PROGRAM FÖR SEPTEMBER 2013 FEBRUARI 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROGRAM FÖR SEPTEMBER 2013 FEBRUARI 2014"

Transkript

1 Kunskap och möte Forum Funktionshinder är ett informationscenter med bibliotek, rådgivning och utbildning för alla som är intresserade av frågor som rör funktionsnedsättningar. Det här programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning. För vem För varje kurs finns det angivet vem den riktar sig till. Vid tveksamhet, kontakta kursansvarig. Syftet är att förmedla kunskap om funktionsnedsättningen, dess konsekvenser och om samhällets stöd. Kurserna är också en mötesplats där närstående kan träffas och få möjlighet att utbyta erfarenheter. Kurslokal Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund, Tideliusgatan 12, Stockholm. Anmälan Anmälan görs på Habilitering & Hälsas webbplats Du kan också använda dig av anmälningsblanketten längst bak i kursprogrammet. Efter anmälningstidens utgång skickar vi en bekräftelse med besked om du har fått plats, vägbeskrivning till kurslokalen och dylikt. Återbud Anmäl alltid återbud vid förhinder, så vi kan erbjuda platsen till någon annan. Kostnad Kurserna för närstående är kostnadsfria. En avgift för förtäringen tas ut i samband med heldagskurs. Ledigt en arbetsdag Hör efter med Försäkringskassan om möjlighet till ersättning för vård av barn eller kontaktdag. Vi kan lämna intyg då du deltagit. Önskemål och synpunkter Hör gärna av dig med önskemål och synpunkter till eller Webbadresser Utbildningar anordnas också av andra verksamheter inom Habilitering & Hälsa. På kan du läsa om alla verksamheter och hur du kan nå dem. Sällsynta diagnoser Temadagar om Sällsynta Diagnoser för anhöriga och personal anordnas av Center för Sällsynta Diagnoser Karolinska, Solna. Anmälan görs på För frågor kontakta Kristina Gustafsson Bonnier tfn eller Hösten 2013 planeras bland annat arrangemang om Neurofibromatos 1, Prader-Willis Syndrom och Retts syndrom. Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 1

2 Innehåll Här visas programmets innehåll utifrån vem/vilka kursen riktar sig till För närstående till barn 1. Öppet Hus nyinvigning av Forum Funktionshinder 5 2. Autismspektrum och nycklarna till den sociala förmågan 5 3. Små barn med hjärnskada 5 4. Litet syskon 5 5. Temadag om Duchennes muskeldystrofi 6 6. Föräldrakraft 6 7. Duchennes muskeldystrofi 6 8. Äta för lite, äta för mycket, äta för ensidigt 6 9. När livet inte blir som man tänkt sig - om att bli pappa till ett barn med flerfunktionsnedsättning Kärleken till ett annorlunda barn Föräldraröster Att uppleva världen annorlunda vill du veta hur det är? Individuell plan Förvärvad hjärnskada hos barn och ungdomar om osynliga funktionsnedsättningar Hälsa och utvecklingsstörning hur bryter vi den negativa trenden? Sällskapslek som språkstimulering Hjälpmedel frihet, funktion och fritt val Temadag om Downs syndrom Teckenspråkig döv i en hörande värld Downs syndrom för mor- och farföräldrar och andra närstående Workshop i Boardmaker Epilepsi hos barn och ungdomar läkarens och anhörigs perspektiv Lek och lär med surfplatta/dator Det finns en framtid - men vad gör man med allt det som känns tungt? Autism och utvecklingsstörning Styrkan i att vara två Hjärnan och minnesförmågan Duchennes muskeldystrofi Assistans i hemmet, del Workshop i Inprint Andningskunskap CVI cerebral synsvaghet Introduktion till autism Duchennes muskeldystrofi Assistans i hemmet, del Trollhare : ur en bokstavsvuxen transpersons ordgarderob SoL och LSS vad säger lagarna och hur kan de användas? Introduktion till Aspergers syndrom Ingen familj är en ö : en bok om ADHD och Aspergers, om arv, miljö och skuld Hur undvika och bemöta konflikter Litet syskon 16 2 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

3 För närstående till ungdomar 1. Öppet Hus nyinvigning av Forum Funktionshinder 5 2. Autismspektrum och nycklarna till den sociala förmågan 5 6. Föräldrakraft 6 7. Duchennes muskeldystrofi Kärleken till ett annorlunda barn Föräldraröster Att uppleva världen annorlunda vill du veta hur det är? Osynliga funktionsnedsättningar efter förvärvad hjärnskada Individuell plan Förvärvad hjärnskada hos barn och ungdomar om osynliga funktionsnedsättningar Hälsa och utvecklingsstörning hur bryter vi den negativa trenden? Hjälpmedel frihet, funktion och fritt val Teckenspråkig döv i en hörande värld Workshop i Boardmaker Epilepsi hos barn och ungdomar läkarens och anhörigs perspektiv Lek och lär med surfplatta/dator Autism och utvecklingsstörning Styrkan i att vara två Hjärnan och minnesförmågan Kognitivt stöd att klara sin vardag Workshop i Inprint Andningskunskap CVI cerebral synsvaghet Introduktion till autism Duchennes muskeldystrofi Hjärntrötthet eller mental trötthet efter förvärvad hjärnskada Psykoterapi för personer med utvecklingsstörning Trollhare : ur en bokstavsvuxen transpersons ordgarderob SoL och LSS vad säger lagarna och hur kan de användas? Introduktion till Aspergers syndrom Ingen familj är en ö : en bok om ADHD och Aspergers, om arv, miljö och skuld Hur undvika och bemöta konflikter 16 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 3

4 För närstående till vuxna 1. Öppet Hus nyinvigning av Forum Funktionshinder 5 2. Autismspektrum och nycklarna till den sociala förmågan 5 7. Duchennes muskeldystrofi Kärleken till ett annorlunda barn Föräldraröster Att uppleva världen annorlunda vill du veta hur det är? Osynliga funktionsnedsättningar efter förvärvad hjärnskada Individuell plan Hälsa och utvecklingsstörning hur bryter vi den negativa trenden? Teckenspråkig döv i en hörande värld Workshop i Boardmaker Hjärnan och minnesförmågan Kognitivt stöd att klara sin vardag Workshop i Inprint Andningskunskap CVI cerebral synsvaghet Introduktion till autism Duchennes muskeldystrofi Hjärntrötthet eller mental trötthet efter förvärvad hjärnskada Psykoterapi för personer med utvecklingsstörning Trollhare : ur en bokstavsvuxen transpersons ordgarderob SoL och LSS vad säger lagarna och hur kan de användas? Introduktion till Aspergers syndrom Ingen familj är en ö : en bok om ADHD och Aspergers, om arv, miljö och skuld Hur undvika och bemöta konflikter 16 4 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

