HABILITERING & HÄLSA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HABILITERING & HÄLSA"

Transkript

1 HABILITERING & HÄLSA Kurser och arrangemang för närstående våren 2015 Programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning. Kursprogrammet och möjlighet att prenumerera på nyhetsbrev finns på

2 Programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning. En del kurser vänder sig även till yrkesverksamma. För varje kurs finns det angivet vem den riktar sig till. Vid tveksamhet, kontakta kursansvarig. Som närstående räknas inte personliga assistenter och andra yrkesverksamma. Kurserna arrangeras av olika verksamheter inom Habilitering & Hälsa. Läs mer på och Kurslokal Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund, Tideliusgatan 12, Stockholm. Anmälan Anmälan görs på Habilitering & Hälsas webbplats Du kan också använda dig av anmälningsblanketten längst bak i kursprogrammet. Efter anmälningstidens utgång skickar vi en bekräftelse med besked om du har fått plats, vägbeskrivning till kurslokalen och dylikt. Återbud Anmäl alltid återbud vid förhinder, så vi kan erbjuda platsen till någon annan. Kurserna för närstående är kostnadsfria. En avgift för förtäringen tas ut i samband med heldagskurs. Ledigt en arbetsdag Hör efter med Försäkringskassan om möjlighet till tillfällig föräldrapenning. Vi kan lämna intyg då du deltagit. Sällsynta diagnoser Temadagar om Sällsynta Diagnoser för anhöriga och personal anordnas av Centrum för Sällsynta Diagnoser Karolinska Solna. Information och anmälan på För frågor kontakta Kristina Gustafsson Bonnier, eller Önskemål och synpunkter Hör gärna av dig med önskemål och synpunkter till eller Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 1

3 Innehåll För närstående till barn 1. Aspergers syndrom en introduktion 5 2. Litet syskon att stärka syskonets identitet och självkänsla 5 3. Från ADHD till abc Bob Hansson - författarmöte 5 5. Föräldrakraft att få kraft och ork att räcka till 6 6. För dig som mist ditt barn 6 7. Hur undvika och bemöta konflikter? 6 8. Talande böcker och läsande barn 6 9. Temakväll för föräldrar till barn med Duchennes muskeldystrofi Förstå sorgen och hantera den i vardagen Träffar för förälder till barn som nyligen fått en sällsynt diagnos Kidpower personlig säkerhet för ditt barn Andningskunskap Styrkan i att vara två Kognitivt stöd för barn en inspirerande eftermiddag på StoCKK Kalenderappar Temadag om Downs syndrom Föräldrakraft att få kraft och ork att räcka till - heldag Barn och ungdomar med ADHD Det finns en framtid, men vad gör man med allt det som känns tungt? Medicinsk omvårdnad vid flerfunktionsnedsättning När livet inte blir som man tänkt sig om att bli pappa till ett barn med funktionsnedsättning Bära och lyfta barn med funktionsnedsättning Individuell plan ett verktyg för ökat inflytande Normer, kärlek och relationer Temadag om Fragile X syndromet behandling och forskning Sömn och sömnproblem vid autism, Aspergers syndrom och ADHD Barn och ungdomar med ADHD Vad det innebär att ha Cerebral pares Temakväll för föräldrar till barn med Duchennes muskeldystrofi Annorlunda barnbarn Skolans stöd till barn med funktionsnedsättning Föräldrakraft att få kraft och ork att räcka till Små barn med hjärnskada Små barn med hjärnskada för mor-/farföräldrar och andra närstående 16 2 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

4 För närstående till ungdom 1. Aspergers syndrom en introduktion 5 3. Från ADHD till abc Bob Hansson - författarmöte 5 4. Hjärntrötthet eller mental trötthet efter förvärvad hjärnskada 5 5. Föräldrakraft att få kraft och ork att räcka till 6 6. För dig som mist ditt barn 6 7. Hur undvika och bemöta konflikter? 6 8. Talande böcker och läsande barn 6 9. Temakväll för föräldrar till barn med Duchennes muskeldystrofi Förstå sorgen och hantera den i vardagen Träffar för förälder till barn som nyligen fått en sällsynt diagnos Kidpower personlig säkerhet för ditt barn Andningskunskap Habiliteringspsykiatri om vuxna med autism - författarmöte Aspergers syndrom diagnos i sena tonåren eller som ung vuxen Styrkan i att vara två Kalenderappar Tre tematräffar om fysisk aktivitet Föräldrakraft att få kraft och ork att räcka till - heldag Barn och ungdomar med ADHD Det finns en framtid, men vad gör man med allt det som känns tungt? Medicinsk omvårdnad vid flerfunktionsnedsättning När livet inte blir som man tänkt sig om att bli pappa till ett barn med funktionsnedsättning Bära och lyfta barn med funktionsnedsättning Individuell plan ett verktyg för ökat inflytande Normer, kärlek och relationer Temadag om Fragile X syndromet behandling och forskning Sömn och sömnproblem vid autism, Aspergers syndrom och ADHD Barn och ungdomar med ADHD Vad det innebär att ha Cerebral pares Temakväll för föräldrar till barn med Duchennes muskeldystrofi Annorlunda barnbarn Skolans stöd till barn med funktionsnedsättning Föräldrakraft att få kraft och ork att räcka till 15 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 3

