid 15/10, Kostnad Spädbarnsverksamheten Tittut, Norrtullsg 14 port H, Stockholm 100 kronor, kaffe och lunch ingår Eva Klintemar, , 26/9 på Hwww.habilitering.nu 13B14. Hur undvika och bemöta konflikter Hur undviker och bemöter man konflikter hos personer med utvecklingsstörning, autism eller Aspergers syndrom? Föreläsare är Bo Hejlskov Jørgensen, leg psykolog, som bl a arbetar med hantering av problemskapande beteende hos personer med neuropsykiatriska diagnoser. Föreläsningen är praktiskt inriktad med konkreta förslag på hur man kan undvika och hantera konflikter. Föräldrar/anhöriga till barn, tonåringar och vuxna med utvecklingsstörning och/eller inom autismspektrumområdet Tid 15/10, Kristina Eklund, , 19/9 på Hwww.habilitering.nu 14B15. Mitokondriella sjukdomar Dagen erbjuder möjlighet att få information om mitokondriella sjukdomar, ställa frågor till medverkande experter och dela erfarenheter med andra föräldrar och anhöriga. Medverkande är bl a Ulrika von Döbeln docent och överläkare, Karin Naess barnneurolog och Martin Engvall vuxenneurolog, samtliga från Centrum för medfödda metabola sjukdomar, Karolinska, Huddinge. Föräldrar och andra nära anhöriga till barn, ungdomar och vuxna med mitokondriell sjukdom Tid 17/10, Ersta konferens, Erstagatan 1K, Stockholm Kristina Gustafsson Bonnier, , 19/10 på Hwww.habilitering.nu 9

10 15B16. Föräldrakraft (kvällstid) Att leva med ett barn med funktionshinder ställer stora krav på dig som förälder. Hur får du kraft att orka och räcka till? Kursen visar på vägar att kunna ta vara på sin tid och energi. Handledare är Britta Lundkvist, beteendevetare och själv förälder till ett barn med funktionshinder. Tillsammans med henne får ni i gruppen jobba aktivt för att hitta verktyg som ger ökad kraft och styrka. Tid Föräldrar till barn 2-16 år med funktionshinder 21/10 och 28/10, Kursen omfattar två tillfällen. Kristina Eklund, , 19/9 på Hwww.habilitering.nuH 16B17. Kognitivt stöd att klara mera i vardagen Föreläsarna från Klara Mera Center för kognitivt stöd berättar och visar hur kognitiva hjälpmedel kan bli en väg till ökad självständighet för personer som har nedsatt minne, tidsuppfattning och planeringsförmåga. Hos Klara Mera finns en lägenhet som är utrustad med olika hjälpmedel och anpassningar som förenklar, gör det lättare att förstå och komma ihåg. Föräldrar/anhöriga till tonåringar och vuxna med utvecklingsstörning Tid 22/10, Klara Mera, Kristina Eklund, , 3/10 på Hwww.habilitering.nu 17B18. COPE ett föräldrautbildningsprogram COPE är ett program där föräldrar i grupp får lära sig lösa problem som uppstår i vardagen när man lever med svårstyrda barn. Att utveckla föräldrarollen och stärka självförtroendet hos föräldrar är ett av målen, liksom att ge praktiska och användbara strategier och verktyg för att hantera barns problembeteende. Mellan träffarna får man hemuppgifter för att kunna träna med sitt barn. Kursledare är specialpedagogerna Lisbeth Söderstam och Monica Sköld. Föräldrar till barn 3-9 år med funktionshinder Tid 5/11, 12/11, 19/11, 26/11, 10/12, 14/1, 21/1, 28/1, Kursen omfattar 8 tillfällen. Habiliteringscenter Norrtull, Norrtullsg 14 port H, Stockholm Kristina Eklund, , 10/10 på Hwww.habilitering.nu 10

