HABILITERING & HÄLSA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HABILITERING & HÄLSA"

Transkript

1 HABILITERING & HÄLSA Kurser och arrangemang för närstående våren 2015 Programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning. Kursprogrammet och möjlighet att prenumerera på nyhetsbrev finns på

2 Programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning. En del kurser vänder sig även till yrkesverksamma. För varje kurs finns det angivet vem den riktar sig till. Vid tveksamhet, kontakta kursansvarig. Som närstående räknas inte personliga assistenter och andra yrkesverksamma. Kurserna arrangeras av olika verksamheter inom Habilitering & Hälsa. Läs mer på och Kurslokal Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund, Tideliusgatan 12, Stockholm. Anmälan Anmälan görs på Habilitering & Hälsas webbplats Du kan också använda dig av anmälningsblanketten längst bak i kursprogrammet. Efter anmälningstidens utgång skickar vi en bekräftelse med besked om du har fått plats, vägbeskrivning till kurslokalen och dylikt. Återbud Anmäl alltid återbud vid förhinder, så vi kan erbjuda platsen till någon annan. Kurserna för närstående är kostnadsfria. En avgift för förtäringen tas ut i samband med heldagskurs. Ledigt en arbetsdag Hör efter med Försäkringskassan om möjlighet till tillfällig föräldrapenning. Vi kan lämna intyg då du deltagit. Sällsynta diagnoser Temadagar om Sällsynta Diagnoser för anhöriga och personal anordnas av Centrum för Sällsynta Diagnoser Karolinska Solna. Information och anmälan på För frågor kontakta Kristina Gustafsson Bonnier, eller Önskemål och synpunkter Hör gärna av dig med önskemål och synpunkter till eller Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 1

3 Innehåll För närstående till barn 1. Aspergers syndrom en introduktion 5 2. Litet syskon att stärka syskonets identitet och självkänsla 5 3. Från ADHD till abc Bob Hansson - författarmöte 5 5. Föräldrakraft att få kraft och ork att räcka till 6 6. För dig som mist ditt barn 6 7. Hur undvika och bemöta konflikter? 6 8. Talande böcker och läsande barn 6 9. Temakväll för föräldrar till barn med Duchennes muskeldystrofi Förstå sorgen och hantera den i vardagen Träffar för förälder till barn som nyligen fått en sällsynt diagnos Kidpower personlig säkerhet för ditt barn Andningskunskap Styrkan i att vara två Kognitivt stöd för barn en inspirerande eftermiddag på StoCKK Kalenderappar Temadag om Downs syndrom Föräldrakraft att få kraft och ork att räcka till - heldag Barn och ungdomar med ADHD Det finns en framtid, men vad gör man med allt det som känns tungt? Medicinsk omvårdnad vid flerfunktionsnedsättning När livet inte blir som man tänkt sig om att bli pappa till ett barn med funktionsnedsättning Bära och lyfta barn med funktionsnedsättning Individuell plan ett verktyg för ökat inflytande Normer, kärlek och relationer Temadag om Fragile X syndromet behandling och forskning Sömn och sömnproblem vid autism, Aspergers syndrom och ADHD Barn och ungdomar med ADHD Vad det innebär att ha Cerebral pares Temakväll för föräldrar till barn med Duchennes muskeldystrofi Annorlunda barnbarn Skolans stöd till barn med funktionsnedsättning Föräldrakraft att få kraft och ork att räcka till Små barn med hjärnskada Små barn med hjärnskada för mor-/farföräldrar och andra närstående 16 2 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

4 För närstående till ungdom 1. Aspergers syndrom en introduktion 5 3. Från ADHD till abc Bob Hansson - författarmöte 5 4. Hjärntrötthet eller mental trötthet efter förvärvad hjärnskada 5 5. Föräldrakraft att få kraft och ork att räcka till 6 6. För dig som mist ditt barn 6 7. Hur undvika och bemöta konflikter? 6 8. Talande böcker och läsande barn 6 9. Temakväll för föräldrar till barn med Duchennes muskeldystrofi Förstå sorgen och hantera den i vardagen Träffar för förälder till barn som nyligen fått en sällsynt diagnos Kidpower personlig säkerhet för ditt barn Andningskunskap Habiliteringspsykiatri om vuxna med autism - författarmöte Aspergers syndrom diagnos i sena tonåren eller som ung vuxen Styrkan i att vara två Kalenderappar Tre tematräffar om fysisk aktivitet Föräldrakraft att få kraft och ork att räcka till - heldag Barn och ungdomar med ADHD Det finns en framtid, men vad gör man med allt det som känns tungt? Medicinsk omvårdnad vid flerfunktionsnedsättning När livet inte blir som man tänkt sig om att bli pappa till ett barn med funktionsnedsättning Bära och lyfta barn med funktionsnedsättning Individuell plan ett verktyg för ökat inflytande Normer, kärlek och relationer Temadag om Fragile X syndromet behandling och forskning Sömn och sömnproblem vid autism, Aspergers syndrom och ADHD Barn och ungdomar med ADHD Vad det innebär att ha Cerebral pares Temakväll för föräldrar till barn med Duchennes muskeldystrofi Annorlunda barnbarn Skolans stöd till barn med funktionsnedsättning Föräldrakraft att få kraft och ork att räcka till 15 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 3

5 För närstående till vuxna 1. Aspergers syndrom en introduktion 5 3. Från ADHD till abc Bob Hansson - författarmöte 5 4. Hjärntrötthet eller mental trötthet efter förvärvad hjärnskada 5 6. För dig som mist ditt barn 6 7. Hur undvika och bemöta konflikter 6 9. Temakväll för föräldrar till barn med Duchennes muskeldystrofi Förstå sorgen och hantera den i vardagen Andningskunskap Habiliteringspsykiatri om vuxna med autism - författarmöte Aspergers syndrom temakväll Aspergers syndrom diagnos i sena tonåren eller som ung vuxen Kalenderappar Tre tematräffar om fysisk aktivitet Medicinsk omvårdnad vid flerfunktionsnedsättning Aspergers syndrom föreläsningsserie Individuell plan ett verktyg för ökat inflytande Aspergers syndrom temakväll Normer, kärlek och relationer Temadag om Fragile X syndromet behandling och forskning Sömn och sömnproblem vid autism, Aspergers syndrom och ADHD Aspergers syndrom föreläsningsserie Temakväll för föräldrar till barn med Duchennes muskeldystrofi ADHD hos vuxna 15 4 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

6 1. Aspergers syndrom en introduktion För alla intresserade, ingen föranmälan Föredraget ger en introduktion till vad diagnosen Aspergers syndrom innebär, dels utifrån ett vetenskapligt perspektiv, dels utifrån ett inifrånperspektiv. Föreläsare är SvenOlof Dahlgren, fil. dr och leg. psykolog, sakkunnig på Autismforum, samt Jill Söderlund och Patrik Lindberg som båda har Aspergers syndrom. Tid 21 januari 2015, samt (samma föredrag vid två tillfällen) Rörstrands konferenscenter, Rörstrandsgatan 5, Stockholm Marie Bökman, , 2. Litet syskon att stärka syskonets identitet och självkänsla För föräldrar till barn med funktionsnedsättning vars syskon är i förskoleåldern Hur är det att vara liten och ha ett syskon med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom? Christina Renlund, leg. psykolog och leg. psykoterapeut, ger berättelser från barn 2-6 år, som har syskon med utvecklingsstörning, rörelsehinder, autism och olika kroniska sjukdomar. Hon visar vilka uttryckssätt barn kan ha och ger även exempel på konkreta verktyg som kan hjälpa barn att berätta. Tanken med eftermiddagen är att inspirera till samtal som kan stärka barnets identitet och självkänsla. Tid 4 februari 2015, Marie Bökman, , Sista anmälningsdag 19 januari Från ADHD till abc Bob Hansson - författarmöte För alla intresserade Poeten och författaren Bob Hansson berättar om sin resa från arbetarklass, värsting och sämst i klassen till etablerad och stilbildande författare. Om språkets betydelse för att växa. Vändpunkten blev en bok och att han samtidigt mötte den första lärare som inte bara frågade hur han mådde, utan också hade passion och tålamod nog att vänta in svaret. Tid 4 februari 2015, Pia Sandlin, , Sista anmälningsdag 25 januari 2015 på 4. Hjärntrötthet eller mental trötthet efter förvärvad hjärnskada För personer med förvärvad hjärnskada från 16 år och närstående Mental trötthet är vanligt förekommande efter förvärvad hjärnskada och vid sjukdomar i nervsystemet. För många drabbade blir tröttheten ett stort problem. Kursen ger dig kunskap om vad mental trötthet är, hur den uppstår och vilka sociala och psykologiska följder den kan få i vardagen. Du får också strategier för att minska effekterna av den mentala tröttheten. Föreläsare är Åsa Larsen, arbetsterapeut och Ann-Mari Billing, leg. psykolog. Båda är från Hjärnskadecenter, Habilitering & Hälsa. Tid 5 februari 2015, Lena Hagelin, , Sista anmälningsdag 25 januari 2015 på Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 5