5 För närstående till vuxna 1. Aspergers syndrom en introduktion 5 3. Från ADHD till abc Bob Hansson - författarmöte 5 4. Hjärntrötthet eller mental trötthet efter förvärvad hjärnskada 5 6. För dig som mist ditt barn 6 7. Hur undvika och bemöta konflikter 6 9. Temakväll för föräldrar till barn med Duchennes muskeldystrofi Förstå sorgen och hantera den i vardagen Andningskunskap Habiliteringspsykiatri om vuxna med autism - författarmöte Aspergers syndrom temakväll Aspergers syndrom diagnos i sena tonåren eller som ung vuxen Kalenderappar Tre tematräffar om fysisk aktivitet Medicinsk omvårdnad vid flerfunktionsnedsättning Aspergers syndrom föreläsningsserie Individuell plan ett verktyg för ökat inflytande Aspergers syndrom temakväll Normer, kärlek och relationer Temadag om Fragile X syndromet behandling och forskning Sömn och sömnproblem vid autism, Aspergers syndrom och ADHD Aspergers syndrom föreläsningsserie Temakväll för föräldrar till barn med Duchennes muskeldystrofi ADHD hos vuxna 15 4 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

6 1. Aspergers syndrom en introduktion För alla intresserade, ingen föranmälan Föredraget ger en introduktion till vad diagnosen Aspergers syndrom innebär, dels utifrån ett vetenskapligt perspektiv, dels utifrån ett inifrånperspektiv. Föreläsare är SvenOlof Dahlgren, fil. dr och leg. psykolog, sakkunnig på Autismforum, samt Jill Söderlund och Patrik Lindberg som båda har Aspergers syndrom. Tid 21 januari 2015, samt (samma föredrag vid två tillfällen) Rörstrands konferenscenter, Rörstrandsgatan 5, Stockholm Marie Bökman, , 2. Litet syskon att stärka syskonets identitet och självkänsla För föräldrar till barn med funktionsnedsättning vars syskon är i förskoleåldern Hur är det att vara liten och ha ett syskon med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom? Christina Renlund, leg. psykolog och leg. psykoterapeut, ger berättelser från barn 2-6 år, som har syskon med utvecklingsstörning, rörelsehinder, autism och olika kroniska sjukdomar. Hon visar vilka uttryckssätt barn kan ha och ger även exempel på konkreta verktyg som kan hjälpa barn att berätta. Tanken med eftermiddagen är att inspirera till samtal som kan stärka barnets identitet och självkänsla. Tid 4 februari 2015, Marie Bökman, , Sista anmälningsdag 19 januari Från ADHD till abc Bob Hansson - författarmöte För alla intresserade Poeten och författaren Bob Hansson berättar om sin resa från arbetarklass, värsting och sämst i klassen till etablerad och stilbildande författare. Om språkets betydelse för att växa. Vändpunkten blev en bok och att han samtidigt mötte den första lärare som inte bara frågade hur han mådde, utan också hade passion och tålamod nog att vänta in svaret. Tid 4 februari 2015, Pia Sandlin, , Sista anmälningsdag 25 januari 2015 på 4. Hjärntrötthet eller mental trötthet efter förvärvad hjärnskada För personer med förvärvad hjärnskada från 16 år och närstående Mental trötthet är vanligt förekommande efter förvärvad hjärnskada och vid sjukdomar i nervsystemet. För många drabbade blir tröttheten ett stort problem. Kursen ger dig kunskap om vad mental trötthet är, hur den uppstår och vilka sociala och psykologiska följder den kan få i vardagen. Du får också strategier för att minska effekterna av den mentala tröttheten. Föreläsare är Åsa Larsen, arbetsterapeut och Ann-Mari Billing, leg. psykolog. Båda är från Hjärnskadecenter, Habilitering & Hälsa. Tid 5 februari 2015, Lena Hagelin, , Sista anmälningsdag 25 januari 2015 på Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 5

7 5. Föräldrakraft att få kraft och ork att räcka till För föräldrar till barn och ungdomar med funktionsnedsättning Att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning ställer ofta stora krav. Hur får du kraft att orka och räcka till? Kursen visar hur man kan ta vara på sin tid och energi. Handledare är Britta Lundkvist, beteendevetare och själv förälder till en tonåring med funktionsnedsättning. Tillsammans med henne arbetar gruppen aktivt för att hitta redskap som ger ökad kraft och styrka. Kursen bygger på att man deltar vid båda tillfällena. Tid 17 februari och 3 mars 2015, Tomas Myrberg, , Sista anmälningsdag 18 januari 2015 på 6. För dig som mist ditt barn För föräldrar Föräldrar som har förlorat ett barn med funktionsnedsättning, får här möjlighet att vid två tillfällen möta och dela erfarenheter med andra föräldrar i liknande situation. Förlusten kan ha skett nyligen eller längre tillbaka i tiden. Vi vänder oss även till dig som mist ditt vuxna barn. Samtalsledare är Anette Högberg, socionom och leg. psykoterapeut, och Barbro Sjöström Miljand, socionom och leg. psykoterapeut. Båda arbetar på Kris- och samtalsmottagningen, Habilitering & Hälsa, och har lång erfarenhet från habiliteringsverksamhet. Du väljer själv om du vill delta vid det ena eller vid båda tillfällena. Tid 17 februari och 17 mars 2015, Anne Skaarud, , Sista anmälningsdag 3 februari Hur undvika och bemöta konflikter? För föräldrar, andra närstående och yrkesverksamma Hur undviker och bemöter man konflikter hos personer med utvecklingsstörning eller autism, Aspergers syndrom, ADHD eller annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? Föreläsare är Bo Hejlskov Elvén leg. psykolog. Han arbetar bland annat med hantering av problemskapande beteende hos personer med neuropsykiatriska diagnoser. Föreläsningen är praktiskt inriktad med konkreta förslag på hur man kan undvika och hantera konflikter. Tid 18 februari 2015, Rörstrands konfenrenscenter, Rörstrandsgatan 5, Stockholm 400 kronor exkl moms, närstående kostnadsfritt Marie Bökman, , Sista anmälningsdag 18 januari 2015 på 8. Talande böcker och läsande barn För yrkesverksamma och närstående Talböcker en möjlighet att öka barnens engagemang och intresse för läsning! Ingrid Källström och Helena Nordqvist från MTM, Myndigheten för tillgängliga medier, berättar om två studier som visar hur barn upplever talboksläsning och vilken betydelse talboken kan ha. De berättar också om hur det fungerar med talböcker, hur man praktiskt går till väga och hur barnen kan läsa dem. Tid 4 mars 2015, Anne Skaarud, , Sista anmälningsdag 18 februari 2015 på 6 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

