Kurser och arrangemang för anhöriga våren 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurser och arrangemang för anhöriga våren 2013"

Transkript

1 informationscenter, bibliotek, rådgivning, utbildning, arrangemang Kurser och arrangemang för anhöriga våren 2013 Forum Funktionshinder är ett informationscenter för alla som är intresserade av frågor som rör funktionsnedsättningar, både privat och yrkesmässigt. Det här programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra anhöriga till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning. Programmet finns även på

2 Kunskap och möte Forum Funktionshinder är ett informationscenter med bibliotek, rådgivning och utbildning för alla som är intresserade av frågor som rör funktionsnedsättningar. Det här programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning. För vem? För varje kurs finns det angivet vem den riktar sig till. Vid tveksamhet, kontakta kursansvarig. Syftet är att förmedla kunskap om funktionsnedsättningen, dess konsekvenser och om samhällets stöd. Kurserna är också en mötesplats där anhöriga kan träffas och få möjlighet att utbyta erfarenheter. Kurslokal Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund, Tideliusgatan 12, Stockholm. Anmälan Anmälan görs på Habilitering & Hälsas webbplats Du kan också använda dig av anmälningsblanketten längst bak i kursprogrammet. Efter anmälningstidens utgång skickar vi en bekräftelse med besked att du fått plats, vägbeskrivning till kurslokalen och dylikt. Återbud Anmäl alltid återbud vid förhinder, så vi kan erbjuda platsen till någon annan. Kurserna för anhöriga är kostnadsfria. En avgift för förtäringen tas ut i samband med heldagskurs. Ledigt en arbetsdag Hör efter med Försäkringskassan om möjlighet till ersättning för vård av barn eller kontaktdag. Vi kan lämna intyg då du deltagit. Önskemål och synpunkter Hör gärna av dig med önskemål och synpunkter till eller ring Webbadresser Utbildningar anordnas också av andra verksamheter inom Habilitering & Hälsa. På kan du läsa om alla verksamheter och hur du kan nå dem. Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 1

3 Innehåll Här visas programmets innehåll utifrån vem/vilka kursen riktar sig till För anhöriga till barn 1. Kognitivt stöd för barn på Klara Mera 5 2. Litet syskon 5 3. Duchennes muskeldystrofi 5 4. Hur talar jag med mitt barn om barnets funktionsnedsättning? 5 5. Börja med siffror och bokstäver visning av program 6 6. Litet barn ovanlig diagnos 6 7. Duchennes muskeldystrofi 6 8. När man inte kan prata eller har stora talsvårigheter, del Styrkan i att vara två Föräldrakraft Seriesamtal och sociala berättelser Mitokondriell sjukdom Temadag om Downs syndrom Charge syndrom Vardagsliv med Aspergers syndrom om att komma vidare efter diagnosen När man inte kan prata eller har stora talsvårigheter, del En inkluderande skola för elever med autismspektrumtillstånd Till dig som mist ditt barn Stress och psykisk ohälsa hos unga med autism och Aspergers syndrom Hur kan man söka information om sällsynta diagnoser? Duchennes muskeldystrofi Skolans stöd till barn med funktionsnedsättning Tuberös Scleros Complex Neuropsykiatriska, kognitiva och beteendemässiga aspekter Det finns en framtid men vad gör man med allt det som känns tungt? Temadag om ryggmärgsbråck (MMC) Samverkan Anhöriga och personal i LSS-verksamhet Syskonträff Hur undvika och bemöta konflikter Små barn med Williams syndrom Bära och lyfta barn med funktionshinder Annorlunda barnbarn Föräldrakraft Individuell plan Bostadsanpassning vad är det som gäller? Autist javisst! en teaterförställning Cerebral pares (CP) vad innebär det? Duchennes muskeldystrofi Adoptivfamiljen i habiliteringen Autismspektrum och nycklarna till den sociala förmågan Små barn med hjärnskada Litet syskon Föräldrakraft 18 2 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

4 För anhöriga till ungdomar 3. Duchennes muskeldystrofi 5 4. Hur talar jag med mitt barn om barnets funktionsnedsättning? 5 5. Börja med siffror och bokstäver visning av program 6 8. När man inte kan prata eller har stora talsvårigheter, del Styrkan i att vara två Föräldrakraft Seriesamtal och sociala berättelser Mitokondriell sjukdom Coachning till ett aktivare liv en väg till bättre hälsa Charge syndrom Vardagsliv med Aspergers syndrom om att komma vidare efter diagnosen När man inte kan prata eller har stora talsvårigheter, del En inkluderande skola för elever med autismspektrumtillstånd Till dig som mist ditt barn Stress och psykisk ohälsa hos unga med autism och Aspergers syndrom Hur kan man söka information om sällsynta diagnoser? Duchennes muskeldystrofi Skolans stöd till barn med funktionsnedsättning Tuberös Scleros Complex Neuropsykiatriska, kognitiva och beteendemässiga aspekter Ung med lindrig utvecklingsstörning Temadag om ryggmärgsbråck (MMC) Samverkan Anhöriga och personal i LSS-verksamhet Syskonträff Hur undvika och bemöta konflikter Bära och lyfta barn med funktionshinder Annorlunda barnbarn Föräldrakraft Individuell plan Bostadsanpassning vad är det som gäller? Autist javisst! en teaterförställning Adoptivfamiljen i habiliteringen Autismspektrum och nycklarna till den sociala förmågan Föräldrakraft 18 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 3

5 För anhöriga till vuxna 3. Duchennes muskeldystrofi Föräldrakraft Mitokondriell sjukdom Coachning till ett aktivare liv en väg till bättre hälsa Charge syndrom Vardagsliv med Aspergers syndrom om att komma vidare efter diagnosen När man inte kan prata eller har stora talsvårigheter, del En inkluderande skola för elever med autismspektrumtillstånd Till dig som mist ditt barn Stress och psykisk ohälsa hos unga med autism och Aspergers syndrom Hur kan man söka information om sällsynta diagnoser? Duchennes muskeldystrofi Tuberös Scleros Complex Neuropsykiatriska, kognitiva och beteendemässiga aspekter Ung med lindrig utvecklingsstörning Samverkan Anhöriga och personal i LSS-verksamhet Hur undvika och bemöta konflikter Individuell plan Bostadsanpassning vad är det som gäller? Autist javisst! en teaterförställning Autismspektrum och nycklarna till den sociala förmågan 17 4 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