5 1. Öppet Hus nyinvigning av Forum Funktionshinder För alla intresserade Forum Funktionshinder Habilitering & Hälsas informationscenter har flyttat. Besök oss i våra nya lokaler! Låna böcker i vårt bibliotek, lyssna till levande bok, ta del av information om vad habiliteringen kan erbjuda och lyssna till inspirerande kortseminarier. Läs mer på Tid 10 september 2013, drop-in Sista anmälningsdag 1 september 2013 på 2. Autismspektrum och nycklarna till den sociala förmågan För alla intresserade. Ingen föranmälan Anna Sjölund och Lotta Abrahamsson föreläser om hur man kan arbeta stödjande med social utveckling hos ungdomar och vuxna som har en autismspektrumdiagnos. Hur lär man sig det sociala spelet? Hur får jag en vän? Hur finner jag en partner? Hur slipper jag konflikter? Hur gör jag? Att hitta nycklarna till den sociala förmågan är viktigt för framtida välmående. Föreläsningen ger en inblick i olika tekniker för det. Tid 17 september 2013, och (samma föreläsning vid två tillfällen) Zetasalen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm Marie Bökman, , 3. Små barn med hjärnskada För föräldrar till barn 0-4 år med hjärnskada Temadag för föräldrar till barn som har en hjärnskada. Det kan vara en hjärnmissbildning, microcephali (liten hjärna), misstänkt cp-skada eller en centralmotorisk rubbning. Barnneurolog Katarina Lindström på Astrid Lindgrens barnsjukhus, talar om medicinska frågor och om hjärnans funktioner. Medverkar gör också psykologer och specialpedagoger vid Spädbarnsverksamheten Tittut. Syftet med dagen är att förmedla kunskap och ge möjlighet att dela tankar och erfarenheter i grupp med andra föräldrar. Tid 18 september 2013, Spädbarnsverksamheten Tittut, Stockholm Kostnad 100 kronor, kaffe och lunch ingår Anne Skaarud, , Sista anmälningsdag 8 september 2013 på 4. Litet syskon För föräldrar till barn med funktionsnedsättning med syskon i förskoleålder Hur är det att vara liten och ha ett syskon med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom? Christina Renlund, psykolog och psykoterapeut, återger berättelser från små barn 2 6 år som har syskon med utvecklingsstörning, rörelsehinder, autism och olika kroniska sjukdomar. Hon visar också på olika sätt som barn kan uttrycka sig på och konkreta verktyg som är användbara för att hjälpa barn att berätta. Tanken med förmiddagen är att inspirera till samtal som kan stärka barnets identitet och självkänsla. Tid 19 september 2013, Marie Bökman, , Sista anmälningsdag Snarast på Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 5

6 5. Temadag om Duchennes muskeldystrofi För familjer med pojkar som har Duchennes muskeldystrofi 0-6 år Hela familjen och andra närstående är välkomna till den här dagen. Pojkarna och deras syskon erbjuds aktiviteter i olika grupper. Föräldrar och andra närstående får information om diagnosen, habiliteringens möjligheter, att tala med barn om funktionshinder med mera. Medverkande är Tomas Sejersen överläkare, Åsa Nilsson kurator, samt sjukgymnaster, arbetsterapeuter mfl från muskelteamen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus och Habilitering & Hälsa. Tid 20 september 2013, Habiliteringscenter Norrtull, Norrtullsgatan 14, Stockholm Kostnad 100 kronor/vuxen, kaffe och lunch ingår Kristina Gustafsson Bonnier, , Sista anmälningsdag 9 september 2013 på 6. Föräldrakraft För föräldrar till barn och ungdomar med funktionsnedsättning Att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning ställer ofta stora krav. Hur får du kraft att orka och räcka till? Kursen visar på vägar att kunna ta vara på sin tid och energi. Handledare är Britta Lundkvist, beteendevetare och själv förälder till ett barn med funktionsnedsättning. Tillsammans med henne arbetar gruppen aktivt för att hitta redskap som ger ökad kraft och styrka. Kursen bygger på att man deltar vid båda tillfällena. Tid 25 september och 9 oktober 2013, Sista anmälningsdag 8 september 2013 på 7. Duchennes muskeldystrofi För föräldrar till pojkar i alla åldrar med Duchennes muskeldystrofi Träffa andra föräldrar som har söner med Duchennes muskeldystrofi och samtala om angelägna frågor. Dietist Zandra Hedlund informerar och svarar på frågor om mat och ätande vid DMD. Medverkar gör också Åsa Nilsson och Kristina Gustafsson Bonnier, socionomer och medarbetare i kunskapsteamet för muskelsjukdomar. Tid 25 september 2013, Kristina Gustafsson Bonnier, , Sista anmälningsdag 19 september 2013 på 8. Äta för lite, äta för mycket, äta för ensidigt För föräldrar till barn 4-12 år med autismspektrumstörning Hur kan man hantera ätande och mat för barn med autismspektrumstörning? Kursen inleds med en teoretisk genomgång. Därefter sätter vi tillsammans mål för varje barn och hjälper till att planera hur man kan nå en positiv förändring. Föräldrarna tränar hemma till nästa träff då vi gemensamt följer upp hur det har fungerat. Kursledare är Marjana Tornmalm tillsammans med medarbetare från Habilitering & Hälsa, alla med lång erfarenhet av arbete med barn med autismspektrumtillstånd. Kursen bygger på att man är närvarande vid alla fyra tillfällen. Tid 27 september, 4 oktober, 25 oktober, 22 november 2013, Tomas Myrberg, , Sista anmälningsdag 1 september 2013 på 6 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

