Grupper, kurser och informationstillfällen HT 2016 och VT 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grupper, kurser och informationstillfällen HT 2016 och VT 2017"

Transkript

1 Landstinget i Värmland Grupper, kurser och informationstillfällen HT 2016 och VT

2 arrangerar grupper, kurser och informationstillfällen. Dessa vänder sig till dig som har kontakt med habiliteringen, är anhörig eller ingår i nätverket kring någon som har en funktionsnedsättning. Denna katalog presenterar grupper och kurserna som vi planerar höstterminen 2016 och vårterminen Gruppaktiviteter medför flera vinster för dig som deltagare. Syftet är bland annat att du ska få träffa personer i liknande livssituation och få dela deras erfarenheter om hur det är att leva med en funktionsnedsättning. Vissa grupper bedrivs kontinuerligt och andra håller vi när behov finns, ibland är det för få deltagare för att genomföra en aktivitet och ibland är det fullt. Det går bra att göra intresseanmälan även till grupper och kurser på andra orter än där man bor. Vi erbjuder ett introduktionsprogram med information till föräldrar som är nya på barn- och ungdomshabiliteringen som vi rekommenderar alla att ta del av så snart som möjligt, se sid 20. Vårt utbud på kurser, grupper och utbildningar grundar sig på behov och önskemål. Om du har förslag och önskemål på andra kurser, än de som finns idag, är det viktigt att dessa når oss. Kontakta oss gärna om du har förslag eller vill ha mer information! Besöksadress:, Öppettider: Vardagar 8-16 med lunchstängt Telefon: el E-post: Hemsida: 1177.se, sök barn och ungdomshabiliteringen 2

3 Innehåll AKKtiv föräldrakurs om kommunikation och kommunikationsstöd... 4 Bassängträning utifrån individuellt program... 5 Bassängträning i grupp... 6 Bildverkstad... 7 Cirkelträning... 8 Externa föreläsare som har speciell kompetens eller erfarenhet... 9 Föräldragrupp i bemötande av barn med utåtagerande beteende Föräldrakurs om tal, språk och kommunikationsutveckling Informationstillfälle om skolstart Informationstillfälle om att gå över till vuxenhabiliteringen Informationstillfälle om psykologiska aspekter vid CP/MMC Informationstillfälle om vad det innebär att ha en utvecklingsstörning Informationstillfälle om vad det innebär att ha en autism i kombination med utvecklingsstörning Lek och kommunikation för yngre barn med föräldrar Mor- och farföräldragrupp Ny på BUH, föräldragrupp Rit- och skrivprat, seriesamtal och sociala berättelser Rullstolsgrupp Samtalsgrupp för ungdomar Smärtskola Syskongrupp Sångstund TAKK Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation Grundkurs TAKK Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation Uppföljningstillfällen Träningstorget Vattenaerobic Praktisk information

4 AKKtiv föräldrakurs om kommunikation och kommunikationsstöd (AKKtiv Alternativ Kompletterande Kommunikation tidig intervention) Information om kommunikation och kommunikationsutveckling. Kunskapsförmedling om att stödja och stimulera ert barns kommunikationsutveckling och få möjlighet att tillverka kommunikationsmaterial. Pedagog och logoped från barn- och ungdomshabiliteringen. Föräldrar som har barn i förskoleåldern med svårigheter att förstå tal och/eller göra sig förstådda. Åtta tillfällen á 2 timmar. Kursen startar när det finns anmälda till en grupp. Om du är intresserad eller vill veta mer om kursen tar du kontakt med ditt habiliteringsteam. 4

5 Bassängträning utifrån individuellt program Du har ett individuellt träningsprogram, men du tränar samtidigt som andra barn och ungdomar med egna program. Gruppledare Sjukgymnaster/fysioterapeuter från barn- och ungdomshabiliteringen. Barn och ungdomar med individuellt bassängträningsprogram som de har fått av sjukgymnast på barn- och ungdomshabiliteringen. Varje termin, 6-8 gånger/termin. Bassängen på sjukhuset i Torsby, på vårdcentralen i Filipstad och på Centralsjukhuset i Karlstad (hösten 2016 kommer bassängen renoveras vilket gör att bassängträningen kommer begränsas i Karlstad). Om du är intresserad eller vill veta mer om bassängträningen tar du kontakt med ditt habiliteringsteam. Anmäl ditt intresse får du mer information om datum. Antal platser är begränsat. 5

6 Bassängträning i grupp Gruppledare Sjukgymnaster/fysioterapeuter från barn- och ungdomshabiliteringen. Gruppen riktar sig till barn och ungdomar. Varje termin, 6-8 gånger/termin. Bassängen på sjukhuset i Torsby, på vårdcentralen i Filipstad och på centralsjukhuset i Karlstad (hösten 2016 kommer bassängen renoveras vilket gör att bassängträningen kommer begränsas i Karlstad). Om du är intresserad eller vill veta mer om bassängträningen tar du kontakt med ditt habiliteringsteam. Antal platser är begränsat. 6

7 Bildverkstad Bildverkstad för föräldrar och assistenter till barn och ungdomar som är i behov av bildstöd. Ni kan komma och få hjälp att göra bilder samt stöd i hur man använder bilder i kommunikation eller för tydliggörande i vardagen. Det är bra om ni har viss erfarenhet av bildanvändning eller är introducerade och har fått information från ditt habiliteringsteam. Logoped, arbetsterapeut eller specialpedagog från barn- och ungdomshabiliteringen. Föräldrar och assistenter till barn och ungdomar som är intresserade av bildstöd. Ett till två tillfällen i månaden. Om du är intresserad eller vill veta mer om bildverkstad tar du kontakt med ditt habiliteringsteam. Det finns fem tillfällen inbokade under hösten med möjlighet att ta emot fyra nätverk respektive gång. Anmäl intresserade nätverk så får ni mer information om datum. 7

8 Cirkelträning Ett träningstillfälle för ungdomar att träna styrka, kondition, balans och koordination i grupp. Träningspasset består av stationer med olika alternativ på övningar vid varje station. Passet leds av två sjukgymnaster/ fysioterapeuter som instruerar övningarna och styr passet. Sjukgymnast/fysioterapeut från barn- och ungdomshabiliteringen Ungdomar från 13 år och uppåt. Vid behov ska vuxen vara med. 1 gång/termin 7 tillfällen á 45minuter Om du är intresserad eller vill veta mer om föreläsningen tar du kontakt med ditt habiliteringsteam. 8

9 Externa föreläsare som har speciell kompetens eller erfarenhet Ibland anordnar vi tillfällen då externa föreläsare kommer till barn- och ungdomshabiliteringen. Om du har förslag på någon intressant föreläsare, prata med någon i ditt habiliteringsteam, eller skicka ditt förslag med e-post till: Märk brevet med extern föreläsare förslag till verksamhetsutvecklare. Om en extern föreläsare kommer till barn- och ungdomshabiliteringen lägger vi ut information på 1177.se (sök barn och ungdomshabiliteringen), skriver på vår facebook sida och sätter upp affischer i väntrummen. 9