11 18B19. Cerebral synsvaghet CVI Överläkare Lena Jacobson berättar om vad CVI cerebral synsvaghet innebär för barnet, tonåringen och den vuxne. Lena har stor kunskap om och omfattande erfarenhet av diagnosen CVI. Mikael Hedlund medverkar och ger sitt inifrånperspektiv på att leva med cerebral synsvaghet. Hur upplever man omvärlden och vilka konsekvenser får de svårigheter man har? Föräldrar/anhöriga/personal till barn, tonåringar och vuxna med CVI samt personer med egen diagnos från 16 år Tid 10/11, Kristina Eklund, , 20/10 på Hwww.habilitering.nu 19B20. Föräldrakraft (dagtid) Att leva med ett barn med funktionshinder ställer stora krav på dig som förälder. Hur får du kraft att orka och räcka till? Kursen visar på vägar att kunna ta vara på sin tid och energi. Handledare är Britta Lundkvist, beteendevetare och själv förälder till ett barn med funktionshinder. Tillsammans med henne får ni i gruppen jobba aktivt för att hitta verktyg som ger ökad kraft och styrka. Tid Föräldrar till barn 2-16 år med funktionshinder 11/11 och 18/11, Kursen omfattar två tillfällen. Eva Klintemar, , 17/10 på Hwww.habilitering.nu 20B21. Syskon i förskoleåldern (dagtid) Även riktigt små syskon har tankar omkring funktionshinder i familjen. Den här eftermiddagen handlar om de små syskonens tankar och hur man kan prata med barnen om dessa frågor. Seminarieledare är Anneli Khayati och Christina Renlund. Anneli har två barn i förskoleåldern vars storasyster, 7 år, har en funktionsnedsättning. Christina är psykolog, psykoterapeut och författare, med lång erfarenhet av arbete med barn med funktionsnedsättning och deras familjer. Föräldrar till barn med funktionshinder Tid 12/ Kristina Gustafsson-Bonnier, , 24/10 på Hwww.habilitering.nu 11

12 22. Autism/Aspergers syndrom och psykiatrisk samsjuklighet Föredrag om autism och Aspergers syndrom kombinerat med psykiska sjukdomar som till exempel tvång och depression. Hur kan den här typen av samsjuklighet upptäckas? Var kan man få hjälp? Vilken hjälp bör man få? Vilka möjligheter och svårigheter har vårdsystemet att möta behovet av adekvata och vetenskapligt grundade insatser. Föredraget hålls av Harald Sturm, som är överläkare, barnneurolog samt barnpsykiater och arbetar inom BUP. Han har stor erfarenhet inom området autismtillstånd kombinerat med psykiatriska sjukdomar. Ingen föranmälan. Tid Alla intresserade 13/11, och , samma föredrag vid två tider Z-salen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm Katarina Kindwall, , 21B23. Temadag om muskelsjukdomar Temadagen riktar sig till föräldrar med barn/ungdom som har en muskelsjukdom. Tomas Sejersen, överläkare och docent på Astrid Lindgrens barnsjukhus medverkar. Även personal från muskelteamen inom Handikapp & Habilitering och Astrid Lindgrens barnsjukhus medverkar. För mera information om programmet ring ansvarig (se nedan). Föräldrar till barn och tonåringar som har en muskelsjukdom. Tid 15/ Kostnad Habiliteringscenter Norrtull, Norrtullsg 14 port H, Stockholm 100 kr, kaffe och lunch ingår Kristina Gustafsson Bonnier, , 3/11 på Hwww.habilitering.nu 2B24. Lindrig utvecklingsstörning Vad innebär lindrig utvecklingsstörning och vilka kan konsekvenserna bli i vardagen? Hur är det att vara annorlunda? Vad behöver man veta om sitt handikapp? Hur gör man för att få kamrater och var hittar man dem? Dessa och andra frågeställningar berörs under denna kurs. Psykolog Lena Fager från Psykoterapimottagningen för vuxna och ombudsman Conny Bergqvist, FUB, som själv har en utvecklingsstörning medverkar. Vid det andra tillfället pratar socionom Britten Linnaeus från verksamheten U.N.G om kamratrelationer och fritid. Tid Kostnad Föräldrar till barn från 10 år och tonåringar 15/11, och 24/11, Kursen omfattar två tillfällen. 15/11 på Ersta konferens, Erstagatan 1K, och 24/11 på 100 kronor, kaffe och lunch ingår Kristina Eklund, , 10/10 på Hwww.habilitering.nu 12

