Kursprogram hösten 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kursprogram hösten 2013"

Transkript

1 Kursprogram hösten 2013 Familjer med barn och tonåringar Välkommen till ADHD - centers kurser, föreläsningar och andra aktiviteter!

2 Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna med ADHD och deras anhöriga. Vi har funnits sedan våren 2007 och tillhör Habilitering & Hälsa inom Stockholms läns landsting. Begreppet ADHD betyder Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Oftast har man ADHD av kombinerad typ (med både bristande uppmärksamhet och överaktivitet/impulsivitet). Men man kan också ha ADHD med huvudsakligen uppmärksamhetsbrist. Detta kallas i dagligt tal ofta ADD (utan H) eftersom hyperaktiviteten och impulsiviteten inte är påtaglig. Snarare kan dessa individer vara underaktiva och svåraktiverade. ADHD förekommer ofta tillsammans med andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, exempelvis språk- och talstörning, dyslexi, Aspergers syndrom (AST) eller Tourettes syndrom (TS), något vi försöker beakta i vår verksamhet. Vi samarbetar bland annat med Aspergercenter inom Habilitering & Hälsa som många familjer till barn med dubbeldiagnoser har kontakt med. Om ditt barn har en lindrig utvecklingsstörning, utöver sin ADHD, kan du som förälder ha glädje av att delta i våra utbildningar men vi avråder från att anmäla barnet till våra gruppaktiviteter, eftersom man behöver ha normal begåvning för att tillgodogöra sig dessa. Vår bedömning är att barnets behov av stöd i dessa fall bättre tillgodoses genom ett lokalt habiliteringscenter som kan ge mer skräddarsydda insatser. För barn med måttlig eller grav utvecklingsstörning hänvisas till lokalt habiliteringscenter för att tillgodose såväl barnets som föräldrarnas behov av stöd. När det gäller unga vuxna med samtidig utvecklingsstörning (inklusive lindrig utvecklingsstörning) hänvisas till lokalt habiliteringscenter och/eller psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Våra stödinsatser har en pedagogisk inriktning med tonvikt på kunskapsförmedling om ADHD. Vi erbjuder specialistkunskap om ADHD och ger praktiska råd om hur man kan hantera vardagen. Vi vill skapa forum för erfarenhetsutbyte mellan föräldrar, andra närstående och mellan barn, ungdomar och unga vuxna. Därigenom vill vi stärka förmågan att leva ett självständigt liv och att vara delaktig i samhället. Vi har en stark tilltro till alla människors förmåga att själva bedöma sina behov, ta till sig kunskap och att vara resurser för varandra. Vi arbetar för att våra insatser ska vara lättillgängliga, tydliga och ha hög kvalitet. De flesta av våra insatser erbjuds i form av kurser, föreläsningar, seminarier och andra gruppaktiviteter. Vårt utbud presenteras i kursprogrammet två gånger per år; i januari respektive augusti. Förutom det utbud som finns i kursprogrammet anordnar vi en del aktiviteter utifrån behov som uppstår. Ni får information om detta på vår hemsida ( genom särskilda utskick eller i samband med att ni besöker oss. Välkommen att ta del av vårt utbud och att anmäla er till de aktiviteter ni är intresserade av. Kursprogrammet finns att ladda ner på vår hemsida: För unga vuxna har vi ett särskilt kursprogram som ni också finner på hemsidan. Stockholm i augusti 2013 Agneta Hellström Enhetschef 2

3 Innehåll Till dig som vill delta i våra aktiviteter 6 Sida För familjer med barn 3-12 år BAS För föräldrar Välkomstträff för föräldrar 8 Grundkurs om ADHD för föräldrar 9 Grundkurs om ADD för föräldrar 12 FÖRDJUPNING För föräldrar Seminarier Om trotssyndrom och uppförandestörning 14 Mitt barn är adopterat 14 Sömnsvårigheter hos barn med ADHD 15 Samtalsgrupp Att prata med sitt barn 15 För mor- och farföräldrar Speciellt för mor- och farföräldrar 16 För barn med egen diagnos Informationsträff Vad är ADHD? för barn 18 Informationsträff Vad är ADD? för barn 18 För syskon Syskoninformation 21 Samtalsgrupp för syskon 22 För pedagoger ADHD för pedagoger 23 TEMAFÖRELÄSNINGAR För föräldrar och andra Mediciner vid ADHD 24 närstående Att samarbeta kring barnets skolsituation 25 Att leva med ADHD 25 Struktur och hjälpmedel i vardagen 25 Hör efter med Försäkringskassan i god tid om möjligheten till ersättning för vård av barn. Vi kan lämna intyg då du deltagit i våra aktiviteter. 3

4 För familjer med tonåringar år BAS För föräldrar Välkomstträff för föräldrar 8 Grundkurs om ADHD för föräldrar 11 Grundkurs om ADD för föräldrar 12 FÖRDJUPNING För föräldrar Seminarier Om trotssyndrom och uppförandestörning 14 Mitt barn är adopterat 14 Sömnsvårigheter hos barn med ADHD 15 För mor- och farföräldrar Speciellt för mor- och farföräldrar 17 För tonåringar med Informationsträff Vad är ADHD? för tonåringar 19 egen diagnos Informationsträff Vad är ADD? för tonåringar 19 Kurs för tonåringar med ADHD 19 Kurs för tonåringar med ADD 20 För syskon Syskoninformation 21 Samtalsgrupp för syskon 22 För pedagoger ADHD för pedagoger 23 TEMAFÖRELÄSNINGAR För föräldrar och andra Mediciner vid ADHD 24 närstående ADHD livet före och efter diagnosen 24 Att samarbeta kring barnets skolsituation 25 Att leva med ADHD 25 Struktur och hjälpmedel i vardagen 26 4

5 ÖPPNA FÖRELÄSNINGAR Barn och ungdomar med ADHD 27 Vuxna med ADHD 27 ÖVRIGA TJÄNSTER FRÅN ADHD-CENTER ADHD-centers webbplats 28 ADHD-centers rådgivning 28 Informationsmaterial och referensbibliotek 28 Kognitivt stöd 28 ÖPPNA VERKSAMHETER INOM HABILITERING & HÄLSA Center för kommunikativt och kognitivt stöd 29 Forum Funktionshinder 29 VI SOM ARBETAR PÅ ADHD-CENTER Kontaktuppgifter 30 5

6 Till dig som vill delta i våra aktiviteter Anmälan Anmälan till våra kurser, föreläsningar och andra aktiviteter görs av vårdnadshavare via vår hemsida där du finner mer information på förstasidan. För att kunna anmäla dig själv, ditt barn eller andra familjemedlemmar/ närstående till våra kurser behöver du logga in dig. Inloggningsuppgifter skickas efter det att du/ni deltagit i vår välkomstträff till den eller de båda vårdnadshavare som uppgivits i ansökan till ADHD-center. Uppgifterna skickas till den eller de e-postadresser som uppgivits. Om du inte har lämnat någon e- postadress skickar vi inloggningsuppgifter per brev. Har du något problem med inloggningen, skicka e-post eller ring vår expedition Om du inte har tillgång till dator kan du ringa eller mejla till ADHDcenter så hjälper vi dig. Bekräftelse Återbud Vi skickar en bekräftelse med besked om du fått plats på den aktivitet du anmält dig till. Bekräftelsen skickas strax efter det att anmälningstiden gått ut. I regel får man plats om kursen fortfarande är öppen för anmälan och du tillhör den målgrupp som kursen är avsedd för. Anmälan är bindande. Återbud ska alltid lämnas vid förhinder. Anmäl dig endast till aktiviteter som du säkert kommer att gå på! Annars tar du en plats från någon annan. Återbud lämnas senast två dagar före aktuellt datum per e-post eller via expeditionen Bekräftelse skickas ut efter sista anmälningsdag. 6

7 Lokal De flesta av våra aktiviteter äger rum på Rosenlund, Tideliusgatan 12, huvudentrén, bottenvåningen, antingen i ADHD-centers lokaler eller i Aulan. Lokalen för en viss aktivitet framgår av kursprogrammet. I vissa fall kan det bli ändringar beroende på deltagarantal. I bekräftelsen meddelar vi alltid vilken lokal det slutligen blir. Vägbeskrivning Pendeltåg Åk till Södra Station, uppgång Rosenlundsgatan. Buss Nummer 3, 4, 74 och 164 stannar vid hållplats Rosenlund. Bil Det finns ett begränsat antal besöksparkeringar i parkeringsgaraget inom Rosenlundsområdet. Kostnad Alla våra aktiviteter är kostnadsfria. Vi serverar kaffe och te till självkostnadspris. Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn När du deltar i våra aktiviteter kan du ha rätt att vara ledig och få ersättning för inkomstbortfall via den tillfälliga föräldrapenningen för vård av barn. Kontakta Försäkringskassan för att anmäla dig senast samma dag som du vill ha ersättning. Vi skriver intyg vid behov. 7

