PROGRAM FÖR SEPTEMBER 2013 FEBRUARI 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROGRAM FÖR SEPTEMBER 2013 FEBRUARI 2014"

Transkript

1 Kunskap och möte Forum Funktionshinder är ett informationscenter med bibliotek, rådgivning och utbildning för alla som är intresserade av frågor som rör funktionsnedsättningar. Det här programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning. För vem För varje kurs finns det angivet vem den riktar sig till. Vid tveksamhet, kontakta kursansvarig. Syftet är att förmedla kunskap om funktionsnedsättningen, dess konsekvenser och om samhällets stöd. Kurserna är också en mötesplats där närstående kan träffas och få möjlighet att utbyta erfarenheter. Kurslokal Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund, Tideliusgatan 12, Stockholm. Anmälan Anmälan görs på Habilitering & Hälsas webbplats Du kan också använda dig av anmälningsblanketten längst bak i kursprogrammet. Efter anmälningstidens utgång skickar vi en bekräftelse med besked om du har fått plats, vägbeskrivning till kurslokalen och dylikt. Återbud Anmäl alltid återbud vid förhinder, så vi kan erbjuda platsen till någon annan. Kostnad Kurserna för närstående är kostnadsfria. En avgift för förtäringen tas ut i samband med heldagskurs. Ledigt en arbetsdag Hör efter med Försäkringskassan om möjlighet till ersättning för vård av barn eller kontaktdag. Vi kan lämna intyg då du deltagit. Önskemål och synpunkter Hör gärna av dig med önskemål och synpunkter till eller Webbadresser Utbildningar anordnas också av andra verksamheter inom Habilitering & Hälsa. På kan du läsa om alla verksamheter och hur du kan nå dem. Sällsynta diagnoser Temadagar om Sällsynta Diagnoser för anhöriga och personal anordnas av Center för Sällsynta Diagnoser Karolinska, Solna. Anmälan görs på För frågor kontakta Kristina Gustafsson Bonnier tfn eller Hösten 2013 planeras bland annat arrangemang om Neurofibromatos 1, Prader-Willis Syndrom och Retts syndrom. Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 1

2 Innehåll Här visas programmets innehåll utifrån vem/vilka kursen riktar sig till För närstående till barn 1. Öppet Hus nyinvigning av Forum Funktionshinder 5 2. Autismspektrum och nycklarna till den sociala förmågan 5 3. Små barn med hjärnskada 5 4. Litet syskon 5 5. Temadag om Duchennes muskeldystrofi 6 6. Föräldrakraft 6 7. Duchennes muskeldystrofi 6 8. Äta för lite, äta för mycket, äta för ensidigt 6 9. När livet inte blir som man tänkt sig - om att bli pappa till ett barn med flerfunktionsnedsättning Kärleken till ett annorlunda barn Föräldraröster Att uppleva världen annorlunda vill du veta hur det är? Individuell plan Förvärvad hjärnskada hos barn och ungdomar om osynliga funktionsnedsättningar Hälsa och utvecklingsstörning hur bryter vi den negativa trenden? Sällskapslek som språkstimulering Hjälpmedel frihet, funktion och fritt val Temadag om Downs syndrom Teckenspråkig döv i en hörande värld Downs syndrom för mor- och farföräldrar och andra närstående Workshop i Boardmaker Epilepsi hos barn och ungdomar läkarens och anhörigs perspektiv Lek och lär med surfplatta/dator Det finns en framtid - men vad gör man med allt det som känns tungt? Autism och utvecklingsstörning Styrkan i att vara två Hjärnan och minnesförmågan Duchennes muskeldystrofi Assistans i hemmet, del Workshop i Inprint Andningskunskap CVI cerebral synsvaghet Introduktion till autism Duchennes muskeldystrofi Assistans i hemmet, del Trollhare : ur en bokstavsvuxen transpersons ordgarderob SoL och LSS vad säger lagarna och hur kan de användas? Introduktion till Aspergers syndrom Ingen familj är en ö : en bok om ADHD och Aspergers, om arv, miljö och skuld Hur undvika och bemöta konflikter Litet syskon 16 2 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

3 För närstående till ungdomar 1. Öppet Hus nyinvigning av Forum Funktionshinder 5 2. Autismspektrum och nycklarna till den sociala förmågan 5 6. Föräldrakraft 6 7. Duchennes muskeldystrofi Kärleken till ett annorlunda barn Föräldraröster Att uppleva världen annorlunda vill du veta hur det är? Osynliga funktionsnedsättningar efter förvärvad hjärnskada Individuell plan Förvärvad hjärnskada hos barn och ungdomar om osynliga funktionsnedsättningar Hälsa och utvecklingsstörning hur bryter vi den negativa trenden? Hjälpmedel frihet, funktion och fritt val Teckenspråkig döv i en hörande värld Workshop i Boardmaker Epilepsi hos barn och ungdomar läkarens och anhörigs perspektiv Lek och lär med surfplatta/dator Autism och utvecklingsstörning Styrkan i att vara två Hjärnan och minnesförmågan Kognitivt stöd att klara sin vardag Workshop i Inprint Andningskunskap CVI cerebral synsvaghet Introduktion till autism Duchennes muskeldystrofi Hjärntrötthet eller mental trötthet efter förvärvad hjärnskada Psykoterapi för personer med utvecklingsstörning Trollhare : ur en bokstavsvuxen transpersons ordgarderob SoL och LSS vad säger lagarna och hur kan de användas? Introduktion till Aspergers syndrom Ingen familj är en ö : en bok om ADHD och Aspergers, om arv, miljö och skuld Hur undvika och bemöta konflikter 16 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 3

4 För närstående till vuxna 1. Öppet Hus nyinvigning av Forum Funktionshinder 5 2. Autismspektrum och nycklarna till den sociala förmågan 5 7. Duchennes muskeldystrofi Kärleken till ett annorlunda barn Föräldraröster Att uppleva världen annorlunda vill du veta hur det är? Osynliga funktionsnedsättningar efter förvärvad hjärnskada Individuell plan Hälsa och utvecklingsstörning hur bryter vi den negativa trenden? Teckenspråkig döv i en hörande värld Workshop i Boardmaker Hjärnan och minnesförmågan Kognitivt stöd att klara sin vardag Workshop i Inprint Andningskunskap CVI cerebral synsvaghet Introduktion till autism Duchennes muskeldystrofi Hjärntrötthet eller mental trötthet efter förvärvad hjärnskada Psykoterapi för personer med utvecklingsstörning Trollhare : ur en bokstavsvuxen transpersons ordgarderob SoL och LSS vad säger lagarna och hur kan de användas? Introduktion till Aspergers syndrom Ingen familj är en ö : en bok om ADHD och Aspergers, om arv, miljö och skuld Hur undvika och bemöta konflikter 16 4 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

