HABILITERING & HÄLSA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HABILITERING & HÄLSA"

Transkript

1 HABILITERING & HÄLSA Kurser och arrangemang för närstående hösten 2014 Programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning. Kursprogrammet och möjlighet att prenumerera på nyhetsbrev finns på

2 Det här programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning. För varje kurs finns det angivet vem den riktar sig till. Vid tveksamhet, kontakta kursansvarig. Som närstående räknas inte personliga assistenter och andra yrkesverksamma. Kurslokal Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund, Tideliusgatan 12, Stockholm. Anmälan Anmälan görs på Habilitering & Hälsas webbplats Du kan också använda dig av anmälningsblanketten längst bak i kursprogrammet. Efter anmälningstidens utgång skickar vi en bekräftelse med besked om du har fått plats, vägbeskrivning till kurslokalen och dylikt. Återbud Anmäl alltid återbud vid förhinder, så vi kan erbjuda platsen till någon annan. Kurserna för närstående är kostnadsfria. En avgift för förtäringen tas ut i samband med heldagskurs. Ledigt en arbetsdag Hör efter med Försäkringskassan om möjlighet till ersättning för vård av barn eller kontaktdag. Vi kan lämna intyg då du deltagit. Önskemål och synpunkter Hör gärna av dig med önskemål och synpunkter till eller Forum Funktionshinder Ett informationscenter med bibliotek, rådgivning och utbildning för alla som är intresserade av frågor som rör funktionsnedsättningar. StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd är ett kunskapscenter inom Habilitering & Hälsa som arbetar för att öka kunskapen om och tillgången till kommunikativt och kognitivt stöd. Webbadresser Utbildningar anordnas också av andra verksamheter inom Habilitering & Hälsa. På kan du läsa om alla verksamheter och hur du kan nå dem. Sällsynta diagnoser Temadagar om Sällsynta Diagnoser för anhöriga och personal anordnas av Centrum för Sällsynta Diagnoser Karolinska Solna. Anmälan görs på För frågor kontakta Kristina Gustafsson Bonnier tfn eller Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 1

3 Innehåll För närstående till barn 2. Skolans stöd till barn med funktionsnedsättning 5 3. TBA för barn med diagnos inom autismspektrumet 5 4. Temadag om dysmeli 6 5. Träffar för förälder till barn som nyligen fått en sällsynt diagnos 6 6. Små barn med hjärnskada 6 7. Små barn med hjärnskada för mor- och farföräldrar och andra närstående 7 8. Lek och lär med dator och surfplatta 7 9. Att uppleva världen annorlunda vill du veta hur det är? Temakväll för föräldrar till barn med Duchennes muskeldystrofi Äta för lite, äta för mycket, äta för ensidigt Retts syndrom Inte som andra syskon Föräldraboken om ADHD - författarmöte Föräldraröster Sällskapsspel som metod för språkstimulering Marfan syndrom Föräldrakraft Autism och utvecklingsstörning Hur är det att ha Aspergers syndrom CVI Cerebral synsvaghet Temadag om utvecklingsstörning Temadag om Downs syndrom Downs syndrom för mor- och farföräldrar och andra närstående Tal- och språkstörning hos barn Läsning en rättighet för alla Stress och psykisk ohälsa hos unga med diagnos inom autismspektrumet Hur får man parrelationen att fungera? Appar för AKK och språkträning Downs syndrom och pubertet Föräldrakraft heldag Barn och ungdomar med ADHD Dubbel utsatthet adopterad och med funktionsnedsättning Läs och skrivstöd i dator och surfplatta När livet inte blir som man tänkt sig om att bli pappa till ett barn med funktionsnedsättning Musikstund med tecken och mim Det finns en framtid, men vad gör man med allt det som känns tungt? Temakväll för föräldrar till barn med Duchennes muskeldystrofi Vilja vara vanlig författarmöte SoL och LSS vad säger lagarna och hur kan de användas? 16 2 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

4 46. Appar för kalender Aspergers syndrom en introduktion Litet syskon Från ADHD till abc Bob Hansson författarmöte Hur undvika och bemöta konflikter 17 För närstående till ungdomar 1. Att få vardagen att fungera - samtalsgrupp för närstående 5 2. Skolans stöd till barn med funktionsnedsättning 5 3. TBA för barn med diagnos autismspektrumet 5 8. Lek och lär med dator och surfplatta 7 9. Att uppleva världen annorlunda vill du veta hur det är? Temakväll för föräldrar till barn med Duchennes muskeldystrofi Retts syndrom Inte som andra syskon Föräldraboken om ADHD - författarmöte Föräldraröster Marfan syndrom Föräldrakraft Autism och utvecklingsstörning Hur är det att ha Aspergers syndrom Ung med lindrig utvecklingsstörning CVI Cerebral synsvaghet Läsning en rättighet för alla Osynliga funktionsnedsättningar efter förvärvad hjärnskada Stress och psykisk ohälsa hos unga med diagnos inom autismspektrumet Hur får man parrelationen att fungera? Appar för AKK och språkträning Downs syndrom och pubertet Kognitivt stöd att klara sin vardag Föräldrakraft heldag Barn och ungdomar med ADHD Dubbel utsatthet adopterad och med funktionsnedsättning Anhörigstöd vid förvärvad hjärnskada Läs och skrivstöd i dator och surfplatta Det finns en framtid, men vad gör man med allt det som känns tungt? Vilja vara vanlig författarmöte SoL och LSS vad säger lagarna och hur kan de användas? Appar för kalender Aspergers syndrom en introduktion Från ADHD till abc Bob Hansson författarmöte Hur undvika och bemöta konflikter 17 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 3

5 För närstående till vuxna 9. Att uppleva världen annorlunda vill du veta hur det är? Retts syndrom Föräldraboken om ADHD - författarmöte Föräldraröster Marfan syndrom Vuxna med ADHD Hur är det att ha Aspergers syndrom CVI Cerebral synsvaghet Läsning en rättighet för alla Osynliga funktionsnedsättningar efter förvärvad hjärnskada Stress och psykisk ohälsa hos unga med diagnos inom autismspektrumet Appar för AKK och språkträning Downs syndrom och pubertet Kognitivt stöd att klara sin vardag Anhörigstöd vid förvärvad hjärnskada Läs och skrivstöd i dator och surfplatta Vilja vara vanlig författarmöte SoL och LSS vad säger lagarna och hur kan de användas? Appar för kalender Aspergers syndrom en introduktion Från ADHD till abc Bob Hansson författarmöte Hur undvika och bemöta konflikter 17 4 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