7 5. Föräldrakraft att få kraft och ork att räcka till För föräldrar till barn och ungdomar med funktionsnedsättning Att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning ställer ofta stora krav. Hur får du kraft att orka och räcka till? Kursen visar hur man kan ta vara på sin tid och energi. Handledare är Britta Lundkvist, beteendevetare och själv förälder till en tonåring med funktionsnedsättning. Tillsammans med henne arbetar gruppen aktivt för att hitta redskap som ger ökad kraft och styrka. Kursen bygger på att man deltar vid båda tillfällena. Tid 17 februari och 3 mars 2015, Tomas Myrberg, , Sista anmälningsdag 18 januari 2015 på 6. För dig som mist ditt barn För föräldrar Föräldrar som har förlorat ett barn med funktionsnedsättning, får här möjlighet att vid två tillfällen möta och dela erfarenheter med andra föräldrar i liknande situation. Förlusten kan ha skett nyligen eller längre tillbaka i tiden. Vi vänder oss även till dig som mist ditt vuxna barn. Samtalsledare är Anette Högberg, socionom och leg. psykoterapeut, och Barbro Sjöström Miljand, socionom och leg. psykoterapeut. Båda arbetar på Kris- och samtalsmottagningen, Habilitering & Hälsa, och har lång erfarenhet från habiliteringsverksamhet. Du väljer själv om du vill delta vid det ena eller vid båda tillfällena. Tid 17 februari och 17 mars 2015, Anne Skaarud, , Sista anmälningsdag 3 februari Hur undvika och bemöta konflikter? För föräldrar, andra närstående och yrkesverksamma Hur undviker och bemöter man konflikter hos personer med utvecklingsstörning eller autism, Aspergers syndrom, ADHD eller annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? Föreläsare är Bo Hejlskov Elvén leg. psykolog. Han arbetar bland annat med hantering av problemskapande beteende hos personer med neuropsykiatriska diagnoser. Föreläsningen är praktiskt inriktad med konkreta förslag på hur man kan undvika och hantera konflikter. Tid 18 februari 2015, Rörstrands konfenrenscenter, Rörstrandsgatan 5, Stockholm 400 kronor exkl moms, närstående kostnadsfritt Marie Bökman, , Sista anmälningsdag 18 januari 2015 på 8. Talande böcker och läsande barn För yrkesverksamma och närstående Talböcker en möjlighet att öka barnens engagemang och intresse för läsning! Ingrid Källström och Helena Nordqvist från MTM, Myndigheten för tillgängliga medier, berättar om två studier som visar hur barn upplever talboksläsning och vilken betydelse talboken kan ha. De berättar också om hur det fungerar med talböcker, hur man praktiskt går till väga och hur barnen kan läsa dem. Tid 4 mars 2015, Anne Skaarud, , Sista anmälningsdag 18 februari 2015 på 6 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

8 9. Temakväll för föräldrar till barn med Duchennes muskeldystrofi För föräldrar till barn i alla åldrar med Duchennes muskeldystrofi Träffa andra föräldrar och samtala om angelägna frågor tillsammans med Åsa Nilsson och Kristina Gustafsson Bonnier, båda socionomer inom Habilitering & Hälsa. Richard Övermo kommer tillsammans med assistent och anhörig att berätta om vuxenlivets möjligheter. Tid 5 mars 2015, Kristina Gustafsson Bonnier, , Sista anmälningsdag 25 februari 2015 på 10. Förstå sorgen och hantera den i vardagen För föräldrar Kerstin Edberg är certifierad sorgbearbetningshandledare och mamma till tvillingdöttrar i tonåren. Flickorna har autism, ADHD, utvecklingsstörning och epilepsi. Under förmiddagen kommer Kerstin att prata om vad sorg är och hur vi lär oss att hantera och kompensera den. Kerstin berättar om sin personliga resa och delar med sig av sina erfarenheter. Tid 10 mars 2015, Marie Bökman, , Sista anmälningsdag 15 februari 2015 på 11. Träffar för föräldrar till barn som nyligen fått en sällsynt diagnos Föräldrar vars barn fått sin diagnos under de senaste 2-3 åren Forskning visar att föräldrastöd gör skillnad och stärker. Här inbjuds du till två träffar med möjlighet att utbyta kunskap, hitta strategier i vardagslivet och reflektera tillsammans med föräldrar i liknande situation. Träffarna, som bygger på att man deltar vid båda tillfällena, leds av Cecilia Stocks, socionom och Astrid Emker, pedagog, båda från familjeverksamheten på Ågrenska. Medverkar gör också Kristina Gustafsson Bonnier, socionom, Centrum för Sällsynta Diagnoser, Karolinska. Tid 11 mars 2015, och 18 mars 2015, Eugenia, Karolinska, Solna Kristina Gustafsson Bonnier, , Sista anmälningsdag 2 mars 2015 på 12. Kidpower personlig säkerhet för ditt barn För föräldrar till barn med funktionsnedsättning Hur kan du hjälpa ditt barn att vara trygg och säker i vardagen? Hur kan du göra ditt äldre barn mer självständigt och samtidigt veta att barnet är tryggt och säkert? Den här kursen ger dig information om vilka situationer som barn kan råka ut för hemma, i skolan och på nätet. Den ger dig även praktisk övning i hur du kan lära ditt barn att förebygga problem, skaffa hjälp och sätta gränser. Vi diskuterar även hur barnet kan hantera sårande ord. Instruktör är Amanda Golert, Kidpower Sverige. Tid 12 mars 2015, Flemingsbergskyrkan, Diagnosvägen 14, Huddinge Marika Kolterjahn, , Sista anmälningsdag 15 februari 2015 på Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 7

