HABILITERING & HÄLSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HABILITERING & HÄLSA"

Transkript

1 HABILITERING & HÄLSA Kurser och arrangemang för närstående våren 2014 Programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning. Kursprogrammet och möjlighet att prenumerera på nyhetsbrev finns på

2 Det här programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning. För varje kurs finns det angivet vem den riktar sig till. Vid tveksamhet, kontakta kursansvarig. Som närstående räknas inte personliga assistenter och andra yrkesverksamma. Kurslokal Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund, Tideliusgatan 12, Stockholm. Anmälan Anmälan görs på Habilitering & Hälsas webbplats Du kan också använda dig av anmälningsblanketten längst bak i kursprogrammet. Efter anmälningstidens utgång skickar vi en bekräftelse med besked om du har fått plats, vägbeskrivning till kurslokalen och dylikt. Återbud Anmäl alltid återbud vid förhinder, så vi kan erbjuda platsen till någon annan. Kurserna för närstående är kostnadsfria. En avgift för förtäringen tas ut i samband med heldagskurs. Ledigt en arbetsdag Hör efter med Försäkringskassan om möjlighet till ersättning för vård av barn eller kontaktdag. Vi kan lämna intyg då du deltagit. Önskemål och synpunkter Hör gärna av dig med önskemål och synpunkter till eller Forum Funktionshinder Ett informationscenter med bibliotek, rådgivning och utbildning för alla som är intresserade av frågor som rör funktionsnedsättningar. StoCKK Stockholm Center för kommunikativt och kognitivt stöd är ett kunskapscenter inom Habilitering & Hälsa som arbetar för att öka kunskapen om och tillgången till kommunikativt och kognitivt stöd. Webbadresser Utbildningar anordnas också av andra verksamheter inom Habilitering & Hälsa. På kan du läsa om alla verksamheter och hur du kan nå dem. Sällsynta diagnoser Temadagar om Sällsynta Diagnoser för anhöriga och personal anordnas av Centrum för Sällsynta Diagnoser Karolinska, Solna. Anmälan görs på För frågor kontakta Kristina Gustafsson Bonnier tfn eller Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 1

3 Innehåll För närstående till barn 1. Introduktion till Aspergers syndrom 5 2. Ingen familj är en ö : en bok om ADHD och Aspergers, om arv, miljö och skuld 5 3. Om skola/fritid aspergare berättar 5 4. Föräldrakraft 5 5. Till dig som mist ditt barn 6 6. Hur undvika och bemöta konflikter 6 7. När man inte kan prata eller har stora talsvårigheter, del Litet syskon 7 9. Annorlunda tänkande vid utvecklingsstörning Hjälpmedel frihet, funktion och fritt val Om boende aspergare berättar När man inte kan prata eller har stora talsvårigheter, del Temakväll för föräldrar till barn med Duchennes muskelfystrofi Sömn och sömnsvårigheter Kognitivt stöd för barn Föräldraröster tio familjers berättelser Föräldrakraft - heldag Om arbete/fritid aspergare berättar Föräldrakraft Språkstimulering med anpassade böcker Förvärvad hjärnskada hos barn och ungdomar om osynliga funktionsnedsättningar Bära och lyfta barn med funktionshinder Det finns en framtid - men vad gör man med allt det som känns tungt? Munhygien och munhälsans betydelse Smärta hos personer med funktionsnedsättning Rätt att leka Hur barn med autism kan erövra leken Temakväll för föräldrar till barn med Duchennes muskeldystrofi Familjen, livet och personlig assistans Styrkan i att vara två Litet barn ovanlig diagnos Cerebral Pares (CP) vad innebär det? AKK för personer med autismspektrumtillstånd Annorlunda barnbarn Skolans stöd till barn med funktionsnedsättning Små barn med hjärnskada Små barn med hjärnskada - för mor-/farföräldrar och andra närstående Sällskapsspel som metod för språkstimulering 16 2 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

4 För närstående till ungdomar 1. Introduktion till Aspergers syndrom 5 2. Ingen familj är en ö : en bok om ADHD och Aspergers, om arv, miljö och skuld 5 3. Om skola/fritid aspergare berättar 5 4. Föräldrakraft 5 6. Hur undvika och bemöta konflikter 6 7. När man inte kan prata eller har stora talsvårigheter, del Annorlunda tänkande vid utvecklingsstörning Hjälpmedel frihet, funktion och fritt val Om boende aspergare berättar Temakväll för föräldrar till barn med Duchennes muskelfystrofi Sömn och sömnsvårigheter Föräldraröster tio familjers berättelser Föräldrakraft - heldag Aspergers syndrom - diagnos i sena tonåren eller som ung vuxen Om arbete/fritid aspergare berättar Föräldrakraft Förvärvad hjärnskada hos barn och ungdomar om osynliga funktionsnedsättningar Ung med lindrig utvecklingsstörning Bära och lyfta barn med funktionshinder Det finns en framtid - men vad gör man med allt det som känns tungt? Munhygien och munhälsans betydelse Smärta hos personer med funktionsnedsättning Familjen, livet och personlig assistans Styrkan i att vara två Godmanskap hur fungerar det? Epilepsi hos ungdomar och vuxna Churchill var heller inte klok - teaterföreställning AKK för personer med autismspektrumtillstånd Annorlunda barnbarn Skolans stöd till barn med funktionsnedsättning 15 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 3

5 För närstående till vuxna 1. Introduktion till Aspergers syndrom 5 2. Ingen familj är en ö : en bok om ADHD och Aspergers, om arv, miljö och skuld 5 3. Om skola/fritid aspergare berättar 5 5. Till dig som mist ditt barn 6 6. Hur undvika och bemöta konflikter 6 7. När man inte kan prata eller har stora talsvårigheter, del Annorlunda tänkande vid utvecklingsstörning Om boende aspergare berättar När man inte kan prata eller har stora talsvårigheter, del Föräldraröster tio familjers berättelser Aspergers syndrom - diagnos i sena tonåren eller som ung vuxen Om arbete/fritid aspergare berättar Munhygien och munhälsans betydelse Smärta hos personer med funktionsnedsättning Godmanskap hur fungerar det? Epilepsi hos ungdomar och vuxna Churchill var heller inte klok - teaterföreställning AKK för personer med autismspektrumtillstånd 14 4 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

6 1. Introduktion till Aspergers syndrom För alla intresserade, ingen föranmälan Jill Söderlund och Patrik Lindberg som har Aspergers syndrom, ger en introduktion till diagnosen tillsammans med SvenOlof Dahlgren. Föredraget tar upp styrkor och svårigheter hos personer med Aspergers syndrom ur ett inifrånperspektiv och beskriver på ett vetenskapligt sätt vad diagnosen innebär. SvenOlof Dahlgren, fil. dr och leg. psykolog, är sakkunnig på Autismforum. Tid 21 januari 2014, och (samma föreläsning vid två tillfällen) Plats Rörstrands konferenscenter, Birka, Rörstrandsgatan 5 Stockholm Maria Kappel, , 2. Ingen familj är en ö : en bok om ADHD och Aspergers, om arv, miljö och skuld För alla intresserade Författarmöte: Möt Ada Marsbacken (Anja Wikström) som skrivit boken Ingen familj är en ö. Hon beskriver på ett kärleksfullt sätt det slit som det innebär att få vardagen att fungera med ett barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Hon berör den skuld och skam som föräldrar kan utsättas för både inom den egna familjen, inom umgängeskretsen och av helt okända som har åsikter om hur dessa barn ska hanteras. Tid 23 januari 2014, Kristina Eklund, , Sista anmälningsdag 12 januari 2014 på 3. Om skola/fritid aspergare berättar För alla intresserade Hur kan det vara att gå i skolan eller studera när man har Aspergers syndrom? En grupp studerande vid Ågesta folkhögskola berättar om sin skoltid och delar med sig av sina erfarenheter. De har Aspergers syndrom och går eller har gått Ågestas ettåriga informatörsutbildning, men där slutar likheterna. Vi får höra om såväl positiva som negativa upplevelser, om erfarenheter från grundskola, gymnasium och högskola, vanlig skolgång, AS-klasser och om olika sorters stöd. Hur har det sett ut med klasskamrater, lärare, lektioner, raster, skolmiljö och prov? Vad har fungerat och vad har inte fungerat? Hur har fritiden fungerat under skoltiden? Tid 12 februari 2014, Maria Kappel, , Sista anmälningsdag 26 januari 2014 på 4. Föräldrakraft För föräldrar till barn och ungdomar med funktionsnedsättning Att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning ställer ofta stora krav. Hur får du kraft att orka och räcka till? Kursen visar hur man kan ta vara på sin tid och energi. Handledare är Britta Lundkvist, beteendevetare och själv förälder till ett barn med funktionsnedsättning. Tillsammans med henne arbetar gruppen aktivt för att hitta redskap som ger ökad kraft och styrka. Kursen bygger på att man deltar vid båda tillfällena. Tid 13 och 20 februari 2014, Kristina Eklund, , Sista anmälningsdag 2 februari 2014 på Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 5