8 9. Temakväll för föräldrar till barn med Duchennes muskeldystrofi För föräldrar till barn i alla åldrar med Duchennes muskeldystrofi Träffa andra föräldrar och samtala om angelägna frågor tillsammans med Åsa Nilsson och Kristina Gustafsson Bonnier, båda socionomer inom Habilitering & Hälsa. Richard Övermo kommer tillsammans med assistent och anhörig att berätta om vuxenlivets möjligheter. Tid 5 mars 2015, Kristina Gustafsson Bonnier, , Sista anmälningsdag 25 februari 2015 på 10. Förstå sorgen och hantera den i vardagen För föräldrar Kerstin Edberg är certifierad sorgbearbetningshandledare och mamma till tvillingdöttrar i tonåren. Flickorna har autism, ADHD, utvecklingsstörning och epilepsi. Under förmiddagen kommer Kerstin att prata om vad sorg är och hur vi lär oss att hantera och kompensera den. Kerstin berättar om sin personliga resa och delar med sig av sina erfarenheter. Tid 10 mars 2015, Marie Bökman, , Sista anmälningsdag 15 februari 2015 på 11. Träffar för föräldrar till barn som nyligen fått en sällsynt diagnos Föräldrar vars barn fått sin diagnos under de senaste 2-3 åren Forskning visar att föräldrastöd gör skillnad och stärker. Här inbjuds du till två träffar med möjlighet att utbyta kunskap, hitta strategier i vardagslivet och reflektera tillsammans med föräldrar i liknande situation. Träffarna, som bygger på att man deltar vid båda tillfällena, leds av Cecilia Stocks, socionom och Astrid Emker, pedagog, båda från familjeverksamheten på Ågrenska. Medverkar gör också Kristina Gustafsson Bonnier, socionom, Centrum för Sällsynta Diagnoser, Karolinska. Tid 11 mars 2015, och 18 mars 2015, Eugenia, Karolinska, Solna Kristina Gustafsson Bonnier, , Sista anmälningsdag 2 mars 2015 på 12. Kidpower personlig säkerhet för ditt barn För föräldrar till barn med funktionsnedsättning Hur kan du hjälpa ditt barn att vara trygg och säker i vardagen? Hur kan du göra ditt äldre barn mer självständigt och samtidigt veta att barnet är tryggt och säkert? Den här kursen ger dig information om vilka situationer som barn kan råka ut för hemma, i skolan och på nätet. Den ger dig även praktisk övning i hur du kan lära ditt barn att förebygga problem, skaffa hjälp och sätta gränser. Vi diskuterar även hur barnet kan hantera sårande ord. Instruktör är Amanda Golert, Kidpower Sverige. Tid 12 mars 2015, Flemingsbergskyrkan, Diagnosvägen 14, Huddinge Marika Kolterjahn, , Sista anmälningsdag 15 februari 2015 på Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 7

9 13. Andningskunskap För föräldrar, andra närstående och yrkesverksamma, ingen medicinsk förkunskap krävs Personer med rörelsenedsättning kan få en sämre andningsförmåga på grund av inaktivitet. Vad behöver man som anhörig och assistent vara observant på och vad kan man göra för att undvika försämring? Den här kursen ger dig grundläggande kunskaper i andningsfysiologi, vad som påverkar andningen och hur man kan hjälpa till för att förbättra den. Kursledare är Cecilia Mårtensson och Helena Hultqvist, leg. sjukgymnaster med specialkompetens i andningskunskap. Tid 18 mars 2015, kronor exkl moms, närstående kostnadsfritt Kristina Eklund, , Sista anmälningsdag 1 mars 2015 på 14. Habiliteringspsykiatri om vuxna med autism - författarmöte För alla intresserade Författaren, leg. psykolog Sylvia Mellfeldt Milchert, sammanfattar i boken Habiliteringspsykiatri om vuxna med autism sin mångåriga erfarenhet från psykiatri och habilitering. Boken förmedlar en realistisk bild av möjligheter och begränsningar vid diagnoser inom autismspektrum samt ger konstruktiva infallsvinklar för att förbättra livskvaliten hos den enskilda och de närstående. Författaren vill med sin bok främja ett vidare perspektiv och förändra samarbetsmodeller. Tid 19 mars 2015, Kristina Eklund, , Sista anmälningsdag 8 mars 2015 på 15. Aspergers syndrom temakväll För personer med Aspergers syndrom samt deras närstående Dan Fribergh kommer och pratar om Aspergers syndrom och arbetslivet. Han berättar om sina erfarenheter från ett långt yrkesliv inom olika yrken. Hur fungerar det att arbeta och ha diagnosen Aspergers syndrom? Han delar med sig av strategier som har varit användbara för att klara olika situationer. Tid 19 mars 2015, Marianne Brodd, Sista anmälningsdag 12 mars 2015 på Aspergers syndrom diagnos i sena tonåren eller som ung vuxen För föräldrar vars barn har fått diagnosen Aspergers syndrom i sena tonåren eller som ung vuxen Temadag för föräldrar vars tonåring/ung vuxen har fått diagnosen Aspergers syndrom/autismspektrumtillstånd. Eva Sturesson och Åsa Mellblom, båda socionomer på Aspergercenters vuxenteam, Habilitering & Hälsa, beskriver vad diagnosen innebär och hur man bemöter en person med Aspergers syndrom. De tar också upp vilket stöd man kan få från habiliteringen och vad som kan hjälpa tonåringen att bli en självständig vuxen. Två föräldrar berättar hur de har hanterat sin familjesituation. Tid 20 mars 2015, Ersta konferens, Erstagatan 1K, Stockholm 100 kronor, kaffe och lunch ingår Marie Bökman, , Sista anmälningsdag 16 februari 2015 på 8 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

