HABILITERING & HÄLSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HABILITERING & HÄLSA"

Transkript

1 HABILITERING & HÄLSA Kurser och arrangemang för närstående hösten 2014 Programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning. Kursprogrammet och möjlighet att prenumerera på nyhetsbrev finns på

2 Det här programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning. För varje kurs finns det angivet vem den riktar sig till. Vid tveksamhet, kontakta kursansvarig. Som närstående räknas inte personliga assistenter och andra yrkesverksamma. Kurslokal Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund, Tideliusgatan 12, Stockholm. Anmälan Anmälan görs på Habilitering & Hälsas webbplats Du kan också använda dig av anmälningsblanketten längst bak i kursprogrammet. Efter anmälningstidens utgång skickar vi en bekräftelse med besked om du har fått plats, vägbeskrivning till kurslokalen och dylikt. Återbud Anmäl alltid återbud vid förhinder, så vi kan erbjuda platsen till någon annan. Kurserna för närstående är kostnadsfria. En avgift för förtäringen tas ut i samband med heldagskurs. Ledigt en arbetsdag Hör efter med Försäkringskassan om möjlighet till ersättning för vård av barn eller kontaktdag. Vi kan lämna intyg då du deltagit. Önskemål och synpunkter Hör gärna av dig med önskemål och synpunkter till eller Forum Funktionshinder Ett informationscenter med bibliotek, rådgivning och utbildning för alla som är intresserade av frågor som rör funktionsnedsättningar. StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd är ett kunskapscenter inom Habilitering & Hälsa som arbetar för att öka kunskapen om och tillgången till kommunikativt och kognitivt stöd. Webbadresser Utbildningar anordnas också av andra verksamheter inom Habilitering & Hälsa. På kan du läsa om alla verksamheter och hur du kan nå dem. Sällsynta diagnoser Temadagar om Sällsynta Diagnoser för anhöriga och personal anordnas av Centrum för Sällsynta Diagnoser Karolinska Solna. Anmälan görs på För frågor kontakta Kristina Gustafsson Bonnier tfn eller Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 1

3 Innehåll För närstående till barn 2. Skolans stöd till barn med funktionsnedsättning 5 3. TBA för barn med diagnos inom autismspektrumet 5 4. Temadag om dysmeli 6 5. Träffar för förälder till barn som nyligen fått en sällsynt diagnos 6 6. Små barn med hjärnskada 6 7. Små barn med hjärnskada för mor- och farföräldrar och andra närstående 7 8. Lek och lär med dator och surfplatta 7 9. Att uppleva världen annorlunda vill du veta hur det är? Temakväll för föräldrar till barn med Duchennes muskeldystrofi Äta för lite, äta för mycket, äta för ensidigt Retts syndrom Inte som andra syskon Föräldraboken om ADHD - författarmöte Föräldraröster Sällskapsspel som metod för språkstimulering Marfan syndrom Föräldrakraft Autism och utvecklingsstörning Hur är det att ha Aspergers syndrom CVI Cerebral synsvaghet Temadag om utvecklingsstörning Temadag om Downs syndrom Downs syndrom för mor- och farföräldrar och andra närstående Tal- och språkstörning hos barn Läsning en rättighet för alla Stress och psykisk ohälsa hos unga med diagnos inom autismspektrumet Hur får man parrelationen att fungera? Appar för AKK och språkträning Downs syndrom och pubertet Föräldrakraft heldag Barn och ungdomar med ADHD Dubbel utsatthet adopterad och med funktionsnedsättning Läs och skrivstöd i dator och surfplatta När livet inte blir som man tänkt sig om att bli pappa till ett barn med funktionsnedsättning Musikstund med tecken och mim Det finns en framtid, men vad gör man med allt det som känns tungt? Temakväll för föräldrar till barn med Duchennes muskeldystrofi Vilja vara vanlig författarmöte SoL och LSS vad säger lagarna och hur kan de användas? 16 2 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

4 46. Appar för kalender Aspergers syndrom en introduktion Litet syskon Från ADHD till abc Bob Hansson författarmöte Hur undvika och bemöta konflikter 17 För närstående till ungdomar 1. Att få vardagen att fungera - samtalsgrupp för närstående 5 2. Skolans stöd till barn med funktionsnedsättning 5 3. TBA för barn med diagnos autismspektrumet 5 8. Lek och lär med dator och surfplatta 7 9. Att uppleva världen annorlunda vill du veta hur det är? Temakväll för föräldrar till barn med Duchennes muskeldystrofi Retts syndrom Inte som andra syskon Föräldraboken om ADHD - författarmöte Föräldraröster Marfan syndrom Föräldrakraft Autism och utvecklingsstörning Hur är det att ha Aspergers syndrom Ung med lindrig utvecklingsstörning CVI Cerebral synsvaghet Läsning en rättighet för alla Osynliga funktionsnedsättningar efter förvärvad hjärnskada Stress och psykisk ohälsa hos unga med diagnos inom autismspektrumet Hur får man parrelationen att fungera? Appar för AKK och språkträning Downs syndrom och pubertet Kognitivt stöd att klara sin vardag Föräldrakraft heldag Barn och ungdomar med ADHD Dubbel utsatthet adopterad och med funktionsnedsättning Anhörigstöd vid förvärvad hjärnskada Läs och skrivstöd i dator och surfplatta Det finns en framtid, men vad gör man med allt det som känns tungt? Vilja vara vanlig författarmöte SoL och LSS vad säger lagarna och hur kan de användas? Appar för kalender Aspergers syndrom en introduktion Från ADHD till abc Bob Hansson författarmöte Hur undvika och bemöta konflikter 17 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 3

5 För närstående till vuxna 9. Att uppleva världen annorlunda vill du veta hur det är? Retts syndrom Föräldraboken om ADHD - författarmöte Föräldraröster Marfan syndrom Vuxna med ADHD Hur är det att ha Aspergers syndrom CVI Cerebral synsvaghet Läsning en rättighet för alla Osynliga funktionsnedsättningar efter förvärvad hjärnskada Stress och psykisk ohälsa hos unga med diagnos inom autismspektrumet Appar för AKK och språkträning Downs syndrom och pubertet Kognitivt stöd att klara sin vardag Anhörigstöd vid förvärvad hjärnskada Läs och skrivstöd i dator och surfplatta Vilja vara vanlig författarmöte SoL och LSS vad säger lagarna och hur kan de användas? Appar för kalender Aspergers syndrom en introduktion Från ADHD till abc Bob Hansson författarmöte Hur undvika och bemöta konflikter 17 4 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

6 1. Att få vardagen att fungera - samtalsgrupp för närstående För föräldrar och andra närstående till personer med Aspergers syndrom Samtalsgruppen riktar sig till närstående till personer med Aspergers syndrom, som har insatser från Mörby habiliteringscenter. I mån av plats är närstående från andra habiliteringscenter välkomna att delta. Du bidrar med dina erfarenheter och får ta del av andras. Samtalsledare är specialpedagogerna Ulrika Bratt Granath och Anne Luoto, Mörby habiliteringscenter för unga och vuxna. Tid 2 september, 23 september, 14 oktober, 4 november och 16 december 2014, Mörby habiliteringscenter för unga och vuxna, Svärdvägen 11 Ulrika Bratt Granath, , Sista anmälningsdag snarast på 2. Skolans stöd till barn med funktionsnedsättning För föräldrar och andra närstående till barn med funktionsnedsättning upp till 16 år Vad behöver du som är förälder till ett barn med funktionsnedsättning veta om skolan? Vad menar skolan med stöd? Wern Palmius, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, berättar om hur skolan fungerar, vilka styrdokument skolan arbetar utifrån samt förklarar vilka verktyg skolan använder för att tillgodose behovet av stöd. Kvällen riktar sig till föräldrar som har barn som ska börja skolan eller redan går i skolan, från förskoleklass till och med årskurs 9. Informationen gäller inte specifika diagnoser och är av allmängiltig karaktär. Tid 3 september 2014, Anne Skaarud, , Sista anmälningsdag snarast på 3. TBA för barn med diagnos inom autismspektrumet För alla intresserade, ingen föranmälan Flera av de metoder som används för att gynna utvecklingen hos barn med autismspektrumtillstånd bygger på tillämpad beteendeanalys (TBA). Dag Strömberg, leg logoped och cert beteendeanalytiker vid Autismcenter för små barn, ger en introduktion till TBA och exempel på olika användningsområden. Shahla Ala i-rosales, fil dr, cert beteendeanalytiker och Associate Professor vid University of North Texas, visar hur föräldrar kan använda TBA-baserade insatser för att utveckla tidig funktionell kommunikation och socialt samspel hos barn med autism. Fallbeskrivningar och film. Denna del av föredraget sker på engelska. Tid 10 september 2014, Rörstrands konferenscenter, Rörstrandsgatan 5, Stockholm Maria Kappel, , Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 5