7 5. Till dig som mist ditt barn För föräldrar Föräldrar som förlorat ett barn med sjukdom eller funktionsnedsättning får här möjlighet att vid två tillfällen möta andra föräldrar i liknande situation och dela erfarenheter. Förlusten kan ha skett nyligen eller längre tillbaka i tiden. Vi vänder oss även till dig som mist ditt vuxna barn. Samtalsledare är Christina Renlund och Inga-Lill Kristiansson, leg psykologer och leg psykoterapeuter, med lång erfarenhet från habiliteringsverksamhet. Du kan delta vid ena eller båda tillfällena. Tid 17 februari och 17 mars 2014, Anne Skaarud, , Sista anmälningsdag 2 februari Hur undvika och bemöta konflikter För yrkesverksamma och närstående till barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Hur undviker och bemöter man konflikter hos personer med utvecklingsstörning, autism, Aspergers syndrom, ADHD eller annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? Föreläsare är Bo Hejlskov Elvén, leg psykolog, som bland annat arbetar med hantering av problemskapande beteende hos personer med neuropsykiatriska diagnoser. Föreläsningen är praktiskt inriktad med konkreta förslag på hur man kan undvika och hantera konflikter. Tid 19 februari 2014, och (samma föreläsning vid två tillfällen) 400 kr exkl moms, närstående kostnadsfritt Plats ABF-huset, Zetasalen, Sveavägen 41, Stockholm Tomas Myrberg, , Sista anmälningsdag 19 januari 2014 på 7. När man inte kan prata eller har stora talsvårigheter, del 1 För närstående till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning (ej autismspektrum) Två kurser om olika metoder och hjälpmedel för personer som har stora talsvårigheter på grund av sin funktionsnedsättning. Metoderna kallas för Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK). Vad är AKK? Metoder och aktiviteter är temat för den första kursen. Vi går igenom vad AKK är och vad man som närstående kan tänka på. Del 2 den 6 mars är inriktad på bilder som ett alternativ eller komplement till tal. Kurserna hör ihop men beroende på ditt behov kan du välja att delta vid det ena eller båda tillfällena. Föreläsare är logoped Johanna Elofsson och arbetsterapeut Karin Stenberg, från StoCKK (Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd), Habilitering & Hälsa. Tid 20 februari 2014, Johanna Elofsson, , Sista anmälningsdag 2 februari 2014 på 6 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

8 8. Litet syskon För föräldrar till barn med funktionsnedsättning vars syskon är i förskoleåldern Hur är det att vara liten och ha ett syskon med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom? Christina Renlund, leg psykolog och psykoterapeut, ger berättelser från små barn 2 6 år som har syskon med utvecklingsstörning, rörelsehinder, autism och olika kroniska sjukdomar. Hon visar också sätt som barn kan uttrycka sig på och konkreta verktyg som är användbara för att hjälpa barn att berätta. Tanken med kvällen är att inspirera till samtal som kan stärka barnets identitet och självkänsla. Tid 20 februari 2014, Marie Bökman, , Sista anmälningsdag 19 januari 2014 på 9. Annorlunda tänkande vid utvecklingsstörning För yrkesverksamma, närstående är också välkomna Om de grundläggande förmågor som människan använder i sitt tänkande och som kan fungera annorlunda vid utvecklingsstörning, bland annat: Att styra det egna beteendet (exekutiva funktioner) Att förstå att andra har andra tankar och känslor än de man själv har (Theory of mind) Att skapa en helhet av delar (central koherens) Föreläsare är SvenOlof Dahlgren, fil. dr och leg. psykolog, med lång erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Tid 3 mars 2014, kr exkl moms, närstående kostnadsfritt Anne Skaarud, , Sista anmälningsdag 9 februari 2014 på Hjälpmedel frihet, funktion och fritt val För föräldrar och andra närstående till barn och ungdomar med rörelsenedsättning Vilka hjälpmedel finns och hur är reglerna kring att få tillgång till dessa? Vad kan ett hjälpmedel innebära för ett barns frihet? Vad innebär fritt val? Ulla Wallerius, arbetsterapeut inom Habilitering och Hälsa, Linda Hylander och Hanna Smolowicz, hjälpmedelskonsulenter på Hjälpmedel Stockholm, berättar om hur processen går till från att upptäcka ett behov, hitta rätt hjälpmedel till att utvärdera funktionen. Under en rundvandring får vi förevisat delar av Hjälpmedel Stockholms sortiment. Anneli Khayati, förälder till barn som har större rörelsefrihet tack vare hjälpmedel, berättar om hur det var när hjälpmedel kom in i hemmet. Tid 3 mars 2014, Plats Hjälpmedel Stockholm, Bergtallsvägen 10, Älvsjö Marie Bökman, , Sista anmälningsdag 23 februari 2014 på Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 7

9 11. Om boende aspergare berättar För alla intresserade Att flytta hemifrån kan vara extra utmanande när man har Aspergers syndrom. Under detta föredrag berättar en grupp studerande vid Ågesta folkhögskola om sitt boende och delar med sig av sina erfarenheter. De har Aspergers syndrom och går eller har gått Ågestas ettåriga informatörsutbildning, men deras boendesituation varierar. De berättar om vilka svårigheter de upplever och vilka strategier de använder för att få vardagen att fungera. Hur är det att få hjälp av en boendestödjare? Hur är det att bo ihop med någon och hur känns det att bo själv? Tid 5 mars 2014, Maria Kappel, , Sista anmälningsdag 16 feb 2014 på När man inte kan prata eller har stora talsvårigheter, del 2 För närstående till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning (ej autismspektrum) Hur kommer man igång med bildkommunikationen är temat för denna kurs. Den är inriktad på hur man kan använda sig av bilder som alternativ eller komplement till tal och hur man kan komma igång med bildkommunikationen. Föreläsare är logoped Johanna Elofsson och arbetsterapeut Karin Stenberg från StoCKK (Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd), Habilitering & Hälsa. Del 1 är den 20 februari. Man kan delta vid det ena eller båda tillfällena. Tid 6 mars 2014, Johanna Elofsson, , Sista anmälningsdag 23 februari 2014 på Temakväll för föräldrar till barn med Duchennes muskeldystrofi För föräldrar till barn i alla åldrar med Duchennes muskeldystrofi Träffa andra föräldrar och samtala om angelägna frågor. Tid 6 mars 2014, Kristina Gustafsson Bonnier, , Sista anmälningsdag 2 mars 2014 på Sömn och sömnsvårigheter För föräldrar och andra närstående till barn och ungdomar med funktionsnedsättning Har ditt barn eller ungdom svårt att varva ner och komma till ro? Svårt att somna själv eller sova ensam? Sover ditt barn oroligt eller vaknar för tidigt? I den här föreläsningen varvas grundläggande fakta om sömn med konkreta tips på hur man kan lindra sömnproblem genom olika förändringar. Föreläsare är leg. arbetsterapeut Lisa Arosenius, Habilitering & Hälsa. Tid 10 mars 2014, Kristina Eklund, , Sista anmälningsdag 16 februari 2014 på 8 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