9 13. Andningskunskap För föräldrar, andra närstående och yrkesverksamma, ingen medicinsk förkunskap krävs Personer med rörelsenedsättning kan få en sämre andningsförmåga på grund av inaktivitet. Vad behöver man som anhörig och assistent vara observant på och vad kan man göra för att undvika försämring? Den här kursen ger dig grundläggande kunskaper i andningsfysiologi, vad som påverkar andningen och hur man kan hjälpa till för att förbättra den. Kursledare är Cecilia Mårtensson och Helena Hultqvist, leg. sjukgymnaster med specialkompetens i andningskunskap. Tid 18 mars 2015, kronor exkl moms, närstående kostnadsfritt Kristina Eklund, , Sista anmälningsdag 1 mars 2015 på 14. Habiliteringspsykiatri om vuxna med autism - författarmöte För alla intresserade Författaren, leg. psykolog Sylvia Mellfeldt Milchert, sammanfattar i boken Habiliteringspsykiatri om vuxna med autism sin mångåriga erfarenhet från psykiatri och habilitering. Boken förmedlar en realistisk bild av möjligheter och begränsningar vid diagnoser inom autismspektrum samt ger konstruktiva infallsvinklar för att förbättra livskvaliten hos den enskilda och de närstående. Författaren vill med sin bok främja ett vidare perspektiv och förändra samarbetsmodeller. Tid 19 mars 2015, Kristina Eklund, , Sista anmälningsdag 8 mars 2015 på 15. Aspergers syndrom temakväll För personer med Aspergers syndrom samt deras närstående Dan Fribergh kommer och pratar om Aspergers syndrom och arbetslivet. Han berättar om sina erfarenheter från ett långt yrkesliv inom olika yrken. Hur fungerar det att arbeta och ha diagnosen Aspergers syndrom? Han delar med sig av strategier som har varit användbara för att klara olika situationer. Tid 19 mars 2015, Marianne Brodd, Sista anmälningsdag 12 mars 2015 på Aspergers syndrom diagnos i sena tonåren eller som ung vuxen För föräldrar vars barn har fått diagnosen Aspergers syndrom i sena tonåren eller som ung vuxen Temadag för föräldrar vars tonåring/ung vuxen har fått diagnosen Aspergers syndrom/autismspektrumtillstånd. Eva Sturesson och Åsa Mellblom, båda socionomer på Aspergercenters vuxenteam, Habilitering & Hälsa, beskriver vad diagnosen innebär och hur man bemöter en person med Aspergers syndrom. De tar också upp vilket stöd man kan få från habiliteringen och vad som kan hjälpa tonåringen att bli en självständig vuxen. Två föräldrar berättar hur de har hanterat sin familjesituation. Tid 20 mars 2015, Ersta konferens, Erstagatan 1K, Stockholm 100 kronor, kaffe och lunch ingår Marie Bökman, , Sista anmälningsdag 16 februari 2015 på 8 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

10 17. Styrkan i att vara två För föräldrapar till barn och ungdomar med funktionsnedsättning Föräldrar som har barn med funktionsnedsättning har en extra utsatt situation med många svåra beslut och uppgifter att lösa. Detta kan innebära svåra påfrestningar på parrelationen. Under dagen kommer vi att använda oss av olika teorier, erfarenheter och tips, varvat med samtal i mindre grupper. Ni får även verktyg för hur ni kan utveckla ert sätt att samarbeta. Kursledare är Britta Lundkvist, beteendevetare och förälder till en tonåring med funktionsnedsättning. Begränsat deltagarantal. Tid 20 mars 2015, Ersta konferens, Erstagatan 1K, Stockholm 100 kronor, kaffe och lunch ingår Tomas Myrberg, , Sista anmälningsdag 22 februari 2015 på 18. Kognitivt stöd för barn en inspirerande eftermiddag på StoCKK Närstående till barn med utvecklingsstörning. StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd berättar om hur kognitivt stöd förenklar och gör det lättare att förstå, planera och komma ihåg. Barnet kan bli mer självständigt och delaktigt i lek och vardagliga aktiviteter. I visningslägenheten tittar vi på hjälpmedel, anpassningar och vardagsteknologi. Du får också veta var du kan köpa de olika sakerna och vad som är möjligt att få förskrivet som hjälpmedel. Tid 27 mars 2015, StoCKK, , Sista anmälningsdag 13 mars 2015 på 19. Kalenderappar För närstående, yrkesverksamma och övriga intresserade Kalenderappar är ett seminarium kring appar för kalender i smarttelefon och surfplattor. Genomgång av ett urval kalenderappar som är nedladdningsbara i App Store och Google Play. Vad är en kalenderapp och vad är det inte? Vad finns det för alternativ och komplement till exempelvis checklistor? Hur ser kopplingen ut mellan webbkalendrar och kalenderappar? Tid 30 mars 2015, kronor exkl. moms (kostnadsfritt för närstående) StoCKK, , Sista anmälningsdag 2 mars 2015 på Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 9

11 20. Tre tematräffar om fysisk aktivitet För dig över 16 år som har en rörelsenedsättning. Medföljande assistenter är välkomna Tre tematräffar med inspiration och tips för dig som vill hitta nya träningsmöjligheter. Hälsoeffekter, motivation och motstånd Tid 1 april, Vad händer i kroppen när du tränar? Varför är det ibland svårt att komma igång med träning? Anna Dejler, leg. sjukgymnast och Ewa Rolén, leg. sjukgymnast och samtalsterapeut, ger dig tips på hur man kan underlätta träningen. Inspiration och personlig utveckling Tid 20 maj, Åsa Llinares Norlin pratar om hur självkänsla, självförtroende och erfarenheter kan styra de val man gör i livet. Åsa har en medfödd rörelsenedsättning. Hon har kappseglat på elitnivå och har flera EM- och VM-medaljer samt en fjärde plats från Paralympics. Åsa är ledamot i Svenska Handikappidrottsförbundet och i Sveriges Paralympiska Kommitté. Prova på-träning och tips på träningsmöjligheter Tid 3 juni, Kom och prova ett träningspass i sittande eller stående. Du kommer också att få information om träningsmöjligheter i Stockholms sim- och idrottshallar, på Beckis Idrottscenter och via idrottsföreningar. Medverkar gör Karin Olsson Sandberg, samordnare på idrottsförvaltningen Stockholms stad, Helena Jacobsen, personlig tränare i gymmet på Beckis Idrottscenter och Peter Melander, konsulent på Stockholms Handikappidrottsförbund. Frågor Camilla Gustafsson, , Sista anmälningsdag 15 mars 2015 på 21. Temadag om Downs syndrom För föräldrar till barn 0-2 år med Downs syndrom En temadag för nyblivna föräldrar till barn med Downs syndrom. Kerstin Lindholm Wallander, specialist barn- och ungdomsmedicin talar om medicinska frågor. Medverkar gör också psykologer och specialpedagoger vid Spädbarnsverksamheten Tittut. Syftet med dagen är att få mer kunskap och att få möjlighet att dela tankar och upplevelser i grupp med andra föräldrar. Tid 9 april 2015, kronor, kaffe och lunch ingår Anne Skaarud, , Sista anmälningsdag 17 mars 2015 på 22. Föräldrakraft att få kraft och ork att räcka till - heldag För föräldrar till barn och ungdomar med funktionsnedsättning Att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning ställer ofta stora krav. Hur får du kraft att orka och räcka till? Kursen visar hur man kan ta vara på sin tid och energi. Handledare är Britta Lundkvist, beteendevetare och själv förälder till en tonåring med funktionsnedsättning. Tillsammans med henne arbetar gruppen aktivt för att hitta redskap som ger ökad kraft och styrka. Tid 10 april 2015, Ersta konferens, Erstagatan 1K, Stockholm 100 kronor, kaffe och lunch ingår Kristina Eklund, , Sista anmälningsdag 15 mars 2015 på 10 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