7 4. Temadag om dysmeli För föräldrar och andra närstående till barn med dysmeli Vad är dysmeli, vad kan det innebära i vardagen och hur kan man prata i familjen? Dagen ska ge kunskap och tillfälle till samtal och erfarenhetsutbyte. Medverkar gör experter inom barnneurologi, handkirurgi, barnortopedi, arbetsterapi och sjukgymnastik. Åsa Llinares Norlin delar med sig av sina erfarenheter av att leva med dysmeli. Detta är ett samarrangemang med Dysmeliteamet vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, Röda Korsets sjukhus, Handkirurgiska kliniken, Södersjukhuset och Svensk Dysmeliförening. Tid 12 september 2014, Eugenia Karolinska Solna, Leksellsalen 100 kronor, kaffe och lunch ingår. Frågor Anita Stockselius, Marie Bökman, , Sista anmälningsdag snarast på 5. Träffar för föräldrar till barn som nyligen fått en sällsynt diagnos För föräldrar vars barn fått en sällsynt diagnos under de senaste åren Forskning visar att föräldrastöd gör skillnad och stärker. Här inbjuds du till två träffar med möjlighet att utbyta kunskap, hitta strategier i vardagslivet och reflektera tillsammans med föräldrar i liknande situation. Träffarna som bygger på att man deltar vid båda tillfällena, leds av Cecilia Stocks, socionom och Astrid Emker, pedagog, båda från familjeverksamheten på Ågrenska. Medverkar gör också Kristina Gustafsson Bonnier, socionom, Centrum för Sällsynta Diagnoser, Karolinska. Tid 16 september samt 22 oktober 2014, Eugenia, Karolinska Solna Kristina Gustafsson Bonnier, , Sista anmälningsdag 8 september på 6. Små barn med hjärnskada För föräldrar till barn 0-4 år med hjärnskada Temadag för föräldrar till barn som har en hjärnskada. Det kan vara en hjärnmissbildning, microcephali (liten hjärna), misstänkt CP-skada eller en centralmotorisk rubbning. Katarina Lindström, barnneurolog på Astrid Lindgrens barnsjukhus, talar om medicinska frågor och om hjärnans funktioner. Medverkar gör också psykologer och specialpedagoger vid Spädbarnsverksamheten Tittut. Syftet med dagen är att förmedla kunskap och ge möjlighet att dela tankar och erfarenheter i grupp med andra föräldrar. Tid 24 september 2014, Rosenlund, Tideliusgatan 12, Spädbarnsverksamheten Tittut 100 kronor, kaffe och lunch ingår Anne Skaarud, , Sista anmälningsdag 14 september 2014 på 6 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

8 7. Små barn med hjärnskada för mor- och farföräldrar och andra närstående För mor- och farföräldrar och andra närstående till barn 0-4 år med hjärnskada Som nära anhörig har man funderingar och frågor om barnets hjärnskada samt vad det kan innebära. Katarina Lindström, barnneurolog på Astrid Lindgrens barnsjukhus, talar om medicinska frågor och om hjärnans funktioner. Kurator och psykolog från habiliteringscenter informerar om hur man arbetar med barnen/familjerna. Spädbarnsverksamheten Tittut berättar om och visar upp sin verksamhet. Syftet med eftermiddagen är att få mer kunskap och att få möjlighet att dela tankar och upplevelser i grupp med andra mor- och farföräldrar och närstående. Tid 26 september 2014, Rosenlund, Tideliusgatan 12, Spädbarnsverksamheten Tittut Anne Skaarud, , Sista anmälningsdag 14 september 2014 på 8. Lek och lär med dator och surfplatta För föräldrar till barn upp till 18 år som inte läser eller skriver och för yrkesverksamma Alla barn behöver leka för att utvecklas. För barn med funktionsnedsättning kan datorn/surfplattan vara ett sätt att kompensera hinder och möjliggöra lek. Med enkla pedagogiska dataprogram/appar/webbsidor kan du stimulera och stödja ditt barns möjligheter till lek, inlärning och kommunikation. Specialpedagoger från Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd visar och ger tips om program på förskolenivå. Tid 1 oktober 2014, kronor exkl moms, närstående kostnadsfritt StoCKK, , Sista anmälningsdag 12 september 2014 på 9. Att uppleva världen annorlunda vill du veta hur det är? För föräldrar och andra närstående till barn, ungdomar och vuxna samt personer från 16 år med Aspergers syndrom Paula Tilli berättar om sitt liv och sina erfarenheter på ett sätt som gör att man får en ny förståelse för hur det kan vara att leva med Aspergers syndrom. Med värme, humor och allvar ökar hon förståelsen hur Aspergers syndrom kan påverka livet, både för den som har diagnosen och för omgivningen. Paula får oss att förstå att skillnaden mellan alla dem som har Aspergers syndrom är lika stora som mellan alla andra människor. Tid 1 oktober 2014, Marie Bökman, , Sista anmälningsdag 21 september 2014 på 10. Temakväll för föräldrar till barn med Duchennes muskeldystrofi För föräldrar till barn i alla åldrar med Duchennes muskeldystrofi Träffa andra föräldrar och samtala om angelägna frågor tillsammans med Åsa Nilsson och Kristina Gustafsson Bonnier, båda socionomer inom Habilitering & Hälsa. Tid 2 oktober 2014, Kristina Gustafsson Bonnier, , Sista anmälningsdag 26 september 2014 på Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 7

9 11. Äta för lite, äta för mycket, äta för ensidigt För föräldrar till barn 4-12 år med autismspektrumstörning Hur kan man hantera ätande och mat för barn med autismspektrumtillstånd? Kursen inleds med en teoretisk genomgång. Därefter sätter vi tillsammans mål för varje barn och hjälper till att planera hur man kan nå en positiv förändring. Föräldrarna tränar hemma till nästa träff då vi gemensamt följer upp hur det har fungerat. Kursledare är Marjana Tornmalm, Anna-Carin Öjteg, Carin Borg Arvidsson, Annika Eng Olofsson, Anna Haglöf och Sara Lindhagen, alla med lång erfarenhet av arbete med barn med autismspektrumtillstånd. Kursen bygger på att man är närvarande vid alla fyra tillfällen. Tid 3 oktober, 10 oktober, 7 november, 5 december 2014, Tomas Myrberg, , Sista anmälningsdag 14 september 2014 på 12. Retts syndrom För föräldrar, andra närstående och yrkesverksamma Temaeftermiddagen riktar sig till dig som är förälder eller annan närstående till någon med Retts syndrom och till dig som i ditt arbete möter någon med syndromet. Du får grundläggande information om Retts syndrom. Medverkande är: Barbro Westerberg, överläkare Drottning Silvias barnsjukhus, Göteborg, Margareta Albåge och Malin Rohdin barnläkare, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Monica von Heijne, överläkare, vuxenhabiliteringen Karolinska Huddinge med flera. Du får information om Föreningen Rett Syndrom i Sverige samt tillfälle att möta medarbetare i kunskapsteamet för Retts syndrom inom Habilitering & Hälsa. Tid 3 oktober 2014, Eugenia, Karolinska Solna, Leksellsalen Kristina Gustafsson Bonnier, , Sista anmälningsdag 22 september 2014 på 13. Inte som andra syskon För föräldrar till barn och ungdomar med funktionsnedsättning samt syskon från 16 år Frida Blomgren berättar om sina erfarenheter från en uppväxt med två yngre syskon med funktionsnedsättning, om utanförskapet, sorgerna och den starka syskonkärleken. Hon har också intervjuat andra syskon i samband med att hon skrev en bok i ämnet. Frida har föreläst om annorlunda syskonskap i flera år. Medverkar gör också kurator från habiliteringscenter med erfarenhet av syskongrupper. Arrangemang inom anhörigveckan. Tid 6 oktober 2014, Kristina Eklund, , Sista anmälningsdag 28 september 2014 på 14. Föräldraboken om ADHD - författarmöte För alla intresserade Föräldraboken om ADHD är skriven till föräldrar som har ett barn eller tonåring med ADHD. Grundtanken är att ökad kunskap gör det lättare att förstå och stödja barnet. Boken ger många värdefulla tips på olika sätt att lösa problem och hur det kan bli lättare att hantera vardagen. Författare är Lena Westholm, leg psykolog och konsulent på ADHD-center, Habilitering & Hälsa. Arrangemang inom anhörigveckan. Tid 7 oktober 2014, Kristina Eklund, , Sista anmälningsdag 28 september 2014 på 8 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