7 9. När livet inte blir som man tänkt sig - om att bli pappa till ett barn med flerfunktionsnedsättning För föräldrar till barn i förskoleålder För fyra år sedan förändrades livet helt för Mikael och hans fru. När deras son var en månad gammal fick de plötsligt veta att deras son hade en allvarlig hjärnskada. Hur klarar man sig igenom ett sådant besked? Hur blir livet som pappa till en liten kille som behöver hjälp med allt? Hur påverkas parrelationen? Mikael berättar om sina upplevelser av en annorlunda papparoll. Om sorg och hur man kan bearbeta den, men även om glädje och nya perspektiv på tillvaron, samt praktiska tips för att få ihop den nya tillvaron. Föreläsare är Mikael Nordmark, pappa till Hugo. Arrangemang inom anhörigveckan. Tid 1 oktober 2013, Sista anmälningsdag 22 september 2013 på 10. Kärleken till ett annorlunda barn Författarmöte för alla intresserade Lyssna till författarna Thomas Filipsson och Mats Willner. Lisa och Erik är två annorlunda barn, två kärleksfulla barn med så mycket egna tankar, egna äventyr och egna upplevelser, som vi stundtals bara kan gissa oss till och fundera över. Att vara pappa till ett barn med autism är ett särskilt liv i sig. Det vimlar av frågor i vardagen, känslor och upplevelser. Vi måste våga göra mycket. Vi måste orka ännu mera. Det här är Thomas och Mats berättelse, deras berättelse om Kärleken till ett annorlunda barn. Arrangemang inom anhörigveckan. Tid 3 oktober 2013, Sista anmälningsdag 22 september 2013 på 11. Föräldraröster För alla intresserade Berit Rausch är förälder, föreläsare, socionom och handledare. Hon har intervjuat tio familjer om hur de fick beskedet om barnets funktionsnedsättning och hur de har kommit vidare i sorgeprocessen. I hennes nyskrivna rapport får vi ta del av dessa familjers berättelser. Det är oerhört värdefulla kunskaper som förmedlas på ett sätt som berör läsaren. Den här eftermiddagen kommer Berit ge röst åt dessa föräldrar. Arrangemang inom anhörigveckan. Tid 4 oktober 2013, Marie Bökman, , Sista anmälningsdag 22 september 2013 på 12. Att uppleva världen annorlunda vill du veta hur det är? För närstående till barn, ungdomar och vuxna samt personer från 16 år med Aspergers syndrom Paula Tilli berättar om sitt liv och sina erfarenheter på ett sätt som gör att man får en helt ny förståelse för hur det kan vara att leva med Aspergers syndrom. Med värme, humor och allvar ökar hon förståelsen hur Aspergers syndrom kan påverka livet, både för den som har diagnosen och för omgivningen. Paula får oss att förstå att skillnaden mellan alla dem som har Aspergers syndrom är lika stora som mellan alla andra människor. Tid 9 oktober 2013, Marie Bökman, , Sista anmälningsdag 22 september 2013 på Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 7

8 13. Osynliga funktionsnedsättningar efter förvärvad hjärnskada För personer med förvärvad hjärnskada från 16 år och närstående Temakväll om osynliga funktionsnedsättningar som kan uppstå efter en förvärvad hjärnskada, hur vardagen påverkas och hur omgivningen kan beröras av förändringen. Åsa Larsen, arbetsterapeut, Eva Svensson, logoped och Ann-Mari Billing, psykolog föreläser om konsekvenser och möjligheter till nya strategier. De ger även konkreta exempel på vad som kan vara till hjälp för personer med förvärvad hjärnskada. Föreläsarna kommer från Hjärnskadecenter, Habilitering & Hälsa. Tid 10 oktober 2013, Sista anmälningsdag 29 september 2013 på 14. Autism, ADHD och utvecklingsstörning i DSM-5 Riktar sig främst till yrkesverksamma, närstående är också välkomna Sven Bölte, professor på Karolinska institutet, presenterar utifrån nya DSM-5 klassifikationen de uppdaterade diagnoskriterier avseende autismspektrumtillstånd, ADHD och utvecklingsstörning. Tid 16 oktober 2013, Birka, Rörstrands konferenscenter, Rörstrandsgatan 5, Stockholm Marga Tirmén-Carelius, , Sista anmälningsdag 22 september 2013 på 15. Individuell plan För närstående till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning Vill du ha ökat inflytande över stödet som ges? Behöver insatserna samordnas bättre? Vill du i god tid planera för ditt barns framtid? Här belyses hur en individuell plan enligt LSS (Lagen om Stöd och Service för vissa funktionshindrade) kan vara ett användbart verktyg i dessa sammanhang. Kvällens föreläsare är Ann-Marie Stenhammar, som på uppdrag av Socialstyrelsen utrett och sammanställt en rapport om individuella planer. Tillsammans med sin son med funktionsnedsättning har hon själv använt planer i olika sammanhang. Medverkar gör också handläggare med erfarenhet av individuella planer. Tid 16 oktober 2013, Tomas Myrberg, , Sista anmälningsdag 29 september 2013 på 16. Förvärvad hjärnskada hos barn och ungdomar om osynliga funktionsnedsättningar För föräldrar och andra närstående till barn med förvärvad hjärnskada En förvärvad hjärnskada kan uppstå av många olika orsaker, till exempel efter någon typ av våld mot huvudet, blödning, infektion, hjärtstillestånd eller drunkningstillbud som lett till syrebrist eller efter behandling/operation av en tumör. Som konsekvens kan barnet få kognitiva funktionsnedsättningar som inte är synliga men ger svårigheter i skolan och vardagen. Hur skall man på bästa sätt stötta barnet i sin osynliga funktionsnedsättning? Psykolog Linneá Amcoff, arbetsterapeut Jessica Odefjärd Magnusson samt specialpedagog Marie-Louise Kunkel, samtliga från Hjärnskadecenter för barn, Habilitering & Hälsa, föreläser om hur man genom strategier, kunskap och hjälpmedel kan stötta sitt barn med förvärvad hjärnskada att bli mer självständig och delaktig i sin vardag. Tid 16 oktober 2013, Sista anmälningsdag 6 oktober 2013 på 8 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