10 Föräldragrupp i bemötande av barn med utåtagerande beteende Råd och handledning kring bemötande. Gruppen är även ett sätt att som förälder få tillfälle att dela sina upplevelser med andra föräldrar i en liknande situation. Psykolog, kurator eller pedagog från barn- och ungdomshabiliteringen Föräldrar som har barn och ungdomar med problemskapande beteende, med behov av stöd i sin föräldraroll. 1 gång/vartannat år 3 tillfällen á 2 timmar Om du är intresserad eller vill veta mer om gruppen tar du kontakt med ditt habiliteringsteam. 10

11 Föräldrakurs om tal, språk och kommunikationsutveckling Grundläggande kunskap som ger goda förutsättningar för framtida arbete med kommunikation. Logopeder från barn- och ungdomshabiliteringen. Föräldrar till barn och ungdomar som har insatser från barn- och ungdomshabiliteringen. 1-2 gånger per termin 2 tillfällen á 3 timmar per tillfälle Om du är intresserad eller vill veta mer om kursen tar du kontakt med ditt habiliteringsteam. 11

12 Informationstillfälle om skolstart Information för föräldrar om när och hur eventuell utredning inför skolstart görs samt om grundskolan och särskolan. Pedagog från barn- och ungdomshabiliteringen, dessutom medverkar specialpedagog och psykolog från Klaraborgs specialpedagogiska område. Föräldrar till barn som ska börja skolan och har kontakt med barn och ungdomshabiliteringen. Ett tillfälle per år á 4 timmar Om du är intresserad eller vill veta mer om informationstillfället tar du kontakt med ditt habiliteringsteam. 12

13 Informationstillfälle om att gå över till vuxenhabiliteringen Information till föräldrar och ungdomar som ska gå över till vuxenhabiliteringen. Kurator från barn- och ungdomshabiliteringen och arbetsterapeut samt kurator från vuxenhabiliteringen. Föräldrar och ungdomar som ska gå över till vuxenhabiliteringen, där ungdomarna är i årsåldern. Deltar vid ett tillfälle, antingen på våren eller hösten 1,0-1,5 timmar Vuxenhabiliteringen Drottninggatan Karlstad Om du är intresserad eller vill veta mer om informationstillfället tar du kontakt med ditt habiliteringsteam. 13

14 Informationstillfälle om psykologiska aspekter vid CP/MMC Information om hur hjärnskada påverkar kognitiva och perceptuella funktioner och möjlighet att prata om existentiella frågor med andra i liknande situation. Psykolog från barn- och ungdomshabiliteringen. Personer som har mycket kontakt med ett barn med CP/MMC. 1 gång vartannat år 1 tillfälle á 2 timmar Om du är intresserad eller vill veta mer om informationstillfället tar du kontakt med ditt habiliteringsteam. 14

15 Informationstillfälle om vad det innebär att ha en utvecklingsstörning Information om vad det innebär att ha en utvecklingsstörning. Hur ställs diagnosen? Vilka rättigheter har en person med utvecklingsstörning? Vad bör omgivningen tänka på i sitt bemötande? I samband med informationstillfället kommer det även att finnas möjlighet att diskutera existentiella frågor med andra i liknande situation. Psykolog från barn- och ungdomshabiliteringen Personer som har mycket kontakt med ett barn som har utvecklingsstörning 1 gång per år 1 tillfälle á 2 timmar Om du är intresserad eller vill veta mer om informationstillfället tar du kontakt med ditt habiliteringsteam. 15

16 Informationstillfälle om vad det innebär att ha en autism i kombination med utvecklingsstörning Information om vad det innebär att ha både diagnosen autism och utvecklingsstörning. Hur ställs diagnoserna? Vad bör omgivningen tänka på i sitt bemötande? I samband med föreläsningen kommer det även att finnas möjlighet att diskutera existentiella frågor med andra i liknande situation. Psykolog från barn- och ungdomshabiliteringen Personer som har mycket kontakt med ett barn som har diagnoserna autism och utvecklingsstörning 1 gång per år 1 tillfälle á 2 timmar Om du är intresserad eller vill veta mer om informationstillfälle tar du kontakt med ditt habiliteringsteam. 16

17 Lek och kommunikation för yngre barn med föräldrar Motorisk träning i form av stationslek i kombination med kommunikationsträning och träning i samspel tillsammans med andra barn med liknande svårigheter. Dessutom ett tillfälle för barnens föräldrar att träffa andra föräldrar och ha reflektioner och samtal med kurator. Sjukgymnast/fysioterapeut, logoped, specialpedagog och kurator från barnoch ungdomshabiliteringen. Föräldrar och små barn ca 0-2 år och 2-4 år, och små barn där föräldrarna nyligen gått Ny på BUH, föräldragrupp. 1 gång per termin. 4-6 tillfällen á 45 minuter Om du är intresserad eller vill veta mer om gruppen tar du kontakt med ditt habiliteringsteam. Gruppsammansättningen görs av gruppledarna och antalet platser är begränsat. 17

18 Mor- och farföräldragrupp Ett tillfälle att träffa andra mor och farföräldrar i liknande situation, att få information om funktionsnedsättningar och dess konsekvenser. Kurator från barn- och ungdomshabiliteringen. Mor- och farföräldrar till barn och ungdomar som har kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen 1 gång vartannat år. 1 tillfällen á 3-3,5 timmar samt eventuellt en uppföljningsträff Samt lokalkontoren Torsby, Kristinehamn och Arvika Om du är intresserad eller vill veta mer om gruppen tar du kontakt med ditt habiliteringsteam. 18

19 Ny på BUH, föräldragrupp Föräldraträffarna är ett första led i det långsiktiga stödet från barn- och ungdomshabiliteringen. Av erfarenhet vet vi att det är värdefullt att träffa föräldrar i liknande situation utbyta erfarenheter om funktionsnedsättningar och dess konsekvenser lära sig mer om hur man som förälder kan stödja sitt barn/ungdom Kurator från barn- och ungdomshabiliteringen. Föräldrar som nyligen har fått kontakt med BUH 3 träffar á 2 timmar Genomförs återkommande, flera gånger per termin. Om du är intresserad eller vill veta mer om träffarna tar du kontakt med ditt habiliteringsteam. Anmäl ditt intresserade så får du mer information om datum. 19

20 Rit- och skrivprat, seriesamtal och sociala berättelser Information om kommunikation, språkförståelse samt hur man som vuxen kan arbeta med bilder och/eller text för att underlätta/förtydliga för sitt barn i olika situationer. Teori samt praktiska övningar inom området. En viktig del av kursen är att föräldrarna kommer träffa andra föräldrar/närstående för att utbyta erfarenheter Logoped, specialpedagog från barn- och ungdomshabiliteringen. Föräldrar och närstående till barn/ungdomar som har behov av tydliggöranden för att utveckla sin förståelse för sociala situationer/händelser och är i behov av tydlig förberedelse. 1-3 gånger per termin 3 tillfällen, á 2 timmar Om du är intresserad eller vill veta mer om gruppen tar du kontakt med ditt habiliteringsteam. Gruppsammansättningen görs av gruppledarna och antalet platser är begränsat. 20