8 BAS När er ansökan kommit in och ni fått besked om att ert barn eller er tonåring beviljats insatser från ADHD-center inbjuds ni föräldrar till en välkomstträff i grupp där ni får veta mer om vad vi kan erbjuda. Därefter får ni tillgång till vårt kursutbud. För föräldrar Välkomstträff för föräldrar Vid välkomstträffen för er föräldrar berättar vi om våra kurser, föreläsningar, seminarier och andra aktiviteter samt om vår rådgivningsverksamhet per telefon och e-post. Ni får också information om ADHD och möjlighet att dela erfarenheter med andra föräldrar. Ni får vårt kursprogram och efter välkomstträffen får ni tillgång till kursutbudet genom att vi skickar inloggningsuppgifter till den eller de vårdnadshavare som uppgivits i ansökan till ADHD-center (Se vidare under Anmälan, sida 6). STRATEGI - grundkurs för föräldrar Vår erfarenhet är att alla föräldrar som kommer till oss har nytta av att gå vår grundkurs som heter STRATEGI. Vi erbjuder grundkurser för föräldrar till yngre barn, respektive tonåringar, och för ADHD av kombinerad typ (med både bristande uppmärksamhet och överaktivitet/impulsivitet) respektive ADD (ADHD med huvudsakligen uppmärksamhetsbrist). Några av kurserna ges på förmiddagar, andra på eftermiddagar. Välj det som passar just er familj! Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om vad funktionsnedsättningen innebär, hur den tar sig uttryck under barndom respektive tonår och vad man som förälder kan göra för att få vardagen att fungera för barnet/tonåringen och familjen. Information om samhällets stödinsatser ges också. Föräldrar träffas i grupp fem förmiddagar eller eftermiddagar. Vi varvar föreläsningspass med diskussioner och erfarenhetsutbyte. För din och för gruppens skull är det viktigt att du planerar för att kunna delta vid alla kurstillfällena. 8

9 Välj en av nedanstående kurser: Grundkurs om ADHD (av kombinerad typ) för föräldrar Grundkurs om ADHD för föräldrar till yngre barn (1) Föräldrar till barn 3-12 år. Maxantal: 35 deltagare. Datum och tid Måndagar 19/8, 26/8, 2/9, 9/9, 16/9 kl Corinna Brazel, konsulent/leg. psykolog, ADHD-center på Grundkurs om ADHD för föräldrar till yngre barn (2) Föräldrar till barn 3-12 år. Maxantal: 35 deltagare. måndagar onsdagar Datum och tid Onsdagar 21/8, 28/8, 4/9, 11/9, 18/9 kl Kalle Nytell, konsulent/leg. psykolog, ADHD-center på Grundkurs om ADHD för föräldrar till yngre barn (3) Föräldrar till barn 3-12 år. Maxantal: 35 deltagare. Datum och tid Onsdagar 25/9, 2/10, 9/10, 16/10, 23/10 kl onsdagar Lena Westholm, konsulent/leg. psykolog, ADHD-center på Grundkurs om ADHD för föräldrar till yngre barn (4) Föräldrar till barn 3-12 år. Maxantal: 35 deltagare Datum och tid Onsdagar 25/9, 2/10, 9/10, 16/10, 23/10 kl onsdagar Anna Backman, konsulent/leg. psykolog, ADHD-center på 9

10 Grundkurs om ADHD för föräldrar till yngre barn (5) Föräldrar till barn 3-12 år. Maxantal: 35 deltagare. Datum och tid Torsdagar 26/9, 3/10, 10/10, 17/10, 24/10 kl Konsulent/leg. psykolog, ADHD-center på Grundkurs om ADHD för föräldrar till yngre barn (6) Föräldrar till barn 3-12 år. Maxantal: 25 deltagare. Datum och tid Onsdagar 6/11, 13/11, 20/11, 27/11, 4/12 kl Lena Timby, specialpedagog och konsult på Grundkurs om ADHD för föräldrar till yngre barn (7) Föräldrar till barn 3-12 år. Maxantal: 35 deltagare. torsdagar onsdagar torsdagar Datum och tid Torsdagar 7/11, 14/11, 21/11, 28/11, 5/12 kl Lena Westholm, konsulent/leg. psykolog ADHD-center på Grundkurs om ADHD för föräldrar till yngre barn (8) Föräldrar till barn 3-12 år. Maxantal: 35 deltagare. onsdagar Datum och tid Onsdagar 20/11, 27/11, 4/12, 11/12, 18/12 kl Konsulent/leg. psykolog från ADHD-center på 10

11 Grundkurs om ADHD för föräldrar till tonåringar (1) Föräldrar till tonåringar år. Maxantal: 35 deltagare. Datum och tid Torsdagar 22/8, 29/8, 5/9, 12/9, 19/9 kl Lena Westholm, konsulent/leg. psykolog, ADHD-center torsdagar på Grundkurs om ADHD för föräldrar till tonåringar (2) Föräldrar till tonåringar år. Maxantal: 35 deltagare. Datum och tid Torsdagar 26/9, 3/10, 10/10, 17/10, 24/10 kl Kalle Nytell, konsulent/leg. psykolog från ADHD-center torsdagar på Grundkurs om ADHD för föräldrar till tonåringar (3) Föräldrar till tonåringar år. Maxantal: 35 deltagare. Datum och tid Måndagar 4/11, 11/11, 18/11, 25/11, 2/12 kl Corinna Brazel, konsulent/ leg. psykolog, ADHD-center på Grundkurs om ADHD för föräldrar till tonåringar (4) Föräldrar till tonåringar år. Maxantal: 25 deltagare. Datum och tid Fredagar 15/11, 22/11, 29/11, 6/12, 13/12 kl Konsulent/leg. psykolog från ADHD-center på måndagar fredagar 11

12 Grundkurs om ADD för föräldrar Grundkurs om ADD för föräldrar till yngre barn (1) Föräldrar till barn 3-12 år. Maxantal: 35 deltagare. Datum och tid Onsdagar 21/8, 28/8, 4/9, 11/9, 18/9 kl onsdagar Corinna Brazel konsulent/leg. psykolog från ADHD-center på Grundkurs om ADD för föräldrar till yngre barn (2) Föräldrar till barn 3-12 år. Maxantal: 35 deltagare. Datum och tid Onsdagar 6/11, 13/11, 20/11, 27/11, 4/12 kl Lena Timby, specialpedagog och konsult på Grundkurs om ADD för föräldrar till tonåringar (1) Föräldrar till tonåringar år. Maxantal: 35 deltagare. Datum och tid Torsdagar 22/8, 29/8, 5/9, 12/9, 19/9 kl Anna Backman, konsulent/leg. psykolog, ADHD-center onsdagar torsdagar på Grundkurs om ADD för föräldrar till tonåringar (2) Föräldrar till tonåringar år. Maxantal: 35 deltagare. Datum och tid Måndagar 23/9, 30/9, 7/10, 14/10, 21/10 kl Corinna Brazel, konsulent/leg. psykolog ADHD-center måndagar på 12

13 Grundkurs om ADD för föräldrar till tonåringar (3) Föräldrar till tonåringar år. Maxantal: 35 deltagare. Datum och tid Tisdagar 19/11, 26/11, 3/12, 10/12, 17/12 kl Kalle Nytell, konsulent/leg. psykolog, ADHD-center tisdagar på De första grundkurserna vårterminen 2014: Grundkurs om ADHD för föräldrar till yngre barn (1) Kurs 1 startar måndagen den 20 januari kl Grundkurs om ADHD för föräldrar till yngre barn (2) Kurs 2 startar torsdagen den 23 januari kl Grundkurs om ADHD för föräldrar till tonåringar Kurs 1 startar onsdagen den 22 januari kl Grundkurs om ADD för föräldrar till yngre barn Kurs 1 startar onsdagen den 22 januari kl Grundkurs om ADD för föräldrar till tonåringar Kurs 1 startar torsdagen den 23 januari kl Mer information kommer att finnas på vår hemsida i december

14 FÖRDJUPNING Vi rekommenderar att du har gått vår grundkurs för föräldrar innan du anmäler dig själv, ditt barn eller andra familjemedlemmar, respektive pedagoger till våra fördjupningsaktiviteter. Vid oklarheter är du välkommen att kontakta oss. För föräldrar Seminarier Våra seminarier ger dig fördjupande kunskaper inom specifika områden som är relevanta för just din familj. Du får information om det aktuella temat och möjlighet att utbyta erfarenheter med andra föräldrar. Vissa av våra seminarier återkommer varje år eller termin, andra är nya för den aktuella terminen. Begreppet ADHD används nedan som samlingsbeteckning för både ADHD av kombinerad typ och ADD. OBS! Nyinsatt seminarie Om ADHD för släkt och vänner Till denna föreläsning kan du som förälder bjuda in släktingar och nära vänner som du tycker behöver kunskap om ditt barns diagnos. Vi rekommenderar att du själv har gått vår grundkurs innan. Seminariet riktar sig till personer över 18 år. Släktningar och andra närstående till barn och tonåringar 3-17 år. Maxantal: 30 deltagare. Datum och tid Onsdagen den 9/10 kl ADHD-center Rosenlund, Tideliusgatan 12, Huvudentrén Bottenvåningen Kalle Nytell, ADHD-center på Om trotssyndrom (ODD) och uppförandestörning (CD) Detta seminarium är till för de föräldrar vars barn, utöver sin ADHD-diagnos, har diagnoserna trotssyndrom och/eller uppförandestörning. Vid seminariet ges information om vad trotssyndrom och uppförandestörning innebär, hur diagnoserna ställs samt hur de förhåller sig till ADHD. Föräldrar till barn 3 17 år med ADHD+ ODD och/eller CD. Maxantal: 35 deltagare. Datum och tid Måndag 16/9 kl Anna Backman, konsulent/leg. psykolog, ADHD-center på 14