6 1. Att få vardagen att fungera - samtalsgrupp för närstående För föräldrar och andra närstående till personer med Aspergers syndrom Samtalsgruppen riktar sig till närstående till personer med Aspergers syndrom, som har insatser från Mörby habiliteringscenter. I mån av plats är närstående från andra habiliteringscenter välkomna att delta. Du bidrar med dina erfarenheter och får ta del av andras. Samtalsledare är specialpedagogerna Ulrika Bratt Granath och Anne Luoto, Mörby habiliteringscenter för unga och vuxna. Tid 2 september, 23 september, 14 oktober, 4 november och 16 december 2014, Mörby habiliteringscenter för unga och vuxna, Svärdvägen 11 Ulrika Bratt Granath, , Sista anmälningsdag snarast på 2. Skolans stöd till barn med funktionsnedsättning För föräldrar och andra närstående till barn med funktionsnedsättning upp till 16 år Vad behöver du som är förälder till ett barn med funktionsnedsättning veta om skolan? Vad menar skolan med stöd? Wern Palmius, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, berättar om hur skolan fungerar, vilka styrdokument skolan arbetar utifrån samt förklarar vilka verktyg skolan använder för att tillgodose behovet av stöd. Kvällen riktar sig till föräldrar som har barn som ska börja skolan eller redan går i skolan, från förskoleklass till och med årskurs 9. Informationen gäller inte specifika diagnoser och är av allmängiltig karaktär. Tid 3 september 2014, Anne Skaarud, , Sista anmälningsdag snarast på 3. TBA för barn med diagnos inom autismspektrumet För alla intresserade, ingen föranmälan Flera av de metoder som används för att gynna utvecklingen hos barn med autismspektrumtillstånd bygger på tillämpad beteendeanalys (TBA). Dag Strömberg, leg logoped och cert beteendeanalytiker vid Autismcenter för små barn, ger en introduktion till TBA och exempel på olika användningsområden. Shahla Ala i-rosales, fil dr, cert beteendeanalytiker och Associate Professor vid University of North Texas, visar hur föräldrar kan använda TBA-baserade insatser för att utveckla tidig funktionell kommunikation och socialt samspel hos barn med autism. Fallbeskrivningar och film. Denna del av föredraget sker på engelska. Tid 10 september 2014, Rörstrands konferenscenter, Rörstrandsgatan 5, Stockholm Maria Kappel, , Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 5

7 4. Temadag om dysmeli För föräldrar och andra närstående till barn med dysmeli Vad är dysmeli, vad kan det innebära i vardagen och hur kan man prata i familjen? Dagen ska ge kunskap och tillfälle till samtal och erfarenhetsutbyte. Medverkar gör experter inom barnneurologi, handkirurgi, barnortopedi, arbetsterapi och sjukgymnastik. Åsa Llinares Norlin delar med sig av sina erfarenheter av att leva med dysmeli. Detta är ett samarrangemang med Dysmeliteamet vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, Röda Korsets sjukhus, Handkirurgiska kliniken, Södersjukhuset och Svensk Dysmeliförening. Tid 12 september 2014, Eugenia Karolinska Solna, Leksellsalen 100 kronor, kaffe och lunch ingår. Frågor Anita Stockselius, Marie Bökman, , Sista anmälningsdag snarast på 5. Träffar för föräldrar till barn som nyligen fått en sällsynt diagnos För föräldrar vars barn fått en sällsynt diagnos under de senaste åren Forskning visar att föräldrastöd gör skillnad och stärker. Här inbjuds du till två träffar med möjlighet att utbyta kunskap, hitta strategier i vardagslivet och reflektera tillsammans med föräldrar i liknande situation. Träffarna som bygger på att man deltar vid båda tillfällena, leds av Cecilia Stocks, socionom och Astrid Emker, pedagog, båda från familjeverksamheten på Ågrenska. Medverkar gör också Kristina Gustafsson Bonnier, socionom, Centrum för Sällsynta Diagnoser, Karolinska. Tid 16 september samt 22 oktober 2014, Eugenia, Karolinska Solna Kristina Gustafsson Bonnier, , Sista anmälningsdag 8 september på 6. Små barn med hjärnskada För föräldrar till barn 0-4 år med hjärnskada Temadag för föräldrar till barn som har en hjärnskada. Det kan vara en hjärnmissbildning, microcephali (liten hjärna), misstänkt CP-skada eller en centralmotorisk rubbning. Katarina Lindström, barnneurolog på Astrid Lindgrens barnsjukhus, talar om medicinska frågor och om hjärnans funktioner. Medverkar gör också psykologer och specialpedagoger vid Spädbarnsverksamheten Tittut. Syftet med dagen är att förmedla kunskap och ge möjlighet att dela tankar och erfarenheter i grupp med andra föräldrar. Tid 24 september 2014, Rosenlund, Tideliusgatan 12, Spädbarnsverksamheten Tittut 100 kronor, kaffe och lunch ingår Anne Skaarud, , Sista anmälningsdag 14 september 2014 på 6 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

8 7. Små barn med hjärnskada för mor- och farföräldrar och andra närstående För mor- och farföräldrar och andra närstående till barn 0-4 år med hjärnskada Som nära anhörig har man funderingar och frågor om barnets hjärnskada samt vad det kan innebära. Katarina Lindström, barnneurolog på Astrid Lindgrens barnsjukhus, talar om medicinska frågor och om hjärnans funktioner. Kurator och psykolog från habiliteringscenter informerar om hur man arbetar med barnen/familjerna. Spädbarnsverksamheten Tittut berättar om och visar upp sin verksamhet. Syftet med eftermiddagen är att få mer kunskap och att få möjlighet att dela tankar och upplevelser i grupp med andra mor- och farföräldrar och närstående. Tid 26 september 2014, Rosenlund, Tideliusgatan 12, Spädbarnsverksamheten Tittut Anne Skaarud, , Sista anmälningsdag 14 september 2014 på 8. Lek och lär med dator och surfplatta För föräldrar till barn upp till 18 år som inte läser eller skriver och för yrkesverksamma Alla barn behöver leka för att utvecklas. För barn med funktionsnedsättning kan datorn/surfplattan vara ett sätt att kompensera hinder och möjliggöra lek. Med enkla pedagogiska dataprogram/appar/webbsidor kan du stimulera och stödja ditt barns möjligheter till lek, inlärning och kommunikation. Specialpedagoger från Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd visar och ger tips om program på förskolenivå. Tid 1 oktober 2014, kronor exkl moms, närstående kostnadsfritt StoCKK, , Sista anmälningsdag 12 september 2014 på 9. Att uppleva världen annorlunda vill du veta hur det är? För föräldrar och andra närstående till barn, ungdomar och vuxna samt personer från 16 år med Aspergers syndrom Paula Tilli berättar om sitt liv och sina erfarenheter på ett sätt som gör att man får en ny förståelse för hur det kan vara att leva med Aspergers syndrom. Med värme, humor och allvar ökar hon förståelsen hur Aspergers syndrom kan påverka livet, både för den som har diagnosen och för omgivningen. Paula får oss att förstå att skillnaden mellan alla dem som har Aspergers syndrom är lika stora som mellan alla andra människor. Tid 1 oktober 2014, Marie Bökman, , Sista anmälningsdag 21 september 2014 på 10. Temakväll för föräldrar till barn med Duchennes muskeldystrofi För föräldrar till barn i alla åldrar med Duchennes muskeldystrofi Träffa andra föräldrar och samtala om angelägna frågor tillsammans med Åsa Nilsson och Kristina Gustafsson Bonnier, båda socionomer inom Habilitering & Hälsa. Tid 2 oktober 2014, Kristina Gustafsson Bonnier, , Sista anmälningsdag 26 september 2014 på Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 7