13 23B25. Temakväll om olika behandlingsmetoder Botulinumtoxin-A, ridning, konduktiv pedagogik, Bobath, akupunktur, simning, mm. Hur vet jag som förälder vad som passar och när? Vad kan vara bra för just mitt barn/ungdom? Den här kvällen föreläser Eva Brogren Carlberg, sjukgymnast och medicine doktor. Hon kommer att presentera en sammanställning av olika metoder utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Föräldrar till barn och tonåringar med rörelsehinder Tid 25/11, Kristina Gustafsson Bonnier, , 3/11 på Hwww.habilitering.nu 24B26. Hjärnan och minnessystemen Föredraget beskriver teorier om hjärnan och de olika minnessystemen ur ett neuropsykologiskt perspektiv. Kognitiv träning vad innebär det? Hur kan man träna arbetsminnet? Föreläsare är psykolog Helena Westerberg, som också är doktorand vid Karolinska Institutet. Helena är verksam inom ADHD-området och arbetar med kognitiv rehabilitering efter till exempel hjärnskada. Föräldrar/anhöriga till barn, tonåringar och vuxna med funktionshinder Tid 8/12, Eva Klintemar, , 14/11 på Hwww.habilitering.nu 25B27. Att anpassa eller göra böcker för språkstimulering Språkoteket inbjuder till en eftermiddag om språkstimulering. Vi ger exempel på hur man kan anpassa eller göra böcker för att stimulera språk och kommunikation. Ta gärna med någon av barnets egna böcker, bilder eller foton så hjälps vi åt att göra eller anpassa en bok med tecken eller bilder. På Språkoteket finns erfarna logopeder från Handikapp & Habilitering som arbetar med att anpassa och framställa material för träning av kommunikation, tal och språk. Resursperson är, i mån av plats, välkommen i sällskap med förälder. Föräldrar/anhöriga till barn 2-12 år med funktionshinder Tid 29/1 2009, Språkoteket, Kristina Eklund, , och Linda Henning, Språkoteket, , 16/ på Hwww.habilitering.nu 13

14 26B28. Autism hur gör man då? En temadag som ger dig grundkunskaper om hur du ska kunna förstå din son/dotter och om hur han/hon ska kunna förstå dig. Kursledare är Leif Ekström, specialpedagog med många års praktik inom autismområdet och själv pappa till en vuxen son med autism. Leif berättar om kommunikation, bemötande och konsten att göra omgivningen tydlig, begriplig och hanterlig. Med ökad förståelse kan man också förebygga beteendestörningar. Tankarna har sin grund i det amerikanska TEACCHprogrammet. Föräldrar/anhöriga till barn, tonåringar och vuxna, autism med utvecklingsstörning Tid 5/2 2009, Kostnad 100 kronor, kaffe och lunch ingår Eva Klintemar, , 16/ på Hwww.habilitering.nu 27B29. Kognitivt stöd att klara mera i vardagen Föreläsarna från Klara Mera Center för kognitivt stöd berättar och visar hur kognitiva hjälpmedel kan bli en väg till ökad självständighet för personer som har nedsatt minne, tidsuppfattning och planeringsförmåga. Hos Klara Mera finns en lägenhet som är utrustad med olika hjälpmedel och anpassningar som förenklar, gör det lättare att förstå och komma ihåg. Föräldrar/anhöriga till tonåringar och vuxna med utvecklingsstörning Tid 9/2 2009, Klara Mera, Kristina Eklund, , 30/1 på Hwww.habilitering.nu 28B30. Temadag om utvecklingsstörning Vi kommer under denna temadag att tala om vad utvecklingsstörning innebär, hur man går till väga för att ställa diagnos samt belysa frågor som rör konsekvenser i vardagen för barnet och familjen. Psykologerna Gun-Britt Cederström och Marina af Schultén från Handikapp & Habilitering föreläser under dagen och håller i diskussionerna. Det kommer att finns utrymme för både samtal i grupp och erfarenhetsutbyte med andra föräldrar. Föräldrar till barn 5-10 år med lindrig/måttlig utvecklingsstörning Tid 15/2 2009, Kostnad Ersta konferens, Erstagatan 1K, Stockholm 100 kronor, kaffe och lunch ingår Eva Klintemar, , 16/ på Hwww.habilitering.nuH 14

15 Anmälningsblankett Anmälan kan gärna göras på HITTA DIREKT. Jag/vi anmäler oss till följande: Kurs/utbildning Kursens datum Namn Namn Adress Postnr Postadress Telefon Mobil E-postadress Jag/vi är Förälder Syskon Annat Behov av tolk Den anhörigas funktionsnedsättning/diagnos Födelseår Jag har kontakt med följande Habiliteringscenter (eller motsvarande) : Bekräftelse med mer information skickas när anmälningstiden gått ut. Skickas till Handikapp & Habilitering/Informationsenheten Box Stockholm

16 Programmet finns även på Handikapp & Habilitering har ett nyhetsbrev med kurser och föredrag för anhöriga och närstående. Prenumerera på Har du synpunkter på programmet? Hör gärna av dig till

HABILITERING & HÄLSA

HABILITERING & HÄLSA HABILITERING & HÄLSA Kurser och arrangemang för närstående våren 2014 Programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning.