21 Rullstolsgrupp Öka förmågan till självständig rullstolskörning genom teknikträning i olika miljöer, gruppaktiviteter och erfarenhetsutbyte. Gruppledare Arbetsterapeuter och sjukgymnaster från barn- och ungdomshabiliteringen Barn och ungdomar som kan eller har förutsättningar att lära sig köra rullstolen själv inomhus och/eller utomhus. 1 gång/termin, 2 halvdagar med lite olika inriktningar beroende på önskemål om typ av träning. Om du är intresserad eller vill veta mer om gruppen tar du kontakt med ditt habiliteringsteam. Gruppsammansättningen görs av gruppledarna och antalet platser är begränsat. 21

22 Samtalsgrupp för ungdomar Prata med ungdomar kring deras funderingar och hur de ser på vuxenblivandet. Psykolog, kurator eller specialpedagog från barn- och ungdomshabiliteringen. Ungdomar över 12 år, som har kontakt med på barn- och ungdomshabiliteringen 1 gång/vartannat år 3 tillfällen á 1timme Om du är intresserad eller vill veta mer om gruppen tar du kontakt med ditt habiliteringsteam. Gruppsammansättningen görs av gruppledarna och antalet platser är begränsat. 22

23 Smärtskola Barn och ungdomar som deltar i smärtskolan kommer att få information om de psykiska och fysiska aspekterna av smärta. Deltagarna kommer träffa andra personer med liknande erfarenheter. Vi kommer att reflektera kring vad man kan göra för att minska smärtans påverkan på olika livsval. Sjukgymnast/fysioterapeut, psykolog eller sjuksköterska från barn- och ungdomshabiliteringen. Barn och ungdomar 9-13 år med långvarig smärta. 3 träffar á 1,5 timme. Vid första träffen är även föräldrarna inbjudna. Om du är intresserad eller vill veta mer om gruppen tar du kontakt med ditt habiliteringsteam. Gruppsammansättningen görs av gruppledarna och antalet platser är begränsat. 23

24 Syskongrupp Ge syskon till möjlighet att utbyta erfarenheter och lära känna andra barn i liknande situation. Genom att dela med sig om sina tankar och få möjlighet att ställa frågor finns det möjlighet att uppmärksamma deras behov av information och stöd. Psykolog, kurator eller pedagog från barn- och ungdomshabiliteringen. Syskon till barn eller ungdomar på barn- och ungdomshabiliteringen. 1 gång/år 4 tillfällen á 1,5 timmar Om du är intresserad eller vill veta mer om gruppen tar du kontakt med ditt habiliteringsteam. 24

25 Sångstund Vi träffas på barn- och ungdomshabiliteringen för att umgås, fika och sjunga Pedagog och logoped från barn- och ungdomshabiliteringen. Föräldrar som gått Akktivkursen och deras barn. 3 tillfällen per termin a 1,5 timmar Om du är intresserad eller vill veta mer om kursen tar du kontakt med ditt habiliteringsteam. 25

26 TAKK Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation Grundkurs Vi går igenom grunderna för Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK). Kursen innehåller många praktiska moment. Efter avslutad kurs har deltagarna ett basordförråd och använder TAKK i vardagen. Logoped eller pedagog från barn- och ungdomshabiliteringen. Föräldrar, äldre syskon, släkt/bekanta, assistenter, personal från förskola, skola etc. (riktad till vuxna). 1-2 gånger per termin i Karlstad 1-2 gånger/år på lokalkontoren i Torsby, Kristinehamn och Arvika 8 tillfällen á 1,5 timmar Samt lokalkontoren Torsby, Kristinehamn och Arvika Om du är intresserad eller vill veta mer om kursen tar du kontakt med ditt habiliteringsteam. 26

27 TAKK Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation Uppföljningstillfällen Detta är uppföljande tillfällen för TAKK som är oberoende av varandra. Vi tränar, pratar och byter erfarenheter kring TAKK och användningen i vardagen. Du som deltagare kommer själv att påverka innehållet. Logoped eller pedagog från barn- och ungdomshabiliteringen. Föräldrar, äldre syskon, släkt/bekanta, assistenter, personal från förskola, skola etc. (riktad till vuxna). 1-2 gånger per termin i Karlstad 1-2 gånger/år på lokalkontoren i Torsby, Kristinehamn och Arvika 1 tillfällen á 1,5 timmar Samt lokalkontoren Torsby, Kristinehamn och Arvika Om du är intresserad eller vill veta mer om kursen tar du kontakt med ditt habiliteringsteam. 27

28 Träningstorget Du har ett individuellt träningsprogram, men du tränar samtidigt med andra barn och ungdomar som också har ett eget program. Träningstorget är ett öppet träningstillfälle där man kan få komma till habiliteringen och träna utifrån sina egna behov, men tillsammans med andra. Det finns personal tillgänglig som kan svara på frågor och stötta i träningen. Barnet/ungdomen behöver dock ha en vuxen med sig som hjälper till med träningen. Barnet/ungdomen tränar enligt det träningsprogram som ansvarig sjukgymnast/fysioterapeut och/eller arbetsterapeut har utformat, programmet utformas innan första tillfället på träningstorget. Gruppledare Arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter från barn- och ungdomshabiliteringen. Barn och ungdomar som har behov av att träna fin- och grovmotorik, styrka, rörlighet, balans och kondition. 1 gång/termin 10 tillfällen med öppen tid under 1,5 timme. Om du är intresserad eller vill veta mer om träningen på träningstorget tar du kontakt med ditt habiliteringsteam. 28

29 Vattenaerobic Vattenpass till musik med instruktör på land. Sjukgymnast/Fysioterapeut från barn- och ungdomshabiliteringen. Barn- och ungdomar som är mellan år och som behöver träna styrka och kondition. 1 gång/termin. 7 tillfällen á 45 minuter. Bassängen på Centralsjukhuset i Karlstad. (hösten 2016 kommer bassängen renoveras vilket gör att bassängträningen kommer begränsas i Karlstad). Om du är intresserad eller vill veta mer om gruppen tar du kontakt med ditt habiliteringsteam. Gruppsammansättningen görs av gruppledarna och antalet platser är begränsat. 29