6 1. Kognitivt stöd för barn på Klara Mera För föräldrar och närstående till barn med utvecklingsstörning Kognitivt stöd förenklar, gör det lättare att förstå, planera, komma ihåg och gör det möjligt att bli mer självständig och delaktig. I Klara Meras lägenhet visar vi hjälpmedel, anpassningar och vardagsteknologi som ger stöd för tanke och minne. Du får veta var du kan köpa de olika hjälpmedlen och vad som är möjligt att få förskrivet som hjälpmedel. Tid 29 januari 2013, Kristina Eklund, , Sista anmälningsdag Snarast på 2. Litet syskon För föräldrar till barn med funktionsnedsättning vars syskon är i förskoleåldern Hur är det att vara liten och ha ett syskon med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom? Christina Renlund, psykolog, psykoterapeut och författare återger berättelser från små barn 2 6 år som har syskon med utvecklingsstörning, rörelsehinder, autism eller kroniska sjukdomar. Hon visar också på olika sätt som barn kan uttrycka sig på och konkreta verktyg som är användbara för att hjälpa barn att berätta. Tanken med kvällen är att inspirera till samtal som kan stärka barnets identitet och självkänsla. Tid 31 januari 2013, Marie Bökman, , Sista anmälningsdag Snarast på 3. Duchennes muskeldystrofi För föräldrar till pojkar/män 9 år och äldre med Duchennes muskeldystrofi Under våren inbjuds du till två tillfällen att träffa andra föräldrar som har söner 9 år och äldre och samtala om angelägna frågor tillsammans med Åsa Nilsson och Kristina Gustafsson Bonnier, båda socionomer och medarbetare i kunskapsteamet för muskelsjukdomar. 10 april medverkar Thomas Sejersen professor och habiliteringsläkare i muskelteamet på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Du kan delta i en av träffarna eller båda. Tid 6 februari Kristina Gustafsson Bonnier, , Sista anmälningsdag 1 februari på 4. Hur talar jag med mitt barn om barnets funktionsnedsättning? För föräldrar till barn och ungdomar med funktionsnedsättning Den här eftermiddagen handlar om hur man kan prata med sitt barn om barnets funktionsnedsättning redan innan frågorna kommer. Christina Renlund, psykolog, psykoterapeut och författare, har stor erfarenhet av samtal om dessa frågor. Hon föreläser om vikten av att tala med barn och ungdomar om funktionsnedsättningen och hur du kan förebygga problem och stärka ditt barn inför framtiden. Tid 7 februari 2013, Marie Bökman, , Sista anmälningsdag Snarast på Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 5

7 5. Börja med siffror och bokstäver visning av program För föräldrar till barn och ungdomar med funktionsnedsättning En kurs för dig när ditt barns intresse för siffror och bokstäver har väckts. Specialpedagog och arbetsterapeut från Datateket visar enkla pedagogiska dataprogram för att stimulera och stödja lek, inlärning och kommunikation. Du kommer även att få se alternativa styrsätt till datormus samt dataprogrammens anpassningsmöjligheter. Program från Internet samt appar till surfplattor presenteras också. Tid 13 februari 2013, Kristina Eklund, , Sista anmälningsdag Snarast på 6. Litet barn ovanlig diagnos För föräldrar vars barn 0-2 år fått en sällsynt diagnos eller utreds med misstanke om sådan När ett barn får en sällsynt diagnos väcks ofta frågor hos dig som förälder som handlar om orsaken till diagnosen och om hur framtiden kan se ut. Den här temadagen ger dig möjlighet att träffa andra föräldrar i liknande situation, få ställa frågor och samtala. Medverkande är Britt-Mari Anderlid, barnläkare och genetiker vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna samt personal från Spädbarnsverksamheten Tittut. Tid 20 februari 2013, Spädbarnsverksamheten Tittut, Stockholm 100 kronor, kaffe och lunch ingår Kristina Gustafsson Bonnier, , Sista anmälningsdag 10 februari på 7. Duchennes muskeldystrofi För föräldrar till pojkar 0-8 år med Duchennes muskeldystrofi Under våren inbjuds du till två tillfällen att träffa andra föräldrar och samtala om angelägna frågor tillsammans med Åsa Nilsson, kurator och Corinna Brazel psykolog, båda från Habiliteringscenter Norrtull. Det andra tillfället är 23 maj.du är välkommen till en av träffarna, eller båda. Tid 7 mars 2013, Habiliteringscenter Norrtull, Stockholm Kristina Gustafsson Bonnier, , Sista anmälningsdag 1 mars på 6 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

8 8. När man inte kan prata eller har stora talsvårigheter, del 1 För föräldrar och närstående till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning (ej autismspektrum) Två kurser om olika metoder och hjälpmedel för personer som har stora talsvårigheter på grund av sin funktionsnedsättning. Metoderna kallas för Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK). Vad är AKK? Metoder och aktiviteter är temat för den första kursen. Vi går igenom vad AKK är och vad man som närstående kan tänka på. Del 2 den 22 mars är inriktad på bilder som ett alternativ eller komplement till tal. Kurserna hör ihop men beroende på ditt behov kan du välja att gå på den ena eller den andra. Föreläsare är Johanna Elofsson och Lena Lindberger, logopeder på Center för kognitivt och kommunikativt stöd, Habilitering & Hälsa. Tid 8 mars 2013, Kristina Eklund, , Sista anmälningsdag 24 februari på 9. Styrkan i att vara två För föräldrapar till barn och ungdomar med funktionsnedsättning Föräldrar som har barn med funktionsnedsättning har en extra utsatt situation med många svåra beslut och uppgifter att lösa. Detta ställer parrelationen inför stora påfrestningar. Vi kommer under dagen att använda oss av olika teorier och erfarenheter/tips och varva detta med samtal i mindre grupper samt ge verktyg för hur man kan utveckla sitt sätt att samarbeta. Kursledare är Britta Lundkvist, beteendevetare och förälder till en tonåring med funktionsnedsättning. Begränsat deltagarantal. Tid 8 mars 2013, Ersta konferens, Erstagatan 1K, Stockholm 100 kronor, kaffe och lunch ingår Tomas Myrberg, , Sista anmälningsdag 10 februari på 10. Föräldrakraft För föräldrar till barn och ungdomar med funktionsnedsättning Att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning ställer ofta stora krav. Hur får du kraft att orka och räcka till? Kursen visar på vägar att kunna ta vara på sin tid och energi. Kursledare är Britta Lundkvist, beteendevetare och förälder till en tonåring med funktionsnedsättning. Tillsammans med henne arbetar gruppen aktivt för att hitta redskap som ger ökad kraft och styrka. Kursen förutsätter att man deltar vid båda tillfällena. Tid 12 och 19 mars 2013, Kristina Eklund, , Sista anmälningsdag 17 februari på Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 7