10 15. Kognitivt stöd för barn För föräldrar och andra närstående till barn som har en kognitiv funktionsnedsättning Kognitivt stöd förenklar, gör det lättare för barnet att förstå, planera, komma ihåg och gör det möjligt att bli mer självständig och delaktig. I visningsmiljön Klara Meras lägenhet får du se hjälpmedel, anpassningar och vardagsteknologi som ger stöd för tanke och minne. Du får tips om vad du kan göra själv, information om var du kan köpa saker och vad som är möjligt att få förskrivet som hjälpmedel. Föreläsarna arbetar på StoCKK (Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd) inom Habilitering & Hälsa, där visningslägenheten är en del. Tid 10 mars 2014, Kristina Eklund, , Sista anmälningsdag 16 februari 2014 på Föräldraröster tio familjers berättelser För yrkesverksamma, närstående är också välkomna Berit Rausch är förälder, föreläsare, socionom och handledare. Hon har intervjuat tio familjer om hur de fick beskedet om barnets funktionsnedsättning och hur de har kommit vidare i sorgeprocessen. I hennes rapport får vi ta del av dessa familjers berättelser. Det är värdefulla kunskaper som förmedlas på ett sätt som berör. Den här eftermiddagen kommer Berit ge röst åt dessa föräldrar. Tid 13 mars 2014, Anne Skaarud, , Sista anmälningsdag 16 februari 2014 på Föräldrakraft - heldag För föräldrar till barn och ungdomar med funktionsnedsättning Att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning ställer ofta stora krav. Hur får du kraft att orka och räcka till? Kursen visar hur man kan ta vara på sin tid och energi. Handledare är Britta Lundkvist, beteendevetare och själv förälder till ett barn med funktionsnedsättning. Tillsammans med henne arbetar gruppen aktivt för att hitta redskap som ger ökad kraft och styrka. Tid 21 mars 2014, Plats Ersta konferens, Erstagatan 1K, Stockholm 100 kronor/person, kaffe och lunch ingår Kristina Eklund, , Sista anmälningsdag 23 februari 2014 på Aspergers syndrom - diagnos i sena tonåren eller som ung vuxen För föräldrar vars barn har fått diagnosen Aspergers syndrom i sena tonåren eller som ung vuxen Temadag för föräldrar vars tonåring/ung vuxen har fått diagnosen Aspergers syndrom/ autismspektrumtillstånd. Socionom Eva Sturesson och specialpedagog Elisabet Norman-Claesson beskriver vad diagnosen innebär, hur man bemöter en person med Aspergers syndrom, vilket stöd man kan få från habiliteringen och vad man ska tänka på som kan hjälpa tonåringen att bli en självständig vuxen. Dessutom kommer två föräldrar att berätta om hur de har hanterat sin familjesituation. Tid 21 mars 2014, Plats Ersta konferens, Erstagatan 1K, Stockholm 100 kronor/person, kaffe och lunch ingår Marie Bökman, , Sista anmälningsdag 23 februari 2014 på Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 9

11 19. Om arbete/fritid aspergare berättar För alla intresserade Hur fungerar det på jobbet när man har Aspergers syndrom? Hur fungerar arbetsuppgifterna, fikapauserna, samarbetet med arbetskamraterna och med chefen? Ska man berätta om sin diagnos, vad innebär det och för vem ska man berätta? Hur ser fritiden ut? Vad orkar man? Studerande med Aspergers syndrom från Ågesta folkhögskola berättar om sina erfarenheter kring detta. Tid 26 mars 2014, Maria Kappel, , Sista anmälningsdag 9 mars 2014 på Föräldrakraft För föräldrar till barn och ungdomar med funktionsnedsättning Att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning ställer ofta stora krav. Hur får du kraft att orka och räcka till? Kursen visar hur man kan ta vara på sin tid och energi. Handledare är Britta Lundkvist, beteendevetare och själv förälder till ett barn med funktionsnedsättning. Tillsammans med henne arbetar gruppen aktivt för att hitta redskap som ger ökad kraft och styrka. Kursen bygger på att man deltar vid båda tillfällena. Tid 1 och 8 april 2014, Kristina Eklund, , Sista anmälningsdag 16 mars 2014 på Språkstimulering med anpassade böcker För föräldrar och andra närstående till barn med funktionsnedsättning (ej autismspektrum) StoCKK (Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd) inbjuder till en förmiddag om språkstimulering. Föreläsarna, arbetsterapeut Carola Klint Edlund och logoped Lina Köhler Holma, ger exempel på hur man kan anpassa eller göra böcker för att stimulera språk och kommunikation. Vi visar anpassade böcker för barn som använder tecken som stöd, bildstöd eller pekkarta och enkel samtalsapparat. Vi visar även exempel på bokappar. Tid 3 april, 2014, Carola Klint Edlund, , Sista anmälningsdag 23 mars 2014 på Förvärvad hjärnskada hos barn och ungdomar om osynliga funktionsnedsättningar För föräldrar och andra närstående till barn och ungdomar med förvärvad hjärnskada Förvärvad hjärnskada kan leda till kognitiva funktionsnedsättningar som inte är synliga men som ofta ger svårigheter i skolan och vardagen. Psykolog Linneá Amcoff, arbetsterapeut Jessica Odefjärd Magnusson och specialpedagog Marie-Louise Kunkel, Hjärnskadecenter för barn, Habilitering & Hälsa, föreläser om hur man genom strategier, kunskap och hjälpmedel kan stötta sitt barn att bli mer självständigt och delaktigt i sin vardag. Tid 4 april 2014, Kristina Eklund, , Sista anmälningsdag 16 mars 2014 på 10 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

12 23. Ung med lindrig utvecklingsstörning För föräldrar till ungdomar med lindrig utvecklingsstörning Hur är det att vara ung och ha en lindrig utvecklingsstörning? Vilka utmaningar och svårigheter ställs man inför? Hur kan vi hjälpa ungdomarna till ökad självkänsla och självkännedom? Föreläsare är Lena Fager, psykolog på Habiliteringscenter Nacka, och socionom Tomas Myrberg med lång erfarenhet från UNG Samtalsgrupper. Under dagen medverkar också några unga vuxna som delar med sig av sina erfarenheter av att leva med utvecklingsstörning. Tid 9 april 2014, Plats Ersta konferens, Erstagatan 1K, Stockholm 100 kronor/person, kaffe och lunch ingår Tomas Myrberg, , Sista anmälningsdag 16 mars 2014 på Bära och lyfta barn med funktionshinder För föräldrar till barn som ofta lyfter och bär sitt barn Den här kursen ger dig kunskaper om hur du kan spara din rygg och förebygga olika slags kroppsliga besvär. Du får bland annat lära dig mer om olika slags förflyttningstekniker och träna praktiskt. Du får också kunskap om vilka hjälpmedel du kan ha glädje av i vardagen. Kursledare är sjukgymnasterna Karin Shaw och Annika Ericson, Habiliteringscenter Brommaplan. Kursen bygger på att man deltar vid båda tillfällena. Tid 10 och 24 april 2014, Plats Habiliteringscenter Brommaplan, Klädesvägen 12, Bromma Karin Shaw, , Sista anmälningsdag 23 mars 2014 på Det finns en framtid - men vad gör man med allt det som känns tungt? För föräldrar med barn med funktionsnedsättning Att leva med ett barn med funktionsnedsättning innebär både glädje och sorg i vardagen. Denna kväll handlar om hur man som förälder strävar på med sorg och ledsnad medan det dagliga livet fortgår. Hur känner man? Vad får man känna? Vad är normalt? Vad händer i familjen? Och vad är det som gör att man orkar? Berit Rausch, socionom och förälder till en vuxen dotter med funktionsnedsättning berättar om hur sorgens process kan se ut och delar med sig av sina egna erfarenheter. Gruppen utbyter erfarenheter och tankar. Tid 23 april 2014, Anne Skaarud, , Sista anmälningsdag 23 mars 2014 på Munhygien och munhälsans betydelse För närstående till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning och för yrkesverksamma Personer med funktionsnedsättning kan ha problem att sköta sin munhygien. Denna eftermiddag kommer Annette Carlsson och Anna Nielsen Magnéli, tandhygienister från Mun-H-center i Göteborg att prata om munhälsans betydelse, behandlingssvårigheter, omhändertagande samt lämna praktiska tips och visa olika hjälpmedel. Tid 28 april 2014, kl kronor, exkl moms, närstående kostnadsfritt Marie Bökman, , Sista anmälningsdag 30 mars 2014 på Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 11