5 1. Öppet Hus nyinvigning av Forum Funktionshinder För alla intresserade Forum Funktionshinder Habilitering & Hälsas informationscenter har flyttat. Besök oss i våra nya lokaler! Låna böcker i vårt bibliotek, lyssna till levande bok, ta del av information om vad habiliteringen kan erbjuda och lyssna till inspirerande kortseminarier. Läs mer på Tid 10 september 2013, drop-in Sista anmälningsdag 1 september 2013 på 2. Autismspektrum och nycklarna till den sociala förmågan För alla intresserade. Ingen föranmälan Anna Sjölund och Lotta Abrahamsson föreläser om hur man kan arbeta stödjande med social utveckling hos ungdomar och vuxna som har en autismspektrumdiagnos. Hur lär man sig det sociala spelet? Hur får jag en vän? Hur finner jag en partner? Hur slipper jag konflikter? Hur gör jag? Att hitta nycklarna till den sociala förmågan är viktigt för framtida välmående. Föreläsningen ger en inblick i olika tekniker för det. Tid 17 september 2013, och (samma föreläsning vid två tillfällen) Zetasalen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm Marie Bökman, , 3. Små barn med hjärnskada För föräldrar till barn 0-4 år med hjärnskada Temadag för föräldrar till barn som har en hjärnskada. Det kan vara en hjärnmissbildning, microcephali (liten hjärna), misstänkt cp-skada eller en centralmotorisk rubbning. Barnneurolog Katarina Lindström på Astrid Lindgrens barnsjukhus, talar om medicinska frågor och om hjärnans funktioner. Medverkar gör också psykologer och specialpedagoger vid Spädbarnsverksamheten Tittut. Syftet med dagen är att förmedla kunskap och ge möjlighet att dela tankar och erfarenheter i grupp med andra föräldrar. Tid 18 september 2013, Spädbarnsverksamheten Tittut, Stockholm Kostnad 100 kronor, kaffe och lunch ingår Anne Skaarud, , Sista anmälningsdag 8 september 2013 på 4. Litet syskon För föräldrar till barn med funktionsnedsättning med syskon i förskoleålder Hur är det att vara liten och ha ett syskon med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom? Christina Renlund, psykolog och psykoterapeut, återger berättelser från små barn 2 6 år som har syskon med utvecklingsstörning, rörelsehinder, autism och olika kroniska sjukdomar. Hon visar också på olika sätt som barn kan uttrycka sig på och konkreta verktyg som är användbara för att hjälpa barn att berätta. Tanken med förmiddagen är att inspirera till samtal som kan stärka barnets identitet och självkänsla. Tid 19 september 2013, Marie Bökman, , Sista anmälningsdag Snarast på Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 5

6 5. Temadag om Duchennes muskeldystrofi För familjer med pojkar som har Duchennes muskeldystrofi 0-6 år Hela familjen och andra närstående är välkomna till den här dagen. Pojkarna och deras syskon erbjuds aktiviteter i olika grupper. Föräldrar och andra närstående får information om diagnosen, habiliteringens möjligheter, att tala med barn om funktionshinder med mera. Medverkande är Tomas Sejersen överläkare, Åsa Nilsson kurator, samt sjukgymnaster, arbetsterapeuter mfl från muskelteamen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus och Habilitering & Hälsa. Tid 20 september 2013, Habiliteringscenter Norrtull, Norrtullsgatan 14, Stockholm Kostnad 100 kronor/vuxen, kaffe och lunch ingår Kristina Gustafsson Bonnier, , Sista anmälningsdag 9 september 2013 på 6. Föräldrakraft För föräldrar till barn och ungdomar med funktionsnedsättning Att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning ställer ofta stora krav. Hur får du kraft att orka och räcka till? Kursen visar på vägar att kunna ta vara på sin tid och energi. Handledare är Britta Lundkvist, beteendevetare och själv förälder till ett barn med funktionsnedsättning. Tillsammans med henne arbetar gruppen aktivt för att hitta redskap som ger ökad kraft och styrka. Kursen bygger på att man deltar vid båda tillfällena. Tid 25 september och 9 oktober 2013, Sista anmälningsdag 8 september 2013 på 7. Duchennes muskeldystrofi För föräldrar till pojkar i alla åldrar med Duchennes muskeldystrofi Träffa andra föräldrar som har söner med Duchennes muskeldystrofi och samtala om angelägna frågor. Dietist Zandra Hedlund informerar och svarar på frågor om mat och ätande vid DMD. Medverkar gör också Åsa Nilsson och Kristina Gustafsson Bonnier, socionomer och medarbetare i kunskapsteamet för muskelsjukdomar. Tid 25 september 2013, Kristina Gustafsson Bonnier, , Sista anmälningsdag 19 september 2013 på 8. Äta för lite, äta för mycket, äta för ensidigt För föräldrar till barn 4-12 år med autismspektrumstörning Hur kan man hantera ätande och mat för barn med autismspektrumstörning? Kursen inleds med en teoretisk genomgång. Därefter sätter vi tillsammans mål för varje barn och hjälper till att planera hur man kan nå en positiv förändring. Föräldrarna tränar hemma till nästa träff då vi gemensamt följer upp hur det har fungerat. Kursledare är Marjana Tornmalm tillsammans med medarbetare från Habilitering & Hälsa, alla med lång erfarenhet av arbete med barn med autismspektrumtillstånd. Kursen bygger på att man är närvarande vid alla fyra tillfällen. Tid 27 september, 4 oktober, 25 oktober, 22 november 2013, Tomas Myrberg, , Sista anmälningsdag 1 september 2013 på 6 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

7 9. När livet inte blir som man tänkt sig - om att bli pappa till ett barn med flerfunktionsnedsättning För föräldrar till barn i förskoleålder För fyra år sedan förändrades livet helt för Mikael och hans fru. När deras son var en månad gammal fick de plötsligt veta att deras son hade en allvarlig hjärnskada. Hur klarar man sig igenom ett sådant besked? Hur blir livet som pappa till en liten kille som behöver hjälp med allt? Hur påverkas parrelationen? Mikael berättar om sina upplevelser av en annorlunda papparoll. Om sorg och hur man kan bearbeta den, men även om glädje och nya perspektiv på tillvaron, samt praktiska tips för att få ihop den nya tillvaron. Föreläsare är Mikael Nordmark, pappa till Hugo. Arrangemang inom anhörigveckan. Tid 1 oktober 2013, Sista anmälningsdag 22 september 2013 på 10. Kärleken till ett annorlunda barn Författarmöte för alla intresserade Lyssna till författarna Thomas Filipsson och Mats Willner. Lisa och Erik är två annorlunda barn, två kärleksfulla barn med så mycket egna tankar, egna äventyr och egna upplevelser, som vi stundtals bara kan gissa oss till och fundera över. Att vara pappa till ett barn med autism är ett särskilt liv i sig. Det vimlar av frågor i vardagen, känslor och upplevelser. Vi måste våga göra mycket. Vi måste orka ännu mera. Det här är Thomas och Mats berättelse, deras berättelse om Kärleken till ett annorlunda barn. Arrangemang inom anhörigveckan. Tid 3 oktober 2013, Sista anmälningsdag 22 september 2013 på 11. Föräldraröster För alla intresserade Berit Rausch är förälder, föreläsare, socionom och handledare. Hon har intervjuat tio familjer om hur de fick beskedet om barnets funktionsnedsättning och hur de har kommit vidare i sorgeprocessen. I hennes nyskrivna rapport får vi ta del av dessa familjers berättelser. Det är oerhört värdefulla kunskaper som förmedlas på ett sätt som berör läsaren. Den här eftermiddagen kommer Berit ge röst åt dessa föräldrar. Arrangemang inom anhörigveckan. Tid 4 oktober 2013, Marie Bökman, , Sista anmälningsdag 22 september 2013 på 12. Att uppleva världen annorlunda vill du veta hur det är? För närstående till barn, ungdomar och vuxna samt personer från 16 år med Aspergers syndrom Paula Tilli berättar om sitt liv och sina erfarenheter på ett sätt som gör att man får en helt ny förståelse för hur det kan vara att leva med Aspergers syndrom. Med värme, humor och allvar ökar hon förståelsen hur Aspergers syndrom kan påverka livet, både för den som har diagnosen och för omgivningen. Paula får oss att förstå att skillnaden mellan alla dem som har Aspergers syndrom är lika stora som mellan alla andra människor. Tid 9 oktober 2013, Marie Bökman, , Sista anmälningsdag 22 september 2013 på Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 7