30 Praktisk information Ersättning från Försäkringskassan Om föräldrar måste ta ledigt ifrån sitt arbete i samband med kursdagar, har en förälder rätt till ersättning från Försäkringskassan om barnet eller ungdomen är under 16 år, (se information om tfp nedan). För barn som tillhör LSS personkrets kan även kontaktdagar användas, (10 dagar per barn och år). Ta kontakt med Försäkringskassan i god tid före kursen. Kursorter Det går bra att göra intresseanmälan även till kurser på andra orter om inte kursen anordnas på din habilitering. Förtäring När förtäring erbjuds finns den att köpa till självkostnadspris för de vuxna. För barn och ungdomar med funktionsnedsättning är det alltid gratis. Resor För de familjekurser som riktar sig till barn med funktionsnedsättning tillsammans med förälder ges reseersättning enligt landstingets regler för sjukresor. Dessa administreras av reseservice. Reseersättningen gäller alltid billigaste färdsätt med buss eller egen bil (10 kr/mil). Blanketter för reseräkningar erhålls vid familjekurser och signeras av kursvärdarna. Resor till kurser som riktas enbart till föräldrar räknas inte som sjukresor och då utgår ingen reseersättning. Taxi gäller endast för behandlingsinsatser för barnet och om det av medicinska skäl inte är möjligt att åka med annat färdsätt. Behovet av taxi måste alltid styrkas av behandlare innan resan beställs via reseservice. Personal Vissa kurser vänder sig även till personal i andra verksamheter t ex förskola, skola, korttidsboende. Kursen är avgiftsfri även för dessa, om inget annat anges. De måste dock ha godkännande av sin arbetsgivare för att delta. Resor och arbetstid för kursen bekostas av deras arbetsgivare. Föräldrar informerar själva den personal som de önskar delta på kursen. Om hjälp i information och kontakter med resp arbetsgivare önskas, så kontakta ert habiliteringsteam. Information om tillfällig föräldrapenning tfp Som bestämmelserna ser ut för närvarande så har en förälder rätt till tillfällig föräldrapenning om man avstått förvärvsarbete för att delta i habiliteringens föräldrakurser. Det är naturligtvis lika viktigt för båda föräldrarna att delta i kurser kring sitt barns funktionsnedsättning och behov av stöd i sin utveckling men där finns en lucka i socialförsäkringen. 30

31 Kan göras med denna blankett, eller 1177.se (sök barn och ungdomshabiliteringen), logga in dig och skicka en anmälan. Eller så pratar du med någon i ditt habiliteringsteam. Namn på kursen/gruppen/föreläsningen Barnets/ungdomens namn och personnummer Teamsamordnare Namn Personnummer Namn förälder/vårdnadhavare E-post förälder/vårdnadshavare Telefon förälder/vårdnadshavare Namn förälder/vårdnadshavare E-post förälder/vårdnadshavare Telefon förälder/vårdnadshavare till kurser eller grupper skickas till: Adress Barn och ungdomshabiliteringen Centralsjukhuset Karlstad Övriga kontaktuppgifter till barn och ungdomshabiliteringen Öppettider: Vardagar 8-16 med lunchstängt Telefon: el E-post: Hemsida: 1177.se, sök barn och ungdomshabiliteringen 31

Grupper och kurser 2016

Grupper och kurser 2016 Barn- och ungdomshabiliteringen Landstinget i Värmland Grupper och kurser 2016 1 På Barn- och ungdomshabiliteringen arrangerar vi flera grupper och kurser. Dessa vänder sig till dig som har kontakt med

Läs mer

HABIL ITERINGSCENTRUM. Kurskatalog för föräldrar och nätverk hösten 2015

HABIL ITERINGSCENTRUM. Kurskatalog för föräldrar och nätverk hösten 2015 HABIL ITERINGSCENTRUM Barn - och ung domshabiliteringen Kurskatalog för föräldrar och nätverk hösten 2015 Kurser och temadagar hösten 2015 Inledning Barn- och ungdomshabiliteringens kurser och föreläsningar

Läs mer

Habiliteringen Halland

Habiliteringen Halland Habiliteringen Halland 12 01 02 Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn och ungdomar som har kontakt med Habiliteringen samt till deras familjer. Aktiviteterna

Läs mer

Våren 2014. Program. för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Haninge

Våren 2014. Program. för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Haninge Våren 2014 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Programutbud för barn och föräldrar på Habiliteringscenter Södertälje

Programutbud för barn och föräldrar på Habiliteringscenter Södertälje Programutbud för barn och föräldrar på Hösten 2013 Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Barnhabilitering Kalmar

Barnhabilitering Kalmar Barnhabilitering Kalmar Gruppverksamhet och kurser hösten 2014 Välkommen till barnhabiliteringen! Telefon 0480-843 00 Besöksadress Hus 48, plan 2 Lasarettsvägen 1, Kalmar Receptionens öppettider Måndag,

Läs mer

Habiliteringen Halland

Habiliteringen Halland Habiliteringen Halland Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn och ungdomar som har kontakt med Habiliteringen samt till deras familjer. Aktiviteterna utgår

Läs mer

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka Våren 2014 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Södertälje

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Södertälje Program för barn- och föräldragrupper på Hösten 2012 Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka Hösten 2014 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Habiliteringen Halland

Habiliteringen Halland Habiliteringen Halland 13 08 20 Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med Habiliteringen samt till deras familjer.

Läs mer

Barn- och ungdomshabiliteringen i Östergötlands län LÄNSTEAM KURSKATALOG HÖSTEN 2014. www.1177.se

Barn- och ungdomshabiliteringen i Östergötlands län LÄNSTEAM KURSKATALOG HÖSTEN 2014. www.1177.se Barn- och ungdomshabiliteringen i LÄNSTEAM KURSKATALOG HÖSTEN 2014 www.1177.se Kurser inom et Barn- och ungdomshabiliteringens målgrupp är barn och ungdomar upp till 18 år som på grund av funktionsnedsättning

Läs mer

Våren 2016. Program. för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Haninge

Våren 2016. Program. för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Haninge Våren 2016 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Barn- och ungdomshabiliteringen I Örebro län, BUH

Barn- och ungdomshabiliteringen I Örebro län, BUH Barn- och ungdomshabiliteringen rev 140127 Barn- och ungdomshabiliteringen I Örebro län, BUH Barn- och ungdomshabiliteringen (BUH) inom Örebro läns landsting är en specialistresurs, en plusresurs, till

Läs mer

Kurs- och gruppkatalog. barn- och ungdomshabiliteringen. Våren 2016

Kurs- och gruppkatalog. barn- och ungdomshabiliteringen. Våren 2016 Kurs- och gruppkatalog barn- och ungdomshabiliteringen Våren 2016 Innehållsförteckning Praktisk information... 3 Träning i Bassäng... 4 Träning i bassäng, Ljungby... 4 Träning i bassäng, Ljungby... 4 Träning

Läs mer

Habiliteringen i Blekinge

Habiliteringen i Blekinge Habiliteringen i Blekinge Våren 2016 Program Utbildning Grupper 1 Autismutbildning Målgrupp: Utbildning för föräldrar med barn som fått diagnos inom området autism. Program: Grundläggande utbildning. Under

Läs mer

Leva som andra. Barn och ungdomar som har funktionshinder ska kunna leva som andra