9 17. Hälsa och utvecklingsstörning hur bryter vi den negativa trenden? För alla intresserade. Samarrangemang med FUB Stockholm och FUB Stockholms län Varför är hälsoläget hos ungdomar med utvecklingsstörning sämre än hos deras jämnåriga med normalbegåvning? Beror det på utvecklingsstörningen eller finns det sociala omgivningsfaktorer? Vad säger forskningen om utvecklingsstörning och hälsa? Vad görs för att bryta den negativa utvecklingen? Vi har bjudit in två forskare, Jens Ineland, Umeå universitet och Eva Flygare Wallen, Karolinska institutet, som belyser frågeställningarna utifrån sina nyutgivna avhandlingar/rapporter. Läs mer på Tid 17 oktober 2013, och (em mer anpassad till yrkesverksamma o kvällsföreläsningen mer anpassad till närstående) Sista anmälningsdag 29 september 2013 på 18. Sällskapslek som språkstimulering För föräldrar och andra närstående till barn 3-12 år Hur kan sällskapsspel bli en språkträning? Språkoteket ger exempel på hur man kan anpassa spel som finns i handeln och egentillverkade spel för att stimulera tal, språk och kommunikation. Du får se spel från tidig språklig nivå upp till lite mer avancerad. Vi visar anpassade spel för barn som behöver träna tecken som stöd, hur man använder en pekkarta eller hur man kan arbeta med PECS-metoden (Picture Exchange Communication System). På Språkoteket finns logopeder som arbetar med att anpassa och framställa material för träning av kommunikation, tal och språk. Tid 21 oktober 2013, Kristina Eklund, , Sista anmälningsdag 6 oktober 2013 på 19. Hjälpmedel frihet, funktion och fritt val För föräldrar och andra närstående till barn och ungdomar med rörelsenedsättning Vilka hjälpmedel finns och hur är reglerna kring att få tillgång till hjälpmedel? Vad kan ett hjälpmedel innebära för ett rörelsehindrat barns frihet? Vad innebär fritt val? Ulla Wallerius, arbetsterapeut inom Habilitering och Hälsa, Linda Hylander och Hanna Smolowicz, hjälpmedelskonsulenter på Hjälpmedel Stockholm, föreläser om hur processen går till från att upptäcka ett behov, hitta rätt hjälpmedel till att utvärdera funktionen. Under en rundvandring får vi förevisat delar av Hjälpmedel Stockholms sortiment. Anneli Khayati, förälder till barn som har fått större rörelsefrihet tack vare hjälpmedel, berättar om hur det var när hjälpmedel kom in i hemmet. Tid 22 oktober 2013, Hjälpmedel Stockholm, Bergtallsvägen 10, Älvsjö Marie Bökman, , Sista anmälningsdag 6 oktober 2013 på Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 9

10 20. Temadag om Downs syndrom För föräldrar till barn 0-2 år med Downs syndrom En temadag för nyblivna föräldrar till barn med Downs syndrom. Medverkar gör barnläkare Christina Frid samt psykologer och specialpedagoger vid Spädbarnsverksamheten Tittut. Syftet med dagen är att få mer kunskap och att få möjlighet att dela tankar och upplevelser i grupp med andra föräldrar. Tid 23 oktober 2013, Spädbarnsverksamheten Tittut, Stockholm Kostnad 100 kronor, kaffe och lunch ingår Anne Skaarud, , Sista anmälningsdag 13 oktober 2013 på 21. Teckenspråkig döv i en hörande värld För alla intresserade, samarrangemang med Stockholms Dövas förening Denna eftermiddag får du kunskap och inblick i hur det är att leva som teckenspråkig döv och vilket samhällstöd som erbjuds. Medverkande: Mona Riis, Stockholms Dövas förening, kurator Marie Aspensjö och specialpedagog Ulrika Perez, Dövteamet, Habilitering & Hälsa samt informatör Marianne Risberg, Tolkcentralen. Medverkar gör också BUP:s team för döva och hörselskadade samt Psykiatriska mottagningen för döva och hörselskadade. Läs mer på Tid 24 oktober 2013, Sista anmälningsdag 29 september 2013 på 22. Downs syndrom för mor- och farföräldrar och andra närstående För mor- och farföräldrar och andra närstående till barn med Downs syndrom 0-3 år Som nära anhörig har man funderingar och frågor om barnets funktionsnedsättning. Barnläkare Christina Frid berättar om diagnosen och medicinska aspekter av den. Kuratorer från ett av våra habiliteringscenter informerar om hur man arbetar med barnen/familjerna på ett habiliteringscenter. Personal från Spädbarnsverksamheten Tittut berättar om och visar upp sin verksamhet. Syftet med eftermiddagen är att få mer kunskap och att få möjlighet att dela tankar och upplevelser i grupp med mor- och farföräldrar och andra närstående. Tid 25 oktober 2013, Spädbarnsverksamheten Tittut, Stockholm Anne Skaarud, , Sista anmälningsdag 13 oktober 2013 på 23. Workshop i Boardmaker För föräldrar och andra närstående till personer som fått Boardmaker förskrivet Du får lära dig hur programmet Boardmaker fungerar och praktiskt jobba med att utforma den typ av bildstöd ni behöver. Vill du använda egna bilder i programmet, ta med dem på USB minne. Begränsat antal deltagare. Tid 4 november Helena Hörkeby, , Sista anmälningsdag 20 oktober 2013 på 10 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

11 24. Epilepsi hos barn och ungdomar läkarens och anhörigs perspektiv För föräldrar och andra närstående till barn och ungdomar med epilepsi Temadag om epilepsi för föräldrar och andra närstående. Medverkar gör Kerstin Bergenfjord, beteendevetare, samtalsterapeut och förälder till en 20-årig dotter med svårbehandlad epilepsi. Kerstin delar med sig av sina erfarenheter från dotterns uppväxtår och om vikten av att fråga och ifrågasätta i kontakt med vård och skola. Medverkar gör också Maria Dahlin, barnneurolog och överläkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Hon föreläser om medicinska aspekter på epilepsi, orsaker till epilepsi, behandlingsalternativ och konsekvenser i vardagen. Gruppen utbyter erfarenheter och tankar. Tid 4 november 2013, Ersta konferens, Erstagatan 1K, Stockholm Kostnad 100 kronor, kaffe och lunch ingår Sista anmälningsdag 25 september 2013 på 25. Lek och lär med surfplatta/dator För föräldrar till barn och ungdomar under 18 år som inte läser eller skriver Alla barn behöver leka för att utvecklas. För barn med funktionsnedsättningar kan datorn/ surfplattan vara ett sätt att kompensera hinder och möjliggöra lek. Med enkla pedagogiska dataprogram/appar/ webbsidor kan du stimulera och stödja ditt barns möjligheter till lek, inlärning och kommunikation. Specialpedagoger från Center för kommunikativt och kognitivt stöd visar och ger tips om program på förskolenivå. Tid 4 november 2013, Sista anmälningsdag 13 oktober 2013 på 26. Det finns en framtid - men vad gör man med allt det som känns tungt? För föräldrar med barn upp till 12 år med funktionsnedsättning Att leva med ett barn med funktionsnedsättning innebär både glädje och sorg i vardagen. Denna förmiddag handlar om hur man som förälder strävar på med sorg och ledsnad medan det dagliga livet fortgår. Hur känner man? Vad får man känna? Vad är normalt? Vad händer i familjen? Och vad är det som gör att man orkar? Berit Rausch, socionom och förälder till en vuxen dotter med funktionsnedsättning berättar om hur sorgens process kan se ut och delar med sig av sina egna erfarenheter. Gruppen utbyter erfarenheter och tankar. Tid 7 november 2013, Anne Skaarud, , Sista anmälningsdag 13 oktober 2013 på 27. Autism och utvecklingsstörning För föräldrar och andra närstående till barn (7-17 år) med autism och utvecklingsstörning Förmiddagen handlar om vad det innebär att ha både autism och utvecklingsstörning, samt belyser frågor som rör konsekvenser i vardagen för barnet och familjen. Psykologerna Gun-Britt Cederström och Siv Högfeldt från Autismcenter för barn och ungdom inom Habilitering & Hälsa föreläser och håller i de efterföljande diskussionerna. Tid 8 november 2013, Marie Bökman, Sista anmälningsdag 13 oktober 2013 på Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 11