8 13. Osynliga funktionsnedsättningar efter förvärvad hjärnskada För personer med förvärvad hjärnskada från 16 år och närstående Temakväll om osynliga funktionsnedsättningar som kan uppstå efter en förvärvad hjärnskada, hur vardagen påverkas och hur omgivningen kan beröras av förändringen. Åsa Larsen, arbetsterapeut, Eva Svensson, logoped och Ann-Mari Billing, psykolog föreläser om konsekvenser och möjligheter till nya strategier. De ger även konkreta exempel på vad som kan vara till hjälp för personer med förvärvad hjärnskada. Föreläsarna kommer från Hjärnskadecenter, Habilitering & Hälsa. Tid 10 oktober 2013, Sista anmälningsdag 29 september 2013 på 14. Autism, ADHD och utvecklingsstörning i DSM-5 Riktar sig främst till yrkesverksamma, närstående är också välkomna Sven Bölte, professor på Karolinska institutet, presenterar utifrån nya DSM-5 klassifikationen de uppdaterade diagnoskriterier avseende autismspektrumtillstånd, ADHD och utvecklingsstörning. Tid 16 oktober 2013, Birka, Rörstrands konferenscenter, Rörstrandsgatan 5, Stockholm Marga Tirmén-Carelius, , Sista anmälningsdag 22 september 2013 på 15. Individuell plan För närstående till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning Vill du ha ökat inflytande över stödet som ges? Behöver insatserna samordnas bättre? Vill du i god tid planera för ditt barns framtid? Här belyses hur en individuell plan enligt LSS (Lagen om Stöd och Service för vissa funktionshindrade) kan vara ett användbart verktyg i dessa sammanhang. Kvällens föreläsare är Ann-Marie Stenhammar, som på uppdrag av Socialstyrelsen utrett och sammanställt en rapport om individuella planer. Tillsammans med sin son med funktionsnedsättning har hon själv använt planer i olika sammanhang. Medverkar gör också handläggare med erfarenhet av individuella planer. Tid 16 oktober 2013, Tomas Myrberg, , Sista anmälningsdag 29 september 2013 på 16. Förvärvad hjärnskada hos barn och ungdomar om osynliga funktionsnedsättningar För föräldrar och andra närstående till barn med förvärvad hjärnskada En förvärvad hjärnskada kan uppstå av många olika orsaker, till exempel efter någon typ av våld mot huvudet, blödning, infektion, hjärtstillestånd eller drunkningstillbud som lett till syrebrist eller efter behandling/operation av en tumör. Som konsekvens kan barnet få kognitiva funktionsnedsättningar som inte är synliga men ger svårigheter i skolan och vardagen. Hur skall man på bästa sätt stötta barnet i sin osynliga funktionsnedsättning? Psykolog Linneá Amcoff, arbetsterapeut Jessica Odefjärd Magnusson samt specialpedagog Marie-Louise Kunkel, samtliga från Hjärnskadecenter för barn, Habilitering & Hälsa, föreläser om hur man genom strategier, kunskap och hjälpmedel kan stötta sitt barn med förvärvad hjärnskada att bli mer självständig och delaktig i sin vardag. Tid 16 oktober 2013, Sista anmälningsdag 6 oktober 2013 på 8 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

9 17. Hälsa och utvecklingsstörning hur bryter vi den negativa trenden? För alla intresserade. Samarrangemang med FUB Stockholm och FUB Stockholms län Varför är hälsoläget hos ungdomar med utvecklingsstörning sämre än hos deras jämnåriga med normalbegåvning? Beror det på utvecklingsstörningen eller finns det sociala omgivningsfaktorer? Vad säger forskningen om utvecklingsstörning och hälsa? Vad görs för att bryta den negativa utvecklingen? Vi har bjudit in två forskare, Jens Ineland, Umeå universitet och Eva Flygare Wallen, Karolinska institutet, som belyser frågeställningarna utifrån sina nyutgivna avhandlingar/rapporter. Läs mer på Tid 17 oktober 2013, och (em mer anpassad till yrkesverksamma o kvällsföreläsningen mer anpassad till närstående) Sista anmälningsdag 29 september 2013 på 18. Sällskapslek som språkstimulering För föräldrar och andra närstående till barn 3-12 år Hur kan sällskapsspel bli en språkträning? Språkoteket ger exempel på hur man kan anpassa spel som finns i handeln och egentillverkade spel för att stimulera tal, språk och kommunikation. Du får se spel från tidig språklig nivå upp till lite mer avancerad. Vi visar anpassade spel för barn som behöver träna tecken som stöd, hur man använder en pekkarta eller hur man kan arbeta med PECS-metoden (Picture Exchange Communication System). På Språkoteket finns logopeder som arbetar med att anpassa och framställa material för träning av kommunikation, tal och språk. Tid 21 oktober 2013, Kristina Eklund, , Sista anmälningsdag 6 oktober 2013 på 19. Hjälpmedel frihet, funktion och fritt val För föräldrar och andra närstående till barn och ungdomar med rörelsenedsättning Vilka hjälpmedel finns och hur är reglerna kring att få tillgång till hjälpmedel? Vad kan ett hjälpmedel innebära för ett rörelsehindrat barns frihet? Vad innebär fritt val? Ulla Wallerius, arbetsterapeut inom Habilitering och Hälsa, Linda Hylander och Hanna Smolowicz, hjälpmedelskonsulenter på Hjälpmedel Stockholm, föreläser om hur processen går till från att upptäcka ett behov, hitta rätt hjälpmedel till att utvärdera funktionen. Under en rundvandring får vi förevisat delar av Hjälpmedel Stockholms sortiment. Anneli Khayati, förälder till barn som har fått större rörelsefrihet tack vare hjälpmedel, berättar om hur det var när hjälpmedel kom in i hemmet. Tid 22 oktober 2013, Hjälpmedel Stockholm, Bergtallsvägen 10, Älvsjö Marie Bökman, , Sista anmälningsdag 6 oktober 2013 på Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 9