9 11. Seriesamtal och sociala berättelser För föräldrar till barn 5-17 år med utvecklingsstörning eller med autismspektrum diagnos Vill du som förälder få inspiration och vägledning i att hitta nya vägar att kommunicera med ditt barn? En social berättelse är en kort berättelse som visar barnet hur man kan göra i en speciell situation. När man använder seriesamtal, skriver och ritar man på ett enkelt sätt, vilket kan ge barnet större förståelse för olika händelser. Kursledare är Gun Persson Skoog, specialpedagog och Claudia Chaves Martins, kurator på Autismcenter för barn och ungdom. Samma föreläsning erbjuds yrkesverksam personal den 25 april Tid 14 mars 2013, Anne Skaarud, , Sista anmälningsdag 24 februari på 12. Mitokondriell sjukdom För föräldrar och närstående till barn, ungdomar och vuxna med mitokondriell sjukdom Dagen innehåller möjlighet att ta del av aktuell kunskap om mitokondriell sjukdom och ställa frågor till specialister från bland annat Centrum för Molekylärmedicin (CMM) samt att dela erfarenheter med andra anhöriga. Medverkande är Karin Naess, biträdande överläkare, Martin Engvall specialistläkare, Anna Wredenberg, Med dr och forskare, samtliga från CMM, Jenny Wannstedt dietist Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Kerstin Åkerlund chef för LSS-enheten Huddinge samt representant för föreningen MitoSverige. Tid 18 mars 2013, Rolf Luft auditoriet, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 100 kronor, kaffe och lunch ingår Kristina Gustafsson Bonnier, , Sista anmälningsdag 8 mars på 13. Coachning till ett aktivare liv en väg till bättre hälsa Främst till yrkesverksamma. Anhöriga är också välkomna Presentation av Livsstilsprojektet, ett projekt som lett till en arbetsmetod för att coacha personer med funktionsnedsättning till livsstilsförändringar. Arbetsmodellen beskrivs och du får användbara verktyg som underlättar samtal när förändringar är svårt. Diskussion i mindre grupper där man delar med sig av sina erfarenheter. Föreläsare är Ewa Rolén, sjukgymnast/konsulent på PUFFA Träningscenter och dansterapeut på Psykoterapimottagningen Linden. Ewa är också en av författarna till metodboken En väg till bättre hälsa - om coachning till ett aktivare liv. Tid 19 mars 2013, Kristina Eklund, , Sista anmälningsdag 24 februari på 8 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

10 14. Temadag om Downs syndrom För föräldrar till barn 0-2 år med Downs syndrom En temadag för nyblivna föräldrar till barn med Downs syndrom. Medverkar gör barnläkare Christina Frid samt psykologer och specialpedagoger vid Spädbarnsverksamheten Tittut. Syftet med dagen är att få mer kunskap och att få möjlighet att dela tankar och upplevelser i grupp med andra föräldrar. Tid 20 mars 2013, Spädbarnsverksamheten Tittut, Stockholm 100 kronor, kaffe och lunch ingår Anne Skaarud, , Sista anmälningsdag 10 mars på 15. Charge syndrom För föräldrar och närstående till personer med Charge syndrom samt för yrkesverksamma inom medicin, skola, vård och omsorg David Brown, Educational specialist, California Deaf-Blind Services besöker Sverige och föreläsar om de utmanande beteenden som barn och ungdomar med Charge syndrom visar, vilka källor till stress som finns och hur den emotionella hälsan kan prioriteras i behandling. Övriga medverkande är Lisbeth Tranebjaerg, genetiker från Danmark och den norske neuropsykologen Jude Nicholas. Tillsammans kommer föreläsarna att ge nya förklaringsmodeller på den komplicerade funktionsnedsättningen Charge syndrom. Föreläsningsspråk är engelska. Engelsk teckenspråkstolk finns och skrivtolkning erbjuds. Tid 20 mars 2013, och 21 mars, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Nanna Svartz auditorium 800 kronor inkl moms för båda dagarna, kaffe och lunch ingår Sonja Friberg , och Kristina Gustafsson Bonnier , Sista anmälningsdag 17 februari på 16. Vardagsliv med Aspergers syndrom om att komma vidare efter diagnosen Författarmöte för alla intresserade Carolina Lindberg, pedagog, och Malin Valsö, psykolog, har skrivit boken som riktar sig till dig som vill veta mer om din diagnos. Boken innehåller beskrivningar av hur diagnosen kan vara, vad som kan bli krångligt och en del tips som kan göra vardagen lite lättare. Förhoppningen är att boken ska leda till en ökad självkänsla och självkännedom. Den passar också att läsa för anhöriga och professionella. Tid 21 mars 2013, Kristina Eklund, , Sista anmälningsdag 10 mars på Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 9