10 17. Styrkan i att vara två För föräldrapar till barn och ungdomar med funktionsnedsättning Föräldrar som har barn med funktionsnedsättning har en extra utsatt situation med många svåra beslut och uppgifter att lösa. Detta kan innebära svåra påfrestningar på parrelationen. Under dagen kommer vi att använda oss av olika teorier, erfarenheter och tips, varvat med samtal i mindre grupper. Ni får även verktyg för hur ni kan utveckla ert sätt att samarbeta. Kursledare är Britta Lundkvist, beteendevetare och förälder till en tonåring med funktionsnedsättning. Begränsat deltagarantal. Tid 20 mars 2015, Ersta konferens, Erstagatan 1K, Stockholm 100 kronor, kaffe och lunch ingår Tomas Myrberg, , Sista anmälningsdag 22 februari 2015 på 18. Kognitivt stöd för barn en inspirerande eftermiddag på StoCKK Närstående till barn med utvecklingsstörning. StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd berättar om hur kognitivt stöd förenklar och gör det lättare att förstå, planera och komma ihåg. Barnet kan bli mer självständigt och delaktigt i lek och vardagliga aktiviteter. I visningslägenheten tittar vi på hjälpmedel, anpassningar och vardagsteknologi. Du får också veta var du kan köpa de olika sakerna och vad som är möjligt att få förskrivet som hjälpmedel. Tid 27 mars 2015, StoCKK, , Sista anmälningsdag 13 mars 2015 på 19. Kalenderappar För närstående, yrkesverksamma och övriga intresserade Kalenderappar är ett seminarium kring appar för kalender i smarttelefon och surfplattor. Genomgång av ett urval kalenderappar som är nedladdningsbara i App Store och Google Play. Vad är en kalenderapp och vad är det inte? Vad finns det för alternativ och komplement till exempelvis checklistor? Hur ser kopplingen ut mellan webbkalendrar och kalenderappar? Tid 30 mars 2015, kronor exkl. moms (kostnadsfritt för närstående) StoCKK, , Sista anmälningsdag 2 mars 2015 på Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 9

11 20. Tre tematräffar om fysisk aktivitet För dig över 16 år som har en rörelsenedsättning. Medföljande assistenter är välkomna Tre tematräffar med inspiration och tips för dig som vill hitta nya träningsmöjligheter. Hälsoeffekter, motivation och motstånd Tid 1 april, Vad händer i kroppen när du tränar? Varför är det ibland svårt att komma igång med träning? Anna Dejler, leg. sjukgymnast och Ewa Rolén, leg. sjukgymnast och samtalsterapeut, ger dig tips på hur man kan underlätta träningen. Inspiration och personlig utveckling Tid 20 maj, Åsa Llinares Norlin pratar om hur självkänsla, självförtroende och erfarenheter kan styra de val man gör i livet. Åsa har en medfödd rörelsenedsättning. Hon har kappseglat på elitnivå och har flera EM- och VM-medaljer samt en fjärde plats från Paralympics. Åsa är ledamot i Svenska Handikappidrottsförbundet och i Sveriges Paralympiska Kommitté. Prova på-träning och tips på träningsmöjligheter Tid 3 juni, Kom och prova ett träningspass i sittande eller stående. Du kommer också att få information om träningsmöjligheter i Stockholms sim- och idrottshallar, på Beckis Idrottscenter och via idrottsföreningar. Medverkar gör Karin Olsson Sandberg, samordnare på idrottsförvaltningen Stockholms stad, Helena Jacobsen, personlig tränare i gymmet på Beckis Idrottscenter och Peter Melander, konsulent på Stockholms Handikappidrottsförbund. Frågor Camilla Gustafsson, , Sista anmälningsdag 15 mars 2015 på 21. Temadag om Downs syndrom För föräldrar till barn 0-2 år med Downs syndrom En temadag för nyblivna föräldrar till barn med Downs syndrom. Kerstin Lindholm Wallander, specialist barn- och ungdomsmedicin talar om medicinska frågor. Medverkar gör också psykologer och specialpedagoger vid Spädbarnsverksamheten Tittut. Syftet med dagen är att få mer kunskap och att få möjlighet att dela tankar och upplevelser i grupp med andra föräldrar. Tid 9 april 2015, kronor, kaffe och lunch ingår Anne Skaarud, , Sista anmälningsdag 17 mars 2015 på 22. Föräldrakraft att få kraft och ork att räcka till - heldag För föräldrar till barn och ungdomar med funktionsnedsättning Att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning ställer ofta stora krav. Hur får du kraft att orka och räcka till? Kursen visar hur man kan ta vara på sin tid och energi. Handledare är Britta Lundkvist, beteendevetare och själv förälder till en tonåring med funktionsnedsättning. Tillsammans med henne arbetar gruppen aktivt för att hitta redskap som ger ökad kraft och styrka. Tid 10 april 2015, Ersta konferens, Erstagatan 1K, Stockholm 100 kronor, kaffe och lunch ingår Kristina Eklund, , Sista anmälningsdag 15 mars 2015 på 10 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