12 23. Barn och ungdomar med ADHD För föräldrar och andra närstående, ingen föranmälan Föreläsningen ger grundläggande kunskap om ADHD hos barn och ungdomar. Föreläsare är Camilla Ekstrand, chef för ADHD-center, Habilitering & Hälsa. Hon beskriver symtomen och vad diagnosen innebär samt tar upp orsaker, diagnostik och behandling. Tid 13 april 2015, ADHD-center, , 24. Det finns en framtid, men vad gör man med allt det som känns tungt? För föräldrar med barn upp till 12 år med funktionsnedsättning Att leva med ett barn som har en funktionsnedsättning innebär både glädje och sorg i vardagen. Denna kväll handlar om hur man som förälder strävar på medan det dagliga livet fortgår. Hur känner man? Vad är normalt? Vad händer i familjen? Och vad är det som gör att man orkar? Berit Rausch, socionom och förälder till en vuxen dotter med funktionsnedsättning berättar om hur sorgeprocessen kan se ut och delar med sig av sina egna erfarenheter. Gruppen utbyter erfarenheter och tankar. Tid 14 april 2015, Marie Bökman, , Sista anmälningsdag 22 mars 2015 på 25. Medicinsk omvårdnad vid flerfunktionsnedsättning För föräldrar, andra närstående och yrkesverksamma Att leva med svåra flerfunktionshinder innebär att vara beroende av en god medicinsk omvårdnad för att kunna leva ett så bra liv som möjligt. Det ställer höga krav på kunskap hos anhöriga och personal. Ann-Kristin Ölund, habiliteringsöverläkare och barnneurolog, föreläser om olika problem som kan uppstå, hur de kan förebyggas och vilka behandlingsalternativ som finns. Hon talar också om den praktiska omvårdnaden. Tid 15 april 2015, kr exkl moms, närstående kostnadsfritt Marie Bökman, , Sista anmälningsdag 15 mars 2015 på 26. När livet inte blir som man tänkt sig om att bli pappa till ett barn med funktionsnedsättning För föräldrar till barn med funktionsnedsättning För sex år sedan förändrades livet helt för Mikael Nordmark och hans fru. När deras son Hugo var en månad gammal fick de plötsligt veta att han hade en allvarlig hjärnskada. Hur klarar man ett sådant besked? Hur blir livet som pappa till en liten kille som behöver hjälp med allt och hur påverkas parrelationen? Mikael berättar om sina upplevelser av en annorlunda papparoll och om hur man kan bearbeta sorgen, men även om glädje och nya perspektiv på tillvaron. Tid 16 april 2015, Habiliteringscenter Liljeholmen för barn, Liljeholmsv 14, 2 tr Jenny Rosendahl, , Sista anmälningsdag 29 mars 2015 på Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 11

13 27. Aspergers syndrom föreläsningsserie För närstående till personer med Aspergers syndrom Föreläsningsserie i tre delar. Aspergers syndrom Vad är det? Bemötande och förhållningssätt Struktur i vardagen Tid 22 april, 6 maj, 20 maj, 2015, Marianne Brodd, Sista anmälningsdag 21 april 2015 på Bära och lyfta barn med funktionsnedsättning För föräldrar och andra närstående till barn som ofta lyfter och bär sitt barn Kursen ger dig kunskaper om hur du kan spara din rygg och förebygga olika slags kroppsliga besvär. Du får lära dig mer om olika slags förflyttningstekniker och får även möjlighet att träna praktiskt. Du får också kunskap om vilka hjälpmedel du kan ha nytta av i vardagen. Kursledare är sjukgymnasterna Johan Arnfridsson och Johanna Strand, habiliteringscenter Mörby för barn. Kursen bygger på att man deltar vid båda tillfällena. Tid 23 april och 7 maj, Habiliteringscenter Mörby för barn, Svärdvägen 11, Mörby Johan Arnfridsson, , Sista anmälningsdag 6 april 2015 på 29. Individuell plan ett verktyg för ökat inflytande För föräldrar till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning Vill du ha ökat inflytande över stödet som ges? Behöver insatserna samordnas bättre? Vill du i god tid planera för ditt barns framtid? Här belyses hur en individuell plan enligt LSS (Lagen om Stöd och Service för vissa funktionshindrade) kan vara ett användbart verktyg i dessa sammanhang. Kvällens föreläsare är Ann-Marie Stenhammar, som utrett individuella planer på uppdrag av Socialstyrelsen. Hon har även personlig erfarenhet av att använda planer i olika sammanhang. Medverkar gör också Linda Lantz, LSS-handläggare med erfarenhet av individuella planer. Tid 23 april 2015, Lena Hagelin, , Sista anmälningsdag 6 april 2015 på 30. Aspergers syndrom temakväll För personer med Aspergers syndrom samt deras närstående Lisbeth Hemse och Viktor Lundqvist kommer och berättar om hur det är att leva med Aspergers syndrom. Exempel på ämnen som tas upp: Att få vara som man är Fördelar med att få diagnos Strategier i vardagen Vad orkar man göra? Tid 4 maj, 2015, Marianne Brodd, Sista anmälningsdag 1 maj 2015 på Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

14 31. Normer, kärlek och relationer För alla intresserade Lisa Ericson och Johanna Nyberg från RFSL:s Funkisprojekt pratar kring normer, sexualitet, relationer, kärlek och erfarenheter av olika funktionsvariationer. Hur bemöter man ett samhälle som ofta ser personer med olika funktionsnedsättningar som könlösa och asexuella? Hur kan personal ge ett normkritiskt bemötande? Det ges även tid för diskussioner och reflektioner. Tid 6 maj 2015, Marie Bökman, , Sista anmälningsdag 19 april 2015 på 32. Temadag om Fragilt X-syndromet behandling och forskning Anhöriga samt yrkesverksamma inom tex barnomsorg, skola, LSS-verksamhet Randi Hagerman leder ett forsknings- och behandlingscenter för Fragile X vid US Davis MIND Institute Sacramento USA. Där är även Flora Tassone verksam. Hon är molekylärgenetiker med premutationer vid Fragile X som särskilt kunskapsområde. Föreläsningen är på engelska. Ett samarrangemang med Föreningen Fragile-X. Tid 8 maj Nanna Svartz auditoriet, Karolinska Solna 400 kronor, kaffe och lätt lunch ingår Kristina Gustafsson Bonnier, , Sista anmälningsdag 13 april 2015 på 33. Sömn och sömnproblem vid autism, Aspergers syndrom och ADHD För alla intresserade Att förebygga, identifiera och behandla barns sömnproblem är angelägna uppgifter för hälso- och sjukvården. Hiie Allik, psykiatriker, överläkare, med. dr inom Psykiatri nordväst Stockholm, talar om sambandet mellan sömnrubbningar och psykiska besvär hos personer med autism, Aspergers syndrom och ADHD. Hon beskriver även sambandet mellan föräldrars välbefinnande och barnens sömnbesvär dag- och nattetid. Dag Strömberg, logoped och beteendeanalytiker (BCBA), berättar hur man arbetar med sömn, sömnsvårigheter och sömnhygien på Autismcenter för små barn, Habilitering & Hälsa. Tid 19 maj 2015, Marie Bökman, , Sista anmälningsdag 26 april 2015 på 34. Barn och ungdomar med ADHD Främst för yrkesverksamma, närstående är också välkomna, ingen föranmälan Föreläsningen ger grundläggande kunskap om ADHD hos barn och ungdomar. Föreläsare är Camilla Ekstrand, chef för ADHD-center, Habilitering & Hälsa. Hon beskriver symtomen och vad diagnosen innebär samt tar upp orsaker, diagnostik och behandling. Tid 21 maj 2015, Rörstrands konferenscenter, Rörstrandsgatan 5, Stockholm ADHD-center, , Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 13