Läs mer

HABILITERING & HÄLSA

HABILITERING & HÄLSA HABILITERING & HÄLSA Kurser och arrangemang för närstående hösten 2015 Programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning.

Läs mer

K o M K unskap och M öte Utbildning för anhöriga till vuxna med funktionshinder hösten 2004 februari 2005

K o M K unskap och M öte Utbildning för anhöriga till vuxna med funktionshinder hösten 2004 februari 2005 KoM Kunskap och Möte Utbildning för anhöriga till vuxna med funktionshinder hösten 2004 februari 2005 Kunskap och Möte - utbildning för föräldrar Med Kunskap och Möte skapar Föräldrautbildningen ett forum

Läs mer

HABILITERING & HÄLSA

HABILITERING & HÄLSA HABILITERING & HÄLSA Kurser och arrangemang för närstående våren 2015 Programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning.

Läs mer

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm våren 2013

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm våren 2013 Medlemsblad för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm År 2013 nr 1, Årgång 32 Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm våren 2013 Januari Måndag 7 Österländsk gymnastik startar, kl.18-19, Blästervägen

Läs mer

Kurser. Våren 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se

Kurser. Våren 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Kurser Våren 2015 Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habilitering.nu

Läs mer

synapsen Tobias vill vidga synen på epilepsi Nr 1 2009 Årgång 28 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Tobias vill vidga synen på epilepsi Nr 1 2009 Årgång 28 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 1 2009 Årgång 28 Tobias vill vidga synen på epilepsi Ella har eget boende tack vare ett team personliga assistenter som täcker in dygnets alla timmar. Vi

Läs mer

Nr 3/05. Tema: Flerfunktionshinder

Nr 3/05. Tema: Flerfunktionshinder Nr 3/05 Tema: Flerfunktionshinder 25 Innehåll sid Safiren - boende för sköra barn 3-5 Nu har vi ett fungerande liv 5-7 Utsatt grupp som väcker starka känslor 8-9 Äntligen något för oss 10 Stor oro när

Läs mer

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting Vi ger råd, stöd och behandling Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting Vi gör det lättare Habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting ger

Läs mer

synapsen Unga om jobb idag och i framtiden Nr 3-4 2009 Årgång 28 Epilepsiföreningens medlemstidning Barnsjukhus i Bergmans barndomshem.

synapsen Unga om jobb idag och i framtiden Nr 3-4 2009 Årgång 28 Epilepsiföreningens medlemstidning Barnsjukhus i Bergmans barndomshem. synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 3-4 2009 Årgång 28 Unga om jobb idag och i framtiden Amanch skildes från sin familj och avvisades till Irak. Jag skäms, säger Anita Dorazio. Barnsjukhus i

Läs mer

Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010

Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010 Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010 Studiehandledningen omfattar åtta studieenheter. Dessa

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.se 1(17) Grupper för person som har en

Läs mer

Kurskatalog 2015. Solhaga gruppen

Kurskatalog 2015. Solhaga gruppen Kurskatalog 2015 Solhaga gruppen Välkommen till oss på Solhaga Enigma Education För oss är det en självklarhet att människor som har en funktionsnedsättning ska leva ett gott liv, hela livet. Det är också

Läs mer

Habiliteringens grupp- och kurskatalog för våren 2015

Habiliteringens grupp- och kurskatalog för våren 2015 Habiliteringens grupp- och kurskatalog för våren 2015 Foto Tony Österberg Den här katalogen är tillgänglig för dig som har kontakt med någon av Habiliteringens olika verksamheter. Den finns i samtliga

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Stöd och service för dig som har ett psykiskt funktions hinder. Här fi nner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka.