10 20. Temadag om Downs syndrom För föräldrar till barn 0-2 år med Downs syndrom En temadag för nyblivna föräldrar till barn med Downs syndrom. Medverkar gör barnläkare Christina Frid samt psykologer och specialpedagoger vid Spädbarnsverksamheten Tittut. Syftet med dagen är att få mer kunskap och att få möjlighet att dela tankar och upplevelser i grupp med andra föräldrar. Tid 23 oktober 2013, Spädbarnsverksamheten Tittut, Stockholm Kostnad 100 kronor, kaffe och lunch ingår Anne Skaarud, , Sista anmälningsdag 13 oktober 2013 på 21. Teckenspråkig döv i en hörande värld För alla intresserade, samarrangemang med Stockholms Dövas förening Denna eftermiddag får du kunskap och inblick i hur det är att leva som teckenspråkig döv och vilket samhällstöd som erbjuds. Medverkande: Mona Riis, Stockholms Dövas förening, kurator Marie Aspensjö och specialpedagog Ulrika Perez, Dövteamet, Habilitering & Hälsa samt informatör Marianne Risberg, Tolkcentralen. Medverkar gör också BUP:s team för döva och hörselskadade samt Psykiatriska mottagningen för döva och hörselskadade. Läs mer på Tid 24 oktober 2013, Sista anmälningsdag 29 september 2013 på 22. Downs syndrom för mor- och farföräldrar och andra närstående För mor- och farföräldrar och andra närstående till barn med Downs syndrom 0-3 år Som nära anhörig har man funderingar och frågor om barnets funktionsnedsättning. Barnläkare Christina Frid berättar om diagnosen och medicinska aspekter av den. Kuratorer från ett av våra habiliteringscenter informerar om hur man arbetar med barnen/familjerna på ett habiliteringscenter. Personal från Spädbarnsverksamheten Tittut berättar om och visar upp sin verksamhet. Syftet med eftermiddagen är att få mer kunskap och att få möjlighet att dela tankar och upplevelser i grupp med mor- och farföräldrar och andra närstående. Tid 25 oktober 2013, Spädbarnsverksamheten Tittut, Stockholm Anne Skaarud, , Sista anmälningsdag 13 oktober 2013 på 23. Workshop i Boardmaker För föräldrar och andra närstående till personer som fått Boardmaker förskrivet Du får lära dig hur programmet Boardmaker fungerar och praktiskt jobba med att utforma den typ av bildstöd ni behöver. Vill du använda egna bilder i programmet, ta med dem på USB minne. Begränsat antal deltagare. Tid 4 november Helena Hörkeby, , Sista anmälningsdag 20 oktober 2013 på 10 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

11 24. Epilepsi hos barn och ungdomar läkarens och anhörigs perspektiv För föräldrar och andra närstående till barn och ungdomar med epilepsi Temadag om epilepsi för föräldrar och andra närstående. Medverkar gör Kerstin Bergenfjord, beteendevetare, samtalsterapeut och förälder till en 20-årig dotter med svårbehandlad epilepsi. Kerstin delar med sig av sina erfarenheter från dotterns uppväxtår och om vikten av att fråga och ifrågasätta i kontakt med vård och skola. Medverkar gör också Maria Dahlin, barnneurolog och överläkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Hon föreläser om medicinska aspekter på epilepsi, orsaker till epilepsi, behandlingsalternativ och konsekvenser i vardagen. Gruppen utbyter erfarenheter och tankar. Tid 4 november 2013, Ersta konferens, Erstagatan 1K, Stockholm Kostnad 100 kronor, kaffe och lunch ingår Sista anmälningsdag 25 september 2013 på 25. Lek och lär med surfplatta/dator För föräldrar till barn och ungdomar under 18 år som inte läser eller skriver Alla barn behöver leka för att utvecklas. För barn med funktionsnedsättningar kan datorn/ surfplattan vara ett sätt att kompensera hinder och möjliggöra lek. Med enkla pedagogiska dataprogram/appar/ webbsidor kan du stimulera och stödja ditt barns möjligheter till lek, inlärning och kommunikation. Specialpedagoger från Center för kommunikativt och kognitivt stöd visar och ger tips om program på förskolenivå. Tid 4 november 2013, Sista anmälningsdag 13 oktober 2013 på 26. Det finns en framtid - men vad gör man med allt det som känns tungt? För föräldrar med barn upp till 12 år med funktionsnedsättning Att leva med ett barn med funktionsnedsättning innebär både glädje och sorg i vardagen. Denna förmiddag handlar om hur man som förälder strävar på med sorg och ledsnad medan det dagliga livet fortgår. Hur känner man? Vad får man känna? Vad är normalt? Vad händer i familjen? Och vad är det som gör att man orkar? Berit Rausch, socionom och förälder till en vuxen dotter med funktionsnedsättning berättar om hur sorgens process kan se ut och delar med sig av sina egna erfarenheter. Gruppen utbyter erfarenheter och tankar. Tid 7 november 2013, Anne Skaarud, , Sista anmälningsdag 13 oktober 2013 på 27. Autism och utvecklingsstörning För föräldrar och andra närstående till barn (7-17 år) med autism och utvecklingsstörning Förmiddagen handlar om vad det innebär att ha både autism och utvecklingsstörning, samt belyser frågor som rör konsekvenser i vardagen för barnet och familjen. Psykologerna Gun-Britt Cederström och Siv Högfeldt från Autismcenter för barn och ungdom inom Habilitering & Hälsa föreläser och håller i de efterföljande diskussionerna. Tid 8 november 2013, Marie Bökman, Sista anmälningsdag 13 oktober 2013 på Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 11

12 28. Styrkan i att vara två För föräldrapar till barn och ungdomar med funktionsnedsättning Föräldrar som har barn med funktionsnedsättning har en extra utsatt situation med många svåra beslut och uppgifter att lösa. Detta ställer parrelationen inför stora påfrestningar. Vi kommer under dagen att använda oss av olika teorier och erfarenheter/tips och varva detta med samtal i mindre grupper samt ge verktyg för hur man kan utveckla sitt sätt att samarbeta. Kursledare är Britta Lundkvist, beteendevetare och förälder till ett barn med funktionsnedsättning. Begränsat deltagarantal. Tid 8 november 2013 år, Ersta konferens, Erstagatan 1K, Stockholm Kostnad 100 kronor, kaffe och lunch ingår Tomas Myrberg, , Sista anmälningsdag 6 oktober 2013 på 29. Hjärnan och minnesförmågan Riktar sig främst till yrkesverksamma, närstående är också välkomna Rita Ehrenfors föreläser om hjärnans funktion och dysfunktion vid hjärnskador. Föreläsningen innefattar barn, ungdomar såväl som vuxna. Ur innehållet: Hjärnan, skademekanismer och prognos. Vanliga funktionsnedsättningar med fokus på kognition och minne. Att kartlägga och välja fokus för behandling. Olika behandlingsstrategier - vad fungerarar bäst. Rita Ehrenfors är leg. arbetsterapeut och doktorand vid institutionen Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle på Karolinska institutet. Hon har mångårig erfarenhet av hjärnskaderehabilitering och är författare till flera böcker i ämnet. Tid 11 november 2013, Kostnad 400 kronor exkl moms. Närstående kostnadsfritt Anne Skaarud, , Sista anmälningsdag 20 oktober 2013 på 30. Kognitivt stöd att klara sin vardag För föräldrar och andra närstående till ungdomar och vuxna med kognitiv funktionsnedsättning Kognitivt stöd förenklar, gör det lättare att förstå, planera, komma ihåg och gör det möjligt att bli mer självständig och delaktig. Medarbetare på Center för kommunikativt och kognitivt stöd föreläser och visar exempel på olika kognitiva hjälpmedel, användbar vardagsteknologi, smarta produkter och anpassningar i miljön. Du får också reda på hur du kan få tillgång till de olika lösningar som visas. Tid 13 november 2013, Tomas Myrberg, , Sista anmälningsdag 13 oktober 2013 på 31. Duchennes muskeldystrofi För föräldrar till pojkar 0-8 år med Duchennes muskeldystrofi Träffa andra föräldrar som har söner, upp till 8 år gamla, med Duchennes muskeldystrofi och samtala om angelägna frågor tillsammans med Åsa Nilsson, kurator och Corinna Brazel, psykolog. Tid 14 november 2013, Habiliteringscenter Norrtull, Norrtullsgatan 14 Kristina Gustafsson Bonnier, , Sista anmälningsdag 8 november 2013 på 12 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