15 35. Vad det innebär att ha Cerebral pares För föräldrar, andra närstående och yrkesverksamma Temadagen vänder sig till alla som kommer i kontakt med barn som har Cerebral pares. Sofia Sergel, barnläkare med inriktning neurologi/habilitering beskriver orsaker till skadan, vilka svårigheter den innebär samt olika medicinska behandlingar. Anna Westerberg som har en CP-skada, delar med sig av sina erfarenheter av utbildning och arbete. Vi pratar även om bemötande och förhållningssätt samt om vardagen för familjen. Tid 22 maj 2015, Ersta konferens, Erstagatan 1K, Stockholm 600 kronor, exkl moms för personal, 100 kronor för föräldrar och närstående Marie Bökman, , Sista anmälningsdag 19 april 2015 på 36. Aspergers syndrom föreläsningsserie För vuxna personer med Aspergers syndrom Föreläsningsserie i tre delar. Aspergers syndrom Vad är det? Bemötande och förhållningssätt Struktur i vardagen Tid 27 maj, 3 juni, 10 juni, 2015, Marianne Brodd, Sista anmälningsdag 22 maj 2015 på Temakväll för föräldrar till barn med Duchennes muskeldystrofi För föräldrar till barn i alla åldrar med Duchennes muskeldystrofi Träffa andra föräldrar och samtala om angelägna frågor tillsammans med Åsa Nilsson och Kristina Gustafsson Bonnier, båda socionomer inom Habilitering & Hälsa, medverkar gör också Helgi Hjartarson, barnneurolog och habiliteringsläkare. Tid 27 maj 2015, Kristina Gustafsson Bonnier, , Sista anmälningsdag 20 maj 2015 på 38. Annorlunda barnbarn För mor-/farföräldrar som har barnbarn med funktionsnedsättning Att få barnbarn är en stor händelse, något som man kan ha längtat efter och som innebär en ny roll i livet. Men vad händer när barnbarnet har en funktionsnedsättning? Eftermiddagen handlar om det svåra man ställs inför, hur man kan ge varandra stöd inom familjen och om kontaken mellan generationer. Medverkande är Monica Klasén McGrath författare till boken Annorlunda barnbarn och Kit Wadensjö, leg. psykolog med mångårig erfarenhet från habiliteringscenter och av kontakter med mor-/farföräldrar. Tid 29 maj 2015, Anne Skaarud, , Sista anmälningsdag 10 maj 2015 på 14 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

16 39. ADHD hos vuxna För närstående, ingen föranmälan Föreläsningen ger grundläggande kunskap om ADHD hos vuxna. Föreläsare är Carl Nytell, leg. psykolog och konsulent på ADHD-center, Habilitering & Hälsa. Han beskriver symtomen och vad diagnosen innebär och tar upp orsaker, diagnostik och behandling. Tid 4 juni 2015, ADHD-center, , 40. Skolans stöd till barn med funktionsnedsättning För föräldrar och närstående till barn upp till 16 år, med funktionsnedsättning Vad behöver du som är förälder till ett barn med funktionsnedsättning veta om skolan? Vad menar skolan med stöd? Wern Palmius, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, berättar om hur skolan fungerar, vilka styrdokument skolan arbetar utifrån samt förklarar vilka verktyg skolan använder för att tillgodose behovet av stöd. Kvällen riktar sig till föräldrar som har barn som ska börja skolan eller redan går i skolan, från förskoleklass till och med årskurs 9. Tid 3 september 2015, Anne Skaarud, , Sista anmälningsdag 18 augusti Föräldrakraft att få kraft och ork att räcka till För föräldrar till barn och ungdomar med funktionsnedsättning Att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning ställer ofta stora krav. Hur får du kraft att orka och räcka till? Kursen visar hur man kan ta vara på sin tid och energi. Handledare är Britta Lundkvist, beteendevetare och själv förälder till en tonåring med funktionsnedsättning. Tillsammans med henne arbetar gruppen aktivt för att hitta redskap som ger ökad kraft och styrka. Kursen bygger på att man deltar vid båda tillfällena. Tid 16 och 23 september 2015, Kristina Eklund, , Sista anmälningsdag 30 augusti 2015 på 42. Små barn med hjärnskada För föräldrar till barn upp till 4 år med hjärnskada Temadag för föräldrar till barn som har en hjärnskada. Det kan vara en hjärnmissbildning, microcephali, misstänkt cp-skada eller en centralmotorisk rubbning. Katarina Lindström, barnneurolog på Astrid Lindgrens barnsjukhus, talar om medicinska frågor och om hjärnans funktioner. Medverkar gör också psykologer och specialpedagoger vid Spädbarnsverksamheten Tittut. Syftet med dagen är att förmedla kunskap och ge möjlighet att dela tankar och erfarenheter i grupp med andra föräldrar. Tid 23 september 2015, kronor, kaffe och lunch ingår Anne Skaarud, , Sista anmälningsdag 1 september 2015 på Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 15

17 43. Små barn med hjärnskada för mor-/farföräldrar och andra närstående För mor-/farföräldrar och andra närstående till barn 0-4 år med hjärnskada Som nära anhörig har man funderingar och frågor om barnets hjärnskada samt vad det kan innebära. Katarina Lindström, barnneurolog på Astrid Lindgrens barnsjukhus, talar om medicinska frågor och om hjärnans funktioner. En kurator och en psykolog informerar om hur man arbetar med barn och familjer på ett habiliteringscenter. Personal från Spädbarnsverksamheten Tittut berättar om och visar sin verksamhet. Syftet med eftermiddagen är att få mer kunskap och att få möjlighet att dela tankar och upplevelser i grupp med andra mor-/farföräldrar och närstående. Tid 25 september 2015, Anne Skaarud, , Sista anmälningsdag 1 september 2015 på 16 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

18 Kurser på lokalt habiliteringscenter Kurser för närstående och gruppverksamheter anordnas också av de lokala habiliteringscentren. Det kan du läsa mera om på deras respektive hemsida. De hittar du under Center & enheter på Några av de lokala kurserna finns också i det här programmet. Habiliteringscenter Flemingsberg för barn 12. Kidpower personlig säkerhet för ditt barn. 12 mars 2015, Habiliteringscenter Liljeholmen för barn 26. När livet inte blir som man tänkt sig om att bli pappa till ett barn med funktionsnedsättning. 16 april 2015, Habiliteringscenter Mörby för barn 28. Bära och lyfta barn med funktionsnedsättning. 23 april och 7 maj, Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 17

19 StoCKK - Stockholm Center för StoCKK - Stockholm Center för kommunikativt och kognitivt stöd kommunikativt och kognitivt stöd StoCKK är ett kunskapscenter som arbetar för att öka kunskapen om och tillgången StoCKK är till ett kommunikativt kunskapscenter och som kognitivt arbetar stöd. för att Som öka en kunskapen del av detta om genomförs och tillgången till utbildningar, kommunikativt kurser och och kognitivt workshops. stöd. Som en del av detta genomförs utbildningar, kurser och workshops. Tideliusgatan 12, huvudentrén Tideliusgatan 50 (måndag 12, och huvudentrén onsdag-fredag, kl ) (måndag och onsdag-fredag, kl ) För mer information och anmälan: För mer information och anmälan: 18 Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund

20 Anmälningsblankett Jag/vi anmäler oss till följande: Kurs/utbildning Kursens datum Habilitering & Hälsa hanterar nedanstående uppgifter i ett kursadministrativt system. Uppgifterna lämnas inte ut till utomstående och raderas inom ett år efter anmälan. Jag/vi samtycker till att personuppgifterna sparas i Habilitering & Hälsas kursadministrativa system i enlighet med personuppgiftslagen. Namn E-post Jag vill få nyhetsbrevet Kurser och arrangemang. OBS! Skickas som e-post. Adress Postnr Postadress Telefon Mobil Jag/vi är Förälder Personal Anhörig/Närstående Egen funktionsnedsättning Behov av tolk Jag/vi har kontakt med följande habiliteringscenter (eller motsvarande) Funktionsnedsättning Födelseår Skickas till Habilitering & Hälsa/Informationsenheten Box Stockholm Bekräftelse skickas när anmälningstiden gått ut. Där inget annat anges genomförs kursen på Rosenlund 19

HABILITERING & HÄLSA

HABILITERING & HÄLSA HABILITERING & HÄLSA Kurser och arrangemang för närstående våren 2014 Programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning.

Läs mer

HABILITERING & HÄLSA

HABILITERING & HÄLSA HABILITERING & HÄLSA Kurser och arrangemang för närstående hösten 2014 Programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning.