10 15. Föräldraröster För alla intresserade Berit Rausch är förälder, föreläsare, socionom och handledare. Hon har intervjuat tio familjer om hur de fick beskedet om barnets funktionsnedsättning och hur de har kommit vidare i sorgeprocessen. I hennes rapport får vi ta del av dessa familjers berättelser. Det är värdefulla kunskaper som förmedlas på ett sätt som berör läsaren. Den här kvällen kommer Berit att ge röst åt dessa föräldrar. Arrangemang inom anhörigveckan. Tid 8 oktober 2014, Marie Bökman, , Sista anmälningsdag 21 september 2014 på 16. Sällskapsspel som metod för språkstimulering För föräldrar och andra närstående till barn med funktionsnedsättning Hur kan sällskapsspel bli en språkträning? StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd inbjuder till en eftermiddag om språkstimulering. Föreläsarna är arbetsterapeut och logoped som ger exempel på hur man kan anpassa spel som finns ute i handeln och på egentillverkade spel för att stimulera tal, språk och kommunikation. Du får se spel från tidig språklig nivå upp till lite mer avancerad. Exempel visas på anpassade spel för barn som behöver träna tecken som stöd, hur man använder en pekkarta eller hur man kan arbeta med PECS-metoden (Picture Exchange Communication System). Tid 9 oktober 2014, StoCKK, , Sista anmälningsdag 21 september 2014 på 17. Marfan syndrom För alla intresserade Temadagen riktar sig till dig som har Marfan syndrom är förälder eller annan närstående och till dig som i ditt arbete möter någon med syndromet. Du får grundläggande information om Marfan syndrom och hur det kan påverka vardagen. Föreläsare är Elisabeth Syk Lundberg, genetiker, Paul Gerdhem, ortoped samt Eva Mattsson hjärtläkare, samtliga verksamma vid Karolinska Solna. Svenska Marfanföreningen medverkar med information. Tid 10 oktober 2014, Thorax, Karolinska Solna 100 kronor, kaffe och lunch ingår Kristina Gustafsson Bonnier, , Sista anmälningsdag 29 september 2014 på 18. Vuxna med ADHD För alla intresserade, ingen föranmälan Föreläsningen ger grundläggande kunskap om ADHD hos vuxna: om symptomen och vad diagnosen innebär, förekomst, orsaker, diagnostik och behandling. Föreläsare är Camilla Ekstrand, chef för ADHD-center, Habilitering & Hälsa. Tid 13 oktober 2014, Rosenlund, Tideliusgatan 12, Aulan, Stockholm ADHD-center, , Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 9

11 19. Föräldrakraft För föräldrar till barn och ungdomar med funktionsnedsättning Att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning ställer ofta stora krav. Hur får du kraft att orka och räcka till? Kursen visar hur man kan ta vara på sin tid och energi. Handledare är Britta Lundkvist, beteendevetare och själv förälder till ett barn med funktionsnedsättning. Tillsammans med henne arbetar gruppen aktivt för att hitta redskap som ger ökad kraft och styrka. Kursen bygger på att man deltar vid båda tillfällena. Tid 14 och 21 oktober 2014, Kristina Eklund, , Sista anmälningsdag 28 september 2014 på 20. Autism och utvecklingsstörning För föräldrar och andra närstående till barn (5-17 år) med autism och utvecklingsstörning Förmiddagen handlar om vad det innebär att ha både autism och utvecklingsstörning, samt belyser frågor som rör konsekvenser i vardagen för barnet och familjen. Psykologerna Gun-Britt Cederström och Siv Högfeldt från Autismcenter för barn och ungdom inom Habilitering & Hälsa föreläser och håller i diskussionerna. Tid 16 oktober 2014, Marie Bökman, , Sista anmälningsdag 28 september 2014 på 21. Hur är det att ha Aspergers syndrom För personer med Aspergers syndrom från 16 år och för föräldrar och andra närstående Studerande vid Ågesta folkhögskola delar med sig av sina tidigare erfarenheter från grundskola, gymnasium, fritid och hur det kan fungera på jobbet när man har Aspergers syndrom. De berättar om vilka svårigheter de upplever och vilka strategier de använder för att få vardagen att fungera. Vi får höra om såväl positiva som negativa upplevelser. Tid 16 oktober 2014, Habiliteringscenter Tullinge för unga och vuxna, Römossevägen 25, Tullinge Marie Bökman, , Sista anmälningsdag 28 september 2014 på 22. Ung med lindrig utvecklingsstörning För föräldrar till ungdomar med lindrig utvecklingsstörning Hur är det att vara ung och ha en lindrig utvecklingsstörning? Vilka utmaningar och svårigheter ställs man inför? Hur kan vi hjälpa ungdomarna till ökad självkänsla och självkännedom? Föreläsare är Lena Fager, psykolog på Habiliteringscenter Nacka, och socionom Tomas Myrberg med lång erfarenhet från UNG Samtalsgrupper. Under dagen medverkar också unga vuxna som delar med sig av sina erfarenheter av att leva med utvecklingsstörning. Tid 17 oktober 2014, Ersta konferens, Erstagatan 1K, Stockholm 100 kronor, kaffe och lunch ingår Tomas Myrberg, , Sista anmälningsdag 21 september 2014 på 10 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

12 23. CVI Cerebral synsvaghet För föräldrar, andra närstående och yrkesverksamma Överläkare Lena Jacobson berättar om vad CVI cerebral synsvaghet innebär för barnet, ungdomen och den vuxne. Lena har stora kunskaper om och omfattande erfarenheter av diagnosen CVI. Mikael Hedlund medverkar och ger sitt inifrånperspektiv på att leva med cerebral synsvaghet. Hur upplever man omvärlden och vilka konsekvenser får de svårigheter man har? Tid 17 oktober 2014, kronor exkl moms, närstående kostnadsfritt Marie Bökman, , Sista anmälningsdag 21 september 2014 på 24. Temadag om utvecklingsstörning För föräldrar till barn upp till 13 år med utvecklingsstörning En temadag som tar upp vad utvecklingsstörning innebär, hur man går tillväga för att ställa diagnos samt belyser frågor som rör konsekvenser i vardagen för barnet och familjen. Psykologerna Lena Sorcini och Marina af Schultén från Habilitering & Hälsa föreläser under dagen och håller i diskussionerna. Det kommer att finnas utrymme för erfarenhetsutbyte med andra föräldrar. Tid 20 oktober 2014, Tomas Myrberg, , Sista anmälningsdag 28 september 2014 på 25. Temadag om Downs syndrom För föräldrar till barn 0-2 år med Downs syndrom En temadag för nyblivna föräldrar till barn med Downs syndrom. Medverkar gör psykologer och specialpedagoger vid Spädbarnsverksamheten Tittut samt medarbetare från ett habiliteringscenter. Syftet med dagen är att få mer kunskap och att få möjlighet att dela tankar och upplevelser i grupp med andra föräldrar. Tid 22 oktober 2014, Spädbarnsverksamheten Tittut, Stockholm 100 kronor, kaffe och lunch ingår Anne Skaarud, , Sista anmälningsdag 3 oktober 2014 på 26. Downs syndrom för mor- och farföräldrar och andra närstående För mor- och farföräldrar och andra närstående till barn med Downs syndrom 0-3 år Som nära anhörig har man funderingar och frågor om barnets funktionsnedsättning. Kurator och psykolog från habiliteringscenter informerar om hur man arbetar med barnen/familjerna på ett habiliteringscenter. Personal från Spädbarnsverksamheten Tittut berättar om och visar upp sin verksamhet. Syftet med eftermiddagen är att få mer kunskap och att få möjlighet att dela tankar och upplevelser i grupp med mor- och farföräldrar och andra närstående. Tid 24 oktober 2014, Spädbarnsverksamheten Tittut, Stockholm Anne Skaarud, , Sista anmälningsdag 3 oktober 2014 på Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 11