13 27. Smärta hos personer med funktionsnedsättning För yrkesverksamma, närstående är också välkomna Hur vet vi att en person som har svårt att uttrycka sig har smärta? Hur kan smärtupplevelser påverka vardagen? Marie Johansson, Kerstin Flynner och Kristina Hagström, sjukgymnaster inom Habilitering & Hälsa, pratar om hur man kan upptäcka smärta, förstå vad smärta är och hur den kan behandlas. Socionom Åsa Nilsson, beskriver hur man jobbat i team kring smärtproblematik på ett habiliteringscenter. Eftermiddagen kommer att ge flera tillfällen till diskussion i mindre grupp med möjlighet att dela erfarenheter med andra. Vi vänder oss till personal på boende/korttidshem, förskola, skola och daglig verksamhet samt personliga assistenter. Tid 5 maj 2014, kronor exkl moms, närstående kostnadsfritt Marie Bökman, , Sista anmälningsdag 13 april 2014 på Rätt att leka Hur barn med autism kan erövra leken. För alla intresserade Författarmöte: Möt Maggie Dillner och Anna Löfgren som har skrivit boken Rätt att leka - Hur barn med autism kan erövra leken hemma, i förskolan och skolan. I boken ges praktiska och teoretiska insikter i utvecklingen hos barn med autismspektrumtillstånd och i lekutveckling samt hur dessa kunskaper kan kombineras. Maggie är pedagog och Anna, förälder till ett barn med autism. Efter många års samarbete kring Annas son vill de nu dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Tid 7 maj 2014, Kristina Eklund, , Sista anmälningsdag 27 april 2014 på Temakväll för föräldrar till barn med Duchennes muskeldystrofi För föräldrar till barn i alla åldrar med Duchennes muskeldystrofi Träffa andra föräldrar och samtala om angelägna frågor. Tid 8 maj 2014, Kristina Gustafsson Bonnier, , Sista anmälningsdag 29 april 2014 på Familjen, livet och personlig assistans För föräldrar till barn och ungdomar med funktionsnedsättning Hur kan man göra för att få vardagen att fungera med hjälp av personlig assistans? Hur vill du forma ditt och familjens liv? Praktiska och konkreta tips på hur du kan få din vardag att fungera med personlig assistans. Marita Gustafsson och Rebecca Wrase är båda mammor till barn med stora funktionsnedsättningar och arbetsledare för barnens personliga assistenter. Under en halvdag diskuterar och delar de med sig av sina erfarenheter kring rutiner, informationsöverföring, kompetensutveckling och arbetsledarskap. Tid 9 maj 2014, Kristina Eklund, , Sista anmälningsdag 21 april 2014 på 12 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

14 31. Styrkan i att vara två För föräldrapar till barn och ungdomar med funktionsnedsättning Föräldrar som har barn med funktionsnedsättning har en extra utsatt situation med många svåra beslut och uppgifter att lösa. Detta kan innebära svåra påfrestningar på parrelationen. Under dagen kommer vi att använda oss av olika teorier och erfarenheter/tips, varvat med samtal i mindre grupper samt få verktyg för hur man kan utveckla sitt sätt att samarbeta. Kursledare är Britta Lundkvist, beteendevetare och förälder till ett barn med funktionsnedsättning. Begränsat deltagarantal. Tid 9 maj 2014, Plats Ersta konferens, Erstagatan 1K, Stockholm 100 kronor/person, kaffe och lunch ingår Tomas Myrberg, , Sista anmälningsdag 13 april 2014 på Godmanskap hur fungerar det? För närstående och gode män till ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning Vad innebär det att ha en god man och när kan det stödet behövas? Vem kan åta sig uppdraget? Hur är det att som förälder/syskon/anhörig företräda sin anhörig? Om det uppstår problem i godmanskapet, vad kan man göra då? Dessa och liknande frågeställningar kring godmanskap handlar denna kväll om. Föreläsare är Eva von Scheele, jurist på Sveriges Kommuner och Landsting. Hon har också samarbetat med FUB kring dessa frågor. Tid 13 maj 2014, Tomas Myrberg, , Sista anmälningsdag 20 april 2014 på Litet barn ovanlig diagnos För föräldrar till barn 0-3 år som har en ovanlig diagnos eller utreds med misstanke om en sådan När ett barn får en ovanlig diagnos väcks ofta frågor hos föräldrarna som kan handla om orsaken till diagnosen och hur framtiden kan se ut. Den här temadagen ger möjlighet att träffa andra föräldrar i liknande situation, få ställa frågor och samtala. Medverkande är medarbetare på spädbarnsverksamheten Tittut samt Britt-Mari Anderlid, barnläkare och genetiker vid Karolinska Universitetssjukhuset. Tid 14 maj 2014, kronor/person, lunch och kaffe ingår Kristina Gustafsson Bonnier, , Sista anmälningsdag 4 maj 2014 på Epilepsi hos ungdomar och vuxna För närstående och yrkesverksamma Neurolog Martin Lindberger och epilepsisjuksköterska Tuula Lumikukka, Neurologiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, föreläser om vad epilepsi är och hur den påverkar den enskilde. Eftermiddagen ger dig ökad kunskap om olika typer av epileptiska anfall, medicinering och annan behandling. Du får också lära dig hur du kan agera vid kramper. Tid 14 maj 2014, kr exkl moms, närstående kostnadsfritt Kristina Eklund, , Sista anmälningsdag 20 april 2014 på Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 13

15 35. Churchill var heller inte klok - teaterföreställning För alla intresserade, ingen föranmälan Östra teatern ger föreställningen Churchill var heller inte klok, en pjäs om arbete och funktionsnedsättning. Arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning är uppe i 56 procent. Vi får följa tre unga människors kamp för att ta sig in i arbetslivet: Anton med en lindrig utvecklingsstörning, Hanna med ADHD och Jonas med Aspergers syndrom. De möter en arbetsmiljö där rekryteringssajter, bemanningsfirmor och facilityföretag har tagit över och där slimmade strukturer och krav på effektivitet stänger dem ute. Men vad händer när Anton äntligen får ett jobb? Hela arbetsplatsen utvecklas! Efter föreställningen ges möjlighet till diskussion med skådespelarna. Tid 14 maj 2014 kl Plats Zetasalen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm Marie Bökman, , 36. Cerebral Pares (CP) vad innebär det? För föräldrar, mor- /farföräldrar och andra närstående till barn med Cerebral Pares Temadag för föräldrar, mor-/farföräldrar och andra närstående till barn som har en CP-diagnos. Sofia Sergel, barnläkare med inriktning neurologi/ habilitering beskriver orsaker till skadan, svårigheter samt olika medicinska behandlingar. Barbro Sjöström Miljand, terapeut på Kris- och samtalsmottagningen, pratar om föräldraskap och hur familjelivet kan påverkas när man har ett barn med funktionsnedsättning. Anna Westerberg som har en CP-skada, delar med sig av sina erfarenheter av utbildning och arbete. Tid 16 maj 2014, Plats Ersta konferens, Erstagatan 1K, Stockholm 100 kronor/person, kaffe och lunch ingår Marie Bökman, , Sista anmälningsdag 13 april 2014 på AKK för personer med autismspektrumtillstånd För alla intresserade, ingen föranmälan Förmågan att kommunicera är grundläggande för all utveckling. Idag vet vi att AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation) för barn med autismspektrumtillstånd är viktig att introducera så tidigt som möjligt. Tecken, bilder och appar ökar samspelet och stödjer utvecklingen av språk och tal. Gunilla Thunberg, leg. logoped, fil dr, tar i sin föreläsning bland annat upp följande: Hur ska kommunikationsstödet se ut - hur får vi till mer samspel och utveckling? Vad säger forskningen om AKK för personer med autismspektrumtillstånd? Exempel på olika AKK-verktyg Filmexempel på kommunikativ miljö för barn med autism Tid 19 maj 2014, Plats Rörstrands konferenscenter, Birka, Rörstrandsgatan 5 Stockholm Maria Kappel, , 14 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