11 17. När man inte kan prata eller har stora talsvårigheter, del 2 För föräldrar och närstående till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning (ej autismspektrum) Bildkommunikationen är temat för denna kurs. Den är inriktad på hur man kan använda sig av bilder som alternativ eller komplement till tal och hur man kan komma igång med bildkommunikation. Föreläsare är Johanna Elofsson och Lena Lindberger, logopeder på Center för kognitivt och kommunikativt stöd, Habilitering & Hälsa. Tid 22 mars 2013, Kristina Eklund, , Sista anmälningsdag 3 mars på 18. En inkluderande skola för elever med autismspektrumtillstånd För alla intresserade. Ingen föranmälan En inkluderande skola välkomnar alla elever och gör att alla känner att de har samma värde. Vilka utmaningar kan inkludering innebära för elever med autismspektrumtillstånd och vad utmärker verklig inkludering? Föreläsningen kommer att redovisa pedagogiska strategier grundade på forskning och beprövad erfarenhet. Föreläsare är Inger Nilsson universitetsadjunkt i specialpedagogik och läroboksförfattare Tid 26 mars 2013, och (samma föredrag vid två tidpunkter) Zetasalen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm Marie Bökman, , 19. Till dig som mist ditt barn För föräldrar Föräldrar som förlorat ett barn med sjukdom eller funktionsnedsättning får här en möjlighet att möta andra föräldrar i liknande situation, dela erfarenheter och känslor. Förlusten kan ha skett nyligen eller längre tillbaka i tiden. Vi vänder oss även till dig som mist ditt vuxna barn. Samtalsledare är Christina Renlund och Inga-Lill Kristiansson, båda är psykologer och psykoterapeuter med lång erfarenhet från habiliteringsverksamhet. Tid 8 april 2013, Anne Skaarud, , Sista anmälningsdag 24 mars på 20. Stress och psykisk ohälsa hos unga med autism och Aspergers syndrom För alla intresserade. Ingen föranmälan Långvarig stress utan återhämtning kan leda till svår ångest, depression och annan psykisk problematik. Unga med autism och Aspergers syndrom stöter på fler hinder i vardagen än andra, och de upplever också svårigheterna på ett annorlunda sätt. Obalans mellan krav och förmåga skapar lätt stress och man blir mer utsatt för psykisk ohälsa. Hur kan man skapa bättre balans i vardagen samt strategier för att förebygga och hantera stress och oro? Föreläsare är Diana Lorenz, socionom och utbildad psykolog, verksam som kurator på neuropediatriska avdelningen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Tid 9 april 2013, och (samma föredrag vid två tidpunkter) ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm Marie Bökman, , 10 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

12 21 Hur kan man söka information om sällsynta diagnoser? För föräldrar/närstående och personer med diagnos Den här eftermiddagen innehåller information om databaser och andra informationskällor. Medverkande är: Rula Zain, Oprhanet Sverige, Susanne Fägersten Sabel, Informationscentrum för ovanliga diagnoser på Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt Eva Fjällgren, bibliotekarie, sjukhusbiblioteket, Karolinska Solna. Du får också möta Veronica Wingstedt de Flon, chef för NFSD (Nationella funktionen för sällsynta diagnoser) samt medarbetare från Regionalt kompetenscenter för sällsynta diagnoser på Karolinska, Solna. Det blir tillfälle att ställa frågor om befintlig information men också möjlighet att ge egna synpunkter och förbättringsförslag. Tid 9 april 2013, Rolf Luft auditoriet, CMM, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Kristina Gustafsson Bonnier, , Sista anmälningsdag 1 april på 22. Duchennes muskeldystrofi För föräldrar till pojkar/män 9 år och äldre med Duchennes muskeldystrofi Du inbjuds att träffa andra föräldrar som har söner 9 år och äldre och samtala om angelägna frågor tillsammans med Åsa Nilsson och Kristina Gustafsson Bonnier, båda socionomer och medarbetare i kunskapsteamet för muskelsjukdomar. Thomas Sejersen professor och habiliteringsläkare i muskelteamet på Astrid Lindgrens Barnsjukhus medverkar också. Tid 10 april 2013, Kristina Gustafsson Bonnier, , Sista anmälningsdag 5 april på 23. Skolans stöd till barn med funktionsnedsättning För föräldrar till barn, 5-16 år, med funktionsnedsättning Vad behöver du som är förälder till ett barn med funktionsnedsättning veta om skolan? Vad menar skolan med stöd? Wern Palmius, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, berättar om hur skolan fungerar, vilka styrdokument skolan arbetar utifrån samt förklarar vilka verktyg skolan använder för att tillgodose behovet av stöd. Kvällen riktar sig till föräldrar som har barn som ska börja skolan eller redan går i skolan, från förskoleklass till och med årskurs 9. Tid 10 april 2013, Anne Skaarud, , Sista anmälningsdag 10 mars på Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 11

13 24. Tuberös Scleros Complex (TSC) neuropsykiatriska, kognitiva och beteendemässiga aspekter Alla intresserade Professor Petrus de Vries, neuropsykiater och TSC expert från Cambridge/Kapstaden inom området neuropsykiatri och problemskapande beteende presenterar nya forskningsrön och behandlingsmetoder. Föreläsningen hålls på engelska men det kommer att finnas personer på plats som hjälper till med översättning. Det blir möjligheter att ställa frågor till professor de Vries utifrån vars och ens personliga situation. Arrangör är TSC-föreningen i Sverige i samarbete med Habilitering & Hälsa. Tid 13 april 2013, Sjöfartshuset, Skeppsbron 10 Stockholm 500 kronor, kaffe och lunch ingår Betalas i samband med anmälan till bg (TSC-föreningen). Kristina Gustafsson Bonnier, , Sista anmälningsdag 17 mars på 25. Ung med lindrig utvecklingsstörning För föräldrar till ungdomar med lindrig utvecklingsstörning Hur är det att vara ung och ha en lindrig utvecklingsstörning? Vilka utmaningar och svårigheter ställs man inför? Hur kan vi hjälpa ungdomarna till ökad självkänsla och självkännedom? Föreläsare är Lena Fager, psykolog på Habiliteringscenter Nacka, och Tomas Myrberg, socionom med lång erfarenhet från UNG Samtalsgrupp. Under dagen medverkar också en ung person som delar med sig av sina erfarenheter av att leva med utvecklingsstörning. Tid 15 april 2013, Ersta konferens, Erstagatan 1K, Stockholm 100 kronor, kaffe och lunch ingår Tomas Myrberg, , Sista anmälningsdag 17 mars på 26. Det finns en framtid men vad gör man med allt det som känns tungt? För föräldrar med barn upp till 12 år med funktionsnedsättning Att leva med ett barn med funktionsnedsättning innebär både glädje och sorg i vardagen. Denna temakväll handlar om hur man som förälder strävar med sorg och ledsnad medan det dagliga livet fortgår. Hur känner man? Vad får man känna? Var är normalt? Vad händer i familjen? Och vad är det som gör att man orkar? Berit Rausch, socionom och förälder till en vuxen dotter med funktionsnedsättning berättar om hur sorgens process kan se ut och delar med sig av sina egna erfarenheter. Gruppen utbyter erfarenheter och tankar. Tid 16 april 2013, Anne Skaarud, , Sista anmälningsdag 24 mars på 12 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