13 27. Tal- och språkstörning hos barn För föräldrar till barn 4-12 år med en språkstörning I samarbete med Talknuten, Afasiförbundet bjuder vi in till en kväll med en specialpedagog från Specialpedagogiska skolmyndigheten som berättar om vad det innebär att ha en tal- och språkstörning. Medverkar gör också en lärare från Hällsboskolan och talar om hur man arbetar med barnen. Tid 4 november 2014, Anne Skaarud, , Sista anmälningsdag 26 oktober 2014 på 28. Läsning en rättighet för alla För alla intresserade Susy Mellström tillsammans med kollegor från Stockholms stadsbibliotek berättar hur man kan få tillgång till talböcker. En inläst talbok gör det möjligt för barn, ungdomar och vuxna med läsnedsättning att läsa på samma villkor som alla andra. Läsnedsättningen kan bero på olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, synnedsättning, rörelsenedsättning med flera. Talböcker kan läsas i dator, mobil, surfplatta, mp3-spelare och särskilda talbokspelare. Drop-in under bibliotekets kvällsöppet, , för personlig information och visning. Tid 5 november 2014, Sussie Olofsson, , Sista anmälningsdag 26 oktober 2014 på 29. Osynliga funktionsnedsättningar efter förvärvad hjärnskada För personer med förvärvad hjärnskada från 16 år och närstående Temakväll om osynliga funktionsnedsättningar som kan uppstå efter en förvärvad hjärnskada, hur vardagen påverkas och hur omgivningen kan beröras av förändringen. Åsa Larsen, arbetsterapeut och Ann-Mari Billing, psykolog föreläser om konsekvenser och möjligheter till nya strategier. De ger även konkreta exempel på vad som kan vara till hjälp för personer med förvärvad hjärnskada. Föreläsarna kommer från Hjärnskadecenter, Habilitering & Hälsa. Tid 6 november 2014, Lena Hagelin , Sista anmälningsdag 19 oktober på 30. Stress och psykisk ohälsa hos unga med diagnos inom autismspektrumet För alla intresserade, ingen föranmälan Personer med autismspektrumtillstånd stöter på fler hinder i vardagen än andra. Långvarig stress och otillräcklig återhämtning ökar risken för psykisk ohälsa. Diana Lorenz, socionom och utbildad psykolog, har bl. a. skrivit en bok om stress och psykisk ohälsa hos unga med autism eller Aspergersyndrom. Hon berättar om vilka stressfaktorer omgivningen brukar missa samt om olika sätt att reagera i stressituationer. Johan Pahnke, leg psykolog, har arbetat med KBT-träning för unga och vuxna med Aspergers syndrom. Han kommer att berätta om stresshanteringstekniker utifrån ACT (Acceptance and Commitment Therapy) och mindfulness (medveten närvaro). Tid 10 november 2014, samt (samma föredrag vid två tillfällen) Rörstrands konferenscenter, Rörstrandsgatan 5, Stockholm Maria Kappel, , 12 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

14 31. Hur får man parrelationen att fungera? För föräldrar till barn och ungdomar med funktionsnedsättning Som förälder till barn med funktionsnedsättning utsätts parrelationen för extra mycket påfrestningar. Hur gör man då för att få sin relation att fungera? Anna och Mikael Nordmark är föräldrar till en 6-årig pojke med flerfunktionsnedsättning. De delar med sig av sina erfarenheter och pratar om hur de har hanterat svåra frågor, försökt vårda sin relation och hur man får vardagen att gå ihop. Om att hitta gemensamma strategier för att hålla liv i parrelationen när livet ställs på sin spets. Tid 10 november, Kristina Eklund, , Sista anmälningsdag 26 oktober 2014 på 32. Appar för AKK och språkträning För föräldrar, andra närstående och yrkesverksamma StoCKK Stockholm center för Kommunikativt och Kognitivt stöd inbjuder till en temaförmiddag där vi visar ett urval av appar för AKK, Alternativ och Kompletterande Kommunikation, samt appar som lämpar sig för språkträning. Många appar inom dessa områden är anpassningsbara, du väljer själv innehåll och bilder och får exempel på hur man kan göra vissa anpassningar. Ta gärna med din egen ipad om du vill ha hjälp med en AKK- eller språkträningsapp som du redan har. Tid 10 november 2014, kronor exkl moms, närstående kostnadsfritt StoCKK, , Sista anmälningsdag 20 oktober 2014 på 33. Downs syndrom och pubertet För föräldrar, andra närstående och yrkesverksamma Temaeftermiddag riktar sig till dig som är förälder eller annan närstående till någon med Downs syndrom och till dig som i ditt arbete möter personer med syndromet, till exempel i skola, LSS-verksamhet eller habilitering. Vad händer i kroppen och knoppen vid puberteten? Vad är viktigt att veta och hur kan man få hjälp och stöd? Medverkande är Göran Annerén, professor och överläkare i klinisk genetik, socionomer från UNG samtalsgrupper, Habilitering & Hälsa, samt medarbetare på Stadsmissionens Ungdomsmottagning i Stockholm. Samarrangemang med Svenska Downföreningen som medverkar med information och föräldraerfarenheter. Tid 12 november 2014, Karolinska Solna Kristina Gustafsson Bonnier, , Sista anmälningsdag 24 oktober 2014 på 34. Kognitivt stöd att klara sin vardag För föräldrar och andra närstående till ungdomar och vuxna med kognitiv funktionsnedsättning Kognitivt stöd förenklar och gör det lättare att förstå, att planera, komma ihåg vilket gör det möjligt att bli mer självständig och delaktig. Medarbetare på StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd föreläser och visar exempel på olika kognitiva hjälpmedel, användbar vardagsteknologi, smarta produkter och anpassningar i miljön. Du får också reda på hur du kan få tillgång till de olika lösningar som visas. Tid 13 november 2014, StoCKK, , Sista anmälningsdag 24 oktober 2014 på Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 13

15 35. Föräldrakraft heldag För föräldrar till barn och ungdomar med funktionsnedsättning Att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning ställer ofta stora krav. Hur får du kraft att orka och räcka till? Kursen visar hur man kan ta vara på sin tid och energi. Handledare är Britta Lundkvist, beteendevetare och själv förälder till ett barn med funktionsnedsättning. Tillsammans med henne arbetar gruppen aktivt för att hitta redskap som ger ökad kraft och styrka. Tid 14 november 2014, Ersta konferens, Erstagatan 1K, Stockholm 100 kronor, kaffe och lunch ingår Kristina Eklund, , Sista anmälningsdag 19 oktober 2014 på 36. Barn och ungdomar med ADHD För alla intresserade, ingen föranmälan Föreläsningen ger grundläggande kunskap om ADHD hos barn och ungdomar: om symptomen och vad diagnosen innebär, förekomst, orsaker, diagnostik och behandling samt prognos. Föreläsare är Camilla Ekstrand, chef för ADHD-center, Habilitering & Hälsa. Tid 17 november 2014, Rosenlund, Tideliusgatan 12, Aulan, Stockholm ADHD-center, , 37. Dubbel utsatthet adopterad och med funktionsnedsättning För adoptivföräldrar till barn och ungdomar med funktionsnedsättning Malin Bernt är adopterad och har en CP-skada. Hon föreläser om anknytningens betydelse och varför den är så viktig. Hon varvar teori från olika psykologiska inriktningar med erfarenheter från sitt eget liv. Medverkar gör också psykologer med specialkompetens kring habilitering och adoption. Tid 19 november 2014, Kristina Eklund, , Sista anmälningsdag 2 november 2014 på 38. Anhörigstöd vid förvärvad hjärnskada För föräldrar och andra närstående till personer med en förvärvad hjärnskada Vilket stöd behöver du som anhörig eller närstående till någon med förvärvad hjärnskada? Syftet med denna träff är att du får möjlighet att träffa andra i liknande situation och för att utbyta erfarenheter, tankar och behov. Björn Boquist, ordförande i Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Stockholms län berättar om föreningen, sina erfarenheter som anhörig och om det föräldranätverk han varit med och startat. Hjärnskadekoordinatorn Lena Hagelin berättar om vad hon och Forum Funktionshinder inom Habilitering & Hälsa kan göra för dig. Tid 20 november 2014, Lokal Åttitvåan, St: Göransgatan 82, Stockholm Lena Hagelin , Sista anmälningsdag 5 november 2014 på 14 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

16 39. Läs och skrivstöd i dator och surfplatta För föräldrar, andra närstående och yrkesverksamma StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd inbjuder till en eftermiddag om olika alternativa/kompensatoriska verktyg som kan ge stöd till personer med läs- och skrivsvårigheter. Vi berättar även kort om strategier i samband med användandet av de kompensatoriska programvarorna och apparna. Tid 20 november 2014, kronor exkl moms, närstående kostnadsfritt StoCKK, , Sista anmälningsdag 30 oktober 2014 på 40. När livet inte blir som man tänkt sig om att bli pappa till ett barn med funktionsnedsättning För föräldrar till barn med funktionsnedsättning För sex år sedan förändrades livet helt för Mikael Nordmark och hans fru. När deras son Hugo var en månad gammal fick de plötsligt veta att deras son hade en allvarlig hjärnskada. Hur klarar man sig igenom ett sådant besked? Hur blir livet som pappa till en liten kille som behöver hjälp med allt? Hur påverkas ens relationer? Mikael berättar om sina upplevelser av en annorlunda papparoll. Om sorg och hur man kan bearbeta den, men även om glädje och nya perspektiv på tillvaron, samt praktiska saker och tips för att få ihop den nya tillvaron. Tid 27 november 2014, Habiliteringscenter Mörby för barn, Svärdvägen 11, Mörby Elisabeth Thulin, , Sista anmälningsdag 9 november 2014 på 41. Musikstund med tecken och mim För barn med funktionsnedsättning i sällskap med förälder, andra närstående och personal Musik, mim och tecken för alla barn! Ika Nord ger en föreställning som är speciellt utformad för barn med funktionsnedsättning. Tid 29 november 2014, Anne Skaarud, , Sista anmälningsdag 7 november 2014 på 42. Det finns en framtid, men vad gör man med allt det som känns tungt? För föräldrar med barn upp till 12 år med funktionsnedsättning Att leva med ett barn med funktionsnedsättning innebär både glädje och sorg i vardagen. Denna förmiddag handlar om hur man som förälder strävar på med sorg och ledsnad medan det dagliga livet fortgår. Hur känner man? Vad får man känna? Vad är normalt? Vad händer i familjen? Och vad är det som gör att man orkar? Berit Rausch, socionom och förälder till en vuxen dotter med funktionsnedsättning berättar om hur sorgens process kan se ut och delar med sig av sina egna erfarenheter. Gruppen utbyter erfarenheter och tankar. Tid 3 december 2014, Marie Bökman, , Sista anmälningsdag 16 november 2014 på Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 15