Läs mer

PROGRAM FÖR SEPTEMBER 2013 FEBRUARI 2014

PROGRAM FÖR SEPTEMBER 2013 FEBRUARI 2014 Kunskap och möte Forum Funktionshinder är ett informationscenter med bibliotek, rådgivning och utbildning för alla som är intresserade av frågor som rör funktionsnedsättningar. Det här programmet innehåller

Läs mer

HABILITERING & HÄLSA

HABILITERING & HÄLSA HABILITERING & HÄLSA Kurser och arrangemang för närstående hösten 2015 Programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning.

Läs mer

Kurser och arrangemang för anhöriga hösten 2012

Kurser och arrangemang för anhöriga hösten 2012 Kurser och arrangemang för anhöriga hösten 2012 Forum Funktionshinder är ett informationscenter för alla som är intresserade av frågor som rör funktionsnedsättningar, både privat och yrkesmässigt. Det

Läs mer

Kurser och arrangemang för anhöriga våren 2013

Kurser och arrangemang för anhöriga våren 2013 informationscenter, bibliotek, rådgivning, utbildning, arrangemang Kurser och arrangemang för anhöriga våren 2013 Forum Funktionshinder är ett informationscenter för alla som är intresserade av frågor

Läs mer

Program. september 2008 februari 2009. Kurser och föredrag för anhöriga till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar

Program. september 2008 februari 2009. Kurser och föredrag för anhöriga till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar Program september 2008 februari 2009 Kurser och föredrag för anhöriga till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar Föräldrautbildningen Ovanliga diagnoser Autismforum www.habilitering.nu Kunskap

Läs mer

Kursprogram våren 2015

Kursprogram våren 2015 Kursprogram våren 2015 Unga vuxna Välkommen till ADHD-center! www.habilitering.se/adhd-center Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna i åldern

Läs mer

Program för anhöriga HÖSTEN 2010

Program för anhöriga HÖSTEN 2010 Program för anhöriga HÖSTEN 2010 I Forum Funktionshinder ingår Autismforum Föräldrautbildningen Ovanliga diagnoser Programmet finns även på www.habilitering.nu/forumfunktionshinder Kunskap och möte PROGRAM

Läs mer

Hösten 2009. Program med kurser och föredrag för anhöriga till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar

Hösten 2009. Program med kurser och föredrag för anhöriga till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar Hösten 2009 Program med kurser och föredrag för anhöriga till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar Autismforum Forum Funktionshinder Föräldrautbildningen Ovanliga diagnoser Programmet finns

Läs mer

Kurser och aktiviteter

Kurser och aktiviteter Kurser Autismcenter för barn & ungdom Våren 2011 Autismcenter för barn & ungdom Stadshagsvägen 7, 1 tr. Kurser och aktiviteter 1. BAS-KURS OM AUTISM 2. PÅ SPÅRET - FÖRDJUPAD BAS-KURS 3. KOMMUNIKATION I

Läs mer

Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar

Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Vilken hjälp från skolan kan mitt barn få? Vart vänder jag mig för att få en utredning? Hur kan jag få hjälpmedel? Forum funktionshinder

Läs mer

Kursprogram hösten 2012

Kursprogram hösten 2012 Kursprogram hösten 2012 Unga vuxna Välkommen till ADHD-centers kurser, föreläsningar och andra aktiviteter! 2 Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och

Läs mer

Kurser. Våren 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se

Kurser. Våren 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Kurser Våren 2015 Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habilitering.nu

Läs mer

K o M K unskap och M öte Utbildning för anhöriga till vuxna med funktionshinder hösten 2004 februari 2005

K o M K unskap och M öte Utbildning för anhöriga till vuxna med funktionshinder hösten 2004 februari 2005 KoM Kunskap och Möte Utbildning för anhöriga till vuxna med funktionshinder hösten 2004 februari 2005 Kunskap och Möte - utbildning för föräldrar Med Kunskap och Möte skapar Föräldrautbildningen ett forum

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.se 1(17) Grupper för person som har en

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen VÅREN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen VÅREN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen VÅREN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.se 1(16) Grupper för person som har en funktionsnedsättning

Läs mer

StoCKK. Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd

StoCKK. Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK - Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK tillhör Habilitering & Hälsa och är ett komplement till habiliteringens

Läs mer

Habiliteringen i Blekinge

Habiliteringen i Blekinge Habiliteringen i Blekinge Hösten 2015 Program Utbildning Grupper 1 AKKtiv KomHem-fördjupningskurs i kommunikation Målgrupp: Föräldrar till barn i åldern 0-12 år, som har kommunikationssvårigheter och där

Läs mer

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting Vi ger råd, stöd och behandling Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting Vi gör det lättare Habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting ger

Läs mer

GRUPPER OCH FÖRELÄSNINGAR FÖR VUXNA PÅ ASPERGERCENTER. www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam

GRUPPER OCH FÖRELÄSNINGAR FÖR VUXNA PÅ ASPERGERCENTER. www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam GRUPPER OCH FÖRELÄSNINGAR FÖR VUXNA PÅ ASPERGERCENTER www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 2 Personal i Aspergercenters vuxenteam Sid 3 Anmälan till

Läs mer

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från Handikapp och Habilitering

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från Handikapp och Habilitering Vi ger råd, stöd och behandling Det här är en lättläst broschyr från Handikapp och Habilitering Vad är habilitering? Handikapp och Habilitering ger dig med funktionshinder stöd för att du ska kunna leva

Läs mer

Kurs- och gruppkatalog. barn- och ungdomshabiliteringen. Hösten 2015

Kurs- och gruppkatalog. barn- och ungdomshabiliteringen. Hösten 2015 Kurs- och gruppkatalog barn- och ungdomshabiliteringen Hösten 2015 Innehållsförteckning Praktisk information... 3 Träning i Bassäng... 4 1. Träning i bassäng, Ljungby... 4 2. Träning i bassäng, Ljungby...

Läs mer

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 ADHD coaching Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 Hur stöttar vi personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) i deras vardag? Lasse utgår ifrån en coaching baserad modell som bygger på

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.nu 1(18) Grupper för person som har en

Läs mer

Habilitering för ungdomar & vuxna med funktionsnedsättningar

Habilitering för ungdomar & vuxna med funktionsnedsättningar Habilitering för ungdomar & vuxna med funktionsnedsättningar Vad är habilitering? Det är lätt att blanda ihop habilitering med rehabilitering. Vad är egentligen skillnaden? Habilitering riktar sig till

Läs mer

Kursprogram hösten 2013

Kursprogram hösten 2013 Kursprogram hösten 2013 Familjer med barn och tonåringar Välkommen till ADHD - centers kurser, föreläsningar och andra aktiviteter! www.habilitering.nu/adhd-center Välkommen till oss på ADHD-center! Vi

Läs mer

Att leva hela livet 2014

Att leva hela livet 2014 Att leva hela livet 2014 En konferens om förvärvade hjärnskador TORS, FRE 13 14 NOVEMBER Arrangörer Dalheimers hus Social resursförvaltning/göteborgs Stad Björkbacken rehabilitering och aktivering SDF

Läs mer

Habilitering för barn med funktionsnedsättningar

Habilitering för barn med funktionsnedsättningar Habilitering för barn med funktionsnedsättningar Vad är habilitering? Det är lätt att blanda ihop habilitering med rehabilitering. Vad är egentligen skillnaden? Habilitering riktar sig till personer med

Läs mer

Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet. Habiliteringen Halland

Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet. Habiliteringen Halland Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet Habiliteringen Halland Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt

Läs mer

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm hösten 2014

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm hösten 2014 Medlemsblad för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm År 2014 nr 4, Årgång 33 Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm hösten 2014 SEPTEMBER September Österländsk gymnastik startar, Kallhäll September

Läs mer

hösten 2011 Program för anhöriga Anhörigutbildning Autismforum Ovanliga diagnoser I Forum Funktionshinder ingår

hösten 2011 Program för anhöriga Anhörigutbildning Autismforum Ovanliga diagnoser I Forum Funktionshinder ingår Program för anhöriga hösten 2011 I Forum Funktionshinder ingår nhörigutbildning utismforum Ovanliga diagnoser Programmet finns även på www.habilitering.nu POG FÖ PTB 2011 FBUI 2012 unskap och möte Forum