12 23. Barn och ungdomar med ADHD För föräldrar och andra närstående, ingen föranmälan Föreläsningen ger grundläggande kunskap om ADHD hos barn och ungdomar. Föreläsare är Camilla Ekstrand, chef för ADHD-center, Habilitering & Hälsa. Hon beskriver symtomen och vad diagnosen innebär samt tar upp orsaker, diagnostik och behandling. Tid 13 april 2015, ADHD-center, , 24. Det finns en framtid, men vad gör man med allt det som känns tungt? För föräldrar med barn upp till 12 år med funktionsnedsättning Att leva med ett barn som har en funktionsnedsättning innebär både glädje och sorg i vardagen. Denna kväll handlar om hur man som förälder strävar på medan det dagliga livet fortgår. Hur känner man? Vad är normalt? Vad händer i familjen? Och vad är det som gör att man orkar? Berit Rausch, socionom och förälder till en vuxen dotter med funktionsnedsättning berättar om hur sorgeprocessen kan se ut och delar med sig av sina egna erfarenheter. Gruppen utbyter erfarenheter och tankar. Tid 14 april 2015, Marie Bökman, , Sista anmälningsdag 22 mars 2015 på 25. Medicinsk omvårdnad vid flerfunktionsnedsättning För föräldrar, andra närstående och yrkesverksamma Att leva med svåra flerfunktionshinder innebär att vara beroende av en god medicinsk omvårdnad för att kunna leva ett så bra liv som möjligt. Det ställer höga krav på kunskap hos anhöriga och personal. Ann-Kristin Ölund, habiliteringsöverläkare och barnneurolog, föreläser om olika problem som kan uppstå, hur de kan förebyggas och vilka behandlingsalternativ som finns. Hon talar också om den praktiska omvårdnaden. Tid 15 april 2015, kr exkl moms, närstående kostnadsfritt Marie Bökman, , Sista anmälningsdag 15 mars 2015 på 26. När livet inte blir som man tänkt sig om att bli pappa till ett barn med funktionsnedsättning För föräldrar till barn med funktionsnedsättning För sex år sedan förändrades livet helt för Mikael Nordmark och hans fru. När deras son Hugo var en månad gammal fick de plötsligt veta att han hade en allvarlig hjärnskada. Hur klarar man ett sådant besked? Hur blir livet som pappa till en liten kille som behöver hjälp med allt och hur påverkas parrelationen? Mikael berättar om sina upplevelser av en annorlunda papparoll och om hur man kan bearbeta sorgen, men även om glädje och nya perspektiv på tillvaron. Tid 16 april 2015, Habiliteringscenter Liljeholmen för barn, Liljeholmsv 14, 2 tr Jenny Rosendahl, , Sista anmälningsdag 29 mars 2015 på Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 11

13 27. Aspergers syndrom föreläsningsserie För närstående till personer med Aspergers syndrom Föreläsningsserie i tre delar. Aspergers syndrom Vad är det? Bemötande och förhållningssätt Struktur i vardagen Tid 22 april, 6 maj, 20 maj, 2015, Marianne Brodd, Sista anmälningsdag 21 april 2015 på Bära och lyfta barn med funktionsnedsättning För föräldrar och andra närstående till barn som ofta lyfter och bär sitt barn Kursen ger dig kunskaper om hur du kan spara din rygg och förebygga olika slags kroppsliga besvär. Du får lära dig mer om olika slags förflyttningstekniker och får även möjlighet att träna praktiskt. Du får också kunskap om vilka hjälpmedel du kan ha nytta av i vardagen. Kursledare är sjukgymnasterna Johan Arnfridsson och Johanna Strand, habiliteringscenter Mörby för barn. Kursen bygger på att man deltar vid båda tillfällena. Tid 23 april och 7 maj, Habiliteringscenter Mörby för barn, Svärdvägen 11, Mörby Johan Arnfridsson, , Sista anmälningsdag 6 april 2015 på 29. Individuell plan ett verktyg för ökat inflytande För föräldrar till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning Vill du ha ökat inflytande över stödet som ges? Behöver insatserna samordnas bättre? Vill du i god tid planera för ditt barns framtid? Här belyses hur en individuell plan enligt LSS (Lagen om Stöd och Service för vissa funktionshindrade) kan vara ett användbart verktyg i dessa sammanhang. Kvällens föreläsare är Ann-Marie Stenhammar, som utrett individuella planer på uppdrag av Socialstyrelsen. Hon har även personlig erfarenhet av att använda planer i olika sammanhang. Medverkar gör också Linda Lantz, LSS-handläggare med erfarenhet av individuella planer. Tid 23 april 2015, Lena Hagelin, , Sista anmälningsdag 6 april 2015 på 30. Aspergers syndrom temakväll För personer med Aspergers syndrom samt deras närstående Lisbeth Hemse och Viktor Lundqvist kommer och berättar om hur det är att leva med Aspergers syndrom. Exempel på ämnen som tas upp: Att få vara som man är Fördelar med att få diagnos Strategier i vardagen Vad orkar man göra? Tid 4 maj, 2015, Marianne Brodd, Sista anmälningsdag 1 maj 2015 på Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