12 28. Styrkan i att vara två För föräldrapar till barn och ungdomar med funktionsnedsättning Föräldrar som har barn med funktionsnedsättning har en extra utsatt situation med många svåra beslut och uppgifter att lösa. Detta ställer parrelationen inför stora påfrestningar. Vi kommer under dagen att använda oss av olika teorier och erfarenheter/tips och varva detta med samtal i mindre grupper samt ge verktyg för hur man kan utveckla sitt sätt att samarbeta. Kursledare är Britta Lundkvist, beteendevetare och förälder till ett barn med funktionsnedsättning. Begränsat deltagarantal. Tid 8 november 2013 år, Ersta konferens, Erstagatan 1K, Stockholm Kostnad 100 kronor, kaffe och lunch ingår Tomas Myrberg, , Sista anmälningsdag 6 oktober 2013 på 29. Hjärnan och minnesförmågan Riktar sig främst till yrkesverksamma, närstående är också välkomna Rita Ehrenfors föreläser om hjärnans funktion och dysfunktion vid hjärnskador. Föreläsningen innefattar barn, ungdomar såväl som vuxna. Ur innehållet: Hjärnan, skademekanismer och prognos. Vanliga funktionsnedsättningar med fokus på kognition och minne. Att kartlägga och välja fokus för behandling. Olika behandlingsstrategier - vad fungerarar bäst. Rita Ehrenfors är leg. arbetsterapeut och doktorand vid institutionen Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle på Karolinska institutet. Hon har mångårig erfarenhet av hjärnskaderehabilitering och är författare till flera böcker i ämnet. Tid 11 november 2013, Kostnad 400 kronor exkl moms. Närstående kostnadsfritt Anne Skaarud, , Sista anmälningsdag 20 oktober 2013 på 30. Kognitivt stöd att klara sin vardag För föräldrar och andra närstående till ungdomar och vuxna med kognitiv funktionsnedsättning Kognitivt stöd förenklar, gör det lättare att förstå, planera, komma ihåg och gör det möjligt att bli mer självständig och delaktig. Medarbetare på Center för kommunikativt och kognitivt stöd föreläser och visar exempel på olika kognitiva hjälpmedel, användbar vardagsteknologi, smarta produkter och anpassningar i miljön. Du får också reda på hur du kan få tillgång till de olika lösningar som visas. Tid 13 november 2013, Tomas Myrberg, , Sista anmälningsdag 13 oktober 2013 på 31. Duchennes muskeldystrofi För föräldrar till pojkar 0-8 år med Duchennes muskeldystrofi Träffa andra föräldrar som har söner, upp till 8 år gamla, med Duchennes muskeldystrofi och samtala om angelägna frågor tillsammans med Åsa Nilsson, kurator och Corinna Brazel, psykolog. Tid 14 november 2013, Habiliteringscenter Norrtull, Norrtullsgatan 14 Kristina Gustafsson Bonnier, , Sista anmälningsdag 8 november 2013 på 12 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

13 32. Assistans i hemmet, del 1 Riktar sig till föräldrar som har barn med flerfunktionsnedsättning Hur kan det fungera att ha assistenter i hemmet och vad krävs för att få personliga assistenter? Lillemor Johanson, rådgivare på brukarkooperativet JAG och mamma till en son med assistans dygnet runt berättar hur det kan vara att leva med assistenter i hemmet. Susanne Lövgren från Försäkringskassan redogör för de lagar och regler som styr rätten till assistans. Del 2 hålls den 29 november. Man kan delta vid det ena eller vid båda tillfällena. Tid 15 november 2013, Marie Bökman, , Sista anmälningsdag 27 oktober 2013 på 33. Workshop i Inprint För föräldrar och andra närstående till personer som fått InPrint förskrivet Du får lära dig hur programmet InPrint fungerar och praktiskt jobba med att utforma den typ av bildstöd ni behöver. Vill du använda egna bilder i programmet, ta med dem på USB minne. Begränsat antal deltagare Tid 18 november 2013, Helena Hörkeby, , Sista anmälningsdag 3 november 2013 på 34. Andningskunskap Riktar sig främst till yrkesverksamma, närstående är också välkomna Många med rörelsenedsättning får en sämre andningsförmåga med tiden. Vad behöver man vara observant på och vad kan man göra för att undvika försämring? Den här kursen ger dig kunskaper i grundläggande andningsfysiologi, i vad som påverkar andningen och hur man kan hjälpa till för att förbättra den. Vilka är skillnaderna mellan barn och vuxna? Vad kan vi inom habiliteringen hjälpa till med? Föreläsare är Cecilia Mårtensson och Helena Bergqvist båda leg. sjukgymnaster. Tid 21 november 2013, Kostnad 400 kronor exkl moms. Närstående kostnadsfritt Sista anmälningsdag 27 oktober 2013 på 35. CVI cerebral synsvaghet Riktar sig främst till yrkesverksamma, närstående är också välkomna Överläkare Lena Jacobson berättar om vad CVI cerebral synsvaghet innebär för barnet, ungdomen och den vuxne. Lena har stora kunskaper om och omfattande erfarenheter av diagnosen CVI. Mikael Hedlund medverkar och ger sitt inifrånperspektiv på att leva med cerebral synsvaghet. Hur upplever man omvärlden och vilka konsekvenser får de svårigheter man har? Tid 25 november 2013, Kostnad 400 kronor exkl moms. Närstående kostnadsfritt Marie Bökman, , Sista anmälningsdag 27 oktober 2013 på Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 13