15 Mitt barn är adopterat Att vara förälder till ett adopterat barn med ADHD kan vara förknippat med speciella utmaningar. Man kan ha funderingar kring såväl biologiska som psykologiska orsaker till barnets svårigheter. Vid detta seminarium får du veta mer om tänkbara orsaker till att ADHD är relativt vanligt hos adoptivbarn. Du får också tillfälle att utbyta erfarenheter kring hur adoptivföräldraskapet och familjelivet kan påverkas av barnets funktionsnedsättning. Föräldrar till adopterade barn med ADHD 3 17 år. Maxantal: 35 deltagare. Datum och tid Måndag 7/10 kl ADHD-center Rosenlund, Tideliusgatan 12, Huvudentrén Bottenvåningen Katarina Lindström, barnneurolog, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Lena Westholm, konsulent/leg. psykolog, ADHD-center på Sömnsvårigheter hos barn med ADHD Sömnstörningar av olika slag är mycket vanliga vid ADHD. Barnet/tonåringen "vänder på dygnet"; går inte och lägger sig i tid och har svårt att komma upp på morgonen. Många är ständigt trötta, vilket ytterligare kan försämra koncentrationsförmågan. Detta får konsekvenser för skolarbetet och barnets hela vardag. Vid det här seminariet får du kunskap om vad sömnstörningar vid ADHD kan bero på och råd om vad som kan förbättra sömnen. Föräldrar till barn med ADHD 3 17 år. Maxantal: 35 deltagare. Datum och tid OBS! Nytt datum och tid Torsdag 7/11 kl ADHD-center Rosenlund, Tideliusgatan 12, Huvudentrén Bottenvåningen Corinna Brazel, konsulent/leg. psykolog, ADHD-center på 15

16 Samtalsgrupp I våra samtalsgrupper får du som förälder möjlighet att fördjupa dig kring ett tema och tillsammans med andra föräldrar dela upplevelser och erfarenheter av hur man kan hjälpa och stödja sitt barn. Att prata med sitt barn om ADHD Det är inte alltid lätt att veta hur man som förälder ska förklara för sitt barn vad ADHD är och man kan fundera på hur barnet kommer att reagera. I denna samtalsgrupp för föräldrar till både barn med ADHD av kombinerad typ och ADD diskuterar vi hur man kan hjälpa sitt barn att förstå funktionsnedsättningen. Mellan kurstillfällena kommer du och ditt barn att prata om ADHD hemma. Det är viktigt att du har gått grundkurs för föräldrar och att du kan delta vid samtliga tillfällen. Föräldrar till barn 7 12 år som har gått vår grundkurs. Maxantal: 20 deltagare Datum och tid Tisdagar 5/11, 12/11, 19/11 kl tisdagar Lena Westholm, konsulent/leg. psykolog, ADHD-center på 16

17 För mor- och farföräldrar Speciellt för mor- och farföräldrar Att ha ett barnbarn med ADHD kan vara förenat med många tankar och frågor. Vid den här endagskursen får mor- eller farföräldrar till barn och tonåringar som är registrerade vid ADHD-center (och som antingen har ADHD av kombinerad typ eller ADD) veta mer om vad funktionsnedsättningen innebär och beror på. De får också råd om hur de bäst kan stötta sitt barnbarn och den övriga familjen. Välj ett av nedanstående kurstillfällen. Barnets förälder gör anmälan. Speciellt för mor- och farföräldrar yngre barn (1) Mor- och farföräldrar till barn 3 12 år. Maxantal: 30 deltagare. Datum och tid Fredag 13/9 kl ADHD-center, Tideliusgatan 12, Huvudentrén, Bottenvåningen. Anna Backman, konsulent/leg. psykolog ADHD-center på Speciellt för mor- och farföräldrar yngre barn (2) Mor- och farföräldrar till barn 3 12 år. Maxantal: 30 deltagare Datum och tid Fredag 18/10 kl ADHD-center, Tideliusgatan 12, Huvudentrén, Bottenvåningen. Konsulent/leg. psykolog, ADHD-center på Speciellt för mor- och farföräldrar yngre barn (3) Mor- och farföräldrar till barn 3 12 år. Maxantal: 30 deltagare. Datum och tid Måndag 28/10 kl ADHD-center, Tideliusgatan 12, Huvudentrén, Bottenvåningen. Corinna Brazel, konsulent/leg. psykolog, ADHD-center på 17

18 Speciellt för mor- och farföräldrar yngre barn (4) Mor- och farföräldrar till barn 3 12 år. Maxantal: 25 deltagare. Datum och tid Fredag 6/12 kl ADHD-center, Tideliusgatan 12, Huvudentrén, Bottenvåningen. Corinna Brazel, konsulent/ leg. psykolog, ADHD-center på Speciellt för mor- och farföräldrar yngre barn (5) Mor- och farföräldrar till barn 3 12 år. Maxantal: 30 deltagare. Datum och tid Måndag 16/12 kl ADHD-center, Tideliusgatan 12, Huvudentrén, Bottenvåningen. Lena Westholm, konsulent/ leg. psykolog, ADHD-center på Speciellt för mor- och farföräldrar tonåringar (1) Mor- och farföräldrar till tonåringa r år. Maxantal: 30 deltagare. Datum och tid Fredag 20/9 kl ADHD-center, Tideliusgatan 12, Huvudentrén, Bottenvåningen. Konsulent/leg. psykolog från ADHD-center på Speciellt för mor- och farföräldrar tonåringar (2) Mor- och farföräldrar till tonåringar år. Maxantal: 25 deltagare. Datum och tid Måndag 28/10 kl ADHD-center, Tideliusgatan 12, Huvudentrén, Bottenvåningen. Konsulent/leg. psykolog, ADHD-center på 18

19 För barn och tonåringar med egen diagnos Barn och ungdomar med ADHD har rätt att själva få kunskap om sin funktionsnedsättning. Vi erbjuder informationsträffar och kurser för barn och tonåringar med ADHD av kombinerad typ respektive ADD. För att kunna tillgodogöra sig aktiviteterna behöver barnet eller tonåringen ha normalbegåvning. Informationsträff för barn och tonåringar Vid den här träffen får du träffa andra barn och tonåringar som också har ADHD eller ADD. Vi pratar om vad din funktionsnedsättning innebär och hur man kan handskas med den. Du som är barn i åldern 9-12 år kommer tillsammans med en av dina föräldrar. Det är viktigt att föräldern har gått vår grundkurs. Vad är ADHD? för barn Barn med ADHD 9-12 år tillsammans med varsin förälder som gått vår grundkurs. Maxantal: 8 barn Datum och tid Välj ett av följande tillfällen: 1. Måndag 9/9 kl Måndag 7/10 kl Fredag 22/11 kl Måndag 9/12 kl Konsulenter/leg. psykologer från ADHD-center Två veckor före valt informationstillfälle på Vad är ADD? för barn Barn med ADD 9-12 år tillsammans med varsin förälder som gått vår grundkurs. Maxantal: 8 barn Datum och tid Välj ett av nedanstående tillfällen: 1. Måndag 9/9 kl Onsdag 23/10 kl Fredag 22/11 kl Konsulenter/leg. psykologer från ADHD-center Två veckor före valt informationstillfälle på 19

20 Vad är ADHD? för tonåringar Datum och tid Tonåringar med ADHD år. Maxantal: 15 tonåringar Välj ett av nedanstående tillfällen: 1. Måndag 2/9 kl Måndag 9/12 kl Konsulenter/leg. psykologer från ADHD-center Två veckor före valt informationstillfälle på Vad är ADD? för tonåringar Datum och tid Tonåringar med ADD år. Maxantal: 15 tonåringar Välj ett av nedanstående tillfällen: 1. Måndag 2/9 kl Onsdag 23/10 kl Konsulenter/leg. psykologer från ADHD-center Två veckor före valt informationstillfälle på Kurs för tonåringar Den här kursen är till för dig som vill veta mer om vad din diagnos innebär och hur den kan påverka ditt liv och din vardag. Du får träffa jämnåriga och diskutera hur du kan handskas med din funktionsnedsättning. Vi delar med oss av tips för att få vardagen att fungera bättre. Kursen är på sex gånger. Den första gången är en träff endast för dina föräldrar då de får information om kursen. Vi bjuder på fika. Kurs för tonåringar med ADHD Tonåringar år. Maxantal: 15 deltagare. Tid Torsdagar 7/11 (endast föräldrar), 14/11, 21/11, 28/11, 5/12, 12/12 kl Kalle Nytell, konsulent/ leg. psykolog och Anna Backman, konsulent/leg. psykolog, ADHD-center torsdagar på 20