Leva som andra. Barn och ungdomar som har funktionshinder ska kunna leva som andra BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN Leva som andra Barn och ungdomar som har funktionshinder ska kunna leva som andra En del av landstinget kallas för barn- och ungdomshabiliteringen. Vi som arbetar här ger

Läs mer

Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet. Habiliteringen Halland

Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet. Habiliteringen Halland Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet Habiliteringen Halland Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt

Läs mer

2016 Se även Habiliteringens hemsida www.ltdalarna.se/hab och Infoteket om funktionshinder www.lul.se/sv/infoteket

2016 Se även Habiliteringens hemsida www.ltdalarna.se/hab och Infoteket om funktionshinder www.lul.se/sv/infoteket Habiliteringen i Dalarna Länsgemensamma Gruppverksamheter och Informationstillfällen för personer med funktionsnedsättning samt för närstående, personal och nätverk KURSKATALOG BASUTBUD 2016 Se även Habiliteringens

Läs mer

Aktiviteter Grupper och föreläsningar. Habiliteringsverksamheten i Sörmland september 2010 - februari 2011

Aktiviteter Grupper och föreläsningar. Habiliteringsverksamheten i Sörmland september 2010 - februari 2011 Aktiviteter Grupper och föreläsningar Habiliteringsverksamheten i Sörmland september 2010 - februari 2011 Inledning Habiliteringsverksamheten i Sörmland stödjer barn, ungdomar och vuxna med varaktiga funktionsnedsättningar

Läs mer

Habiliteringen i Blekinge

Habiliteringen i Blekinge Habiliteringen i Blekinge Hösten 2015 Program Utbildning Grupper 1 AKKtiv KomHem-fördjupningskurs i kommunikation Målgrupp: Föräldrar till barn i åldern 0-12 år, som har kommunikationssvårigheter och där

Läs mer

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning Hjälpredan Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning * Med under skoltiden avses barn i fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola.

Läs mer

KARTLÄGGNING INFÖR OCH UNDER INDIVIDPLAN

KARTLÄGGNING INFÖR OCH UNDER INDIVIDPLAN KARTLÄGGNING INFÖR OCH UNDER INDIVIDPLAN Till dig som förälder/annan vuxen Inom Barn- och ungdomshabiliteringen ser vi det som viktigt att barnen och ungdomarna får vara delaktiga så mycket som möjligt

Läs mer

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka Våren 2013 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning Reviderad 2015-09-01 Hjälpreda Hörsel Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning www.spsm.se www.vgregion.se www.rjl.se www.regionhalland.se www.skl.se Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Habiliteringen. i Blekinge. Program. Våren 2014 2015. Utbildning Grupper

Habiliteringen. i Blekinge. Program. Våren 2014 2015. Utbildning Grupper Habiliteringen i Blekinge Våren 2014 2015 Program Utbildning Grupper 1 AKKtiv Komigång Nybörjarkurs i kommunikation Målgrupp: Föräldrar till barn i åldern 0-12 år, som har Kommunikationssvårigheter. Syftet

Läs mer

Frågor om landstingets habiliteringsverksamhet

Frågor om landstingets habiliteringsverksamhet Ort, datum Frågor om landstingets habiliteringsverksamhet Hej! Er familj har under det senaste året haft kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen. För att vi ska kunna utveckla verksamheten är det viktigt

Läs mer

Barn- och ungdomshabiliteringen

Barn- och ungdomshabiliteringen Barn- och ungdomshabiliteringen PRAKTISK INFORMATION... 2 TRÄNING I BASSÄNG... 3 1 TRÄNING I BASSÄNG, LJUNGBY... 3 2 TRÄNING I BASSÄNG, LJUNGBY... 3 3 TRÄNING I BASSÄNG, LJUNGBY... 4 4 TRÄNING I BASSÄNG,

Läs mer

Habiliteringen Halland

Habiliteringen Halland Habiliteringen Halland 14 01 10 Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med Habiliteringen samt till deras familjer.

Läs mer

Habiliteringens Grupp- och Kurskatalog

Habiliteringens Grupp- och Kurskatalog Habiliteringens Grupp- och Kurskatalog Foto: Tony Österberg Våren 2016 Den här katalogen är tillgänglig för dig som har kontakt med någon av Habiliteringens olika verksamheter. Den finns i samtliga väntrum

Läs mer

Kurser. Hösten 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se

Kurser. Hösten 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Kurser Hösten 2015 Autismcenter för barn & ungdom,, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Autismcenter för barn & ungdom,, 112 50 Stockholm www.habilitering.nu ANMÄLAN TILL VÅRA KURSER Våra kurser riktar

Läs mer

Kurskatalog för föräldrar och nätverk våren 2016

Kurskatalog för föräldrar och nätverk våren 2016 HABILITERINGSCENTRUM BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN Kurskatalog för föräldrar och nätverk våren 2016 Kurser och temadagar våren 2016 Inledning Barn- och ungdomshabiliteringens kurser och föreläsningar

Läs mer

Resurs- och Lärcentrums kursutbud hösten 2013 och våren 2014

Resurs- och Lärcentrums kursutbud hösten 2013 och våren 2014 Resurs- och Lärcentrums kursutbud hösten 2013 och våren 2014 Utbildningsbroschyr, version 2.0 Resurs- och Lärcentrum Översikt RoLs kursutbud HT 2013 och VT 2014 Utbildning Kursdag/ar Sista anmälningsdag

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2016

KURSKATALOG Våren 2016 KURSKATALOG Våren 2016 Inbjudan till introduktionsutbildningar, tematräffar, kurser och grupper på Autismcenter för små barn Välkommen till Autismcenter för små barn! Autismcenter för små barn är ett center

Läs mer

Reviderad 2013-09-26. Tegnérskolan

Reviderad 2013-09-26. Tegnérskolan Reviderad 2013-09-26 Tegnérskolan Barnvision i Örebro Varje barn i Örebro, utan undantag, har rätt att leva och utvecklas under omständigheter som gynnar barnets eget bästa och som beroende på barnets

Läs mer

Vår 2015. Program. för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Haninge

Vår 2015. Program. för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Haninge Vår 2015 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN. Leva som andra

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN. Leva som andra BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN Leva som andra Habilitering, råd och stöd Barn- och ungdomshabiliteringen i erbjuder habilitering samt råd och stöd till barn och ungdomar med utvecklingsstörning, autism,

Läs mer

Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet. Habiliteringen Halland

Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet. Habiliteringen Halland Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet Habiliteringen Halland Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA HABILITERINGSPROGRAM för barn och ungdomar med Downs syndrom Information till föräldrar www.ltdalarna.se/hab Barn- och ungdomshabiliteringen i Dalarna.. ger stöd

Läs mer

2015 Se även Habiliteringens hemsida www.ltdalarna.se/hab och Infoteket om funktionshinder www.lul.se/sv/kampanjwebbar/infoteket/

2015 Se även Habiliteringens hemsida www.ltdalarna.se/hab och Infoteket om funktionshinder www.lul.se/sv/kampanjwebbar/infoteket/ Habiliteringen i Dalarna Länsgemensamma Gruppverksamheter och Informationstillfällen för personer med funktionsnedsättning samt för närstående, personal och nätverk KURSKATALOG BASUTBUD 2015 Se även Habiliteringens

Läs mer

Resurs- och Lärcentrums kursutbud våren 2013

Resurs- och Lärcentrums kursutbud våren 2013 Resurs- och Lärcentrums kursutbud våren 2013 Utbildningsbroschyr, version 1.3 Resurs- och Lärcentrum Översikt RoLs kursutbud VT 2013 Utbildning Kursdag/ar Sista anmälningsdag Övergripande kurs i 21/1,

Läs mer

Social och ekonomisk information

Social och ekonomisk information Social och ekonomisk information Barn och ungdom Habiliteringen Tidsaxel över sociala och ekonomiska rättigheter 2 Innehållsförteckning Tidsaxel över sociala och ekonomiska rättigheter... 2 Viktiga telefonnummer...