13 32. Assistans i hemmet, del 1 Riktar sig till föräldrar som har barn med flerfunktionsnedsättning Hur kan det fungera att ha assistenter i hemmet och vad krävs för att få personliga assistenter? Lillemor Johanson, rådgivare på brukarkooperativet JAG och mamma till en son med assistans dygnet runt berättar hur det kan vara att leva med assistenter i hemmet. Susanne Lövgren från Försäkringskassan redogör för de lagar och regler som styr rätten till assistans. Del 2 hålls den 29 november. Man kan delta vid det ena eller vid båda tillfällena. Tid 15 november 2013, Marie Bökman, , Sista anmälningsdag 27 oktober 2013 på 33. Workshop i Inprint För föräldrar och andra närstående till personer som fått InPrint förskrivet Du får lära dig hur programmet InPrint fungerar och praktiskt jobba med att utforma den typ av bildstöd ni behöver. Vill du använda egna bilder i programmet, ta med dem på USB minne. Begränsat antal deltagare Tid 18 november 2013, Helena Hörkeby, , Sista anmälningsdag 3 november 2013 på 34. Andningskunskap Riktar sig främst till yrkesverksamma, närstående är också välkomna Många med rörelsenedsättning får en sämre andningsförmåga med tiden. Vad behöver man vara observant på och vad kan man göra för att undvika försämring? Den här kursen ger dig kunskaper i grundläggande andningsfysiologi, i vad som påverkar andningen och hur man kan hjälpa till för att förbättra den. Vilka är skillnaderna mellan barn och vuxna? Vad kan vi inom habiliteringen hjälpa till med? Föreläsare är Cecilia Mårtensson och Helena Bergqvist båda leg. sjukgymnaster. Tid 21 november 2013, Kostnad 400 kronor exkl moms. Närstående kostnadsfritt Sista anmälningsdag 27 oktober 2013 på 35. CVI cerebral synsvaghet Riktar sig främst till yrkesverksamma, närstående är också välkomna Överläkare Lena Jacobson berättar om vad CVI cerebral synsvaghet innebär för barnet, ungdomen och den vuxne. Lena har stora kunskaper om och omfattande erfarenheter av diagnosen CVI. Mikael Hedlund medverkar och ger sitt inifrånperspektiv på att leva med cerebral synsvaghet. Hur upplever man omvärlden och vilka konsekvenser får de svårigheter man har? Tid 25 november 2013, Kostnad 400 kronor exkl moms. Närstående kostnadsfritt Marie Bökman, , Sista anmälningsdag 27 oktober 2013 på Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 13

14 36. Introduktion till autism För alla intresserade, ingen föranmälan En introduktion till diagnosen autism kombinerat med utvecklingsstörning samt till olika former av habilitering vid autism. Föreläsningen hålls av fil dr och leg psykolog SvenOlof Dahlgren och leg psykolog Ulrika Lång. SvenOlof har under 25 år arbetat inom området barn, ungdomar och vuxna med autism/aspergers syndrom. Ulrika arbetar på Autismcenter för små barn inom Habilitering & Hälsa. Föreläsning tar upp historik, diagnoskriterier, orsaker, habilitering och hur man kan förklara situationer som kan uppstå runt en person med autism. Tid 26 november 2013, och (samma föreläsning vid två tidpunkter) ABF-huset, Zetasalen, Sveavägen 41, Stockholm Marie Bökman, , 37. Duchennes muskeldystrofi För föräldrar till pojkar/män 9 år och äldre Träffa andra föräldrar som har söner med Duchennes muskeldystrofi och få möjlighet att samtala om angelägna frågor tillsammans med Åsa Nilsson och Kristina Gustafsson Bonnier, socionomer och medarbetare i kunskapsteamet för muskelsjukdomar. Tid 27 november 2013, Kristina Gustafsson Bonnier, , Sista anmälningsdag 21 november 2013 på 38. Hjärntrötthet eller mental trötthet efter förvärvad hjärnskada För personer med förvärvad hjärnskada från 16 år och närstående Mental trötthet är vanligt förekommande efter skallskador och vid sjukdomar i nervsystemet, och blir för många drabbade ett stort problem. Kursen ger dig kunskap om vad mental trötthet är, hur det uppstår, sociala och psykologiska följder i vardagen och strategier för att minska effekterna av den mentala tröttheten och möjlighet till återhämtning. Föreläsare är Åsa Larsen, arbetsterapeut, Ammie Morin, kurator och Ann-Mari Billing, psykolog, från Hjärnskadecenter, Habilitering & Hälsa. Tid 28 november 2013, Tomas Myrberg, , Sista anmälningsdag 3 november 2013 på 39. Psykoterapi för personer med utvecklingsstörning Riktar sig främst till yrkesverksamma, närstående är också välkomna Som personal kan man ofta känna sig otillräcklig när personen som man arbetar med har svåra psykiska problem. Kan psykoterapi vara till hjälp? Vad är det och vem passar det för? Hur arbetar man med psykoterapi med personer som har en utvecklingstörning? Föreläsare är Elisabeth Bjernevall-Nygren, Maria Hagström Wahlberg och Stefan Lycknert, leg.psykologer/leg.psykoterapeuter på Psykoterapimottagningen Linden. Tid 29 november 2013, Kostnad 400 kronor exkl moms. Närstående kostnadsfritt Sista anmälningsdag 3 november 2013 på 14 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

15 40. Assistans i hemmet, del 2 För föräldrar som har barn med flerfunktionsnedsättning Hur kan familjen påverkas av assistans i hemmet, hur hanterar man beroendet av andra och behovet av privatliv? Maggan Carlsson, förskollärare och handledare för assistenter och föräldrar inom brukarkooperativet JAG, berättar om FNs barnkonvention och kopplar det till barnets rätt och möjlighet till delaktighet. Utrymme för egen reflektion och samtal finns. Del 1 är den 15 november. Man kan delta vid det ena eller vid båda tillfällena. Tid 29 november 2013, Marie Bökman, , Sista anmälningsdag 10 november 2013 på 41. Trollhare : ur en bokstavsvuxen transpersons ordgarderob Författarmöte för alla intresserade Hör Immanuel Brändemo, författare till boken Trollhare, berätta om vägen till ett bra liv med Aspergers syndrom, ADHD och som transperson. Boken ger en djupare inblick i hur personer med ADHD och autismpektrumtillstånd fungerar, med många exempel hämtade ur Immanuels liv. Tid 6 december 2013, Sista anmälningsdag 1 december 2013 på 42. SoL och LSS vad säger lagarna och hur kan de användas? För närstående till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning Vilka rättigheter och möjligheter till stöd har personer med funktionsnedsättning? Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS), vad skiljer lagarna åt? Vilka är nyheterna i LSS? Föreläsare är Helene Wirandi, socionom, med omfattande erfarenhet från funktionshinderområdet, de senaste åren från Socialstyrelsen. Föreläsningen ger också svar på frågor såsom hur man ansöker och överklagar beslut och vilka regler som gäller om verkställighet av beslut. Syftet är att ge kunskap om lagarna och vägledning om vilka vägar man kan gå för att nå ett visst mål. Tid 9 december 2013, Tomas Myrberg, , Sista anmälningsdag 17 november 2013 på 43. Introduktion till Aspergers syndrom För alla intresserade, ingen föranmälan Jill Söderlund och Patrik Lindberg som har Aspergers syndrom, ger tillsammans med SvenOlof Dahlgren en introduktion till diagnosen. Föredraget tar upp styrkor och svårigheter hos personer med Aspergers syndrom ur ett inifrånperspektiv, samt beskriver även på ett mer vetenskapligt sätt vad diagnosen innebär. SvenOlof Dahlgren är fil. dr och leg. psykolog och har i över 20 år arbetat inom området autism/ Aspergers syndrom och är sakkunnig på Autismforum. Tid 21 januari 2014, och (samma föreläsning vid två tillfällen) Birka, Rörstrands konferenscenter, Rörstrandsgatan 5, Stockholm Maria Kappel, , Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 15