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2015

KURSKATALOG Våren 2015 KURSKATALOG Våren 2015 Inbjudan till introduktionsutbildningar, tematräffar, kurser och grupper på Autismcenter för små barn 1 Välkommen till oss på Autismcenter för små barn Autismcenter för små barn

Läs mer

Kursprogram Aspergercenter september 2013 februari 2014 För barn och ungdomar och deras anhöriga

Kursprogram Aspergercenter september 2013 februari 2014 För barn och ungdomar och deras anhöriga Kursprogram Aspergercenter september 2013 februari 2014 För barn och ungdomar och deras anhöriga Till dig som vill delta i våra aktiviteter Aspergercenters barn och ungdomsteam vänder sig till familjer

Läs mer

KURSKATALOG. Våren 2014. Inbjudan till tematräffar, kurser och grupper på Autismcenter för små barn

KURSKATALOG. Våren 2014. Inbjudan till tematräffar, kurser och grupper på Autismcenter för små barn KURSKATALOG Våren 2014 Inbjudan till tematräffar, kurser och grupper på Autismcenter för små barn Postadress: Besöksadress: Telefon.: Box 170 56 Tideliusgatan 12, 2tr 08-123 354 50 104 62 Stockholm Rosenlund

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Uppdragsföreläsningar

Uppdragsföreläsningar Barn som väcker funderingar i förskolan Målgrupp Personal och föräldrar till barn i förskoleåldern. Rektorer för förskoleverksamhet. Personal inom BVC. Föreläsare Ulrika Aspeflo, leg. logoped Pris/Information

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionsnedsättning?

Är du anhörig till någon med funktionsnedsättning? Är du anhörig till någon med funktionsnedsättning? Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Det här erbjuder vi Kris- och samtalsmottagningen vänder sig till dig som är förälder,

Läs mer

ASPERGERCENTER VUXENTEAMET UPPDATERAD 20130111. www.habilitering.nu/aspergercenter

ASPERGERCENTER VUXENTEAMET UPPDATERAD 20130111. www.habilitering.nu/aspergercenter ASPERGERCENTER VUXENTEAMET UPPDATERAD 20130111 www.habilitering.nu/aspergercenter Innehållsförteckning Personal i Aspergercenters vuxenteam Sid 3 Anmälan till grupper Sid 4 Grupper Diagnosgrupp Sid 5 Grupp

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

KOMPLETTERING TILL BARNHABILITERINGENS GRUPPKATALOG

KOMPLETTERING TILL BARNHABILITERINGENS GRUPPKATALOG KOMPLETTERING TILL BARNHABILITERINGENS GRUPPKATALOG VÅREN 2014 AKKtiv KomIgång - Grundkurs Föräldrautbildning om kommunikation och Kommunikationsstöd t med kursen är att: Få ökad kunskap om hur ni som

Läs mer

HLR och Brand. Grundläggande utbildning i brandskydd samt Hjärt- och lungräddning. Innehåll:

HLR och Brand. Grundläggande utbildning i brandskydd samt Hjärt- och lungräddning. Innehåll: HLR och Brand Grundläggande utbildning i brandskydd samt Hjärt- och lungräddning Grundläggande brandskydd: Var uppstår brand? Brandförloppet. Vad händer? Val av släckutrustning. Hur kan man förebygga?

Läs mer

Cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering psykosocialt stöd och fysisk rehabilitering Livskvalitet att hjälpa patienten att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv Så här kan ett rehabiliteringsprogram

Läs mer

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Anna Backman, ADHD-center Habilitering & Hälsa Ulla Otterstadh, BUP Kognitivt stöd Annika Brar, Habilitering & Hälsa / Vuxenpsykiatri 2014-05-08

Läs mer

Föreningen Attention Uppsala vill önska sina medlemmar ett riktigt gott nytt år!

Föreningen Attention Uppsala vill önska sina medlemmar ett riktigt gott nytt år! Uppsala Januari 2013 Innehåll Vårens cafékvällar och träffar... sid 2 Om den nya samtalsgruppen... sid 3 Tips om online-utbildning, kognitiva hjälpmedel... sid 3 Ett axplock ur habiliteringens kursprogram

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder Göteborg 12-13 november Stockholm 4-5 februari Neuropsykiatriska funktionshinder Öka din kompetens om neuropsykiatriska funktionshinder! Utveckla ditt bemötande av personer med neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Utbildningspaket 2014

Utbildningspaket 2014 Utbildningspaket 2014 Utbildningarna vänder sig till yrkesverksamma inom kommun och landsting som i sin yrkesroll träffar föräldrar med kognitiva svårigheter eller deras barn. Det kan vara yrkesverksamma

Läs mer

Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra

Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra Habilitering, råd och stöd Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten erbjuder habilitering samt råd och stöd till barn och ungdomar med utvecklingsstörning,

Läs mer

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3...

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3... Kurskatalog Hösten 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Assistentutbildning...3 Arbetsledarutbildning...4 Konduktiv pedagogik 1...5 Konduktiv pedagogik 2...6 Konduktiv pedagogik 3...7 Grundkurs i kommunikation och

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Torsdagen den 15 april 8.30-10.00 Registrering + kaffe och fralla 10.00-10.10 Välkommen! 10.10-10.40 BOSS - ett instrument för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Marie

Läs mer

Social resursförvaltning. Att leva hela livet. 2015 års konferens om förvärvade hjärnskador TORSDAG FREDAG NOVEMBER

Social resursförvaltning. Att leva hela livet. 2015 års konferens om förvärvade hjärnskador TORSDAG FREDAG NOVEMBER Social resursförvaltning Att leva hela livet 2015 års konferens om förvärvade hjärnskador TORSDAG FREDAG 12 13 NOVEMBER www.goteborg.se/dalheimershus www.facebook.se/dalheimershus Välkommen till den nionde

Läs mer

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Torsdagen den 15 april 8.30-10.00 Registrering + kaffe och fralla 10.00-10.10 Välkommen! 10.10-10.40 BOSS - ett instrument för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Marie

Läs mer

Utbildningar våren 2014

Utbildningar våren 2014 Utbildningar våren 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/2 & 14/5, Göteborg 26/3 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 10/4, Göteborg 15/4 KONDUKTIV PEDAGOGIK

Läs mer

Aktiviteter Hösten 2015 Rådgivning för personer med funktionsnedsättning

Aktiviteter Hösten 2015 Rådgivning för personer med funktionsnedsättning Aktiviteter Hösten 2015 Bildtext: Träd i höstfärger Rådgivning för personer med funktionsnedsättning LaSSe Brukarstödcenter för dig som söker information & kvalificerad rådgivning LaSSe Brukarstödcenter

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Habiliteringen barn och ungdom Region Östergötland LÄNSTEAM KURSKATALOG HÖSTEN 2015. www.1177.se

Habiliteringen barn och ungdom Region Östergötland LÄNSTEAM KURSKATALOG HÖSTEN 2015. www.1177.se LÄNSTEAM KURSKATALOG HÖSTEN 2015 www.1177.se Kurser inom et Barn- och ungdomshabiliteringens målgrupp är barn och ungdomar upp till 18 år som på grund av funktionsnedsättning har långvariga eller bestående

Läs mer

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm våren 2013

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm våren 2013 Medlemsblad för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm År 2013 nr 1, Årgång 32 Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm våren 2013 Januari Måndag 7 Österländsk gymnastik startar, kl.18-19, Blästervägen

Läs mer

Utbildningar hösten 2013

Utbildningar hösten 2013 Utbildningar hösten 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/11, Göteborg 17/9 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 15/10, Göteborg 1/10 KONDUKTIV PEDAGOGIK 1...6