17 43. Temakväll för föräldrar till barn med Duchennes muskeldystrofi För föräldrar till barn i alla åldrar med Duchennes muskeldystrofi Träffa andra föräldrar och samtala om angelägna frågor tillsammans med Åsa Nilsson och Kristina Gustafsson Bonnier, båda socionomer inom Habilitering & Hälsa. Tid 4 december 2014, Kristina Gustafsson Bonnier, , Sista anmälningsdag 28 november på 44. Vilja vara vanlig författarmöte För alla intresserade, ingen föranmälan Maria Ennefors berättar om boken Vilja vara vanlig - om att vara förälder till barn med funktionsnedsättning. I kåseriform skildras roliga, tokiga och speciella saker från fyra föräldrars perspektiv. Boken är en uppföljare till kåseriboken Lite Lagom ovanlig som gavs ut i december Samarrangemang med RBU i Stockholms län. Tid 5 december 2014, eller (samma innehåll vid två tillfällen) Anne Skaarud, , 45. SoL och LSS vad säger lagarna och hur kan de användas? För föräldrar och andra närstående till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning Vilka rättigheter och möjligheter till stöd har personer med funktionsnedsättning? Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS), vad skiljer lagarna åt? Vilka är nyheterna i LSS? Föreläsare är Helene Wirandi, socionom, med omfattande erfarenhet från funktionshinderområdet. Föreläsningen ger också svar på frågor såsom hur man ansöker och överklagar beslut och vilka regler som gäller vid verkställighet av beslut. Syftet är att ge kunskap om lagarna och vägledning om vilka vägar man kan gå för att nå ett visst mål. Tid 11 december 2014, Marie Bökman, , Sista anmälningsdag 16 november 2014 på 46. Kalenderappar För förälder, andra närstående och yrkesverksamma StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd inbjuder till en eftermiddag om kalenderappar med genomgång av ett urval som är nedladdningsbara från App Store och Google Play. Vad är en kalenderapp och vad är inte? Vad finns det för alternativ och komplement till exempel checklistor? Hur ser koppling ut mellan webb-kalendrar och kalender-appar? Workshop kring några utvalda appar. Tid 15 december 2014, kronor exkl moms, närstående kostnadsfritt StoCKK, , Sista anmälningsdag 24 november 2014 på 16 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

18 47. Aspergers syndrom en introduktion För alla intresserade, ingen föranmälan Föredraget ger en introduktion till vad diagnosen Aspergers syndrom innebär, utifrån vetenskap och ur ett inifrånperspektiv. Föreläsare: SvenOlof Dahlgren, fil.dr och leg. psykolog, sakkunnig på Autismforum samt Jill Söderlund och Patrik Lindberg som har Aspergers syndrom. Tid 21 januari 2015, samt (samma föredrag vid två tillfällen) Rörstrands konferenscenter, Rörstrandsgatan 5, Stockholm Maria Kappel, , 48. Litet syskon För föräldrar till barn med funktionsnedsättning vars syskon är i förskoleåldern Hur är det att vara liten och ha ett syskon med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom? Christina Renlund, leg psykolog och psykoterapeut, ger berättelser från små barn 2 6 år som har syskon med utvecklingsstörning, rörelsehinder, autism och olika kroniska sjukdomar. Hon visar också sätt som barn kan uttrycka sig på och konkreta verktyg som är användbara för att hjälpa barn att berätta. Tanken med kvällen är att inspirera till samtal som kan stärka barnets identitet och självkänsla. Tid 4 februari 2015, Marie Bökman, , Sista anmälningsdag 12 januari 2015 på 49. Från ADHD till abc Bob Hansson författarmöte För alla intresserade Poeten och författaren Bob Hansson berättar om sin resa från arbetarklass, värsting och sämst i klassen till etablerad och stilbildande författare. Om språkets betydelse för att växa. Vändpunkten blev en bok och att han samtidigt mötte den första lärare som inte bara frågade hur han mådde, utan också hade passion och tålamod nog att vänta in svaret. Tid 4 februari 2015, Pia Sandlin, , Sista anmälningsdag 11 januari 2015 på 50. Hur undvika och bemöta konflikter För föräldrar, andra närstående och yrkesverksamma Hur undviker och bemöter man konflikter hos personer med utvecklingsstörning och/eller autism, Aspergers syndrom, ADHD eller annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? Föreläsare är Bo Hejlskov Elvén, leg psykolog, som bland annat arbetar med hantering av problemskapande beteende hos personer med neuropsykiatriska diagnoser. Föreläsningen är praktiskt inriktad med konkreta förslag på hur man kan undvika och hantera konflikter. Tid 18 februari 2015, Rörstrands konferenscenter, Rörstrandsgatan 5, Stockholm 400 kronor exkl moms, närstående kostnadsfritt Marie Bökman, , Sista anmälningsdag 18 januari 2015 på Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 17

19 Kurser på habiliteringscenter 24 september 2014, Godmanskap hur fungerar det? Överförmyndaren i Södertälje informerar om vad det innebär att ha en god man och när stödet kan behövas. Habiliteringscenter Södertälje Anmäl senast 17 september 2014 till eller eller till FUB Södertälje/Nykvarn , 15 oktober 2014, Hur kan vi tala om sexualitet med våra ungdomar? Malin Booberg Nowakowski och Britten Linnaeus berättar utifrån sina erfarenheter från UNG samtalsgrupper. Habiliteringscenter Södertälje Anmäl senast 8 oktober 2014 till eller eller till FUB Södertälje/Nykvarn , Välkommen till Öppet Hus 2014 Fredag 5 december I anslutning till Internationella handikappdagen öppnar vi dörrarna och bjuder in dig till ett spännande Öppet Hus på Rosenlund, Tideliusgatan 12, Stockholm. Vi visar våra verksamheter genom bland annat posterutställningar, kortare föredrag, prova-på. rundvandringar och bildspel. 18 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

20 Anmälningsblankett Jag/vi anmäler oss till följande: Kurs/utbildning Kursens datum Habilitering & Hälsa hanterar nedanstående uppgifter i ett kursadministrativt system. Uppgifterna lämnas inte ut till utomstående och raderas inom ett år efter anmälan. Jag/vi samtycker till att personuppgifterna sparas i Habilitering & Hälsas kursadministrativa system i enlighet med personuppgiftslagen. Namn E-post Adress Postnr Postadress Telefon Mobil Jag/vi är Förälder Personal Anhörig/Närstående Egen funktionsnedsättning Behov av tolk Jag/vi har kontakt med följande habiliteringscenter (eller motsvarande) Funktionsnedsättning Födelseår Jag vill få nyhetsbrevet Kurser och arrangemang. Skickas till Habilitering & Hälsa/Informationsenheten Box Stockholm Bekräftelse skickas när anmälningstiden gått ut. Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 19

21 20 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

22 Forum Funktionshinder Besök biblioteket med böcker, filmer, tidningar och informationsmaterial. Ställ frågor via e-post, telefon eller direkt till våra vägledare i biblioteket. Ta del av utbildningar, föredrag och arrangemang. Utbildning Telefonrådgivning Måndag fredag, , texttelefon Bibliotek Måndag torsdag, kvällsöppet till /9, 1/10, 5/11 och 3/12 Tideliusgatan 12, huvudentrén, entréplan Box 17056, Stockholm FRÅGA OSS! FRÅGA OSS! aktuell information om funktionsnedsättningar aktuell information om funktionsnedsättningar StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK är ett kunskapscenter som arbetar för att öka kunskapen om och tillgången till kommunikativt och kognitivt stöd. Som en del av detta genomförs utbildningar, kurser och workshops. Tideliusgatan 12, huvudentrén (måndag och onsdag-fredag, ) För mer information och anmälan:

Kurser och arrangemang för närstående

Kurser och arrangemang för närstående Kurser och arrangemang för närstående Våren 2016 Programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning. Kursprogrammet

Läs mer

PROGRAM FÖR SEPTEMBER 2013 FEBRUARI 2014

PROGRAM FÖR SEPTEMBER 2013 FEBRUARI 2014 Kunskap och möte Forum Funktionshinder är ett informationscenter med bibliotek, rådgivning och utbildning för alla som är intresserade av frågor som rör funktionsnedsättningar. Det här programmet innehåller

Läs mer

Februari september 2011

Februari september 2011 Februari september 2011 Ett urval av kurser och föredrag från Autismforums och Forum Funktionshinders program Programmet finns även på www.habilitering.nu Om kurserna i det här programmet Det här programmet

Läs mer

HABILITERING & HÄLSA

HABILITERING & HÄLSA HABILITERING & HÄLSA Kurser och arrangemang för närstående våren 2015 Programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning.