21 Kurs för tonåringar med ADD torsdagar Tonåringar år. Maxantal: 20 deltagare. Datum och tid OBS! Ändrat datum Torsdagar 12/9 (endast föräldrar), 19/9, 26/9, 3/10, 10/10, 17/10 kl Lena Westholm, konsulent/leg. psykolog och konsulent/leg. psykolog, ADHD-center på Om du får förhinder lämna återbud så att någon annan kan få din plats! Återbud lämnas senast två dagar före aktuellt datum via telefon: eller e-post:. 21

22 För syskon Syskoninformation Syskon till barn och ungdomar med ADHD kan ha behov av att veta mer om funktionsnedsättningen. Vi har informationstillfällen för syskon till de barn och ungdomar (3-25 år) med ADHD (både ADHD av kombinerad typ och ADD) som är registrerade hos ADHD-center. Informationstillfället riktar sig endast till syskonen. Välj informationstillfälle efter syskonets ålder! Syskonet bör inte själv ha en neuropsykiatrisk diagnos. Syskoninformation för barn Syskon 9-12 år till barn och ungdomar (3-25 år) med ADHD. Maxantal: 20 deltagare Datum och tid Måndag 23/9 kl Kalle Nytell, konsulent/psykolog, ADHD-center på UNGA Syskoninformation för tonåringar Syskon år till barn och ungdomar (3-25 år) med ADHD. Maxantal: 20 deltagare. Datum och tid Måndag 7/10 kl Konsulent/leg.psykolog, ADHD-center på Syskoninformation för unga vuxna Syskon 18 år och äldre till barn och ungdomar (3-25 år) med ADHD. Maxantal: 25 deltagare. Datum och tid Måndag 23/9 kl Kalle Nytell, konsulent/leg.psykolog, ADHD-center på 22

23 Samtalsgrupp för syskon Syskon till barn och ungdomar med ADHD kan uppleva det som att syskonet får all uppmärksamhet från föräldrarna och att de själva kommer i skymundan. De kan också tycka att det är jobbigt att syskonet behöver så mycket stöd och hjälp medan de själva förväntas klara sig på egen hand. I den här samtalsgruppen får syskon till de barn och tonåringar (3-17 år) som är registrerade på ADHD-center (både ADHD av kombinerad typ och ADD), möjlighet att träffa andra syskon och prata om hur det kan vara. Välj grupp efter syskonets ålder! Det kommer att finnas möjlighet för de medföljande föräldrarna att fika och samtala på egen hand. Syskonet bör inte själv ha en neuropsykiatrisk diagnos. Samtalsgrupp för syskon - barn Syskon 9-12 år till barn och tonåringar (3-17 år) med ADHD Maxantal: 15 deltagare. Datum och tid Fredagar 27/9, 4/10, 11/10 kl Gruppledare Corinna Brazel konsulent/leg. psykolog från ADHD-center på Samtalsgrupp för syskon - tonåringar Syskon år till barn och tonåringar (3-17 år) med ADHD/ADD. Maxantal: 15 deltagare. Datum och tid Fredagar 27/9, 4/10, 11/10 kl Gruppledare Konsulent /leg. psykolog, ADHD-center på För din och för gruppens skull är det viktigt att du planerar för att kunna delta vid alla kurstillfällena. 23

24 För pedagoger ADHD för pedagoger Många barn med ADHD har svårt att klara förskolans och skolans krav och som förälder tycker man inte alltid kunskapen hos pedagoger och annan förskole-/skolpersonal är tillräcklig. Denna endagskurs om pedagogiskt stöd till barn med ADHD (både ADHD av kombinerad typ och ADD) är riktad till pedagogisk personal för barn och tonåringar som har kontakt med ADHD-center. Vi riktar oss till personal från förskola, grundskola och gymnasieskola. Du som förälder bjuder själv in ditt barns förskole- eller skolpersonal. Inbjudan är personlig. Deltagarantalet är begränsat till högst en personal per termin och inskrivet barn. Välj ett av nedanstående kurstillfällen: ADHD för pedagoger (1) Pedagoger inom förskola och skola. Maxantal: 50 deltagare Datum och tid Fredag 20/9 kl Aulan Rosenlund, Tideliusgatan 12. Huvudentrén, Bottenvåningen Anna Backman, konsulent/leg. psykolog, och Lena Westholm, konsulent/leg. psykolog, ADHD-center på ADHD för pedagoger (2) Pedagoger inom förskola och skola. Maxantal: 50 deltagare Datum och tid Fredag 18/10 kl Aulan Rosenlund, Tideliusgatan 12. Huvudentrén, Bottenvåningen Lena Westholm, konsulent/leg. psykolog, och Anna Backman, konsulent/leg. psykolog, ADHD-center på ADHD för pedagoger (3) Pedagoger inom förskola och skola. Maxantal: 50 deltagare Datum och tid Fredag 15/11 kl Aulan Rosenlund, Tideliusgatan 12. Huvudentrén, Bottenvåningen Anna Backman, konsulent/leg. psykolog, och Kalle Nytell, konsulent/leg. psykolog, ADHD-center på

25 TEMA- FÖRELÄSNINGAR Våra temaföreläsningar riktar sig i första hand till dig som är förälder men du kan också ta med dig en närstående person. Du behöver inte ha gått vår grundkurs för att gå på våra temaföreläsningar. Vi tar upp teman som brukar efterfrågas av de familjer som har kontakt med ADHD-center. (Begreppet ADHD används i föreläsningstexterna som samlingsbeteckning för både ADHD av kombinerad typ och ADD). Mediciner vid ADHD - barn och tonåringar Även om det inte går att bota ADHD kan många ha nytta av läkemedel för att lättare kunna koncentrera sig. Medicinering bör alltid kombineras med föräldrautbildning, anpassning av skolsituationen och andra stödinsatser. Vid det här seminariet presenteras aktuell kunskap om medicinsk behandling av ADHD, vilka preparat som finns, hur de verkar och hur man kan hantera olika biverkningar. Tillfälle ges att ställa frågor och att utbyta erfarenheter om hur medicinerna fungerar. Välj ett av nedanstående tillfällen: Föräldrar till barn och tonåringar 3-17 år. Maxantal: 80 deltagare. Datum och tid 1) Onsdag 25/9 kl ) Onsdag 13/11 kl Aulan Rosenlund, Tideliusgatan 12, Huvudentrén, Bottenvåningen. Hjalmar Novak, barnpsykiater, Aftonstjärnan Psykiatri Två veckor innan föreläsningen på ADHD livet före och efter diagnosen Vägen fram till ADHD-diagnos kan vara lång och komplicerad. Psykologstudenten Gabriel Helldén fick sin ADHD-diagnos först som vuxen, efter en brokig skolgång och ett stort antal olika jobb. Vid denna föreläsning berättar han om sitt liv före och efter det att han fick sin ADHD-diagnos. Föräldrar till tonåringar år. Maxantal: 80 deltagare. Datum och tid Onsdag 18/9 kl Aulan Rosenlund, Tideliusgatan 12, Huvudentrén, Bottenvåningen. Gabriel Helldén, psykologstudent på 25

26 Att samarbeta kring barnets förskole- och skolsituation Många föräldrar till barn med ADHD tycker att deras barn inte får tillräcklig förståelse och hjälp i förskolan eller skolan. Vid denna föreläsning får du kunskap om vad som är förskolans respektive skolans ansvar för barn/elever med ADHD, om rätten till särskilt stöd och råd om hur du som förälder kan få ett bra samarbete med förskola/skola. Föräldrar till barn och tonåringar 3-17 år. Maxantal: 80 deltagare. Datum och tid Måndag 7/10 kl Aulan Rosenlund, Tideliusgatan 12, Huvudentrén, Bottenvåningen. Agneta Hellström, enhetschef ADHD-center på Att leva med ADHD Det är inte självklart att få yrkeslivet och familjelivet att fungera när man har ADHD, särskilt om man också är förälder till barn som har denna diagnos. Anna Kettner berättar om hur hon upplevt sin ADHD och hur hon hittat sätt att både använda sina styrkor och hantera sina svårigheter. Föräldrar till barn och tonåringar med ADHD 3-17 år. Maxantal: 80 deltagare. Datum och tid Onsdag 16/10 kl Aulan Rosenlund, Tideliusgatan 12, Huvudentrén Bottenvåningen Anna Kettner, generalsekreterare och pastor, Stockholm på UNGA VUXNA Struktur och hjälpmedel i vardagen föräldrar till yngre barn Barn med ADHD har ofta svårt att lära sig vardagsrutiner, att hålla reda på sina saker, komma ihåg vad de ska göra, följa instruktioner etc. Scheman, kalendrar, tidshjälpmedel, bildstöd, påminnelsehjälpmedel med mera kan underlätta och hjälpa barnet till större självständighet. Vid detta seminarium går vi igenom hur man kan skapa struktur i tillvaron med sådana enkla hjälpmedel. Föräldrar till barn 3-12 år. Maxantal: 80 deltagare. Datum och tid Torsdag 21/11 kl Aulan Rosenlund, Tideliusgatan 12. Huvudentrén, Bottenvåningen Personal från Center för kommunikativt och kognitivt stöd, Habilitering & Hälsa på 26