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA HABILITERINGSPROGRAM för barn och ungdomar med autism Information till föräldrar www.ltdalarna.se/hab Barn- och ungdomshabiliteringen i Dalarna.. ger stöd och

Läs mer

Att leva hela livet 2013

Att leva hela livet 2013 Att leva hela livet 2013 En konferens om förvärvade hjärnskador TORS, FRE 14-15 NOVEMBER Årets huvudtema är bland annat hur man skapar stimulerande miljöer. Arrangörer är Dalheimers hus Social resursförvaltning/

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

HINDER OCH MÖJLIGHETER VID STÖD TILL BARN MED AUTISM: PERSONLIG ASSISTANS I HEMMET

HINDER OCH MÖJLIGHETER VID STÖD TILL BARN MED AUTISM: PERSONLIG ASSISTANS I HEMMET HINDER OCH MÖJLIGHETER VID STÖD TILL BARN MED AUTISM: PERSONLIG ASSISTANS I HEMMET Ingrid Olsson (ingrid.olsson@buv.su.se) Lise Roll-Pettersson (lise.roll-pettersson@specped.su.se) Katarina Flygare Barn-

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA HABILITERINGSPROGRAM för barn och ungdomar med Asperger syndrom Information till föräldrar www.ltdalarna.se/hab Barn- och ungdomshabiliteringen i Dalarna.. ger

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

Livets möjligheter. - för personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga och omgivning

Livets möjligheter. - för personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga och omgivning - för personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga och omgivning Välkommen till nationell konferens i Stockholm 10-11 mars 2014 på Essinge konferenscenter. Konferensen fokuserar på livets möjligheter

Läs mer

Att leva hela livet 2012

Att leva hela livet 2012 Att leva hela livet 2012 En konferens om förvärvade hjärnskador TORS, FRE 18-19 OKTOBER Årets huvudtema är att vara ung och leva med förvärvade hjärnskador. Arrangörer är Dalheimers hus, Social resursförvaltning/

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015 Senaste nytt från Anhörigstödet Hösten 2015 Under hösten finns det möjlighet att vara med i samtalsgrupper, gå på caféer, må gott aktiviteter m.m. Tillsammans med de olika aktörerna hälsar vi er hjärtligt

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Öka förståelsen och fördjupa dina kunskaper med det senaste inom autismspektrumtillstånd och ADHD! Hot om våld så

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Stroke 2013 För hela teamet runt patienten!

Stroke 2013 För hela teamet runt patienten! Anmäl hela teamet redan idag Gå 4, betala för 3! Stroke 2013 För hela teamet runt patienten! Hjärnans återhämtningsförmåga fysiologi och akut vård vid stroke! Hur kan vi samordna stödet för närstående

Läs mer

www.halsolots.se Samtliga lokaler i programmet är tillgängliga för dig som använder rullstol. Samtliga föreläsningar i programmet teckenspråkstolkas.

www.halsolots.se Samtliga lokaler i programmet är tillgängliga för dig som använder rullstol. Samtliga föreläsningar i programmet teckenspråkstolkas. HÖSTEN 2015 OM HÄLSOLOTS Hälsolots ger dig inspiration, motivation och redskap att leva hälsosamt. Aktiviteter och arrangemang ordnas i samarbete med olika verksamheter i stadsdelarna Centrum och Majorna-Linné.

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver vidare kontakt till psykiatrin Vid

Läs mer

Lättläst om Klinefelters syndrom. Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna. Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1

Lättläst om Klinefelters syndrom. Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna. Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1 Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1 Lätt och rätt om Klinefelters syndrom ingår i ett projekt för att ta fram lättläst, anpassad och korrekt information om fem ovanliga

Läs mer

Fakta om tuberös skleros (TSC)

Fakta om tuberös skleros (TSC) Fakta om tuberös skleros (TSC) Tuberös skleros är en medfödd genetisk sjukdom som karaktäriseras av tumörliknande förändringar i hjärnan och olika organ i kroppen. Förändringarna kan vara allt från små

Läs mer

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten. ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv

Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten. ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv Med fokus på livet efter studenten Susanne Borg och Pia Ekman arbetar på olika sätt för att unga med funktionsnedsättning

Läs mer

Att åldras med utvecklingsstörning

Att åldras med utvecklingsstörning 2015-02-20 15/25 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Socialnämnden (motsv) Landstinget Att åldras med utvecklingsstörning BAKGRUND Personer med utvecklingsstörning

Läs mer

Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010

Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010 Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010 Studiehandledningen omfattar åtta studieenheter. Dessa

Läs mer

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE 2014-04-15 14/37 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser BAKGRUND/ SYFTE Att medarbetare hamnar i konflikt är

Läs mer

Arbete i partnerskap för att utveckla stöd till anhöriga Borås 13 10 09

Arbete i partnerskap för att utveckla stöd till anhöriga Borås 13 10 09 Arbete i partnerskap för att utveckla stöd till anhöriga Borås 13 10 09 Marianne Hermansson Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Vilka är anhöriga Närmare var femte vuxen vårdar hjälper eller stödjer

Läs mer

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2013 TALARE FRÅN Linnéuniversitetet Idor Svensson Docent i psykologi Kalmarsunds Gymnasieförbund Ann-Katrin Wijk Specialpedagog Halmstads kommun Elisabeth

Läs mer

Frågor inför vuxenlivet

Frågor inför vuxenlivet Frågor inför vuxenlivet Några vanliga frågor inför vuxenlivet Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du kan få arbete

Läs mer

För att säga ja, måste man också kunna säga nej

För att säga ja, måste man också kunna säga nej För att säga ja, måste man också kunna säga nej För att bli en självständig människa som kan bygga varaktiga och hälsosamma relationer behöver man veta var ens egna gränser går. Vi jobbar med att barn

Läs mer

20-21 september 2010

20-21 september 2010 Smärta hos barn med särskilda behov 20-21 september 2010 Måndagen den 20 september 8.30 10.00 Registrering + kaffe och fralla 10.00 10.10 Välkommen! 10.10 10.40 Föräldrarnas roll när barn genomgår en perifer

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 Kompetensutveckling på För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 "Socialförvaltningen i Mönsterås har fått statsbidrag i syfte att bland annat förbereda och fortsätta att utveckla sociala insatser

Läs mer

Välkommen till Habiliteringen!

Välkommen till Habiliteringen! Habiliteringen Kalmar Gruppverksamhet och kurser våren 2015 Välkommen till Habiliteringen! Telefon 0480-843 00 Besöksadress Hus 48, plan 2 Lasarettsvägen 1, Kalmar Receptionens öppettider Måndag, onsdag

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Uppsala. Augusti 2010

Uppsala. Augusti 2010 Uppsala Augusti 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Kvällsaktiviteter för ungdomar... sid 1 Ordföranden har ordet... sid 2 Schema för höstens cafékvällar... sid 3 NPF-portalens kursutbud under hösten...

Läs mer

SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås

SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås För sjukgymnaster inom omsorg och habilitering Onsdag 15 oktober 11.30-12.00 Registrering 12.00-13.00 Lunch 13.00-13.30 Konferensen öppnas Inledning

Läs mer

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LÄTTLÄST LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 1 Här skriver vi om den hjälp du kan få enligt LSS. Kommunerna och regionens hälso- och sjukvård ger hjälpen. Den här texten är lättläst.

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Ingrid Falkenborn och Cecilia Olsson leder ett projekt Fritid för alla som stöds sv FUB. De föreläste om vikten av fritidsverksamheter för alla.

Ingrid Falkenborn och Cecilia Olsson leder ett projekt Fritid för alla som stöds sv FUB. De föreläste om vikten av fritidsverksamheter för alla. Intradagarna 2011 Rekordmånga deltagare! Fler än någonsin, nästan 400 personer, deltog på årets Intradagar som genomfördes för 6:e året i rad. Intradagarna befäste återigen sin position som det viktigaste

Läs mer