14 27. Temadag om ryggmärgsbråck (MMC) För föräldrar och närstående till barn och ungdomar med MMC. Varje familj har möjlighet att ta med två personal t ex assistent/resurs från förskola/skola Du får information om diagnos, behandling och hur vardagen kan påverkas. Teman för dagen är bland annat: kognitiva funktioner, hjälpmedel, stöd i vardagen, mat och ätande, tarmproblem, aktiv fritid och frågor omkring sexualitet och kroppsuppfattning. Tid 18 april Skandiasalen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus 100 kronor, lunch och kaffe ingår Kristina Gustafsson Bonnier, , Sista anmälningsdag 9 april på 28. Samverkan Anhöriga och personal i LSS-verksamhet Författarmöte för alla intresserade Susanne Larsson och Lasse Nohrstedt berättar om sin nya bok som handlar om den svåra samverkan mellan personal och anhöriga som ibland leder till triangeldrama mellan rollerna brukare, anhöriga och personal. I boken finns verklighetsnära berättelser om denna typ av konflikter. Men framförallt ges kloka tips och förslag på konkreta åtgärder som skapar större inlevelseförmåga, bättre förståelse och ett djupare samspel. Tid 18 april 2013, Kristina Eklund, , Sista anmälningsdag 7 april på 29. Syskonträff För tonåriga och unga vuxna syskon till bror/syster med funktionsnedsättning En träff för dig som har ett syskon med funktionsnedsättning. Vi tittar på filmen Så himla annorlunda och pratar om det speciella syskonskapet när ett av syskonen har en funktionsnedsättning. Du väljer själv om du bara vill lyssna eller om du känner för att prata. Kursledare är Frida Sandegård, syster till en ung man med funktionsnedsättning och Karin Wallgren, psykolog som träffat många syskon i sitt arbete inom habiliteringen. Tid 20 april 2013, Tomas Myrberg, , Sista anmälningsdag 3 april på Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 13

15 30. Hur undvika och bemöta konflikter För yrkesverksamma och anhöriga till barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Hur undviker och bemöter man konflikter hos personer med utvecklingsstörning och/eller autism, Aspergers syndrom, ADHD eller annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? Föreläsare är Bo Hejlskov Elvén, leg psykolog, som bl a arbetar med hantering av problemskapande beteende hos personer med neuropsykiatriska diagnoser. Föreläsningen är praktiskt inriktad med konkreta förslag på hur man kan undvika och hantera konflikter. Tid 22 april 2013, Zetasalen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm 400 kronor exkl moms för yrkesverksamma, anhöriga kostnadsfritt Marie Bökman, , Sista anmälningsdag 24 mars på 31. Små barn med Williams syndrom För föräldrar och närstående till barn med Williams syndrom 0-7 år. Barnen är också välkomna Medverkande är Britt-Marie Anderlid genetiker och barnläkare på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Kit Wadensjö psykolog, Carin Sellgren specialpedagog och Monica Björn, logoped, samtliga medarbetare i kunskapsteamet för Williams syndrom samt medarbetare från Spädbarnsverksamheten Tittut. De vuxna får information om diagnosen samt möjlighet att ställa frågor och samtala. Barnen får träffa varandra och leka. Tid 22 april 2013, Spädbarnsverksamheten Tittut, Stockholm Kristina Gustafsson Bonnier, , Sista anmälningsdag 9 april på 32. Bära och lyfta barn med funktionshinder För föräldrar till barn och ungdomar med funktionsnedsättning Den här kursen ger dig kunskaper om hur du kan spara din rygg och förebygga olika slags kroppsliga besvär. Du får bland annat lära dig mer om olika slags förflyttningstekniker och träna praktiskt. Du får också kunskap om vilka slags hjälpmedel du kan ha glädje av i vardagen. Kursledare är sjukgymnasterna Cecilia Mårtensson och Anneli Skarpenhed, Habiliteringscenter Haninge. Resursperson/assistent är i mån av plats också välkommen att delta. Tid 24 april och 7 maj, Habiliteringscenter Haninge, Handen terminalen 4, Handen Cecilia Mårtensson, , Sista anmälningsdag 7 april på 14 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

16 33. Annorlunda barnbarn För mor- och farföräldrar som har barnbarn med funktionsnedsättning Att få barnbarn är en stor händelse, något man längtat efter och som innebär en ny roll i livet. Men vad händer när barnbarnet har en funktionsnedsättning? Eftermiddagen handlar om det svåra man ställs inför, hur man kan ge varandra stöd inom familjen och om kontakten mellan generationer. Medverkande är Monica Klasén McGrath författare till boken Annorlunda barnbarn och Kit Wadensjö, psykolog, som arbetat på habiliteringscenter och med mångårig erfarenhet av kontakter med mor- och farföräldrar. Tid 3 maj 2013, Anne Skaarud, , Sista anmälningsdag 14 april 2013 på 34. Föräldrakraft För föräldrar till barn och ungdomar med funktionsnedsättning Att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning ställer ofta stora krav. Hur får du kraft att orka och räcka till? Kursen visar på vägar att kunna ta vara på sin tid och energi. Kursledare är Britta Lundkvist, beteendevetare och själv förälder till ett barn med funktionsnedsättning. Tillsammans med henne arbetar gruppen aktivt för att hitta redskap som ger ökad kraft och styrka. Kursen förutsätter att man deltar vid båda tillfällena. Tid 6 och 13 maj 2013, Tomas Myrberg, , Sista anmälningsdag 7 april på 35. Individuell plan För föräldrar till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning Vill du ha ökat inflytande över stödet som ges? Behöver insatserna samordnas bättre? Vill du i god tid planera för ditt barns framtid? Här belyses hur en individuell plan enligt LSS (Lagen om Stöd och Service för vissa funktionshindrade) kan vara ett användbart verktyg i dessa sammanhang. Kvällens föreläsare är Ann-Marie Stenhammar, som på uppdrag av Socialstyrelsen utrett och sammanställt en rapport om individuella planer. Tillsammans med sin son med funktionsnedsättning har hon själv använt planer i olika sammanhang. Medverkar gör också handläggare med erfarenhet av individuella planer. Tid 7 maj 2013, Tomas Myrberg, , Sista anmälningsdag 7 april på Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 15