16 38. Annorlunda barnbarn För mor-/ farföräldrar som har barnbarn med funktionsnedsättning Att få barnbarn är en stor händelse, något som man kan ha längtat efter och som innebär en ny roll i livet. Men vad händer när barnbarnet har en funktionsnedsättning? Eftermiddagen handlar om det svåra man ställs inför, hur man kan ge varandra stöd inom familjen och om kontaken mellan generationer. Medverkande är Monica Klasén McGrath författare till boken Annorlunda barnbarn och Kit Wadensjö, leg psykolog med mångårig erfarenhet från habiliteringscenter och kontakter med mor-/farföräldrar. Tid 23 maj 2014, kl Marie Bökman, , Sista anmälningsdag 4 maj 2014 på Skolans stöd till barn med funktionsnedsättning För föräldrar och närstående till barn upp till 16 år, med funktionsnedsättning Vad behöver du som är förälder till ett barn med funktionsnedsättning veta om skolan? Vad menar skolan med stöd? Wern Palmius, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, berättar om hur skolan fungerar, vilka styrdokument skolan arbetar utifrån samt förklarar vilka verktyg skolan använder för att tillgodose behovet av stöd. Kvällen riktar sig till föräldrar som har barn som ska börja skolan eller redan går i skolan, från förskoleklass till och med årskurs 9. Tid 3 september 2014, Anne Skaarud, , Sista anmälningsdag 10 augusti Små barn med hjärnskada För föräldrar till barn upp till 4 år med hjärnskada Temadag för föräldrar till barn som har en hjärnskada. Det kan vara en hjärnmissbildning, microcephali (liten hjärna), misstänkt cp-skada eller en centralmotorisk rubbning. Katarina Lindström, barnneurolog på Astrid Lindgrens barnsjukhus, talar om medicinska frågor och om hjärnans funktioner. Medverkar gör också psykologer och specialpedagoger vid Spädbarnsverksamheten Tittut. Syftet med dagen är att förmedla kunskap och ge möjlighet att dela tankar och erfarenheter i grupp med andra föräldrar. Tid 24 september 2014, kronor/person, kaffe och lunch ingår Anne Skaarud, , Sista anmälningsdag 31 augusti 2014 på Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 15

17 41. Små barn med hjärnskada - för mor-/farföräldrar och andra närstående För mor-/farföräldrar och andra närstående till barn 0-4 år med hjärnskada Som nära anhörig har man funderingar och frågor om barnets hjärnskada samt vad det kan innebära. Katarina Lindström, barnneurolog på Astrid Lindgrens barnsjukhus, talar om medicinska frågor och om hjärnans funktioner. Kuratorer från ett av våra habiliteringscenter informerar om hur man arbetar med barnen/familjerna på ett habiliteringscenter. Personal från Spädbarnsverksamheten Tittut berättar om och visar upp sin verksamhet. Syftet med eftermiddagen är att få mer kunskap och att få möjlighet att dela tankar och upplevelser i grupp med andra mor-/farföräldrar och närstående. Tid 26 september 2014, Anne Skaarud, , Sista anmälningsdag 31 august 2014 på Sällskapsspel som metod för språkstimulering För föräldrar och andra närstående till barn med funktionsnedsättning Hur kan sällskapsspel bli en språkträning? StoCKK (Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd) inbjuder till en eftermiddag om språkstimulering. Föreläsarna, arbetsterapeut Carola Klint Edlund och logoped Lina Köhler Holma ger exempel på hur man kan anpassa spel som finns ute i handeln och egentillverkade spel för att stimulera tal, språk och kommunikation. Du får se spel från tidig språklig nivå upp till lite mer avancerad. Exempel visas på anpassade spel för barn som behöver träna tecken som stöd, hur man använder en pekkarta eller hur man kan arbeta med PECS-metoden (Picture Exchange Communication System). Tid 9 oktober 2014, Carola Klint Edlund, , Sista anmälningsdag 21 september på 16 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

18 Kurser på habiliteringscenter Från tonår till vuxenliv: Försäkringskassan och Överförmyndarnämnden 18 februari 2014 kl på Habiliteringscenter Haninge Habiliteringscenter Nacka och Haninge Anmälan senast 7 januari till eller När livet inte blir som man tänkt sig - att bli pappa till ett barn med funktionsnedsättning 19 februari 2014, Habiliteringscenter Norrtälje För mer information, Förändringen i socialförsäkringen vid vuxenblivandet 19 februari 2014, kl Habiliteringscenter Sollentuna För mer information, eller Från tonår till vuxenliv: Hur kan vi tala om sexualitet med våra ungdomar? 4 mars 2014 kl på Habiliteringscenter Nacka Habiliteringscenter Nacka och Haninge Anmälan senast 23 februari till eller Från tonår till vuxenliv: Hur kan vi tala om sexualitet med våra ungdomar? 11 mars 2014 kl på Habiliteringscenter Haninge Habiliteringscenter Nacka och Haninge Anmälan senast 23 februari till eller Hur pratar jag med mitt barn om funktionsnedsättningen? 12 mars kl på Rosenlund Habiliteringscenter Brommaplan, Söderstaden, Liljeholmen och Järva Anmälan senast 23 februari till eller eller eller eller Arbete och daglig verksamhet 19 mars 2014, kl Habiliteringscenter Sollentuna För mer information, eller Skolans stöd till barn med funktionsnedsättning 8 maj kl på Rosenlund Habiliteringscenter Brommaplan, Söderstaden, Liljeholmen och Järva Anmälan senast 21 april eller eller eller eller Föräldrakraft, 2 tillfällen Habiliteringscenter Mörby för barn För mer information se Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 17

19 18 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

20 Anmälningsblankett Jag/vi anmäler oss till följande: Kurs/utbildning Kursens datum Habilitering & Hälsa hanterar nedanstående uppgifter i ett kursadministrativt system. Uppgifterna lämnas inte ut till utomstående och raderas inom ett år efter anmälan. Jag/vi samtycker till att personuppgifterna sparas i Habilitering & Hälsas kursadministrativa system i enlighet med personuppgiftslagen. Namn E-post Adress Postnr Postadress Telefon Mobil Jag/vi är Förälder Personal Anhörig/Närstående Egen funktionsnedsättning Behov av tolk Jag/vi har kontakt med följande habiliteringscenter (eller motsvarande) Funktionsnedsättning Födelseår Jag vill få nyhetsbrevet Kurser och arrangemang. Skickas till Habilitering & Hälsa/Informationsenheten Box Stockholm Bekräftelse skickas när anmälningstiden gått ut. Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 19

Kurser och arrangemang för närstående

Kurser och arrangemang för närstående Kurser och arrangemang för närstående Våren 2016 Programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning. Kursprogrammet

Läs mer

Februari september 2011

Februari september 2011 Februari september 2011 Ett urval av kurser och föredrag från Autismforums och Forum Funktionshinders program Programmet finns även på www.habilitering.nu Om kurserna i det här programmet Det här programmet

Läs mer

PROGRAM FÖR SEPTEMBER 2013 FEBRUARI 2014

PROGRAM FÖR SEPTEMBER 2013 FEBRUARI 2014 Kunskap och möte Forum Funktionshinder är ett informationscenter med bibliotek, rådgivning och utbildning för alla som är intresserade av frågor som rör funktionsnedsättningar. Det här programmet innehåller

Läs mer

Kurser och arrangemang för närstående

Kurser och arrangemang för närstående Kurser och arrangemang för närstående Hösten 2016 Programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning. Kursprogrammet

Läs mer

HABILITERING & HÄLSA

HABILITERING & HÄLSA HABILITERING & HÄLSA Kurser och arrangemang för närstående våren 2015 Programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning.

Läs mer

Kurser och arrangemang för anhöriga våren 2013

Kurser och arrangemang för anhöriga våren 2013 informationscenter, bibliotek, rådgivning, utbildning, arrangemang Kurser och arrangemang för anhöriga våren 2013 Forum Funktionshinder är ett informationscenter för alla som är intresserade av frågor

Läs mer

HABILITERING & HÄLSA

HABILITERING & HÄLSA HABILITERING & HÄLSA Kurser och arrangemang för närstående hösten 2014 Programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning.