16 44. Ingen familj är en ö : en bok om ADHD och Aspergers, om arv, miljö och skuld Författarmöte - för alla intresserade Möt Anja Wikström som under pseudonymen Ada Marsbacken skrivit boken Ingen familj är en ö. Hon beskriver på ett kärleksfullt sätt det slit som det innebär, att få vardagen att fungera med ett barn med NPF (Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning). Hon berör även den skuld och skam som föräldrar utsätts för både inom den egna familjen, umgängeskretsen och från helt okända personer som har åsikter om hur dessa barn ska hanteras. Tid 23 januari 2014, Sista anmälningsdag 12 januari 2014 på 45. Hur undvika och bemöta konflikter För närstående till barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Hur undviker och bemöter man konflikter hos personer med utvecklingsstörning och/eller autism, Aspergers syndrom, ADHD eller annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? Föreläsare är Bo Hejlskov Elvén, leg psykolog, som bland annat arbetar med hantering av problemskapande beteende hos personer med neuropsykiatriska diagnoser. Föreläsningen är praktiskt inriktad med konkreta förslag på hur man kan undvika och hantera konflikter. Tid 19 februari 2014, och (samma föreläsning vid två tillfällen) Zetasalen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm Tomas Myrberg, , Sista anmälningsdag 19 januari 2014 på 46. Litet syskon För föräldrar till barn med funktionsnedsättning vars syskon är i förskoleåldern. Hur är det att vara liten och ha ett syskon med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom? Christina Renlund, leg psykolog och psykoterapeut, ger berättelser från små barn 2 6 år som har syskon med utvecklingsstörning, rörelsehinder, autism och olika kroniska sjukdomar. Hon visar också sätt som barn kan uttrycka sig på och konkreta verktyg som är användbara för att hjälpa barn att berätta. Tanken med kvällen är att inspirera till samtal som kan stärka barnets identitet och självkänsla. Tid 20 februari 2014, Anne Skaarud, , Sista anmälningsdag 19 januari 2014 på 16 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

17 Anmälningsblankett Jag/vi anmäler oss till följande: Kurs/utbildning Kursens datum Habilitering & Hälsa hanterar nedanstående uppgifter i ett kursadministrativt system. Uppgifterna lämnas inte ut till utomstående och raderas inom ett år efter anmälan. Jag/vi samtycker till att personuppgifterna sparas i Habilitering & Hälsas kursadministrativa system i enlighet med personuppgiftslagen. Namn E-post Adress Postnr Postadress Telefon Mobil Jag/vi är Förälder Personal Anhörig/Närstående Egen funktionsnedsättning Behov av tolk Jag/vi har kontakt med följande habiliteringscenter (eller motsvarande) Funktionsnedsättning Födelseår Jag vill få nyhetsbrev via e-post med aktuella utbildningar för närstående. Skickas till Habilitering & Hälsa/Informationsenheten Box Stockholm Bekräftelse skickas när anmälningstiden gått ut. Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 17

18 18 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

19 Anmälningsblankett Jag/vi anmäler oss till följande: Kurs/utbildning Kursens datum Habilitering & Hälsa hanterar nedanstående uppgifter i ett kursadministrativt system. Uppgifterna lämnas inte ut till utomstående och raderas inom ett år efter anmälan. Jag/vi samtycker till att personuppgifterna sparas i Habilitering & Hälsas kursadministrativa system i enlighet med personuppgiftslagen. Namn E-post Adress Postnr Postadress Telefon Mobil Jag/vi är Förälder Personal Anhörig/Närstående Egen funktionsnedsättning Behov av tolk Jag/vi har kontakt med följande habiliteringscenter (eller motsvarande) Funktionsnedsättning Födelseår Jag vill få nyhetsbrev via e-post med aktuella utbildningar för närstående. Skickas till Habilitering & Hälsa/Informationsenheten Box Stockholm Bekräftelse skickas när anmälningstiden gått ut. Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 19

20 20 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

Kurser och arrangemang för anhöriga hösten 2012

Kurser och arrangemang för anhöriga hösten 2012 Kurser och arrangemang för anhöriga hösten 2012 Forum Funktionshinder är ett informationscenter för alla som är intresserade av frågor som rör funktionsnedsättningar, både privat och yrkesmässigt. Det

Läs mer

HABILITERING & HÄLSA

HABILITERING & HÄLSA HABILITERING & HÄLSA Kurser och arrangemang för närstående våren 2014 Programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning.

Läs mer

Program. september 2008 februari 2009. Kurser och föredrag för anhöriga till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar

Program. september 2008 februari 2009. Kurser och föredrag för anhöriga till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar Program september 2008 februari 2009 Kurser och föredrag för anhöriga till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar Föräldrautbildningen Ovanliga diagnoser Autismforum www.habilitering.nu Kunskap

Läs mer

HABILITERING & HÄLSA

HABILITERING & HÄLSA HABILITERING & HÄLSA Kurser och arrangemang för närstående hösten 2014 Programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning.

Läs mer

Kurser och arrangemang för anhöriga våren 2013

Kurser och arrangemang för anhöriga våren 2013 informationscenter, bibliotek, rådgivning, utbildning, arrangemang Kurser och arrangemang för anhöriga våren 2013 Forum Funktionshinder är ett informationscenter för alla som är intresserade av frågor

Läs mer

Hösten 2009. Program med kurser och föredrag för anhöriga till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar

Hösten 2009. Program med kurser och föredrag för anhöriga till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar Hösten 2009 Program med kurser och föredrag för anhöriga till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar Autismforum Forum Funktionshinder Föräldrautbildningen Ovanliga diagnoser Programmet finns

Läs mer

HABILITERING & HÄLSA

HABILITERING & HÄLSA HABILITERING & HÄLSA Kurser och arrangemang för närstående våren 2015 Programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning.

Läs mer

HABILITERING & HÄLSA

HABILITERING & HÄLSA HABILITERING & HÄLSA Kurser och arrangemang för närstående hösten 2015 Programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning.

Läs mer

K o M K unskap och M öte Utbildning för anhöriga till vuxna med funktionshinder hösten 2004 februari 2005

K o M K unskap och M öte Utbildning för anhöriga till vuxna med funktionshinder hösten 2004 februari 2005 KoM Kunskap och Möte Utbildning för anhöriga till vuxna med funktionshinder hösten 2004 februari 2005 Kunskap och Möte - utbildning för föräldrar Med Kunskap och Möte skapar Föräldrautbildningen ett forum

Läs mer

Kurser. Våren 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se

Kurser. Våren 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Kurser Våren 2015 Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habilitering.nu

Läs mer

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 ADHD coaching Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 Hur stöttar vi personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) i deras vardag? Lasse utgår ifrån en coaching baserad modell som bygger på

Läs mer

Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar

Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Vilken hjälp från skolan kan mitt barn få? Vart vänder jag mig för att få en utredning? Hur kan jag få hjälpmedel? Forum funktionshinder

Läs mer

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting Vi ger råd, stöd och behandling Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting Vi gör det lättare Habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting ger