14 36. Introduktion till autism För alla intresserade, ingen föranmälan En introduktion till diagnosen autism kombinerat med utvecklingsstörning samt till olika former av habilitering vid autism. Föreläsningen hålls av fil dr och leg psykolog SvenOlof Dahlgren och leg psykolog Ulrika Lång. SvenOlof har under 25 år arbetat inom området barn, ungdomar och vuxna med autism/aspergers syndrom. Ulrika arbetar på Autismcenter för små barn inom Habilitering & Hälsa. Föreläsning tar upp historik, diagnoskriterier, orsaker, habilitering och hur man kan förklara situationer som kan uppstå runt en person med autism. Tid 26 november 2013, och (samma föreläsning vid två tidpunkter) ABF-huset, Zetasalen, Sveavägen 41, Stockholm Marie Bökman, , 37. Duchennes muskeldystrofi För föräldrar till pojkar/män 9 år och äldre Träffa andra föräldrar som har söner med Duchennes muskeldystrofi och få möjlighet att samtala om angelägna frågor tillsammans med Åsa Nilsson och Kristina Gustafsson Bonnier, socionomer och medarbetare i kunskapsteamet för muskelsjukdomar. Tid 27 november 2013, Kristina Gustafsson Bonnier, , Sista anmälningsdag 21 november 2013 på 38. Hjärntrötthet eller mental trötthet efter förvärvad hjärnskada För personer med förvärvad hjärnskada från 16 år och närstående Mental trötthet är vanligt förekommande efter skallskador och vid sjukdomar i nervsystemet, och blir för många drabbade ett stort problem. Kursen ger dig kunskap om vad mental trötthet är, hur det uppstår, sociala och psykologiska följder i vardagen och strategier för att minska effekterna av den mentala tröttheten och möjlighet till återhämtning. Föreläsare är Åsa Larsen, arbetsterapeut, Ammie Morin, kurator och Ann-Mari Billing, psykolog, från Hjärnskadecenter, Habilitering & Hälsa. Tid 28 november 2013, Tomas Myrberg, , Sista anmälningsdag 3 november 2013 på 39. Psykoterapi för personer med utvecklingsstörning Riktar sig främst till yrkesverksamma, närstående är också välkomna Som personal kan man ofta känna sig otillräcklig när personen som man arbetar med har svåra psykiska problem. Kan psykoterapi vara till hjälp? Vad är det och vem passar det för? Hur arbetar man med psykoterapi med personer som har en utvecklingstörning? Föreläsare är Elisabeth Bjernevall-Nygren, Maria Hagström Wahlberg och Stefan Lycknert, leg.psykologer/leg.psykoterapeuter på Psykoterapimottagningen Linden. Tid 29 november 2013, Kostnad 400 kronor exkl moms. Närstående kostnadsfritt Sista anmälningsdag 3 november 2013 på 14 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

15 40. Assistans i hemmet, del 2 För föräldrar som har barn med flerfunktionsnedsättning Hur kan familjen påverkas av assistans i hemmet, hur hanterar man beroendet av andra och behovet av privatliv? Maggan Carlsson, förskollärare och handledare för assistenter och föräldrar inom brukarkooperativet JAG, berättar om FNs barnkonvention och kopplar det till barnets rätt och möjlighet till delaktighet. Utrymme för egen reflektion och samtal finns. Del 1 är den 15 november. Man kan delta vid det ena eller vid båda tillfällena. Tid 29 november 2013, Marie Bökman, , Sista anmälningsdag 10 november 2013 på 41. Trollhare : ur en bokstavsvuxen transpersons ordgarderob Författarmöte för alla intresserade Hör Immanuel Brändemo, författare till boken Trollhare, berätta om vägen till ett bra liv med Aspergers syndrom, ADHD och som transperson. Boken ger en djupare inblick i hur personer med ADHD och autismpektrumtillstånd fungerar, med många exempel hämtade ur Immanuels liv. Tid 6 december 2013, Sista anmälningsdag 1 december 2013 på 42. SoL och LSS vad säger lagarna och hur kan de användas? För närstående till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning Vilka rättigheter och möjligheter till stöd har personer med funktionsnedsättning? Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS), vad skiljer lagarna åt? Vilka är nyheterna i LSS? Föreläsare är Helene Wirandi, socionom, med omfattande erfarenhet från funktionshinderområdet, de senaste åren från Socialstyrelsen. Föreläsningen ger också svar på frågor såsom hur man ansöker och överklagar beslut och vilka regler som gäller om verkställighet av beslut. Syftet är att ge kunskap om lagarna och vägledning om vilka vägar man kan gå för att nå ett visst mål. Tid 9 december 2013, Tomas Myrberg, , Sista anmälningsdag 17 november 2013 på 43. Introduktion till Aspergers syndrom För alla intresserade, ingen föranmälan Jill Söderlund och Patrik Lindberg som har Aspergers syndrom, ger tillsammans med SvenOlof Dahlgren en introduktion till diagnosen. Föredraget tar upp styrkor och svårigheter hos personer med Aspergers syndrom ur ett inifrånperspektiv, samt beskriver även på ett mer vetenskapligt sätt vad diagnosen innebär. SvenOlof Dahlgren är fil. dr och leg. psykolog och har i över 20 år arbetat inom området autism/ Aspergers syndrom och är sakkunnig på Autismforum. Tid 21 januari 2014, och (samma föreläsning vid två tillfällen) Birka, Rörstrands konferenscenter, Rörstrandsgatan 5, Stockholm Maria Kappel, , Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 15

16 44. Ingen familj är en ö : en bok om ADHD och Aspergers, om arv, miljö och skuld Författarmöte - för alla intresserade Möt Anja Wikström som under pseudonymen Ada Marsbacken skrivit boken Ingen familj är en ö. Hon beskriver på ett kärleksfullt sätt det slit som det innebär, att få vardagen att fungera med ett barn med NPF (Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning). Hon berör även den skuld och skam som föräldrar utsätts för både inom den egna familjen, umgängeskretsen och från helt okända personer som har åsikter om hur dessa barn ska hanteras. Tid 23 januari 2014, Sista anmälningsdag 12 januari 2014 på 45. Hur undvika och bemöta konflikter För närstående till barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Hur undviker och bemöter man konflikter hos personer med utvecklingsstörning och/eller autism, Aspergers syndrom, ADHD eller annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? Föreläsare är Bo Hejlskov Elvén, leg psykolog, som bland annat arbetar med hantering av problemskapande beteende hos personer med neuropsykiatriska diagnoser. Föreläsningen är praktiskt inriktad med konkreta förslag på hur man kan undvika och hantera konflikter. Tid 19 februari 2014, och (samma föreläsning vid två tillfällen) Zetasalen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm Tomas Myrberg, , Sista anmälningsdag 19 januari 2014 på 46. Litet syskon För föräldrar till barn med funktionsnedsättning vars syskon är i förskoleåldern. Hur är det att vara liten och ha ett syskon med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom? Christina Renlund, leg psykolog och psykoterapeut, ger berättelser från små barn 2 6 år som har syskon med utvecklingsstörning, rörelsehinder, autism och olika kroniska sjukdomar. Hon visar också sätt som barn kan uttrycka sig på och konkreta verktyg som är användbara för att hjälpa barn att berätta. Tanken med kvällen är att inspirera till samtal som kan stärka barnets identitet och självkänsla. Tid 20 februari 2014, Anne Skaarud, , Sista anmälningsdag 19 januari 2014 på 16 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