14 31. Normer, kärlek och relationer För alla intresserade Lisa Ericson och Johanna Nyberg från RFSL:s Funkisprojekt pratar kring normer, sexualitet, relationer, kärlek och erfarenheter av olika funktionsvariationer. Hur bemöter man ett samhälle som ofta ser personer med olika funktionsnedsättningar som könlösa och asexuella? Hur kan personal ge ett normkritiskt bemötande? Det ges även tid för diskussioner och reflektioner. Tid 6 maj 2015, Marie Bökman, , Sista anmälningsdag 19 april 2015 på 32. Temadag om Fragilt X-syndromet behandling och forskning Anhöriga samt yrkesverksamma inom tex barnomsorg, skola, LSS-verksamhet Randi Hagerman leder ett forsknings- och behandlingscenter för Fragile X vid US Davis MIND Institute Sacramento USA. Där är även Flora Tassone verksam. Hon är molekylärgenetiker med premutationer vid Fragile X som särskilt kunskapsområde. Föreläsningen är på engelska. Ett samarrangemang med Föreningen Fragile-X. Tid 8 maj Nanna Svartz auditoriet, Karolinska Solna 400 kronor, kaffe och lätt lunch ingår Kristina Gustafsson Bonnier, , Sista anmälningsdag 13 april 2015 på 33. Sömn och sömnproblem vid autism, Aspergers syndrom och ADHD För alla intresserade Att förebygga, identifiera och behandla barns sömnproblem är angelägna uppgifter för hälso- och sjukvården. Hiie Allik, psykiatriker, överläkare, med. dr inom Psykiatri nordväst Stockholm, talar om sambandet mellan sömnrubbningar och psykiska besvär hos personer med autism, Aspergers syndrom och ADHD. Hon beskriver även sambandet mellan föräldrars välbefinnande och barnens sömnbesvär dag- och nattetid. Dag Strömberg, logoped och beteendeanalytiker (BCBA), berättar hur man arbetar med sömn, sömnsvårigheter och sömnhygien på Autismcenter för små barn, Habilitering & Hälsa. Tid 19 maj 2015, Marie Bökman, , Sista anmälningsdag 26 april 2015 på 34. Barn och ungdomar med ADHD Främst för yrkesverksamma, närstående är också välkomna, ingen föranmälan Föreläsningen ger grundläggande kunskap om ADHD hos barn och ungdomar. Föreläsare är Camilla Ekstrand, chef för ADHD-center, Habilitering & Hälsa. Hon beskriver symtomen och vad diagnosen innebär samt tar upp orsaker, diagnostik och behandling. Tid 21 maj 2015, Rörstrands konferenscenter, Rörstrandsgatan 5, Stockholm ADHD-center, , Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 13

15 35. Vad det innebär att ha Cerebral pares För föräldrar, andra närstående och yrkesverksamma Temadagen vänder sig till alla som kommer i kontakt med barn som har Cerebral pares. Sofia Sergel, barnläkare med inriktning neurologi/habilitering beskriver orsaker till skadan, vilka svårigheter den innebär samt olika medicinska behandlingar. Anna Westerberg som har en CP-skada, delar med sig av sina erfarenheter av utbildning och arbete. Vi pratar även om bemötande och förhållningssätt samt om vardagen för familjen. Tid 22 maj 2015, Ersta konferens, Erstagatan 1K, Stockholm 600 kronor, exkl moms för personal, 100 kronor för föräldrar och närstående Marie Bökman, , Sista anmälningsdag 19 april 2015 på 36. Aspergers syndrom föreläsningsserie För vuxna personer med Aspergers syndrom Föreläsningsserie i tre delar. Aspergers syndrom Vad är det? Bemötande och förhållningssätt Struktur i vardagen Tid 27 maj, 3 juni, 10 juni, 2015, Marianne Brodd, Sista anmälningsdag 22 maj 2015 på Temakväll för föräldrar till barn med Duchennes muskeldystrofi För föräldrar till barn i alla åldrar med Duchennes muskeldystrofi Träffa andra föräldrar och samtala om angelägna frågor tillsammans med Åsa Nilsson och Kristina Gustafsson Bonnier, båda socionomer inom Habilitering & Hälsa, medverkar gör också Helgi Hjartarson, barnneurolog och habiliteringsläkare. Tid 27 maj 2015, Kristina Gustafsson Bonnier, , Sista anmälningsdag 20 maj 2015 på 38. Annorlunda barnbarn För mor-/farföräldrar som har barnbarn med funktionsnedsättning Att få barnbarn är en stor händelse, något som man kan ha längtat efter och som innebär en ny roll i livet. Men vad händer när barnbarnet har en funktionsnedsättning? Eftermiddagen handlar om det svåra man ställs inför, hur man kan ge varandra stöd inom familjen och om kontaken mellan generationer. Medverkande är Monica Klasén McGrath författare till boken Annorlunda barnbarn och Kit Wadensjö, leg. psykolog med mångårig erfarenhet från habiliteringscenter och av kontakter med mor-/farföräldrar. Tid 29 maj 2015, Anne Skaarud, , Sista anmälningsdag 10 maj 2015 på 14 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

16 39. ADHD hos vuxna För närstående, ingen föranmälan Föreläsningen ger grundläggande kunskap om ADHD hos vuxna. Föreläsare är Carl Nytell, leg. psykolog och konsulent på ADHD-center, Habilitering & Hälsa. Han beskriver symtomen och vad diagnosen innebär och tar upp orsaker, diagnostik och behandling. Tid 4 juni 2015, ADHD-center, , 40. Skolans stöd till barn med funktionsnedsättning För föräldrar och närstående till barn upp till 16 år, med funktionsnedsättning Vad behöver du som är förälder till ett barn med funktionsnedsättning veta om skolan? Vad menar skolan med stöd? Wern Palmius, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, berättar om hur skolan fungerar, vilka styrdokument skolan arbetar utifrån samt förklarar vilka verktyg skolan använder för att tillgodose behovet av stöd. Kvällen riktar sig till föräldrar som har barn som ska börja skolan eller redan går i skolan, från förskoleklass till och med årskurs 9. Tid 3 september 2015, Anne Skaarud, , Sista anmälningsdag 18 augusti Föräldrakraft att få kraft och ork att räcka till För föräldrar till barn och ungdomar med funktionsnedsättning Att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning ställer ofta stora krav. Hur får du kraft att orka och räcka till? Kursen visar hur man kan ta vara på sin tid och energi. Handledare är Britta Lundkvist, beteendevetare och själv förälder till en tonåring med funktionsnedsättning. Tillsammans med henne arbetar gruppen aktivt för att hitta redskap som ger ökad kraft och styrka. Kursen bygger på att man deltar vid båda tillfällena. Tid 16 och 23 september 2015, Kristina Eklund, , Sista anmälningsdag 30 augusti 2015 på 42. Små barn med hjärnskada För föräldrar till barn upp till 4 år med hjärnskada Temadag för föräldrar till barn som har en hjärnskada. Det kan vara en hjärnmissbildning, microcephali, misstänkt cp-skada eller en centralmotorisk rubbning. Katarina Lindström, barnneurolog på Astrid Lindgrens barnsjukhus, talar om medicinska frågor och om hjärnans funktioner. Medverkar gör också psykologer och specialpedagoger vid Spädbarnsverksamheten Tittut. Syftet med dagen är att förmedla kunskap och ge möjlighet att dela tankar och erfarenheter i grupp med andra föräldrar. Tid 23 september 2015, kronor, kaffe och lunch ingår Anne Skaarud, , Sista anmälningsdag 1 september 2015 på Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 15