9 11. Äta för lite, äta för mycket, äta för ensidigt För föräldrar till barn 4-12 år med autismspektrumstörning Hur kan man hantera ätande och mat för barn med autismspektrumtillstånd? Kursen inleds med en teoretisk genomgång. Därefter sätter vi tillsammans mål för varje barn och hjälper till att planera hur man kan nå en positiv förändring. Föräldrarna tränar hemma till nästa träff då vi gemensamt följer upp hur det har fungerat. Kursledare är Marjana Tornmalm, Anna-Carin Öjteg, Carin Borg Arvidsson, Annika Eng Olofsson, Anna Haglöf och Sara Lindhagen, alla med lång erfarenhet av arbete med barn med autismspektrumtillstånd. Kursen bygger på att man är närvarande vid alla fyra tillfällen. Tid 3 oktober, 10 oktober, 7 november, 5 december 2014, Tomas Myrberg, , Sista anmälningsdag 14 september 2014 på 12. Retts syndrom För föräldrar, andra närstående och yrkesverksamma Temaeftermiddagen riktar sig till dig som är förälder eller annan närstående till någon med Retts syndrom och till dig som i ditt arbete möter någon med syndromet. Du får grundläggande information om Retts syndrom. Medverkande är: Barbro Westerberg, överläkare Drottning Silvias barnsjukhus, Göteborg, Margareta Albåge och Malin Rohdin barnläkare, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Monica von Heijne, överläkare, vuxenhabiliteringen Karolinska Huddinge med flera. Du får information om Föreningen Rett Syndrom i Sverige samt tillfälle att möta medarbetare i kunskapsteamet för Retts syndrom inom Habilitering & Hälsa. Tid 3 oktober 2014, Eugenia, Karolinska Solna, Leksellsalen Kristina Gustafsson Bonnier, , Sista anmälningsdag 22 september 2014 på 13. Inte som andra syskon För föräldrar till barn och ungdomar med funktionsnedsättning samt syskon från 16 år Frida Blomgren berättar om sina erfarenheter från en uppväxt med två yngre syskon med funktionsnedsättning, om utanförskapet, sorgerna och den starka syskonkärleken. Hon har också intervjuat andra syskon i samband med att hon skrev en bok i ämnet. Frida har föreläst om annorlunda syskonskap i flera år. Medverkar gör också kurator från habiliteringscenter med erfarenhet av syskongrupper. Arrangemang inom anhörigveckan. Tid 6 oktober 2014, Kristina Eklund, , Sista anmälningsdag 28 september 2014 på 14. Föräldraboken om ADHD - författarmöte För alla intresserade Föräldraboken om ADHD är skriven till föräldrar som har ett barn eller tonåring med ADHD. Grundtanken är att ökad kunskap gör det lättare att förstå och stödja barnet. Boken ger många värdefulla tips på olika sätt att lösa problem och hur det kan bli lättare att hantera vardagen. Författare är Lena Westholm, leg psykolog och konsulent på ADHD-center, Habilitering & Hälsa. Arrangemang inom anhörigveckan. Tid 7 oktober 2014, Kristina Eklund, , Sista anmälningsdag 28 september 2014 på 8 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

10 15. Föräldraröster För alla intresserade Berit Rausch är förälder, föreläsare, socionom och handledare. Hon har intervjuat tio familjer om hur de fick beskedet om barnets funktionsnedsättning och hur de har kommit vidare i sorgeprocessen. I hennes rapport får vi ta del av dessa familjers berättelser. Det är värdefulla kunskaper som förmedlas på ett sätt som berör läsaren. Den här kvällen kommer Berit att ge röst åt dessa föräldrar. Arrangemang inom anhörigveckan. Tid 8 oktober 2014, Marie Bökman, , Sista anmälningsdag 21 september 2014 på 16. Sällskapsspel som metod för språkstimulering För föräldrar och andra närstående till barn med funktionsnedsättning Hur kan sällskapsspel bli en språkträning? StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd inbjuder till en eftermiddag om språkstimulering. Föreläsarna är arbetsterapeut och logoped som ger exempel på hur man kan anpassa spel som finns ute i handeln och på egentillverkade spel för att stimulera tal, språk och kommunikation. Du får se spel från tidig språklig nivå upp till lite mer avancerad. Exempel visas på anpassade spel för barn som behöver träna tecken som stöd, hur man använder en pekkarta eller hur man kan arbeta med PECS-metoden (Picture Exchange Communication System). Tid 9 oktober 2014, StoCKK, , Sista anmälningsdag 21 september 2014 på 17. Marfan syndrom För alla intresserade Temadagen riktar sig till dig som har Marfan syndrom är förälder eller annan närstående och till dig som i ditt arbete möter någon med syndromet. Du får grundläggande information om Marfan syndrom och hur det kan påverka vardagen. Föreläsare är Elisabeth Syk Lundberg, genetiker, Paul Gerdhem, ortoped samt Eva Mattsson hjärtläkare, samtliga verksamma vid Karolinska Solna. Svenska Marfanföreningen medverkar med information. Tid 10 oktober 2014, Thorax, Karolinska Solna 100 kronor, kaffe och lunch ingår Kristina Gustafsson Bonnier, , Sista anmälningsdag 29 september 2014 på 18. Vuxna med ADHD För alla intresserade, ingen föranmälan Föreläsningen ger grundläggande kunskap om ADHD hos vuxna: om symptomen och vad diagnosen innebär, förekomst, orsaker, diagnostik och behandling. Föreläsare är Camilla Ekstrand, chef för ADHD-center, Habilitering & Hälsa. Tid 13 oktober 2014, Rosenlund, Tideliusgatan 12, Aulan, Stockholm ADHD-center, , Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 9

11 19. Föräldrakraft För föräldrar till barn och ungdomar med funktionsnedsättning Att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning ställer ofta stora krav. Hur får du kraft att orka och räcka till? Kursen visar hur man kan ta vara på sin tid och energi. Handledare är Britta Lundkvist, beteendevetare och själv förälder till ett barn med funktionsnedsättning. Tillsammans med henne arbetar gruppen aktivt för att hitta redskap som ger ökad kraft och styrka. Kursen bygger på att man deltar vid båda tillfällena. Tid 14 och 21 oktober 2014, Kristina Eklund, , Sista anmälningsdag 28 september 2014 på 20. Autism och utvecklingsstörning För föräldrar och andra närstående till barn (5-17 år) med autism och utvecklingsstörning Förmiddagen handlar om vad det innebär att ha både autism och utvecklingsstörning, samt belyser frågor som rör konsekvenser i vardagen för barnet och familjen. Psykologerna Gun-Britt Cederström och Siv Högfeldt från Autismcenter för barn och ungdom inom Habilitering & Hälsa föreläser och håller i diskussionerna. Tid 16 oktober 2014, Marie Bökman, , Sista anmälningsdag 28 september 2014 på 21. Hur är det att ha Aspergers syndrom För personer med Aspergers syndrom från 16 år och för föräldrar och andra närstående Studerande vid Ågesta folkhögskola delar med sig av sina tidigare erfarenheter från grundskola, gymnasium, fritid och hur det kan fungera på jobbet när man har Aspergers syndrom. De berättar om vilka svårigheter de upplever och vilka strategier de använder för att få vardagen att fungera. Vi får höra om såväl positiva som negativa upplevelser. Tid 16 oktober 2014, Habiliteringscenter Tullinge för unga och vuxna, Römossevägen 25, Tullinge Marie Bökman, , Sista anmälningsdag 28 september 2014 på 22. Ung med lindrig utvecklingsstörning För föräldrar till ungdomar med lindrig utvecklingsstörning Hur är det att vara ung och ha en lindrig utvecklingsstörning? Vilka utmaningar och svårigheter ställs man inför? Hur kan vi hjälpa ungdomarna till ökad självkänsla och självkännedom? Föreläsare är Lena Fager, psykolog på Habiliteringscenter Nacka, och socionom Tomas Myrberg med lång erfarenhet från UNG Samtalsgrupper. Under dagen medverkar också unga vuxna som delar med sig av sina erfarenheter av att leva med utvecklingsstörning. Tid 17 oktober 2014, Ersta konferens, Erstagatan 1K, Stockholm 100 kronor, kaffe och lunch ingår Tomas Myrberg, , Sista anmälningsdag 21 september 2014 på 10 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

12 23. CVI Cerebral synsvaghet För föräldrar, andra närstående och yrkesverksamma Överläkare Lena Jacobson berättar om vad CVI cerebral synsvaghet innebär för barnet, ungdomen och den vuxne. Lena har stora kunskaper om och omfattande erfarenheter av diagnosen CVI. Mikael Hedlund medverkar och ger sitt inifrånperspektiv på att leva med cerebral synsvaghet. Hur upplever man omvärlden och vilka konsekvenser får de svårigheter man har? Tid 17 oktober 2014, kronor exkl moms, närstående kostnadsfritt Marie Bökman, , Sista anmälningsdag 21 september 2014 på 24. Temadag om utvecklingsstörning För föräldrar till barn upp till 13 år med utvecklingsstörning En temadag som tar upp vad utvecklingsstörning innebär, hur man går tillväga för att ställa diagnos samt belyser frågor som rör konsekvenser i vardagen för barnet och familjen. Psykologerna Lena Sorcini och Marina af Schultén från Habilitering & Hälsa föreläser under dagen och håller i diskussionerna. Det kommer att finnas utrymme för erfarenhetsutbyte med andra föräldrar. Tid 20 oktober 2014, Tomas Myrberg, , Sista anmälningsdag 28 september 2014 på 25. Temadag om Downs syndrom För föräldrar till barn 0-2 år med Downs syndrom En temadag för nyblivna föräldrar till barn med Downs syndrom. Medverkar gör psykologer och specialpedagoger vid Spädbarnsverksamheten Tittut samt medarbetare från ett habiliteringscenter. Syftet med dagen är att få mer kunskap och att få möjlighet att dela tankar och upplevelser i grupp med andra föräldrar. Tid 22 oktober 2014, Spädbarnsverksamheten Tittut, Stockholm 100 kronor, kaffe och lunch ingår Anne Skaarud, , Sista anmälningsdag 3 oktober 2014 på 26. Downs syndrom för mor- och farföräldrar och andra närstående För mor- och farföräldrar och andra närstående till barn med Downs syndrom 0-3 år Som nära anhörig har man funderingar och frågor om barnets funktionsnedsättning. Kurator och psykolog från habiliteringscenter informerar om hur man arbetar med barnen/familjerna på ett habiliteringscenter. Personal från Spädbarnsverksamheten Tittut berättar om och visar upp sin verksamhet. Syftet med eftermiddagen är att få mer kunskap och att få möjlighet att dela tankar och upplevelser i grupp med mor- och farföräldrar och andra närstående. Tid 24 oktober 2014, Spädbarnsverksamheten Tittut, Stockholm Anne Skaarud, , Sista anmälningsdag 3 oktober 2014 på Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 11

13 27. Tal- och språkstörning hos barn För föräldrar till barn 4-12 år med en språkstörning I samarbete med Talknuten, Afasiförbundet bjuder vi in till en kväll med en specialpedagog från Specialpedagogiska skolmyndigheten som berättar om vad det innebär att ha en tal- och språkstörning. Medverkar gör också en lärare från Hällsboskolan och talar om hur man arbetar med barnen. Tid 4 november 2014, Anne Skaarud, , Sista anmälningsdag 26 oktober 2014 på 28. Läsning en rättighet för alla För alla intresserade Susy Mellström tillsammans med kollegor från Stockholms stadsbibliotek berättar hur man kan få tillgång till talböcker. En inläst talbok gör det möjligt för barn, ungdomar och vuxna med läsnedsättning att läsa på samma villkor som alla andra. Läsnedsättningen kan bero på olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, synnedsättning, rörelsenedsättning med flera. Talböcker kan läsas i dator, mobil, surfplatta, mp3-spelare och särskilda talbokspelare. Drop-in under bibliotekets kvällsöppet, , för personlig information och visning. Tid 5 november 2014, Sussie Olofsson, , Sista anmälningsdag 26 oktober 2014 på 29. Osynliga funktionsnedsättningar efter förvärvad hjärnskada För personer med förvärvad hjärnskada från 16 år och närstående Temakväll om osynliga funktionsnedsättningar som kan uppstå efter en förvärvad hjärnskada, hur vardagen påverkas och hur omgivningen kan beröras av förändringen. Åsa Larsen, arbetsterapeut och Ann-Mari Billing, psykolog föreläser om konsekvenser och möjligheter till nya strategier. De ger även konkreta exempel på vad som kan vara till hjälp för personer med förvärvad hjärnskada. Föreläsarna kommer från Hjärnskadecenter, Habilitering & Hälsa. Tid 6 november 2014, Lena Hagelin , Sista anmälningsdag 19 oktober på 30. Stress och psykisk ohälsa hos unga med diagnos inom autismspektrumet För alla intresserade, ingen föranmälan Personer med autismspektrumtillstånd stöter på fler hinder i vardagen än andra. Långvarig stress och otillräcklig återhämtning ökar risken för psykisk ohälsa. Diana Lorenz, socionom och utbildad psykolog, har bl. a. skrivit en bok om stress och psykisk ohälsa hos unga med autism eller Aspergersyndrom. Hon berättar om vilka stressfaktorer omgivningen brukar missa samt om olika sätt att reagera i stressituationer. Johan Pahnke, leg psykolog, har arbetat med KBT-träning för unga och vuxna med Aspergers syndrom. Han kommer att berätta om stresshanteringstekniker utifrån ACT (Acceptance and Commitment Therapy) och mindfulness (medveten närvaro). Tid 10 november 2014, samt (samma föredrag vid två tillfällen) Rörstrands konferenscenter, Rörstrandsgatan 5, Stockholm Maria Kappel, , 12 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

14 31. Hur får man parrelationen att fungera? För föräldrar till barn och ungdomar med funktionsnedsättning Som förälder till barn med funktionsnedsättning utsätts parrelationen för extra mycket påfrestningar. Hur gör man då för att få sin relation att fungera? Anna och Mikael Nordmark är föräldrar till en 6-årig pojke med flerfunktionsnedsättning. De delar med sig av sina erfarenheter och pratar om hur de har hanterat svåra frågor, försökt vårda sin relation och hur man får vardagen att gå ihop. Om att hitta gemensamma strategier för att hålla liv i parrelationen när livet ställs på sin spets. Tid 10 november, Kristina Eklund, , Sista anmälningsdag 26 oktober 2014 på 32. Appar för AKK och språkträning För föräldrar, andra närstående och yrkesverksamma StoCKK Stockholm center för Kommunikativt och Kognitivt stöd inbjuder till en temaförmiddag där vi visar ett urval av appar för AKK, Alternativ och Kompletterande Kommunikation, samt appar som lämpar sig för språkträning. Många appar inom dessa områden är anpassningsbara, du väljer själv innehåll och bilder och får exempel på hur man kan göra vissa anpassningar. Ta gärna med din egen ipad om du vill ha hjälp med en AKK- eller språkträningsapp som du redan har. Tid 10 november 2014, kronor exkl moms, närstående kostnadsfritt StoCKK, , Sista anmälningsdag 20 oktober 2014 på 33. Downs syndrom och pubertet För föräldrar, andra närstående och yrkesverksamma Temaeftermiddag riktar sig till dig som är förälder eller annan närstående till någon med Downs syndrom och till dig som i ditt arbete möter personer med syndromet, till exempel i skola, LSS-verksamhet eller habilitering. Vad händer i kroppen och knoppen vid puberteten? Vad är viktigt att veta och hur kan man få hjälp och stöd? Medverkande är Göran Annerén, professor och överläkare i klinisk genetik, socionomer från UNG samtalsgrupper, Habilitering & Hälsa, samt medarbetare på Stadsmissionens Ungdomsmottagning i Stockholm. Samarrangemang med Svenska Downföreningen som medverkar med information och föräldraerfarenheter. Tid 12 november 2014, Karolinska Solna Kristina Gustafsson Bonnier, , Sista anmälningsdag 24 oktober 2014 på 34. Kognitivt stöd att klara sin vardag För föräldrar och andra närstående till ungdomar och vuxna med kognitiv funktionsnedsättning Kognitivt stöd förenklar och gör det lättare att förstå, att planera, komma ihåg vilket gör det möjligt att bli mer självständig och delaktig. Medarbetare på StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd föreläser och visar exempel på olika kognitiva hjälpmedel, användbar vardagsteknologi, smarta produkter och anpassningar i miljön. Du får också reda på hur du kan få tillgång till de olika lösningar som visas. Tid 13 november 2014, StoCKK, , Sista anmälningsdag 24 oktober 2014 på Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 13

15 35. Föräldrakraft heldag För föräldrar till barn och ungdomar med funktionsnedsättning Att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning ställer ofta stora krav. Hur får du kraft att orka och räcka till? Kursen visar hur man kan ta vara på sin tid och energi. Handledare är Britta Lundkvist, beteendevetare och själv förälder till ett barn med funktionsnedsättning. Tillsammans med henne arbetar gruppen aktivt för att hitta redskap som ger ökad kraft och styrka. Tid 14 november 2014, Ersta konferens, Erstagatan 1K, Stockholm 100 kronor, kaffe och lunch ingår Kristina Eklund, , Sista anmälningsdag 19 oktober 2014 på 36. Barn och ungdomar med ADHD För alla intresserade, ingen föranmälan Föreläsningen ger grundläggande kunskap om ADHD hos barn och ungdomar: om symptomen och vad diagnosen innebär, förekomst, orsaker, diagnostik och behandling samt prognos. Föreläsare är Camilla Ekstrand, chef för ADHD-center, Habilitering & Hälsa. Tid 17 november 2014, Rosenlund, Tideliusgatan 12, Aulan, Stockholm ADHD-center, , 37. Dubbel utsatthet adopterad och med funktionsnedsättning För adoptivföräldrar till barn och ungdomar med funktionsnedsättning Malin Bernt är adopterad och har en CP-skada. Hon föreläser om anknytningens betydelse och varför den är så viktig. Hon varvar teori från olika psykologiska inriktningar med erfarenheter från sitt eget liv. Medverkar gör också psykologer med specialkompetens kring habilitering och adoption. Tid 19 november 2014, Kristina Eklund, , Sista anmälningsdag 2 november 2014 på 38. Anhörigstöd vid förvärvad hjärnskada För föräldrar och andra närstående till personer med en förvärvad hjärnskada Vilket stöd behöver du som anhörig eller närstående till någon med förvärvad hjärnskada? Syftet med denna träff är att du får möjlighet att träffa andra i liknande situation och för att utbyta erfarenheter, tankar och behov. Björn Boquist, ordförande i Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Stockholms län berättar om föreningen, sina erfarenheter som anhörig och om det föräldranätverk han varit med och startat. Hjärnskadekoordinatorn Lena Hagelin berättar om vad hon och Forum Funktionshinder inom Habilitering & Hälsa kan göra för dig. Tid 20 november 2014, Lokal Åttitvåan, St: Göransgatan 82, Stockholm Lena Hagelin , Sista anmälningsdag 5 november 2014 på 14 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

16 39. Läs och skrivstöd i dator och surfplatta För föräldrar, andra närstående och yrkesverksamma StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd inbjuder till en eftermiddag om olika alternativa/kompensatoriska verktyg som kan ge stöd till personer med läs- och skrivsvårigheter. Vi berättar även kort om strategier i samband med användandet av de kompensatoriska programvarorna och apparna. Tid 20 november 2014, kronor exkl moms, närstående kostnadsfritt StoCKK, , Sista anmälningsdag 30 oktober 2014 på 40. När livet inte blir som man tänkt sig om att bli pappa till ett barn med funktionsnedsättning För föräldrar till barn med funktionsnedsättning För sex år sedan förändrades livet helt för Mikael Nordmark och hans fru. När deras son Hugo var en månad gammal fick de plötsligt veta att deras son hade en allvarlig hjärnskada. Hur klarar man sig igenom ett sådant besked? Hur blir livet som pappa till en liten kille som behöver hjälp med allt? Hur påverkas ens relationer? Mikael berättar om sina upplevelser av en annorlunda papparoll. Om sorg och hur man kan bearbeta den, men även om glädje och nya perspektiv på tillvaron, samt praktiska saker och tips för att få ihop den nya tillvaron. Tid 27 november 2014, Habiliteringscenter Mörby för barn, Svärdvägen 11, Mörby Elisabeth Thulin, , Sista anmälningsdag 9 november 2014 på 41. Musikstund med tecken och mim För barn med funktionsnedsättning i sällskap med förälder, andra närstående och personal Musik, mim och tecken för alla barn! Ika Nord ger en föreställning som är speciellt utformad för barn med funktionsnedsättning. Tid 29 november 2014, Anne Skaarud, , Sista anmälningsdag 7 november 2014 på 42. Det finns en framtid, men vad gör man med allt det som känns tungt? För föräldrar med barn upp till 12 år med funktionsnedsättning Att leva med ett barn med funktionsnedsättning innebär både glädje och sorg i vardagen. Denna förmiddag handlar om hur man som förälder strävar på med sorg och ledsnad medan det dagliga livet fortgår. Hur känner man? Vad får man känna? Vad är normalt? Vad händer i familjen? Och vad är det som gör att man orkar? Berit Rausch, socionom och förälder till en vuxen dotter med funktionsnedsättning berättar om hur sorgens process kan se ut och delar med sig av sina egna erfarenheter. Gruppen utbyter erfarenheter och tankar. Tid 3 december 2014, Marie Bökman, , Sista anmälningsdag 16 november 2014 på Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 15

17 43. Temakväll för föräldrar till barn med Duchennes muskeldystrofi För föräldrar till barn i alla åldrar med Duchennes muskeldystrofi Träffa andra föräldrar och samtala om angelägna frågor tillsammans med Åsa Nilsson och Kristina Gustafsson Bonnier, båda socionomer inom Habilitering & Hälsa. Tid 4 december 2014, Kristina Gustafsson Bonnier, , Sista anmälningsdag 28 november på 44. Vilja vara vanlig författarmöte För alla intresserade, ingen föranmälan Maria Ennefors berättar om boken Vilja vara vanlig - om att vara förälder till barn med funktionsnedsättning. I kåseriform skildras roliga, tokiga och speciella saker från fyra föräldrars perspektiv. Boken är en uppföljare till kåseriboken Lite Lagom ovanlig som gavs ut i december Samarrangemang med RBU i Stockholms län. Tid 5 december 2014, eller (samma innehåll vid två tillfällen) Anne Skaarud, , 45. SoL och LSS vad säger lagarna och hur kan de användas? För föräldrar och andra närstående till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning Vilka rättigheter och möjligheter till stöd har personer med funktionsnedsättning? Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS), vad skiljer lagarna åt? Vilka är nyheterna i LSS? Föreläsare är Helene Wirandi, socionom, med omfattande erfarenhet från funktionshinderområdet. Föreläsningen ger också svar på frågor såsom hur man ansöker och överklagar beslut och vilka regler som gäller vid verkställighet av beslut. Syftet är att ge kunskap om lagarna och vägledning om vilka vägar man kan gå för att nå ett visst mål. Tid 11 december 2014, Marie Bökman, , Sista anmälningsdag 16 november 2014 på 46. Kalenderappar För förälder, andra närstående och yrkesverksamma StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd inbjuder till en eftermiddag om kalenderappar med genomgång av ett urval som är nedladdningsbara från App Store och Google Play. Vad är en kalenderapp och vad är inte? Vad finns det för alternativ och komplement till exempel checklistor? Hur ser koppling ut mellan webb-kalendrar och kalender-appar? Workshop kring några utvalda appar. Tid 15 december 2014, kronor exkl moms, närstående kostnadsfritt StoCKK, , Sista anmälningsdag 24 november 2014 på 16 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

18 47. Aspergers syndrom en introduktion För alla intresserade, ingen föranmälan Föredraget ger en introduktion till vad diagnosen Aspergers syndrom innebär, utifrån vetenskap och ur ett inifrånperspektiv. Föreläsare: SvenOlof Dahlgren, fil.dr och leg. psykolog, sakkunnig på Autismforum samt Jill Söderlund och Patrik Lindberg som har Aspergers syndrom. Tid 21 januari 2015, samt (samma föredrag vid två tillfällen) Rörstrands konferenscenter, Rörstrandsgatan 5, Stockholm Maria Kappel, , 48. Litet syskon För föräldrar till barn med funktionsnedsättning vars syskon är i förskoleåldern Hur är det att vara liten och ha ett syskon med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom? Christina Renlund, leg psykolog och psykoterapeut, ger berättelser från små barn 2 6 år som har syskon med utvecklingsstörning, rörelsehinder, autism och olika kroniska sjukdomar. Hon visar också sätt som barn kan uttrycka sig på och konkreta verktyg som är användbara för att hjälpa barn att berätta. Tanken med kvällen är att inspirera till samtal som kan stärka barnets identitet och självkänsla. Tid 4 februari 2015, Marie Bökman, , Sista anmälningsdag 12 januari 2015 på 49. Från ADHD till abc Bob Hansson författarmöte För alla intresserade Poeten och författaren Bob Hansson berättar om sin resa från arbetarklass, värsting och sämst i klassen till etablerad och stilbildande författare. Om språkets betydelse för att växa. Vändpunkten blev en bok och att han samtidigt mötte den första lärare som inte bara frågade hur han mådde, utan också hade passion och tålamod nog att vänta in svaret. Tid 4 februari 2015, Pia Sandlin, , Sista anmälningsdag 11 januari 2015 på 50. Hur undvika och bemöta konflikter För föräldrar, andra närstående och yrkesverksamma Hur undviker och bemöter man konflikter hos personer med utvecklingsstörning och/eller autism, Aspergers syndrom, ADHD eller annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? Föreläsare är Bo Hejlskov Elvén, leg psykolog, som bland annat arbetar med hantering av problemskapande beteende hos personer med neuropsykiatriska diagnoser. Föreläsningen är praktiskt inriktad med konkreta förslag på hur man kan undvika och hantera konflikter. Tid 18 februari 2015, Rörstrands konferenscenter, Rörstrandsgatan 5, Stockholm 400 kronor exkl moms, närstående kostnadsfritt Marie Bökman, , Sista anmälningsdag 18 januari 2015 på Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 17