17 Anmälningsblankett Jag/vi anmäler oss till följande: Kurs/utbildning Kursens datum Habilitering & Hälsa hanterar nedanstående uppgifter i ett kursadministrativt system. Uppgifterna lämnas inte ut till utomstående och raderas inom ett år efter anmälan. Jag/vi samtycker till att personuppgifterna sparas i Habilitering & Hälsas kursadministrativa system i enlighet med personuppgiftslagen. Namn E-post Adress Postnr Postadress Telefon Mobil Jag/vi är Förälder Personal Anhörig/Närstående Egen funktionsnedsättning Behov av tolk Jag/vi har kontakt med följande habiliteringscenter (eller motsvarande) Funktionsnedsättning Födelseår Jag vill få nyhetsbrev via e-post med aktuella utbildningar för närstående. Skickas till Habilitering & Hälsa/Informationsenheten Box Stockholm Bekräftelse skickas när anmälningstiden gått ut. Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 17

18 18 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

19 Anmälningsblankett Jag/vi anmäler oss till följande: Kurs/utbildning Kursens datum Habilitering & Hälsa hanterar nedanstående uppgifter i ett kursadministrativt system. Uppgifterna lämnas inte ut till utomstående och raderas inom ett år efter anmälan. Jag/vi samtycker till att personuppgifterna sparas i Habilitering & Hälsas kursadministrativa system i enlighet med personuppgiftslagen. Namn E-post Adress Postnr Postadress Telefon Mobil Jag/vi är Förälder Personal Anhörig/Närstående Egen funktionsnedsättning Behov av tolk Jag/vi har kontakt med följande habiliteringscenter (eller motsvarande) Funktionsnedsättning Födelseår Jag vill få nyhetsbrev via e-post med aktuella utbildningar för närstående. Skickas till Habilitering & Hälsa/Informationsenheten Box Stockholm Bekräftelse skickas när anmälningstiden gått ut. Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 19

20 20 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

HABILITERING & HÄLSA

HABILITERING & HÄLSA HABILITERING & HÄLSA Kurser och arrangemang för närstående våren 2014 Programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning.

Läs mer

HABILITERING & HÄLSA

HABILITERING & HÄLSA HABILITERING & HÄLSA Kurser och arrangemang för närstående hösten 2015 Programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning.

Läs mer

HABILITERING & HÄLSA

HABILITERING & HÄLSA HABILITERING & HÄLSA Kurser och arrangemang för närstående våren 2015 Programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning.

Läs mer

Program. september 2008 februari 2009. Kurser och föredrag för anhöriga till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar

Program. september 2008 februari 2009. Kurser och föredrag för anhöriga till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar Program september 2008 februari 2009 Kurser och föredrag för anhöriga till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar Föräldrautbildningen Ovanliga diagnoser Autismforum www.habilitering.nu Kunskap

Läs mer

K o M K unskap och M öte Utbildning för anhöriga till vuxna med funktionshinder hösten 2004 februari 2005

K o M K unskap och M öte Utbildning för anhöriga till vuxna med funktionshinder hösten 2004 februari 2005 KoM Kunskap och Möte Utbildning för anhöriga till vuxna med funktionshinder hösten 2004 februari 2005 Kunskap och Möte - utbildning för föräldrar Med Kunskap och Möte skapar Föräldrautbildningen ett forum

Läs mer

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm våren 2013

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm våren 2013 Medlemsblad för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm År 2013 nr 1, Årgång 32 Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm våren 2013 Januari Måndag 7 Österländsk gymnastik startar, kl.18-19, Blästervägen

Läs mer

Udda Annorlunda. Om barn och ungdomar med funktionshinder - lästips från sjukhusbiblioteket -

Udda Annorlunda. Om barn och ungdomar med funktionshinder - lästips från sjukhusbiblioteket - Udda Annorlunda Om barn och ungdomar med funktionshinder - lästips från sjukhusbiblioteket - Sjukhusbiblioteken i Värmland 2014 Böcker för barn och ungdomar Abbe 8 år och 43 dagar : en bok om Aspergers

Läs mer

synapsen Jeppe har hittat rätt skola Nr 4 2013 Årgång 32 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Jeppe har hittat rätt skola Nr 4 2013 Årgång 32 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 4 2013 Årgång 32 Jeppe har hittat rätt skola Krister skrev till Livsbild. Trots allt svårt som hänt så har mitt liv blivit så bra. Kurshelg för unga om att

Läs mer

En tidning från Handikapp & HabilitEring Nr 4. 2009. Tema: Utan remiss

En tidning från Handikapp & HabilitEring Nr 4. 2009. Tema: Utan remiss En tidning från Handikapp & HabilitEring Nr 4. 2009 Tema: Utan remiss ANsvARig UTgivARE har ordet: innehåll Hård träning ger resultat 3-4 Öppen träning på puffas gym 5-6 att tillmötesgå den nya tidens

Läs mer

POMS bladet. Organ för POMS - Handikappsykologernas Yrkesförening. Trevlig sommar! Nr 2, juni 2007. www.poms.nu

POMS bladet. Organ för POMS - Handikappsykologernas Yrkesförening. Trevlig sommar! Nr 2, juni 2007. www.poms.nu POMS bladet Organ för POMS - Handikappsykologernas Yrkesförening Trevlig sommar! Nr 2, juni 2007 www.poms.nu SHPF POMSbladet sidan 2 Styrelse för Sveriges Handikappsykologers Förening 2006-2007 vald vid