Läs mer

Kurser och aktiviteter

Kurser och aktiviteter Kurser Autismcenter för barn & ungdom Våren 2011 Autismcenter för barn & ungdom Stadshagsvägen 7, 1 tr. Kurser och aktiviteter 1. BAS-KURS OM AUTISM 2. PÅ SPÅRET - FÖRDJUPAD BAS-KURS 3. KOMMUNIKATION I

Läs mer

Program. september 2008 februari 2009. Kurser och föredrag för anhöriga till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar

Program. september 2008 februari 2009. Kurser och föredrag för anhöriga till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar Program september 2008 februari 2009 Kurser och föredrag för anhöriga till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar Föräldrautbildningen Ovanliga diagnoser Autismforum www.habilitering.nu Kunskap

Läs mer

HABILITERING & HÄLSA

HABILITERING & HÄLSA HABILITERING & HÄLSA Kurser och arrangemang för närstående hösten 2015 Programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning.

Läs mer

Program för anhöriga HÖSTEN 2010

Program för anhöriga HÖSTEN 2010 Program för anhöriga HÖSTEN 2010 I Forum Funktionshinder ingår Autismforum Föräldrautbildningen Ovanliga diagnoser Programmet finns även på www.habilitering.nu/forumfunktionshinder Kunskap och möte PROGRAM

Läs mer

Kurser och arrangemang för närstående

Kurser och arrangemang för närstående Kurser och arrangemang för närstående Våren 2017 Programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning. Kursprogrammet

Läs mer

Kurser och arrangemang för anhöriga hösten 2012

Kurser och arrangemang för anhöriga hösten 2012 Kurser och arrangemang för anhöriga hösten 2012 Forum Funktionshinder är ett informationscenter för alla som är intresserade av frågor som rör funktionsnedsättningar, både privat och yrkesmässigt. Det

Läs mer

PROGRAM FÖR SEPTEMBER 2011 FEBRUARI 2012

PROGRAM FÖR SEPTEMBER 2011 FEBRUARI 2012 PROGRAM FÖR SEPTEMBER 2011 FEBRUARI 2012 Kunskap och möte Forum Funktionshinder är ett informationscenter med bibliotek, rådgivning och utbildning för alla som är intresserade av frågor som rör funktionsnedsättningar.

Läs mer

Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos

Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos Information om Habilitering & Hälsas stöd till dig som har en autismspektrumdiagnos (ASD) utan intellektuell funktionsnedsättning. Det kan vara autism, Aspergers

Läs mer

Kurser. Hösten 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se

Kurser. Hösten 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Kurser Hösten 2015 Autismcenter för barn & ungdom,, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Autismcenter för barn & ungdom,, 112 50 Stockholm www.habilitering.nu ANMÄLAN TILL VÅRA KURSER Våra kurser riktar

Läs mer

Kurser. Våren 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se

Kurser. Våren 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Kurser Våren 2015 Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habilitering.nu

Läs mer

Hösten 2009. Program med kurser och föredrag för anhöriga till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar

Hösten 2009. Program med kurser och föredrag för anhöriga till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar Hösten 2009 Program med kurser och föredrag för anhöriga till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar Autismforum Forum Funktionshinder Föräldrautbildningen Ovanliga diagnoser Programmet finns

Läs mer

AUTISMFORUM. Ett kunskapscenter för autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd. www.autismforum.se

AUTISMFORUM. Ett kunskapscenter för autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd. www.autismforum.se AUTISMFORUM Ett kunskapscenter för autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd www.autismforum.se Autism och Aspergers syndrom Autism och Aspergers syndrom är funktionsnedsättningar som

Läs mer

Kurser och arrangemang för närstående hösten 2013

Kurser och arrangemang för närstående hösten 2013 FORUM FUNKTIONSHINDER informationscenter, bibliotek, rådgivning, utbildning, arrangemang Kurser och arrangemang för närstående hösten 2013 Forum Funktionshinder är ett informationscenter för alla som är

Läs mer

Kurser och aktiviteter

Kurser och aktiviteter Kurser Autismcenter för barn & ungdom Hösten 2010 Autismcenter för barn & ungdom Stadshagsvägen 7, 1 tr. Kurser och aktiviteter 1. BAS-kurs om autism 2. På Spåret fördjupad BAS-kurs 3. Föräldraträningsprogram

Läs mer

Kursprogram Våren 2017

Kursprogram Våren 2017 Kursprogram Våren 2017 Unga vuxna Välkommen till Adhd-center www.habilitering.se/adhd-center Välkommen till oss på Adhd-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna i åldern

Läs mer

Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar

Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Vilken hjälp från skolan kan mitt barn få? Vart vänder jag mig för att få en utredning? Hur kan jag få hjälpmedel? Forum funktionshinder

Läs mer

Kursprogram Hösten 2017

Kursprogram Hösten 2017 Kursprogram Hösten 2017 Unga vuxna Välkommen till Adhd-center www.habilitering.se/adhd-center Välkommen till oss på Adhd-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna i åldern

Läs mer

StoCKK. Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd

StoCKK. Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK - Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK tillhör Habilitering & Hälsa och är ett komplement till habiliteringens

Läs mer

HABILITERING & HÄLSA

HABILITERING & HÄLSA HABILITERING & HÄLSA Kurser och arrangemang för närstående våren 2015 Programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning.

Läs mer

K o M K unskap och M öte Utbildning för anhöriga till vuxna med funktionshinder hösten 2004 februari 2005

K o M K unskap och M öte Utbildning för anhöriga till vuxna med funktionshinder hösten 2004 februari 2005 KoM Kunskap och Möte Utbildning för anhöriga till vuxna med funktionshinder hösten 2004 februari 2005 Kunskap och Möte - utbildning för föräldrar Med Kunskap och Möte skapar Föräldrautbildningen ett forum

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen VÅREN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen VÅREN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen VÅREN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.se 1(16) Grupper för person som har en funktionsnedsättning

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.se 1(17) Grupper för person som har en

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr Nacka, Tel

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr Nacka, Tel GRUPPER och informationstillfällen HÖSTEN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.se 1(18) Grupper för person som har en

Läs mer

Kursprogram Hösten 2016

Kursprogram Hösten 2016 Kursprogram Hösten 2016 Unga vuxna Välkommen till ADHD-center! www.habilitering.se/adhd-center Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna i

Läs mer

Kursprogram våren 2015

Kursprogram våren 2015 Kursprogram våren 2015 Unga vuxna Välkommen till ADHD-center! www.habilitering.se/adhd-center Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna i åldern

Läs mer

Habiliteringen. i Blekinge. Program. Våren 2014 2015. Utbildning Grupper

Habiliteringen. i Blekinge. Program. Våren 2014 2015. Utbildning Grupper Habiliteringen i Blekinge Våren 2014 2015 Program Utbildning Grupper 1 AKKtiv Komigång Nybörjarkurs i kommunikation Målgrupp: Föräldrar till barn i åldern 0-12 år, som har Kommunikationssvårigheter. Syftet

Läs mer

Kursprogram våren 2016

Kursprogram våren 2016 Kursprogram våren 2016 Unga vuxna Välkommen till ADHD-center! www.habilitering.se/adhd-center Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna i åldern

Läs mer

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från Handikapp och Habilitering

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från Handikapp och Habilitering Vi ger råd, stöd och behandling Det här är en lättläst broschyr från Handikapp och Habilitering Vad är habilitering? Handikapp och Habilitering ger dig med funktionshinder stöd för att du ska kunna leva

Läs mer

Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd

Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK är ett kompletterande stöd till habiliteringens basverksamhet. Vi arbetar med information, utbildning och konsultation inom kommunikativt

Läs mer

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka Våren 2013 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka Våren 2014 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 ADHD coaching Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 Hur stöttar vi personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) i deras vardag? Lasse utgår ifrån en coaching baserad modell som bygger på

Läs mer

Kursprogram hösten 2015

Kursprogram hösten 2015 Kursprogram hösten 2015 Unga vuxna Välkommen till ADHD-center! www.habilitering.se/adhd-center Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna i

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.nu 1(18) Grupper för person som har en

Läs mer

G R U P P E R O C H F Ö R E L Ä S N I N G A R F Ö R V U X N A P Å A S P E R G E R C E N T E R

G R U P P E R O C H F Ö R E L Ä S N I N G A R F Ö R V U X N A P Å A S P E R G E R C E N T E R G R U P P E R O C H F Ö R E L Ä S N I N G A R F Ö R V U X N A P Å A S P E R G E R C E N T E R www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 2 Personal i Aspergercenters

Läs mer

Habiliteringen i Blekinge

Habiliteringen i Blekinge Habiliteringen i Blekinge Hösten 2015 Program Utbildning Grupper 1 AKKtiv KomHem-fördjupningskurs i kommunikation Målgrupp: Föräldrar till barn i åldern 0-12 år, som har kommunikationssvårigheter och där

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2017 HABILITERINGSCENTER LINDE. Veterinärgränd 2, plan Johanneshov, Tel

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2017 HABILITERINGSCENTER LINDE. Veterinärgränd 2, plan Johanneshov, Tel GRUPPER och informationstillfällen HÖSTEN 2017 HABILITERINGSCENTER LINDE Veterinärgränd 2, plan 3 121 63 Johanneshov, Tel 08-123 356 50 www.habilitering.se/linde-vuxna 1(16) 2(16) Grupper för person som

Läs mer

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting Vi ger råd, stöd och behandling Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting Vi gör det lättare Habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting ger

Läs mer

ADHD-center är ett stöd- och kunskapscenter för familjer med barn och ungdomar samt unga vuxna med diagnostiserad adhd i åldrarna 3-25 år.