Läs mer

Kurser. Våren 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se

Kurser. Våren 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Kurser Våren 2015 Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habilitering.nu

Läs mer

Kurs- och gruppkatalog. barn- och ungdomshabiliteringen. Våren 2015

Kurs- och gruppkatalog. barn- och ungdomshabiliteringen. Våren 2015 Kurs- och gruppkatalog barn- och ungdomshabiliteringen Våren 2015 Innehållsförteckning Praktisk information... 3 Träning i bassäng... 4 1. Träning i bassäng, Ljungby... 4 2. Träning i bassäng, Ljungby...

Läs mer

Kurs- och gruppkatalog. barn- och ungdomshabiliteringen. Hösten 2015

Kurs- och gruppkatalog. barn- och ungdomshabiliteringen. Hösten 2015 Kurs- och gruppkatalog barn- och ungdomshabiliteringen Hösten 2015 Innehållsförteckning Praktisk information... 3 Träning i Bassäng... 4 1. Träning i bassäng, Ljungby... 4 2. Träning i bassäng, Ljungby...

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2010 STRÖMSTADS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Obligatoriska särskolan Inlämnad av: Verksamhetschef Ann-Catrin A-Göthlin Barn- och utbildningsförvaltningen Förskola och

Läs mer

Kurser och aktiviteter

Kurser och aktiviteter Kurser Autismcenter för barn & ungdom Våren 2011 Autismcenter för barn & ungdom Stadshagsvägen 7, 1 tr. Kurser och aktiviteter 1. BAS-KURS OM AUTISM 2. PÅ SPÅRET - FÖRDJUPAD BAS-KURS 3. KOMMUNIKATION I

Läs mer

Habiliteringscentrum Enheten för utvecklingsstörning Lena Klippberg, kurator Maria Thomé, kurator. Några vanliga frågor inför vuxenlivet

Habiliteringscentrum Enheten för utvecklingsstörning Lena Klippberg, kurator Maria Thomé, kurator. Några vanliga frågor inför vuxenlivet Habiliteringscentrum Enheten för utvecklingsstörning Lena Klippberg, kurator Maria Thomé, kurator Några vanliga frågor inför vuxenlivet Västerås Augusti 2015 Innehållsförteckning Arbete / Sysselsättning

Läs mer

Verksamhetsplan elevhälsan

Verksamhetsplan elevhälsan Verksamhetsplan elevhälsan För EduLexUs AB 2012/2013 Innehåll Elevhälsan blir ett nytt begrepp i skollagen...3 Om sekretess...3 Elevhälsan inom EduLexUs...4 Så här fungerar det...5 Prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Mina Goda Vanor kurs om livsstilsförändring för personer med funktionsnedsättning.

Mina Goda Vanor kurs om livsstilsförändring för personer med funktionsnedsättning. Mina Goda Vanor kurs om livsstilsförändring för personer med funktionsnedsättning. Susanne Karlsson Stina Frank Karin Karkiainen Psykolog Fysioterapeut Arbetsterapeut Habiliteringen för barn och vuxna

Läs mer

Välkommen till habiliteringen!

Välkommen till habiliteringen! Habiliteringen Kalmar Gruppverksamhet och kurser hösten 2015 Välkommen till habiliteringen! Telefon 0480-843 00 Besöksadress Hus 48, plan 2 Lasarettsvägen 1, Kalmar Receptionens öppettider Måndag, onsdag

Läs mer

Projekt 14. Cirkus. Några exempel som vi har sett är: Ögon som lyser.

Projekt 14. Cirkus. Några exempel som vi har sett är: Ögon som lyser. Projekt 14. Cirkus Syfte: BARNHABILITERINGEN stödjer barn 0-18 år med funktionsnedsättning. Tvärprofessionella team tillgodoser medicinska, psykologiska, sociala och pedagogiska behov. Habiliteringen utgår

Läs mer

Aktiviteter Habiliteringen Våren 2016

Aktiviteter Habiliteringen Våren 2016 Aktiviteter Habiliteringen Våren 2016 Habiliteringens gruppaktiviteter och föreläsningar är insatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habiliteringen samt deras anhöriga. Aktiviteterna

Läs mer

Program hösten 2009. Välkommen till ADHD-centers kurser, tematräffar, föreläsningar & andra aktiviteter. www.habilitering.

Program hösten 2009. Välkommen till ADHD-centers kurser, tematräffar, föreläsningar & andra aktiviteter. www.habilitering. Program hösten 2009 Välkommen till ADHD-centers kurser, tematräffar, föreläsningar & andra aktiviteter www.habilitering.nu/adhd-center 2 Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter

Läs mer

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2015 Reviderad 2015-04-14 Omsorg är vår uppgift! Åldrande och funktionsnedsättningar kan orsaka svårigheter på många olika sätt. Ibland behövs det

Läs mer

Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet

Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet Habiliteringen Halland www.regionhalland.se/habiliteringenkungsbacka Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas

Läs mer

Upplevelsernas skola för lärande och utveckling

Upplevelsernas skola för lärande och utveckling Upplevelsernas skola för lärande och utveckling Specialskola för elever som är döva eller som har en hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning. Skolan tar även emot elever med medfödd eller

Läs mer

TAKK. Inventering av antalet barn som är i behov av tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. Jenny Lönnberg Helena Säre

TAKK. Inventering av antalet barn som är i behov av tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. Jenny Lönnberg Helena Säre Kort rapport Nr 1/2010 Inventering av antalet barn som är i behov av tecken som alternativ och kompletterande kommunikation TAKK Jenny Lönnberg Helena Säre Habilitering & Hjälpmedel Fou-enheten Innehållsförteckning

Läs mer

Hjälpredan. Hörselnedsättning

Hjälpredan. Hörselnedsättning Hjälpredan 2015 Hörselnedsättning Hjälpredan är ett stöd till dig som arbetar med barn med funktionsnedsättningarna autism, dövblindhet, hörselnedsättning, rörelsehinder, synnedsättning och utvecklingsstörning.