Läs mer

Kursprogram hösten 2012

Kursprogram hösten 2012 Kursprogram hösten 2012 Unga vuxna Välkommen till ADHD-centers kurser, föreläsningar och andra aktiviteter! 2 Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.se 1(17) Grupper för person som har en

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

Uppdragsföreläsningar

Uppdragsföreläsningar Barn som väcker funderingar i förskolan Målgrupp Personal och föräldrar till barn i förskoleåldern. Rektorer för förskoleverksamhet. Personal inom BVC. Föreläsare Ulrika Aspeflo, leg. logoped Pris/Information

Läs mer

Information om LSS LÄTTLÄST

Information om LSS LÄTTLÄST Information om LSS LÄTTLÄST Version 5 2015-08-04 Här skriver vi om den hjälpen som du kan få enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. VAD ÄR LSS? LSS är en lag. LSS betyder Lagen

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lättläst

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lättläst Stöd och service till vissa funktionshindrade Det finns en särskild lag som kan ge personer med funktionshinder rätt till stöd, hjälp och

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 taby.se/anhorigstod samtalsgrupper Mötesplatser för anhöriga Anhörigstödet arrangerar mötesplatser där du får information som kan vägleda och inspirera dig.

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Öka förståelsen och fördjupa dina kunskaper med det senaste inom autismspektrumtillstånd och ADHD! Hot om våld så

Läs mer

Att leva hela livet 2014

Att leva hela livet 2014 Att leva hela livet 2014 En konferens om förvärvade hjärnskador TORS, FRE 13 14 NOVEMBER Arrangörer Dalheimers hus Social resursförvaltning/göteborgs Stad Björkbacken rehabilitering och aktivering SDF

Läs mer

StoCKK. Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd

StoCKK. Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK - Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK tillhör Habilitering & Hälsa och är ett komplement till habiliteringens

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

HINDER OCH MÖJLIGHETER VID STÖD TILL BARN MED AUTISM: PERSONLIG ASSISTANS I HEMMET

HINDER OCH MÖJLIGHETER VID STÖD TILL BARN MED AUTISM: PERSONLIG ASSISTANS I HEMMET HINDER OCH MÖJLIGHETER VID STÖD TILL BARN MED AUTISM: PERSONLIG ASSISTANS I HEMMET Ingrid Olsson (ingrid.olsson@buv.su.se) Lise Roll-Pettersson (lise.roll-pettersson@specped.su.se) Katarina Flygare Barn-

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra

Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra Habilitering, råd och stöd Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten erbjuder habilitering samt råd och stöd till barn och ungdomar med utvecklingsstörning,

Läs mer

GRUPPER OCH FÖRELÄSNINGAR FÖR VUXNA PÅ ASPERGERCENTER. www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam

GRUPPER OCH FÖRELÄSNINGAR FÖR VUXNA PÅ ASPERGERCENTER. www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam GRUPPER OCH FÖRELÄSNINGAR FÖR VUXNA PÅ ASPERGERCENTER www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 2 Personal i Aspergercenters vuxenteam Sid 3 Anmälan till

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LÄTTLÄST LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 1 Här skriver vi om den hjälp du kan få enligt LSS. Kommunerna och regionens hälso- och sjukvård ger hjälpen. Den här texten är lättläst.

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Forskning pågår: Risk- och skyddsfaktorer. Närståendeinsatser

Forskning pågår: Risk- och skyddsfaktorer. Närståendeinsatser Forskning pågår: Risk- och skyddsfaktorer & Närståendeinsatser Tatja Hirvikoski Med dr, psykolog, specialist i neuropsykologi, KIND, Karolinska Institutet & FoUU-chef för Habilitering&Hälsa, Stockholm

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Habilitering för barn med funktionsnedsättningar

Habilitering för barn med funktionsnedsättningar Habilitering för barn med funktionsnedsättningar Vad är habilitering? Det är lätt att blanda ihop habilitering med rehabilitering. Vad är egentligen skillnaden? Habilitering riktar sig till personer med

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010

Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010 Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010 Studiehandledningen omfattar åtta studieenheter. Dessa

Läs mer

Lättläst. Detta är Frösunda. Vi ger dig stöd till ett bättre liv

Lättläst. Detta är Frösunda. Vi ger dig stöd till ett bättre liv Lättläst Detta är Frösunda Vi ger dig stöd till ett bättre liv Detta är viktigt för Frösunda Alla människor har samma värde. Alla människor kan utveckla sig. Det ska vara roligt att träffa andra människor.

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer

IHF Konferens. SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap. Föreläsningen. Samverkan

IHF Konferens. SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap. Föreläsningen. Samverkan SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap Uppsala läns kommuner, Landstinget, Regionförbundet och FUB IHF Konferens Norrköping 9 september, 2010 Stöd till barn och föräldrar i familjer där

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen Att leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Handikappomsorgen Innehåll Vad är LSS?... sid 3 Leva som andra... sid 3 För vem gäller lagen?... sid 4 Alla

Läs mer

Utbildningspaket 2014

Utbildningspaket 2014 Utbildningspaket 2014 Utbildningarna vänder sig till yrkesverksamma inom kommun och landsting som i sin yrkesroll träffar föräldrar med kognitiva svårigheter eller deras barn. Det kan vara yrkesverksamma

Läs mer

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Torsdagen den 15 april 8.30-10.00 Registrering + kaffe och fralla 10.00-10.10 Välkommen! 10.10-10.40 BOSS - ett instrument för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Marie

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering psykosocialt stöd och fysisk rehabilitering Livskvalitet att hjälpa patienten att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv Så här kan ett rehabiliteringsprogram

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Resursverksamheten 2010-11-16. Ungdomsböcker. Böcker att läsa tillsammans med en vuxen

Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Resursverksamheten 2010-11-16. Ungdomsböcker. Böcker att läsa tillsammans med en vuxen Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Resursverksamheten 2010-11-16 Ungdomsböcker Böcker att läsa tillsammans med en vuxen 2 Titel: All Dogs Have ADHD Författare: Kathy Hoopermann Förlag: Jessica

Läs mer

Diagnos ett verktyg för kommunikation inom hälso- och sjukvården

Diagnos ett verktyg för kommunikation inom hälso- och sjukvården Sidan 1 Diagnos ett verktyg för kommunikation inom hälso- och sjukvården Tatja Hirvikoski Med dr, leg psykolog,specialist i neuropsykologi FoUU-chef, Habilitering & Hälsa KIND, Karolinska Institutet Post

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS Det finns en lag som säger att personer med funktionsnedsättning kan få särskilt stöd och service. Lagen heter LSS, som är ett kortare namn för Lagen om stöd och service till

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

Föreningen Attention Uppsala vill önska sina medlemmar ett riktigt gott nytt år!