ADHD-center är ett stöd- och kunskapscenter för familjer med barn och ungdomar samt unga vuxna med diagnostiserad adhd i åldrarna 3-25 år. ADHD-center ADHD-center är ett stöd- och kunskapscenter för familjer med barn och ungdomar samt unga vuxna med diagnostiserad adhd i åldrarna 3-25 år. Vi är en del av Habilitering & Hälsa i Stockholms

Läs mer

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka Hösten 2014 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

G R U P P E R O C H F Ö R E L Ä S N I N G A R F Ö R V U X N A P Å A S P E R G E R C E N T E R

G R U P P E R O C H F Ö R E L Ä S N I N G A R F Ö R V U X N A P Å A S P E R G E R C E N T E R G R U P P E R O C H F Ö R E L Ä S N I N G A R F Ö R V U X N A P Å A S P E R G E R C E N T E R www.habilitering.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 2 Personal i Aspergercenters vuxenteam Sid

Läs mer

Kursprogram hösten 2012

Kursprogram hösten 2012 Kursprogram hösten 2012 Unga vuxna Välkommen till ADHD-centers kurser, föreläsningar och andra aktiviteter! 2 Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och

Läs mer

Aktiviteter Habiliteringen Våren 2016

Aktiviteter Habiliteringen Våren 2016 Aktiviteter Habiliteringen Våren 2016 Habiliteringens gruppaktiviteter och föreläsningar är insatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habiliteringen samt deras anhöriga. Aktiviteterna

Läs mer

GRUPPER OCH FÖRELÄSNINGAR FÖR VUXNA PÅ ASPERGERCENTER. www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam

GRUPPER OCH FÖRELÄSNINGAR FÖR VUXNA PÅ ASPERGERCENTER. www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam GRUPPER OCH FÖRELÄSNINGAR FÖR VUXNA PÅ ASPERGERCENTER www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 2 Personal i Aspergercenters vuxenteam Sid 3 Anmälan till

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015 NÄTVERK FÖR ANHÖRIGA Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015 taby.se/anhorigstod NÄTVERK HÖSTEN FÖR ANHÖRIGA 2015 Mötesplatser för anhöriga Täby kommun ordnar mötesplatser där du som anhörig får

Läs mer

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3...

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3... Kurskatalog Hösten 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Assistentutbildning...3 Arbetsledarutbildning...4 Konduktiv pedagogik 1...5 Konduktiv pedagogik 2...6 Konduktiv pedagogik 3...7 Grundkurs i kommunikation och

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 taby.se/anhorigstod samtalsgrupper Mötesplatser för anhöriga Anhörigstödet arrangerar mötesplatser där du får information som kan vägleda och inspirera dig.

Läs mer

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka Våren 2016 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Uppdragsföreläsningar

Uppdragsföreläsningar Barn som väcker funderingar i förskolan Målgrupp Personal och föräldrar till barn i förskoleåldern. Rektorer för förskoleverksamhet. Personal inom BVC. Föreläsare Ulrika Aspeflo, leg. logoped Pris/Information

Läs mer

KOMPLETTERING TILL BARNHABILITERINGENS GRUPPKATALOG

KOMPLETTERING TILL BARNHABILITERINGENS GRUPPKATALOG KOMPLETTERING TILL BARNHABILITERINGENS GRUPPKATALOG VÅREN 2014 AKKtiv KomIgång - Grundkurs Föräldrautbildning om kommunikation och Kommunikationsstöd t med kursen är att: Få ökad kunskap om hur ni som

Läs mer

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka Hösten 2015 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar

Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar Bild: Lotta Löthman Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar Habiliteringen Gotland höstterminen 2013 Kurskatalogen Katalogen beskriver aktiviteter, grupper, cirklar och

Läs mer

Habiliteringen i Dalarna

Habiliteringen i Dalarna Habiliteringen i Dalarna Länsgemensamma Gruppverksamheter och Informationstillfällen för personer med funktionsnedsättning samt för närstående, personal och nätverk 2017 Se även Habiliteringens hemsida

Läs mer

ASPERGERCENTER VUXENTEAMET UPPDATERAD 20140602. www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam

ASPERGERCENTER VUXENTEAMET UPPDATERAD 20140602. www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam ASPERGERCENTER VUXENTEAMET UPPDATERAD 20140602 www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 2 Personal i Aspergercenters vuxenteam Sid 3 Anmälan till grupper

Läs mer

Aktiviteter Grupper och föreläsningar. Habiliteringsverksamheten i Sörmland september 2010 - februari 2011

Aktiviteter Grupper och föreläsningar. Habiliteringsverksamheten i Sörmland september 2010 - februari 2011 Aktiviteter Grupper och föreläsningar Habiliteringsverksamheten i Sörmland september 2010 - februari 2011 Inledning Habiliteringsverksamheten i Sörmland stödjer barn, ungdomar och vuxna med varaktiga funktionsnedsättningar

Läs mer

Habiliteringen i Blekinge

Habiliteringen i Blekinge Habiliteringen i Blekinge Våren 2017 Program Utbildning Grupper 1 Föräldrautbildning i kommunikation AKKtiv grundkurs KomIgång Målgrupp: KomIgång passar föräldrar till barn i förskoleåldern (0-6 år) som

Läs mer

Kursprogram Aspergercenter september 2013 februari 2014 För barn och ungdomar och deras anhöriga

Kursprogram Aspergercenter september 2013 februari 2014 För barn och ungdomar och deras anhöriga Kursprogram Aspergercenter september 2013 februari 2014 För barn och ungdomar och deras anhöriga Till dig som vill delta i våra aktiviteter Aspergercenters barn och ungdomsteam vänder sig till familjer

Läs mer

Utbildningar hösten 2013

Utbildningar hösten 2013 Utbildningar hösten 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/11, Göteborg 17/9 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 15/10, Göteborg 1/10 KONDUKTIV PEDAGOGIK 1...6

Läs mer

Utbildningar våren 2014

Utbildningar våren 2014 Utbildningar våren 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/2 & 14/5, Göteborg 26/3 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 10/4, Göteborg 15/4 KONDUKTIV PEDAGOGIK

Läs mer

2016 Se även Habiliteringens hemsida www.ltdalarna.se/hab och Infoteket om funktionshinder www.lul.se/sv/infoteket

2016 Se även Habiliteringens hemsida www.ltdalarna.se/hab och Infoteket om funktionshinder www.lul.se/sv/infoteket Habiliteringen i Dalarna Länsgemensamma Gruppverksamheter och Informationstillfällen för personer med funktionsnedsättning samt för närstående, personal och nätverk KURSKATALOG BASUTBUD 2016 Se även Habiliteringens

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionsnedsättning?