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla människor är olika. Vissa klarar sig helt själva. Människor med funktionshinder kan behöva hjälp för att kunna leva ett bra liv. Ordet funktionshinder

Läs mer

Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra

Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra Habilitering, råd och stöd Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten erbjuder habilitering samt råd och stöd till barn och ungdomar med utvecklingsstörning,

Läs mer

Center för barn med cerebral pares i Syrien

Center för barn med cerebral pares i Syrien Reserapport Center för barn med cerebral pares i Syrien Resa till Syrien 26/9-10/10 2003 med ett svenskt habiliteringsteam. Sjukgymnast Lena Ståhle-Öberg Barn&ungdomshabiliteringen i Umeå. Resan startade

Läs mer

Yttrande avseende ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Yttrande avseende ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Datum 2015-12-23 Barn- och utbildningsnämnden Yttrande avseende ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Ärendebeskrivning Skriftlig ansökan har inkommit från Christella

Läs mer

KOMPLETTERING TILL BARNHABILITERINGENS GRUPPKATALOG

KOMPLETTERING TILL BARNHABILITERINGENS GRUPPKATALOG KOMPLETTERING TILL BARNHABILITERINGENS GRUPPKATALOG VÅREN 2014 AKKtiv KomIgång - Grundkurs Föräldrautbildning om kommunikation och Kommunikationsstöd t med kursen är att: Få ökad kunskap om hur ni som

Läs mer

Kursprogram våren 2014

Kursprogram våren 2014 Kursprogram våren 2014 Familjer med barn och tonåringar Välkommen till ADHD-centers kurser, föreläsningar och andra aktiviteter! www.habilitering.nu/adhd-center Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är

Läs mer

Habiliteringen barn och ungdom Region Östergötland LÄNSTEAM KURSKATALOG HÖSTEN 2015. www.1177.se

Habiliteringen barn och ungdom Region Östergötland LÄNSTEAM KURSKATALOG HÖSTEN 2015. www.1177.se LÄNSTEAM KURSKATALOG HÖSTEN 2015 www.1177.se Kurser inom et Barn- och ungdomshabiliteringens målgrupp är barn och ungdomar upp till 18 år som på grund av funktionsnedsättning har långvariga eller bestående

Läs mer

Föräldrastöd till barn med funktionshinder Finansierat av Folkhälsoinstitut

Föräldrastöd till barn med funktionshinder Finansierat av Folkhälsoinstitut Children, Health, Intervention, Learning and Development Föräldrastöd till barn med funktionshinder Finansierat av Folkhälsoinstitut Universitetslektor Elisabeth Elgmark Adjunkt Michael Sjökvist Doktorand

Läs mer

Rapport Riktlinjer för en tydlig hantering av barn och unga med psykisk ohälsa inom primärvården Västerbottens läns landsting 2011

Rapport Riktlinjer för en tydlig hantering av barn och unga med psykisk ohälsa inom primärvården Västerbottens läns landsting 2011 Rapport Riktlinjer för en tydlig hantering av barn och unga med psykisk ohälsa inom primärvården Västerbottens läns landsting 2011 Lena Sjöquist Andersson, 2011-03-21 Bakgrund De psykiska sjukdomarna hos

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 2012-2013 VINSBO FÖRSKOLA

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 2012-2013 VINSBO FÖRSKOLA SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 2012-2013 VINSBO FÖRSKOLA REDOVISNING AV SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE PÅ VINSBO FÖRSKOLA Barnantal Födda - Födda - Födda - Födda - Födda - Födda - F/P 07 08 09 10 11 12 Mumintrollet

Läs mer

Arbetsplan augusti 2013 juni 2014. Rönnängs Förskola

Arbetsplan augusti 2013 juni 2014. Rönnängs Förskola Arbetsplan augusti 2013 juni 2014 Rönnängs Förskola Ansvarig rektor/förskolechef Namn Pia Johnsson Datum 2013-09-01 Tjörn Möjligheternas ö Enhetens namn Rönnängs förskola Enhetens organisation Förskoleverksamhet

Läs mer

Habiliteringen i Dalarna

Habiliteringen i Dalarna Habiliteringen i Dalarna Länsgemensamma Gruppverksamheter och Informationstillfällen för personer med funktionsnedsättning samt för närstående, personal och nätverk KURSKATALOG BASUTBUD 2014 Se även Habiliteringens

Läs mer

Barn- och ungdomshabilitering. Svenska

Barn- och ungdomshabilitering. Svenska Barn- och ungdomshabilitering Svenska MÅL Målen med Barn- och ungdomshabiliteringens arbete är: att barnet klarar olika aktiviteter och har möjlighet att göra det han eller hon vill i det dagliga livet

Läs mer

Manual FaR-METODEN. Personcentrerad. samtalsmetodik. Receptet: Uppföljning. FYSS 2015 och andra rekommendationer

Manual FaR-METODEN. Personcentrerad. samtalsmetodik. Receptet: Uppföljning. FYSS 2015 och andra rekommendationer Manual FaR-METODEN Personcentrerad samtalsmetodik Receptet: FaR/MIN PLAN Samverkan med aktivitets arrangörer/ egen aktivitet FYSS 05 och andra rekommendationer Utgåva april 05. Allt material kan laddas

Läs mer

Förälder i Uddevalla. Användbar kontaktinformation

Förälder i Uddevalla. Användbar kontaktinformation Förälder i Uddevalla Användbar kontaktinformation När livet får nya proportioner... Att bli förälder är kanske det mest omvälvande som kan hända i en människas liv. Det livslånga åtagande i att bli förälder

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Läroplansmål- Normer och värden 3. Läroplansmål- Utveckling och lärande 4. Läroplansmål- Förskola och hem 5. Läroplansmål- Samverkan

Läs mer

Barnhälsoplan 2014-2015. Förskolan Citronen. Knivsta kommun

Barnhälsoplan 2014-2015. Förskolan Citronen. Knivsta kommun Barnhälsoplan 2014-2015 Förskolan Citronen Knivsta kommun Reviderad ht-2014 Barnhälsoarbetet utgår från Skollagen och Läroplanen för förskolan Lpfö-98 rev 2010 Skollagen (2010) 8 kap Särskilt stöd 9 Barn

Läs mer

Aktivitetskatalog 2015-2016

Aktivitetskatalog 2015-2016 Barn- och ungdomshabiliteringens Aktivitetskatalog 2015-2016 Barn- och ungdomshabiliteringens grupper, kurser och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn och ungdomar som har kontakt

Läs mer

Handlingsplan för förbättringsområden Våga Visa rapport Danderyds Montessoriförskola Svalan höstterminen 2013

Handlingsplan för förbättringsområden Våga Visa rapport Danderyds Montessoriförskola Svalan höstterminen 2013 Handlingsplan för förbättringsområden Våga Visa rapport Danderyds Montessoriförskola Svalan höstterminen 2013 Gemensamma strategier för förhållningssätt vid konflikthantering och dialog med barnen. Tydliggöra