Läs mer

Kurser och arrangemang för närstående

Kurser och arrangemang för närstående Kurser och arrangemang för närstående Hösten 2016 Programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning. Kursprogrammet

Läs mer

HABILITERING & HÄLSA

HABILITERING & HÄLSA HABILITERING & HÄLSA Kurser och arrangemang för närstående våren 2014 Programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning.

Läs mer

Program för anhöriga HÖSTEN 2010

Program för anhöriga HÖSTEN 2010 Program för anhöriga HÖSTEN 2010 I Forum Funktionshinder ingår Autismforum Föräldrautbildningen Ovanliga diagnoser Programmet finns även på www.habilitering.nu/forumfunktionshinder Kunskap och möte PROGRAM

Läs mer

HABILITERING & HÄLSA

HABILITERING & HÄLSA HABILITERING & HÄLSA Kurser och arrangemang för närstående hösten 2015 Programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning.

Läs mer

Kurser och arrangemang för anhöriga hösten 2012

Kurser och arrangemang för anhöriga hösten 2012 Kurser och arrangemang för anhöriga hösten 2012 Forum Funktionshinder är ett informationscenter för alla som är intresserade av frågor som rör funktionsnedsättningar, både privat och yrkesmässigt. Det

Läs mer

Program. september 2008 februari 2009. Kurser och föredrag för anhöriga till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar

Program. september 2008 februari 2009. Kurser och föredrag för anhöriga till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar Program september 2008 februari 2009 Kurser och föredrag för anhöriga till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar Föräldrautbildningen Ovanliga diagnoser Autismforum www.habilitering.nu Kunskap

Läs mer

Kurser och aktiviteter

Kurser och aktiviteter Kurser Autismcenter för barn & ungdom Våren 2011 Autismcenter för barn & ungdom Stadshagsvägen 7, 1 tr. Kurser och aktiviteter 1. BAS-KURS OM AUTISM 2. PÅ SPÅRET - FÖRDJUPAD BAS-KURS 3. KOMMUNIKATION I

Läs mer

Kurser. Hösten 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se

Kurser. Hösten 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Kurser Hösten 2015 Autismcenter för barn & ungdom,, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Autismcenter för barn & ungdom,, 112 50 Stockholm www.habilitering.nu ANMÄLAN TILL VÅRA KURSER Våra kurser riktar

Läs mer

Hösten 2009. Program med kurser och föredrag för anhöriga till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar

Hösten 2009. Program med kurser och föredrag för anhöriga till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar Hösten 2009 Program med kurser och föredrag för anhöriga till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar Autismforum Forum Funktionshinder Föräldrautbildningen Ovanliga diagnoser Programmet finns

Läs mer

Kursprogram Våren 2017

Kursprogram Våren 2017 Kursprogram Våren 2017 Unga vuxna Välkommen till Adhd-center www.habilitering.se/adhd-center Välkommen till oss på Adhd-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna i åldern

Läs mer

Kursprogram Hösten 2017

Kursprogram Hösten 2017 Kursprogram Hösten 2017 Unga vuxna Välkommen till Adhd-center www.habilitering.se/adhd-center Välkommen till oss på Adhd-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna i åldern

Läs mer

AUTISMFORUM. Ett kunskapscenter för autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd. www.autismforum.se

AUTISMFORUM. Ett kunskapscenter för autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd. www.autismforum.se AUTISMFORUM Ett kunskapscenter för autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd www.autismforum.se Autism och Aspergers syndrom Autism och Aspergers syndrom är funktionsnedsättningar som

Läs mer

HABILITERING & HÄLSA

HABILITERING & HÄLSA HABILITERING & HÄLSA Kurser och arrangemang för närstående våren 2015 Programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning.

Läs mer

Kurser och arrangemang för anhöriga våren 2013

Kurser och arrangemang för anhöriga våren 2013 informationscenter, bibliotek, rådgivning, utbildning, arrangemang Kurser och arrangemang för anhöriga våren 2013 Forum Funktionshinder är ett informationscenter för alla som är intresserade av frågor

Läs mer

Kurser och aktiviteter

Kurser och aktiviteter Kurser Autismcenter för barn & ungdom Hösten 2010 Autismcenter för barn & ungdom Stadshagsvägen 7, 1 tr. Kurser och aktiviteter 1. BAS-kurs om autism 2. På Spåret fördjupad BAS-kurs 3. Föräldraträningsprogram

Läs mer

Kurser. Våren 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se

Kurser. Våren 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Kurser Våren 2015 Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habilitering.nu

Läs mer

Kursprogram Hösten 2016

Kursprogram Hösten 2016 Kursprogram Hösten 2016 Unga vuxna Välkommen till ADHD-center! www.habilitering.se/adhd-center Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna i

Läs mer

Kursprogram våren 2015

Kursprogram våren 2015 Kursprogram våren 2015 Unga vuxna Välkommen till ADHD-center! www.habilitering.se/adhd-center Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna i åldern

Läs mer

Kurser och arrangemang för närstående hösten 2013

Kurser och arrangemang för närstående hösten 2013 FORUM FUNKTIONSHINDER informationscenter, bibliotek, rådgivning, utbildning, arrangemang Kurser och arrangemang för närstående hösten 2013 Forum Funktionshinder är ett informationscenter för alla som är

Läs mer

Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos

Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos Information om Habilitering & Hälsas stöd till dig som har en autismspektrumdiagnos (ASD) utan intellektuell funktionsnedsättning. Det kan vara autism, Aspergers

Läs mer

Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar

Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Vilken hjälp från skolan kan mitt barn få? Vart vänder jag mig för att få en utredning? Hur kan jag få hjälpmedel? Forum funktionshinder

Läs mer

Kursprogram våren 2016

Kursprogram våren 2016 Kursprogram våren 2016 Unga vuxna Välkommen till ADHD-center! www.habilitering.se/adhd-center Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna i åldern

Läs mer

Kurser och arrangemang för närstående

Kurser och arrangemang för närstående Kurser och arrangemang för närstående Våren 2017 Programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning. Kursprogrammet

Läs mer

Kursprogram hösten 2015

Kursprogram hösten 2015 Kursprogram hösten 2015 Unga vuxna Välkommen till ADHD-center! www.habilitering.se/adhd-center Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna i

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr Nacka, Tel

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr Nacka, Tel GRUPPER och informationstillfällen HÖSTEN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.se 1(18) Grupper för person som har en

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen VÅREN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen VÅREN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen VÅREN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.se 1(16) Grupper för person som har en funktionsnedsättning

Läs mer

PROGRAM FÖR SEPTEMBER 2011 FEBRUARI 2012

PROGRAM FÖR SEPTEMBER 2011 FEBRUARI 2012 PROGRAM FÖR SEPTEMBER 2011 FEBRUARI 2012 Kunskap och möte Forum Funktionshinder är ett informationscenter med bibliotek, rådgivning och utbildning för alla som är intresserade av frågor som rör funktionsnedsättningar.