Läs mer

Nr 3/05. Tema: Flerfunktionshinder

Nr 3/05. Tema: Flerfunktionshinder Nr 3/05 Tema: Flerfunktionshinder 25 Innehåll sid Safiren - boende för sköra barn 3-5 Nu har vi ett fungerande liv 5-7 Utsatt grupp som väcker starka känslor 8-9 Äntligen något för oss 10 Stor oro när

Läs mer

synapsen Tobias vill vidga synen på epilepsi Nr 1 2009 Årgång 28 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Tobias vill vidga synen på epilepsi Nr 1 2009 Årgång 28 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 1 2009 Årgång 28 Tobias vill vidga synen på epilepsi Ella har eget boende tack vare ett team personliga assistenter som täcker in dygnets alla timmar. Vi

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Han fortsätter gå framåt. Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 1 2012. Tema kring barn och unga - läs mer inne i tidningen

HJÄRNKRAFT. Han fortsätter gå framåt. Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 1 2012. Tema kring barn och unga - läs mer inne i tidningen HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 1 2012 Han fortsätter gå framåt Tema kring barn och unga - läs mer inne i tidningen Carolina Lindgren om vägen tillbaka 6 Billums utredning

Läs mer

Föräldraröster. Ett projekt i samarbete med Berit Rausch, socionom/utbildare/handledare/förälder

Föräldraröster. Ett projekt i samarbete med Berit Rausch, socionom/utbildare/handledare/förälder Föräldraröster Ett projekt i samarbete med Berit Rausch, socionom/utbildare/handledare/förälder Förord Inledning Under många år har Föräldrautbildningen/anhörigutbildningen vid Forum Funktionshinder engagerat

Läs mer

synapsen Unga om jobb idag och i framtiden Nr 3-4 2009 Årgång 28 Epilepsiföreningens medlemstidning Barnsjukhus i Bergmans barndomshem.

synapsen Unga om jobb idag och i framtiden Nr 3-4 2009 Årgång 28 Epilepsiföreningens medlemstidning Barnsjukhus i Bergmans barndomshem. synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 3-4 2009 Årgång 28 Unga om jobb idag och i framtiden Amanch skildes från sin familj och avvisades till Irak. Jag skäms, säger Anita Dorazio. Barnsjukhus i

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Kurskatalog 2015. Solhaga gruppen

Kurskatalog 2015. Solhaga gruppen Kurskatalog 2015 Solhaga gruppen Välkommen till oss på Solhaga Enigma Education För oss är det en självklarhet att människor som har en funktionsnedsättning ska leva ett gott liv, hela livet. Det är också

Läs mer

Speciellt NR 2 2012. Autism & Aspergerföreningen Stockholms län. - Hälso- och sjukvård för alla? - Bevara LSS - Kognitivt stöd

Speciellt NR 2 2012. Autism & Aspergerföreningen Stockholms län. - Hälso- och sjukvård för alla? - Bevara LSS - Kognitivt stöd Speciellt NR 2 2012 Autism & Aspergerföreningen Stockholms län - Hälso- och sjukvård för alla? - Bevara LSS - Kognitivt stöd information 30 miljoner till autismforskning 260 miljoner anslås till olika

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

synapsen Hanne från Norge på inspirationsturné Nr 4 2011 Årgång 30 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Hanne från Norge på inspirationsturné Nr 4 2011 Årgång 30 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 4 2011 Årgång 30 Hanne från Norge på inspirationsturné Tänk om vi kunde ta vara på erfarenheter från öst och väst, säger Christina Doctare. Överförmyndarnämnd

Läs mer

Speciellt NR 2 2015. Autism & Aspergerföreningen Stockholms län. - Rapport från konferens - Rapport från 40-årskalaset - Sommartips

Speciellt NR 2 2015. Autism & Aspergerföreningen Stockholms län. - Rapport från konferens - Rapport från 40-årskalaset - Sommartips Speciellt NR 2 2015 Autism & Aspergerföreningen Stockholms län - Rapport från konferens - Rapport från 40-årskalaset - Sommartips Ny Speciellt nr 2 2015.indd 1 2015-06-01 16:10 information Avledning och

Läs mer

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem?

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Idéer från ett seminarum för föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning och för personal inom stödverksamheter En del av projektet Egen växtkraft Barns

Läs mer

LIV MED AUTISM LÄRARHANDLEDNING

LIV MED AUTISM LÄRARHANDLEDNING LIV MED AUTISM LÄRARHANDLEDNING 1 FÖRORD Serien Liv med autism producerades för att sprida kunskap om och öka förståelsen för funktionsnedsättningen autismspektrumtillstånd (AST). Ett specifikt syfte med

Läs mer

Kurser. Våren 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se

Kurser. Våren 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Kurser Våren 2015 Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habilitering.nu

Läs mer

Boendestöd för personer med Aspergers syndrom

Boendestöd för personer med Aspergers syndrom FoU-Södertörns Skriftserie nr 98/11 Boendestöd för personer med Aspergers syndrom Hjördis Gustafsson Rapporten kan beställas från FoU-Södertörn Römossevägen 25 146 31 Tullinge Tel: 08-530 621 80 Fax: 08-530

Läs mer

Kommunikation och sexualitet två grundläggande drivkrafter

Kommunikation och sexualitet två grundläggande drivkrafter EN TIDNING FRÅN HABILITERING & HÄLSA Nr 1. 2012 Teman: Alternativ Kompletterande Kommunikation (AKK) Sex och samlevnad ANSVARIG UTGIVARE HAR ORDET: Innehåll AKKtiv kurs för föräldrar 3-4 AKKtiv öppnade

Läs mer

Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén

Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén Man blir så glad när det går framåt - om familjernas situation och behov när barnet har ett funktionshinder och om samhällets insatser ur föräldrarnas perspektiv

Läs mer

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn?

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Dokumentation från regional konferens i Göteborg 6 april 2011 arrangerad i samarbete mellan Göteborgsregionens kommunalförbund/fou i Väst och Länsstyrelsen

Läs mer

Förord. Kontakt. Projektet pågår från februari 2009 till januari 2012. Halmstad den 31 januari 2010. Cornelia Sobek och Karin Davidsson projektledare

Förord. Kontakt. Projektet pågår från februari 2009 till januari 2012. Halmstad den 31 januari 2010. Cornelia Sobek och Karin Davidsson projektledare Förord Personlig assistans är en rättighet enligt LSS/LASS, en rättighet som även gäller barn. Enligt Försäkringskassans statistik hade 3.222 barn personlig assistans under 2008. IfAs treåriga projekt

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer