Kursprogram våren 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kursprogram våren 2014"

Transkript

1 Kursprogram våren 2014 Familjer med barn och tonåringar Välkommen till ADHD-centers kurser, föreläsningar och andra aktiviteter!

2 Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna med ADHD och deras anhöriga. Vi har funnits sedan våren 2007 och tillhör Habilitering & Hälsa inom Stockholms läns landsting. Begreppet ADHD betyder Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Oftast har man ADHD av kombinerad typ (med både bristande uppmärksamhet och överaktivitet/impulsivitet). Men man kan också ha ADHD med huvudsakligen uppmärksamhetsbrist. Detta kallas i dagligt tal ofta ADD (utan H) eftersom hyperaktiviteten och impulsiviteten inte är påtaglig. Snarare kan dessa individer vara underaktiva och svåraktiverade. ADHD förekommer ofta tillsammans med andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, exempelvis språk- och talstörning, dyslexi, Aspergers syndrom (AST) eller Tourettes syndrom (TS), något vi försöker beakta i vår verksamhet. Vi samarbetar bland annat med Aspergercenter inom Habilitering & Hälsa som många familjer till barn med dubbeldiagnoser har kontakt med. Om ditt barn har en lindrig utvecklingsstörning, utöver sin ADHD, kan du som förälder ha glädje av att delta i våra utbildningar men vi avråder från att anmäla barnet till våra gruppaktiviteter, eftersom man behöver ha normal begåvning för att tillgodogöra sig dessa. Vår bedömning är att barnets behov av stöd i dessa fall bättre tillgodoses genom ett lokalt habiliteringscenter som kan ge mer skräddarsydda insatser. För barn med måttlig eller grav utvecklingsstörning hänvisas till lokalt habiliteringscenter för att tillgodose såväl barnets som föräldrarnas behov av stöd. När det gäller unga vuxna med samtidig utvecklingsstörning (inklusive lindrig utvecklingsstörning) hänvisas till lokalt habiliteringscenter och/eller psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Våra stödinsatser har en pedagogisk inriktning med tonvikt på kunskapsförmedling om ADHD. Vi erbjuder specialistkunskap om ADHD och ger praktiska råd om hur man kan hantera vardagen. Vi vill skapa forum för erfarenhetsutbyte mellan föräldrar, andra närstående och mellan barn, ungdomar och unga vuxna. Därigenom vill vi stärka förmågan att leva ett självständigt liv och att vara delaktig i samhället. Vi har en stark tilltro till alla människors förmåga att själva bedöma sina behov, ta till sig kunskap och att vara resurser för varandra. Vi arbetar för att våra insatser ska vara lättillgängliga, tydliga och ha hög kvalitet. De flesta av våra insatser erbjuds i form av kurser, föreläsningar, seminarier och andra gruppaktiviteter. Vårt utbud presenteras i kursprogrammet två gånger per år; i januari respektive augusti. Förutom det utbud som finns i kursprogrammet anordnar vi en del aktiviteter utifrån behov som uppstår. Ni får information om detta på vår hemsida ( genom särskilda utskick eller i samband med att ni besöker oss. Välkommen att ta del av vårt utbud och att anmäla er till de aktiviteter ni är intresserade av. Kursprogrammet finns att ladda ner på vår hemsida: För unga vuxna har vi ett särskilt kursprogram som ni också finner på hemsidan. Stockholm i december 2013 Agneta Hellström Enhetschef 2

3 Innehåll Till dig som vill delta i våra aktiviteter 6 Sida För familjer med barn 3-12 år KURSER, SEMINARIER OCH ANDRA GRUPPAKTIVITETER För föräldrar Välkomstträff 8 Grundkurs om ADHD 9 Grundkurs om ADD 12 Workshop om bildstöd 14 Sömnsvårigheter hos barn med ADHD 15 Samtalsgrupp Att vara förälder och själv ha ADHD 15 För mor- och farföräldrar Speciellt för mor- och farföräldrar 16 För barn med egen diagnos Informationsträff Vad är ADHD? för barn 18 Informationsträff Vad är ADD? för barn 18 För syskon Syskoninformation 21 Samtalsgrupp för syskon 22 För pedagoger ADHD för pedagoger 23 TEMAFÖRELÄSNINGAR För föräldrar och andra Mediciner vid ADHD 25 n ärstående ADHD - livet före och efter diagnosen 25 Flickor och kvinnor med ADHD 26 Att samarbeta kring barnets skolsituation 26 Struktur och hjälpmedel i vardagen 27 Hör efter med Försäkringskassan i god tid om möjligheten till ersättning för vård av barn. Vi kan lämna intyg då du deltagit i våra aktiviteter. 3

4 För familjer med tonåringar år KURSER, SEMINARIER OCH ANDRA GRUPPAKTIVITETER För föräldrar Välkomstträff 8 Grundkurs om ADHD 11 Grundkurs om ADD 12 Workshop om bildstöd 14 Sömnsvårigheter hos tonåringar med ADHD 15 Samtalsgrupp Att vara förälder och själv ha ADHD 15 För mor- och farföräldrar Speciellt för mor- och farföräldrar 16 För barn med egen diagnos Informationsträff Vad är ADHD? för tonåringar 19 Informationsträff Vad är ADD? för tonåringar 19 Kurs för tonåringar med ADHD 20 Kurs för tonåringar med ADD 20 För syskon Syskoninformation 21 Samtalsgrupp för syskon 22 För pedagoger ADHD för pedagoger 23 TEMAFÖRELÄSNINGAR För föräldrar och andra Mediciner vid ADHD 25 n ärstående ADHD - livet före och efter diagnosen 25 Flickor och kvinnor med ADHD 26 Att samarbeta kring barnets skolsituation 26 Struktur och hjälpmedel i vardagen 27 4

5 ÖPPNA FÖRELÄSNINGAR Barn och ungdomar med ADHD 28 Vuxna med ADHD 28 ÖVRIGA TJÄNSTER FRÅN ADHD-CENTER ADHD-centers webbplats 29 ADHD-centers rådgivning 29 Informationsmaterial och referensbibliotek 29 Kognitivt stöd 29 ÖPPNA VERKSAMHETER INOM HABILITERING & HÄLSA Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd 30 Forum Funktionshinder 30 VI SOM ARBETAR PÅ ADHD-CENTER Kontaktuppgifter 31 5

6 Till dig som vill delta i våra aktiviteter Anmälan Anmälan till våra kurser, föreläsningar och andra aktiviteter görs av vårdnadshavare via vår hemsida där du finner mer information på förstasidan. För att kunna anmäla dig själv, ditt barn eller andra familjemedlemmar/närstående till våra kurser behöver du logga in dig. Inloggningsuppgifter skickas efter det att du deltagit i vår välkomstträff till den eller bägge de vårdnadshavare som uppgivits i ansökan till ADHD-center. Uppgifterna skickas till den eller de e-postadresser som uppgivits. Om du inte har lämnat någon e- postadress skickar vi inloggningsuppgifter per brev. Har du något problem med inloggningen, skicka e-post till eller ring vår kursadministratör, telefon Om du inte har tillgång till dator kan du ringa eller mejla till ADHDcenter så hjälper vi dig. Bekräftelse Återbud Vi skickar en bekräftelse med besked om att du fått plats på den kurs eller föreläsning du anmält dig till. Bekräftelsen skickas strax efter det att anmälningstiden gått ut. I regel får man plats om kursen/aktiviteten fortfarande är öppen för anmälan och du tillhör den målgrupp som den är avsedd för. Anmälan är bindande. Återbud ska alltid lämnas vid förhinder. Anmäl dig endast till aktiviteter som du säkert kommer att gå på! Annars tar du en plats från någon annan. Återbud lämnas senast två dagar före aktuellt datum per e-post eller per telefon till vår kursadministratör Bekräftelse skickas ut efter sista anmälningsdag. 6

7 Lokal De flesta av våra aktiviteter äger rum på Rosenlund, Tideliusgatan 12, huvudentrén, bottenvåningen, antingen i ADHD-centers lokaler eller i Aulan. Lokalen för en viss aktivitet framgår av kursprogrammet. I vissa fall kan det bli ändringar beroende på deltagarantal. I bekräftelsen meddelar vi alltid vilken lokal det slutligen blir. Vägbeskrivning Pendeltåg Åk till Södra Station, uppgång Rosenlundsgatan. Buss Nummer 3, 4, 74 och 164 stannar vid hållplats Rosenlund. Bil Det finns ett begränsat antal besöksparkeringar i parkeringsgaraget inom Rosenlundsområdet. Kostnad Alla våra aktiviteter är kostnadsfria. Vi serverar kaffe och te till självkostnadspris. Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn När du deltar i våra aktiviteter kan du ha rätt att vara ledig och få ersättning för inkomstbortfall via den tillfälliga föräldrapenningen för vård av barn. Kontakta Försäkringskassan för att anmäla dig senast samma dag som du vill ha ersättning. Vi skriver intyg vid behov. 7

8 För föräldrar När er ansökan kommit in och ni fått besked om att ert barn eller er tonåring beviljats insatser från ADHD-center inbjuds ni föräldrar till en välkomstträff i grupp där ni får veta mer om vad vi kan erbjuda. Därefter får ni tillgång till vårt kursutbud. Vi rekommenderar att ni börjar med att gå vår grundkurs för föräldrar, se nedan. Välkomstträff Vid välkomstträffen för er föräldrar berättar vi om våra kurser, föreläsningar, seminarier och andra aktiviteter samt om vår rådgivningsverksamhet per telefon och e-post. Ni får också information om ADHD och möjlighet att dela erfarenheter med andra föräldrar. Ni får vårt kursprogram och efter välkomstträffen får ni tillgång till kursutbudet genom att vi skickar inloggningsuppgifter till den eller de vårdnadshavare som uppgivits i er ansökan till ADHD-center (Se vidare under Anmälan, sida 6). STRATEGI - grundkurs för föräldrar Vår erfarenhet är att alla föräldrar som kommer till oss har nytta av att börja med att gå vår grundkurs som heter STRATEGI. Vi erbjuder grundkurser för föräldrar till yngre barn, respektive tonåringar, och för ADHD av kombinerad typ (med både bristande uppmärksamhet och överaktivitet/impulsivitet) respektive ADHD med huvudsakligen uppmärksamhetsbrist (så kallad ADD). Några av kurserna ges på förmiddagar, andra på eftermiddagar. Välj det som passar just er familj! Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om vad funktionsnedsättningen innebär, hur den tar sig uttryck under barndom respektive tonår och vad man som förälder kan göra för att få vardagen att fungera. Information om samhällets stödinsatser ges också. Föräldrar träffas i grupp fem förmiddagar eller eftermiddagar. Vi varvar föreläsningspass med diskussioner och erfarenhetsutbyte. För din och för gruppens skull är det viktigt att du planerar för att kunna delta vid alla kurstillfällena. 8

9 Välj en av nedanstående kurser: Grundkurs om ADHD (av kombinerad typ) Grundkurs om ADHD för föräldrar till yngre barn (1) Föräldrar till barn 3-12 år. Maxantal: 35 deltagare. Datum och tid Måndagar 20/1, 27/1, 3/2, 10/2, 17/2 kl Linda Maurin, konsulent/leg. psykolog, ADHD-center på Grundkurs om ADHD för föräldrar till yngre barn (2) Föräldrar till barn 3-12 år. Maxantal: 35 deltagare. måndagar torsdagar Datum och tid Torsdagar 23/1, 30/1, 6/2, 13/2, 20/2 kl Anna Backman, konsulent/leg. psykolog, ADHD-center på Grundkurs om ADHD för föräldrar till yngre barn (3) Föräldrar till barn 3-12 år. Maxantal: 35 deltagare. Datum och tid Måndagar 3/3, 10/3, 17/3, 24/3, 31/3 kl måndagar Corinna Brazel, konsulent/leg. psykolog, ADHD-center på Grundkurs om ADHD för föräldrar till yngre barn (4) Föräldrar till barn 3-12 år. Maxantal: 35 deltagare Datum och tid Torsdagar 13/3, 20/3, 27/3, 3/4, 10/4 kl torsdagar Kalle Nytell, konsulent/leg. psykolog, ADHD-center på 9

10 Grundkurs om ADHD för föräldrar till yngre barn (5) Föräldrar till barn 3-12 år. Maxantal: 35 deltagare. Datum och tid Onsdagar 23/4, 3o/4, 7/5, 14/5, 21/5 kl Anna Backman, konsulent/leg. psykolog, ADHD-center på Grundkurs om ADHD för föräldrar till yngre barn (6) Föräldrar till barn 3-12 år. Maxantal: 35 deltagare. Datum och tid Måndagar 28/4, 5/5, 12/5, 19/5, 26/5 kl Corinna Brazel, konsulent/leg. psykolog, ADHD-center på Grundkurs om ADHD för föräldrar till yngre barn (7) Föräldrar till barn 3-12 år. Maxantal: 35 deltagare. onsdagar måndagar fredagar Datum och tid Fredagar 9/5, 16/5, 23/5, 30/5, 4/6 (obs! onsdag) kl Kalle Nytell, konsulent/leg. psykolog, ADHD-center på Grundkurs om ADHD för föräldrar till yngre barn (8) Föräldrar till barn 3-12 år. Maxantal: 25 deltagare. måndagar Datum och tid Måndagar 12/5, 19/5, 26/5, 2/6, 9/6 kl Kalle Nytell, konsulent/leg. psykolog, ADHD-center på 10

11 Grundkurs om ADHD för föräldrar till tonåringar (1) Föräldrar till tonåringar år. Maxantal: 35 deltagare. Datum och tid Måndagar 20/1, 27/1, 3/2, 10/2, 17/2 kl Kalle Nytell, konsulent/leg. psykolog, ADHD-center måndagar på Grundkurs om ADHD för föräldrar till tonåringar (2) Föräldrar till tonåringar år. Maxantal: 35 deltagare. Datum och tid Måndagar 3/3, 10/3, 17/3, 24/3, 31/3 kl Linda Maurin, konsulent/leg. psykolog, ADHD-center måndagar på Grundkurs om ADHD för föräldrar till tonåringar (3) onsdagar Föräldrar till tonåringar år. Maxantal: 35 deltagare. Datum och tid Onsdagar 23/4, 3o/4, 7/5, 14/5, 21/5 kl Kalle Nytell, konsulent/ leg. psykolog, ADHD-center på Grundkurs om ADHD för föräldrar till tonåringar (4) torsdagar Föräldrar till tonåringar år. Maxantal: 35 deltagare. Datum och tid Torsdagar 8/5, 15/5, 22/5 (obs! ingen träff 29/5), 5/6, 12/6 kl Corinna Brazel, konsulent/leg. psykolog, ADHD-center på 11

12 Grundkurs om ADD Grundkurs om ADD för föräldrar till yngre barn (1) Föräldrar till barn 3-12 år. Maxantal: 35 deltagare. Datum och tid Onsdagar 22/1, 29/1, 5/2, 12/2, 19/2 kl onsdagar Lena Westholm, konsulent/leg. psykolog, ADHD-center på Grundkurs om ADD för föräldrar till yngre barn (2) Föräldrar till barn 3-12 år. Maxantal: 35 deltagare. Datum och tid Tisdagar 22/4, 29/4, 6/5, 13/5, 20/5 kl Linda Maurin, konsulent/leg. psykolog, ADHD-center på Grundkurs om ADD för föräldrar till tonåringar (1) Föräldrar till tonåringar år. Maxantal: 35 deltagare. Datum och tid Onsdagar 22/1, 29/1, 5/2, 12/2, 19/2 kl Corinna Brazel, konsulent/leg. psykolog, ADHD-center tisdagar onsdagar på Grundkurs om ADD för föräldrar till tonåringar (2) Föräldrar till tonåringar år. Maxantal: 35 deltagare. Datum och tid Onsdagar 5/3, 12/3, 19/3, 26/3, 2/4 kl Lena Westholm, konsulent/leg. psykolog, ADHD-center onsdagar på 12

13 Grundkurs om ADD för föräldrar till tonåringar (3) Föräldrar till tonåringar år. Maxantal: 35 deltagare. Datum och tid Måndagar 28/4, 5/5, 12/5, 19/5, 26/5 kl Lena Westholm, konsulent/leg. psykolog, ADHD-center på Grundkurs om ADD för föräldrar till tonåringar (4) Föräldrar till tonåringar år. Maxantal: 35 deltagare. Datum och tid Torsdagar 8/5, 15/5, 22/5, (obs! ingen träff 29/5) 5/6, 12/6 kl Linda Maurin, konsulent/leg. psykolog, ADHD-center måndagar torsdagar på De första grundkurserna höstterminen 2014: Grundkurs om ADHD för föräldrar till yngre barn Kurs 1 startar måndagen den 18 augusti kl Grundkurs om ADHD för föräldrar till yngre barn Kurs 2 startar torsdagen den 21 augusti kl Grundkurs om ADHD för föräldrar till tonåringar Kurs 1 startar onsdagen den 20 augusti kl Grundkurs om ADD för föräldrar till yngre barn Kurs 1 startar måndagen den 18 augusti kl Grundkurs om ADD för föräldrar till tonåringar Kurs 1 startar onsdagen den 20 augusti kl Mer information kommer att finnas på vår hemsida i juni

14 Workshop i bildverkstad Barn och ungdomar med ADHD kan ha stor nytta av olika typer av bildstöd för att komma ihåg saker och för att klara viktiga rutiner i vardagen. På denna workshop får du lära dig mer om hur du kan använda bildstöd för att hjälpa ditt barn till en mer välfungerande vardag. Under träffen får du tillverka bildmaterial (till självkostnadspris) anpassat efter just ditt barn/din tonåring och sedan ta med dig hem. Workshopen hålls i samarbete med personal från StoCKK, Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd. Workshopen riktar sig endast till föräldrar som tidigare gått ADHDcenters grundkurs. Workshop i bildverkstad för föräldrar till yngre barn Föräldrar till barn 3-12 år. Maxantal: 12 deltagare. Datum och tid Tisdag 29/4 kl Idétorget, Rosenlund, Tideliusgatan 12, Huvudentrén, Plan 7 Personal från ADHD-center och StoCKK på Workshop i bildverkstad för föräldrar till tonåringar Föräldrar till tonåringar år. Maxantal: 20 deltagare. Datum och tid Måndag 2/6 kl Idétorget, Rosenlund, Tideliusgatan 12, Huvudentrén, Plan 7 Personal från ADHD-center och StocKK på 14

15 Sömnsvårigheter hos barn med ADHD Sömnstörningar av olika slag är mycket vanliga vid ADHD. Barnet/tonåringen "vänder på dygnet"; går inte och lägger sig i tid och har svårt att komma upp på morgonen. Många är ständigt trötta, vilket ytterligare kan försämra koncentrationsförmågan. Detta får konsekvenser för skolarbetet och barnets vardag. Vid det här seminariet får du kunskap om vad sömnstörningar vid ADHD kan bero på och råd om vad som kan förbättra sömnen. Vi rekommenderar att du har gått vår grundkurs för föräldrar innan du anmäler dig till detta seminarium. Sömnsvårigheter hos barn med ADHD Föräldrar till barn med ADHD 3 12 år. Maxantal: 35 deltagare. Datum och tid Tisdag 11/3 kl ADHD-center Rosenlund, Tideliusgatan 12, Huvudentrén Bottenvåningen Corinna Brazel, konsulent/leg. psykolog, ADHD-center på Sömnsvårigheter hos tonåringar med ADHD Föräldrar till barn med ADHD år. Maxantal: 25 deltagare. Datum och tid Tisdag 11/3 kl ADHD-center Rosenlund, Tideliusgatan 12, Huvudentrén Bottenvåningen Lena Westholm, konsulent/leg. psykolog, ADHD-center på Att vara förälder och själv ha ADHD Att få sin egen vardag att fungera när man som vuxen själv har ADHD eller ADD kan vara en utmaning. Har man dessutom ett barn eller en tonåring med samma diagnos kan det bli extra krävande. I denna samtalsgrupp delar föräldrarna med sig av sina egna erfarenheter. Vi diskuterar också hur man kan tillämpa de strategier för att hantera olika vardagssituationer man lärt sig under grundkursen. Samtalsgruppen riktar sig endast till föräldrar med egen diagnostiserad ADHD eller ADD som har gått vår grundkurs. Att vara förälder och själv ha ADHD Föräldrar till barn 3-17 år. Maxantal: 25 deltagare Datum och tid Torsdagar 20/3, 27/3, 3/4 kl torsdagar Lena Westholm, konsulent/leg. psykolog, ADHD-center på 15

16 För mor- och farföräldrar Speciellt för mor- och farföräldrar Att ha ett barnbarn med ADHD kan vara förenat med många tankar och frågor. Vid den här endagskursen får mor- eller farföräldrar till barn och tonåringar som är registrerade vid ADHD-center (och som antingen har ADHD av kombinerad typ eller ADD) veta mer om vad funktionsnedsättningen innebär och beror på. De får också råd om hur de bäst kan stötta sitt barnbarn och den övriga familjen. Välj ett av nedanstående kurstillfällen. Barnets förälder (vårdnadshavare) gör anmälan. Vi rekommenderar att du har gått vår grundkurs för föräldrar innan du anmäler ditt barns mor- och farföräldrar till detta seminarium. Speciellt för mor- och farföräldrar yngre barn (1) Mor- och farföräldrar till barn 3 12 år. Maxantal: 30 deltagare. Datum och tid Fredag 31/1 kl ADHD-center, Tideliusgatan 12, Huvudentrén, Bottenvåningen. Corinna Brazel, konsulent/leg. psykolog, ADHD-center på Speciellt för mor- och farföräldrar yngre barn (2) Mor- och farföräldrar till barn 3 12 år. Maxantal: 30 deltagare Datum och tid Fredag 21/2 kl ADHD-center, Tideliusgatan 12, Huvudentrén, Bottenvåningen. Linda Maurin, konsulent/leg. psykolog, ADHD-center på Speciellt för mor- och farföräldrar yngre barn (3) Mor- och farföräldrar till barn 3 12 år. Maxantal: 30 deltagare. Datum och tid Fredag 21/3 kl ADHD-center, Tideliusgatan 12, Huvudentrén, Bottenvåningen. Linda Maurin, konsulent/leg. psykolog, ADHD-center på 16

17 Speciellt för mor- och farföräldrar yngre barn (4) Mor- och farföräldrar till barn 3 12 år. Maxantal: 25 deltagare. Datum och tid Fredag 23/5 kl ADHD-center, Tideliusgatan 12, Huvudentrén, Bottenvåningen. Anna Backman, konsulent/ leg. psykolog, ADHD-center på Speciellt för mor- och farföräldrar yngre barn (5) Mor- och farföräldrar till barn 3 12 år. Maxantal: 30 deltagare. Datum och tid Måndag 16/6 kl ADHD-center, Tideliusgatan 12, Huvudentrén, Bottenvåningen. Kalle Nytell, konsulent/ leg. psykolog, ADHD-center på Speciellt för mor- och farföräldrar tonåringar (1) Mor- och farföräldrar till tonåringar år. Maxantal: 25 deltagare. Datum och tid Fredag 21/2 kl ADHD-center, Tideliusgatan 12, Huvudentrén, Bottenvåningen. Lena Westholm, konsulent/leg. psykolog, ADHD-center på Speciellt för mor- och farföräldrar tonåringar (2) Mor- och farföräldrar till tonåringar år. Maxantal: 30 deltagare. Datum och tid Fredag 13/6 kl ADHD-center, Tideliusgatan 12, Huvudentrén, Bottenvåningen. Linda Maurin, konsulent/leg. psykolog, ADHD-center på 17

18 För barn och tonåringar med egen diagnos Barn och ungdomar med ADHD har rätt att själva få kunskap om sin funktionsnedsättning. Vi erbjuder informationsträffar och kurser för barn och tonåringar med ADHD av kombinerad typ respektive ADD. För att kunna tillgodogöra sig dessa aktiviteter behöver barnet eller tonåringen ha normal begåvning. Aktiviteter riktar sig endast till barn och tonåringar vars föräldrar tidigare gått ADHD-centers grundkurs. Informationsträff för barn och tonåringar Denna informationsträff riktar sig som nämnts endast till barn respektive tonåringar vars föräldrar gått vår grundkurs. Vi har separata informationsträffar för dem med ADHD och dem med ADD. Vi pratar om vad funktionsnedsättningen innebär och hur man kan handskas med den. Barn i åldern 9-12 år kommer tillsammans med en av sina föräldrar. Vad är ADHD? för barn Barn med ADHD 9-12 år tillsammans med varsin förälder. Maxantal: 8 barn Datum och tid Välj ett av följande tillfällen: 1. Måndag 17/2 kl Onsdag 5/3 kl Måndag 7/4 kl Torsdag 22/5 kl Konsulenter/leg. psykologer från ADHD-center Två veckor före valt informationstillfälle på Vad är ADD? för barn Barn med ADD 9-12 år tillsammans med varsin förälder. Maxantal: 8 barn Datum och tid Välj ett av nedanstående tillfällen: 1. Måndag 17/2 kl Torsdag 24/4 kl Konsulenter/leg. psykologer från ADHD-center Två veckor före valt informationstillfälle på 18

19 Vad är ADHD? för tonåringar Tonåringar med ADHD år. Maxantal: 15 tonåringar Datum och tid Välj ett av nedanstående tillfällen: 1. Torsdag 13/2 kl Måndag 7/4 kl Konsulenter/leg. psykologer från ADHD-center Två veckor före valt informationstillfälle på Vad är ADD? för tonåringar Tonåringar med ADD år. Maxantal: 15 tonåringar Datum och tid Välj ett av nedanstående tillfällen: 1. Torsdag 13/2 kl Torsdag 24/4 kl Konsulenter/leg. psykologer från ADHD-center Två veckor före valt informationstillfälle på Anmäl dig bara till de föreläsningar du är säker på att du ska gå på. Om du ändå får förhinder lämna återbud så att någon annan kan få din plats! Telefon: eller e-post: 19

20 Kurs om ADHD respektive ADD för tonåringar Den här kursen är till för dig som vill veta mer om vad din diagnos innebär och hur den kan påverka ditt liv och din vardag. Kurserna riktar sig endast till tonåringar vars föräldrar tidigare gått ADHD-centers grundkurs. Du får träffa jämnåriga och diskutera hur du kan handskas med din funktionsnedsättning. Vi delar med oss av tips för att få vardagen att fungera bättre. Kursen är på sex gånger. Den första gången är en träff endast för dina föräldrar då de får information om kursen. Det är viktigt att du som deltar verkligen är motiverad att gå kursen. Vi bjuder på fika. Kurs om ADHD för tonåringar torsdagar Tonåringar år. Maxantal: 15 deltagare. Tid Torsdagar 20/2 (endast föräldrar), 6/3, 13/3, 20/3, 27/3, 3/4 kl Kalle Nytell, konsulent/ leg. psykolog och Anna Backman, konsulent/leg. psykolog, ADHD-center på Kurs om ADD för tonåringar onsdagar Tonåringar år. Maxantal: 20 deltagare. Datum och tid Onsdagar 9/4 (endast föräldrar), 23/4, 7/5, 14/5, 21/5, 4/6 kl Lena Westholm, konsulent/leg. psykolog och Corinna Brazel, konsulent/leg. psykolog, ADHD-center på 20

21 För syskon Syskoninformation Syskon till barn och ungdomar med ADHD kan ha behov av att veta mer om funktionsnedsättningen. Vi har informationstillfällen för syskon till de barn och ungdomar (3-25 år) med ADHD (både ADHD av kombinerad typ och ADD) som är registrerade hos ADHD-center. Informationstillfället riktar sig endast till syskonen. Välj informationstillfälle efter syskonets ålder! Syskonet bör inte själv ha en neuropsykiatrisk diagnos. Informationsträffarna riktar sig endast till barn vars föräldrar tidigare gått ADHD-centers grundkurs. Syskoninformation för barn Syskon 9-12 år till barn och ungdomar (3-25 år) med ADHD. Maxantal: 20 deltagare Datum och tid Torsdag 22/5 kl Lena Westholm, konsulent/psykolog, ADHD-center på UNGA Syskoninformation för tonåringar Syskon år till barn och ungdomar (3-25 år) med ADHD. Maxantal: 20 deltagare. Datum och tid Onsdag 5/3 kl Kalle Nytell, konsulent/leg. psykolog, ADHD-center på 21

22 Samtalsgrupp för syskon Syskon till barn och ungdomar med ADHD kan uppleva det som att syskonet får all uppmärksamhet från föräldrarna och att de själva kommer i skymundan. De kan också tycka att det är jobbigt att syskonet behöver så mycket stöd och hjälp medan de själva förväntas klara sig på egen hand. I den här samtalsgruppen får syskon till de barn och tonåringar (3-17 år) som är registrerade på ADHD-center (både ADHD av kombinerad typ och ADD) möjlighet att träffa andra syskon och prata om hur det kan vara. Välj grupp efter syskonets ålder! Det kommer att finnas möjlighet för de medföljande föräldrarna att fika och samtala på egen hand. Syskonet bör inte själv ha en neuropsykiatrisk diagnos. Syskongrupperna riktar sig endast till barn vars föräldrar tidigare gått ADHD-centers grundkurs. Samtalsgrupp för syskon - barn Syskon 9-12 år till barn och tonåringar (3-17 år) med ADHD Maxantal: 15 deltagare. Datum och tid Fredagar 28/3, 4/4, 11/4 kl fredagar Gruppledare Corinna Brazel, konsulent/leg. psykolog, ADHD-center på Samtalsgrupp för syskon - tonåringar onsdagar Syskon år till barn och tonåringar (3-17 år) med ADHD. Maxantal: 15 deltagare. Datum och tid Onsdagar 19/3, 26/3, 2/4 kl Gruppledare Kalle Nytell, konsulent/leg. psykolog, ADHD-center på För din och för gruppens skull är det viktigt att du planerar för att kunna delta vid alla kurstillfällena. 22

23 För pedagoger ADHD för pedagoger Många barn med ADHD har svårt att klara förskolans och skolans krav och som förälder tycker man inte alltid kunskapen hos pedagoger och annan förskole-/skolpersonal är tillräcklig. Denna endagskurs om pedagogiskt stöd till barn med ADHD (både ADHD av kombinerad typ och ADD) är riktad till pedagogisk personal för barn och tonåringar som har kontakt med ADHD-center. Vi välkomnar personal från förskola, grundskola, fritidshem och gymnasieskola. Du som förälder (vårdnadshavare) bjuder själv in ditt barns förskole- eller skolpersonal. Inbjudan är personlig. Deltagarantalet är begränsat till högst en personal per termin och inskrivet barn. Vi rekommenderar att du har gått vår grundkurs för föräldrar innan du anmäler ditt barns pedagog. Välj ett av nedanstående kurstillfällen: ADHD för pedagoger (1) Pedagoger inom förskola och skola. Maxantal: 70 deltagare Datum och tid Fredag 14/2 kl Aulan Rosenlund, Tideliusgatan 12. Huvudentrén, Bottenvåningen Anna Backman, konsulent/leg. psykolog, och Corinna Brazel, konsulent/leg. psykolog, ADHD-center på ADHD för pedagoger (2) Pedagoger inom förskola och skola. Maxantal: 70 deltagare Datum och tid Fredag 28/3 kl Aulan Rosenlund, Tideliusgatan 12. Huvudentrén, Bottenvåningen Linda Maurin, konsulent/leg. psykolog, och Anna Backman, konsulent/leg. psykolog, ADHD-center på 23

24 ADHD för pedagoger (3) Pedagoger inom förskola och skola. Maxantal: 70 deltagare Datum och tid Fredag 25/4 kl Aulan Rosenlund, Tideliusgatan 12. Huvudentrén, Bottenvåningen Linda Maurin, konsulent/leg. psykolog, och Lena Westholm, konsulent/leg. psykolog, ADHD-center på ADHD för pedagoger (4) Pedagoger inom förskola och skola. Maxantal: 70 deltagare Datum och tid Onsdag 11/6 kl Aulan Rosenlund, Tideliusgatan 12. Huvudentrén, Bottenvåningen Kalle Nytell, konsulent/leg. psykolog, och Anna Backman, konsulent/leg. psykolog, ADHD-center på Om du får förhinder lämna återbud så att någon annan kan få din plats! Återbud lämnas senast två dagar före aktuellt datum via telefon: eller e-post:. 24

25 TEMA- FÖRELÄSNINGAR Våra temaföreläsningar riktar sig i första hand till dig som är förälder men du kan också ta med dig en närstående person (vuxen). Vi tar upp teman som brukar efterfrågas av de familjer som har kontakt med ADHD-center. (Begreppet ADHD används i föreläsningstexterna som samlingsbeteckning för både ADHD av kombinerad typ och ADD). Mediciner vid ADHD - barn och tonåringar Även om det inte går att bota ADHD kan många ha nytta av läkemedel för att lättare kunna koncentrera sig. Medicinering bör alltid kombineras med föräldrautbildning, anpassning av skolsituationen och andra stödinsatser. Vid det här seminariet presenteras aktuell kunskap om medicinsk behandling av ADHD, vilka preparat som finns, hur de verkar och hur man kan hantera olika biverkningar. Tillfälle ges att ställa frågor och att utbyta erfarenheter om hur medicinerna fungerar. Välj ett av nedanstående tillfällen: Föräldrar till barn och tonåringar 3-17 år. Maxantal: 80 deltagare. Datum och tid 1) Onsdag 19/2 kl ) Onsdag 4/6 kl Aulan Rosenlund, Tideliusgatan 12, Huvudentrén, Bottenvåningen. Hjalmar Novak, barnpsykiater, Aftonstjärnan Psykiatri Två veckor innan föreläsningen på ADHD livet före och efter diagnosen Vägen fram till ADHD-diagnos kan vara lång och komplicerad. Psykologstudenten Gabriel Helldén fick sin ADHD-diagnos först som vuxen, efter en brokig skolgång och ett stort antal olika jobb. På denna föreläsning berättar han om sitt liv före och efter det att han fick sin ADHD-diagnos. Föräldrar till barn och tonåringar 3-17 år. 1 Maxantal: 40 deltagare. Datum och tid Torsdag 13/2 kl ADHD-center, Tideliusgatan 12, Huvudentrén, Bottenvåningen. Gabriel Helldén, psykologstudent på 1 Föreläsningen riktar sig även till unga vuxna med ADHD och deras anhöriga 25

26 Flickor och kvinnor med ADHD Flickor och kvinnor var länge förbisedda, eftersom man trodde att ADHD framförallt förekom hos pojkar. På senare år har flickor och kvinnors situation alltmer börjat uppmärksammas. Genom forskning, klinisk erfarenhet och genom att allt fler kvinnor har börjat berätta om sin situation vet vi idag mycket mer om hur funktionsnedsättningen kan ta sig i uttryck hos flickor och kvinnor. Vid denna föreläsning får vi veta mer om hur ADHD kan yttra sig hos och flickor och kvinnor och hur vardagen kan se ut för dessa. Föräldrar till barn och tonåringar 3-17 år. 2 Maxantal: 80 deltagare. Datum och tid Måndag 17/3 kl Aulan Rosenlund, Tideliusgatan 12, Huvudentrén, Bottenvåningen. Hannah Rubinstein Jakobsson, mottagningschef och leg. psykolog, CEREB AB på Att samarbeta kring barnets förskole- och skolsituation Många föräldrar till barn med ADHD tycker att deras barn inte får tillräcklig förståelse och hjälp i förskolan eller skolan. Vid denna föreläsning får du kunskap om vad som är förskolans respektive skolans ansvar för barn/elever med ADHD, om rätten till särskilt stöd och råd om hur du som förälder kan få ett bra samarbete med förskola/skola. Föräldrar till barn och tonåringar 3-17 år. Maxantal: 80 deltagare. Datum och tid Torsdag 15/5 kl Aulan Rosenlund, Tideliusgatan 12, Huvudentrén, Bottenvåningen. Agneta Hellström, enhetschef, ADHD-center på Föreläsningen riktar sig även till unga vuxna med ADHD och deras anhöriga

27 Struktur och hjälpmedel i vardagen föräldrar till yngre barn Barn med ADHD har ofta svårt att lära sig vardagsrutiner, att hålla reda på sina saker, komma ihåg vad de ska göra, följa instruktioner etc. Scheman, kalendrar, tidshjälpmedel, bildstöd, påminnelsehjälpmedel med mera kan underlätta och hjälpa barnet till större självständighet. Vid detta seminarium går vi igenom hur man kan skapa struktur i tillvaron med sådana enkla hjälpmedel. Föräldrar till barn 3-12 år. Maxantal: 80 deltagare. Datum och tid Måndag 7/4 kl Aulan Rosenlund, Tideliusgatan 12. Huvudentrén, Bottenvåningen Personal från Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd, Habilitering & Hälsa på Struktur och hjälpmedel i vardagen föräldrar till tonåringar Tonåringar med ADHD har ofta svårt att lära sig vardagsrutiner, att hålla reda på sina saker, komma ihåg vad de ska göra, följa instruktioner etc. Scheman, kalendrar, tidshjälpmedel, bildstöd, påminnelsehjälpmedel med mera kan underlätta och hjälpa tonåringen till större självständighet. Vid detta seminarium går vi igenom hur man kan skapa struktur i tillvaron med sådana enkla hjälpmedel. Föräldrar till tonåringar år. Maxantal 80 deltagare Datum och tid Onsdag 9/4 kl Aulan Rosenlund, Tideliusgatan 12. Huvudentrén, Bottenvåningen Personal från Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd, Habilitering & Hälsa på 27

28 UNGA Öppna föreläsningar Varje termin anordnar vi två öppna föreläsningar om ADHD; den ena om barn och den andra om vuxna. Man behöver inte vara registrerad vid ADHD-center för att få komma på föreläsningarna. Föreläsningarna är kostnadsfria och ingen föranmälan behövs. Barn och ungdomar med ADHD Föreläsningen ger grundläggande kunskap om ADHD hos barn och ungdomar; om symtomen och vad diagnosen innebär, förekomst, orsaker, diagnostik och behandling samt prognos. Alla intresserade Datum och tid Måndag 5/5 kl Anmälan Aulan Rosenlund, Tideliusgatan 12, Huvudentrén, Bottenvåningen Agneta Hellström, enhetschef, ADHD-center Ingen föranmälan Vuxna med ADHD Föreläsningen ger grundläggande kunskap om ADHD hos vuxna; om symtomen och vad diagnosen innebär, förekomst, orsaker, diagnostik och behandling. Alla intresserade Datum och tid Måndag 28/4 kl Anmälan Aulan Rosenlund, Tideliusgatan 12, Huvudentrén, Bottenvåningen Annika Brar, psykiater, verksamhetschef, VO Autism & ADHD Ingen föranmälan 28

29 Övriga tjänster från ADHD-center ADHD-centers webbplats På vår webbplats får du information om våra kurser, föreläsningar och andra aktiviteter. Här finns vårt kursprogram att ladda ner och du anmäler dig också till kurserna och föreläsningarna här. Eventuella ändringar, liksom kurser och föreläsningar, utöver vad som står i programmet, annonseras alltid på hemsidan. På hemsidan finns också informationsmaterial att ladda ner, boktips, filmer, användbara länkar och annan information du kan ha nytta av. ADHD-centers rådgivning ADHD-center har en egen upplysnings- och rådgivningstjänst, dit du kan ringa eller maila och få svar på olika frågor kring ADHD. Vi kan också ge information om samhällsstöd; kring rättigheter och vägar att få hjälp. Du ringer till vår expedition mellan klockan 8.00 och (med avbrott för lunch) och talar om att du vill ha rådgivning. Någon av våra konsulenter ringer sedan upp dig så snart som möjligt, senast inom ett par dagar. Vår mailadress är Uppge aldrig personnummer när du mailar eftersom vi inte kan garantera full sekretess. Informationsmaterial och referensbibliotek På ADHD-center har vi också ett brett utbud av informationsmaterial om ADHD och samhällsstöd, i form av faktablad, broschyrer, foldrar, filmer, DVD med mera. Mycket av detta ligger på hemsidan men annat kan du få när du går på kurs eller föreläsning hos oss. Vi har också ett referensbibliotek med mycket intressant ADHD-litteratur. Vill du låna böcker kan du använda biblioteket på Forum Funktionshinder som ligger i samma hus som ADHD-center, Kognitivt stöd För dig som är intresserad av olika typer av kognitivt stöd för att få struktur i vardagen har vi också speciellt informationsmaterial och en utställning med olika typer av hjälpmedel och scheman som kan underlätta organisation, planering, tidspassning etc. Vi samarbetar med Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd (StoCKK) inom Habilitering & Hälsa, i dessa frågor (se vidare sidan 30). 29

30 Öppna verksamheter inom Habilitering & Hälsa Utöver ADHD-center finns flera öppna verksamheter på Rosenlund som kan vara intressanta för familjer med barn och ungdomar eller unga vuxna med ADHD. Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd (StoCKK) Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd (StoCKK) är ett kunskapscenter på Rosenlund. Här ges information och råd, exempelvis om hur man lättare kan komma ihåg, hur man kan planera och strukturera dagen, hur man kan hålla ordning och få saker gjorda. I de två öppna visningsmiljöerna IdéTorget och Klara Mera kan man se exempel på hjälpmedel och lära sig mer. Dit är alla som vill välkomna på Öppet Hus, läs om öppettider på webbplatsen. I visningslägenheten Klara Mera kan man få tips på olika kognitiva hjälpmedel och användbara produkter som man kan köpa i vanliga affärer eller tillverka själv. På IdéTorget kan man titta på datorbaserat kommunikativt och kognitivt stöd. Här finns sex olika datorstationer samt surfplattor där man kan titta på och prova datorprogram och appar. På IdéTorget kan man även tillverka bildmaterial, på plats till självkostnadspris och ta med sig hem. Mer information om StoCKK, se E-post: Tel: Forum Funktionshinder På Rosenlund finns även Forum Funktionshinder som är ett informationscenter inom Habilitering & Hälsa. Centret är öppet för alla intresserade som vill ställa frågor, hämta informationsmaterial, låna böcker och få rådgivning per telefon eller e-post inom området funktionshinder. Mer information om Forum Funktionshinder, se Bibliotek Till Forum Funktionshinders bibliotek är du välkommen att komma för att låna böcker och annat material om ADHD. Här finns också skrifter om Aspergers syndrom och andra neuropsykiatriska tillstånd som kan förekomma samtidigt med ADHD. Tips på böcker får du också genom ADHD-centers referensbibliotek och vår hemsida. Ge oss också gärna tips på böcker som du tycker bör finnas i biblioteket. Öppet: Måndag - torsdag Adress: Rosenlund, Tideliusgatan 12, bottenvåningen Tel: Rådgivning Forum Funktionshinder bedriver också rådgivning. De flesta som besvarar inkomna frågor är socionomer med lång erfarenhet inom funktionshinderområdet. Måndag-fredag Tel: E-post: Forum Funktionshinder driver också webbplatsen Handikappupplysningen som är en informationstjänst i Stockholms län. Se vidare 30

31 Vi som arbetar på ADHD-center Namn Telefon E-post Agneta Hellström Enhetschef Elisabeth Skoglund Sekreterare Susanne Hagberg Administratör Stina Jangen Kursadministratör Anna Backman Konsulent/leg. psykolog Corinna Brazel Konsulent/leg. psykolog Linda Maurin Konsulent/leg. psykolog Kalle Nytell Konsulent/leg. psykolog Lena Westholm Konsulent/leg. psykolog Anna Högfeldt Konsulent/leg. psykolog (tjänstledig) 31

32 32

33 33

34 ADHD-center Pendeltåg Tunnelbana Buss Bil Åk till station Stockholms Södra, uppgång Rosenlundsgatan. Åk till Skanstull. Ta buss 3 mot Södersjukhuset eller buss 4 mot Radiohuset. Gå av vid hållplats Rosenlund. Åk till Zinkensdamm. Ta buss 4 mot Gullmarsplan. Gå av vid hållplats Rosenlund. Nummer 3, 4, 74 och 164 trafikerar hållplats Rosenlund. Det finns ett begränsat antal besöksparkeringar i parkeringsgaraget inom Rosenlundsområdet. Allmän information Telefon (expeditionen): e-post: Kursförfrågningar Telefon: e-post: Ladda ner kursprogrammet via Rådgivning Telefon , begär rådgivning. e-post: Postadress Besöksadress ADHD-center Tideliusgatan 12 Rosenlund Stockholm Box Stockholm 34

35 35

Kursprogram våren 2014

Kursprogram våren 2014 Kursprogram våren 2014 Unga vuxna Välkommen till ADHD-center! www.habilitering.nu/adhd-center Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna i åldern

Läs mer

Kursprogram våren 2015

Kursprogram våren 2015 Kursprogram våren 2015 Unga vuxna Välkommen till ADHD-center! www.habilitering.se/adhd-center Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna i åldern

Läs mer

Kursprogram hösten 2014

Kursprogram hösten 2014 Kursprogram hösten 2014 Unga vuxna Välkommen till ADHD-center! Grundkurs om ADHD för unga vuxna och närstående Denna kurs riktar sig både till dig som har ADHD av kombinerad typ och till dig som har ADD.

Läs mer

ADHD-center är ett stöd- och kunskapscenter för familjer med barn och ungdomar samt unga vuxna med diagnostiserad adhd i åldrarna 3-25 år.

ADHD-center är ett stöd- och kunskapscenter för familjer med barn och ungdomar samt unga vuxna med diagnostiserad adhd i åldrarna 3-25 år. ADHD-center ADHD-center är ett stöd- och kunskapscenter för familjer med barn och ungdomar samt unga vuxna med diagnostiserad adhd i åldrarna 3-25 år. Vi är en del av Habilitering & Hälsa i Stockholms

Läs mer

Kursprogram hösten 2012

Kursprogram hösten 2012 Kursprogram hösten 2012 Unga vuxna Välkommen till ADHD-centers kurser, föreläsningar och andra aktiviteter! 2 Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och

Läs mer

Kursprogram Hösten 2016

Kursprogram Hösten 2016 Kursprogram Hösten 2016 Unga vuxna Välkommen till ADHD-center! www.habilitering.se/adhd-center Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna i

Läs mer

Program hösten 2009. Välkommen till ADHD-centers kurser, tematräffar, föreläsningar & andra aktiviteter. www.habilitering.

Program hösten 2009. Välkommen till ADHD-centers kurser, tematräffar, föreläsningar & andra aktiviteter. www.habilitering. Program hösten 2009 Välkommen till ADHD-centers kurser, tematräffar, föreläsningar & andra aktiviteter www.habilitering.nu/adhd-center 2 Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter

Läs mer

Kursprogram våren 2016

Kursprogram våren 2016 Kursprogram våren 2016 Unga vuxna Välkommen till ADHD-center! www.habilitering.se/adhd-center Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna i åldern

Läs mer

Kursprogram hösten 2015

Kursprogram hösten 2015 Kursprogram hösten 2015 Unga vuxna Välkommen till ADHD-center! www.habilitering.se/adhd-center Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna i

Läs mer

Kursprogram Våren 2017

Kursprogram Våren 2017 Kursprogram Våren 2017 Unga vuxna Välkommen till Adhd-center www.habilitering.se/adhd-center Välkommen till oss på Adhd-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna i åldern

Läs mer

Kursprogram hösten 2013

Kursprogram hösten 2013 Kursprogram hösten 2013 Familjer med barn och tonåringar Välkommen till ADHD - centers kurser, föreläsningar och andra aktiviteter! www.habilitering.nu/adhd-center Välkommen till oss på ADHD-center! Vi

Läs mer

Kursprogram Hösten 2017

Kursprogram Hösten 2017 Kursprogram Hösten 2017 Unga vuxna Välkommen till Adhd-center www.habilitering.se/adhd-center Välkommen till oss på Adhd-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna i åldern

Läs mer

Kursprogram våren 2013

Kursprogram våren 2013 Kursprogram våren 2013 Unga vuxna Välkommen till ADHD-centers kurser, föreläsningar och andra aktiviteter! 2 Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och

Läs mer

Kursprogram våren 2013

Kursprogram våren 2013 Kursprogram våren 2013 Familjer med barn och tonåringar Välkommen till ADHD-centers kurser, föreläsningar och andra aktiviteter! Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för

Läs mer

Program våren 2011. Välkommen till ADHD - centers kurser, föreläsningar & andra aktiviteter!

Program våren 2011. Välkommen till ADHD - centers kurser, föreläsningar & andra aktiviteter! Program våren 2011 Välkommen till ADHD - centers kurser, föreläsningar & andra aktiviteter! Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna med ADHD

Läs mer

Kursprogram Våren 2017

Kursprogram Våren 2017 Kursprogram Våren 2017 Familjer med barn och tonåringar Välkommen till Adhd-centers kurser, föreläsningar och andra aktiviteter! www.habilitering.se/adhd-center Välkommen till oss på Adhd-center! Vi är

Läs mer

Februari september 2011

Februari september 2011 Februari september 2011 Ett urval av kurser och föredrag från Autismforums och Forum Funktionshinders program Programmet finns även på www.habilitering.nu Om kurserna i det här programmet Det här programmet

Läs mer

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka Våren 2014 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Kurser. Hösten 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se

Kurser. Hösten 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Kurser Hösten 2015 Autismcenter för barn & ungdom,, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Autismcenter för barn & ungdom,, 112 50 Stockholm www.habilitering.nu ANMÄLAN TILL VÅRA KURSER Våra kurser riktar

Läs mer

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Södertälje

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Södertälje Program för barn- och föräldragrupper på Hösten 2012 Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Frågor om landstingets habiliteringsverksamhet

Frågor om landstingets habiliteringsverksamhet Ort, datum Frågor om landstingets habiliteringsverksamhet Hej! Er familj har under det senaste året haft kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen. För att vi ska kunna utveckla verksamheten är det viktigt

Läs mer

Grupper och kurser 2016

Grupper och kurser 2016 Barn- och ungdomshabiliteringen Landstinget i Värmland Grupper och kurser 2016 1 På Barn- och ungdomshabiliteringen arrangerar vi flera grupper och kurser. Dessa vänder sig till dig som har kontakt med

Läs mer

Grupper, kurser och informationstillfällen HT 2016 och VT 2017

Grupper, kurser och informationstillfällen HT 2016 och VT 2017 Landstinget i Värmland Grupper, kurser och informationstillfällen HT 2016 och VT 2017 1 arrangerar grupper, kurser och informationstillfällen. Dessa vänder sig till dig som har kontakt med habiliteringen,

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2016

KURSKATALOG Våren 2016 KURSKATALOG Våren 2016 Inbjudan till introduktionsutbildningar, tematräffar, kurser och grupper på Autismcenter för små barn Välkommen till Autismcenter för små barn! Autismcenter för små barn är ett center

Läs mer

ASPERGERCENTER VUXENTEAMET UPPDATERAD 20140602. www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam

ASPERGERCENTER VUXENTEAMET UPPDATERAD 20140602. www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam ASPERGERCENTER VUXENTEAMET UPPDATERAD 20140602 www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 2 Personal i Aspergercenters vuxenteam Sid 3 Anmälan till grupper

Läs mer

Barnhabilitering Kalmar

Barnhabilitering Kalmar Barnhabilitering Kalmar Gruppverksamhet och kurser hösten 2014 Välkommen till barnhabiliteringen! Telefon 0480-843 00 Besöksadress Hus 48, plan 2 Lasarettsvägen 1, Kalmar Receptionens öppettider Måndag,

Läs mer

Kurser och aktiviteter

Kurser och aktiviteter Kurser Autismcenter för barn & ungdom Våren 2011 Autismcenter för barn & ungdom Stadshagsvägen 7, 1 tr. Kurser och aktiviteter 1. BAS-KURS OM AUTISM 2. PÅ SPÅRET - FÖRDJUPAD BAS-KURS 3. KOMMUNIKATION I

Läs mer

G R U P P E R O C H F Ö R E L Ä S N I N G A R F Ö R V U X N A P Å A S P E R G E R C E N T E R

G R U P P E R O C H F Ö R E L Ä S N I N G A R F Ö R V U X N A P Å A S P E R G E R C E N T E R G R U P P E R O C H F Ö R E L Ä S N I N G A R F Ö R V U X N A P Å A S P E R G E R C E N T E R www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 2 Personal i Aspergercenters

Läs mer

Täby kommuns anhörigstöd Program våren 2014

Täby kommuns anhörigstöd Program våren 2014 Täby kommuns anhörigstöd Program våren 2014 taby.se/anhorigstod Täby kommuns anhörigstöd riktar sig till dig som vårdar eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand. Du ska bo i Täby

Läs mer

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka Hösten 2014 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

GRUPPER OCH FÖRELÄSNINGAR FÖR VUXNA PÅ ASPERGERCENTER. www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam

GRUPPER OCH FÖRELÄSNINGAR FÖR VUXNA PÅ ASPERGERCENTER. www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam GRUPPER OCH FÖRELÄSNINGAR FÖR VUXNA PÅ ASPERGERCENTER www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 2 Personal i Aspergercenters vuxenteam Sid 3 Anmälan till

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen VÅREN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen VÅREN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen VÅREN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.se 1(20) 2(20) Grupper för person som har

Läs mer

ASPERGERCENTER VUXENTEAMET UPPDATERAD 20130111. www.habilitering.nu/aspergercenter

ASPERGERCENTER VUXENTEAMET UPPDATERAD 20130111. www.habilitering.nu/aspergercenter ASPERGERCENTER VUXENTEAMET UPPDATERAD 20130111 www.habilitering.nu/aspergercenter Innehållsförteckning Personal i Aspergercenters vuxenteam Sid 3 Anmälan till grupper Sid 4 Grupper Diagnosgrupp Sid 5 Grupp

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2014

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2014 Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2014 taby.se/anhorigstod SAMTALSGRUPPER Mötesplatser för anhöriga Anhörigstödet arrangerar mötesplatser där du får information som kan vägleda och inspirera dig.

Läs mer

G R U P P E R O C H F Ö R E L Ä S N I N G A R F Ö R V U X N A P Å A S P E R G E R C E N T E R

G R U P P E R O C H F Ö R E L Ä S N I N G A R F Ö R V U X N A P Å A S P E R G E R C E N T E R G R U P P E R O C H F Ö R E L Ä S N I N G A R F Ö R V U X N A P Å A S P E R G E R C E N T E R www.habilitering.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 2 Personal i Aspergercenters vuxenteam Sid

Läs mer

Programutbud för barn och föräldrar på Habiliteringscenter Södertälje

Programutbud för barn och föräldrar på Habiliteringscenter Södertälje Programutbud för barn och föräldrar på Hösten 2013 Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Våren 2014. Program. för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Haninge

Våren 2014. Program. för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Haninge Våren 2014 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

KÄNNA IGEN ADHD-SYMTOM OCH DIAGNOS

KÄNNA IGEN ADHD-SYMTOM OCH DIAGNOS KÄNNA IGEN ADHD-SYMTOM OCH DIAGNOS Det här kapitlet innehåller råd till både föräldrar/vårdnadshavare och lärare om symtomen på ADHD och hur man känner igen dem hos ett barn. Här finns avsnitt om ADHD

Läs mer

Kurser och arrangemang för närstående

Kurser och arrangemang för närstående Kurser och arrangemang för närstående Våren 2016 Programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning. Kursprogrammet

Läs mer

Kurser. Våren 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se

Kurser. Våren 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Kurser Våren 2015 Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habilitering.nu

Läs mer

Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos

Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos Information om Habilitering & Hälsas stöd till dig som har en autismspektrumdiagnos (ASD) utan intellektuell funktionsnedsättning. Det kan vara autism, Aspergers

Läs mer

Uppsala. Augusti 2015

Uppsala. Augusti 2015 Uppsala Augusti 2015 Innehåll Allmän information... sid 1 Höstens cafékvällar och träffar... sid 2 Skrivelse från Attention Uppsala till myndigheter med ansvar för psykiatri i Uppsala... sid 3 Inbjudan

Läs mer

Samhälle, samverkan & övergång

Samhälle, samverkan & övergång Samhälle, samverkan & övergång En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2013/2014 Förskolan Loviselund Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplanens riktlinjer

Läs mer

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Anna Backman, ADHD-center Habilitering & Hälsa Ulla Otterstadh, BUP Kognitivt stöd Annika Brar, Habilitering & Hälsa / Vuxenpsykiatri 2014-05-08

Läs mer

Kurser och aktiviteter

Kurser och aktiviteter Kurser Autismcenter för barn & ungdom Hösten 2010 Autismcenter för barn & ungdom Stadshagsvägen 7, 1 tr. Kurser och aktiviteter 1. BAS-kurs om autism 2. På Spåret fördjupad BAS-kurs 3. Föräldraträningsprogram

Läs mer

Välkommen till NATURSKOLANS KURSER! förskola - skola - fritids våren 2016

Välkommen till NATURSKOLANS KURSER! förskola - skola - fritids våren 2016 Välkommen till NATURSKOLANS KURSER! förskola - skola - fritids våren 2016 Våren i korthet Förskola (s. 2,3,4) 18 februari Utenätverk Utomhuspedagogikens styrkor, forskning mm (em) 16 mars Lärande för hållbar

Läs mer

Vinn biljett till NPF-forum!

Vinn biljett till NPF-forum! Uppsala Mars 2012 Innehåll Kalendarium... sid 1 Anmälan dagläger på Alnäs... sid 2 Kvällspromenader med Attention... sid 3 Få ordning på vardagen inspirationsdag på Ekolnsnäs... sid 4 SIP Samordnad individuell

Läs mer

AUTISMFORUM. Ett kunskapscenter för autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd. www.autismforum.se

AUTISMFORUM. Ett kunskapscenter för autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd. www.autismforum.se AUTISMFORUM Ett kunskapscenter för autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd www.autismforum.se Autism och Aspergers syndrom Autism och Aspergers syndrom är funktionsnedsättningar som

Läs mer

En inkluderande skola Stöd, inspiration och nya perspektiv

En inkluderande skola Stöd, inspiration och nya perspektiv En inkluderande skola Stöd, inspiration och nya perspektiv Det här materialet består av sammanfattad kunskap från projektet En inkluderande skola som Friends genomförde tillsammans med organisationen Underbara

Läs mer

ADHD är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder och huvudsymtomen är:

ADHD är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder och huvudsymtomen är: Ung med ADHD Det här faktabladet är skrivet till dig som är ung och har diagnosen ADHD. Har det hänt att någon har klagat på dig när du har haft svårt för att koncentrera dig? Förstod han eller hon inte

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet. Våren 2016

Senaste nytt från Anhörigstödet. Våren 2016 Senaste nytt från Anhörigstödet Våren 2016 Under våren finns det möjlighet att vara med i samtalsgrupper, tematräffar m.m. Tillsammans med de olika aktörerna hälsar vi er hjärtligt välkomna och hoppas

Läs mer

Stödinsatser i skolan. Vad behöver jag som förälder Veta?

Stödinsatser i skolan. Vad behöver jag som förälder Veta? Stödinsatser i skolan Vad behöver jag som förälder Veta? Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN:

Läs mer

UTBILDNINGAR & SEMINARIER

UTBILDNINGAR & SEMINARIER UTBILDNINGAR & SEMINARIER HÖSTEN 2016 - VÅREN 2017 Att utveckla styrelsens kompetens löpande - är en investering för hela bostadsrättsföreningen KUNSKAP ÄR VÄGEN TILL DET GODA BOENDET! Vägen till utveckling

Läs mer

Habiliteringen i Blekinge

Habiliteringen i Blekinge Habiliteringen i Blekinge Våren 2016 Program Utbildning Grupper 1 Autismutbildning Målgrupp: Utbildning för föräldrar med barn som fått diagnos inom området autism. Program: Grundläggande utbildning. Under

Läs mer

Hälsoteket i Angered

Hälsoteket i Angered A K T I V I T E T S P R O G R A M V I N T ER Hälsoteket i Angered VÅR 206 25 januari 23 juni VÅ R H Ö ST S O M M A R Lina Helena Ulrika Jennifer Mageda INNEHÅLL SID Drop-in hälsa och FaR Fysisk aktivitet

Läs mer

Uppsala. Maj 2012. Maj. Föreningen Attention Uppsala bjuder på. Kaffe/te och tårta. Föreningen vill avsluta vårens cafékvällar med något extra gott.

Uppsala. Maj 2012. Maj. Föreningen Attention Uppsala bjuder på. Kaffe/te och tårta. Föreningen vill avsluta vårens cafékvällar med något extra gott. Uppsala Maj 2012 Innehåll Kalendarium... sid 1 Höstens cafékvällar... sid 2 Om valfrihetsremiss inom Vårdgarantin... sid 3 Inspirationsdag om återhämtning... sid 4 Filmklubb på nätet... sid 5 Boendestöd

Läs mer

Barn- och ungdomshabiliteringen i Östergötlands län LÄNSTEAM KURSKATALOG HÖSTEN 2014. www.1177.se

Barn- och ungdomshabiliteringen i Östergötlands län LÄNSTEAM KURSKATALOG HÖSTEN 2014. www.1177.se Barn- och ungdomshabiliteringen i LÄNSTEAM KURSKATALOG HÖSTEN 2014 www.1177.se Kurser inom et Barn- och ungdomshabiliteringens målgrupp är barn och ungdomar upp till 18 år som på grund av funktionsnedsättning

Läs mer

Till dig som har en tonåring i Sundbyberg. FOTO: Susanne Kronholm

Till dig som har en tonåring i Sundbyberg. FOTO: Susanne Kronholm Till dig som har en tonåring i Sundbyberg FOTO: Susanne Kronholm Förord Hej, Den här foldern riktar sig till dig som har en tonåring i din närhet. Du kanske är förälder, vårdnadshavare eller är en annan

Läs mer

StoCKK. Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd

StoCKK. Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK - Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK tillhör Habilitering & Hälsa och är ett komplement till habiliteringens

Läs mer

Kurs- och gruppkatalog. barn- och ungdomshabiliteringen. Våren 2016

Kurs- och gruppkatalog. barn- och ungdomshabiliteringen. Våren 2016 Kurs- och gruppkatalog barn- och ungdomshabiliteringen Våren 2016 Innehållsförteckning Praktisk information... 3 Träning i Bassäng... 4 Träning i bassäng, Ljungby... 4 Träning i bassäng, Ljungby... 4 Träning

Läs mer

Christina Edward Planeringschef

Christina Edward Planeringschef Planeringsenheten TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Datum 2015-10-27 Diarienummer 150054 Landstingsstyrelsen Utredningsuppdrag 15/23 Att inleda en process för att lära från landstinget i Sörmlands erfarenheter

Läs mer

Monica Eriksson. Hur gör vi nu? handbok för föräldrar & lärare om barn med neuropsykiatriska funktionshinder. brain books

Monica Eriksson. Hur gör vi nu? handbok för föräldrar & lärare om barn med neuropsykiatriska funktionshinder. brain books Monica Eriksson Hur gör vi nu? handbok för föräldrar & lärare om barn med neuropsykiatriska funktionshinder brain books Brain Books AB Box 344 551 15 Jönköping www.brainbooks.se Monica Eriksson och Brain

Läs mer

* OBS! Faktablad som inte ingår i denna lista skrivs ut från infotekets webbsida

* OBS! Faktablad som inte ingår i denna lista skrivs ut från infotekets webbsida * OBS! Faktablad som inte ingår i denna lista skrivs ut från infotekets webbsida FAKTABLA Beställa Antal ex Adhd / add Vad är adhd/add? - lättläst Vad är adhd/add? Flickor och kvinnor med adhd/add Adhd/add

Läs mer

Ert barn kommer att börja på.. Där arbetar.

Ert barn kommer att börja på.. Där arbetar. Ängsgårds förskola Om Ängsgårds förskola Ängsgårds förskola ligger på Ängsgårdsvägen mitt emot Vallås kyrka. Det är lätt att ta sig hit. Vi har busshållplats precis utanför och flera cykel- och gångbanor.

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen VÅREN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen VÅREN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen VÅREN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.se 1(16) Grupper för person som har en funktionsnedsättning

Läs mer

Kurser och arrangemang för närstående

Kurser och arrangemang för närstående Kurser och arrangemang för närstående Hösten 2016 Programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning. Kursprogrammet

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen VÅREN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen VÅREN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen VÅREN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.nu/hcnacka 1(20) 2(20) Grupper för person

Läs mer

Hemvist Hallon och Lingon tel. 08-508 21 961 Hemvist Blåbär och Smultron tel. 08-508 21 962 Kök tel. 08-508 21 963

Hemvist Hallon och Lingon tel. 08-508 21 961 Hemvist Blåbär och Smultron tel. 08-508 21 962 Kök tel. 08-508 21 963 Hemvist Hallon och Lingon tel. 08-508 21 961 Hemvist Blåbär och Smultron tel. 08-508 21 962 Kök tel. 08-508 21 963 Förskolechef Kerstin Fagerström Clarin Tel. 508 21 840 kerstin.fagerstrom-clarin@stockholm.se

Läs mer

Att planera, köpa och genomföra teckenkurs

Att planera, köpa och genomföra teckenkurs Tecknologen AB - din resurs när det gäller tecken - Att planera, köpa och genomföra teckenkurs Några tankar och förslag kring teckenkurser i samarbete med Tecknologen AB Håkan Ernklev 2013-09 1 Att planera,

Läs mer

Täby kommuns anhörigstöd Program hösten 2013

Täby kommuns anhörigstöd Program hösten 2013 Täby kommuns anhörigstöd Program hösten 2013 www.taby.se/anhorigstod Täby kommuns anhörigstöd erbjuder föreläsningar, nätverk och samtalsgrupper för dig som hjälper en närstående. Föreläsningar Du är välkommen

Läs mer

Riksförbundet Attentions intressepolitiska program 2011 2015. Det här vill vi!

Riksförbundet Attentions intressepolitiska program 2011 2015. Det här vill vi! Riksförbundet Attentions intressepolitiska program 2011 2015 Det här vill vi! Om oss... Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF),

Läs mer

VÄLKOMMEN METALLENS FÖRSKOLA TILL. www.finspang.se. Egna anteckningar:

VÄLKOMMEN METALLENS FÖRSKOLA TILL. www.finspang.se. Egna anteckningar: Egna anteckningar: VÄLKOMMEN TILL METALLENS FÖRSKOLA www.finspang.se Postadress: Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress: Bergslagsvägen 13-15 Telefon: 0122-850 00 Fax: 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

2016 Se även Habiliteringens hemsida www.ltdalarna.se/hab och Infoteket om funktionshinder www.lul.se/sv/infoteket

2016 Se även Habiliteringens hemsida www.ltdalarna.se/hab och Infoteket om funktionshinder www.lul.se/sv/infoteket Habiliteringen i Dalarna Länsgemensamma Gruppverksamheter och Informationstillfällen för personer med funktionsnedsättning samt för närstående, personal och nätverk KURSKATALOG BASUTBUD 2016 Se även Habiliteringens

Läs mer

Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd

Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK är ett kompletterande stöd till habiliteringens basverksamhet. Vi arbetar med information, utbildning och konsultation inom kommunikativt

Läs mer

Sidan 1. Att arbeta med barn och ungdomar med ADHD

Sidan 1. Att arbeta med barn och ungdomar med ADHD Sidan 1 Att arbeta med barn och ungdomar med ADHD Sidan 2 Översikt 1. Diagnosen ADHD 2. Hur vanligt är ADHD? 3. Vad innebär svårigheterna? 4. Vad händer i hjärnan? 5. Grundläggande förhållningssätt 6.

Läs mer

Välkommen till Killingens förskola

Välkommen till Killingens förskola Välkommen till Killingens förskola 2013/2014 Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98) som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och vara en god pedagogisk verksamhet

Läs mer

Aktiviteter Grupper och föreläsningar. Habiliteringsverksamheten i Sörmland september 2010 - februari 2011

Aktiviteter Grupper och föreläsningar. Habiliteringsverksamheten i Sörmland september 2010 - februari 2011 Aktiviteter Grupper och föreläsningar Habiliteringsverksamheten i Sörmland september 2010 - februari 2011 Inledning Habiliteringsverksamheten i Sörmland stödjer barn, ungdomar och vuxna med varaktiga funktionsnedsättningar

Läs mer

Till dig som vill delta i våra aktiviteter

Till dig som vill delta i våra aktiviteter Till dig som vill delta i våra aktiviteter Aspergercenter vänder sig till familjer i Stockholms län med barn i åldern 7-18 år som har en diagnos inom autismspektrum (ASD) och normalbegåvning. För att bli

Läs mer

Läs rapporterna och diskuterar inom er verksamhet. Seminariet bygger på dialogen mellan delatagare.

Läs rapporterna och diskuterar inom er verksamhet. Seminariet bygger på dialogen mellan delatagare. Förvaltningschefer (eller motsvarande) i sjulän inbjuder till Dialogseminarium kring EBH rapporterna om ledrörlighet och om smärta Tid: 13 juni 2014 kl. 9:30 15.00 Plats: Hälsa och habilitering, Kungsgärdets

Läs mer

Habiliteringen Halland

Habiliteringen Halland Habiliteringen Halland 12 01 02 Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn och ungdomar som har kontakt med Habiliteringen samt till deras familjer. Aktiviteterna

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Dnr 43-2014:7781 Forshaga kommun kommungforshaga.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Forshaga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg 2 (13) Tillsyn

Läs mer

I samband med den nationella anhörigdagen så ordnas det aktiviteter runt om i kommunerna.

I samband med den nationella anhörigdagen så ordnas det aktiviteter runt om i kommunerna. Hög luft, en del sol och en del regn hösten kryper närmare. Vi fortsätter att förena nytta med nöje och ordna aktiviteter, föreläsningar och deltar i olika brukarråd och dialoggrupper. Styrelsen Attention

Läs mer

Alla medlemmar äger tillsammans

Alla medlemmar äger tillsammans Alla medlemmar äger tillsammans Största föreningen med 760.000 medlemmar Vi skapar medlemsnytta och stärker din ställning som konsument Verkar för hållbar utveckling Medlemskortet heter Coop MedMera Varför

Läs mer

Specialpedagogikdagarna

Specialpedagogikdagarna Träffa kollegor från hela landet! Specialpedagogikdagarna Senaste forskning Anpassningar och stöd Samverkan Fördjupande seminarium: Elever med funktionsnedsättningar, diagnoser och kognitiva svårigheter

Läs mer

Presentation av närvarande och revidering av kontaktlistan.

Presentation av närvarande och revidering av kontaktlistan. SUF möte Bålsta 130129 Närvarande: Rosmarie, Lena Sagström (vuxenpsykiatrin)m Marlene (kurator på Kämpe ( dvs särgymnasiet och kämpe bcjf), Marina, Niklas. Frånvarande: Angelica Järvehed, Lennart Eriksson,

Läs mer

Välkommen till vår förskoleverksamhet!

Välkommen till vår förskoleverksamhet! Välkommen till vår förskoleverksamhet! Välkommen till vår förskoleverksamhet! Snart är det dags för ditt barn att börja på förskola eller i familjedaghem. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att ni ska

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4261 Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar Org.nr. 742000-2045 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i LinMaskolan belägen i Höörs kommun

Läs mer

Utbildningar i NPF Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. våren 2016

Utbildningar i NPF Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. våren 2016 Utbildningar i NPF Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar våren 2016 1 Attention utbildningar Våren 2016 Grundkurs om NPF...3 11/2 Stockholm 1/3 Umeå 12/4 Lindesberg Fördjupningskurs NPF...4 15/3 Göteborg

Läs mer

Riksföreningen Autisms synpunkter på Gymnasieutrednings betänkande Framtidsvägen en reformerad gymnasieskola. (SOU 2008:27)

Riksföreningen Autisms synpunkter på Gymnasieutrednings betänkande Framtidsvägen en reformerad gymnasieskola. (SOU 2008:27) Stockholm 28 augusti 2008 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Riksföreningen Autisms synpunkter på Gymnasieutrednings betänkande Framtidsvägen en reformerad gymnasieskola. (SOU 2008:27) Riksföreningen

Läs mer

FRITID FÖR ALLA - HANDLINGSPLAN. Mål fritid för barn och ungdomar med funktionsnedsättning

FRITID FÖR ALLA - HANDLINGSPLAN. Mål fritid för barn och ungdomar med funktionsnedsättning SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING STÖD OCH SERVICE TIL L PERSONER MED FUNKT IONSNEDSÄTTNING SID 1 (5) 2009-03-01 FRITID FÖR ALLA - HANDLINGSPLAN Bakgrund Staden gjorde 2005 en utredning om var samordnings-

Läs mer

Habiliteringen Halland

Habiliteringen Halland Habiliteringen Halland Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn och ungdomar som har kontakt med Habiliteringen samt till deras familjer. Aktiviteterna utgår

Läs mer

Våren 2016. Program. för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Haninge

Våren 2016. Program. för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Haninge Våren 2016 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Föräldrautbildningsprogrammet STRATEGI. för föräldrar till barn med ADHD i åldern 4-12 år Agneta Hellström

Föräldrautbildningsprogrammet STRATEGI. för föräldrar till barn med ADHD i åldern 4-12 år Agneta Hellström Föräldrautbildningsprogrammet STRATEGI för föräldrar till barn med ADHD i åldern 4-12 år Agneta Hellström 2011-12-31 Föräldrautbildningsprogrammet STRATEGI för föräldrar till barn med ADHD i åldern 4-12

Läs mer

Grundkurs om NPF för skolan

Grundkurs om NPF för skolan Välkommen till Grundkurs om NPF för skolan 10 april 2014 Föreläsare: Marie Adolfsson och Miriam Lindström www.attention-utbildning.se 1 Dagens agenda 9.30 12.00 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Läs mer

Kursprogram Aspergercenter september 2013 februari 2014 För barn och ungdomar och deras anhöriga

Kursprogram Aspergercenter september 2013 februari 2014 För barn och ungdomar och deras anhöriga Kursprogram Aspergercenter september 2013 februari 2014 För barn och ungdomar och deras anhöriga Till dig som vill delta i våra aktiviteter Aspergercenters barn och ungdomsteam vänder sig till familjer

Läs mer

Kurser, konferenser och aktiviteter hösten 2016

Kurser, konferenser och aktiviteter hösten 2016 Kurser, konferenser och aktiviteter hösten 2016 Välkommen till kurser och konferenser hösten 2016 Nu när alla årsmöten i föreningar och samorganisationer genomförda är det tid att se över vilka utbildningar

Läs mer

Täby kommun som leverantör. Boendestöd för dig med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Täby kommun som leverantör. Boendestöd för dig med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Täby kommun som leverantör Boendestöd för dig med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Vad behöver du för stöd? Vad tycker du är viktigt att vi känner till för att stödja dig på bästa sätt?

Läs mer

Bipolär sjukdom 2013. Den suicidnära patienten bemötande & bedömning av suicidrisk. Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering

Bipolär sjukdom 2013. Den suicidnära patienten bemötande & bedömning av suicidrisk. Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering Succékonferensen tillbaka nu med nytt innehåll! Bipolär sjukdom 2013 Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering Lär dig mer om diagnostik, symtom och kännetecken Hur särskilja bipolär sjukdom från

Läs mer

LIA. Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Vimmerby 2015-10-05 2015-10-16. Handledare: Maritha Thellman Emil Haskett

LIA. Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Vimmerby 2015-10-05 2015-10-16. Handledare: Maritha Thellman Emil Haskett Alexandra Hokander-Sandberg Medicinsk sekreterare Ht-15 LIA Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Vimmerby 2015-10-05 2015-10-16 Handledare: Maritha Thellman Emil Haskett Sammanfattning I denna LIA- rapport

Läs mer

Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping. Undersökningsperiod november 2012

Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping. Undersökningsperiod november 2012 Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping Undersökningsperiod november 2012 Sammanställning februari/mars 2013 Dnr 2/19 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Sammanfattning

Läs mer