27 Struktur och hjälpmedel i vardagen föräldrar till tonåringar Tonåringar med ADHD har ofta svårt att lära sig vardagsrutiner, att hålla reda på sina saker, komma ihåg vad de ska göra, följa instruktioner etc. Scheman, kalendrar, tidshjälpmedel, bildstöd, påminnelsehjälpmedel med mera kan underlätta och hjälpa tonåringen till större självständighet. Vid detta seminarium går vi igenom hur man kan skapa struktur i tillvaron med sådana enkla hjälpmedel. Din tonåring får gärna följa med på föreläsningen. Föräldrar till tonåringar år. Maxantal 80 deltagare Datum och tid Måndag 2/12 kl Aulan Rosenlund, Tideliusgatan 12. Huvudentrén, Bottenvåningen Personal från Center för kommunikativt och kognitivt stöd, Habilitering & Hälsa på Anmäl dig bara till de föreläsningar du är säker på att du ska gå på. Om du ändå får förhinder lämna återbud så att någon annan kan få din plats! Telefon: eller e-post: 27

28 UNGA Öppna föreläsningar Varje termin anordnar vi två öppna föreläsningar om ADHD; den ena om barn och den andra om vuxna. Man behöver inte vara registrerad vid ADHD -center för att få komma på föreläsningarna. Föreläsningarna är kostnadsfria och ingen föranmälan behövs. Barn och ungdomar med ADHD Föreläsningen ger grundläggande kunskap om ADHD hos barn och ungdomar; om symtomen och vad diagnosen innebär, förekomst, orsaker, diagnostik och behandling samt prognos. Alla intresserade Datum och tid Måndag 11/11 kl Anmälan Aulan Rosenlund, Tideliusgatan 12, Huvudentrén, Bottenvåningen Agneta Hellström, enhetschef, ADHD-center Ingen föranmälan Vuxna med ADHD Föreläsningen ger grundläggande kunskap om ADHD hos vuxna; om symtomen och vad diagnosen innebär, förekomst, orsaker, diagnostik och behandling. Alla intresserade Datum och tid Måndag 25/11 kl Anmälan Aulan Rosenlund, Tideliusgatan 12, Huvudentrén, Bottenvåningen Annika Brar, psykiater, verksamhetschef, VO Autism & ADHD Ingen föranmälan 28

29 Övriga tjänster från ADHD-center ADHD-centers webbplats På vår webbplats får du information om våra kurser, föreläsningar och andra aktiviteter. Här finns vårt kursprogram att ladda ner och du anmäler dig också till kurserna och föreläsningarna här. Eventuella ändringar, liksom kurser och föreläsningar, utöver vad som står i programmet, annonseras alltid på hemsidan. På hemsidan finns också informationsmaterial att ladda ner, boktips, filmer, användbara länkar och annan information du kan ha nytta av. ADHD-centers rådgivning ADHD-center har en egen upplysnings- och rådgivningstjänst, dit du kan ringa eller maila och få svar på olika frågor kring ADHD. Vi kan också ge information om samhällsstöd; kring rättigheter och vägar att få hjälp. Du ringer till vår expedition mellan klockan 8.00 och (med avbrott för lunch) och talar om att du vill ha rådgivning. Någon av våra konsulenter ringer sedan upp dig så snart som möjligt, senast inom ett par dagar. Vår mailadress är Uppge aldrig personnummer när du mailar eftersom vi inte kan garantera full sekretess. Informationsmaterial och referensbibliotek På ADHD-center har vi också ett brett utbud av informationsmaterial om ADHD och samhällsstöd, i form av faktablad, broschyrer, foldrar, filmer, DVD med mera. En del av detta ligger på hemsidan men annat kan du få när du går på kurs eller föreläsning hos oss. Vi har också ett referensbibliotek med mycket intressant ADHD-litteratur. Vill du låna böcker kan du använda biblioteket på Forum Funktionshinder som ligger i samma hus som ADHD-center, Kognitivt stöd För dig som är intresserad av olika typer av kognitivt stöd för att få struktur i vardagen har vi också speciellt informationsmaterial och en utställning med olika typer av hjälpmedel och scheman som kan underlätta organisation, planering, tidspassning etc. Vi samarbetar med Center för kommunikativt och kognitivt stöd inom Habilitering & Hälsa, i dessa frågor (se vidare sidan 29). 29

30 Öppna verksamheter inom Habilitering & Hälsa Utöver ADHD-center finns flera öppna verksamheter på Rosenlund som kan vara intressanta för familjer med barn och ungdomar eller unga vuxna med ADHD. Center för kommunikativt och kognitivt stöd Center för kommunikativt och kognitivt stöd är ett kunskapscenter på Rosenlund. Här ges information och råd, exempelvis om hur man lättare kan komma ihåg, hur man kan planera och strukturera dagen, hur man kan hålla ordning och få saker gjorda. I de två öppna visningsmiljöerna IdéTorget och Klara Mera kan man se exempel på hjälpmedel och lära sig mer. Dit är alla som vill välkomna på Öppet Hus, läs om öppettider på webbplatsen. I visningslägenheten Klara Mera kan man få tips på olika kognitiva hjälpmedel och användbara produkter som man kan köpa i vanliga affärer eller tillverka själv. På IdéTorget kan man titta på datorbaserat kommunikativt och kognitivt stöd. Här finns sex olika datorstationer samt surfplattor där man kan titta på och prova datorprogram och appar. På IdéTorget kan man även tillverka bildmaterial, på plats till självkostnadspris och ta med sig hem. Mer information om Center för kommunikativt och kognitivt stöd, se Adress: Rosenlund, Tideliusgatan 12, Östra entrén 6 tr. och Huvudentrén 7 tr. E-post: Tel: Forum Funktionshinder På Rosenlund finns även Forum Funktionshinder som är ett informationscenter inom Habilitering & Hälsa. Centret är öppet för alla intresserade som vill ställa frågor, hämta informationsmaterial, låna böcker och få rådgivning per telefon eller e-post inom området funktionshinder. Mer information om Forum Funktionshinder, se Bibliotek Till Forum Funktionshinders bibliotek är du välkommen att komma för att låna böcker och annat material om ADHD. Här finns också skrifter om Aspergers syndrom och andra neuropsykiatriska tillstånd som kan förekomma samtidigt med ADHD. Tips på böcker får du också genom ADHD-centers referensbibliotek och vår hemsida. Ge oss också gärna tips på böcker som du tycker bör finnas i biblioteket. Öppet: Måndag - torsdag Adress: Rosenlund, Tideliusgatan 12, bottenvåningen Tel: Rådgivning Forum Funktionshinder bedriver också rådgivning. De flesta som besvarar inkomna frågor är socionomer med lång erfarenhet inom funktionshinderområdet. Måndag-fredag Tel: E-post: Forum Funktionshinder driver också webbplatsen Handikappupplysningen som är en informationstjänst i Stockholms län. Se vidare 30

31 Vi som arbetar på ADHD-center Namn Telefon E-post Agneta Hellström Enhetschef Elisabeth Skoglund Sekreterare Susanne Hagberg Administratör Stina Jangen Kursadministratör Anna Backman Konsulent/leg. psykolog Corinna Brazel Konsulent/leg. psykolog Kalle Nytell Konsulent/leg. psykolog Lena Westholm Konsulent/leg. psykolog Linda Maurin Konsulent/leg.psykolog (tjänstledig) Anna Högfeldt Konsulent/leg.psykolog (tjänstledig) 31

32 32

33 ADHD-center Pendeltåg: Åk till station Stockholms Södra, uppgång Rosenlundsgatan. Tunnelbana: Åk till Skanstull. Ta buss 3 mot Södersjukhuset eller buss 4 mot Radiohuset. Gå av vid hållplats Rosenlund. Åk till Zinkensdamm. Ta buss 4 mot Gullmarsplan. Gå av vid hållplats Rosenlund. Buss: Bil: Nummer 3, 4, 74 och 164 trafikerar hållplats Rosenlund. Det finns ett begränsat antal besöksparkeringar i parkeringsgaraget inom Rosenlundsområdet. ADHD-center Rosenlund Box Stockholm Tel: e-post: (information och rådgivning), (kursförfrågningar) Ladda ner programmet via 33

Kursprogram våren 2015

Kursprogram våren 2015 Kursprogram våren 2015 Unga vuxna Välkommen till ADHD-center! www.habilitering.se/adhd-center Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna i åldern

Läs mer

Kursprogram våren 2014

Kursprogram våren 2014 Kursprogram våren 2014 Familjer med barn och tonåringar Välkommen till ADHD-centers kurser, föreläsningar och andra aktiviteter! www.habilitering.nu/adhd-center Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är

Läs mer

Kursprogram våren 2014

Kursprogram våren 2014 Kursprogram våren 2014 Unga vuxna Välkommen till ADHD-center! www.habilitering.nu/adhd-center Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna i åldern

Läs mer

Kursprogram hösten 2012

Kursprogram hösten 2012 Kursprogram hösten 2012 Unga vuxna Välkommen till ADHD-centers kurser, föreläsningar och andra aktiviteter! 2 Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och