Föreningen Attention Uppsala vill önska sina medlemmar ett riktigt gott nytt år! Uppsala Januari 2013 Innehåll Vårens cafékvällar och träffar... sid 2 Om den nya samtalsgruppen... sid 3 Tips om online-utbildning, kognitiva hjälpmedel... sid 3 Ett axplock ur habiliteringens kursprogram

Läs mer

Att leva hela livet 2012

Att leva hela livet 2012 Att leva hela livet 2012 En konferens om förvärvade hjärnskador TORS, FRE 18-19 OKTOBER Årets huvudtema är att vara ung och leva med förvärvade hjärnskador. Arrangörer är Dalheimers hus, Social resursförvaltning/

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2010-01-19 Socialförvaltningen Handikappomsorgen LÄTT-LÄST LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS finns för att: Göra det lättare för dig med funktionshinder att göra saker som

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Tidig diagnostik av utvecklingsavvikelser hos småbarn

Tidig diagnostik av utvecklingsavvikelser hos småbarn Tidig diagnostik av utvecklingsavvikelser hos småbarn ett utvecklingspsykiatriskt perspektiv Harald Sturm, barnpsykiater och barnneurolog Eric Zander, psykolog och doktorand Utvecklingspsykiatrisk enhet

Läs mer

Livets möjligheter. - för personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga och omgivning

Livets möjligheter. - för personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga och omgivning - för personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga och omgivning Välkommen till nationell konferens i Stockholm 10-11 mars 2014 på Essinge konferenscenter. Konferensen fokuserar på livets möjligheter

Läs mer

Utbildningar våren 2014

Utbildningar våren 2014 Utbildningar våren 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/2 & 14/5, Göteborg 26/3 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 10/4, Göteborg 15/4 KONDUKTIV PEDAGOGIK

Läs mer

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Gå 4 betala för 3! Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Våldets mekanismer vad utlöser ett våldsbeteende? Hedersrelaterat våld vart går gränsen för våld i olika kulturer? Missbruksproblematik

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

Välkommen till Stockholm

Välkommen till Stockholm www.ysdh.se Välkommen till Stockholm och YSDH:s fortbildningsdagar den 3 5 oktober 2007 www.ysdh.se Kursinbjudan Vi hälsar dig välkommen till YSDH:s fortbildningsdagar i Stockholm den 3-5 oktober 2007.

Läs mer

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård.

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm våren 2013

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm våren 2013 Medlemsblad för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm År 2013 nr 1, Årgång 32 Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm våren 2013 Januari Måndag 7 Österländsk gymnastik startar, kl.18-19, Blästervägen

Läs mer

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm hösten 2014

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm hösten 2014 Medlemsblad för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm År 2014 nr 4, Årgång 33 Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm hösten 2014 SEPTEMBER September Österländsk gymnastik startar, Kallhäll September

Läs mer

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2013 TALARE FRÅN Linnéuniversitetet Idor Svensson Docent i psykologi Kalmarsunds Gymnasieförbund Ann-Katrin Wijk Specialpedagog Halmstads kommun Elisabeth

Läs mer

Sammanfattning av statistikuppgifter

Sammanfattning av statistikuppgifter Bilaga 1-10 Sammanfattning av statistikuppgifter Sammanfattning av statistik För att tidigt identifiera de barn och unga 0-16 år som kommer och eller är i behov av extra stöd har en första inventering

Läs mer

Uppdaterad 2012-03-06

Uppdaterad 2012-03-06 Uppdaterad 2012-03-06 20 INNEHÅLL Sidan Vad är LSS? 3 Vem gäller lagen för? 4 Råd och stöd 5 Personlig assistent 6 Ledsagarservice 7 Kontaktperson 8 Hjälp till familjer 9 Korttidshem eller extra familj

Läs mer

KURSKATALOG. Våren 2014. Inbjudan till tematräffar, kurser och grupper på Autismcenter för små barn

KURSKATALOG. Våren 2014. Inbjudan till tematräffar, kurser och grupper på Autismcenter för små barn KURSKATALOG Våren 2014 Inbjudan till tematräffar, kurser och grupper på Autismcenter för små barn Postadress: Besöksadress: Telefon.: Box 170 56 Tideliusgatan 12, 2tr 08-123 354 50 104 62 Stockholm Rosenlund

Läs mer

Utbildningar hösten 2013

Utbildningar hösten 2013 Utbildningar hösten 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/11, Göteborg 17/9 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 15/10, Göteborg 1/10 KONDUKTIV PEDAGOGIK 1...6

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade I denna broschyr skriver vi om den hjälp du kan få enligt lagen som heter LSS det vill säga lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

Därför är vi med i Netdoktors nätverk av experter

Därför är vi med i Netdoktors nätverk av experter Därför är vi med i Netdoktors nätverk av experter Det är jätteviktigt att lyfta detta aktuella ämne. Allt fler får diagnosen ADHD eller andra närliggande NPF diagnoser så det är viktigt att det finns bra

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

Välkommen till Habiliteringen!

Välkommen till Habiliteringen! Habiliteringen Kalmar Gruppverksamhet och kurser våren 2015 Välkommen till Habiliteringen! Telefon 0480-843 00 Besöksadress Hus 48, plan 2 Lasarettsvägen 1, Kalmar Receptionens öppettider Måndag, onsdag

Läs mer

Arbetsterapeutens nya roll och funktion

Arbetsterapeutens nya roll och funktion Arbetsterapeutens nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2009 TALARE FRÅN Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Lena Haglund Universitetssjukhuset i Lund Eva Månsson Lexell

Läs mer

När barnet behöver rörelseträning. Informationsmaterial från sjukgymnasterna vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten

När barnet behöver rörelseträning. Informationsmaterial från sjukgymnasterna vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten När barnet behöver rörelseträning Informationsmaterial från sjukgymnasterna vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten Så här arbetar vi I den här broschyren vill vi informera er föräldrar om den

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA HABILITERINGSPROGRAM för barn och ungdomar med autism Information till föräldrar www.ltdalarna.se/hab Barn- och ungdomshabiliteringen i Dalarna.. ger stöd och

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder Göteborg 12-13 november Stockholm 4-5 februari Neuropsykiatriska funktionshinder Öka din kompetens om neuropsykiatriska funktionshinder! Utveckla ditt bemötande av personer med neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Messa med symboler. Hur har vi gjort och vad tycker de som provat?

Messa med symboler. Hur har vi gjort och vad tycker de som provat? Messa med symboler Hur har vi gjort och vad tycker de som provat? Margret Buchholz, Specialist i arbetsterapi inom habilitering och handikappomsorg vid DART Kommunikationsoch dataresurscenter. margret.buchholz@vgregion.se,

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Har Du eller Ditt barn både en syn- och hörselnedsättning?

Har Du eller Ditt barn både en syn- och hörselnedsättning? Har Du eller Ditt barn både en syn- och hörselnedsättning? I Stockholms län finns det många olika verksamheter som kan ge råd och stöd till dig som är mellan 0-20 år. Den här foldern är tänkt att underlätta

Läs mer

Frågor inför vuxenlivet

Frågor inför vuxenlivet Frågor inför vuxenlivet Några vanliga frågor inför vuxenlivet Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du kan få arbete

Läs mer

Från diagnos till funktion

Från diagnos till funktion FOKUS PÅ AUTISM Från diagnos till funktion De nya diagnoskriterierna i DSM-5, ICF samt vårdprogram är konferensens huvudprogram. Sally Rogers, Gina Davies och Timothy Michael Buie talar om tidiga insatser,

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

Vuxna med kognitiv funktionsnedsättning och psykisk sjukdom

Vuxna med kognitiv funktionsnedsättning och psykisk sjukdom Vuxna med kognitiv funktionsnedsättning och psykisk sjukdom Lund 2013-06-03 Lena Nylander, överläkare, med dr Psykiatri Skåne lena.nylander@skane.se Lena Nylander 2013 1 Sårbarhet för psykisk sjukdom Vuxna

Läs mer

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barn till föräldrar med allvarlig somatisk sjukdom Att implementera lagen inom vuxensomatisk vård Neurologiska klinikens arbete med rutiner

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

Frågor inför vuxenlivet

Frågor inför vuxenlivet Frågor inför vuxenlivet Några vanliga frågor inför vuxenlivet Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du kan få arbete

Läs mer