17 36. Bostadsanpassning vad är det som gäller? För föräldrar till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning Leif Jahlenius, kvällens föreläsare, är arkitekt och har lång erfarenhet av bostadsanpassning, byggnadsoch samhällsplaneringsfrågor. Han kommer att prata om regler, praxis, tolkning och tillämpning av lagen om bostadsanpassningsbidrag. T ex vem kan få bidrag och till vilka åtgärder kan bidrag utgå? Vilka begränsningar finns? Överklagan. Återställning och återanvändning. Arbetsterapeut från Habilitering & Hälsa medverkar också och berättar om sitt arbete i bostadsanpassningsfrågor. Tillfälle kommer att ges till frågor. Tid 13 maj 2013, Kristina Eklund, , Sista anmälningsdag 21 april på 37. Autist javisst! en teaterförställning För alla intresserade. Ingen föranmälan Dramatikern Gunilla Boëthius har satt på sig de autistiska glasögonen och djupintervjuar människor med diagnoserna autism och Asperger syndrom. Hon vill föra in publiken i deras värld och visa på de krockar och missförstånd som ständigt uppstår. Östra teatern spelar en pjäs om smärta, komplikationer och ofta svårlösta problem. Men där finns också humor i de många dråpliga situationer som uppstår. Efter föreställningen följer en diskussionsstund mellan ensemblen och publiken, kring frågor om funktionsnedsättning, utanförskap och bemötande. Tid 16 maj 2013, Zetasalen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm Marie Bökman, , 38. Cerebral pares (CP) vad innebär det? Temadag för föräldrar, mor- och farföräldrar och andra närstående till barn med Cerebral Pares En temadag för föräldrar, mor- och farföräldrar och andra närstående till barn som har en CP-diagnos. Sofia Sergel, barnläkare med inriktning neurologi/ habilitering beskriver orsaker till skadan, svårigheter samt olika medicinska behandlingar. Barbro Sjöström Miljand, enhetschef/psykoterapeut på Krisoch samtalsmottagningen, pratar om föräldraskap och hur familjelivet kan påverkas när man har ett barn med funktionsnedsättning. Anna Westerberg som har en CP-skada, delar med sig av sina erfarenheter av utbildning och arbete. Tid 17 maj 2013, Ersta konferens, Erstagatan 1K, Stockholm 100 kronor, kaffe och lunch ingår Marie Bökman, , Sista anmälningsdag 21 april på 16 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

18 39. Duchennes muskeldystrofi För föräldrar till pojkar 0-8 år med Duchennes muskeldystrofi Du inbjuds att träffa andra föräldrar och samtala om angelägna frågor tillsammans med Åsa Nilsson, kurator och Corinna Brazel psykolog, båda från Habiliteringscenter Norrtull. Tid 23 maj 2013, Habiliteringscenter Norrtull, Stockholm Kristina Gustafsson Bonnier, , Sista anmälningsdag 17 maj på 40. Adoptivfamiljen i habiliteringen För föräldrar med adoptivbarn med funktionsnedsättning Den här förmiddagen får du träffa andra adoptivföräldrar som har barn med funktionsnedsättning. Har barnets funktionshinder påverkat anknytningsprocessen? Finns det särskilda omständigheter som kan påverka hur habiliteringens insatser fungerar för barn och föräldrar? Hur kan man möta barnets tankar om sin bakgrund och om sin funktionsnedsättning? Gabriele Dittman och Kristina Lindstrand, psykologer på Habiliteringscenter Mörby för barn och med specialkompetens kring adoptivfamiljer leder samtalet. Tid 24 maj 2013, Kristina Eklund, , Sista anmälningsdag 12 maj på 41. Autismspektrum och nycklarna till den sociala förmågan Alla intresserade. Ingen föranmälan Anna Sjölund och Lotta Abrahamsson föreläser om hur man kan arbeta stödjande med social utveckling hos ungdomar och vuxna som har en autismspektrumdiagnos. Hur lär man sig det sociala spelet? Hur får jag en vän? Hur finner jag en partner? Hur slipper jag konflikter? Hur gör jag? Att hitta nycklarna till den sociala förmågan är viktigt för framtida välmående. Föredraget ger en inblick i olika tekniker för det. Tid 17 september 2013, och (samma föredrag vid två tillfällen) Zetasalen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm Marie Bökman, , Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 17

19 42. Små barn med hjärnskada För föräldrar till barn 0-4 år med hjärnskada Temadag för föräldrar till barn som har en hjärnskada. Det kan vara en hjärnmissbildning, microcephali (liten hjärna), misstänkt cp-skada eller en centralmotorisk rubbning. Barnneurolog Katarina Lindström på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, talar om medicinska frågor och om hjärnans funktioner. Medverkar gör också psykologer och specialpedagoger vid Spädbarnsverksamheten Tittut. Syftet med dagen är att förmedla kunskap och också ge möjlighet att dela tankar och erfarenheter i grupp med andra föräldrar. Tid 18 september 2013, Spädbarnsverksamheten Tittut, Stockholm 100 kronor, kaffe och lunch ingår Anne Skaarud, , Sista anmälningsdag 8 september på 43. Litet syskon Föräldrar till barn med funktionsnedsättning vars syskon är i förskoleåldern Hur är det att vara liten och ha ett syskon med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom? Christina Renlund, psykolog och psykoterapeut, återger berättelser från små barn 2 6 år som har syskon med utvecklingsstörning, rörelsehinder, autism och olika kroniska sjukdomar. Hon visar också på olika sätt som barn kan uttrycka sig på och konkreta verktyg som är användbara för att hjälpa barn att berätta. Tanken med förmiddagen är att inspirera till samtal som kan stärka barnets identitet och självkänsla. Tid 19 september 2013, Marie Bökman, , Sista anmälningsdag 8 september på 44. Föräldrakraft För föräldrar till barn och ungdomar med funktionsnedsättning Att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning ställer ofta stora krav. Hur får du kraft att orka och räcka till? Kursen visar på vägar att kunna ta vara på sin tid och energi. Handledare är Britta Lundkvist, beteendevetare och själv förälder till en tonåring med funktionsnedsättning. Tillsammans med henne arbetar gruppen aktivt för att hitta redskap som ger ökad kraft och styrka. Kursen förutsätter att man deltar vid båda tillfällena. Tid 25 september och 9 oktober 2013, Kristina Eklund, , Sista anmälningsdag 8 september på 18 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