Är du anhörig till någon med funktionsnedsättning? Är du anhörig till någon med funktionsnedsättning? Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Det här erbjuder vi Kris- och samtalsmottagningen vänder sig till dig som är förälder,

Läs mer

Kursprogram våren 2014

Kursprogram våren 2014 Kursprogram våren 2014 Familjer med barn och tonåringar Välkommen till ADHD-centers kurser, föreläsningar och andra aktiviteter! www.habilitering.nu/adhd-center Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen VÅREN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen VÅREN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen VÅREN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.se 1(20) 2(20) Grupper för person som har

Läs mer

Kursprogram våren 2014

Kursprogram våren 2014 Kursprogram våren 2014 Unga vuxna Välkommen till ADHD-center! www.habilitering.nu/adhd-center Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna i åldern

Läs mer

Prio-projektet, ett samverkansprojekt mellan psykiatrin ÖLL, Regionförbundet Örebro och NSPH

Prio-projektet, ett samverkansprojekt mellan psykiatrin ÖLL, Regionförbundet Örebro och NSPH Prio-projektet, ett samverkansprojekt mellan psykiatrin ÖLL, Regionförbundet Örebro och NSPH Inbjudan Tema 1, Kognitiva funktionsnedsättningar i ett neuropsykiatriskt och psykiatriskt perspektiv samt samverkan,

Läs mer

Kursprogram hösten 2013

Kursprogram hösten 2013 Kursprogram hösten 2013 Familjer med barn och tonåringar Välkommen till ADHD - centers kurser, föreläsningar och andra aktiviteter! www.habilitering.nu/adhd-center Välkommen till oss på ADHD-center! Vi

Läs mer

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka Hösten 2013 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Våren 2014. Program. för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Haninge

Våren 2014. Program. för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Haninge Våren 2014 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2015

KURSKATALOG Hösten 2015 KURSKATALOG Hösten 2015 Inbjudan till introduktionsutbildningar, tematräffar, kurser och grupper på Autismcenter för små barn Välkommen till oss vid Autismcenter för små barn Autismcenter för små barn

Läs mer

Habiliteringen Halland

Habiliteringen Halland Habiliteringen Halland Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med Habiliteringen samt till deras familjer. Gruppverksamheterna

Läs mer

Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet. Habiliteringen Halland

Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet. Habiliteringen Halland Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet Habiliteringen Halland Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt

Läs mer

Hur kan vi tillgodose rätten till kommunikation för alla med NPF?

Hur kan vi tillgodose rätten till kommunikation för alla med NPF? Hur kan vi tillgodose rätten till kommunikation för alla med NPF? Gunilla Thunberg & Britt Cleasson DART kommunikationscenter Sahlgrenska Universitetssjukhuset Gunilla Logoped & Fil Dr Förälder till Alfred

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

Barnhabilitering Kalmar

Barnhabilitering Kalmar Barnhabilitering Kalmar Gruppverksamhet och kurser hösten 2014 Välkommen till barnhabiliteringen! Telefon 0480-843 00 Besöksadress Hus 48, plan 2 Lasarettsvägen 1, Kalmar Receptionens öppettider Måndag,

Läs mer

Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar

Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar Bild: Lotta Löthman Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar Habiliteringen Gotland vårterminen 2014 Kurskatalogen Katalogen beskriver aktiviteter, grupper, cirklar och

Läs mer

Habiliteringen Halland

Habiliteringen Halland Habiliteringen Halland 14 01 10 Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med Habiliteringen samt till deras familjer.

Läs mer

VUXENHABILITERINGENS UTBILDNINGSDAGAR. till

VUXENHABILITERINGENS UTBILDNINGSDAGAR. till VUXENHABILITERINGENS UTBILDNINGSDAGAR till Personal inom kommunernas LSS-verksamheter och särskola som arbetar med vuxna personer med utvecklingsstörning och vissa andra funktionsnedsättningar 2017 UTBILDNING

Läs mer

För dig som är anhörig Anhörigcenters program september - december

För dig som är anhörig Anhörigcenters program september - december För dig som är anhörig Anhörigcenters program september - december 2017 Detta programblad vänder sig till dig som vårdar, stöttar eller hjälper en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har någon

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA HABILITERINGSPROGRAM för barn och ungdomar med Asperger syndrom Information till föräldrar www.ltdalarna.se/hab Barn- och ungdomshabiliteringen i Dalarna.. ger

Läs mer

hösten 2011 Program för anhöriga Anhörigutbildning Autismforum Ovanliga diagnoser I Forum Funktionshinder ingår

hösten 2011 Program för anhöriga Anhörigutbildning Autismforum Ovanliga diagnoser I Forum Funktionshinder ingår Program för anhöriga hösten 2011 I Forum Funktionshinder ingår nhörigutbildning utismforum Ovanliga diagnoser Programmet finns även på www.habilitering.nu POG FÖ PTB 2011 FBUI 2012 unskap och möte Forum

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

Habiliteringen i Blekinge

Habiliteringen i Blekinge Habiliteringen i Blekinge Hösten 2017 Program Utbildning Grupper 1 Föräldrautbildning i kommunikation AKKtiv grundkurs KomIgång Målgrupp: KomIgång passar föräldrar till barn i förskoleåldern (0-6 år) som

Läs mer

Kurs- och gruppkatalog. barn- och ungdomshabiliteringen. Våren 2015

Kurs- och gruppkatalog. barn- och ungdomshabiliteringen. Våren 2015 Kurs- och gruppkatalog barn- och ungdomshabiliteringen Våren 2015 Innehållsförteckning Praktisk information... 3 Träning i bassäng... 4 1. Träning i bassäng, Ljungby... 4 2. Träning i bassäng, Ljungby...

Läs mer

Kursprogram Våren 2017

Kursprogram Våren 2017 Kursprogram Våren 2017 Familjer med barn och tonåringar Välkommen till Adhd-centers kurser, föreläsningar och andra aktiviteter! www.habilitering.se/adhd-center Välkommen till oss på Adhd-center! Vi är

Läs mer

Föreningen Attention Uppsala vill önska sina medlemmar ett riktigt gott nytt år!

Föreningen Attention Uppsala vill önska sina medlemmar ett riktigt gott nytt år! Uppsala Januari 2013 Innehåll Vårens cafékvällar och träffar... sid 2 Om den nya samtalsgruppen... sid 3 Tips om online-utbildning, kognitiva hjälpmedel... sid 3 Ett axplock ur habiliteringens kursprogram

Läs mer

Välkommen på fortbildning

Välkommen på fortbildning Välkommen på fortbildning Kursutbud vårterminen 2017 Varmt välkommen att anmäla dig. Alla utbildningar är kostnadsfria för dig som arbetar inom Stockholms stad. Hjälp oss gärna att sprida informationen

Läs mer

Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar

Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar Bild: Lotta Löthman Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar Habiliteringen Gotland vårterminen 2013 Kurskatalogen Katalogen skickas ut till alla familjer som har kontakt

Läs mer

Länsteam KURSKATALOG hösten 2017

Länsteam KURSKATALOG hösten 2017 KURSKATALOG hösten 2017 et, Habiliteringen i Östergötland www.regionostergotland.se Kurser inom et Barn- och ungdomshabiliteringens målgrupp är barn och ungdomar upp till 18 år som på grund av funktionsnedsättning

Läs mer

ASPERGERCENTER VUXENTEAMET UPPDATERAD 20130111. www.habilitering.nu/aspergercenter

ASPERGERCENTER VUXENTEAMET UPPDATERAD 20130111. www.habilitering.nu/aspergercenter ASPERGERCENTER VUXENTEAMET UPPDATERAD 20130111 www.habilitering.nu/aspergercenter Innehållsförteckning Personal i Aspergercenters vuxenteam Sid 3 Anmälan till grupper Sid 4 Grupper Diagnosgrupp Sid 5 Grupp

Läs mer

Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar

Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar Bild: Lotta Löthman Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar Habiliteringen, vårterminen 2016 2 Om kurskatalogen Katalogen beskriver aktiviteter, grupper, cirklar och utbildningstillfällen

Läs mer

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Torsdagen den 15 april 8.30-10.00 Registrering + kaffe och fralla 10.00-10.10 Välkommen! 10.10-10.40 BOSS - ett instrument för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Marie

Läs mer

Kurs- och gruppkatalog. barn- och ungdomshabiliteringen. Hösten 2015

Kurs- och gruppkatalog. barn- och ungdomshabiliteringen. Hösten 2015 Kurs- och gruppkatalog barn- och ungdomshabiliteringen Hösten 2015 Innehållsförteckning Praktisk information... 3 Träning i Bassäng... 4 1. Träning i bassäng, Ljungby... 4 2. Träning i bassäng, Ljungby...

Läs mer