17 43. Små barn med hjärnskada för mor-/farföräldrar och andra närstående För mor-/farföräldrar och andra närstående till barn 0-4 år med hjärnskada Som nära anhörig har man funderingar och frågor om barnets hjärnskada samt vad det kan innebära. Katarina Lindström, barnneurolog på Astrid Lindgrens barnsjukhus, talar om medicinska frågor och om hjärnans funktioner. En kurator och en psykolog informerar om hur man arbetar med barn och familjer på ett habiliteringscenter. Personal från Spädbarnsverksamheten Tittut berättar om och visar sin verksamhet. Syftet med eftermiddagen är att få mer kunskap och att få möjlighet att dela tankar och upplevelser i grupp med andra mor-/farföräldrar och närstående. Tid 25 september 2015, Anne Skaarud, , Sista anmälningsdag 1 september 2015 på 16 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

18 Kurser på lokalt habiliteringscenter Kurser för närstående och gruppverksamheter anordnas också av de lokala habiliteringscentren. Det kan du läsa mera om på deras respektive hemsida. De hittar du under Center & enheter på Några av de lokala kurserna finns också i det här programmet. Habiliteringscenter Flemingsberg för barn 12. Kidpower personlig säkerhet för ditt barn. 12 mars 2015, Habiliteringscenter Liljeholmen för barn 26. När livet inte blir som man tänkt sig om att bli pappa till ett barn med funktionsnedsättning. 16 april 2015, Habiliteringscenter Mörby för barn 28. Bära och lyfta barn med funktionsnedsättning. 23 april och 7 maj, Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 17

19 StoCKK - Stockholm Center för StoCKK - Stockholm Center för kommunikativt och kognitivt stöd kommunikativt och kognitivt stöd StoCKK är ett kunskapscenter som arbetar för att öka kunskapen om och tillgången StoCKK är till ett kommunikativt kunskapscenter och som kognitivt arbetar stöd. för att Som öka en kunskapen del av detta om genomförs och tillgången till utbildningar, kommunikativt kurser och och kognitivt workshops. stöd. Som en del av detta genomförs utbildningar, kurser och workshops. Tideliusgatan 12, huvudentrén Tideliusgatan 50 (måndag 12, och huvudentrén onsdag-fredag, kl ) (måndag och onsdag-fredag, kl ) För mer information och anmälan: För mer information och anmälan: 18 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

20 Anmälningsblankett Jag/vi anmäler oss till följande: Kurs/utbildning Kursens datum Habilitering & Hälsa hanterar nedanstående uppgifter i ett kursadministrativt system. Uppgifterna lämnas inte ut till utomstående och raderas inom ett år efter anmälan. Jag/vi samtycker till att personuppgifterna sparas i Habilitering & Hälsas kursadministrativa system i enlighet med personuppgiftslagen. Namn E-post Jag vill få nyhetsbrevet Kurser och arrangemang. OBS! Skickas som e-post. Adress Postnr Postadress Telefon Mobil Jag/vi är Förälder Personal Anhörig/Närstående Egen funktionsnedsättning Behov av tolk Jag/vi har kontakt med följande habiliteringscenter (eller motsvarande) Funktionsnedsättning Födelseår Skickas till Habilitering & Hälsa/Informationsenheten Box Stockholm Bekräftelse skickas när anmälningstiden gått ut. Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 19

K o M K unskap och M öte Utbildning för anhöriga till vuxna med funktionshinder hösten 2004 februari 2005

K o M K unskap och M öte Utbildning för anhöriga till vuxna med funktionshinder hösten 2004 februari 2005 KoM Kunskap och Möte Utbildning för anhöriga till vuxna med funktionshinder hösten 2004 februari 2005 Kunskap och Möte - utbildning för föräldrar Med Kunskap och Möte skapar Föräldrautbildningen ett forum

Läs mer

Kursprogram våren 2013

Kursprogram våren 2013 Kursprogram våren 2013 Familjer med barn och tonåringar Välkommen till ADHD-centers kurser, föreläsningar och andra aktiviteter! Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för

Läs mer

Speciellt NR 2 2012. Autism & Aspergerföreningen Stockholms län. - Hälso- och sjukvård för alla? - Bevara LSS - Kognitivt stöd

Speciellt NR 2 2012. Autism & Aspergerföreningen Stockholms län. - Hälso- och sjukvård för alla? - Bevara LSS - Kognitivt stöd Speciellt NR 2 2012 Autism & Aspergerföreningen Stockholms län - Hälso- och sjukvård för alla? - Bevara LSS - Kognitivt stöd information 30 miljoner till autismforskning 260 miljoner anslås till olika

Läs mer

synapsen Hanne från Norge på inspirationsturné Nr 4 2011 Årgång 30 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Hanne från Norge på inspirationsturné Nr 4 2011 Årgång 30 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 4 2011 Årgång 30 Hanne från Norge på inspirationsturné Tänk om vi kunde ta vara på erfarenheter från öst och väst, säger Christina Doctare. Överförmyndarnämnd

Läs mer

LIV MED AUTISM LÄRARHANDLEDNING

LIV MED AUTISM LÄRARHANDLEDNING LIV MED AUTISM LÄRARHANDLEDNING 1 FÖRORD Serien Liv med autism producerades för att sprida kunskap om och öka förståelsen för funktionsnedsättningen autismspektrumtillstånd (AST). Ett specifikt syfte med