19 Kurser på habiliteringscenter 24 september 2014, Godmanskap hur fungerar det? Överförmyndaren i Södertälje informerar om vad det innebär att ha en god man och när stödet kan behövas. Habiliteringscenter Södertälje Anmäl senast 17 september 2014 till eller eller till FUB Södertälje/Nykvarn , 15 oktober 2014, Hur kan vi tala om sexualitet med våra ungdomar? Malin Booberg Nowakowski och Britten Linnaeus berättar utifrån sina erfarenheter från UNG samtalsgrupper. Habiliteringscenter Södertälje Anmäl senast 8 oktober 2014 till eller eller till FUB Södertälje/Nykvarn , Välkommen till Öppet Hus 2014 Fredag 5 december I anslutning till Internationella handikappdagen öppnar vi dörrarna och bjuder in dig till ett spännande Öppet Hus på Rosenlund, Tideliusgatan 12, Stockholm. Vi visar våra verksamheter genom bland annat posterutställningar, kortare föredrag, prova-på. rundvandringar och bildspel. 18 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

20 Anmälningsblankett Jag/vi anmäler oss till följande: Kurs/utbildning Kursens datum Habilitering & Hälsa hanterar nedanstående uppgifter i ett kursadministrativt system. Uppgifterna lämnas inte ut till utomstående och raderas inom ett år efter anmälan. Jag/vi samtycker till att personuppgifterna sparas i Habilitering & Hälsas kursadministrativa system i enlighet med personuppgiftslagen. Namn E-post Adress Postnr Postadress Telefon Mobil Jag/vi är Förälder Personal Anhörig/Närstående Egen funktionsnedsättning Behov av tolk Jag/vi har kontakt med följande habiliteringscenter (eller motsvarande) Funktionsnedsättning Födelseår Jag vill få nyhetsbrevet Kurser och arrangemang. Skickas till Habilitering & Hälsa/Informationsenheten Box Stockholm Bekräftelse skickas när anmälningstiden gått ut. Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 19

21 20 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

22 Forum Funktionshinder Besök biblioteket med böcker, filmer, tidningar och informationsmaterial. Ställ frågor via e-post, telefon eller direkt till våra vägledare i biblioteket. Ta del av utbildningar, föredrag och arrangemang. Utbildning Telefonrådgivning Måndag fredag, , texttelefon Bibliotek Måndag torsdag, kvällsöppet till /9, 1/10, 5/11 och 3/12 Tideliusgatan 12, huvudentrén, entréplan Box 17056, Stockholm FRÅGA OSS! FRÅGA OSS! aktuell information om funktionsnedsättningar aktuell information om funktionsnedsättningar StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK är ett kunskapscenter som arbetar för att öka kunskapen om och tillgången till kommunikativt och kognitivt stöd. Som en del av detta genomförs utbildningar, kurser och workshops. Tideliusgatan 12, huvudentrén (måndag och onsdag-fredag, ) För mer information och anmälan:

HABILITERING & HÄLSA

HABILITERING & HÄLSA HABILITERING & HÄLSA Kurser och arrangemang för närstående hösten 2015 Programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning.

Läs mer

HABILITERING & HÄLSA

HABILITERING & HÄLSA HABILITERING & HÄLSA Kurser och arrangemang för närstående våren 2015 Programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning.

Läs mer

HABILITERING & HÄLSA

HABILITERING & HÄLSA HABILITERING & HÄLSA Kurser och arrangemang för närstående våren 2014 Programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning.

Läs mer

Program. september 2008 februari 2009. Kurser och föredrag för anhöriga till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar

Program. september 2008 februari 2009. Kurser och föredrag för anhöriga till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar Program september 2008 februari 2009 Kurser och föredrag för anhöriga till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar Föräldrautbildningen Ovanliga diagnoser Autismforum www.habilitering.nu Kunskap

Läs mer

K o M K unskap och M öte Utbildning för anhöriga till vuxna med funktionshinder hösten 2004 februari 2005

K o M K unskap och M öte Utbildning för anhöriga till vuxna med funktionshinder hösten 2004 februari 2005 KoM Kunskap och Möte Utbildning för anhöriga till vuxna med funktionshinder hösten 2004 februari 2005 Kunskap och Möte - utbildning för föräldrar Med Kunskap och Möte skapar Föräldrautbildningen ett forum

Läs mer

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm våren 2013

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm våren 2013 Medlemsblad för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm År 2013 nr 1, Årgång 32 Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm våren 2013 Januari Måndag 7 Österländsk gymnastik startar, kl.18-19, Blästervägen

Läs mer

En tidning från Handikapp & HabilitEring Nr 4. 2009. Tema: Utan remiss

En tidning från Handikapp & HabilitEring Nr 4. 2009. Tema: Utan remiss En tidning från Handikapp & HabilitEring Nr 4. 2009 Tema: Utan remiss ANsvARig UTgivARE har ordet: innehåll Hård träning ger resultat 3-4 Öppen träning på puffas gym 5-6 att tillmötesgå den nya tidens

Läs mer

Kurser. Våren 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se

Kurser. Våren 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Kurser Våren 2015 Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habilitering.nu

Läs mer

POMS bladet. Organ för POMS - Handikappsykologernas Yrkesförening. Trevlig sommar! Nr 2, juni 2007. www.poms.nu

POMS bladet. Organ för POMS - Handikappsykologernas Yrkesförening. Trevlig sommar! Nr 2, juni 2007. www.poms.nu POMS bladet Organ för POMS - Handikappsykologernas Yrkesförening Trevlig sommar! Nr 2, juni 2007 www.poms.nu SHPF POMSbladet sidan 2 Styrelse för Sveriges Handikappsykologers Förening 2006-2007 vald vid

Läs mer

LIV MED AUTISM LÄRARHANDLEDNING

LIV MED AUTISM LÄRARHANDLEDNING LIV MED AUTISM LÄRARHANDLEDNING 1 FÖRORD Serien Liv med autism producerades för att sprida kunskap om och öka förståelsen för funktionsnedsättningen autismspektrumtillstånd (AST). Ett specifikt syfte med

Läs mer

synapsen Unga om jobb idag och i framtiden Nr 3-4 2009 Årgång 28 Epilepsiföreningens medlemstidning Barnsjukhus i Bergmans barndomshem.

synapsen Unga om jobb idag och i framtiden Nr 3-4 2009 Årgång 28 Epilepsiföreningens medlemstidning Barnsjukhus i Bergmans barndomshem. synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 3-4 2009 Årgång 28 Unga om jobb idag och i framtiden Amanch skildes från sin familj och avvisades till Irak. Jag skäms, säger Anita Dorazio. Barnsjukhus i

Läs mer

Udda Annorlunda. Om barn och ungdomar med funktionshinder - lästips från sjukhusbiblioteket -