20 Anmälningsblankett Jag/vi anmäler oss till följande: Kurs/utbildning Kursens datum Habilitering & Hälsa hanterar nedanstående uppgifter i ett kursadministrativt system. Uppgifterna lämnas inte ut till utomstående och raderas inom ett år efter anmälan. Jag/vi samtycker till att personuppgifterna sparas i Habilitering & Hälsas kursadministrativa system i enlighet med personuppgiftslagen. Namn E-post Adress Postnr Postadress Telefon Mobil Jag/vi är Förälder Personal Anhörig/Närstående Egen funktionsnedsättning Behov av tolk Jag/vi har kontakt med följande habiliteringscenter (eller motsvarande) Funktionsnedsättning Födelseår Jag vill få nyhetsbrev via e-post med aktuella utbildningar för anhöriga. Skickas till Habilitering & Hälsa/Informationsenheten Box Stockholm Bekräftelse skickas när anmälningstiden gått ut. Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 19

21 20 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

22 informationscenter, bibliotek, rådgivning, utbildning, arrangemang Välkommen till oss! Besök biblioteket med böcker, filmer, tidningar och informationsmaterial Ställ frågor via e-post, telefon eller direkt till våra vägledare i biblioteket Ta del av utbildningar, föredrag och arrangemang FRÅGA OSS! Utbildning FRÅGA OSS! aktuell information om funktionsnedsättningar Telefonrådgivning Måndag fredag, aktuell information om funktionsnedsättningar Bibliotek , texttelefon Måndag torsdag, Datum för kvällsöppet, se Tideliusgatan 12, huvudentrén, plan Box 17056, Stockholm

HABILITERING & HÄLSA

HABILITERING & HÄLSA HABILITERING & HÄLSA Kurser och arrangemang för närstående våren 2014 Programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning.

Läs mer

HABILITERING & HÄLSA

HABILITERING & HÄLSA HABILITERING & HÄLSA Kurser och arrangemang för närstående våren 2015 Programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning.

Läs mer

HABILITERING & HÄLSA

HABILITERING & HÄLSA HABILITERING & HÄLSA Kurser och arrangemang för närstående hösten 2015 Programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning.

Läs mer

Program. september 2008 februari 2009. Kurser och föredrag för anhöriga till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar

Program. september 2008 februari 2009. Kurser och föredrag för anhöriga till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar Program september 2008 februari 2009 Kurser och föredrag för anhöriga till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar Föräldrautbildningen Ovanliga diagnoser Autismforum www.habilitering.nu Kunskap

Läs mer

K o M K unskap och M öte Utbildning för anhöriga till vuxna med funktionshinder hösten 2004 februari 2005

K o M K unskap och M öte Utbildning för anhöriga till vuxna med funktionshinder hösten 2004 februari 2005 KoM Kunskap och Möte Utbildning för anhöriga till vuxna med funktionshinder hösten 2004 februari 2005 Kunskap och Möte - utbildning för föräldrar Med Kunskap och Möte skapar Föräldrautbildningen ett forum

Läs mer

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm våren 2013

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm våren 2013 Medlemsblad för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm År 2013 nr 1, Årgång 32 Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm våren 2013 Januari Måndag 7 Österländsk gymnastik startar, kl.18-19, Blästervägen

Läs mer

Kurser. Våren 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se

Kurser. Våren 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Kurser Våren 2015 Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habilitering.nu

Läs mer

En tidning från Handikapp & HabilitEring Nr 4. 2009. Tema: Utan remiss

En tidning från Handikapp & HabilitEring Nr 4. 2009. Tema: Utan remiss En tidning från Handikapp & HabilitEring Nr 4. 2009 Tema: Utan remiss ANsvARig UTgivARE har ordet: innehåll Hård träning ger resultat 3-4 Öppen träning på puffas gym 5-6 att tillmötesgå den nya tidens

Läs mer

synapsen Unga om jobb idag och i framtiden Nr 3-4 2009 Årgång 28 Epilepsiföreningens medlemstidning Barnsjukhus i Bergmans barndomshem.

synapsen Unga om jobb idag och i framtiden Nr 3-4 2009 Årgång 28 Epilepsiföreningens medlemstidning Barnsjukhus i Bergmans barndomshem. synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 3-4 2009 Årgång 28 Unga om jobb idag och i framtiden Amanch skildes från sin familj och avvisades till Irak. Jag skäms, säger Anita Dorazio. Barnsjukhus i

Läs mer

Kursprogram våren 2013

Kursprogram våren 2013 Kursprogram våren 2013 Familjer med barn och tonåringar Välkommen till ADHD-centers kurser, föreläsningar och andra aktiviteter! Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för

Läs mer

LIV MED AUTISM LÄRARHANDLEDNING

LIV MED AUTISM LÄRARHANDLEDNING LIV MED AUTISM LÄRARHANDLEDNING 1 FÖRORD Serien Liv med autism producerades för att sprida kunskap om och öka förståelsen för funktionsnedsättningen autismspektrumtillstånd (AST). Ett specifikt syfte med

Läs mer

Udda Annorlunda. Om barn och ungdomar med funktionshinder - lästips från sjukhusbiblioteket -

Udda Annorlunda. Om barn och ungdomar med funktionshinder - lästips från sjukhusbiblioteket - Udda Annorlunda Om barn och ungdomar med funktionshinder - lästips från sjukhusbiblioteket - Sjukhusbiblioteken i Värmland 2014 Böcker för barn och ungdomar Abbe 8 år och 43 dagar : en bok om Aspergers

Läs mer

POMS bladet. Organ för POMS - Handikappsykologernas Yrkesförening. Trevlig sommar! Nr 2, juni 2007. www.poms.nu