Läs mer

GRUPPER OCH FÖRELÄSNINGAR FÖR VUXNA PÅ ASPERGERCENTER. www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam

GRUPPER OCH FÖRELÄSNINGAR FÖR VUXNA PÅ ASPERGERCENTER. www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam GRUPPER OCH FÖRELÄSNINGAR FÖR VUXNA PÅ ASPERGERCENTER www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 2 Personal i Aspergercenters vuxenteam Sid 3 Anmälan till

Läs mer

För att säga ja, måste man också kunna säga nej

För att säga ja, måste man också kunna säga nej För att säga ja, måste man också kunna säga nej För att bli en självständig människa som kan bygga varaktiga och hälsosamma relationer behöver man veta var ens egna gränser går. Vi jobbar med att barn

Läs mer

Ge mig vingar som bär

Ge mig vingar som bär Ge mig vingar som bär om transitionsprocessen mot vuxenlivet Tack till Bloorview Kids Rehab, Toronto, Kanada, som generöst delat med sig av sitt material och kunnande. Tack till Allmänna Arvsfonden som

Läs mer

Habiliteringens grupp- och kurskatalog för våren 2015

Habiliteringens grupp- och kurskatalog för våren 2015 Habiliteringens grupp- och kurskatalog för våren 2015 Foto Tony Österberg Den här katalogen är tillgänglig för dig som har kontakt med någon av Habiliteringens olika verksamheter. Den finns i samtliga

Läs mer

Kromosom 18-förändringar, familjevistelse

Kromosom 18-förändringar, familjevistelse Dokumentation nr 476 Kromosom 18-förändringar, familjevistelse ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Kunskap och kompetens om sällsynta diagnoser Ågrenska 2014 www.agrenska.se Kromosom 18-förändringar

Läs mer

Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén

Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén Man blir så glad när det går framåt - om familjernas situation och behov när barnet har ett funktionshinder och om samhällets insatser ur föräldrarnas perspektiv

Läs mer

Nr 2/05. Tema: Etik och värdegrund. Verktyg vid beteendestörningar

Nr 2/05. Tema: Etik och värdegrund. Verktyg vid beteendestörningar Nr 2/05 Tema: Etik och värdegrund Verktyg vid beteendestörningar Innehåll sid 2 Livet - en gång till 3-5 När etiken blir vardag 6-7 Tro på individens inneboende möjligheter 8-10 Se osynliga funktionshinder!

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar

Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Vilken hjälp från skolan kan mitt barn få? Vart vänder jag mig för att få en utredning? Hur kan jag få hjälpmedel? Forum funktionshinder

Läs mer

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem?

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Idéer från ett seminarum för föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning och för personal inom stödverksamheter En del av projektet Egen växtkraft Barns

Läs mer

Information och praktisk hjälp till anhöriga

Information och praktisk hjälp till anhöriga Kunskapsöversikter om Anhöriga till personer med funktionshinder MANUS till Information och praktisk hjälp till anhöriga Författare: Ritva Gough Kunskapsöversikt 2013:6 Anhöriga till personer med funktionshinder

Läs mer

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal 3:2010 Tidningen för dig som är medlem i RBU RBU:s årsrapport har tillgänglighet i fokus NY DESIGN! Forskning vill visa hur män osynliggörs Johan får ingen sysselsättning Den nationella handlingsplanen

Läs mer

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Anhörig Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Innehållsförteckning Ta hand om dig - du gör en viktig insats! 3 Ingen såg Idas behov 4 5 Vem har rätt att få stöd? 6 Hjälpen kan se olika

Läs mer

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts sjukdom 2 Lev nu och var tre steg före LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Hon överlevde - mot alla odds

HJÄRNKRAFT. Hon överlevde - mot alla odds HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 2 2012 Hon överlevde - mot alla odds Hjärnkraft har träffat Camilla Westerdahl som efter olyckan ansågs vara icke rehabiliteringsbar. Nu

Läs mer

Vid oro och vid misstanke

Vid oro och vid misstanke Vid oro och vid misstanke om ett barn far illa En halländsk handbok 2014 Denna handbok ersätter Handbok vid misstanke om som funnits sedan 2010. Taktisk nivå, barn unga och familj som gett uppdraget att

Läs mer

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting Vi ger råd, stöd och behandling Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting Vi gör det lättare Habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting ger

Läs mer

TA ANSVAR FÖR SAMVERKAN

TA ANSVAR FÖR SAMVERKAN TA ANSVAR FÖR SAMVERKAN Helhetsperspektiv på samhällsstöd till barn och unga med funktionshinder En idéskrift Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning.

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Information till föräldrar till barn och ungdomar upp till 18 år med epilepsi

Information till föräldrar till barn och ungdomar upp till 18 år med epilepsi Information till föräldrar till barn och ungdomar upp till 18 år med epilepsi 1 Vilka möjligheter finns? Hur hittar jag information, råd och stöd? När ett barn eller en ung person får diagnosen epilepsi

Läs mer

Dokumentation nr 421 Cornelia de Langes syndrom

Dokumentation nr 421 Cornelia de Langes syndrom Dokumentation nr 421 Cornelia de Langes syndrom ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Kunskap och kompetens om sällsynta diagnoser Ågrenska 2012 www.agrenska.se CORNELIA DE LANGES SYNDROM Ågrenska arrangerar

Läs mer

Nemalinmyopati, familjevistelse

Nemalinmyopati, familjevistelse Dokumentation nr 429 Nemalinmyopati, familjevistelse ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Kunskap och kompetens om sällsynta diagnoser Ågrenska 2013 www.agrenska.se NEMALINMYOPATI Ågrenska arrangerar

Läs mer