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.se 1(17) Grupper för person som har en

Läs mer

Kursprogram hösten 2012

Kursprogram hösten 2012 Kursprogram hösten 2012 Unga vuxna Välkommen till ADHD-centers kurser, föreläsningar och andra aktiviteter! 2 Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och

Läs mer

Habiliteringen. i Blekinge. Program. Våren 2014 2015. Utbildning Grupper

Habiliteringen. i Blekinge. Program. Våren 2014 2015. Utbildning Grupper Habiliteringen i Blekinge Våren 2014 2015 Program Utbildning Grupper 1 AKKtiv Komigång Nybörjarkurs i kommunikation Målgrupp: Föräldrar till barn i åldern 0-12 år, som har Kommunikationssvårigheter. Syftet

Läs mer

StoCKK. Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd

StoCKK. Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK - Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK tillhör Habilitering & Hälsa och är ett komplement till habiliteringens

Läs mer

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från Handikapp och Habilitering

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från Handikapp och Habilitering Vi ger råd, stöd och behandling Det här är en lättläst broschyr från Handikapp och Habilitering Vad är habilitering? Handikapp och Habilitering ger dig med funktionshinder stöd för att du ska kunna leva

Läs mer

Habiliteringen i Blekinge

Habiliteringen i Blekinge Habiliteringen i Blekinge Hösten 2015 Program Utbildning Grupper 1 AKKtiv KomHem-fördjupningskurs i kommunikation Målgrupp: Föräldrar till barn i åldern 0-12 år, som har kommunikationssvårigheter och där

Läs mer

ADHD-center är ett stöd- och kunskapscenter för familjer med barn och ungdomar samt unga vuxna med diagnostiserad adhd i åldrarna 3-25 år.

ADHD-center är ett stöd- och kunskapscenter för familjer med barn och ungdomar samt unga vuxna med diagnostiserad adhd i åldrarna 3-25 år. ADHD-center ADHD-center är ett stöd- och kunskapscenter för familjer med barn och ungdomar samt unga vuxna med diagnostiserad adhd i åldrarna 3-25 år. Vi är en del av Habilitering & Hälsa i Stockholms

Läs mer

K o M K unskap och M öte Utbildning för anhöriga till vuxna med funktionshinder hösten 2004 februari 2005

K o M K unskap och M öte Utbildning för anhöriga till vuxna med funktionshinder hösten 2004 februari 2005 KoM Kunskap och Möte Utbildning för anhöriga till vuxna med funktionshinder hösten 2004 februari 2005 Kunskap och Möte - utbildning för föräldrar Med Kunskap och Möte skapar Föräldrautbildningen ett forum

Läs mer

Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd

Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK är ett kompletterande stöd till habiliteringens basverksamhet. Vi arbetar med information, utbildning och konsultation inom kommunikativt

Läs mer

Kursprogram våren 2014

Kursprogram våren 2014 Kursprogram våren 2014 Unga vuxna Välkommen till ADHD-center! www.habilitering.nu/adhd-center Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna i åldern

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 ADHD coaching Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 Hur stöttar vi personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) i deras vardag? Lasse utgår ifrån en coaching baserad modell som bygger på

Läs mer

Konferens om Down syndrom - Dr Brian Skotko till Sverige

Konferens om Down syndrom - Dr Brian Skotko till Sverige Konferens om Down syndrom - till Sverige Varmt välkommen att ta del av inspirerande och uppdaterad information om Down syndrom 15-17 oktober 2013. I samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset och Habilitering

Läs mer

Habiliteringen i Blekinge

Habiliteringen i Blekinge Habiliteringen i Blekinge Våren 2017 Program Utbildning Grupper 1 Föräldrautbildning i kommunikation AKKtiv grundkurs KomIgång Målgrupp: KomIgång passar föräldrar till barn i förskoleåldern (0-6 år) som

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015 NÄTVERK FÖR ANHÖRIGA Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015 taby.se/anhorigstod NÄTVERK HÖSTEN FÖR ANHÖRIGA 2015 Mötesplatser för anhöriga Täby kommun ordnar mötesplatser där du som anhörig får

Läs mer

Kursprogram våren 2014

Kursprogram våren 2014 Kursprogram våren 2014 Familjer med barn och tonåringar Välkommen till ADHD-centers kurser, föreläsningar och andra aktiviteter! www.habilitering.nu/adhd-center Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2017 HABILITERINGSCENTER LINDE. Veterinärgränd 2, plan Johanneshov, Tel

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2017 HABILITERINGSCENTER LINDE. Veterinärgränd 2, plan Johanneshov, Tel GRUPPER och informationstillfällen HÖSTEN 2017 HABILITERINGSCENTER LINDE Veterinärgränd 2, plan 3 121 63 Johanneshov, Tel 08-123 356 50 www.habilitering.se/linde-vuxna 1(16) 2(16) Grupper för person som

Läs mer

G R U P P E R O C H F Ö R E L Ä S N I N G A R F Ö R V U X N A P Å A S P E R G E R C E N T E R

G R U P P E R O C H F Ö R E L Ä S N I N G A R F Ö R V U X N A P Å A S P E R G E R C E N T E R G R U P P E R O C H F Ö R E L Ä S N I N G A R F Ö R V U X N A P Å A S P E R G E R C E N T E R www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 2 Personal i Aspergercenters

Läs mer

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting Vi ger råd, stöd och behandling Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting Vi gör det lättare Habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting ger

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.nu 1(18) Grupper för person som har en

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 taby.se/anhorigstod samtalsgrupper Mötesplatser för anhöriga Anhörigstödet arrangerar mötesplatser där du får information som kan vägleda och inspirera dig.

Läs mer

Kursprogram hösten 2014

Kursprogram hösten 2014 Kursprogram hösten 2014 Unga vuxna Välkommen till ADHD-center! Grundkurs om ADHD för unga vuxna och närstående Denna kurs riktar sig både till dig som har ADHD av kombinerad typ och till dig som har ADD.

Läs mer

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka Hösten 2014 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka Våren 2014 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Aktiviteter Grupper och föreläsningar. Habiliteringsverksamheten i Sörmland september 2010 - februari 2011

Aktiviteter Grupper och föreläsningar. Habiliteringsverksamheten i Sörmland september 2010 - februari 2011 Aktiviteter Grupper och föreläsningar Habiliteringsverksamheten i Sörmland september 2010 - februari 2011 Inledning Habiliteringsverksamheten i Sörmland stödjer barn, ungdomar och vuxna med varaktiga funktionsnedsättningar

Läs mer

Habiliteringen i Blekinge

Habiliteringen i Blekinge Habiliteringen i Blekinge Hösten 2017 Program Utbildning Grupper 1 Föräldrautbildning i kommunikation AKKtiv grundkurs KomIgång Målgrupp: KomIgång passar föräldrar till barn i förskoleåldern (0-6 år) som

Läs mer

G R U P P E R O C H F Ö R E L Ä S N I N G A R F Ö R V U X N A P Å A S P E R G E R C E N T E R

G R U P P E R O C H F Ö R E L Ä S N I N G A R F Ö R V U X N A P Å A S P E R G E R C E N T E R G R U P P E R O C H F Ö R E L Ä S N I N G A R F Ö R V U X N A P Å A S P E R G E R C E N T E R www.habilitering.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 2 Personal i Aspergercenters vuxenteam Sid

Läs mer

Habiliteringen i Dalarna

Habiliteringen i Dalarna Habiliteringen i Dalarna Länsgemensamma Gruppverksamheter och Informationstillfällen för personer med funktionsnedsättning samt för närstående, personal och nätverk 2017 Se även Habiliteringens hemsida

Läs mer

Kursprogram hösten 2013

Kursprogram hösten 2013 Kursprogram hösten 2013 Familjer med barn och tonåringar Välkommen till ADHD - centers kurser, föreläsningar och andra aktiviteter! www.habilitering.nu/adhd-center Välkommen till oss på ADHD-center! Vi

Läs mer

BASUTBILDNING NEUROPSYKIATRI

BASUTBILDNING NEUROPSYKIATRI BASUTBILDNING NEUROPSYKIATRI Nacka hösten 2017 Vad handlar utbildningen om? Grundutbildning i neuropsykiatrisk funktionsvariation hos barn och vuxna Diagnostik Styrkor och svårigheter Bemötande, kommunikation

Läs mer

Våren 2014. Program. för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Haninge

Våren 2014. Program. för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Haninge Våren 2014 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

För dig som är anhörig Anhörigcenters program september - december

För dig som är anhörig Anhörigcenters program september - december För dig som är anhörig Anhörigcenters program september - december 2017 Detta programblad vänder sig till dig som vårdar, stöttar eller hjälper en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har någon

Läs mer

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka Våren 2016 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Social resursförvaltning. Att leva hela livet. 2015 års konferens om förvärvade hjärnskador TORSDAG FREDAG NOVEMBER

Social resursförvaltning. Att leva hela livet. 2015 års konferens om förvärvade hjärnskador TORSDAG FREDAG NOVEMBER Social resursförvaltning Att leva hela livet 2015 års konferens om förvärvade hjärnskador TORSDAG FREDAG 12 13 NOVEMBER www.goteborg.se/dalheimershus www.facebook.se/dalheimershus Välkommen till den nionde