Stöd och service för dig som har ett psykiskt funktions hinder. Här fi nner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka. Stöd och service för dig som har ett psykiskt funktions hinder Här fi nner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka. 1 Människor med psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Nr 2/05. Tema: Etik och värdegrund. Verktyg vid beteendestörningar

Nr 2/05. Tema: Etik och värdegrund. Verktyg vid beteendestörningar Nr 2/05 Tema: Etik och värdegrund Verktyg vid beteendestörningar Innehåll sid 2 Livet - en gång till 3-5 När etiken blir vardag 6-7 Tro på individens inneboende möjligheter 8-10 Se osynliga funktionshinder!

Läs mer

Anhörigstöd i Sala. Bilaga till Delrapport Kartläggning

Anhörigstöd i Sala. Bilaga till Delrapport Kartläggning Anhörigstöd i Sala Bilaga till Delrapport Kartläggning Rapport biståndshandläggning Rapport särskilda boenden LSS Rapport stödgruppsverksamhet för barn Marie Erlandsson Ek 2012-01-18 Innehåll 1. Biståndsbedömning

Läs mer

Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet. Habiliteringen Halland

Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet. Habiliteringen Halland Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet Habiliteringen Halland Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt

Läs mer

Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar

Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Vilken hjälp från skolan kan mitt barn få? Vart vänder jag mig för att få en utredning? Hur kan jag få hjälpmedel? Forum funktionshinder

Läs mer

För att säga ja, måste man också kunna säga nej

För att säga ja, måste man också kunna säga nej För att säga ja, måste man också kunna säga nej För att bli en självständig människa som kan bygga varaktiga och hälsosamma relationer behöver man veta var ens egna gränser går. Vi jobbar med att barn

Läs mer

Stöd och service. för dig som har ett psykiskt funktionshinder. Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka.

Stöd och service. för dig som har ett psykiskt funktionshinder. Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka. Stöd och service för dig som har ett psykiskt funktionshinder Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka. Människor med psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Udda Annorlunda. Om barn och ungdomar med funktionshinder - lästips från sjukhusbiblioteket -

Udda Annorlunda. Om barn och ungdomar med funktionshinder - lästips från sjukhusbiblioteket - Udda Annorlunda Om barn och ungdomar med funktionshinder - lästips från sjukhusbiblioteket - Sjukhusbiblioteken i Värmland 2014 Böcker för barn och ungdomar Abbe 8 år och 43 dagar : en bok om Aspergers

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder så underlättar du vägen till en meningsfull sysselsättning och självständigare liv Konferens 10-11 juni 2008 Temadagar 9 & 12 juni 2008 Wenner-Gren Center, Stockholm

Läs mer

POMS bladet. Organ för POMS - Handikappsykologernas Yrkesförening. Trevlig sommar! Nr 2, juni 2007. www.poms.nu

POMS bladet. Organ för POMS - Handikappsykologernas Yrkesförening. Trevlig sommar! Nr 2, juni 2007. www.poms.nu POMS bladet Organ för POMS - Handikappsykologernas Yrkesförening Trevlig sommar! Nr 2, juni 2007 www.poms.nu SHPF POMSbladet sidan 2 Styrelse för Sveriges Handikappsykologers Förening 2006-2007 vald vid

Läs mer

Stöd och service. för dig som har ett psykiskt funktionshinder. Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka.

Stöd och service. för dig som har ett psykiskt funktionshinder. Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka. Stöd och service för dig som har ett psykiskt funktionshinder Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka. Människor med psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Föreningen Attention Uppsala vill önska sina medlemmar ett riktigt gott nytt år!

Föreningen Attention Uppsala vill önska sina medlemmar ett riktigt gott nytt år! Uppsala Januari 2013 Innehåll Vårens cafékvällar och träffar... sid 2 Om den nya samtalsgruppen... sid 3 Tips om online-utbildning, kognitiva hjälpmedel... sid 3 Ett axplock ur habiliteringens kursprogram

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Utbildningar och medlemsträffar

Utbildningar och medlemsträffar Utbildningar och medlemsträffar HÖSTEN 2011 1 Man kan inte utbilda sig till personlig assistent men personliga assistenter behöver utbildning Independent Living innebär att personer med funktionsnedsättningar

Läs mer

Boendestöd för personer med Aspergers syndrom

Boendestöd för personer med Aspergers syndrom FoU-Södertörns Skriftserie nr 98/11 Boendestöd för personer med Aspergers syndrom Hjördis Gustafsson Rapporten kan beställas från FoU-Södertörn Römossevägen 25 146 31 Tullinge Tel: 08-530 621 80 Fax: 08-530

Läs mer