Läs mer

När barnet behöver rörelseträning. Informationsmaterial från sjukgymnasterna vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten

När barnet behöver rörelseträning. Informationsmaterial från sjukgymnasterna vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten När barnet behöver rörelseträning Informationsmaterial från sjukgymnasterna vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten Så här arbetar vi I den här broschyren vill vi informera er föräldrar om den

Läs mer

Kvalitetsrapport för förskolan Grönsiskan

Kvalitetsrapport för förskolan Grönsiskan Kvalitetsrapport för förskolan Grönsiskan Läsåret 2014-2015 GRUNDFAKTA... 2 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 Arbetsmiljö... 3 Systematiskt kvalitetsarbete... 4 Vägledande samspel, Språkplan (inklusive språkmatris),

Läs mer

Diabetescoach. Erfarenheter och resultat från ett projekt för föräldrar till barn med typ 1-diabetes

Diabetescoach. Erfarenheter och resultat från ett projekt för föräldrar till barn med typ 1-diabetes Erfarenheter och resultat från ett projekt för föräldrar till barn med typ 1-diabetes ett nätverk där föräldrar hjälper andra föräldrar INITIALT ERBJUDANDE OM STÖD UPPREPAT ERBJUDANDE OM STÖD från förälder

Läs mer

PEDAGOGISK OCH SOCIAL BEDÖMNING, FÖRSKOLA

PEDAGOGISK OCH SOCIAL BEDÖMNING, FÖRSKOLA 1 (4) PEDAGOGISK OCH SOCIAL BEDÖMNING, FÖRSKOLA En pedagogisk och social bedömning för barn i förskolan skrivs när man vill hitta orsaker och förklaringar till svårigheter som barnet har i samspel och

Läs mer

Utredning Bryggan och BNS samverkan kring barn med neuropsykiatriska behov

Utredning Bryggan och BNS samverkan kring barn med neuropsykiatriska behov Konsultrapport Utredning Bryggan och BNS samverkan kring barn med neuropsykiatriska behov Landstinget Gävleborg och samtliga Gästrikekommuner Margaretha Larsson Annika Smedman Torsten Sjöström oktober

Läs mer

Demens mitt i livet. Svenska Demensdagarna 2016. Karin Lindgren

Demens mitt i livet. Svenska Demensdagarna 2016. Karin Lindgren Demens mitt i livet Svenska Demensdagarna 2016 Karin Lindgren Diagnosen var på sätt och vis en lättnad; äntligen gick det att förstå det obegripliga och nu trodde vi att vi äntligen skulle få hjälp.men

Läs mer

Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015

Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015 Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015 En samlad elevhälsa i Nordmalings kommun Bakgrund I och med den nya skollagen (2010:800) samlades skolhälsovården, den särskilda elevvården och de specialpedagogiska

Läs mer

Aktivitetskatalog 2013

Aktivitetskatalog 2013 Barn- och ungdomshabiliteringens Aktivitetskatalog 2013 Barn- och ungdomshabiliteringens grupper, kurser och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn och ungdomar som har kontakt med

Läs mer

Hjälpredan. Dövblindhet

Hjälpredan. Dövblindhet Hjälpredan 2015 Dövblindhet Hjälpredan är ett stöd till dig som arbetar med barn med funktionsnedsättningarna autism, dövblindhet, hörselnedsättning, rörelsehinder, synnedsättning och utvecklingsstörning.

Läs mer

Skola för elever med tal- och språkstörning

Skola för elever med tal- och språkstörning Skola för elever med tal- och språkstörning - Kartläggning av möjligheten att erbjuda skola för elever med tal- och språkstörning i Järfälla Judit Kisvari Rapportnr: Dnr 2013/217 2013-09-15 2013-09-11

Läs mer

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Rektorsområde förskola och grundskola Rektorsområde gymnasium Hultsfreds kommun rutiner för handläggning, utredning och beslut om mottagande

Läs mer

Minnesanteckningar vid besök på Dunderklumpens förskola i Teckomatorp 2016-04-27

Minnesanteckningar vid besök på Dunderklumpens förskola i Teckomatorp 2016-04-27 Sida 1/5 Minnesanteckningar vid besök på Dunderklumpens förskola i Teckomatorp 2016-04-27 Dunderklumpen är en fristående förskola som drivs som ett föräldrakooperativ. I dagsläget är 27 barn inskrivna.

Läs mer

Sadelmakarens förskola plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sadelmakarens förskola plan mot diskriminering och kränkande behandling Sadelmakarens förskola plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef, pedagogisk samordnare

Läs mer

Täby seniorcenter. Aktuella aktiviteter. taby.se/seniorcenter

Täby seniorcenter. Aktuella aktiviteter. taby.se/seniorcenter Täby seniorcenter Aktuella aktiviteter taby.se/seniorcenter Välkommen till Täby seniorcenter Täby seniorcenter är en öppen kommunal verksamhet där du kan träffa andra seniorer. Vi har ett varierat utbud

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA HABILITERINGSPROGRAM för barn och ungdomar med Asperger syndrom Information till föräldrar www.ltdalarna.se/hab Barn- och ungdomshabiliteringen i Dalarna.. ger

Läs mer

Normer och värden. Barn-och utbildningsnämndens kvalitetskrav 2008

Normer och värden. Barn-och utbildningsnämndens kvalitetskrav 2008 Normer och värden Inriktningsmål Bemötandet av barn och ungdomar har bidragit till att ge dem en positiv självbild, en tilltro till sin egen förmåga och sitt eget omdöme samt skapat en ömsesidig respekt.

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen VÅREN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen VÅREN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen VÅREN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.se 1(20) 2(20) Grupper för person som har

Läs mer

Habiliteringen Halland

Habiliteringen Halland Habiliteringen Halland 12 08 20 Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn och ungdomar som har kontakt med Habiliteringen samt till deras familjer. Aktiviteterna

Läs mer

GUIDE. för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

GUIDE. för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN GUIDE för barn och ungdomar med funktionsnedsättning Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning HÄLSO- OCH SJUKVÅRD...3 NP-centrum...3 Barn- och ungdomshabiliteringen...3

Läs mer

Trimsarvets förskola

Trimsarvets förskola Trimsarvets förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Planen gäller från 2014-09-01 till 2015-08-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Kvalitetsrapport för förskolan Kungsfågeln

Kvalitetsrapport för förskolan Kungsfågeln Kvalitetsrapport för förskolan Kungsfågeln Läsåret 2014-2015 LÄSÅRET 2014-2015... 1 GRUNDFAKTA... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 Arbetsmiljö... 4 Systematiskt kvalitetsarbete... 4 Vägledande samspel, Språkplan

Läs mer

Arbete med barn och elever med autism

Arbete med barn och elever med autism Arbete med barn och elever med autism Stödmaterialet har arbetats fram av Stöd- och hälsoenheten 1 2016-01-20 Inledning Denna information vänder sig till rektorer, förskolechefer och pedagoger som arbetar

Läs mer