Läs mer

VUXENHABILITERINGENS UTBILDNINGSDAGAR. till

VUXENHABILITERINGENS UTBILDNINGSDAGAR. till VUXENHABILITERINGENS UTBILDNINGSDAGAR till Personal inom kommunernas LSS-verksamheter och särskola som arbetar med vuxna personer med utvecklingsstörning och vissa andra funktionsnedsättningar 2017 UTBILDNING

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Resursverksamheten 2010-11-16. Ungdomsböcker. Böcker att läsa tillsammans med en vuxen

Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Resursverksamheten 2010-11-16. Ungdomsböcker. Böcker att läsa tillsammans med en vuxen Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Resursverksamheten 2010-11-16 Ungdomsböcker Böcker att läsa tillsammans med en vuxen 2 Titel: All Dogs Have ADHD Författare: Kathy Hoopermann Förlag: Jessica

Läs mer

hösten 2011 Program för anhöriga Anhörigutbildning Autismforum Ovanliga diagnoser I Forum Funktionshinder ingår

hösten 2011 Program för anhöriga Anhörigutbildning Autismforum Ovanliga diagnoser I Forum Funktionshinder ingår Program för anhöriga hösten 2011 I Forum Funktionshinder ingår nhörigutbildning utismforum Ovanliga diagnoser Programmet finns även på www.habilitering.nu POG FÖ PTB 2011 FBUI 2012 unskap och möte Forum

Läs mer

Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar

Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar Bild: Lotta Löthman Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar Habiliteringen Gotland höstterminen 2013 Kurskatalogen Katalogen beskriver aktiviteter, grupper, cirklar och

Läs mer

GRUPPER OCH FÖRELÄSNINGAR FÖR VUXNA PÅ ASPERGERCENTER. www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam

GRUPPER OCH FÖRELÄSNINGAR FÖR VUXNA PÅ ASPERGERCENTER. www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam GRUPPER OCH FÖRELÄSNINGAR FÖR VUXNA PÅ ASPERGERCENTER www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 2 Personal i Aspergercenters vuxenteam Sid 3 Anmälan till

Läs mer

Barn- och ungdomshabiliteringen

Barn- och ungdomshabiliteringen Barn- och ungdomshabiliteringen PRAKTISK INFORMATION... 2 TRÄNING I BASSÄNG... 3 1 TRÄNING I BASSÄNG, LJUNGBY... 3 2 TRÄNING I BASSÄNG, LJUNGBY... 3 3 TRÄNING I BASSÄNG, LJUNGBY... 4 4 TRÄNING I BASSÄNG,

Läs mer

Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar

Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar Bild: Lotta Löthman Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar Habiliteringen, vårterminen 2016 2 Om kurskatalogen Katalogen beskriver aktiviteter, grupper, cirklar och utbildningstillfällen

Läs mer

2016 Se även Habiliteringens hemsida www.ltdalarna.se/hab och Infoteket om funktionshinder www.lul.se/sv/infoteket

2016 Se även Habiliteringens hemsida www.ltdalarna.se/hab och Infoteket om funktionshinder www.lul.se/sv/infoteket Habiliteringen i Dalarna Länsgemensamma Gruppverksamheter och Informationstillfällen för personer med funktionsnedsättning samt för närstående, personal och nätverk KURSKATALOG BASUTBUD 2016 Se även Habiliteringens

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Kursprogram Aspergercenter september 2013 februari 2014 För barn och ungdomar och deras anhöriga

Kursprogram Aspergercenter september 2013 februari 2014 För barn och ungdomar och deras anhöriga Kursprogram Aspergercenter september 2013 februari 2014 För barn och ungdomar och deras anhöriga Till dig som vill delta i våra aktiviteter Aspergercenters barn och ungdomsteam vänder sig till familjer

Läs mer

Att leva hela livet 2014

Att leva hela livet 2014 Att leva hela livet 2014 En konferens om förvärvade hjärnskador TORS, FRE 13 14 NOVEMBER Arrangörer Dalheimers hus Social resursförvaltning/göteborgs Stad Björkbacken rehabilitering och aktivering SDF

Läs mer

Habiliteringen Halland

Habiliteringen Halland Habiliteringen Halland Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn och ungdomar som har kontakt med Habiliteringen samt till deras familjer. Aktiviteterna utgår

Läs mer

Kursprogram Våren 2017

Kursprogram Våren 2017 Kursprogram Våren 2017 Familjer med barn och tonåringar Välkommen till Adhd-centers kurser, föreläsningar och andra aktiviteter! www.habilitering.se/adhd-center Välkommen till oss på Adhd-center! Vi är

Läs mer

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka Hösten 2015 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Öka förståelsen och fördjupa dina kunskaper med det senaste inom autismspektrumtillstånd och ADHD! Hot om våld så

Läs mer

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm hösten 2014

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm hösten 2014 Medlemsblad för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm År 2014 nr 4, Årgång 33 Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm hösten 2014 SEPTEMBER September Österländsk gymnastik startar, Kallhäll September

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen VÅREN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen VÅREN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen VÅREN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.se 1(20) 2(20) Grupper för person som har

Läs mer

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka Våren 2013 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Utbildning KOOPERATIVET FREJ I SKÖVDE. Förslag på kurser, workshops samt handledning. Kontakta oss för mer information

Utbildning KOOPERATIVET FREJ I SKÖVDE. Förslag på kurser, workshops samt handledning. Kontakta oss för mer information KOOPERATIVET FREJ I SKÖVDE Utbildning Förslag på kurser, workshops samt handledning Kontakta oss för mer information 2007 H T T P : / / W W W. F R E J. I N F O TELE: 0 5 0 0-42 91 44 E - P O S T S : T

Läs mer

* OBS! Faktablad som inte ingår i denna lista skrivs ut från infotekets webbsida

* OBS! Faktablad som inte ingår i denna lista skrivs ut från infotekets webbsida * OBS! Faktablad som inte ingår i denna lista skrivs ut från infotekets webbsida FAKTABLA Beställa Antal ex Adhd / add Vad är adhd/add? - lättläst Vad är adhd/add? Flickor och kvinnor med adhd/add Adhd/add

Läs mer

Habiliteringen Halland

Habiliteringen Halland Habiliteringen Halland Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med Habiliteringen samt till deras familjer. Gruppverksamheterna

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Uppdragsföreläsningar

Uppdragsföreläsningar Barn som väcker funderingar i förskolan Målgrupp Personal och föräldrar till barn i förskoleåldern. Rektorer för förskoleverksamhet. Personal inom BVC. Föreläsare Ulrika Aspeflo, leg. logoped Pris/Information

Läs mer

Program hösten 2009. Välkommen till ADHD-centers kurser, tematräffar, föreläsningar & andra aktiviteter. www.habilitering.

Program hösten 2009. Välkommen till ADHD-centers kurser, tematräffar, föreläsningar & andra aktiviteter. www.habilitering. Program hösten 2009 Välkommen till ADHD-centers kurser, tematräffar, föreläsningar & andra aktiviteter www.habilitering.nu/adhd-center 2 Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA HABILITERINGSPROGRAM för barn och ungdomar med Asperger syndrom Information till föräldrar www.ltdalarna.se/hab Barn- och ungdomshabiliteringen i Dalarna.. ger

Läs mer

Utbildningar hösten 2013

Utbildningar hösten 2013 Utbildningar hösten 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/11, Göteborg 17/9 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 15/10, Göteborg 1/10 KONDUKTIV PEDAGOGIK 1...6

Läs mer

Barnhabilitering Kalmar

Barnhabilitering Kalmar Barnhabilitering Kalmar Gruppverksamhet och kurser hösten 2014 Välkommen till barnhabiliteringen! Telefon 0480-843 00 Besöksadress Hus 48, plan 2 Lasarettsvägen 1, Kalmar Receptionens öppettider Måndag,

Läs mer

Tolka och förstå små barn

Tolka och förstå små barn 2013-06-24 13/59 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Socialnämnden (motsv) Tolka och förstå små barn BAKGRUND/ SYFTE Den här kursen vänder

Läs mer

Våren Program. för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Haninge

Våren Program. för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Haninge Våren 2013 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

VUXENHABILITERINGENS UTBILDNINGSDAGAR. till

VUXENHABILITERINGENS UTBILDNINGSDAGAR. till VUXENHABILITERINGENS UTBILDNINGSDAGAR till Personal inom kommunernas LSS-verksamheter och särskola som arbetar med vuxna personer med utvecklingsstörning och vissa andra funktionsnedsättningar 2016 UTBILDNING

Läs mer

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Södertälje

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Södertälje Program för barn- och föräldragrupper på Hösten 2012 Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar

Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar Bild: Lotta Löthman Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar Habiliteringen Gotland vårterminen 2014 Kurskatalogen Katalogen beskriver aktiviteter, grupper, cirklar och

Läs mer