Udda Annorlunda. Om barn och ungdomar med funktionshinder - lästips från sjukhusbiblioteket - Udda Annorlunda Om barn och ungdomar med funktionshinder - lästips från sjukhusbiblioteket - Sjukhusbiblioteken i Värmland 2014 Böcker för barn och ungdomar Abbe 8 år och 43 dagar : en bok om Aspergers

Läs mer

synapsen Tobias vill vidga synen på epilepsi Nr 1 2009 Årgång 28 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Tobias vill vidga synen på epilepsi Nr 1 2009 Årgång 28 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 1 2009 Årgång 28 Tobias vill vidga synen på epilepsi Ella har eget boende tack vare ett team personliga assistenter som täcker in dygnets alla timmar. Vi

Läs mer

Kursprogram våren 2013

Kursprogram våren 2013 Kursprogram våren 2013 Familjer med barn och tonåringar Välkommen till ADHD-centers kurser, föreläsningar och andra aktiviteter! Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för

Läs mer

synapsen Hanne från Norge på inspirationsturné Nr 4 2011 Årgång 30 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Hanne från Norge på inspirationsturné Nr 4 2011 Årgång 30 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 4 2011 Årgång 30 Hanne från Norge på inspirationsturné Tänk om vi kunde ta vara på erfarenheter från öst och väst, säger Christina Doctare. Överförmyndarnämnd

Läs mer

synapsen Jeppe har hittat rätt skola Nr 4 2013 Årgång 32 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Jeppe har hittat rätt skola Nr 4 2013 Årgång 32 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 4 2013 Årgång 32 Jeppe har hittat rätt skola Krister skrev till Livsbild. Trots allt svårt som hänt så har mitt liv blivit så bra. Kurshelg för unga om att

Läs mer

Speciellt NR 2 2015. Autism & Aspergerföreningen Stockholms län. - Rapport från konferens - Rapport från 40-årskalaset - Sommartips

Speciellt NR 2 2015. Autism & Aspergerföreningen Stockholms län. - Rapport från konferens - Rapport från 40-årskalaset - Sommartips Speciellt NR 2 2015 Autism & Aspergerföreningen Stockholms län - Rapport från konferens - Rapport från 40-årskalaset - Sommartips Ny Speciellt nr 2 2015.indd 1 2015-06-01 16:10 information Avledning och

Läs mer

Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon

Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon Dokumentation från heldagskonferensen 22 november 2012 på Ersta konferens & hotell i Stockholm. En dag för erfarenhetsutbyte och inspiration med personal som

Läs mer

Boendestöd för personer med Aspergers syndrom

Boendestöd för personer med Aspergers syndrom FoU-Södertörns Skriftserie nr 98/11 Boendestöd för personer med Aspergers syndrom Hjördis Gustafsson Rapporten kan beställas från FoU-Södertörn Römossevägen 25 146 31 Tullinge Tel: 08-530 621 80 Fax: 08-530

Läs mer

Föräldraröster. Ett projekt i samarbete med Berit Rausch, socionom/utbildare/handledare/förälder

Föräldraröster. Ett projekt i samarbete med Berit Rausch, socionom/utbildare/handledare/förälder Föräldraröster Ett projekt i samarbete med Berit Rausch, socionom/utbildare/handledare/förälder Förord Inledning Under många år har Föräldrautbildningen/anhörigutbildningen vid Forum Funktionshinder engagerat

Läs mer

Speciellt NR 2 2012. Autism & Aspergerföreningen Stockholms län. - Hälso- och sjukvård för alla? - Bevara LSS - Kognitivt stöd

Speciellt NR 2 2012. Autism & Aspergerföreningen Stockholms län. - Hälso- och sjukvård för alla? - Bevara LSS - Kognitivt stöd Speciellt NR 2 2012 Autism & Aspergerföreningen Stockholms län - Hälso- och sjukvård för alla? - Bevara LSS - Kognitivt stöd information 30 miljoner till autismforskning 260 miljoner anslås till olika

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

Utbildningar och medlemsträffar

Utbildningar och medlemsträffar Utbildningar och medlemsträffar HÖSTEN 2011 1 Man kan inte utbilda sig till personlig assistent men personliga assistenter behöver utbildning Independent Living innebär att personer med funktionsnedsättningar

Läs mer

Socialtjänsten i Höör

Socialtjänsten i Höör individ och familjeomsorg För livets alla skeden funktionsnedsättning Ett liv så likt andras som möjligt äldreomsorgen I samråd med dig tillit Socialtjänsten i Höör curtis e modéer på tur med Skogsgläntans

Läs mer

Kommunikation och sexualitet två grundläggande drivkrafter

Kommunikation och sexualitet två grundläggande drivkrafter EN TIDNING FRÅN HABILITERING & HÄLSA Nr 1. 2012 Teman: Alternativ Kompletterande Kommunikation (AKK) Sex och samlevnad ANSVARIG UTGIVARE HAR ORDET: Innehåll AKKtiv kurs för föräldrar 3-4 AKKtiv öppnade

Läs mer

Ge mig vingar som bär

Ge mig vingar som bär Ge mig vingar som bär om transitionsprocessen mot vuxenlivet Tack till Bloorview Kids Rehab, Toronto, Kanada, som generöst delat med sig av sitt material och kunnande. Tack till Allmänna Arvsfonden som

Läs mer

Nr 3/05. Tema: Flerfunktionshinder

Nr 3/05. Tema: Flerfunktionshinder Nr 3/05 Tema: Flerfunktionshinder 25 Innehåll sid Safiren - boende för sköra barn 3-5 Nu har vi ett fungerande liv 5-7 Utsatt grupp som väcker starka känslor 8-9 Äntligen något för oss 10 Stor oro när

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Han fortsätter gå framåt. Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 1 2012. Tema kring barn och unga - läs mer inne i tidningen

HJÄRNKRAFT. Han fortsätter gå framåt. Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 1 2012. Tema kring barn och unga - läs mer inne i tidningen HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 1 2012 Han fortsätter gå framåt Tema kring barn och unga - läs mer inne i tidningen Carolina Lindgren om vägen tillbaka 6 Billums utredning

Läs mer

Speciellt NR 2 2010. Extra tjockt sommarnummer!

Speciellt NR 2 2010. Extra tjockt sommarnummer! Speciellt NR 2 2010 Autism & Aspergerföreningen Stockholms län Extra tjockt sommarnummer! Rapport från konferensen Fokus på autism.. sid 4 Intervju med Sven Bölte................. sid 8 Teater: De röda

Läs mer

Att leva hela livet 2012

Att leva hela livet 2012 Att leva hela livet 2012 En konferens om förvärvade hjärnskador TORS, FRE 18-19 OKTOBER Årets huvudtema är att vara ung och leva med förvärvade hjärnskador. Arrangörer är Dalheimers hus, Social resursförvaltning/

Läs mer