Läs mer

Kursprogram Hösten 2016

Kursprogram Hösten 2016 Kursprogram Hösten 2016 Unga vuxna Välkommen till ADHD-center! www.habilitering.se/adhd-center Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna i

Läs mer

Kursprogram hösten 2015

Kursprogram hösten 2015 Kursprogram hösten 2015 Unga vuxna Välkommen till ADHD-center! www.habilitering.se/adhd-center Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna i

Läs mer

Kursprogram våren 2016

Kursprogram våren 2016 Kursprogram våren 2016 Unga vuxna Välkommen till ADHD-center! www.habilitering.se/adhd-center Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna i åldern

Läs mer

Kursprogram Våren 2017

Kursprogram Våren 2017 Kursprogram Våren 2017 Unga vuxna Välkommen till Adhd-center www.habilitering.se/adhd-center Välkommen till oss på Adhd-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna i åldern

Läs mer

Kursprogram Hösten 2017

Kursprogram Hösten 2017 Kursprogram Hösten 2017 Unga vuxna Välkommen till Adhd-center www.habilitering.se/adhd-center Välkommen till oss på Adhd-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna i åldern

Läs mer

Kursprogram våren 2013

Kursprogram våren 2013 Kursprogram våren 2013 Familjer med barn och tonåringar Välkommen till ADHD-centers kurser, föreläsningar och andra aktiviteter! Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för

Läs mer

Kursprogram hösten 2014

Kursprogram hösten 2014 Kursprogram hösten 2014 Unga vuxna Välkommen till ADHD-center! Grundkurs om ADHD för unga vuxna och närstående Denna kurs riktar sig både till dig som har ADHD av kombinerad typ och till dig som har ADD.

Läs mer

ADHD-center är ett stöd- och kunskapscenter för familjer med barn och ungdomar samt unga vuxna med diagnostiserad adhd i åldrarna 3-25 år.

ADHD-center är ett stöd- och kunskapscenter för familjer med barn och ungdomar samt unga vuxna med diagnostiserad adhd i åldrarna 3-25 år. ADHD-center ADHD-center är ett stöd- och kunskapscenter för familjer med barn och ungdomar samt unga vuxna med diagnostiserad adhd i åldrarna 3-25 år. Vi är en del av Habilitering & Hälsa i Stockholms

Läs mer

Kursprogram Våren 2017

Kursprogram Våren 2017 Kursprogram Våren 2017 Familjer med barn och tonåringar Välkommen till Adhd-centers kurser, föreläsningar och andra aktiviteter! www.habilitering.se/adhd-center Välkommen till oss på Adhd-center! Vi är

Läs mer

Program hösten 2009. Välkommen till ADHD-centers kurser, tematräffar, föreläsningar & andra aktiviteter. www.habilitering.

Program hösten 2009. Välkommen till ADHD-centers kurser, tematräffar, föreläsningar & andra aktiviteter. www.habilitering. Program hösten 2009 Välkommen till ADHD-centers kurser, tematräffar, föreläsningar & andra aktiviteter www.habilitering.nu/adhd-center 2 Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter

Läs mer

Program våren 2011. Välkommen till ADHD - centers kurser, föreläsningar & andra aktiviteter!

Program våren 2011. Välkommen till ADHD - centers kurser, föreläsningar & andra aktiviteter! Program våren 2011 Välkommen till ADHD - centers kurser, föreläsningar & andra aktiviteter! Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna med ADHD

Läs mer

Kurser och aktiviteter

Kurser och aktiviteter Kurser Autismcenter för barn & ungdom Våren 2011 Autismcenter för barn & ungdom Stadshagsvägen 7, 1 tr. Kurser och aktiviteter 1. BAS-KURS OM AUTISM 2. PÅ SPÅRET - FÖRDJUPAD BAS-KURS 3. KOMMUNIKATION I

Läs mer

G R U P P E R O C H F Ö R E L Ä S N I N G A R F Ö R V U X N A P Å A S P E R G E R C E N T E R

G R U P P E R O C H F Ö R E L Ä S N I N G A R F Ö R V U X N A P Å A S P E R G E R C E N T E R G R U P P E R O C H F Ö R E L Ä S N I N G A R F Ö R V U X N A P Å A S P E R G E R C E N T E R www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 2 Personal i Aspergercenters

Läs mer

Kurser. Hösten 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se

Kurser. Hösten 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Kurser Hösten 2015 Autismcenter för barn & ungdom,, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Autismcenter för barn & ungdom,, 112 50 Stockholm www.habilitering.nu ANMÄLAN TILL VÅRA KURSER Våra kurser riktar

Läs mer

GRUPPER OCH FÖRELÄSNINGAR FÖR VUXNA PÅ ASPERGERCENTER. www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam

GRUPPER OCH FÖRELÄSNINGAR FÖR VUXNA PÅ ASPERGERCENTER. www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam GRUPPER OCH FÖRELÄSNINGAR FÖR VUXNA PÅ ASPERGERCENTER www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 2 Personal i Aspergercenters vuxenteam Sid 3 Anmälan till

Läs mer

ASPERGERCENTER VUXENTEAMET UPPDATERAD 20140602. www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam

ASPERGERCENTER VUXENTEAMET UPPDATERAD 20140602. www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam ASPERGERCENTER VUXENTEAMET UPPDATERAD 20140602 www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 2 Personal i Aspergercenters vuxenteam Sid 3 Anmälan till grupper

Läs mer

G R U P P E R O C H F Ö R E L Ä S N I N G A R F Ö R V U X N A P Å A S P E R G E R C E N T E R

G R U P P E R O C H F Ö R E L Ä S N I N G A R F Ö R V U X N A P Å A S P E R G E R C E N T E R G R U P P E R O C H F Ö R E L Ä S N I N G A R F Ö R V U X N A P Å A S P E R G E R C E N T E R www.habilitering.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 2 Personal i Aspergercenters vuxenteam Sid

Läs mer

ASPERGERCENTER VUXENTEAMET UPPDATERAD 20130111. www.habilitering.nu/aspergercenter

ASPERGERCENTER VUXENTEAMET UPPDATERAD 20130111. www.habilitering.nu/aspergercenter ASPERGERCENTER VUXENTEAMET UPPDATERAD 20130111 www.habilitering.nu/aspergercenter Innehållsförteckning Personal i Aspergercenters vuxenteam Sid 3 Anmälan till grupper Sid 4 Grupper Diagnosgrupp Sid 5 Grupp

Läs mer

Kursprogram våren 2013

Kursprogram våren 2013 Kursprogram våren 2013 Unga vuxna Välkommen till ADHD-centers kurser, föreläsningar och andra aktiviteter! 2 Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och

Läs mer

Kurser. Våren 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se

Kurser. Våren 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Kurser Våren 2015 Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habilitering.nu

Läs mer

Kurser och aktiviteter

Kurser och aktiviteter Kurser Autismcenter för barn & ungdom Hösten 2010 Autismcenter för barn & ungdom Stadshagsvägen 7, 1 tr. Kurser och aktiviteter 1. BAS-kurs om autism 2. På Spåret fördjupad BAS-kurs 3. Föräldraträningsprogram

Läs mer

AUTISMFORUM. Ett kunskapscenter för autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd. www.autismforum.se

AUTISMFORUM. Ett kunskapscenter för autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd. www.autismforum.se AUTISMFORUM Ett kunskapscenter för autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd www.autismforum.se Autism och Aspergers syndrom Autism och Aspergers syndrom är funktionsnedsättningar som

Läs mer

Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos

Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos Information om Habilitering & Hälsas stöd till dig som har en autismspektrumdiagnos (ASD) utan intellektuell funktionsnedsättning. Det kan vara autism, Aspergers

Läs mer

StoCKK. Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd

StoCKK. Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK - Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK tillhör Habilitering & Hälsa och är ett komplement till habiliteringens

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2015

KURSKATALOG Hösten 2015 KURSKATALOG Hösten 2015 Inbjudan till introduktionsutbildningar, tematräffar, kurser och grupper på Autismcenter för små barn Välkommen till oss vid Autismcenter för små barn Autismcenter för små barn

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen VÅREN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen VÅREN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen VÅREN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.se 1(16) Grupper för person som har en funktionsnedsättning

Läs mer

ADHD är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder och huvudsymtomen är:

ADHD är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder och huvudsymtomen är: Ung med ADHD Det här faktabladet är skrivet till dig som är ung och har diagnosen ADHD. Har det hänt att någon har klagat på dig när du har haft svårt för att koncentrera dig? Förstod han eller hon inte

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.se 1(17) Grupper för person som har en

Läs mer

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Anna Backman, ADHD-center Habilitering & Hälsa Ulla Otterstadh, BUP Kognitivt stöd Annika Brar, Habilitering & Hälsa / Vuxenpsykiatri 2014-05-08

Läs mer

Till dig som vill delta i våra aktiviteter

Till dig som vill delta i våra aktiviteter Till dig som vill delta i våra aktiviteter Aspergercenter vänder sig till familjer i Stockholms län med barn i åldern 7-18 år som har en diagnos inom autismspektrum (ASD) och normalbegåvning. För att bli

Läs mer

Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd

Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK är ett kompletterande stöd till habiliteringens basverksamhet. Vi arbetar med information, utbildning och konsultation inom kommunikativt

Läs mer

Kursprogram Aspergercenter september 2013 februari 2014 För barn och ungdomar och deras anhöriga

Kursprogram Aspergercenter september 2013 februari 2014 För barn och ungdomar och deras anhöriga Kursprogram Aspergercenter september 2013 februari 2014 För barn och ungdomar och deras anhöriga Till dig som vill delta i våra aktiviteter Aspergercenters barn och ungdomsteam vänder sig till familjer

Läs mer

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka Våren 2013 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2015

KURSKATALOG Våren 2015 KURSKATALOG Våren 2015 Inbjudan till introduktionsutbildningar, tematräffar, kurser och grupper på Autismcenter för små barn 1 Välkommen till oss på Autismcenter för små barn Autismcenter för små barn

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr Nacka, Tel

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr Nacka, Tel GRUPPER och informationstillfällen HÖSTEN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.se 1(18) Grupper för person som har en

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.nu 1(18) Grupper för person som har en

Läs mer

Habiliteringen. i Blekinge. Program. Våren 2014 2015. Utbildning Grupper

Habiliteringen. i Blekinge. Program. Våren 2014 2015. Utbildning Grupper Habiliteringen i Blekinge Våren 2014 2015 Program Utbildning Grupper 1 AKKtiv Komigång Nybörjarkurs i kommunikation Målgrupp: Föräldrar till barn i åldern 0-12 år, som har Kommunikationssvårigheter. Syftet

Läs mer

Februari september 2011

Februari september 2011 Februari september 2011 Ett urval av kurser och föredrag från Autismforums och Forum Funktionshinders program Programmet finns även på www.habilitering.nu Om kurserna i det här programmet Det här programmet

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2014

KURSKATALOG Hösten 2014 KURSKATALOG Hösten 2014 Inbjudan till tematräffar, kurser och grupper på Autismcenter för små barn 1 Välkommen till oss på Autismcenter för små barn Autismcenter för små barn är ett center inom Habilitering

Läs mer

Kurser på BUP Informationsbroschyr om kurser, gruppträffar och gruppbehandlingar på BUP hösten 2012

Kurser på BUP Informationsbroschyr om kurser, gruppträffar och gruppbehandlingar på BUP hösten 2012 Kurser på BUP Informationsbroschyr om kurser, gruppträffar och gruppbehandlingar på BUP hösten 2012 Denna broschyr informerar om kurser, gruppverksamhet samt de gruppbehandlingar som finns för er som har

Läs mer

Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar

Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Vilken hjälp från skolan kan mitt barn få? Vart vänder jag mig för att få en utredning? Hur kan jag få hjälpmedel? Forum funktionshinder

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2017 HABILITERINGSCENTER LINDE. Veterinärgränd 2, plan Johanneshov, Tel

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2017 HABILITERINGSCENTER LINDE. Veterinärgränd 2, plan Johanneshov, Tel GRUPPER och informationstillfällen HÖSTEN 2017 HABILITERINGSCENTER LINDE Veterinärgränd 2, plan 3 121 63 Johanneshov, Tel 08-123 356 50 www.habilitering.se/linde-vuxna 1(16) 2(16) Grupper för person som

Läs mer

Kurser på BUP Informationsbroschyr om kurser, gruppträffar och gruppbehandlingar på BUP våren 2012

Kurser på BUP Informationsbroschyr om kurser, gruppträffar och gruppbehandlingar på BUP våren 2012 Kurser på BUP Informationsbroschyr om kurser, gruppträffar och gruppbehandlingar på BUP våren 2012 Denna broschyr informerar om kurser, gruppverksamhet samt de gruppbehandlingar som finns för er som har

Läs mer

KURSKATALOG. Våren 2014. Inbjudan till tematräffar, kurser och grupper på Autismcenter för små barn

KURSKATALOG. Våren 2014. Inbjudan till tematräffar, kurser och grupper på Autismcenter för små barn KURSKATALOG Våren 2014 Inbjudan till tematräffar, kurser och grupper på Autismcenter för små barn Postadress: Besöksadress: Telefon.: Box 170 56 Tideliusgatan 12, 2tr 08-123 354 50 104 62 Stockholm Rosenlund

Läs mer

Habiliteringen i Blekinge

Habiliteringen i Blekinge Habiliteringen i Blekinge Hösten 2015 Program Utbildning Grupper 1 AKKtiv KomHem-fördjupningskurs i kommunikation Målgrupp: Föräldrar till barn i åldern 0-12 år, som har kommunikationssvårigheter och där

Läs mer

Barn och ungdomar med adhd

Barn och ungdomar med adhd Barn och ungdomar med adhd 2 Agenda 1. Diagnosen adhd 2. Hur vanligt är det? 3. Vilka upptäcks? 4. Vad innebär svårigheterna? 5. Förklaringsmodeller 6. Hur diagnostiseras adhd? 7. Stöd och behandling 9.

Läs mer

Våren Program. för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Haninge

Våren Program. för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Haninge Våren 2013 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

KOMPLETTERING TILL BARNHABILITERINGENS GRUPPKATALOG

KOMPLETTERING TILL BARNHABILITERINGENS GRUPPKATALOG KOMPLETTERING TILL BARNHABILITERINGENS GRUPPKATALOG VÅREN 2014 AKKtiv KomIgång - Grundkurs Föräldrautbildning om kommunikation och Kommunikationsstöd t med kursen är att: Få ökad kunskap om hur ni som

Läs mer

Kurser på BUP Informationsbroschyr om kurser, gruppträffar och gruppbehandlingar på BUP våren 2015

Kurser på BUP Informationsbroschyr om kurser, gruppträffar och gruppbehandlingar på BUP våren 2015 Kurser på BUP Informationsbroschyr om kurser, gruppträffar och gruppbehandlingar på BUP våren 2015 Denna broschyr informerar om kurser, gruppverksamhet samt de gruppbehandlingar som finns för er som har

Läs mer

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka Våren 2014 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2016

KURSKATALOG Våren 2016 KURSKATALOG Våren 2016 Inbjudan till introduktionsutbildningar, tematräffar, kurser och grupper på Autismcenter för små barn Välkommen till Autismcenter för små barn! Autismcenter för små barn är ett center

Läs mer

anhörigstöd Höst 2015

anhörigstöd Höst 2015 anhörigstöd Höst 2015 Stöd från vård- och omsorgsförvaltningen För dig som tar hand om en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning. Vad är anhörigstöd? Vårdar du en partner

Läs mer

Till dig som har ett syskon med adhd eller add

Till dig som har ett syskon med adhd eller add Till dig som har ett syskon med adhd eller add Namn: Hej! Den här broschyren är skriven till dig som har ett syskon med adhd eller add. När det i broschyren bara står adhd så betyder det både adhd och

Läs mer

Aktiviteter Habiliteringen Våren 2016

Aktiviteter Habiliteringen Våren 2016 Aktiviteter Habiliteringen Våren 2016 Habiliteringens gruppaktiviteter och föreläsningar är insatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habiliteringen samt deras anhöriga. Aktiviteterna

Läs mer

Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar

Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar Bild: Lotta Löthman Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar Habiliteringen Gotland vårterminen 2013 Kurskatalogen Katalogen skickas ut till alla familjer som har kontakt

Läs mer

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka Hösten 2013 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 taby.se/anhorigstod samtalsgrupper Mötesplatser för anhöriga Anhörigstödet arrangerar mötesplatser där du får information som kan vägleda och inspirera dig.

Läs mer

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från Handikapp och Habilitering

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från Handikapp och Habilitering Vi ger råd, stöd och behandling Det här är en lättläst broschyr från Handikapp och Habilitering Vad är habilitering? Handikapp och Habilitering ger dig med funktionshinder stöd för att du ska kunna leva

Läs mer

Frågor om landstingets habiliteringsverksamhet

Frågor om landstingets habiliteringsverksamhet Ort, datum Frågor om landstingets habiliteringsverksamhet Hej! Er familj har under det senaste året haft kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen. För att vi ska kunna utveckla verksamheten är det viktigt

Läs mer

Habiliteringscentrum Vuxenhabilitering råd och stöd. Föreläsningar Information Grupper Hösten 2017

Habiliteringscentrum Vuxenhabilitering råd och stöd. Föreläsningar Information Grupper Hösten 2017 Habiliteringscentrum Vuxenhabilitering råd och stöd Föreläsningar Information er Hösten 2017 Innehåll Hösten 2017 Länet Föreläsning Att ha diagnoser som Aspergers syndrom/högfungerande autism och autismspektrumstörning

Läs mer

Välkommen till höstterminen med Attentions cafékvällar!

Välkommen till höstterminen med Attentions cafékvällar! Uppsala Augusti 2012 Innehåll Kalendarium... sid 1 Höstens cafékvällar... sid 1 Inbjudan till kurs om brukarrevision... sid 2 Inbjudan till föräldrautbildning via VITS... sid 4 Kurser i NPHS:regi... sid

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015 NÄTVERK FÖR ANHÖRIGA Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015 taby.se/anhorigstod NÄTVERK HÖSTEN FÖR ANHÖRIGA 2015 Mötesplatser för anhöriga Täby kommun ordnar mötesplatser där du som anhörig får

Läs mer

Uppsala. Augusti 2014

Uppsala. Augusti 2014 Uppsala Augusti 2014 Innehåll Inbjudan till brukarrevisionsutbildning... sid 2 Höstens cafékvällar och träffar... sid 3 Inbjudan till politisk debatt... sid 4 Kalendarium Augusti 29/8: Sista anmälningsdag

Läs mer

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka Våren 2016 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Kurser och arrangemang för närstående

Kurser och arrangemang för närstående Kurser och arrangemang för närstående Våren 2016 Programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning. Kursprogrammet

Läs mer

Vår 2015. Program. för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Haninge

Vår 2015. Program. för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Haninge Vår 2015 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet. Habiliteringen Halland

Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet. Habiliteringen Halland Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet Habiliteringen Halland Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt

Läs mer

Elever med ADHD. ADHD kräver nya pedagogiska arbetssätt i klassrummet. Verktyg och vägledning för din skolvardag!

Elever med ADHD. ADHD kräver nya pedagogiska arbetssätt i klassrummet. Verktyg och vägledning för din skolvardag! Elever med ADHD Inbjudan till konferens i Stockholm den 20-21 april 2010 TALARE Speciellt inbjuden talare Marita Hovmark Journalist, tidigare redaktör och ordförande inom Attention ADHD kräver nya pedagogiska

Läs mer

Uppsala. Augusti 2010

Uppsala. Augusti 2010 Uppsala Augusti 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Kvällsaktiviteter för ungdomar... sid 1 Ordföranden har ordet... sid 2 Schema för höstens cafékvällar... sid 3 NPF-portalens kursutbud under hösten...

Läs mer

Barnhabilitering Kalmar

Barnhabilitering Kalmar Barnhabilitering Kalmar Gruppverksamhet och kurser hösten 2014 Välkommen till barnhabiliteringen! Telefon 0480-843 00 Besöksadress Hus 48, plan 2 Lasarettsvägen 1, Kalmar Receptionens öppettider Måndag,

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Grupper och kurser 2016

Grupper och kurser 2016 Barn- och ungdomshabiliteringen Landstinget i Värmland Grupper och kurser 2016 1 På Barn- och ungdomshabiliteringen arrangerar vi flera grupper och kurser. Dessa vänder sig till dig som har kontakt med

Läs mer

Habiliteringen i Blekinge

Habiliteringen i Blekinge Habiliteringen i Blekinge Hösten 2017 Program Utbildning Grupper 1 Föräldrautbildning i kommunikation AKKtiv grundkurs KomIgång Målgrupp: KomIgång passar föräldrar till barn i förskoleåldern (0-6 år) som

Läs mer

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka Hösten 2015 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Hej och välkomna till årets första föräldraföreningsmöte torsdagen den 14 februari kl 18.30 på Strandskolan.

Hej och välkomna till årets första föräldraföreningsmöte torsdagen den 14 februari kl 18.30 på Strandskolan. VECKOBLAD v. 7 2013 Till elever Veckans ordspråk: Det är när man upptäcker musiken som många unga hjärtan också lär sig älska. Richard Strauss Hej! En vecka med massor av nationella prov har tagit sitt

Läs mer

Föreningen Attention Uppsala vill önska sina medlemmar ett riktigt gott nytt år!

Föreningen Attention Uppsala vill önska sina medlemmar ett riktigt gott nytt år! Uppsala Januari 2013 Innehåll Vårens cafékvällar och träffar... sid 2 Om den nya samtalsgruppen... sid 3 Tips om online-utbildning, kognitiva hjälpmedel... sid 3 Ett axplock ur habiliteringens kursprogram

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen VÅREN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen VÅREN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen VÅREN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.se 1(20) 2(20) Grupper för person som har

Läs mer

Integrera surfplatta i språkförskola. SPSM, Uppsala 150916 Lena Mattsson, leg. logoped

Integrera surfplatta i språkförskola. SPSM, Uppsala 150916 Lena Mattsson, leg. logoped Integrera surfplatta i språkförskola SPSM, Uppsala 150916 Lena Mattsson, leg. logoped Integrera surfplatta i språkförskola Bakgrund Skoldatatekets projekt 2012/2013 för förskola Hur, på vilket sätt och

Läs mer

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Södertälje

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Södertälje Program för barn- och föräldragrupper på Hösten 2012 Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Habiliteringsprogram för att understödja övergången från ungdom till vuxen

Habiliteringsprogram för att understödja övergången från ungdom till vuxen VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING Barn- och ungdomshabiliteringen 2011-08-29 Habiliteringsprogram för att understödja övergången från ungdom till vuxen Område Ålder Insats Hur Ansvarig Hälsa/ Välbefinnande

Läs mer

Habiliteringen i Blekinge

Habiliteringen i Blekinge Habiliteringen i Blekinge Våren 2017 Program Utbildning Grupper 1 Föräldrautbildning i kommunikation AKKtiv grundkurs KomIgång Målgrupp: KomIgång passar föräldrar till barn i förskoleåldern (0-6 år) som

Läs mer

Hösten 2009. Program med kurser och föredrag för anhöriga till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar

Hösten 2009. Program med kurser och föredrag för anhöriga till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar Hösten 2009 Program med kurser och föredrag för anhöriga till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar Autismforum Forum Funktionshinder Föräldrautbildningen Ovanliga diagnoser Programmet finns

Läs mer

Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar

Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar Bild: Lotta Löthman Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar Habiliteringen Gotland höstterminen 2013 Kurskatalogen Katalogen beskriver aktiviteter, grupper, cirklar och

Läs mer

Om adhd hos vuxna.

Om adhd hos vuxna. Om adhd hos vuxna www.habilitering.se/adhd-center Föreläsningens innehåll 1. Diagnosen adhd 2. Vad innebär svårigheterna? 3. Hur vanligt är adhd? 4. Genusperspektiv 5. Förklaringsmodeller 6. Utredning

Läs mer

Grupper, kurser och informationstillfällen HT 2016 och VT 2017

Grupper, kurser och informationstillfällen HT 2016 och VT 2017 Landstinget i Värmland Grupper, kurser och informationstillfällen HT 2016 och VT 2017 1 arrangerar grupper, kurser och informationstillfällen. Dessa vänder sig till dig som har kontakt med habiliteringen,

Läs mer

ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE

ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Vi är Anhörigcentrum s.5 Det här erbjuder vi s.7 Någon nära mig är äldre eller långvarigt sjuk s.9 Jag

Läs mer

Kurs- och gruppkatalog. barn- och ungdomshabiliteringen. Hösten 2015

Kurs- och gruppkatalog. barn- och ungdomshabiliteringen. Hösten 2015 Kurs- och gruppkatalog barn- och ungdomshabiliteringen Hösten 2015 Innehållsförteckning Praktisk information... 3 Träning i Bassäng... 4 1. Träning i bassäng, Ljungby... 4 2. Träning i bassäng, Ljungby...

Läs mer

Täby kommuns anhörigstöd Program våren 2014

Täby kommuns anhörigstöd Program våren 2014 Täby kommuns anhörigstöd Program våren 2014 taby.se/anhorigstod Täby kommuns anhörigstöd riktar sig till dig som vårdar eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand. Du ska bo i Täby

Läs mer

Aktiviteter Habiliteringen Hösten 2016

Aktiviteter Habiliteringen Hösten 2016 Aktiviteter Habiliteringen Hösten 2016 Habiliteringens gruppaktiviteter och föreläsningar är insatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habiliteringen samt deras anhöriga. Aktiviteterna

Läs mer

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013 Anhörigcenter Foto: Sofia Sabel Kartan är beskuren och lånad från broschyren Innerstaden Kungsbacka, smakfulla upplevelser Du är välkommen att kontakta oss. Telefon: 0300-83 42 29 E-post: anhorigstod-ao@kungsbacka.se

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2014

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2014 Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2014 taby.se/anhorigstod SAMTALSGRUPPER Mötesplatser för anhöriga Anhörigstödet arrangerar mötesplatser där du får information som kan vägleda och inspirera dig.

Läs mer

Våren 2014. Program. för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Haninge

Våren 2014. Program. för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Haninge Våren 2014 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD MÖTESPLATSER Kom för att träffa andra anhöriga under en enkel samvaro. Det serveras kaffe till självkostnadspris och vanligtvis görs en aktivitet. Kom ensam

Läs mer

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS Att små barn har svårt att sitta still, koncentrera sig och kontrollera sina impulser är inget ovanligt. Men för de barn som lider av ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

Läs mer

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS Att små barn har svårt att sitta still, koncentrera sig och kontrollera sina impulser är inget ovanligt. Men för de barn som har ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

Läs mer

Grundkurs om NPF för skolan

Grundkurs om NPF för skolan Välkommen till Grundkurs om NPF för skolan 10 april 2014 Föreläsare: Marie Adolfsson och Miriam Lindström www.attention-utbildning.se 1 Dagens agenda 9.30 12.00 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Läs mer