POMS bladet. Organ för POMS - Handikappsykologernas Yrkesförening. Trevlig sommar! Nr 2, juni 2007. www.poms.nu POMS bladet Organ för POMS - Handikappsykologernas Yrkesförening Trevlig sommar! Nr 2, juni 2007 www.poms.nu SHPF POMSbladet sidan 2 Styrelse för Sveriges Handikappsykologers Förening 2006-2007 vald vid

Läs mer

synapsen Tobias vill vidga synen på epilepsi Nr 1 2009 Årgång 28 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Tobias vill vidga synen på epilepsi Nr 1 2009 Årgång 28 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 1 2009 Årgång 28 Tobias vill vidga synen på epilepsi Ella har eget boende tack vare ett team personliga assistenter som täcker in dygnets alla timmar. Vi

Läs mer

Speciellt NR 2 2015. Autism & Aspergerföreningen Stockholms län. - Rapport från konferens - Rapport från 40-årskalaset - Sommartips

Speciellt NR 2 2015. Autism & Aspergerföreningen Stockholms län. - Rapport från konferens - Rapport från 40-årskalaset - Sommartips Speciellt NR 2 2015 Autism & Aspergerföreningen Stockholms län - Rapport från konferens - Rapport från 40-årskalaset - Sommartips Ny Speciellt nr 2 2015.indd 1 2015-06-01 16:10 information Avledning och

Läs mer

synapsen Jeppe har hittat rätt skola Nr 4 2013 Årgång 32 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Jeppe har hittat rätt skola Nr 4 2013 Årgång 32 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 4 2013 Årgång 32 Jeppe har hittat rätt skola Krister skrev till Livsbild. Trots allt svårt som hänt så har mitt liv blivit så bra. Kurshelg för unga om att

Läs mer

Stöd och service. för dig som har ett psykiskt funktionshinder. Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka.

Stöd och service. för dig som har ett psykiskt funktionshinder. Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka. Stöd och service för dig som har ett psykiskt funktionshinder Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka. Människor med psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Nr 3/05. Tema: Flerfunktionshinder

Nr 3/05. Tema: Flerfunktionshinder Nr 3/05 Tema: Flerfunktionshinder 25 Innehåll sid Safiren - boende för sköra barn 3-5 Nu har vi ett fungerande liv 5-7 Utsatt grupp som väcker starka känslor 8-9 Äntligen något för oss 10 Stor oro när

Läs mer

Att leva hela livet 2012

Att leva hela livet 2012 Att leva hela livet 2012 En konferens om förvärvade hjärnskador TORS, FRE 18-19 OKTOBER Årets huvudtema är att vara ung och leva med förvärvade hjärnskador. Arrangörer är Dalheimers hus, Social resursförvaltning/

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Han fortsätter gå framåt. Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 1 2012. Tema kring barn och unga - läs mer inne i tidningen

HJÄRNKRAFT. Han fortsätter gå framåt. Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 1 2012. Tema kring barn och unga - läs mer inne i tidningen HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 1 2012 Han fortsätter gå framåt Tema kring barn och unga - läs mer inne i tidningen Carolina Lindgren om vägen tillbaka 6 Billums utredning

Läs mer

Stöd och service. för dig som har ett psykiskt funktionshinder. Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka.

Stöd och service. för dig som har ett psykiskt funktionshinder. Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka. Stöd och service för dig som har ett psykiskt funktionshinder Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka. Människor med psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Utbildningar och medlemsträffar

Utbildningar och medlemsträffar Utbildningar och medlemsträffar HÖSTEN 2011 1 Man kan inte utbilda sig till personlig assistent men personliga assistenter behöver utbildning Independent Living innebär att personer med funktionsnedsättningar

Läs mer

Nr 1 2013 Årgång 22 TUBERÖS SKLEROS COMPLEX, SVERIGE. Innehåller inbjudningar till TSC-helg med årsmöte och till sommarens familjeläger.

Nr 1 2013 Årgång 22 TUBERÖS SKLEROS COMPLEX, SVERIGE. Innehåller inbjudningar till TSC-helg med årsmöte och till sommarens familjeläger. Nr 1 2013 Årgång 22 TUBERÖS SKLEROS COMPLEX, SVERIGE Innehåller inbjudningar till TSC-helg med årsmöte och till sommarens familjeläger. Fakta om TSC Tuberös Skleros Complex (TSC) är en genetisk sjukdom

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

Habiliteringens grupp- och kurskatalog för våren 2015

Habiliteringens grupp- och kurskatalog för våren 2015 Habiliteringens grupp- och kurskatalog för våren 2015 Foto Tony Österberg Den här katalogen är tillgänglig för dig som har kontakt med någon av Habiliteringens olika verksamheter. Den finns i samtliga

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder så underlättar du vägen till en meningsfull sysselsättning och självständigare liv Konferens 10-11 juni 2008 Temadagar 9 & 12 juni 2008 Wenner-Gren Center, Stockholm

Läs mer

Kommunikation och sexualitet två grundläggande drivkrafter

Kommunikation och sexualitet två grundläggande drivkrafter EN TIDNING FRÅN HABILITERING & HÄLSA Nr 1. 2012 Teman: Alternativ Kompletterande Kommunikation (AKK) Sex och samlevnad ANSVARIG UTGIVARE HAR ORDET: Innehåll AKKtiv kurs för föräldrar 3-4 AKKtiv öppnade

Läs mer

Förord. Kontakt. Projektet pågår från februari 2009 till januari 2012. Halmstad den 31 januari 2010. Cornelia Sobek och Karin Davidsson projektledare

Förord. Kontakt. Projektet pågår från februari 2009 till januari 2012. Halmstad den 31 januari 2010. Cornelia Sobek och Karin Davidsson projektledare Förord Personlig assistans är en rättighet enligt LSS/LASS, en rättighet som även gäller barn. Enligt Försäkringskassans statistik hade 3.222 barn personlig assistans under 2008. IfAs treåriga projekt

Läs mer

Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon

Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon Dokumentation från heldagskonferensen 22 november 2012 på Ersta konferens & hotell i Stockholm. En dag för erfarenhetsutbyte och inspiration med personal som

Läs mer

Stöd och service för dig som har ett psykiskt funktions hinder. Här fi nner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka.

Stöd och service för dig som har ett psykiskt funktions hinder. Här fi nner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka. Stöd och service för dig som har ett psykiskt funktions hinder Här fi nner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka. 1 Människor med psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer